Skip navigation.

Labris

Banka hrane

 
Srbija 2020

O porezu na imovinu

U Srbiji ima preko 85.000 pravnih lica, preko 250.000 preduzetnika, oko 2.500.000 domaćinstava i preko 2.700.000 stanova prosečne veličine oko 65 m2. Ukupni prihodi od poreza na imovinu u Srbiji u 2005. godini su bili oko €0.2 milijarde ili oko 2.2% od ukupnih prihoda države. U istoj godini, zahvatanje iz plata je bilo €3.8 milijardi ili oko 41.5% ukupnih prihoda države.

Kako je moguće da su prihodi od poreza na imovinu toliko mali?

Pogledajmo zakon o porezima na imovinu. Porez na imovinu se računa na tržišnu vrednost imovine umanjenu za amortizaciju. Tržišna vrednost se utvrđuje jednom godišnje na kraju godine i važi za narednu godinu. Prva olakšica: amortizacija ide do 70% tržišne vrednosti.

Za pravna lica koja vode poslovne knjige, porez na imovinu je 0.4%.

Za fizička lica, porez na imovinu je progresivan:

 1. do 6.000.000 din – (do €85.000) - 0.4%

 2. od 6 do 15.000.000 din – (do €200.000) – 0.8%

 3. od 15 do 30.000.000 din – (do €400.000) – 1.5%

 4. preko 30.000.000 din – 3%

Druga olakšica: ako živite u nekretnini, porez se umanjuje za 40% plus 10% za svakog dodatnog člana domaćinstva do maksimalno 70%.

Ljudi stariji od 65 godina koji žive u prostoru manjem od 65 m2 imaju poresku olakšicu od 75% bez obzira na broj ljudi koji žive u domaćinstvu.

Država ne plaća porez na imovinu. Time i nemaju nikakav ekonomski interes da izađu iz najatraktivnijih lokacija u gradu (uglavnom u Beogradu).

Verski objekti, kulturni i istorijski spomenici, prosvetne, kulturne, naučne, socijalne, zdravstvene, humanitarne i sportske ustanove, komunalne ustanove, i par drugih ne plaćaju porez na imovinu.

Tri primera

Za stan star 15 godina, amortizacija je veća od 50%. Velika većina stanova u Srbiji je starija od 20 godina.

Za stan vredan €50.000 i star 15 godina, porez bi trebao biti oko 17.000 din godišnje. Zbog amortizacije porez je 8.500 din. Zbog prebivališta, stvarni porez je 2.160 din. Ukupna ušteda usled olakšica je 14.840 din.

Za stan vredan €200.000 i star 15 godina porez bi trebao biti 96.000 din godišnje. Zbog amortizacije porez je 24.000 din. Zbog prebilavišta , stvarni porez je 7.200 din. Ukupna ušteda usled olakšica je 88.800 din.

Za stan vredan € 400.000 i star 10 godina, porez bi trebao biti 321.000 din, stvarni porez je 28.800 din, a ušteda usled olakšica je 292.200 din.

Kako ovo izgleda u Severnoj Americi? Veličina poreza zavisi od okruga/opštine. Normalne vrednosti su 1-2%. Nema olakšica. Socijalna politika se vodi odvojeno od poreske.

U isto vreme, prikupljeni porez na prenos apsolutnih prava (znate ono kad kupite stan, država uzme 5%) u toku godine, nadmašuje porez na imovinu na sve nekretnine zajedno. U Severnoj Americi ovog poreza nema. Smetao bi većem prometu nekretnina koji je u interesu države i njenih građana.

Koliko ima stanova u Srbiji?

U Srbiji ukupno ima oko 2.700.000 stanova. Prosečna veličina stana je 65m2.

 1. garsonjere – 90.000 – prosečna veličina 29 m2

 2. jednosobni stanovi – 390.000 – prosečna veličina 35 m2

 3. dvosobni stanovi – 1.000.000 – prosečna veličina 56 m2

 4. trosobni stanovi – 740.000– prosečna veličina 74 m2

 5. četvorosobni stanovi – 300.000 – prosečna veličina 94 m2

 6. pet i više soba – 185.000 - prosečna veličina 134 m2

 

Po lokaciji

 1. Beograd – 590.000

 2. Vojvodina – 750.000

 3. Ostala Srbija – 1.360.000

Karakteristike poreza na imovinu

Nemoguće ga je izbeći. Ko ne plaća porez, gubi nekretninu.

Veći je u traženim i popularnim lokacijama. Veći je u velikim gradovima nego u manjim. Veći je u gradovima nego u ruralnim delovima Srbije.

Za razliku od samog poreza, sve olakšice je lako zloupotrebiti. Na primer, prijaviti više članova domaćinstva nego što stvarno živi u stanu.

Interesantna pitanja

Čemu amortizacija kad je osnovica poreza tržišna vrednost nekretnine? Tržišna vrednost bi već u sebi trebala da sadrži ovo umanjenje.

Koliko ljudi zloupotrebljava drugu olakšicu i prijavljuje više ljudi nego što stvarno živi u domaćinstvu?

Da li je socijalnoj politici mesto u porezu na imovinu?

Kakav signal bi poslali privredi kad bi povećali porez na imovinu i u isto vreme smanjili namet na plate u istom iznosu?

Kakav signal bi poslali građanima kad bi ukinuli olakšice i u isto vreme smanjili namet na plate u istom iznosu?

Saša