Skip navigation.

Labris

Banka hrane

 
Srbija 2020

Mlađan Dinkić

Nacionalni investicioni plan

Srbija će ove godine, po prvi put, ostvariti višak privatizacionih prihoda od preko 1,3 milijarde EUR. Postavlja se pitanje kako upotrebiti taj novac, a da gradjani i privreda od toga imaju koristi.

Tokom prethodnih godina tranzicije, prihodi od privatizacije su korišćeni za pokriće državnog “minusa” - budžetskog deficita. Medjutim, u poslednje dve godine, zahvaljujući štednji države i sprovedenim reformama ostvaren je suficit u budžetu Srbije, tako da sada privatizacioni prihodi mogu biti upotrebljeni i za javne investicije. Ovim investicijama bi se u dužem vremenskom periodu obezbedio rast zaposlenosti i održivi privredni razvoj. Zbog toga sam svojevremeno predlozio, a Vlada je prihvatila, projekat Nacionalnog investicionog plana za period od 2006. do 2011.


Syndicate content