Politika

U čast 9.maja, Dana Evrope, malo o istinama i zabludama o EU

gordanac RSS / 08.05.2009. u 13:09

0010.gif - tekst posvećen različitim perspektivama koje (ako želimo) može da nam da 9.Maj, tekst podsećanja na prošlogodišnju atmosferu DANA EVROPE i malo o predrasudama, zabludama i tlapnjama kad su evropske integracije u pitanju i sasvim malo i najmanje o pojmarošima koji se, ponosni na sopstveno neznanje, ponekad bave Evropom -

- tekst je i pokušaj dokaza da u Srbiji ne postoje ni politički ni institucionalni ni idejni ni strateški protivnici evropskih integracija, dočim onih koji sami sebe takvima smatraju - ima na pretek, oni govore o razlozima svog protivljenja Evropi, ali oni ne rade ništa (niti mogu raditi) što bi protivljenje ikada realizovalo, ali je dobra vest da svi ti "kobajagi" euro-skeptici, euro-demagozi, euro-anti-globalisti, euro-pojmaroši i ini mogu sasvim lako pridružiti svakom dijalogu o Evropi i njenom Danu, samo ako malo "uzmu knjige u šake", jer već odavno ne postoji nikakav razlog da njihovo sopstveno neznanje o bilo čemu bude "omen" atmosfere u Srbiji - 

- i malo ponovo o nedostatku "kulture samopoštovanja" koju skoro pa i ne treba - dokazivati, od nedostatka putokaza na putevima do mesta na koje smo (kao) ponosni, preko neznanja o procenama šta, koliko i gde, koliko sporo i s kolikim greškama se menja po pravilima evropskih integracija, sve do bacanja đubreta gde god to stignemo, sve "busajući se u grudi" patriotske i slobodarske, a ne uviđajući da je svaki nemar prema okolini sopstvene lokalne zajednice neporeciv dokaz prezira prema svojoj zemlji i prema sebi samom - 

Tekst na koji je postavljen link sadrži podatke i linkove koji, čitanjem, daju sve potrebne informacije o evropskim počecima, o evropskoj ideji i vizionarstvu i hrabrosti predlagača buduće EU neposredno po završetku II svetskog rata. Ta, 2008.godina bila je proglašena za "Godinu međukulturnog dijaloga" i bilo je zamišljeno da protekne  sasvim drugačije nego što nam se svima dogodila, ostajući zabeležena kao godina finansijske i ekonomske krize koja je izvršila nepobitan uticaj i na taktike i promenjene strategije Evrope koja slavi svoj Dan 9.maja.

I ta je godina, paradoksalno ili ne, krunski dokaz da li je i koliko je EU - dobra, efikasna i funkcionalna tvorevina. Mogu se, za neverne Tome, lako i brzo napraviti procene kako bi članice EU "prošle" i kakve bi bile da nema EU, ali to je sasvim besmislen i vremegubeći štabibilokadbibilo razgovor (čijem su zavodljivom, pojmaroškom otrovu ljudi po Srbiji, na žalost, tako ponekad skloni, jer nije zahtevno i naporno ćeretati o tome i nije teško "biti u pravu" stavom "e, a da smo...", ali - eto nismo i potpuno je i totalno neevropski  negovati taj "stil" dijaloga, koliko god neodoljiv ponekad bio...). Dakle, EU se suočila sa debaklom ekonomskog i finansijskog sistema uspešnije nego USA, i sada svedočimo stvaranju novih regulacija koje bi trebale imati meru "zaštite od protekcionizma", "zaštite evro-zone" i "zaštite (inače) uspešnih pravila tržišne ekonomije". Sve to institucije EU pokušavaju da naprave u izbornoj godini za EU parlament (juna ove godine su izbori), vodeći računa o započetima (pa dvaputa propalim) institucionalnim reformama same EU i o potrebi da procenat izašlih na "evropske izbore" ne padne ispod procenta koji bi ih učinio - besmislenim. (Izlaznost na evropske izbore u pojedinim zemljama članicama je i do sada bio - zabrinjavajuće nizak).

Dakle, šta bi bile istine i zablude o evropskim  integracijama, o Evropi i o proširivanju EU kad su u pitanju dijalozi, debate, stavovi, komentari, analize, štagod i sve na šta se može (istina retko, ali - ipak) naići u našoj javnosti ?

ISTINE:

- Srbija je svoje evropske integracije započela na Samitu EU u Solunu juna 2003.godine i od tada teku pregovori, rokovi, međusobna obaveze i prava. Vlada Srbije je jednostrano, 2001. godine donela odluku o harmonizovanju zakonodavstva

- Formalnu odluku Srbija je donela usvajanjem "Rezolucije o pristupanju EU" 13.10.2004. u Skupštini Srbije i to je jedna od specifičnosti Srbije - u drugim zemljama to su obično radile vlade, a ne parlamenti

- EU integracije su proces "EU is rule maker, WE are rule taker", pravila postoje, takva kakva su, pravi ih EU i o pravilima nema pregovora, pregovarati se može samo o rokovima. Pravila EU integracija su jedan od najefikasnijih i najjednostavnijih prenosa znanja, standardizovanih, o upravljanju javnim poslovima, o sektorskim politikama i svemu što se tiče regulacija u državi

- Vrednosti EU izvedene su iz hrišćanskih učenja i sve ono što se naziva "moralom i etikom" zapisano je članovima raznih zakona kojima se zabranjuje ponašanje zasnovano na predrasudama, na nejednakosti, na diskriminaciji, na nepoštovanju dokumenata koji tretiraju ljudska prava, prava i slobode čoveka i građanina

- Pravila EU integracija imaju vrlo jasno definisane stepenice i vrlo jasno uređeno procenjivanje i ocenjivanje o promenama koje je neka država uradila i to kroz nekoliko osnovnih dokumenata:

a) Studija o izvodljivosti (studija koju prave za to zaduženi u EU i kojom se daje "zeleno svetlo" nakon što je neka država rekla "hoćemo da budemo članica EU", a EU odgovori "OK, hajde da vidimo da li za to postoje elementarni uslovi" )

b) Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (sporazum koji državu označava kao "pridruženu članicu", kojim se prvi put uspostavljaju zajednički organi na nivou vlada i parlamenata i sporazum koji detaljno utvrđuje ekonomske veze i zajednička pravila)

c) Sticanje statusa države-kandidata za članstvo (popunjavanjem upitnika koji se dostavlja vladi i kojim se detaljno odgovara na sva pitanja iz svih poglavlja koji se tiču međusobnih prava i obaveza)

Posebni ugovori vezuju se za samo članstvo u EU, ulazak u evro-zonu i u šengen-zonu.

- Evropske integracije su dobrovoljan proces i države dobrovoljno odlučuju da u sistem međusobnih prava i obaveza sa EU - uđu, onako i onda kada i kako procene da je to dobro po njih same

- Ocene o rezultatima tokom procesa pristupanja donose za to nadležni organi EU, oni svoje procene i primedbe dostavljaju zemlji koja pristupa sa predlozima šta, gde i kako poboljšati, ako za poboljšanje postoje resursi i istovremeno od novca sopstvenih poreskih obveznika (stanovništva država članica) izdvaja novac namenjen fondovima pomoći za države koje pristupaju (tokom decenija pridruživanja, raznih, ti su se fondovi menjali po imenima i nadležnosti i sada su IPA - Predpristupni fondovi iz kojih se finansiraju razni sektori u zemlji koja se pridružuje - iznos za Srbiju je negde oko 200 miliona evra godišnje)

ZABLUDE:

- EU ne tretira Srbiju jednako kao i druge zemlje

Zabluda je u pitanju, jer za razliku od drugih zemalja koje su se pridruživale, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija imaju "dodatni" kriterijum koji se često naziva "Kopenhagen plus" jer nadležni u EU razmatraju i izveštaj o saradnji sa ICTY (Haški tribunal) i bez obzira što se formalno ne nalazi u "opštim kopenhaškim kriterijumima" taj izveštaj može da bude odlučujući za opštu procenu napretka države

- EU je "skinula" Zapadni Balkan (zemlje bivše SFRJ minus Slovenija plus Albanija - to je Zapadni Balkan) sa liste svojih prioriteta, postoji "zamor i neslaganje" oko proširivanja, a uz ekonomske, finansijske probleme i debatu o Turskoj, taj region je praktično - zaboravljen

Zabluda je u pitanju, jer ako je igde prisutna, EU je prisutna u našem regionu, u Bosni od 1995.godine, sa prvo UN i NATO vojnim snagama, pa onda EUFOR-om i direktnom civilnom nad-upravom nad izabranim predstavnicima i nad legislativom, u Makedoniji je ključni činilac 2001 pri donošenju Ohridskog sporazuma, na Kosovu takođe. dok NATO ima misiju KFOR i još samo ISAF - misija u Avganistanu, prvi put vano evro-atlantske zone i misiju "Active Endevour" u Mediteranu na kontroli brodova s ciljem borbe protiv terorizma

- EU samo sprovodi zahteve USA, ona nema samostalnu politiku

Zabluda je u pitanju jer EU i USA imaju vrlo ozbiljne (i ponekad vrlo komplikovane) partnerske odnose, a uvođenjem evra pokazalo se da je EU moćan ekonomski partner, razlike postoje u spoljnjoj politici jer USA ima vrlo jasnu decenijsku ciljnu spoljnju politiku (šta god mi mislili o ciljevima te politike, ne vrednujem, samo kažem da se - zna) dok EU češće svoje ciljeve ostvaruje bilateralno i multilateralno, što je po članice koja se pridružuju - čista prednost

- EU "ne sme" od Rusije, inače bi se ponašala još "gore"

Zabluda je u pitanju jer postoji vrlo bliska institucionalna saradnja EU i Rusije i na nivou civilnih, izabranih institucija i na nivou vojne saradnje NATO-Rusija kao posebno organizovanog oblika saradnje, pri čemu je Rusija i članica "Partnerstva ua mir", a uz energetsku zavisnost proširenje i jačanje te saradnje je sasvim izvesno. EU ima poseban sektor i za Mediteransku Afriku i za Daleki istok i to je strategija koja se primenjuje uporedo sa drugim procesima globalizacije

- EU ima za cilj imperijalizam i "porobljavanje i uništavanje" ekonomija svih drugih, nametanje kupovine samo svojih roba i potpunu zabranu svih tradicija i navika koje imaju društva i zemlje koej se pridružuju

Zabluda  koja spada u kategorije "belih ili ćelavih laži" koje su, inače, vrlo uspešne i česte u primeni kod demagoga, populista i inih koji ili prosto ne trpe uvođenje reda u sektorske politike ili svoje lične frustracije projektuju lažući "masno" o procesu evropskih integracija, što je uvek (i potpuno prirodno) neverovatno zanimljivo za medije, za prepričavanja, spletkarenja i "širenja priča" o "strahotama" kojima će nam EU zabranjivati našu tradiciju i naše navike (primeri su da nema više "pečenje rakije", "pečeni prasići", "sve je sterilno i bez duše", "zabranjivaće se stari običaji" itd. itsl.)

- Ulaskom u EU gubi se nacionalni identitet, a bez nacionalnog identiteta države nisu moguće, pa ni takva nadnacionalna tvorevina kakva je EU, te će se i ona pre ili kasnije - raspasti, a sigurno pre nego što mi uđemo

Zabluda jer niti nacionalne države postoje oduvek niti je EU nadnacionalna tvorevina tipa Austro-Ugarske (koliko god bi se i ona mogla po dobru pominjati), sa dugom listom nezadovoljstava i nerešenih nacionalnih pitanja iz XIX veka, naprotiv, EU ima organizacione i institucionalne probleme, ali ima i sistem kojim traga za rešenjima kako da POBOLJŠA sopstveno funkcionisanje, a ne kako da sprečava države članice da izraze svoje nacionalne interese i ta je razlika strateškog pristupa ona najveća i najbolja novina koju je EU "donela" u međudržavne odnose - jednostavno - EU uvek hoće da reši svoj problem i onda traži NAČIN za to, za razliku od uvreženog političkog ponašanja mnogih koji ustvari neće da reše nikakav problem, pa onda traže RAZLOG zašto ga je nemoguće rešiti

- Sve "nove članice" EU (deset zemalja koje su članice postale 2004.godine i dve iz 2007.godine) sada "žale" što su u članstvu i nostalgično se sećaju vremena pre "uvođenja demokratije i evropakih integracija", čudeći se danas zašto je, urušavanjem blokovskog, bipolarnog sveta, kod njih samih sazreo "konsenzus" da je EU njihovo sopstveno rešenje za budućnosti i osećajući se prevarenima što ne žive u "društvu blagostanja" i što se ustvari nije mnogo toga promenilo u njihovoj svakodnevici

Zabluda koja spada u kategoriju blažih "belih laži" koje se ne mogu potkrepiti apsolutno nikakvim podacima o "većinskom mišljenju" ili predlozima za "promene politika" tih zemalja, ali su istovremeno jasan pokazatelj o (vrlo često opravdanim) nezadovoljstvima nekih društvenih grupa rešenjima koja primenjuju njihove sopstvene vlade i parlamenti među kojima ima priličan broj ljudi koji, u želji da pokušaju da opravdaju neku od svojih autonomnih odluka, umeju da slažu "ne bismo mi to, nego EU traži od nas...", a najčešće se tiče ostvarivanja ranije stečenih prava (radnih, socijalnih, imovinskih, građanskih, kakvihgod...) i nesposobnosti ljudi na javnim poslovima da nađu rešenja koja su najbliža interesu grupe čija se prava eventualno krše

 

Listi "istina i zabluda o EU" sasvim sigurno bi se moglo dodati još više i istina i zabluda i činjenica i ubeđenja (koja često imamo tako da ni ne znamo odakle nam, niti o tome razmišljamo), ali i ta mogućnost dodavanja na listu je tako - evropska. Govori o tome da se procesi promena, reformi, smene dobrih vremena i kriza nikada "ne završavaju" tako da možemo reći  "e, sada živimo u najboljem od svih svetova". Ta tvrdnja je privilegija jednopartijskih društava bez političkih i ekonomskih sloboda u kojima je postojala i tvrdnja da  je jedna partija u stanju da gradi društvo bez ikakvih konflikata, u kojima su "ideje partije" dovoljne za rešavanja bilo kog problema, Jes`, paz` da nisu. Tragove tog i takvog mišljenja, inače, smatram najštetnijim za proces temeljenja dijaloga u post-jednopartijskim društvima jer prilično uspešno sprečavaju da se uvidi da demokratska društva nisu BEZKONFLIKTNA društva, naprotiv, demokratija je jedan od NAJKONFLIKTNIJIH načina organizovanja ljudi u društva i države i uspešna je iz jednog veoma prostog razloga - uklanja zabludu da je uopšte moguće ukloniti sasvim konflikte i nepravde iz bilo kog ljudskog društva i predlaže da se radi jedino moguće - izgradnja institucija, mehanizama, sredstava i načina da se konflikti rešavaju po unapred poznatim pravilima i pod kontrolom najšire, a posebno medijske javnosti.

Po kvalitetu i efikasnosti tih mehanizama za rešavanje konflikata u društvu se uglavnom i razlikujemo mi, koji se Evropi pridružujemo i oni koji su već članovi EU.

Priroda konflikata ostaje mahom ista - različite društvene grupe imaju različite interese i nikada neće ni moći ni umeti da na spontan način nađu najbolje rešenje i "zajednički interes" sami od sebe, već tome služe institucije i "recepti" poput ovog koji je EU svima ponudila za ideju sopstvenog proširenja i - proširivala se već pet puta.

I - opet će.

European_Union_enlargement.gif Komentari (315)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

mirelarado mirelarado 16:26 09.05.2009

Re: futur egzaktni :))

da zakljucimo, ipak bi onaj najobicniji futur bio najbolji, nazovimo ga za potrebe ove EU-gramatike bezuslovnim, vazi?


Слажем се са закључком.
trener92 trener92 14:33 08.05.2009

U strahu su velike oči

širenja priča" o "strahotama" kojima će nam EU zabranjivati našu tradiciju i naše navike

(primeri su da nema više "pečenje rakije", "pečeni prasići", "sve je sterilno i bez duše", "zabranjivaće se stari običaji" itd. itsl.

I kod naših komšija je bilo( i ima i dalje) sličnih dijaloga i isticanja štetnih posledica po građane od strane zagovornika protivljenju ulasku u EU. Još jedan od razloga uz navođenje skoro svih ovih zabluda o kojima si pisala( besmislenih) je bio i zabrana prodaje sira i milerama na pijacama i kako će time ugušiti slobodnog seljaka , uništiti stočni fond.....i sve u tom smislu, čak su prikazali prilog o nekoj ženi iz nekog slavonskog sela koja prodaje svoje proizvode na pijaci u Zagrebu.

I šta Mi imamo od toga da se pridružimo nekom?

Ono što meni smeta , što svaki razgovor na tu temu započinje rečenicom "kakve koristi Mi imamo", a nikada se ne razmišlja u smislu, da budemo deo te priče. na koji način možemo da doprinesemo naporima koji se ulažu u smislu razvoja humanijeg društva , da budemo deo nečega , što će biti od koristi Svima, .
Ustvari samo ponavljam ono što si ti već odlično napisala.

Jedan mali prilog na tu temu dovoljno razumljiv ,o istinama i zabludama

gordanac gordanac 15:07 08.05.2009

U strahu su velike oči

Tačno, blues brother, sasvim tačno.
"U strahu su velike oči"
U jednom od svojih tekstova o strahu pisala sam o tome da je strah ustvari - slep, da zaslepljuje i da metafora o "velikm očima" tačno to znači.
Ljudi se boje promena, ne vole promene, i često ma koliko da ih "žulja" trenutni kontekst u kojem se nalaza, još više se boje kako će i da li će se snaći u nekom novom, nepoznatom kontekstu koji (dodatno!) treba da stvore sopstvenom glavom i sopstvenim rukama.
I taj je strah potpuno razumljiv i ne sme ga se zanemariti, nikako, ume da skroz upravlja ljudskim ponašanjem i baš zato se mora govoriti o istinama i zabludama jer svaka zabluda ustvari hrani nekakav strah, a istina ga, pre ili kasnije, smanjuje i eliminiše.
Zato pojmaroši vole zablude i vole da ih šire i ponavljaju, u uzaludnoj nadi da će promene biti - zaustavljene. Nema šansi.
vishnja92 vishnja92 15:15 08.05.2009

Re: U strahu su velike oči

Bojan Budimac Bojan Budimac 15:21 08.05.2009

Re: U strahu su velike oči

Jedan mali prilog na tu temu dovoljno razumljiv ,o istinama i zabludama

Sjajno opšte mesto kad su imperije u pitanju
trener92 trener92 17:07 08.05.2009

Re: U strahu su velike oči

Zato pojmaroši vole zablude i vole da ih šire i ponavljaju, u uzaludnoj nadi da će promene biti - zaustavljene. Nema šansi.

Nedavno sam u nekom društvu gde se diskutovalo nadugačko i naširoko o ovakvim sličnim stvarima, i najglasniji je bio jedan od "pojmaroša" kako ih nazivaš, ne dozvoljava nikom da dođe do reči, i tako drži čovek slovo, objašnjava kao da je radio disertaciju na temu, odužio , iudavio, a sve objašnjava i nogama i rukama, afektira, i usred ostrašćenog govora , onako "Mi njima, oni će nama ...prave namere ustvari..ooo znate li vi da kod njih , da oni..."
meni već prekipelo ,nekako ga prekinem i pitam onako ozbiljno( malo izmenjeno Mikino) :

" A da li ti znaš da u radio žive mali ljudi?Čovek me gleda , pa mu nije jasno šta hoću da kažem " Ne veruješ ,idi pogledaj i obavesti nas o tome šta si otkrio."

Nije trebalo više ništa da se kaže.Tu je čovek spustio loptu. Naravno da nije sve idealno kao što si i napisala,
Govori o tome da se procesi promena, reformi, smene dobrih vremena i kriza nikada "ne završavaju" tako da možemo reći "e, sada živimo u najboljem od svih svetova"
,

boje kako će i da li će se snaći u nekom novom, nepoznatom kontekstu koji (dodatno!) treba da stvore sopstvenom glavom i sopstvenim rukama..


U pravu si. Ovo je osnovni problem,
drug.clan drug.clan 14:35 08.05.2009

dodatni uslovi

- EU ne tretira Srbiju jednako kao i druge zemlje

Zabluda je u pitanju, jer za razliku od drugih zemalja koje su se pridruživale, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija imaju "dodatni" kriterijum koji se često naziva "Kopenhagen plus" jer nadležni u EU razmatraju i izveštaj o saradnji sa ICTY (Haški tribunal) i bez obzira što se formalno ne nalazi u "opštim kopenhaškim kriterijumima" taj izveštaj može da bude odlučujući za opštu procenu napretka državeNe vidim kako je ovo zabluda ako i sam autor u nastavku teksta kaze da mi imamo dodatne uslove?
gordanac gordanac 14:47 08.05.2009

dodatni uslovi

Ne vidim kako je ovo zabluda ako i sam autor u nastavku teksta kaze da mi imamo dodatne uslove?

Zabluda je dvostruka:
Prvo - da samo Srbija ima i izveštaj o saradnji sa ICTY
Drugo - da je to per se deo pravila evropskih integracija. Nije, nego predstavlja međinarodnu obavezu koju su zemlje (tri spomenute) koje sarađuju sa ICTY - preuzele i izveštaj o toj saradnji svedoči o njihovom kredibilitetu za ispunjavanje obaveza, za snagu institucija koje obavezu treba da primene i za postojanje političke volje da se obaveze ispune i saradnja završi.To može, ali ne mora biti eliminatroni kriterijum, i to kakav će biti zavisi od nas, a ne od EU. Taj i takav izveštaj bi bio razmatran u EU (posle podnošenja u UN) čak i da NISMO juna 2003. godine izrazili formalni zahtev za početak evropskih integracija.
sentinel26 sentinel26 15:17 08.05.2009

Na pomenute istine

nemam primjedaba.

Medjutim u ovom spisku zabluda ima onih koje nijesu prave.
Ja u prave zablude ubrajam one nastale naopakim tumačenjem svega čega su se dohvatili raznorazni tumači srećnije budućnosti, a u lažne one koje su stvorene konstantnim i svesnim plasiranjem laži...
EU ne tretira Srbiju jednako kao i druge zemlje
Za ovu zabludu najveću odgovornost snosi vlast,(prethodne i sadašnja ), jer je ona istu često promovisala sa odredjenim kalkulantskim ciljevima dodvoravanja odredjenim krugovima.
EU je "skinula" Zapadni Balkan (zemlje bivše SFRJ minus Slovenija plus Albanija - to je Zapadni Balkan) sa liste svojih prioriteta,
Iz EU i mnogih zemalja članica EU je došlo skoro stotinu demantija ove tvrdnje ali nekome odgovara da je stalno gura ispred.
EU samo sprovodi zahteve USA, ona nema samostalnu politiku
Posljednji ratovi u Avganistanu i Iraku, situacija oko Gruzije su dokazi da se ovo ne može generalisati. Sve je veći broj situacija gdje se njihove politike čak razlikuju bez obzira na savezništvo.
EU "ne sme" od Rusije, inače bi se ponašala još "gore"...
EU ima za cilj imperijalizam i "porobljavanje i uništavanje" ekonomija....
Ove dvije su duže vremena sušene na tavanu kao stara drenovina i biće teško izaći na kraj sa istima.
Ulaskom u EU gubi se nacionalni identitet, a bez nacionalnog identiteta države nisu moguće, pa ni takva nadnacionalna tvorevina kakva je EU, te će se i ona pre ili kasnije - raspasti
Irski referendum je odličan dokaz i sredstvo da se ova, po meni najštetnija, zabluda ruši.
Ovdje takodje vlast i vladajuće stranke (prethodne i sadašnje ) ne čine ono što je nužno da se vidi istina.

Pitanje je zašto je ova zabluda baš u Srbiji našla najplodnije tle i porasla do rudničkih planina.

drug.clan drug.clan 15:34 08.05.2009

Re: Na pomenute istine

sentinel26
nemam primjedaba.

Medjutim u ovom spisku zabluda ima onih koje nijesu prave.
Ja u prave zablude ubrajam one nastale naopakim tumačenjem svega čega su se dohvatili raznorazni tumači srećnije budućnosti, a u lažne one koje su stvorene konstantnim i svesnim plasiranjem laži...

EU je "skinula" Zapadni Balkan (zemlje bivše SFRJ minus Slovenija plus Albanija - to je Zapadni Balkan) sa liste svojih prioriteta,
Iz EU i mnogih zemalja članica EU je došlo skoro stotinu demantija ove tvrdnje ali nekome odgovara da je stalno gura ispred.


Never believe anything in politics until it has been officially denied.
Otto von Bismarck
ivana23 ivana23 15:19 08.05.2009

Podrzavam:

Obraćanje Evropskom parlamentu

Vaclav Klaus, ponedeljak, 23. februar 2009.


Govor V.K. srpski

Engleski
sveti_gral sveti_gral 11:09 09.05.2009

Re: Podrzavam:

ivana23
Obraćanje Evropskom parlamentu
Vaclav Klaus, ponedeljak, 23. februar 2009.

Govor V.K. srpski

Engleski

Dobar je, mestimično odličan.
inagadadavida inagadadavida 15:56 08.05.2009

MA DA SE MI USLEPUJEMO UZ NEKOGA???

..najlaksi nacin da udjemo u EU i izbegnemo guberniju koja ceka iza coska sa toljagom..


Pre neki dan sam gledao na TV jednog naseg umetnika, koji je , onako , u sali pricao o ideji da se Srbija ujedini u zajednicku drzavu sa Italijom. Covek nije mnogo elaborirao tu ideju , a sve je bilo u kontekstu dobrog vica................

Ali,nesto mi ta zabavna ideja nije dala mira celo vece . Nesto mislim....poznato mi je da je vlada Srbije onomad , ne tako davno, velikodusno ponudila drzavni suverenitet na tanjiru Rusiji i Belorusiji da se te dve drzave istale, koliko kome treba Srbije, u nekoj suludoj drzavnoj zajednici SRB ( Srbija - Rusija - Belorusija )......takodjer vidim i da je potpuno legitimno deo suvereniteta , ili ceo , kako ko gleda , prebaciti na uniju evropskih drzava , poznatiju kao EU.

Pa sto bi onda, bilo cudno da ponudimo italijanima , da se udruzimo u neku srpsko - italijansku federaciju???.......Neka Serbo - Italiana Unija???

Nesto razmisljam, pa mi imamo mnogo vise zajednickog sa italijanima nego i sa rusima i sa ostatkom evrope zajedno.......sem toga , italija je jedna lepa , uredjena, vesela, hedonisticka zemlja, koja bi svojom pozitivnom energijom uticala na pomalo depresivnu srbiju da zivne, oseti malo mediteranskog sunca na umornom licu , i da konacno krene pravim putem.......ni u rusiju , ni u uniju, nego u San Remo....ili bar tu negde...........

Koliko god da sam razbijao glavu, jednostavno nisam mogao da nadjem niti jedan dobar razlog zasto Srbija ne bi osnovala tu italijansko - srpsku federaciju......nema socijalne, starosne , polne , esnafske grupe u srbiji kojoj to ne bi koristilo....naprotiv , za svakog bi se naslo po nesto.......Evo, recimo hrana ........opste je poznato da nema srbina koji ne voli pizze , lazanje, spagete, plodove mora i sve ostalo sto cini cuvenu italijasnku kuhinju.....ko bi normalan imao nesto protiv , da se srpska nacionalna jela obogate sa elementima famozne italijanske kuhinje.......tako bi mogli da imamo peceno prasence garnirano spagetima bolonjeze ili gibanicu sa origanom.......kako god, s obzirom da nam se sa ruske strane, koja je najozbiljniji konkurent za neki savez drzava nudi "borsch" kao alternativa, mislim da dileme nema.........lignje , dagnje , hobotnice i skampi na buzaru VS prazne corbe sa krompircinom..........ko je lud da srce corbuljinu pored tako dobre alternative na drugoj strani stola??

Sport.........Italijani su zaludjenici za fudbal, kao i mi......Tu nas tek cekaju silni benefiti , u italijansko - srpskoj uniji........Mogli bi da igramo za pocetak , s obzirom na kvalitet fudbala , u nekoj italijanskoj 7B ligi, ali bi nasi majstori uskoro , siguran sam prokrcili put do skudeta......doduse , ima i druga varijanta , mozda i bolja, da se npr," Partizan" , koji ima crno bele dresove ujedini sa cuvenom starom damom "Juventusom", pa bi grobari mogli da navijaju za crno bele i dalje, a da se ne brukaju i nerviraju gledajuci kako im tim gubi od trecerazrednih belgijskih ili rumunskih ekipa.........

Sto se "Zvezde" tice, nesto nisam primetio u italijanskoj primeri tim koji ima crveno bele dresove, ali za "Zvezdu" ionako nema vise sanse da ozdravi , taman se utopila i u" Mancester united" ......

Srbi bi opet mogli da gledaju , kao nekada Barselonu, Bajern, Mancester ili Arsenal kako gostuje protiv nasih italijansko - srpskih timova, a italijani bi dobili nekoliko hiljada tifoza kakve nisu mogli ni da zamisle , pa cak ni u napulju.........svima dobro........

Konrurenti , rusi , opet nemaju bog zna sta da ponude kao kontra predlog....njihov fudbalski pedigre je jos gori od naseg , i to u ovim kriznim vremenima ,a kamoli nekada kada je "Zvezda" bila svetski prvak , a "Partizan" finalista kupa uefa...... tako da je svaka ideja o srpsko - ruskoj ligi , smesna sama po sebi.........

Elem , pored hrane, sporta, i mi i italijani volimo lepe zene......vole i rusi, ne kazem, ali nekako ...ipak su generacije srba rasle i sanjale italijanske lepotice, od Sofije Loren, preko Laure Antonelli, Serene Grandi, ili Agostine Belli........a koliko god pokusavao, ne mogu da se prisetim niti jedne rusko - beloruske lepotice koja je ostavila trag u odrastanju nekog srbina......rumene babuske tada , a ni sada nisu bile u modi, i tesko da bi neko pozeleo da zamislja jedru komsomolku na traktoru, dok mu se Sofija Loren smesi sa ekrana..........

Sem toga, imamo mi i italijani i jedan grad koji je koliko nas toliko i njihov.......takoreci , zajednicki........Trst je nas , oduvek bio , iako se nalazio u Italiji......Generacije i generacije su odlazile godinama na hodocasce u "nas Trieste"..i tu smo se osecali kao u Novom Sadu, ili Nisu......cak i bolje.......i nije to bilo pitanje prvih "leviski 501" ili "starki", to je jednostavno bio nezaobilazni deo odrastanja, prvo inistranstvo, prve prave pizze, i naravno prvi pravi espresso...........Tako lepe uspomene tesko da bi neko mogao da veze za neki Irkutsk, ili neku drugu nedodjiju u rusko - beloruskoj vukoyebini ( da izvinete na izrazu )........

Muzika........o, da . muzika.......pa ko se ne seca San Rema, Adrijana Celentana, Mine , i ostalih zvezda italijanske muzicke scene, ciji su se hitovi tako dugo i tako rado zvizdukali ulicama Beograda, Subotice, Kragujevca??........Nisam nikako mogao da se prisetim neke rusko - beloruske sansone koja je obelezila ove prostore kao npr. "Ke sera sera"......mislim da "kaljinka ' nije dobar primer, iako mi se samo ona mota po glavi kao ruski mega hit..........

Napokon, kada bolje pogledam unazad u istoriju.......pa mi sa italijanijma nikada nismo imali neke ozbiljne probleme, ratove, ili slicne zaebancije tako karakteristicne za ove prostore.....jeste da smo se u dva svetska nasli na razlicitim stranama, ali , iskreno , ti krajevi koje su drzali italijani pod okupacijom i nisu nesto osetili mnogo ratovanja.......Naprotiv, tamo gde su italijani bili, tu se stanovnistvo provuklo bez pokolja i nekih ozbiljnijih trauma.....Vise smo se poklali medjusobno nego sto nas je stradalo od italijanske vojske.....

A i sa katolicima , uopste, mi i nismo imali neke velike nesuglasice....mi smo se tukli sa turcima, sa komsijama pravoslavcima, ali sa katolicima i nismo.....dal nismo imali prilike ili nam se nesto nije dalo, ko ce ga znati, ali je tako........nemci sa kojima smo se akali dva rata su vise protestanti, bugari su pravoslavni, a turci su naravno , sve samo ne katolici........

Znam, znam, sada ce maliciozni da odmah pomenu ustase.......ali, ustase nisu katolici....ustase su bezboznici , jer niko ko u boga veruje ne bi mogao da radi ono sto su oni radili......tako da njih moram da eliminisem........i kada pogledam ponovo..pravi katolici , a italijani to jesu, nikada nisu imali sa nama neke velike nesuglasice......dobro, tu i tamo, ali boze moj ...niko nije savrsen......

Italijani cak nikada nisu imali , za razliku od rusko - beloruske alternative, nikakve aspiracije prema ovim prostorima.....nikada nisu bacali oko na srbiju, sem na nase devojke, i to bi moglo da bude jedino sto bi mogao da im zamerim.....tudje hoce, svoje ne daju.........

I tako, eto.......razmislite da li bi bilo dobro da se ponudimo gospodinu Berluskoniju kao "nova italijanska regija" .......meni licno bolje zvuci nego "nova ruska gubernija"......a i Berluskoni je faca...smeker , hedonista, zenskaros, mangup........a takvog jednog slicnog smo nekada imali, i sasvim dobro prolazili...........

I to opet nije sve......Italijani imaju mnogo iskustva sa albancima , pa bi mogli da nam pomognu .... da nas nauce kako to albanci mogu da zive na jugu drzave , kao kod njih , a da ne traze autonomiju.

Iako, mislim da znam......ko je lud da iz albanije prepliva do italije , i da od italije ponovo pravi albaniju iz koje je pobegao.....niko , pa ni albanci........
drug.clan drug.clan 16:40 08.05.2009

Re: MA DA SE MI USLEPUJEMO UZ NEKOGA???

inagadadavida
[b]......Evo ja sam za!

Mala ispravka: u prvom svetskom ratu samo sa talijanima bili na istoj strani
Blade Runner Blade Runner 16:50 08.05.2009

Re: MA DA SE MI USLEPUJEMO UZ NEKOGA???

Bilo je pokusaja. Secate li se naziva nesudjene drzave: Srcka ili Grbija.
dunja73 dunja73 22:42 08.05.2009

Re: MA DA SE MI USLEPUJEMO UZ NEKOGA???

Iako, mislim da znam......ko je lud da iz albanije prepliva do italije , i da od italije ponovo pravi albaniju iz koje je pobegao.....niko , pa ni albanci........

jaksa scekic jaksa scekic 07:36 09.05.2009

Re: MA DA SE MI USLEPUJEMO UZ NEKOGA???

Pa da i mi ovako pisemo o premijeru kao Italijani o svom-odlican esej o Berluskoniju

[/url][url=http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1894813,00.html]
gordanac gordanac 09:47 09.05.2009

:))))

..i - pomoć prijatelja
Silvio Berlusconi: An Italian Mirror
Odličan članak!
BEPPE SEVERGNINI ume da piše i to - sjajno.

Paz ovo, samo ove crtice:

"He is fun, no doubt. On the left, most politicians are boring. Beating them? Piece of cake, for Silvio the maverick.

Many Italians don't care about his conflicts of interest (who hasn't got a few?) or his problems with the law (defendants are more simpatico than prosecutors). Broken promises, half-truths, unanswered questions? The word accountability doesn't translate well into Italian.

Like us, the French see politicians the way the British see City bankers. We forget and forgive, even though we shouldn't.

Calling out to the American President in front of Queen Elizabeth II, after the official photo op at the G-20 in London ("Mr. Obamaaa! I'm Mr. Berlusconi!" was a lovely Borat moment — harmless, and quite funny. Talking on his mobile while Angela Merkel was waiting for him at the NATO summit? He was just showing off ("I can convince Turkish leader Erdogan to accept Rasmussen as head at NATO. Leave it to me, guys."

He's popular. A mixture of Juan Perón and Frank Sinatra. Never a dull moment.

Does this make Italy an authoritarian state? Of course not. We are too anarchic to allow anyone to tell us what do for long (they all failed, from Caesar Augustus to Benito Mussolini). Berlusconi has won three elections, lost two, and democracy is alive and (almost) well.

His Italian opponents — even the best, the most honest and lucid — are right to worry. Not about Berlusconi himself. But about the Berlusconi inside them. "

touche, ovo poslednje
Goran Vučković Goran Vučković 16:38 09.05.2009

Accountability vs. translatability

The word accountability doesn't translate well into Italian.

Meni se ovo svidelo - ovaj problem u prevođenju, čini mi se, ima više veze sa geografskom širinom nego sa jezikom....
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 15:59 08.05.2009

evropa nema alternativu

Ziveci u EU poslednjih nesto vise od godinu dna uverio sam se toliko puta u opravdanost ulaska u taj blok. Razgovarajuci s Ircima, uvideo sam da je njihova zemlja, samo zahvaljajuci EU, dostigla trenutni nivo, i ponavljam SAMO ZAHVLJAJUCI EU!. Tacno ej da je zabluda da narodi koji su nedavno usli u EU, od Letonije do Bugarske, danas kukaju jer su navodno izgubili nacionalni identitet, jer ti stanovnici tih drzava danas zive bolje nego ikad, putuju sirom Evrope, tretirani su kao gradjani prvog reda, nalaze poslove sirom EU, dok mi gradjani Srbije i dalje se osecamo kao sugavi u svakoj prilici u kojoj dolazi do sudara nas (VAN -EU) i njih (U-EU).
Tacno je da u svemu mozemo naci mesto za kritiku, pa i u vezi EU, kako to precesto radi gospodin Vaclav Klaus. Ali, ja bih voleo zagovornike evroskepticizma da pitam, sta predlazu? U ovom slucaju mi zaista danas imamo dve alternative - ili si sa EU ili si s Rusijom. Mozda postoji i neka treca ali ona je irelevantna i preslaba da bi se takmicile sa ove dve. I zato bih voleo da zamolim sve RUSOFILE, EVROSKEPTIKE i ine da nas puste barem 50 godina na miru da pokusamo sada malo mi da kreiramo zivot i klimu, u duhu prosperitetnih evropskih nacija, bez rusko/slavjanofilskog uplitanja, pa ako propadnemo onda se mi povlacimo zauvek. Jel moze? Pa od 1804, resava se sudbina Srbije na ruski nacin. Zar nije malo dosta
drug.clan drug.clan 16:34 08.05.2009

Re: evropa nema alternativu

Aleksandar Stosic
Mozda postoji i neka treca ali ona je irelevantna i preslaba da bi se takmicile sa ove dve. I zato bih voleo da zamolim sve RUSOFILE, EVROSKEPTIKE i ine da nas puste barem 50 godina na miru da pokusamo sada malo mi da kreiramo zivot i klimu, u duhu prosperitetnih evropskih nacija, bez rusko/slavjanofilskog uplitanja, pa ako propadnemo onda se mi povlacimo zauvek. Jel moze? Pa od 1804, resava se sudbina Srbije na ruski nacin. Zar nije malo dosta


Ja sam za tu trecu koju nazivas irelevantnom jer su se obe gore pomenute pokazale kao katastrofalne po Srbiju!


od 1804. - 1813. sa rusima
od 1815 - 1942 sa svabama
od 1842 - 1860 sa rusima
od 1860 - 1903 sa svabama
od 1903 - 1914 sa rusima
od 1914 - 1941 sa zapadom
od 1941 - 1944 sa svima u krevetu
od 1944 - 1948 sa rusima
od 1948 - 1955 sa svima u krevetu ali ponajvise sa zapadom
od 1955 - 1990 sa nesvrstanima
od 1990 - 2000 sa svima u krevetu
od 2000 - 2009 sa zapadom

- sa rusima ukupno 40 godina
- sa svabama ukupno 69 godina
- sa zapadom 34 godina
- sa nesvrstanima 44 godina

- kurvanjska posla 19

U kom braku nam je najbolje bilo?
jaksa scekic jaksa scekic 07:46 09.05.2009

Re: evropa nema alternativu


Evo Drug Clan

Idealna Srbija

Prvi program- Ljoveras prica o Danu Evrope

Drugi program; Direktan prenos vojne parade iz Moskve

Za svacije srce po nesto


J
Bojan Budimac Bojan Budimac 16:00 08.05.2009

Troll

Ovo je "skica" za moje gostovanje na radiju Bg 202 u emisiji Globalno selo prošle nedelje u kojoj se pričalo o EU integracijama i različitim iskustvima različitih zemalja. Mislio sam da od toga, uz dodatke, možda napravim blog, ali mi je slađe da trolujem kod tebe.

Turska je bila kao što znamo kandidat za kandidata najduže od svih članova, kandidata i potencijalnih kandidata Evropske Unije. Sporazum o pridruživanju je potpisan davne 1963. Dakle, odnos ide unazad četrdesetak godina i vreme evropske ekonomske zajednice, pre stvaranja Evropske Unije.

E sad tu se mora reći da su skoro sve vlade pre ove, koja je u svakom pogledu reformistički raspoložena, bile deklarativno veoma za Evropsku Uniju, ali u praksi su bile vrlo spore da bilo šta menjaju. Značajni pomak se dogodio 1980-tih kada je na čelu zemlje bila reformska vlada Turgut Ozala. Tada je recimo Turska priznala jurisdikciju Evropskog suda za ljudska prava. Međutim generalno promene potrebne da bi se prošli kopenhaški kriterijumi su išle jako sporo.

Godine 2002. dolazi na vlast ova sadašnja vlada sa retorikom jake želje priduživanju Evropskoj Uniji.

Merenja javnog mnjenja te 2002. godine su pokazivala da je
64% stanovništva za
30% protiv
76% nema pojma šta su kopenaški kriterijumi
a recimo i to da se čitavih 56% se protivi ideji da Televizija emituje multijezički program.

Interesantno u tom istraživanju, a ja to znam iz ličnog iskustva, da većina Turaka ne sedi na koferima čekajući da masovno emigrira u EU. Nešto što je u očima Evropljana pretnja ako bi Turska postala ravnopravni član (neopravdana, ali već smo rekli da su u strahu velike oči).

Vlada je intenzivnom diplomatijom uspela da natera EU da datum za evaluaciju kopenhaških kriterijuma bude skorije, a ne kasnije i fiksirala ga na decembar 2004.

Da pravo kažem ja sam tada bio veoma skeptičan da se taj ogroman posao može obaviti za samo dve godine i nekako sam mislio da su predlozi da taj datum ne bude pre 2006. (Nemačka) razumniji. No, fakat je da je Turska položila kopenhaški ispit i od decembra 2004. je u procesu je pregovoranja.

Retorika vlade, čini mi se, veoma različita od retorike u Srbiji koja se svodi na "nama je mesto u Evropi" i svodi se maltene na geografiju – ovde se retorika može svesti na "ajde da mi sredimo zemlju do mere da možemo da budemo ravnopravni član pa ćemo se videti" – dakle naglasak na sređivanju.

Imamo pad entuzijazma za EU između 2004. i 2006. i to po nekim istraživanjima čak na ispod 20% mada u svakom slučaju ispod 50%. Tome je, čini mi se, doprinelo pitanje Kipra i njegovog ulaska u EU (malko su se Turci osećali prevarenim).

Neuspeli pokušaj zabrane vladajuće partije, prošle godine kao da je dao novu inekciju entuzijazma za članstvo EU. Mnogo se tada pisalo o Vencijanskoj komisiji i uslovima koje ona preporučuje za zabranu partija (a većina zemalja ili usvojilo ili od ranije imalo slične – svode se na to da se ne mogu zabraniti ukoliko otvoreno ne podržavaju nasilnu promenu državnog poretka i/ili terorizam).

Danas je u Turskoj čitavih 75% populacije za evropske integracije i od toga 58% jako. Turska se za ovih 6-7 godina jako promenila, a samo kao usputna ilustracija (u odnosu na anketu pomenutu gore) danas imamo program državne TV na kurdskom jeziku.

Zablude su uglavnom iste kao i u drugim zemljama, a najuvreženija je ona o "gubljenju nacionalnog identiteta."
drug.clan drug.clan 16:13 08.05.2009

EXTRA TROLL

Bojan Budimac

Interesantno u tom istraživanju, a ja to znam iz ličnog iskustva, da većina Turaka ne sedi na koferima čekajući da masovno emigrira u EU. Nešto što je u očima Evropljana pretnja ako bi Turska postala ravnopravni član (neopravdana, ali već smo rekli da su u strahu velike oči).


Pa ako stvarno nije prisiljen ko bi mediteranski suncani raj zamenio za sivilo zapadne evrope
gordanac gordanac 16:30 08.05.2009

Troll....

...koji NIJE troll (a i da je - znaš nas, volEmo troll-ove )
Odnos Turska - EU je meni posebno zanimljiva tema i hvala ti na ovom tekstu. Pisan je i iz ugla kako stanovništvo u Turskoj (ili kako javno mnjenje u EU) doživljava sve što taj odnos znači i - i od činjenica je i od predrasuda, međusobnih.
Ukratko - dobar skroz.

Imam nekoliko analiza za javno mnjenje Srbije, mislila sam da bi to bilo dosadno za blog, ali ti me teraš da promislim još jednom...
Bojan Budimac Bojan Budimac 16:39 08.05.2009

Re: Troll....

Imam nekoliko analiza za javno mnjenje Srbije, mislila sam da bi to bilo dosadno za blog, ali ti me teraš da promislim još jednom...

Meni to uvek omiljeno štivo. Ako ima online daj bar linak.
vishnja92 vishnja92 16:57 08.05.2009

Re: Troll

Mislio sam da od toga, uz dodatke, možda napravim blog, ali mi je slađe da trolujem kod tebe.

preporuka :)
Blade Runner Blade Runner 16:18 08.05.2009

Navedene istine su verovatno tacne

Sto se zabluda tice, neke sam prvi put ovde procitao, a neke su suvise siroko definisane pa u njih svasta moze da se utrpa. Mislim da stare zemlje clanice EU imaju prednost u odnosu na novoprimljene i da mogu da im nametnu neke stvari. To posebno vazi za vece (mnogoljudnije) i bogate zemlje.
Sve u svemu dobra slika EU
lutherblisset lutherblisset 17:14 08.05.2009

EU=Evropa

Ovaj tekst je ispunio svoju svrhu. Bajkovita atmosfera uvek orasploži, a posebno danas, u vremenu krize "(inače) uspešnih pravila tržišne ekonomije".

Oponente je lako otpisati kao pojmaroše koji se, ponosni na sopstveno neznanje, ponekad bave Evropom . Ono što vi, uostalom kao i cela ovdašnja kapitalo-parlamentarna politička scena, niste objasnili je sledeće:šta vi uopšte podrazumevate pod terminom Evropa? Kontinent ili birokratsku organizaciju pod nazivom Evropska Unija? Ukoliko je to ovo drugo, može se posumnjati da je u pitanju naturalizacija birokratije (neki od poznatijih primera ovakvog postupka su: čuvena staljinistička teza o staljinistima kao jedinim ovlašćenim izvršiteljima zadataka Istorije, ili neoliberalna dogma o čudesnoj nevidljivoj ruci tržišta , koja iz pozadine uvek uspešno stvari vrati na pravo mesto). Ukoliko je u pitanju ovo prvo, slažem se da se mnoge neznalice bave Evropom (recimo, mnogi ne znaju da nisu sve evropske države članice birokratskog tela pod nazivom Evropska Unija).

Ono što ne prestaje da me oduševljava je evropocentrični diskurs, koji konkretne društvene odnose volšebno stavlja u pozadinu, ne bi li do izražaja došlo cvrkutanje o blagodetima jedinstvenog tržišta, otvorenih granica, itd... Naravno da će ova interpelacija uvek biti uspešna, jer ko bi voleo da bude okarakterisan kao zadrti konzervativac, danas, u eri globalizacije. Tako je i ovaj tekst prepun liberalnih fraza o fleksibilnosti, funkcionalnosti, kao i raskrinkavanja zavera protiv birokratske organizacije koja je sinonim za celu jednu geografsku celinu, itd...

Ne spominje se zašto je Zapad centar tzv. nematerijalnog rada, dok je Treći svet prostor surove eksploatacije. Postoji li neka kauzalna veza između azijske dece u fabrikama i primaljive robe u evropskim šoping molovima? Ili možda to nema nikakve veze sa našom Evopom?

A što se tiče otvorenih granica naše voljene Evrope, kako to da je mnoge neznalice prezrivo nazivaju Tvrđavom? Možete li nam malo pojasniti čuveni sporazum o readmisiji? Da li je istina da se od evopskih para u Libiji grade logori u kojima se, u neljudskim uslovima, smeštaju afričke izbeglice?

I na kraju, zašto je Dan Evrope važniji od Dana pobede nad fašizmom? Možda bi, zarad izbegavanja svih ovih nedoumica, 9. maj trebao biti Dan pobede Evrope nad sobom samom, pošto fašizam i nacizam nisu nastali u primitivnoj Africi, već u kulturnoj i civilizovanoj Evropi. Tada je Evropa, na kratko, uspela da pobedi svoju mračnu stranu. Mnogi su danas skeptici kada je isti problem u pitanju...

Skinimo te ideloške naočare, i barem pokušajmo stvari posmatrati onakvima kakve su zaista ...

drug.clan drug.clan 17:36 08.05.2009

Re: EU=Evropa

lutherblisset
Ovaj tekst je ispunio svoju svrhu. Bajkovita atmosfera uvek orasploži, a posebno danas, u vremenu krize "(inače) uspešnih pravila tržišne ekonomije".

Oponente je lako otpisati kao pojmaroše koji se, ponosni na sopstveno neznanje, ponekad bave Evropom . Ono što vi, uostalom kao i cela ovdašnja kapitalo-parlamentarna politička scena, niste objasnili je sledeće:šta vi uopšte podrazumevate pod terminom Evropa? Kontinent ili birokratsku organizaciju pod nazivom Evropska Unija? Ukoliko je to ovo drugo, može se posumnjati da je u pitanju naturalizacija birokratije (neki od poznatijih primera ovakvog postupka su: čuvena staljinistička teza o staljinistima kao jedinim ovlašćenim izvršiteljima zadataka Istorije, ili neoliberalna dogma o čudesnoj nevidljivoj ruci tržišta , koja iz pozadine uvek uspešno stvari vrati na pravo mesto). Ukoliko je u pitanju ovo prvo, slažem se da se mnoge neznalice bave Evropom (recimo, mnogi ne znaju da nisu sve evropske države članice birokratskog tela pod nazivom Evropska Unija).

Ono što ne prestaje da me oduševljava je evropocentrični diskurs, koji konkretne društvene odnose volšebno stavlja u pozadinu, ne bi li do izražaja došlo cvrkutanje o blagodetima jedinstvenog tržišta, otvorenih granica, itd... Naravno da će ova interpelacija uvek biti uspešna, jer ko bi voleo da bude okarakterisan kao zadrti konzervativac, danas, u eri globalizacije. Tako je i ovaj tekst prepun liberalnih fraza o fleksibilnosti, funkcionalnosti, kao i raskrinkavanja zavera protiv birokratske organizacije koja je sinonim za celu jednu geografsku celinu, itd...

Ne spominje se zašto je Zapad centar tzv. nematerijalnog rada, dok je Treći svet prostor surove eksploatacije. Postoji li neka kauzalna veza između azijske dece u fabrikama i primaljive robe u evropskim šoping molovima? Ili možda to nema nikakve veze sa našom Evopom?

A što se tiče otvorenih granica naše voljene Evrope, kako to da je mnoge neznalice prezrivo nazivaju Tvrđavom? Možete li nam malo pojasniti čuveni sporazum o readmisiji? Da li je istina da se od evopskih para u Libiji grade logori u kojima se, u neljudskim uslovima, smeštaju afričke izbeglice?

I na kraju, zašto je Dan Evrope važniji od Dana pobede nad fašizmom? Možda bi, zarad izbegavanja svih ovih nedoumica, 9. maj trebao biti Dan pobede Evrope nad sobom samom, pošto fašizam i nacizam nisu nastali u primitivnoj Africi, već u kulturnoj i civilizovanoj Evropi. Tada je Evropa, na kratko, uspela da pobedi svoju mračnu stranu. Mnogi su danas skeptici kada je isti problem u pitanju...

Skinimo te ideloške naočare, i barem pokušajmo stvari posmatrati onakvima kakve su zaista ...


gordanac gordanac 17:36 08.05.2009

EU=Evropa

Ne spominje se zašto je Zapad centar tzv nematirajalnog rada, dok je Treći svet prostor surove eksploatacije. Postoji li neka kauzalna veza između azijske dece u fabrikama i primaljive robe u evropskim šoping molovima? Ili možda to nema nikakve veze sa našom Evopom?

Spominjalo bi se da mi je tema sve posledice globalizacije, sve nikad ispravljene nepravde kolinijalnih sila iz XIX veka i opšta podela na gubitnike i dobitnike globalizacije i pojava terorizma kao nasilne metode redistribucije resursa za budućnost. Ali mi NIJE to tema, kad bude, rado ću u dijalog.
Tema mi je "istine i zablude o EU". I ne vidim da sporiš tačnost procena o tome koje su istine a koje su zablude koje se "rado troše".
A što se tiče otvorenih granica naše voljene Evrope, kako to da je mnoge neznalice prezrivo nazivaju Tvrđavom? Možete li nam malo pojasniti čuveni sporazum o readmisiji? Da li je istina da se od evopskih para u Libiji grade logori u kojima se, u neljudskim uslovima, smeštaju afričke izbeglice?

Sporazum o readmisiji je jedno od pravila koje ispunjavaju sve države koje žele promenu postojećeg viznog režima sa državama "šengen-zone", pa tako i mi. O tome tek ima zabluda i lažnih podataka u našoj javnosti. Malo ko hoće da čita u Srbiji, to ponekad bude ozbiljan problem.
Nemam informaciju o "logorima". Ljudi koji nelegalno stignu u neku od zemalja EU "ulaze" u procedure, imaju pravo na pravnu pomoć, propisi su to vrlo jasni (i mi smo ih doneli, takođe su deo pravila, na internetu su, na srpskom, pa se može čitati kako se sme postupati sa onima koji ilegalno ulaze)
I na kraju, zašto je Dan Evrope važnijni od Dana pobede nad fašizmom? Možda bi, zarad izbegavanja svih ovih nedoumica, 9. maj trebao biti Dan pobede Evrope nad sobom samom, pošto fašizam i nacizam nisu nastali u primitivnoj Africi, već u kulturnoj i civilizovanoj Evropi. Tada je Evropa, na kratko, uspela da pobedi svoju mračnu stranu. Mnogi su danas skeptici kada je isti problem u pitanju...

Skinimo te ideloške naočare, i barem pokušajmo stvari posmatrati onakvima kakve su zaista ...

Nije važniji ni nevažniji, u tekstu za koji sam stavila link ima objašnjenje zašto je 1986. godine Dan Pobede proglašen i Danom Evrope, pa se može pročitati.
Nemam nikakvih "ideoloških naočara" osim, možda, onih kroz koje se gleda pri čitanju mog teksta. A tome ja ne mogu ništa, to je pitanje slobodnog izbora.
I na kraju, da bude sasvim jasno i razjašnjeno ono što se bez potrebe učitava u tekst, a ne piše u njemu:
Oponente je lako otpisati kao pojmaroše koji se, ponosni na sopstveno neznanje, ponekad bave Evropom .

Pojmaroše zovem pojmarošima, slagali se sa mnom ili ne. Oponenete koji znaju o čemu govore - nikako i naprotiv. Ali ne vidim nijedan jedini razlog da nečijem neznanju ne kažem "to ti je prijatelju čisto neznanje i zabluda, evo kako stoje stvari sa činjenicama". Pa onda svako može da svoj stav gradi - na činjenicama, slagali se ili različito procenjivali kakav efekat te činjenice imaju na nas ili na bilo koga i bilo šta.
Bojan Budimac Bojan Budimac 17:56 08.05.2009

Re: EU=Evropa

pojava terorizma kao nasilne metode redistribucije resursa za budućnost.

Ovo ne razumem, osim ako misliš na državne terorizme. U tom slučaju se slažemo 100%. Onog nedržavnog, pa samim tim i manjeg po posledicama je uvek bilo i uvek će ga biti.
drug.clan drug.clan 18:02 08.05.2009

Re: EU=Evropa

gordanac

Sporazum o readmisiji je jedno od pravila koje ispunjavaju sve države koje žele promenu postojećeg viznog režima sa državama "šengen-zone", pa tako i mi. O tome tek ima zabluda i lažnih podataka u našoj javnosti. Malo ko hoće da čita u Srbiji, to ponekad bude ozbiljan problem.
Nemam informaciju o "logorima". Ljudi koji nelegalno stignu u neku od zemalja EU "ulaze" u procedure, imaju pravo na pravnu pomoć, propisi su to vrlo jasni (i mi smo ih doneli, takođe su deo pravila, na internetu su, na srpskom, pa se može čitati kako se sme postupati sa onima koji ilegalno ulaze)


Ali cinjenica da je" readmisija jedno od pravila koje ispunjavaju sve države koje žele promenu postojećeg viznog režima" to pravilo nikako ne cini dobrim iako je vrlo efikasno u svojoj zloj nameri.

I hitler je imao jasna i efikasna pravila i standarde o ubijanju ljudi ali svi znamo kakve su posledice.

Ne volim da potezem ovaj argument ali sa vasim stavom "to je pravilo ili standard EU znaci to je dobro" se mora posezati i za ovakvim argumentima.
Probajte da se izdignete iz te birokratske predstave i pogledajte sustinu pa potom efikasnost.
drug.clan drug.clan 18:04 08.05.2009

Re: EU=Evropa

Bojan Budimac
pojava terorizma kao nasilne metode redistribucije resursa za budućnost.

Ovo ne razumem, osim ako misliš na državne terorizme. U tom slučaju se slažemo 100%. Onog nedržavnog, pa samim tim i manjeg po posledicama je uvek bilo i uvek će ga biti.da stvarno neverovatno dokle se ide da teroriste optuzuju za redistribuciju resursa. O redistribuciji resursa tako govore oni koji su od resursima najbogatijih naroda napravili najvecu sirotinju!
lutherblisset lutherblisset 00:49 09.05.2009

Re: EU=Evropa

Sporazum o readmisiji je jedno od pravila koje ispunjavaju sve države koje žele promenu postojećeg viznog režima sa državama "šengen-zone", pa tako i mi. O tome tek ima zabluda i lažnih podataka u našoj javnosti. Malo ko hoće da čita u Srbiji, to ponekad bude ozbiljan problem.
Nemam informaciju o "logorima". Ljudi koji nelegalno stignu u neku od zemalja EU "ulaze" u procedure, imaju pravo na pravnu pomoć, propisi su to vrlo jasni (i mi smo ih doneli, takođe su deo pravila, na internetu su, na srpskom, pa se može čitati kako se sme postupati sa onima koji ilegalno ulaze)Dvostruki moral Europske unije

U Libiji je u proteklih nekoliko godina s europskim novcem podignuto više logora za prihvat afričkih izbjeglica. Ti kampovi čiji je cilj smanjenje broja ilegalnih pokušaja ulaska na teritorij Europske unije su sporni.
Piše: Chamselassil Ayari/S. Matić
Ne postoje točne brojke o tome koliko ilegalnih doseljenika godišnje pogine ispred obala južne Europe u pokušaju ulaska na teritorij Europske unije. Amnesty International tvrdi da je u posljednjih 20 godina oko 9.000 "ilegalaca" izgubilo život u dubinama Sredozemnog mora i Atlantskog oceana. Stvarni broj žrtava je vjerojatno i puno veći. Zbog toga EU pokušava "preseliti" kontrolu nad svojim vanjskim granicama na teritorij - Afrike. U Libiji je u proteklih nekoliko godina s europskim novcem podignuto više logora za prihvat afričkih izbjeglica. Ti kampovi čiji je cilj smanjenje broja ilegalnih pokušaja ulaska na teritorij Europske unije su vrlo sporni.

Kako spriječiti tragedije?

Samo prošlog tjedna je oko 200 Afrikanaca potonulo ispred libijske obale. To nije bio ni prvi ni zadnji put da ljudi ginu u pokušaju bijega u smjeru Europe. Takve tragedije ni ubuduće se neće moći spriječiti, kaže Christopher Hein, šef Vijeća za izbjeglice u Italiji: "Kada bi ti ljudi u Europu mogli ući legalno, kada bi postojala mogućnost da u tranzitnim zemljama poput Libije dobiju vizu ili podnesu zahtjev za azilom, onda se ovakve tragedije ne bi događale."

Libija je glavna tranzitna zemlja za izbjeglice i ilegalne migrante s područja južnije od Sahare, takozvane "crne Afrike". Po nekim procjenama u ovom trenutku u Libiji živi između 1,5 i dva milijuna ilegalnih doseljenika, od kojih većina želi u Europu. Kako bi smanjila broj njhovih smrtonosnih pokušaja prelaska Sredozmnog mora, Europska je unija prije nekoliko godina u Libiji podigla prihvatne centre za afričke izbjeglice. Ti centri su itekako potrebni kako bi se pred vratima Europe bolje organizirao proces doseljavanja, kaže Christopher Hein, ali naglašava: „…da je važno kako ti centri izgledaju, kako se njima upravlja, koje slobode, jamstva i prava uživaju ljudi koji su tamo smješteni, koliko dugo oni tamo smiju ostati i kakve perspektive oni imaju kada napuste te centre."

U logorima se izbjeglice - zlostavlja

Afrikanci koji su uspjeli napustiti te centre i koji se danas nalaze u Italiji, kažu da su u tim "prihvatnim" smještajima često doživjeli i zlostavljanja. I naš sugovornik Hein ima slične spoznaje. Izbjeglička organizacija Fortress Europa objavila je kako u pustinjskim logorima poput onog u Al-Kufrahu na jugoistoku Libije vladaju neljudski uvjeti. Taj je logor podignut uz financijsku pomoć Italije i u njemu se sada nalazi oko 60.000 ilegalnih doseljenika.

"Prihvatni centri" su izvorno bili britanska ideja. Nakon početnog protivljenja nekolicine zemalja Europske unije, među njima i Njemačke, bivši ministar unutarnjih poslova u Berlinu Otto Schily u ljeto 2004. je predložio gradnju tih centara na sjeveru Afrike. Bilo je planirano da se u njima provjeravaju zahtjevi afričkih migranata za azilom prije nego što oni stignu na europsko tlo. Schily tada nije smatrao da je nužna i sudska kontrola odluka koje su se donosile u samim logorima. Cilj te mjere je bilo suzbijanje kriminalnih bandi koje su tisuće izbjeglica u smjeru Europske unije slali u starim i za život opasnim brodovima.

Loša ideja Europske unije?

Marokanski stručnjak za izbjeglička pitanja Mohammad Ammarti nije sretan zbog egzistencija logora. On cijelu tu ideju smatra, kako kaže, "mjerom s ciljem blokiranje dolaska u Europu neželjenim izbjeglicama". Ammarti kaže i da se Europa pretvara u utvrdu u koju se sve teže moći ući i na legalan način. "Prihvatni centri" postoje samo u Libiji, druge zemlje poput Maroka odbile su njihovu gradnju na svom teritoriju. „Mislim da ti prihvatni centri nisu dobro rješenje. Oni nisu niti realistična niti ljudska alternativa za rješavanje problema doseljevanja u EU. Ti centri nisu ništa drugo nego zatvori, u koje se zbija tisuće ljudi, kako bi ih se na koncu konca poslalo u njihove matične zemlje."

Marokanski borci za ljudska prava predbacuju Europskoj uniji da rješavanje problema ilegalnih migranata i izbjeglica prebacuje na sjevernoafričke tranzitne zemlje. Europljani su gradnjom prihvatnih centara "zaobišli" pritisak organizacija za zaštitu ljudskih prava i javnog mnijenja, kaže marokanski stručnjak za izbjeglice Ammarti. On naglašava da Libija nije potpisala Ženevsku konvenciju u izbjeglicama. Po njegovom mišljenju na ovaj način Europa vanjske zidove svoje utvrde pomiče sve do Sahare.


Izvor: Deutsche Welle


gordanac gordanac 01:36 09.05.2009

logori i EU

U slučaju da su navodi tačni - kriminal i kršenje međunarodnih Konvencija i Propisa o postupanju sa ilegalnim useljenicima, osobama sa isteklim dokumentima ili bez važećih dokumenata.
Lako ćemo se složiti da je u pitanju kriminal za koji će neko odgovarati.
I skandal svoje vrste.
I ?
Mogu da vam naređam veoma dugu listu kriminalnih afera sa i bez kršenja ljudskih prava od strane nekoga iz EU, korupcionaških afera, zloupotreba fondova od strane zemalja koje su se pridruživale (ili su bile članice.....dugu, dugu listu.)
U tekstu piše šta mislim o demokratijama kaotakvim, o pravnim državama i o pravdi i o konfliktima u svakom društvu ili među različitim društvima.
I ?
Šta je tu zabluda?
Ili mislite da bi takva lista bila dokaz da EU ne valja i da Srbije treba da donese odluke da prekine pristupanje EU?
I uradi - šta?

Kriminal postoji i niko nema iluzija da može biti eliminsan, koje god vrste bio, ali da ga se može svesti na podnošljivu meru - to svakako. Znam da za žrtve svakog kriminala (o jednom i vi pišete) - NE POSTOJI "prihvatljiva mera", ali ja ne umem da se "zgražavam i sablažnjavam" nad tom nepravdom i strahotom, umem samo da pitam - ima li institucija da rade policijski, istražni i sudski posao? I ima li ko da kontroliše da li taj posao rade kako valja.
EU ima prilično dobar rezultat na tom polju.
Nedovoljno dobar?
Moguće.
Da li bi to trebalo da nama bude "eliminatoran" dokaz kojim potkrepljujemo tvrdnju da je "EU bezveze" ?
Mislim - nikako.

dragan7557 dragan7557 14:45 09.05.2009

Re: kako je obogaljena pamet

ili neoliberalna dogma o čudesnoj nevidljivoj ruci tržišta , koja iz pozadine uvek uspešno stvari vrati na pravo mesto).

Nevidljiva ruka tržišta kao teoretska formulacija je bez ikakve potrebe izvučena iz " An Inquary into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" i predstavlja klimav osnov klasičnog ekonomskog liberalizma Adam Smith 1723-1790
Delo koje je srpskim liberalima a osobito šefu liberala čini mi se potpuno nepoznato.
Neoliberali su "dogmu" iščeprkali iz istorije i stavili na pijedestal Sofije (Mudrosti) i napravili od nje veoma prostački slogan koji pametnim ukazuje na dela A.S. a nepismenim pristalicama neoliberala se doima kao velika mudrost za koju se vredi boriti.

Sam La Marks je ovo delo koristio mada ga nije dobro razumeo prilikom formiranja teorije vrednosti pa je time obogaljio vlastitu teoriju izvlačeći ponekad sulude zaključke. Papagajski horovi prepisivača The Kapitala baš kao i njihovi "Slobodarski" oponenti i nastavljači slobode u lancima, neoliberali od teorijske hipoteze napravili "Čudo" svemoćno tržište, ne shvatajući da A.S. govori o pijacama i odnosima iz svog istorijskog konteksta koji nemaju nikakve veze sa pojmom tržišta a još manje sa modernom interpretacijom istog.

Naravno u rukama politikanata i frazeologa-promotera ove glupavosti je sve poprimilo mitske oblike kako kod neoliberala tako i kod komunista a rezultat je bio unazađivanje pameti za dobrih 150 godina koje unazađivanje još uvek traje.

Da bi se razumelo o čemu Adam divani potrebno je čitanje njegovog drugog dela "The Theory of Moral Sentiments"
ima besplatan downlood na web-u koji ni Čedići ni Kardeljevići ne čitaju, morbidno uživajući pri tome u zaluđivanju neobrazovanih masa.

dragan7557
lutherblisset lutherblisset 01:19 10.05.2009

Re: logori i EU

Ili mislite da bi takva lista bila dokaz da EU ne valja i da Srbije treba da donese odluke da prekine pristupanje EU?
I uradi - šta?


Gledano real-politički, Srbija nema puno izbora. Jedan je EU, a drugi ruska kolonija. Ono što mene zasmejava je ideologizacija EU prisutna u ovdašnjem javnom spektru. Mnogi politički činioci (ne mislim na vas) idu na najniže ljudske strasti, predstavljajući EU kao mesto ljubavi, mira i slobode. Ovaj primer sa imigrantima je jedan od mnogih koji pokazuju da stvari nisu baš ružičaste. Doduše, smatram da mnogi građani više od belog šengena i ne očekuju.

S druge strane, nepobitna je činjenica da je unutar EU prisutan odnos centar-periferija. Zna se da nejveće sile vode igru. Samim tim, uzajamna povezanost i obostrana korist EU i gramzivih istočnoevropskih kompradorskih elita je često više nego vidljiva. Mnogi se naivno nadaju da će ulaskom u EU nestati tajkuni. Nažalost, ovo naivno gledište su pobili zvaničnici EU kada su jesenas ugostili jednog od najvećih postjugoslovenskih tajkuna.

EU ima dobre strane (otvorene granice za stanovnike članica). Međutim, ista ta organizacija se ne može izuzeti iz trenutne ideološke konstelacije i odnosa moći. Nisam pristalica nacionalističkog anatemisanja, ali smatram da aktuelna liberalni hvalospev o EU nije u skladu sa realnošću. Trudim se da stvari posmatram relno, svestan mnogih dobrih stvari, ali i mnogo čega ne baš tako ružičastog u našoj staroj Tvrđavi.gordanac gordanac 16:40 10.05.2009

Re: logori i EU

Gledano real-politički, Srbija nema puno izbora. Jedan je EU, a drugi ruska kolonija. Ono što mene zasmejava je ideologizacija EU prisutna u ovdašnjem javnom spektru. Mnogi politički činioci (ne mislim na vas) idu na najniže ljudske strasti, predstavljajući EU kao mesto ljubavi, mira i slobode. Ovaj primer sa imigrantima je jedan od mnogih koji pokazuju da stvari nisu baš ružičaste. Doduše, smatram da mnogi građani više od belog šengena i ne očekuju.

Eto, to je primer još jedne zablude za listu iz osnovnog teksta.
Skroz se slažem, svejedno je da li EU "slikate crno ili ružičasto" - oba prilaza imaju ton ideoloških zabluda i od njih nema nikakve koristi po ljude.
S druge strane, nepobitna je činjenica da je unutar EU prisutan odnos centar-periferija. Zna se da nejveće sile vode igru. Samim tim, uzajamna povezanost i obostrana korist EU i gramzivih istočnoevropskih kompradorskih elita je često više nego vidljiva. Mnogi se naivno nadaju da će ulaskom u EU nestati tajkuni. Nažalost, ovo naivno gledište su pobili zvaničnici EU kada su jesenas ugostili jednog od najvećih postjugoslovenskih tajkuna.

Ovim o čemu pišete bave se i stratezi UNUTAR EU i to vrlo ozbiljno.
To je - istina.
Imala bih puno primera vrlo ozbiljnih kritika UNUTAR EU institucija zbog dvostrukih aršina, zbog mimikrije interesa kapitala, itd. i tsl.
EU ima dobre strane (otvorene granice za stanovnike članica). Međutim, ista ta organizacija se ne može izuzeti iz trenutne ideološke konstelacije i odnosa moći. Nisam pristalica nacionalističkog anatemisanja, ali smatram da aktuelna liberalni hvalospev o EU nije u skladu sa realnošću. Trudim se da stvari posmatram relno, svestan mnogih dobrih stvari, ali i mnogo čega ne baš tako ružičastog u našoj staroj Tvrđavi.

Hvala vam. To je sasvim dovoljno za dijalog. I ovde i bilo gde.
Milan Karagaća Milan Karagaća 18:49 08.05.2009

Preporuka

Potpisujem sve napisano.
d j o l e d j o l e 19:04 08.05.2009

Postoji prica

o evropskoj ideji i vizionarstvu i hrabrosti predlagača buduće EU neposredno po završetku II svetskog rata
po kojoj su se neposredno po zavsetku II. sv. rata sastali zvanicnici Nemacke i Francuske i dogovorili da se ne rastaju dok ne pokusaju da se jednom za svagda dogovore oko svih mogucih problema koji su do tada bili uzroci njihovih medjusobnih sukoba.

Iz tog dogovora nastale su komisije koje su godinama rasplitale decenijama i vekovima zaplitane Gordijeve cvorove nesporazuma. Pocev od eksploatacije uglja u pogranicnim oblastima, pa sve do skolskih planova i programa i sadrzaja istorijskih citanki u obe zemlje. Po toj prici, kao jedan od rezultata pokusaja pomirenja izmedju ove dve zemlje nastali su i uslovi za stvaranje EU.
ecce-florian ecce-florian 19:43 08.05.2009

prodje još jedna godina

Mogu li jedno pitanje da postavim a da nije posledica zablude?
Čitam sve ovo pa mi se čini da sam kriv što nismo ušli.
Nisam se dovoljno trudio
Vlast koju ti obnašaš u državi a predstavljaš na blogu (ovim tekstom koji pronosi određene stavove) je sve učinila , ali izgleda da sam za usporenje procesa kriv ja jer sam neodlučan kao i neki drugi slični meni pa smo mi ukočili, Inače da nije nas gde bi nam kraj bio.
Vi ste uspeli uz pomoć nekih građana da promenite vladu koja je kočila integraciju, ali aman ( ne omen) ne vredi ,nisu još svi građani shvatili i vi i dalje bijete ljuti boj sa tim neobaveštenim slojem u koje spadam i ja da nam objasnite da nam je bolje u EU. Čim mi to budemo shvatili bićemo u EU. Imate čvrsta obećanja da ćemo mi to shvatiti do kraja godine.
A ako se ne popravim do kraja godine vi ( DS i koalicija na vlasti) zajedno sa Predsednikom Srbije ćete i dalje ulagati maksimalne napore...... kako bi u narednom periodu dobili ravnopravno članstvo
Izvini , ako se ne varam u predizbornoj kampanji ste govorili o sporosti i izgubljenom vremenu.
Gde ode ova godina?
Obećali ste ukidanje viza i ubrzanje prijema.
Šta bi?
Pa ako ste dobili podrškuglasača ( DS) za takav program,zašto je niste iskoristili?
Sveže objašnjenje da vas koalicioni partneri koče.
Izvini pa vi ste koalicione spoirazume sami zaključili nakon izbora ,pretpostavljam svesni indignacije onih koji su glasali za vas.
Pretnja da ćete rasknuti ove sporazume. Zašto ste ih zaključili ?

Ukratko
Pitanje

Šta bi od prošlogodišnjih obećanja.
Nas optužuješ za to da ih niste ispunili?
Ako ne možete da ih ispunite zašto to ne priznate i ne raspišete nove izbore.

Gordanac, nismo mi koji vas čitamo krivi što niste vodeći državu ostvarili obećanja zbog kojih su ljudi glasali za vas.
Nemoj tražiti unutrašnje neprijatelej, one koji obstruiraju, petu kolonu......Podseća na neka druga vremena


Vi niste sposobni da ostvarite ulazak u EU u dogledno vreme.
Ergo.......
gordanac gordanac 20:09 08.05.2009

---

Vlast koju ti obnašaš u državi a predstavljaš na blogu (ovim tekstom koji pronosi određene stavove) ...

Zabluda, tvoja.
Tvoje je pravo da imaš stav i uverenje kakvo god hoćeš, ali ne i da ga predstavljaš kao činjenicu, jer to što si napisao je - netačno, a moje je pravo da ti to odgovorim.
Nas optužuješ za to da ih niste ispunili?

Ne, nikoga ni za šta - ne optužujem.
Ako i kada budem mislila da od bilo kakvih "optužbi" može biti nekakve koristi, ovde ili bilo gde drugde - ostaviću te van svake sumnje u to šta radim i koga optužujem, eventualno. Mada - sumnjam da ću to na blogu ikada učiniti, po bilo kom osnovu i po bilo kojoj temi. Optužbe su u mom jeziku vrlo ozbiljna reč.
Nemoj tražiti unutrašnje neprijatelej, one koji obstruiraju, petu kolonu......Podseća na neka druga vremena

Ne tražim ja apsolutno ništa, a ti - ne učitavaj bez potrebe ili bar nemoj očekivati da će to "učitavanje" proći neprimećeno.
Ako smatram da su neke raširene zablude o EU - zaista zablude, to sam i napisala. Ništa više.Ti ako smatraš da - nisu, takođe napiši. Ništa manje.
Vi niste sposobni da ostvarite ulazak u EU u dogledno vreme.
Ergo.......

Legitimna procena.
Pročitana i uvažena, kao i uvek, kao i od svih drugih, verovao ti meni ili ne.
ecce-florian ecce-florian 00:26 09.05.2009

Re: ---

Zabluda, tvoja.

Koja
Tvoje je pravo da imaš stav i uverenje kakvo god hoćeš, ali ne i da ga predstavljaš kao činjenicu, jer to što si napisao je - netačno, a moje je pravo da ti to odgovorim.

ovo se odnosi po tebi na
Vlast koju ti obnašaš u državi a predstavljaš na blogu (ovim tekstom koji pronosi određene stavove) ...

Šta je netačno i kakve veze ima moje uverenje sa činjenicama?
Vi niste sposobni da ostvarite ulazak u EU u dogledno vreme.
Ergo.......
Legitimna procena.
Pročitana i uvažena, kao i uvek, kao i od svih drugih, verovao ti meni ili ne.

Da preciziram dogledno vreme.
Postoje spekulacije o šengenskim vizama do kraja godine.
To ne znači i prijem, zar ne Gordanac?
No nisi odgovorila na neka druga pitanja.

Nje neophodno ali tek da ih naznačim još jednom , da ne bude zablude.
1.
Gde ode ova godina?
Obećali ste ukidanje viza i ubrzanje prijema.
Šta bi?

2.
Pa ako ste dobili podrškuglasača ( DS) za takav program,zašto je niste iskoristili?
Sveže objašnjenje da vas koalicioni partneri koče.
Izvini pa vi ste koalicione spoirazume sami zaključili nakon izbora ,pretpostavljam svesni indignacije onih koji su glasali za vas.
Pretnja da ćete rasknuti ove sporazume. Zašto ste ih zaključili ?

3.
Šta bi od prošlogodišnjih obećanja.
...
Ako ne možete da ih ispunite zašto to ne priznate i ne raspišete nove izbore.
gordanac gordanac 00:43 09.05.2009

Re: ---

Napisala sam jasno koja je tvoja zabluda, ali evo još jednom:
Ti kažeš:
Vlast koju ti obnašaš u državi a predstavljaš na blogu (ovim tekstom koji pronosi određene stavove) ...

A ja ti odgovorim da je to - tvoja zabluda i to sada ponavljam jer ti ili ne želiš da čitaš ili te zabavlja da me pitaš dva puta.
Što je isto - legitimno i nije zahtevno da se ponovi.
Za sve ostalo - takođe sam ti odgovorila:
Ti mene smatraš nesposobnom za poslove koje obavljam.
Legitimna procena. I o meni i o svemu drugom što vidiš kao nedostatak rezultata, promašaje ili kako god već vidiš i zbog čega imaš stav i mišljenje. Tvoje pravo.
I kao i sve ostale procene koje čujem, slušam i čitam - i primila k znanju i uvažila, najozbiljnije, verovao ti meni ili ne.
dragan7557 dragan7557 11:29 09.05.2009

Re: prodje još jedna godina

Obećali ste ukidanje viza i ubrzanje prijema.

Vi ne razlikujete obećanje od činjenja.
Evo ja vam obećavam dobar deo meseca i kuću na Marsu.Malo li je? Ako treba može i više pod uslovom da me birate.
dragan7557
sveti_gral sveti_gral 11:35 09.05.2009

Re: ---

gordanac
Zabluda, tvoja.
Tvoje je pravo da imaš stav i uverenje kakvo god hoćeš, ali ne i da ga predstavljaš kao činjenicu, jer to što si napisao je - netačno, a moje je pravo da ti to odgovorim.

Zašto me ovo podseća na pametovanje i one energično-bizarne dijaloge u skupštini?
gordanac gordanac 11:48 09.05.2009

Re: ---

sveti_gral
gordanac
Zabluda, tvoja.
Tvoje je pravo da imaš stav i uverenje kakvo god hoćeš, ali ne i da ga predstavljaš kao činjenicu, jer to što si napisao je - netačno, a moje je pravo da ti to odgovorim.

Zašto me ovo podseća na pametovanje i one energično-bizarne dijaloge u skupštini?


Zašto?
Zato što i inače nemate dobro mišljenje o meni i onome što radim, pitanje vam je retoričko, pošto je to sasvim očigledno
I - legitimno, sasvim.
sentinel26 sentinel26 13:03 09.05.2009

Re: prodje još jedna godina

dragan7557
Obećali ste ukidanje viza i ubrzanje prijema.Vi ne razlikujete obećanje od činjenja.Evo ja vam obećavam dobar deo meseca i kuću na Marsu.Malo li je? Ako treba može i više pod uslovom da me birate.dragan7557
Dragane, evo imaš moj glas. A nabaviću još.
Može li jedno mjesto u nekom upravnom odboru ?

dragan7557 dragan7557 15:04 09.05.2009

Re: prodje još jedna godina

sentinel26
dragan7557
Obećali ste ukidanje viza i ubrzanje prijema.Vi ne razlikujete obećanje od činjenja.Evo ja vam obećavam dobar deo meseca i kuću na Marsu.Malo li je? Ako treba može i više pod uslovom da me birate.dragan7557
Dragane, evo imaš moj glas. A nabaviću još.
Može li jedno mjesto u nekom upravnom odboru ?


Može pod navedenim uslovima.
pozdrav
dragan7557
dunja73 dunja73 20:27 08.05.2009

eu

Tako jeste kako je u postu..
Nemacka nije i jeste prosperirala kroz EU ..
Da su neke stvari bolje - jesu , da su gore -isto jesu ..
Srbija po meni , mora jos X stvari da napravi i mislim da nece brzo ici
Te sve stvari zavise od sposobnosti ili nesposobnosti politicara ,a politicare narod bira,i jako je bitno narodu prezentirati povoljnosti ulaska Srbije i zivota u EU ,mislim da se to ne radi dovoljno , ne posvecuje se paznja u tim emisijama nekim detaljima jako bitnim ,
suvoparne su i obicnom coveku "tja "
tako da "obicna raja" ustvari ,nemanjem mogucnosti putovanja , tim nedovoljno "odradjenim i sturim" emisijama o EU
ne moze puno da "skonta"
zato je i bitno vec jednom te vize da skinu da pocne da se komunicira sa Evropom na drugi nacin..
Jedno je jasno , od EU Srbija samo korist moze imati ..tacka.
katatonicar katatonicar 20:54 08.05.2009

zablude

citajuci ovo delo gospodje comic (strucnjaka za ponovljanje glasanja), sticem utisak da gospodja comic nije clan demokratske stranke. boris tadic insistira na identitetu drzave, proglasava srpskom zemljom sve teritorije gde se cuje srpska pesma, da ne nabrajam druge neoborive argumente tadiceve. gospodja comic prica sasvim drugu, savremenu bajku, koja verovatno ima neki drugi cilj, koja se nigde ne dotice sa izjavama tadica. kome sad verovati? a crkva sutra slavi 9. maj takodje ali iz sasvim drugog razloga: pomen milanu nedicu i dimitriju ljoticu i jos nekima iz tog miljea. kome sada verovati? gospodji comic, predsedniku tadicu ili majci crkvi. mada, zakljucak se nazire: dzaba smo krecili i na poslednjim izborima....
gordanac gordanac 21:07 08.05.2009

zablude katatoničara

Da sam na vašem mestu ja bih tekst pročitala ponovo, pošto ste ovaj komentar "potrošili" na sopstvene zablude i tlapnje ili na neki drugi tekst koji je dostupan samo vama, a nije ni meni ni drugim čitaocima.
Ili samo pišite šta god vam volja - nema veze što nema veze sa tekstom. Niti sa bilo čime drugim,
mirelarado mirelarado 21:40 08.05.2009

Одличан текст

Чини ми се да су готово сва претеривања и заблуде настале из страха од промена успешно побројане. Ово се најчешће чује:

- EU ima za cilj imperijalizam i "porobljavanje i uništavanje" ekonomija svih drugih, nametanje kupovine samo svojih roba i potpunu zabranu svih tradicija i navika koje imaju društva i zemlje koје se pridružuju

Zabluda koja spada u kategorije "belih ili ćelavih laži" koje su, inače, vrlo uspešne i česte u primeni kod demagoga, populista i inih koji ili prosto ne trpe uvođenje reda u sektorske politike ili svoje lične frustracije projektuju lažući "masno" o procesu evropskih integracija, što je uvek (i potpuno prirodno) neverovatno zanimljivo za medije, za prepričavanja, spletkarenja i "širenja priča" o "strahotama" kojima će nam EU zabranjivati našu tradiciju i naše navike (primeri su da nema više "pečenje rakije", "pečeni prasići", "sve je sterilno i bez duše", "zabranjivaće se stari običaji" itd. itsl.)


Једино што бих волела да власт много више и одлучније истиче ту чврсту решеност да у ЕУ уђемо што пре. Понекад се стиче утисак да се у томе посустаје.
Doctor Wu Doctor Wu 23:45 08.05.2009

Gordana, meni se čini

da domaći (=srpski) političari koriste EU kao odličan excuse za nemanje tri čiste odnosno totalnu bezidejnost o tome šta i kako da ponude biračkom telu (o želji da se čak i tračci nekih ideja i predizbornih obećanja da i ne govorim). EU kao platformu koristi Tadić, Jovanović, Dačić, Palma, Krkobabić, Nikolić, čak i onaj radikal kome sam zaboravio ime (Todorović?). Jedino ga ne koristi Koštunica, ali on je izgubljen slučaj u svakom pogledu. I sav nered (u društvu i na ulicama), sva krađa, sva korupcija (koje ima više nego možda i tokom Miloševićevog vremena), potpuna blokada Srbije (u svakom smislu), sve to se odvija u tom hladu čekanja na EU Godoa (ili. još približnije, u ubrzanom vrtenju zadnjih tura ruleta pre nego što se Kasino Srbija zatvori). Neke partije teže uspostavljanju neka vrsta EU diktature (EU nema alternativu), tako da im je pridruživanje EU jedini politički program.

EU je postala fenomenalna poštapalica, " magično rešenje" svih političkih i ekonomskih, infrastrukturnih (nema puteva? napravićemo ih kad uđemo u EU. nema pruga? naprvićemo ih kad uđemo u EU. budžetski deficit? sredićemo ga kad uđemo u EU. Ledepeovci odavno obećavaju da nam ni granice neće biti bitne kad uđemu EU.) problema, neka vrsta novog raja, "ideala kome težimo".

Moram priznati da uvek osećam nelagodnost kad vidim ove komitetski, "avangardne", sensimonske, a zapravo duboko antidemokratske pozive "uzmite knjigu u šake". Ljudi su dovoljno pametni i sposobni da prepoznaju svoje interese, mislim da je podmetačina protivnike utapanja u EU unapred diskvalifikovati kao glupe, neinformisane. Mislim da je mnogo bolje pustiti slobodnu raspravu, razmenu argumenata, i dozvoliti ljudima da sami prepoznaju svoje interese.
Goran Vučković Goran Vučković 23:49 08.05.2009

Konsenzus, takoreći!

EU kao platformu koristi Tadić, Jovanović, Dačić, Palma, Krkobabić, Nikolić, čak i onaj radikal kome sam zaboravio ime (Todorović?). Jedino ga ne koristi Koštunica, ali on je izgubljen slučaj u svakom pogledu.

Eto - takoreći konsenzus :)
gordanac gordanac 00:07 09.05.2009

---

da domaći (=srpski) političari koriste EU kao odličan excuse za nemanje tri čiste odnosno totalnu bezidejnost o tome šta i kako da ponude biračkom telu (o želji da se čak i tračci nekih ideja i predizbornih obećanja da i ne govorim). EU kao platformu koristi Tadić, Jovanović, Dačić, Palma, Krkobabić, Nikolić, čak i onaj radikal kome sam zaboravio ime (Todorović?). Jedino ga ne koristi Koštunica, ali on je izgubljen slučaj u svakom pogledu. I sav nered (u društvu i na ulicama), sva krađa, sva korupcija (koje ima više nego možda i tokom Miloševićevog vremena), potpuna blokada Srbije (u svakom smislu), sve to se odvija u tom hladu čekanja na EU Godoa (ili. još približnije, u ubrzanom vrtenju zadnjih tura ruleta pre nego što se Kasino Srbija zatvori). Neke partije teže uspostavljanju neka vrsta EU diktature (EU nema alternativu), tako da im je pridruživanje EU jedini politički program.

Otprilike sam to kazala na početku teksta (bez tvog razumljivog tona "kritičkog osvrta" na rezultate EU integracija, naravno :)). EU u Srbiji nema protivnike, stvarno, ali ima "kobajagi".
EU je postala fenomenalna poštapalica, " magično rešenje" svih političkih i ekonomskih, infrastrukturnih (nema puteva? napravićemo ih kad uđemo u EU. nema pruga? naprvićemo ih kad uđemo u EU. budžetski deficit? sredićemo ga kad uđemo u EU. Ledepeovci odavno obećavaju da nam ni granice neće biti bitne kad uđemu EU.) problema, neka vrsta novog raja, "ideala kome težimo".

E, ovo je na primer, zabluda koju nisam napisala, ali se može - dodati. Priča o EU integracijama NE MOŽE biti zamena za MENJANJE po pravilima EU integracija, to je "najprovidnija" od svih zabluda.
Moram priznati da uvek osećam nelagodnost kad vidim ove komitetski, "avangardne", sensimonske, a zapravo duboko antidemokratske pozive "uzmite knjigu u šake". Ljudi su dovoljno pametni i sposobni da prepoznaju svoje interese, mislim da je podmetačina protivnike utapanja u EU unapred diskvalifikovati kao glupe, neinformisane. Mislim da je mnogo bolje pustiti slobodnu raspravu, razmenu argumenata, i dozvoliti ljudima da sami prepoznaju svoje interese.

Nećemo se složiti, jer pričamo o dve različite grupe. Ti o stanovništvu koje glasa ili ima stavove, očekivanja, izbore, htenja, a ja o političarima (uglavnom) ili o bilo kome drugom ko u javnosti govori o EU intergacijama.
Ljudi JESU dovoljno pametni da prepoznaju svoje interese i oni to u Srbiji i - čine, Ali ja nisam pisala o stavovima i izborima stanovništva već - političara. Njihovom (našom) obavezom smatram da IMAJU ZNANJE o temama o kojima hoće da govore. Ako ne znaju - knjige u šake.A po meni dostupnom što mogu da čitam i čujem - mnogi ne znaju, otuda i zablude koje sam navela.
gordanac gordanac 00:10 09.05.2009

Re: Konsenzus, takoreći!

Goran Vučković
EU kao platformu koristi Tadić, Jovanović, Dačić, Palma, Krkobabić, Nikolić, čak i onaj radikal kome sam zaboravio ime (Todorović?). Jedino ga ne koristi Koštunica, ali on je izgubljen slučaj u svakom pogledu.

Eto - takoreći konsenzus :)

Čubaka, u sridu!
Doctor Wu Doctor Wu 00:41 09.05.2009

Re: ---

Priča o EU integracijama NE MOŽE biti zamena za MENJANJE po pravilima EU integracija,

Koja su to pravila EU integracija? Ima li Srbija kao država, kao društvo, neki konkretni skup interesa kojima teži (koji?), ili je implementacija EU pravila jedini cilj? Da li je (preko potrebno) planiranje i izgrađivanje svakojake infrastrukture u Srbiji jedno od pravilo EU integracije? Hoće li primena pravila EU automatski stvoriti uslove za razvoj Srbije? Šta su to Grčka, Španija, Litvanija i Mađarska uradile loše da ih snađe sudbina koja ih je snašla? Koliko će Srbija imati autonomije u uspostavljanju svog poreskog sistema? Ko će sutra određivati šta su prioriteti srpskog društva: EU ili građani Srbije?

Vidim gore neki postavljaju primer Irske kao primer uspeha EU. Irska je član EU, odnosno EEC od 1973. Od 1973. do 1996. po svim parametrima, Irska je bila ubedljivo najsiromašnija članica Unije. Tek kad su Blair i Clinton pomogli da se potpiše Good Friday Agreement je došlo do naglog buma "keltskog tigra" i velikog dolaska američkih i engleskih kompanija u Irsku. Za tako malu zemlju to je bilo dovoljno da, uz promenu poreske politike (koja je opet politički izboksovana od strane UK i USA), od najsiromašnije postanu najbogatija zemlja EU. Irski boom, dakle, nema ništa sa EU i direktna je posledica američke pomoći. Možemo li se mi nadati takvoj pomoći? Imamo li mi za Amerikance takav značaj? Imamo li značaj periferije prema Rusiji kakvu imaju Poljaci, Mađari, Litvanci, Letonci i Estonci?
gordanac gordanac 01:10 09.05.2009

Re: ---

Koja su to pravila EU integracija?

Napisala sam na početku teksta.
Proceduralno su sasvim jasna - ŠTA mora da se menja, KO je zadužen za menjanje, KOLIKO KOŠTA to što se menja, KO kontroliše napredak u promenama i KAKO se "napreduje" u stepenicama od dobrovoljne izjave o želji da se pristupi do punopravnog članstva.
Ima li Srbija kao država, kao društvo, neki konkretni skup interesa kojima teži (koji?), ili je implementacija EU pravila jedini cilj?

Implementacija EU pravila nije CILJ, to je SREDSTVO da modernizuješ i promeniš sve nefunkcionalno, tromo, neefikasno i da utemeljiš tržišnu ekonomiju, vladavinu prava i bezbednosnu politiku sasvim slično drugim članicama EU. Da ti se GDP nađe na najmanje 60% od EU proseka.
Da li je (preko potrebno) planiranje i izgrađivanje svakojake infrastrukture u Srbiji jedno od pravilo EU integracije?

U suštini - ne. To je domaći posao, ali ti trebaju krediti, ako može što povoljniji. I treba ti znanje (opet ja ! :)))). I treba ti da pri tome stepen korupcije bude najmanji moguć. I treba ti da ugovori sa investitorima (ako ih ima sa strane) stoje "čvrsto" pred arbitražom.
Hoće li primena pravila EU automatski stvoriti uslove za razvoj Srbije?

Hoće, per se, samo ako stvoriš (kreiraš domaćim radom) najpovoljnije moguće uslove za FDI, za kontrolu javnih finansija, ako ima znanja za dobro "targetiranje" i u skupljanju poreza i u trošenja poreza - ako ima znanja u upravljanju javnim poslovima.
Šta su to Grčka, Španija, Litvanija i Mađarska uradile loše da ih snađe sudbina koja ih je snašla?

Ako misliš na katastrofu koja ih je pogodila više i jače nego druge članice EU - mnogi su razlozi. Zemlja članica ima vrlo širok prostor potpuno samostalnog vođenja fiskalne i monetarne politike (tu o Grčkoj ne bih ništa, priča je skroz "klizava" :)))) i iz mnogih razloga trenutno im je teže nego drugima, Ako mene pitaš ko je odgovoran - ljudi na javnim poslovima, nema ko drugi da bude.
Koliko će Srbija imati autonomije u uspostavljanju svog poreskog sistema?

Priličnog.I po vrstama poreza i po "target" trošenja. Imaćemo jaču i bolju kontrolu, ali to nema toliko veze sa EU koliko sa snagom kontrolnih institucija (koje se opet grade po pravilima EU) javnih finansija kod kuće.
Ko će sutra određivati šta su prioriteti srpskog društva: EU ili građani Srbije?

Građani Srbije, kao što je to bilo pravo građana Francuske i Holandije koji su proritetom smatrali NE predlogu Ustava EU.
Vidim gore neki postavljaju primer Irske kao primer uspeha EU. Irska je član EU, odnosno EEC od 1973. Od 1973. do 1996. po svim parametrima, Irska je bila ubedljivo najsiromašnija članica Unije. Tek kad su Blair i Clinton pomogli da se potpiše Good Friday Agreement je došlo do naglog buma "keltskog tigra" i velikog dolaska američkih i engleskih kompanija u Irsku. Za tako malu zemlju to je bilo dovoljno da, uz promenu poreske politike (koja je opet politički izboksovana od strane UK i USA), od najsiromašnije postanu najbogatija zemlja EU. Irski boom, dakle, nema ništa sa EU i direktna je posledica američke pomoći. Možemo li se mi nadati takvoj pomoći? Imamo li mi za Amerikance takav značaj? Imamo li značaj periferije prema Rusiji kakvu imaju Poljaci, Mađari, Litvanci, Letonci i Estonci?

Sinergija je u pitanju, slažem se i znam, ali i transposnovani interes Velike Britanije, i nespornu su korist imali i od fondova EU, nije u pitanju samo američka pomoć, nikako, gledaj brojke i iznose. Ali najviše su uradili i - sopstvenom voljom, ipak.
Možemo li se mi nadati takvoj pomoći?
Srećom, pomoć takve vrste više nije neophodna, ali da nam trebaju fondovi, da nam trebaju dobri odnosi sa WB, USA IMF - nesporno trebaju.
I mislim da nemamo takav i toliki značaj periferije kao zemlje koje spominješ, mnogo manje.. Najznačajnija je tu ustvari Ukrajina, a ona ima tek započeto partnerstvo sa EU, i teško da će pristupati EU. I NATO će biti priličan probelm, mislim, nisam sigurna.
vishnja92 vishnja92 06:36 09.05.2009

Re: ---

Implementacija EU pravila nije CILJ, to je SREDSTVO da modernizuješ i promeniš sve nefunkcionalno, tromo, neefikasno i da utemeljiš tržišnu ekonomiju, vladavinu prava i bezbednosnu politiku

ofalimtisebozedragiigordanac...
ja nekako imam utisak da je ova zabluda u korenu svih zabluda (ne za wua, naravno, ali u mom okruzenju - sasvim sigurno). neka si rekla :)

(ps - italicarenje opet moje)
Doctor Wu Doctor Wu 08:17 09.05.2009

Re: ---

Da li vi, Gordana, zaista mislite da će Srbija u EU moći postavljati poreske stope kako hoće? Da li vi zaista mislite da će sutra, ako želi da privuče strane investitore, moći da snizi korporacijske poreze, snizi opšte poreske stope za sve ili neke kategorije stanovništva? Pa Nemci i Ameri dišu za vrat Švajcarcima, koji nisu u EU, a kamoli sutra nekoj Srbiji.

Da li misilte da će moći da obavlja normalnu trgovinu sa, na primer, Kinom ili, jednog dana, USA ili će morati da poštuje neku zajedničku EU politiku? Da li mislite da će sutra, na pirmer, kod davanja subvencija, EU davati prednost francuskom ili srpskom seljaku?

Kad smo kod Ustava EU, da li vi zaista mislite da će građani Srbije unutar EU imati ista prava kao UK, Francuska, Nemačka, Italija, pa onda Holandija, Danska i Irska? Šta se desilo Ircima kad su na referendumu odbacili EU constitution? Da li su Irci (i pored gore navedenih prednosti koje donosi američko tetošenje i podrška) tretirani kao Holanđani i Francuzi? Ili ih tretiraju kao banana republiku koja ima da glasa kako im se kaže?

Što se tiče navedenih zemalja, u suštini, EU ih je ostavila na cedilu, jer je u ovom trenutku (i svakom trenutku će biti) mnogo važnije spašavati nemačku i francusku privredu, zaposlenost, kreditni rating nego Mađarsku, Litvaniju, sutra Rumuniju. Priča o novoj gvozdenoj zavesi unutar EU nije pala s Marsa, nego iz same EU. U nekom crnijem tumačenju, moglo bi se reći da su EU investicijske banke iskoristile ex-komunističke zemlje na sličan način na koji su američke investicijske banke iskoristile svoje sub-prime borrowere (tj Latinose i Crnce), kao vehicle za privlačenje međunarodnog kapitala i stvaranje masivnog leveregea (ukupan exposure evropskih banaka prema CiI Evropi je prema nekim procenama 25 triliona- pardon, da mi se ne naljuti Vučko, hiljada milijardi, tj srpskih biliona - dolara).

Ne znam, voleo bih da delim vašu vedrinu i optimizam, ali kao što gore napisah, čini mi se da srpski političari floskulu "EU integracija/priključenje/proširenje" prečesto koriste kao običan PR spin kojim se u suštini prikriva nedostatak ideja i pravih ponuda biračkom telu.
gordanac gordanac 09:28 09.05.2009

Re: ---

Doctor Wu
Da li vi, Gordana, zaista mislite da će Srbija u EU moći postavljati poreske stope kako hoće? Da li vi zaista mislite da će sutra, ako želi da privuče strane investitore, moći da snizi korporacijske poreze, snizi opšte poreske stope za sve ili neke kategorije stanovništva? Pa Nemci i Ameri dišu za vrat Švajcarcima, koji nisu u EU, a kamoli sutra nekoj Srbiji.

Da li misilte da će moći da obavlja normalnu trgovinu sa, na primer, Kinom ili, jednog dana, USA ili će morati da poštuje neku zajedničku EU politiku? Da li mislite da će sutra, na pirmer, kod davanja subvencija, EU davati prednost francuskom ili srpskom seljaku?

Kad smo kod Ustava EU, da li vi zaista mislite da će građani Srbije unutar EU imati ista prava kao UK, Francuska, Nemačka, Italija, pa onda Holandija, Danska i Irska? Šta se desilo Ircima kad su na referendumu odbacili EU constitution? Da li su Irci (i pored gore navedenih prednosti koje donosi američko tetošenje i podrška) tretirani kao Holanđani i Francuzi? Ili ih tretiraju kao banana republiku koja ima da glasa kako im se kaže?

Što se tiče navedenih zemalja, u suštini, EU ih je ostavila na cedilu, jer je u ovom trenutku (i svakom trenutku će biti) mnogo važnije spašavati nemačku i francusku privredu, zaposlenost, kreditni rating nego Mađarsku, Litvaniju, sutra Rumuniju. Priča o novoj gvozdenoj zavesi unutar EU nije pala s Marsa, nego iz same EU. U nekom crnijem tumačenju, moglo bi se reći da su EU investicijske banke iskoristile ex-komunističke zemlje na sličan način na koji su američke investicijske banke iskoristile svoje sub-prime borrowere (tj Latinose i Crnce), kao vehicle za privlačenje međunarodnog kapitala i stvaranje masivnog leveregea (ukupan exposure evropskih banaka prema CiI Evropi je prema nekim procenama 25 triliona- pardon, da mi se ne naljuti Vučko, hiljada milijardi, tj srpskih biliona - dolara).

Ne znam, voleo bih da delim vašu vedrinu i optimizam, ali kao što gore napisah, čini mi se da srpski političari floskulu "EU integracija/priključenje/proširenje" prečesto koriste kao običan PR spin kojim se u suštini prikriva nedostatak ideja i pravih ponuda biračkom telu.


Idi, bre, Doctor Wu!
:))
kakav odličan revolucionar pod slojevima znanja i informacija! (jednom sam već negde rekla da bi ti `leba mogao jesti od bar još jednog posla osim onog koji te sada `lebom rani )
kaže se TI, a ne VI, to je moja primedba komentaru....

E, sada - pitanja koja postavljaš su skoro sva od reda - čista strateška pitanja kojima se bave i države članice EU i neki drugi razni koji pokušavaju da domisle strategije za institucionalne reforme.
Dva su pristupa donošenju takvih strategija:

1. Ostane se pri principu "glasa se konsenzusom" za sve odluke koje se tiču EU, za sve odluke koje se tiču pridruživanja, monetarne i fiskalne politike (odnosno donošenja Budžeta EU). Prednost tog prilaza je što "manji partneri" imaju više prostora za uticaj na odluke, kao i na tokove i procedure kojima se odluke donose. Mana je - entropija sistema, predugo vreme koej je potrebno za donošenje odluka i uvek otvorena mogućnost da (potpuno neracionalno, ali tako . ljudski!) sistem bude blokiran, paralisan iz pojedinačnog interesa. Dodatni problem je "usaglašavanje kvota" za budžet i harmonizacija EU Direktiva I nacionalnih zakonodavstava - odnosno rešavanje šta je "viši", a šta "niži" akt u nekim slučajevima.

2. Prelazi se na (u nacionalnim parlamentima uobičajeno) većinsko glasanje, sa promenjenim kvotama za zemlje članice i sa jasnom listom tema koje traže kvalifikovanu ili prostu većinu ili u nekim slučajevima - konsenzus. Prednost je - efikasnost pri donošenju odluka, veća brzina protoka informacija i jača institucionalna "snaga" EU, ukupno. Mana je stvaranje "klubova" država članica, nejasna pravila "lobiranja" i obaveza uvođenja "veta" u nekim slučajevima, ili čak - dvodomnog EU parlamenta (direktno birani - donji i predstavnici država - gornji dom).

E, sada - možda ti se učini da sve ovo i nema veze sa tvojim pitanjima ili sa interesima Srbije, ali - ima.

EU je u fazi kad joj je institucionalan reforma neophodna - a nema (trenutno) kritično dovoljan politički potencijal da ih - obavi.
Kada tome dodaš finansijsku i ekonomsku krizu - imaš primere "jednakih" i "jednakijih" u tretemanu, onih koji se s pravom bune i onih koji traže promene i onih koji blokiraju promene.
Ali to za EU - nije prvi put. Već je bivala u institucionalnim krizama - i rešavala ih je. I ovu će, a ne govorim to ni zbog kakvog optimizma - jednostavno dovoljno dugo sam sa njima da znam i ljude i ideje i procedure i stratege i sve ono od čega se EU sastoji.
Tvoja pitanja (zato se na početku malkošalim sa "revolucionarom" - svidelo mi se to :)) ustvari se odnosi na procene (ili tvoju opravdanu sumnjičavost) da je EU mesto "jednakih šansi za sve" i gledaš "a, kako bi se Srbija, ovakvakakvaje uopšte snašla tu i "izvukla" neku korist za sebe ?" E, to je posao domaćih političara - da oni (mi) domisle strategije (druge države koje su već u EU, domislile su razne tipove i prilaze) kojima se bore za naše interese, posebne i pojedinačne. I verovatno ti to (kao i većini) i ne izgleda verovatno - ali to se već dešava, itekako.

I najopštije, o poreskim politikama (fiskalnim politikama) ili monetarnim (dok država ne uđe u evro-zonu, a i posle) - prilično je velika samostalnost, Slovačka je na primer vodila ozbiljne debate o odlaganju u ulazak evro-zone, bez obzira što je imala uslove, za "domaće" valute su razne države na različite načine određivale kako da budu "čuvane i štićene" (ili nisu), kada je EU (kao i USA) "isplaćivala "bailout-e" faktički iz primarne emisije, pa je došlo do deflacije (sada je sistem već lagano u usponu, definitivno je kriza oblika V, tako bar analitišari kažu), jasno se videlo koje države su sopstvenim monetranim i fiskalnim politikama i "igranjem" novcem prošle gore, a koje bolje.
Tebi ne treba pričati o surovosti, bespoštednosti i pravoj prirodi tržišta. Ili si spreman za borbu ili - živi u zabludama. Mi imamo taj izbor.
Moj predlog je - borba kojom ćemo biti pripremljeni i osposobljeni za konkurenciju. Za to treba i volje i znanja i veština. Ali je cilj, generacijski cilj danas - konačno moderna, uređena, dobra Srbija koja "radi" za svoje građane - toliko velik da mislim da je vredan svakog rada.
Doctor Wu Doctor Wu 10:24 09.05.2009

Re: ---

:), gde me u revulocionare strpa, ispašće da smo drug član i ja neki pajtosi (bože me sakloni ideje).

Slažem se u vezi potrebe modernizacije Srbije (za ove tri godine koliko se pišemo ovde po Blogu valjda je jasno ko se za šta zalaže) ali zašto se to stalno odlaže? Zašto se stalno odlaže jasno definisanje ciljeva, rokova za njihovo ispunjavanje i eventualna odgovornost za njihovo neispnjavanje? Srbija nema puteve (treba li da podsećam na stanje puta Beograd-Novi Sad?), pruge (na stanje železnica?), cevovode, šta se čeka s tim? Meni Srbija ovakva kakva je liči na aterosklerotičnog bolesnika koji je preživeo 5-6 infarkta i kome svaki dan može biti poslednji. Što ne investirate u gradnju puteva (videli ste šta su Hrvati uradili), pruga, aerodroma? Naplaćujte takse za korišćenje, a ne da celu državu pravite taoca 1 ili 2 javna preduzeća, puštajte ljude da rade i zarade. Regulišite tržište a ne da od države pravite kriminalca br 1 zbog neplaćanja računa. Država treba da postoji zbog građana, a ne obratno.

Ovakva kakva je, srpska država je samo sredstvo političara za prelivanje novca poreskih obveznika u džepove odabranih privrednika i usudio bih se reći da je to slučaj U KONTINUITETU već 20 godina (samo što su se za to vreme promenila imena odabranih). Meni se čini da se EU priča koristi za perfidno suspendovanje uobičajenih civilizacijskih normi, pravila uređenog sveta, a da se totalno neregularno, kabadahijsko stanje u državi pravda onim "sve će se to srediti kad uđemo u EU". Dozvoli da sam skeptičan po tom pitanju. Praksa (bosanska, srpska, hrvatska) je pokazala da će Balkan pre korumpirati "zapadnjaka" nego što će "zapadnjak" promeniti balkanska pravila (a i zašto bi? zapadnjak će samo iskoristiti divljake da kod njih ostvari ekstraprofit po principu take the money and run (videti pod Žak Klajn, Paddy Ashdown, Steiner..., poslovne banke)).

Za formiranje transparentne i efikasne državne uprave nije potrebna EU. Po meni, jedina promena može doći iznutra a, kao što napisah, ne vidim u kasti političara želju da se tako nešto inicira (štaviše, opažaju se težnje ka regresiji).
gordanac gordanac 11:05 09.05.2009

Re: ---

:), gde me u revulocionare strpa, ispašće da smo drug član i ja neki pajtosi (bože me sakloni ideje).


Zašto se stalno odlaže jasno definisanje ciljeva, rokova za njihovo ispunjavanje i eventualna odgovornost za njihovo neispnjavanje?

Da bi se razumeli u pitanjima i odgovorima morali bi utvrditi (i eventualno se saglasiti) sa procenama o tome KOLIKO vremena za neke promene treba - a) Srbiji; b) uporedno, sličnim državama; c) bilo kojoj državi.
Dok se o tome ne dogovorimo, mogu da ti dam TRI odgovora i da dokažem da, gledano u kontekstu, Srbija NIŠTA ne odlaže:

a) prosečno vreme reformi država koje su pristupale je 14 godina (s tim što je u njih 6 od ukupno 10 infrastruktura urađena POSLE učlanjenja), po svim parametrima Srbija je bolja 1,5 - 2 puta od tih država, ako se gledaju iste faze pristupanja i reformi (mi delimo prostor, ali ne delimo vreme sa njima). E, sad, ja mogu da uzimam formalan datum - jun 2003. i da ti kažem - proces traje 6 godina, a ti da mi kažeš "ma, nemoj da me,,,," ili da kažem OK - 9 godina reformi (EU ili kakvih god hoćeš). Šta je Mađarska, Rumunija, Slovačke, Poljska....radila, kakve rezultate je imala 1990-2000. ? Verovao ili ne - bili su na istoj "stepenici".
Postoji "spisak mogućnosti" i "spisak želja" i ja (na žalost moju :)) - znam oba za Srbiju.
Postoje sektori u kojima reforme idu veoma sporo, postoje sektori u kojima reforme ne zahtevaju novac - već promenu ponašanja (korupcija, bahatost, neznanje...) i ipak - ima odgovornosti, ima javnog mnjenja, ima straha političara od javnog mnjenja, nedovoljno, u slabim institucijama, "šupljem" pravosuđu ponekad - ali ima.
Odgvoornost?
Srbija je od 24.09.2000. do 11.05.2008. imala 17 izbora (sedamnaest, raznih), samo 2005. nije bilo nikakvih izbora. Svi se zabezeknu kad im dam tu brojku.. I - ima rezultate, za koje je stanovništvo zaslužno, mnogo više nego političari.
Nema druge odgovornosti osim da gubiš ili dobijaš izbore (osim krivične ili prekršajne, naravno, ali to ne spada u "društvenu" odgovornost, to neka rade nadležni)

b) prosečno vreme reformi može se meriti - brojkama i taj odgovor ti mogu dati i kad gledaš uporedno 2009./2001. opet vidiš potpuno neverovatan rezultat. Sporo? Za većinu, sasvim sigurno. Moj je posao da znam da stanovništvo "meri" brzinu promena na bolje u odnosu na sopstvena očekivanja, a ne u odnosu na realne parametre, a "upravljanje očekivanjima" je - jedan od najtežih poslova na svetu (pitaj Obamu )

c) Srbija može da "izazove" po nekim sektorskim reformama i države koje su VEĆ članice (mogu da dokažem) ali je to nedovoljno i "podatak viška" da bi se opravdalo, objasnilo i razumelo kašnjenje, sporost i "odlaganje" u nekim drugim sektorima. Dodatno - od Srbije se nije očekivalo ni da ovoliko postigne, prilično dugo vremena. Da li je to o brazloženje? Ne, naravno, smao jedan od mogućih odgovora dok se ne dogovrimo KAKVA je brzina proemna uopšte moguća.

Da ne citiram dalje tvoja pitanja i komentare - mislim da smo se razumeli.Mogla bih da napravim i duži spisak MOŽDA propuštenih šansi koje je Srbija imala, mogla bih da ti (možda) pojasnim još što-šta od društvenog konteksta Srbije, bez ikakvog opravdavanja bilo koga ili bilo čega, samo - info i objašanjavanje, ali od toga bi bilo malo koristi.

Ali, ovo je važno:
Za formiranje transparentne i efikasne državne uprave nije potrebna EU. Po meni, jedina promena može doći iznutra a, kao što napisah, ne vidim u kasti političara želju da se tako nešto inicira (štaviše, opažaju se težnje ka regresiji).

Nema znanja, Doctor Wu, ne umem jednostavnije da kažem.
Jesi li ti znao engleski kad si se rodio ? (kakve sam sreće, ti ćeš se javiti da - jesi, jer ti je neko u porodici od te fele )
Zemlje i države su u TRANZICIJI zato što nema dovoljno znanja i veština za upravljanje javnim poslovima, za strateške odluke, za planiranje, za stvaranje prostora za slobodnu inicijativu, za konkurenciju....
EU ti daje taj sistem znanja, štedi ti vreme, i još ti daje novac SVOJIH poreskih obveznika da reforme sprovedeš. Nema nam druge dottore, nema druge.
Doctor Wu Doctor Wu 11:31 09.05.2009

Re: ---

Zaboravi priče o neizmernoj izdašnosti zapadnih poreskih obveznika. Uspon o kome govoriš se dogodio u vreme finansijskog buma- države nisu imale o vratu ogromne banke koje treba spašavati, budžetski deficiti su bili na nivou 10-20% godišnjeg GDP-ja. Trenutni budžetski deficit jednog od najvećeg donatora EU, UK, je 130% GDP-ja (potencijalno do 3 godišnja GDP-ja). Koliko čujem u Nemačkoj i Francuskoj stanje je još gore (Ameri su na nivou UK). U takvim uslovima spašavanja glava i sistema veliko je pitanje kada će se i da li će se uopšte uslovi jeftinih kredita i donacija ponoviti. Fondovi o kojima pričaš se, možda, nalaze na sasvim drugoj strani (u Kini, na Bliskom Istoku- da ne otvaramo sad tu priču).

Nego, nemoj mi sada Mađarsku, Slovačku, Poljsku, Litvaniju i njihove stope rasta. Daj da vidimo gde smo u odnosu na Hrvatsku. S njima smo se voleli, ratovali, ubijali, imali istu vrstu fašista na vlasti, ukratko, slična smo govna. 'Ajde da vidimo gde su oni, a gde mi?
gordanac gordanac 11:44 09.05.2009

Re: ---

Nego, nemoj mi sada Mađarsku, Slovačku, Poljsku, Litvaniju i njihove stope rasta. Daj da vidimo gde smo u odnosu na Hrvatsku. S njima smo se voleli, ratovali, ubijali, imali istu vrstu fašista na vlasti, ukratko, slična smo govna. 'Ajde da vidimo gde su oni, a gde mi?

Ispred nas.
6 godina u vremenu i skoro dvostruko u GDP.
Saradnja sa ICTY - praktično okončana (mada nisu još uvek BEZ monitoringa te vrste, zbog Bosne)

Što se novaca tiče - rebalans EU budžeta 2007-2013 NIJE rađen, tako da novac njihoviih poreskih obveznika u IPA - ostaje.
(moguće je da bude rebalansa nakon konstituisanja novog parlamenta posle juna, videćemo, nemam za sada najava o tome)

Za planetarni ekonomski rast devedesetih se slažem, ali to ima veze sa FDI, ne sa novcem koji iz IPA ide pridruženim zemljama.

EDIT:
kad imaš državni budžet od oko 7 mlrd evra, 200 miliona je ODLIČNA suma, trust me
dragan7557 dragan7557 11:44 09.05.2009

Re: Konsenzus, takoreći!

Goran Vučković
EU kao platformu koristi Tadić, Jovanović, Dačić, Palma, Krkobabić, Nikolić, čak i onaj radikal kome sam zaboravio ime (Todorović?). Jedino ga ne koristi Koštunica, ali on je izgubljen slučaj u svakom pogledu.

Eto - takoreći konsenzus :)

Pre će biti zajedničko trabunjanje, kako bi se opravdao opstanak na vlasti i vlastita nesposobnost.

Moram priznati da uvek osećam nelagodnost kad vidim ove komitetski, "avangardne", sensimonske, a zapravo duboko antidemokratske pozive "uzmite knjigu u šake".

Pa, do Interneta još nisu stigli, a naučiće budućnost je pred njima
Ljudi su dovoljno pametni i sposobni da prepoznaju svoje interese,

Nije njima do intersa drugih već do njihovih vlastitih. Recimo negde pročitah da je Krkobabić prvi ujutro došao u vladu da bi zauzeo najbolju kancelariju.
sva krađa, sva korupcija (koje ima više nego možda i tokom Miloševićevog vremena), potpuna blokada Srbije (u svakom smislu), sve to se odvija u tom hladu čekanja na EU Godoa

Valjda Mesiju.

dragan7557
dragan7557 dragan7557 12:19 09.05.2009

Re: ---

Ali ja nisam pisala o stavovima i izborima stanovništva već - političara. Njihovom (našom) obavezom smatram da IMAJU ZNANJE o temama o kojima hoće da govore. Ako ne znaju - knjige u šake

Ovo je jedan od razloga zbog kojih sam u prethodnom tekstu o Partiji Evropski Zeleni diskvalifikovao sve aktuelne i aktivne političare Srbije. Potpuno neznanje posla koji bi trebalo da rade (nedostatak liderskih sposobnosti) i nepoznavanje problematike sa kojom se mi u EU sukobljavamo.

Slepo držanje slogana misli globalno (kad su pare u pitanju) deluj lokalno (kad je u pitanju politička baza) kako bi bio opet izabran karakteriše najveću zabludu i nesposobnost srpskih političara i vodi ka sve većem zaduživanju građana u inostranstvu kako bi isti ljudi ostali na vlasti, što je zločin prema budućim generacijama Srbije.
EU mora da bude orjentisana ka budućnosti za dobro svojih građana a ne političkih grupacija koje učestvuju u borbi za moć preko koje posle ostvaruju vlast nad građanima kao da su ovi njihovo vlasništvo, što se dešava ne samo u Sbiji već i šire.

Nije EU Raj koji će rešiti sve srpske probleme već tim u kome svaki igrač služi jednom cilju:dobar život svojih građana. Samim članstvom u timu se ne postiže apsolutno ništa i iz toga je formiran čitav lanac obmana i zabluda građana. Srpski političari ne vide EU kao partnera za zajedničko delovanju za dobro svojih građana
koji u Srbiji i nemaju status građana već status PODANIKA polit stranaka koje čak i ne zaslužuju naziv političke partije.Obmana da kad budemo u EU namlatićemo se para je kao takva dokazana i u Bugarskoj i u Rumunij

Redefinisanje odnosa između srpskog i EU političkog establišmenta je prioritet koji treba da odredi poziciju i naročito nadgradnju sadšnjeg shvatanja EU u glavama političara u Srbiji koji osim prava na fondove drugo ništa ne primećuju. Obaveze i odgovornost su srpskim političarima zadnja rupa na svirali pa zato i ovolike obmane naroda.

dragan7557
dragan7557 dragan7557 15:39 09.05.2009

Re: ---

od najsiromašnije postanu najbogatija zemlja EU

Ovo je netačna tvrdnja. Dr. pogledaj statistiku.Za ostalo se slažem mada smatram da je vukljanje zajedničkih plemenski interesa anglo američkog polit korpusa po EU vrlo napadno i protivno kontinentalnim evropskim interesima.U ostalom se manje više slažem sa tobom.

Uzgred u EU pojam evropskih integracija ima sasvim drugo značenje a osobito drugi sadržaj nego u Srbiji.

dragan7557
dragan7557 dragan7557 15:52 09.05.2009

Re: ---

Što se tiče navedenih zemalja, u suštini, EU ih je ostavila na cedilu, jer je u ovom trenutku (i svakom trenutku će biti) mnogo važnije spašavati nemačku i francusku privredu, zaposlenost, kreditni rating nego Mađarsku, Litvaniju, sutra Rumuniju. Priča o novoj gvozdenoj zavesi unutar EU nije pala s Marsa, nego iz same EU. U nekom crnijem tumačenju, moglo bi se reći da su EU investicijske banke iskoristile ex-komunističke zemlje na sličan način na koji su američke investicijske banke iskoristile svoje sub-prime borrowere (tj Latinose i Crnce), kao vehicle za privlačenje međunarodnog kapitala i stvaranje masivnog leveregea (ukupan exposure evropskih banaka prema CiI Evropi je prema nekim procenama 25 triliona- pardon, da mi se ne naljuti Vučko, hiljada milijardi, tj srpskih biliona - dolara).

Ne znam, voleo bih da delim vašu vedrinu i optimizam, ali kao što gore napisah, čini mi se da srpski političari floskulu "EU integracija/priključenje/proširenje" prečesto koriste kao običan PR spin kojim se u suštini prikriva nedostatak ideja i pravih ponuda biračkom telu.

Realno i pametno, a naročito u "Duhu vremena" mislim na "Zeit Geist" The Move.
dragan7557
dragan7557 dragan7557 15:58 09.05.2009

Re: ---

Srbija je od 24.09.2000. do 11.05.2008. imala 17 izbora (sedamnaest, raznih), samo 2005. nije bilo nikakvih izbora. Svi se zabezeknu kad im dam tu brojku.. I - ima rezultate, za koje je stanovništvo zaslužno, mnogo više nego političari.

I na vlasti su manje više ISTI ljudi. Nije ni čudo što su svi zabezeknuti. I Kurta i Murta jašu ali istog konja.

dragan7557
Sladjana NS Sladjana NS 16:51 09.05.2009

Tako jednostavno

Zemlje i države su u TRANZICIJI zato što nema dovoljno znanja i veština za upravljanje javnim poslovima, za strateške odluke, za planiranje, za stvaranje prostora za slobodnu inicijativu, za konkurenciju....


Velika istina, mnogo ljudi u ovoj zemlji bi da se bave, a i bave se javnim poslom, a pri tome nemaju osnovna znanja o istim, sto i ne bi bilo tako strasno kad bi uzeli knjige u sake i naucili stogod. Izgleda da je sramota uciti u ovoj zemlji.
Doctor Wu Doctor Wu 18:35 09.05.2009

Re: ---

zapadnjak će samo iskoristiti divljake da kod njih ostvari ekstraprofit po principu take the money and run)

Evo, i na ovo sam mislio.
dragan7557 dragan7557 19:23 09.05.2009

Re: ---

Mana je - entropija sistema, predugo vreme koej je potrebno za donošenje odluka i uvek otvorena mogućnost da (potpuno neracionalno, ali tako . ljudski!) sistem bude blokiran, paralisan iz pojedinačnog interesa.

Što se između ostalog desilo Srbiji.
Ostalo je u domenu aljkavosti i nerada vlasti.


dragan7557
dragan7557 dragan7557 20:36 09.05.2009

Re: ---Pamet vlada a snaga klade valja

Zemlje i države su u TRANZICIJI zato što nema dovoljno znanja i veština za upravljanje javnim poslovima, za strateške odluke, za planiranje, za stvaranje prostora za slobodnu inicijativu, za konkurenciju....
EU ti daje taj sistem znanja, štedi ti vreme, i još ti daje novac SVOJIH poreskih obveznika da reforme sprovedeš.a na Nemm druge dottore, nema druge.

Ja bih rekao da znanja od kada postoji Internet stoje svakom na raspolaganju u istoj meri.

Primer:
Američki Mass. Inst. of Tech. MIT 50% svojih predavanja i diskusionih panela stavlja odmah na Internet besplatno
DŽABA. Mogućnost video linka i sve ostalo čak i aktivno (real time) učešće stoji na raspolaganju.
Najrenomiraniji stručnjaci pa i nobelovci drže predavanja koja su svakom dostupna.
Umesto "konzumiranja" besplatnog up to date znanja najboljih koje je besplatno, kažete NEMA ZNANJA doktore.
Znanje stoji svakom pod nosom te je neznanje potpuno neopravdano i kao takvo se nikako nemože isticati kao razlog za neuspeh.

U ovom momentu na sajtu http:// mitworld.mit edu stoji preko 600 videos (lekcije) preko 1.000 sati naučnog programa na raspoloženju publike u celom svetu.
Da i drugi Univerziteti rade slično nije nikakva tajna već nedostatak želje za znanjem.
Izgleda da je Veliki Brat, 24 sata svadba ili Grand .... privlačniji od znanja i nauke.
Sve ovo drugi osobito Kina i Indija i naravno Rusi upijaju kao sunđeri.
Najveće govorno područje engleskog jezika će za dve godine biće KINA.
Naći izgovor je lako ali motivisati ljude da stiču nova preko potrebna znanja zahteva upornost i druge kvalitete koje srpska politika ne pruža narodu.

Ako ste zainteresovani kako se to radi pogledajte šta u lekciji " Distributed Leadership in the Obama Campaign" kaže Prof. Dr. Marshal Ganz www. mitworld.mit.edu/video/662

Marshal Ganz Lecturer in Public Policy,Hauser Center for Nonprofit Organizations Harward Kennedy Schol of Government. Na ovom Institutu su školovani su i Boris Tadić,Vuk Jeremić i drugi rukovodeći ljudi iz Srbije i okolnih država a takođe i iz EU.

Ovde se postavlja pitanje zašto ta stečena znanja nisu doživela transfer ka bazi već zadržana u partijskim vrhovima???????????

Marshal Ganz će vam veoma plastično objasniti kako je vršen transfer znanja,managementa i motivacije u Obaminoj izbornoj kampanj koja je zahvatila preko 20.000.000 aktivista stvorila fundamente za transfer novih
znanja i načina rokovođenja. Lekcija traje 1:28.08 hr. a održana je 19 marta 2009 godine.
Znači znanje postoji ali ne postoji politička volja za transfer znanja u bazu.Dalje će vam objasniti sa kojim problemima se transfer znanja sukobljavao i kako su isti rešavani.

Ili prostije rečeno sa glupim narodom je lako izaći na kraj.Ili bi da kažete da je i ovo zabluda.

dragan7557
drug.clan drug.clan 17:18 10.05.2009

Re: Konsenzus, takoreći!

Goran Vučković
EU kao platformu koristi Tadić, Jovanović, Dačić, Palma, Krkobabić, Nikolić, čak i onaj radikal kome sam zaboravio ime (Todorović?). Jedino ga ne koristi Koštunica, ali on je izgubljen slučaj u svakom pogledu.

Eto - takoreći konsenzus :)


konsenzus koji je na prolsim izborima dobio manje od 50% glasova u Srbiji! isti konsenzus kao onaj o "antropogenom globalnom zagrevanju" koji je pristalo da potpise samo 60 od 600 ucesnika panela!

Vidim gore neki postavljaju primer Irske kao primer uspeha EU.


Samo da pomenem da je 2007, spoljasnji dug "bogate" Irske bio $448,032 po glavi stanovnika od cega indirektno kina drzi sigurno 80% potrazivanja (trebace da rade 50 godina da ne jedu da bi to vratili)! Bogata je kao i vecina multinacionalnih korporacija!

Srećom, pomoć takve vrste više nije neophodna, ali da nam trebaju fondovi, da nam trebaju dobri odnosi sa WB, USA IMF - nesporno trebaju.


Nije to sreca. Sreca je da tih pobrojanih zlih institucija uskoro nece biti!

:), gde me u revulocionare strpa, ispašće da smo drug član i ja neki pajtosi (bože me sakloni ideje).


zdravo drugar
gordana razume da i ti i ja zelimo isto samo se ne slazemo oko puta kojim treba ici i za razliku od mene ti si mlad stoga optimista!
drug.clan drug.clan 17:34 10.05.2009

Re: ---Pamet vlada a snaga klade valja

U ovom momentu na sajtu http:// mitworld.mit edu stoji preko 600 videos (lekcije) preko 1.000 sati naučnog programa na raspoloženju publike u celom svetu.


na tom sajtu stoji sledece:

McKibben credits NASA climatologist Jim Hansen with deriving “the most important number in the world” – the tolerable carbon level allowing survival of life on earth, now recognized as 350 parts-per-million maximum.

Da li neko ko ima jednu mozdanu celiju sposobnu da uradi ne logicku operaciju moze ovako nesto izjaviti i to staviti na sajt "najboljeg" univerziteta na svetu?

propaganda je uzela mnogo vise maha nego sto vi mislite a oni nominalno najobrazovaniji vode kampanju!
dragan7557 dragan7557 18:51 10.05.2009

Re: ---Pamet vlada a snaga klade valja


na tom sajtu stoji sledece:

McKibben credits NASA climatologist Jim Hansen with deriving “the most important number in the world” – the tolerable carbon level allowing survival of life on earth, now recognized as 350 parts-per-million maximum.

Vi evidentno imate problem snalaženja na Internetu i ja se svakako ne bih upuštao u polemiku sa vama da ne dajete misinformacije.
prof.dr mcKibben (Harward Univ.) je napisao dve zapažene knjige:
The End of Nature 2007
Deep Economy: the Wealth of Communites and the Durable Future

2006 je "orkestrirao" najveće demonstracije u US protiv globalnog zagrevanja dok za ovu godinu 2009 oktobar
planira worldwide evant za redukciju CO2.
Predavanje koje navodite jeste održano na MIT Institutu tehnologije ali ono što vama izgleda nije jasno je da pre nego postavite nešto na internet treba da pogledate i sadžaj istog.
Ako govorite engleski na nivou potrebnom za praćenje univerzitetske nastave pogledajte predavanje pre nego što o njemu polemišete, potom formirajte (ako imate dovoljno znanja o subjektu) svoje mišljenje i onda to sa određenim respektom prema čitaocima iznesite.

Prof. dr. Jim Hansen radi između ostalog (predaje takođe) na Nasa Godard institutu. Otiđite na njegowu ili Nasa web stranicu (ima nekoliko miliona) i pogledajte zašto je tolerable carbon (C) level (nivo) od 350 parts per million kao maximum toliko važan za opstanak života na ovoj planeti zemlji.
Još bolje pogledajte statistike u Pančevu

Da li neko ko ima jednu mozdanu celiju sposobnu da uradi ne logicku operaciju moze ovako nesto izjaviti i to staviti na sajt "najboljeg" univerziteta na svetu?

Na provokacije zlonamerne ne reagujem.

Treba da stoji: Drugovi komunisti

propaganda je uzela mnogo vise maha nego sto vi mislite a oni nominalno najobrazovaniji vode kampanju!

Neprijatelji Naroda su svuda oko nas.

Ovo podseća na pamflete iz doba Slobe te ne zaslužuje reakciju jer liči na polit-komesarske izveštaje Rankovićevske udbaške generacije.
Ipak kad budete videli najmanje 500 predavanja koja stoje na vama omraženom propagandnom sajtu (koji niste ni videli pošto ste otvorili samo prvu (koju ste oglasili inkriminisanim sajtom) od hiljada stranica i odmah okarakterisali kao ustaško fašističku, neprijateljsko kapitalističko restauratersko i petokolonašku
c.q, J. Göbels PROPAGANDU)) onda možemo da nastavimo polemiku.

Komesarka mišljenja i "istinite doktrine" ne podnosim isto koliko i neozbiljno trošenje mog vremena na gluposti.Preporučujem gledanje "Balkanskog špijuna" svaki dan tokom sledećih dest godina.

dragan7557
drug.clan drug.clan 20:29 10.05.2009

Re: ---Pamet vlada a snaga klade valja


dragan7557

na tom sajtu stoji sledece:

McKibben credits NASA climatologist Jim Hansen with deriving “the most important number in the world” – the tolerable carbon level allowing survival of life on earth, now recognized as 350 parts-per-million maximum.

Vi evidentno imate problem snalaženja na Internetu i ja se svakako ne bih upuštao u polemiku sa vama da ne dajete misinformacije.
prof.dr mcKibben (Harward Univ.) je napisao dve zapažene knjige:
The End of Nature 2007
Deep Economy: the Wealth of Communites and the Durable Future

2006 je "orkestrirao" najveće demonstracije u US protiv globalnog zagrevanja dok za ovu godinu 2009 oktobar
planira worldwide evant za redukciju CO2.
Predavanje koje navodite jeste održano na MIT Institutu tehnologije ali ono što vama izgleda nije jasno je da pre nego postavite nešto na internet treba da pogledate i sadžaj istog.
Ako govorite engleski na nivou potrebnom za praćenje univerzitetske nastave pogledajte predavanje pre nego što o njemu polemišete, potom formirajte (ako imate dovoljno znanja o subjektu) svoje mišljenje i onda to sa određenim respektom prema čitaocima iznesite.

Prof. dr. Jim Hansen radi između ostalog (predaje takođe) na Nasa Godard institutu. Otiđite na njegowu ili Nasa web stranicu (ima nekoliko miliona) i pogledajte zašto je tolerable carbon (C) level (nivo) od 350 parts per million kao maximum toliko važan za opstanak života na ovoj planeti zemlji.
Još bolje pogledajte statistike u Pančevu

Da li neko ko ima jednu mozdanu celiju sposobnu da uradi ne logicku operaciju moze ovako nesto izjaviti i to staviti na sajt "najboljeg" univerziteta na svetu?

Na provokacije zlonamerne ne reagujem.

Treba da stoji: Drugovi komunisti

propaganda je uzela mnogo vise maha nego sto vi mislite a oni nominalno najobrazovaniji vode kampanju!

Neprijatelji Naroda su svuda oko nas.

Ovo podseća na pamflete iz doba Slobe te ne zaslužuje reakciju jer liči na polit-komesarske izveštaje Rankovićevske udbaške generacije.
Ipak kad budete videli najmanje 500 predavanja koja stoje na vama omraženom propagandnom sajtu (koji niste ni videli pošto ste otvorili samo prvu (koju ste oglasili inkriminisanim sajtom) od hiljada stranica i odmah okarakterisali kao ustaško fašističku, neprijateljsko kapitalističko restauratersko i petokolonašku
c.q, J. Göbels PROPAGANDU)) onda možemo da nastavimo polemiku.

Komesarka mišljenja i "istinite doktrine" ne podnosim isto koliko i neozbiljno trošenje mog vremena na gluposti.Preporučujem gledanje "Balkanskog špijuna" svaki dan tokom sledećih dest godina.

dragan7557


ako vi gospodine dragane u svetlu cinjenice da je prosle godine carbon market vredeo 120 milijardi (od kojih su trgovci uzeli dve trecine ) i da ce njihovim planom za 11 godina vredeti dve hiljade milijardi ne vidite ovaj tekst kao propagandu najgore vrste koja jasno pokazuje nameru da vladari sada zele osim sredstava za rad kontrolisu i pravo na rad onda vi nemate ni jedne jedine celije u mozgu.

Taj tkzv. naucnik ne daje ni jedan jedini naucni dokaz za svoje tvrdnje vec samo ponavlja pricu koja je ispricana vec 1000 puta.

350 is the red line for human beings, the most important number on the planet. The most recent science tells us that unless we can reduce the amount of carbon dioxide in the atmosphere to 350 parts per million, we will cause huge and irreversible damage to the earth.

We're planning an international campaign to unite the world around the number 350, and we need your help. We need to make sure that the solutions the world proposes to climate change are to scale with the level of crisis that this number represents. Everyone on earth, from the smallest village to the cushiest corner office, needs to know what 350 means. The movement to spread that number needs to be beautiful, creative, and unstoppable.

What we need most right now are on-the-ground examples for how to take the number 350 and drive it home: in art, in music, in political demonstrations, in any other way you can imagine. We hope this project will grow tremendously in the months to come, and it helps all the more if people can see the great things others are doing already. We will connect actions all around the world and make them add up to more than the sum of their parts-but we don't have all the ideas and all the inspiration. We need you to act on yours.


350 ppm je klasican primer medijske zloupotrebe iz koje ce profitorati malobrojna grupa koja sada vlada a koja ce u buducnosti ljudima prodavati pravo na rad i pravo na disanje. Pozivati na demonstracije uzi zahtevanje smanjenja emisije CO2 od onih koji ce imati najvecu korist od uvodjenja carbon marketa je predstava na koju ljudi bez mozga mogu na nasednu.

A oni ce se neckati i praviti kako to ne zele i onda "lose volje" prihvatiti "volju naroda" da im napuni dzepove parama!
dragan7557 dragan7557 00:01 11.05.2009

Re: ---Pamet vlada a snaga klade valja

350 ppm je klasican primer medijske zloupotrebe iz koje ce profitorati malobrojna grupa koja sada vlada a koja ce u buducnosti ljudima prodavati pravo na rad i pravo na disanje. Pozivati na demonstracije uzi zahtevanje smanjenja emisije CO2 od onih koji ce imati najvecu korist od uvodjenja carbon marketa je predstava na koju ljudi bez mozga mogu na nasednu.

A oni ce se neckati i praviti kako to ne zele i onda "lose volje" prihvatiti "volju naroda" da im napuni dzepove parama!

Ovo je mnogo bolje jer ste nauku razdvojili od profiterstva i zloupotrebe ljudi.
Svakako je činjenica da pošto naučnici podležu mani tzv. prestacionog društva da ekstremizira profit vi ste potpuno u pravu da do toga u praksi dolazi i da su zloupotrebe ekstremno velike.

Na planeti na kojoj je Profit Bog koji samo sebi pravi bradu čovečanstvo nema potrebe za žiletima koje do besvesti zbog mode kupuje.

Na drugoj strani naučni instituti neutralno proizvode rezultate koji se prodaju kako bi nauka mogla napred.
Trgovci znanjem (copyright) za jevtine pare kupuju isto i prodaju dalje korporativnom kapitalu koji stvara mase puku sirotinju (lumpen proletarijat) a od bogatih pravi još bogatije.
Ja upravo o tome pišem u seriji o Zelenim na ovom blogu i hvala na komentaru koji ste stavili.

Onog momenta kad znanje postane vlasništvo svih, vlasništvo će kao kategorija prestati da postoji a znaje će biti u funkciji društvenih potreba a ne u funkciji oligarhije.

Da profiteri neće prestati da kradu sve što je tuđe to je nepobitna činjenica.
U glavnim crtama se mi u stvari potpuno slažemo.

pozdrav
dragan7557

miloradkakmar miloradkakmar 00:11 09.05.2009

Vojno u EU

- EU je "skinula" Zapadni Balkan (zemlje bivše SFRJ minus Slovenija plus Albanija - to je Zapadni Balkan) sa liste svojih prioriteta, postoji "zamor i neslaganje" oko proširivanja, a uz ekonomske, finansijske probleme i debatu o Turskoj, taj region je praktično - zaboravljen

Zabluda je u pitanju, jer ako je igde prisutna, EU je prisutna u našem regionu, u Bosni od 1995.godine, sa prvo UN i NATO vojnim snagama, pa onda EUFOR-om i direktnom civilnom nad-upravom nad izabranim predstavnicima i nad legislativom, u Makedoniji je ključni činilac 2001 pri donošenju Ohridskog sporazuma, na Kosovu takođe. dok NATO ima misiju KFOR i još samo ISAF - misija u Avganistanu, prvi put vano evro-atlantske zone i misiju "Active Endevour" u Mediteranu na kontroli brodova s ciljem borbe protiv terorizma


Ne ohrabruje odgovor na navedenu zabludu. Zar ćemo vojnim putem ući u EU ? Zar će Srbiju Kosovo i Metohija uvesti u EU , zahvaljujući prisustvu NATO-a, KFORA i Euleksa ?
Voleo bih da smo u EU, kada se već mora i kada se tim putem krenulo , ali ne na ovaj način .
gordanac gordanac 00:31 09.05.2009

Ne - Vojno u EU

Ne ohrabruje odgovor na navedenu zabludu. Zar ćemo vojnim putem ući u EU ? Zar će Srbiju Kosovo i Metohija uvesti u EU , zahvaljujući prisustvu NATO-a, KFORA i Euleksa ?
Voleo bih da smo u EU, kada se već mora i kada se tim putem krenulo , ali ne na ovaj način .

Odgovor je samo na tvrdnje zablude, ništa više.

O spisku poslova koje MI moramo uraditi još, nisam uopšte pisala.
Prvo na tom spisku je - završetak saradnje sa ICTY.
Tada se stupa u fazu privremenog sporazuma i primene SSP.
Drugo (ili drugo, treće, četvrto i peto) su reforme pravosuđa, borba protiv korupcije, jačanje institucija (efikasnost, odgovornost i kontrola), ljudska prava i slobode odnosno neselektivna primena znakona i kontrola izvršnih organa vlasti.
Uz, naravno, harmonizaciju zakonodavstva kao stalan posao.
Eto, to nas (otprilike) čeka od poslova. (A tu mora mnogo više da se radi - tu mislim na ljude na javnim poslovima, ne na stanovništvo).
Uz to - upravljanje ekonomskom krizom, kao neminovan posao.
miloradkakmar miloradkakmar 01:34 09.05.2009

Re: Ne - Vojno u EU


O spisku poslova koje MI moramo uraditi još, nisam uopšte pisala.

OK.. Biće mi drago da pročitam do kog nivoa se stiglo sa ostvarivanjem navedenog spiska, ko , odakale i zašto koči njegovu punu realizaciju .... Inače, običan čovek, što ti je verovatno poznato, misli ukoliko se završi saradnja sa Hagom da smo već u EU.
gordanac gordanac 01:48 09.05.2009

Re: Ne - Vojno u EU

OK.. Biće mi drago da pročitam do kog nivoa se stiglo sa ostvarivanjem navedenog spiska, ko , odakale i zašto koči njegovu punu realizaciju .... Inače, običan čovek, što ti je verovatno poznato, misli ukoliko se završi saradnja sa Hagom da smo već u EU.

:)))))))))
Ne misli, nesebrigaj!
Potpuno su svesni procesa. I veoma kritični zbog premalo rezultata (s pravom, ako mene pitaš).

Završetak saradnje sa ICTY, to je "prepreka" punoj primeni SSP, Holandija je do sada na takvom stavu, ostalih 26 zemalja članica - nisu, ali EU odluke donose konsenzusom, pa ili dok mi ne završimo saradnju ili dok se Holandija ne predomisli, dotle je ICTY - prepreka.
Mislim da je jedino rešenje - završetak saradnje.
dragan7557 dragan7557 12:49 09.05.2009

Re: Ne - Vojno u EU

pa ili dok mi ne završimo saradnju ili dok se Holandija ne predomisli, dotle je ICTY - prepreka.

Neće biti predomišljanja dok je sadašnji kabinet=vlada na vlasti i dok u formiranju vlada učestvuju tri ključne
partije PvDA, CDA, FDP(liberali koji nisu sada u vladi)

dragan7557
dragan7557 dragan7557 15:45 09.05.2009

Re: nos ili šargarepa po izboru

Prvo na tom spisku je - završetak saradnje sa ICTY.

Sa kojim obećanjem se EU vuče za nos baš kao i građani Srbije za ukidanje viza za EU.

dragan7557
radojicic92 radojicic92 01:55 09.05.2009

...

a meni puna kuca Turaka i Brazilaca
i pitam ih kad ce Srbija u EU
Brazilac, jedini koji me cuo kaze what, pa zar niste vi vec tamo?
Turci me culi svi i eno ih se sad raspravljaju dal' treba oni ili mi prvo
jedino su se slozili oko pesme

samo da dodam najbolji deo teksta
a ne uviđajući da je svaki nemar prema okolini sopstvene lokalne zajednice neporeciv dokaz prezira prema svojoj zemlji i prema sebi samom -
rikomendejsn:)
gordanac gordanac 02:00 09.05.2009

Re: ...

a meni puna kuca Turaka i Brazilaca
i pitam ih kad ce Srbija u EU
Brazilac, jedini koji me cuo kaze what, pa zar niste vi vec tamo?
Turci me culi svi i eno ih se sad raspravljaju dal' treba oni ili mi prvo

:))))))))))))))))))))
e, ulepša mi noć s ovu stranu okeana što nas spaja!
I . skroz razumem zašto su se složili oko pesme...
bauer. bauer. 02:26 09.05.2009

Re: ...

okeana što nas spaja

ima ovde o tankim linijama što nas spajaju i razdvajaju
centaura centaura 09:41 09.05.2009

nema teme

u Srbiji ne postoje ni politički ni institucionalni ni idejni ni strateški protivnici evropskih integracija, dočim onih koji sami sebe takvima smatraju - ima na pretek, oni govore o razlozima svog protivljenja Evropi, ali oni ne rade ništa (niti mogu raditi) što bi protivljenje ikada realizovalo


Za razliku od ovih pomenutih , postoje jedni koji ne pricaju nista , ali vrlo uspesno realizuju...
Atomski mrav Atomski mrav 17:44 09.05.2009

Gordana...

... mislim da ovaj tekst treba da uputiš svojim koleginicama i kolegama koji su na raznim funkcijama na sva tri nivoa vlasti u Srbiji. Oni su ti koji nas "vode u Evropu" pa da vidimo malo koliko o njoj znaju i kakve sve zablude prema njoj gaje.

Tadić: EU more distant than five years ago
gordanac gordanac 19:01 09.05.2009

malo je..

..među nama zabluda, vrlo malo, verovao ti meni ili ne (ako ih ima uopšte)
Skroz pošten tekst, sa člinjenicama, u pravu je.(mislim na link)

Ali čitajući komentare na ovom mom postu (opet se ne odnosi direktno na tebe, da ne bude zabune) potvrdilo mi se ono što se i inače dešava kada se zapodene razgovor o "istinama i zabludama EU integracija", a radi se o sledećem:

Kad hoćeš da se neki posao obavi, kad veruješ da može na osnovu jasnog "spiska mogućnosti", onda domišljaš i tražiš - NAČIN da se to dogodi.

Kad nećeš da se neki posao obavi, kad ne veruješ da je moguće, kad imaš samo "spisak želja", onda domišljaš i tražiš RAZLOG da se to NE dogodi. Ili - još gore - samo opisuješ zašto se već nije dogodilo ili zašto se nikada ni neće dogoditi (to je ono besmisleno štabibilokadbibilo )

I - spoznajni nesklad ruleZ.
Atomski mrav Atomski mrav 19:08 09.05.2009

Re: malo je..

Al' ti reče da je zabluda da je EU "digla ruke od Zapadnog Balkana" usled "ustavne" i ekonomske krize... pa se pitam ko je onda u zabludi?
gordanac gordanac 19:27 09.05.2009

Re: malo je..

Al' ti reče da je zabluda da je EU "digla ruke od Zapadnog Balkana" usled "ustavne" i ekonomske krize... pa se pitam ko je onda u zabludi?


e, kad moram da kopiram sopstveni tekst :))
Evo još jednom šta sam napisala:

- EU je "skinula" Zapadni Balkan (zemlje bivše SFRJ minus Slovenija plus Albanija - to je Zapadni Balkan) sa liste svojih prioriteta, postoji "zamor i neslaganje" oko proširivanja, a uz ekonomske, finansijske probleme i debatu o Turskoj, taj region je praktično - zaboravljen

Zabluda je u pitanju, jer ako je igde prisutna, EU je prisutna u našem regionu, u Bosni od 1995.godine, sa prvo UN i NATO vojnim snagama, pa onda EUFOR-om i direktnom civilnom nad-upravom nad izabranim predstavnicima i nad legislativom, u Makedoniji je ključni činilac 2001 pri donošenju Ohridskog sporazuma, na Kosovu takođe. dok NATO ima misiju KFOR i još samo ISAF - misija u Avganistanu, prvi put vano evro-atlantske zone i misiju "Active Endevour" u Mediteranu na kontroli brodova s ciljem borbe protiv terorizma

A evo i citata iz linka:

"Tadić said that today, “owing to an unfortunate combination of post-Lisbon Constitutional confusion and the global financial crisis,” one got the impression that the EU was not currently ready to accept the Western Balkan states at the speed everyone desired.

Speaking at an international Political-Economic Forum in St. Gallen, Switzerland, the president said that this was why EU membership seemed more remote than five years ago.

He said that regional cooperation, opening the market and harmonizing national legislation with European laws were the best way of channeling expectations in these turbulent times, and simultaneously doing all that was necessary to raise internal standards in these countries to European levels.

“Even in times of uncertainty caused by the financial crisis, I want everyone to know: Serbia remains on her European course. We will continue to be committed to achieving the goals that we have set ourselves. We’ll continue to be a leader in a political, economic and cultural sense in this part of Europe of ours,” Tadić stressed.

In the president’s opinion, the EU will be safer if the Western Balkans, with Serbia in its center, joins it, and if it begins to feel the positive effects of solidarity that comes from membership in the biggest peace project that the world has ever seen. "

Sve dobro rečeno, citirana zabluda ostaje na listi, jer jeste - zabluda.
Političke izjave se i inače moraju pažljivo čitati (postoje pravila, u ozbiljnoj politici, o svakoj reči) i ovo je izjava o našoj odluci, sa svešću o teškoćama i sa svešću da EU ostaje ovde.
Atomski mrav Atomski mrav 19:44 09.05.2009

Re: malo je..

Sve dobro rečeno


Meni liči na opravdanje, pravo da ti kažem. Jer kojom brzinom usvajamo neophodne zakone, teško da nam je usporeni proces prijema novih članica u EU najveći problem. Kamo bela šengenska lista, koliko smo čekali na usvajanje propisa, pa bruka sa izdavanjem novih pasoša i važenjem starih...
gordanac gordanac 19:54 09.05.2009

eh, kada ne mogu...

..da odolim !

Meni liči na opravdanje, pravo da ti kažem.


U zabludi si.


šalamala, ne zameraj, ako može
(nije nikakvo opravdavanje, zaista, to se ne radi, ni na takivm mestima ni inače)
Atomski mrav Atomski mrav 10:29 10.05.2009

Re: eh, kada ne mogu...

Ja bih rekao da su u zabludi svi što veruju političarima, a pogotovo našim.
Zakone usvajamo brzinom puža, a zatim ih ne primenjujemo.
Korupcija, monopoli, policija, sudstvo... nemam ja zabluda o EU i pridruživanju već ne verujem u ljude koji treba da izmene sve ono što bi trebalo da nas dovede na prag EU. Zašto? Zato što to rade već skoro 9 godina i izgleda da će nam trebati još minimum toliko da završimo taj posao ako ga ikad i završimo. Mladost pusta prođe... izgleda da nam još samo preostaje pojedinčano pridruživanje EU, onako po glavi stanovnika...
gordanac gordanac 12:19 10.05.2009

e, ovo je...

...nešto sasvim drugo:
Ja bih rekao da su u zabludi svi što veruju političarima, a pogotovo našim.
Zakone usvajamo brzinom puža, a zatim ih ne primenjujemo.
Korupcija, monopoli, policija, sudstvo... nemam ja zabluda o EU i pridruživanju već ne verujem u ljude koji treba da izmene sve ono što bi trebalo da nas dovede na prag EU. Zašto? Zato što to rade već skoro 9 godina i izgleda da će nam trebati još minimum toliko da završimo taj posao ako ga ikad i završimo. Mladost pusta prođe... izgleda da nam još samo preostaje pojedinčano pridruživanje EU, onako po glavi stanovnika...

Razuman stav.
Tako razmišlja jedan dobar broj ljudi u Srbiji.
Izuzetno je nizak nivo poverenja u političke stranke i u većinu institucija, upravo iz sasvim racionalnih razloga o kojima govoriš.

Procena iz tvog komentara je da "će Srbiji trebati 9+9=18 godina" i ako uporediš sa Slovenijom - njima je trebalo 14 godina, Rumuniji i Bugarskoj 17 godina. A nisu imali teško nasleđe koje Srbija ima.
Spisak mogućnosti Atomski mrav, spisak mogućnosti. Puno bih ti o tome mogla pričati, ali "nema si ga fajda od priču" , treba raditi.
"Privođenje odgovornom ponašanju ljudi na javnim poslovima" je takođe deo procesa EU integracija, malo kroz promenu ponašanja pritiscima, malo kroz regulativu i propise koji zabranjuju ponašanje zasnovano na bahatosti i neznanju.

Otići iz Srbije?
Ne, nije moj izbor.
Menjati Srbiju - jeste.
Vredno je svakog rada i napora.
nekad-bio-kuki nekad-bio-kuki 18:49 09.05.2009

jos o zbludama i istinama

Ulaskom u EU potecice mled i mleko - zabluda - osim omogucavanja pristupa nekim fondovima, nece se pare preliti iz EU u Srbiju i standard se, preko noci, izjednaciti sa ostalim evropskim drzavama. Kao i uvek, to ce zavisiti samo od nas.

Prihvatanje i primena zakonz, pravilnika, propisa i sl. ce biti rigorozno nametnuti - istina - to nema veze sa politikom, supremacijom, podcinjavanjem i slicnim konspirativnim teorijama vec sa birokratizamom koji je usadjen u DNA evropskih drzava i naroda. Nismo ni mi toga postedjeni, dapace!

P.S> Retko se javljas, al' kad se javis ...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana