Literatura

Mišima i ja, čemu? (II)

vladimir petrovic RSS / 17.03.2009. u 09:06

 Mišima ne samo da je završavao svoje rukopise na vreme, radi predaje urednicima, već su ti rukopisi uvek bili čisti (za razliku od drugih autora, čiji su rukopisi često bilo nečitko škrabanje da su urednici morali da zapošljavaju specijaliste za dešifrovanje rukopisa tih autora). Naime, Mišima čak nije morao ni da prepisuje svoje radove. Njegovi izdavači se slažu da nikada nije ništa ispravljao: tekst je bio završen u njegovoj glavi pre nego što bi ga on ispisao svojim lepim rukopisom. Džon Nejten, prevodilac, poznanik i prvi biograf Mišimin

            Evo kraćih osvrta na romane «Zlatni paviljon» (naziv jednog budističkog manastira) i «Mornar koji je izneverio more», koji su inicirali moje posebno interesovanje za Jukija Mišimu.    

            1. «Zlatni paviljon» (Kinkakuji) važi za  jedno od Mišiminih najboljih dela. To je romansirana priča o istinitom događaju - paljenju prelepog budističkog hrama u Kjotu, od strane mladog monaha-iskušenika, 1950. godine. Originalni hram, podignut još 1397. godine, bio je nacionalno blago Japana, simbol vrhunca njegove kulture i istorije, te je njegova paljevina bila poprimila značaj nacionalne katastrofe.

           

Adaptacija slavnih događaja u romanima ili u pozorišnim komadima u Japanu je stara tradicija. Mišima je, pišući «Zlatni paviljon», hteo da d­a svoj doprinos toj tradiciji, ali to nije bio samo dug tradiciji, to je bilo nešto više, što je poticalo duboko iz njega samoga, iz ljubavi koju je osećao za "stara dobra vremena" u Japanu.

            Priča se razvija u obliku lične ispovesti mladića Mizogućija, od njegovog ranog detinjstva do paljenja hrama, u kome boravi kao monaški iskušenik.  

            Mizogući potiče iz siromašne, svešteničke porodice; po prirodi je slabašan i ružan, a što je najgore, jako muca kada govori. Trauma iz ranog detinjstva - dok njegov otac leži na samrti, on zatiče svoju bestidnu majku kako vodi ljubav s čovekom koji je došao da vidi poslednji put svog umirućeg prijatelja, Mizogućijevog oca - učinila je da postane nepopravljivi mucavac. Ismejavan zbog mucavosti od ostale dece (a deca umeju da budu svirepa), povlači se u sebe. A kada, poštujući želju svog pokojnog oca, postaje iskušenik u velelepnom budističkom hramu u Kjotu, simbolu tradicionalnog Japana, on biva totalno opsednut lepotom tog hrama, starog preko 500. godina. Za njega hram predstavlja sve što je lepo, dragoceno i sveto na  ovome svetu. Ta opsesija lepotom stvorenom od strane čoveka varira od obožavanja do mržnje i toliko je jaka i stalno prisutna da mu ometa normalno odrastanje i učenje; ona utiče na njegova drugarstva, odnose sa devojkama i ženama uopšte i, što je najvažnije, na njegovo poimanje njega samog. Činjenica da hram simbolizuje sve ono što je lepo podseća ružnog dečaka Mizogućija na njegovu sopstvenu beznačajnost, što neminovno vodi u katastrofu. Zapravo, njegova sopstvena ružnoća ga duboko muči, tako da sve što je lepo počinje smatrati svojim smrtnim neprijateljem. Stoga odlučuje da se te fiksacije oslobodi - paljenjem hrama. Kada hram izgori do temelja, on se ne kaje, već izjavljuje «da hoće da živi».

           

Kada se pojavio ovaj izvanredan roman postao je bestseler u Japanu - štampan je u velikom tiražu i dobro se prodavao (čak je prevazišao dotle nezapamćen uspeh romana «Huk talasa», koji Mišima lično nije baš - voleo), jer su čitaoci u njemu videli «prostu priču o čoveku koji je ružan i žudi za lepotom, u čemu je bezuspešan, pa zato dobija želju da uništi ono što je sinonim vrhunske lepote». Stoga, makoliko čitalac može osetiti mržnju i odbojnost prema neurotičnom mladiću, opsednutim religijom i lepotom, na momente mora osetiti samilost zbog njegovog ličnog mučnog iskustva kroz koje  prolazi.

            Mišima vidi svog junaka kao žrtvu sveta zla, sveta koji je izgubio svoje tradicionalne vrednosti - zbog čega je mladić doveden do očajanja. Tako Nogući Takehiko piše da je «za Mišimu, hram 'Zlatni paviljon' sinonim posleratnog Japana, koji je trebalo da nestane sa porazom u Drugom svetskom ratu; ubijajući hram u svom delu, Mišima se osvetio svetu u kome je živeo».

            S druge strane, Dejan Razić, japanolog i prevodilac na srpski jezik, pak, kaže: «Čitajući stranice ovog romana, čoveku se nameće pomisao da je u njemu sadržan suštinski konflikt savremenog Japana: kako se otrgnuti od tradicije, sa svim njenim estetskim, filozofskim, religioznim, etičkim i drugim idealima, i kročiti u novi život. Znači li to potpuno raskinuti sa stegama tradicije i okrenuti novi list? Umobolni manastirski đak Mizogući odabira ovaj put i spaljuje 'Zlatni paviljon'». 

            Priča, u kojoj dominantno mesto ima jedan religijski spomenik, na izvestan način je proizvod uticaja zen-budizma, sa neophodnim dihotomijskim pogledom na svet, koji se ogleda u dvojstvima - dobru i zlu, lepoti i ružnoći, životu i smrti. Ta dihotomija se prikazuje i u postojanju mača-koji-daje-život (katsuninken) i mača-koji-ubija (setsu-ninto). Na to ukazuje i K. Čempion (Kenneth Champeon) u članku «Prosvetljenje kao nervoza»: «Na određeni način Mišima upućuje na jednu od osnovnih postavki zen-budizma koja opravdava uništenje lepih stvari: 'Kada sretneš Budu, ubi Budu! Samo ćeš tako postići oslobođenje'. A u  zenističkoj priči 'Nansen ubija mačku' sveštenik kolje lepo mače kako bi demonstrirao svoju ravnodušnost prema draži lepote. Mišima, sa svoje strane, nikada nije ništa značajno uništio, razneo u paramparčad, zapalio do pepela ili učinio nešto slično, ali je pokazivao razumevanja za one koji su to činili, imajući u vidu svoj 'kosmički nihilizam' - da ništa nije univerzalno istinito, ispravno, jasno i - neuništivo. Da se Mišima nije slagao sa Mizogućijevim aktom - a iz knjige nije jasno da li jeste ili nije, onda bi se moglo shvatiti da roman odobrava negativizam zena, što je u osnovi suprotno relativno pozitivnoj samurajskoj tradiciji u kojoj je Mišima vaspitavan. S druge strane, mada se radnja knjige vezuje za hram i mnoge ličnosti su iz sveta zen-budizma, ova  knjiga ne propoveda religiju, već se budizam oseća nekako u poleđini, kao okvir u koji je zaplet smešten».

            Kao i u drugim knjigama, Mišima ne morališe, već ostavlja čitaocima da odrede šta je pravo a što pogrešno u životnoj priči nesrećnog mladog čoveka.

            I u ovoj knjizi prisutne su teme koje dominiraju u Mišiminom stvaralaštvu: raspadanje tradicionalnih verovanja, žudnja za nedostižnom lepotom, iza koje se krije i želja za smrću. Međutim, u «Zlatnom paviljonu» Mišimine lične opsesije poprimaju širi značaj, značaj koji on traži u svojoj sopstvenoj smrti. Jer priča o mladiću koji je opsednut nedostižnom lepotom umnogome podseća na Mišimine stavove prema lepoti - tortura traženja te fiksacije može da se okonča i dobije oslobodjenje - uništenjem, odnosno paljenjem hrama. Kada hram izgori do temelja, kod protagoniste nema kajanja, već se pojačava njegova želja  za daljim životom.

            Za ovu knjigu Mišima je nagrađen najvećom japanskom književnom nagradom «Jomijuri» za «najbolji roman u 1957. godini». A u kritičkom prikazivanju «Zlatnog paviljona» na engleskom jeziku, ugledni Njujork Tajms (The New York Times) zapisao je da je on «doprineo da Mišimina stekne pravo da čvrsto veruje da je on jedan od izvanrednih svetskih pisaca».

            Evo poslednjih redova iz knjige - kako se protagonista Mizogući osećao, gledajući izgoreli hram: »Dok mi je telo trnulo od umora, duša mi je bauljala tragajući negde po mojim uspomenama. Neke reči su izbijale iz mene, lebdeći po površini, zatim su nestajale. Imao sam osećanje da ih dosežem rukama svoga duha, ali su se onda opet skrivale od mene... Te reči su me zvale. Pokušavale su da mi se približe kako bi me, verovatno, podstakle da dam sve od sebe. ‘Suoči se s onim što je unutra, suoči se s onim što je spolja, i ako se sretnete, trenutno ubij!' ... Da, tako je glasila prva rečenica. Bio je to onaj čuveni odlomak iz jednog poglavlja u Rinsairoku. Onda su mi sasvim tečno navrle reči koje slede: ‘Ako sretneš Budu, ubij ga! Kad sretneš svoje pretke, ubij ih! Kad sretneš svoga oca i majku, ubij svoga oca i majku! Kad sretneš svog rođaka, ubij svog rođenog! Samo tako ćeš postići oslobođenje. Samo tako ćeš se osloboditi stega materijalnih stvari i postati slobodan'. Te reči su me trgnule iz klonulosti u koju sam zapao. Odjednom mi se celo telo ispunilo snagom. Jedan deo moje duše i dalje mi je govorio da je sada uzaludno da izvršim svoj čin, ali moja nova snaga nije se plašila uzaludnosti. Upravo zato što je uzaludan - taj čin moram izvršiti. ...Onda sam primetio kutiju cigareta u drugom džepu. Izvadio sam jednu i zapalio. Osećao sam se kao čovek koji želi da odahne uz cigaretu pošto je završio posao. I kao što bi čovek u takvom trenutku pomislio, rekao sam sebi: ‘Hoću da živim'».

             Zapaljeni hram Zlatni paviljon obnovljen je 1955. godine i smatra se i danas jednim od najlepših u Kjotu. Neki kažu da je čak «još lepši i zlatniji nego ranije».

            Uzgred budi rečeno, pišući ovu knjigu Mišima je za Kjoto učinio ono što je Viktor Igo (Victor Hugo) učinio za Pariz, putem njegove «Bogorodičine crkve» (Notre Dame de Paris).

            2. Drugi roman koji me je bio veoma intrigirao jeste «Mornar koji je izneverio more» (Gogo no Eiko). To je knjiga koja ne može ostaviti ravnodušnim ni flegmatičnog čitaoca. U njoj se, na sličan način kao i u «Ispovesti maske», teško može odvojiti Mišima-pisac od Mišime-čoveka; ta dva dela (zajedno sa «Patriotizmom» i «Suncem i čelikom») umnogome odaju autora njim samim (Francuzi bi rekli «Mishima par lui meme»). A pritom, mora se imati u vidu da je, za razliku od mladenačke «Ispovesti maske», Mišima ovu knjigu napisao u zrelom stvaralačkom dobu, u svojoj 38. godini, dakle sedam godina pre svog ritualnog samoubistva.

            Na prvi pogled reklo bi se da je «Mornar koji je izneverio more» obična priča o čoveku i ženi koji se zaljubljuju jedno u drugo, kao i o dečaku-pubertetliji koji se bori sa svojim komplikovanim osećanjima prema potencijalnom očuhu. U jednom trenutku njih troje se nalaze na putu da formiraju «savršenu nesavršenu porodicu», da bi se uskoro pokazalo da ona neće moće da funkcioniše. No pasaran! Naime, radi se o ozbiljnom zapletu sa mnogim složenim porukama, koji će se - tragično završiti. Ujedno, ova knjiga je «japanskija» od većine drugih Mišiminih ostvarenja, pa je prilično teško shvatljiva onima koji bar donekle ne poznaju japanske prilike, i, što je podjednako važno, nemaju uvida u samu ličnost Mišime (opsesije sa Japanom, muškošću i smrću).

            Rjuđi Cukazaki je introvertni mornar sanjalica, koji sebe smatra predodređenim da postane «neko veliki». Međutim, kada u lučkom gradu Jokohami sretne mladu udovicu Fusako, počinje da biva razdiran između konradovske ljubavi za široko more i ljubavi prema lepoj, a uz to i uspešnoj, poslovnoj ženi. Ako napusti svoj mornarski život ostaviće iza sebe sve ono što je dotle smatrao vrednim - hrabrost, odlučnost, slobodu. S druge strane, shvata da more nikada ne može zadovoljiti njegovu čežnju za romantičnom ljubavi. Da li će Fusako biti u stanju da zadovolji heroja u njemu? Može li lepota žene biti paralelna sa lepotom mora? Neće li njegov život izgubiti smisao kada ga Fusako odvuče od mora? Zar voleti ženu ne znači potpisivanje ugovora sa smrću? Uprkos mnogim sumnjama, on, ipak, odlučuje da ostavi more i da se veže za Fusako, dakle da se definitivno skrasi na kopnu, priželjkujući da postane dobar suprug i otac. Time, nesvesno, potpisuje svoju smrtnu  presudu!

            Fusako Kuroda vodi elitnu trgovinu sa modnom odećom koju uvozi iz Evrope; ona je po prirodi idealista i sanja o savršenstvu u ovome svetu. Pošto joj je muž umro pre pet godina, nastoji da trinaestogodišnjem sinu pruži sve što može u vaspitanju i podizanju. A kada sreće Rjuđija, sirovog muškarčinu i dobrodušnog (ponekada do naivnosti) čoveka, ona se odlučuje da zadovolji svoj puteni prohtev za muškim, osećajući pritom  da joj on u biznisu neće biti baš od velike vajde.

            Trinaestogodišnji Noboru Kuroda je vrlo inteligentan dečak; traži svoj identitet i mesto u društvu. Pripada omanjoj bandi prerano sazrelih dečaka, nihilistički orijentisanih - oni odbacuju svet odraslih, smatrajući ga hipokritičnim, i veruju da imaju pravo da primenjuju tzv. «objektivističku filozofiju», onako kako to oni shvataju. Imajući u vidu njihove godine, čovek sa strane tome ne bi pridao mnogo značaja, i prevario bi se, kao što se prevario i Rjuđi. 

            U početku Noboru je oduševljen Rjuđijevim muževnim izgledom, voli njegovu posvećenost moru i priče koje on ume da priča iz života mornara, pa će početi na izvestan način da ga obožava, kako on tako i njegovi drugari iz bande. Oni mornara počinju smatrati svojim herojem, zbog same činjenice da se okrenuo moru, jer su opsednuti mističnom vezom čoveka sa beskrajnom misterijom mora.  

            Da bi sprečila Noborua da uveče izlazi s društvom iz bande, majka ga zaključava tokom noći. On onda radi nešto neočekivano: vrti rupu na zidu koji njegovu sobu deli od majčine, tako da može da je potajno posmatra (to čini, veruje, zbog ljutnje na nju što ga zaključava) kada se svlači za spavanje, a kada se na scenu pojavi Rjuđi, i kako ona vodi ljubav sa njim. To će u priličnoj meri uticati na dalji tok njegovog života.

            Kada shvati da je Rjuđi zaljubljen u njegovu majku, da želi da se oženi s njom, da prihvata da vodi «konvencionalan život» običnog čoveka na kopnu, Noboru se oseti - teško prevarenim. A kada ga Rjuđi ne kažnjava nakon što je otkrio «špijunsku rupu» koju je on napravio na zidu svoje sobe on to shvata kao podstrek da on i njegovi drugari moraju «uzeti stvar u svoje ruke», kako mornar ne bi postao «otac», a ostaje da se nagađa šta dečaci vide kao kriminalno u samoj funkciji - oca. Naime, Noboru ne želi za oca takvog čoveka, čoveka koji je napustio more da bi postao jedan od mnogobrojnih «običnih ljudi»! Shodno edipovskoj fantaziji dečaka iz bande, očevi moraju biti savršeni ili da odsustvuju od kuće, ili pak da su - umrli. Sve to čini da Noboru i njegovi drugari iz bande zaključuju «da samo nasilje može da im omogući da imaju moć i kontrolu koju žele». Naime, u uverenju da je život postao besmislen, Noboru i ostali dečaci iz bande odlučuju da Rjuđija likvidiraju, baš kao što prethodno, na najmorbidniji način, buneći se protiv "sentimentalnih osećanja" (što oni smatraju "objektivnošću"), ubijaju i deru jednu nedužnu - mačku. Zar Alberto Moravija ne kaže u «Konformistu»: «Prvo se ubije mačka, pa se posle digne ruka i na čoveka»? (U vezi sa opisanim detaljima vivisekcije mačke Mišima je biografu Nejtenu rekao da je on stvarno bio ubio i rasporio mačku, sa prijateljem piscem koji je ranije bio student medicine, pre nego što je pokušao da to opiše. «Ne mogu da pišem o nečemu što nisam video svojim očima i to je problem, jer želim da opišem ubistvo», dodao je Mišima, da bi se potom glasno nasmejao).

            Mornar, dakle, ne može da prođe nekažnjeno ako napušta slavu i želi da bude običan građanin, na suvom, već mora biti kažnjen ubistvom «kako bi bio oslobođen od sebe samoga». Međutim, mada žele da izbrišu svaku samilost kod sebe samih, dečaci proračunato planiraju da svoj gadan naum izvedu pre nego što napune četrnaest godina, kako ne bi, kao rani maloletnici, bili zakonski gonjeni.

            Šestočlana banda golobradih dečaka prikazana je u goloj surovosti. Njih na određeni način povezuju dve stvari: prvo, oni potiču iz pristojnih porodica, idu u bolje škole i imaju dobre ocene (što pokazuje, pored ostalog, da grubost i nasilje nisu svojstveni samo dečacima iz geta, odnosno beskućnicima i uličarima); i drugo, odsustvo očeva iz njihovih života, bilo stvarno ili simbolično. Jer, prema njihovom mišljenju neshvatljivo je da Rjuđi  prihvata najgoru ulogu koja se čoveku može dogoditi - da bude otac. Stoga njegovo napuštanje onoga što je nekada bila njegova strast, da bi se vezao za svet žene i nastojanje da postane otac-staratelj smatra se tragičnim, i on za to mora biti kažnjen.

            Ova Mišimina knjiga, koja umnogome liči na horor-priču, puna je eroticizma, ubilačkog nasilja, simbolizma i političkih metafora. Tako njih troje predstavljaju sadašnjost (Rjuđi), budućnost (Fusako) i prošlost (Noboru). Naime, mornar se može shvatiti kao predstavnik tadašnjeg Japana, u meri u kojoj napušta «mušku profesiju» (moreplovstvo), da bi se skrasio i okućio sa lepom ženom i njenim zapadnjačkim luksuznim stvarima koje joj donose dobru zaradu. Pridružuje se, dakle, onima koji svoj život grade na modernizaciji, odnosno na vesternizaciji zemlje. Fusako predstavlja Japan budućnosti, jer se obogatila vezama sa - Zapadom (uvozeći zapadnu odeću). A bistri Noboru je predstavnik «tradicionalnog» Japana, koji se odlikovao ponosom, zaštićen od stranih uticaja morskim okruženjem i bio vekovima lojalan samurajskom kodeksu časti. U početku knjige dečaku se čini da Rjuđi poseduje takve osobine - stoicizam, snagu, duh samurajske tradicije. Sve vreme je opsednut muškošću, i shvatanjem da Japan može ponovo da postane velika i snažna sila samo ako se «vrati sebi» i nasilno odbaci strane uticaje. A onda dolazi vreme kada on i ostali dečaci iz bande misle da je kriv, jer ubija njihove snove i verovanja. Oni ne mogu i neće da shvate šta čoveka, muževnog kako to najčešće jesu mornari, nagoni da napusti ono što strasno voli da bi nastavio život po željama i snovima jedne obične žene.  

            Jukio Mišima, pišući o grupi nadobudnih dečaka, istražuje nešto što prevazilazi dečački bunt. Neko ko izneveravava more u Japanu čini prestup koji se može uporediti sa prestupom nekoga na Zapadu koji izneverava Boga (Japanci, budući da su šintoisti i budisti, ne veruju u Boga na način kako se to veruje u biblijskim religijama). A ova knjiga je vezana za more, more koje je za Japan sve, i kao takvo duboko je poštovano u umetnosti i mitovima, u kojima pravi odnos mora i kopna omogućava Japancima da održe životnu ravnotežu. A kada se čovek koji živi na moru, i živi od mora, reši da napusti more i pređe na kopno, to je već izdaja, utoliko pre što će se on pridružiti onima koji svoj život grade na modernizaciji/vesternizaciji zemlje. Naime, narod pravi heroja, ali kada se heroj pokaže beznadežnim, snovi se ruše i mora se reagovati protiv toga. To dečaci rade, stavljajući kraj Rjuđijevoj dilemi.   

            Pritom se mora imati u vidu da ova vrlo maštovita knjiga, kao, uostalom, i mnoge druge Mišimine knjige, prikazuje situaciju u periodu posle Drugog svetskog rata, u atmosferi nacionalnog poraza zemlje, kada zemlja pokušava da se povrati i ponovo krene napred. Neminovno se veza troje protagonista (Rjuđi-Fusako-Noboru) upoređuje sa situacijom u kojoj se tada nalazio Japan. Zaljubljivanje Rjuđija u Fusako se može shvatiti i kao spajanje slavne sudbine Japana sa podmuklom vesternizacijom. Pored toga, Fusako je i simbol militarističke zabrane koju SAD nameću Japanu, gubitniku u ratu. Zar da tradicionalni japanski vojnik-mornar potpadne pod uticaj materijalističke poslovne žene? Stoga u njihovoj vezi jedno od njih dvoje neminovno mora da postane - žrtva.

            Na maloj skali, porodica Kuroda (majka i sin) simbolizuje posleratni Japan. Noboruov otac je umro, njegova majka vodi posao. Mada ona uspešno radi svoj posao, potreban je čovek koji će voditi kuću. Ko će biti novi čovek u kući se može posmatrati kao pitanje kako i ko će voditi  Japan. Nije, dakle, ovo priča samo o Noboruovoj oholosti i njegovom dubokom razočaranju kada shvata da će mornar, koji napušta more, preuzeti ulogu domaćina u kući. Mišima kroz dečaka pokazuje svoje razočarenje što novo rukovodstvo zemlje nije kvalifikovano da «na pravi način» vodi Japan u posleratnom periodu. Može se pretpostaviti da je krajnja akcija Noborua i njegove bande ono što bi Mišima voleo da uradi on lično na državnom nivou - da je zato imao mogućnosti. A kada je shvatio da nema mogućnosti, on je, kao što se zna, nasilno okončao svoj život.

            Knjiga je formalno podeljena na dva dela, "leto" i "zimu", kako bi se prikazalo da je dovoljno vremena proteklo za sazrevanje dečakovih osećanja - od prve (letnje) naklonjenosti Rjuđiju, do (zimske) odluke da ga treba fizički likvidirati.

            Knjiga se završava Rjuđijevim ispijanjem zatrovanog čaja, koji mu nude dečaci iz bande kojoj pripada Noboru. «Hoćete li čaj»? upita jasni, zvonki glas vođe iza njegovih leđa. «Hoću», odgovori Rjuđi ne okrećući se, udubljen i dalje u svoje misli. Video je pred sobom ostrva na kojima je nekad bio; francusku koloniju Makateu u južnom Pacifiku, Novu Kaledoniju, Malaski arhipelag, Zapadnoindijska ostrva. Kiptanje gorčine i žarke čežnje, dreka papagaja i kondora. A na sve strane palme! Carske palme, lepezaste palme. Iz glatkog mora izranjala je smrt, širila se kao džinovski oblak i primicala. Rjuđi je, opijen, sanjao o smrti koju je neopozivo propustio, o uzvišenoj, junačkoj smrti pred očima svih ljudi. Ako je svetu bila dosuđena tako slavna smrt, zašto da onda i svet ne propadne u trenutku njegove smrti? Plime na sprudovima, mlake kao krv. Tropsko sunce koje se rasipalo nebom kao zvuk trube Strašnog suda. More u svim nijansama boja. Morski psi... Rjuđi je bio blizu kajanja. «Evo, izvolite čaj». Noboru mu iza leđa pružaše plastičnu čašu mrke boje. Rjuđi je prihvati, odsutan duhom. Primetio je da Noboruova ruka pomalo podrhtava, verovatno od hladnoće. Još uvek je utonuo u snove, ispio je čašu naiskap. Mlaki čaj bio je veoma gorak. Kao što je svakom poznato, slava ima ukus gorčine.

            Knjiga je pisana koncizno, jasnim jezikom. Dobro je komponovana u tehničkom pogledu, svaka akcija, svako mesto, sve je detaljno opisano, sa metaforama, a opet bez zamaranja čitaoca. Naravno, kao što sam već ranije napomenuo, i pored toga što u knjizi ima i određene poetike i varvarske liričnosti, u njoj ima i dosta morbidnog humora i životinjske grubosti, od kojih se prosečni zapadni čitalac - ponekad naježi. 

            Knjiga majstorski obrađuje teme vaspitanja, herojstva, fašizma, izdaje, enigme seksualnosti, zahteva društva i slično. Time su u njoj prikazane skoro sve Mišimine opsesije  - njegova idealizacija mladosti, odnosno mladića koji oseća tvrdoglavu odbojnost prema starijima, propadanje muških (samurajskih) vrednosti u Japanu, budistička praznina u objektivnom svetu, slava, voajerska osećanja dečaka prema majci i njenom ljubavniku, kao i njegove sadomazohističke sklonosti.

            Neki kritičari u liku Noborua vide umnogome samoga Mišimu. To je tačno u meri u kojoj su tačne reči Oldosa Hakslija, kada u «Kontrapunktu» cinično govori o pesniku Šeliju (Percy B. Shelley), da uostalom, «niko stvarno ne može pisati ni o čemu sem o samom sebi; ako ste puž golać, morate i pisati o puževima golaćima, čak i kad se pretpostavlja da je vaš predmet nešto drugo». A Mišima, daleko od toga da je puž golać, piše muški o muškosti, pateći duboko u slučajevima njenog izneveravanja.

            Ima verovanja da je Mišima prikazao more u ovoj noveli na način dosta sličan onome koji je koristio Ernest Hemingvej (Ernest Hemingway) u svojim delima (naročito u «Starcu i moru»); s druge strane njegovi Rjuđi i Noboru su donekle slični nekim ličnostima Alberta Kamija (Albert Camus). Ja se pridružujem onima kojima se čini da je Mišima, svesno ili nesvesno, svoje junake donekle modelirao napajajući se i tragikom F. M. Dostojevskog iz «Zločina i kazne».

            Američki režiser Luis Džon Karlino (Lewis John Carlino) je 1976. godine napravio film po ovoj Mišiminoj noveli, u kome su igrali Sara Majls (Sarah Miles) i Kris Kristoferson (Chris Christopherson). Iako je film zadržao naslov  "The Sailor Who Fell From Grace With the Sea", imena ličnosti su amerikanizovana (Fusako je An Ozborn, Rjuđi je Džim Kameron  a Noboru se zove Džo Nejten Ozborn). Valjda je to učinjeno zato da se siroti Amerikanci ne bi mučili sa originalnim (a njima nakaradnim) japanskim imenima.  

            Mišima je knjizi dao naslov «Gogo no Eiko», što bukvalno znači «Popodne slave», dok je u prevodima na zapadne jezike uglavnom preferiran naslov «Mornar koji je izneverio more»  

                Izdanje na srpskom jeziku, na zadnjoj korici, pored kratkih podataka o autoru, ukazuje: «MORNAR KOJI JE IZNEVERIO MORE je još jedna majstorska Mišimina avantura. Priča o čoveku i moru, ispričana je u isti mah neobuzdano i dirljivo, divlje i nežno, sa dubokom Mišiminom senzibilnošću, noseći duh prefinjenosti ovog izuzetnog japanskog  pisca. To je hemingvejevska saga o moru - paraboli beskraja ljudske duše».

            Nota bene: Kao što sam naveo na samom početku, Mišima (koji je bio izuzetno plodan pisac) nije naknadno ispravljao svoje rukopise. U tom pogledu, njegova supruga Joko je mnogo bolje prošla od Sofije Andrejevne Tolstoj, koja je, kako predanje priča, sedam puta morala da prepisuje četvorotomni  «Rat i mir» Lava Tolstoja, genijalnog pisca a - rdjavog muža...

AtačmentiKomentari (54)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

dragoljub92 dragoljub92 09:29 17.03.2009

ete

mišima i ti,imačemu!
dragoljub i mišima,ničemu
ps
komentarišem ono što razbiram,a za ostalo bi moro da pročitam al......
doeditiram se
mislio sam da bi moro da proćitam mišimu da bi mogo da komentiram ovaj text

vladimir petrovic vladimir petrovic 10:24 17.03.2009

Re: ete

Dragoljub
...mišima i ti, imačemu!


Naizgled jednostavan, ali značajan kompliment. Pocrveneo sam.
Hvala.

dragoljub i mišima, ničemu


Ne reci tako. Treba samo Mišimu uzeti u ruke i, eto, posebne avanture duha.
dragoljub92 dragoljub92 10:27 17.03.2009

Re: ete

Treba samo Mišimu uzeti u ruke

upravo,lako zamisliti ali teško izvesti
niccolo niccolo 09:43 17.03.2009

Ima i drugi deo???

Bravo! Hajde, kasnije čitam, pa ću da konkretnije komentarišem...
Smica Smica 10:04 17.03.2009

Hvala na podsećanju


Mišima je sjajan.
lush92 lush92 10:28 17.03.2009

Sjajan,

sjajan tekst!!! I jos jedno divno osvezenje na blogu, hvala!
bocvena bocvena 11:03 17.03.2009

moj omiljeni JapanacTi si, Vladimire, baš jedan uporan čovek. Nateraćeš me da uzmem Mornara... da pročitam. Zanimljivo zvuči.
vladimir petrovic vladimir petrovic 11:47 17.03.2009

Re: moj omiljeni Japanac

Smica, Lush92, i naročito Bocvena:
Hvala.

Ima nečega dobrog, i to ne slučajno, kod tih "Azijskih Nemaca", kako nas u šali podseti Maksa, što bismo mi mogli, u malenkosti našoj, da primimo.
A da manje pričamo. Nisam čuo one tamo da govore "Japan - do Beograda!" (iako im ekspanzionizam nije nepoznata osobina), a čuo sam ove naše da govore "Srbija - do Tokija"!.
Ako je tako, trebalo bi da se bolje upoznamo, zar ne?
A knjige su, uvek, jedan od dobrih puteva...
dragoljub92 dragoljub92 13:19 17.03.2009

Re: moj omiljeni Japanac

"Japan - do Beograda!"

ja sam za
Bili Piton Bili Piton 15:51 17.03.2009

Re: moj omiljeni Japanac


ou jea.
maksa83 maksa83 00:27 18.03.2009

Re: moj omiljeni Japanac

Ima nečega dobrog, i to ne slučajno, kod tih "Azijskih Nemaca", kako nas u šali podseti Maksa

Uopšte se nisam šalio, to je (tim rečima) došlo od nekog ko je dosta živeo u tim krajevima.

Mimo toga i sasvim nevezano, i ja sam fasciniran tom kulturom. Malo sam se u ranoj mladosti očešao sa Mišimom ali sam zgutao svog ovde prevedenog (i ponekog neprevedenog) Murakamija. Da me ubiješ ne umem da ti kažem o čemu on tamo tačno piše, samo znam da mi je svaki put bilo žao kad završim knjigu. Za ono malo vremena što sam proveo tamo nisam stigao da osetim neki animozitet, mada beli gaijin tamo imaju malo drugačiji tretman od okolnih azijata (npr. i dan danas tamo postoji poznata stigma prema Korejancima koje su kao roblje uvozili u prvoj polovini XX veka). Individualno, oni su najblaže rečeno jako fini i uljudni.
niccolo niccolo 13:01 17.03.2009

Pročitao...

Koja naša izdavačka kuća je štampala Mišimu i koje knjige, da idem da kupim jedan od ovih dana?

Inače, ovo
tekst je bio završen u njegovoj glavi pre nego što bi ga on ispisao svojim lepim rukopisom

me podsetilo na neki film beše, u kome jedan japanac kaže evropljaninu vidiš kako mi pišemo muška, jaka, slova, a ne ko vi evropljani ta vaša ženska...
vladimir petrovic vladimir petrovic 18:48 17.03.2009

Re: Pročitao...

Niccolo
...Koja naša izdavačka kuća je štampala Mišimu i koje knjige, da idem da kupim jedan od ovih dana?


Govoreći marketinškim jezikom, "Mišimine knjige se mogu naći u svim boljim knjižarama Beograda i Novog Sada".

Rad (kinjižara na Terazijama) je za poslednji Sajam knjiga štampao drugo izdanje "Zlatnog paviljona".

Sa "Mornarom" je malo teže. Prvo izdanje je štampala Matica Srpska iz Novog Sada, još daleke 1971. godine. Drugo izdanje je štampala Esotheria iz Beograda 1997. godine. Ovo drugo izdanje je rasprodato.

Mali beogradski izdavač AED Studio je u toku poslednje godine štampao šest Mišiminih knjiga: HUK TALASA i POSLE BANKETA, kao i četiri knjige MORA PLODNOSTI (Prolećni sneg, Odbegli konji, Hram svitanja i Andjeo u padu). Čini mi se da ih ima u knjižari PLATO.

Ostale prevedene knjige (SUNCE I ČELIK, PATRIOTIZAM, pripovetke VEŠTINA SENČENJA) je teže naći.

Tu spada i "Ispovest maske", koju je Esotheria bila izdala pre desetak godina. U pitanju je prvo (malo) remek delo Mišime, koje ga je učinilo slavnim u Japanu, pa i u svetu, mada je na Zapadu dočekano sa izvesnom skepsom, zbog teme koju obradjuje (odrastanje mladog čoveka sa naklonošću prema tzv. "seksualnoj različitosti", izmedju ostalog). Medjutim, nesporno je da je to jedna od boljih Mišiminih knjiga.

Ukronija iz Beograda je štampala Mišiminu biografiju ("Život bez kompromisa" od Džona Nejtena.

Nešto se setih. Ako ideš za Novu godinu u Tokio, koju mogućnost si najavio, tamo možeš kupiti Mišimine knjige na - engleskom jeziku, he, he, he
vladimir petrovic vladimir petrovic 19:00 17.03.2009

Re: Pročitao...

Niccolo
...me podsetilo na neki film beše, u kome jedan japanac kaže evropljaninu vidiš kako mi pišemo muška, jaka, slova, a ne ko vi evropljani ta vaša ženska...

Japanci, čini mi se, ponekad prenaglašeno insistiraju na 'maskulinitetu'. Tako mnogi sajtovi o Mišimi počinju ovim rečima:
In his quest for masculinity, Yukio Mishima mythologized himself both in his life and his writings, culminating in his ritual suicide....

Tačno je da je to bila velika opsesija i samoga Mišime, koja ga je naterala na samoubistvo. U stilu: "Umri muški!".
niccolo niccolo 19:15 17.03.2009

Re: Pročitao...

"Umri muški!"

Мени се увек више свиђао енгелски назив тог филма, if you know what I mean
rapunzel rapunzel 13:33 17.03.2009

Preporuka

Komentar, čemu?
vladimir petrovic vladimir petrovic 18:36 17.03.2009

Re: Preporuka

Rapunzel
...Komentar, čemu?


Dobro pitanje. Evo dva odgovora, jedan šaljiv, drugi ozbiljan:
- Da autoru teksta podgreješ sujetu - da je čitano to što je napisao
- Da pomogneš autoru teksta da razume sebe i svrsishodnost onoga što je pisao


Hvala na javljanju.
dragoljub92 dragoljub92 18:41 17.03.2009

Re: Preporuka

vladimir petrovic
Rapunzel
...Komentar, čemu?


Dobro pitanje. Evo dva odgovora, jedan šaljiv, drugi ozbiljan:
- Da autoru teksta podgreješ sujetu - da je čitano to što je napisao
- Da pomogneš autoru teksta da razume sebe i svrsishodnost onoga što je pisao


Hvala na javljanju.

jeste
Milan Novković Milan Novković 20:05 17.03.2009

Re: Preporuka

Da pomogneš autoru teksta da razume sebe i svrsishodnost onoga što je pisao

Svrsishodnost, čemu? :) Razumevanje, čemu? :) Misliš, dakle postojiš Vladimire! :)
gordanac gordanac 13:59 17.03.2009

zanimljivo...

...kako smo potpuno različito čitali Mišimu.
Recimo, ovo (a o "Mornaru koji je izneverio more" ):
Knjiga majstorski obrađuje teme vaspitanja, herojstva, fašizma, izdaje, enigme seksualnosti, zahteva društva i slično. Time su u njoj prikazane skoro sve Mišimine opsesije - njegova idealizacija mladosti, odnosno mladića koji oseća tvrdoglavu odbojnost prema starijima, propadanje muških (samurajskih) vrednosti u Japanu, budistička praznina u objektivnom svetu, slava, voajerska osećanja dečaka prema majci i njenom ljubavniku, kao i njegove sadomazohističke sklonosti.

...kao utisak i opis nikad ne bih "vezala" za Mišimu.
Ili ovo (a o "Zlatnom paviljonu" ):
I u ovoj knjizi prisutne su teme koje dominiraju u Mišiminom stvaralaštvu: raspadanje tradicionalnih verovanja, žudnja za nedostižnom lepotom, iza koje se krije i želja za smrću. Međutim, u «Zlatnom paviljonu» Mišimine lične opsesije poprimaju širi značaj, značaj koji on traži u svojoj sopstvenoj smrti. Jer priča o mladiću koji je opsednut nedostižnom lepotom umnogome podseća na Mišimine stavove prema lepoti - tortura traženja te fiksacije može da se okonča i dobije oslobodjenje - uništenjem, odnosno paljenjem hrama. Kada hram izgori do temelja, kod protagoniste nema kajanja, već se pojačava njegova želja za daljim životom.
------------
Uzgred budi rečeno, pišući ovu knjigu Mišima je za Kjoto učinio ono što je Viktor Igo (Victor Hugo) učinio za Pariz, putem njegove «Bogorodičine crkve» (Notre Dame de Paris).

...pri čemu ovu napomenu o Kjotu uopšte ne razumem, (kao ni poređenje), a gornje tumačenje, uz najbolju volju, ne mogu da "sastavim" sa onim što je pisao, koliko god razumevala zašto se njegova poruka i tako doživljava

Komentarišem samo kao mali prilog pretpostavci da, čitajući knjige, više "učitavamo" ono što je u nama nego što "iščitavamo" ono što nam neko piše, najčešće. Tako da ti i ja kao da smo čitali dva potpuno različita pisca :))
To nešto govori i o - Mišimi.
Samo retki, vrlo retki, nam ostavljaju svoje reči tako da skoro svi moramo jednako da se "učitavamo", skoro pa bez prostora za "nijanse".
Dobar post, vredan čitanja, u svakom slučaju.
vladimir petrovic vladimir petrovic 19:18 17.03.2009

Re: zanimljivo...

Gordanac
Komentarišem samo kao mali prilog pretpostavci da, čitajući knjige, više "učitavamo" ono što je u nama nego što "iščitavamo" ono što nam neko piše, najčešće. Tako da ti i ja kao da smo čitali dva potpuno različita pisca :))
To nešto govori i o - Mišimi.
Samo retki, vrlo retki, nam ostavljaju svoje reči tako da skoro svi moramo jednako da se "učitavamo", skoro pa bez prostora za "nijanse".


Sa ovim se slažem. Koliko njih uzme u ruke neku knjigu, za koju su čuli 'da se tamo neko pre njih oduševljavao', a da ne mogu da je pročitaju - do kraja.
Smatram da je to normalno. Postoji vrlo malo knjiga, ako uopšte takve postoje, koje bi mogle biti isčitavane "skoro bez prostora za nijanse", i tako od mnogo ljudi.
Tako je to i drugde. Neki se oduševljavaju kada vide cvet orhideje, a ima i onih koji prolaze pored tog cveta 'mrtvi hladni'.
Na kraju, Mišima jeste bio nesporno veliki pisac i vredan čovek (skoro nenormalno produktivan, jer pored beletristike pisao je mnogo članaka i eseja, a postoje analitičari njegovih dela koji tvrde da je on bio bolji u esejistici nego u beletristici), a da je pritom bio umnogome weird. Tako je živeo, tako je pisao, tako je umro. To ga je izdvajalo od drugih, mada, naravno, ima boljih pisaca od njega, na svetskoj razini... Ali ja nisam u potrazi 'za najboljim piscem', ja sam u potrazi za izuzetnim piscima-ljudima.

O Mišiminom samoubistvu, i smrti kao stvaralačkom činu (ako smrt može biti stvaralački čin) govoriću u sledećem nastavku.

Hvala na javljanju.
vladimir petrovic vladimir petrovic 09:48 18.03.2009

Re: zanimljivo...

Vladimir Petrović
Uzgred budi rečeno, pišući ovu knjigu Mišima je za Kjoto učinio ono što je Viktor Igo (Victor Hugo) učinio za Pariz, putem njegove «Bogorodičine crkve» (Notre Dame de Paris).
Gordanac
...pri čemu ovu napomenu o Kjotu uopšte ne razumem, (kao ni poređenje), a gornje tumačenje, uz najbolju volju, ne mogu da "sastavim" sa onim što je pisao, koliko god razumevala zašto se njegova poruka i tako doživljava


U (sličnoj) meri u kojoj je svojim čuvenim delom Viktor Igo proslavio Pariz u svetu, mimo Francuske, Jukio Mišima je proslavio Kjoto u svetu, mimo Japana.
Jer, kao što se Pariz ne može zamisliti bez Bogorodičine crkve tako se ni Kjoto ne može zamisliti bez budističkog hrama zvanog "Zlatni paviljon".
maksa83 maksa83 11:06 18.03.2009

Re: zanimljivo...

mimo Francuske, Jukio Mišima je proslavio Kjoto u svetu, mimo Japana.

Kjoto je bio slavan i pre Mišime, bio je glavni grad do pred kraj XIX veka. Kao intelektualni i kulturni centar bio je ozbiljno razmatran kao target za atomsku bombu pošto bi taj udarac imao najjači efekat po nacijju, ali je na insistiranje (ekvivalenta) američkog vojnog ministra izbačen iz kombinacjie zato što je procena bila da bi njegovo uništenje potpuno izbrisalo njihovo kulturno nasleđe - npr. preko hiljadu hramova, računajući i okolna brda. Inače, domorodci kažu da je mentalitet ljudi u Kjotu drugačiji od ostatka Japana, npr. da su surevnjivi prema svima koji tu nisu bar 4 generacije, zatim imaju drugačije modalitete ponašanja, itd.
Milan Novković Milan Novković 15:15 18.03.2009

Re: zanimljivo...

tu

Gde "tu" Makso? U Kjotu (pretpostavljam) ili Japanu?
maksa83 maksa83 17:36 18.03.2009

Re: zanimljivo...

Gde "tu" Makso? U Kjotu (pretpostavljam) ili Japanu?

U Kjotu. Kažu - svet za sebe.
sybil sybil 14:01 17.03.2009

vladimire

sjajno napisano. kakve obicno-velicanstvene fabule.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 14:26 17.03.2009

Ko je oklevetao Edipa?

Shodno edipovskoj fantaziji dečaka iz bande, očevi moraju biti savršeni ili da odsustvuju od kuće, ili pak da su - umrli.

Nešto mi tu ne štima, ali da ne trolujem.

U tumačenju edipovog kompleksa, incestualne želje malog dečaka prema majci su kod klasičnih psihoanalitičara precenjene.
Koreni rivalstva sa ocem i glavni izvor antagonizma, ako i kada postoji, jeste pobuna dečaka protiv patrijarhalnog, ugnjetivačkog očevog autoriteta.

U svakom slučaju, vladimire, približio si nam i Japan i Mišimu.
Hvala.
vladimir petrovic vladimir petrovic 07:11 18.03.2009

Re: Ko je oklevetao Edipa?

Vojislav Stojković
Nešto mi tu ne štima, ali da ne trolujem.
U tumačenju edipovog kompleksa, incestualne želje malog dečaka prema majci su kod klasičnih psihoanalitičara precenjene.
Koreni rivalstva sa ocem i glavni izvor antagonizma, ako i kada postoji, jeste pobuna dečaka protiv patrijarhalnog, ugnjetivačkog očevog autoriteta.

Naravno, Edipov kompleks se može shvatiti u širokom smislu.
U ovoj Mišiminoj knjizi (Mornar koji je izneverio more) krucijalan je odnos dečaka Noburua i njegovih drugara iz bande prema očevima. S tim u vezi sam rekao
Shodno edipovskoj fantaziji dečaka iz bande, očevi moraju biti savršeni ili da odsustvuju od kuće, ili pak da su - umrli.
Pošto niko nije savršen, to znači da takvi očevi ne postoje, te se od očeva očekuje da budu odsutni od kuće ili da su umrli. To je - edipovština ovih dečaka od 13 godina, ako tako mogu da kažem.

Daću nekoliko citata direktno iz knjige koji umnogome objašnjavaju dečake-protagoniste i njihov odnos prema očevima:
...Sa svojih trinaest godina Noboru je bio uveren da je genije (svi njegovi drugovi su sebe, takođe, smatrali genijalnim); ubeđen da je svet sastavljen od jednostavnih simbola i konvencija; da još prilikom rađanja čoveka smrt pušta čvrst koren koji se, hteli-ne-hteli, mora zalivati i negovati; da je rasplođavanje, a samim tim i društvo, samo funkcija i da očevi i učitelji nose teško breme krivice već samim tim što su očevi i učitelji. Otuda je smrt svoga oca – tada je imao osam godina – prihvatio kao radosnu činjenicu, kao događaj kojim se ponosio... Pri blagoj svetlosti i mekim senkama u njemu se budila odvratnost koja se protezala kao ceo svet. Kada bih bio ameba, razmišljao je on, mogao bih svojim mikroskopskim malim telom da nadvladam gnusobu. Ali, čovek nije ni dovoljno velik, ni dovoljno mali da bi mogao bilo šta da nadvlada.... Ponosio se svojim tvrdim srcem. Nikada nije plakao, čak ni u snu. Zamišljao je svoje srce kao džinovsko gvozdeno sidro kome nikakva korozija u morskim dubinama nije mogla da naudi, koje je odolevalo naslagama školjki, algi i svega ostalog što obično prijanja za brodsko korito, blistavo sidro koje potpuno mirno tone u mulj luke i tu ostaje da leži među praznim bocama, bačenim gumenim predmetima i cipelama, izlomljenim drvenim koralima i čepovima pivskih boca. Noboru je nameravao da prvom zgodom sebi istetovirati sidro na grudima, tačno iznad srca.

Kad god bi Šef govorio u zagonetkama, nijedan član bande nije smeo ni da pokuša da odgonetne njegove reči. Zbog toga je on bez ikakve muke mogao da promeni temu. «A, sad ću da vam pričam o sebi. Kad sam bio na novogodišnjem putovanju pružila mi se, posle dužeg vremena, ponovo prilika da budem od jutra do mraka sa poštovanom starom gospodom – svojim roditeljima. Dakle, očevi su zaista nešto poslednje! Razmislite samo – da se čoveku smuči od svega toga. Očevi su personifikacija zla, opterećeni svim gadostima čovečanstva. Pravičan otac uopšte i ne postoji, jer je već sama uloga oca jedan vid zla. Strogi očevi, popustljivi očevi, prijatni, uzdržljivi očevi – nijedan od njih nije bolji od drugog. Oni nam stoje na putu i pokušavaju da nam natovare svoje komplekse, svoje neispunjene želje, svoj bes, svoje ideale, svoja osećanja niže vrednosti koja nikad nikom nisu mogli da povere, svoje grehe, svoje kičerske snove, svoje principe kojih se nikad nisu pridržavali, jer im je za to nedostajala hrabrost – sve te gluposti oni žele da svale na nas. Čak i tako popustljiv otac kao što je moj nije u tom pogledu nikakav izuzetak. Muči ih griža savesti što nikad nisu brinuli za svoju decu, a sad bi hteli da ih deca žale zbog toga što ih pritiskuje teret savesti. Na Novu godinu otputovali smo u Kjoto da posetimo Arašijamu i dok smo prelazili Mesečev most, upitao sam mog matorog: 'Tata, ima li život uopšte nekog smisla'? Shvatate li šta sam time hteo da kažem? Evo, što sam hteo da ga pitam: 'Oče, zašto ti uopšte živiš? Zar ne bi bilo bolje da nestaneš što pre i zauvek'? Ali, on nije čovek koji bi shvatio jednu takvu izvanrednu aluziju. Bio je krajnje zapanjen, kolutao je očima i zurio u mene. Ja mrzim takvo smešno iščuđavanje. Najzad, idiotski mi je odgovorio: 'Sine moj, svako od nas mora potpuno sam da dokuči smisao života. Niko tu ne može nikom da pomogne'. Šta kažete na tu plitkoumnost? On je samo pritisnuo na dugme i već je iskočila jedna od mnogobrojnih fraza koje svaki otac mora da izgovara. A pogledajte samo kakve oči imaju očevi u takvim prilikama! Oni mrze sve što je originalno i hteli bi da uguraju čitav svet u svoje usko polje vida. Otac, to je institucija za skrivanje istine, mašina koja deci podmeće grube laži. A najgore je to što u dnu duše sebe smatraju predstavnicima istine. Očevi su na ovom svetu muve zunzare: leže u zasedi sve dok na nama ne otkriju neku trulež na koju mogu da se ustrme. Oni su pogane muve koje na sve strane trube kako su spavali s našim majkama. Kad žele da unište apsolutnu slobodu i naše znanje, onda ne prezaju ni pred čim. Misle samo na to kako da zaštite prljavi grad koji su sebi podigli»... »Batine nisu najgora stvar», primeti Šef i jedva primetno razvuče svoje tanke crvene usne. «Ima i mnogo gorih stvari, samo ti, broju Tri, ne znaš za njih. Ti se možeš smatrati srećnim. Otkako ti je umro otac, stao si u red odabranih. Ali, i ti moraš da spoznaš zlo koje vlada svetom, jer inače nikad nećeš steći moć».

Milan Novković Milan Novković 15:21 18.03.2009

Re: Ko je oklevetao Edipa?

U svakom slučaju, vladimire, približio si nam i Japan i Mišimu

I to baš sad našao :)

Mi (familija) idemo u Japan po prvi put za par nedelja i umesto da prelistavamo turističke brošure mi čitamo Vladimirove blogove i grozničavo prelistavamo pročitano od Mišime, i čitamo nepročitano :)
vladimir petrovic vladimir petrovic 18:24 18.03.2009

Re: Ko je oklevetao Edipa?

Milan Novković
I to baš sad našao :)
Mi (familija) idemo u Japan po prvi put za par nedelja i umesto da prelistavamo turističke brošure mi čitamo Vladimirove blogove i grozničavo prelistavamo pročitano od Mišime, i čitamo nepročitano :)


Ma nije moguće? Lepo. Zavidim vam.

Nadjite vremena da pročitate i neku haiku pesmu.
Npr. onu od M. Bašoa (Matsuo Basho), čiji naslov glasi:

«Jedan mudri monah rekao je: 'Zen-učenje netačno shvaćeno, nanosi dušama velika unakaženja'. Složih se s njim».

Radujem se u nadi da ćeš, kada se vratite, da nam preneseš neke impresije...
maksa83 maksa83 19:08 18.03.2009

Re: Ko je oklevetao Edipa?

Mi (familija) idemo u Japan po prvi put za par nedelja i umesto da prelistavamo turističke brošure

Umesto brošura, evo ti blog jednog tipa koji se loži na fotografiju, oženjen je Japankom i živi u Kjotou. Dodatna zanimljivost za tebe - napravio je veći deo (prethodne verzije) Yahoo! Finance i napisao ultimativnu referencu o regularnim izrazima.

Jeffrey Friedl's Blog
Unfuckable Unfuckable 19:39 18.03.2009

Re: kasnim, kasnim....

e... to oko "Edipalne linije" kod Mišime ...primećujem iz navedenog i ja - taj složen i komplikovan odnos s majkom i pomešana osećanja prema ocu / očuhu, pomalo, kao lajtmotiv u oba dela
Pižone, extraultragiga lepo napisano, premalo preporuka ima (da primetim), sjajna analiza i prikaz, ali stvarno
Milan Novković Milan Novković 19:59 18.03.2009

Re: Ko je oklevetao Edipa?

Umesto brošura, evo ti blog jednog tipa koji se loži na fotografiju, oženjen je Japankom i živi u Kjotou. Dodatna zanimljivost za tebe - napravio je veći deo (prethodne verzije) Yahoo! Finance i napisao ultimativnu referencu o regularnim izrazima

Čitam (fotke već prelistao), thanks :)
Milan Novković Milan Novković 20:03 18.03.2009

Re: Ko je oklevetao Edipa?

Radujem se u nadi da ćeš, kada se vratite, da nam preneseš neke impresije...

Mišimu III i/ili IV čitam iz Japana (to je sitno proklestvo IT profesije, nigde se ne može bez laptopa, iako ponekad dobro dodje - ako ništa a ono za blogovanje i backup za fotke :)
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:41 18.03.2009

Re: kasnim, kasnim....

Unf
Pižone, extraultragiga lepo napisano, premalo preporuka ima (da primetim), sjajna analiza i prikaz, ali stvarno

Thx.
Don't make me turn crimson.
topcat topcat 23:36 18.03.2009

Re: kasnim, kasnim....

premalo preporuka ima

Naravno, kad je javnost zaokupirana preporucivanjem bajki i propagandnog materijala (edit: i kloniranjem)
Malo koga zanima tamo neki...Japan...ili Mishima...
Ono...Cemu?

niccolo niccolo 23:50 18.03.2009

Re: kasnim, kasnim....

Naravno, kad je javnost zaokupirana preporucivanjem bajki i propagandnog materijala (edit: i kloniranjem)

Ali zato mi koji smo preporučili vredimo za sve te o kojima pričaš

topcat topcat 00:17 19.03.2009

Re: kasnim, kasnim....

niccolo

Ali zato mi koji smo preporučili vredimo za sve te o kojima pričaš

Pazi, ja jos uvijek zelim vjerovati da nas je i vise.
Sta's...naivcina. (ove naocale bi trebale biti roze ali ne mogu naci smajlija)
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 02:26 19.03.2009

Re: kasnim, kasnim....

topcat
Pazi, ja jos uvijek zelim vjerovati da nas je i vise.

Ма ту сам и ја, Висока Мачко, али илегално... И то све са препорукама.
vishnja92 vishnja92 10:14 20.03.2009

Re: kasnim, kasnim....

Ма ту сам и ја

i ja, nego se pravim da se jos durim...
vladimir petrovic vladimir petrovic 10:56 20.03.2009

Re: kasnim, kasnim....

Višnja
i ja, nego se pravim da se jos durim


Nemoj. Već sam jednom rekao, ako sam ponekad bio oštar u nekim svojim komentarima, nije to bilo iz zle volje, ili namere da iritiram i/ili uvredim.
Ne treba isključiti ni mogućnost da ljudi ponekad prave gafove iz - gluposti, pre nego iz viška inteligencije.
Bez želje da se samobičujem, kada bih morao da odležim kaznu zbog svega što (najčešće nenamerno, pa i nesvesno) činim, ja bih bio stalno na robiji.
Imajte milosti, he, he, he...
I obratite pažnju na veselnika Mišimu, kome ovim skromnim pisanjem odajem OMAŽ (hommage).
vishnja92 vishnja92 11:59 20.03.2009

Re: kasnim, kasnim....

pa pravim se, to nije stvarno :)
ne bih bila ovde inace.

bez brige, Pizone - svi pravimo greske. sebe svrstavam medju (nehoticno) vrlo brljive osobe i zato se (izmedju ostalog) trudim da ne sudim drugima, al omakne se. u kratkotrajnoj ljutnji. pa eto, izvini

sto se Misime tice, obraticu paznju na njega tako sto cu sa tvojim gornjim spiskom da zaredjam po knjizarama.
to pripisi sebi u zaslugu, slobodno :)
Bili Piton Bili Piton 15:50 17.03.2009

A tu je negde i....FIća Stakleni, i to dok je još bio u top formi.....


vladimir petrovic vladimir petrovic 19:37 17.03.2009

Re: A tu je negde i....

Bili Piton
FIća Stakleni, i to dok je još bio u top formi.....


Da. Volim ovu njegovu muziku za Šrederov film "Mišima, život u četiri poglavlja".
Dobar je Fića Stakleni, čak i kada nije u vrhunskoj formi. Volim "Glassworks".

Primećujem da tekstovi o njemu često govore u stilu:
Through his operas, his symphonies, his compositions for his own ensemble, and his wide-ranging collaborations with artists ranging from Twyla Tharp to Allen Ginsberg, Woody Allen to David Bowie, Philip Glass has had an extraordinary and unprecedented impact upon the musical and intellectual life of his times.

Hvala na javljanju.
Bili Piton Bili Piton 21:30 17.03.2009

Re: A tu je negde i....

vladimir petrovic
Hvala na javljanju.


Molim, i svaki put.

Licno vise cenim soundtrack za Koyaanisqatsi (to je stvarno bio trenutak Ficinog posebnog nadahnuca, na svu srecu zabelezen za sva vremena) - dok mi se muzika za Misimu cini za nijansu hermeticnijom, i mozda za nijansu manje spontanom. Ali samo za nijansu, u pitanju su detalji.
topcat topcat 16:21 17.03.2009

Preporuka

& sake...

vladimir petrovic vladimir petrovic 19:29 17.03.2009

Re: Preporuka

Topcat
...& sake


Baš tako. Lepa posuda, lepo posluženje i sake (makoliko sam za sebe nije ništa naročito, tako kažu oni koji se razumeju u alkoholne stvarčice, mada brzo opija, he, he, he...).

Thx.
marco_de.manccini marco_de.manccini 19:28 17.03.2009

хмм

Evo kraćih osvrta na romane ...

Краткоћа је у оку аутора.

(немој уопште да се узбуђујеш, само примећујем, иначе читам све од речи до речи)
miloradkakmar miloradkakmar 23:46 18.03.2009

Лепота срмти


Нисам достојан првог , нити овог текста о Мишими. Просто осећам срам због дугогодишњег намерног одсуствовања и немарног односа према књижевности. Ипак, нисам могао да одолим твом изврсном писању и приказу Мишиме као личности , писца,самураја, чаробњака који је чистио прљеж над лепотом и чистотом смрти. Савршенство је било његов изазов, а чини ми се и твој.

Хвала.
vladimir petrovic vladimir petrovic 09:15 19.03.2009

Re: Лепота срмти

милорадкакмар
Савршенство је било Мишимин изазов, а чини ми се и твој. Хвала.

Хвала теби, Милораде, за лепе речи.

Мишима не само да је тежио, већ и својски је радио да себе постави ка савршенству. Знао је он да човек не може достићи савршенство, али је будистички схватао да је важан пут, односно усмерење... Када ово кажем мислим и на то да је он имао неке "овоземаљске мане", односно никако није био нити се понашао као светац... (У том погледу његов пријатељ и ментор Јасунари Кавабата, први јапански нобеловац, био је много узорнији). Опет, мени је Мишима баш због тога занимљив. И не могу да се начудим, поред осталог, његовој хиперактивности на књижевном (и позоришном) пољу.

Као што сам најавио, у следећем наставку ћу говорити о његовом самоокончању (seppuku, hara-kiri).
Milan Novković Milan Novković 14:28 19.03.2009

Re: Лепота срмти

Мишима не само да је тежио, већ и својски је радио да себе постави ка савршенству. Знао је он да човек не може достићи савршенство, али је будистички схватао да је важан пут, односно усмерење... Када ово кажем мислим и на то да је он имао неке "овоземаљске мане", односно никако није био нити се понашао као светац...

U add-hoc maniru pa, tako, neobavezno :) :

Savršenstvo ne može da se dostigne zato što ne postoji.

Ako bi ovo bilo tačno onda, na jeftin način i povrh sitnih logičko jezičkih nesavršenosti, ka savršenstvu ne može da se teži.

U objektivnoj realnosti ovo možda i nije, ili ne bi trebalo, da je teško pokazati. Nisam nikad pokušavao da pokazujem, neću ni sad, ali kad bi se moralo verovatno bi se argumenti brzo sveli na subjektivo i potpuno iracionlanu veru da je nešto savršeno.

Evo samo interesantnog primera: ovde sam jednom gledao emisiju o čoveku koji je u predškolskom uzrastu potpuno oslepeo, ne sećam se razloga ali je bio takav da su mu negde u srednjem dobu potpuno povratili vid.
Interesantna priča gde on na kraju kaže da je lepo videti, ali dosta "noisy" (ja bih preveo "psihodelično" i da on više voli tamu, u kojoj je srećan.

Mišimin "junak" koji gleda na nebo odmah pada na pamet.

A čim je nešto subjektivno to nešto je žestoko i obojeno na specifičan način, osim ako, čak i tad samo ponekad, nije i široko-kolektivno:
- Obojeno našim životima u celosti, čak ne samo od rođenja nego i nešto ranije, pa i genetski (sad kažu da donekle nasleđujemo uvezanost u mozgu pa tako neke karakteristike inteligencije, ili intelekta, što smo, uglavnom, znali i sami).
- U tom životu se pored genetskog onda slažu opipljiva iskustva koja razumemo, pa ne razumemo, pa ezoterična, iracionalna, samo naša ili kolektivna, folklorna i kulturološka itd.
- I onda je svaka naša dodatna nadgradnja povrh tih temlja koje već imamo.

Ako gurnemo po stranu ono osnovno estetsko, etičko, folklorno i kulturološko gde se relativno lako usaglasimo sa većinom ljudi oko nas, put do savršenstva je, po meni, više pitanje ukusa nego univerzalne istine.

Ja mislim da je naš nagon za kreacijom takav da ako bi smrt bila lepa mnogo više ljudi bi se samo-ubijalalo.
Ta razlika bi bila još više naglašena ako se uzme u obzir da se samoubice danas na taj korak uglavnom upuštaju iz očaja, psihičkog ili fiziološkog.

E sad, i ja volim fikciju i na trenutke, kraće ili duže, verujem u sve što vidim u bilo kojoj Star Trek epizodi. I onda me samo neko ili nešto povuče za rukav :)

Ko ne ume da izađe iz nekih formi fikcije, ne mora svih, rizikuje da bude ili lud ili genije :)
vladimir petrovic vladimir petrovic 20:49 19.03.2009

Re: Лепота срмти

Милан Новковић
Ako gurnemo po stranu ono osnovno estetsko, etičko, folklorno i kulturološko gde se relativno lako usaglasimo sa većinom ljudi oko nas, put do savršenstva je, po meni, više pitanje ukusa nego univerzalne istine.


Слажем се.
Ja mislim da je naš nagon za kreacijom takav da ako bi smrt bila lepa mnogo više ljudi bi se samo-ubijalalo.
Ta razlika bi bila još više naglašena ako se uzme u obzir da se samoubice danas na taj korak uglavnom upuštaju iz očaja, psihičkog ili fiziološkog.


Ово је дискутабилније.
Има много мотива који наводе људе да се самоубију. Нису то само очајници или лудаци. О томе ћу покушати да говорим идући пут. Мишима је то дефинитивно урадио "од силе", што би народ рекао.
Ko ne ume da izađe iz nekih formi fikcije, ne mora svih, rizikuje da bude ili lud ili genije :)

Знам. Али вреди ући (ко може) у ризик да будемо или луди или генијални, зар не?
Срећом, од осталих (мноштво) се очекује да иду средњим путем.
mirelarado mirelarado 20:13 19.03.2009

Oдличан текст,

Владимире. Предосећам да се ових дана у књижарама и библиотекама Мишимине књиге више траже.
Баш лепо. (Препорука се подразумева.)
vladimir petrovic vladimir petrovic 20:38 19.03.2009

Re: Oдличан текст,

Миреларадо
Владимире. Предосећам да се ових дана у књижарама и библиотекама Мишимине књиге више траже.
Баш лепо

Дај Боже да је тако.
Ко купује књиге (без обзира на разлоге који су га на то навели) и чита их - на добром је путу, као што гласише једна ранија ТВ реклама, хе, хе, хе....
Хвала.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana