Skip navigation.

Labris

Banka hrane

 
Srbija 2020

Poreska reforma – u Srbiji

U seriji blogova o poreskom sistemu u Srbiji pokušao sam da demonstriram da su porezi najvažniji ekonomski instrument i posao države i najveći problem srpske ekonomije. Da porezi treba da budu ekonomski prioritet broj jedan za novu vladu. Da se porezi tiču svih građana i da su životno važni za sve. Tim tekstovima sam pokušao i da «zaslužim» pravo da iznesem predlog poreske reforme u Srbiji.

U pisanju ovog predloga, oslanjam se na analizu koju sam izneo u prethodnim blogovima:
- O platama – koliki je namet države
- O državi – koliko nas košta i kako se finansira
- O porezu na imovinu
- Porezi – u razvijenom svetu – kako bi trebalo da bude
- O sivoj ekonomiji – posledica poreskog sistema

U ovom tekstu ću izneti samo prvi deo predloga. Deo predloga koji nema nameru da menja prava građana i vrši reorganizaciju države. O kojim pravima govorim? Onim najskupljim koja najviše utiču na zahvatanja države:
- prava iz Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju
- prava iz Zakona o zdravstvenom osiguranju
- osnovno, srednje, više i visoko obrazovanje
Menjanje ovih prava je političko pitanje.

U svakom predlogu mora se voditi računa o budžetskom deficitu kao i o dinamici kretanja poreskih prihoda u budućnosti. Ako se predlaže smanjenje ili ukidanje nekog poreza, to znači da će biti manje novca za troškove, pa treba ili smanjiti troškove ili povećati neke druge poreske prihode.

Pre nego što počnemo,  prvo da kratko pogledamo šta imamo da smanjimo ili povećamo. Glavni izvori poreskih primanja u Srbiji u 2005 godini, na svim nivoima, su bili:
- Odbici od plata – 42% - €3.8 milijardi
 - porez na dohodak – 12%
 - doprinosi za zdravstvo – 11.5%
 - doprinosi za penzije – 18.5%
- PDV – 28% - €2.5 milijardi
- Akcize – 11% - €1 milijarda
- Carine – 5.5% - €0.5 milijardi
- Porez na imovinu – 2.2% - €0.2 milijardi
- Korporativni porez – 1.7% - €0.15 milijardi
Procenti su u odnosu na ukupna zahvatanja države, koja su 2005 godine iznosila oko €9.15 milijardi.

Prva mera


Uvesti „payslip“ - izveštaj za svakog zaposlenog koji sadrži:
- bruto platu zaposlenog
- iznos poreza na dohodak koji je plaćen
- iznos doprinosa koji plaća zaposleni
- iznos doprinosa koji plaća poslodavac
- neto platu koja se dobije kad od bruto plate oduzmete porez na dohodak i doprinose koje plaća zaposleni

Zašto je ovo važno? Svaki zaposleni građanin treba da zna da je njegova plata bruto plata i da porez na dohodak i doprinose plaća on iz svoje plate, a ne neko drugi. Isto važi i za penzionere.

Evo kako bi to izgledalo za prosečnu platu u Novembru 2006:
- bruto plata
- 34.000 din
- porez na dohodak (12%)
– 3.480 din
- doprinos za zdravstvo: zaposleni + poslodavac (6.15%+6.15%)
– 2.091 din + 2.091 din = 4.182 din
- doprinos za penzije: zaposleni + poslodavac (11%+11%)
– 3.740 din + 3.740 din = 7.480 din
- doprinos za nezaposlenost: zaposleni + poslodavac (0.75%+0.75%)
– 255 din + 255 din = 510 din
- neto plata
– 24.424 din = 34.000 – 3.480 – 2.091 – 3.740 – 255 din

Prosečna penzija u Novembru 2006
- bruto penzija
– 13.700 din
- doprinos za zdravstvo (10.4%)
– 1.300 din
- neto penzija
– 12.400 din

Svaki građanin treba da vidi koliko on/ona, a koliko poslodavac, uplaćuje za njihovu penziju. Tek tako da može da razmisli, kada bi imao izbor, da li bi mogao tih 7.480 din koliko se izdvaja mesečno za penziju da «uposli» bolje od države.
 

Osnovna ideja predloga

Izvršiti rebalans poreskih nameta: manje se plaća na plate, a više na imovinu, cigarete, alkohol i struju.

- Smanjiti uzimanja od plata i penzija za oko €1.5 milijardi kroz ukidanje doprinosa za zdravstveno osiguranje i finansiranje zdravstva iz budžeta:
 - €1 milijarda bi išla u džepove građana i penzionera
 - €500 miliona bi bilo smanjenje nameta za privredu (objašnjenje u daljem tekstu) 
- Za otprilike isti iznos povećati druge prihode države:
 - Porez na imovinu - €500 miliona
 - Akcize na duvan, alkohol - €500 miliona
 - Struja: poskupiti struju i uvesti akcizu na struju - €500 miliona
Ovi brojevi su dati na osnovu prosečnih plata i penzija u novembru 2006.

Svim zaposlenim i penzionerima bi porasla mesečna primanja. Zaposlenim u proseku za 2.091 din, penzionerima u proseku za 1.300 din mesečno. Svim domaćinstvima bi porasli i troškovi:
- porez na imovinu - za one koji iznajmljuju, porasla bi mesečna renta – na oko 1.050 din mesečno u proseku
- struja – na oko 450 din za 300 kWh potrošnje mesečno
- izdaci za cigarete i duvan

Svim poslodavcima bi se smanjili izdaci za zaposlene. Svim poslodavcima bi porastao:
- porez na imovinu - za one koji iznajmljuju, porasla bi mesečna renta
- struja

Zašto?


Činimo zapošljavanje jeftinijim, a imovinu, cigarete, alkohol i struju skupljim. Pažljivo izbalansiran rebalans, kao i dobro postavljena dinamika u narednih par godina, ne bi trebalo značajnije da utiče na inflaciju.

Svi plaćaju porez na imovinu i njega je nemoguće izbeći. Svi plaćaju akcize na cigarete i alkohol. Svi troše i plaćaju struju. Svi, pa i oni koji rade u sivoj ekonomiji.

Prebacivanje dela tereta sa plata na porez na imovinu bi takođe pozitivno uticalo na smanjenje trenda dolaska u Beograd i promociju života u ostalim delovima Srbije u odnosu na Beograd. Jeftinije nekretnine znače i manji porez i jeftinije iznajmljivanje nekretnina. Beograd bi, zbog značajno skupljih nekretnina, podneo i daleko najveći teret.

Odbici od plata bi značajno pali. Razlog za zapošljavanje na crno bi bio značajno smanjen. Direktan udarac na sivu ekonomiju. Direktna stimulacija prijavljivanju zaposlenih i prijavljivanju stvarnih plata.

Kako bi izgledali odbici od plata nakon ove promene (porez na dohodak, doprinosi za penziju i slučaj nezaposlenosti):
- za sva primanja do 5.000 din (15% prosečne plate): 0% + 22%  + 1.5% = 23.5%
- za sva primanja od 5.000 din do 3x prosečna plata: - 12% + 22% + 1.5% = 35.5%
- za sva primanja između 3x i 5x prosečna plata - 22% + 22% + 1.5% = 45.5%
- za sva primanja između 5x i 6x prosečna plata - 22% + 0% + 0% = 22%
- za sva primanja preko 6x prosečna plata - 27% + 0% + 0% = 27%
Smanjenje od 12.3% za prve tri kategorije. Ovi procenti su dati na bruto platu. Na neto platu, glavni nivo (do 3x prosečna plata) koji je od 2007 smanjen sa 73% na 68% , bi iznosio oko 47%.

Štednja električne energije bi postala daleko atraktivnija. U cilju promocije, država bi mogla da uvede PDV kredite za sve uređaje A+ klase potrošnje. Svako domaćinstvo bi moglo da se obrati državi za povraćaj PDV-a koji su platili za ovakve uređaje. Slično bi trebalo uraditi i sa računarima umesto smanjenja stope PDV-a.

Poskupljenje struje na račun smanjenja izdataka na zaposlene bi, bez udara na inflaciju, približilo našu cenu struje evropskom proseku i značajno podiglo vrendost EPS-u. Takođe bi dugoročno omogućilo privredi da kroz povećanje energetske efikasnosti, dođe do značajnih ušteda.

I na kraju, ova promena bi omogućila poreskim obveznicima izbor. Dala bi im mogućnost da odluče kako će da potroše svoje pare. Tih 2.091 din mesečno u proseku. Da li hoće da žive u centru Beograda ili negde drugde? Da li hoće da puše i piju ili taj novac drugačije potroše? Da li hoće da štede struju ili da je rasipaju? Svaka od ovih odluka sa sobom nosi cenu. Jer društvo promoviše ravnomeran razvoj, destimuliše pušenje, stimuliše štednju struje i čini zapošljavanje jeftinim. Društvo nema interes da «pomaže» život u najskupljim delovima gradova, promoviše alkohol i pušenje i subvencioniše rasipanje energije.

Posebnu pažnju bi trebalo posvetiti penzionerima, poljoprivrednicima i socijalno ugroženim stanovništvu.

Čitavu promenu bi naravno trebalo pažljivo pripremiti i sprovesti. Široka javna rasprava sa svim relevantnim činiocima i kampanja upoznavanja stanovništva. Sama promena bi se mogla izvesti malim izmenama malog broja zakona. Promena se oslanja na postojeće poreske instrumente i ne zahteva uvođenje novih. Čitava promena bi se mogla pripremiti za 6-9 meseci sa određenom dinamikom uvođenja u sledećih par godina.

Ostatak teksta sadrži više detalja o predlogu. U sledećem tekstu, izneću predlog za reformu penzionog sistema. Tu će već biti i priča o promeni prava. Mislim da su nam potrebni hrabri potezi : bold moves. Mislim da bi ti potezi uneli život u i dali neophodnu injekciju adrenalina srpskoj privredi. A i stanovništvu.

Saša

-------------------------------------------

Druga mera


Ukinuti doprinose za zdravstveno osiguranje. Zdravstvo treba da se plaća iz budžeta države (republike i lokalne samouprave) iz svih poreza, a ne od davanja iz plata.

Ovo ukidanje bi dovelo do porasta neto plata u proseku za 2.091 din. Ovo bi takođe dovelo do smanjenja troškova za privredu za istih 2.091 din po zaposlenom.

Ovo ukidanje bi takođe dovelo do porasta penzija za 1.300 din.

Posledica po budžet? €625 miliona+ €325 miliona + €500 miliona = €1.5 milijardi
Ovo isto znači €627 miliona više u džepovima zaposlenih, €325 miliona u džepovima penzionera i €500 miliona u džepovima privrede.
Ovi brojevi vode računa i o činjenici da je država poslodavac za sve ljude u zdravstvu, policiji, vojsci, državnoj upravi itd. preko 400.000 ljudi, tako da je €500 miliona u džepovima privrede uključuje sva preduzeća u Srbiji, uključujući i javna i sve preduzetnike i ortačka društva (sole propriators and partners).

Treća mera


Promena poreza na imovinu.

Ukinuti olakšice pri plaćanju poreza na imovinu za fizička lica: ukinuti amortizaciju i ukinuti umanjenje poreza po osnovu članova domaćinstva.

Ukinuti treći nivo poreza na imovinu od 3% i zaustaviti se na najvećoj stopi od 1.5%.

Povećati porez na imovinu za pravna lica sa 0.4% na 1%. Ukinuti i naknade za građevinsko zemljište koje plaćaju preduzeća lokalnim samoupravama svaki mesec. Potpuno nepotrebno dodatno maltretiranje, evidencija i birokratija. Porez na imovinu treba da bude jedini instrument.

Porez na imovinu treba da plaća vlasnik. Ukoliko se stan izdaje, vlasnik ugrađuje porez na imovinu u mesečnu rentu.

U okviru ovoga, lokalna samouprava bi imala pravo da odredi i manji porez. Važan instrument upravljanja sopstvenom sudbinom.

U Srbiji ima preko 2.700.000 stanova prosečne veličine 65m2. Uzimajući prosečnu cenu kvadrata od €800, dolazimo do prosečne vrednosti nekretnine od oko €50.000. U velikim gradovima ova cena je mnogo veća.

Godišnje se prikupi oko €100 miliona od ovog poreza. To je oko €40 evra ili oko 3.200 din godišnje po stanu. Ova promena bi generisala oko 16.000 din godišnje po stanu ili oko 1.300 din mesečno. Ukupan porast primanja za državu iz džepova građana i penzionera €440 miliona.

Ukinuti porez na prenos apsolutnih prava pri kupovini/prodaji nekretnina od 5%. U Srbiji se godišnje prikupi oko €140 miliona po ovom porezu. Osnovna funkcija ovog poreza je destimulisanje tržišta nekretnina. Nije potreban. Kao prelaznu mernu u cilju stabilizacije prihoda, moguće je uvesti progresivan sistem kao formu poreza na luksuz.

Četvrta mera


Značajno povećati akcize na duvan i alkohol. Izjednačiti akcize na domaće i strane cigarete. Povećati carine na cigarete.

U Srbiji se godišnje popuši 1 milijarda paklica. Povećanjem akcize za 40 dinara, postiže se budžetski prihod od €500 miliona.

Ovo povećanje ide iz džepova građana i penzionera. Ono ne utiče na privredu.

Peta mera


Srbija godišnje troši oko 25 TWh električne energije. Od toga, na 3.150.000 domaćinstava otpada 15TWh ili oko 60%. Industriji se isporuči oko 10 TWh ili oko 40%. Ukupni prihodi od prodaje električne energije su oko €1 milijarda. Od toga, domaćinstva plaćaju oko €700 miliona, a industrija oko €300 miliona. Industrija plaća jeftiniju struju.

Ovo je zelena mera.

Cena struje u Srbiji je duplo manja nego u  zemaljama «novim» članicama EU: Hrvatske, Rumunije, Mađarske, Češke, Poljske. Jedino je Bugarska jeftinija.

Akciza i poskupljenje struje od 1.5din/kWh bi donela oko €450 miliona prihoda državi.

Zaštiti velike potrošače i dati im određeni broj godina da se prilagode i iskoriste manje namete na plate da se modernizuju i smanje potrošnju. Postepeno povećati cenu struje za industriju od 2.9 evro centa po hWh na cenu u regionalnom tržištu od 4.5 evro centi po kWh.

------------------------------------------------


Eh

kako su se nadovezali blogovi. Nisam sad ni čitala vaš blog ali kad sam videla naslov morala sam da ostavim ovaj komentar. Idem da čitam ali, na žalost, sumnjam da ću shvatiti.


Ako ne shvatite

problem je u meni i mom pisanju, pa bih da mi pomognete da se popravim :)

Saša


Amandman...

... slažem se sa osnovnom idejom, ali imam amandman na petu meru. U suštini ono što bi trebalo oporezovati je ugalj (u stvari sva fosilna goriva), pa bi i struja bila skuplja, ukoliko se dobija iz termoelektrane. Time bi se stimulisao prelazak na wind i hydro power.


Porez na ugalj

I jedno i drugo :) U stvari umesto uglja, poseban porez na emisiju svih štetnih gasova.

Treba stimulisati štednju struje uopšte i stimulisati smanjenje emisije štetnih gasova.

Saša


carine-cigarete

a sta sa CEFTAom? Ako se ne varam, povecanje akciza i carina istovremeno nikako ne bi omogucilo da se postigne dogovor izmedju Srbije i Hrvatske, sto bi otud samo dodatno politizovalo proces.


CEFTA

Ništa nas ne sprečava da povećamo akcize za sve cigarate: i uvozne i domaće. Problem koji imamo sa CEFTA odnosno Hrvatskom je što imamo "ekstremno" male carine na uvoz cigareta, a akcize, koje bi trebalo da budu jednake bez obzira da li su uvozne ili ne, nisu, tj. naše akcize su malo akcize malo carine.

Saša


vi ste ekonomista genije

ili ekonomicni genije?! :))

Ne razumem sve, doslovce, priznajem, jer me je "ekonomska nauka ili nauka o ekonomiji" uvek prilicno nervirala zbog "pateticne matematike", ili, Nije Bilo Nikoga Ko Bi Razumeo da ne razumemo svi, da ne razumem, ja, sta je sta.
Postoje recnici, kazace neko. Ok. Postoje. Ali da bih pojmio cemu sluze odredjeni termini, maltene treba sve da procitam, a to nimalo nije lako. Jedan je u sukobu s drugim. Jedan Mali Vodic kroz ekonomiju, bio bi resenje za sve. Kao ono Microsoft Office za neupucene i sl. Vremenom jesam naucio sto sta, ali mi je ekonomija ostala i dalje, jednom recju, dosadna.

E sad, svoj zakljucak o vama izvodim iz sintaxe vaseg obracanja, iz neumornog pristupanja datim problemima, iz ocigledne namere da svoje razumevanje i znanje, eto bar pokazete ili prikazete, upotrebljivim. Verujem da je upotrebljivo, ali sam takodje uveren da vise od polovine ljudi koji zive u ovoj drzavi, zanima KAD ce pojedinci koji odredjena znanja poseduju, prestati da predlazu resenja za SVE nas, u ime boljitka svih, i poceti da DARUJU svoja znanja u ime boljitka SVAKOG od nas. Ako napisem: "Mi ne znamo mnoge termine ili mi ne znamo da povezemo smisao jednog termina sa drugim", dopisace se komentatori koji ce kazati" Govori samo u svoje ime". Ali ja razumem, vecinu toga, medjutim znam da ja nisam kadar da OBJASNJAVAM datu temu bilo kome i samim tim dolazimo do problema: Ajde bez engleskog, na srpskom, sto je moguce jednostavnije( dakle, kao na Pijaci ) dajte nam na uvid osnove sistema u kojem su svi vasi predlozi, konacno Desifrovani.
Vas Blog moze postati dobra ucionica.

Znati ovo sto vi pisete,( sve ovo ) je jedno a razumeti drugo. Trece je imati keca u rukavu i kazati kad se kome pruzi prilika, " AH, ima jos jedan Radulovic na Blogu B92, koji se razume u ekonomiju, i nije prevarant" da vas prouci. Uopste ne ulazim u to da li ste vi kompetentni ili ste mozda i vise upuceni od nas obicnih smrtnika:), ali osnove su ono sto ljudi ne razumeju. Ja sam tek na trecoj godini studija UKAPIRAO znacenje termina akcija, i to zahvaljujuci Logici, a ne terminologiji. Vecini ljudi kad kazete "akcija", oni povezu to sa berzom i sa necim sto ima veze sa Velikim Parama. A sama rec i termin, "porez" ih asocira na ideju da nikako ne mogu da se oslobode situacije da ih neko prati, proverava, uhodi ili kontrolise. Samim tim, kada vi ili bilo ko drugi napise...

Quote:
Akciza i poskupljenje struje od 1.5din/kWh bi donela oko €450 miliona prihoda državi.

Quote:
Godišnje se prikupi oko €100 miliona od ovog poreza. To je oko €40 evra ili oko 3.200 din godišnje po stanu. Ova promena bi generisala oko 16.000 din godišnje po stanu ili oko 1.300 din mesečno. Ukupan porast primanja za državu iz džepova građana i penzionera €440 miliona.

pojam "drzava" logicki se povezuje sa pojmom, ova zemlja, nasa drzava, drzava ukojoj zivimo, opste dobro gradjana drzave Srbije...iako ce vecina automatski da utvrdi da se to odnosi na OLIGARHIJU onih koji se smatraju Politicarima u sluzbi vodjastva drzave, tajkuna koji podrzavaju odredjene politicke grupe, i svih onih "investistora" za koje ne vazhe svi zakoni, iako po ustavu, zakon je jedan za sve.

primanja za drzavu nece izostati, ali pronevera drzavnih primanja, je kljucan problem. Neke poreze treba potpuno ukinuti ( bar nesto iz socijalizma uzmite da valja ) ali zato svaki vid luksuza treba oporezovati.

usput znaima me nesto ako nije problem da mi odgovorite.
Kad razgovarate, kad govorite, da li pricate razgovetno ili ubrzano? ( imao sam jednog rodjaka, ekonomistu, koji je tako brzo pricao da ga nista zivo nisam stizao razumeti ), pa bih da uporedim, da li je to mana vecine ekonomista...upravo zato sto oni razumeju sta treba da kazu iako ne razumeju da svako od nas ima svoje vreme i svoju brzinu shvatanja.

te posmatrajuci vas kroz svoju prizmu Kapiranja( Kontanja):) rado bih vam dao mandat da sastavite vladu pod uslovom da mi saopstite koji potez tako ustrojene vlade koju bi ste vi sastavljali, bi bio prvi, koji drugi, i koji treci.
Samo nemojte da se bilo cime uvredite.


Razumeti poreze

Čitava poenta i jeste u tome da ljudi razumeju poreze, njihovu važnost, kako radi država, koliko troši itd. A ne uvek: ima neki stručnjak pa prodaje maglu i velike reči. Mislim da ovo nije jako teško.

Npr. pogledajte u tekstu koliko država uzme od građana i privrede godišnje u formi poreza i taksi i iz kojih izvora. Ne treba biti genije pa videti da su plate nesrazmerno opterećene.

Ili ako znate da se za penzije godišnje izdvaja preko €3 milijarde, a neko predlaže da se penzije povećaju za 20%. I tata bi sine, ali gde da nađemo dodatnih €600 miliona godišnje?

Ne govore svi ekonomisti brzo. Ja mogu i jedno i drugo. Kad držim prezentacije govorim polako :)

Saša


Primedba i pitanja

"pazljivo izbalansiran rebalans"
cini mi se da je u pitanju pleonazam :)

1) "Srbiji se godišnje popuši 1 milijarda paklica. Povećanjem akcize za 40 dinara, postiže se budžetski prihod od €500 miliona."

1a) Uz toliko povecanje akcize, milijarda paklica bi se smanjila na koliko godisnje?
1b) Kako bi se to odrazilo duvansku industriju i zaposlenost u toj grani?

2) Kalkulacija daje nulu ali:

drakonski biste opteretili gradjane, povecanjem cene struje, poreza na imovinu i taksa za luksuznu robu. Da biste zadrzali socijalni mir predlozili ste da novac od doprinosa za zdravstvo ide u neto plate zaposlenih. Medjutim to znaci da od te razlike privreda nema nista. Poslodavac se onda nalazi u situaciji da umanjuje bruto plate. Ipak ide na teret gradjana. Ako bi bilo suprotno, od kojih sredstava bi onda privreda izasla na kraj sa opterecenjem novom cenom struje i padom proizvodnje u pojedinim granama usled smanjenja potrosnje zbog poskupljenja odredjenih roba? Da li u odnosu na ovaj problem mozete detaljnije da opisete efekat rebalansa?

U zavisnosti sta cete reci pod (2) moze biti vazno i ovo:
2a) Ako bi raspodela novca od poreza na doprinos isla delom na teret gradjana da li mislite da bi bilo politicki odgovorno remetiti krhki socijalni mir u ovakvoj konstelaciji snaga u parlamentu?

2b) Kako bi se mere reflektovale na potrosnju i zasto?

2c) Da li je problem srbijanske pirvrede manjak ili visak zaposlenih? I kako bi se vase mere odrazile na privredni rast u narednih nekoliko godina i zasto?

2d) Na osnovu cega mozete dokazati da iznete mere ne bi imale za posledicu porast inflacije?


Mislim da nije pleonazam,

Mislim da nije pleonazam, jer rebalans može biti loše izbalansiran :) Svakako se slažem da je rečenica malo rogobatna.

Odlična pitanja za diskusiju.

1.
a. Cilj i jeste smanjenje potrošnje cigareta i dalji rast akciza kao kompenzacija, dok ne dođemo do evropskih nivoa. Cilj je takođe da smanjenje nameta na plate koji treba da dovede do porasta zaposlenosti i daljeg smanjenja nameta na plate. Mislim da ovu dinamiku treba pokrenuti i onda pažljivo usmeravati u narednim godinama.
b. Mi uvozimo značajan broj cigareta i skoro ništa ne izvozimo. Duvanska industrija mora da se preusmeri u pravcu izvoza i podmirenja domaćih potreba. I ova dinamika treba da se pokrene.

2. Čitava jednačina radi na sledeći način:
Građani: porastu primanja, porastu troškovi za imovinu, struju, cigarete i alkohol. Pažljivo uvođenje ove jednačine i vođenje računa o siromašnim treba da znači da ljudi koji primaju manje od proseka, izađu kao dobitnici (primanja im porastu više nego izdaci). To takođe znači da će ljudi kroz štednju struje, smanjenje pušenja, moći značajno da zarade.

Trenutna situacije je da subvencionišemo bogate (ekstremno mali porezi na imovinu, jeftina struja), a siromašne držimo u pat poziciji.

Za poslodavce, poenta je da bruto plata ostaje ista, ali se ukidaju doprinosi za zdravstvo na teret poslodavca i time smanjuje bruto trošak poslodavca. Bruto trošak poslodavca je bruto zarada plus ovi doprinosi na teret poslodavca. Ušteda za poslodavce je oko €500 milijardi godišnje. Pogledajte tekst o tome kako se obračunavaju svi ovi doprinosi:
http://blog.b92.net/node/813

2a. Velika većina građana se ne može više opteretiti. Cilj ovog rebalansa je da se oni rasterete a optereti siva ekonomija i bogati porezima koje ne mogu izbeći.

2b. Mislim da bi pospešile potrošnju. Više novca u džepu velike većine građana, sa izborom da li tim novcem da plaćaju više za struju i cigarete ili nešto drugo.

2c. Problem srpske privrede je višak zaposlenih u državi, javnim preduzećima i neprivatizovanim društvenim preduzećima, a manjak zaposlenih u privatnom sektoru. Manjak zaposlenih u privatnom sektoru potiče i od sive ekonomije i od destimulisanja zapošljavanja kroz velike odbitke od plata i loš zakon o radu.

2d. Ako privredi smanjite jedan namet, a povećate drugi u istom iznosu, neto trošak je nula. Reč "pažljivo" se odnosi na distribuciju, sektorske analize tako da npr. ne ugrozite velike potrošače struje, a da ih ipak stimulišete da ulažu u efikasnije tehnologije.
Namet će definitivno značajno porasti za sivu ekonomiju. Za nih i treba da bude skuplje.

Saša


samo jedna primedba

Quote:
Odbici od plata bi značajno pali. Razlog za zapošljavanje na crno bi bio značajno smanjen. Direktan udarac na sivu ekonomiju. Direktna stimulacija prijavljivanju zaposlenih i prijavljivanju stvarnih plata.

Mozda gresim, ali imam utisak da osnovni razlog zaposljavanja na crno ne lezi u nametima na platu vec u vecoj slobodi poslodavca da otpusti zaposlenog koji nije prijavljen (tj da se odrekne njegovih usluga). Ukoliko je moj utisak ispravan, ne ocekujem previse od primene Vasih mera u smislu izlaska zaposlenih iz sive zone.
Pretpostavljam (mozda, cak verovatno, gresim) da bi neto iznosi plata ostali na slicnom nivou. Poslodavci bi svakako imali jeftiniju radnu snagu (u bruto iznosu) i bili bi konkurentniji na stranim trzistima po pitanju cene, ali moj utisak je da osnovni uzrok nase nekonkurentnosti lezi u (ne)kvalitetu roba i usluga koje proizvodimo tako da snizavanje cena nasih roba ne bi donelo povecani izvoz (sumnjam da na svetu postoji neko jeftiniji od Kineza).
Sa druge strane slazem se sa potrebom povecanja poreza na imovinu (narocito stambenog prostora) uz jednu ogradu. Mislim da ste upravo Vi u nekom od ranijih blogova i pominjali sistem ovih poreza u Nemackoj (gde se prvih X kvadrata po clanu domacinstva ne oporezuje (jer svako ima pravo na prostor za stanovanje)) a da se kvadratura iznad X oporezuje (kao neki luksuz pretpostavljam). (imam jednu ogradu - davno sam citao da bas i ne garantujem za tacnost ove informacije).
To bi na nekom primeru izgledalo ovako:
Troclano domacinstvo i nekretnine ukupne povrsine 150 kvadrata.
Na prvih X kvadrata (na primer 60) porez je nula. Izmedju 60 i 150 placa se porez sa stopom koja je znatno veca nego sad.
Ovo moze biti poprilicno komplikovano ako tih 150 kvadrata nije u jednoj nekretnini (na primer stan - 60 kvadrata, garaza 20, vikendica - 70 kvadrata; svaka nekretnina ima razlicitu cenu kvadrata - pitanje je koja je osnovica za oporezivanje?)


O balansu poreza

Mislim da je glavni razlog za sivu ekonomiju veličina poreza, a ne zakon o radu. Ukoliko bi bio zakon o radu, "zaposleni" bi se bunili i prijavili poslodavca, odnosno ne bi imali razloga da ćute. Ovako, porezi i doprinosi koji bi trebali da idu državi se dele između poslodavca i zaposlenog. Broj prijava je jako mali. Na svakih 10.000 din neto plate, poslodavac i zaposleni dele 7.100 din. Priznaćete, u Srbiji, ovo je veliki kolač za podelu.

Zakon o radu je problem za nove investicije i otvaranje novih firmi koje bi da normalno plaćaju poreze. Njega svakako treba menjati, ali on ne bi imao uticaj na sivu ekonomiju.

Pokušao sam da sve iznesem što jednostavnije, ali i dalje traži pažljivo čitanje. Grešite oko neto plate. Prva mera je da svaki zaposleni dobije izveštaj kolika mu je bruto plata, a koliki porezi i svaki od doprinosa. Razlog je upravo u tome da se izbegne ono što se dešava sa smanjenjem poreza na dohodak sa 14% na 12% koje se upravo sprovodi. Umesto građanima, smanjenje poreza ide poslodavcima zato što ljudi i ne znaju kolika ima je bruto plata, samo vide neto iznos. I niko se ne buni.

Osnova predloga je da bruto plata ostane ista, a da se ukine doprinos za zdravstvo. Time bi se povećala plata za u proseku za 2.091 din i u isto vreme i dodatno smanjio trošak poslodavca za 2.091 din po zaposlenom. Znači ukupno 4.182 din po zaposlenom. Bez porasta primanja, nije moguće uvesti veće poreze na imovinu i skuplju struju. Ljudi nemaju čime to da plate. Ovako je povećanje prihoda domaćinstva, praćeno povećanjem izdataka u istoj meri u proseku, s tim da siromašniji budu u plusu a bogatiji i oni u sivoj ekonomiji u minusu u odnosu na trenutno stanje.

Što se tiče poreza na imovinu, i kod nas postoji progresivan sistem: 0.4% za stan vrednosti do €85.000 evra, 0.8% preko toga ... Računicu efekata promene na prosečnu familiju u Srbiji sam izveo u tekstu i za porez na imovinu i za struju.

Saša


Slazem se da bi trebalo

Slazem se da bi trebalo uvesti/sprovesti poreska rasterecenja na plate. Ali moj komentar se pre svega oslanja na cinjenicu da je trziste rada preplavljeno nezaposlenima (jako niskog nivoa obucenosti za rad). Ponuda direktno utice na cenu. Poslodavac u svakom trenutku sebi moze obezvediti zamenu za zaposlenog koji trazi vise. U takvoj situaciji ne postoje realni uslovi da se zaposleni brane Zakonom o radu (sem kod velikih i ozbiljnih firmi - kod kojih je sivi deo poslovanja jako mali u odnosu na prosek). Problem rada na crno je vise vezan za male i srednje firme (uz ogradu da mozda i gresim).

Licno smatram da je konkurencija na trzistu rada OK - zaposleni ili potencijalni zaposleni ima uvek otvorenu mogucnost podizanja svoje cene podizanjem nivoa svojih znanja (covek Vasih znanja nekim poslodavcima vredi jako puno, svakako vise od mene). Problem sa gornjom izjavom jesu preduzeca koja konkurentnost ne interesuje (javna, drzavna ... uglavnom ona kojim se vlasnik ne zna). Jasno definisano vlasnistvo sa sobom donosi i jasno definisane interese. Licno sam se nalazio u situaciji kada sam od svojih poslodavaca dobijao vise iznose nego sto su u prvom trenutku bili spremni da daju, zato sto nisu mogli da obezbede kvalitetniju ili jeftiniju zamenu. Ali su to sve bili poslodavci koji su imali interes direktno povezan sa uspehom firme (ili dela firme u kome sam radio). Drugim recima sa PRIVATNIM VLASNICIMA.
Sa druge strane situacija u komunikaciji zaposlenog sa drzavnim firmama je daleko razlicita (uskoro nam sledi nova raspodela mesta po upravnim odborima pa cemo videti "kriterijume" po kojima ce se popunjavati radna mesta koja bi trebalo da predstavljaju kicmu nase ekonomije).
I na kraju, u svom prvom postu nisam komentarisao potrebu da se svim zaposlenima jasnije razjasni "struktura plate" tj koji deo je "neto" a koji deo cine "razna davanja". Licno smatram da ste u potpunosti u pravu. Jedino sto ne ocekujem bas previse efekata. U firmi gde sada radim, listic za platu obiluje informacijama, ali nisam primetio da iko gleda bilo sta drugo sem neto iznosa (ocekivao sam bar malo interesovanja sad pred izbore jer je to jedini trenutak kada se moze uticati na raspodelu bruto iznosa, ali niti su stranke ista pricale o tome, niti su moje kolege razmisljale o tome).Nekako sumnjam u iskrenu zelju onih koji imaju uticaja (moci) da povezu cenu i kvalitet usluge drzave (cena je ono sto dajemo kroz poreze a usluga je ono sto dobijamo - sto jako dugo vise lici na Putujuci Cirkus Monti Pajtona nego na bilo sta drugo).
Sto se tice poreza na imovinu, znam da postoji progresivan sistem, samo sto bih ga ja jos vise zaostrio u smislu redistribucije ka bogatijim slojevima. I redistribuciju bih vezao za kvadrate a ne cenu nekretnine (pretpostavljam da znate sta je nekretnina vredna 85 ooo eura u Raci kragujevackoj - definitivno nesto sto predstavlja luksus (u smislu da je vise nego sto je potrebno za normalan zivot).


Nezaposleni

Potpuno se slažemo da je problem sive ekonomije uglavnom vezan za male i srednje firme, kao i privatnike. Postoji i u velikim firmama, ali u manjoj meri. Oni zakidaju na druge načine :) Ono gde se razilazimo je, podaci koje imam i razgovori koje vodim sa privrednicima mi ukazuju da je ovaj problem ogroman. U više navrata sam pisao o tome. Kad kažete siva ekonomija, ljudi misle na ljude na ulici koji na kutiji prodaju gaće i čarape i misli se na izbegavanje PDV-a i švercovanje bez carine. Oni su mali deo problema.

Mnogo veći deo je na velikim pijacama, npr Pančevo i u samim malim i srednjim preduzećima: preko 250.000 privatnih radnji, preko 130.000 tezgi na pijacama u Srbiji, preko 80.000 malih preduzeća. Preko €4 milijarde robe samo na tezgama. Glavni problem je neplaćanje poreza i doprinosa na plate ili plaćanje minimalaca. Pošto to ne plaćaju, imaju i razlog da sakrivaju prihode jer nemaju troškove da odbiju od prihoda. Glavni krivac: iskrivljen poreski sistem koji pokušava da naplati mnogo poreza koji nije u stanju da utera, a potpuno ignoriše poreze koje je nemoguće izbeći i koji su ujedno i socijalno pravedni.

Ogroman broj ljudi, računa se sa brojevima od 700.000 do 1.000.000 radi u sivoj ekonomiji na ovaj ili onaj način. Svi ovi ljudi ne plaćaju nikakve poreze, a ako i svi ostali, uživaju jeftine nekretnine i jeftinu struju i jeftin duvan ...

Broj ljudi koji aktivno traže posao je mnogo manji. Veliki broj ljudi ima neku "sivu šemu". U Srbiji je izuzetno teško naći zaposlenog koji je spreman da radi. Da vam sad ne pominjem horor priče poslodavaca. Ljudi su jako "razmaženi", svi misle da sve znaju, da treba da dobiju veliku platu, da imaju pravo da samoupravljaju ...

Saša


Quote:Ono gde se razilazimo

Quote:
Ono gde se razilazimo je, podaci koje imam i razgovori koje vodim sa privrednicima mi ukazuju da je ovaj problem ogroman.

Ne razilazimo se. Slazem se da je problem ogroman i verujem da se brojka neprijavljenih ljudi koji rade (tj neprijavljenih zaposlenja pa time i prihoda)krece izmedju 700 000 i 1 000 000.
Quote:
Broj ljudi koji aktivno traže posao je mnogo manji

Uz malu dopunu, broj ljudi koji , aktivno trazi legalan posao. Pretpostavljam da je to posledica i cinjenice da je broj takvih poslovnih ponuda jako ogranicen.
Quote:
Ljudi su jako "razmaženi", svi misle da sve znaju, da treba da dobiju veliku platu, da imaju pravo da samoupravljaju ...

ovde se definitivno treba osloniti na trziste. Naravno da ce kandidati za posao traziti veliku platu i za to ih ne treba kriviti. Poslodavac ce uvek traziti da nadje najkvalitetnijeg radnika za najmanje para.
Krajnja mera rezultata je uvek profit (saberemo sta smo zaradili, od toga oduzmemo sta smo ulozili i vidimo koliko nam se cela prica isplati).
I na kraju
Quote:
U Srbiji je izuzetno teško naći zaposlenog koji je spreman da radi

sa jedne strane slazem se, sa druge strane pretpostavljam nista teze nego bilo gde u svetu. To je stav poslodavaca koji su suoceni sa stecenim navikama iz proslog vremena kojih nikako da se kolektivno oslobodimo (kako ono bese - u Srbiji je 80-tih godina postojao jasno profilisan srednji sloj po prihodima i zivotnim navikama. Jedino sto taj srednji sloj nije znao jeste da se za mesto u srednjem sloju valja boriti, valja ga zasluziti a i to mesto sa sobom donosi izvestan broj obaveza). Sa strane potencijalnih zaposlenih - razumem ih.Jednostavno se izmere opcije. Dok god postoje ovakvi drzavni/javni sistemi - nema nam leka.Licno mislim da nas sve gusi ogroman broj zaposlenih koji ne moraju nista da rade za svoja primanja. A to je direktna posledica sistema koji ce uskoro obezbediti poslove za stotine partijskih vojnika. Takav sistem jednostavno ne vodi racuna o troskovima (a radna snaga je skupa samo ako se nista ne dobija za uzvrat isto kao sto rad gubi svaki smisao ako ne postoji realna nadoknada - kada kazem realna ne povezujem je sa potrebama).
Trenutno saradjujem sa jednom drzavnom firmom koja je u stanju poluraspada (potpuno nesvesna situacije u kojoj se nalazi) a jednostavno zbog toga sto je sistem regrutovanja i postavljanja kadrova totalno imbecilan (nije bas partijski ali je jako slican tome - vise je neka zemljacka varijanta).


Državne firme

Zaboravih da dodam na vaš poslednji komentar, a i na ovaj najnoviji, potpuno se slažemo oko državnih i javnih firmi. Država nema šta da traži u privredi. Zadatak države je da stvara okvire, i nadgleda i kontroliše fer tržišnu utakmicu. Ekonomijom upravlja zakonima i porezima.

Jedno ograničenje: rešenje nije zamena državnog za privatni monopol. Privatni monopol je još gori. Pogledajte situaciju sa samoposlugama: u Beogradu je do 50% skuplje nego u Pragu - mleko, šećer, brašno, so ...

Daleko je lakše zaposliti nekoga na zapadu nego kod nas :) Ne govorim o zakonu o radu, govorim o spremnosti ljudi da rade. I slažemo se: mere opcije. Jedna od mojih glavnih teza je da smo ostavili opciju sive ekonomije. Nju treba zatvoriti.

Jedan od glavnih ekonomskih zadataka države je negovanje tržišta i pružanje jednakih tržišnih uslova za sve. Predvidivost poslovanja. Čak i kad imate loš sistem, ako važi za sve, privrednici će se već snaći. Međutim, ako je sistem tako iskrivljen da jedni plaćaju poreze a drugi ne, jedni dobijaju tendere a drugi ne i kriterijum nije kvalitet i cena, onda smo propali na prvom zadatku.

Saša


Quote:Jedan od glavnih

Quote:
Jedan od glavnih ekonomskih zadataka države je negovanje tržišta i pružanje jednakih tržišnih uslova za sve.
slazem se
Quote:
Glavni krivac: iskrivljen poreski sistem koji pokušava da naplati mnogo poreza koji nije u stanju da utera, a potpuno ignoriše poreze koje je nemoguće izbeći i koji su ujedno i socijalno pravedni.
slazem se
Quote:
Jedno ograničenje: rešenje nije zamena državnog za privatni monopol. Privatni monopol je još gori. Pogledajte situaciju sa samoposlugama: u Beogradu je do 50% skuplje nego u Pragu - mleko, šećer, brašno, so ...

slazem se
U principu slazem se sa svim sto ste izneli (uz malo ogranicenje - stvarno ne znam kako razresiti situaciju nepojavljivanja privatnih monopola - sem uske specijalizacije)
Veliki igraci jednostavno jedu male. Gde god se pojavi Walmart, mali jednostavno nestanu.
I na kraju
Quote:
Jedna od mojih glavnih teza je da smo ostavili opciju sive ekonomije. Nju treba zatvoriti.

slazem se da treba zatvoriti ovu opciju (i slazem se sa predlozenim resenjima). Ali nece se nista drasticno promeniti u pogledu mogucnosti da se nadje kvalitetan radnik. Brolj ljudi koji ce hteti posao bice isti kao i sada. Samo ce se jasnije videti koliko ljudi stvarno radi. Ali to i nije tako malo. Cak sta vise...
Pozdrav


mozda pomogne....

Quote:
...Gde god se pojavi Walmart, mali jednostavno nestanu...

Nije problem DA SE POJAVE monopoli, pitanje je POD KOJIM USLOVIMA se pojavljuju, a to je ono sto nerazvijena (ili u razvoju) trzista kakvo je nase razlikuje od trzista sa antimonopolskim propisima. Samo dodajem napomenu, ne sporim tacnost Vasih opaski.
Quote:
...Brolj ljudi koji ce hteti posao bice isti kao i sada. Samo ce se jasnije videti koliko ljudi stvarno radi. Ali to i nije tako malo....

Postoji i "prethodni problem" kad je u pitanju "siva (crna)" ekonomija i racun za indeks nezaposlenosti, radi se o kredibilnoj statistici, sa kojom takodje imamo problema.
Primer: ogromna je nesrazmera izmedju prosecne zarade u nekoj opstini, ukupnog obima potrosnje na malo i budzetskog iznosa po glavi stanovnika opstine. Cim pogledate te brojke, odmah vidite da nesto nije u redu, ali tesko je DOKAZATI STA nije u redu.Po potrosnji na malo vidite da ljudi imaju vece prihode nego sto statistika daje, a po iznosu budzetskog kapaciteta "per capita" vidite probleme u "prikupljanju" poreza (lose ili dobro strukturisanog - neosetljivo na taj podatak). Kad statistika treba da vam "izbaci" podatak o nezaposlenosti, radi se sa dva modela - jedan "blazi" daje 27% nezaposlenih (koji onda imaju svoja zakonska prava), drugi "tvrdji", daje 17,5% i ocito je da vam metod onda neke ljude ostavlja bez prava. Saglasna sam inace sa idejama SR o reformi poreskog sistema (cutim, citam, belezim, prepisujem...:))), i sa Vasim komentarima, prosto sam mislila da mozda moze da pomogne malo bacanje svetla na statistiku, odnosne probleme koje imamo u obradi podataka (pa onda, naravno, i u analzi i tumacenju).


mala dopuna

kada sam istakao pretpostavku da se problem rada na crno vise javlja u malim i srednjim preduzecima, nisam mislio da je problem mali (ili srednji). vise sam mislio na cinjenicu da je malim i srednjim preduzecima potrebnija fleksibilnost (u svim svojim oblicim - pa imedju ostalog i fleksibilnost u fluktuaciji radne snage). sa te strane ih "prijavljeni" zaposleni ogranicavaju.


"besplatni" kvadrati

60 kvadrata u strogom centru beograda
i
60 kvadrata u 3 p.m. u nekoj selendri 200 kilometara od civilizacije ne moze da se meri jednako.

Ako ce se placati porez, mora se placati po trzisnoj vrednosti nekretnine a ne po "prosecnoj ceni kvadrata".

60 m2 je solidan stan
160 m2 je _MALA_ kuca

taj stan od 60 m2 verovatno kosta 4 puta vise od kuce 160 m2

Verujem da ako se igde ostavi rupa da se neko "oslobodi poreza",
mutljage i mafija ce to naci i zloupotrebiti. Neka placaju svi sa utehom da bogatiji placaju vise. Tako ce siromasniji slojevi stanovnistva lakse prihvatiti porez.


imas kucu vrati stan

Quote:
60 kvadrata u strogom centru beograda
i
60 kvadrata u 3 p.m. u nekoj selendri 200 kilometara od civilizacije ne moze da se meri jednako.

Zasto? Po ceni ne moze ali po broju potrebnih kvadrata za dovoljan broj soba....

60 kvadrata je dovoljno za normalan zivot troclane porodice i u centru Beograda i u selendri 200 km od civilizacije. kuca od 160 kvadrata nije mala kuca, ni na Senjaku, ni u centru Race. To sto ce biti manja nego komsijina nije niciji problem, osim vlasnika. Ako hoce vecu - to je luksuz koji se placa.
A porez se placa na neku osnovicu koja je jednaka proizvodu kvadrata i CENE KVADRATA ZA TU NEKRETNINU (u centru Beograda 2 000 eura kvadrat, u centru Race kragujevacke 500 eura kvadrat) (tako se moze desiti, a verovatno bi se i desilo, da troclana porodica za stan od 80 kvadrata u centru Beograda placa veci porez nego sto bi placala za kucu od 160 kvadrata koja je 200 kilometara od civilizacije).
Ponovo skrecem paznju na problem kako odrediti osnvicu ako vlasnik ima ukupno 200 kvadrata u 3 nekretnine.


super

Super su predlozi da se smanje davanja iz LD za drzavu a povecaju akcize i cena el.energije, ali...
Sta raditi sa ljudima u poreskim upravama?
Da li moze da se izvede da obrazci za placanje svih tih poreza budu jednostavniji, ili cemo opet za to da angazujemo monstruma koji je izmislio OD i OPJ, a o PPP da i ne pricamo.
Nek se ne plase fini ljudi sa saltera, imao bi ja posla za njih, ima posla za sve nego, ljudi biraju.


Poreska uprava

Ovo je naravno posebna tema. Količina birokratije i formulara je nepodnošljiva. A tek odnos prema poreskim obveznicima ...
Obećali ste nam priče iz ove oblasti :)

Saša


Registrovao sam se zbog Vas

Slucajno sam naleteo na ovaj vas blog i od tada se nalazi u mojoj listi omiljenih mesta na vebu. Pravo je zadovoljstvo citati i nauciti nesto novo iz vasih tekstova. Poz, Disha


Super ideje ali misliti i na svakodnevne posledice

Poštovani gospodine Raduloviću

Sa zadovoljstvom pročitam sve vaše tekstove o poreskom sistemu. Tim pre jer nisao upoznao osobu u Srbiji koja zaista razume "disanje" celokupne ekonomije na osnovu nivoa poreskih stopa. Redovno pregledam bilten Javne Finansije ali ne ulazim u analitike uticaja promene poreskih stopa na naš svakodnevni život.

Ne slažem se sa vama oko akciza na cigarete.
Prisutnost vijetnamskog sindroma kod visokog procenta populacije i nedostupnost cigareta može biti veoma opasna po okolinu istih.
Pušim tri paklica cigareta (bez vijetnamskog sindroma, već hiperinflatorna frustracija da sa majkom i bratom podelim jednu paklicu dnevno), i ako mi učestvuju u kućnom budžetu sa manje od 5% (najjeftije)mogu podneti udvostručavanje ili utrostručavanje cena, uz zdravo smanjivanje potrošnje istih.

Ali radi se o siromašnim slojevima. Bogati ako imaju samodestruktivnih sklonosti kupe teže droge. A sirotinja je nadprosečno zavisna od nikotina. A nedostupnost nikotina može povećati nasilje u porodici, na poslu...
Slažem se svakakoo da akcize treba postepeno povećavati.

Hvala na tekstu


Akcize na cigarete

Ovu ovisnost treba lečiti i slažem se radi se o procesu. Ja bih ovome dodao i ekonomski stimulans u vidu ovoga što sam predložio. Ako pogledate malo brojeve koje sam izneo, oni sugerišu balans, ne neravnomerno povećanje cena duvana.

U balansu, prosečna porodica bi ostala na istom: rast primanja = rast poreza na imovinu + rast cene struje + rast cena alkohola i duvana. Onaj ko hoće da uštedi ili potroši na nešto drugo ima izbor: može da štedi struju i može da puši i pije manje.

Saša


Zdravstveno Osiguranje

Sa zadovoljstvom primecujem da je kvalitet predloga i diskusije jako dobar, i za kanadske pojmove. Niz predloga se cine veoma razumni.

Moje pitanje se odnosi na sledeci predlog:

"Ukinuti doprinose za zdravstveno osiguranje. Zdravstvo treba da se plaća iz budžeta države (republike i lokalne samouprave) iz svih poreza, a ne od davanja iz plata....Posledica po budžet? €625 miliona+ €325 miliona + €500 miliona = €1.5 milijardi"

Gde ce Republika da nadje tih 1.5 milijardi ako se ukine doprinos od plata? Tacnije, koji ce to drugi porezi morati da se podignu, i za koliko, da bi se popunila rupa u budzetu koja nastaje ukidanjem zdravstenog doprinosa iz plata?

S postovanjem,


Da ste citali...

... videli bi da pise u clanku.


Odakle novac za reformu

Naveo sam to u tekstu:
- porez na imovinu - €500 miliona
- akcize na duvan, alkohol - €500 miliona
- struja - €500 miliona

Saša


Akcize na cigarete su zamrznute

Koliko mi je poznato, ugovorom o prodaji Duvanske Industrije Niš, akcize na cigarete se ne mogu menjati narednih deset godina.

Druga smešna klauzula ovog ugovora je da se u narednih deset godina ne dozvoljava gradnja drugih fabrika za proizvodnju ili preradu duvana na teritoriji Srbije.


Pridruzujem se čestitkama

Zaista dobar blog. U moru politike nešto sveže i korisno, tolio da sam, eto, bio isprovociram da prodjem kompliaciju registracije i pridruzim se ovoj virtuelnoj raspravi.
A u svemu tome tema "Idelanog poreskog sistema u Srbiji" je definitivno više nego izazov.
Jos jednom čestitam na dobrim temama


Čemu?

Možda će zvučati pretenciozno ali pre onoga "šta treba da se uradi" čini mi se da prvo treba da se dogovorimo šta se hoće. Cilj pa instumenti. Možda i očevidno, ali u sferi poreza pitanje ciljeva je jedno od glavnih. Kada bi jedini cilj bila zaštita životne sredine, konkurentna privreda, rast, više zaposlenih ili prosto više para za državu bilo bi da kazem relativno jednostavno ili bar puno jednostavnije.
Znači prvi problem je konkurentnoct ciljeva oporezivanja Ponekad ti ciljevi idu zajedno ali češće realizacija jednog traži žrtvovanje drugog. U tom smislu konkurentnost tzv privrednih i socijalnih ciljeva je najznaajnija i najakutnija.
Htedoh reći sve u svemu da najviše o čemu možemo govoriti je "relativno idelani poresi sitem"...


Svrha reforme

Šta hoćemo da postignemo? To je svakako ključno pitanje i pokušao sam da ga istaknem i u ovom tekstu i seriji tekstova koji prethode ovom tekstu:
- imamo ogromnu sivu ekonomiju - razlog je iskrivljen poreski sistem
- socijalni sistem nam je ugrađen u cene struje, prevoza, porez na imovinu, grejanje ... - potpuno nepotrebno, umanjuje vrednost tih preduzeća i atraktivnost za investitore
- subvencionišemo bogate - kroz nisku cene struje, porez na imovinu ...
- cena struje daleko ispod evropskih i ispod zemalja u okruženju
- cena cigareta daleko ispod evropshih i ispod zemalja u okruženju
- lokalna samouprava nema instrumente vođenja ekonomske politike - razlog je socijala u porezu na imovinu

Hoću jeftino zapošljavanje, štednju struje, destimulaciju pušenja i konzumiranja alkohola. Hoću ekonomske cene. Hoću socijalni sistem van privrede. Hoću privatizaciju. Hoću onda tešku ruku države protiv monopola. Hoću ravnomeran razvoj Srbije. Hoću utakmicu između lokalnih samouprava ...

Saša


i ja

I nema sumlje da vecina hoce isto. Problem je sto bilo koja mera fiskalne politike (promena poreza) ima na upravo navedene ciljeve razlicito dejstvo. Htedoh reci da je ako se govori o reformi i idelnom(boljem) poreskom sistemu potrebno definisati prioritete. Da li nam je vazno da porezi budu ekonomski neutralni, da li na je vazno da budu pravicni, da li reformom zelimo da nivelisemo drustevne razlike... Dobar poreski sistem bi barem na dugi rok trebalo da omoguci realizaciju svih ovih razicitih ciljeva ali kratorocno pojedinacna mera ce voditi pre realizaciji jednog nego drugog od ovih ciljeva. Ja nemam nikakvu dilemu da je poreski sistem recimo SSSR s obzirom na postavljene ciljeva bio funkcionalan.
Slicno poreski sistemi SAD i Svedeske se znacajno razlikuju, ali su i jedan i drugi "idealni" u pogledu postavljenih drustevnih ciljeva...
U tom smislu, relativnost je apsolutna. Da je nema, do sada bi vec postojao idealni poreski sistem i kopirao bi se od drzave do drzave...
A ono sto bih ja voleo da istanem jeste da "u tom grmu lezi zec". Ocu reci tu je problem.
Ako pogledamo politice programe i glede toga predtsvaljene buduce poreske reforme predstvaljene tokom ovog izbornog cilusa, videcemo mnostvo razlika u ciljevima. Oni nisu bili jasno izarazeni ali su se manifestovali kroz pogodnosti odredjenim drustvenim grupama. Da li treba da objasnjavam da je price o oslobadajnju od oporezivanja prvog stana ekonomski neracionalna i u suprotnosti sa drugim vaznim ciljom ekonomske politike rasta drustevnog proizvoda?
Da ne pricam o razlicitim grupama oje i nesvesni stete koju prave uporno traze povoljniji poreski tretman ovoga ili onoga, stimualciju mera za zastitu zivotne sredine, prelaska na goriva buducnosti i slicno.
Neko bi u Srbiji trebao da zapita sta hocemo. Kad se to jasno definise ostalo ce biti voda...
Ako je cilj stopa rasta drustevnog proizvoda 10% godisnje,onda jedan paket, ako je cilj vise zaposlenih onda drugi i tako redom. Ne negiram da je moguce postaviti vise ciljeva i jednodobno na njima raditi ali neki redosled je nuzan...


Preširoko

Sve je to u redu, samo nama gori kuća, a Jelica se češlja :) Mislim da prvo treba napraviti osnovne promene, pa tek onda ići na stvari o kojima govorite. Ovaj "poreski brod" je strašno nakrivljen.

Saša


Re: Hoću,hoću itd.

Hoću jeftino zapošljavanje:
-Najjeftinije zapošljavanje je u sivoj ekonomiji
crno tržište!
Der Schwarzmarkt war ein Weg,um staatliche Kontrollen herumzukommen.Er war (ist es noch) ein
Weg den freien Markt funkzionieren zu lassen.
Es war ein Weg der Oeffnung.
Citat:Milton Fridman.U svkaom drugom kontrolisanom tržišnom segmentu CENA RADNOG MESTA JE STROGO DEFINISANA TRŽIŠNIM FAKTORIMA i nemože biti NIKAKVE DISKUSIJE O ceni radnog mesta respektivno zapošljavanja.

Hoću ekonomske cene???

U EKONOMSKOJ TEORIJI NEPOSTOJI NEŠTO ŠTO SE ZOVE EKONOMSKA CENA!!!!!
BILO KAKVA DISKUSIJA OVIM POSTAJE NEPOTREBNA.

CENA definicija:

Cena je vrednosni izraz neke robe ili usluge.
In economics and business,the PRICE is the assigned numerical monetary value of a good,srvice or asset.

Nije za očekivati da ni najnovija ekonomska škola COMPLEXITY ECONOMICS započeta 1980 od strane istraživača The Santa Fe Institute postavi termin "ekonomska cena" jer je ovo žargon svakodnevnog politikanstva a ne ekonomska ili tržišna kategorija.

Hoću socijalni sistem van privrede.
Bez komentara.


Preterali ste

Sada ste stvarno preterali, da ne kažem neku težu reč.

Ovaj blog je namenjen i ekonomistima i ne ekonomistima i pokušava jednostavnim jezikom razumljivim prosečnim ljudima da objasni stvari.

Egzaktne definicije nisu interesantne ljudima. To je moja ocena i moja odluka da na ovakav način pišem blog i omogućim svima da daju komentare i razgovaraju na ovu temu bez opasnosti da će neko da im deli packe jer nisu bili egzaktni. Niti su ljudi u školi pa da im tražim da mi daju definicije stvari, da ja proverim da li oni vladaju gradivom, pre nego što popričamo o ekonomiji.

"Primedbe" koje navodite, izvrtanje rečenog, lekcije i ton koji koristite ne vode ničem konstruktivnom. Dajte ljudima malo više prostora ("benefit of the doubt"), pretpostavite pozitivno, pretpostavite da razumeju pojmove ...

Jefino zapošljavanje bez sive ekonomije - pretpostaljam da ste ovo sami mogli zaključiti, ali izgleda smatrate za neophodno da ovo istaknete.

Ekonomski formirane cene znači cene koje su formirane na osnovu troškova i konkurencije, ne politički diktirane. To ljudi vrlo dobro razumeju.

U Srbiji je socijalni sistem u privredi: cena struje, cena grejanja, komunalija, gradskog prevoza ...

Saša


Ugovor o prodaji DIN

Nisam ga čitao. Moguće je to što kažete. Svaki ugovor se može ponovo ugovarati, ne sa pozicije sile države već dogovorom. Sigurno je moguće naći odgovarajuće rešenje.

U oceni ovih prvih ugovora, treba voditi računa o situaciji u kojoj je država bila u to vreme i koliko joj je bila vredna jedna takva investicija i sa stanovišta poverenja investitora i sa stanovišta same kinte.

Saša


Porez na kafiće

Da ne bude samo kritika, sviđa mi se predlog poreza. Kao još jedan predlog na oporezivanje proizvoda koji štete državi (cigarete i alkohol), predlažem dodatno oporezivanje ugostiteljskih objekata, a posebno noćnih klubova. Tu se okreću solidne pare, a takva aktivnost građana direktno smanjuje njihovu produktivnost. Isto možemo da uradimo i sa drugim aktivnostima koje smanjuju produktivnost.


Treća mera 1

"porez na imovinu plaća vlasnik ,ukoliko se izdaje vlasnik ugradjuje porez na imovinu u mesečnu rentu"
Kraj citata.

Ovo što vi predlažete je ne samo fiskalni nego i ekonomski nonsens.Kao prvo ste uveli "porez" na imovinu (osnovna osobina je da optereti vlasnika nad imovinom),ukoliko se predmetna imovina (u poreskom smislu) izdaje i samim tim proizvodi prihod odnosno vodi ka uvećanju imovine, vi na
uvećanu imovinu dodajete (pride) ugradjujete i porez na imovinu koji je sada kao trošak koji se priznaje izgubio fiskalni karakter i postaje ekonomska kategorija.

Ako vlasnik imovine dobije mogućnost "ugradjivanja" poreza u "cenu svoje imovine" samim tim je u potpunosti promašena namera poreza
i omogućeno izbegavanje plaćanja istog poreza a sama mera dodatno opterećuje sam fiskalni sistem,
jer porez dobija tretman troška i kao takav pada na teret svih fiskalnih subjekata.

Da se ovakvom merom neopravdano fiskalna sredstva trpaju u džepove vlasnika sredstava je valjda jasno.

NIGDE SPOMENUTO:

u dva pravca orjentisana diskusija prema najvećem broju poreskih subjekata i kritike potpune blesavosti sistema pokazuje:
1.Zbog nesposobnosti sistema i njegovih službenika 1.345.850 obveznika poreza na prihode poljoprivrednih delatnosti plaća 54 dinara i slovima (PEDESET I ČETIRI DIN.) PO OBVEZNIKU GODIŠNJE.Ministar finansija mora da je veoma ponosan i na sledeći podatak:
2.Čopor od 2.467.591 poreskih obveznika po osnovi poreza na imovinu platio je čitavih 1.523 dinara
ovog DRŽAVNOG ZULUMA PO GLAVI čitaj poreskom obvezniku.Prema podatcima UKUPNA VREDNOST IMOVINE PORESKIH OBVEZNIKA U SRBIJI 16 MLD DIN ŠTO ĆE REĆI 6.471 dinar.Podatci verifikovani.
www.clds.org.yu/pdf-s/poreska reforma 2003 g.
Po ovome su Srbi siromašniji od crkvenih miševa ako gledamo na imovinu.
Srpski seljak je CAR a kao prvi gradjanin svoje imperije skoro da je oslobodjen budalastih državnih nameta koji po veličini godišnjeg iznosa nisu vredni ni jednog pakla cigareta.


Ekonomski nonsense

Niste ovo baš najbolje. Vlasnik nekretnine koja se izdaje, kad odredi cenu izdavanja, u nju ugrađuje sve svoje troškove i trudi se da napravi profit ako može. Ako ne onda nema biznis.

Sistem u Severnoj Americi je porez na imovinu - property tax, sistem npr. u Britaniji je lokalni porez - Council tax. Ova dva poreza su ekvivalentna i na kraju teret nosi onaj ko koristi nekretninu. Problem sa Britanskim pristupom je da ukoliko niko ne koristi nekretninu, niko ne plaća ovaj porez. Mislim da je Američki sistem bolji. Još dodatno sa stanovišta administracije gde ne morate da pratite seljenje stanovništa.

Porez za poljoprivrednike je naravno blesav i treba ga ukinuti. Trošak ubiranja prevazilazi prihode.

Porez na imovinu koji pominjete je u međuvremenu porastao sa 1.513 din na oko 3.200 din u proseku. Kao što sam u više navrata pisao, problem je u dve olakšice koje umanjuju porez 4 do 5 puta. Ukidanje ovih olakšica je jedan od tri stuba ovog predloga. O ovome pišem već mesecima tako da ne razumem baš kako mislite nigde pomenuto :)

Saša


Re:ekonomski sense or nonsense

The Council Tax is main form of local taxation.It is paid by residance to THE LOCAL AUTHORITY.
The base for the tax IS RESIDENTIAL PROPERTY.
Citat Wikipedia.For more:
www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits.

Property Tax

http:// en.wikipedia.org/wiki/property-tax, ovaj sajt daje uporednu analizu ove vrste poreze koja nije isto što i Council Tax.

Pošto su u pitanju anglosaksonske fiskalne kategorije ova materija je nama Srbima i kontinentalcima dostupnija kao porez na nekretnine (jezički) onroerendgoed Nl. belasting a samim tim je property tax približniji pojmu poreza na nekretnine.
U praksi ako pogledamo porez (katastarski prihod) onda je jasno da ni ova definicija nije u stanju da definiše potpunu poresku sumanutost u Srbiji.

Definitivno se može reći da GOMILE PARA leže bukvalno na ulici
a nesposobni asistenti TO UOPŠTE NE VIDE.

Ovo ne umanjuje sadržaj kritike da ako se poreza na nekretnine
pretvori u dozvoljeni trošak (fiskalno) porez gubi osnovni smisao.Evo vam jednog primera koji će "slučaj"pojasniti:
Dok je postojao porez na nekretnine u raznim kontinentalnim državama imao je dve odredbe:jednu kao porez za VLASNIKE a drugu kao porez ZA UŽIVAOCA (IZNAJMLJIVAČE).
Znači i jedna i druga grupa je bila oporezovana,u slučaju da je vlasnik BIO I UŽIVALAC PLAĆAO JE OBA POREZA.

Vaš argument da nema biznisa ako nema profita nije relevantan jer porez u ovom slučaju ne spada u priznate troškove.
Postoje drugi instrumenti koji vode ka poreskom izjednačavanju
ali to je druga priča.
Uostalom ako bi vlasnik porez prikaazao kao svoj dohodak kako ga vi interpretirate onda bi na taj ekstra dohodak platio i ekstra porez.
Porez spada u kategoriju prihoda poreznika al ne i u kategoriju priznatih troškova za oporezovanog subjekta.

Nl.Postoji porez na nekretnine ali se pojavljuje kao PDV .
Ovaj porez je priznati porez za uživaoca (otpisuje se) ali ne i za vlasnika koji ako inkasira ovaj porez mora da ga prosledi državi jer je to njen PRIHOD,zato mnogi vlasnici odbijaju da u ime države ikasiraju ovaj porez jer izaziva manipulativne troškove a osim glavobolje ne donosi ništa drugo,slično je i u drugim kontinentalnim državama.

Uostalom ja smatram da mi nemamo šta da tražimo u anglosaksonskom zakonodavstvu bilo koje vrste jer osim Engleske i Irske svi mi ovde imamo tradicije i korene u tkzv.kontinentalnom Evropskom zakonodavstvi i nemamo šta da tražimo u nama stranim zakonodavstvima i natezanjima sa Amerikancima koji mere galonom bezin ili Engleskim šovinizmom koji nikako da uvede dekadni sistem.


Dozvoljeni trošak

Sad mi je konačno jasno koji deo ste pogrešno pretpostavili(sa mog stanovišta), odnosno nisam objasnio (sa vašeg) :)

Nikako ne predlažem da porez bude dozvoljeni trošak u poreskim prijavama prihoda onih koji izdaju. Profitno gledano, činjenica je da oni koji izdaju, pri određenju cene zakupa, uzimaju u obzir i sve troškove vlasništva uključujući i porez i opravke i ...
Trošak izdavanja se u Srbiji utvrđuje paušalno kao 50% cene zakupa, što je mislim pogrešno.

Saša


Re: dozvoljeni trošak 1

Citat:trošak izdavanja se u Srbiji utvrđuje paušalno ka 50% cene zakupa ???
Ništa mi nije jasno,molim vas da stavite primer.

U Nl. Dld. TROŠAK iznajmljivanja RENTA=KIRIJA=NAJAMNINA JE 100%
PRIZNAT TROŠAK sa stanovišta teorije a takodje i prakse
Recimo: € 1.000.- kirija

bilans stanja izdataka troškovi "stanovanja" € 1.000.-
U slučaju da je plačen PDV 18% (Dld)
knjži se MWS 18% € 180.
----------------------------------------------------------
ukupno € 1.180.-

Daljim kontiranjem poreza se vrši retribucija plaćenog poreza na dodatnu vrednost u visini od 100% (porez se vraća nazad)
a stanarina priznaje kao 100% trošak što ona po prirodi stvari i jeste.


Normirani troškovi

Izdate stan za €300. Poreska uprava vam prizna normirani trošak od:
- 50% - iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa
- 20% - sve ostalo (moja greška, nije 50%)

Platite porez na dohodak od 20% na razliku: 20% od €240 - €48.

Saša


kako razumeti poreze?

Dragi Sasa
Kada sam krenuo u prvi osnovne, ucise me da pisem kose crte, pre nego sam poceo da pisem slova. Kazu to je osnova. Danas pisem ne samo cirilicu i latinicu nego i kineski, kazvaljujuci kosim crtama...
Svajcarce je naterala vlada da razumeju poreze i financije i zbog toga su u tom pogledu prva zemlja u svetu. Jednostavno svaki porezni obaveznik svake godine dobije na kucnu adresu formulare za godisnju poreznu prijavu koju mora da ispuni u zakonskom roku. A da bi je ispunio mora ili ovladati osnovnim znanjima o financijama ili da placa skupe provizije posrednicima. I tako se narod tera da uci "sve" o porezima. I kad narod nauci "sve" ili "nesto" o porezima, steko je prvu i osnovnu prednost za privrednu samostalnost tj. da otvara sam privatni biznis ... a bez obzira sta da otvori mora poreze da razume. Dakle, vidis, vlada svajcarske tera svoj narod da uci da bude samostalan... i na taj nacin posredno ili neposredno privredno sposoban ...
Hocu reci da je ot tebe plemenito da si napisao ovaj clanak i da na taj nacin pokusavas da pomognes ljudima da shvate porezni sistem i poreznu politiku Srbije. Odlicno, hvala u moje ime i ako mi porezni sistem Srbije nikada u zivotu nece zatrebati ... Medjutim, dragi Sasa, to nije nikako opravdanje za nasu sadasnju ili buducu vladu ... koja mora iz korena da promeni nacin razmisljanja, bolje receno oni da se promene koji jos promeniti mogu ... A sta ako ne mogu? Narod je tu ili bolje receno ti Sasa, ja Sasa i svi mi Sasa!!! Dakle, moramo naterati vladu da radi za Srbiju a ne da cekamo od izbora od izbora da se malo zabavimo. To je danas nedostatno ni za osnovnu skolu ... cak nista vise od kose crte.
Puno hvala,

Tvoj brix


Poenta

Ne razumem baš poentu svega ovoga sa kosim crtama i opravdanjem za sadašnju ili buduću vladu. Ko njih opravdava?

Način da se vlada natera je da se građani nauče o porezima i njihovoj važnosti. Prvo uži krug obrazovanih ljudi, pa onda šire ... Onda će građani moći i da procenjuju planove vlade i prave pritiske i preko medija i na izborima.

Poreska uprava je za 2007 godinu spustila nivo primanja nakon kojih morate podenti poresku prijavu sa 5x prosečna plata na 3x prosečna plata. Nadam se da iza ovoga stoji trend i namera da se ovaj nivo dalje spušta.

Zahvaljujem vam na zahvalnici i pohvali moje plemenitosti :)

Vaš

Saša


Peta mera 1

Zaštititi velike potrošače...

Najveći potrošač u državi Srbiji su gradjani a ne "tkzv.veliki potrošači" te po toj logici zaštite vi negirate sami sebe.
Argument prilagodjavanja koji vi navodite koristi se upravo za ovu grupu potrošača,ali na malo pristojniji način:
veliki privredni potrošači svoju potrošnju struje kalkulišu kao trošak u cenu svog proizvoda na čega opet država naplaćuje PDV...

Gradjani opet naterani na visoku potrošnju vodjenjem POTPUNO NEPISMENE ENERGETSKE POLITIKE koja je još uvek aktuelna nisu u situaciji da kroz poreske beneficije AMORTIZUJU zastarele potrošače i uvedu HR = visoko rentabilne potrošače (za grejanje,toplu vodu i kuvanje)

Energetska potrošnja kojom se vi ovde olako bavite je predmet veoma komplikovane prirode i nije rešiv tek tako.Cena energije koja se za sada u Srbiji (sa pravom) vezuje za socijalnu politiku
je ogromna tema koju bi pod naslovom "Srpska energetska kuća" trebalo započeti.

Pogledajte iskustva i aktuelnu problematiku vezanu za energetiku u EU pre nego što pišete o tome jer nije sve u Twh.Inače idete u opasnost i zamke u koje padaju svi ministri energetike pod uticajem privatnog lobija primer ENRON USA

Ukratko pitanje struje treba da bude samo mali deo Strateškog plana razvoja energetike vidi VOLKSWITSCHAFT de.

Suprotno vama ja smatram da odmah treba podići cenu energije svim velikim potrošačima a dobijena sredstva usmeriti kroz subvencije ka amortizaciji i renovaciji ili što je još bolje POTPUNOJ ZAMENI
POTROŠAČKIH energetskih sistema U SVOJINI GRADJANA.
ZAKONSKI ZABRANITI CEPANJE SISTEMA NA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU kako bi se sprečilo stvaranje monopola i dovodjenja u situaciju Nemačke ili Italije.Pogledati Francuski model pa učiti od njih.


Cena struje

Drastično povećanje struje bi uništilo velike potrošače. Cenu struje za njih treba povećavati, ali postepeno. Treba im dati šansu da se modernizuju. EU radi slične stvari.

Ne mislim da se radi o olakosti, kao što rekoste. Nekako ste olako izrekli sud o olakosti. Ekonomske zamke Enron-a ili nestašica struje u Californiji nakon deregulacije su mi dobro poznate. Zamena državnih monopola privatnim nije dobar potez. O ovome smo već razgovarali.

Treba sprečiti svaki oblik monopola. Tačka. Ne slažem se sa zabranom cepanja sistema. Ono ne vodi neminovno monopolu.

Saša


Definisanje cilja je samo pocetak...

Uz pretpostavu da je ipak cilj definisan (dominantna ideja danas i na Blogu i u teoriji uopste je finansijski sto efikasaniji, trzisno sto neutralniji, sto pravedniji (sa vecim ili manjim efektom nivelisanja drustvenog bogatstva) poreski sistem koji ce istovremeno biti u funkciji rasta ukupnog ekonomskog blagostanja drustva i uticati na eliminisanje odredjenih negativnih eksternalija (zagadjenje) i drugih drustveno nepozeljnih pojava)dolazimo do drugog problema: Sta uraditi da se tako realizovani ciljevi (u hijerarjiji prema npr redosledu navedenih ciljeva u prethodnoj zagradi)realizuju.
A to slozicemo se nije lako. Izabrati odredjene intrumente (pojedine poreze) u spretnoj kombinaciji primeniti odredjene mere (preomeniti ih) i cekati efekat...
Ovo je takodje ozbiljan problem (ako govorimo o fisalnoj politici)
Problem je sto se fiskalna reforma uvek sprovodi na zivo. Nema eksperimemntalnih uslova vec ono sto isplanirate (dobro ili lose) direktno neposredno i bez izvinjenja utice na budzet, ukupne ekonomse tokove i onacno na zivot svaog od nas pojednicano. Hocu reci, nije to igra. Drago mi je da Sasa pokusava da ukaze na to, stvar je zaista ozbiljna, zivotna.
Cinjenica da se porezi uvode na zivo i u relanom oruzenju ima za posledicu da preduzete mere kako uticu na okruzenje, tako i to okruzenje utice na efekte tih mera. Promena cene nafte, pogresna faza privrednog ciklusa, rat, prirodna nepogoda... Okruzenje je zivo. I svaog dana se menja. Planiranje i realizovanje bilo kakvih ciljeva u tim uslovima znacajno je otezano.
Ali dobro, pretpostavimo da je oruzenje stabilno. Nema iznenadjenja. Opet imamo problem. Jer i dalje ukupni efekti jednog paketa poreskih reformi ostaju nepoznati... Navescu poznat primer. PDV je uveden u poslednjih 50 godina u velikom broju zemalja. Svaka sledeca zemlja oja je uvodila ovaj porez je bila pametnija za iskustvo svih prethodnih i opet bilo je puno ozbiljnih iznenadjenja. U velio broju zemalja PDV je vodio ozbiljnoj inflaciji. U neima drugima opet nije. Po pravilu poreski prihodi su se povecavali ali stepen tog povecenja od zemlje do zemlje je bio znacajno razlicit. U Srbiji ako se secate, bilo je dosta nedoumica oko toga. Dinic je dosta pricao o tome i zaista uspeo da spreci ozbiljniju inflaciju primenom ekonomskih mera. Ali uupno povecanje poresih prihoda je bilo znatno vece nego sto je oceivano...
Pitanje ukupnih posebno "ekonomskih efekata oporezivanja" je do danas i pored mnogo truda ostalo bez do kraja jasnog odgovora. Trziste se ponekad ponasa racionalno a nekad ako dete kad mu uzmete igracku.
Konacno tu je i ljudski faktor...
Elem u moru tih probelma pametni ljudi se setili, pa umesto tople vode koriste oprobane modele. Sa vremenom poreski sistemi sve vise lice jedni na druge a poreske reforme se sprovode po sistemu dobro uvezbanih kombinacija kao u americkom fudbalu. Igranje sa porezima je hodanje po minskom polju. Retki su oni koji izvode kopernikanske obrte i uvode nova neproverena resenja. (pada mi na pamet specifican korporacijsi porez u estoniji koji se za sada odlicno pokazuje.
To ni u om slucaju ne znaci da poreski sistem u Srbiji ne treba menjati. Naprotiv. Sve primedbe koje Iznosis su na mestu i verovatno bih tom spisu mogao da dodam jos brdo. I citava ideja razgovora i rasprave o tome je zaista dobra, posto ono malo ljudi koji se danas tom temom bave podsecaju na srednjoveovne clanove gildi koji znanje (ili neznanje)ljubomorno kriju i tisinom potvrdju svoj status eksperata. Svetao primer je ekipa iz CLDS koju si vise puta pominjao.
Oni su u stvari kreirali poreu reformu koja se sprovodila od 2001 do 2003 (PDV je bio samo eho starog projetkta na ome imam utisak vise ne rade. Cini mi se da cemo se sloziti da je taj pocetni rezultat ohrabrujuci. I kao sto rekoh igrali su oprezno i uvodili i predlagali proverena resenja. Bez mnogo potresa srbija se pretvara u uredjenu poresku drzavu. Sporije no sto bih voleo... Vec iz njihovih dokumenata se vidi da projeat koji su imali u vidu nije gotov... Naime porez na prihode fizickih lica i sistem osiguranja su nedovrseni projekti. Reforme koje su do sada u ove dva segmenta vrsene su kozmeticke. Sve u svemu cini se da je u ova dva sistema ali i kod sistema oporezivanja imovine (ja bih dodao i PDP-a) dalja reforma neophodna... Zaista bih bio zadovoljan kada bi neko od ljudi koji ce biti u prilici da o tome odlucuje pratio tvoj blog...
Elem dalja reforma nuzna uglavnom se slazem sa tobom (nadam se da "ti" nije problem, pre je izraz postovanja nego nepostaovanja),dalja reforma je nuzna i cini mi se i da je pravac ok. Jedino bih ja to malo sporije barem sa predlozima. Za brejnstorming je ok. Ali daleo od primenjivog resenja. (uostalom cini mi se da je ovo prvo i ideja, pored naravno edukacije koja moram reci prija i razmrdáva)
Cisto da se na tvoju pricu nadovezem i dam orisnu sugestiju...
Naime Povecanje poreza na stanove koje si pomenuo moze imati efekat povecenja cene zakupa. Slozicemo se da to zavisi od elasticnosti trazenje. Ona svakako nije 1 ali nije ni 0. Sa druge strane ona ce mnogo sigurnije uticati na cenu stanova. Naime ako je cena stana od 100 M2 100000 Evra a renta za godinu dana 11000 evra uz kamatnu stopu od 10% na trzistu to je jedna prica. Ali ako je renta za godinu dana posle uvodjenja poreza 9000 (pod pretpostavom elasticnosti traznje izmedju 0 i 1) uz istu kamatnu stopu na trzistu stan vise nece vredeti 100000 nego 90000 Evra (efekat tzv kapitalizacije poreza) sto ce imati svoje posledice u cinejnici da ce dovesti do povecenja trazenje za stanovima ne trzisu pa time i povecenja prihoda od poreza na prenos nepokrtnosti ........ itd.
:)


Cena zakupa

Odlična primedba isto kao i primedbe/pitanja corn mouth-a :) Konačno malo svetla i na moguće negativne posledice. Imam malo i previše pohvala a premalo diskusije za moj ukus :)

Za očekivati je da cene zakupa porastu upravo za iznos poreza. Dva odgovora: i plate zakupaca su porasle, tako da je to potpuno u skladu sa osnovnom idejom. Drugo: kao što kažeš cene zakupa su "ograničene" (zavisno od elastičnosti) cenama nekretnina i kamatnim stopama, tj. mesečnom ratom koju neko mora da plati ako uzme kredit za stan. Rezultat: povećanje rente i povećanje potražnje za stanovima. Kod ovoga već dolazimo do glavnog problema (pored opšteg siromaštva i niskih plata :) stanogradnje: nedostatak dorbog građevinskog zemljišta. Tako odosmo u drugu temu.

Primedbe o tome da možemo samo dobro planirati i nadati se da smo sve predvideli je sasvim na mestu. Ja bih dodao: aktivno upravljati. Meriš, vidiš ne radi, promeniš, dodaš meru ... Ono što meni najviše smeta je pat pozicija u kojoj se nalazimo. Strah od posledica promene nas je paralisao na pola puta. I ne samo nas. Većina zemalja u tranziciji i dalje pati pod slično lošim poreskim sistemima. Npr. naše čitavo okruženje.

Sve temelje poreskog sistema u Srbiji je udario Đelić. Kao što rekoste CLDS je bio veoma aktivan u ovome. Nažalost, na kraju se pamti samo ministar :) PDV je uveo Dinkić, ali ga je pripemio Đelić. Nažalost, na kraju se pamti samo ministar koji je to izveo :)

I am a passanger.

Saša


Re: cena zakupa 1

Cena zakupa se u EU NE MENJA zbog poreza a ponaosob ne poreza na nekretnine.Ovaj porez trenutno doživljava transformaciju u PDV
i kao takav nema više lokalni značaj alokacije sredstava.
Kao PDV ovaj porez spada u direktne poreze i ne utiče na imovinski sastav zato što gubi načelo imovinske ad valorem takse i postaje predmetom oporezivanja dodatne vrednosti,u ovom slučaju tržišne rentalne cene.

Kad već spominjete clds koji po meni nije ništa drugo do istureni šalter USAID kako bi se "na naučni način" omogućilo
punjenje džepova Bearing Pointa a za velike pare prodala vlastita "pamet".Sumnjivi interesi naših "akademika" samo doprinose opštoj zavrzlami i njihova nesposobnost postaje bezobrazluk.

Primeri:

-uvodjenje NCSS statističkog softver-a ???
-na strani 23 reformi kao fiskalni instrument se spominje SAMODOPRINOS.Da isti nije fiskalni instrument znaju valjda i magarci.
-CLDS "definicija imovinskog poreza PREDSTAVLJA KRUNU GLUPOSTI I NEZNANJA A ZVUČI OVAKO: citat: pod porezom na imovinu podrazumevaju se svi porezi čiji su obračun i naplata vezani
ZA NEKRETNINE pri čemu se izdvajaju:

-porez na promet nekretnina (porez na prenos apsolutnih prava)
o ovoj "novom" pravnom terminu sam ovde na blogu već pisao i mogu samo da dodam da mi zvuči kao i KOHABITACIJA.
-porez na nasledje i poklon
-porez na imovinu (nekretninu)
Skoro da je nepotrebno spomenuti da ukoliko se prihvati ova "definicija" se gubi univerzalnost ekonomske kategorije imovine.
Preporučujem čitanje civilnog prava kontinetalnih država EU
posebno delove o nasledju i poklonu koji daju posebnu pravnu osnovu i definišu ovaj deo prava.

Str.123 Predlog reforme 1 clds.
citat: Porez na imovinu ne treba da ima bilo kakav alokativan karakter - on treba da ima ISKLJUČIVO FISKALAN EFEKAT.
Pošto se ovom rečenicom BRKAJU EFEKAT I KARAKTER u daljem tekstu je data i alternativa ovom porezu,kroz spominjanje GLAVARINE i anglosaksonskog ekvivalenta (Community Pool Tax)
i/ili Lump-sum Tax,kao i negativnosti istog spominjući iskustva svojih naredbodavaca.
Zaboravljajući da je Glavarina nasledjena Turska taksa i prva koja je uvedena u Srbiji predlagači reforme(?),pokušavaju da u "novo" srpsko društvo imputiraju Američke i Engleske gluposti,
i sve to dok im NAŠA ISKUSTVA STOJE POD NOSOM.

MINISTARSTVO FINANSIJA:

TREBA DA KONAČNO POČNE DA RADI ONO ŠTO MU JE ZADATAK NA OVOM POLJU DA KREIRA I IMPLEMENTIRA NACIONALNU PORESKU POLITIKU
A NE DA OVU OBLAST OSTAVLJA NA MILOST I NEMILOST SUMNJIVE "POMOĆI" SA STRANE.
Trpanje stranih faktora i "pameti" nikome nije donelo dobro
pa neće ni nama.

Odavanje počasti ministrima finasija za nešto što bi država
uradila i bez njihove ličnosti (stekli se ekonomski i tržišni uslovi) smatram NEUMESNIM jer NE DONOSI ZAKONE MINISTAR ILI VLADA NEGO PARLAMENT A ULOGA MINISTRA JE U OVOM SLUČAJU ČISTO ČINOVNIČKA.Da spomenuti ministri u svojoj uobrazilji sebe vide kao neke reformatore je stvar patologije ličnosti ali činjenica je da je PDV u EEZ uveden 1969 (trideset godina kasnije asistent Dinkić "otkrio" postojanje istog).
Tvrditi da je gazda Djelić udario "temelje" je ispravno ali treba dodati da je to učinio TOLIKO NEPISMENO I NAKARADNO DA
NA TIM TEMELJIMA NIJE MOGUĆE SAGRADITI NI OMANJU ŠUPU A O NEKOM SISTEMU DA I NE GOVORIMO.

Svi temelji modernog poreskog sistema u Srbiji SU SADRŽANI U PRETHODNOM ZAKONODAVSTVU, OD FISKALNE SAMOSTALNOSTI SRBIJE OD TURSKE PA DO DANAS SAMO IH TREBA EVALUIRATI NA PRAVILAN NAČIN I NARAVNO USKLADITI SA POTREBAMA MODERNE SRPSKE DRŽAVE.
OSNOVNO U ZAKONODAVSTVU JE NJEGOVA KONTINUIRANOST I DUGOTRAJNOST.SUKSESIVNA NADGRADNJA PORESKIH ZAKONA I IZGRADNJA
SISTEMA MOŽE SE URADITI SAMO PRIMENOM ANALIZE SADAŠNJEG STANJE
I EVALUACIJE.
BILO KAKVA AD HOC PROMENA PO UGLEDU NA OVAJ ILI ONAJ MODEL VODI U NEMINOVAN DISKONTINUITET PRAVA A SAMIM TIM I U KOLAPS
PONUDJENOG MODELA (najbolji primer katastarski prihod,kome ni komunisti nisu mogli da naude, a,nemogu ni ovi sada) a
implementiranje TUDJIH NORMI u Srpsko društvo je kontraproduktivno kratkotrajne je prirode.


Al' ste vi ljuti :)

i nepopustljivi :)

Ne vidim nikakav problem što USAID arči svoje pare na Bearing Point. To sam im i direktno rekao i to ne samo jednom. I sami to znaju. Njihove pare, tj. pare njihovih poreskih obveznika, njima raspolaže njihov kongres, pa nek' arče. Najviše se zbog ovoga nerviraju amerikanci u Beogradu.

Imamo veliki diskontinuitet od 1941 do 2000. Đelić je udario temelj 2000, nakon fantastično iskrivljenog sistema samoupravnih gluposti. Nije sve najbolje. Možda bi neko drugi mogao bolje. Ali ne mogu da sudim jer nisam bio u njegovim cipelama. Mislim da samo oni koji su preuzeli vladu 2001 znaju u kakvom je katastrofalnom stanju država bila. Sigurno je da su pravili greške. Ali je nepobitno, da su uradili mnogo više dobrog.

Saša


Re:al' ste vi ljuti 1

Mislim da se "morate" složiti samnom da NIKO NE ARČI PARE UZALUD
i da iza svakog poteza kada je kapital (ne novac) u pitanju stoji tačno unapred definisan interes.
Kao što sami definišete USAID arči pare svojih poreskih subjekata a sve zarad interesa KAPITALA o čemu isti subjekti nemaju pojma ( pogledajte info o firmi Halibarton Potpredsednika
USA ima ih mnogo-irački aktiviteti)

Drugo ja stojim na stanovištu da Srbija treba da prestane da se ponaša kao prosjak jer mi to nismo,ali nas naši političari pretvaraju u to moljakajući svuda za neku pomoć koju posle sebi (najveći deo) trpaju u džep.

Na nacionalnom nivou NAROD MOTIVISATI ZA PROMENE (videti pokret Forza Italia) na bolje NE UPOTREBOM BLESAVIH SLOGANA VEĆ PRIMENOM KONKRETNIH MERA.
Ministarstvo finansija da shvati da je ministarstvo jednog naroda a ne istureno pomoćno odeljenje WB,MMF-a a bilo koji ministrar da je ELEKTIRANI SLUŽBENIK NARODA A NE SERVISNA SLUŽBA DUGOVA KOJI SE OD 1972 na ovamo U IME NARODA GOMILAJU a da narod o tome niko ništa i ne pita (vidi izveštaj Svetske Banke).

DISKONTINUITET

NE POSTOJI NIKAKAV DISKONTINUITEN ZAKONODAVSTVA U SRBIJI OD OSNIVANJA PRVE SRPSKE DRŽAVE (NEMANJIĆA) PA DO DANAS.
OVO JE PONAOSOB IZRAŽENO U PORESKOM ZAKONODAVSTVU U KOME SRBIJA DRŽAVA SRBIJA IMA KONTINUITET DUŽI OD 1.000 GODINA.
FISKALNO ZAKONODAVSTVO NEMANJIĆA ZAMENJENO:
-FISKALNIM ZAKONODAVSTVOM TURSKE, OVO ZAMENJENO:
-FISKALNIM ZAKONODAVSTVOM SRBIJE 19 VEK posle sticanja fiskalne samostalnosti Srbije (stoji na ovo blogu pod Srpskim Ekonomistima OVO ZAMENJENO:
-FISKALNIM ZAKONODAVSTVOM AUSTO-UGARSKE OVO ZAMENJENO:
-FISKALNIM ZAKONODAVSTVOM KRALJEVINE SRBA,HRVATA I SLOVENACA A
POTOM FISKALNIM ZAKONODAVSTVOM KRALJEVINE JUGOSLAVIJE OVO ZAMENJENO:
-FISKALNIM ZAKONODAVSTVOM TREĆEG RAJHA NEMAČKE OVO ZAMENJENO:
-FISKALNIM ZAKONODAVSTVOM FNRJ OVO ZAMENJENO:
-1950-1953 TRNZICIJOM (JEDINOM PRAVOM TRANZICIJOM SA ODGOVARAJUĆIM EKONOMSKO DRUŠTVENIM REFORMAMA) KOJE ZAKONODAVSTVO JE NAJVEĆIM DELOM I SADA U PRIMENI.

PROMENAMA ĐELIĆ/DINKIĆ NISU UČINJENE SUŠTINSKE REFORME PORESKOG ZAKONODAVSTVA I NJEGOVA REDEFINICIJA U SMISLU KREIRANJA NOVIH PORESKIH ODNOSA VEĆ JE URAĐEN FACE LIFTIG ZAKONODAVSTVA SA PRATEĆIM OSAVREMENJAVANJEM (PDV) ZA ČEGA SU TEMELJI POSTAVLJENI KONTINUITETOM FISKALNOG ZAKONODAVSTVA UKLJUČUJUĆI NAROČITO PERIOD 1945/46 POTOM 1950/52.U PERIODU TRANZICIJE KADA SU FORMIRANI TEMELJI SADAŠNJEG FISKALNOG ZAKONODAVSTVA.

2006 KANCELARISKO PARTIJAŠKI USTAV JE DRUŠTVENU SVOJINU ZAMENIO ŠTO DRŽAVNOM ŠTO JAVNOM NE DIRAJUĆI PRITOM U JAVNA PREDUZEĆA (SVOJINA JOŠ NEJASNA -NEDOSTATAK PRATEĆEG ZAKONODAVSTVA) KOJA SU UPORIŠTE I GLAVNI GENERATOR PARTIJAŠKE NAM DRŽAVE.
NASTAVLJAJUĆI DOBRO UHODANI SISTEM UPRAVNIH I IZVRŠNIH ODBORA
(FANTASTIČNO ISKRIVLJEN SAMOUPRAVNI SISTEM) KAO CENTAR SVOJE VLASTI I GLAVNI IZVOR PARTIJSKIH PRIHODA I PRIVILEGIJA I ĐELIĆ/DINKIĆ BRATSKO PARTIJAŠKI JAŠU NA OPROBANOM SISTEMU SOCIJALISTIČKOG KAPITALIZMA A BILO KAKVA PRIČA O NEKIM REFORMAMA NIJE NIŠTA DO PRODAVANJE MAGLE NAIVNIM.

PRIČE O TRANZICIJI SU OBIČNA FARSA ZA NAIVNE JER KAO ŠTO SAM REKAO NA OVOM BLOGU TKZV.DEMOKRATSKOM TRANZICIJOM OSIM DEKLARACIJE KAPITALIZMA (SADRŽANOM ISKLJUČIVO U DOMENU PRIVATNE SVOJINE) DO PARTIJAŠKOG USTAVA 2006 NIJE BILO NIKAKVIH ZNAČAJNIH PROMENA.
"MODERNI"PRTIJAŠKI USTAV JE SAMO NOMINATIVNO (DEKLARISAO DRUŠTVENU SVOJINU KAO JAVNU ,DRŽAVNU I PRIVATNU) PROMENIO VEĆ POSTOJEĆE ZATEČENO ADMINISTRATIVNO STANJE DOK SU SUŠTINSKE REFORME POTPUNO IZOSTALE.UKRATKO DEMOKRATE JAŠU NA SAMOUPRAVNOM SOCIJALISTIČKOM KONJU I TO ĆE POTRAJATI.


Niko ne arči pare bez veze

Ne slažem sa da niko ne arči pare bez veze. Dapače, znam da arče :)
Ne znam koliko dobro poznajete USAID i njihov sistem donacija i zakone i propise koji ga uređuju, ali oni su upravo primer arčenja para bez veze. Nadobudni liberalni sveznajući političari su smislili da svetu treba pomoći u promociji kapitalizma i demokratije odvojili pare, NGO i konsultantske kuće osvojili ovo tržište i arče te pare. Svake godine se arči određena svota, NGO i konsultantske kuće predlažu projekte ... Ovo se sve mnogo više tiče amerikanaca i njihovih para nego nas.

Vi implicirate nameru da se upravlja državama kao što je Srbija. Sva moja iskustva mi govore da ova namera ne postoji.

Sa drugim delom se slažem: prihvatiti sugestije bez da znate zašto ih prihvatate je blesavo. Razlog: zato što nam kažu konsultanti, nije razlog i ne oslobađa nikoga od odgovornosti za učinjeno. Ili barem ne bi trebalo. Slogani su štetni kao što kažete. Mislim da političari potcenjuju birače. Jedan od mojih profesora je uvek govorio: i najkomplikovanija stvar se može objasniti prosečnom čoveku. Nije problem u onome koji sluša, problem je u onome koji objašnjava. Ako ne umete na jednostavan način objasnite stvari, verovatno ih i sami ne razumete. Mislim da se oko ovoga slažemo.

Oko javnih preduzeća se potpuno slažemo.

Meni je diskontinuitet vrlo vidljiv. Mnoge stvari o kojima govorite stoje u određenoj meri, ali ne tako drastično. Zakoni su pomereni mnogo brže i radikalnije nego svest i državnih službenika i ostalih građana. I to dolazi. Mislim da je od značajnih promena još ostalo ovo što predlažem da počnemo da ličimo na poreske sisteme zapadnih zemalja. I onda će u tom novom okviru rasti neke nove generacije ne opterećene prošlošću kojih će biti sve više, i jednog dana kada se i vi i ja probudimo, ono što nismo primećivali, a raslo je pored nas, će postati norma i sve će već biti drugačije. Normalno. Sa normalnim problemima i evolucionim promenama.

Saša


Re: niko ne arči ...ili " i Bog stvori čoveka po svom obličju

Citat: zakoni su pomerani mnogo (valjda menjani) brže i radikalnije nego svest i državnih službenika i ostalih građana.

Izgleda da ipak niste beznadežan slučaj je uvidjate jednu od AKSIOMA DRUŠTVENOG PONAŠANJA.

DEKLARATIVNO MENJANJE DRUŠTVENOG RAZVOJA AD HOC JE REVOLUCIONARAN POKUŠAJ PROMENE DRUŠTVENIH ODNOSA SVOJSTVEN POLITIČKIM GRUPACIJAMA A POTPUNO STRAN INERTNOSTI DRUŠTVA KOJA JE IMANENTNA SVIM LJUDSKIM DRUŠTVIMA U PISANOJ ISTORIJI (od Hamurabi-ja do danas).

Osnovna aksioma prava: DONOŠENJEM ODREDJENOG ZAKONA ZAKONODAVAC
(NE DRUŠTVO) OZAKONJUJE POSTOJEĆE STANJE DRUŠTVENIH ODNOSA.
NAČELO DONOŠENJA ZAKONA A POSTERIORI.
U Srbiji se RADI SUPROTNO i zato nije ni čudo "ŠTO SE DO SADA NIJE DESILO DOMOKRATSKO ČUDO" koje se neće ni desiti.
DEKLARATIVNO NAMETANJE ZAKONA SU IZVELI KOMUNISTI 1943 koje je dovelo do dubokih društvenih promena i formiranja novih društvenih odnosa.
KAPITALIZAM NIJE DEKLARATIVNO UKINUT VEĆ JE SPROVODJENJEM TRANZICIJE 1950 ih URADJENA I DUBOKA REFORMA DRUŠTVENIH ODNOSA
EVALUACIJOM (NEPOTPUNOM) NA VIŠI (DRUGI) NIVO.
I TADA SU OVE STVARI NAZIVANE DEMOKRATSKIM REFORMAMA DRŠTVENIH ODNOSA,I NA VELIKU ŽALOST DANAŠNJIH EVRO-DOLARSKIH DEMOKRATA
SRVARI SU REZULTIRALE NOVIM DRUŠTVENIM NORMAMA.

SLUŽBENICI SU U SVIM DRŠTVIMA NAJTUPAVIJI NEDOVOLJNO OPISMENJEN SLOJ STANOVNIŠTVA KOJI JE PO PRIRODI SVOG POSLA
UVEK REAKCIONARAN I PROTIVAN BILO KOJOJ VRSTI PROMENA.
Komunisti u Jugoslaviji su bili u jedinstvenoj prilici da koristeći REVOLUCIJU i TRANZICIJU OTERAJU SA VLASTI ČITAV PREĐAŠNJI KADAR (parazita?) I DA DOVEDU SVOJ KADAR KOJI JE SPROVEO REFORME A U KASNIJEM PERIODU '70 UZJAŠIO DRUŠTVO
POSTAJUĆI GLAVNI KOČNIČAR DRUŠTVA I PROMOTER SOCIJALISTIČKO ETATISTIČKOG DRUŠTVENOG MODELA VODEĆI U KOLAPS CELO DRUŠTVO.
EVRO - DOLARSKA DEMOKRATIJA NIJE SMENILA TKZV.SREDNJI KADAR
KOJI JE DE FACTO NA ČELU DRŽAVE I STVARNO UPRAVLJA ISTOM.

Ono što vi hoćete "da počnemo da ličimo na poreske sisteme zapada će doći tek kada se usklade interesi administracije
(kadra koji upravlja državom) i velikih društvenih grupa na jednom drugom nivou.
Na sadašnjem nivou razvoja Srpskog društva interesi kadra i širokih narodnih masa su ISTI I USKLADJENI a promene moraju da sačekaju bolje dane.
Što pre shvatite shemu upravljanja državom to će vam pomoći
da shvatite na kom UPRAVNOM NIVOU se zakoni zbilja provode u delo i postaju svakodnevnica.

Kad je u pitanju USAID (a i EUAID) pogledajte PRE NEGO ŠTO IH OGLASITE FILATELISTIMA , NOVOM VOJSKOM SPASA ili SAMARIĆANSKIM
HARI KRIŠNA POKRETOM povezanost istih sa CIA,Home Security,NSA Trilateralne komisije itd.
Pogledajte i YUAID za Afriku Arapske zemlje '60 i '70 ih.

Uostalom kada imate nameru da se pozabavite razlikom izmedju
NOVCA I KAPITALA?


Beznadežan slučaj

Inače do sad sam bio beznadežan slučaj.

Duboko se ne slažem sa postavkom problema, kao ni sa konstatacijama. Najbolje da prekinemo, dok smo ahead.

Saša


:))))

Da probam ponovo... Realnu cenu neretnine ako vam je data godinja renta mozete izracunati tako sto cete tu rentu posmatrati kao prihod od kapitala koji pomnozen sa 100 i podeljen sa prihodom koji 100 (recimo evra) za isti period daje na trzistu. Npr, ako je renta od stana zá godinu 5000 evra a kamata na ziv novac na trzistu za godinu 10% vas stan vredi 5000*100/10... Ako morate da platite porez(koji ranije nije postojao a sve ostale velicine su iste) a ne mozete da to prevalite na zakupca (a to prevaljivanje za sve zakupodavce ne moze biti sto posto) vrednost vaseg stana (tacnije prosecna vrednost svih stanova na trzistu) ce realno pasti. Vasa primedba stoji, tesko je ocekivati da ce se u kratkom roku to osetiti ali na dugi rok sigurno hoce.onacno to i nije bila moja poenta vec da se u analizi lako nesto mozda vazno moze izgubiti iz vida. Htedoh reci treba biti oprezan.
:)


kamata na ziv novac na trzistu....

s tim sto je ta kamatna stopa "risk adjusted". iz nekog razloga (koji je suprotan efficient market theory) equity markets i trziste nekretnina su razdvojeni, pa imaju razlicite risk-return profile. sta je kamata na ziv novac? nisam sigurna da je to prava kamatna stopa koju treba koristiti.

druga stvar je sto ti gledas na nekretninu kao na "perpetuity" (tvoja formula), sto obicno nije, posto ljudi kupuju nekretnine i zbog aprecijacije cene, sto bi malo izmenilo formulu [SUM(CFn)/(1+r)n+CFFIN/(1+r)n+1]


Uh :)

Izvinjavam se na nepreciznosti. Malo je blog malo je kasno malo. Mislim na kes i sl(M1).


ne znam zasto bi koristili tu kamatnu stopu,

posto je rizik na investiciju u nekretnine mnogo veci.

ali, meni je jos zanimljivije da aproksimirano koliki je required return na ovu vrstu investicije kod nas, mozemo da uzmemo tvoju formulu. dakle, daj na primer, koliko kosta neki stan, za koliko se izdaje. i odatle da izracunamo required return. mislim da sam citala da je u bgd m2 oko EUR 2,000. i da se garsonjere izdaju za oko EUR 250. ako je tako, uzmimo garsonjeru od 30 kvm, tvoja formula nam daje (bruto) rate of return: (250*12)/60,000=0.05 sto je jako malo, uzevsi rate of return trzista kapitala. onda je meni zanimljivo zasto je to tako. (ili sam koristila skroz pogresne pretpostvake)

evo mene trolujem, ali mi to bas zanimljivo.


Brook dear,

da li dajesh privatne savete za investiranje?:)))


Renta u centru Bg

Računica vam je otprilike tačna. I nije trolovanje osim one formule gore :)

U centru Beograda je oko €2000 po kvadratu za garsonjere, npr. 30-40 m2. Renta je oko €300 zavisno od lokacije i kvaliteta. Pored ovoga onaj koji izdaje plaća i porez na imovinu. Zakupac plaća komunalije. Za veće stanove je cena po m2 manja, oko €1500. Slično je i u atraktivnim delovima Novog Beograda. Dedinje i Senjak su poseban slučaj. Van toga, cene su oko €1000 m2.

Jedan od problema je što koliko ja znam ne postoje ozbiljne studije i statistike tržišta nekretnina. Ljudi ocenjuju cene po oglasima, koji su po pravilu naduvani preko 10% često i preko 20% u odnosu na ostvarljivu/ostvarenu cenu. Pa kad stan čeka kupca preko 3 meseca ... Nema mesečnih izveštaja, nema trendova, nema analize ... Rekla/kazala agenata za nekretnine kaže da je tržište u 2005 bilo slabo, u 2006 se poporavilo.

Razmišljanja o tome da li je bolje držati novac u nekretnini i ubirati rentu ili uložiti negde drugo je potpuno strana za Srbiju. Ovo je dodatno podvučeno porezom na prenos apsolutnih prava od 5% koji onemogućava efikasan izlazak iz investicije u nekretninu. Sa druge strane pitanje da li kupiti ili rentirati je ograničeno kreditnom sposobnošću zakupaca i da li imaju novac za učešće. Zbog svega toga, gospođa Ranka koja ima garsonjeru od 30m2 da oglas u novinama, zna otprilike cene drugih u okolini, uzme zakupca, ubire svojih 250-300 evra, porez na imovinu joj je mali i ne razmišlja mnogo.

Saša


Bas ste ljuti :)))I

Da probam da kazem nesto i ostalom...
CLDS nije savrsen, ali kvalifiacije gore izrecene sigurno nisu primerene. Ako je neko spreman da plati da neko radi u interesu Srbije, bio to USAID ili neki "ić" to jos uvek ne znaci da to nece biti u opstem inetersu. Kao sto ste rekli zakone donosi Skupstina, CLSD je "samo" uradio studije i dao predloge koje je Skupstina mogla da usvoji ili ne. Mozda vi imate bolje informacije od mene i mozda su vam dostupne bolje analize, ali ja do sada bolje studije od njihovih na srpskom jeziku nisam procitao (eto da iskoristim priliku i da vas zamolim to podelite samnom ako takvih ima, bice mi zadovoljstvo da ih procitam).
U tom smislu ni kvalifikacije o učesnicima na tom projektu ne mogu da podelim sa vama. Ja za bolje u toj oblasti u Srbiji ne znam. Ako ih ima voleo bih da cujem njihova imena...
Sto se tice "samodoprinosa" kao fisalnog instrumenta on to, izvinite definitivno jeste. Kao i svaka druga "dazbina". Znate, o terminologiji se uvek mozemo ne slagati.
Ovo za imovinske poreze je barem "sporna" definicija i tu slazemo. Ne znam sta su hteli da kazu ali ovako van konteksta primedba deluje na mestu.
Konstatacija o porezima na imovinu kao porezima koji imaju iskljucivo fisalnu a ne i alokativnu funkciju, mi deluje ok. Jedino primedba na nivou terminologije ostaje na mestu.
Sto se tice, proverenih srpskih iskustava i viseveovnog kontinuiraniog razvoja nacionalnog poreskog sistema...
Pa dobro da kazem ovako. U jednom se slazemo. U bilo kakvoj pravnoj reformi mora se voditi racuna o tradiciji i da kazem tako "duhu nacije". Slazem se, stvarno ima mnogo slucajeva gde je radikalno menjanje imalo negativnih posledica (zasto mi pada na pamet 1945). Strane norme se bez sumlje ne smeju na slepo preuzimati, vec se uvek moraju prilagodjavati "narodnom duhu". Mislim da cemo se u ovome sloziti i Vi i Bogisic i ja.
Ali ocena naseg poreskog sistema kao visevekovnog i njegovog kontinuiteta od Nemanjica do danas...mi zaista deluje groteskno. Em sto takav kontinuitet realno nepostoji (osim u cinjenici da je neko uvek naplacivao poreze)em sto se poreski sistem toliko brzo razvijaju da Nauka o porezima do pre sto godina nije ni postojala kao posebna disciplina.
Konacno ni Djelic ni Dinkic nisu kreatori poreskih reformi ali verujte mi na rec nije ni Skupstina Srbije.
Ni G. Djelicu ni G. Dinkicu porezi nisu "Hauptfach". Velicina prvog je sto je u svoj tim ukljucio takve a drugog, iako to nije uradio sto je njihov projekat nastavio da sprovodi.
Znate uvek je bolje uciti na greskama drugih. I treba biti majstor pa reci "ne znam" i pitati za savet onoga o zna vise, kao sto radi (isreno se nadam) buduci Premijer Srbije kada pokusava da za savetovanje zainetersuje Stigliza i drugare... Apsloutno se ne slazem da ne treba primenjivati iskustva ( ovde kao da fali pridev "trulog") zapada. Ona su, kao sto vec napisah, pouzdana, korisna i sigurno u funkciji boljita i vaseg i mog.
Konacno slazem se sa vama u oceni da je nas poreski sistem daleko od savrsenog i da ga treba dalje menjati. Ono gde se cini se ne slazemo je sto ja imam utisak da stvari idu na bolje...

U stvari ja se samo trudim da budem oprezan sa kvalifiacijama...


Re: igipop

USAID NIKADA NIJE I NIKADA NEĆE RADITI U BILO ČIJE IME I ZA BILO ČIJE DRUGE INTERESE OSIM INTERESA US ADMINISTRACIJE.
Bilo koja druga definicija ove interesne grupe je POLITIČKI NAIVITET ILI NAMERAN/NENAMERAN POKUŠAJ OBMANE AUDITORIJUMA.

KONTINUITET PORESKOG SISTEMA.
Poreski sistem u Srbiji ima kontinuitet kroz vekove jer se radi o poreskom sistemu a ne o vlasnicima država u čije ime i za čiji račun je isti funkcionisao.
Kontinuitet nije sadržan u GAZDAMA I TERITORIJALNOSTI FISKALNOG
SISTEMA VEĆ U NJEGOVOJ DRUŠTVENOJ FUNKCIJI KOJA JE KONTINUIRANA I POTPUNO NEZAVISNA U ODNOSU NA ONOGA KO DONOSI FISKALNE ZAKONE.
OD HAMURABIJA DO DANAS FISKALNI SISTEM POSTOJI KAO VITALNA FUNKCIJA UPRAVLJANJA DRUŠTVENOM IMOVINOM
Jedan od osnovnih principa fiskalnosti je eksteritorijalnost i univerzalnost (KATOLICIZAM).
Grčki KATOLIKOS=UNIVERZALNOST.

Ono što vi ne razumete je DA NE POSTOJI NAŠ PORESKI SISTEM
VEĆ DA JE NAŠ PORESKI SISTEM TERITORIJALNA VARIJANTA UNIVERZALNOG EKTERITORIJALNOG PORESKOG SISTEMA STROGO DEFINISANOG DRUŠTVENO KAPITALNIM STEPENOM RAZVOJA LJUDSKE ZAJEDNICE.

U GORNJRM TEKSTU SAM NAMERNO UPOTREBIO POJAM KATOLICIZMA KAKO BIH RAZJASNIO OVU ENIGMU.
Vekovima su "katolici" bili "pretplaćeni" na svoju verziju pravoslavne doktrine.
Pod pritiskom pameti katolici su se pomirili (teškom mukom)
da univerzalnost hrišćanske vere podele sa drugim JERETICIMA
poput pravoslavaca=katolika istočne varijante hrišćanstva.
Uvodjenjem pojma rimo katolicizma je u nauci rešena enigma principa univerzalnosti i eksteritorijalnosti.
U istom ovom kontekstu stoji i kanonizovano shvatanje pravoslavnosti SPC koja pretvarajući UNIVERZALNI PRINCIP HRIŠĆANSTVA (KATOLIKOS = UNIVERZALNOST) U TERITORJALNO OGRANIČENU FUNKCIJU SEBI LEGALIZUJE VLAST NAD PASTVOM.

ŠTO PRE SAGLEDAMO "NAŠ" PORESKI SISTEM KAO DEO UNIVERZALNOG
DRUŠTVENOG SISTEMA TIM PRE ĆE BITI OMOGUĆENE INTEGRACIJE "NAŠEG" SISTEMA U GLOBALNI FISKALNI SISTEM.

TEMOM ĐELIĆ/DINKIĆ I NJIHOVOM VEZOM SA FISKALNOM MATERIJOM
NE ŽELIM DA SE BAVIM JER ISTIM JE "hauptfach" VLAST=JA = OPET VLAST =JA.
ŽALOSNO JE DA U SVAKOM DRUŠTVU IMA OVAKVIH INDIVIDUA.
VELIČINE KOJE POMINJETE OVE DVOJICE JE U ZAJEDNIČKOM MESTU NA EKONOMSKOM OTPADU ISTORIJE SRBIJE.

NAUKA O POREZIMA I VAŠE TVRDNJE DA ISTA NIJE POSTOJALA DO PRE STO GODINA,SAVETUJEM DA PRVO POGLEDATE ISTORIJU I FILOSOFIJU NAUKE PRE NEGO TVRDITE.
Pre sto godina nije postojala ni ANTROPOLOGIJA ALI TO NIJE SMETALO DA POSTOJI ČOVEK.


Re: Zabrana cepanja sistema

Prilikom vašeg komentara zaboravili ste da navedete argumente
koji su razlog vašeg neslaganja sa cepanjem sistema na proizvodni i distribucioni deo.

Osim što vodi povećanju cene ovo cepanje sistema neminovno vodi ka monopolu jer ko ima svojinsko pravo nad distribucionim sistemom monopolistički diktira otkupnu cenu od proizvodjača a samim tim diktira monopolističku prodajnu cenu krajnem potrošaču.

Liberalizacijom struje u EU i ukidanjem nacionalnog monopola nisu postignuti ama baš nikakvi rezultati a cena struje stalno skače.
Interesuje me gde ste vi našli da EU pruža bilo kakve olakšice
"velikim potrošačima".
Savetujem da pogledate situaciju oko monopola i ostalog u Nemačkoj www.frontal21.de


Cepanje energetskog sistema

Velika tema van okvira ovog bloga. Samo par stvari.

Cepanje sistema ne vodi neminovno monopolu. Kao što rekoste, monopol je u distribucionom sistemu i njega ne treba ni prepustiti jednoj kompaniji. Više puta sam pomenuo: ako niste u stanju da kreirate konkurenciju, bolje ostaviti državni monopol. Državni monopol je bolji od privatnog. Svi problemi sa privatizacijom energetskog sistema se spotiču o ovaj, po meni, postulat.

Npr. veliki procenat struje u Kaliforniji se dobija od gasa. U grubo rečeno, u Kaliforniju ulaze dve cevi: jedna iz Kanade, jedna iz Texasa, svaka oko 50%. Monopol. Onu iz Texasa kupio Enron, pa "lažnim" ugovorima (njegova ćerka firma) zakupio 90% kapaciteta cevi, taj kapacitet držao praznim, i veštači proizveo krizu dostupnosi gasa. Cene eksplodirale, a samim tim i cene struje. Bez obzira što nije bilo krize kod proizvođača gasa, nisu imali kapacitet cevi da dostave taj gas potrošačima.

Ne postoji razlog zašto ne možemo kreirati tržište proizvođača i omogućiti privatnu inicijativu u proizvodnji električne energije: vetar, sunce, hidro ...

I lokalnu distribuciju je moguće privatizovati, ali ne tako što se jednoj kompaniji prepusti mreža već se privatizuje customer service. Ali kao što rekoh, ovo prevazilazi okvire ovog bloga.

Saša


Reforma zdravstva

Nosim komunisticke sklonosti u dusi. Zbog roditelja koji su mi sve priustili, zbog velikih humanistickih mislilaca (ne Marksa i Engelsa, vec pisaca poput Bodlera, Sabata, Borhesa...), zbog prijatelja... I zelim jednake sanse svima, za zdravstvenu pomoc, za obrazovanje, pa ko sta u zivotu ucini.

Ali ovo oko besplatnog zdravstva mi ne izgleda ekonomski efikasnim. Dosli ste iz amerike, znate nivo cena usluga. Amerika je ubedljivo najskuplja u svetu u zdravstvenim uslugama, ali i neokrnjeni lider u svetskoj ekonomiji kod medicinske opreme, farmaceutici... Najefikasnija. Supruga mi se onesvestila u drugom stanju u radnjici na 7. avaniji u Njujorku i vatrogasci su maltene provalili u prodavnicu nakon 15-20 sekundi da joj ukazu pomoc. A hitna pomoc je dosla za 30 sekundi prepolovivsi aveniju (4 trake, dve zauzete). Kao na filmu.

Kao i sve druge poreske budalastine u Srbiji (katastarski porez, porez na imovinu - pa trecina stanovnistva je stekla stanove u vlasnistvo za 5 do 100 DM 1993. godine - oni su dobitnici hiperinflacije, uz Tajkune)tako i sada imamo privatni zdravstveni sektor koji je van kontrole. Kada deci nije dobro lekari me upucuju na privatnu praksu (unakrsno kolege) i na kupovne lekove (gde opet imaju proviziju). Ako placam 4-5 puta veci doprinos od proseka, a 11 godina nisam bio kod lekara (osim za izmisljena bolovanja kako bih uradio doktorat)ne vidim hoce li ista od tih placanja meni pomoci ako mi se nesto ozbiljno zdravstveno desi.

Digresija. Radio sam na obracunima ekstraprofita (nakon toga sam radio na deci ogorcen njegovom promasenoscu i selktivnoscu). I tada su, nesmotreno, izlistani svi koji su dobili devize za lecenja u inostranstvu, pa su nedeljama pisali novinama o tome. Suludo ali dokaz da su posteni ljudi radili obracune. E sad, na komentar poznatog glumca, producenta kako je pare uzeo za bolesno dete, komentar je bio, da ali da li su sva deca to mogla da dobiju (vecini je van ikakve mogucnosti bilo i da kupe devize).

Dakle, slazem se sa besplatnim zdravstvom, ali sa ozbiljnom reformom nacina vrednovanja zaposlenih u njemu - ogromni porast plata doktorima 4-5-10 puta, zabrana uz otkaz privatne prakse), kao i potpunom kontrolom privatnog zdavstva. Dobija li se fiskalni isecak u privatnim klinikama? Mislim da su bili oslobodjeni kada je uvodjen PDV. Mislim da je privatna zdavstvena praksa najveci pojedinacno deo sive ekonomije i posledica je vrednovanja drzavnog zdravstva.


Reforma zdravstva

Potpuno se slažemo oko reforme zdravstva. Ja imam neka ekonomska razmišljanja o tome šta bi trebalo uraditi da se unapredi konkurencija i prebaci odgovornost na lekare prema njihovim klijentima, ali ne razumem oblast dovoljno dobro da si dozvolim da ulazim u raspravu dalje od nivoa uvođenja porodičnih lekara i konkurencije. Potreban je ozbiljan dijalog i lekara i ekonomista za ostale nivoe: specijaliste, bolnice ...

Američki sistem ja jako skup i za te pare pruža odličnu uslugu. Problem nastupi kad nemate da platite. Nisu retki slučajevi gde ljudi u smrtnoj opasnosti leže na stolu i čekaju potvrdu o tome da li su osigurani i ko će da plati. Mislim da si jedno humano društvo ovo ne sme dozvoliti. Koliko se sećam poslednje predsedničke debate, oko 50 miliona Amerikanaca je bez zdravstvenog osiguranja. Ovo je prosečnoj američkoj porodici jedan od najvećih stresova od gubitka posla: da će im deca izgubiti zdravstveno osiguranje. Sa druge strane, potpuno ste u pravu oko zloupotrebe sistema i bespotrebnih pregleda. Ovim se treba pozabaviti. Jedna način su drastične kazne (gubitak licence) za one lekare koji zloupotrebljavaju sistem.

Ne bih se složio oko ocene za zdravstvo i sivu ekonomiju. Sigurno je i tu ima. Glavni izvor je 130.000 tezgi sa €4 milijarde prometa, i mala i srednja preduzeća koja izbegavaju nerazumne namete na plate.

Saša


Re: pa trećina stanovništva u vlasništvo za 5 do DM 100.-

Odakle vama a i drugima takva ideja da je stanovništvo STEKLO STANOVE U VLASNIŠTVO kao da je to nešto pozitivno.

OVA SVINJARIJA VLASTI TADAŠNJE ELITE NIJE NIŠTA DRUGO DO PREBACIVANJE VLASTITE ODGOVORNOSTI (DRŽAVE KAO VLASNIKA) NA LEDJA SIROTINJE a evo ZAŠTO.

STAMBENI FOND SRBIJE JE :

-RAUBOVAN I FIZIČKI I EKONOMSKI.
-PREDSTOJEĆA SANACIJA je prostim prenosom prava vlasništva (HORIZONTALNO VLASNIČKO PRAVO) je sa kolektivnog društvenog vlasništva prebačena na ledja osiromašenih gradjana, koji je obmanut da je napravio DOBAR PAZAR.

MEČKA UMESTO MAČKE.

PONOSNI SRBIN -KUPAC DO TADA DRUŠTVENOG STANA JE KUPIO (PLATIO) SVE NEMINOVNE BUDUĆE TROŠKOVE ODRŽAVANJA PROPALOG STAMBENOG FONDA SRBIJE ALI SADA KAO GAZDA MORA DA PLATI TEKUĆE I BUDUĆE ODRŽAVANJE-SVAK POJEDINAČNO,ALAL VERA SRBINE.
STAMBENI FONDOVI ZA ODRŽAVANJE I REZERVNI ZA BUDUĆU GRADNJU
OPLJAČKANI,A DRŽAVA OSLOBODJENA STOTINA MILIJARDI EVRA OBAVEZNIH TROŠKOVA KOJI BI PO PRINCIPU VLASNIŠTVA PALI NA TERET DRŽAVE, A RAČUN ZA OVO JE VEĆ NA PUTU KA VAŠIM CENJENIM DŽEPOVIMA.
POGLEDAJTE SVOJE KUPOVNE UGOVORE I ZAKON O VERTIKALNOJ SVOJINI
I OBAVEZNOM FORMIRANJU FONDA ...
OVU DOBRODUŠNOST DRŽAVE NAIVNI GRADJANI SU PROGUTALI GLATKO
UOPŠTE NE SHVATAJUĆI (a i sada neshvataju) DA SU KUPILI NE MAČKU VEĆ OGROMNU MEČKU U DŽAKU.

AKO JOŠ NE SHVATATE,VI STE KUPILI DRŽAVNE DUGOVE A NE NEŠTO DRUGO,SVOJINSKO PRAVO TITULARA SVOJINE (POHLEPA) JE VAMA DONELO ZAKONSKU OBAVEZU DA PLATITE PROŠLE,SADAŠNJE I ŠTO JE NAJGORE BUDUĆE DUGOVE DRŽAVE KOJE JE NAPRAVILA DRŽAVA.
POŠTO STE I RANIJE STANOVALI U TOM STANU (NIKO VAS NIJE MOGAO IZBACITI) VI STE KUPOVINOM PRUZELI OBAVEZE VLASNIKA SA KOJIMA NAJVEĆI BROJ GRADJANA NEMA POJMA A DRŽAVNI SLUŽBENICI SADA OSLOBODJENI TERETA VLASNIŠTVA NAD POLUSRUŠENIM ŠUPETINAMA (TROŠKOVI ĆE RASTI GEOMETRIJSKOM PROGRESIJOM U SLEDEĆIH 20 GODINA)ZADOVOLJNO IZMIŠLJAJU NOVE VRSTE NAMETA NAD OVIM "BOGATSTVOM" NOVOPEČENIH VLASNIKA "BOGATAŠA".

SVAK JE KUPIO ONO GDE SE NALAZIO (STANARSKO PRAVO) PO BILO KOM
OSNOVU ELITI DEDINJSKE I DRUGE VILE (PRAVO BOGATSTVO) SIROTINJI ŠUPE OD STANOVA SA OBAVEZNOM RENOVACIJOM U SKOROJ BUDUĆNOSTI I PREZENTIRANJEM OGROMNIH RAČUNČINA U MILIJARDAMA EVRA.


Nisu baš šupe

Takvi stanovi, građeni 50-tih, 60-tih, 70-tih, 80-tih i 90-tih se prodaju u Beogradu po 800-1500 evra po kvadratu, zavisno od lokacije. Neki su prošli bolje neki lošije u ovoj promeni.

Svaka prodaja nekretnine podrazumeva da novi vlasnik preuzme i obavezu održavanja. To ne znači da je prevaren ili da je loše kupio. Tržišna vrednost tih nekretnina se može proveriti i ona, bez obzira na njihovo stanje, je najmanje 10x veća od plaćene.

Oni na Dedinju su prošli najbolje. Ali to bi se moralo vratiti. Otkupljeni nacionalizovani stanovi i kuće bi se trebali vratiti originalnim vlasnicima. Ni ljudi na Novom Beogradu nisu prošli mnogo gore ...

Saša


Re: nisu/jesu šupe

Pošto zadirete u nekoliko tema prvo da objasnim:
-Postoji SEDAM RAZLIČITIH CENA JEDNOG TE ISTOG OBJEKTA Teorija i praksa trgovine nekretninama A-dam 1996 Kluver.
-Tržišna vrednost nekretnina u ovom slučaju stambenih jedinica je određena raznim faktorima koji nemaju ništa zajedničko sa tržištem.
-Egzekutivna vrednost nekretnina u formi stambene jedinice (cena kojom se rukovodi banka prilikom preuzimanja hipotekarne obligacije a u vezi sa davanjem hipotekarnog kredita) se u EU kreće oko 60% od taksirane cene u slobodnoj prodaji.
-Tržisna vrednost nekretnine može se odrediti SAMO INDIVIDUALNO
A NE U GRUPI osim kada su u pitanju grpna tipska rešenja (važi isključivo za novogradnju).
-Tržišna vrednost nekretnine prilikom prisilne aukcionarske prodaje.
-Tržišna vrednost nekretnine prilikom dobrovoljne aukcionarske prodaje.
-Tržišna vrednost nekretnine opterećene trajnim obligatornim obavezama (stanarsko pravo)
-Tržišna vrednost nekretnine opterećene prferentnim pravima
(preferentno pravo prve hipoteke)
-Intrisična vrednost nekretnine.Itd.

Ovo je samo mali deo priče koji vam može da pokaže o čemu pričam.U pitanju je ČITAVA JEDNA NAUKA koja je nova za područje Srbija.U Srbiji NE POSTOJI AUTORITET NA POLJU TRGOVINE NEKRETNINAMA.
PRIUČENI ŠEGRTI (MEŠETARI) KOJI SEBE TITULIŠU KAO AGENCIJE ZA TRGOVINU NEKRETNINAMA bi u najvećem broju EU država (starih)
zbog ilegalnog bavljenja ZAŠTIĆENIM ZANIMANJEM bili na pristojnim robijama GDE IM JE I MESTO.

DRŽAVA DA PRVO ŠKOLUJE KADAR I UREDI TRŽIŠTE (DONESE ZAKONE O-HIPOTECI, KATASTRU, NOTARIJATU A LA MINUT AKTU ITD.)
GRADJANI DA PRESTANU da budni sanjaju "ogromne profite" jer većina na stanovima samo gubi (stan u kome živite je najgora i najneprofitabilnija investicija vašeg života)Pare o kojima sanjate morate uložiti u kupovinu sledećeg stambenog objekta
koji je po definiciji skuplji.
Isti gradjani da prestanu da smtraju da se cena nekretnina može proveriti uvidom na tržištu jer je to obična budalaština i na organizovanom optimalnom tržištu a na tržištima poput srpskog (koje još nije shvatilo da NE POSTOJI) rezultira katastrofom.

Država da ODMAH OSNUJE MINISTARSTVO ZA STAMBENA PITANJA PO UGLEDU NA NORMALNE DRŽAVE KOJE ISTO MINISTARSTVO IMAJU VEĆ STOTINAMA GODINA.
ISTO MINISTARSTVO DA PROPIŠE ODMAH ŠTA JE STAN USVAJANJEM EVROPSKIH NORMATIVA I DA ISTU DEFINICIJU PREDA NARODU Na svakodnevnu upotrebu u pisanoj formi (folder).
Isti građani da se pod HITNO NAUČE ŠTA SE NAZIVA STANOM I DA PRESTANU STANOM NAZIVAJU SVAKU IZBU,ŠUPU,RUŠEVINU PA ČAK I OVEĆE KACE.

Stanogradnja kao industrijska grana svojom godišnjom produkcijom siguran je pokazatelj privrednih kretanja u jednoj državi.Privredna kretanja po ovom parametru u Srbiji ...

Ostalim učesnicima bloga preporučjem kratku studiju pimera BUDIMPEŠTE i enormnog eksplozije i kraha cena kancelarijskog prostora u ovom gradu početkom devedesetih.


Prva mera

Poslodavac je i po trenutno važećem zakonu u obavezi da radniku svakog meseca daje "payslip". Član 121. Zakona o radu.


Član 121

Da li ste pogledali šta taj "payslip" po tom članu, tog zakona mora da sadrži? :)

Ja bih:
- bruto platu zaposlenog
- iznos poreza na dohodak koji je plaćen
- iznos doprinosa koji plaća zaposleni - svaki doprinos posebno
- iznos doprinosa za penziju koji plaća poslodavac - i ovo pripada radniku :)
- neto platu koja se dobije kad od bruto plate oduzmete porez na dohodak i doprinose koje plaća zaposleni

Saša


Član 121 (a i 122)

Član 121 kaže samo da je poslodavac dužan da dostavi obračun zaposlenom, ne precizirajući šta obračun mora da sadrži. Član 122 govori o zaradi i zaradi po odbitku poreza i doprinosa. Problem je u tome što radnici uglavnom sa poslodavcem dogovaraju neto platu i to je jedino što ih interesuje na platnom listiću. A to je zbog toga što se doprinosi u Srbiji realno nisu nešto što pripada radniku. Čak i obični Srbi (a ne samo neobični kao Vi) shvataju da po trenutnom sistemu izdvajanjem za penzijsko osiguranje finansiraju sadašnje penzionere a ne svoju sigurnu starost kao i da im nivo sredstava koji su izdvojili za zdravstvo ništa ne znači. Nadajmo se da će se to promeniti, pa će onda svi da sami traže od poslodavaca platne listiće ("payslip") sa svim detaljima koje ste naveli.


Bruto plata

Promeniti to: pregovara se o bruto plati i samo o njoj. Ako kažete ljudima da će država smanjivati poreze i zakonom naložite da ugovori o zaposlenju treba da navode samo bruto platu, eto nam podrške većine za ovo ...

Ostavljena je rupa u zakonu, i kroz tu rupu, sve prođe. Zakon o radu je zakon bez ideje, udara gde stigne, nekad dobro nekad not so much :)

Sindikat bi da sačuva samoupravni socijalizam, jer nismo mi zaboga samo najamni radnici za poslodavce, mi smo više (samo me interesuje šta?), ministar bi uzaludno da sačuva glasače, lumpen proleterijat i njihova stranka dižu galamu (sve su upropastili i uništili, a i sve su nam pokrali ??? - ko ona komunistička: pre rata nije bilo ničega, a onda su došle Švabe i uništile sve) ...

Saša


Re: bruto plata ili sada ste vi ljuti

A o čemu bi vi da sindikati pregovaraju?
Ovakvi kakvi su sindikati su u Srbiji produkt jednog perioda koji je za nama sa svim nasledjenim disfunkcionalitetom nakaradnosti jednog zalutalog društva.
Posebna uloga sindikata u "našim uslovima" (traje još uvek) je prilagodjena vlasti radničke klase nad sredstvima za proizvodnju
u kojoj uloga države (teorija) odumire a kad crkava gazda red je da crkne i ker.Umesto jake i konsolidovane organizacije zaposlenih kreiran turističko-trgovački monstrum svinjskih polutki,džakova voća i povrća itd.

Vaša tvrdnja da bi sindikati da sačuvaju samoupravni socijalizam
je u najmanju ruku proizvoljna i ne zalazi dovoljno duboko u problematiku.
Sindikati (ako se uopšte o tim kreaturama može govoriti kao o organizacijama zaposlenih) teže ka OČUVANJU STAROG PORETKA NEODGOVORNOSTI I LAGODNOG ZIVOTA KOJI JE POSTOJAO DOK JE NA ČELU BILA AVANGARDA (SAMONATURENA) KOJA JE PO JEVANĐELJU
Das Kapital od sindikata napravila apologeta KANONIZOVANE VLASTI.Dovoljno je pogledati monumentalne budalaštine koje su sindikati Yu publikovali o samim sebima i o radnim ljudima novog poretka ponaosob o snazi radničkog pokreta.

Ovo malo aktivnosti što je sada još vidljivo (najveći deo su još uvek polutke i sl.) u smislu sklapanja Centralnih Radnih Ugovora imputirana strana pamet,i kao takva ne funkcioniše u glavama RAZVLAŠĆENIH SINDIKALNIH KANONIKA A KOD SINDIKALNOG TELA (PRIVILEGOVANO ZAPOSLENO STANOVNIŠTVO) teži da zadrži bar neku od starih privilegija RADNIH LJUDI.

Za pouzdane informacije C.R.U. pogledajte www.igmetal.de
C.R.U (Centralni Radni Ugovor) NE REGULIŠE BRUTO PLATE (PLATE I ZARADE NISU ISTO) (TO KOD VAS I DRUGIH STVARA ZABUNU U DISKUSIJI) VEĆ ČITAVU SFERU ODNOSA U POSLOVANJU PRIVREDNE GRANE ZA KOJU SE SKLAPA.
Iz vašeg izlaganja je vidljivo nerviranje koje je proizvod vašeg ne razumevanja razlike izmedju PLATA I ZARADA te svojom
tiradom protiv lumpen proletarijata (istorijskom društvenom kategorijom stanovništva) u nedostatku boljeg OFORMILI STE IM STRANKU????

Zbog iskrivljenosti i nakaradnosti anglosaksonskog prilaza teoriji vi niste shvatili da MI U EVROPI (kontinentalni deo)
IMAMO VEĆ VIŠE OD 40 GODINA SARADNIKE (radnici arhaizam)
i tim se polemika završava (MITARBEITER BITTE UND ANGESTELTER)
U SRN a drugde samo SARADNIKE.

Nijedan normalan poslodavac ili menadžer u Evropi neće svoje saradnike nazvati NAJAMNIM RADNICIM kao što to vi radite.

Staru komunističku koju spominjete je aktuelna u DEMOKRATSKOM CAREVOM NOVOM RUHU.
"Demokrate su SAMO DEKLARATIVNO PROMENILI NOMENKLATURU KAKO BI PREUZELI VLAST SUŠTINSKI NIJE NIŠTA PROMENJENO OSIM NASILNO PROMENJENOG DELA PRIVATNE SVOJINE,zbog toga se vi i drugi SPOTIČETE nerazumevajući TRAJE DUGO dok društvo ne usvoji nov način ponašanja.KOLIKO JE DEKLARATIVNOST OPASNA PO JEDNO DRUŠTVO POKAZUJE PRIMER UPRAVO KOMUNISTA KOJE VI SPOMINJETE

Razliku izmedju PLATE I ZARADE OBJASNIĆU U DRUGOM PRILOGU JER NERAZUMEVANJE ISTE VODI I U NERAZUMEVANJE POREZA.
Polupismenost na parlamentarnom i ministarskom nivou kad su u pitanju ove bitne razlike deluje katastofalno na razvoj društvenih odnosa u Srbiji.


Lumpen proleterijat

Implicirate neupućenost i nerazumevanje, radi se o nameri :) O ovom društvu čistih računa pišem već duže vremena. Građani, pa samim tim i radnici, naplaćuju svoje tržište poslodavcima u formi poreza.

Mislim da je taj evropski pristup koji objašnjavate katastrofalan u globalnoj ekonomiji. Radio sam u Nemačkoj i to upravo sa radnicima koji su bili članovi IG Metal sindikata, tako da mislim da znam o čemu govorim :) Evropa zna da mora da ga menja i biće im jako teško da to urade. Globalna konkurencija će ih naterati. Mislim da je važno da iskoristimo tranziciju i sprečimo gubljenje vremena prateći model koji ne radi.

Mislim da sindikati treba da pregovaraju o bruto platama, penzijama i uslovima rada. Sve što može da bude bruto plata treba pretvoriti u bruto platu. Npr. topli obrok.

Priča o najamnim radnicima se odnosi na konkretnu situaciju u kojoj su članovi sindikata objašnjavali kako bi ukidanje zakonskog rešenja za topli obrok i neke druge stvari u Zakonu u radu, od njih napravile ... šta? A oni nisu to nego su šta? A knjigovođe, prevodioci, poljoprivrednici, bankari, nisu zaposleni nego su šta? U Srbiji postoji stranka tog iskrivljenog lumpen proleterijata koji misli da im je neko nešto dužan i nisam je ja oformio :)

Oko ovoga bi mogli razgovarati na dugo i širko ali ovo nije mesto. Ovaj komentar mi se oteo. I imate pravo, smeta mi :)

Saša


Re: plata vs.zarada

U teoriji ima nekoliko pravaca (škola) koji su se bavili i još se bave deskripcijom zarade.

Za ovaj panel radi nastavka diskusije je važno definisati razliku izmedju PLATA I ZARADE i usvojiti konvenciju o pojmovima (rečima).

PLATA JE (UVEK BRUTO) PERIODIČNA MESEČNA AKONTACIJA I PREDSTAVLJA 14 DEO GODIŠNJE (UVEK BRUTO) ZARADE IZRAŽEN U NOVCU
I PLATIV SVAKOG PRVOG U MESECU (FISKALNO PRAVNA DEFINICIJA DOMICILIRANA U MNOGIM PRAVNIM SISTEMIMA EVROPE)

ZARADA (UVEK BRUTO) PREDSTAVVLJA GIDIŠNJI ZBIR SVIH PRIHODA FISKALNOG SUBJEKTA IZRAŽENIH U NOVCU I/ILI NATURI KOJI PROIZILAZE IZ ZAKONOM DOZVOLJENIH AKTIVITETA USMERENIH NA STICANJE PRIHODA NA TERITORIJI DOMICILNE DRŽAVE I VAN NJE
(U INOSTRANSTVU).

Ovo je generalna definicija (jedna od).PRIMEDBE DOBRODOŠLE !!!


Druga mera

Potpuno se slažem da javno zdravstvo, koje je kod nas socijalna kategorija, treba da se plaća iz budžeta. U jednoj od ranijih diskusija (Superhik) na ovom blogu neko je postavio pitanje koje je obrazloženje za limit osnovice na koju se obračunavaju doprinosi na petostruku prosečnu. Kad su u pitanju doprinosi za penzijsko, obrazloženje je član 78. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji limitira najveću penziju na sličan način. Doprinosi za zdravstvo su se onda "prošvercovali" uz penzijsko, zato što je i zakonodavcu bilo jasno da stepen zdravstvene zaštite nije proporcionalan ličnim izdvajanjima za zdravstvo (već isti za sve) pa je limit na 5x prosek nekakav, po meni logičan, kompromis između pravde za onoga ko izdavaja pare i socijalne pravde za sve. Ali je Sašin predlog bolji od tog kompromisa. Sašu u Vladu !!!


Četvrta mera

Mislim da nije realna. U Srbiji postoji duga tradicija prodaje cigareta na crno. Kada ukupna razlika između nabavne cene "na crno" i regularne cene postan dovoljno velika (a po Sašinim predlozima bila bi veeeeeelika) nema te sile danas u Srbiji koja će sprečiti selidbu duvana u tamno sive tokove. To smo već probali. Oni koji u Srbiji treba da sprovode zakone imaju male plate i nije moguće sprečiti korupciju kad se u prodaji cigareta na crno počnu da valjaju velike pare. Mislim da se u budžet ne bi slilo više novca - efekat od bežanja u sivu zonu i smanjenja pušenja (što je samo po sebi pozitivno) poništio bi efekat povećane akcizne stope. Povećanje akciza na alkohol? U Srbiji, u kojoj se broj privatnih "destilerija" može uporediti samo sa brojem pištolja, to bi dovelo do veselih dešavanja. Bojim se da bi Amerika iz doba prohibicije ličila na Teletabilend u odnosu na takvu Srbiju.


Realna, realna

Cigarete na veliko može da švercuje relativno mali broj ljudi. Zbog količine, moraju da se švercuju šleperima i baržama. Naravno da bi bilo zloupotreba, ali šverc cigareta, kao i u drugim zapadnim zemljama, ne bi prelazio 10% potrošnje.

Onaj šverc koji smo imali 90-tih nije dobar pokazatelj, jer tu je "švercovala" država.

Saša


Realna - nerealna

Koliko vidim iz vaše biografije, preskočili ste 90-te u Srbiji. Bojim se da podcenjujete taj "relativno mali broj ljudi". Njihove veze u državnoj administraciji, policiji i carini, fabrikama duvana, rafinerijama... su samo zamrznute, ne i prekinute. Ja tipujem da bi sa nivoom akciza koji predlažete prodaja na crno bila bar 50%. Previše su velike pare u pitanju za naše društvo koje ima visok stepen tolerancije korupcije.


Preskočio 90-te

Mislim da ne :) Mislim da su te veze su prekinute: i šverc nafte i šverc cigareta. Švercuje se na "malo". 90-tih smo imali potpun kolaps države. Bez obzira na sve probleme koje još imamo, sistemi i kontrole su ponovo uspostavljeni i konstantno napreduju. Ovo su moja saznanja i moje procene.

To ne znači da vi niste u pravu i da ja ne potcenjujem latentni potencijal za šverc cigareta čim se stvori prostor za dovoljan profit :) Ali takođe mislim da ne treba ustuknuti pred tim problemom i ne uraditi ono što treba da se uradi, samo zato što će šverceri i njihove veze da se probude. Naprotiv, ako postoje, treba ih probuditi i pobediti.

I imate pravo. Potpuno sam preskočio 90-te u Srbiji.

Saša


Probudi ih i pobedi

Želim da ste u pravu. U jedno sam siguran - onaj ko bi hteo da ih "probudi i pobedi" morao bi da bude široko i snažno podržan od većine. Ili mora da poteže brže. A najbolje i jedno i drugo. Inače će platiti glavom... ponovo.


Podrška većine

Dobro ste to rekli. Pa kako da dođemo do toga? Da bi nešto bilo široko i snažno podržano od većine, onaj ko to predlaže treba da izađe na noge većini, položi račune i zasluži podršku sa više od pustih slogana.

I ovakav jedan poreski predlog, ili neki drugi, bolji, bi trebao i morao biti iznesen pred noge građanima. Objašnjen. Pa traženo od građana da se preračunaju pre nego što se donese, da znaju šta se donosi i koliko će da ih košta. Pa ako to uspe, a u procesu odbrane se i promeni, onda više nije plan jednog čoveka već plan svih građana, a na to priznaćete, ne možete izvršiti atentat.

Saša


Prva mera 1

Ovaj platni obračun nije u Srbiji ništa novo i spada u obavezna dokumenta platnog prometa a njegov sadržaj bio je regulisan zakonom te je nepotrebno ovo isticati.
Nedoumicu kod vas a i kod gradjana izaziva nerazumevanje fiskalnog zakonodavstva samoupravnog sistema pretapanje istog u sadašnji poreski sistem.

Posle TRANZICIJE 1950/53 i uvođenjem društvene svojine kategorija poreza je preimenovana u samodoprinos koji počiva na sasvim drugoj titularnoj vlasničkoj strukturi i doprinos koji su imali sve prerogative tradicionalnog poreza kakav je bio u kapitalističkim državama.

Doprinosi su i danas fiskalna kategorija u Srbiji CLDS
Reforme 1.2003 g.

Poreska rešenja prigodna KARAKTERU DRUŠTVENE SVOJINE su definisala društveno preduzeće kao poreskog subjekta a ne pojedinačnog gradjanina a socijalna davanja su izdvajana u
obavezne fondove PRE RASPODELE LD,IZ OVOGA PROIZILAZI NEPOTREBNOST informacija o izvajanjima na pay listama.
Karakter društvenih odnosa odredjivao je samoupravno učešće u dobiti preduzeća (LD kao ekonomska kategorija uveden 1970 ih)
po završetku fiskalne godine 31 decembar.
Tek posle svodjenja godišnjeg bilansa stanja bilo je moguće ustanoviti učešće u deobnom bilansu (PLATE) u protekloj godini.Fondovska sredstva socijalnog osiguranja (obavezan fond) su akontirana mesečnim uplatama propisanim od strane države.

Bivša Jugoslavija je jedina država u svetu koja je FINANSIRANJE WELFARE PROGRAMA ZAVRŠILA FONDOVSKIM SUFICITOM.
Podatci www.svetska banka.Izveštaji i preporuke za Yu.
Sve druge države izvele tranzicije (welfare program -uvodjenje) na teret BUDUĆIH GENERACIJA što će reći da aktuelno zaposleno stanovništvo prilikom tranzicije FINANSIRA AKTUELNE PENZIONERE.Ovim je teret finansiranja prebačen na buduću generaciju a fondovi zamenjeni budžetom.
OVA PIRAMIDALNA KONSTRUKCIJA FUNKCIONIŠE DOK POSTOJE USLOVI ZA OPLODNJU SPEKULATIVNOG KAPITALA,A ONDA SE DEŠAVA SUKOB GENERACIJA I KRAH.
Cena tranzicije je prenešena na buduće generacije a TADAŠNJI KAPITALISTI UMESTO DA PLATE RAČUN (PROFIT STVOREN PRIRODNIM RAUBOVANJEM RADNE SNAGE PRVE GENERACIJE PENZIONERA) DEPONUJUĆI
SREDSTVA U FONDOVE (PRINCIP ŠTEDNJE AKTUELNE GENERACIJE ZA STARE DANE) SU PUTEM SVOG VLASNIŠTVA NAD DRŽAVOM STRPALI SEBI U DŽEP,A FONDOVE OSTAVILI PRAZNE.
OVA PREVARA JE DUGO SKRIVANA ALI JE SADA SVOM ŽESTINOM IZBILA NA VIDELO.

DRŽAVA JUGOSLAVIJA (Srbija suksesor)je PRILIKOM TRANZICIJE KOJA JE ZAVRŠENA 1953 (PENZIONERA OKO 250.000) DEPONOVALA SREDSTVA OVIH PENZIONERA U FONDOVE KOJI SU BILI PREPUNI I TAKO OPRAVDALA KORAK U SAMOUPRAVLJANJE.
PUNEĆI PENZIONE FONDOVE DRŽAVA JE U IME DRUŠTVA ODUŽILA DRUŠTVENI DUG KAPITALISTA PREMA PENZIONERIMA PRVE GENERACIJE
I TIME KREIRALA MOGUĆNOST SVAKOJ BUDUĆOJ GENERACIJI DA ŠTEDI ZA SEBE A NE DA ŽIVI OD MILOSTINJE DRŽAVE(GENERACIJE KOJA RADI).

Pljačkajući svo društveno bogatstvo (pljačka započeta 1972/73
zaduživanjem u inostranstvu prvi put) počinje tragedija i ekonomska propast države.


Dodao bih

ovoj diskusiji i potrebu ukidanja postojećeg poreza na kapitalnu dobit kod trgovine akcijama, koji iznosi 20% na pozitivnu razliku i koji plaćaju samo fizička lica - investitori. Ukoliko domaća pravna lica trguju na Beogradskoj berzi, dobit koju ostvare ulazi u njihovu godišnji bilans i ona plaćaju samo porez na dobit korporacije, čime je investiranje preko pravnog lica mnogo isplativije nego da kupujete akcije kao fizičko lice. Građanin je obavezan da prijavi ovu dobit u roku od 15 dana od trenutka prodaje, gubitak u trgovini se registruje i može da se koristi kao odbitna stavka, ali se ažurnost opštinskih poreskih uprava tu nije pokazala na odgovarajućem nivou.

U Republici Srpskoj ovaj porez ne postoji, u Crnoj Gori se ne oporezuje ova vrsta dobiti ukoliko se novac reinvestira u roku od godinu dana (u praksi niko nije platio ovaj porez), čini mi se da se u Sloveniji ne plaća ako se akcija držala u posjedu tri godine, da li neko zna kako je na drugim tržištima? U svakom slučaju, ukidanje ovog poreza bi značajno podiglo likvidnost na našoj berzi, izjednačilo individualne i korporativne investitore i pokazala da naša država ima interes da razvije domaće tržište kapitala.

Puno pozdrava Saša!


pitanje

Quote:
...Građanin je obavezan da prijavi ovu dobit u roku od 15 dana od trenutka prodaje, gubitak u trgovini se registruje i može da se koristi kao odbitna stavka, ali se ažurnost opštinskih poreskih uprava tu nije pokazala na odgovarajućem nivou...

Nisam razumela. Da li porez kao takav (20%) nije dobar ili nije dobro zbog neazurnosti opstinskih poreskih uprava? Sta ukidanjem dobijamo?


Moj prijedlog je da taj porez

treba da se ukine u ovoj fazi razvoja srpskog tržišta kapitala, kada je veoma mali broj građana Srbije koji trguju na domaćoj berzi, a oni koji trguju imaju još i obavezu da plate taj porez. Ostvareni dobitak se oporezuje u roku od 15 dana od dana prodaje, potencijalni budući gubitak u trgovini akcijama se koristi kao odbitna stavka kod narednih poreskih obaveza kada ostvarite zaradu u trgovini - hipotetički možete da platite porez na dobitak u vašoj prvoj berzanskoj transakciji, a zatim da izgubite sav novac na berzi, država se naplatila na prvoj transakciji, bez obzira na to što ste izgubili na berzi. Pravičnije rješenje bi bilo da postoji godišnji obračun neto dobiti kod trgovine akcijama, koji bi trebao da bude osnov za oporezivanje ili da se porez ne plaća ako akcije držite u posjedu npr. jednu godinu.

Poreske uprave danas samo dodatno otežavaju izvršenje te obaveze zbog svoje neažurnosti kod evidentiranja poreskih gubitaka i dobitaka, pravi propust je u samoj zakonskoj odredbi.

Veća likvidnost na berzi, veći broj domaćih investitora, stimulisanje razvoja tržišta - sve to bi bile posljedice ukidanja ovog poreza, kao što je praksa u ostalim zemljama u regionu.


:)

Razumela, hvala!


:)

:)


Porez na kapitalnu dobit

Da podvučem to što si naveo:

Pravičnije rješenje bi bilo da postoji godišnji obračun neto dobiti kod trgovine akcijama, koji bi trebao da bude osnov za oporezivanje ili da se porez ne plaća ako akcije držite u posjedu npr. jednu godinu.

U Severnoj Americi je mnogo duže od jedne godine i tako bi trebalo biti i kod nas :) Ako ste ove godine izgubili, to možete da prebijete sa dobitcima u narednih 5 godina. I obratno. Ovo podržavam bez ikakvih rezervi, odmah.

Što se ukidanja tiče, nemam podatke o tome koliki je ovo izvor prihoda. Pretpostavljam da nije velik. Da li ti imaš podatke?

Cilj smanjenja ili privremenog ukidanja ovog poreza je promocija berze i kupovine akcija u odnosu na druge vidove plasmana kapitala:
- štednja u bankama (mada je NBS ovo barem kratkotrajno udesila štednim zapisima)
- obveznice
- dividende
- nekretnine
...

U Severnoj Americi ovo radi i predstavlja direktan stimulans. Sa tog stanovišta se slažem.

Sa druge strane ne znam da li je ovo kod nas najvažniji potez. Vidim tri problema sa berzom kod nas:
1.) izuzetno plitka - sa stanovišta ponude hartija - još nismo izvršili privatizaciju javnih preduzeća koja bi trebala biti stub ponude
2.) izuzetno plitka - sa stanovišta broja učesnika - povezana sa prvim - nismo reformisali penzioni sistem - penzioni fondovi bi trebali biti stub potražnje
3.) netransparentnost poslovanja preduzeća - nemamo kvartalne izveštaje, nemamo CEO-s da brane poslovanje preduzeća u poslednja tri meseca, nemamo analiste koji pretresaju preduzeće i daju ocene poslovanja - ukratko kupujete mačka u džaku

Mislim da treba prvo rešiti problem 3, pa problem 1, a tek onda biti spreman za problem 2. Mada se slažem da bi ukidanje poreza pozitivno uticalo na 2. Možda ako 2 poraste, možda će i provizije brokera po transakciji pasti sa 1% na neke zemaljske nivoe :) Pa još državni procenti, porez na prenos apsolutnih prava ...

Saša


Na srpskom tržištu kapitala,

nijedna stvar nije nevažna :).

"Sa druge strane ne znam da li je ovo kod nas najvažniji potez. Vidim tri problema sa berzom kod nas:
1.) izuzetno plitka - sa stanovišta ponude hartija - još nismo izvršili privatizaciju javnih preduzeća koja bi trebala biti stub ponude
2.) izuzetno plitka - sa stanovišta broja učesnika - povezana sa prvim - nismo reformisali penzioni sistem - penzioni fondovi bi trebali biti stub potražnje
3.) netransparentnost poslovanja preduzeća - nemamo kvartalne izveštaje, nemamo CEO-s da brane poslovanje preduzeća u poslednja tri meseca, nemamo analiste koji pretresaju preduzeće i daju ocene poslovanja - ukratko kupujete mačka u džaku.

Mislim da treba prvo rešiti problem 3, pa problem 1, a tek onda biti spreman za problem 2. Mada se slažem da bi ukidanje poreza pozitivno uticalo na 2. Možda ako 2 poraste, možda će i provizije brokera po transakciji pasti sa 1% na neke zemaljske nivoe :) Pa još državni procenti, porez na prenos apsolutnih prava ..."

Slažem se sa svim gore navedenim, to je vrzino kolo, ali smatram da bi veći broj domaćih investitora povećao pritisak javnosti na državu da se pojave javne preduzeća na berzi (1.) i da kompanije moraju da javno objavljuju kvartalne rezultate i značajne informacije (3.) Bitno je da se u posljednje vrijeme sve više domaćih investitora uključuje u berzansku trgovinu, sigurno da smanjenje poreza neće imati veliki katalizatorski efekat, ali će predstavljati pozitivan signal od strane države. Ipak, budući da stižu domaći investicioni i penzioni fondovi, i dalje će postojati jaka interesna grupa kojoj će odgovarati da građani ulože pare u fondove, umjesto da sami investiraju. A provizije brokera će da padnu čim se NIS pojavi na berzi ili ukine porez - obećavam :)


Provizije brokera

Držim te za reč :)

I država (Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar) treba da smanji uzimanja i odreknu se svog dela. On je oko 0.9% ako se ne varam? Jedna od mera države u promociji berze bi mogla da bude drastično smanjenje, čak i privremeno ukidanje ovog troška. Da li znaš koliko novca naplate učesnicima na berzi ovim putem godišnje? Po prometu bi trebalo da bude oko €10 miliona. Da li prave godišnji izveštaj i daju ga javnosti na uvid?

Saša


Provizija berze iznosi

0,12%, a Centralnog registra 0,1% (ali ne više od 1.000,00 din po ugovoru). Komisija za hartije od vrijednost ne naplaćuje nište vezano za berzanski ili vanberzanski promet, oni naplaćuju naknadu kod novih emisija hartija (0,3%) kao i druge troškove. KHOV podnosi finansijski godišnji izvještaj Skuštini Srbije, ne znam tačno gdje može da se pronađe


KHOV

Poslednja usvojena ovde


A sam izveštaj?

Ovde je odluka o usvajanju. A sam izveštaj? Isto važi i za finansijske izveštaje Fondova PIO, Fonda za zdravstvo, Fonda vojne imovine, Fonda za razvoj, svih Agencija ...

Saša


pdf KHOV, PIO, itd..

Ovde su svi link-ovi, a sami dokumenti su ili doc. ili pdf., pa kako vam drago!(levi gornji ugao).


Samo odluke :)

A samih izveštaja nigde :) Da li ima negde mesto gde su i sami izveštaji ili su oni poverljivi? :)

Saša


moja greška, izvinjenje...

Sad sam prekontrolisala, u pravu ste, posetilac stigne samo do "odluke", ja to nisam proveravala (moja greška), jer drugačije pristupam stranici, ali dobro da sam videla. Ne, nikako nije poverljiv! :) Ne razumem zašto nije "vidljiv ceo", meni jeste. Ali, evo da se iskupim, ovde su svi zakoni koji čekaju na red, a prekosutra Vam mogu na e-mail (ako imate otvorenu opciju) poslati link za izvestaje ili Vi meni na e-mail pošaljite adrese i za elektronsku i "paper" dostavu.


Link je otvoren

Ništa, ništa :) Konačno da i do ovih izveštaja dođem. Živo me interesuju :)

Saša


KHOV 1

Ukupni troškovi transakcije

Nisam trgovao na našoj berzi pa da pitam:
- Broker - 1% (u proseku?)
- Berza - 0.12%
- Centralni registar - 0.1% (do 1.000.000 din)
- Porez na prenos apsolutnih prava na HoV - 0.3%

Da li je ovo sve ili ima još? Troškovi namenskog računa u banci, prebacivanje novca sa i na taj račun?

Saša


Neke banke ne naplaćuju otvaranja računa

za trgovinu, neke uzimaju ukupno oko 1.000,00 din. Troškovi prenosa novca koštaju od 0,2 - 0,5%, opet zavisi od banke, to su postojeći troškovi.


Ukupni troškovi transakcije

Mislim da su svi ovi troškovi zajedno velika smetnja za trgovinu akcijama. Mislim i veća od poreza na kapitalnu dobit. Ljudima je lakše da podnesu trošak na dobit, nego garantovan trošak na moguć gubitak :) Trošak teče od tekućeg računa, preko namenskog, preko akcija i nazad na tekući :)

I u Severnoj Americi, dok ovi ukupni troškovi nisu pali, nije ni došlo do masovnog učešća građanstva u trgovini.

U reformi penzionog fonda, ja bih omogućio i "self directed" penzione račune: odvajam novac na poseban penzioni račun i sa njega slobodno trgujem akcijama na tržištu. Odvajanje novca na takav račun ima isti tretman kao i ulaganje u privatni penzioni fond.

Saša


Poreska politika je izgleda

Poreska politika je izgleda taboo tema u Srbiji pa pozdravljam svaki predlog za izmenu, a pogotovo argumentovan kao ovaj. Po meni predlog je dobar, ali prilicno neostvarljiv.
Zasto? Ubedjen sam da u Srbiji ne postoji politicka vecina za odluku o poskupljenju cigareta u tom noviu koji predlazete, kao ni alkohola ili struje, a da ne pricamo o povecanju poreza na imovinu. Iako bi sve ove mere morale biti sprovedene brzo, mislim da je jedini nacin da se sprovedu da se uvode polako.

Po meni, neophodno je da drzava uvede obavezu izdavanja izvestaja o bruto plati radnicima. Koliko se secam roditelji su mi pricali da je ovo nekad bila obaveza i mislim da bi to bilo veoma jednostavno. Slazem se da je taj korak izuzetno koristan pre svega da gradjani nauce gde idu njihovi novci.

Ipak, mislim da ovakva promena ne bi donela previse u pogledu prevodjenja sive ekonomije u legalne tokove, naravno sive ekonomije u vidu fake plata. Prakticno bi se svelo na to da ce sada poslodavas prijaviti radnika opet na minimalac. Mislim da mi moramo poceti sa fiksnim izdvajanjima za porez...znaci ne 22% recimo doprinos taj i taj, nego toliko i toliko dinara bez obzira na platu. Na taj nacin prakticno bi veoma brzo dobili relanu sliku pravog stanja, kako broja zaposlenih i nezaposlenih tako i realnih primanja ljudi. Mislim da bi sa uvodjenjem procentualnih doprinosa (sto je svakako moralno u smislu da vise izdvajau oni koji imaju vise), mozemo krenuti tek kad se stopa nezaposlenosti smanjii kad privreda ojaca dovoljno da radnici ne budu lako zamenljivi. Na ovaj nacin bi dobar deo stanovnistva postao konacno kreditno sposoban, sto u principu i sad jeste i mislim da bi uslovilo prilicno naglir azvoj trzista nekretnina pre cak nego i skidanje postojeceg poreze od 5%.

E sad, kapiram da bi se na ovaj nacin smanjio priliv u budzet, a mogao bi se nadoknaditi pre svega smanjenjem ili makar limitiranjem plata u javnom sektoru. Mislim da su plate u skolstvu, zdravstvu i ostalom drzavnom sektoru previsoke za nivo na kome se mi nalazimo, a da se iz politickih razloga jos i non stop povecavaju. Prosto mi je neverovatno da povecavas plate recimo radnicima u zdravstvu, a da istovremeno imas na birou ljude koji bi isti posao obavljali za manje novca. Na ovaj nacin prosto zatvaras mogucnost privredi da se izbori jer ne moze da nadje valjane radnike koji cekaju na drzavnu sluzbu gde se em manje radi, em su vece plate, em je siguran posao za sva vremena. Totalno bezveze. Recimo, meni je trebao prevodioc, ima ih n na birou sa zavrsenim engleskim jezikom, ali je u skoli za profesora engleskog pocetna plata oko 600 evra bruto, radi se 4 sata dnevno sa 4 meseca raspusta, ne radi se subotom skoro nikad. U Zastavi je plata obicnog radnika 15-ak hiljada bez obaveze da radi i da je zaradi. Pa ko ce onda da juri posao u privatnoj firmi...naravno da ce svi da jure veze da upadnu na posao bez briga. E sad, pitanje je recimo kolika je usteda za drzavu na godisnjem nivou smanjenje plate od recimo 2000 dinara po radniku u sektorima koji se direktno finansiraju iz budzeta tj iz poreza, a sto bi pomoglo privredi kazem i na drugi nacin.

Porez na imovinu je smesan trenutno, ali ce i on doci na udar javnosti jer imate masu ljudi koji su kuce od n>200 kvadrata pravili jos 70-tih i koji bi se sada osetili ugrozeno. Setite se reakcije javnosti kad je Kori Udovicki rekla da bi penzioneri koji stanuju u centru Beograda trebali da prodaju stanove i odu na periferiju. Iako, realno je tako nesto neophodno.

Mislim da je i prihod od igara na srecu izuzetno mali. U ovu oblast nije uveden red i pored nekog kvazi pokusaja.


Siva ekonomija i predlog

Da probamo zajedno da prodiskutujemo vaše primedbe kroz pitanja koje bih vam postavio:

1.) Ako smanjite zahvatanje iz plata, koje siva ekonomija izbegava a ostali zaposleni plaćaju, a povećate ostala tri izvora prihoda iz teksta koje niko nemože da izbegne pa ni siva ekonomija, da li to znači da smanjujemo uticaj sive ekonomije i ravnomernije raspoređujemo poreski teret?

2.) Ako na prvih 10.000 din umesto 6.000 din, državi treba da platite 4.000 din, da li smo smanjili razlog za poslodavca da se zaposleni uopšte ne prijave i smanjili razlog za zaposlenog da se ne buni? Za ukidanje zaposlenja u sivoj ekonomiji je dovoljno da zaposleni prijave poslodavca. Oni ga ne prijavljuju jer imaju ekonomski interes da ga ne prijavljuju.

3.) Ukupno na plate svih u zdravstvu, školstvu, policiji, vojsci, sudovima, svoj državnoj upravi trošimo oko €2 milijarde evra. Za koliko bi im smanjili plate i koji bi to pozitivan efekat proizvelo na budžet?

4.) Ova ogromna zahvatanja iz plata državi donose preko €3,8 milijardi godišnje. Koliko bi fiskno zahvatali od svake plate? Kakvog bi to efekta imalo na porez: 2 miliona zaposlenih, prosečne zarade su vam date u tekstu.

Ovim pitanjima pokušavam da vas navedem na poštovanje makro jednačine prihoda i rashoda iz bloga:
http://blog.b92.net/node/753
Takođe hoću i da vaše i moje argumente odvedem dalje od: ja mislim ili vi mislite i imamo osećaj.

Oko toga da sve treba izvesti pažljivo se potpuno slažemo. Pažljivost uslovljava brzinu. Takođe se slažem se da samo ovo neće ubiti sivu ekonomiju. Ali će značajno smanjiti razlog za njeno postojanje i što je važnije, rasporediti teret tranzicije i na sivu ekonomiju preko poreza koji ne mogu da izbegnu. Ovo će dovesti do većih prihoda i prostora za dalje smanjenje zahvatanja iz plata. Ova povratna sprega će na srednji rok, narednih 5 godina, svesti sivu ekonomiju na ispod 10% BDP-a. U ovo čvrsto verujem.

Saša


Da pokusamo :-) 1) Ja se

Da pokusamo :-)

1) Ja se licno slazem da je odlicna ideja povecanje prihoda iz ta tri izvora (cigare, alkohol, struja, imovina) i da se na taj nacin ravnomernije rasporedjuje poreski teret. Samo je pitanje da li se rasporedjuje na one na koje treba. Povecanje cene recimo cigareta je direktan udar na najsiromasnije slojeve kojima je povecanje od 40 dinara po paklici ogromno. Ne bi bilo lako sprovodljivo u aktuelnim okolnostima pa samim tim mislim da je neizvodljivo i da bi bilo nemoguce ostvariti politicku vecinu za tako nesto. Mozda je moguce povecati cene pojedinih skupljih vrsta cigareta cime se ne bi direktno udarilo na siromasnije slojeve, pa u proseku svesti na 40 dinara...to vec vi bolje znate jer verovatno imate podatke koliki je prihod od koje vrste cigareta.

2) Ovde se ne slazemo u sledecem. Ako smanjimo tih 2000 definitivno smo umanjili razlog za neprijavljivanje, ali ja to ne vidim kao najveci problem. Vi verovatno imate podatke i verujem da bi bilo zanimljivo ih izneti. Koliki procenat radnika u Srbiji zaposlenih u privatnim malim i sredjim preduzecima, radnjama je prijavljen na minimalac? Na taj nacin bi se mozda resilo u par procenata prijavljivanje onih koji sada rade, a nisu prijavljeni, ali i tu je problem kontrole. Ako neko nije prijavio radnika na 6000 izdvajanja, nece ni na 4000 jer ocigledno moze da se izvuce sa neprijavljenim radnikom. Ima i dalje ekonomski interes. Neprijavljeni radnici ne mogu da se bune jer su lako zamenljivi.
Ja mislim da je veci problem u ovom mom prethodnom pitanju...koliko je prijavljeno na minimalac? Ja sam licno u 3 firme u kojima sam radio pre sopstvene bio prijavljen na minimalac, a radio sam kao senio developer za prilicno dorbu kintu. Nemam podatke niti vremena da ih trazim, a i realno nije moj posao, samo predstavljam to kao problem. Znaci, imam 2000 evra platu neto i dajem drzavi 100 evra jer sam prijavljen na minimalac. Jel i to siva ekonomija? Po meni jeste i jeste problem i rezerva iz koje drzava moze da uzme kintu jer bi i takvim radnicima bilo dobro da njihova plata bude zavedena u knjige zbog kreditne sposobnosti, ali opet nisu spremni da daju drzavi toliki procenat za to. Sada treba izvesti racunicu koliko bi se prikupilo recimo ako bi fiksno izdvajanje za plate bilo npr 10.000, bilo da vam je plata 10.000 ili 50.000. Ja kazem, nisam ekonomista i daleko od toga da sam strucan za to, ali posto vidim da se time bavite racunam da eto dam ideju o cemu bi se moglo razmisliti i sta bi trebalo istraziti. Znaci, moj stav je neprijavljeni radnici ce ostati neprijavljeni jer poslodavac moze da se izvuce bez toga da ih prijavi i to moze resiti jedino poostrena kontrola i smanjenje nezaposlenosti usled cega ce biti manji broj radnika spremnih da rade neprijavljeni. Sa druge strane, ne poznajem nikog ko je prijavljen na minimalac i stvarno ga prima.

3) Ako je plata recimo profesora u osnovnoj skoli pocetnika oko 28000, da li mislite da nema nezaposlenih profesora koji bi radili isti posao za 20000? Smanjenjem plata za cetvrtinu ustedecete 500 miliona evra u budzetu. Vi bolje znate kako je recimo u Kanadi, ali ja znam da su recimo u Nemackoj plate u drzavnoj upravi manje nego u privatnom sektoru. Drzavna uprava nosi sigurnost, a privatnici daju bolje plate. Kod nas je sve na strani drzavne uprave. Smanjenjem plata u tom sektoru dajemo poruku gradjanima da mogu da biraju izmedju sigurnosti i zarade. Druga bitna stvar, recimo u zdravstvu...smanjenjem plata i onemogucavanjem privatnog posla lekarima zaposlenim u drzavnim bolnicama prakticno izbacite te ljude iz bolnica u privatni sektor gde iovako uglavnom rade, a otvoriti njihova mesta za mlade koji sede kuci. Mislim da je i to prilicna dobit za drzavu. U sudovima slicna situacija....povecanjem plata sudijama smo kao kupili njihovo postenje. A da li je bilo ko u ovoj zemlji realno zadovoljan situacijom u sudstvu. Bice da nije do para nego do lose kontrole i nemorala. Kad govorim o drzavnoj upravi, iako ne spada u to formalno, smatram i novac koji se izdvaja za mrtva preduzeca. Recimo poznajem situaciju u Zastavi i prilicno sam ubedjen da je u svim slicni firmama tako. Plata inzenjera u Zastavi je oko 40.000 bruto. I to se placa iz budzeta, tako da mislim da tih 2 milijarde nisu konacna cifra. Tu nisu ni plate zaposlenih po firmama koje se finansiraju iz lokalnih budzeta pretpostavljam. Nije to tako malo.

4) Evo ovako, 2 miliona zaposlenih * 100 evra mesecno * 12 meseci = 2.4 miliona (manje vise svodimo na isto kao i va predlog, a kad bi recimo iz ). Sa druge strane, troskovi bi bili manji jer deo od tih 3.8 miliona drzava sama sebi uplacuje posto je vecina onih koji su prijavljeni na vise od minimalca upravo na platnom spisku drzave. Znaci, drzava ni sad ne uzima mnovo vise od toga upravo jer su poslodavci vec uveli ovaj sistem u realan zivot i ako izuzmete iz jednacine o platama drzavnu upravu i velike privatne firme, manje vise dolazimo na isto. So, iako je vas predlog moralniji i iako je realno da onaj ko zaradjuje vise treba vise i da plati poreza, sa ovim broje nezaposlenih i sa ovom situacijom u privredi mislim da je ovo za pocetak realnije (mozda gresim, ja cisto laicki). Prakticno jedina siva ekonomija koja ostaje u toj oblasti u tom slucaju su neprijavljeni radnici koji ce ostati neprijavljeni sve i da svedete izdvajanja za njih na 1000 dinara mesecno, ali to je vec kriminal i kao takav ga treba tretirati.

Sasa, izvini sto su mi argumenti uglavno na mislim i imam osecaj. Ja kao sto rekoh nisam ekonomista, vodim svoju malu internet firmicu i volim da dodjem na vas blog upravo jer mi deluje da ste potpuno u ovoj temi i vidi se da znate o cemu pricate. Ipak, nemam previse vremena da istrazujem cifre i preracunavam jer od toga ne zivim, pa samo iznosim ideje i misljenje svoje i mojih prijatelja koji su u slicnoj situaciji kao i ja. Voleo bih da ovoj zemlji krene na bolje i da se o svemu ovome vise prica upravo na taj nacin na koji vi to izlazete.

PS: Pod minimalcem podrazumevam 12.050 dinara na racun radniku, na koje poslodavac placa 7.208 dinara (tako je bilo za decembar), posto vidim da ima i nekih drugih minimalaca


Da pokušamo 3

Nema potrebe da se za bilo šta izvinjavate :) Samo razgovaramo i imate puno pravo da se ne slažete i da "bušite" rupe u mojoj argumentaciji.

A sad ja malo u vašoj :)

1. Moj predlog nije 40 din po paklici :) Akcize su delom fiksne po paklici, a delom procenat maloprodajne cene - za bogate više kao što predlažete. Samo sam dao primer da pokažem ukupnu potrošnju, i ako u proseku povećamo prihod od akciza za 40 din, da ima prostora za rast poreskog prihoda. Isto važi i za struju i za porez na imovinu. Da li se sad slažemo?

Cilj je da za siromašnu familiju koja i puši, stvari u proseku ostanu iste ili neznatno skuplje za nerazumne pušače, tako da uštedom mogu da kontrolišu trošak. O ovome se mora voditi računa. To je jedna od konstanti konačnog predloga: ni siromašne, ni penzionere, promena ne sme da košta više. Radije ući u deficit. Potrebna je široka podrška, i osnovna ideja je više poreza sivoj ekonomiji i bogatim.

2. Stvar i jeste u tome da radnici mogu da se bune :) Koji je interes radnika (bez obzira da li su na minimalcu ili potpuno ne prijavljeni)? Penzija i krediti kod banaka. Svi koji kao i vi primaju minimalac, kukaju zbog kredita. Svi, podvlačim svi, sa kojima sam pričao se ne boje gazde da ga prijave. Samo se boje manjih primanja :) Kakva su vaša iskustva?

Zajedno sa smanjenjem poreza idu i drastične kazne i zaštita onih koji prijave. Jedna prijava vas strašno košta :) Jedino je pitanje da li je silazak sa 6.000 din an 4.000 din dovoljna da pokrene lavinu? Ovo je prvi deo predloga. U drugom delu koji će zaći u doprinose za penzije, ući ću još dublje..

Nemam podatke za one koji su na minimalcu, ali oni i ne bi bili relevatni. Ne prijavljuju se ljudi tačno na minimalac, nego na malo više od njega. Da se Vlasi ne dosete :)

3. Nema 120.000 učitelja i profesora koji bi ih zamenili :) Samo sam hteo da kažem da u tom segmentu nema toliko novca, koliko se ljudim čini. Razumem vaše nezadovoljstvo. Subvencije (npr. Zastavi) će se ukinuti. Ukupne subvencije privredi u 2005 su bile oko €400 miliona. Njihovo ukidanje će otvoriti značajan prostor.

Međutim, sve ovo nije tema ovog bloga. Smanjenje javne potrošnje treba da bude konstanta koja bi onda dodatno omogućila disanje privredi i omogućila dalje smanjenje poreza. Tema bloga je grubi rebalans koji bi doveo poreski sistem u balans i omogućio normalnu ekonomsku politiku i sve stvari koje ste pomenuli.

4. Znam da nemate brojeve, pa morate da mi verujete da vam to ne bi radilo. Prosečna plata na jugu Srbije je i ispod €100. Ovo ne bi ništa uradilo već i značajno pokvarilo situaciju sa neprijavljenim, a to je daleko najveći broj.

Ako vas interesuje distribucija plata, više od 50% prima manje od prosečne plate. Pogledajte brojeve u:
http://blog.b92.net/node/813

Čini mi se da se slažemo u logici.

Saša


Dok sam radio za drugog,

Dok sam radio za drugog, poslodavac mi nije ni dao mogucnost da biram. Tj jedina mogucnost izbora je bila hocu li da radim ili ne. Znaci, primam neto odredjen iznos, a doprinosi idu na minimum moguci. Slicno je i sada kada sam ja poslodavac, jedino sto radnici imaju mogucnost izbora. Znaju koliko im je bruto plata, pa nek to rasporede kako oni zele. Svi se opredeljuju za minimum doprinosa i poreza i maksimum neto. Sta je logika? Ako uplatimo recimo radniku 500 evra na racun i 100 evra doprinosa, on moze da zivi pristojno. Zdravstvena zastita mu nije slabija od one koju bi imao sa 350 evra neto i 250 evra doprinosima. Za porez ga uglavnom bas briga. O penziji se ne razmislja jer nemas pojma koliku penziju ces imati u slucaju uplate 100 ili 250 evra. Koliku penziju cu imati recimo ja kao vlasnik agencije kad odem u istu za 30 godina? Nemam pojma. Zato uplacujemo i ortak i ja u privatni fond, a drzavi samo sto se mora.
Sa druge strane, radnici ne shvataju da ne postoji mogucnost da radnik bira izmedju 500+100 i 500+350, nego izmedju 500+100 i 350+250. Na drugi nacin on jedino sto dobija to je vecu kreditnu sposobnost, ali zato drzavi mesecno daje jednu ratu kredita za stan recimo, a ne dobija nista zauzvrat. Da ne pricam da je gotovo nemoguce dobiti kredit ako radite u privatnoj manjoj firmi, ali to je druga tema.

Siguran sam i ja da se niko ne boji gazde, ali je fakat da prijavom ostaju bez posla. A to sumnjam da zele jer tesko nalaze i takav posao. Ako previse zastitite one koji prijavljuju, imacete prijava na tone, prijavljivace ko koga stigne (pocev od otpustenih radnika, konkurencije,...). Sta sa kaznama za one koji prijavljuju, a ne otkrije se da je prijava istinita? Lici mi na Dinkicevo prijavljivanje onih koji ne izdaju fiskalne, a i ne vidim sta sad sprecava neprijavljenog radnika da prijavi gazdu, a sutra ce da ga natera.

Znam za situaciju u juznoj Srbiji. Nazalost proveo sam jedan deo zivota dole (vojska) i crnje je nego sto sam mislio u najcrnjoj verziji. Za taj deo zemlje je potrebno pod hitno naci resenje.

A subvencije 'privredi' se nece ukinuti. Zelim da vam verujem, ali voleo bih da vidim vladu koja ce ukinuti tih 400 milki subvencija u situaciji kad imate izbore na svakih par meseci. Ili Vladu koja ce recimo prodati RTS i ne bacati pare na tako nesto...ma nema sanse u ovom zivotu. JAT...ma samo ne pipati i ne pitati. Drzim vam palceve u svakom slucaju.


Logika izbora

Lepo što ste podelili ovo sa nama. Svi rade to što vi radite. Prirodno je da se tako radi. Niko ne palaća nerazumne poreze ukoliko ne mora. Treba obrnuti logiku. Mislim da je moguć sistem u kome ljudi imaju interes da plaćaju porez :)

Izbor između 500+100 i 350+250 je jasan kao dan: 500+100. Mislim da je pravac u kome treba da idemo je smanjenje zahvatanja iz plate tako da legalno znači 400+200, pa 450+150 pa 500+100 :) Da li je ovih €100, pa €50 važnije zaposlenom od kreditne sposobnosti i penzije?

Sa druge strane vama kao poslodavcu: prijavljujete trošak od €150+€100, a €350 vam uopšte ne ulazi u knjige. To znači da morate da sakrivate i dobit (na koju plaćate 10% poreza) jer nemate rashode (sakrili ste ih) da odbijete od prihoda. Kada bi porez na dohodak pravnog lica bio blizak porezu na zarade, ne bi imali razloga da sakrivate ni jedno ni drugo.

Ovaj predlog je samo prvi korak u pravcu rasterećenja plata. Drugi korak je reforma penzionog sistem koji bi doveo upravo do onoga što već radite: smanjio zahvatanja iz plata i oslobodimo prostor da uplaćujete sami sebi penziju privatno.

Oko subvencija, činjenica je da se one iz godine u godinu smanjuju. Slažem se, nedovoljno. Ministri mnogo vole da dele pare kao da su njihove, ne samo kod nas. O ovome treba pričati, dizati svest ljudi i kažnjavati građenje žičara na izborima.

Saša


Izvinjenje

Evo, ja samo da Sasi posaljem izvinjenje. Obecala sam da cu nesto poslati, pa nisam. Sorry, ali toliko mi se sve to ogadilo, pa nisam na tom polju nista radila. Ostavila za kasnije, kad me prodje mucnina.
Pozdrav


Ne prihvatamo :)

Ne može kod nas tako olako da se obeća ("znate vi ko je, a ako ne kažete mi ćemo ") pa posle kao ogadilo se ("to je samo bilo u žaru kampanje" :). To možda u vladi.

Saša


Ma nije olako

Kad sam pisala bila sam IN. Pa dosla neka guzva, frka, pa naravno, posle toga prehlada, pa izbori...I sada ne mogu da udjem ponovo u posao. Stvarno mi je muka. Jer trebalo bi to i odraditi, a uzasno je glupo. Ma, buni se organizam!
Sorry, evo naterecu se ovih dana. :-)


Mozda koristiti prihode od privatizacije umesto novih akciza

Prvo da pohvalim Sašin blog. :-)

Pitanje/predlog: Da li se razmišljalo da se nedostajućih 1,5 milijarda evra (zbog smanjenja poreza/doprinosa na plate) nadoknadi korišćenjem prihoda od privatizacije umesto uvođenjem/povećanjem akciza. Nemam ništa protiv predloženih akciza, ali bi one mogle doći postepeno, a na ovaj način bi porez smanjili odmah.

Inače, ne sviđa mi se ideja da se od prodaje državne (pod ovim smatram i tzv društvenu) imovine novac daje radnicima. Radije bih ga iskoristio kao katalizator poreske reforme.


Na žalost ne može :)

Nedostajućih €1.5 milijardi su tekući prihodi i morali bi se nadoknaditi nekim drugim tekućim prihodima :) Prihodi od privatizacije su jednokratni i ne bi se trebali koristiti za tekuće potrebe, već za investicije: prodali smo imovinu, ulažemo u imovinu (infrastrukturu, puteve) ili smanjujemo dugove.

Ako ne ove akcize, onda neki drugi izvor prihoda. Ja sam u tekstu naveo koliki su prihodi države i odakle dolaze. Šta drugo predlažete?

Moguće je na primer ući u deficit u očekivanju većih poreskih prihoda. Manja zahvatanja stimulišu zapošljavanje (jeftinije je), što dovodi do većeg broja poreskih obveznika i veće prihode koji otvaraju prostor za dalja smanjenja. Sve ovo ima svoje donje granice naravno, ali mi nismo ni blizu tih granica :)

Saša


Kako trošiti pare iz privatizacije

Ne slažem se sa Vašim stavom da se prihodi od privatizacije trebaju koristiti za investicije i infrastrukturu. Za smanjivanje dugova - da, ali treba biti pažljiv, čini mi se da bi Srbija taj novac mogla pametnije iskoristiti (na primer za reforme).

Sklon sam da verujem, potpuno suprotno :-) U infrastrukturu treba ulagati iz tekućih prihoda - veća je šansa da ćemo dimenzionisati infrastrukturu bliže realnim mogućnostima i da će prostorna raspodela biti ravnomernija. Takođe, argument je i taj da će ulaganja u infrastrukturu biti i onda kada više ne bude privatizacije.

Slažem se sa Vama da bi moglo biti pozitivnih poreskih efekata iz povećanja zaposlenja i smanjenja sive ekonomije i na to računam. To bi trebalo da nadomesti sredstva koja bi se u početku koristila iz privatizacije.

Shvatam da predlog korišćenja sredstava iz privatizacije narednih nekoliko godina za pokrivanje budžetskog deficita nastalog reformom poreskog sistema može delovati rizično, ali mi se i dalje čini kao dobar potez. On omogućuje brže izvođenje reformi a izbegava potencijalni politički otpor koji bi se mogao pojaviti zbog novih akciza.


Prihodi od privatizacije

Ovo je bio načelan stav, ne moja preporuka :) Načelan stav je: ako prodajem imovinu, onda za taj novac ili kupujem imovinu ili plaćam dugove.

Svakako bih se složio sa vama da bi prioritet trebao biti na dugovima :)

Oko političkog otpora, mislim da treba biti hrabar (ne lud naravno :) i izaći pred ljude sa činjenicama i zaslužiti podršku. Mislim da bi ljudi lako podržali promene kad bi im objasnili zašto ih uvodite i dozvolili javnu raspravu. Ljudi imaju veliki apetit za promenu koju mogu da razumeju, kojom mogu barem delimično da upravljaju i za koju znaju gde će stići. Čvrsto verujem :)

Sa druge strane svakako razumem logiku koju predlažete: ako je ova stepenica akciza prevelika, možda je bolje naokolo, jer je strašno važno da se rasterete plate. Da li sam vas dobro razumeo?

Ja bih ipak išao na pobedu u raspravi, zato što je tako bolje :) Teža stepenica na početku, a lakša posle, umesto obratno. Stvar političke procene.

Saša


propisi i prihodi...

Evo dva link-a za detalje, a inace po prvobitnom planu, Zakon o privatizaciji trebalo je da PRESTANE da vazi 2004. (iz ove cinjenice sledi restruktuiranje, poreske reforme, reforme penzionog ....DO 2005.)

akcijski fond

zakon o privatizaciji