Skip navigation.

Labris

Banka hrane

 
Srbija 2020

U potrazi za vanzemaljcima I. Astrobiološka revolucija

Svako malo smo u prilici da čitamo, naročito u medijima (ali dešava se i blogerima koji bi trebalo da znaju bolje), da se o problemu vanzemaljskog života i vanzemaljske Vanzemaljac!Vanzemaljac!inteligencije piše sa potcenjivanjem i u istom pežorativnom kontekstu kao što se piše o prizivanju duhova, gledanju u šolju ili sajentologiji. To je ne samo duboko pogrešno, već i potpuno suprotno duhu vremena koji nam jasno pokazuje da je naučni interes za ove teme u neprekidnom usponu tokom poslednjih decenija, a naročito od sredine 1990-tih godina. Pa čak i kada bismo ovu temu posmatrali samo iz ugla pop-kulture, ona i tu zaslužuje daleko, daleko ozbiljniji tretman. Vest od pre par dana o otkriću prve planete nalik Zemlji na kojoj može postojati voda u tečnom stanju, koja kruži oko crvenog patuljka Gliese 581, a koja će se, ukoliko je kasnija istraživanja potvrde, u istoriji astronomskih nauka nesumnjivo doći u isti rang sa otkrićima Galileja, Heršela i Habla, samo ponovo naglašava interes kako naučne, tako i šire javnosti za ozbiljnu prezentaciju ovih tema. Stoga sam zaključio da je jedan mini-ciklus tekstova na srodne teme dobra ideja - a kao što je Heraklit iz Efesa lepo istakao pre više od dve i po hiljade godina: Ko ne očekuje neočekivano neće ga ni pronaći; tako je duboko skriveno i teško pristupačno.

Živimo u doba snažnog bujanja interesa za pitanje postojanja drugih svetova nalik Zemlji i života na njima. Nova multidisciplinarna oblast nazvana - neizbežno ali donekle i ograničavajuće - astrobiologija bavi se nastankom i evolucijom života u njegovom najširem kosmičkom kontekstu. U poslednjih desetak godina ova oblast dobila je na zamahu, naročito nakon definitivne potvrde postojanja planetskih sistema oko obližnjih zvezdaIma li života u Evropi (tj. ispod ledene kore)?Ima li života u Evropi (tj. ispod ledene kore)? 1995. godine (što se često uzima kao početak tekuće "astrobiološke revolucije"). Otkriće ogromnih količina vode u vidu permafrosta na Marsu koja je nekada tekla površinom, tečnog okeana ispod leda na Jupiterovom satelitu Evropi i drugim mestima u Sunčevom sistemu ovo su interesovanje značajno podstakli, kao i postepeno shvatanje da u kosmosu možemo naći ogromne količine organskih jedinjenja, što u međuzvezdanim molekularnim oblacima gasa i prašine, što na čvrstim telima kao što su planete, asteroidi i komete (npr. spektakularno i nedovoljno poznato otkriće amino-kiselina u Marčisonskom meteoritu). Napredak u razumevanju uslova u kojima je nastao zemaljski život ukazalo nam je - tokom poslednjih nekoliko godina - na značaj dostave ovih organskih materija na ranu Zemlju, kroz sudare naše planete sa kometama i asteroidima, za potonju biohemijsku i biološku evoluciju, bilo u (konzervativnom) vidu dobavljanja jednostavnih organskih supstanci kao što su formadelhid ili glicin, bilo u (radikalnom) vidu razmene samih primitivnih oblika života među planetama i malim telima u okviru kontroverzne, ali često razmatrane teorije panspermije.

Kompleksna međuzvezdana (bio)hemijaKompleksna međuzvezdana (bio)hemija

 

 

Uspon astrobiologije, nove nauke koja se bavi starim pitanjima, od 1995. godine do danas, daje sasvim novi uvid u mnoga pitanja koja su izbila u prvi plan gotovo istovremeno u kosmičkim, geološkim i biološkim naukama. Primeri ovakvih pitanja su: da li sudari sa malim telima Sunčevog sistema izazivaju masovna izumiranja vrsta na Zemlji? kako je Zemlja do sada izbegla sudbinu Venere, tj. galopirajući efekat staklene bašte? da li će ga izbeći i ubuduće? kako dugoročne promene našeg astronomskog okruženja utiču na zemaljsku biosferu? koliki je efekat globalnih katastrofa, poput sudara sa malim Marčisonski meteoritMarčisonski meteorittelima, eksplozija bliskih supernovih i gama-bleskova, itd. na pojavu i evoluciju života? šta je prouzrokovalo "kambrijsku eksploziju" i da li je za očekivati njeno ponavljanje na drugim nastanjivim planetama? oko kojih zvezda (i u kojim galaksijama) mogu postojati zemljolike planete sa uslovima za pojavu života kakav poznajemo? i mnoga druga. Nakon svog "velikog povratka" na scenu kroz Nasine projekte potrage za životom na Marsu i Evropi tokom 1990-tih, astrobiologija je veoma brzo dobila međunarodne dimenzije, praćene formiranjem novih mreža istraživača i institucija, otvaranjem posebnih astrobioloških katedri, fakulteta i instituta, te osnivanjem specijalizovanih časopisa (američki Astrobiology i britanski International Journal of Astrobiology). Neki od najboljih astrobioloških sajtova su http://www.astrobiology.com/, http://astrobiology.arc.nasa.gov/ , http://www.seti-inst.edu/ i http://www.panspermia.org/).

U okviru razgranatih i raznorodnih astrobioloških istraživanja današnjice posebno mesto pripada onom segmentu koji se već univerzalno označava engleskom skraćenicom SETI (od Search for ExtraTerrestrial Intelligence), odnosno potrazi za razumnim životom van Zemlje. Činjenica je da za nas - opravdano ili ne - svaki oblik života koji poznajemo na Zemlji nije ravnopravan, te da jednom sićušnom podskupu živih vrsta, naime onom koji je inteligentan (a u koji, zavisno od stepena antropošovinizma kod individualnih autora, ponekad pored homo sapiensa ubrajamo i čovekolike majmune, te delfine i kitove) pridajemo naročit značaj. U nauci, kao i u širim krugovima pop-kulture oličenim u brojnim naučnofantastičnim knjigama i filmovima, uključujući i neka umetnička remek-dela poput Solarisa ili Odiseje u svemiru ili Lavkraftovog romana U planinama ludila, pa čak i rok-muzici, danas nema veće zagonetke niti dramatičnijeg otvorenog pitanja od pitanja postoji li inteligentni život van Zemlje?

Jedan od (po tome) pomalo zaboravljenih pionira SETI studija svakako je Nikola Tesla, obično nažalost poznat samo kao genijalan izumitelj u oblasti elektro- i radio-tehnike. NjegovaLaboratorija u Kolorado Springsu gde je Tesla najviše razmišljao o vanzemaljcimaLaboratorija u Kolorado Springsu gde je Tesla najviše razmišljao o vanzemaljcima interesovanja, ambicije i znanja daleko su, međutim, nadmašivale uske granice disciplina. Na samom prelasku iz 19. u 20. vek, Tesla je prvi sugerisao (A) da su radiotalasne frekvencije upravo najizgledniji metod komunikacije sa vanzemaljskim društvima, te (B) da treba emitovati, i u primljenim porukama tražiti, upravo najapstraktniju matematiku, kakva je teorija brojeva, pošto su one univerzalna znanja, nezavisna od kulturnog, pa i biološkog ili hemijskog okruženja. Da bi se stavilo u pravu perspektivu, treba naglasiti da su obe ove Tesline ideje bile ponovno otkrivene tek u doba čuvenog projekta "Ozma", oko 60 godina kasnije. Kada je sam Tesla 1935. godine, u već poodmakloj životnoj dobi, sumirao svoju radnu biografiju i brojna postignuća, ono što je posebno naglašavao jeste da su sa njegove najintimnije, vizionarske tačke gledišta, dostignuća u elektrotehnici i energetici sitnica u poređenju sa grandioznim astronomskim i kosmološkim idejama. Iznad svih ovih ideja nalazi se, u njegovim sopstvenim rečima "metod komunikacije sa drugim planetama". Taj deo njegove autobiografije se i završava rečima: "Žrtvovao bih sva svoja druga postignuća za ostvarenje tog sna." U monografijama na engleskom govornom području Tesli je odavno odato priznanje kao pioniru SETI-ija, a dalje ozbiljno istorijsko istraživanje njegove zaostavštine (koje, treba li pominjati, čeka neku buduću generaciju ovdašnjih istoričara nauke!) bi moglo pružiti još mnogo detalja vezanih za ova pitanja.

Istorija SETI-ija od "Ozme" do danas je veoma zanimljiva tema, ali se u nju u ovom tekstu i nastavcima neću upuštati. Umesto toga, okrenuću se razlozima zbog kojih SETI ne uživa dovoljnu podršku (pre svega naučnih organizatora i donatora) i zbog čega je, po mišljenju mnogih pa i najdobronamernijih posmatrača, u koje i sebe ubrajam, poslednjihDisk sa Voyagera - jedan od (simboličkih) oblika SETI-jaDisk sa Voyagera - jedan od (simboličkih) oblika SETI-ja deceniju-dve u svojevrsnoj krizi. Odmah da naglasim: deo opozicije SETI-iju potiče iz vannaučnih, a uz to često i otvoreno anti-naučnih krugova; to su pre svega kreacionisti, koji se sasvim logično i dosledno protive bilo čemu što bi moglo osporiti njihovu dogmu o specijalnom stvaranju Zemlje i ljudskih bića u skladu sa više ili manje bukvalnim tumačenjem svetih knjiga. O njihovim "argumentima" po ovom pitanju se malo šta smisleno može reći, pa ću slediti slavnu Vitgenštajnovu devizu. Međutim, postoje i znatno ozbiljniji, naučni argumenti na koje se pozivaju SETI-skeptici koji sugerišu da su Zemlja i zemaljska biološka evolucija jedinstveni fenomeni u našoj Galaksiji, ako ne i šire. Oni uglavnom predstavljaju reformulaciju tri klasična skeptička argumenta, dva astronomska i jednog biološkog. To su, sa tradicionalnim godinama u kojima su prvi put date njihove ozbiljne formulacije:

1. Fermijev paradoks (1950)

2. Karterov "antropički" argument (1983)

3. Argument iz biološke kontingencije (cca. 1960)

Njihovoj analizi ćemo se posvetiti u nastavcima ovog teksta. Odmah da otklonim nedoumice, iako smatram da su ovi klasični anti-SETI argumenti veoma poučni i da su sve diskusije pitanja postojanja vanzemaljaca naivne i besmislene bez njihovog razmatranja, duboko sam uveren da oni nisu konačni, te da se do zaključka o jedinstvenosti dolazi tek nekritičkim usvajanjem pomoćnih premisa. Lično smatram ne samo da možemo očekivati veliku raznolikost života širom tzv. Galaktičke nastanjive zone, već i da su SETI projekti itekako opravdani, a razloge za takav stav pokušaću da detaljnije obrazložim.

Nastaviće se.


Milane,

kakav je sadasnji status onog objasnjenja da su na meteoru ALH 84001, koji je pao sa Marsa na Zemlju, oni "crvici"


zapravo fosilni staci marsovskih oblika zivota? Znam da je to objasnjenje ponudila u NASA, i da je bilo kontroverzno neko vreme. Da li se sada zna nesto pouzdanije o tome?


:)

Vec godinama prikljucena na seti osluskivac......Jedva cekam da se jave vanzemaljci!
Srecna bih bila da astronauti uslikaju na nekoj planeti i paramecijum makar...


Da, postoji jos uvek ta skola...

...na celu sa Krisom Mekejom koja smatra da postoji nezanemarljiva verovatnoca da se radi o biotickim mikrofosilima, mada se bar od 2001. godine i nekoliko novih radova na tu temu velika vecina astrobiologa izjasnila protiv biotickog porekla. Ima Chris Chyba jako dobar pregledni rad u proslogodisnjem Annual Reviews of A&A gde pokriva i tu temu (a on je bio glavna faca za ponovno ispitivanje doticnog uzorka). Inace, kod tih mikrofosila je djavolski tesko utvrditi o cemu se radi - pa ne treba da Vas iznenadi da ima neka ruska ekipa koja tvrdi i da su strukture u nekoliko drugih meteorita, ukljucujuci upravo i Marchison, biotickog porekla. Danas dobar deo astrobiologa smatra da je nekada na Marsu verovatno i postojao zivot, ali da je to moguce samo utvrditi analizom in situ.

To, uzgred, ilustruje koliko je daleko nauka otisla od one naivne srednjeskolske predstave o empirijskoj delatnosti u kojoj je lako verifikovati ma koju tvrdnju...


Da,

zanimljivo je da je McKaye prvo informisao Belu Kucu o nameri da drzi konferenciju za stampu. Samo govori o tome koliko je pitanje postojanja zivota na drugim mestima vazno i osetljivo za nasu civilizaciju.


Jednom je Karl Sagan

komentarisao SETI projekat. Na pitanje: "Sta mi imamo od toga ako nam stigne signal sa nekog dalekog mesta ako nam treba jos 10,000 godina da sa "njima" pocnemo komunikaciju?".
Saganov komentar je bio ovakav: "Ako takav signal stigne, znaci da imamo posla sa civilizacijom koja je tehnoloski ispred nas, jer mi takav signal ne mozemo da posaljem odavde. A to znaci da tehnologija, kakvu mi razvijamo, ne mora nuzno da vodi samounistenju - imali bi primer da je opstanak tehnoloski razvijenih civilizacija moguc. To je vazno saznanje."
Vrlo mudro, rekao bih. I aktuelno za nase sadasnje stanje na planeti.


sve je to jako zanimljivo

nego je pitanje da li bi susret sa vanzemaljcima bio poguban po covecanstvo , tj da li bi se nash imunski sistem snashao i odreagovao kako treba , jer sta ako ti vanzemaljci neguju neku svoju floru ,poput sisara, koja se pokaze patogenom za coveka? ipak , ne bi ih prizivala


Prepostavljam

da i oni sebi postavljaju slicno pitanje kad razmisljaju o njihovom susretu sa nama. Mozda smo i mi za izbegavanje.


pa normalno

da izbegavaju zemljane.sta bi oni sa 'takvom' imaginativnom inteligencijom kojom se sluzi ljudska rasa.


da je u srednjem veku

neko nacrtao Vanzemaljca kako ga danas svi prepoznajemo zavrsio bi na lomaci jer je prizvao demona. Medjutim, danas je to sigurno vanzemaljac - to su oni koji su uveliko Inteligentniji od ljudske rase. Koji nas "sigurno" nadgledaju negde odozgo mada ima misljenja da su vec medju nama ako ne i u nama...naposletku to je fenomenalna ideja, evo klanjam joj se do zemlje ( a i dalje ) ali NJIH NEMA PA NEMA. Pobicemo se do istrebljenja, i tesko mogu da zamislim da ce se Siriusovci, Lirijanci, ovi i oni Vanzemaljci pojaviti da nam pokazu kako su oni prevazisli ovu nasu ljudsku patetiku, traganja za smislom, te da nam u jednoj simbiotickoj bilateraciji prenesu nova i naprednija saznanja...Ma odlepilo bi tri milijarde ljudi, kad bi se pojavili...a da ne govorim da njima, premda su "inteligentniji" pojavljivanje znaci korak unazad. Oni su izvan nasih poimanja i samim tim, sumnjam da kroz fizicki univerzum moze neko da dodje do nas, a kamo mi i do meseca.
Ali kad naucnici kazu da ce Univerzum jednog dana sigurno nestati i pretvoriti se u prazninu, kako se mi obicni smrtnici smemo usuditi da sumnjamo u to, a tek u sve te projekte traganja za izvanzemaljskom civilizacijom. Dzaba su potrosili silne pare...pola Afrike ce izumreti, klimatski sokovi ce nas desetkovati...ali to sve nije vazno...zar ne?


Quote:SETI-skeptici koji

Quote:
SETI-skeptici koji sugerišu da su Zemlja i zemaljska biološka evolucija jedinstveni fenomeni u našoj Galaksiji, ako ne i šire.

Milane postavio bih Vam kao laik jedno pitanje. do sada sam mislio da su galaksija i svemir zapravo sinonimi. iz ovoga zakljucujem da nisu. koji je onda argument da bas u nasoj galaksiji nije doslo do jos jedne bioloske evolucije, a da bi u drugoj moglo da dodje? nije li i nasa galaksija nedovoljno istrazena kao i druge?


Некада се

Некада се сматрало да је наша галаксија цео свемир. Још 1920-тих је откривено да изван ње постоје друге галаксије али је до данас опстала заблуда да је наша једина - није ми најјасније зашто.

Неког посебног аргумента нема. Уколико претпоставимо да је вероватноћа да на планети неке звезде дође до биолошке еволуције један према хиљаду милијарди, онда смо вероватно једина жива планета у нашој галаксији (која има 200-400 милијарди звезда). То и даље не значи да смо сами пошто су процене да у свемиру постоји око сто милијарди галаксија (што ће рећи - десет милијарди цивилизација, свака безнадежно усамљена).

Пошто се ми налазимо у нашој галаксији, можемо је много боље истражити него друге. На пример, у кругу од 80 светлосних година око нас налази се 4.000 звезда, и ако би се на било којој од њих развила техничка цивилизација слична нашој, вероватно је да бисмо могли да је откријемо, па чак и да је приметимо и не тражећи. Са друге стране, прва следећа галаксија (мање-више) удаљена је 2,5 милиона светлосних година и јасно је да је не можемо истраживати тако детаљно.


Svemir se sastoji od galaksija...

...nasa galaksija (poznata kao Mlecni Put, ili samo Galaksija sa veliki "G") je njegov sicusan delic. Unutar naseg kosmoloskog horizonta (oblasti do koje mozemo da posmatramo izvore svetlosti) ima oko 150 milijardi galaksija. Vecina je, doduse, manja od nase, ali ne mnogo. I, naravno, vecinu je jako tesko prouciti, posto su suvise daleko.

U ovom kontekstu, obicno se smisleno diskutuje samo o SETI-ju i potrazi za zivotom unutar nase Galaksije (mada ima i tu ponekih izuzetaka, ali da ne komplikujemo).


hvala Nikoli i Milanu na

hvala Nikoli i Milanu na odgovorima


...

Quote:
danas nema veće zagonetke niti dramatičnijeg otvorenog pitanja od pitanja postoji li inteligentni život van Zemlje?

ovo mi se nekako chini nepotrebnim dodatkom za to fundamentalno pitanje. ako zivot postoji i ako su principi chuvanja informacija, prenosa i njene rekombinacije slichni onima u prokariotskih/eukariotskih organizama, onda ne vidim zashto i evolucija kao takva ne bi postojala. a odatle, kombinatorika moze da ode u bilo kom pravcu.

Quote:
Napredak u razumevanju uslova u kojima je nastao zemaljski život ukazalo nam je - tokom poslednjih nekoliko godina - na značaj dostave ovih organskih materija na ranu Zemlju, kroz sudare naše planete sa kometama i asteroidima, za potonju biohemijsku i biološku evoluciju, bilo u (konzervativnom) vidu dobavljanja jednostavnih organskih supstanci kao što su formadelhid ili glicin, bilo u (radikalnom) vidu razmene samih primitivnih oblika života među planetama i malim telima u okviru kontroverzne, ali često razmatrane teorije panspermije.

kako me je nerviralo kako se medj teorijama o nastanku zivota ugurala i teorija panspermije koja ni u jednom momentu ne daje odgovor na kako vec samo na gde.

uostalom, chemu dumanje o dostavi organskih molekula kad je vec dokazano da je gomila jednostavnijih molekula (kao shto su aminokiseline, purini, pirimidini, sheceri) mogla lako da nastane u uslovima prvobitne Zemlje?


Quote: kako me je nerviraloE pa nije bas sasvim tako...

...a nesto od toga tek valja razraditi. Ali ukratko: vecina evolucionista ce tvrditi bas suprotno: da je trivijalno napraviti jednostavne oblike zivota, ali da je EKSTREMNO malo verovatno da ti jednostavni oblici zivota stvor kompleksne strukture neophodne za inteligenciju, zato sto je morfoloski prostor toliko veliki, a deo koji inteligencija zauzima ekstremno mali. To i jeste sustina argumenta o bioloskoj kontingenciji koji je postavio G. G. Simpson, a kasnije razradjivali mnogi drugi (Mayr, Ayala, Conway-Morris, etc.), ali o tome vise reci za par nedelja.

Sto se druge primedbe tice, pa to uopste nije tako prosto - uopste nije dokazano da se svi, pa cak ni vecina biohemijskih blokova mogu sintetisati na ranoj Zemlji (za koju danas znamo da je bila jos znatno negostoljubivije mesto nego sto se verovalo u doba Oparina i Holdejna), znamo samo da NEKI mogu. A od toga do svih je dalek put... I ima tu jos jedan kljucni faktor: vreme. Mi danas znamo da je zivot na Zemlji nastao prakticno neposredno nakon prestanka Late Heavy Bombardmenta, pre oko 3.9-3.8 Gyr. To znaci da se to izuzetno brzo desava, a ne desavaju se svi procesi biohemijske sinteze koji su neophodni toliko brzo. Dakle, bilo bi pozeljno da neki stignu u gotovom obliku.

I konacno, posto danas znamo da je ionako gotovo sva voda na Zemlji stigla sudarima sa kometama i planetezimalima, onda mi nije jasno sto bi se neko zalio ako usput sa svom tom vodom stignu i neke aminokiseline i slicne stvari? To mu dodje kao cist bonus! ;o))


...

Quote:
vecina evolucionista ce tvrditi bas suprotno: da je trivijalno napraviti jednostavne oblike zivota, ali da je EKSTREMNO malo verovatno da ti jednostavni oblici zivota stvor kompleksne strukture neophodne za inteligenciju, zato sto je morfoloski prostor toliko veliki, a deo koji inteligencija zauzima ekstremno mali.

trivijalno? kako trivijalno?

i ne znam je l ovde govorish o inteligenciji choveka ili inteligenciji uopshte, jer ako mislish na ovo drugo, inteligencija je produkt evolucije kao i bilo shta drugo i kao takva ne predstavlja retkost.


Dobro, nije trivijalno, to je bilo preterivanje...

...ali trivijalno u poredjenju najpre sa kambrijskom eksplozijom, a potom sa nastankom inteligencije i samosvesti ovakve kakvu danas imamo. Pri tom nije neophodno imati neku krutu definiciju inteligencije, dovoljno je razmisliti koliko je slozenih mentalnih, neurohemijskih i kakvih sve ne procesa neophodno kao preduslov da bi se, recimo, raspravljalo o nastanku zivota. Simpsonov argument bio je da je bez obzira na to sto je evolucija dovela jedanput do inteligencije, verovatnoca da dovede drugi put zanemarljiva, jer se 99,9999999999999...% svih zamislivih evoluiranih karaktera svih vrsta u istoriji biosfere pojavilo samo jedanput. Neki su se pojavili vise puta (recimo oko), ali oni su 0,0000000...1%. Da li imamo a priori razloga da tvrdimo da je inteligencija konvergentna? Nemamo. Onda - kraj price, tacka, nema vise. Tako je zakljucio Simpson, a to su tvrdili i manje-vise svi istaknuti evolucionisti (Dobzanski, Majr, Ajala, Konvej-Moris; jedini izuzetak su, donekle, Guld i Dokins, ali i oni tek sa veeeeeeelikim ogradama)


Имамо

Еволуција у суштини тежи да направи све комплексније и комплексније организме, што само по себи узрокује већу интелигенцију. Животиње које живе данас интелигентније су од оних које су живеле пре сто милиона година, а оне које су живеле пре сто милиона година интелигентније су од оних које су живеле пре петсто милиона година. Није баш најјасније шта се овде сматра под "еволуираним карактером".


Видим да си

Видим да си рекао доле, заборави.


stvarno?

zivotinje koje su zive danas inteligentnije od onih koji je su zivele pre sto miliona...itd.a kako to moze dase zna?


Ne moze da se bas pouzdano zna...

...ali nekih indikacija ipak ima. Recimo jedna od njih je tzv. koeficijent encefalizacije, odnosno odnos mozdane i telesne mase, korigovan za jos neke sitnije faktore. Kod njega (u proseku!) postoji jedan gotovo kontinuiran rast, doduse rast je bio brzi pre izumiranja na kraju Perma pre 251 Myr, ali se i posle nastavio, samo blaze. Najveci je danas kod morskih sisara, te covekolikih majmuna, a koliko se secam jednog od klasicnih istrazivanja, i druge vrste koje se nalaze pri vrhu te rang-liste odgovaraju nasem "intuitivnom" poimanju inteligentnih zivotinja: npr. tu su slonovi, psi, svinje, a od beskicmenjaka neke vrste sipa, oktopoda, tako nesto.


Mislim da ovde treba razdvojiti tri stvari:

1. Nastanak zivota i njegova evolucija (prilagodjavanje spoljasnjim uslovima koji se menjaju). Mislim da je generalno prihvaceno misljenje da je zivot dovoljno robustna pojava - neke bakterije i druge zivotne forme postoje na Zemlji pod, za nas, nemogucim uslovima, ali postoje - te da je veoma verovatno da je nastao i na drugim mestima u svemiru. Kako se to tacno dogodilo, i u kom obliku, to mi ne znamo, ali stagod je nastalo mi verujemo da ga mozemo prepoznati kao "zivot" (nastane, menja se, reprodukuje se i nestane).
2. Nastanak inteligencije. Mi znamo da inteligencija u razlicitim formama postoji i na Zemlji: ljudi, delfini, primati, druge zivotinje sa svojom vrstom "inteligencije". Da li je ovo moglo da nastane na drugim mestima? Sasvim moguce. Inteligencija ove vrste je posledica sve boljeg prilagodjavanja promenljivim zivotnim uslovima. A zivotni uslovi nigde ne mogu da budu fiksirani i staticni, jer zivot postoji samo zahvaljujuci protoku energije, dakle u dinamickim uslovima.
3. Nastanak tehnicke inteligencije - ove vrste koju mi ljudi imamo poslednjih 30,000 godina - od otkrica vatre, poljoprivrede i pripitomljavanja zivotinja, do tehnicke eksplozije sa industrijskom revolucijom i dalje. To druga ziva bica na ovoj planeti nemaju. Da li je ovo moglo da nastane na drugim mestima u svemiru? Pa, i to je moguce, iako mi ne znamo da li je tehnicka inteligencija neizbezna posledica inteligencije. Tj. da li je 3. neizbezna posledica 2.
Dakle, ako 1. verovatno vodi do 2., onda i 2. pod odredjenim uslovima moze da vodi do 3. Naravno, ovo ne mora da je obavezan scenario u svim slucajevima nastanka zivota.
Ali, moramo stalno imati na umu da uslovi za nastanak 1. postoje na ogromnom broju mesta u svemiru - milioni i milijarde nebeskih tela postoji u svemiru na kojima je nastanak nekakvog zivota moguc. Scenario 1.->2.->3. ne mora da se ostvari u svakom pojedinacnom slucaju gde je zivot nastao, ali ako se eksperiment ponovi mnogo miliona i milijardi puta, onda je velika verovatnoca da se taj scenario negde i ostvario.
Ukratko, nije ni malo preterano zakljuciti da inteligentni zivot negde u svemiru postoji. I to, moguce, mnogo razlicitih verzija tog inteligentnog zivota - kao u SF filmovima. Ja sam sklon da u to verujem, mada bi dokazi u jednom ili drugom pravcu bili dobrodosli i vazni za sve nas.


Ali 1. ne vodi verovatno do 2!

I to je kljuc celog problema! Evolucioni biolozi su dali procene da je verovatnoca ponovne pojave inteligencije kad bi je nesto unistilo na Zemlji reda velicine 10^-50 (i to se jos smatra vrlo liberalnom procenom)... Kad bismo "premotali traku" sto rekao S. J. Gould do kambrijske eksplozije, verovatnoca da se ponovo pojave inteligentna bica, a posebno tehnicka inteligencija (3) je za sve prakticne potrebe jednaka nuli. Ali o tom detaljnije u cetvrtom nastavku!


Da, potpuno se slazem.

Korak 1.->2. je kljucan. Stavise, meni je izvesnije, mada to ne mogu da dokazem da je 2->3 verovatnije nego 1->2.
Molim te, kako se do te cifra od 10^-50 doslo? Bas sam radoznao. Mislim, u takvim procenama je moguce pogresiti za mnogo redova velicina.


Ma naravno, i nije da ja zbilja verujem...

...nesto mnogo toj proceni (tim pre posto potice iz doba PRE nego sto je vecina biologa - cast izuzecima tipa Fisher, Holdejn ili Maynard-Smith - razumela znacaj matematike za njihov zivot i rad! :D ), ali recimo da je sustina u tome da se proceni koliko je veliki prostor nekih "fundamentalnih karaktera" (opet definicija delikatna), tipa broj membrana, segmentirano/nesegmentirano telo, metabolizam, etc., pa da se onda vidi koji od njih su kompatibilni sa inteligencijom, te onda da se utvrdi broj trajektorija koje iz celog morfoprostora vode u taj "kompatibilni kutak". Ova metodologija se cini sasvim ok, ona pretpostavlja da je evolucija skroz darvinisticka, tj. da su mutacije izotropne, ali nevolja nastaje sto je utvrdjivanje koji je od fundamentalnih karaktera kompatibilan sa inteligencijom umnogome i dalje subjektivna stvar. Za neke je relativno jasno: tj. prilicno je jasno zasto zglavkari ne mogu biti inteligentni (kao jedinke, sto se neke hive-mind varijante tice, i to se cini nemoguce, pre svega zbog karakteristicnih vremenskih skala koje su neophodne); medjutim, postoje razlicita misljenja vec o tome da li su, recimo, neke vrste manjih reptila mogle u doba dinosaura razviti inteligenciju...


Da, naravno.

Fisher je cak neke stvari u matematici izmislio za svoje potrebe, a Maynard-Smith je bio fizicar po obrazovanju, srecom po Kauffmana, njegovog studenta. I, btw, i Mendel je u svom "svetovnom" zivotu bio asistent fizike u Becu:)
Uopste, da li postoji nekakav kosenzus oko toga sta se smatra "inteligencijom"? Ako je inteligencija prost "pattern recognition", toga ima na sve strane. Ako je u pitanju moc simbolizacije, i toga ima. Ja mislim da je to slaba tacka u ovim procenama.


inteligencija

je moc resavanja slozenih problema.


Eh, ali kao sto ce nam logicari reci...

...nista nismo uradili ako jedan problem definicije zamenimo drugim. Hajde da kazemo da znam sta je problem, ali sta je slozeno? Ima brojni primeri iz sveta insekata da ova bica nalaze resenja svojih zivotnih problema koja se covek ne bi dosetio sve da razmislja vekovima, a niko ozbiljan ne tvrdi da insekti poseduju inteligenciju.

Meni se licno cini da pitanje tacne definicije nije zapravo ni ovde (kao ni bilo gde drugde u stvarnoj nauci, za razliku od one predstave koju nam daju mediji i losi udzbenici) mnogo vazno. Na kraju krajeva, ljudi su definisali pojam *broja* tek 1920-tih i 30-tih godina kad se pojavila aksiomatska teorija skupova; a samo neko zbilja glup bi osporio da su se vekovima i milenijumima pre toga ljudi veoma uspesno sluzili brojevima, na celu sa sve Diofantom, Kardanom, Njutnom, Lajbnicom ili Gausom, mada kad bi ih neko priterao uza zid, ne bi mogli da daju egzaktnu definiciju broja.

Sta bese ono legendarni Dan Quayle rekao o pornografiji i kulturnim elitistima? "Vi jednostavno znate sta je to kad ga vidite..."


pa dobro

ako ces tako ali oni opet odgovaraju nekim drugim zakonima organizacije.ja sam ubedjena resenje mora da dodje
u covekolikoj sferi za sve organizme na planeti.onda ce sve da legne na mesto kako treba u sistemu simbioze.ne znam da li sam ovo rekla dovoljno razumljivo.
ako budemo slusali ljude ko sto je taj tip koga spominjes,slabo ce se problemi resavati.


I ja mislim da pitanje

precizne definicije inteligencije nije previse bitno. Medjutim, nekakvu "radnu definiciju" nije lose imati. Zamislimo da se nekim cudom nadjemo na planeti (ili nekom slicnom objektu), na kojoj ima zivih bica. Kako cemo ustanoviti da li su ta bica inteligentna? Koje bi to sposobnosti ta bica trebala da demonstriraju da bi mi rekli: ovo su inteligentna bica? Na osnovu repertoara ponasanja? Na osnovu sposobnosti da rese probleme sa kojima su suocena? Ako su im jasni osnovni matematicki koncepti? Ako imaju sposobnost manipulacije okolinom?
Ili da se pridrzavamo tog pravila: I'll know it when I see it?


koje bi to sposobnosti

ta bica trebala da demonstriraju...itd ati kao ne znas,pa pitas.
ti bi u stvari trebao da se bavis pedagogijom.treba da se vratis u beograd lepo i da postanes decan i profa negde pa da napravis reformu skolstva.evo predlazem nsarskog za ministra skolstva pod uslovom da bude i profa.


Inteligentna bica

bi trebalo da koriste vatru, mozda da znaju za tocak, ali minimum bi bila batina. Znas ono, kao, nas nekoliko, svako sa batinom u ruci, napadnemo dinosaurusa i utrepamo ga iz prehrambenih razloga. Ali to je manje vazno, nego, kako da mi dodjemo do te planete? Meni je ova nasa tesna.


Pa, to je sve lepo

ako bi prirodni uslovi na tom mestu dozvoljavali koriscenje vatre ili batine. Sta ako zive pod vodom?
Hocu da kazem, mi nemamo pojma na kakve uslove mozemo da nadjemo na drugom mestu. Uslove temperature, pritiska, gustine, gravitacionog privlacenja, itd. Na Zemlji je spektar zivotnoh formi prilicno veliki (mada ne znam sa cime bi se to "veliki" uopste dalo uporediti) sto, verujuem, svedoci o tome koliko je Zemlja dinamicna sredina koja se tokom istorije menjala.
Osnovno zanimanje zivih bica na zemlji je potraga za hranom ili za partnerom (ako je potreban). Mozda to nije slucaj na drugim mestima, ili je oskudica drasticnija. Nemamo pojma.


U vezi sa definisanjem pojma

U vezi sa definisanjem pojma 'broja' je i onaj vic o kiseoniku:
"Kioseonik je otkriven krajem 17. veka. Nije utvrdjeno kako su ljudi pre toga disali..."


Milane,

Tvoji postovi me uvek odvuku od svakodnevnih naklapanja o dnevnoj politici i vrate razmisljenjima o 'Big Picture'. Zeleo bih da, laicki, prokomentarisem konstataciju da: danas nema veće zagonetke niti dramatičnijeg otvorenog pitanja od pitanja postoji li inteligentni život van Zemlje?

Mislim da je poreklo materije daleko veca zagonetka od svih ostalih (singularity nije definitivan odgovor!?).

Anyway, po pitanju zivota van Zemlje, ja verujem, imajuci u vidu rasprostranjenost zivih vrsta na zemlji, posebno u ekstremnim uslovima, od bakterija u 'paklu', odmah ispod povrsine pustinje u Dolini smrti u Kaliforniji, do vrsta na, u, i ispod ledene kore na polovima, te, u najvecim dubinama okeana, da su se uslovi za slican scenario morali steci u ogromnom broju slucajeva diljem univerzuma, pa se samim time morao razviti zivot, kao i njegov ineligentan oblik (sta god to znacilo), s obzirom, jednostavno, na neverovatan broj galaktickih/planetarnih sistema u nama znanom univerzumu.

Pa, tako, verujem, da i na Evropi postoje oblici zivota ispod ledene kore. Ako i ne postoje, mislim da posedujemo tehnologiju kojom bi smo mogli da 'posejemo' zivot tamo, kao sto je, mozda, nekada bio posejan zivot na Zemlji, panspermijom, ili na neki sofisticiraniji nacin?

Bilo kako bilo, za mene bi porazavajuce saznanje bilo to da smo mi prvi, i da mi moramo da uradimo sve. Uh, kada bi samo dobio 'hint' od nekud, kako da kontrolisemo fuziju, gde bi nam kraj bio...Da dodam, ako bude za mene, bice i za vas...


Ovo o Evropi je vec postalo prakticna stvar...

...naime ne samo sto je NASA sagorela "Galileo" u Jupiterovoj atmosferi umesto da ga uvede u stabilnu orbitu, da ne bi eventualno kontaminirao Evropu (jer, na duzim vremenskim skalama, i stabilna orbita moze da dovede do sudara sa satelitima), vec su oformili i odeljenje za ispitivanje mogucnosti tzv. interplanetarne kontaminacije, koje se odskora konsultuje kod svih misija ove vrste. Dakle, lagano zbilja sazreva (astrobioloska) svest!

A sto se tice "hintova" koji nam mogu doci kao uzgredna posledica aktivnosti nekih drugih civilizacija - ja se tu potpuno slazem, i mislim da bi traganju za istim valjalo posvetiti vise paznje. O tome nameravam jos da pisem ovde...


Nikola V., nisam ja ;o))

Dakle, Nikola, ako ovo procitas, nisam ja nista brisao, casna rec! Mada moram da priznam da sam bio pomalo iritiran mislju da zaista mozes da poverujes kako sam nesto zakljucivao samo na osnovu medijske vesti (pa makar i ove uvazene kuce), spremao se da ti napisem odgovor, kad ono - nada, nix, nema.

Imas preprint na http://obswww.unige.ch/~udry/udry_preprint.pdf

Ziveo ti meni, radno, astronomski i junacki!


mea culpa

Sve vreme se tripujem da se radi u gl 581b koja je takodje u vreme kada je otkrivena izazvala prilicno buke. Proslog leta sam prisustvovao zanimljivoj i zucnoj diskusiju na tu temu kod kolega sa OHP. Sorry na iskazanoj skepsi i nepoverenju - samo mi je preko glave svega sto zamirise na senzaciju. (A i vreme je da se spava.)

eedit o samoj temi. "ASTRONOMI SE PITAJU DA LI NA MARSU IMA ZIVOTA, ILI I TAMO SAMO JEDU, RADE I SPAVAJU." D. Radovix, naravno. ;)


Nikola,

Skidam kapu za D. R., touche...


...

Quote:
Tesla je prvi sugerisao (A) da su radiotalasne frekvencije upravo najizgledniji metod komunikacije sa vanzemaljskim društvima, te (B) da treba emitovati, i u primljenim porukama tražiti, upravo najapstraktniju matematiku, kakva je teorija brojeva, pošto su one univerzalna znanja, nezavisna od kulturnog, pa i biološkog ili hemijskog okruženja.

poshto nemam apsolutno nikakve dodirne tachke s matematikom (razumem je u tragovima ako se naprezem do korak od shloga), a odgledala sam glupi film Kontakt gde se primljena alien poruka svodila na jezik matematike, interesuje me, ako neko ima zivaca i vremena da objasni, kako je to matematika univerzalni jezik?
no disrespect for math, mind you, samo mi nije jasno.
je l to neshto u stilu pronalazenja univerzalnih matematichkih radnji bez obzira na kulturoloshko-biohemijsko okruzenje ili shta?


Pa jeste...

...to mi platonisti sabotiramo druge nauke iznutra! ;o))

Ozbiljnije govoreci, stvar je upravo takva - ne postoji nijedan razlog da verujemo kako nasa teorija brojeva ne vazi bez obzira na fizicko, hemijsko, biolosko, psiholosko, kulturno, politicko ili kakvo god drugo okruzenje; ili cak i da ne vazi kad ne bi bilo nikakvog okruzenja (tj. kad ovaj nas kosmos ne bi ni postojao, matematicke istine bi i dalje vazile) Ja i inace mislim da je ta ideja da su naucne istine kulturoloski uslovljene prilicna besmislica i kad se radi o drugim naukama, ali kod matematike je to zbilja kristalno jasno: prost broj je bio prost broj i za Diofanta, i za Omara Hajama, i za Ulug Bega, i za Fermu, i za Gausa i za Burbakija (bez obzira na to sto je prvi bio Grk, drugi Persijanac, treci Turkmen, cetvrti renesansni Italijan, peti klasicni Nemac, a sesti je bio savremeni Francuz koji cak nije ni postojao, vec je to bilo zajednicko ime grupe francuskih matematicara!) - a da li neko ozbiljno moze da veruje da prost broj ne bi bio prost za naseg marsovskog prijatelja Marvina ili za stvorenje sa 18 pseudopodnih izrastaja sa zvezde 72 Ursae Majoris, udaljene XY kiloparseka od Sunca? Ja ne mogu, sorry. Mada, verujem da ima postmodernista i/ili verskih fanatika koji to zamisljaju; prvi zato sto osporavaju koncept naucne istine iz politickih pobuda, a drugi zato sto misle da Gospod moze da ucini da dve suprotne analiticke tvrdnje budu istovremeno istinite. Priznajem pokorno da doticne dve sekte nisu bas moj cup of tea...


Neko je jednom rekao da

mi mozemo da zamislimo svet u kome bi neki zakoni fizike bili drugaciji, ali ne i svet u kome 7 nije prost broj.
Jel' sam to dobro procitao "mi platonisti" :)?


Priznajem sve navode optuznice

Nema bogova do Matematickih Objekata (= Sustina), a Platon i Gedel su njihovi proroci!


OK, ne zameram:)

Mozda ce samo ponekad da mi se omakne da te ti se obratim sa Mr. Penrose:)


...

Platonovi geometrijski objekti od kojih se sastoji svet


Hmm, brojevi...

Ameba ima sasvim jednostavnu interakciju sa okolinom - na input tipa "povećana kiselost sa jedne strane" reaguje automatskim "kretanjem" na drugu stranu. Složenija bića imaju složeniji sistem percepcije. Pokazalo se, na primer, da je izrazita evoluciona prednost sistem percepcije koji grupisane draži koje su često u sličnoj konfiguraciji "prepoznaje" kao jedan identičan objekt koji objektivno postoji. Znači, pojam objekta je softverska pretpostavka u obradi opažanja. Pod uobičajenim okolnostima imati ugrađen ovaj "objektivizirajući" program je ogromna prednost, ali je - možda - u fizici elementarnih čestica hendikep.

E sad, do apstrakcije poput broja... Treba imati instaliran softver za pretpostavljanje objekta uopšte, a takođe i za pretpostavljanje mogućnosti spoljašnjeg mnoštva, odnosno mogućnosti postojanja više međusobno potpuno nezavisnih objekata.

Sve su ove pretpostavke samo softverski upgrade-i, i, kao takvi, potpuno "nedokazivi" u smislu njihove "objektivne realnosti". Uostalom, to su suštinski netačne pretpostavke, što se tiče objektivnog sveta.

Ali, za matematiku su fundamentalne, i. štaviše, plodotvorne za razvoj nauke. (?!)

Matematika je ustvari zezanje kompjutera sa samim sobom, sa svojim vlastitim ustrojstvom. Nije li otuda malo pretenciozna izjava tog kompjutera da bi te njegove "istine" "važile" "i kad ovaj nas kosmos ne bi ni postojao". Mislim u nekom smislu tačno, mada prilično trivijalno. Ono što važi za ustrojstvo nekog kompjutera, važi za ustrojstvo tog kompjutera, bez obzira da li kosmos postoji ili ne...


Nisam jedan od onih sto se

Nisam jedan od onih sto se svako malo kunu u Teslu, medjutim cini se da je jedan segment njegovih istrazivanja ostao kontraverzan do danasnjih dana.
Naime Tesla je tvrdio (i navodno dokazao) da elektromagnetni talasi veoma niskih vrekvencija (reda vel. nekoliko Hertza) imaju potpuno razlicita svojstva od EM talasa visokih frekvencija. On je te talase i nazvao ne-Hertzovim talasima i tvrdio je da intezitet polja tih talasa ne opada sa kvadratim razdaljine, odnosno da je intezitet polja jednak u svim tackama prostora bez obzira na razdaljinu.Cak je tvrdio da postoji dodatni niz fenomena vezanih za Zemlju (kasnije nazvano Shumanova duplja) koji omogucavaju akumuliranje energije u zemljinoj atmosferi itd.
Medjutim ono sto je mozda zanimljivo sa stanovista SETI-ja je sto se svemir danas "osluskuje" metodologijom kod koje je verovatnoca hvatanja signala izuzetno mala cak i ako svemir vrvi od tehnickih civilizacija poput nase.
Tim pre sto se u tim istrazivanjima gorepomenute niske frekvencije uopste ne osluskuju.
Vise informacija na www.openseti.org


Potpuno ste u pravu...

...i za komentar o niskim frekvencijama i za sam SETI. O tome ce biti reci u daljim nastavcima. Sto se tice niskih frekvencija, bice interesantno jednom kada budemo bili u stanju da posmatramo izvan *Sunceve* jonosfere, tj. negde van Saturnove orbite, ako se ne varam, posto nas tu ona ometa...


Tesla

Ja sam dosta rezervisan kod Tesle jer je on u svojoj autobiografiji lepo priznao shizofreniju. U to se lepo uklapa komunikacija sa vanzemaljcima. Meni se cini, da je glavni Teslin promasaj bila koncentracija na prenos energije, a ne slabasnih informacija. Razliciti oblici prostiranja talasa lepo se vide u elektro-optici.

Lepo je bilo procitati osvrt na autora bloga u intervjuu Zorana Zivkovica u Politici. Njega poznajem iz mladjih dana zaludjenosti sa A. Clarkom.

LP MMM iz Jagodinu


Ako podjemo od toga da nas

Ako podjemo od toga da nas jos najmanje dve vrste, ovde na zemlji, maltene prate u stopu u evolutivnom razvoju "inteligentnog ponasanja" onda se moze reci da je nastanak "inteligencije" pre pravilo nego izuzetak.
Da li inteligencija vodi razvoju tehnicke civilizacije? Pa u nasem primeru je verovatnoca znaci 30%. Moguce je da delfini, iako veoma inteligentna bica nikad nece razviti civilizaciju poput ljudske zbog toga sto su "zadovoljni" ekosistemom u kome zive.
To opet ne iskljucuje mogucnost razvoja nekog drugog smisaonog, vrlo kompleksnog drustva.
Daleko je neizvesnije sta se desava sa tehnicko tehnoloskim civilizacijama poput nase.Da li one nestaju, traju ili se pretvaraju u nesto drugo. Bronzano doba je bilo pre cini mi se 8000 godina. Znaci skoro toliko vremena je ljudima bilo potrebno da izdvoje bakar, naprave zicu, obmotaju je i naprave kalem na osnovu koga je doslo do citavog niza pronalazaka koji su u potpunosti promenili ljudsku civilizaciju.
Sve se to desilo za manje od 200 godina.U fazi smo eksponencijalnog rasta.Gde cemo stici, to je tesko reci.


yu1bcd,

Moram da priznam da mi vasa argumentacija ne stoji.Prvi put cujem da je "Tesla priznao shizofreniju" iako ne sporim da su mnogi njegovi istupi u javnosti bili ekscentricni.
Da li su "Teslini pokusaji bezicnog prenosa energije" promasaj ili ne cini mi se da je ostalo sporno sve do danas.Navodno je amrericka vojska 50ih ili 60ih ponovila neke eksperimente sa bezicnim prenosom energije (mislim da su potrebni kalemovi precnika 30ak metara da bi se pobudilo EM polje tako niske frekvencije) i niko drugi.
Govorim vam to iz razloga sto jedan deo Teslinih kriticara osporava njegov rad na osnovu nedovoljne upucenosti u sustinu njegovih projekata. Drugi deo kritika se rukovodi argumentacijom "da nije stavljao stvari na papir" sto je isto besmislica posto je covek imao jako dobro formalno obrazovanje iz elektrotehnike, precizno dokumentovao gomilu drugih pronalazaka itd.
Ipak, ukoliko imate izvore za koje smatrate da uklanjaju ovu vrstu nedoumice(kada je u pitanju bezicni prenos energije) koju ja imam izvolite, izlozite ih...


Gde ćemo stići?

To je dobro pitanje na koje mi ne možemo sada dati odgovor. Kao što ne možemo predvideti u kom pravcu ćemo evoluirati kao biološka vrsta. Međutim, zašto bismo pretpostavili da i civilizacije, kao produkt socijalne evolucije, a ova je podukt evolucije ljudske vrste i razvoja inteligencije, ne podležu evoluciji? Mislim da sve evoluira u nama poznatom Svemiru, t.j. da je proces evolucije suština Svemira. Evolucija zvezda povezana je sa evolucijom planetarnih sistema i planeta, a ova sa evolucijom života koja vodi ka evoluciji inteligencije itd. Poenta u celoj ovoj priči je VREME. Verovatno je, bar sudeći po novim podacima o uslovima na satelitima Jupitera i Saturna kao i na osnovu novih saznanja o ekstremofilima na ovoj, našoj planeti, da su vanzemaljski jednostavni oblici zivota ne samo mogući nego i mnogo češća pojava nego što mi to mislimo. Inteligentni život je verovatno retka pojava, jer za njegov razvoj treba mnogo vremena. Da li znate da se smatra da su jednoćelijski oblici života na Zemlji nastajali više puta za one približno 2 milijarde godina od nastanka planete Zemlje? Toliko je trebalo da se nastali život zapati i nastavi da se razvija. Život je nastajao, a onda je bivao zbrisan meteorskim bombardovanjima, gama bljeskovima i sličnim astronomskim «vremenskim» neprilikama.Višećelijski oblici života takođe su nastajali u više navrata. Ekosistem koralnih grebena nastajao je i nestajao u svetskom okeanu vise puta u istoriji života i bivao «izgrađen» uvek od drugačijih a sličnih vrsta živih organizama. Meni to govori o tome da kad se jednom uslovi za život ustanove, taj život nastaje i nastavlja da nastaje sve dok su uslovi za to pogodni. I evoluira ako mu se ostavi dovoljno vremena bez katastrofa. Uostalom, katastrofe se uslovno mogu shvatiti i kao neka vrsta selekcionog pritiska u evoluciji živog sveta, naravno, ako ne zbrišu sve oblike života. U tom kontekstu i inteligencija, dala ona tehnološku civilizaciju ili ne, kao i svi njeni (nus)produkti nužno će se razviti AKO IMA DOVOLJNO VREMENA. Mislim da nas «brine» postojanje vanzemaljske inteligencije ne iz pravih razloga (radoznalosti ili želje za saznanjem napr.) nego iz sasvim antropocentričnih interesa – da li ćemo moći nesmetano da širimo svoj svemirski areal rasprostranjenja ili će se pre ili kasnije pojaviti neki «čiča sa tandžarom» da brani svoj «voćnjak» od «mangupa». A što se tiče teze da se treba okrenuti sopstvenoj planeti a ne zvezdama, jerbo ima toliko gladnih i ugroženih, naravno da treba rešavati «domace» probleme, ali, globalno i na duge staze gledano, jedini spas za ljudsku vrstu (pa i za ogroman broj drugih vrsta koje nas 6,5 milijardi već izvesno vreme uredno uništava) jeste rasejanje izvan Solarnog sistema, ka planetama na kojima život kakav mi znamo može opstati. Stoga otkriće «prve planete nalik Zemlji» stvarno predstavlja otkriće veka em «svetlu tačku u mrklom mraku».


Eh da,

setih se Milane da sam te pitao jos u Petnici o radu onog americkog astrofizicara i njegovom predlogu kako da pronadjemo vanzemaljske civilizacije: sagorevanje antimaterije.

Ne bi bilo lose ovde spomenuti to :)


M. Milankovic je u knjizi

M. Milankovic je u knjizi "Kroz vasionu i vekove" takodje govorio o nastanku zivota na Zemlji, kao i o mogucnosti postojanja zivota na drugim planetama.

Quote:
kako je Zemlja do sada izbegla sudbinu Venere, tj. galopirajući efekat staklene bašte?

Ja sam iz "Kroz vasionu ..." shvatio da se trenutno na Veneri desava isto ono sto se desavalo na Zemlji, prethodno nastanku atmosfere, mora, kopna, nastanku zivota u moru, pomeranju zivota na kopno ... I da ce na njoj, kada dodje vreme da krene ... Takodje, shvatio sam (mozda su oba ova moja zakljucka pogresna), da se isto to desavalo i na Marsu, pre Zemlje. Kao da se zivot pomera kroz svemir sa planete na planetu.

P.S.

Da ne pominjem vrlo plastican opis necije radne nedelje, koji je Milankovic dao u ovoj knjizi :)


Starost planeta

U pravu ste, nekada se verovalo (a sve u skladu sa drevnom Kant-Laplasovom hipotezom o nastanku planetskog sistema) da starost planeta raste kako se udaljavamo od Sunca, pa bi MArs bio stariji od Zemlje, itd. Danas je to umnogome odbaceno (cak se za one najudaljenije planete, Uran i Neptun, smatra da su mozda i *mladje* od ostalih), ali to je tekovina poslednjih par decenija, Milankovicu ne treba zamerati sto to nije znao.

Ironija je da je Mars bio mnogo topliji u nekim epohama svoje proslosti, tako da je po mnogim astrobiolozima bio sasvim pogodno mesto za nastanak (primitivnog, bakterijskog) zivota, a zatim se ohladio. Kod Venere je proces bio suprotan, naravno. Zemlja je tu imala prilicno "srece" (mada ne treba iz toga izvlaciti kreacionisticke zakljucke, naravno).


Da li postoji neko

Da li postoji neko objasnjenje kako su se na Zemlji stvorili uslovi kojih nije bilo na Marsu, i koji se mozda nikada nece dogoditi na Veneri (sa stanovista, ne znam, nekih karakteristika orbite, precnika planete, trajanja dana ...)


Seti & Sagan

Milane,
ovo je bilo uživanje čitati. Piši o Setiju jednom molim te. Ja bio aktivan dok su imali onaj "obični" softver. Čak sam jednom bio neki heroj tamo za neki mesec - vrteo se se Seti na ko zna koliko računara u firmi. Kad su izbacili novi softver postalo prekomplikovano.

Drugo, kupio ja svojevremeno preko Amazona čitavu Saganovu seriju Kosmos - 7 DVD-ova. Hoću odavno nekoga da pitam, evo sada pravo mesto: Ima li šta iz novijeg vremena da se može meriti sa tom sjajnom serijom?


Eh, da, ta stara dobra...

...vremena "Kosmosa"! Pa, tesko da po ambiciji ima icega sto se jos uvek moze porediti sa tim, mada bi savremena tehnologija to ucinila daleko jeftinijim nego u Saganovo doba. Bice da je problem pre u nevoljnosti producenata da rizikuju, i nedostatku autorskih ideja. Od stvari koje su slicne, mada na znatno manjoj skali, imas onaj "Svemir Stivena Hokinga" koji je bio pustan na tv B92. Mada konceptualno znatno jednostavniji (a graficki siromasniji), on je zanimljiv posto sadrzi i ponesto od novijih ideja, a sam Hoking je definitivno "faca", mada na sasvim drugi nacin od Sagana.

Naravno, hvala na lepim recima! Sto se Setija tice, pa to mi i jeste glavna tema, ali hocu da na malo neuobicajeni nacin dodjem do toga - koliko ce uspeti, citaoci ce da prosude...


Nista...

...samo da dodam. Juce prikazali ovde, dole na najvecem ostrvu (uh ubice me Oziji) kako Hoking lebdi u bezvazdusnom prostoru. Ej, ljudi kakva je to NEOPISIVA sreca bila na njegovom licu! Bez obzira na njegovo stanje u gravitacionim okolnostima. Mislim da je bio clan posade u nekom brodu, ali nisam cula gde su i zasto leteli. Bilo vreme kupanjca i pricica, ubedjivanja da mi se ne uvaljuje u moj krevet kada ima svoj i sve ostalo oko toga.
Izvinjavam se na upadici, ali evo vec dva dana razmisljam o njemu i tim ekspresijama.
Uzgred, iako skoro da ne vladam visom terminologijom , bas se nauzivam citajuci tvoje blogove. Kakvo blazenstvo, i malo nezgodno da se preokrene n apolitiku/politicarenje, kakvo sve cesce srecem kod drugih. Sto me uzasno nervira!!!!
Molim da se pojavljujes cesce. Plz!


virgo,

evo ti link, na brzaka. Leteli su avionom preradjenim za tu namenu: da naglim poniranjem izazove simulaciju beztezinskog stanja.


bauer

mnogo hvala. Cmok (mislim u obraz).


pa dobro,

i to je nesto. uzvracam.


Planetary Radio - Monday, April 30, 2007

The Most Earthlike Extrasolar Planet Yet -- A Conversation With Co-Discoverer Stephane Udry

"Gliese 581c is just a bit bigger than Earth and orbits in the so-called habitable zone, where water could be liquid on its surface. You'll hear from Stephane Udry of the Geneva Observatory, one of the leaders of the international team that discovered it."

Snimak razgovora (mp3/wma) moze se cuti na planetary.org/radio


dobijesh ono shto si hteo, ali to nije ono shto si ochekivao.

(hoche li tako biti kad pronadjemo ili nas pronadju vanzemaljci...)

bash kao u onoj prichici.. o hrtu koji je bio brzhi od vetra.. Valjda se zvao Berzoy.

Pustili su ga da se, u trci, nadmeche sa drugima u lovu na elektrichnog zeca.
Njegovoj srechi nije bilo kraja kad je osetio da je nadomak onog shto hoche i ka chemu ga neodoljivo vuku svi njegovi instikti.
Josh jedan korak, josh jedan grch... i, dobio je shta je hteo..
Ali nije ochekivao i 220V u svojoj cheljusti.