Skip navigation.

Labris

Banka hrane

 
Srbija 2020

Izveštaj sa suđenja Suva Reka, decembar 2006.

Dana 26. marta 1999. u Suvoj reci, u piceriji Kalabrija, pripadnici MUP-a Republike Srbije: Mitrović Radoslav, pukovnik i pomoćnik komandanta žandarmerije, Repanović Radojko, pomoćnik komandira stanice u Kruševcu, Jovanović Nenad, kriminalistički policajac iz Lazarevca, Čukarić Slađan, policajac iz Leskovca, Nišavić Milorad, trgovac, Petković Miroslav, radnik, Petković Zoran, saobraćajni tehničar, vozač, Papić Ramiz, policajac iz Sjenice, lišili su života ukupno 48 lica i to: Ešljani Abdulaha i Beriša Jašara i 46 lica, članova porodice Beriša.
Aktivistkinje Mreže Žena u crnom iz Srbijeprate suđenje od samog početka, oktobra 2006. godine.

Rat protiv civila

U nastavku dokaznog postupka, na današnjem glavnom pretresu svedočio je zaštićeni svedok, svedok A.
Svedok A je bio stražar, obezbeđivao je zgradu SUP-a u Suvoj Reci i išao je u patrolu. Bio je pripadnik rezervnog sastava policije i nosio je plavu maskirnu uniformu. Svedok je rekao da su se na terenu nosile bombe, a da je patrola obezbeđivala put Suva Reka – Dulje. Dodao je da su postojale dve patrole. Prvu patrolu su činili: Tanović, Čukarić Slađan, Petković Miki i Ja (svedok A). Drugu patrolu činili su: Papić Ramiz, Srđan Andrejević i Bojović Nenad.
Svedok A je za okrivljenog Čukarić Slađana rekao da je bio vođa patrole, pripadnik aktivnog sastava policije, zajedno sa Tanovićem.
Svedok A je rekao da su jedinice Čegar bile prvo stacionirane u hotelu Balkan, a kada je počelo bombardovanje razmestili su se po kućama. Pripadnici jedinice Čegar bili su uglavnom iz Kruševca, ali ih je bilo i iz Niša. Komandant se zvao Čegar 1.
U Suvoj Reci su se nalazili i pripadnici posebne jedinice policije (njih oko 30-40) sa komandantom Draganom Borisavljevićem. Oni su imali razne trake oko glave u raznim bojama. „Glumili su razne Ramboe i Rambiće.“
Pripadnici Vojske Jugoslavije su bili izvan Suve Reke, u Dulju.
„Dana 26. marta 1999. ujutru odlazim u Đinovce“, nastavio je Svedok A, „što je pet kilometara od Suve Reke.
„Tanović Radovan, Petrović Miki, Čukarić Slađan i ja se nalazimo ispred zgrade SUP-a, kada smo pošli u obilazak blindiranim vozilom. Sa nama je bio i pomoćnik komandira Nenad Jovanović koji je zajedno sa Čukarić Slađanom imao radio vezu.“
„Na uglu puta Priština – Reštane video sam blindirani kamion koji su koristili Čegrovi, koji je došao iz pravca Prizrena. Iz kamiona su se iskrcali Čegrovi, kada je stigao drugi kamion iz koga su se takođe iskrcali ljudi. Svi zajedno kreću ka albanskim kućama. Bilo je ukupno oko 40 ljudi. Ti ljudi su bili besni, dugo su bili na terenu, sve im je dosadilo.“ Svedok A je dodao: „Čovek se ponaša kao zver.“ Ljudi sa pištoljima i automatskim puškama su se rasporedili u strelce, imali su plave uniforme. Tada je naišao landrover iz koga je izašao Čegar 1. On je krenuo ka stanici policije, obraćajući se pomoćniku Nenadu Jovanoviću, „Šta gledate, šta čekate tu? Krećite za nama.“ Pomoćnik je na to rekao „idemo“. Krenuli smo jedan po jedan u koloni. Čegrovi ulaze u albanske kuće, izbacuju ljude, čuje se pucnjava.“ Nastavlja svedočenje:“ Mi (Tanović, Petrović, Jovanović, Čukarić i ja) smo stigli trkom do kuće gde je bio smešten OEBS. Tu je bila grupa Čegrova koji su preko puta upali u prodavnicu auto delova i pljačkali.“
Predsedavajuća sutkinja je pitala: „Da li se tome neko suprotstavio?“, na šta je svedok A rekao: „Ko sme da im se suprotstavi?“
Potom su pošli iza kuća, čuje se pucnjava oko kuća.
„Čukarić je rekao meni i Petroviću da obezbeđujemo Tanovića i njega. Oni su razvalili zaključana vrata, ušli su u kuću. Čula se galama, ljudi su počeli da izlaze. Žene i deca su plakali. Uplašili su se pucnjave i počeli da beže ka zanatskom centru i autobuskoj stanici. Tamo su ih legitimisali Čukarić i Tanović, uzimali su im lične karte i dokumenta.“
Upitan da li je poznavao neke od tih ljudi koji su bežali, svedok A je odgovorio:“Živeo sam tu dvadeset pet godina. Neka lica sam prepoznao, zajedno smo trenirali košarku, išao sam u njihovu piceriju. Poznao sam Bujara, Sedata i Agrona Berišu. Oni su bili okrenuti ka zidu iza kuće OEBS. Tamo su ih odveli. Počela je pucnjava. Pucali su Tanović i Čukarić. Ljudi su pali, ubijeni su na licu mesta. Ubijeni muškarci su bili civili, nisu bili naoružani. Žene, deca i starci su bežali. Čukarić mi je naredio da ih pratim. Krenuo sam za njima ka zanatskom centru. Neko od njih je imao ključ pa su ušli u jedan lokal. Sa mnom je bio Petrović Miki i kada smo mi stigli, oni su već bili u lokalu. U međuvremenu, na autobuskoj stanici neko je pucao u kolonu ljudi; pogođeni su jedan starac i jedna starica. Bili su pogođeni u noge, ostali su da leže, nisu mogli dalje. U piceriji se zaključalo oko trideset pet ljudi.“
Svedok A je rekao: „Bio sam izgubljen i uplašen“. Nastavio je:“Rekli smo Čukariću i Tanoviću da su ljudi tu. Tada mi je Tanović rekao da idem na autobusku stanicu da uzmem dve flaše alkohola da se smirim i stabilizujem.“
„Ja sam bio preplašen. Poznavao sam te ljude. Bez obzira što su bili Albanci bilo mi je nezgodno.“
U nastavku, svedok A je rekao:“ Ranjeni ljudi su i dalje ležali kada sam išao do stanice, a kada sam se vraćao ljudi su bili mrtvi. Kod picerije su bili Tanović, Čukarić i Petrović. Čegrovi nisu bili u zanatskom centru.“
Za Tanovića, svedok A je rekao da je bio „šašaviji, možda ih je on ubio.“
„Potom smo ispili vinjak, votku ili lozu, nas četvorica. Sve smo popili i opustili se. I dalje se čula pucnjava. Čegrovi su pucali na Reštanskom putu.“
Zaštićeni svedok, svedok A je nastavio svoje dramatično svedočenje:“ Tanović je rekao:“Sklonite se vi, sada ću ja da odradim“. Razbio je izlog picerije i bacio unutra bombu. Čuli su se zvuci, jauci i krici. Bacio je još jednu bombu. Mi smo i dalje pili piće. Ljudi u piceriji su počeli da se smiruju. Tanović i Čukarić su kroz prozor picerije ispaljivali rafale. Potom su mi rekli da izađem i stanem kod kioska na ulazu u zanatski centar i ne dam okupljenim ljudima da prilaze. Ljudima sam rekao:“Nema ništa lepo da se vidi“. Tu je bio doktor Boban Vuksanović, kao i komandant Teritorijalne odbrane, Đorđević. Doktor je pozvao ekipu iz civilne zaštite. Stigao je kamion iz Prizrena. Iz kamiona su izašli ljudi u civilu, ja sam sedeo na betonu i pio kao poslednji klošar. Oni su iznosili ljude iz picerije a doktor Boban im je pregledao pulseve i utvrđivao da li su mrtvi. Čukarić je rekao ljudima iz civilne zaštite da ako ne utovare leševe i njih čeka isto. U jedan kamion je utovareno desetak leševa kada je pukla guma pa je taj kamion otišao u pravcu Prizrena sa leševima žena, dece i staraca. Tada je došao drugi kamion sa dvojicom ljudi, tu je bio i Veljković. Ne znam ko je njega pozvao. Njemu je Čukarić naredio da utovara leševe. Došao je i neki auto iz koga je Jovanović Todor izveo Jašara Berišu. Hteo je da ga dovede do picerije da vidi šta se desilo. Jašar se otimao, nije hteo da priđe. Plašio se da ne pogine i on. Prišao je Čukarić, odgurnuo ga i u njega ispalio rafal. Niko ništa nije komentarisao pa je i njegovo telo utovareno u kamion. Čukarić i Tanović su mi naredili da u piceriju bacim zemlju, da prikrijem tragove krvi. Svuda je bio beton, nisam mogao da kopam trotoare, pa sam u piceriju bacio samo prašinu.“
Svedok A je rekao: „Ja sam bio samo figura“ i nastavio:“ albanske kuće su zapaljene, prve tri kuće do puta nisu upaljene, druge pet jesu. Kuće su zapalile jedinice Čegar.
„Sutradan kada sam došao na posao, komandir Repanović mi je naredio da sa civilnom zaštitom sakupim leševe. Tu su bili i krimi tehničari koju su vršili uviđaj. Prvo smo pokupili leševe četiri muškarca i jedne starice iza kuće OEBS-a. Stavili smo leševe u kamion. To je bilo organizovano. Nastavili smo put ka Reštanu. Sve se snimalo kao da su leševi fotomodeli,“ rekao je svedok A. „Upisivane su šifre. Mi smo išli peške a kamion je išao ispred nas. Mi smo išli po dvorištima kuća i pokupili oko sedam osam leševa. Svi su bili muškarci u civilu. Utovarili smo i ljude sa autobuske stanice. Leševi su bili sahranjeni na albanskom groblju. Svaki od leševa je bio sahranjen pod šifrom. Potom smo se vratili u stanicu.“

Koordinirana akcija etničkog čišćenja

 „Tek je kasnije bilo iseljavanja albanskog stanovništva. Došlo je naređenje da se svaka kuća isprazni. Ja ne znam ko je naredio da se ljudi iseljavaju, ali je neko to sigurno naredio. Kroz Suvu Reku je prošlo oko dvadeset trideset autobusa iz Kosovske Mitrovice, iz Uroševca. U Suvoj Reci nije ostao niko. Iseljavanje je trajalo tri četiri dana. Kuća OEBS-a je bila zapaljena. Ne mogu da se setim da li je bilo overavanja ubijenih. U Suvoj Reci je bilo i pripadnika Službe Državne Bezbednosti, Miško Nišavić i Jablanović Milan. Komandir Repanović je naredio Todoru Jovanoviću da dovede Jašara Berišu. Ja i on smo otišli po njega. On je bio uplašen, nije više hteo da radi na pumpi. Dao nam je ključ od pumpe.“
U nastavku, svedok A je rekao:“ Sve je bilo napamet, samo smo išli, a nismo znali gde, ništa nije bilo organizovano. Da sam znao šta će se desiti ja ne bih otišao pa makar me streljali.“
Upitan od strane sudije da okarakteriše Čukarić Slađana, svedok A je odgovorio:“On je dobar drug i dobar čovek, došao je iz Orahovca. Tog dana je bio ostrašćen, ubijao je. Nešto mu je sinulo u glavi. Čoveku dođe žuta minuta.“
Kada je svedoku sudija predočila da se njegovi iskazi sada i iskazi kod istražnog sudije razlikuju, svedok A je rekao:“ Ono što danas izjavljujem je tačno.“
Sutradan, 6. decembra, zaštićeni svedok, svedok A je nastavio svoje svedočenje.
„Video sam ljude bez pola glave. Takođe među mrtvim ljudima video sam jednu devojčicu koja je imala samo petnaest godina i trenirala je odbojku.“ Svedok je svedočio i o svom stanju:“ Bio sam pod stresom i pod alkoholom. Posle toliko pića i takvog stresa, ne znam da li bi se iko sećao, da li bi ostao zdrav i pametan.“
Upitan da li je neko pucao iz picerije, svedok A je odgovorio:“pa ko je mogao da puca na nas iz picerije, to je laž. Doktor Boban nije izneo oružje iz picerije.“
U nastavku, svedok A je rekao:“ Čukarić je celog rata imao bombe. Civili nisu bili ludi da odu u policijsku stanicu kad su bežali od policije. Ranjenim ljudima nisam pomogao jer sam se plašio. Policija je branila Srbe, a ja pomažem Šiptarima, to nisam smeo da radim. Policajci su se ponašali kao kauboji, niko ništa nije smeo da im kaže, bili smo kao bubice. Ja sam se bojao Čukarića, on je bio hrabar, mogao je da suprotstavi svakom, nije se bojao ničeg, išao je glavom kroz zid.“
Upitan da okarakteriše policajca Velibora Veljkovića, svedok A je rekao: „ Ne znam ko je toga dana pozvao Veljkovića, on nije izlazio iz kancelarije, niste mogli da ga vidite kako nosi pištolj, on je bio policajac kao žena, figura.“
Svedočio je dalje:“Ja nisam bio određen da sakupljam leševe, nisam pipnuo leš.“
Svedok A je rekao za Čegrove:“kad su  bili besni, čegrovi su se alkoholisali.“
„Glupo je za vreme rata izdati svoje kolege i otići u zatvor. Čukarić je možda ubijao iz osvete jer je njegov drug ubijen u Orahovcu. Ja sam samo bio običan rezervista, figura koja popunjava mesto.“
Punomoćnica oštećenih Nataša Kandić pitala je zaštićenog svedoka da li je pre ovog ubistva u Suvoj Reci ubijen veći broj Albanaca, na šta je svedok rekao da se ne seća.
Sutradan, 7. decembra, nastavljeno je ispitivanje zaštićenog svedoka, svedoka A.
„Ja sam se družio sa Albancima, imao sam među njima puno prijatelja, išli smo jedni kod drugih, znali smo se još iz škole, ali se sve to prekinulo 1997. godine. Drugovi su me pljuvali kada sam obukao uniformu.“
Svedok je dalje rekao: „Meni je žao Čukarića, Ramiz Papić je društven, nikada nije bio dosadan, šalio se, bio je blage naravi, bio je smešan kao ličnost, imao je nadimak „vitez koja“. Autobusi koji su prevozili ljude do granice sa Albanijom bili su organizovani. Policija je rekla:“Gde su vam sada vaši Amerikanci? Neće ostati ni jedan Albanac, sve ćemo vas isterati.“
Nastavak dokaznog postupka se nastavlja, 9. januara 2007. godine.
 


I gde su sada ti 'nacosi' sa

I gde su sada ti 'nacosi' sa bloga, kako ih Jasna Bogojevic naziva, zasto ih nema da povedu raspravu o Seseljevom postu, presumpciji nevinosti i tome slicno?


i yuppie nacosi

i svi veseljaci ove zemlje i belog sveta
koji sebe nazivaju patriotama, gastosima koji zele samo suocavanje sa buducnoscu a ne prosloscu
dok PONAVLJAM
ljudi koji su izdali ova naredjenja setaju centrom beograda kao posteni penzioneri
ne mozes ih razlikovati od onih koji nisu
osim sto bi sve to isto uradili jos jedanput ako bi bili u prilici
ja se smrznem na pomisao da ce pomilovati u parku neko dete dok sa kolegom penzionerom pricaju o izdatim naredjenjima
i tajnoj policiji
mozda bi trebalo da pratimo penzionere po tasmajdanu a ne samo sudjenja


Jasmina,

Vama život nije lak, ako imate toliko nacosa oko sebe.

Da li mogu da Vas zamolim da jednom, osim uvoda, napravite i razradu i zaključak. Da vidimo šta u stvari očekujete od svih tih veselih nacosa koji gledaju u budućnost, a ne rade dovoljno na praćenju penzionera po Tašu.

Ovako, posle Vašeg teksta, jedino što, meni bar, preostaje je da se identifikujem sa "svedokom A" i kažem:

"ovo sam savršeno mogao da budem i ja... osećam se srećan što to nisam bio ja!"

Nisam siguran da ste to želeli da postignete. I ne pomaže to što se trudite da dodatno vređate. Samo se još više izolujete od onih koji bi možda mogli i da učine nešto. Ali - zaista je teško sarađivati sa nekim ko Vas smatra maloumnim.

Svet nije to što Vi ili ja zamislimo, niti će se promeniti ako ga mrzimo takav kakav je. Ako želite da ga menjate, prodajte nam ideju kako, da Vam pomognemo u tome - nemojte se iživljavati na nama. Ne razumem uopšte taj Vaš aktivizam.

Pozdrav,

Vučko


Boze Vucko sta vam bi

nisam uopste licno mislila ikoga od vas da imenujem
niti sam ja licno ovaj tekst pisala...
ozbiljno vam kazem
nemojte se nervirati
i ne morate uopste da citate
ako je dotle doslo
ja se mnogo tako iznerviram kad cujem ratne zlocince da se prave ne samo nevini vec i vazni
a ratni zlocinci se uopste ne nerviraju
videcete uostalom i na ovom blogu, nece se oni javiti niti meni ili nekome drugome nesto zameriti
nismo mi njima ni bitni ni vazni jer su se izvukli


Hajmo opet

Jasmina, mene niko ne tera da čitam Vaše postove. Ne moram da ih čitam - ali želim, dok god mi je to moguće, da se tako izrazim.

Zainteresovao sam se za njih (i neke druge stvari slične teme) zato što sam zaključio da mi nedostaju, tj. da, čitajući ih, dobijam realističniju sliku sveta oko sebe. Nadam se da ne moram da objašnjavam zašto bi mi tako nešto, kao realističnija slika sveta oko sebe, bilo važno.

I upoznao sam, da tako kažem, ljude koji pokušavaju da urade nešto da se država i narod, kojima osećam da pripadam, oporave od jadnog stanja u koje su dovedeni. Ja TO smatram patriotizmom, a ne sastanak ispred US ambasade povodom dijete. Kao što patriotizmom smatram i Đinđićevo angažovanje da se dovrši Hram svetog Save na Vračaru, bez obzira na to šta ko misli o Amfilohiju Radoviću.

Generacije koje dolaze, naša deca, dobiće od nas proizvod i Vašeg i mog rada, i "rada" ovih zlikovaca i "svedoka" iz Suve Reke. Kao što i ja sada osećam na svakom graničnom prelazu "rad" Slobodana Miloševića i sličnih. Meni je jedino smisleno ono što radimo da onima koji dolaze ostavimo više. Ako objektivno ne možemo ništa da uradimo tim "penzionerima sa Taša", ne želim ni sekundu da potrošim da se igram Čvorovića, ako za to vreme mogu da radim nešto na ovom prvom. Uopšte me ne zanima šta misle i da li se nerviraju. Ne pada mi na pamet da trošim vreme ili emocije na njih. Država i nacija će ih se, ranije ili kasnije, rešiti, sa ili bez počasnog plotuna. Ali ako mislite da ipak možemo nešto konkretno i pravedno (da ne kažem i "ekonomično") da uradimo, recite šta. Pa da vidimo da li imamo snage da to i isteramo.

Ja želim da prepoznam u ljudima prijatelje i saradnike, da radim na onome što shvatim da je zajednički interes, a ne da zidam nove besmislene zidove. Zato sam i napisao ovaj prethodni post, umesto da precrtam Vaš blog u svojoj glavi i idem dalje, kao što sam već učinio sa jednim blogom, gde sam zaključio da sa druge strane stoji osoba koja ne može da smogne ni toliko snage da simulira poštovanje prema svojim posetiocima/čitaocima. O Vama sam čuo nešto potpuno drugo, i ne želim da ispustim priču tek tako.

Ali nemojte me smatrati maloumnim. I koji smo to "mi" od kojih nikoga niste hteli "lično" da imenujete?

Vučko


"Generacije koje dolaze,

"Generacije koje dolaze, naša deca, dobiće od nas proizvod i Vašeg i mog rada, i "rada" ovih zlikovaca i "svedoka" iz Suve Reke."

Stvar je u tome što je "mnogo ovih zlikovaca". Na državnom zadatku, po državnom naređenju.

Misliš li da bi Vojislav Koštunica ili Tadić trebalo da pošalju nekoga da prati ta suđenja a ne da stalno kukaju na Ahtisarija ili Solanu, pa da se izvine Albancima ili bar porodici Gaši?

Da bi "proizvod našeg rada" bio takav da nas se naša deca ne stide, dragi Vučko, moramo se suočavati sa zločinima koji su počinjeni u naše ime a koje je počinila država Srbija. Jer nisu ti policajci otišli u Suvu reku što nisu imali šta da rade, niti ih je rukovodila lična mržnja (koje je, ruku na srce, bilo u izobilju - ali da je po ličnoj mržnji, pola Srbije, blago rečeno, otišlo bi da kolje po Kosovu), već ih je poslala država. Naredila im država Srbija.

Nije džaba general Rođa Đorđević zapalio u Rusiju i izgubio se u nekoj tajgi tamo? Zna on šta je naređivao. Ili Guri, gde je on? Zbrisao čak u Kinu. Kako? Pa pustili ga njegovi preko granice.

Kao što su pustili i Marka Miloševića sa šest dipolomatskih pasoša. Kao što su i Legiji dali nekoliko pasoša. Diplomatski jedan za zanimanje kaže ekspert. Tako je. Nisu pogrešili. Čobvek je ekspert za masovno ubiljanje - masovni ubica. Sve to i još mnogo toga radi država, jer ne izdaje pasoše i pušta preko granice Giga iz šupe. Zna se ko to radi.

U slučaju Suve reke, nemoj da se zavaravaš, poslodavac je Srbija, izvršilac policija.

JB.


Vucko

JT ce vam vec odgovoriti,
ali moram da Vas pitam da li vi zaista mislite da se sa izvrsiocima zlocina i sa svim njihovim saucesnicima kojih priznacete ima mnogo kao i onih koji zlocinacku politiku podrzavaju moze praviti kompromis. Pa da bude ja cu za tebe da kazem da si polu-zlocinac a ja cu da budem polu-aktivista, progledacu za neka tvoja nedela kroz prste ili cu da koristim blazi recnik i naci cemo se negde na pola puta od osude do vrsenja zlocina objedinjeni u srpskom nacionalnom bicu, hriscanskom prastanju ili cemu vec. Kako vama izgleda to mesto susreta zlocinca i onoga ko zlocin osudjuje?

To Vam je kao voda - da li ste stavili komadic ili saku blata u casu vode to ne utice na ishod - voda je prljava.

"ovo sam savršeno mogao da budem i ja... osećam se srećan što to nisam bio ja!"
a sto se ovoga tice zelim da verujem da preterujete.

Sta Vas to ogranicava da zauzmete cvrst, odlucan stav kada su u pitanju teme kao ova? Zelite da prastate? Oprostite pojedincu ali nemojte nikad da relativizujete pojavu o kojoj je rec. Ili Vas uznemiravaju ovakvi tekstovi posle setnje u parku?
Poz.CM.

P.S. Uopste ne razumem u cemu je vas problem sa onim sto je napisala JT.


Da samo dodam CM & Vucko

pre dva dana u kraljevu
publilka, whoever they were
izdrzase film zena u crnom
ali na pomen imena natase kandic
u razgovoru posle,
jedna zena izlete iz sale izvan sebe, s recima
e ovo stvarno ne mogu da izdrzim
posto sam ja insistorala da se konkretno pomene natasino ime a natasa insistira da se konkrteno osude ratni zlocinci
sad shvatam da samo uopstene price prolaze,
ali dok zlo ne imenujes ono je nevidljivo


I opet

Jasmina,

meni je trebalo jedno popodne, stotinak agencijskih vesti i čovek sa kojim ću sutra da se napijem u Pragu, da razumem ko je Nataša. I osećao sam se srećnim i ispunjenim posle toga.

Ovo što sam pomenuo, tj. šta sam osećao dok sam čitao ovaj gore iskaz svedoka, je onoliko stvarno i iskreno koliko sam uopšte mogao. Ja mogu sad da se, post festum, pravim hrabar i pravedan i da kažem da je svedok A zver, ili gnjida, ili šta ja znam šta. Ali ne želim, jer je TO zabijanje glave u pesak. Ali isto tako mogu da vidim sebe te 1999., mobilisanog u policiju, poslatog na Kosovo, u bandi zveri, pijanog i uplašenog.

I da se razumemo, razlog zašto čitam Vaš blog nije da bih osudio tog svedoka A i te zveri sa kojima je bio. Ne - to ostavljam sudu. Moja snaga za tako nešto je marginalna. Ja sam ovo iščitao da ne bih osudio sebe, ako dođem u takvu priliku, postupajući kao svedok A. Nego da se setim Vas, Jasne, Lea, Nataše, i da uključim pijani mozak, da vidi šta isti može da uradi da izvadi štetu - koliko pojedinac u takvim groznim vremenima i uslovima objektivno može.

E, za TO meni služe ovakve priče. I tome mi ne pomaže ako me pri tome zovete nacistom, zato što mi nije primarno da osetim bes prema tim zločincima, koji će splasnuti posle pola sata, jer iza njega ne ide nikakva akcija.

A saučešće prema žrtvama osećam, znam gde su završile (ovo što Jasna pominje). I kad mislim o njima, ono što meni pada na pamet je: koliko će energije i dobre volje biti potrebno da naša dva naroda sruše između sebe zid koji je stvoren ovakvim stvarima. I kako smoći tu energiju i dobru volju.

Pa vi slobodno živite u prošlosti - a ja želim da živim u budućnosti, uključujući i ovo što sam Vam gore opisao. Koliko se ta budućnost preklapa sa Vašom, to je prvenstveno Vaša odluka.

Vučko


Vucko ja mislim da si ti

Vucko ja mislim da si ti jedan neopevani nacionalista.Tvoj prvi komentar je uvek istinit.Posle odredjenog vremena kad dobijes po usima pocinjes da se vadis, a na kraju po obicaju se izvinjavas da nisi tako mislio.Vule provaljen si!

A sto se tice mog imena ono je nebitno.Ne zato sto ne zelim da se potpisem nego je totalno bezveze za ovaj vid komunikacije.


Dragi THB1NLe

hvala ti na odmerenoj oceni. Veče je počela tako što sam dobio etiketu naciste. Očigledno se "istina o Vučku probija", još da sačekam par stotina godina, pa ću opet postati Vučko.

Moje ime je Goran Vučković. I ne vidim zašto je ovaj vid komunikacije drugačiji od bilo kog drugog. Ni "svedok A" nema ime i prezime u ovoj priči, pa mu to ne pomaže mnogo.

V.


vidiš kako present continuous

uvlači ljude u sad,
čitaš ne preskok
nemaš vremena da se potpuno izdefinišeš, žuriš proćiće trenutak,
kad se u priču ubaci present perfect, onda zaista dobijamo smisao,
informacija koja ostaje na nivou informacije, čak i kad funkcija ide malo dalje da šokira - ne daje rezultate, tj. zaustavlja ih u onom sada
ja sam, posle priče voda - benzin, počela malo pažljivije da čitam, nekad i ne komentarišem, vidim da je neko to uradio za mene
tako razumeh reči "prodaj ideju", iako surovo zvuči - ali, to je onaj pokušaj nezaustavljanja u SAD, i nezaboravljanja onog PRE
razumeh i reči "suočavanje sa zločinima", i tek u tom kontekstu "prodaj ideju" može zlokobno da odzvoni, da te neko napadne, ali je na žalost tako
da malo krenem da MAKE SENSE, ono što treba uraditi je pronaći kanal/medij/filter za suočavanje, provući ideju na način na koji će slušalac biti u stanju da je primi, naterati ga da krene sa postavljanjem pitanja
bilo je mnogo blogova na temu zločina, prava, nasilja - teme koje su vruće u bilo kom društvu, a malo ljudi ih je komentarisalo. (i od to malo, neki su tu da bi provocirali - pitam se da li se išta promenilo u njihovom mentalu nakon čitanja, ako su uopšte čitali, pošto se mnogi nakače na neki od komentara i fircaju)
Lično nemam problem sa otvaranjem očiju, iako zna da me sve to tresne, razbije, posle se skupljam, ali me to ne sprečava da idem dalje, čitam...gledam.
gde su tu drugi?
kako njih nagnati da čitaju?
kako sa njima voditi smisaoni dijalog, koji će nas pomeriti dalje? (proizvod našeg rada)
kako od plasiranja informacije doći do razrade, zaključka, razumevanja?
verujem da je to "nacionalista u otkrivenom razotkrivanju" želeo da kaže


Imperfekt

Draga Snežana,

žao mi je što i tebe provlačim kroz ovo, i ko zna koga još.

Jednostavno ne mogu da dozvolim da me ljudi za koje mislim da treba da zajedno radimo na ozdravljenju naše države (i nacije, kome nije mrska, ali ajd' da se zadržimo na državi, ako im smeta) smatraju za neprijatelja - ni po cenu verbalnog sukoba.

Dobijam gomilu informacija od njih, ali mi izgledaju dezorijentisani. Zahvalan sam za informacije. Od njih pravim svoju sliku, kao i svako od nas.

Ali mi je malo žao kad vidim da pokušavaju tim svojim informacijama da me angažuju tako što uvuku u priču neandertalski deo mene, onaj koji se odaziva na strahove i mržnje. A ne pokušavaju da saslušaju ono što smatram ljudskim delom sebe, ono što radi na ljubav, timski rad i razmišljanje orijentisano ka cilju, a ne ka problemu. Razmišljanje u kome je tekuće stanje samo jedno od stanja kroz koje nužno prolazimo, idući ka ciljevima koje sebi postavimo.

I kada, neuspevajući da to urade, klasifikuju mene u ono što mi je jednom Leo preneo kroz Sartrove reči: "Pas besoin de gril: l'enfer, c'est les Autres".

Da li bi ti imala motiva da makar još jednom probaš da preokreneš takav jedan trend?

Inače - ljude ne možeš naterati da čitanjem promene mišljenje. Možeš ih savetovati, zaintrigirati, zainteresovati, izazvati, isprovocirati... ako ih nateraš, to može da izazove gore stanje nego što je pre toga bilo. Zato kažem "prodati ideju" - upakovati je tako da bi je neko kupio, a ne dobio naguranu u nos, plašeći se da ne postane nacista.

Sa kog li sam Marsa ja pao, pitam se...

Vučko


"Inače - ljude ne možeš

"Inače - ljude ne možeš naterati da čitanjem promene mišljenje. Možeš ih savetovati, zaintrigirati, zainteresovati, izazvati, isprovocirati... ako ih nateraš, to može da izazove gore stanje nego što je pre toga bilo. Zato kažem "prodati ideju" - upakovati je tako da bi je neko kupio, a ne dobio naguranu u nos, plašeći se da ne postane nacista."

Vucko pocinjes zesce da me nerviras!
Kako prodati,zapakovati cinjenicu da je pobijeno cetrdeset i vise clanova jedne porodice samo zato sto su druge nacionalnosti!Zasto filozofiras kad su stvari veoma jasne: TO SE STVARNO DESILO! TIH LJUDI VISE NEMA! A ZASTO?
A ono deset na jednog: Vucko nemoj mnogo da se lozis.


Dragi Žiko,

kad se dva čoveka, kao ti i ja, nađu na jednom mestu i počnu da razgovaraju o stvarima koje znaju i "stavovima" koje imaju, uvek postoji neka "akcija i reakcija". Niko ne odlazi iz te priče neizmenjen, koliko god ta izmena mala bila.

Ja nisam došao ovde da se ne menjam - jednostavno znam da je to neizvodivo. Došao sam da se menjam i vrlo dobro osećam te izmene. I veoma sam srećan kako se to razvija.

Izvini što nisam danas obratio više pažnje na tebe. Koncentrisao sam se na razgovor sa Jasminom, što mi je bilo najznačajnije - i delimično sa Jasnom. A znaš... nekako mi ipak smeta ovo što nećeš da se predstaviš. Zato ćeš do daljnjeg za mene biti Žika.

Inače, nisam siguran da si dovoljno u toku mojih konverzacija sa Jasminom i Jasnom, da bi ti baš sve što sam napisao bilo jasno. Ali ne marim što se uključuješ, iako ulaziš sa prilično visokim predrasudama o meni, koje ne verujem da ti pomažu da razumeš moj pristup - pre nego što iskopaš rovove i počneš u moj da ubacuješ ručne bombe.

Da se razumemo: meni je potpuno jasno da se ovo što Jasmina prenosi - zaista desilo. Nisam kao onaj od pre par dana, ne sećam mu se nicka, koji mi je uvaljivao neki URL, koji pokazuje na sajt "Nove Srpske Političke Misli", gde neki pacijenti pokušavaju da relativizuju Srebrenicu i niz drugih stvari iz rata u Bosni. Ne sumnjam uopšte u ovo što je Jasmina prenela sa suđenja - trebalo bi da budem priličan moron da uopšte sumnjam u tako nešto.

Ne znam da li si imao ti konkretno žrtava ovih ratova u familiji, nadam se da nisi. Ne mogu da kažem da potpuno osećam šta znači kada ti neko pobije četrdeset članova familije. Bio bih licemer kad bih to rekao. Ali osećam deo tog horora, koliko može da prodre do nekoga ko živi jedan, po svemu, srećan život. Ipak, možda za razliku od mnogih u Srbiji, mislim da nacionalnost tih četrdeset žrtava meni ne smanjuje dubinu tragedije koja se desila.

Ne mogu ni da odgovorim zašto se to desilo. Jasna kaže da je to naredila država, a izvršila policija, koje, kroz razne poreze, i dalje plaćam, iako ne toliko koliko sam plaćao kada se to dešavalo, a ja bio u Srbiji.

Ono što želim da kažem Jasmini, Jasni, Leu, Snežani i tebi, ali iz nekog razloga ne dopire do vas, je da ja pokušavam da shvatim KAKO da pomognem da više ne moramo nikad da se pitamo ZAŠTO.

Želim da kažem da ne shvatam da je pomoć, ako pristanem na to da me neko zove "japi nacistom" - pošto se osećam kao otprilike bilo šta, osim naciste. Ako sam ja nacista, šta su tek oni radikali i simpatizeri? I kako to pomaže da rešimo naš problem?

Šta je svrha nazivanja mene nacistom? Provokacija, da nešto učinim? A ŠTA? ne ZAŠTO nego ŠTA!

Da mrzim ljude koje nikad u životu nisam ni video? To na žalost ne umem. Nisam umeo ni kad me je TV dnevnik time drogirao na dnevnoj bazi, i nacionalnoj osnovi. Da mrzim Slobodana Miloševića? Šta od toga imam?

Čak i da uspem tako da mrzim, da sam pun besa, energije da nekome ubacim bombu kroz prozor picerije, šta ćete onda sa tim? Kako mislite da me mobilišete, da učinim dobro za društvo?

Ja prosto pitam Jasminu: da li vidite način kako da te penzionere sa Taša stavimo gde im je mesto? Šta je moj deo posla da to uradimo? Niko mi ne odgovara - samo istresate svoje frustracije na meni. Eto ti naciste, neprijatelja, ne misli isto kao ti, sme da pita KAKO i ŠTA a ne ZAŠTO.

I udri, Žiko, ako misliš da vredi truda. Samo ne zaboravi - slomljeno ogledalo je 7 godina nesreće.

Pozdrav,

Vučko


jedanaest na jednoga

E, moj druže Vučko. Tek sam sad upao ovde, kad - imam šta i videti. Mog druga sa planete sa Betelgeza napalo deset meta-rasista. Pa, kovelim, daj da i ja uskočim... Izvini što kasnim!

Između tebe i poštovanih bombaša postoji jedan ključni problem zbog kojeg se ne razumete.

Ljudi naime posmatraju problem zločina u idealističkom kontekstu ostvarenja pravde, prema kojoj bi svi krivci odgovarali pred sudom i bili adekvatno kažnjeni, a svi ostali shvatili kako je to dobro i odlučili da se zločini nikad ne smeju ponoviti.
To je legitimno stanovište, i oni imaju pravo da stvari posmatraju tako. Jedini problem je što to nije realno, što toga nikad nije bilo niti će biti. Pa će neki među nama morati da se pomire s tim da među dokonim penzosima na Tašu lako može da ima i prilično gadnih krivaca. Ili da se pomire, ili da ostanu frustrirani.
Naši aktivisti neće da se pomire s tim, i imaju puno pravo.

Vučko stvari gleda realistično, sa aspekta konstruktivnog rada na budućnosti. Ni na koji način se ne protivi kažnjavanju zločinaca i sprovođenju pravde. Samo ukazuje na to da u jednom trenutku treba obnoviti poverenje u ljude, generalno. To je nekako integralni deo definicije zdravlja. Nećemo daleko dospeti ako, kad god nekoga sretnemo, pomislimo "ovaj je možda ubio nekoga".
Dakle, i Vučko ima pravo.

Ipak, stvari treba staviti u konkretan društveni kontekst.
Ovakvih boraca za pravdu poput Jasmine, Jasne i još nekih sa ovog bloga nema mnogo. Nažalost, ima ih premalo. Samo sticajem okolnosti ovde, na ovom blogu, ostvarena je kakva-takva dominacija. U realnom svetu, to je pre vapaj izgubljenog u pustinji. U realnom svetu preovlađuju neki tupoglavci koji ne osećaju nikakvu potrebu da se suoče sa istinom i odgovornošću, i koji bi na ovde iznete stavove odgovorili najverovatnije indignacijom i pljuvanjem.
Ali, oni uglavnom ne svraćaju na ovaj blog. Svraća Vučko, koji ništa ne osporava. Samo posmatra stvari iz drugog ugla. Što je potrebno.

Jedino što je nepotrebno je ovaj spor. Jer, ovo nije onaj pravi spor, ona prava borba koju treba da vodimo out there. Verujem, zajedno. Pravi problem postoji, ali nije ovo i nije ovde.

A ti, Vučko, pliz naglasi još jednom još eksplicitnije koliko su nam Jasna, Jasmina i ostali potrebni, koliko bismo želeli da ih ima više i koliko cenimo i podržavamo njihovu borbu.


Dragi Zaphode,

pa ja jedino kao sendvičmen da nosim parolu...

Pogledaj moje komentare po drugim blogovima o tome. Pogledaj ovde šta tražim od Jasmine. Ja sam trenirao sebe godinama da se ne borim za univerzalnu pravdu, nego da menjam svet na bolje.

I nosim za novu godinu Zoksovu knjigu mojima u Jagodinu da je čitaju. Imam tamo jednog ljubitelja Sartra, Selimovića i da ne ređam šta je sve Vučko stariji pročitao, da ne prepunim disk ovog servera. Samo se razmišljam da li da pocepam poslednje poglavlje, pre nego što dobije knjigu. Jer od njega sam nasledio neke stvari koje ja smatram za vrline, a koje ovde neki ljudi doživljavaju kao mane - stvari koje meni smetaju da se uživim u to poslednje poglavlje.

Trebaju nam Jasne, Jasmine, i da ne ređam ovde sva imena, da. Imam samo želju, možda je nerealna, da budu takve da nas inspirišu da promenimo sebe i Srbiju, a ne da ostanem zaustavljen u grču, braneći se od tako nečega besmislenog kao što je kvalifikacija da sam nacista.

U tom smislu ti mi više ličiš na takvog nekoga, Zaphode. Samo što nećeš da postaneš project manager Društva ;)

V.

EDIT: Zaphode, imaš prodor na Vukovarskom frontu - "čovek u belom" je ostavio poduži post, baci pogled kad stigneš.


gledaj mene

evo, ja ću da nosim parolu:
VUČKO NIJE NACISTA!

A glede project-managerskog angažmana, priznaću ti nešto ako obećaš da nikome nećeš reći: ja sam, naime, već izabran za predsednika Vasione.
A predsednik po Ustavu Vasione ne sme da se bavi bilo kojim drugim poslom. Pa čak ni svojim.


Student nije...

...zapalio žito.

A imam razumevanja za predsedničke dužnosti - sećam se jednog takvog u Slobino vreme... ma nije jedan, makar dva, jedan sa brkovima, a jedan bez ;)

I neću reći nikom - samo svojoj najboljoj prijateljici... a ona će svojoj najboljoj prijateljici... i tako.

Vučko


Gorrane, sećate li se ovog svog posta?

Kao što vidite, sačuvala sam ga. Posle sam ga stavljala na još neke blogove. Možda ste naišli.

Mislim da je vaš post više nego jasan poziv na suočavanje sa prošlošću.

Šta ond reći kad čujete Daćića? Pa naravno da je živ i da se čak nije ni ptitajio (još). Poziva spavače na Kosovo. Pozvao bi on njih odistinski da ima sučim.

Zato ne vole Natašu Kandić jer ih podseća šta su polupali i šta će morati da plate.

Čujemo juće ili kad li Koštunicu kako proziva Ahtisarija (taj uvek ima neku tihu patnju) da osudi terorizam na Kosovu, kao nikad nije.

A Koštunica jeste? Kad li!?

Da u našim vladajućim postoji i zrno empatije prema bilo kome sem prema Sorabima, morali bi se zgroziti nad ovim zločinom, suđenjem, svedočenjem... I izvinuti, naravski. Bar toj porodici. Ali ništa od toga. Jer se nisu zgrozili ni nad Srebrenicom. Ni nad bilo kojim zločinom.

Pozdrav

Jasna

P.S. Da nije bilo vladajućih i sledbenika spavača, ne bi ni bilo ovakvog bloga, jer ne bi bilo ni zločina. Je l' tako? Pisali bi možda o najlepšim balkonima u našem gradu...

gorran (27 Septembar, 2006 - 17:02)

Zašto svi pomisle na Srbe
Kad se kaže "etničko čišćenje"? Nepravda! Jer, vidiš Nemce šta su poradili,
...a prvi su stradali Jermeni, a pre njih Inke, Azteci, Langobardi...
Ljudi, osvestite se!
Srpski Demon sigurno nije najstrašniji, ali, za razliku od nacističkog ili konkvistadorskog, ON JE ŽIV! On je npr 1941. eksplicirao svoje programske stavove, koje je tokom sledećih tri godine uporno, obazrivo i promišljeno "implementirao". Zatim se 40 godina pritajio, bio u fazi latencije (to je posebno maligna njegova sposobnost), verovalo se da je mrtav, ali su se onda, aktivirani nekom njima znanom šifrom, svi "spavači" odjednom probudili - i, u roku od nekoliko godina, opustošili Balkan. Ali, onda je došla Međunarodna Zajednica i poremetila posao. Demon je zaključio da je vreme za još jednu fazu hibernacije. Žrtvovaćemo one koje baš moramo, što manje, to bolje, i promenićemo retoriku: hoćemo sve isto, samo u odelima, "demokratski i mirnim putem". Kao što su se prethodno maskirali u komuniste, sad se premazuju u demokrate. A, čisto da bismo znali - i mi, a i naši "neprijatelji" - da Zavet još važi, zaslužne zlikovce koju smo uspeli da izmaknemo iz fokusa ćemo slaviti i nagrađivati, podeliti penzije, proglasiti svecima, nazvati ulice po njima...
I, najvažnije, strogo ćemo kontrolisati istoriju: udžbenici ne smeju da narušavaju idiličnu sliku i da postavljaju neugodna moralna pitanja. Treba da budu podsticajni, da našu decu instruiraju ko nas je sve zakinuo i ko nam šta duguje...
Da bi "spavači" mogli ponovo u pogodnom trenutku da ustanu i da nastave gde smo stali.
Kažem vam: ŽIV JE! Vi ćete reći da preterujem, da ga vi ne osećate, da su stradali i Jermeni, i Inke... A ja vam kažem: OSVESTITE SE!


da li se sećam?

Svaki dan se suočavam sa svim tim što sam napisao.

Eh, prozivali su me par puta zbog tog Demona, ali Vi i ja znamo da je on tu, da je živ. I da je dobro prepoznati ga, pronaći ga ispod raznih kamuflaža i osvetliti ga.
Eto, Jasna, ja se na neki svoj način trudim da bacim zrak svetla u ovoj pomračini na ono što osećam da je od kritične važnosti.

Nije teško prepoznati one koji su u vlasti Demona, čak i kad se brižljivo maskiraju u vajne demokrate, eksperte i svetske ljude širokih nazora. Oni počnu sa perfidnim lažnim slaganjem, da, jeste, tačno je to što kažete, ali, s druge strane "oni" su "onda uradili "oni", i, uopšte uzev, "svi" su nekad uradili nešto, i sve je isto, i sve je relativno, prema tome glupo je nešto pokušavati, najbolje je lepo stajati i posmatrati stvari sa mirom duboke mudrosti. Ili, još bolje, sesti i mirno ih posmatrati.

Ima i "škola mišljenja" koja ne relativizuje počinjena dela kao takva, nego naš stav prema tim delima, u fazonu, zločinci su mrzeli te ljude, pa su ih masakrirali, a vi mrzite zločince, a mržnja=mržnja, pa opet sledi isti "filozofski" "zaključak", sve je isto, sve je besmisleno, sve je relativno, bla, bla, truć...
Neki od zastupnika ove "škole" su definitivno u tajnoj vezi sa Demonom, a za neke nisam siguran.

Uglavnom, mislim da Vučko ne pripada ni jednoj od ove dve grupe. Čovek je iskreno protiv Demona, samo pokušava da za sebe nađe neki praktičan način da izgradi svoj stav. Mislim da razumem njegove dileme - ja takođe poznajem mnoge ljude koji su slabi prema Demonovom "šarmu", ljude koje ne želim, ili nemam pravo tek tako da otpišem.

Vučko ovu dilemu shvata kao problem formulisanja stava tako da bude efikasan u pridobijanju, a da pri tom ne iritira. Ja tu dilemu doživljavam drugačije.
Ja naravno ne da nisam religiozan nego osećam neprijatnost od prolaska pored crkve, ali ipak... Začudo, ponekad imam osećaj da mi je Isus bliži nego većini crkvenih ljudi. Posebno njegovo paradoksalno učenje o ljubavi prema neprijatelju. Učenje da, ako nekoga zaista želiš spasiti - a svako, ma koliki grešnik bio, zaslužuje spasenje - moraš tog grešnika voleti. Moraš u njemu voleti ono što je neka neuništiva ljudska mogućnost. Moraš ga voleti bezuslovno, kao što roditelj voli dete.

Zlo je nesreća za okolinu, ali je nesreća i za samog onog koji je zao, povređivanje samog sebe. Strah, bol, karakterna beda, iskušenje, navedu čoveka na zlo. Zlo treba zaustaviti, ali čoveku vredi pomoći. Ko može.
Teška je ova Isusova nauka. Ipak, ja je doživljavam kao jedan dobar način da se izrazi suština naše civilizacje. Bar onako kako je ja shvatam. Nisam ja doduše u stanju da ovu nauku dosledno praktikujem. Ali prosto imam razumevanje. Prosto dozvoljavam da može postojati više od jednog načina da se vodi ova naša borba i unapređuje naša stvar.


...

Quote:
Teška je ova Isusova nauka. Ipak, ja je doživljavam kao jedan dobar način da se izrazi suština naše civilizacje.

civilizacija nema "sushtinu"
a vucko je samo jedan dosadnjakovic
koji u zivotu nije pobrao toliko paznje kao ovde.
ide od bloga do bloga
i shatro promishlja, relativizuje, sumnja, vaga, snatri, konstruktivno sagledava ...
evo, samo sto nije ustao od kompa da nesto, actually, i uradi.
ima jedan zgodan glagol koji opisuje citavu tu "aktivnost",
ali ne ide na blogu o suvoj reci.

pazi ovo:

Quote:
Ja prosto pitam Jasminu: da li vidite način kako da te penzionere sa Taša stavimo gde im je mesto? Šta je moj deo posla da to uradimo?

hm, hocete li imati vremena od ovolikog umovanja po blogu?

ceka covek da mu jasmina teshanovic da zadatak?
pa kad ga nije poslala po burek,
a on udario u 25 replika,
a svi se sjatili da razloze njegov unutrasnji zivot
i da izanaliziraju kako ce on (hej on?!)
da hendluje cinjenicu da su neki ljudi
u slojevima zatrpavani u batajnici???
who cares kako ce on to da procesuira?
sta vam je bre ljudi, sta se lozite?


kamichak

tvoji britki prsti retko kada nesto omase i retko kada me ne nasmeju....ali pusti vucka, covek bi hteo ciribu ciriba. a zeleo bi i nesto da kaze. pa sta? lako je njega "gurnuti" i ovamo i onamo, to je mozda jedino iritirajuce. zadesio se ovde pa je ispao skoro nacista, a nije, pa navalili na njega svi...a da je kojim slucajem u nekoj beogradskoj kafani zvali bi ga vucko the kandicka. Upotrebi tu svoju pamet i komentarisi druge, mani se zeka


Kamichak

Pazite sve su izazvale ove Jasminine reci:

"svi veseljaci ove zemlje i belog sveta
koji sebe nazivaju patriotama, gastosima koji zele samo suocavanje sa buducnoscu a ne prosloscu".

Tu se gospodin GV prepoznao i uvredio. I da li je JT pogresila? Ja mislim da nije. Pogresio je GV kada je pre nekoliko nedelja (pretpostavljam) zahvaljujuci svojoj neinformisanosti sugerisao da zaboravimo tih "par" zlocina sto su se desili i parafraziram - da gradimo srecnu buducnost nase dece i one nasih suseda i jos da ne ispoljavamo mrznju prema pociniocima jer mrznja nas dovodi u istu ravan.

Duboko verujem da se svakom gradjaninu Srbije, pa bila ona/on i vatreni nacionalista, moze sasvim lako objasniti da katarza ne moze imati losije posledice po image Srbije, nego sto to moze imati prikrivanje i relativizacija zlocina. Ovde namerno navodim samo jedan aspekat, a ima ih jos mnogo po kojima bi se za srbijansko drustvo katarza mogla smatrati korisnom. O tome cu drugom prilikom. Hocu ovde da kazem da nije problem u tome da treba nekoga u nesto ubediti kao sto kaze gospodin GV, jer lako je ubediti. Dovoljno je pokazati slike, objaviti svedocenja. Uostalom, ako postoji nekakva hriscanska tradicija u Srbiji ni ona nije u saglasju sa njenom zvanicnom politikom. Zasto dakle omerta?

Inspiratori zlocinacke politike, zlocinci, njihovi saucesnici i sva birokratija koja im je dala posrednu i neposrednu podrsku - znaci svi oni koji bi mogli odgovarati pred sudom za pocinjena zlodela vredno rade na prikrivanju tragova, a najvaznije im je da kreiraju javno mnjenje koje ce podrzavati opstrukciju pravde. Zato je vazno ono sto JT kaze - da zlo treba imenovati. Zlo najvise radi na tome da ne bude vidljivo.


...

Quote:
Ovde namerno navodim samo jedan aspekat, a ima ih jos mnogo po kojima bi se za srbijansko drustvo katarza mogla smatrati korisnom.

zao mi je, ja ne verujem u katarzu.
moj komentar uopste nije isao u tom smeru.
ja verujem u generalnu i specijalnu prevenciju.
i u satisfakciju za one koji su ostali da tuguju za zrtvama.
dakle, zlocinci treba da robijaju, presude da budu objavljenje, cinjenice obelodanjene, rodbina i prijatelji zrtava zadovoljeni (kao da je to moguce ...) - ali da, zadovoljeni idejom da je drzava stala iza njih i kaznila zlocince.
to je poruka koju stabilno drustvo nedvosmisleno salje onima koji su se oglusili o neke fundamentalne norme i svima drugima koji misle da bi mogli da urade istu stvar i da se provuku.
kao kad dresirash psa.
ne verujem da ce iz toga da usledi bilo kakva kolektivna katarza, prociscenje, fluidni mambo-dzambo, da ce se bilo ko prosvetliti i progledati, da ce sutrasnji dan da bude drugaciji.
radi se o sistemu koji funkcionise ili pretezno funkcionise, koji treba da ima neke unutrasnje mehanizme izlazenja na kraj sa ovakvim stvarima.

dakle, moj komentar se odnosio na besmisao raspravljanja sa vuckom koji je komentator opste prakse. mozda covek dobro programira, to stvarno ne znam. ali minuli rad na ovom blogu mu je ono sto sam gore opisala - opet izbegavam taj glagol ...
dakle, ne vidim sta se trzate ?!?
uvek ima jedan u cosku koji voli zvuk sopstvenog glasa.
e pa to je ovde vucko.


pitanja

Kamichak wrote:
"dakle, zlocinci treba da robijaju, presude da budu objavljenje, cinjenice obelodanjene, rodbina i prijatelji zrtava zadovoljeni (kao da je to moguce ...) - ali da, zadovoljeni idejom da je drzava stala iza njih i kaznila zlocince.
to je poruka koju stabilno drustvo nedvosmisleno salje onima koji su se oglusili o neke fundamentalne norme."

Ovo predlazem da bude radna definicija katarze - kako bih izbegao bilo kakvu mistifikaciju tog termina. Sta je po Vasem misljenju prepreka da se ona danas sprovede u Srbiji?
CM


...

ne znam ja dovoljno da bih na to odgovorila.
meni se cini (samo mi se cini) > nedostatak politicke volje.
znam da zvuci kao floskula, ali ako se operacionalizuje: javni tuzilac po definicije ne moze uvek na sve i na vreme da reaguje. ako nista drugo, to je fizicki nemoguce. dakle, njegov posao podrazumeva izbor, prioretisanje. u tom inherentnom vrsenju izbora on nije nezavistan, salju mu se signali, cenzura und autocenzura, utice onaj ko ga je postavio i onaj kome tuzilac odgovara ... kao i neformlni centri moci.
realan strah da ga ne pojede mrak.
a ako stvar i dodje pred sud - onda hajde da vidimo koliko je taj sud kadar da sudi nezavisno (i struchno, sto se cesto zaboravlja).
e sad, ako cete ovde da mi uvedete pricu u lustraciji - ni u to ne verujem. cinjenica je da je biracko telo politicki rehabilitovalo sve ljude koje bi neki ovde na blogu da lustriraju. onaj koga bi da lustriraju ne da se ne bori za cenzus, nego je izvesno da ce da participira u vlasti.
sve u svemu - tuga pregolema.

i onda mi se pojavi neka dosada puna elana da pita jasminu "sta ja treba da radim?"
cuti bre i ne miniraj.
neka se bar ovde pokaze da sistem moze da funkcionise. pa polako ...


"zao mi je, ja ne verujem u

"zao mi je, ja ne verujem u katarzu.
moj komentar uopste nije isao u tom smeru.
ja verujem u generalnu i specijalnu prevenciju.
i u satisfakciju za one koji su ostali da tuguju za zrtvama.
dakle, zlocinci treba da robijaju, presude da budu objavljenje, cinjenice obelodanjene, rodbina i prijatelji zrtava zadovoljeni (kao da je to moguce ...) - ali da, zadovoljeni idejom da je drzava stala iza njih i kaznila zlocince."

Ni ja ne verujem u katarzu pored ovakve političke strukture. Ali verujem u prevenciju. Samo je jako dobro da sve ima dokumentovano, pa jednog dana...

Južnoafrička novinarka i pesnikinja A. Krog u svojoj knjizi "Zavičaj moje lobanje" pratila je stvaranje Komisije za istinu i pomirenje i pratila ta suđenja - svedočenja. Knjiga je strašna. Ne može se taj užas ni zamisliti. Ne može se ni zamisliti da su ljudi to jedni drugima radili.

Ali nisam htela to da kažem. Nego kako je išlo to suočavanje tamo. Dakle, na jedanaest jezika četiri sata svaki dan na svim programima su emitovana svedočenja žrtava.

Pored svega što si navela, ovde su potrebne konjske doze svedočenja svaki dan na svim programima radija i televizije. Nema ništa drugo da se gleda u to vreme. Koji god program okreneš - svuda svedok A. Pa ako možeš da izdržiš i da posle toga i dalje da pričaš da su svi isto krivi, da su svi isto radili, da ovo, da ono...

I ekskurzije. U Sarajevo, Srebrenicu, Vukovar... Malo priča sa građanima tih gradova.

Kad dođeš u Sarajevo i padne noć, sva svetla gore. Sarajevo još uvek noću ne spava.

Jasna B.


Da dodam Hag/Jasna

moji postovi ovde na BlogB92 kao jedinom mestu u Srbiji za price o ratnim zlocinima
imaju manju citanost od svih ostalih
necu da poredim sa inostranstvom
govorim samo o temama i pristupu koji zanimaju nasu javnost
u sudu se isto to oseca na nivou koze
zrtve i njihove porodice se tretiraju kao nuzno zlo koje valja ignorisati


pa, to i rekoh

"prodati ideju", koliko god to ružno zvučalo, konzumentski, propagandno, čak i besmisleno.
Naterati - zaboravih navodnike, pošto sam menjala rečenicu, i to naterati, baš tako - isprovocirati, zaintrigirati, razotkriti...
To pakovanje je zaista bitno - možemo ga zameniti i rečju perspektiva.
Zašto se neke informacije, upućene odredjenim strukturama društva "lepe", a neke ne? Zašto je u nekom trenutku u istoriji moguće zaludeti ljude ispraznim frazama, pa posle razmatramo mogućnost da ukoliko nije postojao taj neki zaludjivač ne bi bilo ni zaludjenih? (mislim da je zaludjivač tu najmanje bitan )
Ja, se recimo ubijam da mnogima objasnim da zaista mnoge stvari leže u mojim rukama, bez idealističkog pogleda na svet, a odgovori koje dobijam su "skačeš sa stene u nadi da nećeš pogoditi tlo!"

Zato i pomenuh ono tvoje voda - benzin, jer ga nisam iz prve shvatila, jer nisam razmišljala, mislila sam iz prve da me napadaš - perspektiva/perspekriva!!! ( a sve vreme smo na istoj strani - al' bolje da se ja za svaki slučaj ogradim, odbranim, možda me napada )

Ja sam za istu stvar - aktuelizacija ideje, i tako sam i shvatila tvoju priču - zato i na kraju poruka sa navodnicima "nacionalista u razotkrivanju", zato i priča o pažljivom čitanju - htela sam da završim sa rečima tipa: odbrana vučka, ali sam, čitajući mnoge tvoje komentare shvatila da nema potrebe da te ja branim - to si već uradio sam (a tako i odbranio mene).

Evo jedne perspektive:
Skoro je na TV B92 bila emisija "znanje na poklon", i ja to kao slušala. Odjednom prilog seljana sa kosova, kome je neka organizacija pomogla da kupi staklenik, odradili obuku kako se sve to radi, i čovek ima sada puno spanaća, dobar rod.
Ta organizacija mu, na žalost, ne može pomoći da on taj isti spanać proda, on sam ne može na pijacu jer mu je život ugrožen. Vidim ga kako posmatra taj spanać, kako ne zna šta da radi. Kako je ostavljen da negde tamo bije bitku, da se množi da bi mi ovde imali zašto da tvrdimo da je zemlja naša.
Moje pitanje: Da li postoje ikakvi problemi da Srbija otkupi sav taj spanać i da se proda u radnjama u Srbiji? (mislim, svakako se odnekud kupuje neki spanać da bi se dalje prodavao)
Da li nekome odgovara da taj spanać propadne, pa da posle čoveku pošljemo neku socijalnu pomoć da se prehrani, sa greeting card: izdrži druže!? (za našu ideju)
Gledalac na tu priču može i drugačije da gleda, snimci seljaka se mogu pustiti u drugačijem kontekstu, sa sve besplatnim dodacima, pa će posle opet neko da kaže da je samo bio figura...u već razradjenom sistemu. ( i opet se tu pojavljuje ono tvoje voda-benzin i prodavanje ideje)


Spanać

Snežo, ako mene pitaš,

ja ne bih savetovao tom čoveku da gleda ni u vladu u Beogradu ni u vladu u Prištini, kad hoće da proda svoj spanać. To je zubato sunce, na kome se retko ko ogrejao. Ako ne može da nađe nikoga ko hoće da kupi spanać, nek sadi nešto drugo, ili nek radi nešto drugo.

Ako vlada u Prištini i u Beogradu imaju zajednički interes da ga isteraju odatle, možda je bolje da sam počne da pakuje kofere.

Ako on ne može da opstane tamo gde jeste, kakvu korist ima Srbija da ga bodri da tamo ostane? Mislim - stvarnu korist? Koja je to "naša stvar"? Kako ja odavde iz Kolčestera da mu kažem da izdrži? Zar to nije licemerje?

V.

P.S.: odoh sad na avion, ne verujem da ću do srede moći mnogo da se družim ovde, pošto ću biti van kuće.


...

Quote:
odoh sad na avion, ne verujem da ću do srede moći mnogo da se družim ovde, pošto ću biti van kuće

e bas steta.


Gle, kamichak

Džaba kucaš, nisam tu. :)

V.


Zeko,

Zeko,
mozda bi bilo bolje i da ostanes u toj tvojoj Jagodini. Tamo ces verovatno mnogo vise istomisljenika da pronadjes. Sta ce ti Evropa.Medju svojima je sve mnogo lakse i lepse. Mozda te Palma nauci kako prodati dobro upakovan zlocin kao nevidjenu ideju. Mozda posle toga nadjes odgovore na sve svoje dileme.
Pokusaj Zeko!

P.S.
Potpisujem sve sto je napisala "kamichak".


Hvala Ziko

takodje i kamicku i Leu, svakom na unekoliko drugaciji nacin.

Nije lako sagledati razliku izmedju mog Zeka pristupa stvarima i onih koji vi imate - bez samara, hvala. Sto ne znaci da bih se Zeka pristupa stvarima odrekao zbog toga. Ali pomaze svakako da kalibrisem komunikaciju. Donekle. Molim vas da se ne uzdrzavate od samara kad god vam se cini da brljavim. Verujte da cete usreciti dve osobe - i sebe, i mene.

A znate... lepo je biti Zeka. Ja sam to postao svojevoljno. Radeci na sebi da to budem. Ali ne verujem da vredi da vam pricam o tome.

Ajd sad samare za ovo.

Vucko

P.S.: Palma je takodje jedan od onih o kojima ne zelim da potrosim ni sekund misleci i osecajuci za njih. Lustriran, takoreci, sa moje strane. Vazduh.


Nemoj da brkaš stvari Vučko,

svedok je zaštićen da ne bi bio likvidiran, što je ovde običaj. Hvala mu što i tako hoće da svedoči.
Pretpostavlja se da je Šešelj svojoj ženi dao imena desetak zaštićenih svedoka. Ako je to tačno, možemo da se samo nadamo da će ostati živi. I da im neće pretiti porodicama.

JB.


Zaštićeni svedoci

Draga Jasna,

ne brkam stvari i nemam potrebu da ofiram zaštićene svedoke. I ja mu se zahvaljujem što svedoči.

Samo pokušavam da ovog Žiku izmolim za bilo kakvo ime, pa makar i lažno, kojim mogu da mu se obraćam kao čoveku, a ne kao tipu radioamaterske antene (koje su, neke od njih, imale imena tipa TH3MK3, TH6DXX i slično). Kad je već rešio da se priključi, kao u onom vicu ("10 bije jednog - priključih se, i prebismo ga kao zeca").

Pozdrav,

Vučko


eto ti, Zika

Zovi ga Zika, ali bolje uzmi edan lagavulin od mene i pazi na casu u pacijoj skoli. ne volim to 10 na jednog, pa jos na zeku.
p


Lagavulin

Odoh da sunem sebi jedan Glenlivet 18y koji sam kupio pre neki dan u samoposluzi.

Ovo me stvarno iscrpi potpuno. Nadam se da neće da traje kao ono prošli put sa meštrom, tad ste me totalno razbili.

V.


nece, nemoj se nervirati

kao sto se recimo ja nerviram...: )
p


publilka, whoever they were

Dakle da rezimiramo;
- Publika; whoever, whatever
- Natasa - important
- Jasmina - very important
- gastosi, yuppie nacos - frustration relief punching bag.
- subject (suva reka) - just another opportunity.

Self-righteous? Self-centered? Self-serving?


da kontrarezimiram

zlocin je najvazniji
da nije bilo zlocina
ne bi bili in the same boat na moravi-ibru
srbija je tada spavala kao i sada
ili bolje receno zivi in denial
kamo srece da se otisnem nilom


Na zalost,

nalazim da mi je veoma teshko da poverujem u vashe objashnjenje.
To shto Srbi izgleda nemaju nameru da odgovore na vash poziv i dobrovoljno 'veslaju' u vashem brodu, ne znachi da spavaju ili su u 'denial' kao shto kazete.
Moguce je da Vam ni oni ne veruju, i da vash (iskreni ili neiskreni) poziv tumache samo kao zelju za besplatnom voznjom.


e pa

nije besplatna
i nema tih para koji bi nekima kupili mesto u mom brodu


Iznenadjen sam

da niste razumeli moj post.
Ili ste odluchili da Vam se ne svidja i da ignorishete pitanje i poentu?


sta vi mislite?

da li mislite da neko ko sedi na sudjenju ratnim zlocincima da bih o tome pisala onima kojima to nesto znaci
treba vase malicioznosti da "razume" i "uvazava"?
koga pa vi uvazavate da mi je znati?
i nemojte se iznendjivati
umem ja sve to sto vi radite i mnogo bolje ali NECU
to je razlika izmedju mene i vas i nasih brodova


Nema osvnova

da mene optuzujete za malicioznost.
Na zalost, kolichina i agresivnost oportunizma me josh uvek iznenadjuju - mada priznajem sve manje.

A i razlike izmedju nas su mnogo vece i brojnije nego shto Vi navodite.


nista vi

o sebi ne govorite
ja sam predmet vase nepatvorenosti

jel tako da to zovemo?
svaka vasa rec je opste mesto
poznate kampanje
i sad jos treba i o moravskoj dobronamernosti da razmisljam
vrlo rado pricam sa svojim kriticarima
zato i volim ovaj interaktivni blog
ali vi niste takav slucaj
vi ste pojava koja prati ratne zlocine zapravo
a ne mene


...

ma jok, to je neki haiku vucko.
unapredjena verzija.
manje prostora troshi, jednako smara.


slabo

procenjujem poeziju


poslednja replika

'...vi ste pojava koja prati ratne zlocine ...' !?

Gospodjo ili gospodjice Jasmina - moram reci da smatram Vashu poslednju repliku veoma primitivnom.

A to da postoje ljudi koji ce 'pratiti' bilo shta ukoliko od toga imaju koristi - to znam.
A znate i Vi, zar ne?

'...moravska dobronamernost...'!? Shta Vam tu smeta? Morava ili dobronamernost?


kiseonik

A da vi g.morava-ibar razmislite da se, na primer, uclanite u neki planinarski klub.

Najdobronamernije, S.


hvala

:)
Imate pravo, kad osoba malo putuje i upozna neshto vishe od sopstvene slike u ogledalu, jasnije vidi stvari.
A i manje je nervozna.


eto ta prica

o koristi
NEPREKIDNO
neprekidno
to mi deluje uzasno moravsko ibarski uzviseno
jel vi mozete da zamislite da se nesto radi iz potrebe zadovoljstva duznosti
pa mozda i donese neku korist
ali ne samo jednoj osobi vec prosto jednoj situaciji
da postoji savest tudja, ne samo vasa srpska ugrozena dusa
ne mozete ocigledno ne zato sto ste susala Kurir sta pricaju o NVO-ima
vec zato sto ste sami pravili price o NVO-ima
a o koristi iz toga necu ni da razmisljam
steta ako pored otrova nikakve druge koristi niste imali jer vas rad je agresivna hajka
i hvala vam na odjavi


gomila budalashtina

Za 'Kurir' sam chuo, ali nisam imao prilike ni narochitog interesa da chitam. O NVO nisam 'pravio' priche - mada mi je ceo koncept odvratan.
Kazete '... vasa srpska ugrozena dusa...' - Shta to treba da znachi? Ja nisam pominjao ni ugrozenost niti dusu 'per se'?
Kazete 'Agresivna hajka'? Na koga?

Uglavnom - izneli ste gomilu neistina na krajnje primitivan i moram reci prostachki nachin. Besnite i pokushavate da mi nametnete ulogu, izmishljajuci 'moje' rechi, koja 'moze da stane' u vashu suzenu i sebichnu predstavu o svetu.

I na kraju mi se 'zahvaljujete na odjavi'!? Nisam se odjavio, niti nameravam - vec jednostavno imam suvishe posla da bih neprestano bio ovde.

Iznenadjen sam ali odavno nisam imao priliku da razgovaram sa nekim ko je tako agresivan kao Vi.

I opet cinizam o moravi i ibru - zashto vam to toliko smeta!? Da sam blize, ja bih na Moravu i Ibar ishao svakog vikenda. Ako me to chini 'ovakvim ili onakvim', so be it.

Zamolio bih moderatora da ostavi moj odgovor ovde - iako nemam nameru da vodim ovakve razgovore mislim da moram da odgovorim na ono shto mi je upuceno.


ej gomilo

ja sam moderatorka
ne brisem nista
ni ranije nisam
odjava je znacilo da nas napustate ovde u diskusiji sto nije bilo lose
ja sam odgovorna za svoj blog
dozvolite da se tako i ponasam
jel mora vasa da bude poslednja
neka bude


mala nepreciznost

Kad kazete 'ne brishem nishta' - da li to znachi 'ne brishem nishta shto mi je po volji' ili ' ne brishem nishta'?
Jer, izbrisali ste jedan moj komentar. To znamo i Vi i ja.
Mozda Vam se omaklo.
Pa ste zaboravili.


nisam

casna rec
pored mene i urednici b92 imaju tu mogucnost i pravo
kao i svi drugi blogeri
nisam primetila da ste nesto napisali za brisanje
koliko god da se svadjamo cini mi se da nije bilo uvreda
mozda je meni nesto promaklo ili vama, proverite
posaljite ponovo komentar ako vam to nesto znaci


Obichno

niti govorim niti pishem bez razloga. A da pishem da bi neko brisao - to mi ne znachi nishta.


OK

ali zaista vam nisam ja to obrisala


verujem Vam,

i hvala za 'chasnu rech'.
A shto se tiche uvreda - chini mi se da se nismo proslavili.

U svakom sluchaju, ukoliko blogeri i pretty much bilo ko moze da brishe 'shta mu padne', to je malo odvishe 'demokratije' za moj ukus.


pitanje

nesavrsenog softvera
koji ce B92 usavrsiti
mislim oni i moraju da imaju pravo da brisu sve sto bi zakonski podlegalo njihovoj odgovornosti ali jeste cudno da svi blogeri, mislim ovi na margini zvanicni, mogu da brisu po svim blogovima, prosto to ne bi trebalo da se radi
ja izmedju ostalog brisem na zahtev samih nezvanicnih blogera koji to ne mogu tehnicki ili ako nekome nesto smeta pa me zamoli
ostalo je zaista OK da se zaista vidi ko smo i sta smo i greske su dragocene, ne treba biti sujetni
i koliko god da se svadjamo mislim da moramo i da verujemo jedni drugima, jer cemu sve ovo onda


nesavrshen softver,

voda u kablu,
...
:)


Izvini Vučko,

šta ne razumeš? Pa koliko ljudi samo na ovom blogu nema pojma šta se desilo ni u Bosni a kamoli u Suvoj reci?

Gde li je ta Suva reka, koliko je to od Terazija?

"ovo sam savršeno mogao da budem i ja... osećam se srećan što to nisam bio ja!".

A pretpostavljam da si nesrećan što se to uopšte desilo. Svi su oni Vučko završili u Batajnicu u masovnoj grobnici.

Cujemo se

Jasna


Draga Jasna

Razumem odlično potrebu za osnovnim postom. Ne razumem onaj komentar na koji sam odgovorio.

Dodao sam još par postova, pa da se ne ponavljam za ostalo.

Hvala što mislite na mene.

V.


Kako ono beše?

"Oni ne bi ni mrava zgazili"...sve "dobri ljudi", "drugovi", "mirni"...
Gde će im duša?!!


,,Ja volim da se popnem na

,,Ja volim da se popnem na prste, da pogledam preko njega, da li se nešto vidi, da čučnem da pogledam da li se vidi nešto ispod, da ga bocnem prstom da vidim da li je elastičan, da ga griznem da vidim da li se jede."

Vucko tvoj stav po ovom pitanju me uopste nije iznenadio!!


Aforizam

"Tek kad smo ga etiketirali, shvatili smo kakav je on u stvari".

I daj mi neko ime da mogu normalno da te oslovim, sreće ti. Pa makar ne bilo tvoje.

Vučko


Realisticni

Za sve koji imaju "realisticniji" i "prakticniji" pogled na zlocine imam jedan predlog.

Skoknite do Sarajeva (BUS nije skup, a ja cu vam obezbediti smestaj) i provedite tamo 3-4 dana. Prosetajte gradom, osvrnite se, pogledajte gde su bili srpski polozaji, gde su padale granate (jos se vide oziljci po asfaltu), sedite popijte kafu, porazgovarajte sa Sarajlijama, upitajte ih za ratna vremena, posetite majke Srebrenice, popricajte malo i sa njima.

A kad se vratite pokusajte opet da budete "realisticni" i "prakticni"

Miroslav


eeee miroslave...

pa to miroslave bas i nije losa ideja, da se ode do sarajeva... a jel bi mogao da pitam i za onu decu vojnike JNA koji izgibose na prevaru u dobovoljackoj ulici i jel bi mogao da pitam za par hiljada srba koje pojede noc u sarajevu? i jel bih mogao da pitam za one mlade vojnike koji izgibose u tuzli na prevaru takodje .kojima su pucali u glave na ulici i koje su klali po ulazima i podrumima? a gde nestadose miroslave srbi iz mostara???? i ko poravna kravice na pravoslavni bozic miroslave? ili mislis da je manji greh ubiti selo nego ubiti grad???? a jel sme miroslave da se pita za srbe uopste, ili je za srbe zabranjeno pitati miroslaveeeeee?????? ili se ti mozda nadas jadan ne bio da ce neko drugi da pita za nase zrtve..nece miroslave nece... i samo da ne mislis da branim zlikovce nase iz suve reke i iz drugih suvih reka..oni ukaljase cast nasu i obraz nas (bez obzira kako ti na to gledao), njima ce suditi sud i ovaj ovde i onaj gore a onaj gore je vazniji, niko tom sudu nije pobegao. zato ne beri brigu miroslave...samo ti putuj i ne brini za manastir


eeeee

jarane jesi ti to bio u Sarajevu, Mostaru, Tuzli tokom rata, jel ti poginuo neko blizak. Ili su to informacije sa RTS-a. Bas bi voleo neku referencu da vidim za te hiljade srba koje je pojeo mrak u Sarajevu.

Moj pogled je lican mada bi dao sve na svetu da nije tako. Ne znam za Mostar, Tuzlu.... Ali znam za Sarajevo. Proveo tamo pocetak rata, veci deo familije mi bio u Sarajevu sve vreme rata, ujak mi poginuo od srpskog snajpera na Dobrinji.

I na kraju, tudja dvorista me apsolutno ne interesuju. Zabole me i za manastire i za bozansku pravdu. Ocu da svi budu sudjeni i osudjeni, javno osramoceni a ne da se setkaju kao da su ucinili neko junacko delo.

Miroslav


miroslave

pa eno naser oric ti se setka kao da je ucinio junacko delo. ili mislis da je naser junak? evo sta kazu dva zapadna novinara o naseru..."U međuvremenu, u prve tri godine rata u Bosni Srebrenica je bila utvrđenje muslimanskog gospodara rata Nasera Orića, koji je reporteru Vašington posta Džonu Pomfreu i novinaru Toronto sana Bilu Šileru pokazao snimke masakra koje su njegovi vojnici izvršili u srpskim selima. Šiler je napisao da je Orić "najkrvožedniji ratnik koji je ikada kročio na bojište" i priseća se svoje posete njegovoj kući, januara 1994.
- Jedne hladne i snežne noći, sedeo sam u njegovoj dnevnoj sobi, gledajući šokantne video-snimke onoga što bi se moglo nazvati "Najveći hitovi Nasera Orića". Video sam spaljene kuće, mrtva tela, otkinute glave i ljude kako beže. Sve vreme Orić se cerio, diveći se sam svom "minulom radu". "Napali smo ih iz zasede", objašnjava u jednom momentu, kad se na ekranu pojavi slika nagomilanih leševa, raznesena eksplozivom. "Ove smo lansirali na Mesec", hvalisavo kaže Orić. Za sliku avetnjski praznog grada s rupama od puščanih zrna na kućama Orić kaže da su tu "pobili 114 Srba". Posle je bila proslava, sa pevačima prozuklih glasova koji su ga slavili"
a evo ti jos...Prema bivšem komandujućem Unprofora, generalu Filipu Morionu, Naser Orić je "izgleda poštovao političke instrukcije iz predsedništva u Sarajevu", primedba koju je potvrdio i general Sefer Halilović, vojni komandant muslimanske armije BIH. U prvih nekoliko godina rata srpsko stanovništvo iz Srebrenice i okolnih sela bilo je ili ubijeno, ili prisiljeno da pobegne zbog Orića. Osmog maja jedan od vojnika Nasera Orića ubija jednog od političkih lidera bosanskih Srba, Gorana Zekića. Budući da je Zekić bio predsednik Srpske demokratske stranke u Srebrenici i ugledan sudija, njegovim ubistvom konflikt dobija na zamahu i to pokreće egzodus 1.500 Srba iz Srebrenice. Teško da je prošao ijedan dan bez spaljivanja obližnjih sela i gradova kao što su Bratunac, Sikirići, Konjević Polje, Glogova, Zalažje, Fakovići, Loznica, Orliće, Biljača, Crni Vrh, Milići, Kamenica i Kravica. Masakr u Kravici desio se na pravoslavni Božić, najveći srpski religijski praznik. Reporterka londonskog "Južnoslovenskog žurnala" Džoan Filips procenjuje da je do 3. marta 1993. barem 1.200 Srba ubijeno, a još 3.000 ranjeno u Orićevim napadima
i eto ti pravde miroslave..dobio covek 2 godine za sve to... i lepo su oni pocistili ispred svoje kuce..
http://www.nspm.org.yu/komentari%202005/2005_bogdanic_srebr.htm
a evo ti malo i o stradanju srba u sarajevu...
K A Z A N I
(KLANJE SRBA U SARAJEVU)

ISTINA O ZLOCINIMA
_____________________________________________
Priredilii: Senad PECANIN i Vildana SELIMBEGOVIC

Iza naziva Kazani krije se jedan od skrivenih usjeka na Trebevicu. Na ovom zloglasnom mjestu pripadnici 10. brdske brigade, kojom je komandovao Musan Topalovic Caco, u toku rata surovo su ubijali gradjane Sarajeva, uglavnom srpske nacionalnosti. O tome se godinama saputalo, vrlo rijetko pricalo, a jos rjedje pisalo. Dani objavljuju izvode iz stravicnih iskaza koje su pred Okruznim vojnim sudom dali Cacini vojnici. Musan Topalovic nije bio na sudjenju: ubijen je 26. oktobra 1993. godine u dugo ocekivanoj akciji obracuna sa kriminalom. Ovim dossieom Dani istovremeno daju svoj doprinos aktuelnim raspravama o tome treba li pisati o "svojim" zlocinima i "svojim" zlocincima. Jedini pravi odgovor jeste da je to jedini pravi put. Ubistva u Kazanima su tamna mrlja na svijetloj ratnoj historiji Sarajeva. Najgore po ovaj grad je da se o toj mrlji suti. U toku sudjenja pominjane su enormne cifre nestalih civila; iz Kazana je izvadjeno i identificirano tek nekoliko desetina leseva. Istraga je prekinuta, sudjenje odrzano, cetverica vojnika ostala su u zatvoru gdje se i danas nalaze, a trojica upucena na neuropsihijatrijske odjele. Za zlocine pocinjene na Kazanima znali su najvisi vojni, policijski i drzavni duznosnici. Na isti nacin na koji se o Kazanima sutilo u vrijeme privodjenja civila, klanja i ubijanja - tajna o zlocinima kasnije je cuvana u strogo skrivanim dossierima. Sve do danas. Dani su u prilici da ih prvi otvore
http://home.swipnet.se/janic/serbiska/artiklar/caco.htm
evo ti..citaj i placi..
p.s. jako je interesantan deo koji kaze da je ceo muslimanski vrh bio upoznat sa ovim desavanjima?
i zavrsi li alija ili neko iz vrha u hagu zbog toga? nesto se ne secam..
ima jos toga na googlu miroslave..trazi ako te zanima...


Decko

Ti imas ozbiljan problem sa sobom.

Poceo sam da ti pisem nesto jako mracno, jer sam pomislio na trenutak da nam je dosao u posetu jedan od onih sa krvavim rukama, koji se bori protiv svoje savesti, ali sam gledao sad tvoje preganjanje na drugim blogovima i zakljucio da si verovatno samo neki frustriran i zlurad tinejdzer.

Makni se odavde, nemoj nas sramotiti vise, vidis da te ovaj covek pita da li ti je neko poginuo pa si takav, a ti ga tapetiras smrcu sa Gugla. Nemoj nam to raditi ako imas mrvu mozga u glavi. Idi pij ono portugalsko vino sa Dejanom, nemoj se ovde izivljavati.

Vucko


Za kodeks casti,

Vidiš li ti kad je ovo objavljeno?

"Objavljeno u broju 62 DANA, NOVEMBAR / STUDENI 1997."
Znači dve godine po završetku rata. I Senad Pećanin kaže da se o ovim zločinima godinama čuti a reč je o dve godine. I ko je to napisao, mislim čije su to novine? Pa BiH, razume se.

Kad si u našim novinama pročitao takav tekst i toliko detaljan? Navedi?

Prošlo je deset godina, pardon 11 godina od završteka rata u BiH i još se generali moljakaju da se predaju, poklanjaju im se kola, daju vile u Cvećari već pravosnažno osuđenim zločincima-generalima, čuvaju ih, daju im penzije, uopšte - tretiraju ih kao zaslužne građane. Pa to ipak nema nigde.

Jasna B.


codex_kakve_casti?

Vidi taj exaltirani malogradjanin-velikosrbin sve draga Hag.
Samo sto je srpska zrtva za njega veca od ma koje druge. Prosto, on ne poznaje rec zrtva kao takvu ukoliko nema nacionalnu etiketu koja bi mu sluzila kao mera bitnosti. Mislim da je samo u tome problem. A vidim kako pominje i ratnu odstetu - znaci srebroljublje. Tipski mentalni sklop, masprodukt milosevicevske Srbije...
Srdacan pozdrav, CM.


corn mouth

kao prvo ne pricaj s punim ustima . sto se tice zrtava naravno da me vise bole srpske zrtve ali necu nikada od skorpiona praviti heroje, mozda ti to ne mozes da shvatis ali to vec nije moj problem. i uzgred, nisam okrvavio ruke i nisam pucao ni u koga, nikada....i da, ja sam masprodukt milosevicevske srbije, a gde si ti ziveo za to vreme, na marsu? a sto se tice odstete, naravno da hrvati i muslimani treba da plate za stotine hiljada umorenih srba u drugom svetskom ratu i za njihovu opljackanu imovinu. e tek kad to plate onda mozemo da razgovaramo o drugim stvarima.. mozda vi mislite da to treba da ostavimo istoriji, ali istorija nam se nazalost vratila 1991...kao sto rece neko, onaj ko zaboravi, osudjen je na to da mu se to ponovi...mi smo zaboravili a onim drugima niko nije rekao sta su im dede i stricevi radili...ili im je rekao...ali ih nije bilo briga...


Pa sve ste rekli

dalje ne bih imao sta da dodam.


eh vucko..

ne vredi da im se uvlacis, vec su te etiketirali kao nacosha i pritajenog sovinistu. uzgred, ne vidim zasto bi ti bio advokat gosn. miroslava? valjda ona stara srpska zelja da se nekom dodvorimo? vidi meni je stvarno zao sto je njemu poginuo ujak ali me je takodje pitao ko su ti ubijani srbi u sarajevu i ja sam mu lepo dao jedan link da ide da pogleda ako ga bas toliko zanima? doduse naziv teksta bas nije prijatan - klanje srba u sarajevu - ali ja taj tekst nisam pisao. sto se tice tvojih kvalifikacija mene kao persone "sto bi rekao radovan" ne dajem ni pet para na to. nije moj problem sto su te ovde vec provalili pa sad vadis mast na drugom. i stvarno mi je zao sto svako pominjanje srpskih zrtava izaziva histeriju kod vas. a sto se tice suve reke i ostalih suvih reka rekao sam svoje. nijedan normalan covek ne moze da odobrava ubijanje civila ali su i srpski civili bili ubijani. ne znam zasto vam to toliko smeta? kao sto rekoh, ubiti selo da li je manji greh nego ubiti grad?
p.s. drago mi je sto pratis moja izlaganja i na drugim blogovima...mozda nesto i naucis..?mozda malo tolerancije..? mislim..ja se nikad ne bih usudio da procenjujem neciju licnost...to je tako neprikladno...


Codex: "nijedan normalan

Codex: "nijedan normalan covek ne moze da odobrava ubijanje civila ali su i srpski civili bili ubijani."

Pa zasto onda ne otvoris blog sa temom ubijenih srpskih civila, nego dolazis na blog cija je tema zlocin i sudjenje ubicama u Suvoj reci i tu, kolokvijalno da se izrazim, razvodnjavas, da ne kazem seres?

Codex: "ne znam zasto vam to toliko smeta?"

Odgovor: zato sto razvodnjavas, da ne kazem s...


ma ne razvodnjavam

moja prepiska je bila sa gosn miroslavom. on je pomenuo sarajevo sto takodje nema dodirne tacke sa suvom rekom. pitao me je za stradanje srba u sarajevu i ja sam mu rekao... to je sve. a znam i sta su skorpioni radili u podujevu i gledao sam ih u trnovu. i ne smatram ih za junake, niti ce to ikada biti za mene. samo kazem..osudicemo nase zlocine svakako.. a oni ce svoje zlocine opravdati i negirati, kao sto su od preko 600 000 zrtava u jasenovcu napravili 90 000 (od toga 40000 jevreja). i onda ce za deset godina od tih 90 000 napraviti 55 hiljada ( i dalje 40000 jevreja) i onda ce nam u jednom trenutku reci (kada sve leseve iz bosne budu dovukli u memorijal u srebrenicu) pa sta hocete bre srbi, pa i vi ste ubili u srebrenici koliko i mi u jasenovcu.. e to nam se sprema zokstere..verovao ti meni ili ne...i onda ce nam reci da smo genocidan narod i da sigurno trebamo platiti ratnu odstetu...mozda cak i hrvatima za vreme ustaske vladavine, ko bi ga znao, valjda nismo trebali da se bunimo protiv legitimno izabrane ustaske vlasti? iznenadjenjima nikad kraja...


casni codexu,

mogao bi stvarno da omanjis sa glupostima. U godinama si kad kad ne bi trebalo da pausalno iznosis brojke chute verovatno , onako usput i da sad na tome zasnivas teorije. Da nisi ti mozda istoricar pa kad tako sigurno baratas sa njima i to sve sa ciljem da kukas nad pragrehom ucinjenim prema Srbima. Da, nastradalo ih je najvise u Jasenovcu ali ce te izgleda razocarati brojke poznatih i neostrascenih istoricara koje se ne slazu sa tvojim. A to samo znaci da su ti motivi kvarni, ili da si prosto u permanetnoj zabludi.


Vucko uci toleranciju

Hteo sam da ti napisem privatni email inace, ali ih ne primas.

Nemam problem sa "srpskim zrtvama". Imam problem sa upotrebom zrtava. To sam ti rekao i tamo na onom blogu gde si citirao Ducica i krvavi Vrbas. I imam problem i sa upotrebom zrtava na Miroslavu.

Advokatisem za Miroslava jer mi izgleda da pricate dve price. Ti se uopste ne otkrivas, samo pustas muziku iz studija, a covek prica o svom zivotu, ubijenim rodjacima. Izvinices, meni te dve stvari nisu iste.

I Miroslav se meni obratio, a ne tebi. Sta ti advokatises za mene? Hvala, ne treba. A Sarajevo ne moram da gledam, hvala Miroslave na prijateljskom pozivu. Video sam Derventu.

I ne mogu da uporedim da li je VECI greh ubiti selo ili grad. U veri nasih starih se, kad se prica o grehovima, kod ubijanja broji samo do 1. Dalje nema nista. Niti vidim svrhu. Ja probam da razumem zasto radis ovo sto radis - ocigledno bezuspesno. Prikladno ili neprikladno. Da li je prikladnije pokusati razumeti tebe ili uporedjivati da li je MANJI greh ubiti selo ili grad?

Da. Mozda i nesto naucim. Da. Mozda i tolerancije. Ali ne ovde. Ni od tebe. Ili bar ja ne razumem sta je to tolerancija.

A advokatisanje mi ne ide. Tako sam navukao kamicka na vrat. Ostali sto su me 'provalili', uglavnom su me osudili zbog tolerancije. Gresan sam. Provaljen sam. Evo i ti si me provalio. Smeta mi brojanje preko 1. Tu matematiku nisam naucio.

Vucko


Fala

za advokatisanje Vucko. I jeste onaj post je bio upucen tebi i naravno nisam mislio nista ruzno. Samo sam hteo da istaknem da postoji mnogo nas koji smo na razne nacine na sebi osetili ovu tragediju. Znam da je statistika neophodna ali ona sve to na neki nacin vulgarizuje.

Nema tog broja koji moze da nas popise. Sve koji su poginuli, ostali invalidi, gladovali ismrzavali se godinama, bili po logorima, izgubili sve ortake iz kraja, izgubili sve ortake iz skole (setite se toga kada budete proslavljali 10, 20, 30 godina male/velike mature), izgubili grad/selo u kome su rodjeni i mogao bi ovako da nabrajam jos dugo. I zato sav ovaj cirkus od sudjenja ovde i Hagu mora da se zavrsi tako sto ce svi biti osudjeni. Zbog nas. Zbog nase dece.

I pri tome sam siguran da svako ko razdvaja zrtve nije bio zrtva.

Miroslav


Meni

je i dan danas daleko lakse da podnesem smrt meni najblizih ako ih stavim u opsti kontekst
Meni su sestricina ( kao sestra odrasla sa mnom jedinicom) i majka umrli od " nepravednih" sankcija, ( majka bukvalno), mala cerka imala operaciju 'uzivo "jer nije bilo narkoze...
i to usred beograda odakle je poticao najveci pokolj na balkanu
milosevic je imao i srpski narod kao svog poslednjeg i nevidljivog neprijatelja...ja zaista ne mogu da krivim izetbegovica i tudjmana, svojim ocima sam gledala sta nam radi ovde...meni je na primer neverovatno da su s njim 1995 kao sa mirotvorcem u dejtonu Ameri potpisali sporazum...ja sam tu noc proplakala jer sam znala da nije kraj...
imala sam rodbinu u Bosni i hrvatskoj i drago mi je zbog njih bilo koji su gori prosli od nas...ali osecala sam da nije jos s nama zavrsio...i kao politicki idiot bila sma u pravu


Zao mi je zbog tvojih. To

Zao mi je zbog tvojih. To samo potvrdjuje da zrtava mnogo vise nego sto ih statistike prikazuju.

Sad mi nekako zao sto sam onaj prvi post pisao uopste. I zao mi je sto se odnosio na Vucka, on samo pokusava da racionalizuje stvari ko je tesko (ako ne i nemoguce) racionalizovati. Uspevao sam da izbegnem javljanje na blogovima koji imaju neku vezu sa Sarajevom mada su na njima napisane uzasne stvari, a ovde nekako neizdrzah.

@Jasmina
Iskreno mi je zao sto te je moja licna prica podsetila na tvoju tragediju i rastuzila.

Miroslav


hvala, u redu je, ja o tome pisem

nekoliko nas se ovde potreslo
blog nije bas kauc ali ta anonimnost i nevidljivost dozvoljava neku vrstu intime koja nekad i nije naodmet


Miroslave,

meni je žao što nisi napisao oštriji. Tebi u ovoj priči ja dugujem drugi obraz.

Ja sam se već gore izvinjavao Snežani i drugima koji čitaju što ih provlačim kroz ovo, ali stvarno me je jako ubolo ono s početka. Ne mogu da verujem da sa ovim ljudima ovde ne mogu da imam normalan, prijateljski odnos - samo zato što nemam dovoljno "košer" odnos prema tim svim ružnim stvarima koje su se desile. Ako Jasmina ne može da ima makar malo vere u mene i slične meni, bojim se da samo gubi vreme i živce sa tom svojom misijom.

Posle sam svašta pričao, izvini - neke reči koje koristim možda tebi izgledaju neprirodno u ovom kontekstu, a meni su sasvim obične, izgovorim ih mnogo puta dnevno, i ponekad mi tek kasnije sine kako mogu da izgledaju drugima. Izvini ako te je to iritiralo.

Statistika mora da se uradi. To je meni potpuno jasno. I treba pokazati primerom onima koji dolaze šta ne sme nikad niko više da uradi, ni pod kakvim izgovorom. Da ne pravimo idole od zveri. Pravo da ti kažem, ja delim mišljenje našeg ministra vojnog, da je Mladić trebalo sebi da presudi službenim pištoljem, ako misli da je kriv. To bi bilo najpravednije suđenje koje mogu da zamislim za njega. Onda bi bio kakav-takav oficir, sa svim gresima koje ima. Ovako je obična životinja.

A ja samo mogu da zamislim kako tebi bedno izgleda ovaj "kodeks časti", ako ga ja vidim tako kako ga vidim.

Može da ima koliko god hoće klaustrofobije i paranoja, ko god da mu ih hrani, baš me briga. Ali - kao što kažeš - ovo da kaže i nekom iz Banjaluke ili iz onih raznih prihvatnih centara koji i dalje po Srbiji postoje... bolje da mu pljune u lice. Siguran sam da i oni sada vide da je nesreća i počela od takvih "advokata" što su ih "branili" početkom devedesetih. Dok nije krv potekla ulicama i dok nije postalo svejedno ko koga udara.

A taj proces pretvaranja ljudi u zveri je ono zbog čega ja dolazim ovde kod Jasmine, što sam već rekao negde gore. Pokušavam da "proživim" to u mislima, da bih umeo od toga da se odbranim, ako dođem ikad u iskušenje. Za početak da ga prepoznam u sebi. A ko se više oseća kao sudija - nek sudi - nemam ništa protiv. Samo nek mene ostave da se molim kako ja umem, da parafraziram onu pričicu što sam prepričao na jednom drugom blogu skoro.

Izvini još jednom. Poslednje što želim je da povređujem ljude kao što si ti.

Vučko


za HAG

pa s obzirom da je fakat (barem tako u tekstu je navedeno) da je vrhuska muslimanska u sarajevu znala za klanja srba na kazanima bilo je za ocekivati da se ista ta vrhuska pozove na odgovornost(po komandnoj odgovornosti)? ili mozda gresim? ti znas da je protiv nasih generala podignuta optuznica jos u toku rata 1999, zasto se nije tako brzo reagovalo u slucaju muslimanskog (i hrvatskog vodjstva zbog "oluje") ili je jedna pravda za srbe a druga je pravda za ostale? i tacno je da su pisali 1997 o tome i sta je poenta, 4 muslimana u zatvoru i tri na psihijatrijskom lecenu i niko nije iz vrha odgovarao. ubili su cacu da ne bi progovorio. ako su milutinovic, pavkovic i lukic krivi za suvu reku i ostale zlocine na kosovu onda je i alija kriv za kazane i ostala stratista srba u bosni, a onda mora i da je tudjan kriv za progone i ubistva srpskih civila u oluji, kako njih onda ekspresno ne optuzise? znaci pravda u hagu je ipak selektivna. izgleda da bez osude u hagu ispada zlocin kao da se nije ni dogodio ,( sto je slucaj sa naserom oricem). dzabe sto su naserovi ubili 1500 srba,to se ne racuna jer ga je hag oslobodio??/ ostaje da smo samo mi ubijali a da su srbi sami skakali u kazane, da su sami zapalili kravice na bozic i da su se sami utapali u radonjickom jezeru i da su bez ikakve potrebe bezali iz krajine a to je i cilj citave smejurije sa hagom da ispadne da smo samo mi krivi. hrvate u globalu u hagu osudjuju da ubistva muslimana a muslimane osudjuju da ubistva hrvata a srbi su se valjda ubijali izmedju sebe? jadan ti je taj hag i to sudstvo.
uzgred kad vec pisem...evo jos malo podataka o stradanju srba u sarajevu..mislim da nemam vise sta pametno da vam kazem. http://www.sina.org.yu/test/vest.php?id=8693
kratak isecak samo..
Predstavljena knjiga sa spiskom stradalih sarajevskih Srba
Logoraši nisu nikada negirali tuđe žrtve, ali je broj stradalih u Srebrenici približan broju ubijenih u Sarajevu
2006-10-12 17:34:33

BANJA LUKA (SINA) – Na spisku koji sadrđi 5.515 imena Srba, stradalih tokom rata u Sarajevu od 1992. do 1995. godine, više od 70 odsto su civili. Mnogi od njih su sahranjeni u grobovima koji nisu obeleženi, neki su bez traga nestali u sarajevskoj magli, a neke je sigurno odnela Miljacka.

Ovo su reči predsednika Saveza logoraša Branislava Dukića na današnjoj konferenciji u Banja Luci, kada je predstavljena knjiga sa imenima sarajevskih žrtava.

Knjigu su pripremili Savez logoraša Republike Srpske, Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila i Institut za traženje ubijenih i nestalih Srba na prostorima bivše Jugoslavije iz Beograda.

"U Sarajevu je bilo 126 logora. Uvek smo govorili da je u tom gradu nastradalo najviše Srba. U knjizi smo, prema abecednom redu, naveli ime i prezime svake žrtve, ime oca, godinu rođenja i godinu stradanja ili nestanka. Imamo i spisak od 3.262 Srba, koji su stradali u Srebrenici, a radimo i na spisku Srba, većinom starijih, stradalih posle ulaska 5. korpusa Armije BiH pod komandom Atifa Dudakovića 1995. godione na područje 13 krajiških opština", rekao je Branislav Dukić.

Dukić je istakao da Savez logoraša traži od Vlade Republike Srpske da povuče srpske predstavnike iz Komisije za ispitivanje stradanja Srba, Hrvata, Bošnjaka i Jevreja u Sarajevu i da se ta komisija ukine.

"Zahtevamo da se oformi komisija koja će istražiti samo stradanje Srba u Sarajevu. Posle toga treba formirati zajedničku komisiju na nivou BiH, koja će utvrditi stradanja svih naroda na prostoru BiH u proteklom ratu", naglasio je Dukić.


za pufnicu i vucka

za pufnicu:
BROJ USTAŠKIH ŽRTAVA

Zvanična istoriografija u bivšoj SFRJ smatrala je da je broj ustaških žrtava oko milion do milon i po.

Prema centru Simon Visental ustaše su pobile oko 500 000 Srba.

http://motlc.learningcenter.wiesenth...81/t08100.html

Istu brojku navodi i još jedan jevrejski izvor -"Enciklopedija holokausta" Izraela Gutmana koja je u svetu najpoznatiji referentni priručnik za nacističke ratne zločine.

Prema Muzeju holokuasta SAD broj pobijenih Srba dosta varira u zavisnosti od autora , ali se navodi da se najverovatniji broj srpskih žrtava kreće između 330 000 i 390 000.

http://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/jasenovac/

U delima stranih istoričara i raznim enciklopedijama najčešće se spominje brojka od pola miliona žrtava.

U zaplenjenim njemačkim dokumentima nalaze se različite procene koje su dali oficiri Vermahta u svojim izveštajima sa terena koje su slali pretpostavljenim.Procene zavise od izvora i godine u kojoj su date. Njemacki zapovednik za jugoistok general Lotar Randulich navodi da je nestalo oko 350.000 Srba; Aleksandar Ler u aprilu 1943. godine u izveštaju je naveo da je broj pobijenih Srba u NDH 400.000; Ernst Fickc naveo je u izveštaju da su ustase ubile 600.000 ljudi ;nemacki opunomoceni ministar Trećeg Rajha u Zagrebu Edmund Glase fon Horstenau procjenjuje žrtve izmedju 200 000 i 700 000;.Izvor-knjiga "NDH u svetlu nemačkih dokumenata" V. Kazimirović
__________________
http://motlc.learningcenter.wiesenthal.org/pages/t081/t08100.html
Created in 1930, Ustasa was a Croatian nationalist terrorist organization. Its members' hatred of the Jews was only rivaled by their hatred of the Serbs. Brought to power after Hitler created a Croatian puppet state in 1941, Ustasa terrorists killed 500,000 Serbs, expelled 250,000 and forced 250,000 to convert to Catholicism. They murdered thousands of Jews and Gypsies

http://www.jasenovac.info/cd/biblioteka/vecni_pomen/iv-deo_l.html
IV DEO:
NEKOLIKO POSLERATNIH SVEDOČENJA I DOKUMENATA
1.
NALAZ DRŽAVNE KOMISIJE PRI PRVOM DOLASKU U LOGOR JASENOVAC (18. maja 1945) I SVEDOČENJE 4 PREŽIVELA LOGORAŠA O PATNJAMA I BROJU ŽRTAVA
Zapisnik od 18. maja 1945. koji je sastavila Anketna komisija, izaslana za ispitivanje posljednih ustaških zločina
Komisija se sastoji od slijedećih lica:

Vica Baranovića, referenta Zemaljske komisije za ispitivanje ratnih zločina u Zagrebu, dra Zdravka Popovića, na službi u vojno-sudskom odjeljenju Glavnog štaba za Hrvatsku, Dr. Anta Premerua, majora i stalnog zaprisegnutog sudskog-liječničkog vještaka, te sudbenih vijećnika Dr. Majera Milana, Dr. Pecikozića Ante i kotarskog suca Broza Ivana, sviju iz Zagreba, te zapisničara Ognjanca Božidara i Trninića Steve....

4. Duzemlić Milan, 25 godina, rodom iz Drenovog Boka, srez Novska, boravištem iz Krapja, Hrvat, opomenut iskazuje:

Ja sam bio namješten kao općinski bilježnik u Jasenovcu, te sam dana 21. decembra 1943. bio uhapšen i odmah strpan u logor. Moje uhapšenje uslijedilo je po prijavi Kukor Marice iz Plesma kraj Novske, koja se sada udala ali neznam za koga. Osumnjičen sam bio radi osnivanja odbora NOO, te davanja pomoći raznih drugih usluga NOO, Ističem da je uprava logora Jasenovac vodila zapisnike o pojedinim slučajevima smrti zatočenika, te je jedan primjerak takovog zapisnika odnosno spiska dostavljala općinskoj upravi u Jasenovac, čiji je načelnik bio Lazarin Nikola, ustaški natporučnik. U svim tim zapisnicima navođeno je, da su zatočenici umrli naravnom smrću, tj. od tifusa i raznih drugih bolesti. Do dana moga uhapšenja, tj. 21. decembra 1943. bilo je kod općine Jasenovac takovih zapisnika oko 900.000, odnosno po spisku prijava slučajeva smrti bilo je 900.000 takvih žrtava. Pošto sam ja bio općinski bilježnik, imao sam prilike da posmatram te spiskove i ovo sam vidio svojim očima, što sam iskazao.

Ove spiskove vidio je također i blagajnik Risović Stjepan, ali je on mrtav, jer je likvidiran u Jasenovcu u logoru, po prijavi Marice Kukor.

i eto tako..ovaj hrvat na kraju rece da je svojim ocima video zapisnika o smrti 900 000 ljudi ..kao sto rece himler jednom svom ss-oficiru koji se jadao jer ce svet saznati da su nacisti ubili 6 miliona jevreja. himler mu je rekao - ubiti jednog coveka je zlocin, a ubiti 6 miliona je statistika. mi smo srbi izgleda odavno postali statistika...za koju niko ne daje pet para..

eto ti pufnice, toliko o ciframa, a ti izaberi koja ti se najvise dopada..

za vucka!
ne znam ja sta ste ti vucko i gosn. miroslav pricali niti me to interesuje. samo sam se kratko osvrnuo na broj srba ubijenih u sarajevu i to je sve. nemam nameru da nipodastavam bilo cije zrtve pa ni srpske..
ali dok mi cistimo ispred nase kuce oni sve sto pociste ispred svoje kuce gurnu pod tepih.. ili jos lepse, njihovi zlocinci postanu heroji kao naser oric a nase zrtve prestanu da postoje, jer ako zlocinac nije osudjen mora da nije bilo ni zrtava a ona popaljena sela oko srebrenice su valjda srbi sami zapalili....eto tako ti je to sada, ni u statistiku ne mozemo da udjemo


o, kodeksu casne statistike

ova diskusija postaje besmislena, i ima veze sa zlocnima u Suvoj Reci koliko i moja baka sa spejs shatlom.
Rec je o nasilju i zasto je nasilje konstanta, i u odnosu prema drugima i u unutrasnjim politickim odnosima, a ne o brojkama. Zato sam tvoje relativizovanje i pricu o brojkama dozivela kao " zatrpavanje pod tepih" ( kako si to vec ispravno rekao, ali za druge- a mene drugi ne zanimaju kad treba da pravdam smrad svojih).

[Zvanična istoriografija u bivšoj SFRJ smatrala je da je broj ustaških žrtava oko milion do milon i po.]

Broj zrtava u Drugom svetskom ratu je posluzio politickoj kulturi neizlazenja iz zlocina. 1945. bila je formirana državna komisija, koja je utvrdila da je broj zrtava u Jugoslaviji milion i 700.000. broj je bio osnova za ratnu odstetu i osnova za stvaranje mita o zrtvi u antifasističkoj borbi, koji je uvelican, mada je realno ucesce bilo sasvim dovoljno za visoku istorijsku ocenu - mit nije bio potreban.
pravi popis je radilo 64. godine oko 30.ooo istrazivaca, i nije bio zasnovan na izjavama po zavrsetku rata tog tvog nesrecnika koji se kune da je video 900.000 zabeleski. Pazi majku mu!
da se vratim na popisni materijal koji je iznosio 300 metara i koji je dao oko 570.000 zrtava u drugom svetskom ratu. Ako to rusi taj tvoj mit o stradanju , zao mi je. Meni je i ova brojka ogromna.
Naravno da se drzava povukla pred novim brojkama jer je trebalo odrzati predstavu o prethodnim velikim stradanjima. Bojala se da ne ispade neozbiljna ili sta joj je vec bilo u glavi, toj nasoj vrhuski.
E sad taj famozni Jasenovac koji zbog tog licitiranja sa brojevima u ovim diskusijama gubi mesto koje mu istorijski pripada. U Opstoj enciklopediji Leksikografskog zavoda imas cifru od 380.000. Već 1972, u Vojnoj enciklopediji Jugoslavije ims cifru od 700.000. U krizi koja je nastala u Jugoslaviji 80-ih godina i koja je bila vazna mentalna priprema za rat, taj broj se od 700.000 popeo na milion.
Da li dolazis do istog zakljucka kao i ja?
Mi zivimo u kulturi zlocina!


ko zivi u kulturi zlocina?

srbi, hrvati, muslimani, neko od njih posebno ili svi zajedno?


Genocid?

Ah, koliko vas ima, Jasmina...
Razmnožavate se k'o pečurke posle kiše. I sve bi (trebalo?) da naivni narod pomisli kako ste toliki filantropi da sve "radite" iz savesti, ljubavi i hrišćanskog čovekoljublja?
Prosto, kada se uzmu premise, makar bile i najnaivnije, pa im se da namerena konotacija - eto "genocida"!
Ovo pod navodnicima je što ni Ti niti mnogi, koji s penom na ustima arlauču: genocid! - ne znaju šta ova reč znači i koja reč (bi trebala) da se upotrebi za ono na šta mislite.
Uzeti Vujakliju... Imenica "genocid" označava ČOVEKA koji nekoga, ili neke, ubija radi ostvarivanja namere uništenja grupe.., dela naroda ili nacije. Ono što GENOCID radi je GENOCIDIRANJE.
Dalje, jako skučena odeća je svih koji u dogadjajima na prostoru bivše Juge, od 1990. pa do vama posrećenog dogadjaja - bombardovanja cele Srbije, vidite genocidiranje Srba nad ostalim narodima!
Odmah da Te pitam: da li znaš kako izgleda devojčica od 3-4 godine, prerezanog grkljana, smeštena u krilo oca kome je takodje prerezan vrat, a polni organ odsečen i stavljen maloj Jelici u usta? I ispod oboje nameštene potezne mine...
Da li znaš kako izgleda muslimanski ratnik kome u džepovima pronadju 17 dečijih očiju - "normalno" - srpske dece? Jeste li videli ijednog Srbina iz muslimanskih zatvora po BiH - naročito nekog ko je morao svog oca, brata ili majku - da siluje..? No, ovo je bilo u ratu - pre Srebrenice...
Da, da - ove današnje Srebrenice, gde se sahranjuju svake godine sve nove i nove "žrtve", brojka se primakla cifri od 9 hiljada!!! Za informaciju svih Jasmina: Srebrenica je na popisu iz 1991. godine imala nešto oko nepunih 15 hiljada stanovnika! Pa, pobogu, tuži učitelja koji Te podučavao matematici: kako je moguće od 15 hiljada pobiti 9 hiljada a da TO ne bude SVAKI drugi stanovnik, a i vrapci srebrenički znaju da je populacija izmedju 16 i 60 godina OKO 23-27% stanovništva, a u slučaju muslimanskog marifetluka- kada je besomučna proizvodnja dece - svakako još manji procenat!
Današnja Srebrenica, gde ucveljeni B.Tadić stoji u masi, koja VRHOVIMA PRSTIJU prenosi iznad glava TOBOŽNJE SANDUKE, a i srebrenički vrapci znaju da i prazan sanduk mora se dobrano podupreti... No, ne mora, da Te ne mučim za odgonetanjem "tajne" - ako je umesto kovčega: tabla lesonita na kojoj je lepo skrojeni stiropor, presvučen zelenim platnom... Zato ne čudi što je nakon "belosvetskog bala" raja se smejuljeći uspeloj podvali, vrhovima noge dovodila u špalir "sanduke" - a ja nudim svoj život bilo kome ko može nogom pomeriti mrtvački kovčeg, prazan, ako stoji na travi!
A evo nečega pre bilo kog rata:
Da li si videla Djordja Martinovića kome je gurnuta flaša u utrobu, a onda udarano po stomaku da se rasprsne? Da li si videla majku onog 15-togodišnjeg dečaka (Ilinčića), da joj toplom reči utešiš bol? Ti ili Kandićka...
Da li ste obišle Zorku Garić, kojoj je rafal napunio stomak - a uhapšen njen muž i premlaćivan da "prizna zločin"? (Bili su do nedavno živi na Umci, više nisu)
Da li znaš da je preko 14 hiljada (14.000) grobalja zatrto na Kosmetu od strane divnih, demokratskih šiptara? Da li je neka od vas razgovarala sa sestrinstvom Pećke Patrijaršije nako paljenja 8.marta 1981. Da li je neka od vas razgovarala sa majkama i rodbinom onih dečaka pobijenih u kafiću u Peći? A sve su to bili maloletnici - neke sam poznavao, s njihovim očevima i majkama išao u školu...
Da li si obišla suprugu Jovice Savića, koji je NESTAO bez traga znatno pre dogadjaja u Suvoj Reci? Pa majku Danila Jočića, koji tek što je završio Tehnološki faklutet, nespsoban za vojsku jer je imao dipotriju -9? Ili porodicu Dr Djoka Toškovića, koji je zaklan, a kao ginekolog-akušer je hiljade i hiljade šiptrki porodio i šiptara na svet doneo!!? Mi smo svi znali da je prema srpskinjama bio surov i nepristupačan: zvali smo ga "duša prodana", a on je postao žrtva što je verovao...
Evo Ti još konkretniji podatak: kada sam, u svom rodnom Goraždevcu, 1953. godine, krenuo u školu, bilo je 17 odeljenja prvog razreda, sa po 35-40 učenika SRBA.., a samo jedno odeljenje, sa 16 učenika šiptara! 1991. srpskih učenika je bilo 2 odeljenja, s tim, da bi učitelj imao kvotu 12 učenika, uzeta je moja bratanica sa 5,5 godina.., a šiptarskih odeljenja, u svim isturenim školama matične škole iz Goraždevca, bilo je skoro 30 odeljenja, sa po 30-40 učenika! Ako ovi podaci ne odslikavaju genocid-iranje - onda i ne postoji kao pojam.
Ali, ovo nije bitno, ovo se radilo Srbima.., ne? A vama je važno šta je radjeno Šiptarima???
No dobro, niko s iole razuma, a ja i moji sunarodnici, osim "prosvetljenih", smo razumni - ne opravdava niti jedno ubistvo, jer, i ako sam ateista, uveren sam da nema pravo niko nikome oduzeti život (pa ni država, poput dične Amerike, gde je država najveći ubica!). Ali, bez obzira na okolnosti, motive i sredstva: ne odobravam niti jedno ubistvo izvan borbenih operacija, gde je ubijanje nužno i smisao borbe. I, jednom za svagda: Srbi nisu izumeli rat, nisu ga ni pokrenuli na Balkanu; naseli su na podmetanja - nisu se snašli i ispašt6aju danas. Zato mi je sva porodica u izbegličkim kampovima, "interno raseljeni", u dve republike...
Ali jedno je sigurno: genocidiranja je bilo i ima i danas, na Kosmetu - čini se Srbima. I saučesnici u genocidiranju Srba su "savremeni svet", gomila ubica iza NATO-pakta, ali i sve vi kojima je pred očima samo stradanje Šiptara, a "profesionalno" ste srbi kada vam treba isplata za razmnožavanje prljavština koje su uradili Srbi!
Da, uradili su Srbi, bolje reći "Srbi" nekoliko zločina - o niima se zna sve, voleo bih i do kraja, ali ne mogu da ne nazovem pravim imenom utaja zločina, ali i PRAVOG GENOCIDIRANJA nad Srbima: zločinačko delovanje protivu Srba! Pitam: da li ima ikoga u vašim idolopokloničkim državama da pokreće ono što rade američki vojnici; ono ubijanje iz aviona kolone "koja se ne uklapa u ratnu strategiju", tj ubijanje onih koji su krenuli natrag, verujući Srbima i srpskoj policiji i vojsci? A u koloni je bilo beba, staraca... I brojčano: više je žrtava u tom slučaju, nego li u Suvoj Reci i ostalim pominjanim mestima - valjda još dva-tri mesta...
U ovoj halabuci, u "tranziciji", gde su neki vodili odbrambeni a neki PRIGRADBENI rat, deluje Kandićka i raja oko nje.., ali je sramno što se nazivaju (sami sebe, a i neki "neobavešteni" sa strane) kao (kojekavi) Komitet za ljudska prava - a radi se o najobičnijem Komitetu za ljudska prava Šiptara! Nije sramota nazvati sebe pravim imenom, ali je bedna sramota zamenjivati teze i trošiti resurse Srbije - na njenu štetu!
Dakle, ako hoćete biti zaštitnici "ljudskih prava" izjasnite se da li na to imaju pravo i Srbi! Pa onda da pogledamo, čak, koji spisak pobijenih, obogaljenih i nestalih je duži! A ja znam i zato tvrdim: broj zločina nad Srbima je veći! Ali Srbi nisu noću skupljali leševe pa ih kamionima i traktorima prenosili s jednog kraja Kosmeta na drugi, da bi ih Voker, Ogata i kojekakve bulumente "registrovali". Ili, preko Drine, kada su (maltene) sakupljeni svi poginuli, umrli od bolesti i starosti - prevoze se na "sahranjivanje" u Srebrenicu... A niko da prebroji grobove preko 4 hiljade pobijenih Srba u Sarajevu!
Srbi su čudo Svemirsko!
U Srbiji se sve može, dovoljno je biti protivu Srba, i eto honorara!
Nije nego...
Momčilo Vasić