Kultura

Istočnjačke religije, čemu? (III)

vladimir petrovic RSS / 15.04.2009. u 21:00

                            Duhovni preporod čovečanstva mora doći iz Azije, kolevke velikih religija sveta (Rabindranat Tagore, prvi azijski dobitnik Nobelove nagrade za književnost)

Sve je u čoveku. Ko spozna sebe, nadilazi patnju (Čandogja upanišada)

                      Walk together, speak in concord, let your minds comprehend alike, let your efforts be united, let your minds be united that we all may be happy (Rig Veda)

Vede i Upanišade, Mahabharata i Ramajana

Isidora Sekulić je negde zabeležila: «Ima čas kada čovek, poklopivši rukama oči, ugleda istinu. To je čas kad čovek razume Svete knjige sa Istoka. Poklapanje očiju je tada akt tajanstvenosti, simbol ostavljanja zabluda, i ulaženja u bitnost. To je čas kada je čovek nepogrešiv, kad bićem svojim misli i vidi».

Pod Svetim knjigama Istoka Isidora je podrazumevala Svete knjige hinduističke. One obuhvataju Vede i Upanišade, kao i još neke manje poznate tekstove.

Vede («Knjige znanja») jesu najstariji i najznačajniji indijski i indoevropski književni spomenici. Sadrže pesme, zavete, himne i magične formule koje se izgovaraju prilikom prinošenja žrtava bogovima. Računa se da su nastale u periodu izmedju 1500 i 800 godine pre nove ere. Ime dolazi od sankritskog korena vid- (koji se nalazi i u srpskoj reči «videti»), a značanje je uglavnom «znati». U njima su sadržani prvi tragovi indijske filozofije, traženje božanstava, čežnja za bogom i za spasenjem u njemu. Naziru se i prva razmišljanja o biću i ne-biću, o ograničenosti ljudskog duha, o zakonima svemirskih zbivanja. Javlja se misao o jedinstvenom izvoru celokupne stvarnosti, tako da sve što postoji nastalo je iz Brahmana, bića koje je u metafiizičkom smislu identično sa atmanom kao subjektivnom svešću u duhu svakog pojedinca. S tim u vezi, razvijena je teorija karme po kojoj moralna vrednost ljudskog delovanja odredjuje tok zbivanja u društvu i u prirodi. Ta teorija se tesno vezuje sa mokšom. Spasenje se nastoji postići verskim delovanjem i razmišljanjem.

Robindranat Tagore kaže da su Vede «poetski testament kolektivnog reagovanja na začudjenost i strahopoštovanje prema postojanju».

Vede, sastavljane tokom mnogih vekova, u obliku kako danas izgledaju sakupljene su negde na prelazu iz stare u novu eru. Smatra se da imaju «božansku prirodu» od najstarijih vremena, pa se pravovernost kod Hindusa ne meri toliko verovanjem u neko božanstvo, već obožavanjem Veda kao svetih knjiga himni, molitvi, obrazaca rituala, teoloških razmišljanja, filozofskih tumačenja i bajanja. Himne predstavljaju najviše domet dokle je vedska misao dostigla.

Postoje četiri vedske zbirke, od kojih je najznačajnija Rigveda. Nastala je pre Homerovih spevova, te se smatra najstarijim religijskim štivom na svetu. Čini je skup od 1.028 stihovanih himni upućenih bogovima, priredjenih u deset mandala (ciklusa). Sedam od njih pripisuju se jednom (nepoznatom) autoru, dok su preostale tri mandale verovantno sačinjene od strane raznih autora u nešto kasnijem periodu. Imena božanstava koja se pominju otkrivaju jezičke veze sa Grčkom, Rimom i Persijom. Većinu himni čine molitve za stado, žetvu i dugovečnost življenja, a samo manji deo je na nivou književnosti. Vil Djurant kaže «da su neke himne jednostavna i prirodna poezija, kao neoskrnavljen svet deteta  - u nekima se izražava čudjenje što belo mleko izlazi iz crvene krave, što se okean ne prepuni kad se tolike reke ulivaju u njega, što se sunce ne strmoglavi na zemlju kad zalazi i slično». (Evo dve trivijalnosti: U devetoj mandali uznosi se biljka soma, kojoj je dat status božanstva, pošto se iz nje dobijalo jako alkoholno piće koje se koristilo u žrtvenim obredima. A postoji i jedna himna koja je posvećena - kockanju, koje je i u to vreme bilo veoma popularno).

Najpoznatija vedska himna jeste «Himna stvaranja» u kojoj imamo pitanja: «Kako je stvarno sve nastalo? Šta je postojalo pre bića i ne-bića, pre nego što je bilo smrti ili besmrtnosti, dana i noći, tame i svetlosti? Ko to stvarno zna? Ko to može kazati»? U njoj ima mnogo apstrakcija, mada ona nesumnjivo predstavlja vrhunac vedske metafizičke misli («Kako je biće moglo da izidje iz ne-bića, pošto na početku nije postojalo ni ne-biće ni biće; nije postojala ni smrt ni ne-smrt; postojao je samo jedan princip nazvan Jedno; Jedno je disalo iz sopstvene životne snage, a nije imalo dah; ništa drugo nije postojalo; tama je skrivala tamu, ali je toplina porodila Jedno». Medjutim, očigledno je da se u njoj negira bogovima znanje o - činu stvaranja. Poručuje se da je tajna stvaranja nedokučiva - ni bogovi je ne mogu saopštiti, jer ni oni nisu bili prisutni u času stvaranja, i oni su stvoreni tek pošto je pojavni svet nastao «umnožavanjem Jednog u mnoštvo». Time se ruši svaka spoznaja o postanju kao delu bogova. Na taj način je započet panteistički monizam, koji je svojstven hinduizmu, a koje će posebno biti razradjivan kasnije, u Upanišadama.  

Iako je Rigveda najviše cenjena i obožavana medju Vedama, njena sadržina nije poznata većini vernika. Zapravo, od pobožnih Hindusa se ne traži niti očekuje da čitaju Vede, važno je da ih uvažavaju kao svete knjige, odnosno da ih - ne odbacuju.

Ostale Vede jesu Samaveda (o pesmama), Jadjurveda (o uputstvima za žrtvovanje) i Atharvaveda (o uputstvima za magiju i bajanje), i one su nastale nešto kasnije.

Kroz Svete knjige Vede može se pratiti nastajanje složene hinduističke religije (uključujući radjanje, odrastanje i umiranje bogova), verovanja od animizma do filozofskog panteizma, pa do jedinstvenog monizma. Stoga učeni ljudi u hinduizmu kažu da je sve u - nadahnutim i nepogrešivim Vedama.

Indijski pisac M. S. N. Menon tvrdi da su društva opisana od strane Homera i vedskih pesnika bila veoma slična. Takvi su bili i njihovi bogovi i boginje. Grci su spaljivali svoje mrtve kao što su činili i Hindusi. Dok su Grci Hindusima dali umetničku školu Gandharu - pre toga Hindusi nisu pravili kipove svojih bogova, Indija je Grčkoj dala svoju - filozofiju.

           

Upanišade važe za dragulje indijske filozofije, u kojima je poetska duša Hindusa došla do punog izražaja. Vil Djurant primećuje da su se u njima filozofi poigravali sa hiljadama varijacija na jednu monističku temu, osam vekova pre Isusa Hrista.

            Upanišade nisu dosledan religiozno-filozofski sistem, one su pre razmišljanja mnogih ljudi o suštini stvarnosti, o problemima života i smrti, o postanku sveta, svemiru, vezama izmedju čoveka i svemira, odnosu ljudi i bogova, besmrtnosti, pa i nemoći bogova. Bogovi se smatraju «samo bićima medju bićima» i irelevantnim za razrešenje čovekovog položaja u svemiru. Čovek je u središtu svih zbivanja, bogovi su u drugom planu, čak su ponegde predstavljeni kao sluge čoveka. U razmišljanjima se ukazuje i na nedovoljnu sposobnost čovekovog uma da sve shvati, jer se smatra da čovek nikada neće moći da shvati složenu beskonačnost i svemir, čiji je on samo maleni delić. U njima (veruje se da ih ima 108, premda se medju njima, po svom značaju, posebno izdvajaju samo 13) su sadržane i mnoge kontradiktornosti, od maštarija i prelepe poetičnosti do jednog od najdubljih umovanja u istoriji svetske filozofije.

            Upanišade predstavljaju, tvrde poznavaoci hinduizma, ne samo početak, već metafizički vrhunac indijske filozofske misli. U njima se, pored toga što je hinduizam politeistička religija, razvijan koncept jednog Vrhovnog bića (Brahman), kao i istraživanje prirode svega postojećeg.

            Čuveni upanišadski iskaz «Ni ovo, ni ono» (Neti, neti) označava neumitno saznanje «ni postojanja ni nepostojanja, ni jednog ni drugog, ni odsustva oba». Kada čovek to shvati, onda on, kao što sam već ranije pomenuo, «obožavajući božanstvo, postaje i sam božanstvo». To je poruka upanišadskog učenja.

            Brhadaranjaka upanišada upućuje čoveka da bude siguran u sebe: «Onoga ko zna ne obuzimaju misli - uradio sam dobro, uradio sam loše. On nadilazi obe. Ne uznemirava ga ono što je uradio, niti ono što nije uradio». A molitva za besmrtnošću ovako je definisana: «Iz ne-bića odvedi me u biće, iz mraka odvedi me u svetlo, iz smrti odvedi me u besmrtnost».

            Svami Vivekananda, velikih hinduistički mislilac s kraja XIX veka, kaže da se «već u Upanišadama nalazi uzvišeno učenje... da postoji samo jedno Sebe (atman, sopstvo), a ne mnogi; čovek je čoveku brat zato što su svi ljudi jedno biće; u Vedama je rečeno da čovek nije tek moj brat, nego da je on ja; povredjujući bilo koji deo svemira, povredjujem jedino sam sebe; ja sam svemir».

            Upanišade, od kojih su neke teističke a neke (većinom) panteističke, pokazuju da su drevni Indijci bili veoma skloni dubokim razmišljanjima, često apstraktnim, i da su pritom bili široko poetski raspoloženi. One su uzbudjivale mnoge evropske mislioce. Tako je filozof Arthur Šopenhauer ushićeno govorio: «U celom svetu ne postoji učenje toliko korisno i uzvišeno kao što je ono u Upanišadama; to je uteha mom životu, a biće uteha i mojoj smrti. Mnogi ih smatraju najzrelijom mudršću čovečanstva».

            Isidora Sekulić, pišući o Tagorinoj poeziji, ispisala je o Upanišadama poetične opaske. Ona smatra da su Upanišade, koje su ranije bile religija i filozofija, posle Tagore postale i - poezija. Zapravo, Isidora smatra da su Upanišade prema Vedama ono što je Novi zavet prema Starom zavetu u hrišćanstvu, jedan divan i dubok verski misticizam, bez trunke materijalističkog.

Razvitak religije u vedskom periodu naročito je prikazan u grandioznim književnim delima, drevnim epovima  «Mahabharati» i «Ramajani».

Tomislav Maretić (1854-1938, istaknuti filolog i prevodilac, koji se isticao kao «hrvatski Vukovac i mladogramatičar») ovako je pisao: «Medju indoevropskim narodima samo su tri koji su u vekovima pre Hrista razvili obilnu književnost i nastavili je dalje u potonja vremena. Ta su tri naroda: grčki, rimski i indijski. Obilna i znatna književnost tih triju naroda dokaz je i njihove velike kulture, do koje su se uspeli u ono staro vreme, dok su drugi indoevropski narodi čamili u varvarstvu ili u poluvarvarstvu. Za grčku i rimsku književnost svaki današnji obrazovani čovek u Evropi bar po onome što je o njima čitao ili čuo, znade, da su i velike i znatne, a o staroindijskoj književnosti ponajviše vrlo se malo zna, a vredno je i o njoj bar to znati da je i velika i znatna. Što se tiče njene veličine, imam reći da je veća nego i grčka i rimska književnost zajedno uzete, a što se tiče vrednosti, staroindijska književnost ne zaostaje ništa ili ne zaostaje mnogo, iza grčke i rimske. Staroindijska književnost  ima veliko mnoštvo dela i u poeziji i u prozi: u poeziji su obilno zastupane i epska i lirska i dramska, a i proza je bujno razvijena, i to ne samo beletristička, nego i poučna i naučna». (Maretić je preveo sa sanskrita i protumačio deo Mahabharate poznat kao «Pesma o kralju Nalu»).

«Mahabharata» (Veliki ep dinastije Bharata, odnosno Indije, koja sebe zove «Bharat»), sa oko 100.000 stihova, jeste najveća (ili bar jedna od najvećih)  poema na svetu. Sedam puta je veća od Homerovih epova Ilijade i Odiseje zajedno, a četiri puta duža je od Biblije. Njeno autorstvo se pripisuje mudracu Viasi. Nastala je negde oko 400. godine pre nove ere. To je masivan materijal o ratu dva ogranka iste kraljevske porodice, dve grupe rodjaka koji pretenduju na jedan presto (Pandave i Kaurave). Petorica braće Pandava, koji imaju zajedničku suprugu, lepoticu Draupadi (slučaj tzv. «bratske poliandrije»), posle mnogih peripetija, punih 13 godina lišeni su prava da se vrate u rodni kraj. Po povratku iz mučnog izgnanstva njima se ne daje obećani udeo u vlasti, pa je, i pored dugih pregovaranja, bratoubilački rat neizbežan. Sva severnoindijska plemena, vladari, ratnici, pa i bogovi i demoni, uzimaju učešća na jednoj ili na drugoj strani u bici sa mnogo hiljada učesnika, koja traje 18 dana (i koja se opisuje u punih pet od ukupno osamnaest knjiga). Pandave su asocirane s bogovima (iako i medju njima ima poročnih i zlih) a Kaurave (mada i medju njima ima dobrih) s demonima. U presudnom trenutku bog Krišna savetuje princa Ardjunu, vodju braće Pandava, da pristupi lukavstvu. Ardjuna teška srca pristaje, pa Pandave odnose pobedu, mada rat preživi samo sedam ratnika - Pandava. Tako su Pandave povratile carstvo, kojima će kasnije upravljati Ardjunini potomci.

Mahabharata je inicijalno bila svetovna saga o veličanju herojstva i kaste ratnika (kšatrije) uopšte, kao i o veličanju borbe izmedju dobra i zla, kakva tema se može naći u epovima mnogih drugih naroda. Medjutim, bramini (sveštenici) su joj vremenom dali novi izgled sa religijskim implikacijama, pojačavajući neke segmente svojim vidjenjima, kako filozofskim tako i drugim (o zakonima kasti, o ženidbi, nasledju, pogrebnim ritualima i slično). Tako je, zahvaljujući njima u spev ubačen i poduži umetak poznat kao «Bhagavad-Gita».

Bhagavad-Gita (Pesma Gospodnja) jeste, dakle, deo Mahabharate, i važi za jedno od najpoznatijih svetskih dela. Hindusi kažu da «ako se Upanišade mogu uporediti sa kravama, onda je Gita njihovo mleko» (If the Upanishads can be compared to the cow, the Gita is their milk). Neki je smatraju "petom Vedom". Pisana je u obliku dijaloga izmedju princa Ardjune i boga Krišne. Zbunjeni Ardjuna je na čelu vojske i obuzet je miroljubivim ustručavanjem i dilemom šta da radi kada se suoči s mogućnošću da poubija svoje rodjake u neprijateljskoj vojsci, a Krišna je prerušen u vozača njegovih bojnih kola. Filozofski se raspravlja o životu, o najbitnijim pitanjima pojedinca i društva. Krišnini saveti Ardjuni predstavljaju mešavinu svih mogućih gledišta koja postoje unutar hinduizma, čiji je smisao jedan: čovek mora da živi život koji mu je dosudjen, treba da vrši svoju dužnost shodno svojoj klasnoj pripadnosti i svom životnom dobu. Ardjuna se upozorava da bi svojim nedelanjem izazvao «sveopštu pometnju», jer «neaktivnost ne vodi savršenstvu, svako je osudjen na akciju.... jer je aktivnost iznad neaktivnosti». A polazeći od stanovišta da je bitak večan i neuništiv, Krišna kaže: «Ako ubica misli da ubija, a ubijeni da je ubijen, obojica su u neznanju; niti ko ubija, niti je ko ubijen». Nije uobičajeno u spisima drugih religija da čovek zagovara potrebu pridržavanja moralnih normi a da Bog zagovara rat i ubijanje i nagoni kolebljivog čoveka da krene u akciju pod izgovorom da «na kraju krajeva samo telo biva ubijeno, a duša ostaje», odnosno da je «život neuništiv, a individualnost nerealna». Stoga se čitalac može osetiti zbunjenim, naročito ako dolazi iz područja bilbijskih religija, premda se nikakvo ubijanje ne toleriše ni u ostalim indijskim religijama, pa ni u samom hinduizmu. Medjutim, kod ljudi koji su upućeni u kompleksnost hinduističkih učenja ima mišljenja da se u delu uopšte ne daje religiozno opravdanje rata i nasilja. (Mahatma Gandi  se posebno bavio tim pitanjem, pa je govorio: «Ja Giti pripisujem značenje potpuno različito od onoga koje joj se redovno pridaje. Ja je ne smatram ni opisom ni podsticanjem na rat... Ona se odnosi na večni dvoboj dobra i zla u ljudskoj duši»). Dalje, ima mesta na kojima se Krišna nedvosmisleno ponaša kako dolikuje jednom Bogu, kao kada kaže: «Čim vrlina slabi, a porok jača, ja sebe iznova stvaram i javljam se opet, od veka do veka, zarad očuvanja pravednih, uništenja grešnih i uspostavljanja vrline».   

Takodje, u Bhagavad-Giti se razmatra i pitanje znanja i neznanja, što je česta tema u indijskim svetim knjigama. Tako se kaže: «Kada neko vidi večnost u prolaznim stvarima i beskonačnost u konačnim stvarima, onda on ima čisto saznanje. Ali, ako neko vidi samo raznolikost stvari, sa njihovim podelama i ograničenjima, onda on ima nečisto saznanje. A ako neko sebično vidi stvari kao da su one, sve, nezavisno od Jednog i mnoštva, onda je on u tami neznanja».

Bhagavad-Gita, koju mnogi smatraju «nacionalnim jevandjeljem hinduizma», pokušava izmiriti mnoga nepomirljiva religijska gledišta, što nije lako razumljivo. Medjutim, ona nesumnjivo predstavlja najpoznatiju i najcenjeniju indijsku pobožnu knjigu, te je dobro poznata izvan Indije (na Zapadu). Mnogi u njenoj zbunjujućoj ali simpatičnoj mešavini brojnih protivurečnosti vide pravi odraz hinduizma kao celine.

Ramajana je u pogledu dužine četiri puta kraća od Mahabharate (sadrži oko 24.000 deseteraca), ali je popularna gotovo koliko i Bhagavad-Gita. Njen autor je bio mudrac Valmiki. Princa Ramu, naslednika prestola, krase lepota i pamet. U dvoboju s najsnažnijim mladićima stekao je ruku lepotice i princeze Site. Medjutim, mlada žena ostarelog Raminog oca naterala je svog muža da promeni prvobitnu odluku i za naslednika odredi njenog sina Bharatu, a ne Ramu. Ogorčen, Rama sa Sitom i svojim omiljenim bratom Lakšmanom napušta očev dom i odlazi u šumu. Njegov otac umire od tuge za njim. Bharata ne sme da prihvati krunu i presto, te moli Ramu da se vrati, ali je ovaj neumoljiv, jer otac nije, pre smrti, izmenio svoju odluku. A u šumi gde žive Rama, Sita i Lakšman javlja se demonska lepotica i trudi se da zavede lepog Ramu. Ona u tome ne uspeva, pa u gnevu poziva svog brata Ravanu da se osveti Rami. Stoga demon Ravana, poznat po tome što muči ljude i bogove, otima i odvodi Situ. Sita čvrsto odbacuje Ravanu u njegovom nastojanju da je osvoji. Rama i Lakšman polaze u potragu za njom, njima u tome pomažu životinje i duhovi, a najviše Hanuman, sin majmunice i boga vetra. Najveći deo epa zauzima Ramin pohod na ostrvo Lanku gde živi Ravana. Posle mnogo teškoća i peripetija, Rama nalazi i ubija Ravanu, i ponovo dobija Situ. Zatim se vraća u svoje carstvo i Bharata mu predaje presto.

Medjutim, tu nastaju novi problemi u vezi sa Sitom. Da bi otklonila sumnje naroda da je bila neverna svom mužu dok je bila u zarobljeništvu kod Ravane, Sita se javno samospaljuje, ali je plamen ne sagoreva, što je dokaz njene nevinosti. Kako narod i dalje sumnja u njenu vernost, «jer nju su bar dodirivale demonske ruke», ona je primorana da napusti Ramu. U odvojenosti, ona radja sinove-blizance. Kako narod i dalje traži dokaze njene nevinosti, Sita se, slomljenog srca zbog sumnji kojima je izložena, kune po ko zna koji put da je bila i ostala verna, i traži smrt («Ako istinski svom mužu sam dokazala da sam odana žena, majko Zemljo, oslobodi me bremena ovoga života»), kao nagradu za svoju vernost pred svim iskušenjima. Zemlja se onda otvara, i u znak potvrdjivanja njene zakletve, proguta je zauvek. Rama ostaje sam i do kraja života pati za Sitom.

Rama je u epu prikazan kao plemenit princ, junak, vešt vladar i suprug koji ume da voli. Sita je oličenje ženske vernosti, ljubavi i plemenitosti, što je obrazac koji prati svaka indijska žena. Njeno stradanje je simbolično, smatra se da je čestitost žene toliko sveta da samo smrt može da spere sumnju. Reči odane i pokorne supruge Site vekovima i vekovima ponavljaju i memorišu sve Hinduskinje-neveste: «Kola i konji i pozlaćena palata ništa ne vrede u životu žene; milija je njenog muža senka ženi koja voli i koja je voljena». I mada je smrt Site uništila sreću Rame, cela epska priča se ne smatra - tragedijom. Snage dobra trijumfuju nad zlim, Rama je uspeo da povrati presto koji mu pripada, njegovi sinovi će ga naslediti. A ni sudbina Site se ne smatra tragičnom, ona je volela svog muža, prošla kroz mnoge peripetije s njim, sačuvala mu vernost, rodila mu decu...  Tako je u Rami i Siti oslikan nacionalni duh Indijaca, njihov sistem etičkih i kulturnih vrednosti. I danas se svake godine u čast Rame prave festivalske svečanosti (Ram-lil), kada se, uz pevanje i igranje, dramski izvode delovi Ramajane. Taj ep je danas glavno sredstvo za širenje hinduističke etike medju Hindusima.

Svami Vivekananda, koji je mnogo učinio da se drevni hinduizam oživi u modernoj Indiji, za Ramajanu je rekao: «Rama, kakvog nam ga je predstavio mudrac Valmiki, jeste drevni idol iz herojskih vremena, oličenje istine i moralnosti, idealan sin i idealan suprug i, iznad svega, idealan kralj. Pored toga, nema čistijeg, lepšeg i jednostavnijeg  jezika od onog kojim nam je veliki pesnik predstavio život Ramin».

Bog Višnu jeste centralna figura u oba epa, u jednom kao inkarnacija Krišne, u drugom kao inkarnacija Rame, a bog Šiva i druga božanstva javljaju se povremeno, ali odvojena. Mnogi smatraju da su u epovima odnosi izmedju bogova i ljudi lišeni svake mistike, oni su humanizovani do krajnje konkretnosti.

Drevni epovi Mahabharata i Ramajana po prvi put pokazuju da bogovi mogu imati ljudske inkarnacije, koja ideja se ne javlja u Upanišadama i drugim svetim knjigama.

Mahabharata i Ramajana, dva epa koji u svojim celovitostima sadrže sveukupno poimanje hinduizma, nalikuju, dakle, Homerovim spevovima. One su «narodske Biblije» za Hinduse, tako da mnogi znaju napamet stihove i čitave pasuse iz njih. I danas postoje narodni pesnici koji u dugim večerima, po selima i manjim zajednicama, pevaju delove iz ovih epova okupljenima, što se uvek sluša s velikom pažnjom. Epovi su vršili ogroman uticaj na sva pokolenja Hindusa, na njihove etičke norme i ideale, vaspitavajući njihova osećanja i formirajući njihove predstave o bogovima, demonima, herojima, o dobru i zlu, o životu i smrti, o bračnoj vernosti, o svemiru i dr.

(Napomena: Nažalost, zbog preopširnosti materije u pitanju, nisam u mogućnosti da ovom prilikom posebno izlažem osnove hinduističkog mislilaštva, odnosno filozofske škole samkhju, jogu i vedantu, kao ni tantrizam i još neke hinduističke osobenosti. Stoga, ovim pisanjem danas završavam temu hinduizma, najstarije organizovane religije na svetu, koja, sa oko 840 miliona vernika, drži treće mesto medju velikim svetskim religijama - posle hiršćanstva i islama).

AtačmentiKomentari (60)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

vishnja92 vishnja92 21:05 15.04.2009

aaa

eto mene sutra 'oma :)))

laku noc.
sta vas je spopalo objavljivanje blogova u ovo nedoba dana?
Budimac Budimac 21:38 15.04.2009

Re: aaa

eto mene sutra 'oma :)))

I mene, nemam sad snage, a preporuka na nepročitano.
mirelarado mirelarado 21:48 15.04.2009

Re: aaa

Препорука на прочитано. Браво, Владимире
О Рамајани смо мало разговарали и код Myredneckself.
ivana23 ivana23 21:51 15.04.2009

***

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 23:06 15.04.2009

Ovo je provokacija

Zar u Svetoj nedelji o istočnjačkim religijama?
Pa, zar mi vladimire nemamo svoju?
vladimir petrovic vladimir petrovic 23:24 15.04.2009

Re: Ovo je provokacija

Vojislav Stojković
Zar u Svetoj nedelji o istočnjačkim religijama?
Pa, zar mi vladimire nemamo svoju?


Tako se namestilo! Već sam ranije započeo ovaj moj "Rat i mir" sa istočnjačkim religijama i morao sam večeras da izbacim iz sebe ovaj zadnji deo o hinduizmu...

A tvoja primedba je na mestu, osećam se grešnim.
Od sutra, biću na vodi i hlebu (četvrtak, petak, subota) kako bih očišćen, koliko-toliko, u nedelju, izašao pred Lice Gospodnje!

N. B. S druge strane, ne sme se zaboraviti da upoznavanje tudjih religija može da nas ojača u ljubavi prema našoj sopstvenoj, he, he, he...
Jelica Greganović Jelica Greganović 13:03 17.04.2009

Re: Ovo je provokacija

I ne zaboravi na tucanje.
vladimir petrovic vladimir petrovic 14:42 17.04.2009

Re: Ovo je provokacija

Jelica
I ne zaboravi na tucanje.

Bez toga se ne može. Nema života!
ed_novipazar ed_novipazar 21:07 18.04.2009

Re: Ovo je provokacija

vladimir petrovic

N. B. S druge strane, ne sme se zaboraviti da upoznavanje tudjih religija može da nas ojača u ljubavi prema našoj sopstvenoj, he, he, he...

Sad mi je jasno zasto autor ne pokazuje interesovanje za islam

Ma salim se, samo mirno, bez reakcija
vladimir petrovic vladimir petrovic 22:00 18.04.2009

Re: Ovo je provokacija

ed_novipazar
Sad mi je jasno zasto autor ne pokazuje interesovanje za islam

Salam alejkum.

Interesuje me i – islam.

Kao mladić, živeo sam jedno vreme u Maroku, široko otvorenih očiju i radoznalog duha. Prilično dobro sam bio upoznao (i voleo) mentalitet i način života Marokanaca, uključujući i njihovu veru i kulturu, naravno.
Bio je to jedan od lepših perioda mog života.

Edit.
Kada budem stigao, napisaću, recimo, post o - sufizmu ( arapski: تصوّف‎ -, persijski: صوفی‌گری , turski: tasavvuf), mističnom islamskom učenju (po kome, "sve što postoji na svetu je identično, a čovek je emanacija božanstva koje teži ponovnom sjedinjenju sa božanstvom".

Pritom, prvenstveno imam u vidu poimanje sufizma prema Ibn Kaldunu (Ibn Khaldun, the 14th century Arab historian, described Sufism as: ... dedication to worship, total dedication to Allah most High, disregard for the finery and ornament of the world, abstinence from the pleasure, wealth, and prestige sought by most men, and retiring from others to worship alone).
Srđan Mitrović Srđan Mitrović 00:03 16.04.2009

video ilustracije :-)

PETER BROOKS MAHABHARATA: KRISHNA TALKS TO PRINCE ARJUN


Ramayana - Prince of Light
vladimir petrovic vladimir petrovic 07:32 16.04.2009

Re: video ilustracije :-)

Srdjane, mnogo ti hvala na ova dva zvučna zapisa, o Mahabharati i Ramajani.

Meni je veoma drag razgovor boga Krišne i princa Ardjune, koji je tema ulomka Bhagavad-Gite, kako ga je dao Piter Bruks.
dunja73 dunja73 00:35 16.04.2009

gogolj

Nedavno sam gledala The Namesake (film)
mozda ne bi bilo lose za pogledati
vladimir petrovic vladimir petrovic 07:26 16.04.2009

Re: gogolj

Čuo sam da je kod nas prevedena knjiga Đampe Lahiri, pod nazivom IMENJAK (Jhampa Lahiri: The Namesake), ali nisam znao da je po njoj i film snimljen. To je prvi roman jedne od zanimljivih američkih spisateljica indijskog porekla, jedna od onih knjiga koje se bave "problemom ljudskog identiteta - njegovog očuvanja i gubitka", te da je stalna jedino potraga za srećom, a ne sama sreća.

Nisam čuo da je film prikazivan u Beogradu.
Hvala.
miloradkakmar miloradkakmar 01:22 16.04.2009

Kasno za čitanje


U ovo kasno doba klinuo samo na "preporuči ". Čitaću posle, kada ću ostaviti i smisleniji pisani trag.
bocvena bocvena 09:09 16.04.2009

Preporuka!

Molba - Ako imaš vremena, da li bi mogao da se pozabaviš savremenom indijskom književnošću? Prvenstveno spisateljicama kao što su, već pomenuta, Đampa Lahiri, Arundati Roj, Kiran Desai...
vladimir petrovic vladimir petrovic 11:18 16.04.2009

Re: Preporuka!

bocvena
...da li bi mogao da se pozabaviš savremenom indijskom književnošću? Prvenstveno spisateljicama

Dobar upit.
Pisaću, ali malo kasnije.

Naime, napraviću malu pauzu sa istočnjačkim religijama, pa ću nešto kasnije nastaviti sa budizmom (uključujući zen, koji me najviše interesuje) i taoizmom.

Naravno, svestan sam i siguran sam da medju blogerima i komentatorima na ovom blogu ima kvalifikovanijih za teme koje ja pokrećem, ali sam slobodan da, u dobroj nameri, pokrećem odredjena pitanja, čisto radi "intelektualnog varijeteta" samoga bloga, čiji smo svi poklonici, zar ne?

Thx
vladimir petrovic vladimir petrovic 14:59 16.04.2009

Ima li dobrog u apstiniranju?

Smejem se sebi u bradu dok, sa desne strane ovog posta, u informacijama B92, u rubrici "Život", figurira naslov:

"16. april 2009.
Meso postaje hrana nižih slojeva
Meso u Nemačkoj sve više postaje hrana nižih društvenih slojeva, a građani koji dobro zarađuju i koji su univerzitetski obrazovani jedu najmanje šnicli ili kobasica.... "


Eh, odavno se, veoma davno, u Indiji znalo za to... pa su najniži kastinski slojevi, uključujući i one izvan svih kasti (NEDODIRLJIVE), konzumirali meso bez ograničenja, dok je fini svet braminski - apstinirao!

Ima dobrog i u kojekakvim apstiniranjima, kad-tad se dodje do tih saznanja, he, he, he...
topcat topcat 15:08 16.04.2009

Re: Ima li dobrog u apstiniranju?

vladimir petrovic

Ima dobrog i u kojekakvim apstiniranjima, kad-tad se dodje do tih saznanja, he, he, he...

Uvijek se sjetim onog Pitagorinog:
ne želim da trujem um leševima.
xe, xe, xe
(stalno to koristim..zaraza...)
mirelarado mirelarado 15:53 16.04.2009

Re: Ima li dobrog u apstiniranju?

topcat

xe, xe, xe
(stalno to koristim..zaraza...)


Хе, хе, хе... шта сам ја рекла?
maksa83 maksa83 22:05 16.04.2009

Re: Ima li dobrog u apstiniranju?

Uvijek se sjetim onog Pitagorinog:
ne želim da trujem um leševima.

Vegeterijanac - stara reč Navaho indijanaca koja u prevodu na jezik bledolikih znači onaj koji ne ume da lovi.
Unfuckable Unfuckable 22:15 16.04.2009

Re: Ima li dobrog u apstiniranju?

Unfuckable - Onaj Koji Pojma Nema O Istočnjačkim Religijama
ali preporuka, prijatelju

i javi kad možemo da počnemo s trolovanjem
maksa83 maksa83 00:43 17.04.2009

Re: Ima li dobrog u apstiniranju?

i javi kad možemo da počnemo s trolovanjem

Mislim da u disklejmeru piše da taj trenutak nastaje kada autor teksta klikne na "Objavi".
Ili sam to pomešao sa nekim drugim disklejmerom?
vladimir petrovic vladimir petrovic 07:01 17.04.2009

Re: Ima li dobrog u apstiniranju?

Unf
i javi kad možemo da počnemo s trolovanjem

Vreme za trolovanje jeste počelo samim objavljivanjem, kao što kaže 'smartni'
Maksa
Mislim da u disklejmeru piše da taj trenutak nastaje kada autor teksta klikne na "Objavi".
Ili sam to pomešao sa nekim drugim disklejmerom?

ali se očekuje da bude UMESNO. Umesno trolovanje!

Znam da to zvuči naivno, ali svaki autor teksta priželjkuje da trolovi učine njegov tekst čitljivijim i bolje svarljivim delikatnim stomacima ponekih čitalaca-komentatora. A da ima osetljivih, nežnih i čednih medju komentatorima, s sjedne strane, ali i grubih i nekorektnih, s druge, to svi znamo iz iskustva. Da nije tako, ne bi bilo mogućnosti - banovanja, he, he, he...

Takodje, mislim da ima autora-blogera koji umeju da vešto vode trolovanje, držeći ga sve vreme pod kontrolom, što je za pohvalu.

A kada pomenuh banovanje, mislim da nijedan bloger ne spava mirno (bar za neko vreme) kada (i ako) se lati banovanja, ali i brisanja tudjih komentara.
Patnja je neizbežna, kažu Indijci, a to znamo i mi, kao i svi drugi
Jelica Greganović Jelica Greganović 13:04 17.04.2009

Umesni trol

Ja volim trolove, unose živinu u blogove.

mirelarado mirelarado 16:27 17.04.2009

Re: Umesni trol

njanja_de.manccini njanja_de.manccini 16:39 17.04.2009

Re: Umesni trol

evo i ja da doprinesem trolovanju

Unfuckable Unfuckable 19:15 17.04.2009

Re: Umesni trol

Umesni trol

mislim Pižone, ova kovanica mi jako vuče na "umerenu trudnoću" ili pak, još bolje - "umesnu trudnoću"
ili na nešto što sam čuo pre neki dan, i da nije tragično, smejao bih se oko glave - "planirani prekovremeni rad"
mirelarado mirelarado 20:24 17.04.2009

Re: Umesni trol

Unfuckable
Umesni trol

mislim Pižone, ova kovanica mi jako vuče na "umerenu trudnoću" ili pak, još bolje - "umesnu trudnoću"
ili na nešto što sam čuo pre neki dan, i da nije tragično, smejao bih se oko glave - "planirani prekovremeni rad"


:)) Убих се од труда да смислим шта би могао бити умесни трол, а сад ме твоје асоцијације подсетише на пријатеља кучкара, чија је куја имала хистеричну трудноћу, те тако сазнадосмо да и та тешко појмљива категорија постоји чак и у животињском свету.
Unfuckable Unfuckable 20:27 17.04.2009

Re: Umesni trol

хистеричну

pa ok, bolje i to nego da je imala extrahisteričnu, to bi stvarno mogao biti problemo
vladimir petrovic vladimir petrovic 20:32 17.04.2009

Re: Umesni trol

Unf
mislim Pižone, ova kovanica mi jako vuče na "umerenu trudnoću" ili pak, još bolje - "umesnu trudnoću"
ili na nešto što sam čuo pre neki dan, i da nije tragično, smejao bih se oko glave - "planirani prekovremeni rad"

Pa, ne znam šta da kažem.
Makoliko rogobatno zvuči izraz "umesan trol", to je nešto, valjda, što je suprotno - "neumesnom trolu". A svakako da ima trolovanja koja nemaju veze sa temom bloga, već su naprosto - neumesna.

OK, slažem se sa Jelicom Greganović
Ja volim trolove, unose živinu u blogove.

odnosno stavom da trolovi mogu da unesu odredjenu živost, ali...

Trolovi ponekad mogu da "pojedu" sam blog, ili bar da mu naude.

Kad ovo kažem imam u vidu prvi deo ovog mog serijala. Svi se sećamo šta je radio komentator pod nazivom "Mishab". On je gušio moj blog svojim trolovanjem, da su mi neki slali pp i tražili da ga banujem... Da li su njegovi komentari unosili živost? On je u početku iznosio neke stvari koje su imale logiku, da bi me potom naprosto davio. To su svi primećivali. Plašio sam se da će tako biti i sa nastavcima ovog bloga o istočnjačkim religijama. Hvala Bogu, on (Mishab) je, u medjuvremenu, eliminisan.

Ja sam još uvek pod dojmom tog lošeg iskustva sa Mishabom. (Narodna izreka kaže: "Koga su zmije ujedale, taj se i guštera plaši", zar ne?).

Znam, to je bilo "izvanredno", nešto što se često ne dogadja, ali pod tim neprijatnim sećanjem ja sam rekao da su dobrodošli "umesni trolovi".

Da se više ne zapetljvavam...

All is up to you, up to everybody
vishnja92 vishnja92 20:32 17.04.2009

Re: Umesni trol

"planirani prekovremeni rad"

:)))))))
to fercera sve u 16, nisi znao? :)
mirelarado mirelarado 21:19 17.04.2009

Re: Umesni trol

Mожда би било умесно троловање да поменемо Еп о Гилгамешу, најстарији нама познати древни еп.

Нађен је на оваквим глиненим таблицама:


Гилгамеш, уручки краљ:
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:34 17.04.2009

Re: Umesni trol

Mожда би било умесно троловање да поменемо Еп о Гилгамешу, најстарији нама познати древни еп.

Baš ti hvala što si ovo pomenula.

Kao što se mi, na ovim našim prostorima, ponekad hvalimo kako imamo "najstariji dnevni list na Balkanu", najstarije ovo na Balkanu, najveće ono, tako veoma često Indijci govore (i veruju) da je Mahabharata - NAJSTARIJI i NAJVEĆI drevni ep. To se nalazi na mnogim sajtovima na Netu, a i u nekim dobrim enciklopedijama.

Elem, pripremajući se za pisanje o Mahabharati naišao sam na (redak) podatak da (ipak) nije NAJVEĆI ep (priznaje se da je Gigameš veći po volumenu), s tim što ostaje i dalje da jeste - najstariji.

Sada se ti svrstavaš na stranu onih koji nisu prijatelji lavu, već...
jer ispada da je Gilgameš i obimniji i stariji!

Možda naučnici (lazy bones) nisu još dali poslednju reč, he, he, he...
mirelarado mirelarado 21:41 17.04.2009

Re: Umesni trol

Sada se ti svrstavaš na stranu onih koji nisu prijatelji lavu, već...
jer ispada da je Gilgameš i obimniji i stariji!


Не бих да се сврставам, пошто купила пото и продала, тако су ме учили у школи. А пише и на оном сајту који сам линковала.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 22:01 17.04.2009

Re: Umesni trol

mirelarado
vladimir petrovic
Sada se ti svrstavaš na stranu onih koji nisu prijatelji lavu, već...
jer ispada da je Gilgameš i obimniji i stariji!
Не бих да се сврставам, пошто купила пото и продала, тако су ме учили у школи. А пише и на оном сајту који сам линковала.

Гилгамеш је свакако старији од Махабхарате.
Обимнији никако, за еп је незнатне величине.
mirelarado mirelarado 22:08 17.04.2009

Re: Umesni trol

Predrag Brajovic

Гилгамеш је свакако старији од Махабхарате.
Обимнији никако, за еп је незнатне величине.


Наравно, Предраже, видиш да Пижона мрзи да кликне на онај линк. Има цео невелики еп + критика.
vladimir petrovic vladimir petrovic 22:31 17.04.2009

Re: Umesni trol

Pa sad...

Podsećam da sam ja u tekstu (sada sam naknadno pogledao, pitajući se da li treba da u nečemu sebe korigujem) naveo: "Mahabharata» (Veliki ep dinastije Bharata, odnosno Indije, koja sebe zove «Bharat»), sa oko 100.000 stihova, jeste najveća (ili bar jedna od najvećih) poema na svetu.
Dakle, bio sam prilično obazriv.

Medjutim, na sajtu Hinduism.com stoji

"The Mahabharata
The Mahabharata is the world's longest and one the most revered epics. .... ".

Izgleda da nije sporno da je najduži ep (kažu da sveukupno ima 1.8 mil. reči).
Manje se tvrdi (to sam već rekao) da je i - najstariji.

Što se tiče epa u Gilgamešu, pogledao sam ja link koji je dala Mirela. Na kraju, u objašnjenju, taj ep se uporedjuje sa drugim epovima i starim tekstovima (doduše, Mahabharata se poimenice ne pominje), pa se kaže:

"Medju svim eposima , legendama i mitovima ove književnosti, ep o Gilgamešu je po svom obimu najveći, a po sadržaju najvredniji i nasavršeniji.... "

Svako hvali ono što mu odgovara da hvali.

Sve u svemu, izgleda da je Mahabharata nesporno duža, a da je Gilgameš stariji...

mirelarado mirelarado 22:58 17.04.2009

Re: Umesni trol

"Medju svim eposima , legendama i mitovima ove književnosti, ep o Gilgamešu je po svom obimu najveći, a po sadržaju najvredniji i nasavršeniji.... "


:)) Да ли се аутор критике стилски занео властитом "нај нај" тирадом, или је мислио на све оне варијанте епа које потом спомиње, не знам, али, еп који смо читали, а налази се и на сајту, краћи је и од Илијаде, а камоли од Махабхарате.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 22:59 17.04.2009

Re: Umesni trol

vladimir petrovic
Što se tiče epa u Gilgamešu, pogledao sam ja link koji je dala Mirela. Na kraju, u objašnjenju, taj ep se uporedjuje sa drugim epovima i starim tekstovima (doduše, Mahabharata se poimenice ne pominje), pa se kaže:

"Medju svim eposima , legendama i mitovima ove književnosti, ep o Gilgamešu je po svom obimu najveći, a po sadržaju najvredniji i nasavršeniji.... "

Тачно пише као што наводиш, али кад кажу: "Medju svim eposima , legendama i mitovima ove književnosti", мисле на месопотамску књижевност, на шта упућује реченица која претходи оној наведеној: "То је еп о уручком краљу Гилгамешу из старе месопотамске књижевности."

Интернет каткад наводи на превелику брзину протока и примања информација. Но, добро, све смо рашчистили :)
gordanac gordanac 23:07 17.04.2009

ep+bajka

Sve u svemu, izgleda da je Mahabharata nesporno duža, a da je Gilgameš stariji

Možda bi se na ovom mestu moglo i dokazati da je "krokodil zeleniji nego što je širi"

Ep o Gilgamešu je najstariji pronađen zapisan (datiran kao najstariji), a ja se nadam da svedočim pronalasku jednog još starijeg (bilokakvog i biločijeg), kao što se nadam i nalaženju jedna za sada kao "zauvek izgubljene" bajke, jer su od te dve stvari (jednog epa i jedne bajke) nastale sve ostale naše zabeležene i nezabeležene reči. Kao što mislim da bez čitanja svih danas nam dostupnih epova ne možemo do kraja razumeti o čemu to ljudi s tako nesavladivim žarom ostavljaju reči (stihovane ili ne) ljudima koji dolaze posle njih.
U početku (svakako i za sada) beše - Gilgameš.
vishnja92 vishnja92 23:10 17.04.2009

Re: ep+bajka

jasta.
Unfuckable Unfuckable 23:15 17.04.2009

Re: ep+bajka

Možda bi se na ovom mestu moglo i dokazati da je "krokodil zeleniji nego što je širi"

gordanatz, baš me vučeš za jezik, sam' da znaš
vladimir petrovic vladimir petrovic 06:31 18.04.2009

Re: Umesni trol

Predrag Brajović
Интернет каткад наводи на превелику брзину протока и примања информација. Но, добро, све смо рашчистили :)

Sa ovim se slažem.

Premda, ruku na srce, ja sam od onih koji veruju da se neke stvari nikada ne raščiste potpuno, zapravo nikada ne razumeju do kraja, ali pritom smatraju da nema svrhe tražiti da se sve rasčisti i sve razume do kraja.
Tako shvatam i ovu duhovitu opasku
Gordanac
Možda bi se na ovom mestu moglo i dokazati da je "krokodil zeleniji nego što je širi"

da je pomalo besmisleno dokazivati nešto što se ne može i/ili ne treba dokazivati kao da je "krokodil zeleniji nego što je širi".
Opet, da rezimiram, mislim da se svi uglavnom slažemo da je Mahabharata (verovatno) najduži drevni ep, a da je Gilgameš (verovatno) najstariji, dok se ne izadje sa nekim novim saznanjima koja će da obesnaže ovo što je do sada izneto, he, he, he...
vishnja92 vishnja92 23:08 17.04.2009

vede su lepe, domisljate i tople.

samo vas gledam sa tim epovima i pitam se dokle cete :)
mirelarado mirelarado 23:11 17.04.2009

Re: vede su lepe, domisljate i tople.

vishnja92
samo vas gledam sa tim epovima i pitam se dokle cete :)


Па то чекамо, причај о Ведама, кад већ знаш.
vishnja92 vishnja92 23:36 17.04.2009

Re: vede su lepe, domisljate i tople.

pa ne znam, ja sam jedna velika neznalica.

mogu da opricam izvesne upotrebne vrednosti veda, i kako pojedine zvuce - slusala sam rig (rik, r'k, 'r'g) vedu i sama vedu, a gandarva veda - to je muzika. ima prica o tome; ima i prica o stapatja vedi, i o ajur vedi i o kosmologiji i kosmogoniji vedskoj, i o celokupnom sistemu misljenja. postoji i prica o vremenu i njegovim etapama, i pitala sam Pizona jel ima smisla da pisem o svemu tome, al nije mi bas jasno odgovorio.

tako da necu.

napisacu o vedama na svom profilu, ali to nije znanje - to je vise ljubav, i uopste nemam nameru da se gadjam linkovima i argumentima. ko vidi drugacije uvek je dobrodosao. eto.
u nedelju, kad isposaljem celjad na praznovanje :)
mirelarado mirelarado 23:45 17.04.2009

Re: vede su lepe, domisljate i tople.

Ето, ја ћу читати са задовољством, чим будеш написала.
marco_de.manccini marco_de.manccini 04:40 18.04.2009

Re: vede su lepe, domisljate i tople.

и еп је леп,
ал’ веде вреде
vladimir petrovic vladimir petrovic 06:50 18.04.2009

Re: vede su lepe, domisljate i tople.

Višnja
pa ne znam, ja sam jedna velika neznalica.
mogu da opricam izvesne upotrebne vrednosti veda, i kako pojedine zvuce - sluslala sam rig (rik, r'k, 'r'g) vedu i sama vedu, a gandarva veda - to je muzika. ima prica o tome; ima i prica o stapatja vedi, i o ajur vedi i o kosmologiji i kosmogoniji vedskoj, i o celokupnom sistemu misljenja. postoji i prica o vremenu i njegovim etapama, i pitala sam Pizona jel ima smisla da pisem o svemu tome, al nije mi bas jasno odgovorio.

tako da necu.

Hm. Da počnem sa onim što je manje važno. Naučnici ukazuju da je pravilnije reći R'g veda nego Rig veda, ali isto tako ukazuju da je pravilnije reci Sanskr't nego Sanskrit. Medjutim, na Zapadu se ide "linijom manjeg otpora", te se smatra da je zvučnije izgovarati "Rig Veda" i "Sanskrit" nego "R'g veda" i "Sanskr't" .

O Vedama se može zaista mnogo i mnogo pričati i nikada ne reći sve o njima.

Svaki doprinos Višnje našem sveukupnom boljem razumevanju Veda, ovde na ovom blogu, jeste dobrodošao. U to ne sme biti sumnje.

Medjutim, ako je to što bi nam Višnja htela ukazati, samostalno vidjenje koje može da opstane samo za sebe, i da tako dodje do svoje punoće i lepote, onda je bolje da ide na - novi blog. Na njoj samoj je da odluči da li se može "nadovezati" na moje vidjenje, ili je bolje da ide na samostalno vidjenje Veda.

Podsećam, kao što sam rekao Višnji, da je prilikom nedavnog objavljivanja mog bloga "Lepota, čemu?" (dobrotom blogokolege Unfa, jer sam u to vreme ja bio - u dubokom "potpalublju" naš bivši blogokolega Jaril reagovao tako što je, naknadno, stvorio tzv. kontra-blog ("Re: Lepota, čemu?", dokazujući da je lepota precenjena, da nije tačno da će lepota spasti svet i slično.... Meni, a i još nekima, kako sam ja shvatao po spontanim reakcijama, nije baš bio po volji taj i takav "Jarilov obračun" sa mojim blogom, ali to je bilo njegovo pravo... i evo, već smo sve to pomalo zaboravili.

Stoga, od srca pozivam Višnju da napiše dopune i nadogradnju u vezi sa Vedama na ovom blogu.

Ako joj to ne odgovara, biću veoma zadovoljan da čitam njena produbljenija vidjenja na njenom profilu ili negde drugde gde je to dostupno.

Što bi se reklo: As simple as that.
vladimir petrovic vladimir petrovic 23:23 18.04.2009

Jedna zanimljiva knjiga

Sada, dok sam još u “hinduističkom fazonu”, sa zadovoljstvom čitam u današnjem književnom dodatku NjujorkTajmsa (Sunday Book Review, the New York Times), prikaz knjige britanskog pisca Džefa Dajera, pod naslovom “Džef u Veneciji, Smrt u Benaresu” (Geoff Dyer: Jeff in Venice, Death in Varanasi).

Knjiga se sastoji iz dva dela, odnosno dve priče, u kojima se prepliću erotsko ispunjenje i duhovna žudnja, uz ocrtavanje puta ka smrti.

U prvoj priči, sredovečni novinar iz Londona, po imenu Džef Atman (čije je prezime asocijacija na “atman”, hinduistički koncept “duše”, odnosno “pravog sopstva”) posećuje Veneciju, grad ljubavi i romanse, provodeći dane ispunjene uživanjem (intenzivan seks sa nekom Amerikankom, mnogo alkohola i droge). Pritom, kada dodje sebi, on se oseća praznim, kao neko ko silazi sa «plus jedan na minus jedan». Naročito se jadno i istrošeno oseća dok posmatra Tintoretovu fresku Raspeća.

U drugom delu, radnja se dogadja u Benaresu, najsvetijem hinduističkom mestu u Indiji. Protagonista više nema imena, mada je očigledno da je u pitanju raniji Džef, londonski novinar, onaj koji je okrenuo ledja hedonizmu iz prvog dela knjige, i koji doživljava duboke unutrašnje promene, odnosno mističnu transformaciju. Od običnog posetioca-turiste on se pretvara u domoroca. Počinje da se oseća kao hodočasnik koji dolazi u sveti Benares, najbolje mesto za jednog Hindusa da umre, kako bi se oslobodio večnog lanca ponovnog rodjenja.

Knjiga se završava rečima protagoniste: «Sve što želim da kažem jeste da u Benaresu više nemam osećaj koji sam očekivao da ću imati. Sa očekivanjem je završeno. Sa mnom samim je - svršeno. Izuzeo sam se iz (životne) jednačine». On brije svoju glavu, oblači indijski doti, i hrabro gazi u čistu, a strašno prljavu, vodu svete reke Ganga, tako da se više ne može razaznati da li je došao u stadijum višeg stepena spiritualne ekstaze, ili pak silaska u dubine ludila.

U pitanju je svojevrsna autorova oda Tomasu Manu (Smrt u Veneciji). Dok Manov tragični protagonista Ašenbah, esteta, čezne za lepotom, i pati od nezadovoljene želje za prelepim dečakom Tadjoom, očekujući smrt, Dajerov Džef ispunjava svoje vreme u Veneciji zadovoljstvima pojavnog sveta, zabavnog i brzoprolazećeg. Ali ispod te ekstaze već se nazire praznina koja počinje da ga razjeda i koja ga odvodi (njegovu inkarnaciju?) u Benares, «gde se najlepše umire».

Knjiga, znalački pisana, uglavnom dobija pozitivne kritike, u stilu “This is a really good book, a fine literary read. Highly recommended.”

Moj savet onima koji posećuju Indiju: Obavezno posetite Benares!
niccolo niccolo 08:53 19.04.2009

Uopšte nije lepo

da postaviš tri bloga o istočnjačkim religijama dok sam ja odsutan...videću da u jednom trenutku pročitam sva tri, pa da se na onom od njih koji još bude živ konstruktivno uključim u raspravu.
vishnja92 vishnja92 08:59 19.04.2009

Re: Uopšte nije lepo

auuu, sta si ti ispropustao..... :)
niccolo niccolo 09:20 19.04.2009

Re: Uopšte nije lepo

vishnja92
auuu, sta si ti ispropustao..... :)

Pa ispričaj mi ukratko... :)
vladimir petrovic vladimir petrovic 09:27 19.04.2009

Re: Uopšte nije lepo

Welcome back.
Odavno te nije bilo.
Uživao si negde, verovatno?
niccolo niccolo 09:36 19.04.2009

Re: Uopšte nije lepo

Aha, bio u Lisabonu, vratio se sinoć, oko ponoći...
niccolo niccolo 18:54 19.04.2009

Re: Uopšte nije lepo

videću da u jednom trenutku pročitam sva tri, pa da se na onom od njih koji još bude živ konstruktivno uključim u raspravu

Pročitao. Pre svega preporuke za, po običaju, odlične tekstove. Naročito mi je prijao deo o hinduizmu, pošto o njemu znam najmanje (bio sam počeo da čitam Mahabharatu, ali se ne sećam više šta je bilo pa sam prekinuo čitanje...).
U vezi sa prvi delom i pominjanjem Konfučija, ja se u vezi sa Konfučijem uvek setim simpatične priče kada je jedan od Konfučijevih učenika pohvalno govorio o nekom od savrmenika kako je obazriv čovek, uvek tri puta razmisli pre nego što uradi nešto, a Konfučije na to odgovorio: Dovoljno je razmisliti samo dvaput.

Ono što je sigurno jeste da je potrebno bolje poznavanje ne samo istočnjačkih religija već i kulture i ostalih segmenata života (ja sam svojevremeno pitao jednog od profesora na mom fakultetu zašto se ne izučavaju prava recimo Kine, Japana...barem na najosnovnijem, informativnom nivou, ali on reče da se po pravilu gradivo koncentriše na prava evropskih država kao nama bliskih i srodnih prava).
vishnja92 vishnja92 19:10 19.04.2009

Re: Uopšte nije lepo

(ja sam svojevremeno pitao jednog od profesora na mom fakultetu zašto se ne izučavaju prava recimo Kine, Japana...barem na najosnovnijem, informativnom nivou, ali on reče da se po pravilu gradivo koncentriše na prava evropskih država kao nama bliskih i srodnih prava).

sasvim je ista stvar sa arhitekturom, ako ti je za utehu - a nije.

jesi li citao mozda komentare na onom prvom? bilo je... dinamicno :)
niccolo niccolo 19:28 19.04.2009

Re: Uopšte nije lepo

jesi li citao mozda komentare na onom prvom? bilo je... dinamicno :)

Nisam, ali sad kad si me zaintrigirala, ću da uzNem da pročitam
vladimir petrovic vladimir petrovic 20:26 19.04.2009

Re: Uopšte nije lepo

Niccolo, hvala ti na lepim rečima.
Slažem se sa ovim što kažeš, jer si dobar primer naveo
U vezi sa prvi delom i pominjanjem Konfučija, ja se u vezi sa Konfučijem uvek setim simpatične priče kada je jedan od Konfučijevih učenika pohvalno govorio o nekom od savrmenika kako je obazriv čovek, uvek tri puta razmisli pre nego što uradi nešto, a Konfučije na to odgovorio: Dovoljno je razmisliti samo dvaput.

Generalno govoreći, kineski prilaz religioznosti dosta je specifičan; racionalizam umnogome prevladava nad mistikom (što kod Indijaca često nije slučaj). Stoga, mnogi smatraju da je konfucijanstvo, striktno gledano, pre "škola mišljenja" nego religija, koja je izuzetno uticala na stavove Kineza prema životu, porodici i njima samima. Medjutim, tokom vremena, kult Konfucija je izrastao do bogopoštovanja, tako da su u njegovu čast čak podizani hramovi, a bilo je pokušaja i da se on proglasi svecem, iako on nema mnogo sličnosti sa drugim religijskim liderima.

Nesporno je da se i dan danas smatra da konfucijanstvo najbolje izražava duh velike kineske civilizacije.

O tome ću pisati negde kasnije, nakon postova o budizmu i taoizmu. Kada, za sada - ne znam.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana