Politika

U čast 9.maja, Dana Evrope, malo o istinama i zabludama o EU

gordanac RSS / 08.05.2009. u 13:09

0010.gif - tekst posvećen različitim perspektivama koje (ako želimo) može da nam da 9.Maj, tekst podsećanja na prošlogodišnju atmosferu DANA EVROPE i malo o predrasudama, zabludama i tlapnjama kad su evropske integracije u pitanju i sasvim malo i najmanje o pojmarošima koji se, ponosni na sopstveno neznanje, ponekad bave Evropom -

- tekst je i pokušaj dokaza da u Srbiji ne postoje ni politički ni institucionalni ni idejni ni strateški protivnici evropskih integracija, dočim onih koji sami sebe takvima smatraju - ima na pretek, oni govore o razlozima svog protivljenja Evropi, ali oni ne rade ništa (niti mogu raditi) što bi protivljenje ikada realizovalo, ali je dobra vest da svi ti "kobajagi" euro-skeptici, euro-demagozi, euro-anti-globalisti, euro-pojmaroši i ini mogu sasvim lako pridružiti svakom dijalogu o Evropi i njenom Danu, samo ako malo "uzmu knjige u šake", jer već odavno ne postoji nikakav razlog da njihovo sopstveno neznanje o bilo čemu bude "omen" atmosfere u Srbiji - 

- i malo ponovo o nedostatku "kulture samopoštovanja" koju skoro pa i ne treba - dokazivati, od nedostatka putokaza na putevima do mesta na koje smo (kao) ponosni, preko neznanja o procenama šta, koliko i gde, koliko sporo i s kolikim greškama se menja po pravilima evropskih integracija, sve do bacanja đubreta gde god to stignemo, sve "busajući se u grudi" patriotske i slobodarske, a ne uviđajući da je svaki nemar prema okolini sopstvene lokalne zajednice neporeciv dokaz prezira prema svojoj zemlji i prema sebi samom - 

Tekst na koji je postavljen link sadrži podatke i linkove koji, čitanjem, daju sve potrebne informacije o evropskim počecima, o evropskoj ideji i vizionarstvu i hrabrosti predlagača buduće EU neposredno po završetku II svetskog rata. Ta, 2008.godina bila je proglašena za "Godinu međukulturnog dijaloga" i bilo je zamišljeno da protekne  sasvim drugačije nego što nam se svima dogodila, ostajući zabeležena kao godina finansijske i ekonomske krize koja je izvršila nepobitan uticaj i na taktike i promenjene strategije Evrope koja slavi svoj Dan 9.maja.

I ta je godina, paradoksalno ili ne, krunski dokaz da li je i koliko je EU - dobra, efikasna i funkcionalna tvorevina. Mogu se, za neverne Tome, lako i brzo napraviti procene kako bi članice EU "prošle" i kakve bi bile da nema EU, ali to je sasvim besmislen i vremegubeći štabibilokadbibilo razgovor (čijem su zavodljivom, pojmaroškom otrovu ljudi po Srbiji, na žalost, tako ponekad skloni, jer nije zahtevno i naporno ćeretati o tome i nije teško "biti u pravu" stavom "e, a da smo...", ali - eto nismo i potpuno je i totalno neevropski  negovati taj "stil" dijaloga, koliko god neodoljiv ponekad bio...). Dakle, EU se suočila sa debaklom ekonomskog i finansijskog sistema uspešnije nego USA, i sada svedočimo stvaranju novih regulacija koje bi trebale imati meru "zaštite od protekcionizma", "zaštite evro-zone" i "zaštite (inače) uspešnih pravila tržišne ekonomije". Sve to institucije EU pokušavaju da naprave u izbornoj godini za EU parlament (juna ove godine su izbori), vodeći računa o započetima (pa dvaputa propalim) institucionalnim reformama same EU i o potrebi da procenat izašlih na "evropske izbore" ne padne ispod procenta koji bi ih učinio - besmislenim. (Izlaznost na evropske izbore u pojedinim zemljama članicama je i do sada bio - zabrinjavajuće nizak).

Dakle, šta bi bile istine i zablude o evropskim  integracijama, o Evropi i o proširivanju EU kad su u pitanju dijalozi, debate, stavovi, komentari, analize, štagod i sve na šta se može (istina retko, ali - ipak) naići u našoj javnosti ?

ISTINE:

- Srbija je svoje evropske integracije započela na Samitu EU u Solunu juna 2003.godine i od tada teku pregovori, rokovi, međusobna obaveze i prava. Vlada Srbije je jednostrano, 2001. godine donela odluku o harmonizovanju zakonodavstva

- Formalnu odluku Srbija je donela usvajanjem "Rezolucije o pristupanju EU" 13.10.2004. u Skupštini Srbije i to je jedna od specifičnosti Srbije - u drugim zemljama to su obično radile vlade, a ne parlamenti

- EU integracije su proces "EU is rule maker, WE are rule taker", pravila postoje, takva kakva su, pravi ih EU i o pravilima nema pregovora, pregovarati se može samo o rokovima. Pravila EU integracija su jedan od najefikasnijih i najjednostavnijih prenosa znanja, standardizovanih, o upravljanju javnim poslovima, o sektorskim politikama i svemu što se tiče regulacija u državi

- Vrednosti EU izvedene su iz hrišćanskih učenja i sve ono što se naziva "moralom i etikom" zapisano je članovima raznih zakona kojima se zabranjuje ponašanje zasnovano na predrasudama, na nejednakosti, na diskriminaciji, na nepoštovanju dokumenata koji tretiraju ljudska prava, prava i slobode čoveka i građanina

- Pravila EU integracija imaju vrlo jasno definisane stepenice i vrlo jasno uređeno procenjivanje i ocenjivanje o promenama koje je neka država uradila i to kroz nekoliko osnovnih dokumenata:

a) Studija o izvodljivosti (studija koju prave za to zaduženi u EU i kojom se daje "zeleno svetlo" nakon što je neka država rekla "hoćemo da budemo članica EU", a EU odgovori "OK, hajde da vidimo da li za to postoje elementarni uslovi" )

b) Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (sporazum koji državu označava kao "pridruženu članicu", kojim se prvi put uspostavljaju zajednički organi na nivou vlada i parlamenata i sporazum koji detaljno utvrđuje ekonomske veze i zajednička pravila)

c) Sticanje statusa države-kandidata za članstvo (popunjavanjem upitnika koji se dostavlja vladi i kojim se detaljno odgovara na sva pitanja iz svih poglavlja koji se tiču međusobnih prava i obaveza)

Posebni ugovori vezuju se za samo članstvo u EU, ulazak u evro-zonu i u šengen-zonu.

- Evropske integracije su dobrovoljan proces i države dobrovoljno odlučuju da u sistem međusobnih prava i obaveza sa EU - uđu, onako i onda kada i kako procene da je to dobro po njih same

- Ocene o rezultatima tokom procesa pristupanja donose za to nadležni organi EU, oni svoje procene i primedbe dostavljaju zemlji koja pristupa sa predlozima šta, gde i kako poboljšati, ako za poboljšanje postoje resursi i istovremeno od novca sopstvenih poreskih obveznika (stanovništva država članica) izdvaja novac namenjen fondovima pomoći za države koje pristupaju (tokom decenija pridruživanja, raznih, ti su se fondovi menjali po imenima i nadležnosti i sada su IPA - Predpristupni fondovi iz kojih se finansiraju razni sektori u zemlji koja se pridružuje - iznos za Srbiju je negde oko 200 miliona evra godišnje)

ZABLUDE:

- EU ne tretira Srbiju jednako kao i druge zemlje

Zabluda je u pitanju, jer za razliku od drugih zemalja koje su se pridruživale, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija imaju "dodatni" kriterijum koji se često naziva "Kopenhagen plus" jer nadležni u EU razmatraju i izveštaj o saradnji sa ICTY (Haški tribunal) i bez obzira što se formalno ne nalazi u "opštim kopenhaškim kriterijumima" taj izveštaj može da bude odlučujući za opštu procenu napretka države

- EU je "skinula" Zapadni Balkan (zemlje bivše SFRJ minus Slovenija plus Albanija - to je Zapadni Balkan) sa liste svojih prioriteta, postoji "zamor i neslaganje" oko proširivanja, a uz ekonomske, finansijske probleme i debatu o Turskoj, taj region je praktično - zaboravljen

Zabluda je u pitanju, jer ako je igde prisutna, EU je prisutna u našem regionu, u Bosni od 1995.godine, sa prvo UN i NATO vojnim snagama, pa onda EUFOR-om i direktnom civilnom nad-upravom nad izabranim predstavnicima i nad legislativom, u Makedoniji je ključni činilac 2001 pri donošenju Ohridskog sporazuma, na Kosovu takođe. dok NATO ima misiju KFOR i još samo ISAF - misija u Avganistanu, prvi put vano evro-atlantske zone i misiju "Active Endevour" u Mediteranu na kontroli brodova s ciljem borbe protiv terorizma

- EU samo sprovodi zahteve USA, ona nema samostalnu politiku

Zabluda je u pitanju jer EU i USA imaju vrlo ozbiljne (i ponekad vrlo komplikovane) partnerske odnose, a uvođenjem evra pokazalo se da je EU moćan ekonomski partner, razlike postoje u spoljnjoj politici jer USA ima vrlo jasnu decenijsku ciljnu spoljnju politiku (šta god mi mislili o ciljevima te politike, ne vrednujem, samo kažem da se - zna) dok EU češće svoje ciljeve ostvaruje bilateralno i multilateralno, što je po članice koja se pridružuju - čista prednost

- EU "ne sme" od Rusije, inače bi se ponašala još "gore"

Zabluda je u pitanju jer postoji vrlo bliska institucionalna saradnja EU i Rusije i na nivou civilnih, izabranih institucija i na nivou vojne saradnje NATO-Rusija kao posebno organizovanog oblika saradnje, pri čemu je Rusija i članica "Partnerstva ua mir", a uz energetsku zavisnost proširenje i jačanje te saradnje je sasvim izvesno. EU ima poseban sektor i za Mediteransku Afriku i za Daleki istok i to je strategija koja se primenjuje uporedo sa drugim procesima globalizacije

- EU ima za cilj imperijalizam i "porobljavanje i uništavanje" ekonomija svih drugih, nametanje kupovine samo svojih roba i potpunu zabranu svih tradicija i navika koje imaju društva i zemlje koej se pridružuju

Zabluda  koja spada u kategorije "belih ili ćelavih laži" koje su, inače, vrlo uspešne i česte u primeni kod demagoga, populista i inih koji ili prosto ne trpe uvođenje reda u sektorske politike ili svoje lične frustracije projektuju lažući "masno" o procesu evropskih integracija, što je uvek (i potpuno prirodno) neverovatno zanimljivo za medije, za prepričavanja, spletkarenja i "širenja priča" o "strahotama" kojima će nam EU zabranjivati našu tradiciju i naše navike (primeri su da nema više "pečenje rakije", "pečeni prasići", "sve je sterilno i bez duše", "zabranjivaće se stari običaji" itd. itsl.)

- Ulaskom u EU gubi se nacionalni identitet, a bez nacionalnog identiteta države nisu moguće, pa ni takva nadnacionalna tvorevina kakva je EU, te će se i ona pre ili kasnije - raspasti, a sigurno pre nego što mi uđemo

Zabluda jer niti nacionalne države postoje oduvek niti je EU nadnacionalna tvorevina tipa Austro-Ugarske (koliko god bi se i ona mogla po dobru pominjati), sa dugom listom nezadovoljstava i nerešenih nacionalnih pitanja iz XIX veka, naprotiv, EU ima organizacione i institucionalne probleme, ali ima i sistem kojim traga za rešenjima kako da POBOLJŠA sopstveno funkcionisanje, a ne kako da sprečava države članice da izraze svoje nacionalne interese i ta je razlika strateškog pristupa ona najveća i najbolja novina koju je EU "donela" u međudržavne odnose - jednostavno - EU uvek hoće da reši svoj problem i onda traži NAČIN za to, za razliku od uvreženog političkog ponašanja mnogih koji ustvari neće da reše nikakav problem, pa onda traže RAZLOG zašto ga je nemoguće rešiti

- Sve "nove članice" EU (deset zemalja koje su članice postale 2004.godine i dve iz 2007.godine) sada "žale" što su u članstvu i nostalgično se sećaju vremena pre "uvođenja demokratije i evropakih integracija", čudeći se danas zašto je, urušavanjem blokovskog, bipolarnog sveta, kod njih samih sazreo "konsenzus" da je EU njihovo sopstveno rešenje za budućnosti i osećajući se prevarenima što ne žive u "društvu blagostanja" i što se ustvari nije mnogo toga promenilo u njihovoj svakodnevici

Zabluda koja spada u kategoriju blažih "belih laži" koje se ne mogu potkrepiti apsolutno nikakvim podacima o "većinskom mišljenju" ili predlozima za "promene politika" tih zemalja, ali su istovremeno jasan pokazatelj o (vrlo često opravdanim) nezadovoljstvima nekih društvenih grupa rešenjima koja primenjuju njihove sopstvene vlade i parlamenti među kojima ima priličan broj ljudi koji, u želji da pokušaju da opravdaju neku od svojih autonomnih odluka, umeju da slažu "ne bismo mi to, nego EU traži od nas...", a najčešće se tiče ostvarivanja ranije stečenih prava (radnih, socijalnih, imovinskih, građanskih, kakvihgod...) i nesposobnosti ljudi na javnim poslovima da nađu rešenja koja su najbliža interesu grupe čija se prava eventualno krše

 

Listi "istina i zabluda o EU" sasvim sigurno bi se moglo dodati još više i istina i zabluda i činjenica i ubeđenja (koja često imamo tako da ni ne znamo odakle nam, niti o tome razmišljamo), ali i ta mogućnost dodavanja na listu je tako - evropska. Govori o tome da se procesi promena, reformi, smene dobrih vremena i kriza nikada "ne završavaju" tako da možemo reći  "e, sada živimo u najboljem od svih svetova". Ta tvrdnja je privilegija jednopartijskih društava bez političkih i ekonomskih sloboda u kojima je postojala i tvrdnja da  je jedna partija u stanju da gradi društvo bez ikakvih konflikata, u kojima su "ideje partije" dovoljne za rešavanja bilo kog problema, Jes`, paz` da nisu. Tragove tog i takvog mišljenja, inače, smatram najštetnijim za proces temeljenja dijaloga u post-jednopartijskim društvima jer prilično uspešno sprečavaju da se uvidi da demokratska društva nisu BEZKONFLIKTNA društva, naprotiv, demokratija je jedan od NAJKONFLIKTNIJIH načina organizovanja ljudi u društva i države i uspešna je iz jednog veoma prostog razloga - uklanja zabludu da je uopšte moguće ukloniti sasvim konflikte i nepravde iz bilo kog ljudskog društva i predlaže da se radi jedino moguće - izgradnja institucija, mehanizama, sredstava i načina da se konflikti rešavaju po unapred poznatim pravilima i pod kontrolom najšire, a posebno medijske javnosti.

Po kvalitetu i efikasnosti tih mehanizama za rešavanje konflikata u društvu se uglavnom i razlikujemo mi, koji se Evropi pridružujemo i oni koji su već članovi EU.

Priroda konflikata ostaje mahom ista - različite društvene grupe imaju različite interese i nikada neće ni moći ni umeti da na spontan način nađu najbolje rešenje i "zajednički interes" sami od sebe, već tome služe institucije i "recepti" poput ovog koji je EU svima ponudila za ideju sopstvenog proširenja i - proširivala se već pet puta.

I - opet će.

European_Union_enlargement.gif Komentari (315)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

jaksa scekic jaksa scekic 19:28 08.05.2009

Re: ---

drug.clan
gordanac
Ekoloska steta se ne moze novcem ispraviti.(tacka) Samo se posledice mogu razblaziti. Vi kao fizicar sigurno znate da je vecina tih procesa nepovratna a steta se moze samo ublaziti uz koriscenje ogromne energije koja sa druge strane opet stavra ekolosku stetu.

Moram da primetim da argument insistiranja na neznanju svih sagovornika koji misle drugacije nije deo "kulturnog dijaloga" vec pre "staljinistickih metoda prevaspitavanja i prosvetljivanja"

I opet - netačno.
Neznanje se ne može sakriti, a podaci o "štetama koje se saniraju novcem" se nalaze - svuda i lako su dostupni.
Neznanje koje se uoči može se prećutati, naravno, samo ne vidim da bi bilo ko od toga imao bilo kakve koristi.
Dočim, jasnim upućivanjem na činjenice - svi možemo imati koristi, pa tako i u ovom slučaju - da ulaganjem ogromnih svota novaca može se sanirati prethodno napravljena šteta životnoj sredini i revitovalizovati je. To je, uostalom, jedna od zakonskih obaveza i po našem i po EU zakonodavstvu - pravilo "zagađivač plaća" je na snazi.
EU je sedamdesetih i šezdesetih zagadila i zemlju i vodu i vazduh i - revitalizovala je u priličnoj meri sva tri resursa životne sredinei to je jako puno koštalo. I - još će, u budućnosti, to im je politika.dajte jedan primer i objanite fizicki kako se to ekoloska steta u tom slucaju "sanirala" na nacin da je nivo stetnih materija posle sanacije bio isti kao i pre stete. Dajte molim vas difuzija je nerevrzibilan proces a svako filtriranje ili razvodnjavanje emituje druge stetne materije ili zagadjuje vecu kolicinu vode ili zemlje do "podnosljive" mere. Sapiranjem evropskih otrova nastalih proteklih decenija steta nije sanirana vec samo prebacena u okeane i tamo razvodnjena. Ali zato mi danas ne smemo da jedemo ribu vise od jednom nedeljno. toliko o sanaciji stete!

To sto u zakonu vi tako tvrdite ne znaci da ce posle placanja taj otrov da se povuce ili nestane. Pricate kao da ste zakonodavac koji kada nesto zapiste u zakonu onda se i prirodni zakoni moraju prilagoditi vasima.
ups pa vi jeste zakonodavac!


Au, zeznuto, ja jedem ribu dva puta nedeljno, Drug Clan hocu li da svetlim u mraku ?

No ajd sad salu na stranu, da ne ulazim u gadjanje teskim izrazima kao sto su difuzija nerevzibilnih procesa...Ako se ne varam u Temzi se ponovo pojavljuju ribe, a ponekad zaluta i neki kit, a prodjite samo kejom pored Save i videcete ekolosku svest u Srba, ili je to razvodnjeno stiglo iz EU.

kako rekoh za mene je EU skup pravnih i civilizacijskih normi koje ti
a) olaksavaju zivot
b) ipak ima neka garancija kvaliteta i da znas sta ocekujes, a ne da se stalno iznenadjujes.
Ali ima i ona sto Srbin izmisli,Svaba napravi...

A i ovo Drug clan, ja jos nisam cuo da se u regulisanim zemljama ovo desava

[/url][url=http://http://www.pressonline.rs/page/stories/sr.html?view=story&id=64688&sectionId=44]
gordanac gordanac 19:50 08.05.2009

Re: ---

aha
e, drug,član ja sam tebi obaška zahvalna na svom ovom entuzijazmu! :))))
To sto u zakonu vi tako tvrdite ne znaci da ce posle placanja taj otrov da se povuce ili nestane. Pricate kao da ste zakonodavac koji kada nesto zapiste u zakonu onda se i prirodni zakoni moraju prilagoditi vasima.
ups pa vi jeste zakonodavac!

Kad ti više ništa ne ostaje ondaK - "ups, pa vi jeste zakonodavac" :))
I - čak ni onda "ne ubodeš" činjenicu, elementarnu.
Instiucija u kojoj radim je - zakonodavac, tako treba da se kaže.
I upornost i strpljenje kojim u moj tekst ili komentare "učitavaš" što ne piše je takođe - hvale vredna i korisna.
Bolje se vidi.

Elem, da pokušamo da "zaokružimo" činjenicama bar politiku zaštite životne sredine i načelo "zagađivač plaća". To je - istina. I u EU i kod nas. I time nikome ne pada na pamet da pobija prirodne zakone, ali zakonodavcu pada na pamet da je zagađivač dužan da popravi štetu i plaća "vraćanje u prethodno stanje" onoliko dugo koliko odredbe nakon monitoringa to propišu.

To se odnosi i na vodu i na vazduh i na zemljište.
I u jednom si, dakako u pravu - revitalizacija bilo kog od resursa traje mnogo duže nego što je trebalo bilo kome da resurs "zagadi". Da kvalitet bilo kojeg od resursa ne bi padao ispod propisane granice - zakonodavac propisuje koliko će se para, javnih finansija naravno, trošiti na praćenje stanja i koliko će se ulagati u revitalizacije.
Evo nekoliko primera:
- "pranje" evropskih reka (najpoznatiji primeri su Rajna i donekle Temza)
- smanjivanje ozonske rupe zabranom korišćenja pojednih gasova za raspršivače
- zabrane pojedinih vrsta (ili koncentracija) veštačkih đubriva radi postepenog "čišćenja zemljišta"
- upravljanje otpadom da bi se sprečavalo zagađenje zemljišta ili vode mešanjem organskog ili neorganskog otpada
- zabrana ispuštanja otpadnih gasova industrijskih postrojenja iznad dozvoljene granice nekih oksida
- .....
-....

I za sve to treba - novac, koji trošen na saniranje štete i postepenu revitalizaciju - daje rezultate, itekako.
Pošto sam rekla da su razgovori štabibilokadbibilo čisto gubljenje vremena, ovde lepo i čovečanski priznajem da gubim i svoje i tvoje vreme primedbom o tome da ne smem ni da zamislim na šta bi i EU i mnogi delovi sveta ličili da u jednom trenutku, tokom druge polovine XX veka ljudima NIJE doprlo do svesti da se mora ulagati u sanaciju već izazavane štete životne sredine i u njenu postepenu revitalizaciju.
EU i zemlje članice raznih faza pridruživanja su donele takvu odluku. I to je dobra odluka.To je isto - činjenica. Dobra činjenica koja neće nestati zato što se to tebi ne dopada ili što "ućitavaš" nenapisano. Dočim, mnoge zablude mogu nestati ako razmenimo dovoljno činjenica o tome koliko dugo ljudi bespoštedno zagađuju sopstvene resurse, a koliko kratko (i koliko je to skupo) brinu o tome da nam svima ti resursi budu "živi i zdravi".
drug.clan drug.clan 20:21 08.05.2009

Re: ---

jaksa scekic

Au, zeznuto, ja jedem ribu dva puta nedeljno, Drug Clan hocu li da svetlim u mraku ?

No ajd sad salu na stranu, da ne ulazim u gadjanje teskim izrazima kao sto su difuzija nerevzibilnih procesa...Ako se ne varam u Temzi se ponovo pojavljuju ribe, a ponekad zaluta i neki kit, a prodjite samo kejom pored Save i videcete ekolosku svest u Srba, ili je to razvodnjeno stiglo iz EU.

kako rekoh za mene je EU skup pravnih i civilizacijskih normi koje ti
a) olaksavaju zivot
b) ipak ima neka garancija kvaliteta i da znas sta ocekujes, a ne da se stalno iznenadjujes.
Ali ima i ona sto Srbin izmisli,Svaba napravi...


Neces svetleti zbog te ribe ali ces ukoliko to budes praktikovao duze vreme biti otrovan teskim metalima pre svega zivom koja je iz americkih i evropskih termoelektrana (kroz Temzu i ostale) dospela u okeane!

Ribe se pojavljuju u Temzi ali to ovde nije vazno jer cista Temza znaci samo da se otrov premestio negde (u okeane iz kojih ti jedes ribu) a ne znaci da je otrov nestao. Temza se vise ne zagadjuje jer se sada zagadjuju reke sirom Azije da bi svaki stanovnik Londona moago da uziva u robi koju nemilosrdno trosi! Na ovaj nacin evropljani u stvari zagadjuju jos vise jer nevideci zagadjenje oko sebe smatraju da njihova povecana potrosnja nema nikakve stetne efekte. I na kraju kada iskoriste te proizvode opet ih odvezu u Afriku i bace na neku plazu kao sto mozete videti gore na linku iz Nigerije.

Po pitanju ekologije EU se drzi principa "brigo moja (porasti) i predji na drugoga"

To jeste uredjena zemlja ali svako uredjenje nije apriori dobro a u ovom slucaju je zlo!

A i ovo Drug clan, ja jos nisam cuo da se u regulisanim zemljama ovo desava
[/url][url=http://http://www.pressonline.rs/page/stories/sr.html?view=story&id=64688&sectionId=44]


Ne vidim vezu ovoga i prethodne price ali posto proEU-ovci vladaju srbijom vec deceniju obrati se njima. Evo gordana je tu.
nsarski nsarski 21:02 08.05.2009

Re: ---

Ekoloska steta se ne moze novcem ispraviti ma koliko ga imali. Steta je uvek trajna i nepovratna!

Na primer, "ozonska rupa" je u velikoj meri "zalecena" zahvaljujuci zakonu koji zabranjuje upotrebu CFC.
drug.clan drug.clan 21:41 08.05.2009

Re: ---

nsarski
Ekoloska steta se ne moze novcem ispraviti ma koliko ga imali. Steta je uvek trajna i nepovratna!

Na primer, "ozonska rupa" je u velikoj meri "zalecena" zahvaljujuci zakonu koji zabranjuje upotrebu CFC.


Bas to, zalecena je sprecavanjem nove stete a ne ljudskom intervencijom i parama. Steta koje je nacinjena ozonskim rupama je trajna i nepovratna a zivi svet je na zemlji je svedok toga.

Ako ubijete ribu otrovom u reci i potom reku opet poribite vi stetu niste ispravili jer riba je mrtva a otrov sapran u more! Naravno ako reku gledate jedino kao mesto u kome zive ribe koje ljudima koriste onda pogresno mozete doci do takvog zakljucka da je sve ispravljeno i sve u redu jer opet covek moze hvatati ribu za svoje potrebe! Ovakvo gledanje na stavari ce u jednom momentu dovesti do toga da okean postane isuvise zatrovan a on se nema gde saprati!

Sapiranje evropske prljavstine u svetske okeane, i bacanje otpada daleko u Afriku ili Aziju nikako ne smanjuje ekolosku stetu koju Evropa cini iako su reke u njoj mnogo cistije!

Prosecan evropljanin svojom enormnom potrosnjom danas emituje vise stetnih materija nego sto je to cinio u proslosti. Naravno manje od prosecnog amerikanca ali i dalje neuporedivo mnogo puta vise od prosecnog azijca ili afrikanca koji se gusi u evropskim otrovima!
jednatanja jednatanja 00:10 09.05.2009

Re: ---

Oporavljanje životne sredine same EU koštalo je jezivo mnogo. Ali je - sanirano.


Upravo to! Mi bi mogli da izbegnemo ono što su zapadne zemlje iskusile 60-tih i 70-tih godina i posle utrošile milijarde čisteći.

Kompanija za koju sam radila u Americi je na svojoj teritoriji imala tzv "Superfund site", jedna druga fabrika pored naše tada je 50-tih i 60-tih godina slagala otpad neprimereno i zagadila zemljište arsenom.

Drug član bi trebalo da pročita i vidi kako jezovito izgleda ovaj "Superfund", uključujući i sledeće informacije, da je podignuta podzemna fabrika za prečišćavanje 150,000 galona zagadjene vode SVAKODNEVNO, da stotine ljudi radi od 1987 godine svakodnevno i da ni još dan danas nisu završili saniranje. A postoje stotine ovakvih Superfund projekata širom Amerike.

Argument od druga člana je: "Kad su oni mogli da zagade, imamo prava i mi to da uradimo!", ponos, ponos, a pamet ko kikiriki.
jednatanja jednatanja 00:16 09.05.2009

Re: ---

Gordanac, evo predloga da osnuješ partiju zelenih, eto mene tamo, to mi je životni san, da se učlanim u Partiju Zelenih Srbije (do sada nisam bila član ni jedne, ako se ne računaju pioniri)
gordanac gordanac 00:22 09.05.2009

Re: ---

jednatanja
Gordanac, evo predloga da osnuješ partiju zelenih, eto mene tamo, to mi je životni san, da se učlanim u Partiju Zelenih Srbije (do sada nisam bila član ni jedne, ako se ne računaju pioniri)

:)))))))))))))))
Ima ko će, srećom, nesebrigaj!
Inače mislim da SVE partije u Srbiji imaju konsenzus po tom pitanju (ili da ga je najlakše postići, na nekom konkretnom problemu, akcidentu, zakonu ili temi, važi za "najmanje konfliktnu političku temu" u dobrom smislu tog izraza, skoro svugde)
jednatanja jednatanja 09:23 09.05.2009

Re: ---

važi za "najmanje konfliktnu političku temu" u dobrom smislu tog izraza, skoro svugde)


E to me raduje, ulepša mi dan!
dragan7557 dragan7557 09:30 09.05.2009

Re: ---

Dočim, mnoge zablude mogu nestati ako razmenimo dovoljno činjenica o tome koliko dugo ljudi bespoštedno zagađuju sopstvene resurse, a koliko kratko (i koliko je to skupo) brinu o tome da nam svima ti resursi budu "živi i zdravi".

Jel' to po Svetom pismu ili po pravu najjačeg? Ili vama kao i drugim nije jasno da nešto nije u redu sa pojmom "vlasništva".
Primer:
Prilikom mnogih razgovora sa Tunižanima sam izrazio pohvale u vezi sa plažama KOJE NISU NIČIJA SVOJINA.
Tuniska obala (preko 1.000 km) je vlasništvo nacije i i svi imaju jednaka prava da u njima uživaju.
Hoteli se grade na pristojnoj udaljenosti ( oko 100 metara) od vode =plaže) na kojima je zabranjeno (a nikome ne pada ni na um) da se postavljaju bilo kakvi trajni objekti.O ogradama "svojih" plaža i naplaćivanjem ulaza na čega smo naviknuti u Evropi, ne samo da niko ne razmišlja već je isključena i svaka pomisao na ovakvu suludost.
Plažama svakodnevno patrolira policija na konjima (veoma ljubazni ljudi) koja se stara da o ljudima i pruža pomoć. U raznim razgovorima sam postavio pitanje prava na plaže i ograde kakve su nažalost deo svakodnevnice euro - američke (osobina zapadne civilizacije), i kako to da hotelski lanci nisu prisvojili plaže.
Odgovor koji je sadržao kontra pitanje me je iznenadio: Kako čovek može da prisvoji ono što nije sam stvorio upitali su me domaćini. Naravno da sam ostao bez teksta i počeo da razmišljam o mojoj evropskoj "kulturi" koja ama baš sve što je priroda stvorila po pavu najjačeg prisvaja, pri tome isključujući prava drugih zivih bića (uključujući i druge ljude) na nešto što nisu sami stvorili i ni po kojem moralnom pravu nemaju pravo da prisvoje. Ovaj moral koji je deo tradicije smatram biserom koji treba čuvati.

Ekoloska steta se ne moze novcem ispraviti.(tacka) Samo se posledice mogu razblaziti. Vi kao fizicar sigurno znate da je vecina tih procesa nepovratna a steta se moze samo ublaziti uz koriscenje ogromne energije koja sa druge strane opet stavra ekolosku stetu.

Uzroci nastajanja eko šteta nisu sastojani u namerama loših ljudi ili nedovoljnoj svesti građana već u obavezi maksimiziranja profita po svaku cenu uključujući i masovno ubistvo ljudi i životinja i zato ja svakako podržavam vaš stav.

Idiotizam da se sve novcem (kapitalom) može rešiti je tokom zadnjih godina našao svoje mesto u javnim diskusijama u EU pa su građani sve svesniji da se parama (kapitalom) ništa ne rešava i da je u pitanju vekovna zabluda na koju su generacije zlonamero naučene.
Ogroman busting ovog stava je u toku zahvaljujući Krizi koja je jasno ukazala na glavnog krivca (finansijsko tržište i pohlepa) za propast ekonomskog sistema a samim tim dovela svet na ivicu propasti zbog ponašanje ključnog dela svetske ekonomije. Profit po svaku cenu (uključujući i masovno ubistvo) je najgore što se ljudima do sada desilo.
dragan7557
dragan7557 dragan7557 10:25 09.05.2009

Re: ---

jednatanja
Gordanac, evo predloga da osnuješ partiju zelenih, eto mene tamo, to mi je životni san, da se učlanim u Partiju Zelenih Srbije (do sada nisam bila član ni jedne, ako se ne računaju pioniri)

Kao pridružen (ne član) Evropskih Zelenih smatram da nijedan aktuelni srpski političar nema kvalifikacije za članstvo jer su do sada izraženi stavovi svih srpskih političara u suprotnosti sa idejama za koje se Zeleni zalažu kao i sa programima i konceptima budućnosti EU Partija Zelenih.

Ključno ne slaganje:
1. Regulisanje rađanja iz respekta prema životu sadržano u konceptima i predloženim rešenjima formirani pltformom za EU izbore 2009.
2. Poljoprivreda: slogan " jesti što zemlja pruža".
3. Priroda: "kvalitet je važniji od kvantiteta".
4. Milje: "ka čistoj produkciji".
5. Prava životinja: "respekt za vlastite vrednosti životnje".
6. Biotehnologija
7. Prostorna regulacija: "očuvanje otvorenog prostora i optimalizacija postojećeg stambenog fonda.
8. Infrastruktura: "bolja upotreba postojeće" i apsolutno smanjenje broja automobila"
9. Energija & klima: "strogo ograničavanje ekonomskog rasta".

I najvažnije: neotuđivi " Individualni Bazni Dohodak" svakog građanina sa napunjenih 18 godina, koji svaki građanin dobija sa napunjenih 18 godina bez obzira na dohodak iz rada ili poseda kao i dohodak njegovog partnera. Individualni Bazni Dohodak sjedinjuje socijalnu pravdu i individualnu samostalnost građana.

Mi Evropska Partija Zelenih se zalažemo za proširenje EU na zemlje Zapadnog Balkana pod uslovom ispunjenja Kopenhagen kriterija.
Zeleni smatraju da je unilateralno priznanje Kosova povreda Srpskog suvereniteta.Program holandskih Zelenih
konceptiran i usvojen Partijskim Programom 27 septembra 2008 Utrecht 41 Partijski Kongres Zelenih

Nažalost u Srbiji nema aktuelnog i aktivnog političara koji se zalaže za ove koncepcije programski izložene u
platformi Izbori EU 2009.


dragan7557
dragan7557 dragan7557 10:41 09.05.2009

Re: ---

gordanac
jednatanja
Gordanac, evo predloga da osnuješ partiju zelenih, eto mene tamo, to mi je životni san, da se učlanim u Partiju Zelenih Srbije (do sada nisam bila član ni jedne, ako se ne računaju pioniri)

:)))))))))))))))
Ima ko će, srećom, nesebrigaj!
Inače mislim da SVE partije u Srbiji imaju konsenzus po tom pitanju (ili da ga je najlakše postići, na nekom konkretnom problemu, akcidentu, zakonu ili temi, važi za "najmanje konfliktnu političku temu" u dobrom smislu tog izraza, skoro svugde)

Po kom pitanju????????

dragan7557
dragan7557 dragan7557 10:48 09.05.2009

Re: ---

nsarski
Ekoloska steta se ne moze novcem ispraviti ma koliko ga imali. Steta je uvek trajna i nepovratna!

Na primer, "ozonska rupa" je u velikoj meri "zalecena" zahvaljujuci zakonu koji zabranjuje upotrebu CFC.

Sarski, mnogo vaznija zagađenja zemlja u stambenim četvrtima i čitavim naseljima u EU NISU sanirana.
U pitanju je lobi Industrije a hiljade procesa na sudovima ukazuje da je svaka tvrdnja o sanaciji daleko od svakodnevne stvarnosti.

dragan7557
dragan7557 dragan7557 12:38 09.05.2009

Re: ---

Po pitanju ekologije EU se drzi principa "brigo moja (porasti) i predji na drugoga"

Ovo je netačna tvrdnja zbog generalizacije. Pogledajte moj tekst o Zelenim.
dragan7557
jaksa scekic jaksa scekic 13:09 09.05.2009

Re: ---

drug.clan


To jeste uredjena zemlja ali svako uredjenje nije apriori dobro a u ovom slucaju je zlo!

A i ovo Drug clan, ja jos nisam cuo da se u regulisanim zemljama ovo desava
[/url][url=http://http://www.pressonline.rs/page/stories/sr.html?view=story&id=64688&sectionId=44]


Ne vidim vezu ovoga i prethodne price ali posto proEU-ovci vladaju srbijom vec deceniju obrati se njima. Evo gordana je tu.Bas ima velike veze- u kojoj uredjenoj zemlji otac teniserske zvezde vodi kadrovsku politiku na javnom servisu koji finasiraju gradjani Srbije.
Da li Federerov otac moze da ode u Svajcarsku TV i kaze-meceve mog sina nece prenositi taj i taj.
Jos crnje je sto direktor Javnog srpskog servisa ne staje u odbranu svog uposlenika.

Nekad su u Srbiji skidali novinare po nalogu politicara-danas po nalogu oceva sportskih zvezda.
Pomak-malo li je na ovu skupocu :))

Nama treba, kad vec ne mozemo sami, usvajajuci pravila EU da dovedemo Srbiju u red.

Sad sam se vratio iz EU ulice u Beogradu-treba videti veliko interesovanje ljudi od standa do standa.
Ono sto me je jos vise dojmilo sto su prekoputa-mirno i dostojansvetno protestvovali ljudi kojima je oteta imovina i koji su protiv ulaska u EU dok se to ne resi.
A korak dalje Jelena Tinska je drzala slovo i kritikovala vlast-poimenicno zbog okrutnog odnosa prema zivotinjama.

Svako ima pravo da iznese svoje misljenje-ne ugrozavajuci drugog.

A samo pre 13 godina su nas lemali k'o stoku zbog drugacijeg misljenja.

Mali svakodnevni koraci pomeranja, ali sve ukupno veliki za Srbiju.

Bilo je lepo danas biti u centru Beograda.


PS:Sad procitah :
Skupsstina Srbije bi sledeche nedelje
trebalo da ratifikuje Sporazum o otvorenom nebu koji che omoguchiti da
i avioni kompanija sa jeftinim kartama slechu na beogradski aerodrom,
izjavio je danas predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetkovich.

Ono sto mi je drago-nema nazad, samo je pitanje brzine
hajkula1 hajkula1 13:39 09.05.2009

Re: ---

gordanac
Ekoloska steta se ne moze novcem ispraviti.(tacka) Samo se posledice mogu razblaziti. Vi kao fizicar sigurno znate da je vecina tih procesa nepovratna a steta se moze samo ublaziti uz koriscenje ogromne energije koja sa druge strane opet stavra ekolosku stetu.Moram da primetim da argument insistiranja na neznanju svih sagovornika koji misle drugacije nije deo "kulturnog dijaloga" vec pre "staljinistickih metoda prevaspitavanja i prosvetljivanja"I opet - netačno.Neznanje se ne može sakriti, a podaci o "štetama koje se saniraju novcem" se nalaze - svuda i lako su dostupni.Neznanje koje se uoči može se prećutati, naravno, samo ne vidim da bi bilo ko od toga imao bilo kakve koristi.Dočim, jasnim upućivanjem na činjenice - svi možemo imati koristi, pa tako i u ovom slučaju - da ulaganjem ogromnih svota novaca može se sanirati prethodno napravljena šteta životnoj sredini i revitovalizovati je. To je, uostalom, jedna od zakonskih obaveza i po našem i po EU zakonodavstvu - pravilo "zagađivač plaća" je na snazi.EU je sedamdesetih i šezdesetih zagadila i zemlju i vodu i vazduh i - revitalizovala je u priličnoj meri sva tri resursa životne sredinei to je jako puno koštalo. I - još će, u budućnosti, to im je politika.


A oni koji su dobili astmu, razne alergije, oboleli od karcinoma ili drugih bolestina izazvanih tim zagadjenjima, e i njih su izlecili uz pomoc novca???! Stvarno, bas. Genetske deformacije kao posledica zagadjenja, ali sta ima veze, pravi se vestacki covek, radovi u toku...

Gordanac, ne mogu da verujem... I sta ima Evropljani da kazu na to sto je zagadjena Azija i pomenuti delovi Afrike /Somalija.../. Zaista, Bog vise ne stanuje ovde /u Evropi/. Bog, covecnost, ljudskost, dusevnost, kako god mi to zvali, dozivljavali, osecali, je nesto sto nas cini. A kada nestane iz nas, sta smo onda?
Ne cini drugome ono sto ne zelis da drugi tebi radi...

Novcem zaista moze mnogo sta da se kupi ali ne sve. Novcem moze da se umanji steta ali ne moze da se izbrise.gordanac gordanac 13:59 09.05.2009

Re: ---

hajkula1
gordanac
Ekoloska steta se ne moze novcem ispraviti.(tacka) Samo se posledice mogu razblaziti. Vi kao fizicar sigurno znate da je vecina tih procesa nepovratna a steta se moze samo ublaziti uz koriscenje ogromne energije koja sa druge strane opet stavra ekolosku stetu.Moram da primetim da argument insistiranja na neznanju svih sagovornika koji misle drugacije nije deo "kulturnog dijaloga" vec pre "staljinistickih metoda prevaspitavanja i prosvetljivanja"I opet - netačno.Neznanje se ne može sakriti, a podaci o "štetama koje se saniraju novcem" se nalaze - svuda i lako su dostupni.Neznanje koje se uoči može se prećutati, naravno, samo ne vidim da bi bilo ko od toga imao bilo kakve koristi.Dočim, jasnim upućivanjem na činjenice - svi možemo imati koristi, pa tako i u ovom slučaju - da ulaganjem ogromnih svota novaca može se sanirati prethodno napravljena šteta životnoj sredini i revitovalizovati je. To je, uostalom, jedna od zakonskih obaveza i po našem i po EU zakonodavstvu - pravilo "zagađivač plaća" je na snazi.EU je sedamdesetih i šezdesetih zagadila i zemlju i vodu i vazduh i - revitalizovala je u priličnoj meri sva tri resursa životne sredinei to je jako puno koštalo. I - još će, u budućnosti, to im je politika.


A oni koji su dobili astmu, razne alergije, oboleli od karcinoma ili drugih bolestina izazvanih tim zagadjenjima, e i njih su izlecili uz pomoc novca???! Stvarno, bas. Genetske deformacije kao posledica zagadjenja, ali sta ima veze, pravi se vestacki covek, radovi u toku...

Gordanac, ne mogu da verujem... I sta ima Evropljani da kazu na to sto je zagadjena Azija i pomenuti delovi Afrike /Somalija.../. Zaista, Bog vise ne stanuje ovde /u Evropi/. Bog, covecnost, ljudskost, dusevnost, kako god mi to zvali, dozivljavali, osecali, je nesto sto nas cini. A kada nestane iz nas, sta smo onda?
Ne cini drugome ono sto ne zelis da drugi tebi radi...

Novcem zaista moze mnogo sta da se kupi ali ne sve. Novcem moze da se umanji steta ali ne moze da se izbrise.
To su dve različite teme.

Jedna tema - ulaganje novca u zagađenu životnu sredinu, sanacija šteta na resursima (voda, vazduh, zemljište) i donošenje propisa o zabranama zagađenja i o obavezama unapređenja životne sredine.
TO - košta i o tome pričam.
Nadam se da se slažemo da je to - dobro da se čini i (da ponovim) ostaje pitanje za ljudsku rasu "koliko moraš biti glup da zagadiš sopstvene resurse, sopstvene izvore života ?"

Druga tema - šteta koju zagađenje čini ljudskom zdravlju (bez obzira da li se radi o akcidentima tipa Černobilj, Bopal Tri Milje,..ili o višedecenijskom postepenom devastiranju životne sredine). To je stradanje o kojem nisam govorila. Ali ni elementarnog poboljšanja narušenog zdravlja nema bez novca iz prve teme. I od toga stradaju jednako - svi, bili iz EU ili bilo gde na planeti, polutanti ne biraju među onima koje oštete.

Iznos novca koji se poslednjih decenija na obe teme troši je - jezivo velik.
I - neka je i treba da bude.
I bez toga nema ni sanacije.


hajkula1 hajkula1 16:14 09.05.2009

Re: ---

gordanac
Zanimljivo kako Evropejci nemaju komentar na ovo:

1. A zašto bi imali ?
Ako su uradili nezakonito - intervenisaće institucije, pre ili kasnije i počinioci će biti kažnjeni.
Ako su uradili zagađenje uz dogovor i ugovor sa somalijskim vlastima - opet će intervenisati institucije, neko će biti kažnjen i moraće se naći novac da se šteta sanira i životna sredina dovede do minimalnog kvaliteta.


2. Osporavaš ideju EU time što njene kompanije zagađuju životnu sredinu ?


3. Ma koliko se slagala s tobom da je to nedopustivo i da mora biti kažnjeno - nije NIKAKAV argument za to da EU ne valja, ako ti je to bila namera informacijom i slikom.1. Zbog ovoga se bunim, svom snagom a neko je u svom postu prokomentarisao u smislu, Evropa je ku.va. Dodala bih samo - vise puta.
Zakonitost i institucije, o cemu mi pricamo? Je l` treba da objasnjavam? Verujem da ne. Ko ima novac, ima moc. Ovde i svuda u svetu. A cenu placaju najslabiji, najranjiviji. Covecanski?

2. Predubedjenje, Jugoslavija i EU, slicnosti. Jace je od mene.
EU kao prostor gde su izbrisane granice-carine je nesto sto podrzavam i zelim. Zelim da se slobodno krecem, putujem. I to je to. Vece trziste? Fino za tajkune, a i mi sitna boranija valjda se nadamo, ugrabicemo neko zrnce? Da, neki i hoce, a po koju cenu? I ko ce platiti ceh?
Tehnologija, razvoj, ekonomija nas gura u integracije, ali ne budimo ovce. Valjda glave treba da nam sluze za jos nesto sem za frizure?

I fasizam je evropska tvorevina.

3. Evropska Unija da ili ne? Da.

U EU se ne ulazi kroz mega markete i trzne centre.

Devet godina, ej, ljudi d-e-v-e-t g-o-d-i-n-a su isti ljudi na vlasti /i u opoziciji/, sta su to i koliko za ovih devet godina uradili da smo blizi evropskim vrednostima? Institucije su uredjene, ljudska prava, bar ona osnovna, su zasticena?
A ja sada da pricam o manama EU.

hajkula1 hajkula1 16:31 09.05.2009

Re: ---

jaksa scekic
drug.clan


Svako ima pravo da iznese svoje misljenje-ne ugrozavajuci drugog.

A samo pre 13 godina su nas lemali k'o stoku zbog drugacijeg misljenja.


Samo sam se opametila pa ne lajem kao pre 9-10-11-13-13-14-15-... godina. Ni ovde na forumu ne smem da pisem, sada kada je piskaranje masovnije nego krajem proslog veka a tada sam smela.
JER
Danas se mnogo vise plasim nekih ljudi nego onih pre 10 godina.
Kazezoze Kazezoze 17:26 09.05.2009

Re: ---

dragan7557
Prilikom mnogih razgovora sa Tunižanima sam izrazio pohvale u vezi sa plažama KOJE NISU NIČIJA SVOJINA.
Tuniska obala (preko 1.000 km) je vlasništvo nacije i i svi imaju jednaka prava da u njima uživaju.
Hoteli se grade na pristojnoj udaljenosti ( oko 100 metara) od vode =plaže) na kojima je zabranjeno (a nikome ne pada ni na um) da se postavljaju bilo kakvi trajni objekti.O ogradama "svojih" plaža i naplaćivanjem ulaza na čega smo naviknuti u Evropi, ne samo da niko ne razmišlja već je isključena i svaka pomisao na ovakvu suludost.
Plažama svakodnevno patrolira policija na konjima (veoma ljubazni ljudi) koja se stara da o ljudima i pruža pomoć. U raznim razgovorima sam postavio pitanje prava na plaže i ograde kakve su nažalost deo svakodnevnice euro - američke (osobina zapadne civilizacije), i kako to da hotelski lanci nisu prisvojili plaže.
Odgovor koji je sadržao kontra pitanje me je iznenadio: Kako čovek može da prisvoji ono što nije sam stvorio upitali su me domaćini. Naravno da sam ostao bez teksta i počeo da razmišljam o mojoj evropskoj "kulturi" koja ama baš sve što je priroda stvorila po pavu najjačeg prisvaja, pri tome isključujući prava drugih zivih bića (uključujući i druge ljude) na nešto što nisu sami stvorili i ni po kojem moralnom pravu nemaju pravo da prisvoje. Ovaj moral koji je deo tradicije smatram biserom koji treba čuvati.

divna pricha.
ovaj primer bi trebao da bude biblija za tzv.demokratske zemlje.
Goran Vučković Goran Vučković 10:56 10.05.2009

Re: ---


I najvažnije: neotuđivi " Individualni Bazni Dohodak" svakog građanina sa napunjenih 18 godina, koji svaki građanin dobija sa napunjenih 18 godina bez obzira na dohodak iz rada ili poseda kao i dohodak njegovog partnera. Individualni Bazni Dohodak sjedinjuje socijalnu pravdu i individualnu samostalnost građana.

Nema Brook, Željke, Dr Wua i ostalih da primete ovaj detalj, ali meni ovo izgleda kao očigledan bug u dizajnu, da se izrazim softveraški :)
dragan7557 dragan7557 11:43 10.05.2009

Re:mnogo,ogromno i još više, pa još više..

Osporavaš ideju EU time što njene kompanije zagađuju životnu sredinu ?

Nisu to "njene" EU kompanije već kompanije belosvetskih privatnih protuva koje radi maksimiziranja profita svojih gazda čitaj njihove pohlepe za novcem, zagađuju.

Naravno postoje iste pojave i kod preduzeća u vlasništvu države (njene kompanije- vaš naziv) koje isto rade kako bi neko od službenika naroda dobio promociju, povišicu plate i sl.

U ovaj žalosni i tragični cirkus pohlepe su uključene i čitave države recimo kada su u pitanju bogatstva i prisvajanje Severnog Pola što se prodaje i promoviše kao nacionalni interes a za dobro privatnih transnacionalnih firmi od strane politike u sprezi sa privatnim kapitalom.
Uostalom u odgovoru na moju primedbu o Tripl AAA ukazali ste i bazna akta EU dve grupe privatnih firmi.

Sve u svemu ceo ekonomski sistem je užasavajuće korumpiran i potpuno van kontrole.
Ukratko umesto da ljudi upravljaju sistemom taj gad upravlja ljudima.

Oporavljanje životne sredine same EU koštalo je jezivo mnogo. Ali je - sanirano.

Sanirano još uvek nije, urađen je samo face lift.
Kad smo kod koštanja teret istog podneli su građani a ne počinioci jer su korišćena javna sredstva.
neko će platiti tu štetu

Ne neko već svi mi zajedno, niko drugi do građani koji uostalom sve plaćaju svojim radom.

dragan7557
dragan7557 dragan7557 13:46 10.05.2009

Re: ---

Goran Vučković

I najvažnije: neotuđivi " Individualni Bazni Dohodak" svakog građanina sa napunjenih 18 godina, koji svaki građanin dobija sa napunjenih 18 godina bez obzira na dohodak iz rada ili poseda kao i dohodak njegovog partnera. Individualni Bazni Dohodak sjedinjuje socijalnu pravdu i individualnu samostalnost građana.

Nema Brook, Željke, Dr Wua i ostalih da primete ovaj detalj, ali meni ovo izgleda kao očigledan bug u dizajnu, da se izrazim softveraški :)


Nije mi jasno šta hoćete da kažete, pa vas molim da odgovorite.
dragan7557
Goran Vučković Goran Vučković 14:24 10.05.2009

Re: ---


Nije mi jasno šta hoćete da kažete, pa vas molim da odgovorite.
dragan7557

Pa taj individualni bazni dohodak izgleda kao ekonomsko samoubistvo, osim (što reče neko ovde, možda baš i Vi) - ako nije pola Meseca i posed na Marsu, tj. mrsna predizborna laž.

Ako je to neko što neko dobija (od koga?) nevezano za svoje prihode (znači platu zaradi, a to mu "padne s neba" ), i ako mu to daje nekakvu individualnu samostalnost - zašto bi iko uopšte radio (osim iz hobija)? Što da radim, kad će Zeleni da mi obezbede Individualni Bazni Dohodak?

Ili, ako se gleda sa prihodne strane, što reče vaš imenjak:
Radi za familiju, radi za kompaniju, radi za otadžbinu, za javni sektor, radi za siromašne, radi za nezaposlene, radi za mlade, radi za matore, za lenje, za bezobrazne, za ostavljene i razočarane, za depresivne, za anarhiste, za nacionaliste, za komuniste i ostale fašiste, za alapače, popišulje, sponzoruše, pojebulje, pobegulje, UDBU, CIAu i sve ostale na budžetu, radi, stvaraj, razbijaj, osvajaj, ne oprastaj...
dragan7557 dragan7557 14:55 10.05.2009

Re: ---

dragan7557
Goran Vučković

I najvažnije: neotuđivi " Individualni Bazni Dohodak" svakog građanina sa napunjenih 18 godina, koji svaki građanin dobija sa napunjenih 18 godina bez obzira na dohodak iz rada ili poseda kao i dohodak njegovog partnera. Individualni Bazni Dohodak sjedinjuje socijalnu pravdu i individualnu samostalnost građana.

Nema Brook, Željke, Dr Wua i ostalih da primete ovaj detalj, ali meni ovo izgleda kao očigledan bug u dizajnu, da se izrazim softveraški :)


Nije mi jasno šta hoćete da kažete, pa vas molim da odgovorite.
dragan7557

Da ne bi bilo zabune pogledah i zvaničnu definiciju Wikipedia za software bug: is an error,flaw, mistake,failure, or fault in computer program that prevent it from behaving as intended e.g, producing an incorrect or uninspected result.

Dakle detalj je citiran iz:

Europese verkiezingen
DE GROENEN
Partijprogramma 2008
Vastgesteld te Utrecht op 27 september 2008 door het 41e partijcongres van De Groenen

stranica 31do 35

i svakako ne predstavlja nikakav bug ili nešto što bi navedenoj definiciji čak i izdaleka odgovaralo.
Iznešene ideje i programski potvrđene na 41om kongresu partije holandskih Zelenih su kao program za izbore na ovom kongresu odobrene,potvrđene i unete u program evropskih Zelenih na kome ova partija u sklopu euro Zelenih učestvuje zajedno sa 30 drugih Zelenih partija uključujući i Zelene levičare.
Evropska Partija Zelenih je osnovana 21 februara 2004 u Rimu.
Za detalje www.eurogreens.org

To što se ideja pričinjava kao bug je druga stvar i verovatno potiče od indoktrinacije društva u kome živite/ste živeli. Na sreću ima nas još koji nismo zaslepljeni indoktrinacijom monetarističke ideologije već na prvo mesto stavljamo sreću ljudskih bića.

Granica od osamnaest godina za Neotuđivi Bazni Lični Dohodak je još u diskusiji pošto u nekim državama (Nemačka) smatraju da isti treba da se stiče rođenjem i da treba da iznosi € 1.500 mesečno.
Kao što sam naveo holandski Zeleni su programski granicu stavili na 18 u godinu starosti i sumu od € 700 mesečno što lično smatram premalo.

Kao što sam rekao promocija ovih ideja nije stigla do Srbije i njenih političara što je samo potvrda da srpski političari za ljudsku čast,moral i vrednosti uzimaju profitersko najamničke ideje u kome individua nije ništa drugo do deo točka mašinerije za proizvodnju kapitala i privilegija elite a sve pod pritiskom da ako ne rinta za bagatelnu cenu preživljavanja (hleba, vode i televizje - koju skupo plaća) ima da crkne od gladi. Dok sav ekonomski proizvod ide u eksploatatorske džepove nikad zadovoljne elite koja rezultat ljudskog rada trpa u svoje duboke džepove i privilegije carski bogatog života a po cenu digniteta i kvaliteta istog.

Mi smatramo da rad za novac nikada nije smeo da postane uslov za egzistenciju i da kao takav mora da bude ukinut iz respekta prema životu i ljudima.Blagostanje svakog člana društva od rođenja do smrti je moralni i humani prioritet Zelenih, znači druga vrsta demokratije od trenutno promovisane u Srbiji u kojom se veštačkom nestašicom zaposlenja ucenjuju gladne mase.

Naravno da srpskim politikantima i eliti ne odgovaraju ove ideje koje razbijaju idilu bogatstva i privilegija bogataša pa ovakve ideje podvodi pod komunističke obmane, što je najmanje istina jer su komunisti radili isto
njima kapital i privilegije narodu rad kao uslov fizičkog opstanka.
dragan7557
Goran Vučković Goran Vučković 15:17 10.05.2009

Re: ---

Zahvaljujem na informacijama. Interesantno zvuči, moram da priznam - na ovom blogu čovek svašta može da nauči :)

Evo ja da se odužim - nisu formalne definicije, ali onako na bazi petnaestak-dvadeset godina u struci.

Design bug - greška u dizajnu - je previd u zamišljenoj verziji sistema, idejnom projektu/dizajnu, u koje se udari glavom kada se dođe do toga da se zamišljena stvar pretvori konkretnu stvar, koja radi. Može biti različitih nivoa ozbiljnosti, od toga da zahteva par dodatnih sati rintanja, do toga da potopi projekat.

Slideware - (softverski) proizvod koji postoji postoji samo na power point prezentacijama marketara (samo na slajdovima, otud ime), koji pokušavaju da ga prodaju mušteriji, kako bi onda isti tipično bio urađen (tj. započet) od avansa. Donekle liči na film "Producenti", samo što u ovom slučaju ponekad i marketari veruju u to da će ih Franc Libkind učiniti bogatima, uprkos činenici da su prodali 50 * 50% budućih prihoda za avans :)

Ono što je meni posebno interesantno je: šta su pravi, ostvarivi ciljevi partije koja zakuca Individualni Bazni Dohodak u svoj politički program? Postati koalicioni partner socijaldemokrata? Predati pobedu za malu finansijsku naknadu, kao neke političke snage koje su bliže našem iskustvu? :)
dragan7557 dragan7557 15:21 10.05.2009

Re: ---


Pa taj individualni bazni dohodak izgleda kao ekonomsko samoubistvo, osim (što reče neko ovde, možda baš i Vi) - ako nije pola Meseca i posed na Marsu, tj. mrsna predizborna laž.

Laž nije jer su ideje u vezi sa ovom vrstom ekonomije (nije samoubistvo već upravo napredak) formulisane od strane dvojice američkih ekonomista filozofa i mislilaca Edward Bellamy i Henry George drugom polovinom 19 veka koje sam spomenuo pre neki dan i za koga (Bellamy "Equality prevođeno u Evropi između dva Sv. rata pod nazivom "Ekonomska jednakost" nsarski kaže da ga je čitao a čini mi se i još poneko reče da mu je delo poznato.

Pošto živite u Škotskoj ovo delo vam je svakako dostupno, pa čitajte kako bi promenili (vekovne lažurije a osobito L.Marksa,V.I.Lenjina ili J.M. Kejnza a onda ove skorije M.Fridma ili J. Štiglic i. dr.promoteri sulude ideje da je najamni rad od nekoliko hiljada sati godišnje uslov fizičkog opstanka bilo koje ljudske individue.
Pogledajte šta sam napisao o Adam Smith na ovom blogu i sprezi slobode u lancima komunista i liberala odnosno narodne demokratije i demokratije????

Pre neki dan ste mi stavili primedbu da ja do sada nisam publikovao ni jedan blog što je tačno, a razlog je što nemam vremena da odgovaram na pitanja jer nisam edukator već istraživač.
Iz ove kratke korespondencije se već vidi da sam bio u pravu.

Nadam se da su vam neka od mojih izlaganja dala insentiv da pogledate literaturu o kojoj je reč, kako bi shvatili da su postavke Zelenih i programi bazirani na dugogodišnjim istraživanjima veoma ozbiljnih ljudi dobre volje visokog morala humanosti i ličnog integriteta.

dragan7557
Goran Vučković Goran Vučković 15:32 10.05.2009

Re: ---


Nadam se da su vam neka od mojih izlaganja dala insentiv da pogledate literaturu o kojoj je reč, kako bi shvatili da su postavke Zelenih i programi bazirani na dugogodišnjim istraživanjima veoma ozbiljnih ljudi dobre volje visokog morala humanosti i ličnog integriteta.

Zahvaljujem na referencama, svakako - ja imam puno propuštenih lekcija iz ekonomske teorije, između ostalog zato što sam studirao tehniku (ali ok, to nije opravdanje). Ono malo što sam čitao zaista jesu "kapitalističke" umotvorine - Draker, Senge i slični.

Međutim ovako velika "rupa" u bužetu i destimulacija onih koji treba da stvaraju mi izgleda zaista kao ozbiljna falinka i imam problem da zamislim sistem koji radi - kao što reče ona radnica u ruskoj fabrici šivaćih mašina - "kako god pokušam da sklopim šivaću mašinu - dobijem puškomitraljez". Imam problem da poverujem da će mi mislioci iz 19. veka u pomoći da to zamislim...
dragan7557 dragan7557 16:09 10.05.2009

Re: ---

Design bug - greška u dizajnu - je previd u zamišljenoj verziji sistema, idejnom projektu/dizajnu, u koje se udari glavom kada se dođe do toga da se zamišljena stvar pretvori konkretnu stvar, koja radi. Može biti različitih nivoa ozbiljnosti, od toga da zahteva par dodatnih sati rintanja, do toga da potopi projekat.


Odlično, ekonomski sistem na planeti je zatvoren sistem u kome je sve sa svačim povezano.
Bug o kome pričate je privatna svojina koja vodi prvo ka profitu a onda ozakonjenju maksimalizacije profita isključujući bilo koje druge uslovljenosti pa i samo društvo.
Ekonomske krize su kolapsi sistema i njegov padKada sistem kolapsira na način koji se desio
prošle godine (sadašnji britanski premijer je ovaj kolaps kao ministar predvideo pisao i ništa nije po tome uradio (Hard Talk BBC) imate dve mogućnosti: crkavanje sistema ili direkta injekcija u srce. Ova injekcija su ogromne količine NEPOSTOJEĆEG - virtualnog novca (Second Life) koji je nazvan bail out dolazi:
do toga da potopi projekat.

Zvan čovečanstvo.


Ovo je konačni rezultat. Dobar deo objašnjenja funkcionisanja monetarnog sistema možete sa uživanjem gledati u prvom delu izvrsnog filma (nagrađenog - ako to nešto znači) "Zeit Geist" gratis na web-u (projekt Feniks) pa nije potrebno da ovde navodim detalje, pogledajte i šta sadži projet Feniks i za čega se zalaže.
Odmah će vam biti jasno zašto sadašnji bailout unapred osuđen na propast do koje će uskoro doći jer je u pitanju fatal error i potpun kolaps sistema.

Okovi koji su stvoreni privatnom svojinom i monetarizmom će ili propasti ili vode u kreiranje još goreg sistema
nego što je sadašnji pod nazivom wage slavery koji Zeleni pokušavaju da razbiju političkim sredstvima.

Tehnološka revolucija koja je u toku (Kurzweil i dr.) isključuje monetarizam i privatnu svojinu pošto su u pitanju disfunkcionalni delovi sistema čiji čak i jedan mali deo (copyrights) enormno usporava eksponencijalni razvoj tehnologija. Prema Googl planovima do 2015 ova suludost će i zakonski biti zablranjena.Isto važi i za narkomaniju zvanu Televizija (po meni zločin protiv humanosti).

U isto vreme će i novac biti izbačen iz upotrebe što je vezano za mnoge probleme ideološke i političke prirode.
Ako pobedi pamet ljudi će živeti u neviđeno (do sada) Raju.
Ako pobedi sadašnja demokratija koja je čeona ideološka indoktrinacija i putokaz u moderno robovlasništvo
biće strašno.
U zavisnosti od pobenika je i opstanak ljudske vrste ili njen kraj inoviraj ili umri kažu mnogi naučnici.

Ovako bih mogao da nastavim da pričam sledećih nekoliko godina.

dragan7557
dragan7557 dragan7557 16:35 10.05.2009

Re: ---

Međutim ovako velika "rupa" u bužetu i destimulacija onih koji treba da stvaraju mi izgleda zaista kao ozbiljna falinka i imam problem da zamislim sistem koji radi - kao što reče ona radnica u ruskoj fabrici šivaćih mašina - "kako god pokušam da sklopim šivaću mašinu - dobijem puškomitraljez". Imam problem da poverujem da će mi mislioci iz 19. veka u pomoći da to zamislim...


to nije strašno i niste jedini ako vam je to neka uteha. Najbolje da zamislite da su dva teoretičara kontemporarna sa navedenim Bellamy i H.George stvorili ideološke osnove čitave revolucije koja je trajala od 1848 do 1989 i svojim greškama, bahatošću i užasavajućim neznanjem, (Against the Empire od M.Ćirkovića je (mada situirana u nekoj drugoj civilizaciji dobar insentiv za razmišljanje o budućnosti. Dostupna na web-u),
doveli do pojave liberalizma, komunizma, fašizma i sadašnjeg stadijuma razvoja korporativne države koja nacionalnoj čupa uši lupa šamarčine i bespoštedno je uništava.

dragan7557
drug.clan drug.clan 16:49 10.05.2009

Re: Re:mnogo,ogromno i još više, pa još vi

dragan7557
Osporavaš ideju EU time što njene kompanije zagađuju životnu sredinu ?

Nisu to "njene" EU kompanije već kompanije belosvetskih privatnih protuva koje radi maksimiziranja profita svojih gazda čitaj njihove pohlepe za novcem, zagađuju.


Nisu te kompanije vlasnistvo Evropske unije (niti EU ima kontrolu nad njima) vec je Evropska unija vlasnistvo tih kompanija i podrzava ih da rade sta hoce sirom sveta.
To je ideja protiv koje sam ja!

Protiv ideje da i srbija postane vlasnistvo tih kompanija jer iako je srbija sada vlasnistvo neke druge kompanije ovaj narod ima mnogo vece sanse da u buducnosti izadje na kraj sa tom "nasom" kompanijom nego sa onim koje poseduju EU!

jednatanja

Argument od druga člana je: "Kad su oni mogli da zagade, imamo prava i mi to da uradimo!", ponos, ponos, a pamet ko kikiriki.


Posto ni u jednom momentu ja nisam pomenuo niti indirektno sugerisao na ova argument ja ne znam ko u glavi ima kikiriki! (voleo bi da mi citirate deo u kome ja na to sugerisem jer sam mozda dvostruka licnost pa bez mog znanja onaj drugi drug svasta pise po forumu)

Moj stav je jasan:
- Ekoloska steta se ne moze ispraviti novcem (fizicki zakoni to nedozvoljavaju a njih na srecu ne donose zakonodavci) vec samo posledice mogu biti premestene na neki drugi ekosistem.
- EU je licemerna organizacija koja se u svom dvoristu zalaze za ekologiju dok podrzva ili ne kaznjava ekolosku stetu koju njene komapanije i njeni gradjani cine u ostatku sveta.
- osim toga sto joj genocidna tradicija nalaze da podrzava izrabljivanje ljudi sirom sveta sada EU i truje te ljude i unistavaja zivotnu sredinu onemogucujuci tim ljudima golo prezivljavanje (ovo jako podseca na UN definiciju genocida)
drug.clan drug.clan 16:57 10.05.2009

Re: ---

dragan7557
Design bug - greška u dizajnu - je previd u zamišljenoj verziji sistema, idejnom projektu/dizajnu, u koje se udari glavom kada se dođe do toga da se zamišljena stvar pretvori konkretnu stvar, koja radi. Može biti različitih nivoa ozbiljnosti, od toga da zahteva par dodatnih sati rintanja, do toga da potopi projekat.


Odlično, ekonomski sistem na planeti je zatvoren sistem u kome je sve sa svačim povezano.
Bug o kome pričate je privatna svojina koja vodi prvo ka profitu a onda ozakonjenju maksimalizacije profita isključujući bilo koje druge uslovljenosti pa i samo društvo.
Ekonomske krize su kolapsi sistema i njegov padKada sistem kolapsira na način koji se desio
prošle godine (sadašnji britanski premijer je ovaj kolaps kao ministar predvideo pisao i ništa nije po tome uradio (Hard Talk BBC) imate dve mogućnosti: crkavanje sistema ili direkta injekcija u srce. Ova injekcija su ogromne količine NEPOSTOJEĆEG - virtualnog novca (Second Life) koji je nazvan bail out dolazi:
do toga da potopi projekat.

Zvan čovečanstvo.


Ovo je konačni rezultat. Dobar deo objašnjenja funkcionisanja monetarnog sistema možete sa uživanjem gledati u prvom delu izvrsnog filma (nagrađenog - ako to nešto znači) "Zeit Geist" gratis na web-u (projekt Feniks) pa nije potrebno da ovde navodim detalje, pogledajte i šta sadži projet Feniks i za čega se zalaže.
Odmah će vam biti jasno zašto sadašnji bailout unapred osuđen na propast do koje će uskoro doći jer je u pitanju fatal error i potpun kolaps sistema.

Okovi koji su stvoreni privatnom svojinom i monetarizmom će ili propasti ili vode u kreiranje još goreg sistema
nego što je sadašnji pod nazivom wage slavery koji Zeleni pokušavaju da razbiju političkim sredstvima.

Tehnološka revolucija koja je u toku (Kurzweil i dr.) isključuje monetarizam i privatnu svojinu pošto su u pitanju disfunkcionalni delovi sistema čiji čak i jedan mali deo (copyrights) enormno usporava eksponencijalni razvoj tehnologija. Prema Googl planovima do 2015 ova suludost će i zakonski biti zablranjena.Isto važi i za narkomaniju zvanu Televizija (po meni zločin protiv humanosti).

U isto vreme će i novac biti izbačen iz upotrebe što je vezano za mnoge probleme ideološke i političke prirode.
Ako pobedi pamet ljudi će živeti u neviđeno (do sada) Raju.
Ako pobedi sadašnja demokratija koja je čeona ideološka indoktrinacija i putokaz u moderno robovlasništvo
biće strašno.
U zavisnosti od pobenika je i opstanak ljudske vrste ili njen kraj inoviraj ili umri kažu mnogi naučnici.

Ovako bih mogao da nastavim da pričam sledećih nekoliko godina.

dragan7557ja bih samo dodao da ovaj svet od potpune drustvene propasti jedino moze spasiti revolucija koja se sastoji od
-besplatne solarne enrgije koja ce resiti problem resursa i
-internet tehnologije koja ce resiti problem propagandnog informisanja i laznog obrazovanja

doslo je vreme da se moc odredjivanja pravca razvoja ovog sveta oduzme finansijskim institucijama i da onima koji stvoraju nove vrednosti a ne onima koji su sebi tu moc prigrabili!
dragan7557 dragan7557 17:18 10.05.2009

Re: Re:mnogo,ogromno i još više, pa još vi

Nisu te kompanije vlasnistvo Evropske unije (niti EU ima kontrolu nad njima) vec je Evropska unija vlasnistvo tih kompanija i podrzava ih da rade sta hoce sirom sveta.
To je ideja protiv koje sam ja!


Ja još više.
Ja čak nisam gledao ni ko je napisao ovaj post već mi je zasmetala (zgrozila) sama rečenica, te ovo nije lično usmereno. Iskreno ja sam mislio da je Goca ovo napisala.
Ne zbog toga što ne respektujem autora već što me zanima sadržaj i kvalitet a manje autor ideje.
Uostalom pogledajte moju korekciju i Gocinu repliku na Triple AAA gde se navode "osnivači" EU izvorna akta na koja se Goca poziva u replici.

Protiv ideje da i srbija postane vlasnistvo tih kompanija jer iako je srbija sada vlasnistvo neke druge kompanije ovaj narod ima mnogo vece sanse da u buducnosti izadje na kraj sa tom "nasom" kompanijom nego sa onim koje poseduju EU!

Kako narod izlazi na kraj "domaćim" guli-derikožama Off shore protuvama se svakodnevo vidi, dok pojedini smatraju (i na ovom blogu) da su ino-derači koža ipak bolji, i da će njihov sukob doneti bolje stanje, za čega se pouzdano zna da nije tačno. Kožoderi se uvek dobro slažu i govore isti jezik profita po svaku cenu.
Ako vam to nešto znači najveći deo srpske privrede i ceo finansijski sektor je već u rukama ovih ino-kožara zahvaljujući demokratskom pristupu nacionalnoj državi .
Srbija nije bastion.

dragan7557
Goran Vučković Goran Vučković 19:37 10.05.2009

Re: ---

Ovako bih mogao da nastavim da pričam sledećih nekoliko godina.

Mukica je u tome da što više pričate, to moja skepsa sve više raste. Ovo me posebno zabrinulo:
Ako pobedi pamet ljudi će živeti u neviđeno (do sada) Raju.

Ali razumem da Zeleni imaju resursa za oblikovanje te svoje ideje, tako da je sve to legitimno, što bi rekla Goca.
dragan7557 dragan7557 19:58 10.05.2009

Re: za g. Goran Vučković

Međutim ovako velika "rupa" u bužetu i destimulacija onih koji treba da stvaraju mi izgleda zaista kao ozbiljna falinka i imam problem da zamislim sistem koji radi


Evo vam još jedan dodatni podatak:

rupa koja to nije jer se isti novac kroz rane socijalne programe već troši, iznosi za uvođenje Baznog Dohotka svakog stanovnika Holandije po proceni stručnjaka.

€ 10 milijardi ili oko

2% BNP ili pak oko

4 % državnog budžeta na 16,5 miliona stanovnika (2008)

kao što vidite "rupa" nije nikakva rupa već je u pitanju razumno gazdovanje uz preko potrebnu humanizaciju društva.U pitanju je reorganizacija i reforma (prava tranzicija) društva. Svakako ne ono što je učinjeno u Srbiji.
Tranzicija služi za bolje a ne za gore ili najgore uslove života.

Argument: plaćeno radno mesto za svakog radno sposobnog građanina Holandije (od 16 do 65 godina) je nemoguće ostvariti i što je još važnije NEPOTREBNO je pokušavati postići takav cilj jer je politička iluzija i propaganda.

Starosna granica za penziju 55 godina. Dobrovoljno svak može da nastavi da radi plaćen posao do 65 godine.

Borba protiv siromaštva bi ovim dobila pravičan kontekst i dala prave a ne hartijane rezultate.
Siromaštvo kakvog ga sada poznajemo odlazi u ružnu prošlost.

dragan7557
Goran Vučković Goran Vučković 20:25 10.05.2009

Kalkulacija?

Ne razumem kako ste došli do 10 milijardi evra. Prosta piljarska računica na 16 miliona stanovnika, 700 evra mesečno daje preko 130 milijardi evra ili preko 20% BDP, zar ne? Čak i ako odbijemo one mlađe od 18 godina, na prosečni životni vek od 79.5 godina, to izlazi 103 milijarde, tj. nešto preko 20% BDP.

Ali ono što je, po meni, tu mnogo interesantnije je uticaj jedne takve odluke na BDP, da se razumemo, pošto su to sve povezane jednačine. Da li bi "zeleni" BDP bio veći ili manji od postojećeg? Kakva bi bila "zelena" struktura državnog budžeta?

I na kraju - kako bi se u "zelenoj" varijanti izbegle zamke ljudske pohlepe, sa jedne strane i nezainteresovanosti za rad, ako više nije neophodan, sa druge strane?

Da li sve te stvari računaju na svest avangarde radničke klase, kao u onoj prethodnoj, M&E varijanti?

Da li je ovo dosta da motiviše na pisanje bloga? Dajte da vidimo tu "nebesku" Holandiju kako izgleda u Excel-u :)
dragan7557 dragan7557 21:26 10.05.2009

Re: Kalkulacija?

Prosta piljarska računica na 16 miliona stanovnika, 700 evra mesečno daje preko 130 milijardi evra ili preko 20% BDP,

Piljarska računica svakako kojom su prilikom mnogi u Srbiji od strane elite zamajavani ali makroekonomska računica za čega imamo izvanredne finasijske stručnjake daje razumnu sliku kako tranzicija mora da izgleda i kakvi finansijski ekonomski model c.q, zahvati su potrebni.

Odmah da kažem da nisam ja ovo radio već ljudi maksimalno osposobljeni sa znanje koji i sada rukovode državnim institucijama ja samo prenosi ono što je usvojeno kao program i fundament tranzicije u buduće društvo

Citat iz partijskog programa De Groenen Nederland 2008 conform de programma 41e partijcongres
Javni domen. no copirights
Prevod D.S.

ko u godini 2008 ozbiljno govori o Baznom Dohotku govori o oko € 700 po osobi mesečno.
Veća suma nije potrebna dok je manja neprihvatljiva. Bazni Dohodak mora da bude dovoljan da bi se skromno živelo.

Uvođenje Baznog Dohotka zahteva prema saldu ekstra koštanja (izdatke) (za oko 1 milion osoba, koje sada nemaju izvore dohodka iz radnog odnosa, i ne primaju socijalne isplate (pokrivenost raznim socijalnim fondovima p.p.) što prema proceni iznosi € 10 milijardi odnosno 2% BNP ili 4% državnog budžeta.

Zeleni hoće da ova ekstra koštanja (izdatke) finansiraju delimično iz ektra poreskog dohotka predstavljenim tzv. ozelenjavanjem fiskalne politike i sistema a delimično smanjenjem budžetskih izdataka državne uprave ( zaustavljanje subvencije koje ne daju ciljane rezultate i smanjenjem birokratije.

Kao što vidite imamo ključni problem sa oko 1 milion ljudi koji nisu "pokriveni drugim fondovima i žive u siromaštvu. Za ove ljude treba pored sume od € 700 platiti sva davanja u fondove socijalnih osiguranja penzione,invalidske, zdravstvene itd i ostale uobičajene dažbine koje su daleko iznad ove cifre od € 700
koje građanin prima na ruke. Iz ovoga proizilazi cifra daleko veće nego ako bi se to računalo piljarskom metodom raznih fakultetskih asistenata ili komunističko liberalnih avangardnih kasapa kojima je siromaštvo i egzistencijalna nesigurnost građana izvor vlasti, moći i privilegija.

Razlika je naravno u državi i njenim obavezama prema građanima. Nizozemska država garantuje (Ustav) socijalnu sigurnost svoji građanima koju su razni politički nazadni elementi (pristalice korporativnih i monetarnih teorija po M.Fridmanu, J. Štiglicu i drugi promoteri takozvane pursuit of heppenis korporativne obmane) počeli da dovode u pitanje.dragan7557
dragan7557 dragan7557 21:49 10.05.2009

Re: Kalkulacija?

Da li bi "zeleni" BDP bio veći ili manji od postojećeg? Kakva bi bila "zelena" struktura državnog budžeta?

Insentiv baziran na humanost i uobičajenom sada postojećem moralu u društvu daje predpostavku sa visokim stepenom statističke sigurnosti da će ove reforme odnosno tranzicija izuzetno povoljno delovati na generisanje i povećanje kako produktivnosti,povećanja BNP-a tako i oslobađanje velikog radnog kapaciteta ljudi za potrebe tzv. non profitnog sektora koji u ovom momentu zbog povećanja starosne strukture i divljanja profitera stagnira u razvoju i ne generiše dovoljno sredstava za optimalno funkcionisanje društva.
Cena profitnih organizacija u društvenom sektoru (briga o ljudima) je dostigla stronomske razmere koje ni jedno razumno društvo nije raspoloženo (i nemože) da finansire iz tekućih prihoda što bi značilo i ekstremno zaduživanje
radi normalnog finkcionisanja društva. Za podatke o korupciji u zdravstvenom sektoru pogledajte podatke za Srbiju. U Holandiji na relaciji pacijent zdravstvo nema korupcije ali ako bi se sve ostavilo po sadašnje došlo bi do dispariteta potrošnje i potraženje što bi opet bio generator platne spirale a ovaj bi generisao poskupljenje usluga itd. u nedogled.

Oslobađanje od egzistencijalne primoranosti koju kreira wage slavery može da deluje samo pozitivno a nikad negativno.Čovek čiji je fizički opstanak uslovljen platom je potpuno obogaljena destruktivna ličnost ostavljena na milost i nemilost poslodavca od čije volje zavisi hoće li on i ili njegova porodica imati šta da jede.

dragan7557
Goran Vučković Goran Vučković 22:25 10.05.2009

Re: Kalkulacija?

Iz ovoga proizilazi cifra daleko veće nego ako bi se to računalo piljarskom metodom raznih fakultetskih asistenata ili komunističko liberalnih avangardnih kasapa kojima je siromaštvo i egzistencijalna nesigurnost građana izvor vlasti, moći i privilegija.

Ako smem da primetim - ja sam informatičar, radim u privatnoj firmi - nisam ni fakultetski asistent ni liberalni avangardni kasapin. Pokušavam da koliko-toliko razumem ekonomiju, tržišta novca i kapitala pošto ne verujem da će neko za mene obezbediti budućnost (a radio sam i sa bankarima neko vreme). Izgovora će se naći stotinu zašto, ali gledajući generaciju mog oca, teško mogu da verujem bilo kom na reč. A posebno kad mi neko kaže "veruj meni, a ne svojim lažljivim očima".

Verujem da, kako Danci kažu, "široka ramena treba da nose više" (de brede skuldre bære mest), porez plaćam u najvišoj kategoriji takoreći otkako sam počeo da radim, u svakoj zemlji u kojoj sam bio. Ali nisam ljubitelj eksperimentisanja temeljnim postulatima društva (poput modela vlasništva i robno-novčane privrede), posebno od strane nekoga ko ne ume da mi objasni kako će ta stvar da pokrije najobičnije psihološke faktore kao što su pohlepa i lenjost, koji su svima nama tako bliski, a koje su sapleli tolike prethodne altruističke ideje.
Nizozemska država garantuje (Ustav) socijalnu sigurnost svoji građanima koju su razni politički nazadni elementi (pristalice korporativnih i monetarnih teorija po M.Fridmanu, J. Štiglicu i drugi promoteri takozvane pursuit of heppenis korporativne obmane) počeli da dovode u pitanje.

Ok, lađa bušna, malko se puni vodom, krivi neki dušmani, pa treba im neko sa planom. Plate razne da naprave planove, pa proberu ono što im najviše odgovara. Ili promene ustav. Lepota demokratije (u kontekstu tržišta ideja, da iskoristim prokuženu reč "tržište".
dragan7557 dragan7557 22:33 10.05.2009

Re: Kalkulacija?

I na kraju - kako bi se u "zelenoj" varijanti izbegle zamke ljudske pohlepe, sa jedne strane i nezainteresovanosti za rad, ako više nije neophodan, sa druge strane?

Pitanje je dosta nespretno i široko.

Pošto u ovom momentu pišem kritike, mišljenje i predloge koji treba da donesu poboljšanje ovog programa kao i načne fundacije istog, rano je još govoriti o ovim temama.

Jedina pohlepa koju ja vidim je pohlepa bogatih za još većim bogatstvom i kapital profit spirale koji teže u ovim vremenima ne više ka maksimalizaciji , koja granica je već u sedamdesetim prevaziđena u razvijenim korporativnim državama, već u ekstremizaciji sistema koja vodi već prisutnom kolapsu sistema.

Ekstremizacija profita vodi linia recta u potpun robovlasnički sistem što je imanentno korporativnim strukturama društvene organizacije već sada anno 2008.

Kada su u pitanju insentivi za rad i tzv. nezainteresovanost za rad ovo je više briga korporativnog kapitala nego političkih partija i ili društva kao ljudske organizacije.

Rad je društveno neophodan i oko toga nema potrebe polemisati jer je svakom jasno.

Najamni rad ostaje isto kao potreba ali prestaje da bude uslov opstanka u životu.

Ovaj stadium je prevaziđen još 70 ih godina sve tzv. države blagostanje kao i britansko društvo u kome i sami
živite a isto tako je teoretski a u u praksi bio prevaziđen u Yugoslaviji za vreme Tita. Sa ovom konstatacijom će mnogi biti nezadovoljni ali je ona istinita i da se argumentovan dokazati bez ikakvih problema.

Optimalna preraspodela postojećeg kvantuma rada kao ekvivalenta društvenih potreba na jednoj strani generiše proširenje društveno potrebnog rada ali i kontroliše njegovu namensku sadržini.

Ove spirale ću vam objasniti u nekom dugom postu

Da li je ovo dosta da motiviše na pisanje bloga?

Svakako na to sam i mislio kad sam vam odgovorio na vašu konstataciju da ja nemam ni jedan objavljen post.
Dajte da vidimo tu "nebesku" Holandiju kako izgleda u Excel-u :)

Pogrešno ili kako bi Goca rekla zabluda.
Ovo su svetska društvena kretanja a Nizozemska je samo deo sveukupnog sistema, deo koji je došao na ovaj blog samo zato što sam se ja sa vama i drugim upustio u ove polemike i uzeo primer društva koje mi je izuzetno dobro poznato. Isto bi se deslilo da sam uzeo neko drugo meni poznato EU društvo jer su u pitanju isti društveni procesi kako ih je Željka Buturović nazvala u replici Goci.

dragan7557
Goran Vučković Goran Vučković 23:05 10.05.2009

Što je mnogo, mnogo je...

Dragane,

pošto ovo što pišete meni nekako izgleda sve više i više nadrealistično - i naprežem se jako da zamislim da u to neko veruje - ja bih vam se zahvalio na društvu uz nadu da vam je ova konverzacija bila zabavna, da tako kažem.
dragan7557 dragan7557 23:34 10.05.2009

Re: Kalkulacija?

Ali nisam ljubitelj eksperimentisanja temeljnim postulatima društva (poput modela vlasništva i robno-novčane privrede)

Razvijene privrede su odavno izašle iz modela robno novčane privrede da budem tačan usvajanjem pravnog akta o korporacijama čini mi se 1913 (W. Wilson predsednik US koji nam je dao Kosovo vidi Versajski ugovor i kraj I sv rata), kojim su korporacije dobile privilegovaniji pravni status nego ljudska bića što je značilo konkretno kraj kapitalizma klasičnog i stupanje na pozornicu Imperijalizma (po teoretičarima Marksizma), odnosno nastanak procesa poznatih pod imenom Corporatism.

Ključ za razumevanje ovih procesa na ekonomskom planu i(teorija) je razumevanje uloge novca i njegovog mesta u relaciji roba novac.
Novac je postao Kapital operativni pokretač svih drugih procesa, dok je roba ostala samo potreba i nije više predstavljala kapital definisan kao takav u teoriji vrednosti.
Već sam vam rekao da pogledate film "Zeitgeist" koji će vam pružiti plausibilana objašnjenja o novcu i njegovoj uloz.
posebno od strane nekoga ko ne ume da mi objasni kako će ta stvar da pokrije najobičnije psihološke faktore kao što su pohlepa i lenjost, koji su svima nama tako bliski,


Dobro ste rekli 'bliski' što je sasvim drugo od poznatog i razumljivog.

Psihološki faktori kako ih vi nazivate su u stvari ekonomski a ne psihološki., i zovu se u psihologiji (naučene)
pogrešne direkcije. Prost odgovor možete naći u samom sebi postavljajući sebi pitanje ležite li u krevetu za vikend dva dana? Ili ako ne biradili jednu godinu dali bi celu godinu mogli da lenjstvujete?
Ili Dali je novac jedini motiv zbog koga radite itd.

Pavlovljeva teorija o uslovljenim refleksima kod životinja daje pored ostalog odgovore na vaša pitanja a boga
mi i dosta bihejvjorista se bavilo pitanjima koje ovde postavljate. Pogledaću u mojoj biblioteci koga osim Maslow-a da vam preporučim, pre nego ikog drugog pogledajte pisanije Alvin Toffler "Future Shock " publikovano početkom 70ih koje je u to vreme izazvalo senzaciju i nevericu a tokom i posle čitanja će vam biti jasnije o čemu pričam ili Henry Minzberg "Structuring of Organisations 1979.,; R. H. Miles, "MacroOrganizational Behavior", 1980; K.S. Cameron and R.E. Quinn " Pradox and Transformation, Toward a Theory of Change in Organization and Management." Cambridge Massachusetts 1988.
Jean Gebser " Gesamt Ausgabe" und "Einbruch der Zeit" Novalis Verlag 1995 Schweiz.

Za razumevanje novca još jednom film "Zeigeist".

dragan7557
Goran Vučković Goran Vučković 00:24 11.05.2009

Izazov

Alvin Toffler "Future Shock " publikovano početkom 70ih koje je u to vreme izazvalo senzaciju i nevericu a tokom i posle čitanja će vam biti jasnije o čemu pričam

Imam utisak da će to vaše pisanje bloga biti priličan izazov. Ja sam već više puta u toku ove naše konverzacije pomislio da se sprdate sa mnom, koliko su mi informacije izgledale nepovezane i kontra-intuitivne. I još nisam baš sasvim načisto u vezi toga :)
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 00:30 11.05.2009

Re: Kalkulacija?

dragan7557

Драгане, после оваквих узбудљивих и обећавајућих теорија најмање нам дугујеш свој блог у коме ћеш их у нешто систематичнијем виду изнети? Не знам зашто бисмо се бавили Цајтгајстом или другим секундарним изворима кад се ти, очигледно, и професионално бавиш овим поставкама.

P.S. за гарије
Жао ми је, друштво, што не стигох са вама да дневну дозу оттролујем, али болест ме нешто спречила, већ се пожалих код Џека Бауера. Ето, мора човек повремено себи и хоби да ускрати...
wukadin wukadin 13:54 08.05.2009

U čast 29. aprila, istorijskog datuma ...

A znate li šta se bitno za Srbiju dogodilo tog dana?!
Malo o istinama i zabludama, ali ovde, kod nas i u vezi naše proevropske vlade. A sve u skladu sa vladajućom ideo/frazeologijom o čišćenju prvo svoga dvorišta:
“Kada je 29. aprila prošle godine Božidar Đelić potpisao Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, Srbija se od tog poteza tresla sve do izbora, koji su održani 11. maja. Godišnjica potpisivanja obeležena je gotovo nečujno: setili su je se jedino Kancelarija za evropske integracije, Vojislav Koštunica i Srpska radikalna stranka…” (NIN)

Pazi starno, a kamo proslava?! Zar da godišnjica tako bitno sporazuma, alfe & omege ove Srbije prođe tiho. Oglasila se jedino Kancelarija čija je činovnička (zato ono kancelarija) dužnost da to prati. I oni koji su bili i ostali do koske protiv. Tako ispada…
dragan17 dragan17 14:08 08.05.2009

Himna Evropi

"I - opet će",
i opet će, robovati neće

Vazno je da se mi krecemo ka njoj, kako-tako ali se krecemo. Samo da se sačuvamo od "čuvara" Srbije, pa ko pretekne, da se lepo čuva u Evropi :)
wukadin wukadin 14:16 08.05.2009

Re: Himna Evropi

Молитва за мрава који се
запутио ка ЦариградуКоји си дао свему снаге да може ићи, ићи
Некоме да већ стиже, некоме да ће стићи

Помози оном мраву коњаник што га је пито-
Знаш ли да ти у Цариград неће ни хиљадито

Колено стићи. Куд си се запутио, мрво
Знам - рече мрав, оздољ, ал да ти кажем, прво,

У Цариград да стигнем, то мени није важно

И не тугујем због тога, није ми око влажно

Ја јесам мрав, али не губим наду,
Да ће ми живот проћи на путу ка Цариграду.


Благоје Баковић, Молитве и слава теби, ОРФЕУС

Bili Piton Bili Piton 14:15 08.05.2009

Preporucio.....

...najbolje je ono o "sterilnosti i nemanju duse".


Super zapis, Gordana. Sto bi rekla jedna ovdasnja omladinska rukovodilica sumnjivog literarnog stila a koja voli da izrice drugarske kritike - sedi, pet.
gordanac gordanac 14:50 08.05.2009

:))

- sedi, pet

:))))
fala, druže Bili Piton
služim narodu!
Kazezoze Kazezoze 15:47 08.05.2009

Re: :))

gordanac
služim narodu!

zabluda, narod sluzhi tebi.
al' ko mu je kriv kad je shashav (zhiva istina)
kad je vec o istini i zabludama rech mene interesuje - da li je istina da je evropska komisija, koja je najvazhnija politichka tvorevina evropske unije, demokratska ili je to vec zabluda, poshto je ta komisija neka vrsta tajne komisije za koju se ne zna ni kako je izabrana ni ko je izabrao. o njoj se u javnosti ne govori bash puno ili sam ja nenachitan i neobaveshten.
zatim, da li EU ustav, odnosno forma tog ustava, koji je btw donesen na nedemokratski nachin (istina ili zabluda?), uveliko priblizava EU statusu super-drzhave koja je vec postavila temelje za izgradnju federalne infrastrukture? u tom sluchaju (pod uslovom da je istina ovo o demokratichnosti evropske komisije ) EU bi politichki najvishe lichila bivshem sovjetskom rezhimu, s tim shto bi gulag bio zamenjen inteligentnim reshenjem u formi politichke korektnosti.istina ili zabluda?
gordanac gordanac 15:54 08.05.2009

Re: :))

zabluda, narod sluzhi tebi.

Ne.
Tvoja zabluda.
Služim narodu.
...poshto je ta komisija neka vrsta tajne komisije za koju se ne zna ni kako je izabrana ni ko je izabrao. o njoj se u javnosti ne govori bash puno ili sam ja nenachitan i neobaveshten.

Ovo poslednje, podvučeno :))
SVE se zna i to nakon korupcionaškog skandala koji je imala Edit Kreson i još neki članovi Komisije (tada se drugačije zvalo) devedesetih.
Tada je što-šta stavljeno u nadležnost EU Parlamenta, baš zato da bi bilo javno, jasno i - kontrolisano.
zatim, da li EU ustav, odnosno forma tog ustava, koji je btw donesen na nedemokratski nachin (istina ili zabluda?), uveliko priblizava EU statusu super-drzhave koja je vec postavila temelje za izgradnju federalne infrastrukture? u tom sluchaju (pod uslovom da je istina ovo o demokratichnosti evropske komisije ) EU bi politichki najvishe lichila bivshem sovjetskom rezhimu, s tim shto bi gulag bio zamenjen inteligentnim reshenjem u formi politichke korektnosti.istina ili zabluda?

EU ustav NIJE DONET.
Pravno lice je još uvek AAA i EZ, nije EU, jer nema osnov za to da bude pravno lice.
Tako da su i ostale tvoje ideje - zabluda.
Kazezoze Kazezoze 16:19 08.05.2009

Re: :))

SVE se zna i to nakon korupcionaškog skandala koji je imala Edit Kreson i još neki članovi Komisije (tada se drugačije zvalo) devedesetih.
Tada je što-šta stavljeno u nadležnost EU Parlamenta, baš zato da bi bilo javno, jasno i - kontrolisano.

zanimljiva je ta komisija i njeni chlanovi...mnogo pouzdani, ne bi chovek od njih kupio ni rabljeno auto:))

dragan7557 dragan7557 10:51 09.05.2009

Re: :))

Kazezoze
gordanac
služim narodu!

zabluda, narod sluzhi tebi.
al' ko mu je kriv kad je shashav (zhiva istina)
kad je vec o istini i zabludama rech mene interesuje - da li je istina da je evropska komisija, koja je najvazhnija politichka tvorevina evropske unije, demokratska ili je to vec zabluda, poshto je ta komisija neka vrsta tajne komisije za koju se ne zna ni kako je izabrana ni ko je izabrao. o njoj se u javnosti ne govori bash puno ili sam ja nenachitan i neobaveshten.
zatim, da li EU ustav, odnosno forma tog ustava, koji je btw donesen na nedemokratski nachin (istina ili zabluda?), uveliko priblizava EU statusu super-drzhave koja je vec postavila temelje za izgradnju federalne infrastrukture? u tom sluchaju (pod uslovom da je istina ovo o demokratichnosti evropske komisije ) EU bi politichki najvishe lichila bivshem sovjetskom rezhimu, s tim shto bi gulag bio zamenjen inteligentnim reshenjem u formi politichke korektnosti.istina ili zabluda?

Kaz, počinjem da te cenim.
Pozdrav
dragan7557
dragan7557 dragan7557 11:00 09.05.2009

Re: :))

Tada je što-šta stavljeno u nadležnost EU Parlamenta, baš zato da bi bilo javno, jasno i - kontrolisano.

Čiji članovi za svoj nerad primaju plate od preko € 170.000 godišnje.Naravno bez troškova i dnevnica besplatnog putovanja i sl.
Naravno ovo je moja Zabludetina. Uz izvinjenje.

Tripl A (AAA) je oznaka za kvalitet banke naravno (između) ostalog.


dragan7557
dragan7557 dragan7557 11:03 09.05.2009

Re: :))Kaz

ili sam ja nenachitan i neobaveshten.

To je zato što nemaš TV il' si ga se pribavio?
dragan7557
gordanac gordanac 11:30 09.05.2009

Re: :))

Tripl A (AAA) je oznaka za kvalitet banke naravno (između) ostalog.

Hvala, greška u kucanju i prevodu., odnosi se na Atomsku Agenciju, ne na banke.
Htela sam da kažem da EU NIJE pravno lice i da kad god potpisuje bilo kakve ugovore, pravno lice je :

The Database contains all the bilateral and multilateral treaties or agreements concluded by the European Community, the European Atomic Energy Community (EAEC) and the former European Coal and Steel Community (ECSC), and those concluded under the Treaty on European Union. Agreements signed but not yet in force are identified by an asterisk (*).
Izvor
dragan7557 dragan7557 12:29 09.05.2009

Re: :))

gordanac
Tripl A (AAA) je oznaka za kvalitet banke naravno (između) ostalog.

Hvala, greška u kucanju i prevodu., odnosi se na Atomsku Agenciju, ne na banke.
Htela sam da kažem da EU NIJE pravno lice i da kad god potpisuje bilo kakve ugovore, pravno lice je :

The Database contains all the bilateral and multilateral treaties or agreements concluded by the European Community, the European Atomic Energy Community (EAEC) and the former European Coal and Steel Community (ECSC), and those concluded under the Treaty on European Union. Agreements signed but not yet in force are identified by an asterisk (*).
Izvor

Nema na čemu a osnovni tekst = akti na koji se pozivate mi je poznat. Ipak hvala na linku u ime ostalih blogera.
dragan7557
Kazezoze Kazezoze 17:15 09.05.2009

Re: :))

dragan7557
Kaz, počinjem da te cenim.
Pozdrav

tek sad?
al' bolje ikad nego nikad
dragan7557 dragan7557 18:52 09.05.2009

Re: :))

Kazezoze
dragan7557
Kaz, počinjem da te cenim.
Pozdrav

tek sad?
al' bolje ikad nego nikad

Od kada sam se vratio u Evropu ja ga ne gledam (isključio sam kabal)i zdravije se osećam.
pozdrav
dragan7557
Kazezoze Kazezoze 19:10 09.05.2009

Re: :))

Od kada sam se vratio u Evropu ja ga ne gledam (isključio sam kabal)i zdravije se osećam.
pozdrav
dragan7557

...i odjednom shvatish kako imash puuunoo vishe vremena za sve neke stvari koje si do tada svesno zanemarivo, zar ne?
neverovatan osecaj. kasnije, kad se vec naviknesh bez te kutije, shvatish kako uopshte nisi uskracen za vazhne informacije, ali si se zato oslobodio svih nevazhnih i lazhnih informacija kojim te je tv do sada trovao...
shta reci nego: dobra odluka!
pozz
dragan7557 dragan7557 09:35 10.05.2009

Re: :))

Kazezoze
Od kada sam se vratio u Evropu ja ga ne gledam (isključio sam kabal)i zdravije se osećam.
pozdrav
dragan7557

...i odjednom shvatish kako imash puuunoo vishe vremena za sve neke stvari koje si do tada svesno zanemarivo, zar ne?
neverovatan osecaj. kasnije, kad se vec naviknesh bez te kutije, shvatish kako uopshte nisi uskracen za vazhne informacije, ali si se zato oslobodio svih nevazhnih i lazhnih informacija kojim te je tv do sada trovao...
shta reci nego: dobra odluka!
pozz

Nije to za mene novo. Ima period od deset godina bez TV svnjca indoktrinacije. A sada je definitivno "Mrtva priroda".
pozdrav
dragan7557
sybil sybil 14:16 08.05.2009

sve je to lepo

ali treba prokomentarisati sledece:
NATO je bezbednosni okvir zapadnih demokratija. sve drzave istocne evrope su prvo usle u NATO, pa EU. znaci, ne moze evropska politika, a ruska geostrategija, odnosno ne moze ruska politika za evropske pare.
dakle, da li je istina ili zabluda - da evropa, ne NATO. da li moze za srbiju polovicno-euro-americke pare, ali ne i bezbednost.
gordanac gordanac 14:32 08.05.2009

ipak - zabluda

sybil
ali treba prokomentarisati sledece:
NATO je bezbednosni okvir zapadnih demokratija. sve drzave istocne evrope su prvo usle u NATO, pa EU. znaci, ne moze evropska politika, a ruska geostrategija, odnosno ne moze ruska politika za evropske pare.
dakle, da li je istina ili zabluda - da evropa, ne NATO. da li moze za srbiju polovicno-euro-americke pare, ali ne i bezbednost.

Prvo - ne postoji (već odavno) takva odrednica kao "zapadne demokratije", termin je čist recidiv bipolarnog sveta koji se urušio i postepeno pretvorio u - multipolaran svet. Termin je upotrebljavao Obamin protivkandidat na izborima (zajedno sa sopstvenom idejom da bi one - "zapadne demokratije" - bile u posebnoj obavezi "intervencija i budnosti" nakon budućih reformi UN)
Drugo - države istočne Evrope imale su slobodan izbor ulaska u NATO ili ne i one su - izabrale. Mi smo izabrali "Parterstvo za mir" poput nekih drugih država. Austrija je izabrala da NE BUDE članica NATO, kao što je Norveška izabrala da bude, ali da ne bude članica EU (mada se ni po čemu ne razlikuje - ali referendumska volja je bila takva)
Treće - i bezbednosna politika EU je pred promenama, korenitim, kao i OSCE nakon inicijative Sarkozy-Medvedev
Četvrto - da bi govorili o "ruskoj geostrategiji" morali bi kazati šta pod tim podrazumevate, ja znam samo za "Šangajsku organizaciju", i BRIK (ako je to uopšte "geostrategija", te četiri zemlje imaju određene zajedničke globalne interese i ponekad ih zajedno brane ili traže :Brazil-Rusija-Indija-Kina), a ni u jednoj od te dve - nismo, ni na koji način.
sybil sybil 14:49 08.05.2009

Re: ipak - zabluda

Četvrto - da bi govorili o "ruskoj geostrategiji" morali bi kazati šta pod tim podrazumevate, ja znam samo za "Šangajsku organizaciju", i BRIK (ako je to uopšte "geostrategija", te četiri zemlje imaju određene zajedničke globalne interese i ponekad ih zajedno brane ili traže :Brazil-Rusija-Indija-Kina), a ni u jednoj od te dve - nismo, ni na koji način.

ruska geostategija zbog toga sto postoji sumnjicavost i otpor prema NATO-u (ne razmisljamo o tome, cuje se sa najvisih mesta), a u medijima se stalno ponavlja -oni su nas bomardovali, zlikovci, necemo tamo, bile su i sirena - da ne zaboravima ( sto nas tako azurno ne podsecaju na zlikovce 90-ih) itd. ne cuju se slicne price o rusiji, mada ima razloga,koga su podrzavali i zasto cuvaju neke koji su na potrernici interpola, te otuda kazem ruska geostrategija, jer se stvara pro-ruska i anti- NATO klima.
gordanac gordanac 14:58 08.05.2009

Re: ipak - zabluda

ruska geostategija zbog toga sto postoji sumnjicavost i otpor prema NATO-u (ne razmisljamo o tome, cuje se sa najvisih mesta), a u medijima se stalno ponavlja -oni su nas bomardovali, zlikovci, necemo tamo, bile su i sirena - da ne zaboravima ( sto nas tako azurno ne podsecaju na zlikovce 90-ih) itd. ne cuju se slicne price o rusiji, mada ima razloga,koga su podrzavali i zasto cuvaju neke koji su na potrernici interpola, te otuda kazem ruska geostrategija, jer se stvara pro-ruska i anti- NATO klima.

To blageveze nema sa "ruskom geostrategijom", ama ič
A NATO nas JESTE bombradovao, i po istraživanjima većina stanovništva ima negativan stav i o NATO i o ICTY iz sasvim razumljivih razloga koji ni sa kakvim "ruskim geostrategijama" nemaju veze.- to su činjenice.
Kao što su činjenice da smo zajedno sa njima (i mnogim drugima) u "Partenrstvu za mir" koji je - program NATO. I kroz taj program sa NATO - sarađujemo. Mi tražili članstvo - oni (NATO) prihvatili zahtev. I saradnja se odvija (prilično uspešno nakon usvajanja "Ugovora o tehničkoj i bezbednosnoj saradnji".
sybil sybil 15:22 08.05.2009

Re: ipak - zabluda

meni je samo cudno da mi jedini iz istocne evrope necemo u NATO , ali ako kazete da su ti procesi odvojeni, onda dobro, sigurno bolje znate od mene. uostalom, vreme ce pokazati.
Atomski mrav Atomski mrav 15:32 08.05.2009

Re: ipak - zabluda

Čudno ti?

Pa niko ne voli da ide u savez s onim s kim je ratovao, pogotovo ne u skorijoj prošlosti... ali tako je i nastala EU.
Sem toga, svim ostalim zemljama Istočne Evrope je NATO uvek delovao kao spas od komunizma (staljinizma, sovjetskih intervencija, a ne ovog našeg samoupravnog i nesvrstanog socijalizma), tako da su ga brže-bolje prihvatili dok se komunizam kod nas "presvukao" u nacionalizam itd, itd... Dakle, nema tu mesta čuđenju. Sem toga, ima i racionalnijih razloga zašto bi neko bio protiv NATO.
drug.clan drug.clan 15:37 08.05.2009

Re: ipak - zabluda

Sta god Rusija da radi to je goeostratesko delovanje jer zauzimaju pola sveta posto jos uvek drze vecinu kolonija koje su osvojili u 17. i 18. veku
sybil sybil 15:39 08.05.2009

Re: ipak - zabluda

cudno mi je , jer ne verujem u vecnu mrznju. francuska i nemacka, koliko su ratovale u proslosti. na japan bacena atomska bomba, nemacka srusena do temelja i sta? niko se ne hrani vecitom mrznjom kao fundamentalni teroristi. napravi se racionalna procena i krene dalje.
gordanac gordanac 15:57 08.05.2009

Re: ipak - zabluda

sybil
cudno mi je , jer ne verujem u vecnu mrznju. francuska i nemacka, koliko su ratovale u proslosti. na japan bacena atomska bomba, nemacka srusena do temelja i sta? niko se ne hrani vecitom mrznjom kao fundamentalni teroristi. napravi se racionalna procena i krene dalje.

Amen
palilula92 palilula92 16:02 08.05.2009

Re: ipak - zabluda


cudno mi je , jer ne verujem u vecnu mrznju. francuska i nemacka, koliko su ratovale u proslosti. na japan bacena atomska bomba, nemacka srusena do temelja i sta? niko se ne hrani vecitom mrznjom kao fundamentalni teroristi. napravi se racionalna procena i krene dalje.


Racionalna procena i pogled u buducnost je kod mnogih misaona imenica. Puno ih je zaglavljeno u proslost.
Da citiram"ako vam je dobro, onda nista".
dunja73 dunja73 19:58 08.05.2009

Re: ipak - zabluda

Sem toga, svim ostalim zemljama Istočne Evrope je NATO uvek delovao kao spas od komunizma (staljinizma, sovjetskih intervencija, a ne ovog našeg samoupravnog i nesvrstanog socijalizma),

A Grcka ?
Atomski mrav Atomski mrav 17:40 09.05.2009

Re: ipak - zabluda

Amen

Gle, pa ti se slažeš sa Sybil? Znači li to da se ne slažeš sa politikom naših vlasti o tzv. "neutralnosti", tj. da se zalažeš za ulazak u NATO?
Atomski mrav Atomski mrav 17:42 09.05.2009

Re: ipak - zabluda

A Grcka ?

Istočna Evropa - politički gledano, ne geografski.
gordanac gordanac 17:56 09.05.2009

Re: ipak - zabluda

Atomski mrav
Amen

Gle, pa ti se slažeš sa Sybil? Znači li to da se ne slažeš sa politikom naših vlasti o tzv. "neutralnosti", tj. da se zalažeš za ulazak u NATO?

:)))))))
Idi, bre!
msleeeeeeeem, čita li ovde iko išta ?!
ona napisala to što je napisala, ja dopisala "amen" ispod toga što je citirano, može li jasnije ?

i kad pogledam sve komentare pada mi na pamet da čak i ovde malo ko čita i što drugi napišu, a bogme i što sami napišu
(ne odnosi se nikako na tebe, Atomski mrav, samo mi zgodno došlo, ova šalamala zgodno došla da opserviram elaboriranje utiska u pokušaju da pratim komunikaciju i da ne propustim ništa)
Atomski mrav Atomski mrav 18:03 09.05.2009

Re: ipak - zabluda

Pa da, baš treba čitati, sva ova korespondencija je počela tako što je Sybil pitala kako to da se mi (skoro) jedini iz Istočne Evrope ne ubismo od želje da uđemo u NATO.
Kazezoze Kazezoze 18:04 09.05.2009

Re: ipak - zabluda

gordanac
sybil
cudno mi je , jer ne verujem u vecnu mrznju. francuska i nemacka, koliko su ratovale u proslosti. na japan bacena atomska bomba, nemacka srusena do temelja i sta? niko se ne hrani vecitom mrznjom kao fundamentalni teroristi. napravi se racionalna procena i krene dalje.

Amen

zabluda.
jedini koji se hrane mrzhnjom su oni koji optuzhuju druge za mrzhnju.
sybil sybil 04:39 10.05.2009

Re: ipak - zabluda

al' si napisao,svaka cast. kao da stvarnost nije objektivna nego je u oku posmatraca.

nece biti.
Kazezoze Kazezoze 12:47 10.05.2009

Re: ipak - zabluda

sybil
al' si napisao,svaka cast. kao da stvarnost nije objektivna nego je u oku posmatraca.

nece biti.

vishe ne vazhi zabluda, sad je u pitanju "teshka" iluzija:)))
nishta nije objektivno, tako ni stvarnost. svako svoju stvarnost dozhivljava za sebe, znachi subjektivno.
tako npr ti ili bush ili pak gordanac dozhivljavate teroriste kao neshto shto je obiljezhje fundamentalizma, svako iz svojih subjektivnih razloga, a ja vidim teroriste upakovane u odecu demokratije koji upiru prstom u fundamentaliste i, optuzhujuci ih da su teroristi, sprovode teror nad njima.
chak je u ovom sluchaju: "fundamentalni teroristi", i pitanje fundamentalizma subjektivno, o drugim iluzijama da ti ne govorim...
gordanac gordanac 13:19 10.05.2009

Re: ipak - zabluda

...ili pak gordanac dozhivljavate teroriste kao neshto shto je obiljezhje fundamentalizma, svako iz svojih subjektivnih razloga...

A gde si ti pročitao bilo šta što ja napisah, e da bi s takvom lakoćom mogao ovo što si napisao - tvrditi ?!
Sve što sam ikada napisala o terorizmu na mojim postovima ili bilo gde bilo je:
. terorizam kao borba za redistribuciju resursa
- terorizam je svojevrstan "garbage of globalization"
- trebalo bi napisati tekst o tome da su za jedne teroristi - teroristi, a za druge "freedom fighters" ili da jedni isti jedno vreme mogu biti jedno, a posle drugo.

Izvini što ne mogu da nađem linkove i možeš ili mi ne moraš verovati na reč, ali to su jedini konteksti u kojima ja govorim o "teroristima". Iz mnogo dobrih razloga.
Nikada i nigde nisam povezivala bilo kakav "fundamentalizam" sa pojmom "terorista". Niti ću.
Inner Party Inner Party 14:22 08.05.2009

O zabludama

EU ne tretira Srbiju jednako kao i druge zemlje


Ovo je istina, to se videlo na tzv. haskim zahtevima prema Srbiji i prema Hrvatskoj. Gotovina nije bio onolika prepreka EU integracijama Hrvatske, koliko je Mladic nama.

EU je "skinula" Zapadni Balkan...


Ja sam uveren da je i ovo istina. Do usvajanja Lisabonskog sporazuma i ekonomskog oporavka EU, nema prosirenja. Ako Francuski i Nemacki politicari (Sarkozi i Merkelova) misle tako, onda ce to tako i biti. Njihov glas se sigurno vise racuna ... Ako Srbija ikada udje u EU uci ce zajedno sa Turskom... Zato bi mi morali biti presrecni ako dobijemo tzv. beli sengen ...

EU samo sprovodi zahteve USA, ona nema samostalnu politiku


Uticaj SAD na politiku clanica EU je nesumnjiv. EU je isuvise slaba i podeljena da se tome odupre. Cas je tu Bler, cas je tu Sarkozi, ali uvek ima nekoga ko vodi pro-americku politiku ...

EU ima za cilj imperijalizam i "porobljavanje i uništavanje" ekonomija ...


EU su Nemacka, Francuska i UK. Sve ostalo je dodatak koji malo znaci. Mene niko nikada nece uveriti da Litvanac i Kipranin imaju glas iste tezine kao Nemac i Francuz ...

Ulaskom u EU gubi se nacionalni identitet, a bez nacionalnog identiteta države nisu moguće, pa ni takva nadnacionalna tvorevina kakva je EU, te će se i ona pre ili kasnije - raspasti


Jugoslovenska ideja je puno kostala Srbiju, a uprkos tome danas mnogi na EU gledaju sa ceznjivim ocima. Srbi bi se veoma rado ponovo odrekli svog identiteta zarad pripadnosti necem vecem, sirem... Emocije kod nas uvek prevladaju interes. Strah je opravdan.


...

Dakle, na EU treba gledati realisticno i sa oprezom. Vec smo bili deo jedne slicne unije i evo gde nas je to dovelo ... Interes Srbije pre svega!

PS

Sjajan tekst Ljiljane Smajlovic:

Zaboravljna Srbija ...
gordanac gordanac 14:40 08.05.2009

sve zablude

Inner Party
EU ne tretira Srbiju jednako kao i druge zemlje


Ovo je istina, to se videlo na tzv. haskim zahtevima prema Srbiji i prema Hrvatskoj. Gotovina nije bio onolika prepreka EU integracijama Hrvatske, koliko je Mladic nama.

EU je "skinula" Zapadni Balkan...


Ja sam uveren da je i ovo istina. Do usvajanja Lisabonskog sporazuma i ekonomskog oporavka EU, nema prosirenja. Ako Francuski i Nemacki politicari (Sarkozi i Merkelova) misle tako, onda ce to tako i biti. Njihov glas se sigurno vise racuna ... Ako Srbija ikada udje u EU uci ce zajedno sa Turskom... Zato bi mi morali biti presrecni ako dobijemo tzv. beli sengen ...

EU samo sprovodi zahteve USA, ona nema samostalnu politiku


Uticaj SAD na politiku clanica EU je nesumnjiv. EU je isuvise slaba i podeljena da se tome odupre. Cas je tu Bler, cas je tu Sarkozi, ali uvek ima nekoga ko vodi pro-americku politiku ...

EU ima za cilj imperijalizam i "porobljavanje i uništavanje" ekonomija ...


EU su Nemacka, Francuska i UK. Sve ostalo je dodatak koji malo znaci. Mene niko nikada nece uveriti da Litvanac i Kipranin imaju glas iste tezine kao Nemac i Francuz ...

Ulaskom u EU gubi se nacionalni identitet, a bez nacionalnog identiteta države nisu moguće, pa ni takva nadnacionalna tvorevina kakva je EU, te će se i ona pre ili kasnije - raspasti


Jugoslovenska ideja je puno kostala Srbiju, a uprkos tome danas mnogi na EU gledaju sa ceznjivim ocima. Srbi bi se veoma rado ponovo odrekli svog identiteta zarad pripadnosti necem vecem, sirem... Emocije kod nas uvek prevladaju interes. Strah je opravdan.


...

Dakle, na EU treba gledati realisticno i sa oprezom. Vec smo bili deo jedne slicne unije i evo gde nas je to dovelo ... Interes Srbije pre svega!

PS

Sjajan tekst Ljiljane Smajlovic:

Zaboravljna Srbija ...


Sve same zablude Inner Party, kao komentari na tekst, sve same zablude.

Svi komentari koje si napisao su - stavovi, ubeđenja, emocije i sasvim ih je legalno i legitimno imati i govoriti, ovde ili na bilo kom drugom mestu.
Nije legitimno predstavljati ih kao činjenice, jer činjenice - nisu, tako ja mislim o pravilima dijaloga, ovde ili na bilo kom drugom mestu.

Nema nigde nikakvih emocija kad su evropske integracije u pitanju, ama ič.
U politici i inače nema - emocija.
Željka Buturović Željka Buturović 15:18 08.05.2009

opozicija = opstrukcija

Nema nigde nikakvih emocija kad su evropske integracije u pitanju, ama ič. U politici i inače nema - emocija.

to mozda medju politicarima. medju narodom tj. glasacima itekako ima emocija i prema EU i prema vecini drugih pitanja. i to ne samo u srbiji nego svuda u svetu.

EU ma i sistem kojim traga za rešenjima kako da POBOLJŠA sopstveno funkcionisanje, a ne kako da sprečava države članice da izraze svoje nacionalne interese i ta je razlika strateškog pristupa ona najveća i najbolja novina koju je EU "donela" u međudržavne odnose - jednostavno - EU uvek hoće da reši svoj problem i onda traži NAČIN za to, za razliku od uvreženog političkog ponašanja mnogih koji ustvari neće da reše nikakav problem, pa onda traže RAZLOG zašto ga je nemoguće rešiti

ovo nije nikakva novina nego opste politikantsko mesto na svim meridijanima. prvi korak je da se svaki otpor odredjenoj politickoj ideji (npr. lisabonskom sporazumu ili, u SAD, tzv. post-ideoloskom "stimulisanju" ekonomije, "stvaranju poslova" itd) proglasi opstrukcijom. onda samoproglaseni konstruktivni faktori - tj. trenutna vlast - u sledecem koraku "resavaju problem" tj. prave politicke kompromise koji posmatracima deluju kao nerazumljive tehnicke rasprave.
gordanac gordanac 15:40 08.05.2009

---

to mozda medju politicarima. medju narodom tj. glasacima itekako ima emocija i prema EU i prema vecini drugih pitanja. i to ne samo u srbiji nego svuda u svetu.

Pažljivijim čitanjem može se ustanoviti da ja pričam - o političarima.
O istinama i zabludama koje koriste - političari, mahom.

O stanovništvu isto mogu, ali nije tema ovog teksta, možda napravim i nastavak o stavovima, strahovima i očekivanjima stanovništva.

ovo nije nikakva novina nego opste politikantsko mesto na svim meridijanima. prvi korak je da se svaki otpor odredjenoj politickoj ideji (npr. lisabonskom sporazumu ili, u SAD, tzv. post-ideoloskom "stimulisanju" ekonomije, "stvaranju poslova" itd) proglasi opstrukcijom. onda samoproglaseni konstruktivni faktori - tj. trenutna vlast - u sledecem koraku "resavaju problem" tj. prave politicke kompromise koji posmatracima deluju kao nerazumljive tehnicke rasprave.

Netačno.
Način donošenja odluka u USA i EU je potpuno različit i po strukturi i po učesnicima i po procedurama.
Razlikuje se taman toliko koliko i američki predstavnički sistem i kontinentalne parlamentarne demokratije (bile monarhije ili republike, svejedno).
Pristup je potpuno - različit.
drug.clan drug.clan 15:56 08.05.2009

Re: ---

gordanac

Način donošenja odluka u USA i EU je potpuno različit i po strukturi i po učesnicima i po procedurama.
Pristup je potpuno - različit.


A u sustini? Struktura, ucesnici i procedure cine samo formu!
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 16:12 08.05.2009

Re: O zabludama


Sjajan tekst Ljiljane Smajlovic:

Zaboravljna Srbija ...

pomenuh li je nagde sponu izmedju naseg bloga i nspm onomad...
Željka Buturović Željka Buturović 16:58 08.05.2009

Re: ---

Pazljivijim citanjem moze se ustanoviti da ja pricam - o politicarima.

pa to jedino ako pod 'pazljivim citanjem' podrazumevate citanje vasih misli. vi ste odgovarali inner partyju, a on je emocije pominjao u kontekstu emocija gradjana (a ne politicara) prema jugoslaviji i EU.

Nacin donosenja odluka u USA i EU je potpuno razlicit i po strukturi i po ucesnicima i po procedurama.

ovo je tacno samo u meri u kojoj je trivijalno. vama je sve novo i razlicito jer se gubite u detaljima. zbog toga niste sposobni da prepoznate istovetne drustvene procese u formalno razlicitim strukturama. i zbog toga ste toliko impresionirani ispraznim parolama (o EU, o dijalogu, i cemu sve ne) koje nikad ranije bas u istovetnoj formi niste culi pa ih dozivljavate kao nekakve bog zna kako originalne metode i uvide.
gordanac gordanac 17:10 08.05.2009

Re: ---

ovo je tacno samo u meri u kojoj je trivijalno. vama je sve novo i razlicito jer se gubite u detaljima. zbog toga niste sposobni da prepoznate istovetne drustvene procese u formalno razlicitim strukturama. i zbog toga ste toliko impresionirani ispraznim parolama (o EU, o dijalogu, i cemu sve ne) koje nikad ranije bas u istovetnoj formi niste culi pa ih dozivljavate kao nekakve bog zna kako originalne metode i uvide.

:))))))
Idi bre, Željka Buturović!
I hajde probaj ponovo, ovo nije uspelo ni da "zaliči" na argumente i činjenice. Ali je meni uvek slatko kad neko koristi taj pokroviteljski stav u pokušaju argumentacije koja jednostavno i ne može da postoji...jer imaš zabludu, popriličnu.
drug.clan drug.clan 17:33 08.05.2009

Re: ---

gordanac
ovo je tacno samo u meri u kojoj je trivijalno. vama je sve novo i razlicito jer se gubite u detaljima. zbog toga niste sposobni da prepoznate istovetne drustvene procese u formalno razlicitim strukturama. i zbog toga ste toliko impresionirani ispraznim parolama (o EU, o dijalogu, i cemu sve ne) koje nikad ranije bas u istovetnoj formi niste culi pa ih dozivljavate kao nekakve bog zna kako originalne metode i uvide.

:))))))
Idi bre, Željka Buturović!
I hajde probaj ponovo, ovo nije uspelo ni da "zaliči" na argumente i činjenice. Ali je meni uvek slatko kad neko koristi taj pokroviteljski stav u pokušaju argumentacije koja jednostavno i ne može da postoji...jer imaš zabludu, popriličnu.Bice da u Evropi odluke ne donose "od naroda izabrani predstavnici" izabrani na slobodnim i visepartijskim izborima! Dobro je pa Gordana bar prizna da od te demokratske price prakticno odavno nema nista i da se u stvari odluke donose na drugaciji nacin.
dragan7557 dragan7557 09:57 10.05.2009

Re: ---


Netačno.
Način donošenja odluka u USA i EU je potpuno različit i po strukturi i po učesnicima i po procedurama.

Čini mi se da bi mnogima odgovaralo da donošenje odluka u EU i US budu u rukama istih učesnika.
Što na najvišim hijerarhijskim nivoima i jeste tako.

Po nekima kojima se bez ikakvog razloga ukazuje institucionalizovano nepoverenje (jer zavere ne postoje po sili zakona) ključni učesnici donošenja odluka od vitalne važnosti za čovečanstvo a samim tim i u navedenim carevinama demokratije, su u rukama strogo selektirane elite.
Izgleda da vi nesvesno promovišete ovu ideju , po učesnicima kao recimo Bilderberg,Trilateralna itd.
vama je sve novo i razlicito jer se gubite u detaljima. zbog toga niste sposobni da prepoznate istovetne drustvene procese u formalno razlicitim strukturama.

Željkin odgovor sadrži dovoljno jasnu i preciznu repliku.
i zbog toga ste toliko impresionirani ispraznim parolama (o EU, o dijalogu, i cemu sve ne) koje nikad ranije bas u istovetnoj formi niste culi pa ih dozivljavate kao nekakve bog zna kako originalne metode i uvide.

Pa čini mi se da indoktrinacija i ima baš tu svrhu.

dragan7557
dragan7557 dragan7557 10:06 10.05.2009

Re: ---

gordanac
ovo je tacno samo u meri u kojoj je trivijalno. vama je sve novo i razlicito jer se gubite u detaljima. zbog toga niste sposobni da prepoznate istovetne drustvene procese u formalno razlicitim strukturama. i zbog toga ste toliko impresionirani ispraznim parolama (o EU, o dijalogu, i cemu sve ne) koje nikad ranije bas u istovetnoj formi niste culi pa ih dozivljavate kao nekakve bog zna kako originalne metode i uvide.

:))))))
Idi bre, Željka Buturović!
I hajde probaj ponovo, ovo nije uspelo ni da "zaliči" na argumente i činjenice. Ali je meni uvek slatko kad neko koristi taj pokroviteljski stav u pokušaju argumentacije koja jednostavno i ne može da postoji...jer imaš zabludu, popriličnu.

Zlonamerni bi ovo tumačili kao patroniziranje sa visokog nivoa, ali mora se priznati da je Goca bez obzira na sve jedini političar koji je do sada bio na ovom blogu.

Naravno siromašnog otomanskog tetkinog milionera Štiglicovog druga tu ne ubrajam jer je napisao samo jedan izveštaj i to iz Davosa pre koju godinu. A kod mene je jedan k'o nijedan.

dragan7557
Goran Vučković Goran Vučković 10:45 10.05.2009

Re: ---


Zlonamerni bi ovo tumačili kao patroniziranje sa visokog nivoa, ali mora se priznati da je Goca bez obzira na sve jedini političar koji je do sada bio na ovom blogu.

Jedini/a koji je imao/la dovoljno dobar rad nogu da opstane ovde :)
Atomski mrav Atomski mrav 11:23 10.05.2009

Re: ---

Pre svega, ne meša se previše u politiku
Drugo, kao i Šejn, došla je tiho (iz anonimnosti) i...
gordanac gordanac 16:06 10.05.2009

Re: ---

Atomski mrav
Pre svega, ne meša se previše u politiku
Drugo, kao i Šejn, došla je tiho (iz anonimnosti) i...


:))))))))))))))))))))))

(a i čubaka - isto! )

E, sad, ovo ti je zanimljivo, ovo o "mešanju u politiku", pošto se radi o jednoj od zabluda koja se može povezati i sa evropskim integracijama:

Daću ti primer:
Rasprava u skupštini o Predloga zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i u više rasprava se kaže:
"..ovo nije politička tema, ovo nije politički zakon, ovo nema veze sa politikom..."
Kod rasprava o predlozima zakona iz zaštite životne sredine - slično, i još tuštaitma primera
E ?!
i
AJDE ?!
i
Alooooooo ?!
TO JE POLITIKA.
Nema veće reforme i većih političkih promena, korenitih, u jednom društvu od promene regulacija koje rešavaju probleme osoba sa invaliditetom i njihova radna prava. Menjaš kvalitet života stotinama hiljada ljudi, ej, a komentar je "to nije politički".
Spoznajni nesklad ruleZ tamo gde ne bi smelo da ga bude, među onima koji upravljaju. Građani možda i imaju pravo na "udobnost" spoznajnog nesklada, ali političari - ne, tako ja mislim.
Ali tu se ništa ne može - PERCEPCIJA o mnogo tema kod nas je da NISU poltika, zato što se meša politika i politkanstvo, zato što se često misli da je svako spletkarenje istovremeno i politika, zato što (često i na žalost) tkz. "obaveštena javnost" smatra da su tračevi, ogovaranja i spletke isto što i kritika politike. I zato što mnogi misle da se razumeju u politiku i da bi mogli time da se bave. Jes`, paz` da ne bi.
I onda ti se ponekad cela stvar sa preko potrebnom kritikom svede na to da mnogi "ogovaraju i ljude i probleme i Srbiju u celini" umesto da "kritikuju ljude, rešenja i one koji imaju obavezu rešavanja problema u Srbiji", pa ko god oni bili. Ogromna je razlika između "ogovaranja" i kritikovanja, ogromna. Jedno ne spada u politiku uopšte, drugo je - neophodno.
I naša komunikacija je dokaz.
Ti - kritikuješ (i ima još puno blogera/blogerki koji to odlično čine), ja to i slušam i čujem i razmislim o celom kontekstu kad ti kritiku pročitam. A imam i utisak da i ti mene i slušaš i - čuješ. Od toga može biti samo dobrih stvari po sve, tako ja mislim.
Od ogovaranja - niš` koristi.
dragan7557 dragan7557 17:33 10.05.2009

Re:Alooooo

Menjaš kvalitet života stotinama hiljada ljudi, ej, a komentar je "to nije politički".

Kao argument (politički) mož' da prođe ali kao socijalno reformistički - ama baš nikakao.
Uostalom i preterivanje (ne baš veliko ) stotinama hiljada ljudi hm.

Parcijalno friziranje socijalnog stanja neke društvene kategorije i ili grupe(u ovom slučaju invalidi) nije reforma
već korekcija postojeće nepravde koja pogađa ciljnu grupu.


Ovo važi i za davanje određenih privilegija targetiranim grupama ili kategorijama građana - recimo penzija nacionale ili kako se već zvala.

Pozadina je uvek političko profiterstvo na nekom planu.

dragan7557
Jelena Gall Jelena Gall 14:27 08.05.2009

kondicional

ali je dobra vest da svi ti "kobajagi" euro-skeptici, euro-demagozi, euro-anti-globalisti, euro-pojmaroši i ini mogu sasvim lako pridružiti svakom dijalogu o Evropi i njenom Danu, samo ako malo "uzmu knjige u šake", jer već odavno ne postoji nikakav razlog da njihovo sopstveno neznanje o bilo čemu bude "omen" atmosfere u Srbiji

malo redigujem (po principu "što je babi milo..." ): onda kada budu uzeli ...

sjajan pasus (nije jedini, ali meni je najmiliji) & odličan tekst
gordanac gordanac 11:58 09.05.2009

kondicional :))

Sad sam tek videla, promaklo mi.
Kondicional, fina stvar
mirelarado mirelarado 13:03 09.05.2009

Re: kondicional :))

onda kada budu uzeli


Заправо је реч о футуру егзактном и боље је што је тако, тј. што ће се споменути придружити дијалогу у прецизно одређеном тренутку у будућности (када буду узели књигу у руке), него да је у питању неизвестан кондиционал (кад би узели књигу у руке)... :))
gordanac gordanac 13:13 09.05.2009

futur egzaktni :))

Заправо је реч о футуру егзактном и боље је што је тако, тј. што ће се споменути придружити дијалогу у прецизно одређеном тренутку у будућности (када буду узели књигу у руке), него да је у питању неизвестан кондиционал (кад би узели књигу у руке)... :))

Tek mi se futur egzaktni sviđa!
Jezik je čudo.
Jelena Gall Jelena Gall 16:24 09.05.2009

Re: futur egzaktni :))

futur egzaktni, pa da, ali kao deo pogodbene (kondicionalne) recenice (na to sam mislila).

prvo, dakle, moraju biti ispunjeni neki uslovi, pa cemo onda dobiti precizno odredjeni trenutak u buducnosti, kako dobro kaze mirelarado.

da zakljucimo, ipak bi onaj najobicniji futur bio najbolji, nazovimo ga za potrebe ove EU-gramatike bezuslovnim, vazi?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana