Skip navigation.

Labris

Banka hrane

 
Srbija 2020

PRIJATELJSTVO

Jedan kolega mi je skoro rekao da prijatelji ne postoje. Zapravo, da on misli da prijatelji ne postoje i da je prijateljstvo jedna velika društvena zabluda.
Čovek je uvek na kraju sam sa sobom- kaže on....

Šta onda uopšte znači biti prijatelj?
Spremnost da se pred nekim otvorite ko kraja, ali i spremnost da čujete, da žrvtujete deo sebe bez krajnje korisiti?
U prijateljstvo treba uložiti svoje vreme...Treba ga negovati...
Koliko prijatelja onda čovek može imati u životu?
Ne mnogo sigurno