Olako data obećanja ili izneverena očekivanja ?

sentinel26 RSS / 02.03.2009. u 15:40

 

Ovaj tekst je na moju molbu, kao ilustraciju mojeg prethodnog posta o Miloševićevim naslednicima, napisao kolega i

moj gost, bloger Blackbox :

Prošlo je 8 godina od 5.oktobra i demokratskih promena, dovoljno da se promeni šta se promeniti htelo ako se htelo i moglo.Možda je više moglo da se više htelo. U svakom slučaju, dobro je pogledati i oceniti , a ocenjivanje je , u velikoj meri, stvar upoređivanja.

Pa da pogledamo:

Pred izbore u Srbiji 2000.godine, demokratska opozicija je objavila svoj program i ciljeve.

PROGRAM DEMOKRATSKE OPOZICIJE SRBIJE - ZA DEMOKRATSKU SRBIJU

„Kao građani Srbije a istovremeno i kao kandidati za narodne poslanike želimo da celokupnoj javnosti damo na znanje da kada budemo izabrani u Skupštinu nameravamo da ukinemo funkcionereske privilegije, prekinemo dosadašnji maćehinski odnos vlasti prema građanima i iz korena promenimo sadašnju neuspešnu državnu politiku.

Sa radikalnim promenama počećemo od samih sebe. Ovim dokumentom koji potpisujemo s punom odgovornošću, obavezujemmo se da obnovimo poverenje građana u državu, iskorenimo korupciju u upravnim organima i javnim ustanovama, i zajedno krenemo u sveobuhvatne reforme sa ciljem ponovnog zauzimanja ravnopravnog mesta Srbije u zajednici evropskih država.

Građanima Srbije se na izborima pruža šansa da izmene sastav Skupštine i Vlade i spreče njihovo neodgovorno, nezakonito i bahato raspolaganje narodnim novcem. Imamo priliku da zamenimo dosadašnje korumpirane političare pravim narodnim predstavnicima. Država ne sme više da bude zaštitnik neradnika i kriminalaca i paravan za lično bogaćenje državnih i partijskih funkcionera. Umesto toga, izgradićemo državu koja će štititi siromašne i davati snažan podstrek onima koji stvaraju i kadri su da iniciraju preduzetničke poduhvate, investiraju, štede, uče i uspešno razvijaju našu domovinu.

Građani, naša pobeda na saveznim izborima 2000. samo je prvi korak ka glavnom cilju- demokratizaciji i ekonomskom preporodu Srbije. Zbog toga se već sada obavezujemo na Program koji sadrži i one odluke i zakone koje ćemo doneti u interesu Srbije odmah po preuzimanju vlasti u Republici.»

Pa dalje:

«Mi, dole potpisani poslanički kandidati, koji ćemo činiti parlamentarnu većinu,obavezujemo se da ćemo već prvog dana prvog zasedanja novoizabrane Skupštine izglasati sledećih deset akata u cilju vraćanja poverenja naroda u državu i njene organe:

PRVO, usvojićemo deklaraciju o hitnom donošenju novog Ustava..............

DRUGO, donećemo rezoluciju kojom se ukida sadašnja ekonomska i politička blokada Crne Gore,...........

TREĆE: obavezaćemo buduću vladu da odmah podnese program konkretnih mera Savetu Bezbednosti UN kojim bi se omogućila dosledna primena R1244........

ČETVRTO, donećemo zakon kojim ćemo smanjiti broj ministarstava barem za jednu trećinu, ukinuti sva ministarska mesta «bez portfelja» i ograničiti broj potpredsedničkih mesta na najviše tri.

Istovremeno , usvojićemo odluku kojom se smanjuje broj skupštinskih odbora i komisija za jednu trećinu, a osoblje skupštinskih odbora i komisija takođe za jednu trećinu. Odluka će istovremeno obavezivati sve skupštinske odbore i komisije na potpunu javnost u radu, bez izuzetaka.

PETO, donećemo zakon kojim se svim poslanicima i članovima Vlade  zabranjuje gomilanje funkcija tokom trajanja mandata. Članovima Vlade mora biti uzričito zabranjeno da tokom svog mandata upravljaju privrednim organizacijama (privatnim, društvenim, ili državnim). Narodni poslanici i članovi Vlade imaće pravo na članstvo u samo jednom upravnom odboru privrednih, sportskih, naučnih i drugih društvenih organizacija, ali bez prava na primanje ikakve nadoknade u bilo kom obliku za taj angažman. Svim članovima vlade biće zabranjeno da koriste  službena prevozna sredstva, službena sredstva za rad i prateće državne službe van vremena obavljanja službenih funkcija.

ŠESTO, izglasaćemo rezoluciju kojom će se nova Vlada  obavezati da u roku od sto dana stavi nadležnim skupštinskim odborima na uvid sve tajne policijske dosijee prikupljene o građanima............

SEDMO:, usvojićemo rezoluciju kojom će svi članovi Vlade i narodni poslanici biti obavezni da objave detaljan pregled svog imovinskog stanja i imovinskog stanja članova najuuže porodice na dan stupanja nadužnost, kao i na dan napuštanja dužnosti...

OSMO:, donećemo rezoluciju kojom se od Nasrodne Skupštine zahteva da odmah obustavi primenu onih zakona koji proizvode ogromnu štetu Srbiji i njenim građanima:da stavi van snage sadašnji zakon o informisanju i univerzitetu, a umesto njih proglasiti važećim predhodne do donošenja novih, da ukine zakon o oduzimanju neobrađenog zemljišta seljacima i zakon o predsedničkim privilegijama....

DEVETO:,odabraćemo jednu renomiranu, nezavisnu revizorsku kuću koja će biti zadužena da izvrši reviziju budžeta i obavi temeljan pregled finansijskog poslovanja Skupštine i Vlade tokom predhodnih mandata i da podatke o eventualnim nenamenskim izdacima, zloupotrebama, malverzacijama i prekomernim trošenjima učinimo javnim....

Usvojiti propise za sprovođenje maksimalne štednje u poslovanju ovih javnih institucija (racionalizacija voznog parka,reprezentacija,opremanje kabineta i ostalih službenih prostorija)

DESETO,: Skupština će formirati nezavisnu komisiju eksperata koja će preispitati i obnarodovati sve relevantne dokumente i audio-vizuelne zapise koje je sadašnja vlast držala u tajnosti, a odnose se na vođenje unutrašnje i spoljne politike Srbije i Jugoslavije u periodu 1987-2000. godine, kao i sadržaj  svih razgovora i pregovora visokih državnih funkcionera koji su predodredili sudbinu nacije u ovom razdoblju.»

Šta jeste a šta nije ispunjeno?

Evo samo jedne analize iz lista "Blic", objavljene 01.03.o.g.:

http://www.krstarica.com/s/index.php?s=http://www.blic.rs/&r=http://www.krstarica.com/lat/katalog/Mediji/Novine/

"Cvetkovićev kabinet brojniji nego ijedan do sada

Rasipnička vlada

Ako se ovako nastavi svi ćemo jednog dana biti članovi Vlade Srbije. Šalu na stranu, aktuelna srpska vlada glomaznija je i veći rasipnik nego što je to bila ijedna prethodna. Veća je čak i od, po lošem glasu poznate, druge vlade pokojnog Mirka Marjanovića. Sa devet ministra više nego što sada imamo, Marjanovićev kabinet je imao upola manje pomoćnika i zamenika nego Cvetkovićev, dok je cela administracija brojala tri puta manje članova nego danas. To svakako vladajućoj koaliciji ne služi na čast. Niti su ih građani zbog toga izglasali.

Više od 28.000 ljudi koji plate primaju iz budžeta Srbiju svrstavaju među najskuplje i najbrojnije administracije sveta.......
....Samo za plate zaposlenih u državnoj administraciji izdvaja se čak 10 odsto BDP, što je, primera radi, tri puta više nego u Bugarskoj.
..... U aktuelnom sazivu plate iz budžeta prima nešto više od 230 pomenutih činovnika, dok je u vreme i Đinđića taj broj bio znatno manji, oko 160. Specijalni savetnici nisu ni postojali!
.... Takođe, nisu postojali ni državni sekretari, već zamenici ministara i bio je samo po jedan po ministarstvu, a ne pet-šest kao što je danas slučaj. Šefovi kabineta nisu imali asistente. Pomoćnici su birani u skladu sa neophodnošću, i to nisu bile političke ličnosti, već ljudi iz struke koji su već radili po ministarstvima

...... do 1998. i ulaska radikala u vladu, svi ministri su imali po jednog zamenika i najviše tri pomoćnika. Danas postoje i razne agencije koje su paralele izvršene vlasti i tu je administracija gotovo duplirana. Nije ni čudo, kada moraju da se zadovolje apetiti svih koalicionih partnera.

..... Marjanovićeva vlada je od 1994. do 5. oktobra imala jednog jedinog telohranitelja, dok ih je sada bar pet po funkcioneru - kaže Ivković.
.......od problema ogromne administracije daleko je gore to što na pozicijama sede nesposobni, partijski kadrovi. ....Problem je u lošem radu uprava, prvo bi trebalo skloniti nesposobne rođake, komšije, ljubavnice, aktiviste stranaka, pa tek onda sve ostale..
....I sam ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković je priznao da je nivo profesionalizma državnih funkcionera i zaposlenih u Vladi daleko od visokog i istakao da je „svega 10 do 15 odsto administracije izabrano na konkursima

.....Uvođenjem ove funkcije, Vlada Mirka Cvetkovića je, uz ionako nerazuman broj pomoćnika i državnih sekretara, svakom ministru dozvolila i da zaposli jednog do tri takozvana posebna savetnika. Njih je više od 50, uglavnom su partijski prijatelji, rodbina, poznanici... a specijalnim ih čini jedino to što ne moraju da dolaze na posao i primaju plate između 70.000 i 90.000 dinara mesečno.


...kada smo posle oktobra 2000. krenuli sa reformom, u mnogim javnim preduzećima smo zatekli ljude koji nemaju potrebno obrazovanje za pozicije koje zauzimaju. Još je tada utvrđen koliki je višak i ko je višak. Samo u EPS-u smo zatekli na desetine arheologa i ljudi koji su završili istoriju umetnosti ili književnost. I do danas se stvari nisu mnogo promenile ..


....dok Hrvatsko ministarstvo finansija broji pet državnih sekretara koji su ujedno i pomoćnici ministra, odnosno rukovodioci određenih sektora u ministarstvima, ministarka Diana Dragutinović ima tri državna sekretara, čak 10 pomoćnika i jednog specijalnog savetnika. Tako na mestu armije od 14 najbližih saradnika naše ministarke, njen hrvatski kolega ima tek pet. Slično je sa Slovenijom, koja u Ministarstvu finansija ima tek jednog državnog sekretara i sedam direktora sektora.


Ilustracije radi:

                                        2000.god.   2000-3             2008/9

Broj ministara                   35                17                       26

Pomoćnici po ministru      1-5              1-4                     1-11

Zamenici/sekretari             1-2                1                       1-6

Savetnici po ministru           -                  -                        0-7

Potpredsednici vlade             5                7                           4

Ukupno činovnika              70-150        60-10                  232

UKUPNO administracije  8.100          27.000               28.000

Radi se o Vladi Mirka Marjanovića do 2000.godine, vladi Z.Đinđića i sadašnjoj vladi M.Cvetkovića.

A sada:

Ministarstvo                       Sekretari      Pomoćnici         Savetnici

Premijer                                  -                   -                        3

Potpr.Krkobabić                     -                    -                       3

Spoljni poslovi                       1                    6                      -

Odbrana                                  5                    3                      2

Unutrašnji poslovi                  1                    2                      8

Finansije                                 3                  10                      1

Pravda                                     2                    5                      1

Ekonomija                               5                  11                      6

Rudarstvo i energetika            3                    6                      2

Zdravlje                                   4                    5                      1

Infrastruktura                           6                    6                      -

Državna uprava                       2                    5                     3

Ljudska prava                          3                    4                     1

Poljoprivreda                           5                    4                     2

Telekomunikacija                    1                    4                     1

Kultura                                     1                    5                     2

Prosveta                                    2                   7                     2

KiM                                           2                   4                     1

Dijaspora                                  2                   2                     -

Nauka                                       2                   5                     2

Životna sredina                         5                   7                     1

Rad i soc.pitanja                       6                   5                     2

NIP                                            3                   -                      1

Vera                                          1                   1                     8

Trgovine i usluga                      1                   5                     1

Sport i omladina                        2                  4                     1

UKUPNO                                  68              112                   55

U K U P N O .......................................................................... 232

Toliko u Blicu.

Da li je, i nakon 8 godina demokratske vlasti,  i šta iznevereno, šta je ostvareno, šta  sve nije?Šta su uzroci i razlozi da je tako kako jeste, a nije kao što bi trebalo i kao što je obećano?

Dok afera smenjuje aferu, skoro da nema oblasti u kojima nema  mafija i kriminalnih grupa, a socijalna situacija sve je gora.Cinici bi rekli da je takva situacija bitno doprinela porastu broja vernika, čime se inače hvale neke stranke i crkveni dostojansvenici kako se narod vraća svojoj veri i tradiciji.Kažu da široke narodne mase što više svoj položaj vide beznadežnijim to se više okreću veri ili komunizmu da u utopiji  nađu spas.

Dakle, šta su nam obećali, šta su uradili, šta nam rade, šta će tek da nam rade i dokle će?

Može li narod toliko trpeti koliko pozicija i opozicija mogu uživati?

Dokle smo spremni da slušamo demagogiju o boljem životu od onih koji uveliko žive u izobilju.

Kažu da je pesimista samo realni optimista.

 Komentari (27)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

sentinel26 sentinel26 15:41 02.03.2009

Naslednici na djelu

U prošlom postu sam istakao da bi se ( da je kojim slučejem živ ) Slobodan Milošević ponosio svojim naslednicima i prikazao sam slučaj pritisaka i nasilja prema listu “Borba” koji je sproveden dosledno po Miloševićevoj tehnologiji, sa većinom novih ali i nekim starim izvršiocima.
Da dokažem, da taj moj zaključak nije prazna parola, pomogao mi je kolega Blackbox i ja mu se zahvaljujem.

NVO nam nijesu pomagale u pisanju i pravljenju koncepta, da se ne plašite poštovani blogeri.
ivana23 ivana23 16:05 02.03.2009

Re: Naslednici na djelu

slučaj pritisaka i nasilja prema listu “Borba” koji je sproveden dosledno po Miloševićevoj tehnologiji, sa većinom novih ali i nekim starim izvršiocima.

Izvinjavam se, ali se sa ovim navodom ne bih slozila.
Koji pritisci i pogotovo - koje nasilje?!
sentinel26 sentinel26 16:34 02.03.2009

Re: Naslednici na djelu

ivana23
slučaj pritisaka i nasilja prema listu “Borba” koji je sproveden dosledno po Miloševićevoj tehnologiji, sa većinom novih ali i nekim starim izvršiocima.Izvinjavam se, ali se sa ovim navodom ne bih slozila.Koji pritisci i pogotovo - koje nasilje?!
Vaše je pravo da se ne složite, da to vidite kao manifestaciju podrške ili drugačije, po volji.

Ja sam na prethodnom postu naveo prvo jedan a kasnije još dva slučaja manifestacije pritiska na list da otkriju izvor informacije.
Samo su dva blogera ( kuriri iz konkurentskog lista ) napisali da to što se radi Borbi nije pritisak.
Vašeg komentara - ni osporavanja se ne sjećam.
blackbox92 blackbox92 17:40 02.03.2009

Re: Naslednici na djelu

ivana23
slučaj pritisaka i nasilja prema listu “Borba” koji je sproveden dosledno po Miloševićevoj tehnologiji, sa većinom novih ali i nekim starim izvršiocima.

Izvinjavam se, ali se sa ovim navodom ne bih slozila.
Koji pritisci i pogotovo - koje nasilje?!

U pravu ste oboje.
Nije da nije bilo pritisaka ali nije bilo nasilja. Činjenica da je Dačić zabranio da policija ide u Borbu ipak govori da se nešto promenilo. E sada, ja stvarno neznam da li postoje neki drugi oblici,osim najave poreske kontrole.
sentinel26 sentinel26 17:48 02.03.2009

Re: Naslednici na djelu

blackbox92

ivana23
slučaj pritisaka i nasilja prema listu “Borba” koji je sproveden dosledno po Miloševićevoj tehnologiji, sa većinom novih ali i nekim starim izvršiocima.Izvinjavam se, ali se sa ovim navodom ne bih slozila.Koji pritisci i pogotovo - koje nasilje?! U pravu ste oboje.Nije da nije bilo pritisaka ali nije bilo nasilja. Činjenica da je Dačić zabranio da policija ide u Borbu ipak govori da se nešto promenilo. E sada, ja stvarno neznam da li postoje neki drugi oblici,osim najave poreske kontrole.
Nije da nije bilo.
I jedna i druga policija su po jedanput ušle u Redakciju ne poštujući propise.
Postoji nasilje i bez razbijenih noseva.
blackbox92 blackbox92 22:00 02.03.2009

Re: Naslednici na djelu

Postoji nasilje i bez razbijenih noseva.

I to je tačno.
blackbox92 blackbox92 17:36 02.03.2009

napomena

mislim da bi bilo korisnije da se u komentarima bavimo pitanjima šta sve od očekivanja nije ispunjeno i da ukažemo šta nam svima valja činiti da se stanje menja i popravi.U tom smislu, fokusiranje samo na Miloševića ne bi nam bilo od velike koristi, osim da ne prihvatimo izgovore da su za sve krivi predhodnici. Uostalom, zato smo ih i menjali da bi stvari menjali, a vremena je prošlo dosta i moglo se bolje iskoristiti, pogotovo ne dozvoliti da nešto bude gore od onoga što smo promenili.
ivana23 ivana23 17:59 02.03.2009

Re: napomena

blackbox92
mislim da bi bilo korisnije da se u komentarima bavimo pitanjima šta sve od očekivanja nije ispunjeno...

Taj DOS-ov (ili G17+) program sam preuzela 19.8.2000.g. na Trgu Republike. Isto vece sam svom muzu rekla da je to jedan spisak lepih zelja i da od toga sto je napisano nema nista...
Tada sam bila clan GO GSS i znala sam sta se (ne) desava. Ni jedan zakonski predlog (u bilo kakvoj formi nacrta) nije bio napisan, nije postojao ni jedan plan delovanja u praksi koji bi se sprovodio u slucaju pobede 24.9. te g.
Nista.
Opozija (tadasnja) je isla na pobedu praznih ruku...
A narod je, kao i uvek imao nadu.
Sada nema ni nade, ni alternative, nicega!
I to je nasa tragedija.
Ovo sto pisemo je samo lecenje (ili nekome produbljivanje) frustracija.
ivana23 ivana23 18:34 02.03.2009

Re: napomena

Evo i dodatka kojeg sam se u medjuvremenu setila, B. Kovacevic Cole, 9. oktobra prosle godine je napisao:

... program koji je stampan kao DOS.ov pisao je G 17....Uostalom evo jedne "anegdote" na tu temu. Na jedan od sastanaka pred DOS.a Z Djindjic je dosao sa tim programom na kome je na zadnoj strani korica pisalo veliko G 17+, sa pitanjem da li je neko od nas ikad procitao sta tu pise? Posto niko nije potvrdio da jeste, Z.Djindjic se glasno upitao:"Kako smo sa ovim mogli da pobedimo...nije mi jasno, jer nista gluplje nisam procitao....Valjda smo i pobedili sto niko nije citao jer da je citao niko ne bi glasao za nas!?"

Sta vise reci?!
vracarac92 vracarac92 19:32 02.03.2009

Re: napomena

mislim da bi bilo korisnije da se u komentarima bavimo pitanjima šta sve od očekivanja nije ispunjeno

Mislim da su ispunjene samo prve tri tacke.
blackbox92 blackbox92 20:03 02.03.2009

Re: napomena

vracarac92
mislim da bi bilo korisnije da se u komentarima bavimo pitanjima šta sve od očekivanja nije ispunjeno

Mislim da su ispunjene samo prve tri tacke.

tacno, donete su neke deklaracije, proklamacije, i opet će ako bude i kad nekom bude trebalo, ali suštinski ništa nije promenjeno a CG je otišla, Kosovo tako kako je, na Ustav ima mnogo primedbi i od strane onih koji su za njega glasali a pogotovo način donošenja.
blackbox92 blackbox92 20:08 02.03.2009

Re: napomena

ivana23
Evo i dodatka kojeg sam se u medjuvremenu setila, B. Kovacevic Cole, 9. oktobra prosle godine je napisao:

... program koji je stampan kao DOS.ov pisao je G 17....Uostalom evo jedne "anegdote" na tu temu. Na jedan od sastanaka pred DOS.a Z Djindjic je dosao sa tim programom na kome je na zadnoj strani korica pisalo veliko G 17+, sa pitanjem da li je neko od nas ikad procitao sta tu pise? Posto niko nije potvrdio da jeste, Z.Djindjic se glasno upitao:"Kako smo sa ovim mogli da pobedimo...nije mi jasno, jer nista gluplje nisam procitao....Valjda smo i pobedili sto niko nije citao jer da je citao niko ne bi glasao za nas!?"

Sta vise reci?!

U pravu si Ivana, a G17* se nalazi u svim vladama od 2000.godine.
Prema tome, kritika onoga šta je ranije bilo sa pozicija onoga šta je posle promena ostvareno i od strane onih koji se busaju kako su kobajagi srušili neki komunizam i diktaturu i stvorili pravednije društvo sve manje ima argumenata.
vracarac92 vracarac92 20:09 02.03.2009

Re: napomena

suštinski ništa nije promenjeno
NISTA!
sentinel26 sentinel26 22:26 02.03.2009

Re: napomena

ivana23
... Taj DOS-ov (ili G17+) program sam preuzela 19.8.2000.g. na Trgu Republike. Isto vece sam svom muzu rekla da je to jedan spisak lepih zelja i da od toga sto je napisano nema nista...Tada sam bila clan GO GSS i znala sam sta se (ne) desava. Ni jedan zakonski predlog (u bilo kakvoj formi nacrta) nije bio napisan, nije postojao ni jedan plan delovanja u praksi koji bi se sprovodio u slucaju pobede 24.9. te g.Nista. Opozija (tadasnja) je isla na pobedu praznih ruku... A narod je, kao i uvek imao nadu. Sada nema ni nade, ni alternative, nicega!I to je nasa tragedija. Ovo sto pisemo je samo lecenje (ili nekome produbljivanje) frustracija.

E Ivana uspjela si da me nasmeješ.
Upravo sa tog trga ( ne sjećam se tačno datuma) i ja sam sa djecom pošao kući i ponijeli smo taj prospekt. Ja sam moj primjerak bacio odmah u korpu a moja djeca su rekla "Tata zašto toliki pesimizam?" i doniješe primjerak kući.
Poslije nekog vremena, pitaju oni mene - "šta se ovo dogadja", misleći na neku blesavu kadrovsku kombinatoriku.

- E, to vam je onaj moj pesimizam, zarad kojeg ste me kritikovali.
- I šta sad ?
- Ništa - rekoh, ako ne želite to da gledate, provjerite gdje su vam pasoši ?
bindu bindu 18:46 02.03.2009

.

Dakle, šta su nam obećali, šta su uradili, šta nam rade, šta će tek da nam rade i dokle će?


radice ono sto su do sad radili, zato sto to jedino i znaju.
jedino ako se ne pojavi neko ko zna nesto malo vise tj drugacije.....
adam weisphaut adam weisphaut 18:54 02.03.2009

Ma ko se toga seća...

ČETVRTO, donećemo zakon kojim ćemo smanjiti broj ministarstava barem za jednu trećinu, ukinuti sva ministarska mesta «bez portfelja» i ograničiti broj potpredsedničkih mesta na najviše tri.

Ukupno činovnika 70-150 60-10 232

UKUPNO administracije 8.100 27.000 28.000

U K U P N O .......................................................................... 232

Ionako je prošlo doba "revolucionarne pravde",
sad je doba "nacionalnog pomirenja".
nimrod88 nimrod88 00:59 03.03.2009

Da sudovi u Srbiji rade,

pa da ih lepo tuzimo za obmanjujuce oglasavanje, i trazimo nadoknadu stete :) .
loader loader 03:16 03.03.2009

Program DOS-a i crvenocrni skakavci nakon

1. - Dakle, hajde da izmerimo kakvo je stanje bilo pre 2000-te, i šta je sve akumulirano kao odloženi štetan efekat, i u materijalno-ekonomskim, i u ljudskim resursima, a šta je urađeno.
2. - Ko je učestvovao u onome što je urađeno? Da li samo oni koji su u predizbornoj kampanji DOS-a nešto obećavali, ili su upali i neki koji pre kampanje nisu bili predviđeni kao faktički uticatelji na vlast od 5. oktobra, na ovamo?

Odgonetanje ovih pitanja ipak kvari igru onima koji danas na brzinu postaju moralni čistunci iznalazeći (a ako treba i izmišljajući) falinke u dešavanjima nakon 2000-te - na taj način praveći ili nekakvu ličnu, sitnu korist, ili zidajući svoju partijsku demagogiju - kako bi dokazali da je dobra bila Srbija u vreme umrlica na banderama, benzina u flašama...!! !! !! a da ne valja ova Srbija danas !!! A tek ova opšta ekonomska kriza?! Isteruje suze radosnice onima koji se uzdaju u neku nesreću ili rat da bi se na zamišljenim izborima domogli nekog glasa više !! !!

blackbox92 blackbox92 08:36 03.03.2009

Re: Program DOS-a i crvenocrni skakavci nakon

Slažem se, dobar Vam je pristup.
Da ne bude zabune, ni na pamet mi ne pada da pravdam nešto što je bilo pre 2000.godine.Vi ste naveli samo dve tri stvari. Mislim da skoro ništa nije valjalo i da je sve trebalo iz korena promeniti. Spadam u one koji su odušvljeno dočekali i svom snagom podržali promene.
Međutim, ono što vređa, sa čime se ne smemo pomiriti , je činjenica da se neke stvari i neki ljudi vraćaju u predpetooktobarsko stanje, što su neki zaboravili šta smo tada svi hteli, što je kod nekih zavladao konformizam čim su zaseli na vlasti ili u UO, što nisu niti rasčiđćavaju sa onim sa čime je trebalo rasčistiti još 2001,2.3..

drug.clan drug.clan 16:37 03.03.2009

Re: Program DOS-a i crvenocrni skakavci na

revolucija bez revolucije - ne moze
promena bez promene - ne moze

ma kako se mi danasnji ljudi pravili tolarantni, humani, civilizovani i legalni revolucije bez krvi nema!
blackbox92 blackbox92 17:42 03.03.2009

Eto i predsednik kaže da sam u pravu

Predsednik Srbije Boris Tadić rekao je da je neophodno da se "razvrgne veza između kriminala, politike, privrede i pravosuđa" da bi Srbija imala šansu za bolju budućnost, ali i da to nije garancija za bolju budućnost. "Garancija je u društvenim reformama", rekao je predsednik Srbije.

On je ocenio da je ove godine neophodno napraviti "veliki rez" i da je ekonomska situacija u Srbiji teška. "Niko nema prava da se ponaša kao što se ponašao u prethodnim godinama", rekao je Tadić na Kopaoniku.

"Mi trošimo više nego što zarađujemo. Danas takva potrošnja može biti doprinos našoj destrukciji", ocenio je on rekavši da je ekonomska stvarnost u Srbiji veoma teška i da "nije nimalo različita od stvarnosti u razvijenim zemljama".

"Predstavnici krupnog kapitala neće moći da zarađuju kao do sada, mala i srednja preduzeća neće moći da dobijaju kredite kao do sada, niti građani mogu da se ponašaju kao do sada", dodao je on.

Obraćajući se prisutnim ekonomistima, Tadić je rekao da se od njih očekuju inovativna rešenja jer se dosadašnjim ekonomskim ideologijama kriza ne može prevazići.

"Ako je išta dobra posledica krize, to je deideologizacija. Vreme je da napravimo reviziju svih ideoloških pristupa koje smo imali do sada", ocenio je Tadić. On je rekao da će ove godine siromašni osetiti "veliki nalet krize".
fireworks fireworks 21:33 03.03.2009

Re: Eto i predsednik kaže da sam u pravu

Pa ne znam šta čeka, čini mi se da je on na vlasti 100%, ako mu se "razvrgava" mogao je to uraditi do sada. Nego, pre bi se reklo da ovde mafija ima državu, a ne obratno...
takamatsu takamatsu 22:00 03.03.2009

Opet ja off topic :(

Molim da mi ne zamerite zbog ovoga, Sentinel, ja cu biti tako slobodna da ovde ponovim svoje pitanje sa teme g. Sabica:

Ako mogu nešto da vas zamolim: kažite mi - ako mi službenik državne uprave, inspekcije, ma ko sličan, dođe "van dužnosti", i slučajno mi napomene da "zna da nisam problematičan poreski obveznik", da zna "da mi račun nije nikad bio blokiran" itd. - čime, naravno, stavlja do znanja da je "insajder" i da mi je bolje da ga častim - takve situacije ste videli/čuli svakako 1001 put - ko tu odaje tajnu, a ko zloupotrebljava "službeni položaj" (pod navodnicima, jer ima i čistačica Poreske uprave koje su dolazile da me ucenjuju, službenica opštine koje su se predstavljale kao inspektori, itd. itd.). ...?

Hvala najlepše.

Poštovanje i pozdrav :).


Zao mi je sto sam opet "promasila temu", i zahvaljujem vam se na paznji :).
sentinel26 sentinel26 22:24 03.03.2009

Re: Opet ja off topic :(

takamatsu
Molim da mi ne zamerite zbog ovoga, Sentinel, ja cu biti tako slobodna da ovde ponovim svoje pitanje sa teme g. Sabica:
Ako mogu nešto da vas zamolim: kažite mi - ako mi službenik državne uprave, inspekcije, ma ko sličan, dođe "van dužnosti", i slučajno mi napomene da "zna da nisam problematičan poreski obveznik", da zna "da mi račun nije nikad bio blokiran" itd. - čime, naravno, stavlja do znanja da je "insajder" i da mi je bolje da ga častim - takve situacije ste videli/čuli svakako 1001 put - ko tu odaje tajnu, a ko zloupotrebljava "službeni položaj" (pod navodnicima, jer ima i čistačica Poreske uprave koje su dolazile da me ucenjuju, službenica opštine koje su se predstavljale kao inspektori, itd. itd.). ...?Hvala najlepše.Poštovanje i pozdrav :). Zao mi je sto sam opet "promasila temu", i zahvaljujem vam se na paznji :).
Ovo sve što ste napisali ukazuje da i u pojedinim poreskim upravama postoji korupcija.

Kao prvo, ako ste zaista uredan poreski obveznik, poreski inspektor nije odao nikakvu tajnu, jer ti podaci i ne mogu biti proglašeni tajnom.
Ne postoji ni zloupotreba položaja u tom slučaju, osim ako on to radi iz koristoljublja..

Čistačice i službenice opštine koje se lažno predstavljaju i ucjenjuju izbacite napolje i recite im da ste ih snimili.
To što i one dolaze da "zarade" koji dinar, govori i dokazuje da one često sjede u kancelarijama i vide i čuju šta se radi i govori.

Jedno upozorenje - moguće je da poreski inspektor dodje da vam kaže to što ste rekli - očekujući nagradu tj. čast.
Zato mu ja ne bih dao tu čast.
Naravno, ako on ponovi tu radnju više puta, bez čašćavanja, onda se radi o časnom čovjeku koji nije pljačkaš.

Blokade računa nijesu uvijek povezane sa poreskim obavezama, ali oni za drugo i ne znaju. Ako je nekome bio blokiran račun, to ne mora da znači da nije uredan poreski obveznik.

Kod blokada računa poreskih obveznika, postoji zakonom utvrdjen prioritet naplate, koji nažalost poreske uprave "u dogovoru" sa Od.prinudne naplate i poslovnim bankama ne poštuju.

takamatsu takamatsu 05:41 04.03.2009

Poštovani Sentinel...

Puno hvala na odgovoru.
Ja sam negde rekla da sam maltene 20 godina preduzetnik, i znam već nepregledno mnogo stvari (inspektora ne puštam ako se ne legitimiše, čistačice i slične odmah izbacujem ako shvatim da im treba para - a za 25 godina rada sa ljudima to vidite odmah, itd.), samo me je zanimalo u formalno-pravnom smislu kako to izgleda... Da ne govorim o nekim drugim stvarima.

Ja bih bila slobodna da vas pitam još jednu stvar: sve ovakve i slične "napadačke" situacije sam obično rešavala "silom" (ako procenim da je "sitna riba" ), ili "milom" (zamolim nekog da objasni načelniku službe da ne želim da mi se to događa), jer kao i svako u mom poslu, imam i vrlo čestitih pacijenata inspektora, načelnika i sve tome slično.

Moje pitanje je: kako bi se to rešavalo legalno, znači - kada bi sve funksionisalo kako treba, kako bi onda išao proces? Mog (našeg) ratosiljanja ovakvih pijavica....

Molim vas da moje pitanje shvatite kao nadu jednog čoveka koji je tako svašta video i doživeo da polako gubi kompas, a i osnovnim i opštim obrazovanjem i iskustvom - na žalost - ne zna skoro ništa ništa o mehanizmu funkcionisanja "normalne" države.

Takođe, obzirom da ne funkcionišu normalni mehanizmi (neka "interna kontrola" državnih službi, Komora koja bi me/nas štitila, i tome slično), da li bi bili ljubazni da mi nagovestitte kako se ovakve stvari mogu rešiti u najširem, bilo kom smislu - u ovako "paranoidnoj" situaciji kakva je sada?
Mislim na građanske inicijative (Krugolina, recimo), ili slično - dakle, na bilo koji način; znam (teoretski) koje su mogući vidovi borbe protiv korupcije, ali - pošto niko od nas (još) nije dobio licencu (pravo na rad, praktično), svi ćute i gledaju svoja posla.... Ucenjeni smo, znate.
Pat pozicija.

Hvala mnogo.
sentinel26 sentinel26 13:57 04.03.2009

Re: ...

Postovana Takamatsu,
Ti i sama imaš jasnu sliku kako bi to trebalo da izgleda.

Nažalost kod Poreske uprave nije moguće, efikasno, primijeniti metode gradjanske inicijative kao što to može kod zdravstva i prosvjete, razlozi su višestruki.

Poreska uprava je bila dužna da formira svoju unutrašnju kontrolu. Ta kontrola bi prije svega morala biti maksimalno stručna i za početak bar malo nezavisna.

Pri Centrali Poreske uprave Srbije postoji jedan broj telefona.
Naziv:
" Primedbe i sugestije na račun rada zaposlenih u Poreskoj upravi"
- Tel: + 381 11 3950 528.
Na samom početku njih su ( lažno ) predstavili kao neku vrstu "unutrašnje kontrole" što ona svakako nije, niti može to postati.

Riječi: "primedbe" i "sugestije" ne proizvode obavezu akcije onih koji sjede pored aparata koji nosi gornji broj, niti oni imaju obavezu da vas informišu o svojoj akciji povodom vaše konkretne žalbe.

Ovo "sugestije" može da znači i poziv na dostavljanje ideja za poboljšanje rada ili poziv u kojoj pekari mogu da kupe svježi burek za doručak. Pekari su inače privilegovana kasta u cijeloj Srbiji a ekstra u Beogradu.

Svoja iskustva sa pozivanjem toga broja ili slanja pisanih dokaza o glupostima u pojedinim organizacionim jedinicama poreske uprave ne bih ovdje citirao bez saglasnosti komintenata u čije ime sam to radio.

Ja sam na ovom blogu dosta pisao o korupciji i o tome gdje se nalazi glava te stoglave aždaje.

U Poreskoj upravi Srbije može krenuti nabolje kada na vlast dodju odgovorni ljudi koji neće u poreske uprave zapošljavati snajke, sestre i tetke i tako hraniti glasačko tijelo i kada se iz iste izbace svi "kadrovi" poznatog "G"-14- udruženja, koji u poreskim upravama kao stručnu koriste šund literaturu firme čiji je direktor direktno iz JUL-a preselio u "G"14- udruženje gradjana, a njegov novi gazda već duže vrijeme sjedi na kasi poreskih obveznika Srbije.

Da bi neko radio ( kao poreski inspektor ) u poreskoj upravi nije dovoljna samo neka diploma i članska karta neke stranke, već je neophodno da imenovani/a dobro poznaje sve poreske zakone, Zakon o računovodstvu i reviziji i jedan dio propisa o platnom prometu i još neke zakone na nekom nižem nivou.

Jedan od veoma pouzdanih dokaza nesposobnosti jednog dijela kadra koji tamo radi jeste korišćenje tzv. "špijunskih" ( i protivzakonitih ) izveštaja nekih poslovnih banaka, za koje se pouzdano zna, da osim što su protivzakoniti, nepodobni za korišćenje sa stanovišta Zakona o poreskom postupku i ..... i još manje sa stanovišta Zakona o računovodstvu .... , još su i matematički netačni !
Možete zamisliti probleme koje imaju poreski obveznici ( većinom preduzetnici ) zbog toga.

Elektronska adresa za "pitanja iz nadležnosti Poreske uprave" je: informacija@poreskauprava.gov.rs

Budite smireni, nemojte da ih se plašite i čuvajte dokaze.
Poz.
takamatsu takamatsu 19:11 04.03.2009

To: Sentinel

Ne plašim ih se ja :), ja sam već u onoj fazi da - pošto su su me i pijani pacijenti plašili napunjenim pištoljima, u doba rata u raspadu SFRJ :), sad samo crni đavo može da me poplaši, a i to MOŽDA :). Po savetu jednog starog svog profesora, Jevreja sa iskustvom, čuvam dokumente za svaki šraf, za svaku bombonu koja postoji u ordinaciji, za svaku olovku od 1990. do danas, da ne govorim o ozbiljnijim stvarima.....

Šalu na stranu, znate kako..."I have a dream" :).
Situacije su nalagale, i život me naučio, da rešavam probleme "onako", kako god to bilo i šta značilo.
Kao individua, intimno, imam to neko... idealno viđenje :), i nadu, da ću jednog dana moći da se obratim ma kome odgovornom za sankcionisanje ma čega nedopustivog....I da to bude REŠENO.
Sad, u mom viđenju stvari - nije loše da ja sama, tj. - mi sami, krenemo od sebe: ako nekad krenemo, makar jedan "mic" da pokušamo da izvedemo na... zakonit, legalan način, možda, e - možda :) - će suma naših malenih delovanja jednom dobiti neki smisao.

Još jednom vam najlepše hvala na savetima, na ohrabrenju, na pažnji i poverenju, na diplomatskom pristupu :), razumela sam vas odlično. Ja, na žalost, nisam mnogo "ovde", ali ću se potruditi da pročitam vaše pređašnje tekstove, jer smo mi ne samo podeljeni, zavađeni i ucenjeni, kao pojedinci, Udruženje i Esnaf, nego i - prosto neobavešteni, pa i to je nešto od čega može da se krene.

I - prijatno veče :).

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana