Skip navigation.

Labris

Banka hrane

 
Srbija 2020

Drugari s margine

Nisam siguran koliko se o drugarima autistima tačno zna u našem društvu, ali možemo slobodno da kažemo da su i oni, ljudi zarobljeni čudnim prepletom genetičkih struktura u tom neobičnom stanju; i mi, njihovi terapeuti, vaspitači, instruktori, učitelji i drugari, sasvim marginalni likovi, u svakom smislu uzev i govoreći.

Autistično društvo, društvo za brigu o ljudima i deci koji pate od fenomena autizma, zasigurno je ostvarilo značajnu pobedu u tekmi života kada mu je nedavno predsednik Buš prepisao sumu od oko milijardu dolara za period od nastupajuće četiri godine, u svrhe istraživanja i tretmana.

Autizam je relativno nedavno primećen fenomen. Još tridesetih godina prošlog veka za autiste se mislilo da su osobe koje su mentalno poremećene, i u skladu sa takvom pogibeljnom predrasudom njima se pružao sasvim pogrešan tretman. Tek sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka, stanje i percepcija problema autizma u društvu su počeli znatno da se popravljaju na bolje. Uzlaznom putanjom po autističnu populaciju se krenulo najpre iz Amerike, pa zatim iz zemalja Evropske unije, iz Izraela, pa čak i iz Hrvatske. Od nedavno, zahvaljujući ljudima iz Centra za autizam, u novosadskoj Temerinskoj 61, i u Srbiji se počelo razvijati društvo za brigu o deci i ljudima zatočenim nesrećnim genetičkim prepletom u vanrednom stanju autističnosti. Sve ove aktivnosti započele su prevashodno požrtvovanjem roditelja autistične dece. Nikakva zasluga ne pripada društvu, niti državi - premda nas, tu i tamo, nekakav predsednik može podržati finansijski zarad svog vlastitog zgodnog imidža u javnosti.

Pogledajte i set priloga koje sam uspeo sakupiti na ovu temu, a ukoliko se na blog uključuju i roditelji koji mogu imati decu pogođenu ovim problemom, neka se osete slobodnim da me kontaktiraju za dodatne informacije. Pozdrav i poštovanje od drugara s margine.

Iako se nerijetko ističe genijalnost autistične djece, zbog problema u ponašanju drži ih se za društvo teško prihvatljivim osobama

Pojam autizam laici nerijetko koriste kako bi opisali osobu slijepu za društvena zbivanja. I doista, autizam se smatra vidom razumske sljepoće, a djeca s autizmom opisuju se kao djeca koja žive pod staklenim zvonom, simbolom njihove otuđenosti od socijalne okoline. Nerijetko se ističe njihova genijalnost u pamćenju i baratanju brojkama i podacima, prostornoj orijentaciji, glazbi i likovnom izrazu, ali zbog problema u ponašanju drži ih se za društvo teško prihvatljivim osobama. Ni roditelji nisu pošteđeni nerazumijevanja, od nepravedna etiketiranja da su elitisti koji ne žele da im dijete dobije dijagnozu mentalne retardacije i psihoze, pa sve do sumnje u njihov odnos prema djetetu, premda je teorija o "hladnoj majci" kao povodu za pojavu autizma prije nekoliko desetljeća znanstveno opovrgnuta. Te su predrasude i zablude prije svega rezultat neznanja.
Posljednjih je desetljeća učinjen golem napredak u shvaćanju autizma i kreiranju metoda rehabilitacijske pomoći. Izbjegnuta je riječ o liječenju autizma jer nijedan vid liječenja lijekovima i psihoterapijom nije znanstveno opravdao svoju djelotvornost, a kako je riječ o vrlo složenim neurorazvojnim poremećajima s raznolikom uzročnom pozadinom, zasad je nerealno očekivati čudotvoran lijek od kojeg će takva djeca "ozdraviti". Nužno je to otvoreno reći roditeljima koji godinama tragaju za načinom izlječenja, gubeći dragocjeno vrijeme za ranu intervenciju, novac, vlastito zdravlje, a katkad i obiteljsku cjelovitost. U nas se ta bolest dijagnosticira vrlo rijetko, većinom u djece s težom kliničkom slikom i relativno kasno. U pojedinim zemljama rizična djeca za autizam prepoznaju se u dobi od šest mjeseci do godine dana života i odmah uključuju u rani tretman, a dijagnoza se postavlja već oko godinu i pol starosti djeteta. Koliko je osoba s autizmom u nas dijagnosticirano, teško je pouzdano reći. Okvirna je procjena između 10 i 15 posto od pretpostavljenih 6000 do 8000 osoba s autizmom u Hrvatskoj. Recentna praćenja učestalosti govore o alarmantnom povećanju broja novorođene djece s autizmom u pojedinim dijelovima svijeta.

Disharmonija razvojnih područja

Pod pojmom autizam podrazumijeva se niz sličnih, ali i različitih kliničkih slika s prevladavajućim simptomima poremećaja socijalne interakcije i komunikacije, jezika, govora i mašte, senzornih odgovora, ponavljajućih stereotipnih radnji i posebnih vještina, i to u različitom intenzitetu - od slabih do naglašenih simptoma. Intelektualno funkcioniranje nije dijagnostički kriterij, ali je kriterij očitosti simptoma u ranom djetinjstvu, obično nakon kraćeg razdoblja naizgled normalna razvoja. Opće je obilježje tih poremećaja disharmoničan razvoj s kvalitativnim i kvantitativnim odstupanjima na pojedinim razvojnim područjima. Kako je te poremećaje opisala psihijatrija, nerijetko ih se pogrešno drži psihijatrijskom domenom. Istina je da su zbog neurološke osjetljivosti, ograničenja u razumijevanju svijeta, komunikacijskih teškoća i teškoća u formiranju ličnosti izuzetno podložni razvoju emocionalnih poremećaja, poremećaja u ponašanju, a katkad i duševnih bolesti. Njih treba razlikovati od osnovnog poremećaja te poduzeti odgovarajuće mjere prevencije za očuvanje mentalnog zdravlja tih osoba.

U poremećaje iz autističnog spektra ili pervazivne razvojne poremećaje (PDD) trenutačno ubrajamo autistični poremećaj (Kannerov sy.), Asperger sindrom, Rett sindrom, dezintegrativni poremećaj u djetinjstvu (Hellerova psihoza) i atipični autizam ili neodređeni pervazivni razvojni poremećaj.
Autistični poremećaj najpoznatiji je predstavnik tih poremećaja, premda se Aspergerov sindrom i neodređeni PDD češće pojavljuju. Osobe s autističnim poremećajem imaju znatnih teškoće u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, 50 posto njih nema funkcionalnu komunikaciju, a 70-80 posto ima i prilično sniženo intelektualno funkcioniranje. Može se još reći da su bolje u neverbalnim vještinama negoli u verbalnim. Na planu socijalnog funkcioniranja postoji raznolikost od osamljivanja i socijalne pasivnosti do osebujnoga, ali aktivnoga odnosa i rigidnoga socijalnog ponašanja. Osobe s Aspergerovim sindromom naizgled nemaju znatnih teškoća u komunikaciji i nemaju bitno sniženo intelektualno funkcioniranje, ali su za razliku od onih s autističnim poremećajem slabije u neverbalnim vještinama. Aspergerov sindrom i autistični poremećaj četiri do pet puta češće pogađaju dječake. Trećina njih ima epilepsiju sa specifičnom dobnom pojavnošću u pubertetu ili ranoj adolescenciji. Kod Rett sindroma napadi počinju već u ranom djetinjstvu, a regresivni je stadij između prve i četvrte godine života. Javlja se isključivo kod djevojčica, a očituje se i znatnim motoričkim propadanjem te specifičnim gubljenjem usvojenih vještina šake. Dezintegrativni poremećaj u djetinjstvu karakterizira regresivni stadij prije desete godine života, najmanje na dva područja razvoja.

Iznimno je mnogo terapijskih postupaka i edukacijskih strategija koje se danas primjenjuju u tretmanu tih osoba, a najučinkovitijima su se pokazali sveobuhvatni programi rehabilitacijskih strategija poznati kao TEACCH strategije razvijene u Sjevernoj Karolini (tretman i edukacija djece i osoba s autizmom i srodnim komunikacijskim poremećajima) i Daily life terapy (Japan). Zahvaljujući tim programima 95 posto osoba s autizmom ostaje živjeti u zajednici, a sve je više onih koji se realno zapošljavaju i vode relativno neovisan život uz podršku specijaliziranih službi. No, kako bi im se pomoglo da ostvare primjerenu kvalitetu života, najprije moraju biti prepoznati.

Što može biti znak za uzbunu?

Većinom se autizam pojavljuje već u prvim mjesecima života, a rjeđe između druge i treće godine. Takvo dijete ne mari za okolinu, vidi, ali mu je pogled prazan, čuje, ali je ravnodušno prema zvukovima. Kad ga se uzme u naručje, ono ne reagira, ostaje ukočeno ili pak mlohavo, poput krpene lutke. Ne smiješi se, osim samome sebi, tepa, ali ne odgovara na majčine riječi. Autističnom su djetetu poremećeni i hranjenje i san. Katkad takvo dijete uopće ne spava. Pojedinačno ti poremećaji nisu karakteristični za autizam, ali nekoliko njih zajedno znak su za uzbunu.
Autistično dijete teško komunicira i ima govorne smetnje. Neka djeca uopće ne govore. Da bi izrazilo što želi, takvo dijete viče i ljuti se, postaje agresivno prema drugima, ali i prema sebi: grize samo sebe i tuče se po glavi. Govor kojim se takvo dijete služi nije jezik komunikacije. Što mu je govor razvijeniji, to su veći izgledi za njegov napredak. Poremećeno komuniciranje prate i poremećaji karaktera. Takva su djeca razdražljiva, teško se usredotočuju, čini se kao da su gluha, ali ipak čuju, npr. šuštanje lišća ili papira, ptičji pjev...

Roditelji u zajedničkoj bitci

Roditelji oboljelih gotovo svuda u svijetu morali su i moraju preuzeti ključnu ulogu u borbi za prava svoje djece na ispravnu dijagnozu, primjeren tretman i društvenu skrb. Tako je i u nas 1979. osnovana udruga roditelja čija su djeca s autizmom dotad bila zanemarivana i otpuštana iz vrtića, škola i rehabilitacijskih ustanova, mahom za djecu s mentalnom retardacijom, te često upućivana na hospitalizaciju u psihijatrijske ustanove. Roditelji su potaknuli osnivanje Odjela za autizam 1981., koji je u dvije godine prerastao u Centar za autizam u Zagrebu. Istodobno je osnovan Odjel za autizam pri Psihijatrijskoj bolnici Jankomir, gdje se provodila dijagnostika i diferencijalna dijagnostika, tretman kriznih stanja i opći zdravstveni tretman djece i mladeži koji zbog poremećaja u ponašanju nisu mogli koristiti zdravstvene usluge redovitim putem.
U idućih deset godina te su se ustanove dalje razvijale i postale respektabilne na području autizma u Europi. Međutim, 1994. ukinut je Odjel za autizam pri PB Jankomir, ukinuto je financiranje zdravstvenog programa, a Centar za autizam pripao je resoru prosvjete.
Sredinom 90-ih, osnivanjem udruga u Splitu i Rijeci, potaknuto je otvaranje podružnica Centra za autizam, čime se nastojalo spriječiti odvajanje djece od obitelji i smjestiti ih u jedini stacionar u Zagrebu. Nekad je uobičajena preporuka stručnjaka bila da se takva djeca izdvajaju iz obitelji, mahom radi osiguravanja normalna razvoja druge djece. Zahvaljujući razumijevanju resora prosvjete danas se diljem Hrvatske otvaraju specijalizirani odjeli za autizam pri posebnim osnovnim školama, a nadamo se, uskoro, i pri redovnim školama.
Na žalost, u drugim resorima ne nailazimo na takvu podršku. U Hrvatskoj ne postoji nijedan specijalizirani dijagnostički tim za autizam, a prema europskim normativima trebalo bi ih biti tri. Ne postoji niti jedan klinički odjel za tretman poremećaja u ponašanju. Nije riješeno financiranje programa stanovanja i rada. Socijalna prava rijetko se ne ostvaruju na osnovi dijagnoze autizma nego na osnovi dijagnoze mentalne retardacije. U Hrvatskoj nije sagrađen niti jedan namjenski objekt za autistične osobe. Za druge kategorije osoba s invaliditetom sastavljeni su nacionalni programi, ali ne i za ovu. Sve to ogledalo je društvene brige za autizam u nas, ali i područja na kojima roditelji uz skromnu podršku stručnjaka moraju izboriti priznavanje prava svoje djece.

Kako pomoći djetetu - čovjeku s autizmom?

Poticanje normalna razvoja, samostalnosti i socijalizacije, uz slabljenje negativnih oblika ponašanja (agresije, stereotipije, autoagresije) glavni su ciljevi liječenja, odgoja i obrazovanja, dakle, ukupne rehabilitacije osoba s autizmom. U liječenju autističnog poremećaja primjenjuju se različiti postupci. Stručnjaci se slažu s tim da je najbolji onaj tretman koji je prilagođen određenome djetetu. Većina ustanova za autizam u Europi i SAD-u primjenjuje posebne programe rehabilitacije djece i odraslih osoba s autizmom, koji uključuju edukativno-specijalno-pedagoške pristupe, uz povremenu primjenu različitih oblika psihoterapije za djecu i roditelje. Što se prije prepozna autistični poremećaj i dijete se uključi u odgovarajuću stručnu rehabilitaciju, to su šanse veće. Roditeljima djeteta s autizmom prijeko je potrebno mnogo snage i upornosti da spoznaju kako njihovo dijete nije poput druge djece, da ono živi u svom svijetu, da se ne razvija. Često se obitelj izolira od društvene okoline, koja ne prihvaća autistično dijete. Autistično dijete traži brigu i pomoć gotovo 24 sata na dan, uz stalno otklanjanje kriznih stanja. Rješenje nije u zatvaranju u vlastitu obitelj. Bez stručnog rada u odgovarajućim uvjetima ne može se pomoći ni osobi s autizmom ni njezinoj obitelji.


prilog #2

OSPOSOBLJAVANJE ZA ŽIVOT U NOVOSADSKOM CENTRU ZA AUTIZAM

U novosadski Centar za autizam svakoga dana dolazi 42 dece od tri do 18 godina, ali se ne zna tačan broj dece sa autizmom kod nas, pa ni u svetu. Autizam češće imaju dečaci nego devojčice, odnos je deset prema jedan, a od 10.000 rođene dece u svetu jedno je autistično. Defektolog porodični terapeut u Centru Miško Šekularac kaže da je svaka osoba koja ima autizam drugačija.

- Autizam nije bolest nego stanje. Jedna od najčešćih zabluda je da osobe sa autizmom nemaju emocije ili da su hladni, a već prvi kontakt sa ovom decom to demantuje. Pored toga, često se misli i da se radi o mentalno retadiranim ljudima. Mentalne retardacije može da bude, ali uglavnom se javlja kao posledica ophođenja drugih ljudi prema njima. Deca koja imaju autizam mogu i treba da uče, a važno je ko će ih učiti i koliko će naučiti. Oni u nekim oblastima mogu da budu i bolji od dece koja imaju prosečnu inteligenciju i mogu da se školuju - kaže Šekularac i objašnjava da osobe sa autizmom komuniciraju teže od ostalih ljudi.

Autizam podrazumeva sveobhuvatni razvojni poremećaj. Šekularac navodi da postoji 25 simptoma na takozvanoj ček listi i ako osoba ima 17 simptoma, postoji sumnja na autizam. Ovo stanje može da se primeti već kod beba. Simptom koji može da ukaže na autizam je nereagovanje na okolinu i socijalno okruženje, kašnjenje sa govorom, stereotipno ponašanje koje može da karakteriše ponavljanje reči ili mahanje rukama “leptiranje”, nemanje adekvatne reakcije na čulne nadražaje, odbijanje hrane ili vode.

Sumnju može da izazove kada osobe pristaju da jedu samo hranu određene temperature, koriste uvek istu posudu, uvek prstima vrte jedan predmet i za njega su vezani. Sve te radnje i reakcije mogu da traju i satima.

Šekularac kaže da postoji nekoliko faza u odnosu sa roditeljima. U početku, terapeuti uče od roditelja kako bi što bolje upoznali dete. Potom roditelji uče od terapeuta novi pristup detetu, a teško je prihvatiti da se do prvih rezultata ne dolazi brzo. U sledećoj fazi se rađa partnerski odnos između roditelja i terapeuta, kada jedni druge podržavaju i pomažu u trenucima krize.

Neophodan novi prostor

Centar za autizam postoji kao izdvojeno odeljenje Škole za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović” i nalazi se u Temerinskoj ulici 61. Na svega 132 kvadratna metra svakodnevno boravi 42 dece i 13 terapeuta i tehničkog osoblja. Zgrada je dotrajala i zidovi pucaju, a u jednoj prostoriji koju više ne koriste i deo plafona je odvaljen.
Tamaš kaže da će verovatno ostati i bez ovog prostora, jer je kuća predviđena za rušenje. Stoga će, pored brige o deci koja imaju autizam, zaposleni morati da se potrude i da pronađu novi prostor za rad Centra.

- U Centru imamo servis za ranu intervenciju u koji dolaze deca do treće godine, potom servis za obrazovanje i vaspitanje koji obuhvata predškolski, osnovnoškolski uzrast i iskustvenu nastavu za onu decu koja ne mogu da pohađaju nastavu. Oni uče životne stvari, od oblačenja i hranjenja, kako bi jednog dana mogli da žive što samostalnije. Servis za roditelje podrazumeva individualni i grupni rad i porodičnu terapiju - navodi Šekularac.

Defektolog logoped i rukovodilac Centra za autizam Daniela Tamaš kaže da su 1999. godine, kada su počeli da rade, imali nekoliko dece od šest do osam godina koja su i dalje u Centru. Sa ovom decom može svude da se ode, oni mogu da rade, ali imaju teškoća u komunikaciji i njima se prilagođavaju programi rada.

Roditelji ne prihvataju, deca trpe

Daniela Tamaš kaže da je autizam nedovoljno istražena oblast i teško se razlikuje od nekih sličnih stanja. Pored toga, ovakve osobe se retko sreću u okruženju. Oni žive povučeno, ne zna se ni koliko ih ima.
- Najmanje 10 roditelja autistične dece ne dovodi ih u Centar. Neki od njih jednostavno ne žele da prihvate kako njihovo dete ima autizam. Ima i dece koja idu u redovne vrtiće, osamljuju se, stoje u ćošku, ne pričaju i ne komuniciraju, ali roditelji odbijaju bilo kakav razgovor sa psihologom. Dobro sarađujemo sa Predškolskom ustanovom i držali smo predavanja vaspitačima, a sarađujemo i sa pedijatrima - navodi Šekularac.

- Jedna grupa dece ide u drugi, odnosno treći razred u školi “Milan Petrović”. Oni ne rade po programu za mentalnu retardiranu decu, već je njima prilagođen program nastave. Pored toga, ima i šestoro dece koja pohađaju redovnu školu. Oni su u Centru imali intenzivne tretmane, radili su sa različitim terapeutima, po različitim pristupima, a i roditelji su sa njima puno radili - priča Tamaš.

Šekularac tvrdi da svako dete koje ima autizam i koje počne tretmane u Centru do treće godine ima šansu da ide u redovnu školu. Objašnjava da se radi o strukturi i usvajanju određenih navika i procedura koje se obavljaju uvek istim redom.

- U Centru se radi po multimodalnom sistemu koji smo mi napravili i jedini u istočnoj Evropi radimo na taj način. Autizam je stanje koje je promenjivo i može da varira i popravlja se do neprepoznatljivih simptoma i novih funkcionalnosti - navodi Šekularac.

Lj. Petrović


prilog #3

The myths:
Environmental factors such as stress cause autism.
Autism is the result of bad parenting.
Autism is a mental illness caused by psychological factors such as early-life trauma.

The facts:
While no single specific cause of autism is known, current research links autism to biological or neurological differences in the brain. Some studies of individuals with autism have shown abnormalities in several regions of the brain, including the cerebellum, amygdala, and hippocampus.

Theories of causes

There is no known single cause for autism, but it is generally accepted by the medical community that it is caused by abnormalities in brain structure or function. Brain scans show differences in the shape and structure of the brain in autistic versus non-autistic children. Researchers are investigating a number of theories, including the link between heredity, genetics and medical problems. While no one gene has been identified as causing autism, in many families there appears to be a pattern of autism or related disabilities, further supporting a genetic basis to the disorder. Researchers are searching for irregular segments of genetic code that autistic children may have inherited. It also appears that some children are born with a higher susceptibility to autism, but researchers have not yet identified a single "trigger" that causes autism to develop.

Researchers are also investigating the possibility that, under certain conditions, a cluster of unstable genes may interfere with brain development, resulting in autism. Still other researchers are investigating problems during pregnancy or delivery, as well as environmental factors such as viral infections, metabolic imbalances, and exposure to environmental chemicals.

Autism tends to occur more frequently than expected among individuals who have certain medical conditions, including Fragile X syndrome, tuberous sclerosis, congenital rubella syndrome, and untreated phenylketonuria (PKU). Some harmful substances ingested during pregnancy have also been associated with an increased risk of autism. Early in 2002, The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) prepared a review of hazardous chemical exposures and autism and found no compelling evidence for an association. However, there was very limited research and more needs to be done to rule out chemicals.

The question regarding a relationship between vaccines and autism continues to be debated. In 2001, an investigation by a committee of the Institute of Medicine concluded that the "evidence favors rejection of a causal relationship.... between MMR vaccines and autistic spectrum disorders (ASD)." The committee however, acknowledged that "they could not rule out" the possibility that the MMR vaccine could contribute to ASD in a small number of children. While other researchers agree the data does not support a link between the MMR and autism, they also agree more research is clearly needed.

Whatever the cause, it is clear that children with autism and PDD are born with the disorder or born with the potential to develop it. Bad parenting does not cause it. It is not a mental illness. Children with autism are not unruly kids who choose not to behave. Furthermore, no known psychological factors in the development of a child have been shown to cause autism.


prilog #4

About PDD

Autism is one of five disorders that falls under the umbrella of Pervasive Developmental Disorders (PDD), a category of neurological disorders characterized by “severe and pervasive impairment in several areas of development.”

The five disorders under PDD are:
Autistic Disorder
Asperger's Disorder
Childhood Disintegrative Disorder (CDD)
Rett's Disorder
PDD-Not Otherwise Specified (PDD-NOS)
Each of these disorders has specific diagnostic criteria which been outlined in the American Psychiatric Association's Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR).

Prevalence of Autism
Autism is the most common of the Pervasive Developmental Disorders, affecting an estimated 1 in 166 births (Centers for Disease Control Prevention, 2004). Roughly translated, this means as many as 1.5 million Americans today are believed to have some form of autism. And this number is on the rise.

Based on statistics from the U.S. Department of Education and other governmental agencies, autism is growing at a startling rate of 10-17 percent per year. At this rate, the ASA estimates that the prevalence of autism could reach 4 million Americans in the next decade.

Autism knows no racial, ethnic, social boundaries, family income, lifestyle, or educational levels and can affect any family, and any child.

And although the overall incidence of autism is consistent around the globe, it is four times more prevalent in boys than in girls.

Autism Society of America


prilog #5

Learn the Signs

As mentioned previously, autism is a spectrum disorder, and although it is defined by a certain set of behaviors, children and adults with autism can exhibit any combination of these behaviors in any degree of severity. Two children, both with the same diagnosis, can act completely different from one another and have varying capabilities.

You may hear different terms used to describe children within this spectrum, such as autistic-like, autistic tendencies, autism spectrum, high-functioning or low-functioning autism, more-abled or less-abled; but more important than the term used to describe autism is understanding that whatever the diagnosis, children with autism can learn and function normally and show improvement with appropriate treatment and education.

Every person with autism is an individual, and like all individuals, has a unique personality and combination of characteristics. Some individuals mildly affected may exhibit only slight delays in language and greater challenges with social interactions. They may have difficulty initiating and/or maintaining a conversation. Their communication is often described as talking at others instead of to them. (For example, monologue on a favorite subject that continues despite attempts by others to interject comments).

People with autism also process and respond to information in unique ways. In some cases, aggressive and/or self-injurious behavior may be present. Persons with autism may also exhibit some of the following traits:

- Insistence on sameness; resistance to change
- Difficulty in expressing needs, using gestures or pointing instead of words
- Repeating words or phrases in place of normal, responsive language
- Laughing (and/or crying) for no apparent reason showing distress for reasons not apparent to others
- Preference to being alone; aloof manner
- Tantrums
- Difficulty in mixing with others
- Not wanting to cuddle or be cuddled
- Little or no eye contact
- Unresponsive to normal teaching methods
- Sustained odd play
- Spinning objects
- Obsessive attachment to objects
- Apparent over-sensitivity or under-sensitivity to pain
- No real fears of danger
- Noticeable physical over-activity or extreme under-activity
- Uneven gross/fine motor skills
- Non responsive to verbal cues; acts as if deaf, although hearing tests in normal range.

For most of us, the integration of our senses helps us to understand what we are experiencing. For example, our sense of touch, smell and taste work together in the experience of eating a ripe peach: the feel of the peach's skin, its sweet smell, and the juices running down your face. For children with autism, sensory integration problems are common, which may throw their senses off they may be over or under active. The fuzz on the peach may actually be experienced as painful and the smell may make the child gag. Some children with autism are particularly sensitive to sound, finding even the most ordinary daily noises painful. Many professionals feel that some of the typical autism behaviors, like the ones listed above, are actually a result of sensory integration difficulties.

There are also many myths and misconceptions about autism. Contrary to popular belief, many autistic children do make eye contact; it just may be less often or different from a non-autistic child. Many children with autism can develop good functional language and others can develop some type of communication skills, such as sign language or use of pictures. Children do not "outgrow" autism but symptoms may lessen as the child develops and receives treatment.

One of the most devastating myths about autistic children is that they cannot show affection. While sensory stimulation is processed differently in some children, they can and do give affection. However, it may require patience on the parents' part to accept and give love in the child's terms.


prilog #6

...i evo na srpskom nesto, direktno od buduceg strucnjaka za autisticne.

________________________________________________________________

Što je autizam?
Autizam je biološki poremećaj mozga koji oštećuje komunikaciju i društvene vještine. Obuhvaća široki spektar poremećaja koji se kreću od blagih do teških stupnjeva. Autisti se opisuju kao osobe koje su "u svom svijetu". Mnogi autisti koji dobro funkcioniraju opisuju dva svijeta: "svoj svijet" i "vanjski svijet". Mnogi autisti svoja iskustva opisuju kao "razmišljanje u slikama". Ozbiljne osjetne promjene prate autizam, a neki misle da su one izvor autizma te se moraju razumjeti kako bi se shvatio poremećaj.

Šira definicija
Autizam se danas definira kao organski razvojni defekt mozga koji se očituje nemogućnošću razvoja jezika komunikacije i ostalih oblika društvene komunikacije. Javlja se u 2-5 djece na 10 000 rođenih i 1.5 puta je češći u muškaraca. Jedna je od teorija koja objašnjava autizam tzv. "teorija misli" koja podrazumijeva poremećaj sposobnosti procjene misli drugih ljudi. Normalna djeca ovu sposobnost stječu nakon 4. godine. Neka autistična djeca pokazuju iznimne motorne, matematičke i druge vještine. Često su opsesivno okupirana objektima u kretanju, svjetlošću, tekućom vodom ili rotirajućim objektima. Kod većine autistične djece poremećaj se prepozna kasnije u djetinjstvu, a težina ovisi najviše o kvocijentu inteligencije. Neka djeca postupno nauče govoriti i mogu pokazati izuzetnu nadarenost za matematiku ili umjetnost. Oko 30% autistične djece dobije epilepsiju. Sa starenjem sve osobine autizma postaju izraženije. Značajno poboljšanje se može očekivati u 1 od 20 djece. Uzrok autizma je nepoznat, a najvjerojatnije rezultat niza čimbenika.

Autizam je obilježen slijedećim osobitostima:

Odsutnost ili odgoda uporabe jezika i govora:
- ponavljanje riječi (eholalija) umjesto normalne verbalne komunikacije
- dodirivanje rukom i vođenje umjesto verbalnog zahtjeva
- izostanak verbalne komunikacije

Teškoće povezane s ostalom djecom i odraslima:
- izostanak kontakta očima (kad je osoba direktno ispred autističnog djeteta, ono gleda u bilo kojem pravcu, osim u osobu koja je ispred njega)
- očita distanciranost
- nedostatak zanimanja za ostalu djecu i ono što ostala djeca rade
- izostanak odgovora na verbalne zahtjeve
- bez odgovora kad se zove imenom
- izbjegavanje fizičkog kontakta (čak i s roditeljima, braćom i sestrama)
- ravnodušnost prema drugim osobama koje pate ili boluju

Čudna ponašanja:
- zabavljanje sa samim sobom, okretanje, prevrtanje, pljeskanje dlanovima itd.
- neprimjereno smijanje ili ispadi bez vidljivog razloga
- neprimjerena povezanost za stvari
- opsesivno-kompulzivno ponašanje, npr. poredavanje stvari
- ponavljane čudne igre koje traju dug period vremena, npr. slaganje kocaka jedne na drugu pola sata
- inzistiranje na rutini i ne-mijenjanju ničega u okolini. Teško doživljavaju prekid rutinskog rasporeda i promjene
- moguće nanošenje ozljeda samom sebi ili agresivno ponašanje prema ostalima

Promjene osjeta
- hipo (smanjena) ili hiper (povečana) aktivnost 5 osjetila
- abnormalni odgovori na osjete
- manjak odgovora na bol ili pretjerano reagiranje na nešto što izgleda nebitno, kao npr. zatvaranje vrata

Osjetni poremećaji
Da bi se potpuno razumio autizam, potrebno je detaljno poznavanje promjena osjetila s kojima se autisti suočavaju. Za tipičnu i normalnu osobu, normalno funkcioniranje naših pet osjeta uzimamo kao zdravo za gotovo:
1. vid
2. sluh
3. opip
4. okus
5. miris

Neki primjeri utjecaja oštećenog osjetnog sustava:

Šetnja kroz susjedstvo
Tipičnoj osobi nije problem šetati niz ulicu s prijateljem, razgovarati, čuti zvukove susjedstva u pozadini, mirisati rascvjetale proljetne cvjetove i možda žvakati žvaku, sve u isto vrijeme.
Za autističnu osobu, s poremećajem osjetnog sustava, ovo tipično iskustvo može biti potpuno preplavljujuće. Autist može biti posve nesvjestan zvukova iz susjedstva, ako npr. prodornog zavijanja sirene hitne pomoći ili može biti posve obuzet mirisom latica u cvatu. Sunce koje sja kroz krošnju stabla može biti takvo intenzivno iskustvo koje blokira sve ostale funkcije autista pa se on/ona ne može koncentrirati na hodanje niz ulicu.
Ova nemogućnost miješanja osjeta duboko pogađa sposobnost djelovanja, reagiranja i ponašanja na "normalan" način.

Neke činjenice o autizmu
- autizam je treći nasljedni razvojni poremećaj po učestalosti, nakon mentalne retardacije i cerebralne paralize
- autizam je češći poremećaj nego multipla skleroza, cistična fibroza ili tumori dječje dobi
- za istraživanje autizma izdvaja se svega 5% sredstava u odnosu na druge bolesti slične pojavnosti i učestalosti

Dodatne činjenice
- mnoga djeca autisti napreduju enormno dobro te se nakon nekog vremena ne razlikuju od vršnjaka
- bihevioralne terapije, pravilna prehrana, nadomjesno davanje vitamina i minerala te medicinske intervencije su neki od tretmana koji se s uspjehom koriste
- neke od navedenih intervencija smatraju se eksperimentalnim i ne podupire ih medicinska zajednica
- autizam je stanje čije je liječenje izostavljeno s popisa bolesti nekih osiguravajućih društava u inozemstvu

Pristupi liječenju poremećaja organskih sustava
Dok većina srednjestrujaških smatra slijedeće informacije najmanje upitnima, me postoji alternativa za liječenje bioloških problema koji postoje u velike većine autistične djece. Često se kao jedina pomoć nude antidepresivi. Iako oni mogu dovesti do olakšanja, ne pomažu u rješavanju temeljnog fiziološkog problema koji može postojati.
Kod većine autista postoje nepravilnosti u 4 velika organska sustava: živčani, imunološki, endokrini i probavni sustav.
Prvi je korak testiranje, testiranje i opet testiranje. Neki od preporučenih testova uključuju, ali nisu ograničeni na: alergija na hranu, organske kiseline, aminokiseline, određivanje nivoa serotonina, imunološka testiranja (uključujući razinu antitijela), funkcija jetre, štitne žlijezde, prisustvo teških metala u organizmu, neurološki testovi kao što su: MR, EEG, CT. Testiranja probavnog sustava, kao što su endoskopske pretrage, mogu se također ordinirati kos autističnog djeteta s probavnim simptomima. Sve ovo se čini poprilično opsežno, a i skupo za zdravstveni sustav. Najbolji je pristup jedna po jedna pretraga. Potrebno je rješavati problem po problem i svakom problemu prići posebno.
Nutricijske intervencije kroz nadomjestak minerala i vitamina čini značajni dio liječenja autizma. Mnogi pristupi će pozitivno utjecati na ponašanje. Osnovna je postavka da će djeca, što se bolje osjećaju, bolje učiti. Nadomjestak vitamina i minerala bit će osnovica za poboljšanje zdravlja što će potaknuti većinu bihevioralnih/govornih/okupacijskih vježbi.

Dijetalna ograničenja - hrana bez glutena (brašno, riža, zob i ječam) i kazeina (mlijeko)
Jedan od pristupa liječenju autizma je i prehrana bez glutena i kazeina. Kazein i glutein su slični proteini koji kod neke autistične djece mogu negativno utjecati na moždane funkcije te uzrokovati pojavu kožnih i probavnih simptoma. Prije početka ovakvog načina prehrane potrebno je posavjetovati se s pedijatrom ili obiteljskim liječnikom.


Kad sam procitao ovaj tekst

Kad sam procitao ovaj tekst (priznam, ne kompletan )odmah sam se setio jednog Koste.On je bio povucen mlad covek sa retkim talentom da zapamti sve registracije, vrstu i boju auta koje je vidio. On je cak jednom bio i pobednik nekog kviza, a pri tom je Oliveru Mlakaru objasnio cak i nacin na koji sabira ili racuna neke neverovatno velike cifre.Kosta je sa druge strane imao izrazito vidljiv problem sa govorom.Mucanje mu se vremenom smanjilo, ali je nazalost nedugo zatim umro od izliva krvi u mozak.


srdjane, fenomenalan text!

srdjane, fenomenalan text! hvala puno za trud!
kazezoze, stvarno, kao mladja sam imala neverovatan talenat da pamtim apsolutno sve registracije, sve brojeve telefona, ma toliko je bilo cudno da je u drustvu pocelo da bude zabavno da "proveravaju".. talenat sada popustio... :)


Ma i moj Kosta bio jako

Ma i moj Kosta bio jako stidljiv i povucen ali se saznalo za taj talenat, te ga svi proveravali dok se jednog dana nije potpuno zatvorio. Nije se mogao nikako videti u gradu, a kasnije sam cuo da je umro. Bio je zivi kompjuter. Bas mi ga nekako bilo zao...


Abnormal immune system

Abnormal immune system 'may be indicator of autism'

BOSTON, USA: Autistic children have abnormalities in their immune systems and unusual constellations of proteins in their blood that may be an indicator of the disorder, University of California, Davis, researchers said on May 5, 2005.

The findings "suggest the possibility for future diagnostic tests for autism at birth" and might mean that "we can get children into effective treatment much earlier than is now possible," said Dr Helen Tager-Flusberg, of the Boston University School of Medicine, who led the 4th International Meeting for Autism Research (IMFAR) in Boston, where the results were presented.

The findings suggest that researchers are beginning to tease out the biological and developmental causes of the disorder, which is now thought to affect as many as one in every 166 children. Autism has a broad spectrum of symptoms, but the disorder is marked by poor language skills, an inability to handle social relations and a lack of connection to the world.

Two groups of researchers from the MIND Institute at UC Davis reported that autistic children had a dysfunctional immune system, giving them an abnormal response to pathogens and other agents in the environment.

Dr David G. Amaral and his colleagues collected blood samples from 70 children, aged 2 to 4, who had autism and from 35 children without it. The samples were then studied for concentrations of immune cells, proteins and metabolites from protein processing.

"There were very striking differences at all three levels," Dr Amaral said. Children with autism had 20 per cent more of the white blood cells called B cells and 40 per cent more of the variety called natural killer cells.

Of 4,000 proteins examined, for instance, 500 occurred at different levels in the two groups. "None of the proteins absolutely diagnose autism," said Dr Amaral, but the group is confident that it can identify a panel of perhaps 100 that will be indicative of the disorder with a very high level of confidence.

Dr Amaral speculated that the immune abnormalities might be a marker of autism susceptibility which is present at birth, and development of the disorder could require exposure to an environmental trigger.

"If one could detect at birth those who are vulnerable and understand the trigger, it might be possible to prevent them from experiencing the trigger," he said.

He cautioned, however, that it was still uncertain whether the different levels of immune cells and proteins were a cause of the disorder or an effect. That would be determined only by examining levels in children before they showed clinical signs of autism, a study that was now beginning....

http://www.lookingupautism.org/Articles/ImmuneIndicator.html


zaista izuzetan tekst

i ideja da nas obavestis o svemu tome. ne mogu ti persirati u ovom slucaju, jer tako osecam. duboko sam uveren da je autizam posledica ponasanja roditelja PRE rodjenja deteta ili u procesu tokom trudnoce, te da se drugi deo tog procesa stanja autizma nastavlja ako su Roditelji po rodjenju deteta i dalje u nekom diskontinuitetu. S druge strane, neke osobe za koje mozemo da tvrdimo da su "normalne" imaju osobenosti autista, olicene u "negovanju" skrivanja od drugih ljudi. To sam se licno uverio nekoliko puta. Unutrasnje psiholosko stanje deteta je takvo da od ponasanja roditelja koje imitira u prvim godinama odrastanja, direktno utice na potonje obrazovanje njegove licnosti u srednjem detinjstvu. Ako uz to jos ima roditelje( posebno oca ) koji ne poklanjaju paznju ocitavanju svesnosti deteta u raznim igrama i interesovanjima, dete ce se po svoj prilici "zagubiti" izmedju nekoliko pravaca smislenog, i nalazeci se u vecnoj dilemi sta izabrati ( da bi bilo po volji onih koje imitira ) moguce je da se dogodi, da jos uvek nista ne izabere.
Nemoj mi zameriti na jednostavnijem jeziku. Ne bih da filozofiram o toj temi - smatrao bih to neuvidjavnim prema svim tim ljudima. Mi sve pokusavamo racionalizovati, shvatiti smisaonim. Medjutim, cinjenica je da su mnoga dela slavnih slikara i kompozitora, odraz takodje jedne vrste autizma. Divimo se Salvadoru Daliju, no njegove apstrakcije i psihodelije nisu nista drugo do odraz odredjene autisticne memorije.

Tek cu studirati tvoje tekstove ovde iznese.


Nisam

bas dugo na ovom blogu, ali znao sam da cete vi gospodine Kontic detaljno procitati tekst i imati svoju sasvim posebnu teoriju o problemu. Uzgred sam hteo i da pitam da li je neki od vasih predaka iz poslednjih osam vekova mozda rodom iz Niksica i okoline, tj. iz nepreglednog kamenito-brdovitog predela koji se prostire oko ovog grada.
Unapred hvala, pozdrav


pa sad

kad ste tako neumitno navalentni s kakvom gorskom olujom naisli na mene, Kontici - svi od reda - za svoju djedovinu imaju mjesto Povije 2,8 km do Manastira Ostrog. oni se kazu, pozivaju na to da su Niksicani, ali to je taj okrug.
ja nemam taj djedovinski osecaj pripadanja tom kraju, iako postujem i taj deo tradicije, naravno.

ne znam zasto bi vama ili bilo kome smetalo sto se u nas pamti odakle smo i koliko smo stari? zar smo jedina familija koja to pamti? bar ih u CG ima 12 sigurnih Bratstava da znam da su stari kolko i mi, ako ne i stariji.

sto se mog misljenja da datu temu tice, i moje"posebne teorije" , to je vec zaista moje pravo da kazem sta mislim o tome sto je Srdjan napisao, a u skladu s temom dam svoje misljenje. Ne razumem, zasto bi moje misljenje bilo posebnije od vaseg? ili zasto bi vam smetalo?

ne razumem takav stav. ne morate se sloziti sa mnom. mozete dodati: Ne slazem se. Ne verujem. i sl. Ali da vam tu nesto smeta, sto sam se javio i komentarisao, ne vidim cemu i zasto bi vam smetalo? Jel to zakonom zabranjeno da mislim kako ja zelim, i baziram svoja razmisljanja na mnogim iskustvima kako sam ih ja sticao za dosadasnjeg zivota? daleko od toga da sam se smatrao strucnjakom za datu oblast. ili uopste medicine.


Nije jednostavan jezik problem,

vec potpuno neznanje i diletantizam.
Bapske price, jednostavnim jezikom.
Mozda prvo citajte i proucavajte, pre nego odlucite da iznosite ovakva uverenja.


super

Kada ce ta pomama da prestane, da ljudi sebi daju za pravo da Odredjuju ljudima koje usput ne poznaju, šta oni treba da čitaju, proučavaju, istražuju?

Nisam tražio savet šta da istražim, a još manje da bih tražio od nekog koga ne poznajem.
Ubuduće, ne čitajte ono što napišem, ako vas taj diletantizam toliko neveseli.


Problem je

sto su kod nas mentalno zdravlje, tj. sve bolesti i anomalije izazvane hemijskim disbalansom u mozgu, jos uvek tabu tema koju vecina ljudi ne povezuje sa medicinom, nego sa rekla-kazala bapskim pricama i primerima iz okoline, te se laicki donose zakljucci (pardon za nesrpsku tastaturu) o ozbiljnim bolestima.
Ni lecenje, kao ni terapija, nisu do kraja istrazeni, ali davati pausalne ocene je zaista neproduktivno.
Zato je Srdjanova prica super, da ljudi nesto (nadam se) bolje shvate i promene pogled i predubedjenja.


U redu

Kad tako kazete ne mozete me uvrediti ali pripazite kako govorite drugima. Ja nisam svoj komentar uputio nekome odredjenom niti smatram da je ono sto sam napisao, cudotvroni lek. Zbog toga "babske price" ostavite za svoje komsije.
A to sto smatram da je u ponasanju roditelja kljucan razlog, to ce vreme pokazati. Genetika je tu kljucna samo u jednom delu, a to je da oba roditelja moraju imati Cistu Geneticku Sliku, pre odluke da imaju decu.
Takodje nisam davao pausalne ocene, vec sam izrazio svoj stav i svoje primecivanje nekih iskusatva iz situacija susreta sa autisticnim ljudima.

Cim je moje ponasanje prema njima bilo vrlo saosecajno, ti ljudi su menjali ponasanje. Ako sam bio u stanju da budem par koraka Ispred njihovog, vrlo bih IH uvredio i oni bi se vracali nazad u svoju "ljusturu".
Mislim da su autisti ociti primer sve veceg nedostatka iskrene briznosti postovanja medju ljudima, uopsteno receno. I tek cemo imati izrazeno ponasanje autistickog tipa i kod odraslih.
Autista ne voli ne voli ne voli ne podnosi da mu se bilo sta sugerise, i sve dozivljava kao nametanje.

Tako i ja svaciju osobinu da mi bilo ko bilo sta odredjuje pre nego je sa mnom postigao Kompromis, smatram ne samo uvredom, vec necijom odlukom da me povredi ako mu se za tako nesto OPET pruzi prilika. Kad zadjem u razloge zasto se ljudi tako ponasaju, napustajuci svoj Krug ~ zivotni prostor i ulecu kao meteori u tudji, svasta otkrivam. Nekad je to mnostveno secanje potisnuto u detinjstvu a nekad je HIR, a kad je HIR, kao vas prethodni komentar, onda se naoruzam, za svaki slucaj. Jer bilo je dana da oprostim, pa zbog toga nastradam, jer sam oprostio...

"Promenite svoje ponasanje kad mi se obracate, ili mi se uopste ne obracajte." glasilo bi pravilo autiste.

"Pronadjite nacin koji ne iritira moju realnost poimanja stvari i zivota, jer ja sam izgubio Rec kojom razumem da razumem." - glasila bi molba Autiste

"Kad ne bi ste polagali nade u Hemije, genetike, Nauke tog tipa, i vise posvetili paznje filantropiji i iskrenom milosrdju jedni prema drugima, i ja bih MOZDA poverovao da ima smisla sto postojim" - glasila bi zelja autiste.

Ali s obzirom da opsti napredak covecanstva ubrzava svakom nanosekundom, to nije "profitabilno" negovati humanost i covekoljublje.

Jel tako?


bez naslova

Quote:
Mislim da su autisti ociti primer sve veceg nedostatka iskrene briznosti postovanja medju ljudima

Gospodine Konticu, u potpunosti se slazem sa Vama.
Mislim da mozemo mnooogo toga uciniti ako krenemo da ljubavlju resavamo probleme, posebno psihicke.
I ...ima nesto i u prici o roditeljima.
Ne volim lekove da pijem ni kada me boli-jer ce da prodje, ali bolest duse...ona se ne leci lekovima, zar ne!

"Samo nam je ljubav potrebna"


bravo za temu i trud!

Pre par meseci sam na TV-u gledala emisiju u kojoj je autizam predstavljen iz ugla osobe(a) sa autizmom.
Devojka, koja je bila u fokusu je inače student.
Pohadja predavanja.
Živi u stanu bez roditelja - program osamostaljivanja, gde o njoj "vode brigu" ljudi koji se smenjuju u smenama.
Problem vokalizacije je rešen nekakvom spravom koja je nalik maloj tastaturi sa ekranom, gde softver prepoznaje čak i delove reči, i kasnije kada ona ukuca enter, odgovori za nju.
Ona je u stanju da definiše svoj problem. Da objasni zašto joj njena kašičica toliko znači. Da objasni zašto joj prija da satima drži ruke ispod česme - po njenim rečima to joj omogućava da ne razmišlja ni o čemu, smiruje je, ali u isto vreme gubi kontakt sa svim što je oko nje.
Ona uspeva da prevazilazi stanja besa i pokušava da ih racionalizuje.
Njene rečenice su formirane (jezički i smisaono) na taj način da vi jasno vidite sa kakvim umom "imate posla" - na izražavanju joj mogu pozavideti mnogi koji nemaju autizam - verujte da ne preterujem.
Ona kaže da je taj aparat za nju otvorio vrata u svet, da je pre toga takodje imala racionalnu misao, ali nije imala mogućnost da je iskaže. (zamislite koliko je to frustrirajuće za odraslu osobu, a kamo li za dete)
Moram da naglasim da predavanja sluša, ne u nekoj specijalizovanoj ustavi, već na nekom od regularnih fakulteta.
Što se emocija tiče, osobe koje sa njom provode vreme su i sastavni deo njenog života. U emisiji je prikazana situacija kada jedna od njih odlazi na neko drugo zaposlenje i njihov rastanak. Prva emocija koja ju je sustigla je bio bes. Odbijala je da komunicira. Želela je svoju kašičicu. Nije želela da koristi tastaturu. Devojka joj nije popuštala, tražila je odgovor od nje - uporno.
Scena završava tako što njih dve sede na verandi i razgovaraju o odlasku i rastanku. Bes je zamenjen tugom i ona objašnjava kako će joj nedostajati, kako se plaši njenog odlaska itd.
Dakle...


Srdjane

Fantasticno je shto si otvorio ovu temu. Dugo sam radila sa kolegom chiji je sin autistichan i znam koliko je ljubavi, volje, truda i muke potrebno da se neguje tako posebno dete. Pogotovo u Srbiji gde ne znam da li uopshte postoje ustanove i specijalisti kjoji se bave tim problemom. Obavesticu ga o tvom blogu. Imash od mene najtoplije pozdrave. I najneznije :)


communication

Behavioral and Communication Approaches

The behaviors exhibited by children with autism are frequently the most troubling to parents and caregivers. These behaviors may be inappropriate, repetitive, aggressive and/or dangerous, and may include hand-flapping, finger-snapping, rocking, placing objects in one's mouth, and head-banging. Children with autism may engage in self-mutilation, such as eye-gouging or biting their arms; may show little or no sensitivity to burns or bruises; and may physically attack someone without provocation. The reasons for these behaviors are complex, but some professionals think that sensory integration issues contribute to them.

Communication skills - both the spoken and written word - are also an issue for children with autism. They have difficulty understanding how communication works, and may have difficulty with reciprocal conversation. Many also have language difficulties, either being nonverbal throughout their lives or having delayed speech. Some children use language in unusual ways, such as repeating the words or sentences said to them (echolalia) or using only single words to communicate. Language difficulties may contribute to behavioral problems. Unable to use language to communicate his or her needs, a child with autism may resort to screaming.

Many treatment approaches have been developed to address the range of social, language, sensory, and behavioral difficulties. These include Applied Behavioral Analysis (ABA); Discrete Trial Training (discrete trials); TEACCH; PECS; Floor Time; and Social Stories, and sensory integration.

http://www.autism-vac.org/VAC%20Resources.htm


molba snezani mihajlovic

mogu li da te zamolim da mi kažeš na kojoj
tv si gledala ovu emisiju?
konkretno: zanima me ova "spravica"
kojom je rešen problem vokalizacije.
da ne bi trolovale temu možeš da mi
odgovoriš i na e-mail: (bris bris)
hvala.


RE molba za SM

e sad, ima nekoliko mogućih

Discovery, National Geographic, BBC prime


Prvi veliki problem koji

Prvi veliki problem koji moram da pomenem je odnos druge dece u skoli, od kojih, po mom iskustvu (imam Aspergers) 50 odsto (ili 80 odsto decaka) jedva ceka da pocne mali ili veliki odmor i da nastavnik okrene ledja, pa da se ustreme i takmice ko ce na inovativniji nacin da muci i maltretira nekog ko nije kao oni. Dakle, zamislite situaciju sa ona tri bandita iz Simpsonovih na svojoj kozi, osam godina osnovne skole.
Nastavnici mi nikada nista nisu pomogli, sem da mi kazu kako moram da naucim da se prilagodjavam ostalima i da se trudim da budem kao normalno dete. Bar polovina nastavnika je bila ljuta sto sam ocigledno pametan a pravim se da sam lud.


jukie

pa to je suština mnogih naših problema

različitost i fit into a pattern!

odgovor te dece je upravo izraz nastavnika

Quote:
Nastavnici mi nikada nista nisu pomogli, sem da mi kazu kako moram da naucim da se prilagodjavam ostalima i da se trudim da budem kao normalno dete. Bar polovina nastavnika je bila ljuta sto sam ocigledno pametan a pravim se da sam lud.

kada nema "odrasle ruke" da posreduje, (mada su to jako retke situacije) deca reaguju drugačije.

npr. u porodici mog muža postoji devojčica sa Daunovim sindromom. Na nekoj svadbi deca su joj prilazila bez ikakvog ustezanja, razgovarala sa njom i sl. Problemi su nastali tek onda kada su se njihovi dušebrižni roditelji umešali...

Problem odnosa kadra u školama prema različitoj deci, (a i prema ovima što se kao uklapaju u sve obrasce) je evidentan. Na žalost, s'obzirom da nema mnogo sluha za ovakve stvari, ostaje da se problem rešava "iznutra", te Vas ovom prilkom podržavam...iznosite svoje stavove/iskustva/zapažanja, radi unapredjenja života...
poz


dušebrižni roditelji

Quote:
npr. u porodici mog muža postoji devojčica sa Daunovim sindromom. Na nekoj svadbi deca su joj prilazila bez ikakvog ustezanja, razgovarala sa njom i sl. Problemi su nastali tek onda kada su se njihovi dušebrižni roditelji umešali...

Da roditelji...dusebrizni roditelji koji imaju dovoljno obrazovanja da se tripuju da se tako nesto kao taj poremecaj prenosi dodirom. Sumanuta paranoja i potreba da svacije dete bude ispred onog drugog, u skoli, posebno...


bez naslova

Moja majka je radila u Zavodu za psihofizioloske i govorne poremecaje u Beogradu. Bolesti dece koja su ovde lecena nemaju direktnu vezu sa autizmom, ali su takodje bolesti o kojima se jako malo zna i takva deca su tesko prihvacena u drustvu.
Podrzavam razgovor i svaku vrstu edukacije na zadatu temu. To nam je potrebno!
http://www.vuk-centar.edu.yu/lat/ometenosti/?item=8#question4


Srdjane, hvala ti beskrajno za pokretanje ove teme

Vec 11 godina zivimo na Novom Zelandu. Ovde je briga za decu sa poremecajima u razvoju na zavidnom nivou - u skolama, na radnim mestima (ima mnogo osoba sa ocuglednim poremecajima koje rade i uspesne su na poslu) i uopste u celom drustvu.

Kada je nas decak imao 7 godina, mi smo otkrili da je visoko talentovan (gifted child). Povod da ga odvedemo kod decijeg psihologa je bio da je poceo da zaostaje u skoli, navodno iz matematike, u cemu je do juce briljirao (ljubi ga tata!). Ispostavilo se da je njemu u stvari dosadno i da iz podsvesnog protesta ne radi dobro testove u petak, zato sto ih ponavljaju svaki dan 2 puta, a on to zna vec u podnedeljak ujutro.

Zanimljivo je da smo posle tog otkrica moja zena i ja procitali sve sto se moglo naci o talentovanosti (gifted children) i zakljucili da je razlika izmedju dece sa klinicki dijagnosticiranim autizmom, Aspergerovim sindromom, ADD (Atention Deficiency Desorder) i naseg decaka vrlo mala. On je pohadjao neko vreme skolu u kojoj su takva deca koncentisana - to je neverovatan skup dece u razlicitim stadijumima mesavine genijalnosti i gorepomenutih sindroma. Ono sto je karakteristicno je da nema dva takva deteta koja su ista - razlicitost je nesto sto javnost (pa ni roditelji) nikako ne ocekuje.

Nas sin je imao teskoce u razumevanju sveta i drustva, kontrolisanja emocija i jedan neverovatan jednostavan osecaj pravednosti - konstantan izvor sukoba sa drugom decom, narociti sa devojcicama. Ukratko bio je socijalno neprilagodjen, dok mu je kognitivni razvoj bio 5-6 godina ispred svog uzrasta. Standardne drzavne skole nisu pomagale, ne zbog toga sto nisu htele, nego zato sto na nase iznenadjenje niko od ucitelja nije skolovan da prepozna i adekvatno uci talentovanu decu. Njih skoluju za rad sa decom sa zaostacima u razvoju. Mi smo kao porodica pohadjali terapiju sa decijim psiho-terapeutom za vise od godinu dana. Ono sto je nasem decaku pomoglo je to sto je cela porodica bila ukljucena u psihoterapiju, to sto ima stariju sestru da se svadja sa njom i vezba za pravi zivot i sto smo ga premestili u Montesori skolu u kojoj se mnogo vise individualno radi sa decom. 4 godine kasnije on je jedan drugaciji decak - samopouzdan, svestan sebe i okoline i omiljen u drustvu.

Citajuci sve sto smo mogli moja zena i ja smo zakljucili da smo i ona i ja (a i nas sin) u razlicitim stadijumima Aspergerovog sindroma. Kad se samo setimo svog nerazumevanja okoline kada smo mi bili deca. Ubedjeni smo da bi nas sin zavrsio ili kao problematicno dete na Ritalinu ili kao polu-autistican da nesto nismo preduzeli.

Sto se tice skole i NZ drustva, za zadnjih 5 godina se mnogo toga promenilo na bolje. Celo drusvo je mnogo vise upoznato sa postojanjem talentovane dece i mnogo se vise paznje posvecuje. To je, izmedju ostalog, rezultat mnogih roditelja koji su vodili kampanju obavestavanja javnosti na sve moguce nacine: Internet, skole, pisanje ministru prosvete i poslanicima (nemoj da se smejete, to je ovde veoma dobar nacin lobiranja!)

Izvinite za digresiju od teme, ali zelim da podvucem da ja duboko razumem sta osecaju i kako razmisljaju autisticna deca. I pravo da vam kazem, neki put i ja sam zelim da se povucem u sopstveni svet, daleko od sveprisutne gluposti i apsurdnosti danasnjeg sveta ...


Veoma lepa prica

Makar sam je ja tako dozivela, jer uprkos tome sto je u pocetku tuzna, nekako nazirem happy end.
Od dece se nepravedno ocekuje to fit the mold cim stasaju za skolu; tako sam rasla ja u Srbiji, a takva su pravila, uprkos nastojanjima sistema na papiru, i danas u velikom broju skola u US. Mislim da je najveci krivac za to sistem koji vrednuje jedino standardized test scores, pa tek onda pedagozi koji ne prilagodjavaju svoju nastavu djacima koji uce na razlicite nacine. U teoriji je sve super, znamo Gardnerove multiple intelligences, primenjujemo Bloom's taxonomy, ali se zbog testova, administracije i licemernog sistema sve lomi, i to gde drugo nego na ledjima dece.
Autisticnoj ili onoj sa drugim vrstama disabilities je narocito tesko da uspeju u takvom sistemu, a mainstreaming cesto nije najbolje izveden (koliko god namere bile dobre).
Prica vaseg deteta me je podsetila na ono sto bi se ovde zvalo twice exceptional - izuzetno u jednoj oblasti, sa problemima u drugoj.
Pozdrav, sve najbolje.


stvarno lepa

priča. i, drago mi je da vas je baš tema koju sam ja pokrenuo navela da se javite sa tako lepim razmišljanjima. kod nas je sad duboka noć, a drugari spavaju kao anđelije. kada spavaju, na njihovim likovima se nazire neka neslućena lepota. noću su obično i jako refleksivni i slušaju bez po muke - ali to je samo zbog toga što žele da se vrate što pre na spavanjac, pa da ne komplikuju. ali čim se rasane ujutro, počnu sa šou-programom i džumbus da prave. posebno petkom. petak je kod nas prvi dan vikenda, pa su svi gajbi (pet dečaka i dve devojčice). kod nas (israel), inače, nije kao u srbiji ili hrvatskoj, pa imamo svoje privatne objekte (kuće, vile, ili ogromne centre u kojima bude i po nekoliko stotina ljudi različitog uzrasta). ponekad prave simpatične i drage pakosti, al' katkad ume da bude baš frka, pa moramo da ih smirujemo pričom ili pesmom, ili da smislimo neku sporednu aktivnost koja će im odvući pažnju od fajta sa fantomima autizma. no, to nije tako često. obožavaju vodu, pa leti, kada ih vodimo na more i jezera, budu presrećni. jako su osetljivi kada je prelaz s jednog godišnjeg doba na različito (uglavnom na menama toplih i zimskih dana). vole da gledaju u mesec i nebeska tela, posebno kada su zvezdane noći. i tako... dečaci gotive da gledaju fudbal sa mnom večerima, a devojčice više gotive muziku: jedna gotivi više etno (poreklom je Kurdistanka), a druga punk-rok i rege (poreklom je iz neke srednje Evrope, ili nešto).

ps. hvala svima za support priče i, of course, gentleness... :)


Pre par godina me

Pre par godina me kontaktirala jedna porodica iz Rozaja, koja ima autisticno dete, da im prevedem dokumentaciju sa srpskog na engleski jer su zeleli da svoje dete posalju u Decju Bolnicu u Bostonu na lecenje. Ne znam kako su saznali za to, ali uskoro me kontaktiralo jos nekoliko porodica koje imaju decu sa istim problemom jer su mislili da imam neku "vezu" tamo. Ja sam se vec bila dobro upoznala sa osobom koja je tada radila na prijemu inostranih pacijenata, a koja je bila udata za Srbina, i stvarno je bila jako predusretljiva za sve njih, ali, na zalost, receno im je da je jezicka barijera veliki problem, kao i to da je tretman prilicno skup a pri tom ne pruza mogucnost izlecenja (sto je bilo jako tesko objasniti ljudima, jer misle da u Americi moze sve da se izleci).
Ja sam tada bila u drugom stanju, a inace sam laka na suzu..Koleginica i ja smo citale istorije bolesti te dece, zivotne price te dece i njihovih roditelja, njihovu patnju i nerazumevanje okoline,...Isplakale smo reke suza. A ja sam pri tom bila u poptuno preplavljena brigom za bebu koju sam nosila, videvsi da bilo koje dete moze da se rodi s tim...
Imala sam srecu da se moje dete rodi zdravo.
Ali sta je sa decom i roditeljima dece koja se rode sa nekim problemom?
Da li ce ta deca biti zakljucana u kuci celog zivota?
Da li ce druga deca upirati prstom u njih?
Hoce li vec jednom drzava i drustvo posvetiti malo vise paznje i sredstava ovom problemu? Ili ce o njemu brinuti samo oni kojih se direktno tice?


Koliko

mi se cini (tj. koliko sam upoznata iz istrazivanja i studiranja), skandinavske zemlje i dalje imaju najrazvijeniji i najhumaniji sistem koji se bavi ljudima sa disabilities. Mislim da su i dalje prvaci u tome, iako su Amerikanci u tom pogledu dosta uradili i napredovali za poslednjih 20-30 godina. Ono sto stoji, a sto jeste najpovrsnija vrsta brige, je makar cinjenica da je svako ko je dijagnoziran kao disabled zasticen novcano od strane drzave (placeni su skolovanje, zdravstvene usluge, kao i socijalna nadoknada, plus postoje razni zakoni koji obavezuju biznise da zaposljavaju ljude sa disabilities). Deca koja su special ed. su u istim skolama i cesto u istom razredu sa general ed. decom, inclusion is the law, a sve u cilju destigmatizacije. Izvinjavam se sto mnoge izraze izlistavam na engleskom, nisam najupoznatija sa terminima kod nas, pa ne bih da lupam.
Naravno, ono sto svi pominjete, najpre Srdjan, pa onda i komentatori, najbitnija je sredina i decija porodica kao osnov podrske, ljubavi, blagosti, poverenja i strpljenja.
Na zalost, autizam kod neke dece je toliko severe, da roditelji takoreci nemaju "pristup" njihovom svetu, koliko god tu bilo ljubavi i zelje da se pomogne, i sve sto mozes da uradis je samo da si tu (mislim da je sin Nicka Hornby-ja jedan takav decak, u UK postoji skolica Tree House koja je za decu sa autizmom, gde je i njegov sin, veoma mnogo je radio na prikupljanju fondova i popularizovanju price o autizmu).


Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom

Autizam je pojam koji se u našoj javnosti često koristi u negativnom i pogrešnom kontekstu. Još uvek dominantan medicinski pristup, nedostatak dobrih sisitemskih rešenja i osećaj bespomoćnosti kod roditelja su pogodno tlo za zloupotrebe svakojakih stručnjaka i isceljitelja koji nude čudotvorne lekove i tretmane za velike pare.
Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom su osonovali roditelji sa ciljem da osobama sa autizmom omoguće ravnopravno učešće u životu zajednice, sadžajan i dostojanstven život i ostavarenje svih prava koje imaju po međunarodnom konvencijama.
Proslečujeno vam deo teksta iz Brošure Autistični spektar za roditelje-staratelje koje je izdalo naše Udruženje. Informacije o našem Udruženju možete naći na adresi www.autizambg.org.yu

Šta je autizam?

Autizam je razvojni poremećaj komunikacije i socijalne interakcije koji se javlja u ranom detinjstvu i traje do kraja života. Češće se javlja kod osoba muškog pola. Osobe sa autizmom imaju problem u učenju, počev od ranog usvajanja osnovnih navika pa do sticanja apstraktnih znanja i socijalnih veština. Smetnje su najviše izražene u domenu komunikacije, u razumevanju i prihvatanju pravila i zahteva koje socijalne situacije postavljaju i usklađivanju sopstvenog ponašanja tim situacijama.

Šta je autistični spektar

Autistični spektar je termin koji se danas koristi da bi se ukazalo na postojanje velikog broja razlličitih oblika ispoljavanja autizma i da bi se sve te razlike obuhvatile jednim pojmom.
Razvoj dece sa problemima iz autističnog spektra je često usporen, i uvek neujednačen

Asperger Sindrom

Osobe sa višim stepenom sposobnosti u okviru autisticnog spektra, kao što su osobe sa Asperger sindromom, uglavnom imaju prosečnu ili nadprosečnu inteligenciju i razvijen govor.

Osobe sa autizmom

Svaka osoba sa autizmom je jedinstvena. Većina dece sa autizmom je u nekim veštinama izrazito bolja nego u nekim drugim. Slabije razvijene veštine i sposobnnosti više zaokupljaju našu pažnju dok one visoko razvijene, obično ostaju ne primećene ili zanemarene. Ponašanje svake osobe sa autizmom uključujući i ponašanje vašeg deteta je jedinstveno. Ipak, bez obzira na različite sposobnosti, ovladanost veštinama i znanjima i različitost ličnosti, sve osobe sa autizmom imaju teškoću da svet oko sebe razumeju onako kako ga razume većina ljudi. Ma koliko kontakt deteta sa autizmom sa njegovom okolinom može da izgleda neobično, potreba za socijalnim kontaktom kod njih uvek postoji.

Vi niste sami

U suočavanju sa različitošću svoga deteta roditelji se osećaju usamljeni i bespomoćni. Vi niste sami. Prema važećim podacima autizam se javlja kod 20 - 60 dece na 10.000 rođenih. Učestalost autizma je ista u svim sredinama bez obzira na rasnu, nacionalnu i etičku pripadnost, socijalni i ekonomski status. Osobe sa autizmom su deo porodica, što znači da se autizam najdublje tiče više od 1% svetskog stanovništva.
Broj evidentiranih osoba u Srbiji je znatno manji od navedenog procenta, jer većina osoba sa problemima iz autističnog spektra nije prepoznata, odnosno dijagnostikovana.

Vi niste krivi

Svaki roditelj, kod čijeg deteta je konstatovan autizam, postavlja pitanje uzroka. Nažalost, na ovo pitanje još uvek nema odgovora. Međutim, pouzdano se zna da sredinski faktori nisu uzrok.
Vi niste krivi. Ni na koji način niste mogli da utičete na pojavu autističnog poremećaja kod vašeg deteta. Roditelji dece sa autizmom se nipočemu ne razlikuju od roditelja druge dece.
Postoje pokazatelji koji ukazuju na organske uzročnike i sva savremena istraživanja se vode u tom pravcu.

Šta možemo da učinimo?

Autizam se ne leči, ali se na probleme iz autističnog spektra može uticati.

Pravovremenim postavljanjem dijagnoze, tretmanom zasnovanim na potrebama deteta, primerenim postupcima i metodama i uključivanjem deteta u prirodno okruženje vršnjaka (obrazovno vaspitni sistem), postižu se ograbrujući rezultati. Ako se ponšanje deteta ne posmatra kao neprimereno i neadekvatno, već se sagleda kao pokušaj deteta da razume i kontroliše svet oko sebe koji je za njega nepredvidiv, zbunjujuci i odbacujući, može mu se postepeno pomoći da poboljša svoje razumevanje i prilagodi ponašanje spoljašnjim okolnostima i očekivanjima.

Obrazovanje

Sva deca sa autizmom mogu da uče. Roditelji su prvi prirodni učitelji svom detetu. Učenje samopomoći i sticanje osnovnih navika je od velike važnosti za razvoj deteta sa autizmom. Kroz ovo učenje može mu se pomoći da postane samostalnije i time se može učiniti lakšim život i njemu i celoj porodici. Program edukacije mora da bude individualno prilagođen kako bi dete optimalno razvijalo svoje komunikativne, socijalne, saznajne i druge veštine.

Upoznajmo okolinu sa specifičnostima autizma

Deca sa autizmom se izgledom, i na prvi pogled ne razlikuju od druge dece. Zato je potrebno da roditelji drugim ljudima ukažu na njihovu posebnost - različitost. Ponekad i stručnjacima kao što su lekari, učitelji, medicinske sestre i socijalni radnici treba objasniti koje su specifičnosti osoba sa autizmom.

Promene u društvu prema osobama sa autizmom

U našem društvu ne postoje celovita sisitemska rešenja koja pružaju mogućnost osobama sa autizmom i njihovim porodicama da ostvare svoja prava.
Ohrabrujuće je da su pozitivni pristupi autizmu u sve većoj meri prihvaćeni od struktura vlasti u našoj zemlji i da su učinjeni pomaci u ostvarivanju prava osoba sa autizmom. Sve je veći broj institucija koje omogućavaju osobama sa autizmom da se u skladu sa svojim potrebama, interesovanjima i mogućnostima obrazuju, rade, stanuju.
Pozitivan odnos sredine, podrška u ostvarivanju potreba i prava omogućavaju najpovoljniji i celovit razvoj osoba sa autizmom.

Uključivanje u vršnjačku grupu

Podsticanje rada kroz učenje u vršnjačkoj grupi neophodno je kao i kod sve druge dece. Socijalna raymena, saradnjka, usvajanje čitavog niza pravila ponašanja ne mogu se nikako drugačije učiti sem kroz prirodne socijalne situacije i socijalni kontakt.

Porodica

Braća i sestre deteta sa autizmom imaju jednaku potrebu za pažnjom i brigom svojih roditelja
Uključivanjem deteta sa autizmom u vršnjačku grupu omogućava se i ostalim članovima porodice da zadovolje svoje potrebe i učestvuju u društvenom životu kao i sve druge porodice.

(tekst iz brošure: "Autistični spektar: brošura za roditelje i staratelje)


oni ne upotrebljavaju dezodorans

Tarah Perry wishes her brothers would remember to put on deodorant. Other 16-year-olds, after all, don’t need to be reminded of that by their 14-year-old sister. Other families don’t keep a stick of Degree in the glove compartment to enforce deodorant compliance on the way to school in the morning. Granted, Justin and Jason are different from other brothers — they are autistic twins — and Tarah’s family is therefore different from other families, and generally speaking she is perfectly O.K. with that. It’s all she has ever known. But lately she has been fighting more with her brothers. They irritate her, she says. They stink. She tells them as much, and they squabble about it, as any siblings might — only when you’re 14 and your brothers are disabled and you don’t know whether they’ll ever make it on their own or whether you’ll be responsible for taking care of them, then even the little things take on greater weight. Because what Tarah also wishes is that her brothers will one day manage to hold jobs and find friends and live the kind of life that regular deodorant-wearing people live, or some semblance of it. And in the meantime, it would be nice if they didn’t smell up the car.

If you were to meet Tarah apart from her family, there’s plenty you might learn about her before the subject of her brothers ever came up. She is in the ninth grade and likes to clown around: one day this fall, for instance, when her biology teacher seemed to be in a bad mood, she drew a large smiley face on a sheet of notebook paper and held it up over her own face to try to coax a smile out of the teacher. (It worked.) Her own face is heart-shaped, sprayed with faint freckles and often demurely animated — lips slightly pursed, eyes knowing — by a look of private amusement on the verge of being made public. There is no mention of her brothers on her MySpace page, and she is more likely to talk about the marching band or her best friend, Alex, who sits near her in band, or the music she likes or gossip from school. Or trees. For some reason she can’t stand pine trees. The central Texas town of Bastrop, about 30 miles southeast of Austin, is overhung by tall loblolly pines, on account of which Tarah occasionally petitions her parents to move the family someplace else, like Ireland, where they could live in a castle and have free health insurance — although, she concedes, she wouldn’t really want to move away from her friends.

Yet she has no doubt that growing up in her brothers’ shadows has shaped her own character. “I think I’m a much nicer person than I would have been if they weren’t autistic,” she says. “I would have been pretty mean and snobby. Still, I’m kind of mean sometimes, but I don’t think I’m snobby.” All her life, she has been not just their younger sister but their de facto older sister, sometime translator and mom’s right hand. (Her biology teacher is not the first stressed-out woman Tarah has tried to cheer up.) When they were young, Jason and Justin spoke only about 50 words, and those in odd, high-pitched voices. But according to Tarah’s mother, Jennifer: “It was like she knew what they wanted when I didn’t, and she would help me figure it out. Tarah was mother hen to these boys. I probably shouldn’t have put her in that position, but oh, my God, she helped me so much.”

The boys are now easier to understand and cope with, but their unpredictability keeps the family on edge. “We’ll be going along just fine, and then boom, something will happen,” Jennifer Perry says. One day last winter, she took the kids to the hospital to see a friend who had just had a baby. Jason, who is unnerved by strange environments, said that he didn’t want to go inside, and so Jennifer let him wait in the car while she went in with the other kids. Once the visit was over, they piled back into her big black Suburban — Justin on the rear bench, Tarah and Jason in the middle and their younger sister, Melissa, 11, in front. They were headed for the parking-lot exit when Tarah said, “Mom, when we get home, the boys better take a shower, because they smell really bad.”

Jason slammed his hand on the seat. “Mom, I asked you not to let Tarah say that anymore!” he said. Then he turned to Tarah and pulled back his fist and shouted, “I’m going to hit you so hard!”


The Perry kids: Jason, left, Tarah, Justin and Melissa (in front).

Her Autistic Brothers
By KAREN OLSSON
Published: February 18, 2007; The New York Times Magazine

Autism, TheNYTimes