Skip navigation.

Labris

Banka hrane

 
Srbija 2020

Slika za web

Web, naravno, lako skriva identitet, onaj svakodnevni, onaj iz lične karte. Izabereš username i basta. Sa druge strane, web upravo stoga omogućava totalno ispunjavanje identiteta. I to po izboru. Zahvaljujući web-u, sloboda svojevoljnog predstavljanja nije izuzetak i iskliznuće iz sistema, nego sistem sam. I sasvim je jasno da je izabrani identitet podjednako autentičan kao i neki iz bilo kog drugog okruženja realnosti.

Sve sam ovo napisao da vidim da li ću uspeti da dignem fotku, a tekst bi mogao da ide uz nju.