Srđa Popović, advokat, povodom optužbi Caneta Subotića

angie01 RSS / 14.05.2009. u 18:42

Razgovarao: Bojan Tončić

y185195416315172583_1.jpg PHOTO: BOŽIDAR PETROVIĆ

U intervjuu zagrebačkom Jutarnjem listu biznismen Stanko Subotić (za kojim je u Srbiji raspisana poternica) izneo je niz tvrdnji kojima je optužio bivšeg predsednika Vlade Srbije Vojislava Koštunicu i njegov kabinet za organizaciju političke pozadine ubistva premijera Zorana Đinđića. Druga se strana, izuzev Aleksandra Tijanića, u vreme atentata Koštuničinog savetnika za medije, nije oglasila. U razgovoru za e-novine advokat Srđa Popović, zastupnik porodice Đinđić, govori o dokazima koji na procesu atentatorima nisu izvedeni i medijskoj kampanji koja je pratila taj zločin.

*Da li u intervjuu Stanka Subotića "Jutranjem listu" nalazite potvrdu svoje ideje da postoji vidljiva politička pozadina atentata na Zorana Đinđića?

Intervju Stanka Subotića svakako sadrži tvrdnje koje se uklapaju u ceo onaj niz dokaza koje sam predlagao na glavnom pretresu, a koji bi - da su izvedeni - pomogli da se rasvetli politički kontekst tog događaja. To se, pre svega, odnosi na medijsku kampanju iz DSS-a da se Đinđić poveže sa švercom cigareta, da se označi kao mafijaš, čime se pripremao teren da se atentat na njega pripiše tobožnjem unutrašnjem obračunu mafije.Tako nešto i jeste pokušavano u izjavama samog Koštunice, Nalića, Jočića, Tijanića, koji su te tvrdnje zasnivali na pisanju Pukanićevog Nacionala, kao i pismima Ljilje Buhe, pisanim po diktatu Ulemeka i Spasojevića. Dakle, radilo bi se o sinhronizovanoj kampanji Koštuničinog okruženja i kasnijih ubica.

Subotić takođe tvrdi da je u kabinetu Koštuničinom postojala neformalna grupa, koja je vodila tu kampanju, na čelu sa Radetom Bulatovićem, Draganom Jočićem, Aleksandrom Tijanićem i Aleksandrom Nikitovićem... Ja sam na sudu predlagao saslušanje prve trojice, ali je Sud taj predlog odbio. Zanimljiva je i tvrdnja Subotića da su tekstovi Nacionala prevođeni u Koštuničinom kabinetu i slani tužilaštvu u Bariju i Uredu za borbu protiv korupcije Evropske Unije. A posebno je zanimljiva tvrdnja Subotića da poseduje materijalne dokaze i svedoke o tome da je Dušan Mihajlović pokušao da ga reketira za 15 miliona evra, da bi ga za uzvrat skinuo sa liste lica sumnjivih za šverc duvana. Ako stvarno postoje takvi dokazi, onda bi se mnogo lakše razumelo neobjašnjivo i ničim izazvano, "spontano" i strasno istupanje Dušana Mihajlovića kada je, s naknadnom pameću, u B92 Poligrafu Jugoslava Ćosića, iznenada "otkrio" da iza atentata na Đinđića stoji, „u stvari", Vladimir Popović-Beba" Da je to ta "politička pozadina" za kojom svi uzaludno tragaju na pogrešnom mestu. I to u doba kada je na čelu unutrašnjih poslova bio Dragan Jočić.

*Koliko Vam Subotićevi stavovi u tom intervjuu deluju ubedljivo ?

Prvo, mora se odmah reći, da se Stanko Subotić nalazi pod optuženjem i da svakako ima interesa da činjenice predstavlja na način koji je koristan za njegovu odbranu. Dakle, mora im se prići oprezno. S druge strane, ne samo što slika koju on prezentuje, uzeta sama za sebe, deluje logično i koherentno, već se ona uklapa i u mnoge druge činjenice, kako one opštepoznate, tako i one čije sam dokazivanje ja predlagao u Specijalnom sudu, a koje se, pre svega, odnose na podudarnost javno iznošenih političkih stavova i ciljeva atentatora i Koštuničinog okruženja, kao i odnosa, susreta i razgovora na relaciji Ulemek-Spasojević-Tomić-Bulatović-Koštunica-Bagzi-Kajganić-Jočić.
Konačno, punu pažnju zaslužuju i navodi Stanka Subotića da za neke od ovih tvrdnji može da ponudi materijalne dokaze i svedoke. Dakle, bez obzira na procesni položaj Stanka Subotića, njegove izjave, iz navedenih razloga, dovoljno su kredibilne da bi zahtevale ozbiljnu proveru. Istina o atentatu na Zorana Đinđića će isplivati, ona isplivava postepeno kroz sve nove i nove delove mozaika i treba razumno očekivati da će se to i nastaviti.

*Kao i u procesima za ratne zločine, u procesu atentatorima na Zorana Đinđića ostala je u senci uloge države. Da li je u procesu atentatorima pravosuđe moglo, na osnovu izvedenih dokaza i svedočenja, da postupi drugačije ?

Ne znam šta podrazumevate pod "državom"? Na osnovu svega što danas znamo, u doba atentata pojedini državni organi, ili delovi tih organa, državne institucije, vodile su uzajamno suprotstavljenu politiku, politiku reformi protiv politike kontinuiteta, pod uticajem dve žestoko suprotstavljene grupacije od kojih je jednu predvodio predsednik Vlade i druge koju je predvodio predsednik Republike. Sukob Đinđić-Koštunica bio je glavno političko obeležje celog tog perioda, od 5. oktobra 2000. do atentata 12. marta 2003. Ko je od njih bio "država" ? Nakon Miloševićevog pada znalo se da je Milošević izgubio, ali ko je pobedio, nije bilo jasno. I oko toga se vodila bespoštedna borba. Sam proces otpočela je vlada ubijenog premijera, a završila ga vlada Vojislava Koštunice. Specijalni sud je osnovala vlada Zorana Đinđića, zakon o zaštićenom svedoku je donet za vlade Đinđićeve, druga strana je opstruirala te napore. Atentatori su otkriveni i dokazi protiv njih prikupljeni za vlade Đinđićeve ekipe, proces je opstruirala na razne načine potonja vlada Vojislava Koštunice. Specijalni tužilac postavljen je za vreme prve vlade, druga ga je smenila. Predsednik Veća je došao na svoje mesto pod Đinđićevom vladom, pod Koštuničinom je demisionirao sa objašnjenjem da "ne može da sudi pod pritiskom". Sud i Tužilaštvo su, naravno, državni organi, ali koje "države" ? Pitanje nije neumesno, jer ovde nikada nisu postojali ni nezavisni sudovi, ni samostalna tužilaštva.

*Da li je Tužilaštvo moglo ili moralo da proširi optužnicu ?

Ja sam na glavnom pretresu obrazloženim pismenim podneskom predložio da proširi optužnicu protiv Ulemeka i optužbom za oružanu pobunu iz novembra 2001. godine. Sudija Kljajević je izveo niz dokaza iz kojih je postalo očigledno da je Ulemek bio organizator te pobune kojoj je cilj bio državni udar. Po Zakonu o krivičnom postupku kada tužilac tokom postupka po jednom delu ustanovi da postoji osnovana sumnja da je počinjeno i neko drugo delo, dužan je da i za to delo podnese optužnicu. On to može učiniti u posebnom postupku, a može i proširiti optužnicu u tekućem postupku. Ovde je bilo potrebno proširiti optužnicu iz dva razloga: prvo, iz razloga ekonomičnosti, potrebni dokazi su već izvedeni pred sudom, nema smisla ponovo ih izvoditi u nekom novom postupku. I drugo, prema stavu samog Tužilaštva iznetom u optužnici, oružana pobuna i atentat su i objektivno i subjektivno povezani, cilj im je bio isti, rušenje vlade Zorana Đinđića, umišljaj i motivi Ulemeka isti, dovođenje na vlast "patriotske vlade", a ta dva dela su stajala i u kauzalnoj vezi. Naime, u samoj optužnici se kaže da je uspeh oružane pobune atentatore ohrabrio da u istom cilju upotrebe i druga sredstva, kao što je ubistvo premijera.

Na sastanku sa Specijalnim tužiocem Radovanovićem i njegovim tadašnjih zamenikom Prijićem, rečeno je kolegi Paunoviču i meni da se optužnica neće proširivati jer je "postupak suviše odmakao". To nije bilo tačno jer je nakon toga postupak mirovao čitavih šest meseci, dok su se čekali izveštaji veštaka, i bilo je dovoljno vremena da se procesuira pobuna. Tom prilikom nam je obećano da će se oformiti predmet za oružanu pobunu "čim u ovom postupku budu date završne reči". Kolega Paunović je o tom razgovoru sačinio i belešku. O ovome obećanju govorio sam i na glavnom pretresu, pred zamenikom Prijićem, a da on na to moje izlaganje nije smeo da stavi nikakvu primedbu. Postupak za oružanu pobunu nije nikada otvoren, a onda je Tužilaštvo poreklo svoje obećanje i počelo da daje razne protivrečne izjave, od one da će se postupak za oružanu pobunu pokrenuti kada presuda za atentat postane pravosnažna, iako to nije nikakav zakonski uslov za odlaganje, do one da će to "istorija istraživati".

*Da li je predsedavajući veća na osnovu svojih saznanja mogao iz postupka morao da naloži pokretanje istrage protiv ljudi koji nisu obuhvaćeni optužnicom ?

Naravno da nije. Pokretanje istrage uvek je zadatak tužilaštva. S druge strane, predsedavajući Veća mogao je da sasluša kao svedoke ljude iz politike, koji su očigledno kontaktirali atentatore pre atentata, vodili s njima političke razgovore, delili iste poliičke ciljeve, nečinjenjem pomagali oružanu pobunu, svojim javnim izjava je podržavali, a kasnije tokom postupka zavodili javnost i državne organe lažnim optužbama, koje su pogodovale atentatorima, krišom i nezakonito se sastajali sa odbeglim Ulemekom itd. Atentat je političko delo i politički kontekst tog dela se morao ispitati, ako ništa drugo da bi se utvrdili politički ciljevi krivičnog dela i politički motivi okrivljenih.

Ima li odgovornosti ljudi iz pravosuđa i treba li i na koji način da, ukoliko je ima, budu kažnjeni za nešto što su profesionalno uradili ?

Ja sam to detaljno obrazložio u svojoj završnoj reči. Gospođa Nata Mesarović je vrlo neprofesionalno završila taj postupak. Daću vam samo jedan primer, gospođa Mesarović je nezakonitim odlukama sprečila potpuno saslušanje generala Ace Tomića koji je imao mnogo toga da kaže o svojim susretima sa Ulemekom i Spasojevićem, o kojima su govorili neki svedoci. Drugi primer: gospođa Mesarević je zastupnike oštećenih nezakonito onemogućila da izvrše uvid u transkripte razgovora vođenih na relaciji Dejan Milenković-Biljana Kajganić u kojima se prema našim pouzdanim informacijama, koje su dospele i u javnost, sugerisalo Milenkoviču da da lažni iskaz i to predstavljalo Milenkoviču kao ideja "najmoćnijih ljudi u zemlji", lako prepoznatljivih inicijala D.J. i R.B.

Samo zbog te dve stvari gospođa Mesarevič bi trebalo da bude razrešena sudilačke dužnosti... Međutim, ona je nagrađena postavljanjem na mesto predsednika Vrhovnog suda, sa koga je posle slala sudovima u Srbiji raspise da ne rade ništa na predmetima u kojima je tužena država. Šta još reći ?

y185197839075655241.jpg PHOTO: MAJA ŽIVANOVIĆ

http://www.e-novine.com/sr/intervju/clanak.php?id=25914 intevju Stanka Subotica za "Jutarnji List"

Preuzeto iz e-novinaKomentari (133)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

adam weisphaut adam weisphaut 19:18 14.05.2009

Zanimljiva

Zanimljiva je i tvrdnja Subotića da su tekstovi Nacionala prevođeni u Koštuničinom kabinetu i slani tužilaštvu u Bariju i Uredu za borbu protiv korupcije Evropske Unije.

a i pada mi na pamet ko je mogao biti prevodilac...
adam weisphaut adam weisphaut 19:39 14.05.2009

Re: Zanimljiva

appendix:

KOŠTUNIČIN KABINET - SAVEZNA VLADA U SENCI?
Poliglota za specijalne zadatke
Poznavalac sedam jezika, tajni pregovarač sa Kušnerom na Kosovu i Putinom u Moskvi, čest i uticajan gost Republike Srpske, samo su neke od detalja neoficijelne biografije gospođe LJiljane Nedeljković, šefa kabineta predsednika dr Vojislava Koštunice

Piše: Aleksandar Radonjić
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LJiljana Nedeljković, kako su pisali neki mediji, je žena enciklopedijskog obrazovanja, poliglota koji govori sedam jezika. Najbitnija odrednice je da je karijeru počela osamdesetih u agenciji Tanjug kao prevodilac i tu ostala do 1994. na mestu šefa prevodilačke službe.

Dnevnik
30-06-2002
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 21:37 14.05.2009

Re: Zanimljiva

Cane Subotic

Zanimljivo je i to da su oni prevođeni i slani u Italiju iz Koštuničina kabineta. Iste dokumente su dostavili i u Europsku Uniju, točnije u njihov Ured za borbu protiv korupcije.


Srdja Popovic

Zanimljiva je i tvrdnja Subotića da su tekstovi Nacionala prevođeni u Koštuničinom kabinetu i slani tužilaštvu u Bariju i Uredu za borbu protiv korupcije Evropske Unije


Hm, Srdja Popovic ponavlja reci Caneta Subotica ... valjda ce tim ponavljanjem postati verodostojnije i istinitije? Ili je sasvim slucajno njemu zanimljivo isto sto i Canetu?

A inace saznadosmo iz Canetovog intervjua da je on jadan ni kriv ni duzan i da ispasta zato sto Kostunica hoce da se osveti Djindjicu i Djukanovicu. Pa je skupio informacije o Canetovim racunima sa Kipra i prevode Pukanicevih clanaka i poslao u Italiju. E bas je zao taj Kostunica ... hteo da optuzi Canetovog dugogodisnjeg nevinog prijatelja Mila. I zamisli tog zlocina - skupio sve informacije i poslao ih pravosudju?! I italijansko pravosudje koliko je naivno bilo zavedeno tim informacijama. Ne znamo samo da li je na italijanskom i ostalim zapadnoevropskim crnim trzistima u to vreme bilo svercovanog duvana? Mada, i ako je bilo, sigurno da je Kostunica svercovao. A oni italijanski mafijasi su u 90-im boravili u Crnoj Gori zato sto je ekoloska drzava sigurno... I koliko je pokvaren Kostunica evo izgleda da je on, po Canetu, odgovoran i za Pukanicevo ubistvo ... prvo prevodio njegove tekstove a sad ga i eliminisao ...

E sve nam ove vazne informacije stigose preko e-novina koje nemaju nikakve veze sa Milom valjda? Pokusah da nadjem gde je objavljen ovaj Srdjin "ponavljacki" intervju i nadjoh ga samo kod Zoksa ... sve vrlo objektivni i neutralni izvori ...

Jedino ne saznadosmo kako Cane postade jedan od sto najbogatijih istocnoevropljana ... i to u 90-im. I jedina mu veza sa Milosevicem je to ste se jedan njegov zaposleni preziva isto ... pa oni kiparski racuni izgledali malo sumnjivo. A ovi pokvarenjaci to sve iskoristili... Ah da, ne sazanadosmo da li je Kostunica svoje prevode slao i najpoznatijim zapadnoevropskim listovima koji su opet manje pisali o Canetu ali mnogo vise o "duvanskom biznisu" njegovog neduznog prijatelja Mila ...


Jelena Gall Jelena Gall 21:49 14.05.2009

Re: Zanimljiva

Hm, Srdja Popovic ponavlja reci Caneta Subotica ... valjda ce tim ponavljanjem postati verodostojnije i istinitije? Ili je sasvim slucajno njemu zanimljivo isto sto i Canetu?

zavera, zavera, kazem vam ja, svaka parafraza je zavera, svaki indirektni govor je za-ve-ra! ("Zanimljiva je i tvrdnja Subotica da..." )
nego, cujem da e-novine imaju veze s milom?
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 21:59 14.05.2009

Re: Zanimljiva

Wow
nego, cujem da e-novine imaju veze s milom?


Hm, a od koga si ti cula? Nisi valjda od Kusovca ... Milovog savetnika (il' on bese/bio glavni glavni i odgovorni urednik E-novina)? Ja sve cekam kad ces i ti da pocnes da pises za njih ... il' si mozda vec pocela?
Jelena Gall Jelena Gall 22:29 14.05.2009

Re: Zanimljiva

Virtuelni Vasilije
Wow
nego, cujem da e-novine imaju veze s milom?


Hm, a od koga si ti cula? Nisi valjda od Kusovca ... Milovog savetnika (il' on bese/bio glavni glavni i odgovorni urednik E-novina)? Ja sve cekam kad ces i ti da pocnes da pises za njih ... il' si mozda vec pocela?васо, без љутње, некад би ти стварно, али СТВАР-НО!, боље било да ћутиш. већ кад не знаш, мани се спиновања. овакви коментари су огледало твог превасходног дејства на блогу - скретања тема, мрсидба некаквих конаца негде у облацима без да се и молекул неког конца држи у руци. овај твој коментар је, нажалост, крунски доказ твог елементарног немања појма. е, на то немој да се љутиш, на мој избор речи. директна сам, ниси заслужио боље.

ево ти људски предлог који са скојевством везе нема: држи се чињеница, информација (рецимо овога), а не шапата и "васине логике ствари", и добре воље. шта ће ти више? а то ем јесте паметније, ем и делује паметније.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 22:42 14.05.2009

Re: Zanimljiva

L

ево ти људски предлог који са скојевством везе нема: држи се чињеницa


hm a sta su za tebe cinjenice ... ono sto kaze Cane Subotic ... i ponavlja (u "indirektnom govoru" ) Srdja Popovic? Uostalom ja nisam nista od toga ni demantovao ... osim ukazao na neke nelogicnosti - a ti pokazi da nije tako.

A kad je u pitanju objektivnost nekih medija (i "medija" ) svako od nas ima pravo da (ne) veruje u nju ... kod nekih je pristrasnot odredjenim politickim grupacijama tolika da ih i slepi mogu videti ... A ono sto sam gore pomenuo je lako naci na netu (ponesto i na ovom blogu) ... svima dostupno - ja nemam nikakve svoje licne cinjenice/informacije ...

ps-edit: valjda si videla gore ono moje "bese/bio" ... Srdjan nije vise ali je bio ... Uostalom neces da kazes da je on ovde na blogu ikad zastupao neku drugu politiku nego i Pera Lukovic? Ne secas se da je cak Peru proglasio "novim Ben Akibom"(kad je ovaj pljuvao i vredjao svoje koleginice)? I da je bio daleko najvatreniji branitelj Mila Djukanovica na blogu? Jel treba da ti trazim koliko puta smo mu Domazet, ja i ostali to prebacivali?

pps: NOVI INFORMATIVNI PORTAL E-NOVINE: Informativni portal E-novine počeo je danas da emituje vesti na internet adresi www.e-novine.com. Nove elektronske novine će izveštavati o drušvenim, političkim, ekonomskim, kulturnim i sportskim događajima, a posebna pažnja će biti posvećena ekološkim temama, kazao je glavni i odgovorni urednik E-novina Srđan Kusovac agenciji Beta
Jelena Gall Jelena Gall 23:02 14.05.2009

Re: Zanimljiva

hm a sta su za tebe cinjenice ... ono sto kaze Cane Subotic ... i ponavlja (u "indirektnom govoru" ) Srdja Popovic? Uostalom ja nisam nista od toga ni demantovao ... osim ukazao na neke nelogicnosti - a ti pokazi da nije tako

ne, to su informacije. ja cu sacekati i pratiti s velikom paznjom, naravno.
A kad je u pitanju objektivnost nekih medija (i "medija" ) svako od nas ima pravo da (ne) veruje u nju ... kod nekih je pristrasnot odredjenim politickim grupacijama tolika da ih i slepi mogu videti ...

za ovo se danas uopste ne mora biti tendenciozan.
A ono sto sam gore pomenuo je lako naci na netu (ponesto i na ovom blogu) ... svima dostupno - ja nemam nikakve svoje licne cinjenice/informacije ...

numem da nadjem na netu i necu te smarati da mi trazis, a na blogu sam jednom videla slicnu muljavinu i smejala se isto kao i sada. od svega sto si gore svezao tacne su dve stvari, obe u vezi kusovca: on jeste milov savetnik i jeste bio (a sad vec duze od godinu dana nije) glodur e-novina. pa ako vec spinujes, onda je krajnje vreme da izatkas tri mreze: jednu za kusovca, drugu za e-novine, trecu za mene. i ne moras nista sam da zakljucis, casna rec. mozes da pitas - kusovca, e-novine, ili mene. :)

vidi sta sam sad nasla na netu, sve kljucajuci naokolo u potrazi za tvojim "izvorima", to slobodno shvati kao poruku licne prirode :)

evo i mog EDITA, nakon sto vidim tvoj: vaso duso, vaso rano, shvati: informacije su ti passé, a veze s temom ovog bloga smeeeeesne
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 23:13 14.05.2009

Re: Zanimljiva

Jelena Gall
on jeste milov savetnik i jeste bio (a sad vec duze od godinu dana nije) glodur e-novina ... ako vec spinujes


pa sta sam spinovao? To sam i ja rekao ... i zato ne verujem tim novinama kad su u pitnaju odredjene teme. Uostalom nasledio ga je istomisljenik ... a takvi su vecina u spisku saradnika (ukljucujuci i Janica). Ti bi verovala novinama ciji je bivsi urednik Kostunicin savetnik (a sada su sve njegovi partijski istomisljenici) ... i bas one objavljuju intervju onoga koji je vec "20 godina njegov prijatelj"? Nema tu ni trunke spinovanja ...
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 23:17 14.05.2009

Re: Zanimljiva

Jelena Gall
evo i mog EDITA, nakon sto vidim tvoj: vaso duso, vaso rano, shvati: informacije su ti passé


pa ja nisam ni hteo da dajem nikakve informacije posto sam pretpostavljao da ih svi znaju ... ali ti si ih izgleda tek sad saznala ... ne znam inace sto bi se cudila i smejala onome sto je svima poznato? pa smo morali da te informisemo
Jelena Gall Jelena Gall 23:19 14.05.2009

Re: Zanimljiva

Ti bi verovala novinama ciji je bivsi urednik Kostunicin savetnik


ne bih. ja ne verujem. ni u bivse, ni u sadasnje, ni u istomisljenike, a pogotovo ne u vecnost.
al tebi treba pouzdano uzemljenje, vidim, samo ga trazis na pogresnom mestu.
i zato spinujes, a nije ti cak jasno ni toliko da upravo to radis.
ajd, kunoc, sad je najpametnije spavati
ne znam inace sto bi se cudila i smejala onome sto je svima poznato?

ne, ja sam se smejala tebi, ali ako hoces i tim tvojim "svima" kojima je "ono" poznato. ja sam se gore nasmejala gluposti. bye.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 23:25 14.05.2009

Re: Zanimljiva

Jelena Gall
ne bih. ja ne verujem. ni u bivse, ni u sadasnje, ni u istomisljenike


Hm i to kaze jedna od najvecih vernica Pescanika, Pere Lukovica, Srdjana Kusovca, LDPetc na blogu? A meni prebacuje da spinujem zato sto im ne verujem?

U pravu si: laku noc

ps. a sutra procitaj sta si pisala od pocetka - pa ces videti da je to jedino cemu se neko moze smejati ...
adam weisphaut adam weisphaut 08:00 15.05.2009

Što je više kleveta

i laži Koštunica i Kabinet su Vasiliju miliji i Draži. Piše čaršave inspirisanog praznoslovlja, čudi se gde se niko nomalan ne čudi, smeta mu izvor (zamisli samo, nit' je Kurir, nit' Press, nit' NSFM), usput uspeva da zaboravi jedan važan detalj:
Ah da, ne sazanadosmo da li je Kostunica svoje prevode slao i najpoznatijim zapadnoevropskim listovima koji su opet manje pisali o Canetu ali mnogo vise o "duvanskom biznisu" njegovog neduznog prijatelja Mila ...

navodi su bili ne samo o Milu nego i o ZĐ. Zašto bi tvoji politički favoriti (Koštunica & Kabinet) tada, takođe favoriti VIS DPD-a i Tajfuna, želeli da dokažu da je ZĐ švercer?Ne uklapa li se u kasniju DSS spin-mantru da je ZĐ kriminalac? I zašto ti sad braniš taj njihov (verovatni) napor?
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 09:20 15.05.2009

Re: Što je više kleveta

Adam
navodi su bili ne samo o Milu nego i o ZĐ. Zašto bi tvoji politički favoriti (Koštunica & Kabinet) tada, takođe favoriti VIS DPD-a i Tajfuna, želeli da dokažu da je ZĐ švercer?Ne uklapa li se u kasniju DSS spin-mantru da je ZĐ kriminalac? I zašto ti sad braniš taj njihov (verovatni) napor?


Jedna od najruznijih stvari u celom Canetovom intervjuu je to stalno ponavljanje "Đinđić, Đukanović i ja" sto je za mene besramna zloupotreba i blacenje Djindjicevog imena. A jasno je i da mu je cilj da time anulira razne i teske optuzbe upucene njemu i Milu. Kako se moze u isti kos stavljati Milo koji je svih tih ratnih i kriznih 90-ih (do 96-97) bio jedan od najblizih saradnika i saucesnika Slobodana Milosevica? Pa na te se godine i odnose uglavnom te sve optuzbe ... Jedini pozitivan potez mu je bio raskid sa Milosevicem ... ali u svemu drugom se nije bitno promenio. O Canetu me mrzi i da trosim reci...

Uostalom po cemu se bilo sta sto kaze Cane moze uzeti zdravo za gotovo? On ovde nije nista novo ni izneo (a pogotovo ne dokaze) - uglavnom brani sebe i Mila od aktuelnih optuzbi. A u vezi "Kostunicine odgovornosti za politicku pozadinu Djindjicevog ubistva" (sto je u ovom intervjuu samo periferna stvar) je rekao ono sto je vec ranije rekao Srdja (i Beba). Mada niko zivi nije tacno ni objasnio sta bi to uopste moglo da znaci "politicka pozadina" i kakva je to vrsta odgovornosti ... jel postoji to uopste u nekom zakonu? Znaci Cane ponavlja ono sto je ranije rekao Srdja pa onda Srdja ponavlja ono sto je sad rekao Cane ...

Ili Cane kaze da je "bio prije svega kolateralna žrtva nastojanja političkih protivnika Zorana Đinđića i Mile Đukanovića da ih diskreditiraju i optuže za kriminal, šverc, a evo sada i za ubojstva" - zar nije to besramno? Sta petlja Djindjica u istu recenicu sa optuzbama/sumnjama za nedavno ubistvo? Ili recimo "napadi na mene nisu stali jer je trebalo dokazati da sam ja kriminalac, pa je onda i Đinđić kriminalac" ... Znaci ako Djindjic nije kriminalac onda to nije ni Cane. Po cemu su to Cane i Djindjic u istom paketu (i Milo)??? Uostalom ni sam Djidnjic nikad nije krio opste poznatu stvar da su mu u periodu pre dolaska na vlast pomagali ljudi iz kriminalnog miljea (ukljucujci i one koji su ga posle ubili ... uostalom i sam Legija je bio jedan od bitnih faktora za dolazak DOS-a na vlast). Ali Djindjic je jasno raskrstio sa svim tim kriminalcima i, NAZALOST, platio previsoku cenu za to ... Ali time se ne mogu abolirati i svi drugi ... niti im se moze izbrisati proslost ... a ni sadasnjost ...

Nemam ja sta da "branim njihov (verovatni) napor" ali ne vidim ni zasto bih ga napadao? Ako zamislimo i da je istina takva kavom je Cane predstavlja sta je onda lose u tome sto su srpske vlasti sve sumnjive i problematicne informacije o Canetu (podaci o kiparskim kontima o pisanju Pukanica itd.) dostavile onima koje je to interesovalo. Zar nije to pozitivno i pohvalno? Ili ce neko da kaze da u vreme zajednicke vlasti Milosevica i Djukanovica (i vremena kad je Cane postao tajkun) nije bilo sverca duvana, kiparskih konta i slicnih stvari? Pa nemam ja nista protiv i da se njegova i Milova nevinost dokaze ... ali dokaz nije ako osumnjiceni kaze "nisam majke mi, smestili su mi". Pa cak i ako se optuzbe ne dokazu, opet ne moze biti za osudu dostavljanje podataka pravosudju ...

angie01 angie01 09:26 15.05.2009

Re: Što je više kleveta

Mada niko zivi nije tacno ni objasnio sta bi to uopste moglo da znaci "politicka pozadina" i kakva je to vrsta odgovornosti ... jel postoji to uopste u nekom zakonu? Znaci Cane ponavlja ono sto je ranije rekao Srdja pa onda Srdja ponavlja ono sto je sad rekao Cane ...


jao bre Vaso-ovo ti je najgori hekleraj do sada-mada je konkurencija velika.
Mislim, ovo je autodiskvalifikacija.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 09:39 15.05.2009

Re: Što je više kleveta

angie01
jao bre Vaso-ovo ti je najgori hekleraj do sada-mada je konkurencija velika.
Mislim, ovo je autodiskvalifikacija.


Hm, pretpostavljam da je isuvise traziti od tebe da ovo logicki obrazlozis? Za mene postoji samo krivicna/zakonska odgovornost ... znaci ako neko nije vec sam ucestvovao u ubistvu onda on moze biti odgovoran ako je naredbodavac ... ili je pomagao (znaci bio saucesnik) ... ili je bar imao informacije koje su mogle da spasu zivot zrtvi ali ih nije saopstio organima vlasti. I nista od toga nije "politicka odgovornost/pozadina". A to sto su Djindjica mnogi na politickoj sceni mrzeli i bili protiv njega je poznata stvar ... ali ne vidim kako se po osnovu toga moze odgovarati. Pa i sad se mnogi mrze kao psi ... ali to ne znaci automatski da ako bi na nekog bio izvrsen atentat (ne daj boze) da su oni drugi sto ga mrze odgovorni zbog toga (ili neke hipoteticke politicke pozadine). Nego mogu opet krivicno odgovorni samo u nekom od napocetku pomenutih slucajeva ...

Ali sta vredi tebi objasnjavati ...
adam weisphaut adam weisphaut 09:58 15.05.2009

Re: Što je više kleveta

u vezi "Kostunicine odgovornosti za politicku pozadinu Djindjicevog ubistva" (sto je u ovom intervjuu samo periferna stvar) je rekao ono sto je vec ranije rekao Srdja (i Beba)

Tebi možda, meni ne. Mene ne interesuje njihova odbrana, oni su dovoljno moćni i sposobni da se brane sami.
Mene interesuju oni materijalni dokazi, ako su istiniti da li je važan razlog da ih iznese? Zašto se bojiš dokaza Vasilije pre nego što si ih video?
ada niko zivi nije tacno ni objasnio sta bi to uopste moglo da znaci "politicka pozadina" i kakva je to vrsta odgovornosti ... jel postoji to uopste u nekom zakonu?

Pa kakva j to pozadina, da li je samo politički ili nešo više nismo uspeli da saznamo zbog političkog pritsika, zašto Aco Tomić nije saslušan? Zašto se ne utvrdi istina u vezi solunskih transkripta? Da li se ti zalažeš da se te stvari skrajnu? Koji su tvoji interesi za to?
Po cemu su to Cane i Djindjic u istom paketu (i Milo)???

Zato što je Nacional hteo da preko Caneta napadne ovu dvojicu. I oni koji u to dostavili Nacionalu. S obzirom da je DSS i njegovi marketinško-medijski trabanti posle bili prilično uporni u spinovanju priče da je Đinđić kriminalac u to se uklapa i ta priča?
Ali Djindjic je jasno raskrstio sa svim tim kriminalcima i, NAZALOST, platio previsoku cenu za to ... Ali time se ne mogu abolirati i svi drugi ... niti im se moze izbrisati proslost ... a ni sadasnjost ...

Ovo je tipična NSFM mantra, on nije bio u kontaktu sa kriminalcima već državom, jer je u Srbiji nacionalističke histerije isukoba s većim delom zapadne hemisfere 90-ih mafija postala država. Druge do mafije više i nije bilo. Drugim rečima ije bilo šanse biti na vlasti u Srbiji bez kontakta s mafijom. Kontinuitet te i takve države je hteo da održi prepošteni Vojisalv K.
Nisi nam rekao, da li si bio na strani VK ili ZĐ u tom sukobu,
da li se stidiš?
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 10:05 15.05.2009

Re: Što je više kleveta

Adam
Zašto se bojiš dokaza Vasilije pre nego što si ih video?


A da posetis ti nekog strucnjaka koji bi, mozda, mogao da ti pomogne u vezi halucinacija od kojih ocigleno patis?

A

da li se stidiš?


Da, stidim se ... sto tracim vreme s tobom
angie01 angie01 10:06 15.05.2009

Re: Što je više kleveta

Ali sta vredi tebi objasnjavati ...


pa hvala ti, shto si sam razradio ono shto ulazi u smisao mog prethodnog komentara!
adam weisphaut adam weisphaut 10:13 15.05.2009

Re: Što je više kleveta

A da posetis ti nekog strucnjaka koji bi, mozda, mogao da ti pomogne u vezi halucinacija od kojih ocigleno patis?

Hvala na dobronamernom savetu, mislim da bi savet ipak trebalo da prvo primeniš na sebi.
angie01 angie01 10:20 15.05.2009

Re: Što je više kleveta

Kontinuitet te i takve države je hteo da održi prepošteni Vojisalv K.


radetamarkovica ostavio taman toliko da sprzi silne dokaze, pustio majchicu & chedo, sa sve planom da odleprshaju, dao legitimnost svemu shto je trebalo da udje u krivichni postupak, zashtitio sve milosheviceve kadrove,...
Jelena Gall Jelena Gall 10:34 15.05.2009

Re: Zanimljiva

Hm i to kaze jedna od najvecih vernica Pescanika, Pere Lukovica, Srdjana Kusovca, LDPetc na blogu? A meni prebacuje da spinujem zato sto im ne verujem?

nicija vernica, ponovicu. aussage gegen aussage. no, ovo je dosadno, a ono sto pod hitno moras da shvatis je da - apsolutno bez obzira na tvoje delom potpuno promasene utiske cija argumentaciona snaga je ravna mjaukanju komsijske macke - vreme ide. stvari se menjaju. kazem ti opet, informacije su ti passe.

vraticu se samo na trenutak na pocetak: e-novine nemaju veze sa milom. a sta bi sve moglo da se zakljuci kad bi imale... pa moglo bi. al ne moze. dakle, taj deo spina prosto otpada.

drugo, kako bi u taj svoj spin upleo cinjenicu da mi je zeljko ivanovic - znas, onaj sto mi je maznuo tekst i sto je onomad obavestio blogosferu da se kusovac definitivno slizao s milom (po tvojoj spin-logici, znaci, slizali smo se: pescanik, pera lukovic, kusovac, ldp, milo i ja) - dakle, da mi je isti napisao da je pescanik koncepcijski nekako najblizi njegovim novinama? i on se slizao sa svima nama? :)

molim te, ovo naravno nije istinsko pitanje, i sta god dalje svim ovim povodima rekao, na cast ti. toliko o spinovanju, ili hekleraju, sto rece angie.

nego, vidi ovo. u ovom intervjuu srdja popovic kaze:
Konačno, punu pažnju zaslužuju i navodi Stanka Subotića da za neke od ovih tvrdnji može da ponudi materijalne dokaze i svedoke. Dakle, bez obzira na procesni položaj Stanka Subotića, njegove izjave, iz navedenih razloga, dovoljno su kredibilne da bi zahtevale ozbiljnu proveru.

dakle, mimo svakog spina i vernickih koncepata, nemoj mi reci da se sa ovime ne slazes.

medjutim, kakvu reakciju pravosudja na navode iz canetovog intervjua imamo do sada? evo sta sam nasla:
STANKO Subotić Cane i Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam, mogli bi da ostanu bez imovine, ukoliko ne budu dokazali da je ona legalno stečena. Protiv njih dvojice, specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević najavio je pokretanje finansijske istrage po Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.

dakle, naravno da treba pokrenuti finansijsku istragu.

da li ce na tome ostati? da li ce biti pokrenuta neka sudska istraga povodom canetovih tvrdnji o posedovanju materijalnih dokaza i svedoka? da li ce to biti zanimljivo srpskom sudstvu?

e zato kazem za sebe da cu sacekati. potpuno bez obzira na to ko koga voli, ko s kim pravi klanove, novine, drzavu, mafiju, blog... drzava srbija je duzna da istrazi i jedno i drugo. zar ne mislis?
adam weisphaut adam weisphaut 10:54 15.05.2009

Re: Zanimljiva


e zato kazem za sebe da cu sacekati. potpuno bez obzira na to ko koga voli, ko s kim pravi klanove, novine, drzavu, mafiju, blog... drzava srbija je duzna da istrazi i jedno i drugo. zar ne mislis?

Ja sam apsolutno za ovo, ispitati sve tragove pa kud puklo.
Nemam ništa protiv nek Cane odgovara ako je kriv ili ko god,
interesuje me da li će izneti išta novo/ relevantno od materijalnih dokaza.
Ako to bude tako, to je u interesu pravde i svih građana.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 11:27 15.05.2009

Re: Zanimljiva

Jelena
nicija vernica, ponovicu. aussage gegen aussage


Hm pa nije to bas tako jednostavno "aussage gegen aussage". Tvrdnje i stavovi se mogu obrazlagati i braniti ... izmedju ostalog i citatima. Ali se slazem da apsoultnog dokaza nema a suvisno je trositi vreme i reci. Oni koji citaju sta ko pise i tako stvaraju misljenje na osnovu toga a ne na osnovu "aussagen".

J

vraticu se samo na trenutak na pocetak: e-novine nemaju veze sa milom


za mene imaju ... po vise aspekata. Sve sam ih obrazlozio/naveo pa se ne bih ponavljao. Jedino sto me malo iznedadjuje je ova tvoja izricita tvrdnja?! Jesi li ti to iznenada postala insajder? Ili si se samo neprecizno izrazila a htela da kazes da ti ne vidis tu nikakvu vezu i da se ne slazes sa mnom?
Ja mogu samo da ponovim da u onome sto sam napisao ne vidim nikavo spinovanje nego moj OBRAZLOZENI STAV/MISLJENJE. A tebe sam pomenuo samo usput vise da te pecnem. Jednostavo suvise si mi neobjektivna i pristrasna kad su politicke teme u pitanju i nekako mi spadas u taj milje ... zajedno sa Pescanikom u kom si vec pocela da pises ...

J

dakle, naravno da treba pokrenuti finansijsku istragu.

da li ce na tome ostati? da li ce biti pokrenuta neka sudska istraga povodom canetovih tvrdnji o posedovanju materijalnih dokaza i svedoka? da li ce to biti zanimljivo srpskom sudstvu?


Hvala bogu da se u necemu slazemo - bar u pogledu ove prve recenice...

Kad je ovaj drugi deo u pitanju ja nisam predstavnik srpskog sudstva pa ne mogu da znam sta ce oni raditi. Podrzavam svako rasciscavanje u principu. Ali priznajem, ovaj Cane i ovaj njegov intervju mi ne uliva poverenje ... iskreno receno, moj utisak je da on na sve nacine pokusava da se opravda za stvari koje nemaju blage veze sa Djindjicem (nego samo zloupotrebljava njegovo ime). Uostalom prvo pitanje koje bih mu ja postavio da sam na mestu novinara bi bilo: a sto je cutao do sada? Ali ako cak srpsko pravosudje ne bi reagovalo ja ne vidim opasnost da se sve tako zataska ... ako naravno on zbilja ima dokaza. Ne znam tacno pravnu proceduru ... ali pretpostavljam da i Srdja Popovic moze da se pojavi sa tim dokazima i preduzme odgovarajuce korake ...

I da zavrsim sa e Novinama: moguce je da se ona "veza" koju sam ja spominjao sastoji pre svega u politckom jednoglasju prethodnog i sadasnjeg glodura ... ne znam. Ali tesko je tu govoriti iole o nekoj objektivnosti. Kako bas oni da objave intervju coveka osumnjicenog za razne kriminalne mahinacije (koji tako zdusno brani i Mila)? Uostalom ja bih prvi to pozdravio ali da su objavili u potpunosti i izjavu Aleksandra Tijanica u vezi iste stvari (u kome on pominje i Bebu) ... Ja nisam imao prilike da vidim cujem tako nesto. Evo ti se vidim odjednom razumes u te novine pa nam pokazi da su i to objektivno preneli ... kao i misljenje i stavove drugih aktera (posebno suprotna misljenja i argumente) pa cu ja rado da se izvinem ovde JAVNO sto sam ih optuzio za pristrasnost ... Ja sam do sada samo u NIN imao prilike da procitam o tome nesto sto zbilja lici na pravo novinarstvo. Naravno verujem da je bilo i drugih objektivnih analiza i izvestaja, samo ih ja nisam video - ali to je prilika da nam neko od citalaca i njih predoci ...

pozz
Jelena Gall Jelena Gall 11:58 15.05.2009

Re: Zanimljiva

o prvom delu - pametnom dosta.

a to drugo

Ali ako cak srpsko pravosudje ne bi reagovalo ja ne vidim opasnost da se sve tako zataska ... ako naravno on zbilja ima dokaza. Ne znam tacno pravnu proceduru ... ali pretpostavljam da i Srdja Popovic moze da se pojavi sa tim dokazima i preduzme odgovarajuce korake ...

ja bogami vidim opasnost da se sve zataska. ne bi bilo prvi put. i pre bih tu trazila kontinuitete, nego kod urednika e-novina, pescanika etc.
sem toga, mislim da bi bilo odlicno da ovo komentarisu blogeri poput sentinela i kamichak. od njih bi imalo sta da se nauci.

sto se treceg dela tice, o opet e-novinama, imam da kazem ovo:
prvo, njihova uredjivacka koncepcija je takva kakva je, o tome jednostavno ne mislim nista.
drugo, izuzev sto ponekad procitam neki tekst (obicno zato sto me zainteresuje neka tema, pa pogledam da li su i oni pisali o njoj), ja e-novine ne pratim redovno.
trece, nema potrebe na e-novinama traziti tijanica, naravno da ga tamo nema, bas kao sto srdje popovica nema tamo gde ima tijanica. a nama je, vec kad nam je stalo, dopusteno da pogledamo i jedne i druge medije.

cetvrto i za mene najvaznije: potpuno je svejedno (iz moje perspektive) gde je objavljen canetov intervju, i gde je objavljen popovicev intervju. bitno je samo da i jedan i drugi procitamo, i da pratimo sta se dalje dogadja.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 12:17 15.05.2009

Re: Zanimljiva

Jelena Wow
ja bogami vidim opasnost da se sve zataska. ne bi bilo prvi put. i pre bih tu trazila kontinuitete, nego kod urednika e-novina, pescanika etc.
sem toga, mislim da bi bilo odlicno da ovo komentarisu blogeri poput sentinela i kamichak. od njih bi imalo sta da se nauci.


Wow, opet cemo nas dvoje izgleda da se potpuno slozimo Ja doduse nemam previse poveranja u Sentu ali u zadnje vreme zna i on da me "provocira" da mu dam preporuku...

Ne pratim ni ja e novine ... najcesce kad me neki link odavde odvuce ka njima. I retko se secam da sam nesto dobro procitao (uobicajene skojevske besmislice) ... ali se secam jednog super intervjua od Radeta Serbedzije ...

Inace nisi u pravu (hehe ne valja ni kad smo u svemu saglasni ) ima kod nas medija gde se moze cuti/procitati i druga strana (sto je valjda jedno od osnovnih principa novinarastva) ... recimo NIN, Vreme, Politika ... Problem je samo sto neki medju nama najvise vole da procitaju samo jedno misljenje: svoje sopstveno

pozz
Jelena Gall Jelena Gall 12:38 15.05.2009

Re: Zanimljiva

ima kod nas medija gde se moze cuti/procitati i druga strana (sto je valjda jedno od osnovnih principa novinarastva) ... recimo NIN, Vreme, Politika ...

moze kod njih da se procita i srdja popovic, kao druga (ili u slucaju "vremena" valjda i neka treca) strana?
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 12:55 15.05.2009

Re: Zanimljiva

J
moze kod njih da se procita i srdja popovic, kao druga (ili u slucaju "vremena" valjda i neka treca) strana?


Ja tesko mogu da zamislim da bi oni o ovoj temi napisali ozbiljniji clanak a da ne bi naveli misljenja sa svih/raznih strana. I sigurno da su i vec navodili njegovo misljenje kad je u pitanju "politicka pozadina". Za ozbiljniji intervju mislim da je Srdjino vreme odavno proslo i da on nema nista vise pametno da kaze. Evo ovde su vec vise puta objavljivani njegovi intervjui ali nisam nikad nesto mnogo interesntno procitao. Njemu daju priliku za intervjue u BiH medijima cesto ali ne zbog mudrih izjava nego sto pljuje Srbiju i srpsku vlast, pravda NATO bombardovanje i zali se sto su malo bombardovali ...

Ali recimo verujem da bi NIN ili Politika u svako doba objavili intervju Biljane Srbljanovic (Cedine su objavljivali i jedni i drugi ... ne tako davno, ako se ne varam). Ali Biljjana je ovde javno izjavljivala da ni po koju cenu nece da pise za Politiku(za NIN isto od one njihove zadnje javne "sorke" ). Cime je samo pokazala svoju skojevsku prirodu i nista vise... sa skojevcima i jeste jedan od osnovnih problema to sto ne podnose druga misljenja niti one koji ta misljenja zastupaju ... pa valjda zato i ne vole da se pojavljuju u, za njih, "moralno-politcki nepodobnim" medijima ...

Jelena Gall Jelena Gall 13:31 15.05.2009

Re: Zanimljiva

e, mi o vuku, a sentinel na vrata. skroluj nadole.

senti, zurim, preporuka!!!
Doctor Wu Doctor Wu 20:43 15.05.2009

Re: Zanimljiva

mislim da bi bilo odlicno da ovo komentarisu blogeri poput sentinela i kamichak. od njih bi imalo sta da se nauci.

sigurno će ovo prozivanje u paketu sa sentinelom mnogo obradovati kamička.
angie01 angie01 22:41 15.05.2009

Re: Zanimljiva

Doctor Wu
mislim da bi bilo odlicno da ovo komentarisu blogeri poput sentinela i kamichak. od njih bi imalo sta da se nauci.sigurno će ovo prozivanje u paketu sentinelom mnogo obradovati kamička.


al zato si ti tu-da popravish!:)))
die hard die hard 23:23 15.05.2009

Re: Što je više kleveta

Ali sta vredi tebi objasnjavati ...
*novo


E ovakve bedne kvalifikacije sve tvoje " mudre reci " stavljaju na bas ono dobro mesto - pljampanje i davljenje.
hajkula1 hajkula1 10:55 16.05.2009

Re: Što je više kleveta


Ali Djindjic je jasno raskrstio sa svim tim kriminalcima i, NAZALOST, platio previsoku cenu za to ... Ali time se ne mogu abolirati i svi drugi ... niti im se moze izbrisati proslost ... a ni sadasnjost ...

Ovo je tipična NSFM mantra, on nije bio u kontaktu sa kriminalcima već državom, jer je u Srbiji nacionalističke histerije isukoba s većim delom zapadne hemisfere 90-ih mafija postala država. Druge do mafije više i nije bilo. Drugim rečima nije bilo šanse biti na vlasti u Srbiji bez kontakta s mafijom.


Sve je isto (NAZALOST) samo njega nema. Kao vrhunac, manipulise se, imputira, besprizorno.
mostarac mostarac 19:25 14.05.2009

Ma...

...Subotic je sad spreman da optuzi i Majku Terezu, samo da bi spasio svoju kozu.
adam weisphaut adam weisphaut 19:33 14.05.2009

Re: Ma...

Prvo, mora se odmah reći, da se Stanko Subotić nalazi pod optuženjem i da svakako ima interesa da činjenice predstavlja na način koji je koristan za njegovu odbranu. Dakle, mora im se prići oprezno. S druge strane, ne samo što slika koju on prezentuje, uzeta sama za sebe, deluje logično i koherentno, već se ona uklapa i u mnoge druge činjenice, kako one opštepoznate, tako i one čije sam dokazivanje ja predlagao u Specijalnom sudu, a koje se, pre svega, odnose na podudarnost javno iznošenih političkih stavova i ciljeva atentatora i Koštuničinog okruženja, kao i odnosa, susreta i razgovora na relaciji Ulemek-Spasojević-Tomić-Bulatović-Koštunica-Bagzi-Kajganić-Jočić.
Konačno, punu pažnju zaslužuju i navodi Stanka Subotića da za neke od ovih tvrdnji može da ponudi materijalne dokaze i svedoke. Dakle, bez obzira na procesni položaj Stanka Subotića, njegove izjave, iz navedenih razloga, dovoljno su kredibilne da bi zahtevale ozbiljnu proveru. Istina o atentatu na Zorana Đinđića će isplivati, ona isplivava postepeno kroz sve nove i nove delove mozaika i treba razumno očekivati da će se to i nastaviti.
angie01 angie01 19:37 14.05.2009

Re: Ma...

da optuzi i Majku Terezu


a sve neke Tereze i spominje!:)
mostarac mostarac 19:37 14.05.2009

Re: Ma...

Pa Subotic ima advokatski tim od nekoliko vrhunskih strucnjaka koji se naravno sa svojim pricama uklapaju u vec vidjena scenarija, sa ciljem da operu svog branjenika.
Ne branim ja one koje on optuzio, vec iznosim tvrdnju da je on spremn da uradi bilo sta sto bi njemu pomoglo.
Unfuckable Unfuckable 20:02 14.05.2009

Re: Ma...

Ne branim ja one koje on optuzio, vec iznosim tvrdnju da je on spremn da uradi bilo sta sto bi njemu pomoglo.

pa
svako ko se brani spreman je da uradi bilo šta što bi mu pomoglo u procesu.
Setimo se samo Ulemeka, na koga se čekalo da "progovori pa da se sruše planine i otvori nebo"...i - cvrc.
mostarac mostarac 20:09 14.05.2009

Re: Ma...

E bas to.
Da i ova Suboticeva prica ne zavrsi kao i Ulemekova.
angie01 angie01 20:13 14.05.2009

Re: Ma...

on spremn da uradi bilo sta sto bi njemu pomoglo.


ako ce to da pomogne odmotavanju klupka-neka.
mostarac mostarac 20:15 14.05.2009

Re: Ma...

Kako kojeg kriminalca priteraju uza zid, tako se klupko pocinje odmotavati.
I tako vec godinama.
I ko zna koliko puta ce jos tako.
adam weisphaut adam weisphaut 20:22 14.05.2009

Re: Ma...

Kako kojeg kriminalca priteraju uza zid, tako se klupko pocinje odmotavati.

Cane nije običan streeet thug i nije neverovatno da je čuvao svakakve podatke i dokumente za crne dane koji su mu stigli, tako da ne očekujem spiku tipa 600 kg, trebalo bi to pažljivo ispratiti...
angie01 angie01 20:24 14.05.2009

Re: Ma...

Kako kojeg kriminalca priteraju uza zid


pa ima tu razlike,..pa da vidimo!
soraya soraya 21:58 14.05.2009

Re: Ma...

mostarac
Kako kojeg kriminalca priteraju uza zid, tako se klupko pocinje odmotavati.
I tako vec godinama.
I ko zna koliko puta ce jos tako.


dok ne dođu do glavnog
edit:
ničija nije do zore gorila

Jelena Gall Jelena Gall 21:58 14.05.2009

Re: Ma...

mostarac
...Subotic je sad spreman da optuzi i Majku Terezu, samo da bi spasio svoju kozu.

pa sigurno, i ko ga sisa kao takvog, tj. "nevinog dok se ne dokaze suprotno".
ali izuzetno je bitno da li ce priloziti koji verodostojan komadic price o pozadini ubistva djindjica.
soraya soraya 21:59 14.05.2009

Re: Ma...

mostarac
Kako kojeg kriminalca priteraju uza zid, tako se klupko pocinje odmotavati.
I tako vec godinama.
I ko zna koliko puta ce jos tako.


dok ne dođu do glavnog

maksa83 maksa83 22:50 14.05.2009

Re: Ma...

ničija nije do zore gorila

soraya soraya 23:01 14.05.2009

Re: Ma...

maksa83
ničija nije do zore gorilaliči na glavnog.na dobrom si putu
die hard die hard 23:29 15.05.2009

Re: Ma...

ničija nije do zore gorila


To kao nesto biblijsko, e pa cini mi se da je mnogima gorela i do zore i do mnogo lepih i ugodnih godinica zivota.
Evo ga nas divan Miskovicev primer, ni luk jeo ni luk mirisao.
soraya soraya 08:58 16.05.2009

Re: Ma...

die hard
ničija nije do zore gorila


To kao nesto biblijsko, e pa cini mi se da je mnogima gorela i do zore i do mnogo lepih i ugodnih godinica zivota.
Evo ga nas divan Miskovicev primer, ni luk jeo ni luk mirisao.


polako,doći će i on na red...
hajkula1 hajkula1 13:47 16.05.2009

Re: Ma...

mostarac
Pa Subotic ima advokatski tim od nekoliko vrhunskih strucnjaka koji se naravno sa svojim pricama uklapaju u vec vidjena scenarija, sa ciljem da operu svog branjenika.
Ne branim ja one koje on optuzio, vec iznosim tvrdnju da je on spremn da uradi bilo sta sto bi njemu pomoglo.


Ima se, moze se.

Kako neki insajder da se odbrani, zastiti, kada ga zaskoce takvi koji imaju?

soraya soraya 21:15 14.05.2009

zašto je sud odbio predlog?

Subotić takođe tvrdi da je u kabinetu Koštuničinom postojala neformalna grupa, koja je vodila tu kampanju, na čelu sa Radetom Bulatovićem, Draganom Jočićem, Aleksandrom Tijanićem i Aleksandrom Nikitovićem... Ja sam na sudu predlagao saslušanje prve trojice, ali je Sud taj predlog odbio.

zašto je odbio?
Doctor Wu Doctor Wu 21:35 14.05.2009

Hoće li "gospodina Legiju" zameniti

"gospodin Cane"?
vracarac92 vracarac92 15:13 15.05.2009

Re: Hoće li "gospodina Legiju" zameniti

"gospodin Cane"?

Xe, xe...
Nego zasto se pojedinci uporno precutkuju iako su bili kucni prijatelji famoznih organizatora ubistva naseg premijera, Kuma i Siptara? Sta jedan politicar (na vlasti) trazi u kuci kod najgorih mogucih kriminalaca???

Pozdrav svima.
die hard die hard 23:32 15.05.2009

Re: Hoće li "gospodina Legiju" zameniti

Doctor Wu 21:35 14.05.2009
Preporuči | Obavesti moderatora
Preporuka: 12
Hoće li "gospodina Legiju" zameniti
#Link Replika: 1
"gospodin Cane"?


Ja bih zamolio ove ljude koji preporucuju ovakve izjave da se bar malo oglase i da vidimo zasto to rade/ako im nije frka.
angie01 angie01 23:38 15.05.2009

Re: Hoće li "gospodina Legiju" zameniti

die hard
Doctor Wu 21:35 14.05.2009Preporuči | Obavesti moderatora Preporuka: 12Hoće li "gospodina Legiju" zameniti#Link Replika: 1"gospodin Cane"?Ja bih zamolio ove ljude koji preporucuju ovakve izjave da se bar malo oglase i da vidimo zasto to rade/ako im nije frka.


a pa to je novoblogovanje-najvishe preporuka ide na ovakve fore,..u stvari ne, ima josh "hrabrijai" model, onaj, kada iz organizovane grupe, jedan chlan komentarishe tako da diskvalifikuje i vredja oponenta i ma koliko to besmiselno, ruzno i bedno bilo-tu pada najvishe komentara, poshto se tako valjda ukljuchuje negativni adrenalin satsfakcije, na koji se ovakvi tipovi loze.
sybil sybil 07:27 15.05.2009

gorece u paklu

i bice kaznjeni. moralna odgovornost mracnjaka je jasna, a sta se desavalo iza kabinata to tek treba da se utvrdi.

jedan moj prijatelj amerikanac kaze da je djindjic ubijen da bi se sprecilo da udjemo u NATO i da bi se tom jasnom opredeljenju (NATO, EU) stalo na put.

e sada, kada povezete mozaik.....

Zasto je Tijanic i dalje direktor televizije? Covek nedvosmisleno moralno odgovoran za atentat zbog medijska hajke. Ko njega tu drzi i zasto? DS, znam, ali zasto pobogu.

Ko je i zasto sprecio punu istragu?
palilula92 palilula92 16:23 15.05.2009

Re: gorece u paklu

Zasto je Tijanic i dalje direktor televizije?


ovo je kljucno pitanje.
adam weisphaut adam weisphaut 18:32 15.05.2009

Re: gorece u paklu


Zasto je Tijanic i dalje direktor televizije?


Aleksandar Tijanić je sramota Demokratske stranke
14.05.2009.
Direktor RTS-a prekršio zakon jer nije objavio demanti Stanka Subotića

1505tijanicsubotic.jpg Međunarodni advokatski tim Stanka Subotića saopštio je juče da Javni servis Radio televizije Srbije, uprkos članu 47 Zakona o informisanju koji garantuje pravo na demanti objavljene informacije, nije objavio pismo koje je Subotić uputio odgovornom uredniku te medijske kuće.

........................................................................................................
Hombah demantuje navode Tijanića

Bodo Hombah, kopredsednik medijske kompanije VAC iz Esena, reagovao je na javne izjave Aleksandra Tijanića, direktora Radio-televizije Srbije, da mu je ova medijska grupacija ponudila da za 1,5 miliona evra rukovodi medijima u Srbiji u kojima VAC ima udela.

Bodo Hombah, u izjavi za Politiku, prenosi B92, navodi da se tačno seća susreta sa Aleksandrom Tijanićem.
"Tijanića sam prvi put sreo 19. maja 2005. godine, između 20:30 i 23:45 sati, i nakon toga nikada više nisam razgovarao s njim. Tada je Stanko Subotić, koji je u to vreme bio naš poslovni partner u 'Futuri plus', poveo Tijanića na večeru u Dizeldorf", izjavio je Hombah.
"Imao sam utisak da su njih dvojica prijatelji i Tijanić mi je u toku razgovora objašnjavao da mi kao VAC kod 'Politike novina i magazina' sve pogrešno radimo. O parama nije bilo reči", tvrdi on.
Bodo Hombah se takođe priseća i da je to bilo prijatno veče i da je sa Tijanićem razmenjivao zajednička iskustva iz vremena kada su bili ministri u vladama svojih zemalja.

Link
d_sandic d_sandic 08:52 15.05.2009

Jadni Cane

Šta reći? Čim neko u ovoj zemlji hoće pošteno da radi, stiče plaća porez odma' mu se naklate na kosti...
angie01 angie01 09:07 15.05.2009

Re: Jadni Cane

d_sandic
Šta reći? Čim neko u ovoj zemlji hoće pošteno da radi, stiče plaća porez odma' mu se naklate na kosti...sentinel26 sentinel26 12:15 15.05.2009

Angi

šta je tema ovdje - intervju sa S.Popovićem ili izjava S.Subotića ?

A moglo bi biti:
To se, pre svega, odnosi na medijsku kampanju iz DSS-a da se Đinđić poveže sa švercom cigareta, da se označi kao mafijaš, čime se pripremao teren da se atentat na njega pripiše tobožnjem unutrašnjem obračunu mafije.Tako nešto i jeste pokušavano u izjavama samog Koštunice, Nalića, Jočića, Tijanića, koji su te tvrdnje zasnivali na pisanju Pukanićevog Nacionala, kao i pismima Ljilje Buhe, pisanim po diktatu Ulemeka i Spasojevića. Dakle, radilo bi se o sinhronizovanoj kampanji Koštuničinog okruženja i kasnijih ubica.
"Naknadni" moralno-politički relativizatori nijesu bili dobri prognozeri, pa su igrali po taktu što je babi milo... i u jednu korpu su stavili sva tri svoja najveća i smrtna neprijatelja, Djukanovića, Djindjića i Subotića.

Danas kopaju i nogama i rukama da nekako iz tog paketa izvuku Djindjića jer im čak i mrtav kvari posao.

Prva dvojica su im bili ljuti politički neprijatelji a treći (poznanik i prijatelj obojice ) opasan svjedok.

Zato danas ne smiju da prihvate ponudjenu astronomsku kauciju za pojavljivanje ovog posljednjeg na sudu.
Za njime nije izdata poternica nego "oternica".
Za još dvema osobama su izdate "oternice" a ne poternice.

Saznanje da je Italijansko tužilaštvo uručilo kopije svih pravih i lažnih dokumenata pristiglih u više tura, Subotiću i još nekome, proizvelo je paniku medju proizvodjačima dokumenata. Opasni svjedoci postaju još opasniji.

Brigada stručnjaka pokušavala je danima da pronadje nekakvu, makar virtuelnu vezi izmedju preostale dvojice živih sa jednim skorašnjim ubistvom.
Kad su se ozbiljno uneredili sjetili se starih papira kao neko davno zahrdjalih kašika.

Neko ko je dobio sve sudske sporove (ne samo ) u Zagrebu, protiv saučesnika u proizvodnji laži, moraće da dokazuje porijeklo svoje imovine. Nek dokazuje. Ali zašto samo on ?
Zašto ne bi još neki u Srbiji dokazali porijeklo svoje imovine.

Pravljenje paralele izmedju Ulemeka i Subotića proizašlo je iz iste kuhinje iz koje je za krivca ubistva premijera "optuživan" V.Popović - Beba.
gospođa Mesarović je nezakonitim odlukama sprečila potpuno saslušanje generala Ace Tomića koji je imao mnogo toga da kaže o svojim susretima sa Ulemekom i Spasojevićem, o kojima su govorili neki svedoci.
Drugi primer: gospođa Mesarević je zastupnike oštećenih nezakonito onemogućila da izvrše uvid u transkripte razgovora vođenih na relaciji Dejan Milenković-Biljana Kajganić u kojima se prema našim pouzdanim informacijama, koje su dospele i u javnost, sugerisalo Milenkoviču da da lažni iskaz i to predstavljalo Milenkoviču kao ideja "najmoćnijih ljudi u zemlji", lako prepoznatljivih inicijala D.J. i R.B.
Samo zbog te dve stvari gospođa Mesarevič bi trebalo da bude razrešena sudilačke dužnosti... Međutim, ona je nagrađena postavljanjem na mesto predsednika Vrhovnog suda, sa koga je posle slala sudovima u Srbiji raspise da ne rade ništa na predmetima u kojima je tužena država.
Zar poslije ovoga treba da se čudimo zašto se ne pokreće istraga o pozadini i inspiratorima ubistra Z.Djindjića.
Onaj koji to uradi biće brzometno smijenjen sa funkcije.

angie01 angie01 13:12 15.05.2009

Re: Angi

šta je tema ovdje - intervju sa S.Popovićem ili izjava S.Subotića ?


he, he,...valjda, da li su se pojavile (izgubljene) kockice da se slozi zavrshna slika.
soraya soraya 13:22 15.05.2009

Re: Angi

sentinel26
šta je tema ovdje - intervju sa S.Popovićem ili izjava S.Subotića ?

A moglo bi biti:
To se, pre svega, odnosi na medijsku kampanju iz DSS-a da se Đinđić poveže sa švercom cigareta, da se označi kao mafijaš, čime se pripremao teren da se atentat na njega pripiše tobožnjem unutrašnjem obračunu mafije.Tako nešto i jeste pokušavano u izjavama samog Koštunice, Nalića, Jočića, Tijanića, koji su te tvrdnje zasnivali na pisanju Pukanićevog Nacionala, kao i pismima Ljilje Buhe, pisanim po diktatu Ulemeka i Spasojevića. Dakle, radilo bi se o sinhronizovanoj kampanji Koštuničinog okruženja i kasnijih ubica.
"Naknadni" moralno-politički relativizatori nijesu bili dobri prognozeri, pa su igrali po taktu što je babi milo... i u jednu korpu su stavili sva tri svoja najveća i smrtna neprijatelja, Djukanovića, Djindjića i Subotića.

Danas kopaju i nogama i rukama da nekako iz tog paketa izvuku Djindjića jer im čak i mrtav kvari posao.

Prva dvojica su im bili ljuti politički neprijatelji a treći (poznanik i prijatelj obojice ) opasan svjedok.

Zato danas ne smiju da prihvate ponudjenu astronomsku kauciju za pojavljivanje ovog posljednjeg na sudu.
Za njime nije izdata poternica nego "oternica".
Za još dvema osobama su izdate "oternice" a ne poternice.

Saznanje da je Italijansko tužilaštvo uručilo kopije svih pravih i lažnih dokumenata pristiglih u više tura, Subotiću i još nekome, proizvelo je paniku medju proizvodjačima dokumenata. Opasni svjedoci postaju još opasniji.

Brigada stručnjaka pokušavala je danima da pronadje nekakvu, makar virtuelnu vezi izmedju preostale dvojice živih sa jednim skorašnjim ubistvom.
Kad su se ozbiljno uneredili sjetili se starih papira kao neko davno zahrdjalih kašika.

Neko ko je dobio sve sudske sporove (ne samo ) u Zagrebu, protiv saučesnika u proizvodnji laži, moraće da dokazuje porijeklo svoje imovine. Nek dokazuje. Ali zašto samo on ?
Zašto ne bi još neki u Srbiji dokazali porijeklo svoje imovine.

Pravljenje paralele izmedju Ulemeka i Subotića proizašlo je iz iste kuhinje iz koje je za krivca ubistva premijera "optuživan" V.Popović - Beba.
gospođa Mesarović je nezakonitim odlukama sprečila potpuno saslušanje generala Ace Tomića koji je imao mnogo toga da kaže o svojim susretima sa Ulemekom i Spasojevićem, o kojima su govorili neki svedoci.
Drugi primer: gospođa Mesarević je zastupnike oštećenih nezakonito onemogućila da izvrše uvid u transkripte razgovora vođenih na relaciji Dejan Milenković-Biljana Kajganić u kojima se prema našim pouzdanim informacijama, koje su dospele i u javnost, sugerisalo Milenkoviču da da lažni iskaz i to predstavljalo Milenkoviču kao ideja "najmoćnijih ljudi u zemlji", lako prepoznatljivih inicijala D.J. i R.B.
Samo zbog te dve stvari gospođa Mesarevič bi trebalo da bude razrešena sudilačke dužnosti... Međutim, ona je nagrađena postavljanjem na mesto predsednika Vrhovnog suda, sa koga je posle slala sudovima u Srbiji raspise da ne rade ništa na predmetima u kojima je tužena država.
Zar poslije ovoga treba da se čudimo zašto se ne pokreće istraga o pozadini i inspiratorima ubistra Z.Djindjića.
Onaj koji to uradi biće brzometno smijenjen sa funkcije.


sentinel26
šta je tema ovdje - intervju sa S.Popovićem ili izjava S.Subotića ?

A moglo bi biti:
To se, pre svega, odnosi na medijsku kampanju iz DSS-a da se Đinđić poveže sa švercom cigareta, da se označi kao mafijaš, čime se pripremao teren da se atentat na njega pripiše tobožnjem unutrašnjem obračunu mafije.Tako nešto i jeste pokušavano u izjavama samog Koštunice, Nalića, Jočića, Tijanića, koji su te tvrdnje zasnivali na pisanju Pukanićevog Nacionala, kao i pismima Ljilje Buhe, pisanim po diktatu Ulemeka i Spasojevića. Dakle, radilo bi se o sinhronizovanoj kampanji Koštuničinog okruženja i kasnijih ubica.
"Naknadni" moralno-politički relativizatori nijesu bili dobri prognozeri, pa su igrali po taktu što je babi milo... i u jednu korpu su stavili sva tri svoja najveća i smrtna neprijatelja, Djukanovića, Djindjića i Subotića.

Danas kopaju i nogama i rukama da nekako iz tog paketa izvuku Djindjića jer im čak i mrtav kvari posao.

Prva dvojica su im bili ljuti politički neprijatelji a treći (poznanik i prijatelj obojice ) opasan svjedok.

Zato danas ne smiju da prihvate ponudjenu astronomsku kauciju za pojavljivanje ovog posljednjeg na sudu.
Za njime nije izdata poternica nego "oternica".
Za još dvema osobama su izdate "oternice" a ne poternice.

Saznanje da je Italijansko tužilaštvo uručilo kopije svih pravih i lažnih dokumenata pristiglih u više tura, Subotiću i još nekome, proizvelo je paniku medju proizvodjačima dokumenata. Opasni svjedoci postaju još opasniji.

Brigada stručnjaka pokušavala je danima da pronadje nekakvu, makar virtuelnu vezi izmedju preostale dvojice živih sa jednim skorašnjim ubistvom.
Kad su se ozbiljno uneredili sjetili se starih papira kao neko davno zahrdjalih kašika.

Neko ko je dobio sve sudske sporove (ne samo ) u Zagrebu, protiv saučesnika u proizvodnji laži, moraće da dokazuje porijeklo svoje imovine. Nek dokazuje. Ali zašto samo on ?
Zašto ne bi još neki u Srbiji dokazali porijeklo svoje imovine.

Pravljenje paralele izmedju Ulemeka i Subotića proizašlo je iz iste kuhinje iz koje je za krivca ubistva premijera "optuživan" V.Popović - Beba.
gospođa Mesarović je nezakonitim odlukama sprečila potpuno saslušanje generala Ace Tomića koji je imao mnogo toga da kaže o svojim susretima sa Ulemekom i Spasojevićem, o kojima su govorili neki svedoci.
Drugi primer: gospođa Mesarević je zastupnike oštećenih nezakonito onemogućila da izvrše uvid u transkripte razgovora vođenih na relaciji Dejan Milenković-Biljana Kajganić u kojima se prema našim pouzdanim informacijama, koje su dospele i u javnost, sugerisalo Milenkoviču da da lažni iskaz i to predstavljalo Milenkoviču kao ideja "najmoćnijih ljudi u zemlji", lako prepoznatljivih inicijala D.J. i R.B.
Samo zbog te dve stvari gospođa Mesarevič bi trebalo da bude razrešena sudilačke dužnosti... Međutim, ona je nagrađena postavljanjem na mesto predsednika Vrhovnog suda, sa koga je posle slala sudovima u Srbiji raspise da ne rade ništa na predmetima u kojima je tužena država.
Zar poslije ovoga treba da se čudimo zašto se ne pokreće istraga o pozadini i inspiratorima ubistra Z.Djindjića.
Onaj koji to uradi biće brzometno smijenjen sa funkcije."oternice"]
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 13:31 15.05.2009

Re: Angi

Senta
Prva dvojica su im bili ljuti politički neprijatelji a treći (poznanik i prijatelj obojice ) opasan svjedok.


Hm, ja gore rekoh Lektorki da bi bilo dobro da vidimo misljenje strucnih osoba kao sto je Kamichak i ti ... ali sam vec gore izrazio sumnju kad si ti u pitanju. A sad mi tek jasno da sam tu bio preblag ... zato sto sam zaboravio da si ti jedan od najvecih obozavalaca Mila Djukanovica na blogu (ustvari najveci posto Kusovca vec odavno nema ovde). Ma kakav prijatelj Djindjic je sa njima bio - samo poznanik kome su u nekom trenutku pomogli ... Prijatelji i dugogodisnji saradnici i saborci su oni bili sa Milosevicem ali ni ta "veza" nije bitna za njihove druge delatnosti ...

Aj da je Kostunica jos uvek na vlasti pa da imate neke argumente da vlast "navodno" nece da reaguje ... a ovako, kad je na vlasti Djidnjiceva sopstvena partija (pa cak delom i ona malecka sto se kasnije otcepila) je besmisleno iznositi takve tvrdnje. I iznositi kao relevantne izjave ljudi koji su duboko ogrezli u sukobe sa zakonom ... i sad pokusavaju da se sakriju iza Djindjicevog imena ...

E moj "pozadinac" ti ne treba da se javljas na teme o Milu i "lijepoj nasoj majskoj" ... tad nisi u stanju da razumno diksutujes nego se upustas u teorije zavera i falsifikata ... posto ti istina i realnost nikako nisu "po ukusu" ...
angie01 angie01 13:36 15.05.2009

Re: Angi

Hm, ja gore rekoh Lektorki da bi bilo dobro da vidimo misljenje strucnih osoba kao sto je Kamichak i ti ...


he, he vaso,

sem toga, mislim da bi bilo odlicno da ovo komentarisu blogeri poput sentinela i kamichak. od njih bi imalo sta da se nauci
zar nije ovo citat lektorkinog komentara?
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 13:42 15.05.2009

Re: Angi

angie01
Hm, ja gore rekoh Lektorki da bi bilo dobro da vidimo misljenje strucnih osoba kao sto je Kamichak i ti ...


he, he vaso,

sem toga, mislim da bi bilo odlicno da ovo komentarisu blogeri poput sentinela i kamichak. od njih bi imalo sta da se nauci
zar nije ovo citat lektorkinog komentara?


pa zar nisam i ja to rekao/prepricao? Valjda se vidi gore da sam BAS to bolodovao i da sam rekao da se potpuno slazemo... Ne kapiram sta hoces da kazes?
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 13:46 15.05.2009

Re: PS

Sento,

zbilja sta kazes na ovu recenicu iz NIN-a: Čitav niz ovdašnjih lica sa poternica odavno je našlo sigurno utočište u Crnoj Gori, ali je nedavno javnost bila iznenađena kada je saznala da je i bivši premijer Tajlanda, osuđen u svojoj zemlji zbog korupcije, postao Crnogorac

Otkud ta tradicija da su CG skupljaju lica sa poternica? Jos od 90-ih kad su u njoj utociste imali italijanski mafijaski bosovi koji su se, o cudne li koincidencije, bavili svercom duvana?
Jelena Gall Jelena Gall 13:48 15.05.2009

Re: Angi

nego se upustas u teorije zavera i falsifikata ...

+

ja gore rekoh Lektorki da bi bilo dobro da vidimo misljenje strucnih osoba kao sto je Kamichak i ti

pogledaj gore ko je to kome rekao

eto kako nekad pocinju zavere i falsifikati - slabo pamcenje sitnica vec moze da bude dovoljan uzrok...
Jelena Gall Jelena Gall 13:49 15.05.2009

Re: Angi

haha, prestigla me angie. vis kako je to, vaso, kad se pazljivo cita, a ne hekla...
angie01 angie01 13:52 15.05.2009

Re: Angi

Ne kapiram sta hoces da kazes?


pa nishta komplikovano- samo to shto sam rekla, da je to lektorka predlozila-ako komentari postavlljeni na blog ne lazulu-ili je pak opet neki strani faktor, neprijatelji, i moje"nerazumevanje" u pitanju.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 13:56 15.05.2009

Re: Angi

Hahaha e dobre ste skojevke ... hocete da kazete da sam hteo da ukradem slavu Lektorki za "genijalnu" ideju? Iako gore stoji lepo crno-na belo? Ma dajte bre, vi se hvatate za nebitne sitnice (ona rekla meni a ja se slozio) ... suvise ste opterecene torijama zavere. Valjda se vidi iz smisla ovog mog posta da sam i ono gore slaganje hteo u potpunosti da povucem kad je u pitanju Senta - veliki obozavalc Mila Djukanovica ...

ps-edit ... al' je lepo videti kako pazljivo citate i pamtite moje reci ... bolje nego ja sam
adam weisphaut adam weisphaut 13:57 15.05.2009

Re: PS

zbilja sta kazes na ovu recenicu iz NIN-a

Onaj NIN gde je udomljena šefica Kabineta?
Onog istog optuženog za lansiranije afere?
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 14:01 15.05.2009

Re: PS

Adam
Onaj NIN gde je udomljena šefica Kabineta?


Hm, to mu dodje kao dokaz da "bivši premijer Tajlanda, osuđen u svojoj zemlji zbog korupcije" nije dobio CG pasos? Slazem se: to jeste dokaz ... ali na partijskom sastanku LDP ...
l_m_d l_m_d 14:03 15.05.2009

Re: Angi

Virtuelni Vasilije


Василије, сећаш ли се ти добронамерних савета које ти једаред даде Дејан Станковић?
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 14:06 15.05.2009

Re: Angi

l_m_d
Virtuelni Vasilije


Василије, сећаш ли се ти добронамерних савета које ти једаред даде Дејан Станковић?


Koji Dejan ... ne mislis valjda na onu potajnu Andjinu simpatiju?
adam weisphaut adam weisphaut 14:08 15.05.2009

Re: PSHm, to mu dodje kao dokaz da "bivši premijer Tajlanda, osuđen u svojoj zemlji zbog korupcije" nije dobio CG pasos? Slazem se: to jeste dokaz ... ali na partijskom sastanku LDP ...
*novo

Hoćeš da kažeš da je diskreditacija izvvora na osnovu ličnih preferenci rezervisana samo za tebe ?
angie01 angie01 14:09 15.05.2009

Re: Angi

Hahaha e dobre ste skojevke


ja skojevka nikada nisam bila,

al' je lepo videti kako pazljivo citate i pamtite moje reci


lektorkine vaso, lektorkine!:))))
adam weisphaut adam weisphaut 14:11 15.05.2009

Re: Angi


ja skojevka nikada nisam bila,

Ma vasa je garant bio skojevac pa se sad dokazuje
angie01 angie01 14:14 15.05.2009

Re: Angi

ne mislis valjda na onu potajnu Andjinu simpatiju?


kolko brojim-on mene manijakalno juri, prati, skrece paznju-u svim svojim inkarnacijama,...e sad, malo mu je chudan nachin-da ne kazem drugachije, jer sam ja lepo vaspitana-al svako kako ume,...

nemojte nastavljati da trolujete na ovom blogu!
sentinel26 sentinel26 14:34 15.05.2009

Re: Angi

Virtuelni Vasilije
SentaPrva dvojica su im bili ljuti politički neprijatelji a treći (poznanik i prijatelj obojice ) opasan svjedok.Hm, ja gore rekoh Lektorki da bi bilo dobro da vidimo misljenje strucnih osoba kao sto je Kamichak i ti ... ali sam vec gore izrazio sumnju kad si ti u pitanju. A sad mi tek jasno da sam tu bio preblag ... zato sto sam zaboravio da si ti jedan od najvecih obozavalaca Mila Djukanovica na blogu (ustvari najveci posto Kusovca vec odavno nema ovde). Ma kakav prijatelj Djindjic je sa njima bio - samo poznanik kome su u nekom trenutku pomogli ... Prijatelji i dugogodisnji saradnici i saborci su oni bili sa Milosevicem ali ni ta "veza" nije bitna za njihove druge delatnosti ...Aj da je Kostunica jos uvek na vlasti pa da imate neke argumente da vlast "navodno" nece da reaguje ... a ovako, kad je na vlasti Djidnjiceva sopstvena partija (pa cak delom i ona malecka sto se kasnije otcepila) je besmisleno iznositi takve tvrdnje. I iznositi kao relevantne izjave ljudi koji su duboko ogrezli u sukobe sa zakonom ... i sad pokusavaju da se sakriju iza Djindjicevog imena ...E moj "pozadinac" ti ne treba da se javljas na teme o Milu i "lijepoj nasoj majskoj" ... tad nisi u stanju da razumno diksutujes nego se upustas u teorije zavera i falsifikata ... posto ti istina i realnost nikako nisu "po ukusu" ...
Vasilije, svo ovo tvoje bulažnjenje nema potporu u mojem tekstu, niti moj tekst ima ikakve veze sa ovim.

Tvoje saznanje o tome ko je bio prijatelj a ko poznanik Djindjiću predstavlja dio onog istog beščašća koje sam gore opisao.

To što si jako oboleo od anticrnogorstva i od miloitisa je tvoj usud i boljka od koje ti nema lijeka, pa ga ne traži od mene.
Pošto ne umiješ da vidiš šta je tema, zamoli gazdaricu da ti naglas pročita.

Nijesi uspio ni da pročitaš tekst a ni pokušao da nešto osporiš. Svo tvoje znanje sastoji se iz jadnih ličnih diskvalifikacija. Počeo si čak i da me prekrštavaš.
Uvijek te interesuje samo ko je nešto a ne šta je napisao.
A za tvoj "savjet" o kojim temama treba da se javljam i za tvoju "sumnju" šab me gabri na ratkvad.

Nadji neku zabavnu temu, pun je blog takvih, ovo je za tebe preteško.

Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 15:03 15.05.2009

Re: Angi

sentinel26
Vasilije, svo ovo tvoje bulažnjenje nema potporu u mojem tekstu, niti moj tekst ima ikakve veze sa ovim.


Sento,

tvoj tekst nema veze ni sa cim ... a posebno ne sa zdravim razumom. Obicna gomila tvrdnji bez dokaza (da ne kazem izmisljotina) koju me mrzi i da tumacim a kamoli da demantujem. Vec sam gore napisao manje vise-sve o temi pa me mrzi da se ponavljam. A ti nastavi da se bavis zastitiom lika i (ne)dela voljenog ti dozivnotnog vodje ...

vracarac92 vracarac92 15:15 15.05.2009

Re: Angi

od njih bi imalo sta da se nauci

Maternji jezik?
Don Quijote Don Quijote 15:15 15.05.2009

Re: Angi

Gosn Vasilije, pratim sve komentare vezne za post i nekako mi se cini da vi mora biti da imate jako dobre informacije o celoj prici,pogotovo ko je sa kime bio prijatelj, cim tako kategoricno tvrdite.
Jedan sam od onih koji cita postove ali retko komentarise, ali kad vidim da neko nesto tvrdi kao da zna a pritom ocigledno ne zna o cemu prica ili je informisan sa novinskih naslovnica moram da se ukljucim.

Ma kakav prijatelj Djindjic je sa njima bio - samo poznanik kome su u nekom trenutku pomogli ... Prijatelji i dugogodisnji saradnici i saborci su oni bili sa Milosevicem ali ni ta "veza" nije bitna za njihove druge delatnosti ...


Djindjic jeste bio prijatelj sa Canetom i to dugogodisnji, i mnogo bolji nego vecina koji se se za Djindjiceve prijatelje predstavljali. Cane je finansijski pomagao DS tokom devedesetih, a i posle 5.oktobra. Posle ubistva Djindjica Caneta su pokusali da reketiraju isti ti koji su Djindjica predstavljali kao mafijasa. Kako su zajedno bili u celoj prici Cane dosta zna o grupi koja im je smestala i svakako ga pazljivo treba saslusati. Da o svemu tome nema jakih dokaza ne bi se sada sigurno oglasavao.
Inace covek nema od cega da se brani,u Evropi je slobodan u Srbiju ne mora ni da dolazi. Stavljati znak jednakosti izmedju Caneta i Legije i predstavljati ga kao klasicnog kriminalca je nebuloza,plitko razmisljanje i nastavak verovanja u price koje su plasirali Nacional i slicni "mediji"

Prijatelji i dugogodisnji saradnici i saborci su oni bili sa Milosevicem ali ni ta "veza" nije bitna za njihove druge delatnosti ...


Cane je 1997 pobegao preko noci iz Srbije jer je DB imala nalog da ga likvidira najvise zbog davanja para DS-u,covek se nije vracao u zemlju do posle 5.oktobra

Naravno da sada Cane brani sebe ali njegovi iskazi u buducnosti definitivno mogu pomoci u rasvetljavanju ubistva Djindjica.
angie01 angie01 15:27 15.05.2009

Re: Angi

cim tako kategoricno tvrdite.


ma neee, on samo nespretno pishe novobajke,...al su se u njegovom sluchaju, braca Grim malo posvadjala, pa nema ni uobichajne potrebne pouke-samo improvizovani hekleraj, onako kako mu dusha ishte.
vracarac92 vracarac92 15:42 15.05.2009

Re: Angi

Cane je cuvena postenjacina!
Svako evro (od ko zna koliko miliona koje poseduje) je posteno zaradio


Najobicniji kriminalni sljam. Da u ovoj drzavi postoji pravo i pravda takvi likovi ne bi mogli da daju intervjue vec bi sa Legijom delili celiju za vreme odsluzenja visedecenijske robije. Legija, Kum, Siptar, Cane...gde je razlika?
Olos.
sybil sybil 16:02 15.05.2009

Re: Angi

Najobicniji kriminalni sljam. Da u ovoj drzavi postoji pravo i pravda takvi likovi ne bi mogli da daju intervjue vec bi sa Legijom delili celiju za vreme odsluzenja visedecenijske robije. Legija, Kum, Siptar, Cane...gde je razlika?
Olos.

au, opet ti sa levo od albudabija logikom. cane je finansirao DS u vreme slobizma, legija je radio za rusko-slobisticku DB, sejao zlocine i mrznju po okruzenju za vreme rata 90-ih. krvavi db radnik, zaduzen za najprljavije zlocine. a ima raznih DB radnika na tone, od SANU akademika koji uvek nadju neku logiku u eskadronima smrti jer su za to placeni, do "intelektuaca" koji su takodje placeni da po novinama zbunjuju narod, mbm na primer i zna se koji jos, nema potrebe da imanujemo.

ako miskovic i karici i svi SPS kadrovi zasluzuju pomilovanje, zasluzuje isto i cane, jer je pomogao da se rusi zlo iz 90-ih.

legija zasluzuje da trune u paklu zbog nebrojenih zlocina, i on i njegovi naredbodavci. a bogami i ovi sto iz medija pustaju lavove za db pare.
sentinel26 sentinel26 16:26 15.05.2009

Re: Angi

vracarac92
Cane je cuvena postenjacina!Svako evro (od ko zna koliko miliona koje poseduje) je posteno zaradio Najobicniji kriminalni sljam. Da u ovoj drzavi postoji pravo i pravda takvi likovi ne bi mogli da daju intervjue vec bi sa Legijom delili celiju za vreme odsluzenja visedecenijske robije. Legija, Kum, Siptar, Cane...gde je razlika?Olos.
Ti si mu vjerovatno pomagao "nositi gajbe" pa ti je ovo sve poznato !

Svrstavanje Caneta u društvo sa ubicama prizašlo je iz one iste kuhinje koju su prozvali S.Popović i S.Subotić kao i od onih kojima je žao što i njega nijesu sustigli oni isti koji su ubili Djindjića, kao i iz kuhinje onih istih koji su ga ucjenjivali i reketirali..
Da su ga oni sustigli, danas ne bi bilo potrebe da se iskazuje želja da mu se zabrani da hrvatskim novinama daje intervjue i uznemirava prave poštenjačine u Srbiji.

Pravi "poštenjačina" bi sigurno mogao postati da je nosio baklje za uguravanje ljudima u usta ili u nedra..

Finansijske policije (Švajcarske, Francuske i Italije ), te kriminalističke policije Francuske i Italije su sve sami Canetovi "plaćenici" ili "amateri" (nemaju pojma - ne čitaju razne sajtove iz Srbije sa spiskovima želja i pozdrava ) pa su utvrdili da je svaki cent njegovog novca (pa i na Kipru ) legalno zaradjen, istina nijesu htjeli da konsultuju čuvenog bivšeg ministra DM o tome a ni poznati kabinet.

A Italijansko tužilaštvo je (najvjerovatnije zbog "mržnje" prema srpskim poštenjačinama ) odlučilo da mu uruči kopije svih dokumenata čije se porijeklo odavno zna, a poznata su i imena svih kurira koji su je nosili tamo, pa je nekome sada pripala muka.

Domaće poštenjačine nijesu obaviještene ni od kabineta a ni direktno, zašto je stvarno Rusija odbila da ga "izruči" srpskoj policiji.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 16:27 15.05.2009

Re: Angi

Don Quijote
Gosn Vasilije, pratim sve komentare vezne za post i nekako mi se cini da vi mora biti da imate jako dobre informacije o celoj prici,pogotovo ko je sa kime bio prijatelj, cim tako kategoricno tvrdite.
...
Djindjic jeste bio prijatelj sa Canetom i to dugogodisnji, i mnogo bolji nego vecina koji se se za Djindjiceve prijatelje predstavljali. Cane je finansijski pomagao DS tokom devedesetih, a i posle 5.oktobra.


Gosn Kihote,

dobro ste me "nasli" - ne znam ja da li su u i kolikoj meri Djindjic i Cane bili prijatelji. To je bio samo moj izraz neverovanja u gosn Sentinelove suprotne tvrdnje koji je u stanju da tvrdi bilo sta ako misli da je to u interesu njegovog voljenog (dozivotnog) vodje...

Za razliku od mene vi ne samo da zvucite da o tome mnogo vise znate nego detaljima koje ste nam izneli ostavljate utisak pravog insajdera. Problem sa nama anonimnima je u tome sto se kao validan argument u diskusiji moze prihvatiti samo referenca na neki svima dostupan dokument/link. Inace bi smo vi, ja, Senta ili neko drugi mogli u pravom zivotu da se zovemo i Subotic pa da pricamo sta nam odgovara... U ovom slucaju bi najbolja referenca/dokaz bile naprimer reci samog Zorana Djindjica (neki intervju) ... ili njegove supruge i sl. Ja volim da bacim pogled i na svedocenje Bebe Popovica sto sam evo i sada uradio: potrazio lepo "Subotic" i nasao deo u kome se bas o tome govori(O kontaktima i ulozi Stanka Subotića - str. 168):

"Upoznali su se 1996, ili 1997. godine na slavi kod Milorada Vučelića u stanu/.../Tada, u toj fazi 1996. i 1997. godine, mislim da je bila 1996. godina, da, bila je 1996. godina, Zoran još nije bio gradonačelnik, upoznao se sa Stankom Subotićem, tu. Video je da je mlad, bogat, uspešan. Stanko Subotić je već tada živeo u inostranstvu. Čuo je od Vučele da je bogat i onda je sa svima takvima kao što je, kada je takve ljude upoznavao, vrlo brzo stupao u kontakt, tražio pomoć za stranku i tako dalje, i na tome je ostalo. Tada su se videli i posle toga više nikada, do 2000. godine. 2000. godine su se videli ponovo. Ja sam bio prisutan kada su se videli ponovo. Pre toga, da kažem, videli su se jedanput. Ja sam svedok da su se videli jedanput, jer znam kada su se videli drugi put. To je bilo u novembru, ne u novembru, u decembru 2000. godine."

E vidite sad je to mali problemcic: jedan od vrlo bitnih svedoka i insajdera tvrdi da se Djindjic samo jednom video (i upoznao) sa Suboticem pre 2000. godine. A vi tvrdite da su oni bili prijatelji jos u 90-im. I ne tvrdite samo vi nego i Subotic. On cak tvrdi i da je pomagao DS jos od 95. i (indirektno) apeluje na Tadica (sada) da mu pomogne protiv nekih navodnih Kostunicinih ljudi u vlasti. I ko sada ne govori istinu: vi i Subotic sada ... ili Beba Popovic onda prilikom zvanicnog svedocenja? Hm, ne znam, meni je sve to sumnjivo ...

Inace ja sam nemam nikakvih insajderskih informacija niti saznanja - sve moje zamerke su plod zdravorazumske logike i informacija svima nama dostupnih. Svoje zamerke povodom Canetovog intervjua sam vec gore izneo. A sad, posto ste me vi motivisali da potrazim malo vise informacija imam jos losije misljenje o Canetu. I jasno je da je to njegovo 20-togodisnje prijateljstvo sa Djukanovicem bilo bez prisustva Djidnjdica ... bar u tim "kriticnim" 90-godinama. A iskreno receno ne mogu da verujem da bi pravi i istinski Djindjicev prijatelj toliko godina cutao i krio neke BITNE informacije o nejgovom ubistvu. Pa cak i ako je nasa vlast sve to vreme bila nesposbna (ili nije htela) da te informacije na odgovarajuci nacin uzme u obzir, mogao je on to na zapadu da preda zapadnim vladama i/ili sredstvima informisanja. Oni sigurno ne bi imali razloga da stite Kostunicu ...

Eto to su vam moja trenutna razmisljanja ... dok nam neko ne ponudi nove informacije i/ili dokaze. Ako je to Subotic nemam nista protiv ... ja licno nemam nikavog razloga da branim bilo koju stranu. Ako neko iznese cvrste dokaze da je u sve umesan jos neko pored poznatih krivaca, taj neko treba da odgovoara ... i bas me briga da li se taj neko zove Kostunica, Ceda, Tadic, Seselj itd ...

pozz
sentinel26 sentinel26 16:30 15.05.2009

Re: Angi

sybil
. ako miskovic i karici i svi SPS kadrovi zasluzuju pomilovanje, zasluzuje isto i cane, jer je pomogao da se rusi zlo iz 90-ih. legija zasluzuju da trune u paklu zbog nebrojenih zlocina, i on i njegovi naredbodavci. a bogami i ovi sto iz medija pustaju lavove za db pare.
Nikakvo pomilovanje S.Subotić nije "zaslužio" jer nije počinio nikakav zločin niti pljačku.

sybil sybil 16:37 15.05.2009

Re: Angi

Nikakvo pomilovanje S.Subotić nije "zaslužio" jer nije počinio nikakav zločin niti pljačku.


izvinjavam se, mislim ako je bilo nekih nelegalnih biznis transakcija, ne znam zasto ga traze.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 16:38 15.05.2009

Re: Angi

sentinel26
Nikakvo pomilovanje S.Subotić nije "zaslužio" jer nije počinio nikakav zločin niti pljačku.


Hehe pazi "insajdera" Sentu ... izgleda da je drzao svecu Canetu i Milu pa moze licno da tvrdi da oni nisu krivi
angie01 angie01 16:41 15.05.2009

Re: Angi

Ja volim da bacim pogled i na svedocenje Bebe PopovicaUostalom ja bih prvi to pozdravio ali da su objavili u potpunosti i izjavu Aleksandra Tijanica u vezi iste stvari (u kome on pominje i Bebu)
(ovo je citat iz tvog komentara, malo gore)


izvini vaso, najiskrenije,..jel ti to bebu popovica u ovom zadnjem komentaru uzimash kao nekome kome verujesh? Mislim, ti mu verujesh?
skroz si me zbunio,....i u vezi koje stvari bi ti pozdravio, da su objavili izjavu at, a u kome on pominje bebu?
mostarac mostarac 16:44 15.05.2009

Re: Angi

"Nikakvo pomilovanje S.Subotić nije "zaslužio" jer nije počinio nikakav zločin niti pljačku"

To mu ti svetlio?
vracarac92 vracarac92 16:51 15.05.2009

Re: Angi

legija zasluzuje da trune u paklu zbog nebrojenih zlocina, i on i njegovi naredbodavci. a bogami i ovi sto iz medija pustaju lavove za db pare.

nesporno
ako miskovic i karici i svi SPS kadrovi zasluzuju pomilovanje, zasluzuje isto i cane, jer je pomogao da se rusi zlo iz 90-ih.

Pa i karic je finansirao koga je stigao... Lopuze
sentinel26
Ma jeste, poznato je da se Cane obogatio "postenim" radom...a za gajbice ne znam, mozda ih je nosio sa Markom ali da je sa bratom Milom svercovao vise od dva dozvoljena boksa cigrareta mislim to je nesporno.
A, da, Sloba i DB to sigurno nisu znali i pustali.
Nikakvo pomilovanje S.Subotić nije "zaslužio" jer nije počinio nikakav zločin niti pljačku.

samo malo 'cudnog" biznisa iz sive zone...

Pravi "poštenjačina" bi sigurno mogao postati da je nosio baklje za uguravanje ljudima u usta ili u nedra..

Na znam, baklje nam nije davao Cane. Njih smo dobijali od B92:

mada zaista ne mogu da shvatim kakve veze to ima sa Canetom i sa ovom temom?
Mozda je to sami blagi znak gubljenja koncentracije i padanja u vatru?
P.S.
Finansijske policije (Švajcarske, Francuske i Italije ), te kriminalističke policije Francuske i Italije su sve sami Canetovi "plaćenici" ili "amateri" (nemaju pojma - ne čitaju razne sajtove iz Srbije sa spiskovima želja i pozdrava ) pa su utvrdili da je svaki cent njegovog novca (pa i na Kipru ) legalno zaradjen, istina nijesu htjeli da konsultuju čuvenog bivšeg ministra DM o tome a ni poznati kabinet.
Dakle po toj logici i Sloba, Mira i Marko su cisti? (da ne spominjem ostatak ekipe) najvise zasta su teretili Miru je urgiranje za dodelu stana sluzavci. Zar ne?
Sve go cistunac.
Dok sve lopuze ne zavrse iza resetaka (bez obzira koju su opciju simpatisali i finansirali) mi necemo postati ozbiljna drzava.


Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 16:52 15.05.2009

Re: Angi

Andjo
izvini vaso, najiskrenije,..jel ti to bebu popovica u ovom zadnjem komentaru uzimash kao nekome kome verujesh? Mislim, ti mu verujesh?


Izvini Andjo,

ali valjda si me dovoljno "upoznala" pa znas da volim da cujem misljenja sa raznih strana. Naprimer i Tijanica i Bebina ... pa ako su saglasna onda im verujem ... ako nisu onda pokusavam da odgonetnem ko zvuci uverljivije. Ili pak da otkrijem neke nelogicnosti ...

Znaci u prinicipu ne verujem nikome potpuno (skoro kao i Lektorka ) ali u ovom konkretnom slucaju kad na jednoj strani stoje Bebina a na drugoj Canetova i nekog anonimnog Kihota izgleda mi uverljivije ova Bebina izjava. On tada nije imao ni jednog razloga da u ovom smislu skriva istinu -sto bi? Sta bi bilo i da su se Djindjic i Cane videli i vise puta pre te 2000.? Cane vec ima ocigledne interese da SADA dokaze da je on bio veliki Djindjicev prijatelj ... i pomagac DS ... etc ...

A sad kad Beba kaze Kostunica je kriv ... a Tijanic kaze Beba je kriv onda ne verujem ni jednom ni drugom poptuno. Odnosno verovacu onom ko iznese dokaze ... ili mogu da kazem: e ovaj ima jace argumente ... kod ovoga postoje "supljine"/nelogicnosti/kontradiktornosti u tvrdnjama ...

ps. edit: Uostalom ovo Bebino nije obicno "misljenje" sa nekog partijskog sastanka nego zvanicno svedocenje na najvecem i najbitnijem sudjenju u Srbiji u zadnjih 100 godina. U kom slucaju on ima mnogo vecu odgovornost i obavezu da govori "istinu i samo istinu".
angie01 angie01 17:02 15.05.2009

Re: Angi

ali valjda si me dovoljno "upoznala" pa znas da volim da cujem misljenja sa raznih strana. Naprimer i Tijanica i Bebina ... pa ako su saglasna onda im verujem ... ako nisu onda pokusavam da odgonetnem ko zvuci uverljivije. Ili pak da otkrijem neke nelogicnosti ...


znachi, kako ti kad odgovara!:)))
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 17:16 15.05.2009

Re: Angi

znachi, kako ti kad odgovara!:)))


ne meni - nego ISTINI

Samo totalno zaludjen/ostrascen covek moze da veruje da recimo Beba uvek govori istinu i samo istinu a da Tijanic uvek laze (ili obrnuto). Evo da zamislimo da je Beba ipak nesto sakrio onda - da li to znaci da je ono sto je rekao na sudjenju netacno? Ma ne, ja sam cak ubedjen da bi TEK u tom slucaju morao da se trudi da uvek i u svim drugim stvarim govori istinu ... inace rizikuje da na nekim nebitnim stvarima "padne". Ista logika vazi i za Tijanica ...


angie01 angie01 17:44 15.05.2009

Re: Angi

ne meni - nego ISTINI


a ti si njen promoter?:))))
sentinel26 sentinel26 18:11 15.05.2009

Re:

Misliš da ovo tvoje kombinovanje mojeg teksta i tvojih misli može da prodje neprimećeno i kao osnova za poziv na logiku.
Imao sam pravo da zatijevam da ti se takav komplot bezuslovno obriše, neobaviješteni...
sentinel26
Finansijske policije (Švajcarske, Francuske i Italije ), te kriminalističke policije Francuske i Italije su sve sami Canetovi "plaćenici" ili "amateri" (nemaju pojma - ne čitaju razne sajtove iz Srbije sa spiskovima želja i pozdrava ) pa su utvrdili da je svaki cent njegovog novca (pa i na Kipru ) legalno zaradjen, istina nijesu htjeli da konsultuju čuvenog bivšeg ministra DM o tome a ni poznati kabinet.
Ovo nijesu nikakvi logički zaključci, ovo su zvanični nalazi službene istrage koji su pomenutome dostavljeni zajedno sa falsifikatima.
vracarac92
Dakle po toj logici i Sloba, Mira i Marko su cisti? (da ne spominjem ostatak ekipe) najvise zasta su teretili Miru je urgiranje za dodelu stana sluzavci. Zar ne? Sve go cistunac.Dok sve lopuze ne zavrse iza resetaka (bez obzira koju su opciju simpatisali i finansirali) mi necemo postati ozbiljna drzava.
Ovo su tvoje želje i pozdravi istomišljenicima, pomenuti nemaju nikakve veze ni sa Subotićem još manje sa mojim tekstom a ni sa osnovnim postom blage veze nemaju.
Treba nastaviti sa skretanjem pažnje sa glavne teme.

Advokat S.Popović nije pred sudom tražio saslušanje Subotića već nekih drugih ljudi.
Sud to nije prihvatio.
Subotić sada iznosi neke činjenice koje se poklapaju sa tvrdnjama advokata.

Pošto S.Popoviću kao advokatu žrtve, ne mogu ništa onda njega napadaju po političkoj i "patrijotskoj" liniji a Subotića bi da ućutkaju optužbama za "šverc" cigareta.

Pri tom u optužnici protiv Subotića više nema, ne samo Djindjića, nego nema više ni Djukanovića, pošto su se obrukali sa tvrdnjama da novac na Subotićevim računima ne pripada njemu nego nekom iz CG.
Neki još nijesu obaviješteni a ka' će ne zna se.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana