Kultura

Istočnjačke religije, čemu? (V)

vladimir petrovic RSS / 29.04.2009. u 16:11

 Budizam, koji je danas religija, teologija, mitologija, slikarska i književna tradicija, metafizika (ili, bolje rečeno, niz metafizičkih sistema koji se uzajamno isključuju), prvobitno je bio disciplina spasenja, neka vrsta joge (reč joga sadržana je u latinskoj reči iugum, što će reći «jaram»).

... Buda, kao ni Hristos, nikada nije nameravao da osnuje religiju. Cilj mu je lično spasenje grupe kaludjera koji veruju u reinkarnaciju, a žele da je izbegnu.

H. L. Borhes

Ni postojanje, ni nepostojanje, ni jedno ni drugo, ni odsustvo oba

1. Argentinski pisac Horhe Luis Borhes (Jorge Luis Borges) zanimao se za istočnjačke religije, pa je napisao i jednu omanju knjigu o budizmu, sa prostim naslovom «Šta je budizam?» (¿Que  es  el budismo?).

Kao religijsko-filozofski sistem, budizam je imao izuzetno značajnu ulogu u razvoju duhovnog, kulturnog i društvenog života sveta na Istoku. Mnogo je doprineo značajnim dostignućima u filozofiji i umetnosti, posebno u arhitekturi i vajarstvu, kao i u literaturi na staroindijskim jezicima paliju i sanskritu, ali i na kineskom, tibetanskom, japanskom i drugim jezicima.

Reč Buda dolazi od sanskritskog korena «Budh», sa značanjem «probuditi se, saznati», te Buda znači «Probudjeni», ili «Prosvećeni».

Računa se da je Buda živeo od 563 - 483. godine pre nove ere, dakle skoro pet vekova pre Hrista. Bilo je to vreme velikih svetskih mislilaca, kao što su Konfucije, Lao Ce, Pitagora, Heraklit i drugi.

Kao što sam navodio i nagoveštavao u prethodnom nastavku, učenje Bude bilo je bazirano na njegovom ličnom iskustvu doživljenja «probudjenja». Pokušavao je da pruži odgovore na večno pitanje «šta nije u redu sa svetom i sa čovekovim životom u njemu». Naime, budizam uči da je čovekov položaj u kosmičkim relacijama izuzetan, on je sam svoj gospodar, ne postoji Vrhovno biće koje stoji iznad njega i odredjuje njegovu sudbinu. Svojim učenicima Buda je govorio da ne traže utočište u nekom drugom, već da budu sami sebi utočište. «Čovek, samo čovek», može sebe da spase, a to zavisi jedino od njegove volje i truda; sve je u tome», govorio je Buda. Još je, obraćajući se svojim učenicima, dodavao: «Nemojte prihvatiti ništa što sami niste mogli da dokažete - čak ni ono što vam kaže Buda».

Polazno stanovište Bude bilo je «sve je patnja». Medjutim, sve škole indijske misli polazile su od stanovišta da je trpljenje, odnosno patnja, suštinska činjenica života na zemlji. S. Radakrišnan (Sarvepalli Radhakrishnan)  s pravom kaže da je to na liniji svih religijskih sistema sveta, koji preuveličavaju patnju u životu i kao cilj postavljaju spasenje od greha i trpljenja. Teorijski gledano, u jednom istinski srećnom svetu ne bi ni bilo potrebe za religijom. To su znali i Latini kada su rekli: «Magis deas miseri quam beati colunt» (Nesrećni ljudi više poštuju bogove nego srećni). Stoga, kao svoj najvažniji cilj, Buda je proklamovao pružanje pomoći ljudima kako da se spasu od patnje. Govorio je: «Sada, kao i ranije, braćo, ja objašnjavam samo patnju i okončanje patnje». On je patnju smatrao «jedinom realnošću na svetu».  

Buda je poučavao, ohrabrivao i podsticao svakoga da se usavršava. «Usavršavanjem svoje prirode čovek postiže neopisivo blaženstvo», govorio je. Takodje, govorio je da je čovek odgovoran za svoja sopstvena činjenja, da dolazi do prave sreće tek ako uspe, kroz svoj lični napor, i sa oštroumnošću, da prevazidje svoje žudnje i strasti, koje donose samo brigu i napetost. Propovedao je jednakost medju ljudima, preporučujući im da se ponašaju kao braća i prijatelji. Insistirao je na samilosti, čestitosti, strpljivosti i samoodricanju. Smatrao je da je svačiji život svetinja, da se nijedno živo biće ne sme ubiti, makar u pitanju bio i neki mali stvor. Odbacivao je žrtvene i druge obrede (kojima je obilovao hinduizam) i aksetizam. Medjutim, u mnogim vekovima koji su sledili, budizam se u velikoj meri pretvorio u narodsku religiju, te su se neke njegove filozofske postavke prilično rasplinule ka asketizmu, misticizmu i obrednom formalizmu. Tako danas u narodskom budizmu ima mnogo praznoverja i magije, naročito astrologije, što ga u znatnoj meri udaljava od inicijalnog budizma.

2. Mnogo legendi je ispredeno oko Budine ličnosti, uključujući i oko njegovog rodjenja. Blogokolega Niccolo prošli put je pomenuo «legendu, koju negde pročitah, kako je Buda začet tako što je ružičasti slon sa lotosovim cvetom dotaknuo bedro njegove majke».

Borhes ovako pominje tu legendu: «Kraljica Maja (čije ime označava magičnu silu koja stvara svet privida) udata je za Sudodanu, kralja grada Kapilavista, na jugu Nepala. Maja sanja da joj s boka ulazi slon sa šest kljova, tela boje snega a glave boje rubina. Prilikom budjenja kraljica ne oseća bol pa čak ni opterećenje, nego lagodnost i prijatnost. Bogovi podižu zamak u njenom telu... U drugom mesecu proleća, kraljica prolazi baštom; drvo čije lišće blista poput paunovog perja pruža jednu granu prema njoj; kraljica je najprirodnije prihvata; u tom trenutku Buda se radja iz kraljičinog desnog boka, ne nanoseći joj nikakvu povredu. Novorodjenče čini sedam koraka i gleda udesno i ulevo, gore i dole, nazad i napred; vidi da na svetu nema njemu sličnog, te lavljim glasom objavljuje: ‘Prvi sam i najbolji; ovo je moje poslednje rodjenje; dolazim da učinim kraj bolu, bolestima i smrti'. Dva oblaka sipaju toplu i hladnu vodu za majčino i sinovljevo kupanje; slepci progledaju, gluvi pročuju, oduzeti prohodaju, muzički instrumenti sami od sebe zasviraju; bogovi se raduju, pevaju i igraju, a osudjenici u paklu zaboravljaju svoje muke. U tom istom trenu radjaju se i Budina buduća žena Jašodara, njegov kočijaš, njegov konj, njegov slon i drvo u čijoj senci će doseći oslobodjenje. Dete dobija ime Sidarta, a poznat je i kao Gautama, ime koje je njegova porodica Sakijevih usvojila».

Predanje dalje kaže da je kraljica Maja umrla sedam dana nakon porodjaja, pa ga je vaspitavala tetka Mahajaputi. Dobio je dobro obrazovanje, dostojno jednog indijskog princa. Isticao se izuzetnom pameću. Medjutim, upozoren predskazanjima vračeva da bi Sidarta mogao postati «kralj celoga sveta, ako ostane da živi u ovome svetu, odnosno postati Buda, Probudjeni i Prosvećeni ako se odrekne ovoga sveta», otac se pobrinuo da svog sina izoluje od spoljnog sveta. Držao ga je sve vreme u dvorovima i raskošnim vrtovima, okruženog ljubavlju. Kada se zamomčio, bio je okružen i lepim devojkama, te se mogao do mile volje podavati telesnim zadovoljstvima. A u 16-oj godini otac ga je oženio Jašodarom, prelepom devojkom visokog roda, iz susednog kraljevstva. Ipak, bogovi su uspeli da osujete očev plan. Princ je jednom zatražio da mu se dozvoli da se prošeta izvan palata, da vidi kako običan svet živi. Prilikom te prve šetnje pozlaćenim kočijama, video je najpre nekog kljekavog starca pogrbljenog pod teretom godina, zatim bolesnika prekriveng gnojnim ranama, kao i pogrebnu povorku sa  pokojnikom koga su  nosili ka lomači. Kočijaš je Sidarti tada objasio da svi ljudi stare, da se povremeno razboljevaju i da svi umiru. Princ je bio šokiran ovim prvim saznanjima o starosti, bolesti i smrti. Shvatio je da svetom upravlja patnja, pa je izgubio svaku radost življenja. Pitao se odakle dolazi, zašto i čemu je tolika patnja. Najzad, istom prilikom, po povratku u dvorce, video je nekog monaha-isposnika, smirenog i vedrog, kako sigurnim korakom korača drumom, kao čovek koji je zadovolja sobom i koji zna kuda ide. To ga je nagnalo, po povratku doma, da se udubi u razmišljanje o prirodi ljudskog postojanja. S tim u vezi, u svojoj 29-oj godini Sidarta je odlučio da se odrekne bogatstva i imovine, da napusti suprugu koja mu je upravo bila rodila sina; otišao je od kuće, kako bi se skoncentrisao na «krajnju realnost života», tražeći put koji vodi izvan opšte patnje. (Taj čin napuštanja dvora bio je u skladu sa tadašnjim indijskim običajem po kome se niko nije mogao odreći sveta i krenuti u potragu za duhovnim spasenjem pre nego što dobije sina ili unuka). Tako je započelo Sidartino praktikovanje gorkog samonegiranja. Trudio se da se iskupi za godine mladosti koje je proveo u raskoši i bezbrižnom življenju. Medjutim, i pored velikog truda, ni posle šest godina asketskog života, putem izlaganja najsurovijim mučenjima, ni posle razgovora sa mnogim verskim učiteljima, nije osećao da je bliži istini koju je tražio nego što je bio u vreme prethodnih godina prinčevskog života. Onda je shvatio da su mučenja nekorisna, pa je odlučio da ih ostavi. Nastavio je sa meditiranjem. Seo je ispod jednog drveta, okrenut prema istoku, čvrsto rešen da odatle ne ustane dok ne postigne «budjenje». Iskušavan je na mnoge načine od Mare, boga ljubavi, greha i smrti, ali nije podlegao iskušenjima. Posle 49 dana i noći ispod drveta (koje će se kasnije nazvati Bo drvo, što je Pipal, Ficus Religiosa), na obali reke Nerandjare, pritoke Ganga, osetio je celim svojim bićem da se saznanje istine približilo. Tada je dostigao «veliko zadovoljstvo i spoznaju koju je tražio», odnosno osetio duhovno budjenje, poznato kao «prosvetljenje». Tim činom saznanja istine o životu, u svojoj 35-oj godini, Sidarta je postao Buda (treba imati u vidu da Buda nije ime, nego zvanje u budizmu, kao Mesija u hrišćanstvu). Tada je ustao i otišao u Benares, sveti hinduistički grad, gde je, u Parku jelena, održao prvu svoju propoved (koja za budiste ima poseban značaj, tako da je mnogi uporedjuju sa Hristovom propovedi na Gori). Tom prilikom Buda je postavio osnove svog učenja, opredelivši se za Srednji put života, izmedju ekstrema uživanja i blagostanja i življenja u askezi, odnosno izmedju čulnosti i samoumrtvljivanja. Da bi sledio taj Srednji put, tvrdio je Buda, čovek mora da poznaje i da se pridržava Četiri uzvišene istine, kao i da hoda Uzvišenim osmorednim putem. Svoj dalji život Buda je posvetio propovedanju svog saznanja. Izdahnuo je u 80-oj godini života, negde oko 483. godine pre nove ere. Njegovo telo je kremirano na lomači od sandalovog drveta. Posle njegove smrti započelo je podizanje hramova u njegovu čast širom Indije. Nešto kasnije, budizam se proširio na mnoge zemlje Azije. 

Tako govori predanje o Budi, sa najavom okosnice njegovog učenja (Četiri uzvišene istine i Osmoredni uzvišeni put).

Borhes, u nastojanju da osvetli istorijski lik Bude, s pravom kaže: «Legenda nije proizvoljna izmišljotina nego iskrivljena, ili uvećana, stvarnost, te u sebi krije istorijske činjenice. Poznato je da hinduistički književnici rado posežu za hiperbolama i raskošnim opisima, ali ne i za činjeničkim odrednicama. Stoga, ako ih uopšte ima u legendi, možemo pretpostaviti da su istinite».

3. Mora se imati u vidu da se budizam u Indiji javio kao korektiv već dugo ustaljenog brahmanizma, preteče hinduizma. Buda ne samo da je odbacio glavne oblike hinduističke filozofije, nego je negirao autoritet sveštenstva, nije priznavao vrednost svetih knjiga Veda, odbacio je sve žrtvene obrede bazirane na njima («Žrvovati božanstvima meso ubijanjem živih bića je kao kada bi majci ponudili meso njenog sopstvenog deteta, a to je žalosna pogreška», govorio je). Prema hinduističkim sveštenicima bio je ironičan u nastojanju da ih uveri da treba tražiti dublji i ozbiljniji smisao iza praznih formula svojih složenih verskih obreda. Odbacio je čak i jezik sanskrit, na kojem se tradicionalno proučavala vera u Indiji. Svoj pokret je otvorio za sve kaste, negirajući uvreženo shvatanje da duhovnost jednog čoveka zavisi od njegovog rodjenja.

4. Osudjujući telesni život koji je plitak, neplemenit, materijalan, prizeman i nedostojan, kao i asketski život, koji je nedostojan, nerazuman i bolan, Buda je propovedao pomenuti Srednji put, do kojeg vode sledeće četiri polemenite istine: patnja, uzrok patnje, ukidanje patnje i put koji vodi ka ukidanju patnje, tj. Osmostruki put. Na pitanje «šta je patnja?» Buda odgovara: «Rodjenje, starenje, bolest, biti s onim što je čoveku mrsko, ne biti s onim što čovek voli, želeti i ne dosezati žudjeno». A na pitanje porekla patnje, Buda odgovara: «Žedj koja vodi od reinkarnacije do reinkarnacije, praćena čulnim uživanjima, a koja se utoljava bez razmišljanja i oklevanja». Prema tome, ukidanje patnje je ukidanje žedji koja vodi od reinkarnacije do reinkarnacije, praćena čulnim uživanjima. Drugim rečima, ukidanje patnje jeste - nirvana, odnosno oslobodjenje. A na pitanje «Koji je put koji vodi ukidanju patnje?» Buda odgovara: «To je Sveti osmostruki put: ispravno znanje, ispravno mišljenje, ispravne reči, ispravna dela, ispravan život, ispravan napor, ispravno sagledavanje i ispravno meditiranje. Te norme sačinjavaju Srednji put koji je podjednako udaljen kako od telesnog tako i od asketskog života, tj. od preterivanja u raspusnosti i od preterivanja u strogosti» - Budin je odgovor.

Nirvanu nije izmislio Buda, ona je upotrebljavana i u drugim indijskim religijama. Na Zapadu, shvatanja nirvane idu od «ambisa ateizma i nihilizma» do «eufemizma za reč ništa». Za neke, nirvana je stanje koje se može postići u ovom životu i koje ne predstavlja umrtvljivanje strasti, već ukidanje tri kapitalna greha čulnosti, zlonamernosti i neznanja (Ris Dejvids, Rhys Davids).

Zapravo, savladjivanje nirvane jeste suštinsko pitanje budizma. Buda je postigao saznanje o svim tajnama svemira, ali cilj njegovog učenja jeste oslobodjenje od samsare ili previda. U Dhamapadi, zbirci mudrih izreka, kaže se: «Ako obustaviš nemir u samome sebi, time si, kao napukli gong, postigao utrnuće (nirvanu) i u tebi više nema žestine».

Krajnji cilj budiste jeste da shvati stvarnost o kojoj je Buda govorio, stvarnost koja je najčešće skrivena od ljudi uronjenih u svakidašnje postojanje, te da se pridržava glavnih odlika budističkog puta - moralnosti, meditacije i mudrosti. Od budiste se, dakle, očekuje da ograniči svoje strasti i želje, da se oslobide taštine, da bude dobar i dobronameran prema svakom. Takvo ponašanje treba da otvori put ka uzvišenosti, a pri uslovima dugotrajnih daljih napora u tom pravcu, ka konačnom cilju, ka nirvani.

Nirvana, kao stanje punoće, stanje van patnje, kao krajnji cilj budizma kao religije, jeste put pročišćenja. Prema Čedomilu Veljačiću, filozofu i učitelju više generacija filozofa orijentalista sa jugoslavenskih prostora, koji je najveći deo svog veka proveo po budističkim manastirima u Sri Lanki (pod monaškim imenom Bikhu Njandjivako - «Onaj koji živi znanje»), nirvana je poništenje žedji za životom. Stanje «utrnuća» postiže se poništenjem volje, a ne fizičkim razaranjem, uništenjem bića u svetu u egzistencijalnom smislu. Medjutim, mada je nirvana poništavanje žedji za životom, ona se ne smatra samoponištavanjem. Ona nije samoponištavanje sopstva utoliko što sopstvo - ne postoji. Stoga se nirvana smatra jedino poništavanjem iluzije, lažne predstave o sopstvu.

Meni je blisko ovo Borhesovo objašnjenje: «Žudnja za ukidanjem samoga sebe većini ljudi mnogo više liči na pretnju nego na obećanje. Svaka vera mora da se prilagodi potrebama svojih vernika,  te se budizam, da bi opstao, vremenom pomirio sa dubokim i složenim promenama. Od više budističkih škola, Mahajana predlaže svakom svom pristalici mogućnost, doduše retku, da po isteku bezbrojnih seoba, postane Buda (polazi se od toga da svaki budista teorijski može da dostigne stanje Bude), te da spase mnoge; ovaj dugi proces nudi vernicima perspektivu čitavog niza života, od kojih se svaki približava nirvani. Putem ovakve dosetke, ukidanje samoga sebe podudara se sa željom da se živi. Mahajana od većine svojih sledbenika ne zahteva trenutnu izmenu svakodnevnih navika».

Oko dileme da li nirvana, gledano sa laičkog stanovišta, uopšte postoji, u jednom  drevnom budističkom spisu se kaže: «Ne može se reći da nešto ne postoji zato što ga budale ne opažaju».

Jedna kratka budistička priča, u obliku dijaloga, ukazuje da reč sreća, koja se koristi za opis nirvane, ima drukčije značenje od uobičajenog: «Sariputa: O prijatelju, nirvana je sreća, nirvana je sreća./Udaji: Ali, prijatelju, kakva je to sreća ako nemaš osećanja?/Sariputa: Baš u tom odsustvu osećanja jeste - sreća».

5. Buda je odbacio tadašnje uvreženo hinduističko uverenje da oslobodjenje mogu dostići samo odabrani (bramini), insistirajući da se od «Točka rodjenja i smrti» može izbaviti svako, bez obzira na kastinsku pripadnost. Teorijski, stanje nirvane može postići svako, mada se u relanosti to očekuje samo od nekih pripadnika monaškog reda. Prirodno je da su tom cilju najbliži monasi, koji su se odrekli svega svetovnog i posvetili svoje živote razmišljanjima i mudrovanju. Od običnih ljudi očekuje se da rade na «stišavanju vatre pohlepe, mržnje i  neznanja, da poštuju postavljene etičke norme i da pomažu monahe». Time oni, ako već ne mogu postići nirvanu, popravljaju svoju karmu i tako stvaraju veće šanse za ostvarenje prosvetljenja u nekom od sledećih života.

Prema tumačenju Borhesa intelektualno razumevanje Budinog učenja nije bitno, suštinsko je unutrašnje prosvetljenje, koje po svemu sudeći odgovara ekstazi.

Za razumevanje budizma poučna je sledeća parabola: "Putnik obilazi pustinju. Kada naidje na drugog namernika kaže mu da umire od iscrpljenosti i žedji i da traži izvor. Ovaj mu pokaže put prema izvoru vode. To pokazivanje puta putniku ne utoljava žedj, niti mu smanjuje umor; on mora lično da stigne na izvor. Pustinja predstavlja rodjenje-i-smrt, prvi putnik je bilo koje živo biće, drugi putnik je Buda, a izvor je - nirvana".

6. Posle Budine smrti, njegovi sledbenici su se izdelili u veći broj frakcija, od kojih je svaka imala svoju interpretaciju Budinog učenja. Nakon 200 godina dve tradicije su se oformile (Hinajana i Mahajana), i ta podela je ostala do vremena današnjeg, premda i medju njima ima manjih raznih škola/sekti.

Starija tradicija (Hinajana, Put staraca, Teravada, Mali put) praktikuje se u Sri Lanki, Mianmaru, Tajlandu, Laosu i Kambodži. Njenbe pristalice se smatraju konzervativnim tumačima Budinog učenja.

Druga, nešto liberalnija tradicija, zove se Mahajana (Veliki put). Praktikuje se u Mongoliji, Tibetu, Kini, Japanu, Koreji, Vijetnamu, Nepalu i dr.

Prema nekim tumačenjima razlike izmedju hinajane i mahajane velike su koliko i razlike izmedju katolicizma i protestantizma u hrišćanstvu. (Jedna od razlika izmedju te dve budističke škole jeste i to da, za razliku od Mahajane, Hinajana na Budu ne gleda kao na Boga, već kao na Velikog učitelja).

Sve budističke škole priznaju značaj bodisatvi - religijskih junaka poput Krišne i Rame u hinduizmu, koji od vernika samo traže da budu pobožni, što im može omogućiti da, uz ispoljavanje osećanja vere i privrženosti, omogući da odu u - raj. Mahajana je najdalje u tome otišla (po inicijalnom budizmu pojam raja nije ni postojao), te bodisatve uživaju svetačko poštovanje, a njihovi kipovi se nalaze u hramovima pored kipa Bude. Vernici im se klanjaju i upućuju molitve za pomoć i zaštitu.

6. Buda je živeo i propovedao skoro pedeset godina, ali za sobom nije ostavio pisane tekstove. Njegove originalne propovedi usmeno su prenošene s kolena na koleno i prvi put su zabeležene oko tri veka posle Budine smrti. Zbog toga, mnoge budističke knjige počinju rečima «Ovako sam čuo».

U Indiji, budizam je bio lokalna religija više od 200 godina posle smrti Bude. Za vreme kralja Ašoke, u III veku, budizam je počeo da se širi, najpre prema jugu (Sri Lanka), a zatim prema severu i istoku (Kina, Japan, Tajland, Kambodža i dr).

Hinduizam je budizam smatrao «svojom podvrstom», te budizam nije imao veće izglede da se širi. A kada je jedna muslimanska dinastija zavladala Indijom, budizam je bio proganjan, što je doprinelo da on naprosto nestane u zemlji svog postanka. Tako danas samo zanemarljiv postotak indijskog stanovništva ispoveda budizam (manje od 1 posto), dok budisti u nekim drugim azijskim zemljama čini veliku većinu. 

7. Svami Vivekananda, jedan je od prvih indijskih nebudističkih mislilaca koji je, sa istorijske distance, pozitivno ocenio osnovno obeležje Budinog učenja, iznevši:

«Prema Budinom učenju, Bog i duša su dve velike praznoverice... Ako postoji Bog, kako propovedaju hinduisti, otkuda onda toliko bede u svetu? Bog je isto što i ja - rob zakona uzročnosti... Čovek je zavoleo boga i zaboravio svog brata čoveka. Ovo je bio prvi obrat ka drugom božanstvu - čoveku. Čovek je onaj koga treba voleti....».

Čedomil Veljačić, karakteriše Budino učenje kao isključivu analizu patnje i nezadovoljstva «zbog ontološke neautentičnosti čovekovog bića-u-svetu», te budizam vidi kao «arhajski prototip filozofije egzistencijalizma», uz navodjenje da su ga tako shvatali i A. Šopenhauer (Arthur Shoppenhauer) i F. Niče (Friedrich Neitzsche).

V. Djurant (Will Durant) s pravom primećuje da je budizma, kao i hrišćanstvo, zadobio svoje najveće pobede - van zemlje svog rodjenja. Medjutim, za razliku od hrišćanstva, zadobio ih ne ne prolivši ni kap krvi. (Borhes, takodje, piše: Na Istoku, čovek može da ispoveda čak i nekoliko vera istovremeno, a da one ne smetaju jedna drugoj. Verski ratovi, odnosno nametanje vere oružjem, svojstveni su judaizmu i njegovim ograncima - hrišćanstvu i islamu, koji su nasledili ovaj metod preobraćanja).

Na kraju, da pomenem da su kipovi Bude na Istoku često kolosalnih srazmera, visine preko pedesetak metara. Na početku ovog milenijuma, kako se u nekim zemljama obnavlja interesovanje za budizam, izgradjuju se još veće statue. Tako je Japan izgradio statuu visoku 120 metara (The Ushiku Amida Buddha), a Indija gradi statuu od 152 metra (The Maitreya Buddha, Utar Pradesh), dok je Kina navodno najavila svoju verziju od 153 metra.

-------------------------------------- 

Da li vas (i koliko) zanima budizam? Ili konkretno neka od njegovih mnogih škola?

Blogokolegica Topcat prošli put reče da Amerikance sve više zanima tibetanski budizam (lamaizam).

Ili možda stara, duboka i složena, budistička filozofija "sveopšte praznine" (šunjatavada), kojom se bavio Nagardjuna, koji je živeo oko sedam vekova posle Bude, negde u II veku nove ere?

Ili možda tantrički budizam, koji se smatra jednim od najvećih "izvitoperavanja" inicijalnog budizma?

Ili zen?

 

AtačmentiKomentari (32)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

niccolo niccolo 16:35 29.04.2009

Budizam

Borhes ovako pominje tu legendu

Dobro, u osnovi je to to, mada se "moja" i Borhesova razlikuju u nekim detaljima.

Mora se imati u vidu da se budizam u Indiji javio kao korektiv već dugo ustaljenog brahmanizma, preteče hinduizma.

Kao i svaka druga religija, i uopšte društveni pokret, za njegovo širenje je ključno koliko uspešno odgovori na loše strane vladajućeg poretka. Budizam je imao tu demokratsku crtu, nije pravio razlike s obzirom na stalež tj. kaste.

Tako je Japan izgradio statuu visoku 120 metara (The Ushiku Amida Buddha), a Indija gradi statuu od 152 metra (The Maitreya Buddha, Utar Pradesh), dok je Kina navodno najavila svoju verziju od 153 metra.

Bezveze, to je ono kome je veći...
vladimir petrovic vladimir petrovic 17:59 29.04.2009

Re: Big is beautifull

Tako je Japan izgradio statuu visoku 120 metara (The Ushiku Amida Buddha), a Indija gradi statuu od 152 metra (The Maitreya Buddha, Utar Pradesh), dok je Kina navodno najavila svoju verziju od 153 metra.

Niccolo
Bezveze, to je ono kome je veći...


Hm. U prirodi naroda je da teže nekakvim - rekordima. Tako naši, gradeći hram Sv. Save na Vračaru, u Beogradu, s ponosom ističu kako je to "najveći pravoslavni hram na Balkanu". A zna se, Srbi nisu najpravoslavniji medju pravoslavnim narodima.

Ponegde, tako je i na mikro planu. Postoje slučajevi naših gastarbajtera koji, dok rade u inostranstvu, u svojim selima grade ogromne kuće. Te kuće prevazilaze potrebe njihovih domaćinstava; za svakog pojedinačno je važno "da kuća ima neku sobu više od komšijske kuće", he, he, he..
niccolo niccolo 18:15 29.04.2009

Re: Big is beautifull

To jeste...ali i dalje ne menja ono što sam rekao
zeks92 zeks92 18:04 29.04.2009

BikKojiSedi

O prijatelju, nirvana je sreća, nirvana je sreća./
Udaji: Ali, prijatelju, kakva je to sreća ako nemaš osećanja?/
Sariputa: Baš u tom odsustvu osećanja jeste - sreća»


Da je zivot patnja, i da je smrt kraj jedinke - ali i citavog naroda - iskusio je jos jedan harizmaticni prosvetitelj :
Bik Koji Sedi ... Od njegovog naroda i od njega, ostale su nam sjajne mudrosti ... Borio se i glavom i oruzijem - za opstanak - ali je verovao u cast ... i u svog Manitua ... Na Viasat Histry-ju gledao sam odlicnu emisiju o njemu ... Ne znam zasto, ali ovaj, dobar tekst asocira me i na postovanog poglavicu ... i na njegovu ratnicku Legendu ... koja je po tragici, patnji i moralnom odricanju ravna uspomeni ... na previse spominjanog i potrosenog Hrista ... ali i na svezeg, nihilizmom prozetog Budu ...

Lepi pozdravi autoru!
vishnja92 vishnja92 19:42 29.04.2009

prvo

cija je inkarnacija Buda? to si zaboravio.

drugo

sad me opet obrisi, jer cu opet da ti kazem ono sto sam ti rekla i prosli put - ono o cemu pises verovatno ne moras da poznajes, ali bi trebalo da ti je bar stalo - u idealnom slucaju, da volis, prezires ili stagod. olovka pise srcem.

trece


i dalje ne razumem zasto ne pustas ljude koji poznaju ovu materiju da kazu ono sto zele (ovde mislim na Bindu i Kaza). molila bih te da odgovoris pre nego sto izbrises moj komentar.

cetvrto


tvoji tekstovi sve vise lice na pusto guglanje.

peto


ako je ovo vise za brisanje nego sto je misha bio za brisanje, molim da mi se obrazlozi zasto.
vladimir petrovic vladimir petrovic 20:11 29.04.2009

Re: prvo

Višnja, evo odgovora:

Prvo. U hinduizmu se smatra da je Buda bio samo jedna od deset inkarnacija boga Višnua. To sam pomenuo kada sam govorio o hinduizmu. Nema potrebe to ponavljati ovde, jer to sa budističkog stanovišta nije važno. Hinduisti su hteli da prikažu kako je "Buda jedan od njihovih", pa ga zato smatrali inkarnacijom Višnua. Za budiste je to neprihvatljivo, jer su bili i protiv boga Višnua i (naročito) protiv njegovog sveštenstva koje mu je prinosilo žrtve. Prema tome, pitanje je, u najmanju ruku, neumesno.

Drugo. Pitanje je, u suštini, besmisleno. Ne razumem ga. Da mi nije stalo do istočnjačkih religija, ne bih pisao o njima. A one me interesuju zbog uticaja na umetničko stvaralaštvo tih naroda tamo. Ovo je prilično veliki (fizički i umni) posao. Pogrešno si razumela da nemam osećanja prema ovome što pišem. Ali, ja ne propagiram ove religije. Izgleda da tebi nije teško da me pogrešno razumeš. Pokušavam da se ne ljutim.

Treće. Stvari izokrećeš onako kako tebi odgovara da razumeš. Ja sam banovao gdju Bindu, teška srca, tek onda kada je bila izuzetno i necivilizovano gruba i oštra prema meni. (Čak je ona naknadno priznala "da je bila preoštra". Ja ne sumnjam da ona ZNA, ponavljam, ZNA mnogo o ovoj materiji. Ako ona sedne da piše na tu temu, ja ću sa interesom pratiti njeno pisanje. Ako bi želela da doprinese razjašnjavanju nekih mojih postavki, i u tome je dobrodošla. Ali nije dobrodošla da vredja. Toliki mazohista nisam.
Ne razumem zašto pominješ Kazezozea. Njega nisam banovao. On je, jednom bio netaktičan tvrdeći da "nije tačno da se reinkarnacija u hinduizmu vrši i u nehumana stvorenja", što je mene navelo da oštro reagujem, jer je to velika neistina i neznanje. Ipak, preko PP sam mu poslao izvinjenje za oštre reči, i on je odgovorio da prihvata, da čak i nije tome dao značaja. A kasnije, drugom prilikom, po očiglednom nagovoru gdje Bindu, bio je izuzetno grub, iz čista mira. Te je i on postavio pitanje oko Bindu. Kao, uostalom, i ti. Znači, gdja Bindu ide okolo i naručuje one koji treba da me napadaju. Zbog povredjene/bolesne sujete? Neka joj je na čast. Neka je i tebi na čast.

Četvrto. Tvoja ocena da moje pisanje sve više liči na guglanje je namerno sračunato da me povredi. Hvala.
Očigledno je da se nisam, recimo, koristio metodom prezentacije kakve se mogu naći na Vikipediji ili drugim sajtovima, jer ovaj tekst imam od ranije, pa sam ga sada samo novelirao. Znači, potpuno odbacujem tvoju optužbu, kao prizemnu i malicioznu.
Ako ti stvarno misliš da ovoliko sveobuhvatno pisanje o jednoj delikatnoj temi, sa citiranjem Borhesa, Radakrišnana, Vivekanande, Veljačića, Djuranta, Šopenhauera, Ničea i ne znam koga još - je samo proizvod "guglanja", varaš se. Neka ti je na čast. Ne znam šta drugo da kažem, osim da se pitam da li imaš obraza?

Ja samo ne razumem jedno: ako se tebi ne svidja moje pisanje, ne dolazi. (Najpre si pokazivala interesovanje, a odjednom si, kao neuračunljiva osoba, promenila mišljenje. Zašto?). Ja ne čitam (ne stižem) sve tekstove na blogu. Zar to nije tako jasno? Zaobilazi me, o Višnja!

Peto. Brišem samo flagrantna vredjanja. Ne i kritike (mislim na dobronamerne kritike).

Ja dobijam poruke da se nekima svidja ovo moje pisanje. I do njih mi je stalo. Veoma.

Have a nice evening.
nsarski nsarski 20:12 29.04.2009

Re: prvo

Mene jos zanima zasto se u ovom tekstu uopste ne pominju ljudi kao Herman Hese i C.G. Jung koji su na mnogo nacina vezani sa budistickom mislju. Oni su ucinili mnogo vise za priblizavenje Budizma Evropi nego mnogi od "gurua", laznih i pravih, koji su Evropom krstarili.
vladimir petrovic vladimir petrovic 20:21 29.04.2009

Re: Nisam stigao da pomenem Hesea

Nsarski
Mone jos zanima zasto se u ovom tekstu uopste ne pominju ljudi kao Herman Hese i C.G. Jung koji su na mnogo nacina vezani sa budistickom mislju

Hvala na podsećanju. Junga sam pominjao na samom početku.
Hesea nisam, što je propust. On je dobro poznavao istočnjačke religije, napisao je i knjigu "Sidarta".
Dao sam prednost Borhesu.

Ima još zapadnih pisaca koji su, direktno ili indirektno, pisali o istočnjačkim religijama. Već sam kratko pomenuo Thomasa Mana, meni tako dragog, koji je u situacijama "predaha" izmedju velikih dela pisao o temama sa Istoka.
vishnja92 vishnja92 21:14 29.04.2009

Re: prvo

Prvo

ako pises o Budi, pises o Budi. nikoga ne zanima koji tip lego kockica je imao kad je bio mali niti sa cime je trebalo da se izbori kao adolescent. to je Buda, i ovo je blog o njemu, i treba da kazes ko je.
Drugo.
....
Ovo je prilično veliki (fizički i umni) posao
....

kao sto rekoh, olovka pise srcem.
Treće.
.......
Stvari izokrećeš onako kako tebi odgovara da razumeš.

meni bi jako odgovaralo da u realnom zivotu razumem stvari onako kako mi odgovara da ih razumem. ovde se to uglavnom svodi na "ima li ili nema drugara?"
a racunam da se o svakoj - svakoj - temi na kugli zemaljskoj da diskutovati, sa celim dijapazonom argumenata i osecanja. to znaci da se sme biti i besan i srecan i uznemiren i lupetarajuci, ako je tema ono sto te pogadja (akomerazumes)
Znači, gdja Bindu ide okolo i naručuje one koji treba da me napadaju. Zbog sujete? Neka joj je na čast. Neka je i tebi na čast.

trazi guvernanti da ti vrati pare.
Četvrto.
Tvoja ocena da moje pisanje sve više liči na guglanje je namerno sračunato da me povredi. I boli me. Hvala.

ne, nije tacno. prethodni put sam ti to rekla u mnogo blazoj i empaticnijoj formi ali si me pobrisao.
Zaobilazi me, o Višnja!

ako sam ja taj citalac tvojih blogova za kog mislis da treba da te zaobidje, razmisli o svom ucescu na blogu.
Peto.
Brišem samo flagrantna vredjanja. Ne i kritike (mislim na dobronamerne kritike).

nije tacno.
Have a nice evening

definitivno ti guvernanta duguje neke novce.
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:23 29.04.2009

Re: prvo

Hvala, Višnja.
die hard die hard 22:42 29.04.2009

Re: Nisam stigao da pomenem Hesea

Hesea nisam, što je propust. On je dobro poznavao istočnjačke religije, napisao je i knjigu "Sidarta".
Dao sam prednost Borhesu.

Hese jeste naravno napisao Sidartu, ali se nije samo tu nosio sa istocnjackim religijama.Ceo njegov opus ima taj trag, I Igra staklenih perli i Stepski vuk imaju tu primesu.Jednostavno covek je razmisljao na taj nacin, u to vreme.Voleo sam Hesea kad sam bio klinac, a sad mi se cini da sam bio u pravu.
Unfuckable Unfuckable 19:38 30.04.2009

Re: prvo

..a baš živa diskusija ovde...

mirelarado mirelarado 19:46 30.04.2009

Re: prvo

Unfuckable

..a baš živa diskusija ovde...


Па кад је Пижон разјурио све који се разумеју у тематику...
vladimir petrovic vladimir petrovic 19:47 30.04.2009

Re: prvo

Unf
..a baš živa diskusija ovde...

Dva loša ubiše Miloša!
Unfuckable Unfuckable 19:48 30.04.2009

Re: prvo

Pižon je strog, ali mu goloruki komentatori ne ostaju dužni
vladimir petrovic vladimir petrovic 20:06 30.04.2009

Re: prvo

Mirelarado
Па кад је Пижон разјурио све који се разумеју у тематику...


Pa kad se umnožavaju ti koji se razumeju u tematiku, pa me guše.

A kako sam ja ovih dana u fazonu Borhesa, imam na umu njegovu misao: "Ogledala i snošaj su gnusne stvari, jer umnožavaju broj ljudi", he, he, he...
mirelarado mirelarado 20:41 30.04.2009

Re: prvo

vladimir petrovic

Mirelarado
Па кад је Пижон разјурио све који се разумеју у тематику...


A kako sam ja ovih dana u fazonu Borhesa, imam na umu njegovu misao: "Ogledala i snošaj su gnusne stvari, jer umnožavaju broj ljudi", he, he, he...


Некако је самотно с Борхесом...
nsarski nsarski 20:41 30.04.2009

Re: prvo

A kako sam ja ovih dana u fazonu Borhesa, imam na umu njegovu misao: "Ogledala i snošaj su gnusne stvari, jer umnožavaju broj ljudi", he, he, he...

Ogledala, lavirinti, tigrovi i nozevi su bili njegovi simboli - neki umnozavaju, drugi smanjiuju prostor, vreme i broj ljudi....
vladimir petrovic vladimir petrovic 20:44 30.04.2009

Re: - Quisiera ser otro hombre

Nsarski Ogledala, lavirinti, tigrovi i nozevi su bili njegovi simboli - neki umnozavaju, drugi smanjiuju prostor, vreme i broj ljudi....

Tačno. Znam o čemu pričam! Ništa nije slučajno.

Celo veče pevušim: Quisiera ser otro hombre
vladimir petrovic vladimir petrovic 20:52 30.04.2009

Re: Horhes nije samotan

Mirelarado
...Некако је самотно с Борхесом...

L’aparenza inganna
marco_de.manccini marco_de.manccini 20:59 30.04.2009

Re: Nisam stigao da pomenem Hesea

Ја мислим да је боље што је Хесе изостављен из текста. У најбољем случају ме је остављао равнодушним. Најгори нећу ни да помињем јер ћу попити шљагу.
mirelarado mirelarado 21:05 30.04.2009

Re: Horhes nije samotan

vladimir petrovic
Mirelarado
...Некако је самотно с Борхесом...

L’aparenza inganna


Italo Calvino: La lettura è solitudine. Si legge da soli anche quando si è in due.

ЕДИТ: треба l'apparenza. :)
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:13 30.04.2009

Re: Nisam stigao da pomenem Hesea

Marko de.manccini
...Ја мислим да је боље што је Хесе изостављен из текста

Hoćeš da kažeš da nisam pogrešio što sam dao prednost Borhesu nad Heseom?

Hvala.
vladimir petrovic vladimir petrovic 08:13 01.05.2009

Re: Nepotrebno

Unf
Pižon je strog, ali mu goloruki komentatori ne ostaju dužni

Dobro si ocenio situaciju.
Ali, sudeci po nekim (nepotrebno) zestokim reakcijama, ja bih rekao da nisu bili samo goloruki, vec i gologlavi
vladimir petrovic vladimir petrovic 08:26 01.05.2009

Re: Horhes nije samotan


L’aparenza inganna

Mirelarado
ЕДИТ: треба l'apparenza. :)

Eh, to prokleto udvajanje suglasnika u italijanskom (dve jednostavne reči, dva udvajanja).

U španskom toga ima mnogo manje, pa se nadam da nisam pogrešio u Borhesovom 'Quisiera ser otro hombre' , he, he, he...
dunja73 dunja73 21:16 29.04.2009

h

Da li vas (i koliko) zanima budizam? Ili konkretno neka od njegovih mnogih škola?

ne , cak nista u tom richtung-u
ps
Hinduizam je budizam smatrao «svojom podvrstom», te budizam nije imao veće izglede da se širi

Citam pre neki dan kako u Indiji , deda ubio unuku
zrtvovao zarad bolje zetve jer je po nekom hindu ucenju zrtvovanje dozvoljeno...

pps
uvek novo i lepo nesto kod tebe..
die hard die hard 22:53 29.04.2009

A sta u ostalom znaci ...

... istocnjacke religije i CEMU?
Je li to neko nadgornjavanje ili nipodastavanje?Mislim, pitam.Meni je bas dosta bilo kakvih ( ili bilo kakve ) religije.Dosadno, isprazno, mambo-jambo, za moj ukus.Nije ni jedan bog stvorio svet kolko se god mnogi trudli da nam objasne.Nema cinjenica i dokaza za njihove teorije slabasne.
vladimir petrovic vladimir petrovic 06:51 30.04.2009

Re: A sta u ostalom znaci ...

die hard
Meni je bas dosta bilo kakvih ( ili bilo kakve ) religije

Nemam nikakvih "skrivenih" namera. Daleko od toga da sam ja nekakav propagator religija.
Ukazujem smerno (bez velikih ambicija, dakle) na religijsko-filozofska shvatanja na Istoku, koja imaju veliki broj pristalica, s jedne strane, a koja su, s druge strane, znatno uticala i još utiču na živote i stvaralaštvo ljudi tamo.

Dakle, ne propagiram, već jednostavno smatram da treba bolje poznavati te sisteme.

Indijska civilizacija je velika, indijska umetnost je značajna.

Mene lično najviše interesuje činjenica da su ti religijsko-filozofski sistemi dali neka izvanredna književna dela - od svetih knjiga do poznatih epova (Vede, Upanišade, Ramajana i Mahabharata, i naročito božanstvena poema Bhagavad-Gita) koji se ne mogu razumeti ako se, bar donekle, ne poznaju religije tih naroda. A ta književna dela su deo svetske kulturne baštine, pa ih svakako treba (koliko-toliko) upoznavati.

Sve je u tome.
miloradkakmar miloradkakmar 01:20 30.04.2009

Podsticaj


Vladimire ,
preporuka i za ovaj tekst. Odgovara mi , čak prija , tvoj stil , prilaz i prihvatljiv, razumljiv način obrade teme. Tvoje pisanje o istočnjačkim religijama više primam kao podsticaj za detaljnije bavljenje i razmišljanje o ovim pitanjima.
U mlađim danima i ja sam započeo da čituckam o hinduizmu , budizmu .. i ovih tvojih pet tekstova nagone me da im se ponovo vratim.
vladimir petrovic vladimir petrovic 12:50 01.05.2009

Borhes i budizam

Silvia Monros-Stojaković, prevodilac Borhesa na srpski jezik, napisala je pogovor Borhesovoj knjizi "Šta je to budizam?", pod naslovom: "Čovek iz ulice sa ružičastim dućanom i ljudi u čaršavima boje šafrana". On počinje rečima:

"Poznato je da se Borhes, taj "vieillard terrible" argentinske i savremene književnosti uopšte, nesustalnim žarom bavio paradoksima intelekta, pa donekle paradoksalno i deluje njegovo okretanje takvoj temi kao što je budizam. Jer, kako inače povezivati estetičara inteligencije, čija je vavilonska biblioteka svojevrsna suma zapadne civilizacije, sa filozofijom unutrašnjeg prosvetljenja koja na Istoku zapravo i nije toliko filozofija koliko je svakodnevnica"?

A nešto kasnije kaže se: "I upravo tu, sred lavirinta, pri nemoći razuma da ponudi izlaz izvan nadmoćnog ustanovljavanja bezizlaznosti, Borhes se u stvari najviše približava temeljima budizma, gde je smisao u putu, a ne u cilju. U tom sklopu bi se i samo lutanje moglo posmatrati kao pravi smisao lavirinta. Kako se takvi zaokreti u poimanju sadržine života na Istoku protežu čak i na način na koji se smrt posmatra tek kao promena svesti, moglo bi se zaključiti da je izazov za Borhesa postao nepovratan."

Na kraju, da pomenem i ovo: "Medjutim, za takav preokret u pristupu ustaljenom, Borhesu nikakvi žuti čaršavi ne trebaju. Borhes je zapravo najviši izraz budizma bez budizma, i takvog budizma ima kod njega i u pobudi i u izvedbi, i u prozi i u poeziji, i u izričitim vidovima i u najširim postavkama. Kao primer ovog poslednjeg mogla bi da se navede Borhesova pesma Saučesnik:

Razapinju me, a ja moram biti krst i čavli.
Pružaju mi pehar, a ja moram biti kukuta.
Obmanjuju me, a ja moram biti laž.
Peku me, a ja moram biti pakao.
Moram da veličam svaki trenutak vremena
i da mu budem zahvalan.
Moja hrana su sve stvari.
Tačan zbir vasione, poniženje, radost.
Moram opravdati onoga koji mi zadaje ranu.
Moja sreća ili nesreća su beznačajne.
Ja sam pesnik".


Naravno, Borhesova knjiga o budizmu prvenstveno je zanimljiva zbog samog Borhesa i njegovih sagledavanja i uporedjivanja, a tek onda zbog budizma.
Velimir Mladenovic Velimir Mladenovic 16:07 02.05.2009

.

divan tekst. uvek nesto novo saznam
vladimir petrovic vladimir petrovic 08:30 04.05.2009

Fijasko nosimo u sebi

Tonio Kreger, protagonista istoimene novele Tomasa Mana, jednom prilikom kaže Jelisaveti:

«Ako vam je suviše stalo do onoga što imate reći, ako vam srce isuviše toplo kuca za to, možete biti sigurni da ćete doživeti potpun fijasko. Bićete patetični, bićete sentimentalni. Nešto tupoumno, nezgrapno-ozbiljno, nesavladano, neironično, nezačinjeno, dosadno, banalno, nastajaće pod vašim rukama i svršavaće se samo ravnodušnošću kod ljudi, i razočarenjem i jadom kod vas samih».

Makoliko ove reči delovale kao neka sentimentalna, mladalačka osećajnost, daleko od «hladne ekstaze artističkog nervnog sistema», kako bi to rekao Oto Bihalji-Merin, ima u ovim Manovim rečima nečeg iz istočnjačkog mislilaštva.

A Tomas Man je povremeno posezao za tajnama istočnjačkog mislilaštva. Otkrivajući pritom mnoge sličnosti, ali i tanane razlike u shvatanjima.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana