Nano tehnologija hazard 21.veka

sentinel26 RSS / 26.05.2009. u 15:15

Bez obzira što nisam nimalo verziran u nano-tehnologije, smatram da će neki minimum znanja, bolje reći informacija o tome biti neophodan svima.

Naš kolega Dragan7557 napisao je sjajan tekst o tome koji svima preporučujem:

Nano tehnologija hazard 21 veka 

koji može da bude od koristi svima.

 Komentari (0)

Bloger je isključio mogućnost postavljanja komentara za ovaj tekst

Arhiva