Skip navigation.

Labris

Banka hrane

 
Srbija 2020

Bojkot

Nikad neću glasati za ustav koji ne predviđa da Beograd ima, u najmanju ruku, isti stepen autonomije kao i Vojvodina.