Skip navigation.

Labris

Banka hrane

 
Srbija 2020

Ustav, tu je Kosovo, ali i Drž.zajednica :)

Evo skoro dogovorenog teksta novog Ustava i materijala za ludo zezanje. U tekstu je naravno "K&M" ali i "Državna zajednica Srbija i Crna Gora". :))) Austrougarska nije pominjana. Ali još se pregovara tako da ništa ne bih isključio unapred...

Ustav je, jasno je odma, jači i temeljno rađen, ono baš da potraje.

Ovo je, reklo mi, poslednja ruka pre konačnog usaglašavanja. Suština: nacionalna država, obavezna ćirilica (hoćemo li sad biti gonjeni da kršimo Ustav na ovom blogu?), možda (ako prođe primedba radikala) deljenje verskih zajednica na one prve i druge kategorije itd. Neke stvari smešnije od rešenja u "žabljačkom" (koji su ovi sadašnji donosioci pljuvali kao donele ga političke elite bez javne rasprave).

Evo nekoliko bisera nakon prvog brzinskog pregleda teksta. Podvukao sam neka interesantna rešenja.

Tekst je koristan jer se vidi oko čega se glođu lumeni, a šta im prolazi. (Ceo tekst je u priloženom fajlu)

Kad sam dobio fajl pomislio sam prvo da je neki vic.


Члан 121.

Члан Владе не може бити посланик у Народној скупштини, скупштини аутономне покрајине и скупштини јединице локалне самоуправе, нити министар у Савету министара Србије и Црне Горе или члан извршног већа аутономне покрајине.

Законом се уређује које су друге функције, послови или приватни интереси у сукобу са положајем члана Владе.

Члан 43.

Јемчи се слобода мисли, савести, уверења и вероисповести, право да се остане при свом уверењу или вероисповести или да се они промене према сопственом избору. Нико није дужан да се изјашњава о својим верским и другим уверењима.

Свако је слободан да у приватном или јавном животу испољава своју веру или убеђење вероисповедања, обављањем обреда, похађањем службе и наставом, појединачно или у заједници с другима.

Слобода испољавања вере или уверења може се ограничити законом, ако је то неопходно ради заштите здравља, морала демократског друштва и права других или јавне безбедности.

Родитељи и законски стараоци имају право да својој деци обезбеде верско и морално образовање у складу са својим уверењима.

Члан 44.

Верске заједнице су равноправне и одвојене од државе.

(Уставни су има право забране деловања појединих верских заједница асоцијалног карактера.*

*Напомена: прецизирати стандарде који одређују асоцијални карактер)

Став 2. и напомену уз став пребацити у надлежност Уставног суда.

Верске заједнице су равноправне и слободне да самостално уређују своју унутрашњу организацију, верске послове, да јавно врше верске обреде, да оснивају верске школе, социјалне и добротворне установе и да њима управљају, у складу са законом.

Алтернатива СРС: Додати ст. 3. и 4. који гласе:

«Традиоционалне верске заједнице су Српска православна црква, Исламска заједница, Католичка црква, Словачка евангеличка црква а.в., Јеврејска заједница Реформатска хришћанска црква и Евангеличка хришћанска црква а.в.

Нетрадиционалне верске заједнице региструју се у складу са законом».


DodatakVeličina
Predlog Ustava.doc298 KB