Skip navigation.

Labris

Banka hrane

 
Srbija 2020

50: Šta nova Vlada mora uraditi iz domena ljudskih prava?

NOW!NOW!Pokušaću da zaboravim sve što tri Vlade posle 2000. godine nisu uradile a mogle su u domenu ljudskih prava. To je neophodno da bih sve njih zamolio da urade 50 stvari koje zavise samo od volje (uglavnom političke), a mnogo mogu pomoći svima nama koji smo građani ove države:

1. Donesite zakon protiv diskriminacije

Objašnjenje: Zakon je spreman od 2001. godine, DS i G17+ su ga javno podržale tokom predizborne kampanje. Ništa ne košta jer je gotov, samo je potrebno da se podignu ruke u Skupštini. Inače, zakon treba da zabrani diskriminaciju u svim sferama i osnovama (svako od nas veoma lako može biti žrtva diskriminacije), ali i predvideti efektivne mere zaštite. Služba za ljudska i manjinska prava radi na svom modelu u kome ne bi bilo definicija i mnogih drugih stvari koje su bitne za praktičnu primenu, što svakako ne treba da bude usvojeno.

2.Upoznajte javnost sa „događajima iz bliske prošlosti“

Objašnjenje: S obzirom da je RTS samo u nazivu javni servis, a da ga Vlada posredno ili neposredno kontroliše, Vlada mora da pokaže kako su 90-tih vođeni ratovi u naše ime. Za ovo nije potreban naš novac od pretplate, uzmite samo filmove koji su do sada prikazani na B92, a vazni su za Srebrenicu, Sjeverin, opsadu Sarajeva, Škorpione itd. Ono što se nikako ne treba desiti je opravdavanje zločina činjenih u ime Srba, nekim drugim zločinima (trenutno vladajuća mantra).

3. Uhapsite optužene za ratne zločine koji su optuženi pred Tribunalom

Objašnjenje: Čak ni radikali više ne dovode u pitanje da su optuženi u domašaju naših vlasti (sem Vlastimira Đorđevića koji je u Moskvi ili nekoj RUS-friendly državi).

4. Donesite Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Obrazloženje: Svaki građanin treba da ima pravo na besplatnu pravnu pomoć u situaciji kada nije u mogućnosti da sam plati advokata, kao i u drugim situacijama definisanim zakonom. Skoro sve evropske države imaju ovakve zakone. U svim manje demokratskim zemljama, kamen spoticanja je uvek bila Advokatska komora koja želi da oduzme pravo bilo kome drugom da pruža pravnu pomoć (npr. pravne klinike, pravne službe u opštinama i sindikatima, nevladine organizacije ne bi mogle više da pružaju pravnu pomoć). Ovo se dešava i u Srbiji. Centar za unapređenje pravnih studija je pripremio predlog ovog zakona, ali se prethodnoj vladi više svidelo rešenje gde Advokatska komora ima monopol.

5. Objasnite građanima zašto su optuženi u Hagu i zašto su osuđeni oni koji to jesu

Objašnjenje: Ovo važi za predstavnike vlasti, medije „bliske Vladi“, političke partije državne službenike. Da bi vam bilo lakše – oni su osuđeni/optuženi za NAJTEŽE oblike kršenja ljudskih prava.

6. Uhapsite napadače/ubice novinara (Anastasijević, Gruhonjihić, Ćuruvija, Pantović...)

Objašnjenje: Za neke od njih čak znamo imena, čitali smo o brojnim detaljima, ali sve tri Vlade nisu gotovo ništa saopštile, sem da se „intenzivno radi na slučaju“. Pretpostavlja nevinosti se podrazumeva, ali to ne znači da Vlada ne saopštava ama baš ništa o ovim slučajevima.

7. Izabertite Ombudsmana (Zaštitnik ljudskih prava)

Objašnjenje: Zakon o zaštitniku građana (ombudsmanu) je donet 2005, a Ombudsman još uvek nije izabran. Ovoj instituciji se možete žaliti ukoliko smatrate da vam je država povredila ljudska prava. Jedina važna stvar je da onaj/ona koji bude izabran na ovu funkciju bude zaista nezavisan i neko ko zaista veruje u ljudska prava.

8.Ratifikujte preostalih 136 konvencija u okviru Saveta Evrope koje Srbija nije čak ni potpisala

Objašnjenje: U najmanju ruku je sramota da ovako veliki broj konvencija nismo ni potpisali ni ratifikovali u trenutku kada Srbija predsedava Komitetom Ministara. Ratifikacija ne košta ništa, a ionako tvrdimo da imamo najveće moguće standarde u domenu ljudskih prava.

9.Odgovorite na sva pitanja postavaljena u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama koja ministarstva (i drugi organi) nisu odgovorili u toku mandata prethodne Vlade

Objašnjenje: Mnogo je ovakvih slučajeva, a svi se verovatno sećate slučaja BIA, u kome BIA odbija da saopšti koliko ljudi prisluškuje, čak iako je Vrhovni sud presudio da mora da obelodani te podatke.

10. Evopska socijalna povelja je potpisana 2005, ratifikujte je konačno.

Objašnjenje: Kada već tvrdimo da su nam ljudska prava i zaštita najsiromašnijih jako važni, onda verovatno Vlada može i na ovaj način da pokaže da to jeste tako.

11. Osnažite tela za borbu protiv korupcije

Objašnjenje: Prethodne vlade su uglavnom ignorisale rad Saveta za borbu protiv korupcije i pored velikog truda onih koji u njemu rade. Bez obzira na formu koju će ovo i slična tela imati, neophodno je da Vlada osigura i ceni njihovu nezavisnost, samostalnost i da postupa po preporukama a ne da ih ignoriše.

12. Pripadnici LGBT zajednice su građani Srbije, a obzirom da je nasilje nad njima najčešće, omogućite da se slučajevi napada preduprede, a oni koji su se desili adekvatno istraže

Objašnjenje: Ako ste gay ili lezbejka, a neko hoće da vas napadne, od policije nećete dobiti nikakvu zaštitu, a kada ste već napadnuti, policija će vam se smejati dok uzima izjavu od vas. Pretrpećete sve duplo.

13. U policiji je osnovan Generalni inspektorat, koji mora biti osnažen, nezavistan, kažnjavati one koji imaju tzv. „propuste u radu“ (maltretiraju građane, uzimaju mito itd)

Objašnjenje: Nama kao građanima nisu bitna prepucavanja koja je sadašnji Generalni inspektor Vladimir Božović imao sa Ministrom policije. Zanimaju nas rezultati, a njih nema.

14. U policiji postoje i Komisije za rešavanje pritužbi (podnetih protiv policijskih službenika), kao Sektor unutrašnje kontrole policije. Učinite nešto da oni počnu da rade

Objašnjenje: Na nedavnoj konferenciji, službenik ovog Sektora unutrašnje kontrole policije nam je saopštio da su u prošloj godini podneli 9 krivičnih prijava protiv policajaca. DEVET. No comment.

15. Ratifikujte Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, potpisanu 2005. godine

Objašnjenje: Nema razloga da se to ne uradi.

16.Uključite u nastavne programe delove koji se tiču ljudskih prava, tolerancije, različitosti

Objašnjenje: Časovi istorije su uglavnom opterećeni borbama protiv „neprijatelja“ i ratovima, pa đaci verovatno pomišljaju da je to jedino normalno stanje. Učitelji/nastavnici/profesori nemaju baš vremena da promovišu građanske vrednosti, pa je jedini način da se ljudska prava uključe u neki od postojećih predmeta u svim stadijumima školovanja.

17. Usvojite Zakon o nevladinim organizacijama

Objašnjenje: Nevladine organizacije još od 2000-te bukvalno kukaju da ovaj zakon bude usvojen, kako bi postojao normalan pravni osnov za rad.

18. Osudite govor mržnje uvek i u svakoj prilici

Objašnjenje: Predstavnici vlasti (Vlada) nisu sud i ne mogu kazniti one koji šire govor mržnje na TV, u štampanim medijima itd. Međutim, uvek ga mogu osuditi, mada to rade veoma retko i neiskreno.

19. Počnite da govorite da na Kosovu žive i Albanci

Objašnjenje: Iz govora svih predstavnika vlasti se stiče utisak da na Kosovu žive samo Srbi. Briga je jedno, a ignorisanje potpuno bazičnih stvari je nešto sasvim drugo.

20. Počnite da rešavate probleme u stanovanju (naročito Roma)

Objašnjenje: Stanovanje je jedno od ljudskih prava, a Srbija je potpisnica Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koji garantuje ovo pravo. Prethodnih nekoliko pokušaja da se izgrade stanovi i sl. za stanovnike romskih naselja kod mosta „Gazela“ su propali jer su se buduće komšije pobunile. Vlasti su jednostavno odustale, stavljajući time do znanja da je to OK. Inače, za socijalno stanovanje nadležno je Ministarstvo za kapitalne investicije (sada Ministarstvo za infrastrukturu).

21. Podspešite primenu Evropske konvencije o ljudskim pravima na domaćem nivou

Objašnjenje: Ova konvencija postoji od 1950. godine i osnovna je u okviru Saveta Evrope. Ako vam prava garantovana u okviru nje nisu zaštićena pred domaćim sudovima, možete se obratiti Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. Međutim, lepše je za obe strane da naša prava budu zaštićena i pre toga.

22. Rasvetlite „Topčider“ i druga ubistva vojnika

Objašnjenje: Pravo na istinu i pravično suđenje u razumnom roku. Nepristrasna i sveobuhvatna istraga je nešto što Komitet protiv torture i drugi često zahtevaju od država.

23. Nemojte kasniti u državnim izveštajima o primeni svih međunarodnih konvencija

Objašnjenje: Tačno je da dosta država kasni, ali ne mora i Srbija

24. Poboljšajte učešće nacionalnih manjina u vršenju javnih poslova

Objašnjenje: Ovo je uvek ključna stvar kako bi pripadnici manjina osećali državu kao svoju. Naime, apsolutno je neprihvatljivo da u opštini u kojoj ima više od 90% Bošnjaka, u policiji radi svega nekoliko, a na rukovodećim položajima su skoro svi Srbi. Slično je i sa drugim službama koje su pod ingerencijom Republike.

25. Sprovedite odluke Komiteta protiv torture, Komiteta za eliminaciju rasne diskriminacije i Komiteta za ljudska prava u kojima je Srbija kriva za povredu odredaba odgovarajućih konvencija

Objašnjenje: Crna Gora je odmah našla način da sprovede jednu odluku Komiteta protiv torture, a Srbija ignoriše nekoliko (npr. slučaj Ristić, slučaj Bodrožić itd)

26. Učinite sve da policija konačno počne da sprovodi osnovne standarde u svom radu a koji se tiču ljudskih prava

Objašnjenje: Situacije u kojoj vam policija iz čista mira traži ličnu kartu uz pitanja „gde si krenuo“, „šta radiš ovde“, „čime se baviš“, obralažući da „sumnjivo izgledaš“, pretresajući ti torbu i smejući ako vide npr. kondom, ispitivanje privedenog bez prisustva advokata i još mnogo toga – i dalje su praksa policije u Srbiji. Sve nabrojano je daleko od bilo kakvih domaćih i međunarodnih standarda. Međunarodna zajednica je dala ogroman novac na obuku policije, ali očigledno da je suština u političkoj volji.

27. Rasvetlite slučajeve torture u Sandžaku počinjene početkom 90-tih

Objašnjenje: Policija je početkom 90-tih privodila i tukla ljude u toku tzv. „akcije prikupljanja oružja“. Medicinski nalazi, fotografije i svedoci postoje, počinioci se znaju i žive u istom gradu sa žrtvama. Sudski postupci stoje, a niko ne zna zbog čega. Takvih slučajeva je mnogo.

28. Rasvetlite slučaj bombardovanja zgrade RTS i slučaj „Grmeč“ i saopštite javnosti istinu

Objašnjenje: Iako je RTS prilično poznat slučaj, slučaj „Grmeč“ je već pomalo zaboravljen. Naime, radnici koji su tamo poginuli bili su žrtva nečije ideje o testiranju raketnog goriva.

29. Popravite položaj osoba sa invaliditetom. Usvajanje posebnog zakona protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom je bio dobar korak, ali je sada potrebna primena

Objašnjenje: Ovi građani/građanke ne trebaju ne trebaju našu milostinju, već svoja ljudska prava npr. dostupnost što većeg broja javnih institucija/površina/ulica.

30.Saopštite sve detalje o ubistvu građanina za koga većina građana zna samo to da je bio „vehabija“

Objašnjenje: Predmet koji se tiče nekoliko uhapšenih koji su takođe pripadali istom pokretu je proglašen tajnom, kao i predmet ubijenog Ismaila Prentića. Za to nema razloga – porodica i građani imaju pravo da znaju. Priča o ugroženosti države nije na mestu.

31. Pojačajte obuku pripadnika vojske o međunarodnom humanitarnom pravu

Objašnjenje: U SFRJ smo govorili kako je ova obuka „na zavidnom nivou“, ali se tokom ratova ispostavilo da baš i nije tako ili se nije „dobro primilo“. Svako u vojsci mora jasno znati šta „ne sme“.

32. Počnite sa primenom Zakona o lustraciji

Objašnjenje: Ovaj zakon je donet u trenutku kada je jedino to i bilo moguće – posle atentata na Đinđića. Nikada nije primenjen, a verujem velika većina građana smatra da je to potrebno.

33. Donesite Zakon o ravnopravnosti polova

Objašnjenje: Ovo je jedan od zakona koji je DS predložio dok je bio u opoziciji. Sada nema razloga da ne bude usvojen.

34. Objasnite građanima odluku Međunarodnog suda pravde u slučaju BiH protiv Srbije

Objašnjenje: Kažite građanina da genocid JESTE počinjen i da Srbija JESTE odgovorna zato što nije sprečila genocid i kaznila počinioce.

35. Vratite TV programe na jezicima manjina na RTS

Objašnjenje: Trenutno programi na jezicima nacionalnih manjina postoje samo u Vojvodini. Nema razloga da ih nema i u centralnoj Srbiji. Privatne i regionalne televizije postoje, ali država šalje pravu poruku tek kada ovi programi postoje i na javnom servisu.

36. Dozvolite građanima Kosova koji imaju UNMIK dokumenta da dolaze u Srbiju

Objašnjenje: Velika većina građana Kosova ima UNMIK dokumenta sa kojima ne može da dođe u Srbiju. Slično je i sa tablicama koje izdaje UNMIK. Ti dokumenti/registarske oznake su zvanične na Kosovu. Ne postoji nijedan razloga da se ljudima na ovaj način organičava sloboda kretanja, a istovremeno tvrdi da je to sve teritorija Srbije. Pomenute građane, ova Vlada i dalje tretira kao građane Srbije.

37. Osudite napade na male verske zajednice i pronađite počinioce

Objašnjenje: Napadi na verske zajednice su maltene svakodnevna pojava u Srbiji. Na to skoro niko ne reaguje jer je javnost dodatno zatrovana pričama o „zlim sektama koje uzimaju dušu“. Političari nikada ne osuđuju napade na verske zajednice, a policija retko pronalazi počinioce.

38. Organizujte testiranje postupanja policajaca i carinika na graničnim prelazima

Objašnjenje: Korupcija (a i maltretiranje) su najveći u slučajevima kada postoje tzv. diskreciona prava državnih službenika. Zajedno sa nevladinim organizacijama, vlasti mogu sprovesti testiranje na graničnim prelazima i kazniti počinioce. Naročito bi bilo zanimljivo videti kako se ponašaju prema pripadnicima drugih naroda, od kojih sam često čuo pritužbe na tretman na graničnim prelazima (najčešće u cilju dobijanja odgovarajućeg broja novčanih jedinica).

39. Prisustvujte makar na par sati na suđenjima za Zvornik, Suvu Reku itd i sastanite se sa porodicama žrtava

Objašnjenje: Ovi zločini su činjeni u vaše i naše ime.

40. Posetite romska naselja, ostanite nekoliko sati i pitajte većinu stanovnika o svakodnevnom životu

Objašnjenje: Političari su uglavnom posećivali romska naselja u toku predizborne kampanje, uz medije i ostajali tek toliko da bi se napravio prilog. Potrebno je malo više od toga. Tih pola miliona ljudi su građani Srbije i vi ste i njima Predsednik/Premijer/ministar.

41. Dopustite RTS da postane zaista javni servis

Objašnjenje: Ubijanje muva od strane direktora i voditelji kojima je „kontroverzno“ sve što se tiče ljudskih prava i/ili ratnih zločina nisu prihvatljivi za jedan javni servis.

42. Donesite Zakon o azilu

Objašnjenje: U svakoj zemlji postoji ovakav zakon. Srbija je jedina u regionu koja ga nema, bez nekog posebnog razloga. Ovim zakonom će se definisati ko, kako i kada može tražiti azil, kao i procedura i odgovorne institucije.

43. Ne tretirajte prigovor savesti kao strano telo, već kao osnovno ljudsko pravo

Objašnjenje: Predstavnici vojske, ali i ministar odbrane često u svojim istupima pominju prigovor savesti kao nešto čemu treba stati na put ili što je „predmet zloupotreba“.

44. Uhapsite skinhedse koji napadaju manjinske grupe, mirovne aktiviste itd

Objašnjenje: Čini mi se da je ovo najlakša moguća stvar. Niti skinhedsa ima mnogo, niti se kriju, a i javno se hvale svojim delima. Okupljanje „Žena u crnom“ na Trgu Republike je često praćeno njihovim provokacijama, oni napadaju romska naselja i pripadnike gej zajednice. Pa ipak, policija ne samo da ih ne hapsi, nego često tvrdi da to nisu skinhedsi (npr. slučaj Mirovnog karavana u Nišu), a često upozorava građane (!?) da će ih skinhedsi napasti (slučaj romskog naselja pre par nedelja).

45. Podržite organizaciju Gej prajda 2007 ili 2008

Objašnjenje: Ako je tačno u ustavu da svi građani imaju pravo na okupljanje i da niko ne sme biti diskriminisan, onda ovo treba da uraditi, pa makar vam LGBT zajednica bila veoma nesimpatična.

46. Utičite na policiju da počne da komunicira sa građanima

Objašnjenje: Policija postoji zbog građana,a ne obratno. Nema potrebe da se komunicira šturim saopštenjima u kojima se kaže da je „OSL reagovao zbog narušenog JRM“ (OSL je ovlašćeno službeno lice, a JRM je javni red i mir), niti lažnim podacima za koje će svaki novinar otkriti da nisu istina (primer: gde je obavljenjo veštačenje posle napada na Dejana Anastasijevića)

47. Otvorite tajna dosijea

Objašnjenja: Dosta je bilo igranja sa dosijeima. Svejedno je da li će to biti urađeno zakonom ili uredbom. Bitan je rezultat.

48. Donestite uredbu/zakon kojim ćete omogućiti velikom broju Roma koji nemaju nijedan lični dokument – da ga dobiju po specijalnoj proceduri

Objašnjenje: Romi često ne mogu dobiti lične karte zato što nisu upisani u matične knjige, a nisu upisani u matične knjige jer njihovi roditelji nikada nisu bili upisani itd. Dešava se da i po nekoliko generacija nisu upisani u matične knjige. Kao što znamo, lična karta je preduslov za ostvarivanje mnogih drugih prava.

49. Posetite osobe koje boluju od AIDS-a i pored redovnih aktivnosti, makar i simbolično pokaže da država brine za njih.

Objašnjenje: Budite Premijer/Predsednik/ministar svim građanima.

50. Donesite Zakon o zaštiti nacionalnih manjina

Objašnjenje: Raspadom SCG, stari zakon je prestao da važi. Potrebno je usvojiti novi, koji će biti konkretan, a ne samo deklarativan, bez mogućnosti da osigura efektivnu primenu manjinskih prava.

 

Velika većina nabrojanih stavki ne košta nijedan dinar. Potrebna je samo dobra volja.

Izvolite, svaka NGO će vam pomoći da uradite bilo šta sa liste.

Napomena: Autor nije pravio listu "važnih" i "manje važnih" pitanja, tako da broj na listi ne prejudicira važnost.


Odlicno, Gorane!Zaista

Odlicno, Gorane!

Zaista precizan i argumentovan spisak obaveza za aktuelnu vlast. Nadam se da ova lista nece biti objavljena samo ovde na blogu, vec da ces/cete je nekako i ozvaniciti, dostaviti vladi i parlamentu kao zvanican zahtev nvo-a, a mozda i da se objavi u nekim medijima itsl.

Naravno, pritisak pre svega treba ici na predstavnike DS u vlasti, s obzirom da od DSS....

Jos jednom, sve pohvale.


Ministar Dragan

Ministar Dragan Šutanovac
Ministarstvo odbrane
Republike Srbije

Predmet: Zahtev za dostavljanje transkripta presretnute (dešifrovane) komunikacije između borbenog aviona NATO koji je bombardovao Televiziju Srbije i njegove baze

Poštovani g. Šutanovac,

Tokom vazdušne intervencije NATO, u noći između 22. i 23. aprila 1999, dežurni podoficir u prislušnom centru u Podgorici zastavnik Krstevski presreo je komunikaciju sa bazom borbenog aviona koji je upravo uzleteo da bombarduje Televiziju Srbije. O sadržaju presretnutog razgovora istog trenutka obaveštena je centrala u Beogradu. Natovski pilot još jednom se javio bazi, pre bombardovanja, a poslednji put nakon izvršenja zadataka.

Ministarstvo odbrane poseduje transkripte sva tri razgovora, u nekoliko kopija. Isto važi i za Vojsku Srbije.

Istražni sudija Okružnog suda u Beogradu Vučko Mirčić pitao je Ministarstvo odbrane 26. juna 2001, u kontekstu suđenja direktoru Televizije Srbije Dragoljubu Milanoviću, da li to ministarstvo poseduje “obaveštenje od NATO” da će Televizija biti bombardovana. Na tako formulisano pitanje stigao je negativan odgovor.

Ministarstvo odbrane, međutim, imalo je spreman transkript presretnutih razgovora, ali ga nije dostavilo sudu, iako je zastupnik načelnika Pravne uprave Ministarstva odbrane pukovnik Svetomir Cvetković u dopisu pov. br. 466-2/01 (ili 406-2/01) od 10. avgusta 2001. izdao izričito uputstvo da se u pogledu eventualnih pravovremenih upozorenja da će Televizija biti bombardovana “radi o izuzetno važnom pitanju”, toliko važnom da tu “ne sme (biti), niti ima razloga, za skrivanje bilo čega”.

Cvetkovićev dopis, inače, bio je odgovor na nalog pomoćnika ministra odbrane, general-majora Sobodana Petkovića (pov. br. 1041-2, od 9. avgusta 2001.), da Pravna uprava da mišljenje o zahtevu istražnog sudije Vučka Mirčića.

Na temelju informacija iz samog Ministarstva, pretpostavljam da su službenici koji su transkripte sakrili od suda za takav postupak našli nekakvo pokriće u činjenici da istražni sudija Vučko Mirčić nije izričito tražio baš te dokumente, ali to zapravo nije bitno za ovo moje obraćanje vama.

Ja vam se obraćam jer je Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal (zamenik tužioca Velimir Golubović) 24. jula 2006. preuzelo obavezu da ispita nove činjenice koje su se u slučaju bombardovanja Televizije Srbije pojavile u knjizi Zorana Janića “Tišina u Aberdarevoj” (koja je inače dobila godišnju nagradu Nezavisnog udruženja novinara Srbije).

To da su niži oficiri na vreme obavestili centralu u Beogradu o predstojećem bombardovanju, a da ljudi uprkos tome nisu evakuisani, i da o tome postoji dokument (u nekoliko kopija) nesumnjivo predstavlja činjenicu o čijim krivično-pravnim, moralnim i svim drugim reperkusijama ne treba trošiti reči.

Nadam se da će vaše ministarstvo taj transkript dostaviti porodicama žrtava i Specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal u najskorijem roku.

S poštovanjem,

Žanka Stojanović,
učiteljica u penziji

Prilozi:

1. Za transkrpite razgovora znala je inače još prva DOS-ova vlada. Funkcioner G17 Plus Nenad Nikolić prvi je porodice žrtava obavestio o njihovom postojanju. U prilogu vam dostavljam odgovarajući faksimil Nikolićevog svedočenja, pisanog njegovom rukom.
2. Iako je pukovnik Svetozar Cvetković govorio da ništa u vezi upozorenja da će Televizija biti bombardivana “ne sme biti sakriveno (jer za to nema razloga)”, on sam deset meseci otezao je da oslobodi obaveze čuvanja vojne tajne službenike RTS-a zadužene za odbranu, da bi na kraju umesto njih poslao sudu svog čoveka, pukovnika Petra Pajčina, da lažno svedoči. Anatomiju tog lažnog svedočenja možete naći u knjizi “Tišina u Abedradevoj”, na stranama 101-117, koju vam takođe prilažem. Pukovnik Cvetković pritom je manipulisao dokumentima, o čemu se takodje možete obavestiti u pomenutoj knjizi.

U Baogradu, __ maja 2007.

Kopija je dostavljena i Specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal


Quote:12. Pripadnici LGBT

Quote:
12. Pripadnici LGBT zajednice su građani Srbije, a obzirom da je nasilje nad njima najčešće, omogućite da se slučajevi napada preduprede, a oni koji su se desili adekvatno istraže

Objašnjenje: Ako ste gay ili lezbejka, a neko hoće da vas napadne, od policije nećete dobiti nikakvu zaštitu, a kada ste već napadnuti, policija će vam se smejati dok uzima izjavu od vas. Pretrpećete sve duplo.

Policija ne reaguje na pretnje članici Gej-strejt alijanse

Članici Gej-strejt alijanse T. P. iz Surčina već više od mesec dana nepoznata lica prete. Uznemiravanja su počela u noći između 13. i 14. aprila kada je u ranim jutarnjim satima dobila preteći poziv sa broja 011/8442-948, a potom sa broja 011/8443-099. Nepoznati muški glas se predstavio kao Marko koji se odselio pre tri godine u Švajcarsku i želi da je ponovo vidi. T. P. mu je rekla da ne poznaje nikakvog Marka i da je više ne uznemirava. Nakon toga je muškarac počeo da joj preti i da je psuje. Rekao joj je: "Šta ti meni majmune, kurvetino jedna! Nemoj sad da dođem da ti polomim noge! Praviš se tu fina riba a rasturaš tuđe brakove!" T. P. je prekinula ovaj razgovor, a nakon nekoliko dana je dobila pozive sa broja 064/517-64-65. Kako je u tom trenutku bila na koncertu Simfonijskog orkestra Nemačke nije odgovorila na 3 uporna poziva i koji su se ponavljali u razmacima od 10-ak minuta. Ubrzo, nakon koncerta, pozvala je taj broj, ali je bio nedostupan, bez izveštaja Telekoma da je ikada postao dostupan.

Nakon nekoliko dana je na spoljnom zidu njene kuće, okrenutom ka ulici "osvanuo" natpis ULTRA BOYS napisan crnim sprejem. Svake noći taj grafit neko "došarava", precrtava, tako da je sada manje raspoznatljivo šta je pisalo na početku.

Od 23. aprila do 09. maja T. P. je bila van zemlje na studijskom putovanju kroz Nemačku. Telefon joj nije radio, bila je nedostupna u tom periodu tako da nije bilo uslova da bude na taj način uznemiravana.

U toku noći između 13. i 14. maja, tačno mesec dana od prvog poziva, u isto vreme u 03:30h upućena su joj 3 poziva sa nepoznatog broja. U to vreme je spavala i odbila je pozive ili ih prekinula.

Prolazeći pored ambulante u Surčinu T. P. je 15. maja 2007. godine ugledala grafite koji se iz dva bitna razloga vezuju za nju. Prvo, T. P. je članica Gej-strejt alijanse i aktivno učestvuje u borbi za prava marginalizovanih i diskriminisanih osoba. Takođe, na grafitima piše i "lezbejko" što se odnosi na njenu, mnogima "sumnjivu" seksualnost, za koju su mnogi znatiželjnici zainteresovani i o kojoj se raspravlja po Surčinu bez potkrepljujućih "potvrdnih" ili "odričnih" dokaza. Ono što direktno vezuje grafite za T. P. je što je na njima ispisan njen datum rođenja. U dodatku možete naći fotografije grafita.

T. P. je pokušala da prijavi ovaj slučaj novobeogradskoj i zemunskoj policiji i na oba mesta su joj rekli da oni nisu nadležni za njenu zaštitu i pronalaženje počinilaca. Takođe, danas je T. P. otišla u policijsku stanicu u Surčinu gde su joj rekli da je njima slučaj poznat već dve nedelje, ali da oni ne mogu ništa trenutno da preduzmu pošto komandir stanice nije tu.

T. P. živi u konstantnom strahu da će joj nepoznati napadači učiniti nešto nažao. U prilog tome ide i navedena godina njene smrti na grafitima.

Gej-strejt alijansa smatra ovo direktnim napadom na privatnost i bezbednost T. P. i zahteva od Ministarstva unutrašnjih poslova da je zaštiti i da hitno uhvati počinioce ovog krivičnog dela. Takođe, smatramo da je neophodno da se ispita odgovornost policajaca koji u dosadašnjem procesu su izbegli da rade svoj posao. Slučaj T. P. je jedan od mnogih slučajeva koji pokazuju da je policija u Srbiji nezainteresovana da štiti građane kada su ugroženi zbog svoje seksualnosti ili zato što štite i podržavaju gejeve i lezbejke.


Мислим да би Т.

Мислим да би Т. П. било добро да набави оружје којим би се бранила ако је неко стварно нападне.


Quote:Мислим да би

Quote:
Мислим да би Т. П. било добро да набави оружје којим би се бранила ако је неко стварно нападне.

ministrovim stazama ono i dsz, iliti "ko se čuva i bog ga čuva".


Nikola, To sto predlazes je

Nikola,

To sto predlazes je samo odraz nase ruzne stvarnosti. Drzava i policija postoje da zastite gradjane, a kod nas uglavnom da glume vlast PREMA gradjanina.

U slucaju ove devojke, ukoliko joj se nesto desi, policija je apsolutno kriva jer je nije zastitila iako je napad bio nagovesten i prijavljen. To kazu odluke mnogih medjunarodnih instanci.

Samozastita je nesto sto je veoma kontrOverzno (primer USA).


Да ли је

Да ли је полиција у стању да заштити све који пријаве наговештени напад на себе?


Kad bi ti sam sebe napao,

Kad bi ti sam sebe napao, policija bi sedela skrstenih ruku. Cak i kad bi nagovestio taj napad (za razliku od bloga gde obicno dobijas nenagovestene napade).


To je

isto kao i pitati "da li su svi poreski obveznici u stanju da plate porez"...e, kako državu ne zanima "ko je u stanju, a ko nije", tako ni mene ne zanima da li je "policija u stanju", dakle ima da obavlja svoj posao. Zna se šta su obaveze i dužnosti policije i tu negde prestaje razumevajući razgovor na tu temu.


Stalking

stvari koje su se desile (one se zapravo i dalje deshavaju) T.P. klasichni su sluchaj stalkinga, koji se u drzavama zapadne >Evrope tretira kao teshko krivichno delo.
zivo me zanima po kojemosnovu bi, recimo, surchinski stalkeri bili optuzeni kada bi jednom bili uhapsheni. za unishtavanje privatne/drushtvene svojine, sharanje po zidovima etc ?


Upravo se sprema gnusna

manipulacija vezana za formulacije u opstem diskriminacionom zakonu!

naime - vlada koja u saradnji sa UNDP pravi nacrt zakona, NECE da stavi odredbu da se zakon odnosi i na zastitu ljudi svih sexualnih opredeljenja!

jer to, po njima, verovatno uopste ne zasluzuje da se ikako razmatra, a kamoli stavlja jos u zakon, pa jos i neka zastita da im se obezbedjuje. znamo njih - oni bi "sve to sto dolazi sa zapada" ogradili bodljikavom zicom + 220 V


Nazalost to je sasvim

Nazalost to je sasvim tacno.

Meni je jako zao sto UNDP u svemu tome ucestvuje. To je jako, jako tuzno i lose.


A obrazloženje je da neće

A obrazloženje je da neće biti diskriminisani ako svoje seksualno opredeljenje drže u prvatnosti gde mu je i mesto. FUJ!


Queeria,

ja mislim da bi vi (kao organizovana grupa, ne ti persiram :) trebalo da se organizujete i o tome obavestite CoE, Evrop. suda za ljud prava, EU, kogagod...

takodje, da se napravi neki pritisak sa drugim nvo u zemlji na vladu da se to unese explicite u zakon, a ne nesto tipa "sve manjinje" ili tako neka brljotina....

mada, imam neku malu nadu da ce nacrt zakona morati da prodje proveru pre nastavka SAA pregovora, pa ce to mozda biti kao neka brana....

i ne da je FUJ, nego NAJFUJ!!!


To i radimo i trenutno

To i radimo i trenutno postoje neke dobre naznake. Medjutim, nikad ne verujemo obecanjima. Cekamo da vidimo sta ce se desiti...


e pa onda

FORZA

drzim fige :-))) !!!


gorane

Quote:
. Pojačajte obuku pripadnika vojske o međunarodnom humanitarnom pravu

podrzavam. uslov za svaki visi cin u vojsci bi trebao da bude i polozen test iz ove materije.

Quote:
U svim manje demokratskim zemljama, kamen spoticanja je uvek bila Advokatska komora koja želi da oduzme pravo bilo kome drugom da pruža pravnu pomoć (npr. pravne klinike, pravne službe u opštinama i sindikatima, nevladine organizacije ne bi mogle više da pružaju pravnu pomoć).

NADRIPISARSTVO

Quote:
Centar za unapređenje pravnih studija je pripremio predlog ovog zakona, ali se prethodnoj vladi više svidelo rešenje gde Advokatska komora ima monopol.

NETACNO. prethodna vlada je cak imala resenje da pripravnici polazu zakletvu pred ministrom. to je korak unazad u odnosu na medjunarodne konvencije koje se odnose na advokaturu

besplatna pravna pomoc se resava tako sto advokati treba da imaju zakonsku obavezu da zastupaju pred sudom one koji nemaju sredstava za to, a po meni to je i njihova moralna obaveza


Govorim o zakonu o

Govorim o zakonu o besplatnoj pravnoj pomoci. Nisam isao u detalje pa mozda nije bilo dovoljno jasno.

Dakle, u NGO, pravnim klinikama itd SAVETE daju pravnici sto je OK, dok zastupanje UVEK rade advokati, clanovi Advokatske komore. Advokatska komora u svakoj zemlji zeli da stavi sapu na ovo i onemoguci bilo kom drugom da da bilo koji savet. Ukoliko si iole obavesten o tome koju kolicinu pravne pomoci pruzaju nabrojani akteri bilo gde u Evropi, bice ti jasno da je to nemoguce. Naravno, motiv advokatske komore je da za ovu BESPLATNU pomoc, dobiju adekvatnu lovu od drzave = da im se smanji pored za to.


Sada mi je jasnije. Sto se

Sada mi je jasnije. Sto se tice saveta ne vidim nista sporno u tome da ga daju i na primer NVO.

Sto se tice besplatnog pravnog zastupanja, vec sam spomenuo da je to pre svega moralna obaveza advokata, a treba da bude i zakonska i podrzavao bih vase zalaganje za to. Naravno ne bi smelo da bude i zloupotreba, cemu su ljudi ovde skloni, ali je zaista nedopustivo da bilo koji gradjanin nema adekvatno zastupanje pred sudom.


neke od ovih stvari

koji si predlozio nisu uradjene vec nekoliko godina iako su postojali uslovi, a nabrojao si 50 komada... uzasno mnogo stvari na kojima se ne radi
..Ovom listom si me zakucao za zemlju :X


Pa treba da budes na zemlji,

Pa treba da budes na zemlji, neko treba da isplanira i stane na put urbanistickoj mafiji :))))


:))

Thanx for support :))


Solidarnost i podrska

Solidarnost i podrska menjaju stvari. Ne uvek, ali se moze uspeti.


sta reci

Iskreni komplimenti autoru zbog vise nego sveobuhvatnog pristupa ovoj temi. Isto tako se nadam da ce bar deo ovih pitanja doziveti da bude na dnevnom redu u mandatu ove Vlade. Jos jednom, svaka cast! I izvini.


Odlicno

Gorane.
Ja sam naivno mislio da je makar pola toga vec uradjeno. Sad sam zbunjen.


gorane,

sve pohvale. kada bi se udovoljilo svim tim zahtevima gde bi nam kraj bio.strasno je sto se sve to ne podrazumeva, nego moramo zahtevati.


Dejane, Veruj mi da imam jos

Dejane,

Veruj mi da imam jos 50. Ovih 50 sam napisao za sat vremena.


ja sam planirao da malo sugerisem

nesto ministru kulture, nesto o kulturnoj diplomatiji - ima nekih apsekata gde svi, ali svi imaju resenja a mi nemamo (ja za razliku od ostalih tema tu pratim) ali sad me malo blam... to o cemu bih ja izgleda stvarno periferno.


...

Quote:
1. Donesite zakon protiv diskriminacije

Objašnjenje: Zakon je spreman od 2001. godine, DS i G17+ su ga javno podržale tokom predizborne kampanje. Ništa ne košta jer je gotov, samo je potrebno da se podignu ruke u Skupštini.

naravno da koshta. stvorio bi pravnu obavezu da se izmeni niz postojecih propisa, a onda i troskove oko njihove primene.
ne verujem da u srbiji postoji politicka volja za tako nesto. donosenje antidiskriminacionog zakona (ovog ili nekog drugog) ce se odlagati do poslednjeg trenutka.

Quote:

10. Evopska socijalna povelja je potpisana 2005, ratifikujte je konačno.

nema srbija resurse da ispuni na sta se time obavezuje, ukljucujuci protokole. i inace, mnoge drzave oklevaju da to ratifikuju. nalik tome, srbija vec treba da pocne da se sprema i da kao slovnija formira fond iz koga ce da isplacuje naknade zbog razvlacenja sudskih postupaka. ionako mi se cini da se neko zaleteo i potpisao sve, protokoli incl., i da se sad za dupe ujedaju.


Izgleda da si pomesao. Mi

Izgleda da si pomesao. Mi jesmo ratifikovali EVROPSKU KONVENCIJU ZA LJUDSKA PRAVA i sve PROTOKOLE. To vise nije problem.

Evropska socijalna povelja je drugo. Potpisana je 2005, ali nije ratifikovana.


nisam pobrkala.

postoje protokoli na evropsku socijalnu povelju.
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/163.htm


Ma daaaaaaa...

Quote:
Ono što se nikako ne treba desiti je opravdavanje zločina činjenih u ime Srba, nekim drugim zločinima (trenutno vladajuća mantra).

Samo je jos falilo da kazes da Vlada treba da tvrdi da zlocini nad Srbima se nikada nisu i dogodili i da je sve to mit. Pateticno, licemerno, iskompleksirano, jadno, arogantno...

Ostali zahtevi su ok.


Kamichak pa Cvijus... Fali

Kamichak pa Cvijus... Fali jos Dr Wu.


Izvini Zoks sto ti kvarim

Izvini Zoks sto ti kvarim horsku harmoniju, znam da ne volis pojavu neistomisljenika, al sta da ocekujem od starijeg coveka kao ti koji je odrastao i indoktriniran u apsolutistickim rezimima. Jgb, zivot nije lak za vas ex-Commies :P


Pitanje za moderatora (ili

Pitanje za moderatora (ili Miletica), u svakom slucaju za onoga ko je izbrisao moj odgovor Svijusu.

Kao sto sam jednom vec rekao, Cvijusa smatram malim fasistickim govancetom, sto pokazuju i ove njegove reci: "al sta da ocekujem od starijeg coveka kao ti koji je odrastao i indoktriniran u apsolutistickim rezimima. Jgb, zivot nije lak za vas ex-Commies"

Stoga bih moderatore zamolio da ubuduce, kad vec hocete da brisete odgovore, obrisite i post koji ih je inicirao.

Zasto bih ja sedeo i gledao i dalje u ovom threadu prljave insinuacije malog fasistickog govanceta Cvijusa, cutao i vrtio palcevima kao mulac?


zokster: Stoga bih

zokster: Stoga bih moderatore zamolio da ubuduce, kad vec hocete da brisete odgovore, obrisite i post koji ih je inicirao.

Boze kako moze covek da kaze/trazi ovako nesto besmisleno!!! Pa treba brisati samo postove koji krse pravila bloga i sadrze grube uvrede i pljuvanje kao sto je to vrlo cest slucaj sa tvojim.

Po tvojoj logici bi onda ti mogao da izazoves brisanje svakog posta koji ti se ne svidja a nemas kontraargumenata. Pa onda pljujes i vredjas osobu koja ga je napisala ... i smatras se izazvanim (i ocekujes brisanje posta koji je "inicirao/provocirao" tvoje uvrede)


vasilije: "Boze kako moze

vasilije: "Boze kako moze covek da kaze/trazi ovako nesto besmisleno!!!"

mislis kao sto je ovo: "al sta da ocekujem od starijeg coveka kao ti koji je odrastao i indoktriniran u apsolutistickim rezimima. Jgb, zivot nije lak za vas ex-Commies"?!

stvarno, boze...


Kafo

ono sa cime se nisam slagao ja sam citirao. I to je zokster rekao uopsteno i ponovio i dole kod kamichka ... On je recimo znao da da ide za Babicem i ponavlja mu da je "idiot" (i tvrdeci da je isprovociran) iako je covek diskutovao vrlo pristojno i strucno (BEZ ijedene uvredljive reci)

Inace se slazem da je i ovo sto si ti citirao uvredljivo i da je "napad" na licnost ... ali je "fasisticko govance" za nekoliko redova velicine uvredljivije ... i ni jedan iole realan covek ne moze opravdavati ove zoksterove uvrede ...

A brisati "sofronije" od kamichka ili "ex-Commies" je ipak teranje "maka na konac". Pa bi vodilo suvise sterilnoj diskusiji. Po toj logici bi neko bi mogao da se vredja sto je "demokrata", "liberal", "komunista" itd ... sa cime se mozda neko drugi ponosi ...


virtuelni

ja i jesam da se zoxterov komentar svaki put obrise, kad uvredi, ali i svaki drugi. ali, zato ovaj prethodni komentar nije obrisan? ne vidim da si poginuo od inicijative da se to obrise, ali se polomis kad je zoxter u pitanju... mak na konac...


ma ne lomim se ...

odavno je zokster mnogo pristojniji nego sto je to bio pre par meseci. Kad se vise nas bunilo i kad je bio prevrsio SVAKU MERU...

A ne mogu da verujem da je tebi ista uvreda "fasisticko govance" i recimo "ex-Commies", ili "indoktriniran apsolutistickim rezimom? Iskreno receno ja bih ove dve zadnje mogao da prihvatim od tebe u malo ostrijoj diskusiji (a i da ti ih uputim ... vec prema tome ko se za sta zalaze) a da UOPSTE ne pomislim da se tu radi o uvredama


Zoxter, Legendo. Deep

Zoxter,

Legendo. Deep Respect (sa velikim R) :))


Bezi bre, Grebicu. Je l'

Bezi bre, Grebicu.

Je l' tako bese ono susedski i lokalpatriotski?


ovo je bas

dirljivo. Da nece da padne i neki snosajcic? Susedski i lokalpatrioCki...


Doctor Wu : "Da nece da

Doctor Wu : "Da nece da padne i neki snosajcic?"

Moze, Dr Wu. Ajde zini i kazi "Aaaa".


Grebici, dabome... Medjutim,

Grebici, dabome...

Medjutim, ima jedna druga teorija. Ovi iz tzv. centra Čačka, kažu da oni nisu Grebići, već su to ONI preko Morave tj. naselja Ljubić, Ljubić polje & Ljubić brdo.

Ja se još uvek nisam priklonio nijednoj teoriji.

BTW, Po obe teorije, Velja svakako jeste Grebić


Velja je svakako Grebic, a

Velja je svakako Grebic, a Cvijus je svakako fasisticko govance.


vidim toverisht zokster da

vidim toverisht zokster da ti ovde svaki dan po ceo dan reflektujes tvoje komplekse i frustraciju. Zar nemas nista drugo korisno u zivotu da radis sem da buljis u ekran?Zoksteru

dodji da me liznes


Cvijus: "Zoksteru, dodji da

Cvijus: "Zoksteru, dodji da me liznes."

Pa nije valjda sisao s uma. Milijarde parazita zive na kravljem izmetu.


Lee

never say never. Zokster mi je za sve sposoban


Cvijus: "never say never.

Cvijus: "never say never. Zokster mi je za sve sposoban"

Prvo, kaze se never say never again. A sto se tice toga za sta je Zokster sposoban, to tvoj mozgic uopste ne moze da pojmi. I ne pokusavaj, pregoreces te dve preostale zice u glavi, pa neces moci sam ni u WC.


Lee

"pa neces moci sam ni u WC"

u tom slucaju moraces da me drzis za... you know what.
A sto se tice za sta je Zokster sposoban, pa komunjare su za svasta sposobne. Gde vidis sebe u tome?


Cvijus: "u tom slucaju

Cvijus: "u tom slucaju moraces da me drzis za... you know what."

Zao mi je, ne bih da dobijem venericnu bolest.

Cvijus: "A sto se tice za sta je Zokster sposoban, pa komunjare su za svasta sposobne. Gde vidis sebe u tome?"

Somnabulne izjave malih nedozrelih fasista kao sto je Cvijus ne uzimaju se za ozbiljno.


"Zao mi je, ne bih da

"Zao mi je, ne bih da dobijem venericnu bolest."

hehe, dobar si, priznajem to ti je bilo dobro

"Somnabulne izjave malih nedozrelih fasista kao sto je Cvijus ne uzimaju se za ozbiljno."

blablabla


pogadjalice: Cvijus

izvinjavam se, ali bih da vas zamolim pa vi recite. dakle od ovoliko pisanije mi bas nesta zmicka sa niskim prodorom. dakle samo na osnovu nikova,njihove simbolike, asocijacija i naucnih tajni pokusavam da otkrijem strukturu vlasnika nika. vlasnika nika, nika. da li vas nik potice od onomatopeje misa u misolovci, a?


Cvijus: "Zoksteru dodji da

Cvijus: "Zoksteru dodji da me liznes"

Lepo barem sto pred svima hoces da priznas da jesi to sto uistinu jesi. Ali nije lepo sto se time razmeces.


zox,

svako pruza ruku pomirenja kako ume i zna.


NE DIRAJTE ZOKSTERA !


stvarno zole

pushti dete namirX X X


nije on to sto jest

salje poruku inverziranu, ebote zox. pa citaj izmedju redova.......ael si iso u skolu. e, to se tako kaze, a ni ja ne znam sta to znaci


grebici, nego sta. a je l'

grebici, nego sta. a je l' cacak na turskom blato?


čačkovito zemljište je

čačkovito zemljište je blatnjavo zemljište, tako da bi čačak trebalo da bude BLATO


nisam cula za cackovito

nisam cula za cackovito zemljiste. hvala..mada, neki cacak zovu i cikago :)


a sto vi, be, cackate cacak

svako malko, cacanofobi cacanofobicni,aaa?


no, da kazem da je

i Corax iz Cacka , a i ja sam rodjena u Cacku.


moj tata je rodjen u cacku,

moj tata je rodjen u cacku, imali kucu u cara lazara.


z,

ima neki kole u cacku, on ti je predstavnik skode za srbiju , ili tako neceg. lokalni velja, otprilike. ista skola. e, pitali njega na tv-u, posto mlati nevidjene pare, koji je recept njegovog uspeha. a njegov odgovor ( a i on ti je neki magistar, ko i velja) je: ma prosto: dognam, prodam, dognam, prodam.
a inace je napravio crkvu u svom selu, pricali mi, nisam to videla, i na zidu crkve porodicna freska: nojeva barka sa svim clanovima njegove porodice. ukljucujuci i blajhanu cerku sa naocarima za sunce. i neko je tu crkvu osvestao.


kolko sam razumeo

dogna u crkvu????????? nehumano do jaja,


Ma da, ziva istina. Dosta

Ma da, ziva istina. Dosta sam putovao pa manjim gradovima Srbije i ostajao po nekoliko dana. Imao sam sanse da poredim i mislim da Čačak svakako jeste jedan od najluđih tj. grad je fin, ali su ljudi stvarno na Veljin kalup. Oni koji nisu pre ili kasnije pobegnu, jer naprosto nemaju šanse.

Uvek pitam kada sretnem Čačane koji su se trudili da nešto naprave - "Ima li ljudi koji nešto pametno rade", a oni samo slegnu ramenima.

Takvih kao Kole, Velja itd ima jako puno, onih koji misle drugačije takodje ima ali nedovoljno.

Inace, Čačak je bio veliko uporište SPS, a onda je došlo do toga da 2000-te od 70 odbornika - 68 bilo iz DOS-a, a 2 nezavisna poslanika (verovatno thanks to Velja).

Šteta, a bilo je lepo odrastati tamo.


Buhuuuhhuuhuu

Smrc, smrc
veoma si me dirnuo Zoksteru. Sram da me bude sto ti vredjam protoideologiju. A da, i to "fasisticko govance" ne pali vise, smisli nesto novo.
Sto se tice pominjanja indoktrinacije, ne vidim sta je tu sporno. Svako moze sebe da proglasi demokratom, modernistom, liberalnim, itd. Ali dokle god se ta osoba koristi metodama, argumentima i retorikom crvene bande, za mene je to samo jos jedna nasminkana komunjara.


...

Quote:
Kamichak pa Cvijus... Fali jos Dr Wu.

koji deo ti nije jasan sofronije?
koji tacno deo u onome sto sam ja napisala nisi uspeo da procesuiras?


Za Kamichak vazi isto kao i

Za Kamichak vazi isto kao i za Cvijusa.

Nehigijenski je ostavljati njene postove ovako bez odgovora. Ako brisete moje odgovore, brisite i ono sto ih provocira.


...

ne poshtuju te :roll:
your life is pigsty, still.

free paris!


A, o poshtovanju je rec? Ne

A, o poshtovanju je rec? Ne poshtuje me moderatori dovoljno pa ne mogu mirno da spavam.

Poslovicno bistri Kamichak. Logicni Kamichak.


...

pa vidis da ne mozes - na pola puta si da planes :P


Naravno da jesam, to je

Naravno da jesam, to je stvar temperamenta, svakako ne nekog umisljenog poshtovanja.


Cvijush,

Pa nasha vlada samo i prica o zlocinima nad Srbima dok zlocine Srba nad drugim narodima i narodnostima ignorishe ili prikriva.


Kapi

Ne vidim da se i ostale vlade u okolini nesto trude ka pomirenju (sem mozda Hrvata, ali i to veoma bledo), svako fura svoju pricu.


нисам прочитао

нисам прочитао цео твој пост, али пар ствари су ми запале за око:

Quote:
36. Dozvolite građanima Kosova koji imaju UNMIK dokumenta da dolaze u Srbiju

Objašnjenje: Velika većina građana Kosova ima UNMIK dokumenta sa kojima ne može da dođe u Srbiju. Slično je i sa tablicama koje izdaje UNMIK. Ti dokumenti/registarske oznake su zvanične na Kosovu. Ne postoji nijedan razloga da se ljudima na ovaj način organičava sloboda kretanja, a istovremeno tvrdi da je to sve teritorija Srbije. Pomenute građane, ova Vlada i dalje tretira kao građane Srbije.

Ово је апсолутно нетачно. Сваки грађанин Србије који живи на Косову може да дође у Србију са УНМИК документима. Наравно, не може да дође у Србију ако нема документа Србије, али то је потпуно разумљиво. Ниједна држава на свету не омогућава кретање по својој територији људима који немају нити њена документа нити документа друге суверене државе.

Quote:
43. Ne tretirajte prigovor savesti kao strano telo, već kao osnovno ljudsko pravo

Objašnjenje: Predstavnici vojske, ali i ministar odbrane često u svojim istupima pominju prigovor savesti kao nešto čemu treba stati na put ili što je „predmet zloupotreba“.

Нажалост, приговор савести стварно често јесте предмет злоупотреба. Лично сам упознао десетак људи који су цивилно служили војску али нико од њих није имао приговор савести.

Quote:
45. Podržite organizaciju Gej prajda 2007 ili 2008

Objašnjenje: Ako je tačno u ustavu da svi građani imaju pravo na okupljanje i da niko ne sme biti diskriminisan, onda ovo treba da uraditi, pa makar vam LGBT zajednica bila veoma nesimpatična.

Мада сви грађани имају право на окупљање, није тачно да у уставу пише да нико не сме бити дискриминисан. Слобода окупљања може се законом ограничити ако је то неопходно ради заштите јавног морала у шта, мораш признати, спада и Геј прајд.

Quote:
49. Posetite osobe koje boluju od AIDS-a i pored redovnih aktivnosti, makar i simbolično pokaže da država brine za njih.

Objašnjenje: Budite Premijer/Predsednik/ministar svim građanima.

Зашто би се сида издвајала од других тешких болести, нпр. церебралне парализе?


Quote:Мада сви

Quote:
Мада сви грађани имају право на окупљање, није тачно да у уставу пише да нико не сме бити дискриминисан. Слобода окупљања може се законом ограничити ако је то неопходно ради заштите јавног морала у шта, мораш признати, спада и Геј прајд.

Član 21. Ustava Republike Srbije
Zabranjena je svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Gay pride spada u ugrožavanje javnog morala jer?


Пази, могао бих

Пази, могао бих и да се сложим, али апсолутно је јасно да је тај члан убачен скоро искључиво због геј прајда. Обрати пажњу и да није забрањена дискриминација по "сексуалном опредељењу".


Da, kada sam prvi put čitao

Da, kada sam prvi put čitao prijedlog Ustava i kada sam pročitao taj deo o javnom moralu, znao sam zašto to tu stoji... Ali ono što mene u ovom trenutku najviše zanima jeste šta se to dešava na gej paradi, tj. šta to pojedini misle da se dešava na gej paradi a da narušava javni moral. I šta je uopšte javni moral i gde je on definisan.


Сад још реци и

Сад још реци и да јавност не мисли да јој се геј парадом нарушава морал...


Nismo se razumeli... Mogu

Nismo se razumeli... Mogu svi da misle da se gej paradom narušava javni moral, ali ja i dalje ne znam šta je to javni moral i kako će to gej parada da ga naruši.
Narušavanje javnog morala je valjda jebanje na ulici, pokazivanje genitalija etc. - ali to se na gej paradama ne dešava. Gej parada je protest, demonstracija kao i svaka druga...


Мислим да је то

Мислим да је то потпуно небитно. Ако јавност сматра да јој се нарушава морал, онда се нарушава јавни морал. Без обзира да ли су у питању параде гејева, садомазохиста или неонациста.

(Не желим наравно да изједначим гејеве са неонацистима већ их наводим као пример.)


Naravno da u ocima te

Naravno da u ocima te ,,javnosti" to izgleda drugacije.

Imas li neki predlog mozda, kako im objasniti da su gejevi manje opasni po njih od neonacista?


Da, ali taj koji zabranjuje

Da, ali taj koji zabranjuje bi morao da objasni/obrazloži zašto bi gej parada narušila javni moral, ne može da se pozove na javnost koja tako misli, ili zato što se njemu tako prohtelo. A ja bih to rado voleo da čujem. Ja prosto žudim za tim argumentima :)

Sada mi pada na pamet da onda postoji velika opasnost da sledeće godine u Beogradu bude zabranjena Evrovizija 2008. zbog narušavanja javnog morala?


Pa i nije zabranjeno, ako se

Pa i nije zabranjeno, ako se ne varam?

Problem jeste ta ,,javnost", ciji su vrli izdanci spremni da zasukanih rukava izadju na ulicu i obracunaju se sa onima koji ugrozavaju taj ,,njihov moralni sistem"...


...

Quote:
Problem jeste ta ,,javnost", ciji su vrli izdanci spremni da zasukanih rukava izadju na ulicu i obracunaju se sa onima koji ugrozavaju taj ,,njihov moralni sistem"...

ne treba im dati taj argument!
ja mislim da vecina ljudi nikoga ne bi tukla.
ubedjena sam da vecina beogradjana, oni koji cine javnost, ne bi skrenuli sa svog puta ka pijaci da biju neki sareni svet koji prolazi.

oni koji tuku NISU javnost nego batinasi, i kao takve ih treba tretirati. kao ucinioce krivicnog dela nanosenja lakih i teskih telesnih povreda, izazivanja opste opasnosti mozda, sta znam ...

norma koja referise na javni moral NIJE to - njena svrha (ma kako nakaradne te norme bile) nije da ustane kuka i motika u interpretaciji javnog morala i da ga stiti golim rukama,
nego da drzavni organ (po pravilu sud) kada donosi neku odluku uzme u obzir i taj korpus nekih moralnih pravila.
[i po pravilu, kada IMAJU smisla te pravne norme koje upucuju na javni poredak ili dobre obicaje ili moral, to su to stvari kao - nistav je ugovor kojim neko prodaje svoju cerku za nisku dukata (bilo je toga u sudskoj praxi ...)]


Dabome, treba ih tretirati

Dabome, treba ih tretirati kao učinioce krivičnih dela. Međutim, policija ih tretira kao momke iz kraja.

Poslednji primer: Skinhedsi su napali dva puta u pola sata Mirovni karavan u Nišu tj. upali na žurku i tukli. Policija je saopštila da oni nisu skinhedsi, nego samo momci koji su hteli da uđu na žurku i da (zamislite) za njima intenzivno traga. Pritom su saopštili da su se ti "momci" sukobili sa obezbeđenjem, iako nije bilo obezbeđenja na žurci.

Često mi pada napamet da treba da se zalažemo za totalno raspuštanje policije koja bi se od nule ponovo formirala.


...

Quote:
Međutim, policija ih tretira kao momke iz kraja.

zato, recimo, jedan dobar deo vasih predloga kolabira u jedan jedini - kontrola rada izvrshnih organa.
(i uopste, mislim da ste dali manji (od 50) broj predloga,
a da su neki vasi predlozi zapravo primeri za vec dati predlog)

ja se, recimo, ne slazem sa lustracijom. mislim da je prosao voz i da su mnogi ljudi koje je po tom zakonu trebalo lustrirati sistemski rehabilitovani - birani u medjuvremenu na visoke funkcije opet, glasaci ih opet smestili u parlament ...
uopste, taj koncept lustriranja mi je bullshit.
da se radilo na drasticnom smanjenju korupcije i nepotizma,
vecina ljudi koje biste vi sklonili lustracijom ne bi prosla reizbore, ponovna imenovanja, etc.
to je put u koji treba ulagati, a ne one shot lustracija.


Sto se tice lustracije, ona

Sto se tice lustracije, ona mora da se uradi - inace cemo imati probleme sooner or later. U pravu si da je sada malo prosao voz itd. Trebalo je seći onda kada se to moglo...

Ako pogledaš procese lustracije u Istočnoj Evropi, imaš raznih primera, uglavnom uspešnih. Najbolji je Istočna Nemačka posle ujedinjenja. Npr. sudije su odmah prvi dan dobile papir da su izgubili posao (sve sudije), a zatim i obaveštenje da mogu da apliciraju ukoliko ispunjavaju određene kriterijume (nisu kršili ljudska prava, bili saradnici službi itd). Koliko se sećam, 30% uopšte nije apliciralo, 50% jeste ali nije ispunilo kriterijume, a samo 20% je prošlo.

Pa znaš li da je bivši ministar Stojković naredio da se spale knjige Nebojše Popova, u vreme dok je bio sudija ?


...

Quote:
Pa znaš li da je bivši ministar Stojković naredio da se spale knjige Nebojše Popova, u vreme dok je bio sudija ?

znam. necu da razvlacim ovu diskusiju sad zbog toga.
protiv sam lustracije kao koncepta.
ne samo zato sto je prosao voz.


oibibio

kamicak da li si protiv lustracije zbog tate, blize familije ili samo zato sto ne zelis dobro srbiji?


muva

oi, idi spavaj kasno je.
da krenem da ti objasnjavam sada resetovao bi ti se mozak.
hajde, hop hop, nogicama u dupence.


kamicak draga

jesu li ti ovo svi argumenti ili imas jos?


...

to su svi argumenti koje imam za tebe.


srce

da li to znaci da moram da stavim subaru s kokardom da bi me vise postovala:-)


kamichak

Quote:
da se radilo na drasticnom smanjenju korupcije i nepotizma,
vecina ljudi koje biste vi sklonili lustracijom ne bi prosla reizbore, ponovna imenovanja, etc.

zasto mislis da iskvarenost i podkupljivanje ne ide i uz kvalitet? Neko moze proci reizbor zato sto je dobar strucnjak, ali sta cemo sa onim za sta bi ga se moglo i sudski goniti?!a dokumenta unistena, malo dokaza...
Drugo, oni stoje na putu promena i koce ih.

ok, ti si pravnica i vidis jedan sasvim ispravan nacin ka napredovanju drustva. Ali zasto to mora biti jedini?

Mislim, taj institucionalni ne mora da iskljucuje i onaj humanisticki- knjige o zbivanjima, rasvetljavanje zabluda, raskid sa idalizovanom prosloscu ( to je vazno ne samo morala radi vec kao zalog za buducnost koja nije imuna na ponavljanja iz proslosti). Mi nikako da se izborimo sa pogubnim mitovima.

Stampanje knjiga o ulozi spc ne ometa sistem, samo doprinosi povoljnijoj politickoj atmosferi i svesnosti gradjanina gde je ziveo. Slazem se da to nije dovoljno, ali jedno ne iskljucuje drugo. Ajd da budu komplementarni.


Quote:ok, ti si pravnica i

Quote:
ok, ti si pravnica i vidis jedan sasvim ispravan nacin ka napredovanju drustva. Ali zasto to mora biti jedini?

na nekoliko mesta sam napisala da nije jedini nego onaj koji ja politicki preferiram - verujem da je brzi, jeftiniji i efikasniji.
ako me pitas kao pravnika, postujem cinjenicu da taj zakon o lustraciji postoji. ali kao sto vidis, fakticko je pitanje da li se on sada moze i hoce primeniti.
i ne verujem onima koji bi druge da lustriraju jer izbliza gledam finansijske sprege izmedju onih koji bi hteli da lustriraju i onih koje navodno treba lustrirati ....


...

takve, finansijske, veze mogu da postoje i kod reizbora i bilo kakvih drugih selekcija.Opetse sve svede na negativne selekcije.

Otud, i ideja o lustraciji posle 5.oktobra, jer je previse njih cinilo to negativno okruzenje.

Kad se pomene lustracija crkve ja pomislim na sudsko gonjenje svih seksualno obolelih svestenika, kao i onih koji su direktno potsticali na ubijanje zagovarajuci sveti rat i slicne mentalne obmane.


Ma, naravno da ne bi vecina

Ma, naravno da ne bi vecina ljudi, zato i kazem tako, s ironijom, uvijek ce se istaci oni najgori, umjesto da bude obrnuto, a to je dovoljno da neko razmisli da li ce sledeci put da izadje da demonstrira, jer mu prijete te tjelesne povrede i mozda jos gore...

Smisao nije samo da protutnja ta neka sarena povorka, nego i da ih ljudi prihvate takve kakvi jesu, a dok god postoji rizik da se pri tom ni minimum njihovih ljudskih prava ne ocuva, znaci da taj cilj nije ni iz daleka tako blizu.


Сад причаш као

Сад причаш као да тих аргумената нема :) Ако би неко стварно хтео да се позове на јавност, то му не би било много тешко.

Паре су наравно јаче од морала па не треба да чуди ако то важи и у случају Евровизије.


...

Quote:
Мислим да је то потпуно небитно. Ако јавност сматра да јој се нарушава морал, онда се нарушава јавни морал. Без обзира да ли су у питању параде гејева, садомазохиста или неонациста.

to je kul, ali kako se utvrdjuje sta javnost smatra?
dakle, ako ti dovedes 100 rmpalija da prebiju neke ljude, da li to znaci da smo imali na delu javnost koja je nesto "smatrala"?

norma o zastiti takozvanog javnog morala je paternalisticki shit.
treba organizovati misli oko tzv. harm principle.
ako nesto ne povredjuje druge, nema razloga da bude zabranjeno.
i ovo "povredjuje" treba uzeti in week sense - povredjuje tudje telo, imovinu, a ne tudju gadljivost.

i apsurdno je da se bilo sta u tom govnjivom ustavu tumaci kroz tu fikciju nekakvog konsenzusa. nije tu bilo konsenzusa, legitimitet tog ustava je otprilike na nivou legitimiteta onog papirica koji moj komsija nalepi na lift sa upozorenjima raaaznih sadrzina.
i jos, nacin na koji je taj ustav donet - to labavljenje normi, to olako shvatanje procedure - to ti je jedna defloracija ili skidanje djane. posle toga je svako krsenje norme bilo lakse i lakse ...


Plus svi savršeno dobro

Plus svi savršeno dobro znamo da Ustav ustvari nije prošao na referendumu, ali svi ćutimo ...


Gej parada nece da ga

Gej parada nece da ga narusi, al pocinje da im radi masta ;) i uspanice se ljudi...

Pitanje je da li treba cekati neki povoljniji momenat.


naravno da se niste

naravno da se niste razumeli. ti kažeš "svi misle", a smolenski kaže "javnost misli". tvoji "svi" su ipak množina pojedinaca, odnosno jasna metafora za većinu, dok je smolenskom amorfna masa zvana "javnost" ni manje ni više nego sposobna da misli... :)


Da li bih mogao da dođem

Da li bih mogao da dođem kod Vas na privatne časove pravopisa, gramatike... meni bi bila velika čast da me Vi podučavate :)


mogao bi, naravno, radovalo

mogao bi, naravno, radovalo bi me. samo moraš dva uslova da ispuniš: prvo, da prestaneš da mi persiraš (ovo je blog, čini mi se, mada mi ni moji studenti ne persiraju), a drugo da nabaviš vizu za švicu.
ili da napravimo neki intenzivni kurs u avgustu/septembru u majčici srbiji? ili dopisni, i to je u modi?
ili ti - avaj, tek sad se dosetih! - samo treba lektor/ka za postove na blogu? :)))
poz.


Pa ja bih malo da nadoknadim

Pa ja bih malo da nadoknadim propušteno. Šta ću jurio sam žemske u srednjoj školi, dok su drugi učili gramatiku i pravopis. (jeste, jeste, žemske... imao sam i ja tih momenata)
Tako da se ja uopšte ne razumem te pluskvamperfekte, aoriste, imperative etc. Pa bih ovako, pod stare dane, da se malo naobrazujem.

:))


Je li, Kvirijo ona jedna, a

Je li, Kvirijo ona jedna, a što ti mene zekiš kad ja nikako da ti nađem gramatičku grešku? :)
Al' drago mi je što si imao i žemskih momenata u životu, pa makar i nauštrb pluskvamperfekta i aorista... :)


Lektorko...

...bogami bi i ja kod tebe u školu..o))
Evo, prvi uslov sam ispunio. Ne persiram..o))


Ovo je početak osnivanja

Ovo je početak osnivanja škole za pačiće male :)

Goran može da nam drži školicu iz ljudskih prava :)

A ja hoću da vodim nastavu seksualnog obrazovanja :P


Drago, Queeria,

ma, čujte, niste vi uopšte blesavi (ju, ovo je LEP kompliment!)! Razbudili ste me odjednom (taman htela da se odjavim), ajde da cimnemo i Gorana, super, i molim da se traži donator. Ima neko ideju?

P.S. Drago, Queeria je u prednosti, zna kondicional za razliku od tebe. Znači, ti kod mene na časove jezika, a razmisli šta ćeš da predaješ, a Queeria dobija predmet koji je poželeo (pod uslovom da ne pipka učenike).


Evo, avgust...

...škola u prirodi..Imamo kolosalnu ponudu, a ne trebaju neki specijalni uslovi..Fruška Gora bi bila potpuno ok..o))


Ma, dobro, to će da bude i

Ma, dobro, to će da bude i ovako i onako, jašta, ali ja ovo pitam sve (kao Goran) gledajući u budućnost, razumeš. Da obrazujemo decu. Inače ćeš ti da dobiješ i dodatnu nastavu - političku školu. :) To sam u međuvremenu smislila. Bez toga nema fiskulture! :)))


A to obavezno...

...bez toga nikako..o)
Nego Peđa odbija da mu na predavanja dolaze muškarci...diskriminator..o)))


BLOGERSKA ŠKOLA

BLOGERSKA ŠKOLA

“Jeste l' čuli, kumo,

Verujte, bez šale -

Otvara se škola

Za blogere male.

Tako je i bilo,

Verujte, bez šale -

Otvorila s' škola

Za blogere male.

Svi blogeri došli,

Na skamijam' stoje;

Naš Drago metno

Naočare svoje.

Sve ih je upiso

U katalog, male,

Pa ih je prozivo -

Verujte, bez šale.

Pa se onda šeto

S ozbiljnošću krutom;

Učio ih, učio

I knjigom i prutom.

Učio ih, učio

Od srede do petka,

Al' se nisu odmakli

Dalje od početka.

Nije bilo uspeha

Učiteljskom trudu,

Cela muka njegova

Ostade zaludu.

Ništa više ne nauči

Blogerlija ta,

Nego što je i pre znala:

bla, bla, bla!


Kad pre...

...čoveče..o))


Brz sam ja kao munja (što i

Brz sam ja kao munja (što i nije uvek dobro)... Evo već radim logo škole, web sajt škole, dizajn školskih formulara, dizajn školskih uniformi...
Eeeeeeee, ja sam bre ozbiljan čovek!!! Bizmismen...

Nego da se mi prvo dogovorimo kolike će da budu školarine? Ja sam u fazonu da im skinemo kožu s leđa :)


Pa jel pitam ja gore (ili

Pa jel pitam ja gore (ili dole, ne znam više) za donatore?! Uozbilji se čoveče, na kraju će sve da završi na tvom novom blogu, već vidim... :)


Pa ja se nadam da ćemo se

Pa ja se nadam da ćemo se nakačiti na republički budžet :)
A mogao bi i b92 fonda da započne neku akciju izgradnje blogerske škole...


Piši propalo. Ne, piši

Piši propalo.
Ne, piši pesmice (podsećam, čekamo himnu i zakletvu).
Dobro, smisliću ja već nešto bolje, izem ti učitelja seksualnog vaspitanja!


Ne, nego..o)

...sigurna blogerska kuća...To je sada trend...o)


Pa ovo će još ozbiljan

Pa ovo će još ozbiljan projekat da ispadne :)))) Mozete da aplicirate, ali će onaj Smolenski da kaže kako nikada "niste dostavili javnosti svoje finansije na uvid"


shta mislish

da ne bi konstruisali bolju opciju shkolovanja sa sve profesorskim kadrom?


ko, mi ili "oni"? mi,

ko, mi ili "oni"?
mi, naravno da bismo! reci da to misliš...


TO

mislim!


i da smo kontrAverzni :P

i da smo kontrAverzni :P


Pa već smo i upravni odbor..

....izabrali. A Peđa radi na vizuelnom identitetu i komunikacionoj strategiji..Angie postaje glasnogovornica...
Sledeće godine se širimo na Cirih...o)))


Ma, ti si bunike večerao!!!

Ma, ti si bunike večerao!!! Ili one bundeve ludaje, priznaj! Kakav Cirih, briga me za Cirih, već ima svetski priznate i podmazane škole i univerzitete! Nego se širimo na Beograd i pašalučku okolinu (može i prečansku), o tome je reč! :)

Goran ne reče da li prihvata dužnost? Ili da nam on napiše pravilnik poslovanja, i to je nešto. ?


Jesam priznajem...o)

....pobrkao sam Cirih i Crepaju..o)))
Goran je munjevito reagovao...Ume prepoznati ideju...
Pravilnik, da, to bi mogao konbtribuirati...


Aha, zanimljivo. Znači od

Aha, zanimljivo. Znači od Beograda do Crepaje sat i po avionom...
Dobijaš i geografiju u nastavnički domen, za decu bez pasoša.


i

gnevnice!


i..

..lapa topa..o)


vi se pretvarate u tandem, a

vi se pretvarate u tandem, a ni ugovor još niste potpisali... nešto mislim, možda bolje da mi otvorimo regularne konkurse za vaše predmete, a?


a kam gi

onda obavezna protekcija i zakon veze?


koverte si zaboravila, draga.

koverte si zaboravila, draga.


Eh, nije pošteno...

...a osnivačka prava...o)))


Eto šta ti je znanje...

...i kako odmah stigne nagrada..o)))
P.S. Sada baš radim na jednom projektu readmisije i tragičan je položaj te dece povratnika.


to uopšte ne sumnjam,

to uopšte ne sumnjam, upravo iz tih i gomile drugih razloga mislim da ovo naše zezanje nije nikakav trol ovde. samo ventil poput vica koji se smišlja i priča usred rata.


Apsolutno...

...nije nikakav trol.
No, umor me savladao...moram se odjaviti...
Laku noć drage moje dame...
P.S. Ispisašmo stotinjak postova za protekli sat...o))


pazi kad se slazem

potpuno i za pashaluk i za Preko!


a taj pravilnik,

ako moze sa varjabilnim pravilima-onako jaaako labavo!


ma potpuno...

...flet...


bla,

bla!

nedostaju dva bla!


gde?!!

gde?!!


pa znash

da ide: ga ga ga ga GA!


Angie primljena za

Angie primljena za nastavnicu precizne mehanike. Ili ti matematika više leži?


ne mehanike,

dinamike.

S matishem, da vam ja predajem , ne biste stigli dalje od brojanja prstiju!


Dinamike i...

...dijalektike..o)
Uzima angie za asistentkinju..o)))


bez svoje

katedre, necu ni da razgovaram.


Drago, KO uzima Angie za

Drago,
KO uzima Angie za asistentkinju? Ili si opet napravio pravopisnu grešku? :)
Angie je redovno zaposleno nastavno osoblje pačje škole, kakvi asistenti?
Angie, pa dobro si ono prebrojala, ipak, ajd razmisli i o matišu, molim te. Koga inače da pitam???? :)


pa ako je do 10,

ajd' moze do 20, ondaK vazi!

Bolje mi nekako lezi umetnichki dojam.


Ma nisam...

...redovno predaje dinamiku, a asistira na časovima fudbala...o)


volontira, jel? e, jesi

volontira, jel? e, jesi pravi srpski mačo. instruktor fudbala! :)))


Pa bar malo...

...lokalnoga kolorita..o))) Su čim ćemo pred Miloša...o)))


ovde kod mene,

su se zene izborile za ravnopravnost.


ajd da vidim šta će sad da

ajd da vidim šta će sad da kaže. drago, poso ti visi o koncu. o paukovoj niti, bolje rečeno!


Ma dobro...

...ali bar onako, kobajagi..o)


Po najnovijem kursu (od

Po najnovijem kursu (od danas) pet ga vredi kao tri bla :P


..i jedno...

...pa...o)


Prihvaćeno,

to je himna škole. :)
Pozdrav zastavi.
Ajd sad i zakletvu da smisliš, molim! (Ono kad blogeri postaju Patrijarhovi pioniri, ili već tako nešto za svečanu priliku Blogoškolske Inicijacije)


jedno, indiskretno pitanje

da li je ova osoba koja napisala pesmu punoletna. nemojmo se igrati tako skakljivim skakljivcem.


Neću da ih pipkam,

Neću da ih pipkam, obećajem... čak i ako me budu molili, klečali, insistirali, harasirali... zato što sam ja planirao da seksualno obrazovanje držim samo za žene... Muški grupu nek vodi neka iskusna lezbejka :)

- e ne mogu da budem ozbiljan ni pet minuta... c c c c c, mnogo sam nevaljašan...


Kvirija: "insistirali,

Kvirija: "insistirali, harasirali"

Harasirali? To je harakiri otpozadi?


Nemoj već ovde u

Nemoj već ovde u preliminarnoj fazi da sprovodiš diskriminaciju, sram te bilo! A šta je sa heteroseksualcima? I s mislećom javnošću?
Ajde, 7 minuta ozbiljnosti, molim. :)


Ma kako ti...

...kažeš. Da bi reči rekao.o))


A ja...

...imam sertifikat učitelja fudbala...o)))
Tante za kukuriku..o)))


Odlično ti ćeš da vodiš

Odlično ti ćeš da vodiš fiskulturu :)
Jel to znači da imaš krive noge?


Nemam krive...

...više kvrgave...o)))


Ima

Y. :)))
(Drago, ovo je kvalifikacija!)


To nije kvalifikacija...

...to je Y..o))
P.S. Podseti me ovo na jedan predratni vic...Na sarajevskoj pošti je neko ispisao grafit..- Ovo je Srbija -
Ispod je stigla replika - Zajebo si se, ovo je pošta - o)))


Dobro, zaj***** sam se :)),

Dobro, zaj***** sam se :)), al htela da izbegnem ono "puta-nula" (tj. X ili O noge)...


Ma nisi...o)

...jedno su noge, a drugo je pošta...o)))


... ja i dalje ne znam šta je to javni moral ...

Quote:
Narušavanje javnog morala je valjda j***e na ulici, pokazivanje genitalija etc.

Stvar je u tome što mnogo ljudi nezna šta je to, ne samo Vi. Po meni javni moral predstavlja i (ne)korišćenje vulgarnih reči, naročito u javnim obraćanjima.

Zašto pokazivanje genitalija i javni seksualni odnos predstavlja narušavanje javnog morala? Zato što to vuče korene iz običaja i tradicija jednog naroda (ne mislim na nacionalnu već na teritorijalnu pripadnost). E pa, prema tim običajima i tradicijama na Balkanu, ispoljavanje seksualne naklonosti prema pripadnicima istog pola je čin nemorala. Ne zalazim u opravdanost ili neopravdanost ovoga, ali to jeste činjenica.

Da li to treba zakonom sankcionisati ili ne, to je već drugo pitanje. Po mom mišljenju, pokazivanje genitalija i seks na javnom mestu je moralnije nego vodjenje ljubavi sa životinjama i pripadnicima istog pola - ali to je moje mišljenje i ne bih voleo da budem zakonski sankcionisan zbog toga kao što ne bih voleo da ni Vi budete sankcionisani zbog Vašeg mišljenja.


Nikola Smolenski: "Сад

Nikola Smolenski: "Сад још реци и да јавност не мисли да јој се геј парадом нарушава морал..."

Sta javnost "misli", potpuno je nebitno. Moze javnost da misli i da je Zemlja ravna ploca koja lezi na ledjima dzinovske kornjace.
Smolenski, da li ste razmislili o sledecoj stvari - da nista ne pisete? Delujete mnogo inteligentnije kada ne koristite tastaturu.


Otkud znaš? Video si ga

Otkud znaš? Video si ga nekad - u javnosti? :)


Lektorka: "Otkud znaš?

Lektorka: "Otkud znaš? Video si ga nekad - u javnosti? :)"

Ne, draga L, simptomatologija je ocigledna, i svodi se na proste empirijske cinjenice koje proishode iz dosadasnjih postova Smolenskog. :)
Ili, sto bi Englezi rekli: " Ako vec nemate nista pametno da kazete, bolje ne govorite nista."
Naravno, kakvi smo mi Englezi, takav nam je i Gledston.


Lee,

ima i ona mnogo rabljena Vitgenštajnova, znaš: o onome o čemu se ne može govoriti, o tome se mora ćutati... :)
Dobar ti je empirijski nalaz! :)


Na dan 22. maja 2007.

Na dan 22. maja 2007. godine, u Beogradu se osniva srpski avetinjski sud, a Nikola Smolenski sanja san o ekstra fajn etnicki cistom Beogradu 2067. godine, izvodi malu nocnu argonautiku, i uz nos Platonu i Aristotelu razvija osnovna nacela idealne drzave.


Nemoj Lee da ga diraš,

Nemoj Lee da ga diraš, saznaće pikanterije o tebi i napisaće da si kontrOverzan...


Vjerovatno im smeta (je li

Vjerovatno im smeta (je li radjeno neko istrazivanje po tom pitanju mozda?), jer tu razlicitost vide kao nesto nemoralno, a taj event sam po sebi njihov ,,moral" narusiti ne moze, sigurna sam da su sasvim sigurni u svoje pozicije...


Наравно, да је

Наравно, да је јавни морал толико јак да га геј параде не могу разрушити, геј параде би биле углавном непримећене.


I sta nam to onda govori o

I sta nam to onda govori o tom ,,javnom moralu"?


Ja zaista ne znam, ali javni

Ja zaista ne znam, ali javni moral (na nacin na koji ga ja vidim) najvise ugrozava nasilje prema svemu razlicitom, poricanje ratnih zlocina pocinjenih u nase ime, velicanje ubica (dokazanih), ratnih huskaca i sl.


Kako, samo zbog toga???

A i mene zanima kako to u Srbiji ugrozava javni moral, a u nekim drugim zemljama ne, je li to znaci da postoji razlika u javnom moralu razlicitih zemalja i to bas po pitanju organizacije takve neke manifestacije?

Ako je tu moral na tako zavidnom nivou, kako su moguce onakve reakcije na taj dogadjaj, kakve su uslijedile prije nekoliko godina?


Nije eksplicitno, ali pise

Nije eksplicitno, ali pise ,,po svakom osnovu, a narocito po...", dakle JESTE i po tom osnovu.

Nije zagarantovano ni pravo da ne vjerujes u Boga, ali valjda se podrazumijeva da me ne treba niko diskriminisati zbog toga, ako se vec trebaju tolerisati razlicite religije.


Gej prajd spada u

Gej prajd spada u ugrozavanje javnog morala u referentnom sistemu Nikole Smolenskog, koji je referentni sistem jednog priglupog, dosadnog i dozlaboga nevestog falsifikatora.


Lee, Pa nemoj tako, vest je

Lee,

Pa nemoj tako, vest je on kad je uspeo da se etablira na Vikipediji + na blogu (pretpostavljam da i on moze da pise pod blogom Vikipedije ovde).


2 Homofob i Homoseksista

U clanu 21 je lepo receno PO BILO KOM OSNOVU, tako da se taj clan odnosi i na LGBTTIQP populaciju.
Ne vidim zasto bi LGBTTIQP populacija ostala iskljucena iz drustva.
Naprotiv, potpuno treba da bude integrisana.


uroshe

šta mu dođe ovo P na kraju LGBTetc?

do pre dve godine govorilo se lgbt
pa je onda usledilo lgbttiq
a sada se pojavilo i 'p' na kraju
do sada sam uspevao da pohvatam, ali sa ovim 'p' sam se vec pogubio :))


Ove dugacke skracenice zvuce

Ove dugacke skracenice (hehe, zvuci kao "suha krpa na dnu mora" - dugacka skracenica) zvuce kao sala. Zar queer nije dovoljno?


ma ne,

uki to uvek udzbenichki.


Nikola kaze

"Сваки грађанин Србије који живи на Косову може да дође у Србију са УНМИК документима. Наравно, не може да дође у Србију ако нема документа Србије али то је потпуно разумљиво. Ниједна држава на свету не омогућава кретање по својој територији људима који немају нити њена документа нити документа друге суверене државе"
Nikola, pojasni, majke ti po kom su onda osnovu gradjani Srbije?


По основу тога

По основу тога што су њихови родитељи грађани Србије, или већ по неком другом основу по коме се грађанство Србије може стећи.


Po kom se

osnovu postaje gradjanin Srbije? Da li neko zna?


Колико се

Колико се сећам, или по основу тога што су ти родитељи (један или оба?) грађани Србије, или по основу тога што си рођен на територији Србије. Мислим да није ретроактивно.


....

... a da li se, mozda , secash organizovanog oduzimanja i spaljivanja lichnih karata i pasosha SCG drzavljana na Kosovu, u prolece 1999 ?
osim toga, sve drzave chlanice UN-a duzne su da UNMiK pasoshe smatraju legitmnom (privremenom) iskaznicom. srbija je jedina koja ove ne priznaje, i to je vrhunac bestidnosti.

mozda bi stvarno trebao da dvaput razmislish o, siguran sam, prijateljskom savetu Lee Smolina.


Сећам се да су

Сећам се да су током НАТО бомбардовања СРЈ медији у НАТО земљама протурали причу о организованом одузимању и спаљивању личних карата и пасоша неких држављана СРЈ на Косову. Такође се сећам да за ту причу није било никаквих доказа. Даље се сећам да ми никад није било јасно због чега је она битна, пошто су матичне књиге косовских општина сачуване те сваки држављанин СРЈ односно Србије са Косова може затражити своја документа помоћу два сведока.

Колико ми је познато, УНМИК нема право да издаје пасоше. Једино за шта је УНМИК овлашћен је да администрира јужном српском покрајином.


"unmik pasoshi"

... tako ove iskaznice nazivaju njihovi nosioci, kosovski Albanci- od kojih se vecina i dalje ne usudjuje da putuje preko/ u Srbiju. a i kako ce , kada ih ne pushtaju sa tim UMNIK ispravama. dakle, em se boje, em ne mogu da izvade nova dokumenta, jer su matichne knjige izmeshtene na teritoriju uze, vrlo uske, Srbije: cunning plan, ne?
mislish li da se Albanci bez razloga boje posete (neizvodljive posete) Srbiji?

koga ti uopshte ovde zastupash- neko debilno konzularno odeljenje, ili shta ?

EDIT izdavanje legitimacija gradjanima Srbije, koji su morali da plate izlazak iz Srbije, izmedju ostalog i ispravama, deo je unmikovog administrativnog posla.


Мислим да

Мислим да стављаш превелики терет на наше власти. Када би УНМИК испунио своје обавезе и дозволио повратак снага МУП-а Србије на Косово, свакако да би МУП могао да издаје документа и на Косову и таквих проблема не би било.


Nikola, Toneš

Nikola,

Toneš preduboko.

Dakle, da li ti stvarno mislis da UN radi bilo sta za sta nije ovlascen ? Oni itekako imaju ovlascenje za sve sto rade.

Vecina jeste upisana u maticne knjige, koje se sad nalaze u centralnoj Srbiji, ali kako da predje granicu i dodje do grada u kom se nalaze te maticne knjige. Takodje, neki od njih nece da uzmu dokumente, ali sve zajedno, to nije razlog da ih neko spreci da putuju sa UNMIK dokumentima. Why not ? Ili si ti mozda neki ekspert za tu problematiku?

Ja samo mogu reci da sa stanovista ljudskih prava, to je itekako krsenje ljudskih prava, a prema Ustavu Srbije krsenje slobode kretanja, narocito ako takvi kao ti govore da je Kosovo deo Srbije.


Да, мислим.

Да, мислим. УНМИК-ова овлашћења су пописана у Резолуцији 1244. Реч "passport" се не налази тамо.

Прочитај мој одговор Џонију - због чега би уопште морали да прелазе границу?


Quote:Сећам се да

Quote:
Сећам се да су током НАТО бомбардовања СРЈ медији у НАТО земљама протурали причу о организованом одузимању и спаљивању личних карата и пасоша неких држављана СРЈ на Косову. Такође се сећам да за ту причу није било никаквих доказа.

Pripadnici snaga bezbednosti Srbije - vojska, policija i formacije pod njihovom kontrolom - sistematski su oduzimali lična dokumenta kosovskih Albanaca i potom ih uništavali. Uz to je redovno sledila i pljačka, u smislu - daj mi sve što imaš, a ja te neću ubiti. Za to ima i te kakvih dokaza, u brojnim izveštajima međunarodnih organizacija, između ostalih OEBS-a, kao i u dokaznom materijalu Haškog tribunala. Ukoliko, g. Smolenski, ne verujete tim organizacijama, raspitajte se malo kod građana Srbije koji su 1999. proveli u uniformi na Kosovu, pre svega na jugu i jugozapadu Kosova (Đakovica - Prizren - granica sa Albanijom).


Неки јесу, али

Неки јесу, али није ми познато да има доказа да је то рађено систематски.

ОЕБС-у не бих веровао ни да ми каже колико је сати. Не заборави да је шеф ОЕБС-ове верификационе мисије на Косову Вилијам Вокер својим запаљивим и нетачним извештавањем о антитерористичкој операцији у Рачку дао оправдање за НАТО бомбардовање СРЈ. То баца огромну сенку сумње на сав рад ОЕБС-а везан за Косово.


Nikola:

Quote:
Сећам се да су током НАТО бомбардовања СРЈ медији у НАТО земљама протурали причу о организованом одузимању и спаљивању личних карата и пасоша неких држављана СРЈ на Косову. Такође се сећам да за ту причу није било никаквих доказа.

Tanko ti je sećanje. A dokaza je bilo na tone. 'Ajde malo na ICTY. Pa nađi kosovsku optužnicu. Valjaće ti i lično i profesionalno.

Al' kad kažeš "nekih državljana SRJ na Kosovu", je l' ti i tu sećanje zakazalo? Il' misliš da smo svi mi blesavi?

"Neki državljani" su isključivo Albanci. Ovi isti koji nisu mogli da glasaju na referendumu za Ustav. Jer ih nije bilo na spiskovima. Samo se važila teritorija.

Nemoj više da nas zasmejavaš.

Hag


Dokaza za oduzimanje i

Dokaza za oduzimanje i spaljivanje dokumenata Albanaca sa Kosova tokom bombardovanja ima kol'ko hoćeš. Treba samo pitati ljude koji su bili u vojsci na Kosovu u to doba, pogotovo ako su bili negde na granici.

Što se biračkih spiskova tiče, zanimljivo je da Albanaca nema u njima dugi niz godina, pa se nijedna vlast od 5. okotobra naovamo nije potrudila da to ispravi?


Meni nije jasno,

kako je neko gradjanin Srbije,a zivi na Kosovu i ne moze da udje u Srbiju ako nema dokumenta koje izdaje Srbija. Pa to onda znaci da Kosovo ne pripada Srbiji i da srpska vlast laze narod!


Pa to i ja kažem... Ili

Pa to i ja kažem...

Ili ili... Znači ako Kosovo jeste Srbija, onda država mora da im omogući pristup dokumentima i da im omogući da izvade izvode iz matičnih knjiga + lične karte itd.

Štaviše, ako je Kosovo deo Srbije, a oni građani Srbije, onda ... (dopuniti)


He he... a Albanci jadni se

He he... a Albanci jadni se potukoše za mesto u redu za srpska dokumenta. Nije nego.


nikola smolenski

"Зашто би се сида издвајала од других тешких болести, нпр. церебралне парализе?"

malo je pitanje pogresno, jer se nad osobama sa cerebralnom paralizom ne izivljava i ne diskriminise javno i masovno (diskriminacija postoji, nazalost). jel osoba sa cerebralnom paralizom bude odbijena kod lekara za tretman samo zato sto je bolesna od odredjene bolesti? uopste, jako je pogresno pitanje koje ste postavili.
a, i u navedenoj stavci se ne iskljucuje potreba da se posete svi diskriminisani.

oko satvke 43. - naravno da se dogadja zloupotreba prava na prigovor savesti - najteze je biti odgovoran sam za sopstvene postupke. ali to ne znaci da ono treba da bude "strano telo" (znam da ovo niste sugedrisali)

45. sta je javni moral? zabrana okupljanja roma? zabrana ganja parade? zabrana gay parade? zabrana...? to skrivanje iza javnog morala je krajnje licemerstvo. moje poimanje javnog morala i recimo spc-a su dve potpuno razlicite stvari. a, ovom logikom, oni koji prete nasiljem su predstavnici javnog morala? ili je to model javnog morala koji drzava podrzava?


Quote:jel osoba sa

Quote:
jel osoba sa cerebralnom paralizom bude odbijena kod lekara za tretman samo zato sto je bolesna od odredjene bolesti?

Па могуће је. Јел сида једина (или макар практично једина) болест коју лекари одбијају за третман?

Quote:
45. sta je javni moral? zabrana okupljanja roma? zabrana ganja parade? zabrana gay parade? zabrana...? to skrivanje iza javnog morala je krajnje licemerstvo. moje poimanje javnog morala i recimo spc-a su dve potpuno razlicite stvari. a, ovom logikom, oni koji prete nasiljem su predstavnici javnog morala? ili je to model javnog morala koji drzava podrzava?

Појам јавног морала је намерно остављен недефинисаним да би се у будућности могао дефинисати како власти одговара.


nikola smolenski

"Јел сида једина (или макар практично једина) болест коју лекари одбијају за третман?"

ako ima indikacija da nije, to je takodje katastrofalno. ali za sidu, konkretno, zdravstveni radnici odbijaju tretman iz neprofesionalnosti i neznanja, sto se njima ne moze tolerisati. ne mogu da verujem da toliko zelite da banalizujete problem ophodjenja prema ososbama obolelih od aids-a.

"Појам јавног морала је намерно остављен недефинисаним да би се у будућности могао дефинисати како власти одговара."

slazem se. pa u cemu je onda problem oko obracanja vlastima ovim pismom, tom stavkom?


tacka 22

njima-roditeljima - je ugrozeno pravo na fer i pravicno sudjenje jer se njihovi predmeti, predmeti o sudbini njihove dece, sistematski zaturaju, procesi opstruiraju i zataskavaju


Dopunjeno. Hvala

Dopunjeno. Hvala


51.

Da se otkupi sav visak proizvedenih malina


Svako se češe tamo gde ga

Svako se češe tamo gde ga svrbi?


ne svrbi me

...samo sam solidaran prema individualnim proizvodjacima hrane.


Lepo je to, lepo... A taman

Lepo je to, lepo... A taman sam hteo da ti kažem, ako te svrbi, da si nakačio neku SPB i da treba da budeš ponosan :)


Tačke 2 i 3, tj. ispunjenje

Tačke 2 i 3, tj. ispunjenje zahteva pod te dve tačke bi dovelo do lančane reakcije u kojoj bi u neko dogledno vreme verovatno bar većina tvojih zahteva bila ispunjena.
Jadac je, naravno, samo u tome što to nikad neće uraditi Vlada koju imamo.


Mudro zboris (I agree), a i

Mudro zboris (I agree), a i gramatički ispravno :)))


O, fala na korekturi!

O, fala na korekturi! :)
Ajde, smisli nam donatora za školu. Došapni. Onda reformišeš (proširiš) gore zahteve o reformama školstva.
:)


Pa ja bih najradije B92 da

Pa ja bih najradije B92 da nas opet okupi (ja sam bio odsutan prvi put), a onda Queeria kad bude novi kalendar i nova kampanja, pa ćemo videti za dalje...


ili Evrovizija :P Ja sam

ili Evrovizija :P
Ja sam uvek za druženje...


Znam za jadac..

...ako to izgovoriš u pravom trenutku, pobedjuješ.


sad ovo vidim - množina je,

sad ovo vidim - množina je, međutim u pitanju. gramatički plural. mnogo je usta koja to treba da izgovore. a eno vidi gore, angie broji do 20... :)
šalim se (kljakavo), pa ću da dodam još jedan rabljeni citat (samo za tebe), onaj dimitrijev - lepota će spasiti svet! - i odoh.
i dalje čekam skulpturu! :)


mrvice-tačke

Već sam zaboravio kako je Platon zamislio državu. Sećam se samo da su upravljali filozofi.
Pa onda Sent Simon sa "Utopijom",
i na kraju Goran Miletić sa, 50 tačaka na putu do raja.
Gorane.
Gorane.
Tvoje tačke su kao mrvice koje vode do izlaska iz lavirinta ali ovde su ih pojele ptice..
ipak, lepo je čitati da neko misli kao ti.


E, sad si nas utešio i

E, sad si nas utešio i ti...
Ajde bar ulepšaj ovaj svet nekom skulpturom, stavi i nju na put do raja.
I blog je put :)
(i pad je let, kad je slobodan)


Igra bez staklenih perli..

Nisam došao da vas tešim nego da sa vama igram igru "znam za jadac"
hahahah


znam, grofe... pa zato ja

znam, grofe... pa zato ja ono sa skulpturom ozbiljno kažem, ne zezam se!


eto..

51. tačka- Da se ukine osećaj da će ti svakog trenutka nešto pasti na glavu.


Šmrc, šmrc, a kad će ona...

...moja?


kras, ja samo bacila pogled

kras, ja samo bacila pogled na grofovski sajt i ne znam vise ni koji je sajt, al' mi se dopala jedna skulptura, crna, minimalisticka, pa samo da pitam je l' ta tvoja? :)


Ta je, moja je! Šmrc...

...ali kad on neće da mi je da. Stalno mi potura neke druge. Vidiš i tebi se svidela? Baš mi je drago. Kad dođeš, pravac kod mene na kafu da je vidiš uživo! ;)


i ja bi

da je vidim uzivo, kafa je manje bitna:-)


De si bre Oibibio!

Nemoj da odbijaš ni kafu, a za skulpturicu ćemo se snađemo, čim se Grof pojavi. Ja ne umem više da nađem taj njegov sajt. Coco, znaš li ti koji je?


ok:-)

sad ce coco, priprema kamicku caj za ispiranje usta.


A ti nisi nabacio šubaricu, a?

Za tebe onda nema argumenta tamo. Ma, to sve legalista, moj Oibibio. Ali u svom legalizmu baš previdi jednu malenkost - da je zakon o lustraciji već usvojen, i da mi samo tražimo da počne da se primenjuje.


cilj opravdava sredstvo

ma nabacio bih ja i subaricu kad bih znao da ce tebi i ovim normalnim ljudima na blogu biti bolje:-)

p.s. ako ce nesto doci glave srbiji, onda je to ovaj kostunicin legalizam.


Ma nabacila bih i ja, dragi,

ali slabo će nam to pomoći. Ovde su ljudi nezainteresovani za širu sliku, svako gleda svoj mali atar, fah, i tu se sve završava. Ma, da bar u tom svom domenu svako radi najbolje što ume... Ali ne, "legalizam" je samo jedan eufemizan za nečinjenje ničega, za krmeljanje i učmalost.

Pozdravljam i tebe i Coco! Odoh i ja da čitam knjigu. Kunoć!


laku noc krasici

ne treba gubiti nadu, ipak ce jednoga dana srbija biti zemlja vrijedna postovanja, kao sto je uvijek i bila, zahvaljujuci takvima kao sto si ti i mnogo drugih koji pisu ovdje. odlicno razumijem to stanje nemoci u kojem se nalazite.
jos samo da dodam, uz vas sam i cinim u svom okruzenju sve sto mogu da vam pomognem.


krass,

deal:)
odoh citam status.


..i..

..zarubi prstima beskraj...o)


Lepo je videti da mnogo

Lepo je videti da mnogo ljudi koji nisu specijalisti za ljudska prava imaju taj osecaj za ono sto jeste pravedno, za jednakost, toleranciju, da ljudi imaju empatiju i da razumeju zasto je vazno da ljudska prava JESU postovana.

Drago mi je da postoje LJUDI. Tesko mi je kada ukapiram da je manjina od pomenutih LJUDI ostala u Srbiji. Ostali nam pisu iz daljine,a mi se borimo sa stvarima od Vikipedije do Legije.


Dragi Gorane

Kao pripadnik mladje generacije ne slazem sa tobom u vezi nekih stvari !
Dakle meni je apsolutno neprihvatljivo da je neko cinio zlocine u moje ime. Mislim kakva je to kvalifikacija !?
Takvu kvalifikacju ne daje ni Hag (odgovornost je na pojedincima i tacka ). Tu kvalifikaciju ne prihvatam !
Da se odmah ogradim nisam radikal ( jer cim se ovako nesto spomene odmah dobijes etiketu da ili si radikal, ili si glup ili si cetnik )!
Drzava Srbija nije osudjena za genocid, tako da krivica ostaje na pojedincima i Srbija kao takva ne moze da prihvati kolektivnu krivicu koja proizilazi iz opsteg gradjanskog rata, za koji pored Srba nisu nista manje krivi ni Hrvati ni muslimani ! (po meni i ponajvise,ali to je moje misljenje) !
I molim vas dosta tih suocavanja sa prosloscu, pa nismo mi retardirane osobe da nam se ispira mozak svaki dan prikazivanjem leseva, krvi, pa ce mo kao nesto iz toga nauciti, to je izlizana socio fraza koja stvara kontra efekat!
Ja hocu na b92 da gledam neku dokumentarnu naucnu emisiju, neki dobra film, interesantnu sportsku utakmicu itd.
Mislim da b92 postaje rts devedesetih, lesevi, krv, apatija, da li je to recept preuzet i sa cnn radi bolje profitabinost i gledanosti ne znam, samo znam da pristup nije dobar !


Dragi Milose, Ja zaista

Dragi Milose,

Ja zaista shvatam da zelis da gledas "neku dobru naucnu emisiju". Ja ih gledam svaki dan, ne samo na B92. Ako imas kablovsku, izbor je zaista veliki.

Sto se tice suocavanja sa prosloscu, iskustvo iz Drugog svetskog rata nam govori da ako se poglavlje rata ne zatvori kako treba (znaci bez tacnih cinjenica i pravde), onda ce posle nekoliko decenija poceti da se desavaju razne manipulacije npr. Jasenovac. Zbog toga je bitno da istina bude jasno i tacno utvrdjena. Evo ti primera - raznih brojki o zrtvama je bilo u BIH. Medjutim, neki ljudi su se bavili time vise od deceniju i rezultat koji vise niko ne osporava je da je u Bosni stradalo 98.500-100.000 ljudi (sve etnicke grupe, na svim stranama). Nadam se da kao mlad mozes da ukapiras zasto je to vazno za ljude u buducnosti...

Sto se tice Srbije, nazalost, ratovi jesu vodjeni u nase ime. Svi ratnici su ubijali u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu u ime srpstva, Srbije, Velike Srbije, zastite srpskog nacionalnog interesa itd. Ja nisam hteo rat, ali su ratovali u moje ime. I u tvoje. Cak su i popovi opravdavali rat u svojim izjavama (mozes ih naci na netu dosta).

Sto se tice Hrvata, Albanaca i Bosnjaka, oni se takodje suocavaju sa svojom stranom price. Naravno, o tome svakako neces moci da vidis na RTS ili bilo kojoj drugoj TV u Srbiji. Na postdiplomskim studijama na kojima sam sada, imam kolege sa Kosova, iz BiH i Hrvatske koji itekako govore o odgovornosti "svog naroda" i zlocina cinjenih npr. u toku Oluje ili Bljeska.

Na kraju, znam da bi voleo da ostavis ruzne stvari iza nas i da vidis samo nesto lepo, ali veruj mi, ako guras kosti u ormar, jednog dana ce se on ponovo otvoriti.


...

Quote:
Sto se tice Srbije, nazalost, ratovi jesu vodjeni u nase ime. Svi ratnici su ubijali u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu u ime srpstva, Srbije, Velike Srbije, zastite srpskog nacionalnog interesa itd. Ja nisam hteo rat, ali su ratovali u moje ime. I u tvoje. Cak su i popovi opravdavali rat u svojim izjavama (mozes ih naci na netu dosta).

to je irelevantno - to sto neko ko ubija tom prilikom izgovara ime nacije kojoj pripada ne moze samu tu naciju da ucini odgovornom.
ono sto JESTE relevantno je to sto je drzava srbija finansirala te jedinice. znaci, nema veze u cije su oni ime mislili da nesto cine, bitno je da su s ove strane imali finansijsku podrsku.
zato u poslednjoj odluci nas sudija i kad je niko ne pita i kad joj to za donosenje odluke nije neophodno - kaze da su skorpioni paravojna formacija.
dok god se insistira na tome da su popovi kadili, a zlocinci mashtali o velikoj srbiji, slabi se sopstvena pozicija u diskusiji.
jedino sto je bitno jeste da je nasa drzava, od naseg novca, finansirala jednu stranu u tom ratu, ukljucujuci i one koji su na toj strani cinili zlocine


Eh Kamicak, Kamo srece da

Eh Kamicak,

Kamo srece da je neslaganje u drustvu na nivou koji ja i ti imamo. Ja mislim da su SPC, SANU i knjizevnici krivi za ono potpirivanje nacionalizma na pocetku.

Sto se tice SPC,imas odlicnu knjigu "Uloga SPC u ratovima", gomila izjava iz 90tih...


...

sada je 2007. to je sve po meni gubljenje vremena koje mi nemamo i rasipanje para koje mi nemamo.
treba se manuti te ideje o katarzi, raskrinkavanja spc, trazenja krivaca medju akademicima (btw. mislim da je odgovornost prikladnija rec ako uopste zelis da ides tamo. ja ne zelim.)
elem, omoguciti sto pre da se ovo trziste otvori na zapad, da ne placam carinu na knjige, da klinci mogu da dodju na ovaj oxford po evropskoj ceni (a ne po overseas ceni), znaci jedno otvaranje sto pre. i svi oni koje bi ti lustrirao ce da otpadnu kao trulo voce jer oni na tom trzistu nemaju sta da ponude.
i svo ovo mlacenje prazne slame i jebavanje ala je samo odlaganje tog trenutka otvaranja granica. ako nekako moze, da ostanemo iza zida dok oni ne odu u pemziju. to je jedini projekat.


...

lepo receno.


kamicak

ovo tvoje rezonovanje me podsjeca na putnika u zeljeznickoj stanici koji kaze konobaru da nema vremena da plati jer mu se zuri na voz:-)


kamichak

pa bre dokle vise da guramo pod tepih svo to zlo, objasni mi? pa znas otkad je taj tepih veci od nas i pokusava da nas usisa?
je l' ti isto tako odes kod zubara jer su ti zubi pokvareni svi do jednog i kazes zubaru slusaj, znam da mi smrdi iz usta i neprijatno je da se stoji pored mene, ali molim te, nemoj mi vadis ove moje zubice, samo nadogradi preko, ispoliraj malo i k'o nova sam. ma, bog da me vidi....
spolja gladac a iznutra jadac, govorio moj deda.


coco

Quote:
pa bre dokle vise da guramo pod tepih svo to zlo, objasni mi? pa znas otkad je taj tepih veci od nas i pokusava da nas usisa?

ok, ti pokusavaj ovako kako mislis da je ok.
ja ti kazem kako ja mislim da bi srbija najbrze stigla do cilja - ako se slazemo oko cilja, to jest.
i ne govorim napamet.
lustriranje svih onih kojima bi se mogla pripisati nekakva moralna odgovornost (nb ne mislim na one koje je moguce krivicno goniti - to je nesporno, njih treba goniti),
ta lustracija moralno defektnih sve do katarze je skupa, dugo traje i nemas politicku volju za nju.
ako je ona tvoja izlazna strategija, onda si na udici.
onda prihvatas petlju u kojoj se nalazimo kao TRAJNO stanje, u igri u kojoj ne mozes pobediti.
odrzava se, dakle, to blato, taj tehnicki haos, u nedogled, kosovo, pa sandzak, pa ne znam sta je dalje, sve u jednom iracionalnom dervishkom plesu ...
i pritom, onima protiv kojih si jedino haos i odgovara.
NJIMA ne odgovara otvaranje ka ovom mestu na kome sam ja sada zato sto oni ovaj jezik ne govore,
ovom drustvu nemaju sta da ponude,
ne znaju koji deo escajga ide za sta na tom tanjiru ...
i sada, ti biras da se boris protiv zla i tepiha i ne znam protiv cega se sve boris,
umesto da otvoris prozore i pustis ih da pocrkaju na svezem vazduhu.
a za mog zubara i za ono sto ides po blogu okolo i pljuckas u mom pravcu - zaobidji me 'leba ti.


:-)


eh, kamichak


...

upravo tako sam te i zamisljala.


kamicak:

"upravo tako sam te i zamisljala."


Savršeno:))

Predlog za zastavu Srbije:))

Hag


Kamichak

I upravo to: nek pocrkaju na cistom vazduhu!


Nije gubljenje vremena,

Nije gubljenje vremena, paralelno sa lustracijom društvo može i da se reformiše i razvija, nikakav problem, nema praznog hoda zbog lustracije. Ne treba se manuti ideje o katarzi i traženja krivaca (to bi isto tako lako mogli reći i za počinioce klasičnih krivičnih dela) pošto i dalje ima ljudi koji su bili žrtve ne samo granata, silovanja itd., nego i "prejake reči", širenja mržnje, linča uzrokovanog javnom delatnošću razne gospode itd. - ako nećemo u lustraciju zbog opšteg dobra, a ono makar da se moralno restituišu žrtve, sve drugo bi bilo nepravedno.


mani moralno restituisanje

ja bi to resila onim sto u americkom pravu zovu civil suit, pa da bude konkretno restituisanje.


brooklyn

i to je jedina stvar koja funkcionise - gradjanske parnice.
jedino tu je drzava pocela da "priznaje" odgovornost ako ne krivicu,
pa sudovi redovno obavezuju drzavu srbiju da isplati naknadu stete bliskim srodnicima poginulih vojnika i policajaca za vreme nato bombardovanja i za vreme ratova u bosni i hrvatskoj.


Lustracija i građanske

Lustracija i građanske parice su potpuno različite stvari, i nije poenta da pojedinci, građani (često iz drugih država) troše svoje vreme ili novac da bi bili obeštežćeni zbog indirektne štete koju su pretrpeli zbog npr. raspirivanja nacionalne mržnje preko medija, već da poštena država procesuira istaknute pojedince koji su odgovorni (a ne i formalno-pravno krivi, to bi se trebalo rešavati kroz krivični postupak) za kršenja ljudskih prava (a često i ozbiljnije stvari) da bi se. 1) makar simbolično restituisale žrtve i 2) odgovorni pojedinci osetili makar neku posledicu (npr. zabrana javnog rada za određeni period vremena) zbog svog nesavesnog činjenja ili nečinjenja.


...

ma sve je to nesporno.
mislim, vecina ljudi ovde zna sta je lustracija.
niko nije izjednacavao parnicu i lustraciju - poenta tog skretanja sa teme ima istu argumentativnu vrednost kao zalaganje za dekriminalizaciju uvrede i klevete. koga boli - neka tuzi.
sto se lustriranja tica, mislim da drzava ne treba da se bavi utvrdjivanjem bilo kakve odgovornosti osim one koju vi nazivate:

Quote:
formalno-pravno krivi, to bi se trebalo rešavati kroz krivični postupak"

mislim da sve mimo toga treba da ide kroz (izborni) demokratski proces ili kroz neke propise koji zasnivaju izbore/reizbore/reimenovanja na strogim uslovima strucnosti koje oni koji su na "pogresnom" mestu ne mogu da zadovolje.
i jasno je da je ovo samo moj politicki stav.
ako postoji zakon o lustraciji, iz svega sto ja inace tvrdim proizilazi da moram biti i za njegovu primenu. sta da se radi ;)
samo sumnjam da do nje moze da dodje posle ovoliko godina ...


Mislim da je nerealno da će

Mislim da je nerealno da će se to dogoditi na način koji vi spominjete, odnosno da se neće dogoditi uopšte, i plašim se da ćemo ponovo biti na istom, ili još gorem za nekoliko godina na taj način - sa sadašjim tempom pranja biografija i relativizacije skoro svega iz bliske prošlosti, isto će biti Đinđić i Šešelj, Srđa Popović i ex-ministar Stojković, Brankica Stanković i Milorad Komrakov, s tim što će ekipa iz mraka, jednako beskrupulozna kao što je bila kada je teži put bio put savesti i poštenja, bolje plivati u mutnim vodama koje nisu razbistrene kada je trebalo.


...

evo da probam ovako. uzmite profesore koji su 15 godina setali fakultetskim hodnicima sa po 2 mobilna telefona u ruci, pretili ljudima db-om, zastrasivali, obijali tudje stolove i pakovali tudje stvari u crne kese, sprecavali da bilo sta osim kineskog sluzbenog glasnika stigne do biblioteke ...
pritom, sami niti su sta chitali niti su sta bitno objavljivali. eto, ima takvih.
i sada, jedna je opcija da se jednim trzajem pokose oni koji su moralno defektni (zato se i lustriraju, pravno im se nista ne moze staviti na teret). dakle, da se makar u tom jednom treptaju drzavi da u ruke da sprovodi nekakve moralne nazore mimo principa nula crimen ... ja se jezim od toga.
druga je mogucnost - razaranje lobija, korupcije i nepotizma na tom istom mestu, reizbor ni po babu ni po stricevima. uvodjenje izbora u vise zvanje po kriterijumu indexa citiranosti bi vam obavio lustraciju za dzabe u jednoj milisekundi. pozitivan eksterni efekat vam je u strucnom smislu reformisana institucija.


Mi se izgleda ne razumemo

Mi se izgleda ne razumemo najbolje - koje će to uvođenje reda (ko će da ga uvede, unutar suistema neko, ne verujem) koje vi predlažete npr. skinuti ratne huškače sa voditeljskih fotelja na RTS-u i na masi privatnih televizija npr., a M. Bećkovića sa ekrana na jedno pet godina? Pa oni su sistem, i njega kontrolišu, neće oni postavljati pravila igre koja će ići njima na štetu. Zato treba da postoji jasan zakon, nezavisno telo koje će ga provoditi, i bude sve u redu. Vi previđate stepen urušenosti naših institucija i taloga koji njima upravlja (pomislite samo na sudstvo npr.) - pa eksterno bavljenje njima je od krucijalne važnosti, zato se to zove lustracija a ne uvođenje pravila igre. I šta i da zavedemo čvrste kriterije profesionalnosti i radne etike npr. koliko od sledećeg jutra - pa možda su oni raspirivači mržnje i sl. gosopoda u međuvremenu postali u nekim slučajevima i uzorni građani i profesionalci u svojim poslovima - ali to je potpuno irelevantno, ceni se njihov minuli rad, i to sa jasnih moralnih, a bogami i zakonskih pozicija (imali smo lustracije u drugim zemljama, čitavom nizu njih, tako da ima uzora za komparaciju i konkretnih odredbi), pa kada se stvori povoljna duštvena klima za to da se vidi ko je gde bio kada se žarilo i palilo po bivšoj YU, za sto, u arhive (medijske i ine), fino na razgovor, pa krene: šta imate da kažete što ste radili i pričali to, to, i to - ali molim vas, ali ja sada imam tri objavljene monografije, visiting sam profesor u inostranstvu, radim ko magarac, studenti me vole - znamo, znamo, ali nas ne interesuje da li ste vi dobri i korektni u vašoj profesiji sada, nego zašto ste pozivali na linč, širili mržnju id., a niste morali, a i da jeste mogli ste da odbijete - pa, pa - žao nam je, izvolite potvrdu da ne smete da se bavite politikom/radite u medijima/dopiši dalje, u sledeće dve/tri/koliko već godine, o tome ste trebali razmšljati kada ste učestvovali ili stvarali hajku. Svako mora da snosi odgovornost za svoja dela i reči, bez iznimke. Naknadno uvođenje reda u nekim profesijama to najčešće ne može da reguliše.


Lado,

pominjete urusenost institucija i nezavisno telo koje sprovodi lustraciju skoro u istoj recenici. A ko je to u srbiji ko moze sesti u tu lustracionu komisiju a da smo sigurni da nije imao nikakvih kontakata sa Karicima, Vucelicem, policijom/udbom (bilo u Titovo, bilo u Zlobino, bilo u Tunjino doba)? Nikad ne treba podcenjivati srpsko-crnogorsko-bosanska sklonost ka dousnistvu: uopste me ne bi zacudilo da su polovina ovih vatrenih LDP-ovaca, zapravo, najobicniji policijski zbirovi.


Mediokritet Dr Wu glavom i

Mediokritet Dr Wu glavom i bradom.

"Nikad ne treba podcenjivati srpsko-crnogorsko-bosanska sklonost ka dousnistvu: uopste me ne bi zacudilo da su polovina ovih vatrenih LDP-ovaca, zapravo, najobicniji policijski zbirovi.'

Nikad ne treba potcenjivati mediokritete.


great stink of K,

ne uzbuđuj se previše, nisam na tebe mislio. Iako je tačno da tebe čovek nikad ne može dovoljno potceniti.


zato i jesu mediumkriteti, sinko zox

cuvaj se, veseljko, miniokriteta. a jos vise maksiokriteta. oni kenjau. a ovi mediumkriteti........


Samo da im se javim,

Samo da im se javim, uzlajali su se previse ovim pustim sorom. A o mediokritetskoj logici Dr Wua i LDP-ovskoj napuklini u njoj pisao je malo nize Lado.


Dr Wu

šta sad, pa onda treba svi da se useremo zbog činjenice da možda ima infiltrirane UDBA-e, finansijskih interesa i sl., i zbog te potencijalne opasnosti da stopiramo primenu ili donošenje čitavog niza zakonskih propisa koji treba da izvuku ovu zemlju iz blata, i to ne samo vezano za lustraciju. Tom logikom trebalo bi da prestanemo sa bilo kakvim trudom ili zalaganjem u bilo kom polju delovanja u društvu jer je navodno uzaludno. Sa takvom vrstom straha, i takvom logikom, da je žbir-mentalitet imanentan ovom podneblju, mi bi trebali jednostavno da se samoukinemo kao društvo i država, jer su, eto, svuda infiltrirani kompromitovani, ucenjeni i sl. pojedinci, i da fino zatražimo protekltorat sa strane. Ja držim da tako ne treba.


.

.


.

.


.

.


Lado,

posle ovog patriotskog esejčića samo da vas podsetim da moje pitanje nije bilo šta (uraditi) nego ko (će to da uradi)? Mada priznajem da čoveka malo gane ova vaša teza da će se zakoni primenjivati sami od sebe.


Ganutost

nema šta vas da gane teza da se zakoni sprovode sami od sebe pošto tu tezu nisam postavio - odakle vam to? Upravo vi tvrdite da nema ljudi koji mogu izneti u praksu zakon o lustraciji, a ja tvrdm da ima. Ako nema ljudi koji su kvalifikovani da sprovedu lustraciju, tj. da nema moralno i etički ozbiljno neukaljanih ljudi u nas, onda logično sledi da nema ni kadra za bilo kakvu reformu bilo čega u Srbiji, ergo, we're totally fucked up, i po toj logici nema nam pomoći, i tu nema ni p od patriotizma već samo elementarnog zaključivanja.
PS: Zamolite Miletića da pobriše vaše gornje triplirane postove, bodu oči.


Lado: "PS: Zamolite

Lado: "PS: Zamolite Miletića da pobriše vaše gornje triplirane postove, bodu oči."

A ovo sto je ostavljeno kao ne bode?


vidi, ova kraljevacka

budala jos ovde. klimaks, vrucina, sta li je?


Vidis, Dr Wu, ostao si

Vidis, Dr Wu, ostao si glupi, primitivni Srbenda u belome svetu, mediokritet po izboru: za sve ono sto ne bi mogao drugima da kazes u tvom novom evropskom okruzenju (jer tu gde jesi vladaju sasvim drugacija civilizacijska pravila, sasvim drugacija klima medjuljudskog ophodjenja) ne preostaje ti nista drugo nego ovaj blog kao ventil za tvoje sopstvene niske, neizivljene srpstvujusce frustracije: nostalgicni Dr Wu. Mediokritet po izboru.


...

Quote:
jer tu gde jesi vladaju sasvim drugacija civilizacijska pravila, sasvim drugacija klima medjuljudskog ophodjenja

oooo, sofronije je obavio research
o pravilima u wu-ovom novom habitaatu :P
i, sta kaze google?


Google kaze da je kamichak

Google kaze da je kamichak frustrirani pichak.


A da je sirova i neotesana

A da je sirova i neotesana kao Dr Wu, za to nije potreban nikakav Google, to je vec odavno jasno.


kamichak-zokster

smara ovo, majke mi.
U ovom okrsaju je pobednik onaj ko izdrzi pet minuta duze?!

zoks ostavi se svojih seksualnih percepcija, pls. Sto mislis da imas ekskluzivno pravo da pobesnis ukoliko se neko ne slaze sa tvojim politickim stavovima.
A btw- mnogo sve trpas u isti kos.
Na bilo kakvu naznaku da nesto zalici na ozloglasenu politiku ti pucas iz svih topova. A malo da ti prosiris rakurs, po tom pitanju?

Bar kamichak do ovog posta nije tebe jurila po blogu i napadala prilikom tvog obracanja nekom trecem. A nadam se da vise i nece. Nekako joj ne prilici.
EDIT: a kako se kamichak obrela u istom kosu sa D Wu ( vidim i njemu samom do toga stalo)?????!!!!ah, to etiketiranje


jedna mala skola za jedne velike ljude.

hajde hajde, sta odmah padas u amok.
bas je lepo sto te je wu podstakao da pogledas malo preko brda,
izvan kraljevackog okruga.
ovaj blog je tvoj univerzitet,
uci i radi na sebi dok si jos mladunac.


kamichak, vec vise puta sam

kamichak, vec vise puta sam ovde jasno i glasno rekao sta mislim o tebi i povodom tebe. Da jos jednom ponovim: ti si dosadna, prljava mala prostakusa (u mentalnom smislu) i zbilja smatram da druziti se s tobom nije nimalo higijenski. Sta hoces vise? I tebe i Dr Wua smatram obicnim moralnim sljamom - ono sto, preko plota, Englezi nazivaju 'moral idiots'.


mrtva muva

uuuuu, massive!
jos kad bi se negde brojalo sta ti "smatras" :P
your life is - sta? pigsty.

nego, omega 3 i 100mg aspirina dnevno,
i nemoj toliko da se jedis,
moze srchka da ti otkaze.

baaaj :)


Baaaaj, napadno vesela

Baaaaj, napadno vesela siparice.


zokster, prvo izvinjenje

što ti se ne javljam ceo dan. Uveravam te, nikako nije zbog tvojih tantruma već zbog zaposlenosti (pretpostavljam da makar naslućuješ šta znači koncept).

Ko o čemu, baba o uštipcima: stvarno mi nije jasno kako jedan napaćeni provincijalac, spreman da, gotovo u istom dahu, cinično zloupotrebljava tragediju jedne žene za svoju ličnu promociju i približavanje metropoli koju u isto vreme i mrzi i čije priznanje tako žarko želi, i iskazuje svoje najmračnije porive pretežno sado-mazohističkog karaktera (gornja ilustracija koja iskazuje podsvesnu želju za svojevrsni Übermensch-supermenski obračun sa jednom ženom je samo najsvežiji primer) može da priča o moralu. zokster, ne vredi, bez obzira na slike koje kačiš i na besmislice (ili, zapravo, baš zbog njih) koje kucaš, ostaćeš što si uvek i bio: kraljevačka oficiruša i karakterna gnjida.

A sad te ostavljam u tvom smrdljivom brlogu i prekidam svaku dalju komunikaciju sa tobom.


Dr Wu: " i prekidam svaku

Dr Wu: " i prekidam svaku dalju komunikaciju sa tobom."

A ne, neces se tako lako izvuci. Izabrao sam te kao egzemplar mediokriteta i caskamo mi jos - iz razloga poucnosti.


Zokster

ne primajte srcu ovo ssto vam je doktor napisao. to nije humano jer on, kao lekar, ima obavezu da razume tessko obolele ljude kao ssto ste vi. ne treba se javno sprdati ni s accijom bolssccu.
ne bi bilo zgoreg da potrazzite struchnu pomocc.


aha...Mrzi me da gledam kad

aha...Mrzi me da gledam kad si se ulogovao pod ovim nickom.


Rasejani ,

a kako da ne oboli kada cita vase gluposti? Moze jedino da trazi odstetu za svoje zdravlje. Zbog vas smo i postali bolesni.U nezdravom drustvu , tesko je sacuvati zdravlje. Nego, bolje je da ti odesh na lecenje, mozda josh imash nekakve sanse da se izlecish.


ko si ti

zzeno? ssta ti dodjess ovom varvarinu? advokat? ili ste iz istog sela?
PS da niste iz iste SKJ ccelije? KO vam je partijski sektretar/komesar?


Rasejani, a da ti

Rasejani, a da ti prezalogajis malo?