Skip navigation.

Labris

Banka hrane

 
Srbija 2020

Ćuti ili umri

"Ko drukčije kaže taj kleveće i laže..." odjekuje svuda oko nas. Pesma se probija  kroz prasak tri pucnja na ženu koja "dignuta čela, ponosna i smela" misli drugačije. Jednoumlje se vraća na velika vrata, najavljeno sa visokog mesta, u centru srpske duhovnosti, u Guci, uz trube. Rečeno nam je da Srbiju možemo razumeti i voleti SAMO zaglušeni trubama. Drugačija reč, drugačija misao ne može, ne sme se probiti kroz limeni zvučni zid... Ako nekome to i uspe, dočekaće ga preteći pucnji i najava sigurne smrti. U Kuriru, glasilu za negovanje ksenofobije i paranoje.

Javno je uvedena smrtna kazna za svaku različitu reč, ideju, za drugačije viđenje prošlosti, za svako razmišljanje o našoj budućnost koje ne uključuje reč NIKAD.

Poučen neposrednom prošlošću vidim da nam predstoji novi talas dokazivanja podaničke vernosti "narodu" i srpskoj srednjevekovnoj duhovnosti. Ko progovori biće ućutkan. Zauvek. Protiv NIKAD podignimo glas SADA.