Skip navigation.

Labris

Banka hrane

 
Srbija 2020

RODITELJSTVO

Jedan od retihroditeljstvo kao zanat!?roditeljstvo kao zanat!? "zanata" koji se ne može usavršiti do kraja je sigurno roditeljstvo.Jer roditelj je roditelj do kraja života. I uvek je sve za njega novo...

On stari ali i deca rastu, odrastaju i stare zajedno sa njim...

I uvek je sve aktuelno i novo za njega...

Jednostavno, on ih prati tokom celog života... ili bi tako trebalo da bude...

Iskusan roditelj može biti samo onaj koji ima više dece... on pokušava da primenjuje iskustva od starije dece u tom periodu...ali i to je relativno jer svako dete je ličnost za sebe i obično se braća ili sestre razlikuju po karakteru...Dakle, stari ili iskusan roditelj ne postoji...Uvek je mlad u odnosu na svoje dete... i non stop uči...I mislim da nema lakih ili lakših perioda roditeljstva ...Moj "roditeljski staž" nije mnogo dug ali sam to mogao da osetim u praksi...Trenutno, pored ostalih životnih lekcija, moj sin i ja savlađujemo odbranu od agresije... kako se zaštiti fizički i mentalno od agresivne dece i različitog okruženja... ...tako da savlađujemo i prve lekcije iz uzvraćanja udaraca...