Gost autor| Lingvistika

Jedan priseban intervju

Bili Piton RSS / 22.04.2018. u 18:14

INTERVJU - DR RANKO BUGARSKI, LINGVISTA


Briga i »briga« o jeziku

Razgovor vodila: Sonja Ćirić (VREME 1423, 12/04/2018)

"NAJVEĆA PRETNJA SRPSKOM JEZIKU NISU NEKAKVE MRAČNE STRANE SILE POPUT LATINICE, ANGLICIZAMA ILI INTERNETA, NEGO TVRDOKORNA DOMAĆA NEPISMENOST I NEKULTURA" 

 

Nekako baš oko prve godišnjice od objavljivanja Deklaracije o zajedničkom jeziku, predstavljena je knjiga Ranka Bugarskog Govorite li zajednički? čiji je predmet aktuelna jezička situacija u novonastalim državama na teritoriji srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika. Knjiga razmatra mogućnosti smirivanja uzavrelih strasti koje su pratile razbijanje Jugoslavije i rastakanje srpskohrvatskog jezika, a identitetske politike u sve četiri nastale države poziva na prilagođavanje jezičkoj stvarnosti. Knjiga je napisana u želji da se jedna vredna inicijativa većeg broja posvećenih ljudi formulisana pomenutom Deklaracijom i projektom koji joj je prethodio Jezici i nacionalizmi, predstavi i u koricama knjige, i tako ostane trajno zabeležena. Knjigu je objavila Biblioteka XX vek u partnerstvu sa Udruženjem Krokodil i organizacijom ZFD Beograd.


"VREME": Prošlo je dve godine od pokretanja projekta Jezici i nacionalizmi, i godinu dana od objavljivanja Deklaracije o zajedničkom jeziku. Kakvi su efekti?­

 

RANKO BUGARSKI: Projekat i Deklaracija su u određenoj meri ustalasali javnost u regionu, iznoseći na svetlo dana nešto čega su - kako se pokazalo - duboko svesni mnogi ljudi koji govore danas odelitim srpskim, hrvatskim, bosanskim ili crnogorskim jezikom, a to je da su svi oni, nasuprot zvaničnoj jezičkoj politici, u suštini standardne varijante jednog jezika, onog koji se ranije zvao srpskohrvatski ili hrvatskosrpski, a koji Deklaracija neutralno naziva zajedničkim jezikom. Dokaz za ovo jeste empirijska činjenica da se govornici svih ovih varijanti i dalje međusobno sporazumevaju bez ikakvih teškoća, uprkos dugogodišnjem lingvističkom inženjeringu sa ciljem njihovog razdvajanja. Drugim rečima, ovaj dokument ukazuje na rašireno (iako često prećutno) osećanje da postoji suštinski raskol između jezičke stvarnosti i jezičke politike, i poziva na njegovo prevazilaženje ili bar ublažavanje. Njegovo dejstvo može biti samo dugoročno, kroz širenje opšte društvene svesti o ovom važnom pitanju.

Iako je "Vreme" o tome pisalo prošle godine u brojevima od 1369 do 1374, ponovimo: šta je zajednički jezik?

To je jezik kojim se prirodno i svakodnevno služe govornici i pisci različito nazvanih nacionalnih varijanti, čije normalne specfičnosti ne otežavaju komunikaciju. Takav jezik se u sociolingvističkoj teoriji naziva policentričnim standardnim jezikom, a poznati primeri su engleski sa britanskom, američkom i drugim varijantama, varijante nemačkog u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj, francuskog u Francuskoj i Kvebeku, španskog u Evropi i Južnoj Americi, itd. U našem slučaju, Deklaracija taj jezik ne imenuje jer se nacionalno ili geografsko imenovanje pokazalo problematičnim, nego predviđa da svako može da ga naziva kako želi: važnija od imena jeste svest o zajedničkom sredstvu komunikacije i stvaralaštva.

Pitanje koje ste postavili u naslovu prologa knjige - da li zajednički jezik može da doprinese pomirenju - je retoričko, ali ipak: kako jezik utiče na odnose među narodima?

Na to pitanje odgovaram potvrdno. Govor mržnje odigrao je značajnu ulogu u rasturanju jugoslovenske države, pa ako je nekome uistinu stalo do pomirenja ono se može postići opet na jezičkom planu, ali bitno drukčijom upotrebom raspoloživih jezičkih sredstava. Naime, svaki jezik može biti ratoboran kao i mirotvoran, i u tom smislu uticati i na odnose među narodima. Govoreći metaforički, videli smo kako izgleda naoružani jezik rata, a sada treba istrajno koristiti mirovne potencijale istog jezičkog sistema.

Jezik stvaraju oni koji njime govore. Međutim, zna se da bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski jezik nisu nastali, da tako kažem, iz naroda, već su nametnuti iz političkog vrha. Da li nam politika nameće jezik kojim govorimo?

Politika nam teško može nametnuti jezik kojim govorimo, jer on postoji pre i izvan svake politike, ali ona može odrediti njegov društveni status i službeni naziv. Upravo je naziv ono što u najvećoj meri razdvaja pomenute jezike, omogućujući manipulacije stvaranjem utiska da pošto su u opticaju četiri naziva mi imamo četiri različita jezika, što je zabluda na koju i Deklaracija eksplicitno ukazuje.

Šta je zamereno Deklaraciji?

Mnogo toga; u knjizi koja je povod ovom razgovoru sačinio sam katalog negativnih reakcija i propratio ih svojim komentarom. Čuli smo da je to politički pamflet sa ciljem restauracije Jugoslavije pod komandom Srbije i sa srpskohrvatskim kao službenim jezikom, da ga je sastavila grupa neovlaštenih i nekompetentnih uzurpatora nečasnih namera i u službi stranih interesa, da je uperena protiv ovog ili onog naroda i njegovog jezika, i gomilu sličnih besmislica. U ovim napadima, od kojih su neki usledili i pre objavljivanja Deklaracije, dakle na neviđeno, često se nisu birale reči; njeni ugledni potpisnici su omalovažavani, da bi u Hrvatskoj čak bili proglašeni nacionalnim izdajnicima i postali meta javnog progona.

Zašto je od svih bivših republika SFRJ u kojima je razgovor moguć bez prevodioca, baš hrvatski državni vrh jedini negativno reagovao na Deklaraciju?

Zato što su u Hrvatskoj političke, kulturne i nacionalne elite, koje svoju moć i privilegije uveliko duguju upravo od njih iniciranom i uspešno okončanom procesu razdruživanja jugoslovenskih naroda i razbijanja njihove federacije, posebno osetljive na sve što ma i u naznakama može da asocira na povratak zajedničkoj prošlosti; na njih je već sama reč zajednički u naslovu još neobjavljene Deklaracije delovala kao crvena krpa. Otprilike: samo što smo se konačno ustoličili u svojoj sopstvenoj državi ("tisućgodišnji san"), eto ti ovih prokletih jugounitarista koji bi da nas opet bace u okove nekakve Srboslavije... Politička rukovodstva ostale tri države, šta god mislila, nisu izletala sa ovako oštrim osudama i utoliko su postupila mudrije. A u samoj Hrvatskoj, i to treba istaći, veći broj prokaženih potpisnika i njihovih istomišljenika odlučno i odvažno je istupio u odbranu Deklaracije.

Po jednom od stavova, srpski je pravi jezik zato što je stariji, a crnogorski nije zato što je nov. Da li postoji hijerarhija među jezicima?

Stav po kome je samo srpski jezik, dok su preostala tri samo njegove varijante, čini temelj srpskog jezičkog nacionalizma. Nasuprot tome, stanovište Deklaracije jeste da je tako nešto u principu nemoguće kod policentričnih jezika, čije su varijante po definiciji načelno ravnopravne u tom svom svojstvu premda se često veoma razlikuju u svemu ostalom - hronologiji nastanka, broju govornika, prestižu itd. Iako se po drugim obeležjima mogu uspostavljati određene hijerarhije, u ovom kontekstu to nije moguće, pa je irelevantan argument da je jedna varijanta jezik zato što je starija, a druga da je samo njegova varijanta zato što je mlađa. Koliko god se u nekim parametrima razlikovale malopre pomenute varijante svetskih jezika, zajedničko im je upravo to što su varijante engleskog, nemačkog, francuskog ili španskog, dok nijedna od njih nije sam taj jezik. To važi i za slučaj koji pominjete, šta god ko inače mislio o identitetu crnogorskog jezika.

Deklaraciju je nedavno potpisao i Noam Čomski, američki lingvista i filozof, a među oko 10.000 potpisnika Deklaracije ima i lingvista iz Velike Britanije, SAD, Nemačke, Austrije, Holandije, Poljske, Grčke, Australije i drugih zemalja. Šta to govori o Deklaraciji?

Nasuprot kritikama iz političkih i pojedinih njima bliskih akademskih krugova, Deklaraciju su svojim potpisima inicijalno podržali mnogobrojni pripadnici naučnih, kulturnih i umetničkih elita raznih nacionalnosti iz sve četiri države, da bi im se potom pridružile hiljade drugih potpisnika iz regiona i dijaspore, kao i drugih zemalja širom sveta. Kako napominjete, taj impresivni broj uključuje i neke istaknute lingviste sa raznih strana. Pri tome treba imati u vidu da je Deklaracija, kao apel upućen političkim vlastima i domaćoj javnosti, puštena u opticaj samo na jeziku koji naziva zajedničkim - pa je ipak dobila spontanu podršku pojedinih inostranih lingvista koji taj jezik razumeju. A i šire govoreći, lako je zamisliti kakav bi tek bio međunarodni odziv da je ona postavljena na internet i u prevodu na engleski. Sve ovo ubedljivo svedoči, pored društvene aktuelnosti, i o čisto lingvističkoj utemeljenosti ovog dokumenta.

U knjizi je objavljen i treći dodatak vašem spisku od 1060 slivenica iz knjige Sarmagedon u Mesopotamaniji, koji donosi 355 novih, zabeleženih za poslednje dve godine. Šta govori ovo povećanje u odnosu na prethodni period?

Govori o rastućoj popularnosti leksičkih blendi, kao tvorenica nastalih kombinovanjem dveju reči ili njihovih delova, kakve do pre koju deceniju jedva da su postojale u našem jeziku, dok se danas u nekim registrima i stilovima umnožavaju velikom brzinom. Već je postalo sasvim normalno, pa i očekivano, da se neka aktuelna osoba ili nova pojava krsti slivenicom. Tako je hrvatska predsednica zbog afere sa srpskim čokoladicama za hrvatsku decu na društvenim mrežama smesta preimenovana u Čokolindu, dok je u Srbiji novopostavljena premijerka istog trenutka postala gejmijerka; a bes Beograđana usled haotičnog raskopavanja ulica, uključujući i trasu prema Zvezdinom stadionu, porodio je toponim Raskopabakana. Reč je, dakle, o afirmaciji jednog medijski atraktivnog tvorbenog procesa kao izraza modernog ležernog i humornog odnosa prema stvarima i pojavama koje nas okružuju.

Među najnovijim žargonizmima u poslednjem poglavlju knjige su i oni koji svedoče o uticaju političkih događanja na jezik, na primer Bakirijada, Dukljanijada, opozicijada... Molim vas za komentar.

Sufiksalni žargonizmi ove vrste pripadaju istom stilskom obrascu i psihološkom miljeu kao i upravo navedene slivenice, samo što se isti ili sličan efekat postiže drugim morfološkim sredstvima; a pošto je kod nas politika ušla maltene u sve životne pore, i karakteristični primeri koje dajete pripadaju tom svetu. Daleko najčešći nastavak -ijáda, bez koga se danas izgleda ne može živeti, ovaploćuje tu tendenciju iskazivanja neobaveznog, šaljivog pa i podrugljivog stava prema onome što se imenuje ili komentariše.

Država se zalaže za očuvanje jezika, zasad uglavnom agitovanjem za očuvanje srpske ćirilice. Koji bi bio vaš savet: kako čuvati jezik, od čega i od koga?

Briga o jeziku, u smislu preduzimanja sistematskih mera za njegov skladan razvoj, kako bi što uspešnije obavljao svoje mnogobrojne i raznolike funkcije u društvu, normalan je sastojak jezičke politike savremenih država. Međutim, takvo staranje u Srbiji - u meri u kojoj ga ima - odvija se u znaku, kako kažete, očuvanja jezika, što je značajna pojmovna razlika. Dok razvoj podrazumeva dinamiku i prilagođavanje, očuvanje upućuje na statičko održavanje nekog poželjnog stanja kako bi se izbegle preteće promene. U slučaju srpskog jezika, očuvanje u suštini znači konzerviranje bolje prošlosti, veličanje njegovog navodno ugroženog vukovsko-ćiriličnog nasleđa, dok u drugi plan odlaze slabosti u njegovom današnjem funkcionisanju - da i ne govorimo o njegovom adekvatnim profilisanju kao instrumenta modernog života u budućnosti. U tom smislu bih rekao da jezik treba čuvati i od njegovih strogih čuvara, i omogućiti mu slobodan i kreativan razvoj, dakako u određenoj meri usmeravan kako bi se izbegao haos. Najveća pretnja srpskom jeziku nisu nekakve mračne strane sile poput latinice, anglicizama ili interneta, nego tvrdokorna domaća nepismenost i nekultura.

A kako biste odredili dominantno poimanje kulture u Srbiji danas, u vezi s jezikom ali i uopšte?

Sudeći po aktuelnim programima, akcijama i prioritetima institucija zaduženih za kulturu, slika je prilično sumorna; evo samo nekih primera. Mnogo kritikovana Strategija razvoja kulture Republike Srbije od 2017. do 2027, koja između ostalog govori o herojskoj dimenziji srpske kulture, sadrži poseban odeljak o negovanju srpskog jezika i ćirilice, koji se praktično svodi na propisivanje mera za zaštitu ćirilice diskriminatorskim i protivustavnim potiskivanjem latinice iz javnog prostora, što je poenta i najavljenih izmena Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama. A slavna prošlost uzdiže se u svakoj prilici: dok gledamo seriju "Nemanjići", ispred budućeg Muzeja Nemanjića u zgradi železničke stanice najavljen je spomenik Stefanu Nemanji. Cinik bi mogao da kaže da se ipak vodi računa i o budućnosti, jer se Ministarstvo kulture uključilo u kampanju povećanja nataliteta raspisivanjem konkursa za najuspelije slogane, koji nas pozivaju da nešto pričvrljimo ne bi li šta zakmečalo.

Neuništiva folklorna žica naših samozvanih kulturnjaka dolazi do izražaja i prilikom konkursa za podršku projektima u kulturi, gde anonimne komisije Sekretarijata za kulturu Beograda nagrađuju projekte fantomskih udruženja građana. Neki od njih zovu se "Ko čita ne skita" i "Trk u biblioteku" (ovi bar imaju neke veze s knjigama, za razliku, na primer, od oslikavanja uskršnjih jaja), a ima i tradicionalističko-patriotskih, tipa "Ovako se igralo i pevalo", "Pojte i utrojte", "Sveti Sava u aprilu", "Srbija se rodi" ili "Srpska elegija". S druge strane, bez dinara podrške ostaju Srpski PEN centar i Srpsko književno društvo. Uz to se populistički korača linijom manjeg otpora. Mnogo je lakše - a i jeftinije - lansirati verbalne kampanje za zaštitu ćirilice nego planski i istrajno raditi na podizanju nedopustivo niskog nivoa pismenosti (na bilo kojem pismu) i jezičke kulture; pričati o slavnoj prošlosti nego trasirati izglednu budućnost; smišljati parole i pretiti "lenjivicama" ultrazvukom nego im obezbeđivati dostojne uslove za rađanje i podizanje dece; podržavati sumnjive proizvode popularne kulture nego voditi osmišljenu kulturnu politiku. Navedeni primeri svedoče o diletantizmu koji pod zaštitom partijske podobnosti upravlja kulturom Beograda i Srbije.

 

link ka originalu: http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1590799 

 

 

 Komentari (278)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 18:19 22.04.2018

Фала богу

То није јасно само педерима (нацошким).

Зезам се, бро, провоцирам ти џигу.

YU - жртва. Остај у миру.
c_h.arlie c_h.arlie 18:41 22.04.2018

Dokle više !?

Svaku Jugoslaviju u mutnu Maricu !
Ostali neka govore svojim jezicima - i neka ih zovu kako god hoće.
Srbi neka govore srpskim.
Zanimljivo je pitanje zašto Englezi ne insistiraju da se njihov jezik nazove 'zajedničkim'.
Bili Piton Bili Piton 18:53 22.04.2018

Re: Dokle više !?

c_h.arlie
Svaku Jugoslaviju u mutnu Maricu !
Ostali neka govore svojim jezicima - i neka ih zovu kako god hoće.
Srbi neka govore srpskim.
Zanimljivo je pitanje zašto Englezi ne insistiraju da se njihov jezik nazove 'zajedničkim'.


Da si pažljivo i strpljivo pročitao tekst pre nego što si se odlučio da pošalješ komentar, možda bi i primetio da se ovde Jugoslavija, kao državni prostor, pominje tek u prolazu.

S druge strane, ovo tvoje uporno insistiranje na ostavljanju razmaka pre uzvičnika bi se sasvim moglo podvesti pod ovo o čemu Bugarski priča - o "tvrdokornoj domaćoj nepismenosti i nekulturi".

Čisto da odmah razjasnimo neke stvari.
c_h.arlie c_h.arlie 19:10 22.04.2018

Re: Dokle više !?

Bili Piton
c_h.arlie
Svaku Jugoslaviju u mutnu Maricu !
Ostali neka govore svojim jezicima - i neka ih zovu kako god hoće.
Srbi neka govore srpskim.
Zanimljivo je pitanje zašto Englezi ne insistiraju da se njihov jezik nazove 'zajedničkim'.


Da si pažljivo i strpljivo pročitao tekst pre nego što si se odlučio da pošalješ komentar, možda bi i primetio da se ovde Jugoslavija, kao državni prostor, pominje tek u prolazu.

S druge strane, ovo tvoje uporno insistiranje na ostavljanju razmaka pre uzvičnika bi se sasvim moglo podvesti pod ovo o čemu Bugarski priča - o "tvrdokornoj domaćoj nepismenosti i nekulturi".

Čisto da odmah razjasnimo neke stvari.

Da razjasnimo neke stvari, jer ovo tvoje insistiranje na mom odvajanju znaka uzvika spejsom spada u tvrdokornu domaću nekulturu, jer - ja znam da se ne stavlja prazno mesto ... dakle, nisam nepismen ... ali sam objasnio zašto tako radim i zašto ću (isto) tako raditi i ubuduće.
Istina, da budem samokritičan, možda si ti malčice i u pravu ... možda ja i jesam malčice nepismen.
Bili Piton Bili Piton 19:31 22.04.2018

Re: Dokle više !?

c_h.arlie
možda ja i jesam malčice nepismen.Svi smo malčice nepismeni. I ja sam - evo, pogledaj kako sam ti odgovorio gore, u tom odgovoru se krije jedna - ne baš kardinalna, ali ipak greška. Ako je pronadješ, vodim te na pivo.

Poenta je u tome da je neko polupismen pa se trudi da to prevazidje, a neko se pak diči time što je polupismen. U tom smislu mi nisi sasvim jasan.
c_h.arlie c_h.arlie 19:43 22.04.2018

Re: Dokle više !?

Bili Piton
c_h.arlie
možda ja i jesam malčice nepismen.Svi smo malčice nepismeni. I ja sam - evo, pogledaj kako sam ti odgovorio gore, u tom odgovoru se krije jedna - ne baš kardinalna, ali ipak greška. Ako je pronadješ, vodim te na pivo.

Poenta je u tome da je neko polupismen pa se trudi da to prevazidje, a neko se pak diči time što je polupismen. U tom smislu mi nisi sasvim jasan.

Ne pijem pivo.
hoochie coochie man hoochie coochie man 19:59 22.04.2018

Re: Dokle više !?

Da si pažljivo i strpljivo pročitao tekst pre nego što si se odlučio da pošalješ komentar, možda bi i primetio da se ovde Jugoslavija, kao državni prostor, pominje tek u prolazu.


Ja sam počeo sa strpljivim čitanjem i imam, za sad, dva pitanja.
Prvo

a to je da su svi oni, nasuprot zvaničnoj jezičkoj politici, u suštini standardne varijante jednog jezika, onog koji se ranije zvao srpskohrvatski ili hrvatskosrpski

A kako se taj jezik pre toga zvao?
Znamo da nikakav jezik nije nastao spajanjem Srba i Hrvata u jednu državu, i pre toga je postojao taj jezik, a nije se zvao srpskohrvatski, pa zašto da se ta politička činjenica, da su se dve nacije u nekom trenutku našle u istoj državi, uzia kao nastanak jezika, ili zašto se to ime uzima kao jedino ispravno?

Drugo

Knjiga razmatra mogućnosti smirivanja uzavrelih strasti koje su pratile razbijanje Jugoslavije


To nije smirivanje nego podgrevanje strasti.
Smirivanje je prihvatanje da svi imaju prava da jezik kojim govore nazivaju po svojoj naciji, a dovođenje toga u pitanje, igranjem sa kojekakvim srpskohrvatskim ili zajedničkim, je tačno suprotno od smirivanja starsti.
Bili Piton Bili Piton 20:16 22.04.2018

Re: Dokle više !?

hoochie coochie man
zapšto se to ime uzima kao jedino ispravno?


Pa ne uzima se. Bugarski pominje "srpski" jezik i govori, recimo, o tome šta mu je najveća pretnja. Znači, sasvim legitimno koristi taj naziv, ne gubeći pritom iz vida širu sliku - da postoje i druge varijante tog policentričnog jezika koje drugi - takodje legitimno - zovu drugačije.

Ono gde on žustro reaguje je tamo gde govori o namernom inženjeringu različitih jezičkih varijanti s ciljem stvaranja iluzije da je reč o različitim jezicima na kojima je muka medjusobno se sporazumevati (što je, složićemo se, besmislica).

Na druga pitanja koja postavljaš kao laik ne mogu da ti odgovorim, možda bi Mirela bila voljna da se uključi ako joj nije mrsko.
To nije smirivanje nego podgrevanje strasti.
Smitivanje je prihvatanje da svi imaju prava da jezik kojim govore nazivaju po svojoj naciji, a dovođenje toga u pitanje, igranjem sa kojekakvim srpskohrvatskim ili zajedničkim, je tačno suprotno od smirivanja starsti.


Možda može i tako da se tumači, sve zavisi od toga s kojim ciljem se nešto radi. Kaže on - "ratoboran ili mirotvoran jezik" - mislim da je u tome deo odgovora.
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:01 22.04.2018

Re: Dokle više !?

Na druga pitanja koja postavljaš kao laik ne mogu da ti odgovorim, možda bi Mirela bila voljna da se uključi ako joj nije mrsko.


Nemam ja znanja da se bavim tim aspektom jezika koji bi Mirela mogla da mi objasni.
Ja se, eventualno, mogu baviti jezikom kao političkom kategorijom, a on i to jeste, posebno u ovom kontekstu o kome zajedničari govore, ma kako se trudili da to prikriju.

U ovom intervjuu, vidi se, srpski jezik se pominje u više sumnjivom, da ne kažem negativnom, kontekstu, a insistira se na srpskohrvatskom kao nekom izvornom, ili zajedničkom.

Nema ni jednog jedinog do političkog momenta da se traga za nekim imenom, niti da to, ime, imena, uopšte bude tema.
Može se razgovarati o tome da li su srspki, hrvatski, crnogorski... isti jezici, slični, ovakvi ili onakvi, dotle seže lingvistika, a samo pominjanje termina sropskohrvatskog ili zajedničkog je već čista politika, i njihova lingvistička maska postaje skroz providna.

Nema razloga za to jer nema presedana.
Ovo što se pominje kao navodna paralela,

Takav jezik se u sociolingvističkoj teoriji naziva policentričnim standardnim jezikom, a poznati primeri su engleski sa britanskom, američkom i drugim varijantama, varijante nemačkog u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj, francuskog u Francuskoj i Kvebeku, španskog u Evropi i Južnoj Americi, itd.


uopšte nije pralela, ne znam ni odakle mu ideja, a ni hrabrost, da to navede.

To što on zove policentričnim jezikom, i što valjda jeste to, ima svoje ime, ne zove se zajednički, ne zove se policentrični, nego engleski ili nemački.

Paralela bi važila ako bi se ovaj jezik o kome pričamo zvao srpski, ili hrvatrski, ili crnogorski, a da oni drugi nemaju problem da prihvate taj naziv, kao što je u tim situacijama.
Ovde to nije slučaj, pa time i paralela otpada.

o tome šta mu je najveća pretnja.


Nepsimenost?

Zgodna zamka da se skrene sa glavne teme, da se zamaskira njihova politička ideja.

Da pričamo o nepismenosti, najlakše je po tome, a usput ćemo da proturimo da srpskog jezika zapravo i nema, ne postoji to, to je neki zajednički jezik.

Da pričamo o nepismenosti, da verujemo kako je tu glavni problem srpskog jezika, da se uljuljkujemo u tome a onda....
Razmisli o ovome, umesto Kosovo, stavi srpski jezik, da li je moguće i tako posmatrati?
Ovo što sada imate je najgore – bela smrt, u snegu ste, mislite da vam je lepo, a postepeno umirete. Morate da se probudite i da tog trenutka kažete da ste u opasnostno gde on žustro reaguje je tamo gde govori o namernom inženjeringu

Pa ne vidim mnogo toga u srpskom.
Pravljenje nekih novih reći, izmišljanje nekih glasova i znakova je u komšiluku, meni to može da bude smešno, ali neka ih, ako moraju tako neka rade.
anonymous anonymous 23:14 22.04.2018

Re: Dokle više !?

Bili Piton


S druge strane, ovo tvoje uporno insistiranje na ostavljanju razmaka pre uzvičnika bi se sasvim moglo podvesti pod ovo o čemu Bugarski priča - o "tvrdokornoj domaćoj nepismenosti i nekulturi".

Čisto da odmah razjasnimo neke stvari.


Ja bih rekao da se radi o osobenosti stila.
angie01 angie01 19:44 23.04.2018

je l govoris naski?

aureus aureus 22:10 23.04.2018

Re: je l govoris naski?Moja ovisnost o pisanoj riječi tolika je da svakoga jutra, odmah po ustajanju, počinjem čitati. Uz veliku šalicu kave (2 dl) pomno upijam poruku otisnutu na kutiji cigareta koja me, najprije, podsjeća na to da sam žaljenja vrijedna moralna ništarija, a zatim upozorava na stravične posljedice moje suicidalne navade. Na ovoj piše: “Pušenje ubija. Pušenje ubija. Pušenje ubija.” Pri čemu je zadnja trećina teksta ispisana ćirilicom.

Ako pušenje ubija, a ja pušim, znači da ubijam. Doduše, samoga sebe, ali – zašto to radim tri puta? Odnosno – zašto mi se to tri puta stavlja do znanja? Istinabog, razmišljam i ovako: ako sam kao osoba sklona pušenju osvjedočeni zločinac (pritom nepopravljiv, jer ne odustajem ni nakon pročitanih upozorenja), dakle netko tko ne zaslužuje milost, ne bi li onda činjenica da svojim pušenjem pridonosim uklanjanju upravo takvoga jednog zlotvora iz zdravoga tkiva društva trebala poslužiti kao olakotna okolnost? Možda je zbog toga poruka na kutiji tri puta ponovljena, da me ohrabri na čin nekažnjiva i općeprihvatljiva umorstva?

Viktor Ivančić

"Ako pušenje ubija, a ja pušim, znači da ubijam. Doduše, samoga sebe, ali – zašto to radim tri puta? Odnosno – zašto mi se to tri puta stavlja do znanja?"

Bili Piton Bili Piton 22:12 23.04.2018

Re: je l govoris naski?

Sjajan lik, Ivančić.
blogovatelj blogovatelj 03:48 24.04.2018

Re: Dokle više !?

Nepsimenost?

Zgodna zamka da se skrene sa glavne teme, da se zamaskira njihova politička ideja.


Možda si ovde u pravu, ali je fakat da je verovatnoća da su politički stavovi individuuma desni (dešnji, najdešnji) raste sa nepismenošću tog istog individuuma. Zađi po komentarima na vesti u ma kojem mediju i momentalno ćeš moći dokazati moju tvrdnju.
Sad, šta je tu uzrok, a šta posledica, to nisam siguran.
aureus aureus 07:35 24.04.2018

Re: Dokle više !?

Уз малу измјену

Др Ранко Бугарски

постаје

Бранко Другарски.
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:25 24.04.2018

Re: Dokle više !?

Možda si ovde u pravu, ali je fakat da je verovatnoća da su politički stavovi individuuma desni (dešnji, najdešnji) raste sa nepismenošću tog istog individuuma.


Kauzalnost ili korelacija, o tome bi, valjda, trebalo raspravljati.

Ja verujem, ako je zaključak uopšte tačan, da je u pitanju korelacija, da su te dve stvari, desna politička uverenja i nepismenost, uzrokovane nekom trećom, masovnošču npr.
Čuveni primer da je broj popova i broj prostitutki, iako raste jedan kad raste i drugi, samo korelisan, da ništa ničemu nije uzrok.

Ali pre toga bi valjalo ustanoviti šta je to desno.
I kako u to udenuti (nespronu) istinu da je komunistički pokret (ima li išta levlje od toga), oko sebe okupljao uglavom polupismen polusvet, a onaj drugi (to je valjda desno) pismenije.

Ova tvoja primedba, koja se možda i može nekako braniti, ali bi odbrana morala da operiše utiscima, površnošću, svakako ne nečim tvrđim, je politički stav, sama po sebi, jer ozbiljno optužuje veliki broj ljudi.
Ja se ne bih usudio da tako nešto ustvrdim.

aureus aureus 18:41 22.04.2018

Je l' jel isto što i jer?

Najveća pretnja srpskom jeziku nisu nekakve mračne strane sile poput latinice, anglicizama ili interneta, nego tvrdokorna domaća nepismenost i nekultura.


Ima jedan košarkaški trener koji gostuje u prilično opskurnoj emisiji "SOS Koš" (ili "Zona Press" nisam siguran, obje su problematične) i stalno govori "jel" tamo gdje bi trebalo da kaže "jel"...jer.

Evo, neko je zezao nesrećnog građanina Pašalića, zaštitnika građana.
Izgleda da se neko sprdao na njegov račun na način koji nije uredu.

Bili Piton Bili Piton 18:57 22.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

Ovaj prvo da položi ispit iz fizionomije.

(Ružno je komentarisati kako neko izgleda ali danas sebi dajem malo oduška).
niccolo niccolo 19:02 22.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

ali danas sebi dajem malo oduška

Nedelja je
aureus aureus 19:11 22.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

1. Emisija OTVORENO - Zašto Srbija tolerira (толерише, пријевод са хрватског) Šešeljeve ispade?

(Slijedi opis ispod jednog videa sa YouTubea.)

Vojislav Šešelj je u srbijanskoj (српској, доста с тим хрватским форама!) Narodnoj skupštini gazio hrvatsku zastavu i psovao hrvatsko parlamentarno izaslanstvo. Nakon toga, izaslanstvo je prekinulo posjet (посјету) Srbiji. U Hrvatskoj je potpora (подршка) toj odluci jednoglasna, a incident je osudilo i srbijansko državno vodstvo (наравно, нисмо ми дивљаци).

2. A sad i nešto pismeniji uradak glavnog i odgovornog urednika najtiražnijih dnevnih novina u Srbiji:

c_h.arlie c_h.arlie 19:17 22.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

aureus
1. Emisija OTVORENO - Zašto Srbija tolerira (толерише, пријевод са хрватског) Šešeljeve ispade?

(Slijedi jednog videa sa YouTubea.)

Vojislav Šešelj je u srbijanskoj (српској, доста с тим хрватским форама!) Narodnoj skupštini gazio hrvatsku zastavu i psovao hrvatsko parlamentarno izaslanstvo. Nakon toga, izaslanstvo je prekinulo posjet (посјету) Srbiji. U Hrvatskoj je potpora (подршка) toj odluci jednoglasna, a incident je osudilo i srbijansko državno vodstvo (наравно, нисмо ми дивљаци).

2. A sad i nešto pismeniji uradak glavnog i odgovornog urednika najtiražnijih dnevnih novina u Srbiji:


Nevezano za toga ludaka ... šta kaže jednoglasno hrvatsko rukovodstvo na godišnjicu proboja logoraša iz Jasenovca ... da li je u tom 'radnom' logoru ubijeno 80 ili čak stotinu antifašista i pokoji Srbin ?
anonymous anonymous 23:10 22.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

aureus
1. Emisija OTVORENO - Zašto Srbija tolerira (толерише, пријевод са хрватског) Šešeljeve ispade?

(Slijedi opis ispod jednog videa sa YouTubea.)

Vojislav Šešelj je u srbijanskoj (српској, доста с тим хрватским форама!) Narodnoj skupštini gazio hrvatsku zastavu i psovao hrvatsko parlamentarno izaslanstvo. Nakon toga, izaslanstvo je prekinulo posjet (посјету) Srbiji. U Hrvatskoj je potpora (подршка) toj odluci jednoglasna, a incident je osudilo i srbijansko državno vodstvo (наравно, нисмо ми дивљаци).

2. A sad i nešto pismeniji uradak glavnog i odgovornog urednika najtiražnijih dnevnih novina u Srbiji:
Vrlo vulgaran, ali i vrlo realistički- uradak.
aureus aureus 23:59 22.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

anonymous

Vrlo vulgaran, ali i vrlo realistički- uradak.

Je l' da bi mu dao preporuku?
Ipak je to napisao vrlo realistični D. J. Vučićević.

Oprostićeš mu vulgarnost pošto je pokazao pronicljivost i realizam.
anonymous anonymous 00:08 23.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

aureus
anonymous

Vrlo vulgaran, ali i vrlo realistički- uradak.

Je l' da bi mu dao preporuku?
Ipak je to napisao vrlo realistični D. J. Vučićević.

Oprostićeš mu vulgarnost pošto je pokazao pronicljivost i realizam.


Bućkalo je i ovoga puta delovalo.

Bio si na straži, to mi je bilo jasno.

I samo mali napor ...


aureus aureus 00:12 23.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

anonymous
Bućkalo je i ovoga puta delovalo.

Bio si na straži, to mi je bilo jasno.

To je nebitno. Ponovo si se loše svrstao.
Bilo je ovo tvoje 110. loše svrstavanje unazad dva mjeseca.
anonymous anonymous 00:38 23.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

aureus
anonymous
Bućkalo je i ovoga puta delovalo.

Bio si na straži, to mi je bilo jasno.

To je nebitno. Ponovo si se loše svrstao.
Bilo je ovo tvoje 110. loše svrstavanje unazad dva mjeseca.


Ниси много напредовао. О овоме смо већ расправљали.

И даље ствари сагледаваш у оквиру бинарне шеме рата, у којој постојимо само ми и они , при чему су они други непријатељи.

Лоше сврставање је при томе оно што је неприхватљиво из " наше" ратне позиције.


Комункација која није и не мора да буде нужно политичка, подразумева више од две опречне позиције. Ради се, заправо, о праву сваког учесника расправе на своје тумачење , па сходно томе тумачења има колико и људи спремних да изразе своје мишљење.

Ово је тековина либерализма , коју ја морам да браним од вас "Западњака"

aureus aureus 01:00 23.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

anonymous

И даље ствари сагледаваш у оквиру бинарне шеме рата, у којој постојимо само ми и они , при чему су они други непријатељи.

Лоше сврставање је при томе оно што је неприхватљиво из " наше" ратне позиције.


Комункација која није и не мора да буде нужно политичка, подразумева више од две опречне позиције. Ради се, заправо, о праву сваког учесника расправе на своје тумачење , па сходно томе тумачења има колико и људи спремних да изразе своје мишљење.

Ово је тековина либерализма , коју ја морам да браним од вас "Западњака"

Desi se ponekad da i ti briljiraš.
Kad izađeš sam na teren i pucaš u nebranjenu mrežu. I tad uglavnom zvekneš iznad gola, ali znaš i da pogodiš.

Uglavnom...da mi pribilježimo jedan tvoj lajk za Vučićevića.
anonymous anonymous 01:07 23.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

aureus
anonymous

И даље ствари сагледаваш у оквиру бинарне шеме рата, у којој постојимо само ми и они , при чему су они други непријатељи.

Лоше сврставање је при томе оно што је неприхватљиво из " наше" ратне позиције.


Комункација која није и не мора да буде нужно политичка, подразумева више од две опречне позиције. Ради се, заправо, о праву сваког учесника расправе на своје тумачење , па сходно томе тумачења има колико и људи спремних да изразе своје мишљење.

Ово је тековина либерализма , коју ја морам да браним од вас "Западњака"

Desi se ponekad da i ti briljiraš.
Kad izađeš sam na teren i pucaš u nebranjenu mrežu. I tad uglavnom zvekneš iznad gola, ali znaš i da pogodiš.

Uglavnom...da mi pribilježimo jedan tvoj lajk za Vučićevića.


Када одстраниш вулгарност и баналност као и њему својствено коришћење провокације ради придобијање пажње, у самом тексту мало тога има спорног.

Или сматраш да је нормално то што је један неосуђени ратни злочинац на челу наводне државе , а није нормално да један други... за кога је спорно да ли је то, а одлежао је , као да јесте - посланик.
aureus aureus 01:13 23.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

anonymous
Или сматраш да је нормално то што је један неосуђени ратни злочинац на челу наводне државе , а није нормално да један други... за кога је спорно да ли је то, а одлежао је , као да јесте - посланик.

Ček, ček...

Gdje se u tekstu D. J. Vučićevića uopšte spominje neki neosuđeni ratni zločinac na čelu navodne države?
anonymous anonymous 01:21 23.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

aureus
anonymous
Или сматраш да је нормално то што је један неосуђени ратни злочинац на челу наводне државе , а није нормално да један други... за кога је спорно да ли је то, а одлежао је , као да јесте - посланик.

Ček, ček...

Gdje se u tekstu D. J. Vučićevića uopšte spominje neki neosuđeni ratni zločinac na čelu navodne države?


Харадинај, Готовина, Насер Орић ....подвучено жутим.


anonymous anonymous 06:33 23.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

aureus


2. A sad i nešto pismeniji uradak glavnog i odgovornog urednika najtiražnijih dnevnih novina u Srbiji:
E, moj prijatelju,

Poznaješ li ovog čoveka ?

Investicioni fond KKR, na čijem čelu je bivši direktor CIA general Dejvid Petreus, koji je u Srbiji već vlasnik kablovskog operatera SBB, TV N1, ali i "Grand produkcije", u narednih nekoliko meseci preuzeće dve televizije s nacionalnom frekvencijom - TV Prva i B92, saznaje Informer.


Dok se ti baviš sitnim vulgarnostima u Informeru, on ostvaruje dominaciju nad medijima svih bivših .....


Doduše, možda te to i ne uzbuđuje toliko koliko bih ja očekivao ....?

aureus aureus 06:58 23.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

anonymous
Dok se ti baviš sitnim vulgarnostima u Informeru

Ponekad mi se čini da ti je krivo zbog podrške koju dobijaju pojedini blogeri skloni vulgarnostima tog tipa.
E, ali kad glavni i odgovorni urednik najtiražnijih novina u zemlji podrži osuđenog ratnog zločinca i još pritom napuši opoziciju odreda - onda je to za tvoj aplauz.

anonymous
Doduše, možda te to i ne uzbuđuje toliko koliko bih ja očekivao ....?

Pročitah prije neki dan da se ne valja uzbuđavati oko stvari na koje ne možeš mnogo da utičeš.
anonymous anonymous 07:36 23.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

aureus
anonymous
Dok se ti baviš sitnim vulgarnostima u Informeru

Ponekad mi se čini da ti je krivo zbog podrške koju dobijaju pojedini blogeri skloni vulgarnostima tog tipa.
E, ali kad glavni i odgovorni urednik najtiražnijih novina u zemlji podrži osuđenog ratnog zločinca i još pritom napuši opoziciju odreda - onda je to za tvoj aplauz.

anonymous
Doduše, možda te to i ne uzbuđuje toliko koliko bih ja očekivao ....?

Pročitah prije neki dan da se ne valja uzbuđavati oko stvari na koje ne možeš mnogo da utičeš.


Dobro jutro,

Naravno da osudjujem bahatost i agresivnost svake vrste, pa naravno i kada potiče od novinara Informera.


Samo sam naglasio da nije sve crno / belo .

I jedno može da bude za osudu , a drugo može da podstakne na razmišljanje.

I bude tema za razgovor. I analizu.

Naši dometi su ograničeni, kako i sam primećuješ.

I da te podsetim, još je šezdesetosmaš Rudi Dučke, naglašavao da radikalna opozicija mora biti nužno globalna, te da je provokacija nužna pretpostavka javnosti.

Iza vulgarnosti pojedinih blogera ne stoji ništa, ....ona je bez pokrića.

Iza vulgarnosti novinara Inf. stoji ogoljena, a velom prikrivena faktičnost.
tyson tyson 09:40 23.04.2018

Koprofagija

anonymous
aureus
anonymous
Dok se ti baviš sitnim vulgarnostima u Informeru

Ponekad mi se čini da ti je krivo zbog podrške koju dobijaju pojedini blogeri skloni vulgarnostima tog tipa.
E, ali kad glavni i odgovorni urednik najtiražnijih novina u zemlji podrži osuđenog ratnog zločinca i još pritom napuši opoziciju odreda - onda je to za tvoj aplauz.

anonymous
Doduše, možda te to i ne uzbuđuje toliko koliko bih ja očekivao ....?

Pročitah prije neki dan da se ne valja uzbuđavati oko stvari na koje ne možeš mnogo da utičeš.


Dobro jutro,

Naravno da osudjujem bahatost i agresivnost svake vrste, pa naravno i kada potiče od novinara Informera.


Samo sam naglasio da nije sve crno / belo .

I jedno može da bude za osudu , a drugo može da podstakne na razmišljanje.

I bude tema za razgovor. I analizu.

Naši dometi su ograničeni, kako i sam primećuješ.

I da te podsetim, još je šezdesetosmaš Rudi Dučke, naglašavao da radikalna opozicija mora biti nužno globalna, te da je provokacija nužna pretpostavka javnosti.

Iza vulgarnosti pojedinih blogera ne stoji ništa, ....ona je bez pokrića.

Iza vulgarnosti novinara Inf. stoji ogoljena, a velom prikrivena faktičnost.

Izvlačiš se kao školarac koji je prepisivao na pismenom.

Kakav bre Haradinaj, Gotovina, Naser Orić? Kakav Petreus? Ko treba da padne na te jevtine fore, za šta nas smatraš ovde?

Evo ti, uživaj još malo uz jutarnju kafu u velom prikrivenoj faktičnosti:

anonymous anonymous 10:27 23.04.2018

Re: Koprofagija

Tajsone,

ja sam pre za kung fu i Brus Lija.

Ima u njegovim pokretima mnogo zadivljujuće estetike.
Udara precizno i fokusirano u jednu tačku, probojno.

Bez nepotrebnog gubljenja energije.


Bokseri više mlataraju rukama, haotično pokušavajući da se dohvate protivnika.
Mnogo toga suvišnog i nepotrebnog u njihovim kretnjama.

A o fizičkoj nepripremljenosti i nedostatku kondicije, suvišno je pričati.

Usput

Ne znam da li si pročitao tekst, ja ti ukazujem na deo, a ti mi objasni šta je u njemu sporno.

" Dakle, Ramuš Haradinaj, koji i lično priznaje da je svojeručno klao nevine ljude, može da bude premijer lažne države Kosovo; Ante Gotovina, čije su ruke do lakata ogrezle u krvi krajiških Srba, može da bude savetnik hrvatske predsednice; Naser Orić, koji je ljudima bukvalno kopao oči, i to samo zato što su Srbi, može da bude pravosnažno oslobođeni nacionalni junak u Bosni; sve to može i sve je to tako normalno, a samo Šešelj ne može da bude poslanik u Skupštini Srbije zbog jednog jedinog odgovora?!? "niccolo niccolo 11:55 23.04.2018

Re: Koprofagija

a samo Šešelj ne može da bude poslanik u Skupštini Srbije zbog jednog jedinog odgovora

Treba podsetiti da se oni koji traže da se konstatuje prestanak mandata Šešelju pozivaju na zakon (a ne na nekakav "jedan jedini odgovor" ), konkretno na član 88. stav 1. tačka 3 Zakona o izboru narodnih poslanika.
anonymous anonymous 13:29 23.04.2018

Re: Koprofagija

niccolo
a samo Šešelj ne može da bude poslanik u Skupštini Srbije zbog jednog jedinog odgovora

Treba podsetiti da se oni koji traže da se konstatuje prestanak mandata Šešelju pozivaju na zakon (a ne na nekakav "jedan jedini odgovor" ), konkretno na član 88. stav 1. tačka 3 Zakona o izboru narodnih poslanika.Izvod iz ZakonaČlan 88

Poslaniku prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran:

1. (prestala da važi Odlukom USRS),

2. podnošenjem ostavke,

3. ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na kaznu zatvora bezuslovno u trajanju od najmanje šest meseci.


Ako se ne varam , presuda još uvek nije pravosnažna .

Bili Piton Bili Piton 14:31 23.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

aureus

Je l' da bi mu dao preporuku?


Eh, preporuku

(Sorry, nisam izdržao)
Bili Piton Bili Piton 14:37 23.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

aureus

Ponekad mi se čini da ti je krivo zbog podrške koju dobijaju pojedini blogeri skloni vulgarnostima tog tipa.


Dadada, cokće se ovde i zgražava nad Krkarovim prostaklucima, kad, vidi vraga - prostakluk promeni politički smer i odmah sve košer.

Providno. I pomalo jadno.
aureus aureus 15:47 23.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

Bili Piton
aureus

Je l' da bi mu dao preporuku?

Eh, preporuku
(Sorry, nisam izdržao)

Mislim da se Anonymous loše pokazao u ovoj situaciji, i to nije prvi put, ali pružimo mu priliku - možda može...i gore.
tyson tyson 16:10 23.04.2018

Re: Koprofagija

anonymous
ja sam pre za kung fu i Brus Lija.

Kad smo već na jezičkom blogu - "za Brusa Lija". Po padežima se menjaju i ime i prezime.

Ima u njegovim pokretima mnogo zadivljujuće estetike.
Udara precizno i fokusirano u jednu tačku, probojno.

Bez nepotrebnog gubljenja energije.

Film.

Bokseri više mlataraju rukama, haotično pokušavajući da se dohvate protivnika.
Mnogo toga suvišnog i nepotrebnog u njihovim kretnjama.

A o fizičkoj nepripremljenosti i nedostatku kondicije, suvišno je pričati.

Nisi u pravu.

Ne znam da li si pročitao tekst, ja ti ukazujem na deo, a ti mi objasni šta je u njemu sporno.

" Dakle, Ramuš Haradinaj, koji i lično priznaje da je svojeručno klao nevine ljude, može da bude premijer lažne države Kosovo; Ante Gotovina, čije su ruke do lakata ogrezle u krvi krajiških Srba, može da bude savetnik hrvatske predsednice; Naser Orić, koji je ljudima bukvalno kopao oči, i to samo zato što su Srbi, može da bude pravosnažno oslobođeni nacionalni junak u Bosni; sve to može i sve je to tako normalno, a samo Šešelj ne može da bude poslanik u Skupštini Srbije zbog jednog jedinog odgovora?!? "

Šta je sporno?

Ne razumem, šta ti hoćeš od države Srbije, njenih institucija, i srpskog društva uopšte? Da se spusti na nivo nabrojanih? Šta tebi smeta, što smo bolji od njih? Iznosiš negativne primere i onda se vajkaš što mi ne želimo da budemo isti? To tebi i Vučićeviću smeta? E, pa to mi je sporno.

Kao i pokušaj razvodnjavanja priče na nivou školskog dvorišta.

aureus aureus 16:20 23.04.2018

Re: Koprofagija

tyson
Ne razumem, šta ti hoćeš od države Srbije, njenih institucija, i srpskog društva uopšte?

Možda malo više ovoga?


Bili Piton Bili Piton 16:45 23.04.2018

Re: Koprofagija

tyson
To tebi i Vučićeviću smeta? E, pa to mi je sporno.

Ono što je najtragičnije je to da je taj som (budući da je, iako glup ko kurac, i dalje onako seljački lukav) verovatno već sebi pohranio parice da zbriše u Rusiju, kad jednom dodje vreme za svodjenje računa. A ono dodje pre ili kasnije.

Što se vojvode tiče, on neprekidno postavlja nove i nove standarde dna u Srbiji. Pitate se otkud se pomalja sav taj pinkovsko-informersko-hepijevski šljam, i ne samo da se pomalja već ide direktno na pozicije uticaja? Sve je to višestruko ohrabreno i podstaknuto vojvodinim jedinstvenim primitivizmom.
anonymous anonymous 17:00 23.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

aureus
Bili Piton
aureus

Je l' da bi mu dao preporuku?

Eh, preporuku
(Sorry, nisam izdržao)

Mislim da se Anonymous loše pokazao u ovoj situaciji, i to nije prvi put, ali pružimo mu priliku - možda može...i gore.
Може .....и горе .....а може и .......доле.c_h.arlie c_h.arlie 17:08 23.04.2018

Re: Koprofagija

Bili Piton
tyson
To tebi i Vučićeviću smeta? E, pa to mi je sporno.

Ono što je najtragičnije je to da je taj som (budući da je, iako glup ko kurac, i dalje onako seljački lukav) verovatno već sebi pohranio parice da zbriše u Rusiju, kad jednom dodje vreme za svodjenje računa. A ono dodje pre ili kasnije.

Što se vojvode tiče, on neprekidno postavlja nove i nove standarde dna u Srbiji. Pitate se otkud se pomalja sav taj pinkovsko-informersko-hepijevski šljam, i ne samo da se pomalja već ide direktno na pozicije uticaja? Sve je to višestruko ohrabreno i podstaknuto vojvodinim jedinstvenim primitivizmom.

Ko je taj som ?
Bili Piton Bili Piton 17:12 23.04.2018

Re: Koprofagija

c_h.arlie

Ko je taj som ?


Urednik onog lizguz papira. Pazi malo na radnju, zaboga.
c_h.arlie c_h.arlie 17:16 23.04.2018

Re: Koprofagija

Bili Piton
c_h.arlie

Ko je taj som ?


Urednik onog lizguz papira. Pazi malo na radnju, zaboga.

Ja te splačine ne mogu da pratim niti indirektno.
Danas nešto raduckao, pomagao mi jedan drugar ... pa on malo, malo ... jesi gledao Pinkovo ovo, Pinkovo ono, jesi gledao na Hepiju kod Marića ovo i ono ... a ja kipim ko ekspres lonac da mu odgovorim ... ne znam kako sam se suzdržao da mu kažem da ta sranja ne gledam.
A jbg, nije loš čovek, ali siromah - ima samo tih nekoliko program na TV, nema kabl itd... - i onda gleda ta sranja.
anonymous anonymous 17:20 23.04.2018

Re: Koprofagija

tyson


Ne razumem, šta ti hoćeš od države Srbije, njenih institucija, i srpskog društva uopšte? Da se spusti na nivo nabrojanih? Šta tebi smeta, što smo bolji od njih?
Pa to sam hteo da čujem od tebe Tajsone.

I od tebe i drugih sa bloga.

Ničim izazvan (?) ističeš - mi smo bolji od drugih.

Tasa, ja i još po neki ....sve vreme to tvrdimo - a proglašavamo se za fašiste, nacionaliste .....i ne znam šta.

Prihvatiću sve tvoje argumente .... i priznaću da sam u svemu grešio.....

.....ako istraješ u ovoj tvrdnji i braniš je do kraja - principijelno .

Međutim .....sumnjam .....izletelo ti je to ...... nekontrolisano.


Usput


Hvala za lekciju o promeni kroz padeže.

Nauči se ipak, ponešto i ovde na blogu.
anonymous anonymous 17:24 23.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

Bili Piton
aureus

Ponekad mi se čini da ti je krivo zbog podrške koju dobijaju pojedini blogeri skloni vulgarnostima tog tipa.


Dadada, cokće se ovde i zgražava nad Krkarovim prostaklucima, kad, vidi vraga - prostakluk promeni politički smer i odmah sve košer.

Providno. I pomalo jadno.


O tome šta je jadno - treba mi malo vremena da bih napisao, ali odgovoriću ti.

tyson tyson 17:45 23.04.2018

Re: Koprofagija

Pa to sam hteo da čujem od tebe Tajsone.

I od tebe i drugih sa bloga.

Ničim izazvan (?) ističeš - mi smo bolji od drugih.

Tasa, ja i još po neki ....sve vreme to tvrdimo - a proglašavamo se za fašiste, nacionaliste .....i ne znam šta.

Prihvatiću sve tvoje argumente .... i priznaću da sam u svemu grešio.....

.....ako istraješ u ovoj tvrdnji i braniš je do kraja - principijelno .

Međutim .....sumnjam .....izletelo ti je to ...... nekontrolisano.

Daj ne mlati majke ti, kako kažu u Kraljevu.

Kad smo u nečemu bolji, bolji smo; kad nismo - nismo. Kako od okruženja (za koje mi puca patka; Jugoslavija ne postoji već 27 godina), tako i od ostatka sveta. Mitologiju van zabavno-antropoloških okvira prezirem, podjednako kao i generalizaciju na nacionalnom nivou; po tom pitanju se ne nadaj ničemu dobrom .

tyson tyson 17:48 23.04.2018

Re: Koprofagija

Bili Piton
tyson
To tebi i Vučićeviću smeta? E, pa to mi je sporno.


Ono što je najtragičnije je to da je taj som (budući da je, iako glup ko kurac, i dalje onako seljački lukav) verovatno već sebi pohranio parice da zbriše u Rusiju, kad jednom dodje vreme za svodjenje računa. A ono dodje pre ili kasnije.

Ništa se ne brini, ta somina odavno aktivno učestvuje u podeli plena. Svo to lajanje je samo dimna zavesa. Sve što ta ekipa, taj nesoj radi je isključivo zbog novca, od vrha do samog dna.


anonymous anonymous 18:04 23.04.2018

Re: Koprofagija

tyson
Pa to sam hteo da čujem od tebe Tajsone.

I od tebe i drugih sa bloga.

Ničim izazvan (?) ističeš - mi smo bolji od drugih.

Tasa, ja i još po neki ....sve vreme to tvrdimo - a proglašavamo se za fašiste, nacionaliste .....i ne znam šta.

Prihvatiću sve tvoje argumente .... i priznaću da sam u svemu grešio.....

.....ako istraješ u ovoj tvrdnji i braniš je do kraja - principijelno .

Međutim .....sumnjam .....izletelo ti je to ...... nekontrolisano.

Daj ne mlati majke ti, kako kažu u Kraljevu.

Kad smo u nečemu bolji, bolji smo; kad nismo - nismo. Kako od okruženja (za koje mi puca patka; Jugoslavija ne postoji već 27 godina), tako i od ostatka sveta. Mitologiju van zabavno-antropoloških okvira prezirem, podjednako kao i generalizaciju na nacionalnom nivou; po tom pitanju se ne nadaj ničemu dobrom .
Ja mislio ti negde u svetu, a ti iz ....Kraljeva.
tyson tyson 18:10 23.04.2018

Re: Koprofagija

Ja mislio ti negde u svetu, a ti iz ....Kraljeva.

Kraljevo je svet!


anonymous anonymous 18:12 23.04.2018

Re: Koprofagija

tyson
Ja mislio ti negde u svetu, a ti iz ....Kraljeva.

Kraljevo je svet!Ako ti je to svet - onda su ti uski horizonti.


Bili Piton Bili Piton 18:16 23.04.2018

Re: Koprofagija

Kraljevo ima i Lokalni front, što ga iz mesta svrstava u my good books.
anonymous anonymous 18:18 23.04.2018

Re: Koprofagija

Bili Piton
Kraljevo ima i Lokalni front, što ga iz mesta svrstava u my good books.


Ko su ti sad pa ti....

Nekakva gerila.
gedza.73 gedza.73 19:19 23.04.2018

Re: Koprofagija

tyson
Daj ne mlati majke ti, kako kažu u Kraljevu.


Bate, bate... Batemburg.


Ja sam u Kraljevu 'peko' jedan zanat.

dragosevacprekosutra dragosevacprekosutra 19:22 23.04.2018

Re: Koprofagija

Sve što ta ekipa, taj nesoj radi je isključivo zbog novca, od vrha do samog dna.


sto u zuto doba, jel' da, uopste nije bio slucaj.

tyson tyson 19:30 23.04.2018

Re: Koprofagija

dragosevacprekosutra
Sve što ta ekipa, taj nesoj radi je isključivo zbog novca, od vrha do samog dna.


sto u zuto doba, jel' da, uopste nije bio slucaj.


Ne zaboravi i vreme Turaka, a ni Rimsko carstvo.

Što sve, jel'da, opravdava ovaj šljam koji danas dezintegriše Srbiju u svakom mogućem smislu.


anonymous anonymous 19:31 23.04.2018

Re: Koprofagija

dragosevacprekosutra
Kraljevo ima i Lokalni front, što ga iz mesta svrstava u my good books.


a jel imaju i afeze
Ne,imaju socijalistički podmladak.
anonymous anonymous 19:33 23.04.2018

Re: Koprofagija

gedza.73
tyson
Daj ne mlati majke ti, kako kažu u Kraljevu.


Bate, bate... Batemburg.


Ja sam u Kraljevu 'peko' jedan zanat.Mora da si vozio kamion.
dragosevacprekosutra dragosevacprekosutra 19:34 23.04.2018

Re: Koprofagija

Ne zaboravi i vreme Turaka, a ni Rimsko carstvo.

Što sve, jel'da, opravdava ovaj šljam koji danas dezintegriše Srbiju u svakom mogućem smislu.


ah tako ocekivani, zuti, odgovor.

(nema veze sto smo mi krali, strasno je sto i ovi to sad rade).
anonymous anonymous 19:37 23.04.2018

Re: Koprofagija

tyson
dragosevacprekosutra
Sve što ta ekipa, taj nesoj radi je isključivo zbog novca, od vrha do samog dna.


sto u zuto doba, jel' da, uopste nije bio slucaj.


Ne zaboravi i vreme Turaka, a ni Rimsko carstvo.

Što sve, jel'da, opravdava ovaj šljam koji danas dezintegriše Srbiju u svakom mogućem smislu.
A kada ti uskoro dovedu 2-3 fabrike u Kraljevo.....aureus aureus 20:11 23.04.2018

Re: Koprofagija

anonymous

A kada ti uskoro dovedu 2-3 fabrike u Kraljevo.....

За двије, најкасније двије и по године. А свака ће запослити у првој фази 500 до 1000 људи. (Правим паузу и намјештам наочаре.)

Јесу ли у Србији још увијек комунисти на власти? Кад видим како министри и премијери отварају приватне фабрике, почешем се по глави и погледом потражим друга Џемала Биједића. Није у реду да друг Вучић отвара фабрике, а да се друга Биједића нико не сјети, к'о да је шугав.

Опет, отварао не отварао, сјећамо се сви да су СПС и СРС кадри да уназаде земљу за више деценија призивањем дуготрајних и тешких међународних санкција.
gedza.73 gedza.73 20:32 23.04.2018

Re: Koprofagija

anonymous
Mora da si vozio kamion.

Znam neke kamiondžije iz Kv i okoline ali ako si mislio na JNA tamo sam već otišao sa kamionskom kategorijom.

Šoferski zanat sam počeo sa fuler menjačom (nema sinhron) i motornom kočnicom (nožnom, da se ne upali 'klasična' od upotrebe na nizbrdici).
Posle na ZF sa elektromagnetnom, pa sa motornom retarderom (4+4, 3+3), automatik.

Ali nisam šofer, to sam manje više pokupio uz put (na disk tahograf, nemam karticu).


Kad sam već kod vožnje meni je jedna od osnovnih veština posedovanje bar B kategorije. Kod vožnje jedna od najbitnijih stvari je neugrožavanje drugih učesnika (sad sam k'o onaj Rebić potparol).

Jel' moguće da toliko ljudi ne zna čemu služi unutrašnja traka u kružnom toku a da još manje njih zna za žmigavac?

Ko zna koliko sam puta psovao u sebi nekog doktora i ne znajući da je čovek koji kretenski i amaterski drži ceo spoljni krug kružnog toka od početka do kraja iš'o u školu skoro dve decenije.

Mis'm razumem ja da ne može neko baš sve da zna al' bem mu lušu ako pacijent mora da zna gramatiku latinskog pitam se da li je toliko teško izučiti osnove pravopisa u saobraćaju.

p.s.
Poput neznalica za volanom me nerviraju i kreteni koji misle da su vrhunski vozači ako stisnu papučicu gasa do kraja.
tyson tyson 21:11 23.04.2018

Re: Koprofagija

dragosevacprekosutra
Ne zaboravi i vreme Turaka, a ni Rimsko carstvo.

Što sve, jel'da, opravdava ovaj šljam koji danas dezintegriše Srbiju u svakom mogućem smislu.


ah tako ocekivani, zuti, odgovor.

(nema veze sto smo mi krali, strasno je sto i ovi to sad rade).

Da.

vrabac_onaj vrabac_onaj 22:11 23.04.2018

Re: Koprofagija

Moram priznati da je u ovom slučaju teško odabrati stranu - koliko god mi ovo pseto od Vučićevića bilo odvratno.
blogovatelj blogovatelj 03:53 24.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

2. A sad i nešto pismeniji uradak glavnog i odgovornog urednika najtiražnijih dnevnih novina u Srbiji:


Gospode! Mene je sramota od onoga što on piše.
blogovatelj blogovatelj 03:54 24.04.2018

Re: Je l' jel isto što i jer?

Oprostićeš mu vulgarnost pošto je pokazao pronicljivost i realizam.


blogovatelj blogovatelj 04:03 24.04.2018

Re: Koprofagija

Ko je taj som ?


"iako glup ko kurac, i dalje onako seljački lukav"

Ja u ovom opisu vidim i tebe.
blogovatelj blogovatelj 04:05 24.04.2018

Re: Koprofagija

Tasa, ja i još po neki ....sve vreme to tvrdimo - a proglašavamo se za fašiste, nacionaliste


Zašto neko ne bi mogao biti fašista i istovremeno tvrditi da smo bolji od drugih?
I da razjasnim, više zbog Tase, manje zbog tebe - ja ovim nisam rekao da ste vi fašisti.
tasadebeli tasadebeli 08:34 24.04.2018

Re: Koprofagija

blogovatelj

Ko je taj som ?"iako glup ko kurac, i dalje onako seljački lukav"

Ja u ovom opisu vidim i tebe.А ја, брате Блоги, прво и пре свих осталих у овом опису видим себе.

А ти себе?

Мени, бре, овај свет и људи око мене некако као оне шатре по вашарима са огледалима у којима видиш у више примерака свој сопствени мултипликовани и изломљени лик.

Zašto neko ne bi mogao biti fašista i istovremeno tvrditi da smo bolji od drugih?
I da razjasnim, više zbog Tase, manje zbog tebe - ja ovim nisam rekao da ste vi fašisti.Због онога изнад што ти изнад написах зато и верујем да у ствари нико од нас овде на овом Блогу није фашиста по идеолошком опредељењу. Ни по политичком. Само се неки фолирају нервирајући све нас остале.

Микролошки фашизам као темељна поставка тоталитаризма Њу Ејџа у технолошки хипертрофираној и хиперубрзаној комуникацији тог Новог Доба међу људима је нешто друго.

То је појава израсла на појединачном менталном склопу, кућном васпитању, образовању и животним околностима у којима се свако од нас затекао у датом тренутку.

Тренутку Времена које тече. За некога као река, за некога као поток.

Али тече... Не стоји... Као онај стари Грк Панта...


stefan.hauzer stefan.hauzer 13:38 24.04.2018

Re: Koprofagija

vrabac_onaj
Moram priznati da je u ovom slučaju teško odabrati stranu - koliko god mi ovo pseto od Vučićevića bilo odvratno.


kada je u pitanju stvar, koja god, iza koje stoji Vučićević, meni nije potrebno da znam koga napada, da bih mu se suprostavio. Takvim ljudima se treba suprostaviti, bilo kad i bilo gde, i kad su upravu, jer oni nemaju kočnice.
tyson tyson 14:45 24.04.2018

Re: Koprofagija

vrabac_onaj
Moram priznati da je u ovom slučaju teško odabrati stranu - koliko god mi ovo pseto od Vučićevića bilo odvratno.

Ko je tačno druga strana...? Nisam siguran da razumem.


nsarski nsarski 14:51 24.04.2018

Re: Koprofagija

Takvim ljudima se treba suprostaviti, bilo kad i bilo gde, i kad su upravu, jer oni nemaju kočnice.

Never give a sucker an even break!
vrabac_onaj vrabac_onaj 20:11 24.04.2018

Re: Koprofagija

stefan.hauzer
vrabac_onaj
Moram priznati da je u ovom slučaju teško odabrati stranu - koliko god mi ovo pseto od Vučićevića bilo odvratno.


kada je u pitanju stvar, koja god, iza koje stoji Vučićević, meni nije potrebno da znam koga napada, da bih mu se suprostavio. Takvim ljudima se treba suprostaviti, bilo kad i bilo gde, i kad su upravu, jer oni nemaju kočnice.


Pa u ovom slučaju je jasno koga napada. Ne bih se ja tu mešao. Oni tako lepo zaslužuju jedni druge.

tyson
vrabac_onaj
Moram priznati da je u ovom slučaju teško odabrati stranu - koliko god mi ovo pseto od Vučićevića bilo odvratno.

Ko je tačno druga strana...? Nisam siguran da razumem.


Pogledati odgovor Hauzeru.
blogovatelj blogovatelj 03:24 25.04.2018

Re: Koprofagija

А ја, брате Блоги, прво и пре свих осталих у овом опису видим себе.


Ti niti si glup, niti seljački lukav.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 21:32 26.04.2018

Re: Koprofagija

sto u zuto doba, jel' da, uopste nije bio slucaj.

oni su krali iz ideala.
tetkino tetkino 20:36 22.04.2018

Evolucija

Priča kaže, bila jednom jedna životinja i imala 2 ćerke.
Jedna će postati majka svih šimpanzi, a druga majka svih ljudi.

1 generaciju ranije bili su jedno, a onda više nisu.

Tako i sa jezicima, mante se stalnog vraćanja točka unazad.

Bio jednom jedan jezik, pa se razlio u 4-5.
Sad čuvaj i neguj svoj krak i mani se ostalih.

Da li će taj tvoj potok da nestane ko ponornica, da ostane mali i kržljav, da bude jak i snažan ili se ponovo malo niže ulije u neku reku, možda onu istu iz koje je potekao - to je na nekim budućim generacijama da kažu, naše je da da učimo koliko možemo, da ga deci ostavimo u iole pristojnom stanju.
Jukie Jukie 21:10 22.04.2018

Re: Evolucija

nemo potok beži, ko zna čemu teži,
možda grobu svome, moru hlađanome
tasadebeli tasadebeli 20:07 23.04.2018

Re: Evolucija и глотофагија

tetkino

Tako i sa jezicima, mante se stalnog vraćanja točka unazad.

Bio jednom jedan jezik, pa se razlio u 4-5.
Sad čuvaj i neguj svoj krak i mani se ostalih.

Da li će taj tvoj potok da nestane ko ponornica, da ostane mali i kržljav, da bude jak i snažan ili se ponovo malo niže ulije u neku reku, možda onu istu iz koje je potekao - to je na nekim budućim generacijama da kažu, naše je da da učimo koliko možemo, da ga deci ostavimo u iole pristojnom stanju.


Jukie

nemo potok beži, ko zna čemu teži,
možda grobu svome, moru hlađanomeКо то од нас смртних бесловесних данас може знати?

Знаће будуће генерације, што рече Теткино.

Рачуна се да је један језик изумро онда када умре и последњи његов говорник.

Али изумирање заједнице која је тај језик користила као свој матерњи језик обично почиње много, много раније.


aureus aureus 21:38 23.04.2018

Re: Evolucija

Jukie
nemo potok beži, ko zna čemu teži,
možda grobu svome, moru hlađanome

Sad ja.

Evo jedne zanimljive pjesme čuvenog srpskog pjesnika Mehmedalije Maka Dizdara koju valja naučiti do sutra ujutru.
Sutra pitam.
ZAPIS O LOVU

Neka se sjajna voda budi u jasnom sjajnom ozoru
iz svog dubokog sna i teče nekoj
dalekoj rijeci nekom
umornom
moru

neko nejako lane posrće kroz zlatnozelenu goru
i neće da stane dok ne pristane
svom bistrom
izvoru

Jedna smetena košuta žuri kroz neke žute vriježe
tražeći nestali šapat tražeći davne dane što
bježi kroz tavne trave kroz tavne
mreže

Vidim ljeljena onog što pati kad prati oči one srne
i slijediće ih omamljen tako sve dok
sve dok mu koraci
ne ucrneJedan konjik velik osvaja vrele prostore nespokoja
Lijep Slijep od želje Nijem
Bez glasa on gazi za lavežom pasa
Što urla što žedno diše i
kidiše u krv budućeg
razboja

Vidim sve to u jednom trenu U suncu ovog dana
Kao na dogledu
dlana

I
Znam da nikada onaj gladni harni vrutak neće ući
u daleko ono ušće u svoj krotki kutak
da nikada zagrliti neće svoj čisti
bjelutak

Košuta brižna više nikada neće čuti onaj mali glas
što pred njom ide što prati je kroz vlati
što nikada neće reći
mati

Na stijenu onu propreti ljeljen neće se nikada više
na onaj zelen zov
one zelene kiše
odazvatiNi konjik tragač veliki u sjajnom bojnom odijelu
usred sjajne tragačke svite nikad
odapeti neće iz sulice vite
onu ubojnu
strijelu

Jer u tom jednom jedinom trenu u tom magnovenju kad
sobom obuzeti bjehu goniči svi
i sasvim
sami

Te strane lovceulovih u nevidime konce ja kovač Grubač
i vjerno upisah i smjerno narisah
u ove vele
u bijele u kami
myredneckself myredneckself 01:06 24.04.2018

Tuga, ima jedan jezik,

pa Želim da vam ispričam priču, (ovako se zove knjiga Cristine Calderón), ili originalno na Yagan jeziku, Hai Kur Mamashu Shis.
tasadebeli
Рачуна се да је један језик изумро онда када умре и последњи његов говорник.

Emelinda Acuña i njena zaova Cristina Calderón (1928) su poslednje osobe koje su govorile Yaghan jezikom na Tiera del Fuego.
Emelinda je umrla 2005. a podaci govore da je Cristina 2017. još uvek bila među živima. Nadam se da je i dalje tako, a da će njena unuka čuvati Yaghan jezik.

Mamihlapinatapai je moja omiljena reč na tom jeziku. Kratko, jasno i koncizno o jednoj relaciji. Na svim drugim jezicima je potrebno mnogo više reči i slova.
blogovatelj blogovatelj 04:12 24.04.2018

Re: Evolucija

nemo potok beži, ko zna čemu teži,
možda grobu svome, moru hlađanome


"I rijeka nije bila rijeka u samom pocetku i nije nuzno da ne bude ponornica do kraja"
Bili Piton Bili Piton 20:44 24.04.2018

Re: Tuga, ima jedan jezik,

myredneckself


Ecco la donna!
tasadebeli tasadebeli 21:21 22.04.2018

Петиције и декларације

Декларација о заједничком језику - 9 000 потписа.

Петиција за спас Хиподрома код Цареве ћуприје - 15 000 потписа.

А кренули смо касније... Ми са петицијом за спас Хиподрома.

Толико о декларацијама и петицијама.

Што се мене тиче, може свако свој језик да назива како год хоће. Може и српскохрватски/хрватскосрпски.

Јер је српскохрватски/хрватскосрпски ионако био само административни прописани назив за читав скуп сродних говора од Сутле до Куманова и од границе са Мађарском до Јадрана. (Др Ранко Бугарски у својој књизи Смрт језика)

А колико видим из овог интервјуа, мој добри, поштовани, али и помало остарели професор се грози сваког прописивања када је језик у питању. Па ме зато и чуди његов потпис на тој Декларацији о заједничком језику. Још је убедио и свог дугогодишњег пријатеља и ментора Ноама Чомског да се ту потпише не приказујући му све могуће дневно-политикантске последице по српску културу и језик које та Декларација о заједничком језику може да донесе.

Углавном, да скратим ову причу:

Ја ћу тај свој матерњи језик свакако и даље називати српски језик јер су га Срби тако називали и пре настанка Југославије.

А и зато што су творци те Декларације преварили старе поштоване и угледне професоре подмећући им незахвалну улогу да са научне стране бране Декларацију о заједничком језику, али су при томе добрано сакрили своје политикантске циљеве које су имали на уму пишући ту Декларацију о заједничком језику. (ЛИНК)

Што се мене тиче, то је и најогавније у свему томе. Преварити и дискредитовати угледне професоре на тај начин укључујући их у дневно-политикантска препуцавања и шутирање некада заједничке, а сада увелико цркнуте, регионске кобиле зване Југославија у циљу постизања сопствених интереса. Мање политичких, више материјалних.

Зато покретање те Декларације о заједничком језику и јесте најобичнији политикантски чин, производ једног кафанско-цицварићевког менталног склопа.


EDIT:

Пројекат "Језици и национализми" који је и покренуо Декларацију о заједничком језику резултат је сарадње следећих организација:

- PEN Centar BiH iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina
- Udruženje Krokodil iz Beograda, Srbija
- Centar za građansko obrazovanje (CGO) iz Podgorice, Crna Gora
- Udruga Kurs iz Splita, Hrvatska

Мислим, мени као Србину и говорнику и кориснику српског језика би много све то боље звучало да су тај пројекат у Београду подржали:

- Институт за српски језик при САНУ

- Друштво за српски језик и књижевност

- Матица српска

- Одбор за стандардизацију српског језика

него некакво фантомско удружење

Крокодил
.

(К'о ДБ-овци што су правили оне фантомске фирме типа Опера, па онда ванинституционално оперисали кроз њих.)


А великодушни донатори пројекта су:

- Allianz Kulturstiftung – Berlin
- Forum ZFD – Beograd
- Accion Cultural Espanola


ЛИНКЛИНКЛИНК


Било би лепо још када би нам организатори читавог пројекта транспарентно (надасве транспарентно!) приказали колико је новца за тај пројекат добијено из иностранства и коме су, како и у чије џепове ти новци отишли.

Мене то питање много више копка од псеудолингвистичких паравана којима се Декларација о заједничком језику заклања користећи при томе имена угледних и поштованих лингвиста из Србије и иностранства.

Зато што су мене одавно научили да у међународним односима не постоји никаква љубав и алтруизам, него се гледа само пуки сопствени интерес и ништа више.
Bili Piton Bili Piton 22:11 22.04.2018

Re: Петиције и декларације

Па ме зато и чуди његов потпис на тој Декларацији о заједничком језику. Још је убедио и свог дугогодишњег пријатеља и ментора Ноама Чомског да се ту потпише не приказујући му све могуће дневно-политикантске последице по српску културу и језик које та Декларација о заједничком језику може да донесе.


Znači, politikanti prevarili naivnog Bugarskog a ovaj dalje Čomskog? Pa onda su obojica retardirani, u šta mi je baš-baš vrlo teško da poverujem. Pre će biti da se ona crvena krpa koju profesor pominje ne vidi samo u Hrvatskoj, već šire. Ali to je sve već pokriveno u razgovoru, da ne ponavljam - govori se tu (gle čuda) čak i o posledicama po srpsku kulturu, samo kroz mnogo oštriji i realniji objektiv.


Medjutim, sve je pod kontrolom. Otpisali smo mišljenje stručnjaka kao naivno, manipulantsko, kao posledicu obmanutosti, senilnosti, ili čega već. Ništa novo, i ništa posebno srpsko u tome - što reče ona neka britanska budala povodom Bregzita - "Experts? "We're sick of experts".
c_h.arlie c_h.arlie 22:25 22.04.2018

Re: Петиције и декларације

Bili Piton
Па ме зато и чуди његов потпис на тој Декларацији о заједничком језику. Још је убедио и свог дугогодишњег пријатеља и ментора Ноама Чомског да се ту потпише не приказујући му све могуће дневно-политикантске последице по српску културу и језик које та Декларација о заједничком језику може да донесе.


Znači, politikanti prevarili naivnog Bugarskog a ovaj dalje Čomskog? Pa onda su obojica retardirani, u šta mi je baš-baš vrlo teško da poverujem. Pre će biti da se ona crvena krpa koju profesor pominje ne vidi samo u Hrvatskoj, već šire. Ali to je sve već pokriveno u razgovoru, da ne ponavljam - govori se tu (gle čuda) čak i o posledicama po srpsku kulturu, samo kroz mnogo oštriji i realniji objektiv.


Medjutim, sve je pod kontrolom. Otpisali smo mišljenje stručnjaka kao naivno, manipulantsko, kao posledicu obmanutosti, senilnosti, ili čega već. Ništa novo, i ništa posebno srpsko u tome - što reče ona neka britanska budala povodom Bregzita - "Experts? "We're sick of experts".

Bio Britanac budala ili ne, ali nijednom Britancu nije palo na pamet da engleski jezik naziva zajedničkim.
Ono što čak ni britanskim budalama ne pada na pamet (da se odriču svoga jezika), je tako uobičajeno među srpskim ekspertima.
tasadebeli tasadebeli 22:31 22.04.2018

Re: Петиције и декларације

Bili Piton
Па ме зато и чуди његов потпис на тој Декларацији о заједничком језику. Још је убедио и свог дугогодишњег пријатеља и ментора Ноама Чомског да се ту потпише не приказујући му све могуће дневно-политикантске последице по српску културу и језик које та Декларација о заједничком језику може да донесе.


Znači, politikanti prevarili naivnog Bugarskog a ovaj dalje Čomskog? Pa onda su obojica retardirani, u šta mi je baš-baš vrlo teško da poverujem. Pre će biti da se ona crvena krpa koju profesor pominje ne vidi samo u Hrvatskoj, već šire. Ali to je sve već pokriveno u razgovoru, da ne ponavljam - govori se tu (gle čuda) čak i o posledicama po srpsku kulturu, samo kroz mnogo oštriji i realniji objektiv.


Medjutim, sve je pod kontrolom. Otpisali smo mišljenje stručnjaka kao naivno, manipulantsko, kao posledicu obmanutosti, senilnosti, ili čega već. Ništa novo, i ništa posebno srpsko u tome - što reče ona neka britanska budala povodom Bregzita - "Experts? "We're sick of experts".И ти миксујеш лингвистику и политику?

Односно, лингвистику и политикантство?

Са лингвистичке тачке ја и не спорим да све то од Сутле до Куманова и од мађарске граноце до Јадрана није један језик са мноштво различитих говора и чак четири културна центра (Загреб, Подгорица, Сарајево, Београд).

Ту заиста ништа није спорно.

Као што није спорно да свако свој језик може да назива како хоће.

А то што се у лингвистичке чињенице меша политика (извини, политикантство) због пуких материјалних интереса покретача Декларације, то је сада већ други пар опанака... Хм, да, опанака...

Па се тако, уз коришћење некакве медијски наметнуте и сада, после 30 година од распада СФРЈ, већ потпуно бесмислене југоносталгије људи позивају на потписивање Декларације која, између осталог, треба да утиче и на институције у Србији које се баве српским језиком и на њихове започете пројекте на српском језику без гледања у туђу авлију шта то раде комшије.

И без тражења дозволе од тих истих комшија да уопште нешто паметно кроз институције и радимо на свом српском језику као што је то био случај до распада СФРЈ.

Укратко, Били, главни разлог због којег ја, за разлику од професора Бугарског, одбијам ову Декларацију јесте што у будућности, ближој или даљој, немам намеру да предајем некакав заједнички језик, југословенски језик, БХС језик (баш ме занима како ће ту да угурају сада Црногорце), или опет српскохрватски језик.

За Србе и српски језик на којем се у Србији ради институционално и који би требало да важи за све Србе на овом свету ма где живели, све су то бесмислене приче.

И непотребне, што је најважније, јер имамо много тога да урадимо кроз институције на том нашем српском језику па су овакве ствари попут те Деклатације само скретање пажње са много важнијих ствари које су пред нама када је у питању српски језик.

И због тога не треба уопште да нас занима шта о томе мисле сви Шацингери Европске уније. (ЛИНК)

Ми имамо свој пут, па коме се не свиђа, шта ћемо му ми.

Ни мени се много штошта не свиђа ни у енглеском језику (највише онај глобиш као лингва франка читаве планете), ни у немачком, па не држим вакелу енглеским и немачким лингвистима.
aureus aureus 22:36 22.04.2018

Re: Петиције и декларације

Bili Piton
politikanti prevarili naivnog Bugarskog

Ајде њега, него што су превеслали и Ивана Клајна. Он, чини ми се, сматра да босански и црногорски уопште не постоје.

Али...Декларација о заједничком језику је доста кратка, па ју је можда најбоље прво прочитати.

Текст декларације:

Suočeni s negativnim društvenim, kulturnim i ekonomskim posljedicama političkih manipulacija jezikom i aktualnih jezičnih politika u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, mi, doljepotpisani, donosimo

DEKLARACIJU O ZAJEDNIČKOM JEZIKU

Na pitanje da li se u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji upotrebljava zajednički jezik – odgovor je potvrdan.

Riječ je o zajedničkom standardnom jeziku policentričnog tipa – odnosno o jeziku kojim govori više naroda u više država s prepoznatljivim varijantama – kakvi su njemački, engleski, arapski, francuski, španjolski, portugalski i mnogi drugi. Tu činjenicu potvrđuju štokavica kao zajednička dijalekatska osnovica standardnog jezika, omjer istoga spram različitoga u jeziku i posljedična međusobna razumljivost.

Korištenje četiri naziva za standardne varijante – bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski – ne znači da su to i četiri različita jezika.

Inzistiranje na malom broju postojećih razlika te nasilnom razdvajanju četiri standardne varijante dovodi do niza negativnih društvenih, kulturnih i političkih pojava, poput korištenja jezika kao argumenta za segregaciju djece u nekim višenacionalnim sredinama, nepotrebnih ”prevođenja” u administrativnoj upotrebi ili medijima, izmišljanja razlika gdje one ne postoje, birokratskih prisila, kao i cenzure (te nužno auto-cenzure), u kojima se jezično izražavanje nameće kao kriterij etno-nacionalne pripadnosti i sredstvo dokazivanja političke lojalnosti.

Mi, potpisnici ove Deklaracije, smatramo da

*činjenica postojanja zajedničkog policentričnog jezika ne dovodi u pitanje individualno pravo na iskazivanje pripadnosti različitim narodima, regijama ili državama;
*svaka država, nacija, etno-nacionalna ili regionalna zajednica može slobodno i samostalno kodificirati svoju varijantu zajedničkog jezika;
*sve četiri trenutno postojeće standardne varijante ravnopravne su i ne može se jedna od njih smatrati jezikom, a druge varijantama tog jezika;
*policentrična standardizacija je demokratski oblik standardizacije najbliži stvarnoj upotrebi jezika;
*činjenica da se radi o zajedničkom policentričnom standardnom jeziku ostavlja mogućnost svakom korisniku da ga imenuje kako želi;
*između standardnih varijanti policentričnog jezika postoje razlike u jezičnim i kulturnim tradicijama i praksama, upotrebi pisma, rječničkom blagu kao i na ostalim jezičnim razinama, što mogu pokazati i različite standardne varijante zajedničkog jezika na kojima će ova Deklaracija biti objavljena i korištena;
*standardne, dijalekatske i individualne razlike ne opravdavaju nasilno institucionalno razdvajanje, već naprotiv, doprinose ogromnom bogatstvu zajedničkog jezika.


Stoga, mi, potpisnici ove Deklaracije, pozivamo na

*ukidanje svih oblika jezične segregacije i jezične diskriminacije u obrazovnim i javnim ustanovama;
*zaustavljanje represivnih, nepotrebnih i po govornike štetnih praksi razdvajanja jezika;
*prestanak rigidnog definiranja standardnih varijanti;
*izbjegavanje nepotrebnih, besmislenih i skupih ”prevođenja” u sudskoj i administrativnoj praksi kao i sredstvima javnog informiranja;
*slobodu individualnog izbora i uvažavanje jezičnih raznovrsnosti;
*jezičnu slobodu u književnosti, umjetnosti i medijima;
*slobodu dijalekatske i regionalne upotrebe;
*i, konačno, slobodu ”miješanja”, uzajamnu otvorenost te prožimanje različitih oblika i izričaja zajedničkog jezika na sveopću korist svih njegovih govornika.

..............................................................................


Јер тек кад се све прочита онда се може коментарисати.
Безвезе је, рецимо, питати ко ће мени да забрани да свој језик именујем како мени паше ако у самој Декларацији стоји:

"činjenica da se radi o zajedničkom policentričnom standardnom jeziku ostavlja mogućnost svakom korisniku da ga imenuje kako želi".
tasadebeli tasadebeli 22:38 22.04.2018

Re: Петиције и декларације

c_h.arlie

Bio Britanac budala ili ne, ali nijednom Britancu nije palo na pamet da engleski jezik naziva zajedničkim.
Ono što čak ni britanskim budalama ne pada na pamet (da se odriču svoga jezika), je tako uobičajeno među srpskim ekspertima.


Немају Британци (и сви остали англофони на овом свету) експерте нашег домаћег типа, па да се колико већ сутра проглашава некакав шкотски, аустралијски, канадски, амерички језик,... поред, хвала богу, још увек живог и здравог енглеског језика.

Такви наши "експерти" то само код нас воле тако да се шорају српским језиком као да им је њихов бабо то оставио у приватну имовину, само њима и никоме више међу Србима.

И зато и кличем из свег гласа:

Fridoooooom!!!

Bili Piton Bili Piton 22:38 22.04.2018

Re: Петиције и декларације

c_h.arlie

Bio Britanac budala ili ne, ali nijednom Britancu nije palo na pamet da engleski jezik naziva zajedničkim.
Ono što čak ni britanskim budalama ne pada na pamet (da se odriču svoga jezika), je tako uobičajeno među srpskim ekspertima.


Eh, da ih gledaš i slušaš svaki dan, pitao bi se u čudu: "Ma je li ovo autošovinizam majka mu stara?"

Nije "autošovinizam", nego se tamo kritika (oštra, brutalna, čak gadljiva) sopstvene stvarnosti ne smatra automatski za izdaju nacionalnih interesa, kao kod nas, Hrvata i drugih malih naroda kojima osećaj ponosa curi iz ušiju, već ostaje upravo i samo ono što jeste - kritika.


c_h.arlie c_h.arlie 22:46 22.04.2018

Re: Петиције и декларације

Bili Piton
c_h.arlie

Bio Britanac budala ili ne, ali nijednom Britancu nije palo na pamet da engleski jezik naziva zajedničkim.
Ono što čak ni britanskim budalama ne pada na pamet (da se odriču svoga jezika), je tako uobičajeno među srpskim ekspertima.


Eh, da ih gledaš i slušaš svaki dan, pitao bi se u čudu: "Ma je li ovo autošovinizam majka mu stara?"

Nije "autošovinizam", nego se tamo kritika (oštra, brutalna, čak gadljiva) sopstvene stvarnosti ne smatra automatski za izdaju nacionalnih interesa, kao kod nas, Hrvata i drugih malih naroda kojima osećaj ponosa curi iz ušiju, već ostaje upravo i samo ono što jeste - kritika.Gluposti !
Ovde se ne govori o kritici, nego o politikanstvu.
Razlika nije nebitna.
Živeli srpski i engleski jezik.
Dok je srpskog jezika, biće i Srba.
Što više zajedničkog jezika, sve više drugih naroda na uštrb Srba.
Ne dajte se braćo Englezi !
Sa druge strane, kako me ne bi optuživao za šovinizam, nemam ništa protiv niti da Hrvati, muslimani, kao i ljudi iz Crne Gore, nastave da koriste srpski jezik.
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:47 22.04.2018

Re: Петиције и декларације

Јер тек кад се све прочита онда се може коментарисати.


Evo ja pročitao (ovo je valjda stoto jubilarno čitanje) i vidim politiku i nameru da se ime srpski izbaci.

činjenica da se radi o zajedničkom policentričnom standardnom jeziku ostavlja mogućnost svakom korisniku da ga imenuje kako želi


E fala im kad ostavljaju.

A da li je država korisnik jezika?
Šta treba da piše u ustavu Srbije, koji jezik je u upotrebi, srpski ili kodifikovana varijanta?
aureus aureus 22:49 22.04.2018

Re: Петиције и декларације

Охо, сад сам видио да су Декларацију потписали и Тарик Хаверић, политиколог из Сарајева, Нерзук Ћурак, такође политиколог из Сарајева, затим Енвер Казаз са Филозофског факултета у Сарајеву, а међу првим потписницима је и Дритан Абазовић, Албанац из Улциња и предсједник политичке организације УРА.
Bili Piton Bili Piton 22:51 22.04.2018

Re: Петиције и декларације

c_h.arlie

Ovde se ne govori o kritici, nego o politikanstvu.Ne, ovde se radi o kritici.

Koju ti i društvo ne volite da čujete, to mi je jasno, ali to ne umanjuje njenu suvu preciznost i njenu argumentaciju (vidi u tekstu).
c_h.arlie c_h.arlie 22:51 22.04.2018

Re: Петиције и декларације

hoochie coochie man
Јер тек кад се све прочита онда се може коментарисати.


Evo ja pročitao (ovo je valjda stoto jubilarno čitanje) i vidim politiku i nameru da se ime srpski izbaci.

činjenica da se radi o zajedničkom policentričnom standardnom jeziku ostavlja mogućnost svakom korisniku da ga imenuje kako želi


E fala im kad ostavljaju.

A da li je država korisnik jezika?
Šta treba da piše u ustavu Srbije, koji jezik je u upotrebi, srpski ili kodifikovana varijanta?

Ne daj se Huči !
Čuvaj mi srpski jezik do sutra, ja moram na spavanje.
c_h.arlie c_h.arlie 22:53 22.04.2018

Re: Петиције и декларације

Bili Piton
c_h.arlie

Ovde se ne govori o kritici, nego o politikanstvu.Ne, ovde se radi o kritici.

Koju ti i društvo ne volite da čujete, to mi je jasno, ali to ne umanjuje njenu suvu preciznost i njenu argumentaciju (vidi u tekstu).

Da !
Naslušao sam se ja takve 'suve' argumentacije u životu da ne bi stalo u 100 teretnih vagona.
Osvrni se ti malo izvan toga teksta.
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:54 22.04.2018

Re: Петиције и декларације

Ne daj se Huči !
Čuvaj mi srpski jezik do sutra, ja moram na spavanje.


:)

Ajd, ne brini, i na ćirilicu ću da pređem za tvoj miran san :)

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana