Skip navigation.

Labris

Banka hrane

 
Srbija 2020

Zašto mrziš Čedu?

Imam ljudsku i moralnu potrebu da zabeležim u svoj web dnevnik da je fascinatna i zastrašujuća mržnja i satanizacija koja se na sve moguće načine već godinama u javnosti ispoljava prema Čedomiru Jovanoviću, a koja ide do te mere da ugrožava njegovo osnovno ljudsko pravo na život i slobodno političko delovanje. Kako sam svedok ovog, nadam se bezuspešnog, pokušaja javnog ubijanja čoveka sa kojim u potpunosti delim vrednosti za koje se zalaže u Povelji Slobode, evo mojih odgovora gde treba tražiti uzroke mržnje prema Čedomiru Jovanoviću.

PS. Iskoristiću svoje pravo da uskratim komentarisanje na svom blogu kako bi mrzitelji, kompleksaši i licemeri ostali uskraćeni za još jedno ispoljavanje svojih osobina koje su nažalost obrazac života i ponašanja u Srbiji.