Skip navigation.

Labris

Banka hrane

 
Srbija 2020

Slika za web

The directory images is not writable
Slika za web

Web, naravno, lako skriva identitet, onaj svakodnevni, onaj iz lične karte. Izabereš username i basta. Sa druge strane, web upravo stoga omogućava totalno ispunjavanje identiteta. I to po izboru. Zahvaljujući web-u, sloboda svojevoljnog predstavljanja nije izuzetak i iskliznuće iz sistema, nego sistem sam. I sasvim je jasno da je izabrani identitet podjednako autentičan kao i neki iz bilo kog drugog okruzenja realnosti.

Sve sam ovo napisao da vidim da li ću uspeti da dignem fotku, a tekst bi mogao da ide uz nju.