Politika

U čast 9.maja, Dana Evrope, malo o istinama i zabludama o EU

gordanac RSS / 08.05.2009. u 13:09

0010.gif - tekst posvećen različitim perspektivama koje (ako želimo) može da nam da 9.Maj, tekst podsećanja na prošlogodišnju atmosferu DANA EVROPE i malo o predrasudama, zabludama i tlapnjama kad su evropske integracije u pitanju i sasvim malo i najmanje o pojmarošima koji se, ponosni na sopstveno neznanje, ponekad bave Evropom -

- tekst je i pokušaj dokaza da u Srbiji ne postoje ni politički ni institucionalni ni idejni ni strateški protivnici evropskih integracija, dočim onih koji sami sebe takvima smatraju - ima na pretek, oni govore o razlozima svog protivljenja Evropi, ali oni ne rade ništa (niti mogu raditi) što bi protivljenje ikada realizovalo, ali je dobra vest da svi ti "kobajagi" euro-skeptici, euro-demagozi, euro-anti-globalisti, euro-pojmaroši i ini mogu sasvim lako pridružiti svakom dijalogu o Evropi i njenom Danu, samo ako malo "uzmu knjige u šake", jer već odavno ne postoji nikakav razlog da njihovo sopstveno neznanje o bilo čemu bude "omen" atmosfere u Srbiji - 

- i malo ponovo o nedostatku "kulture samopoštovanja" koju skoro pa i ne treba - dokazivati, od nedostatka putokaza na putevima do mesta na koje smo (kao) ponosni, preko neznanja o procenama šta, koliko i gde, koliko sporo i s kolikim greškama se menja po pravilima evropskih integracija, sve do bacanja đubreta gde god to stignemo, sve "busajući se u grudi" patriotske i slobodarske, a ne uviđajući da je svaki nemar prema okolini sopstvene lokalne zajednice neporeciv dokaz prezira prema svojoj zemlji i prema sebi samom - 

Tekst na koji je postavljen link sadrži podatke i linkove koji, čitanjem, daju sve potrebne informacije o evropskim počecima, o evropskoj ideji i vizionarstvu i hrabrosti predlagača buduće EU neposredno po završetku II svetskog rata. Ta, 2008.godina bila je proglašena za "Godinu međukulturnog dijaloga" i bilo je zamišljeno da protekne  sasvim drugačije nego što nam se svima dogodila, ostajući zabeležena kao godina finansijske i ekonomske krize koja je izvršila nepobitan uticaj i na taktike i promenjene strategije Evrope koja slavi svoj Dan 9.maja.

I ta je godina, paradoksalno ili ne, krunski dokaz da li je i koliko je EU - dobra, efikasna i funkcionalna tvorevina. Mogu se, za neverne Tome, lako i brzo napraviti procene kako bi članice EU "prošle" i kakve bi bile da nema EU, ali to je sasvim besmislen i vremegubeći štabibilokadbibilo razgovor (čijem su zavodljivom, pojmaroškom otrovu ljudi po Srbiji, na žalost, tako ponekad skloni, jer nije zahtevno i naporno ćeretati o tome i nije teško "biti u pravu" stavom "e, a da smo...", ali - eto nismo i potpuno je i totalno neevropski  negovati taj "stil" dijaloga, koliko god neodoljiv ponekad bio...). Dakle, EU se suočila sa debaklom ekonomskog i finansijskog sistema uspešnije nego USA, i sada svedočimo stvaranju novih regulacija koje bi trebale imati meru "zaštite od protekcionizma", "zaštite evro-zone" i "zaštite (inače) uspešnih pravila tržišne ekonomije". Sve to institucije EU pokušavaju da naprave u izbornoj godini za EU parlament (juna ove godine su izbori), vodeći računa o započetima (pa dvaputa propalim) institucionalnim reformama same EU i o potrebi da procenat izašlih na "evropske izbore" ne padne ispod procenta koji bi ih učinio - besmislenim. (Izlaznost na evropske izbore u pojedinim zemljama članicama je i do sada bio - zabrinjavajuće nizak).

Dakle, šta bi bile istine i zablude o evropskim  integracijama, o Evropi i o proširivanju EU kad su u pitanju dijalozi, debate, stavovi, komentari, analize, štagod i sve na šta se može (istina retko, ali - ipak) naići u našoj javnosti ?

ISTINE:

- Srbija je svoje evropske integracije započela na Samitu EU u Solunu juna 2003.godine i od tada teku pregovori, rokovi, međusobna obaveze i prava. Vlada Srbije je jednostrano, 2001. godine donela odluku o harmonizovanju zakonodavstva

- Formalnu odluku Srbija je donela usvajanjem "Rezolucije o pristupanju EU" 13.10.2004. u Skupštini Srbije i to je jedna od specifičnosti Srbije - u drugim zemljama to su obično radile vlade, a ne parlamenti

- EU integracije su proces "EU is rule maker, WE are rule taker", pravila postoje, takva kakva su, pravi ih EU i o pravilima nema pregovora, pregovarati se može samo o rokovima. Pravila EU integracija su jedan od najefikasnijih i najjednostavnijih prenosa znanja, standardizovanih, o upravljanju javnim poslovima, o sektorskim politikama i svemu što se tiče regulacija u državi

- Vrednosti EU izvedene su iz hrišćanskih učenja i sve ono što se naziva "moralom i etikom" zapisano je članovima raznih zakona kojima se zabranjuje ponašanje zasnovano na predrasudama, na nejednakosti, na diskriminaciji, na nepoštovanju dokumenata koji tretiraju ljudska prava, prava i slobode čoveka i građanina

- Pravila EU integracija imaju vrlo jasno definisane stepenice i vrlo jasno uređeno procenjivanje i ocenjivanje o promenama koje je neka država uradila i to kroz nekoliko osnovnih dokumenata:

a) Studija o izvodljivosti (studija koju prave za to zaduženi u EU i kojom se daje "zeleno svetlo" nakon što je neka država rekla "hoćemo da budemo članica EU", a EU odgovori "OK, hajde da vidimo da li za to postoje elementarni uslovi" )

b) Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (sporazum koji državu označava kao "pridruženu članicu", kojim se prvi put uspostavljaju zajednički organi na nivou vlada i parlamenata i sporazum koji detaljno utvrđuje ekonomske veze i zajednička pravila)

c) Sticanje statusa države-kandidata za članstvo (popunjavanjem upitnika koji se dostavlja vladi i kojim se detaljno odgovara na sva pitanja iz svih poglavlja koji se tiču međusobnih prava i obaveza)

Posebni ugovori vezuju se za samo članstvo u EU, ulazak u evro-zonu i u šengen-zonu.

- Evropske integracije su dobrovoljan proces i države dobrovoljno odlučuju da u sistem međusobnih prava i obaveza sa EU - uđu, onako i onda kada i kako procene da je to dobro po njih same

- Ocene o rezultatima tokom procesa pristupanja donose za to nadležni organi EU, oni svoje procene i primedbe dostavljaju zemlji koja pristupa sa predlozima šta, gde i kako poboljšati, ako za poboljšanje postoje resursi i istovremeno od novca sopstvenih poreskih obveznika (stanovništva država članica) izdvaja novac namenjen fondovima pomoći za države koje pristupaju (tokom decenija pridruživanja, raznih, ti su se fondovi menjali po imenima i nadležnosti i sada su IPA - Predpristupni fondovi iz kojih se finansiraju razni sektori u zemlji koja se pridružuje - iznos za Srbiju je negde oko 200 miliona evra godišnje)

ZABLUDE:

- EU ne tretira Srbiju jednako kao i druge zemlje

Zabluda je u pitanju, jer za razliku od drugih zemalja koje su se pridruživale, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija imaju "dodatni" kriterijum koji se često naziva "Kopenhagen plus" jer nadležni u EU razmatraju i izveštaj o saradnji sa ICTY (Haški tribunal) i bez obzira što se formalno ne nalazi u "opštim kopenhaškim kriterijumima" taj izveštaj može da bude odlučujući za opštu procenu napretka države

- EU je "skinula" Zapadni Balkan (zemlje bivše SFRJ minus Slovenija plus Albanija - to je Zapadni Balkan) sa liste svojih prioriteta, postoji "zamor i neslaganje" oko proširivanja, a uz ekonomske, finansijske probleme i debatu o Turskoj, taj region je praktično - zaboravljen

Zabluda je u pitanju, jer ako je igde prisutna, EU je prisutna u našem regionu, u Bosni od 1995.godine, sa prvo UN i NATO vojnim snagama, pa onda EUFOR-om i direktnom civilnom nad-upravom nad izabranim predstavnicima i nad legislativom, u Makedoniji je ključni činilac 2001 pri donošenju Ohridskog sporazuma, na Kosovu takođe. dok NATO ima misiju KFOR i još samo ISAF - misija u Avganistanu, prvi put vano evro-atlantske zone i misiju "Active Endevour" u Mediteranu na kontroli brodova s ciljem borbe protiv terorizma

- EU samo sprovodi zahteve USA, ona nema samostalnu politiku

Zabluda je u pitanju jer EU i USA imaju vrlo ozbiljne (i ponekad vrlo komplikovane) partnerske odnose, a uvođenjem evra pokazalo se da je EU moćan ekonomski partner, razlike postoje u spoljnjoj politici jer USA ima vrlo jasnu decenijsku ciljnu spoljnju politiku (šta god mi mislili o ciljevima te politike, ne vrednujem, samo kažem da se - zna) dok EU češće svoje ciljeve ostvaruje bilateralno i multilateralno, što je po članice koja se pridružuju - čista prednost

- EU "ne sme" od Rusije, inače bi se ponašala još "gore"

Zabluda je u pitanju jer postoji vrlo bliska institucionalna saradnja EU i Rusije i na nivou civilnih, izabranih institucija i na nivou vojne saradnje NATO-Rusija kao posebno organizovanog oblika saradnje, pri čemu je Rusija i članica "Partnerstva ua mir", a uz energetsku zavisnost proširenje i jačanje te saradnje je sasvim izvesno. EU ima poseban sektor i za Mediteransku Afriku i za Daleki istok i to je strategija koja se primenjuje uporedo sa drugim procesima globalizacije

- EU ima za cilj imperijalizam i "porobljavanje i uništavanje" ekonomija svih drugih, nametanje kupovine samo svojih roba i potpunu zabranu svih tradicija i navika koje imaju društva i zemlje koej se pridružuju

Zabluda  koja spada u kategorije "belih ili ćelavih laži" koje su, inače, vrlo uspešne i česte u primeni kod demagoga, populista i inih koji ili prosto ne trpe uvođenje reda u sektorske politike ili svoje lične frustracije projektuju lažući "masno" o procesu evropskih integracija, što je uvek (i potpuno prirodno) neverovatno zanimljivo za medije, za prepričavanja, spletkarenja i "širenja priča" o "strahotama" kojima će nam EU zabranjivati našu tradiciju i naše navike (primeri su da nema više "pečenje rakije", "pečeni prasići", "sve je sterilno i bez duše", "zabranjivaće se stari običaji" itd. itsl.)

- Ulaskom u EU gubi se nacionalni identitet, a bez nacionalnog identiteta države nisu moguće, pa ni takva nadnacionalna tvorevina kakva je EU, te će se i ona pre ili kasnije - raspasti, a sigurno pre nego što mi uđemo

Zabluda jer niti nacionalne države postoje oduvek niti je EU nadnacionalna tvorevina tipa Austro-Ugarske (koliko god bi se i ona mogla po dobru pominjati), sa dugom listom nezadovoljstava i nerešenih nacionalnih pitanja iz XIX veka, naprotiv, EU ima organizacione i institucionalne probleme, ali ima i sistem kojim traga za rešenjima kako da POBOLJŠA sopstveno funkcionisanje, a ne kako da sprečava države članice da izraze svoje nacionalne interese i ta je razlika strateškog pristupa ona najveća i najbolja novina koju je EU "donela" u međudržavne odnose - jednostavno - EU uvek hoće da reši svoj problem i onda traži NAČIN za to, za razliku od uvreženog političkog ponašanja mnogih koji ustvari neće da reše nikakav problem, pa onda traže RAZLOG zašto ga je nemoguće rešiti

- Sve "nove članice" EU (deset zemalja koje su članice postale 2004.godine i dve iz 2007.godine) sada "žale" što su u članstvu i nostalgično se sećaju vremena pre "uvođenja demokratije i evropakih integracija", čudeći se danas zašto je, urušavanjem blokovskog, bipolarnog sveta, kod njih samih sazreo "konsenzus" da je EU njihovo sopstveno rešenje za budućnosti i osećajući se prevarenima što ne žive u "društvu blagostanja" i što se ustvari nije mnogo toga promenilo u njihovoj svakodnevici

Zabluda koja spada u kategoriju blažih "belih laži" koje se ne mogu potkrepiti apsolutno nikakvim podacima o "većinskom mišljenju" ili predlozima za "promene politika" tih zemalja, ali su istovremeno jasan pokazatelj o (vrlo često opravdanim) nezadovoljstvima nekih društvenih grupa rešenjima koja primenjuju njihove sopstvene vlade i parlamenti među kojima ima priličan broj ljudi koji, u želji da pokušaju da opravdaju neku od svojih autonomnih odluka, umeju da slažu "ne bismo mi to, nego EU traži od nas...", a najčešće se tiče ostvarivanja ranije stečenih prava (radnih, socijalnih, imovinskih, građanskih, kakvihgod...) i nesposobnosti ljudi na javnim poslovima da nađu rešenja koja su najbliža interesu grupe čija se prava eventualno krše

 

Listi "istina i zabluda o EU" sasvim sigurno bi se moglo dodati još više i istina i zabluda i činjenica i ubeđenja (koja često imamo tako da ni ne znamo odakle nam, niti o tome razmišljamo), ali i ta mogućnost dodavanja na listu je tako - evropska. Govori o tome da se procesi promena, reformi, smene dobrih vremena i kriza nikada "ne završavaju" tako da možemo reći  "e, sada živimo u najboljem od svih svetova". Ta tvrdnja je privilegija jednopartijskih društava bez političkih i ekonomskih sloboda u kojima je postojala i tvrdnja da  je jedna partija u stanju da gradi društvo bez ikakvih konflikata, u kojima su "ideje partije" dovoljne za rešavanja bilo kog problema, Jes`, paz` da nisu. Tragove tog i takvog mišljenja, inače, smatram najštetnijim za proces temeljenja dijaloga u post-jednopartijskim društvima jer prilično uspešno sprečavaju da se uvidi da demokratska društva nisu BEZKONFLIKTNA društva, naprotiv, demokratija je jedan od NAJKONFLIKTNIJIH načina organizovanja ljudi u društva i države i uspešna je iz jednog veoma prostog razloga - uklanja zabludu da je uopšte moguće ukloniti sasvim konflikte i nepravde iz bilo kog ljudskog društva i predlaže da se radi jedino moguće - izgradnja institucija, mehanizama, sredstava i načina da se konflikti rešavaju po unapred poznatim pravilima i pod kontrolom najšire, a posebno medijske javnosti.

Po kvalitetu i efikasnosti tih mehanizama za rešavanje konflikata u društvu se uglavnom i razlikujemo mi, koji se Evropi pridružujemo i oni koji su već članovi EU.

Priroda konflikata ostaje mahom ista - različite društvene grupe imaju različite interese i nikada neće ni moći ni umeti da na spontan način nađu najbolje rešenje i "zajednički interes" sami od sebe, već tome služe institucije i "recepti" poput ovog koji je EU svima ponudila za ideju sopstvenog proširenja i - proširivala se već pet puta.

I - opet će.

European_Union_enlargement.gif Komentari (315)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

gordanac gordanac 19:11 09.05.2009

jos o zbludama i istinama

Ulaskom u EU potecice mled i mleko - zabluda - osim omogucavanja pristupa nekim fondovima, nece se pare preliti iz EU u Srbiju i standard se, preko noci, izjednaciti sa ostalim evropskim drzavama. Kao i uvek, to ce zavisiti samo od nas.

Jeste.
I ova zabluda može da se doda na listu, tačno.

long time no see, as well
good to seeeeeeeee!
NNN NNN 20:16 09.05.2009

200

Unfuckable Unfuckable 04:31 10.05.2009

neko deci diluje veronauku, a neko

topcat topcat 04:39 10.05.2009

Re: neko deci diluje veronauku, a neko

zašto me podsjeća na one predmete tipa obrana i zaštita u 8. razredu ili kasnije marksizam i socijaljističko samoupravljanje?
sybil sybil 04:44 10.05.2009

Re: neko deci diluje veronauku, a neko

pa nije valjda to isto-veronauka i evropska unija.
topcat topcat 04:56 10.05.2009

Re: neko deci diluje veronauku, a neko

sybil
pa nije valjda to isto-veronauka i evropska unija.

Pa netko vjeruje u djeda mraza, netko u evro-atlantske strukture mira i demokracije, a netko opet vjeruje da će EU donijeti blagostanje.
Sloboda izbora dozvoljava da izabereš i zabludu.
drug.clan drug.clan 17:21 10.05.2009

Re: neko deci diluje veronauku, a neko

Unfuckable
druge stvari

da nastavimo sa ispiranjem...

stavite cevcicu u nos i govorite chok, chok, chok.....
Kazezoze Kazezoze 17:45 10.05.2009

Re: neko deci diluje veronauku, a neko

topcat
sybil
pa nije valjda to isto-veronauka i evropska unija.

Pa netko vjeruje u djeda mraza, netko u evro-atlantske strukture mira i demokracije, a netko opet vjeruje da će EU donijeti blagostanje.
Sloboda izbora dozvoljava da izabereš i zabludu.

biram deda mraza:)))
Atomski mrav Atomski mrav 10:38 10.05.2009

A je li i ovo zabluda?

dragan7557 dragan7557 13:17 10.05.2009

Re: A je li i ovo zabluda?

U čast 9.maja, Dana Evrope,

Dokono se malopre prošetah po jučerašnjim arhovama štampe u 4 EU države sve da bih ustanovio kako je gde proslavljen ovaj Veličanstveni praznik i šta pisana štampa izvesti o tome.
Države :

Belgija
Holandija
Engleska
Nemačka
Najuticajnije i najtiražnije novine osim za Englesku gde pogledah BBC.

Rezultat:
Ni jedna jedina reč o danu Evrope !!!!!!!!!
Onda odoh na vesti jučerašnje B92 i šta vidim:
Ivica Dačić i Socijalisti zasedaju. Napočetku se peva himna Bože Pravde a na kraju sastanka svi u glas, piše, su pevali:
Oda Radosti EU himna.

A ja zamislih refren Ivice Dačića iz 1999 tokom bombardovanja citat; "ne treba nam njihova demokratija"

O, tempora o,mores. Blagodet Internet.

dragan7557
thug_b thug_b 05:26 11.05.2009

izbor?

I - opet će.
a skoro je neko za buducnost i mladost rekao da uvek pobedjuje...
(sto je zdravorazumska premisa, valjda, pa je kao takva dovoljna da iz nje)
...sledi da ce da ce pobediti i u konkretno pomenutom slucaju i to... - kad-tad
- to mi je bilo mnogo smesno, i bas onako politicarski, a od nepoliticara, ako ne i apoliticara... u svakom slucaju, od osobe za koju narod ne sljaka, od osobe koja jeste narod, osobe od poverenja
e, i to hocu da pitam (da pitam, of course, mogla bi za gordanac blog da se preimenujem u johnny quest, napr:)

da ce nije pitanje ni meni, cenim, nego kad ce? i ne kad ce u smislu godina (generacija), nego da li ce onda kada to jos uvek bude izbor, ili ce, kao i do sad, promena da se usunja necujno, neprimetno, neprimetno poput cinjenice da se u srbiji kupuju i nose patike maidinazijabyunderpaidkids&thendistributedbydeltafortrulizapad, jer drugih nema a opanke su demode?

jer, izbor je kad pristajes jasno i glasno na nesto (ne protiv necega, od protiv ne mozes da napravis cilj, a bez cilja protiv sipa kao kisa). onda u korisnim posledicama uzivas, a iz ostalog ucis kako da napravis jos korisniji izbor - izbor je zivot, nema loseg izbora. tako, u ovom slucaju sa patikama, srbija bi rekla, mi nemamo pojma kako da pravimo patike, ne slazemo se sa tim kako ih i gde pravi eu, ali ne mozemo bosi ni mi ni azija, pa hocemo sa eu, hocemo da segrtujemo, and cilj nam je da pre nego kasnije pravimo patike bez da mucimo aziju.
koncept izbora (bolje receno, segrtovanja) ljudi inace vrlo lepo razumeju kad treba da se ne odreknu necega ili ne podele nesto korisno sto imaju, najcesce ono sto sami, from the scratch, ne bi umeli da stvore.

a izbor koji to nije (tako cu ga zvati), je vegetiranje, da ne kazem nesto jace. to je kad ti se ne svidja stanje stvari, ne svidja ti se pa ne prihvatas nista sto je ponudjeno kao promena, ali i sam ne radis nista i - izbor za tebe donese neko drugi. i ti se onda prilagodjavas, vegetiras u posledicama izbora... mrskih ti politicara i belosvetskih zajednica:) iz tudjeg izbora mozes samo da nagadjas koje bi posledice za tebe bile korisne a koje ne, pa ako i resis jednom da nesto odlucis, pocinjes od nule... a ne od odande kad su one barabe ono za tebe odlucile. od uzivanja u korisnom nema ni govora - uvek ces se pitati jeli stvarno korisno ili su te barabe navukle da bi te jos gore zeznule i... uvek ce izgledati kao da je ovo drugo jer nista ain't perfect:)

meni je srbija zemlja, njeni gradjani ljudi izbora koji to nije! srbija je zato (po meni) na nuli. ima i gorih zemalja da se u njima zivi u katastrofalnim posledicama izbora i neizbora (i-haaaaj), ali mi je manje besmisleno, ponizavajuce (kao zivom bicu koje gives a f... about some other folks and beings:) da donesem i stanem iza odluke za koju unapred cenim da nije najbolja na svetu, nego da se od ponudjenog gadim koliko i od statusa quo, a da pri tom ne radim nista osim sto jedem povrce po kom je povrtlar odokativno sunuo hemikalije kojih se eu karavan ratosiljava na putu do afrike... pa od cega ce da zivi ako mu propadne rod, delta ce da manjak da uveze iz bugarske za cas.

...ako me razumete:) to je pitanje. ima li izgleda da eu bude izbor? inace, biti ce, ali dzaba, ha?
gordanac gordanac 06:45 11.05.2009

Re: izbor?

...ako me razumete:) to je pitanje. ima li izgleda da eu bude izbor? inace, biti ce, ali dzaba, ha?

Taj izbor jje NAPRAVLJEN.
O tome je , mahom, ceo post.
EU, pristupanje EU, je naš DOBROVOLJAN izbor, Skupština donela odluku, i sve što su i inače radili ii drugi, pristupajući - radimo i mi, kao država i kao društvo.

Ako ja komentar dobro razumem, dilema je da li je taj IZBOR "napravljen" i u glavama onih koji upravljaju i svih drugih, tako da se ima svest o samoj prirodi procesa.

I to - JESTE.
I o tome je - osnovni tekst - svesti o poslovima i zadacima IMA, ali ZNANJA - manjka.
Kod stanovništva postoji vrlo jasna opredeljenost i izbor i vrlo visoka kritičnost i prema odlukama EU i prema rezultatima javnih poslova u Srbiji, potpuno racionalno.

Moguće je da se komentar odnosi na PROMENE PONAŠANJA svih nas, promene koje nekad koštaju novaca, a nekad su samo pitanje volje i znanja, promene kojima bi, svi zajedno "više ličili" na društvo čiji ravnopravni član želimo biti.

I o tome je osnovni post - predlažem razgovor o tome šta su ISTINE, a šta ZABLUDE, pa ako neki od nas zaključe da napisano "ima veze s mozugom", onda bi se od zabluda - moglo odustajati, a istine "proveravati, tako ja mislim.

I na kraju (ne odnosi se direktno na tvoj komentar, više kao generalni utisak, da ne bude zabune) :
Ljudi ponekad, u komunikaciji sa mnom, ovde na blogu, ustvari ne pričaju SA MNOM, već sa sopstvenom percepcijom O MENI, o tome šta ja mora biti i sigurno JESAM; čim sam političarka, i ja to razumem (i oprez nikada nije na odmet kad se priča sa političarima :)))), ali time se ponbekad propušta i šansa da zaista - razgovaramo. Što je šteta.

thug_b thug_b 06:44 12.05.2009

Re: izbor?

Ako ja komentar dobro razumem, dilema je da li je taj IZBOR "napravljen" i u glavama onih koji upravljaju i svih drugih, tako da se ima svest o samoj prirodi procesa.


yep:) ja boldovala glave svih drugih jer su za mene vaznije. glave upravaljaca su i same deo mehanizma, one nisu potrosaci nego proizvodjaci. vazne su, of course, ali sta ce ti one i savrsene ako naprave nesto sto potrosac ne zeli, ne zna da zazeli, nece, sta li... ne znam vise ni sama...

Kod stanovništva postoji vrlo jasna opredeljenost i izbor i vrlo visoka kritičnost i prema odlukama EU i prema rezultatima javnih poslova u Srbiji, potpuno racionalno.

yep or nope? ja boldovala potpuno racionalnu visoku kriticnost jer i do sada nije bilo u manjku - naprotiv, nesrazmerno je razvijena (ogromna je) u odnosu na volju. fenomen jedan, vrlo zabrinjavajuc. to je pitanje, a ne da li ce. izanalizirali su sve sto postoji, od piramida do pticijeg gripa, vrlo detaljno, ako nista drugo, and zakljucili da, pozeleli da, pronasli volje za ...? to mi nije jasno, to me plasi. tu se staje, to se ni ne zapocinje.

Moguće je da se komentar odnosi na PROMENE PONAŠANJA svih nas, promene koje nekad koštaju novaca, a nekad su samo pitanje volje i znanja, promene kojima bi, svi zajedno "više ličili" na društvo čiji ravnopravni član želimo biti.

yes! kad ne radis nista i pocinjes od nule uvek je samo u pitanju volja (zelja), zato boldovala ja. a kad znas da kritikujes, i to si vec vrhunski temeljno obavio, a jedva da si nesto dozvolio da se pocne sprovoditi u delo, onda se to kaze ovako:
"...promene kojima bi svi mi postali bolji od drustva... ciji ni ravnopravni clanovi nismo niti cemo postati beskrajnim analiziranjem manjkavosti njegovog praktikovanja vestina, a bez da ista od vestina pokusamo steci, o vestinama samim pokusamo saznati".
niko ti nece braniti da budes bolji, a koliko si izanalizirao greske, sram da te bude ako ne budes bolji...

I o tome je osnovni post - predlažem razgovor o tome šta su ISTINE, a šta ZABLUDE, pa ako neki od nas zaključe da napisano "ima veze s mozugom", onda bi se od zabluda - moglo odustajati, a istine "proveravati, tako ja mislim.

razumela ja da se radi o nudjenju informacija glavama i pozivom da se o istim razgovara. ali kako su mnoge glave krenule iz perspektive zavera i zaludnosti zapocinjanja necega sto nije savrseno i ne moze biti dobronamerno jer je politika, a sama sam izuzetno potkovana u tom smislu, rekoh, daj da i ja krenem iz te moje perspektive i da pokazem kako ja stizem do sasvim drugacijeg zakljucka od mojih drugara ljubitelja zavera. nisam uspela, a mozda i jesam jer...

I na kraju (ne odnosi se direktno na tvoj komentar, više kao generalni utisak, da ne bude zabune) :
Ljudi ponekad, u komunikaciji sa mnom, ovde na blogu, ustvari ne pričaju SA MNOM, već sa sopstvenom percepcijom O MENI, o tome šta ja mora biti i sigurno JESAM; čim sam političarka, i ja to razumem (i oprez nikada nije na odmet kad se priča sa političarima :)))), ali time se ponbekad propušta i šansa da zaista - razgovaramo. Što je šteta.

ovako nesto da mi vise niste ni indirektno uputila (obratiti paznju na pretece polu- persiranje:)))). i ja razgovaram. i ne pada mi na pamet ni da sastavljam a kamoli da razgovaram sa "mojom percepcijom o vama". i da dodam a u cilju daljeg negubljenja vremena:
biti ce da smo obe, ponaosob and uzajamno "izuzetno oprezne", ha gordanac? da ne bude zabune, vi ste prvi poceli sigurno. ja sam mladja i neiskvarenija, naivnija, whatever...:))))
ja od vas ne ocekujem nista, ni odgovor a kamoli istinu, to ne ocekujem ni da znate. percepcija je da ste vi tamo gde ja ni u ludom ludilu ne bih bila, vi nesto piskarate i hocete da razgovarate, razmenjujete reci - od koga je, meni je strava:))) ... i'm sold:))))
ono sto pisem nije uvek najsrecnije i najasnije formulisano, nije dovoljno dobro ni meni - zato i pitam, zato i pisem sa bas onako kako mi padne na pamet jer nadam se da u ogledalu anti-protivnika:))) procitam gde samu sebe spoticem.

zabole me glava, ovo kraja nema a i pocetak mu jedva pronalazim - ali ne odustajem. ima da vam pomognem sa tim j...nim integracijama, pa kad se zavrse (zapocnu:))) eto mene da vas uhvatim za ruku i ima da idemo od institucije do institucije i da vidimo sta ko vise ne razume kako treba i kako moze sad i odmah i bez para i zasto je to uvek deveta rupa na svirali, ma ni deveta, nego "nevidljiva"!!! ne pricam o emocijama, moralu, pricam o bezzakonju najstrasnijem.

and also, ja ne stizem da visim ovde svaki dan, kao neki sto imaju vaznija posla od mene:))) zato ponekad repliciram posle sto godina, ili ne stignem uopste pre nego sto se zakljuca blog.
gordanac gordanac 07:14 12.05.2009

Re: izbor?

HVALA TI
Onoliko.
I još jednom izvinjenje što je opservacija o "komunikaciji i percepciji" napisana u istom komentaru sa ostalim.
Neće se ponoviti.
Hvala još jednom na razgovoru.
Motivišući je, onoliko....
marco_de.manccini marco_de.manccini 15:34 11.05.2009

веома пажљиво урађена мапа!

Горе на мапи из 1957 територија Алжира је укључена у ЕУ.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana