Gradjanske inicijative| Zdravlje

Neusvojeni izveštaj sa neodržanog sastanka

Krugolina Borup RSS / 04.12.2009. u 16:19

meeting-roomlg1.jpgDanas je trebalo da bude taj svečani dan u kome će Posebna radna grupa za Bejbi frendli (PRG BF) usvojiti izveštaj eksternih evaluatorki, izveštaj koji crno-na-belo i zvanično potvrđuje sve na šta se GI "Majka Hrabrost" u porodilištima Srbije žali. Trebalo je, avaj, ali nije. Sastanak je otkazan zbog - nedostatka kvoruma.

Naravno, svi članovi PRG BF koji su imenovani iz nevladinih organizacija su se uredno pojavili, treba li to uopšte da naglašavam?! Nedostajali su nam "eksperti", tj. direktori najvećih porodilišta u zemlji. Oni - SVI REDOM - nisu ni nameravali da se pojave. Nemaju oni vremena za tako nevažne poslove, valjda, šta li. Svi su imenovali zamene. Od tih zamena, na sastanak je stigla samo predstavnica KCS Višegradska. Ostali su se, naprasno, jutros, razboleli. Svinjski grip, valjda, šta li?!

Najveća ironija je, pak, da na sastanak nije došao niko iz Ministarstva zdravlja - koje je i zakazalo sastanak. (!!??!!) Prvo su se javili da će da kasne više od sat vremena (hitan kolegijum neki, valjda opet svinjski grip, ko će ga znati), a potom predložili otkazivanje sastanka, jer je vreme u kome nam je prostorija za sastanak bila dostupna bilo ograničeno. A, uzgred, i ovaj sastanak je zakazan dva meseca i 4 dana nakon prethodnog, iako POSLOVNIK jasno kaže da se PRG BF mora sastajati najmanje jednom u dva meseca. Da ne kažem - došlo je do povrede poslovnika. (Ako se to još jednom desi, moraću da kupim neke skupe cipele. Ili bolje čizme? U stvari, možda najbolje - klompe.)

S obzirom da ovako nonšalantan stav članova PRG BF prema ciljevima i zadacima koji su pred tu grupu postavljeni istanjilo svo preostalo strpljenje s kojim sam lično pristupila plemenitoj ideji opšte saradnje u cilju boljeg međusobnog razumevanja, odlučila sam da prekršim obećanje da izveštaj neću objavljivati dok ne bude usvojen. (Obećanje, svejedno, ludom radovanje, jel.)

Danas je svim članovima PRG BF od strane GI "Majka Hrabrost" poslato pismo sa zahtevom da, shodno članovima 5, 6 i 7 Poslovnika o radu PRG BF, predsednica za ponedeljak zakaže HITAN novi sastanak PRG BF na kome će biti usvojen izveštaj. Ali, avaj, mejl se vratio neisporučen jer je predsednici Inbox "over quota". Valjda će da pročita ovde, na blogu?!

Konačni izveštaj postavljen je na vebsajt "Majka Hrabrost" u dve verzije: originalan izveštaj na engleskom, kao i preliminarni prevod (bez lekture) na srpski:

http://www.majkahrabrost.com/inostraniprotokoli.htm

Izveštaj je opširan (50ak stranica) i sadrži istorijski pregled situacije, izveštaj o trenutnom stanju, kao i preporuke za unapređenje. Za one koji nemaju strpljenja da čitaju sve, u nastavku bloga izdvajam meni najzanimljivije delove.

****

DELOVI IZVEŠTAJA EKSTERNIH EVALUATORKI
O BEJBI FRENDLI PROGRAMU U SRBIJI

"Prilikom čitanja izveštaja, treba imati u vidu da se globalna inicijativa BFHI znatno razlikuje u odnosu na inicijativu koja se trenutno sprovodi u Srbiji i na shvatanje BFHI koje postoje u Srbiji; procena i poređenje vršeni su u odnosu na globalni BFHI." (str. 15)

"Na osnovu onoga što smo čuli u intervjuima i u razgovorima održanim u porodilištima/ odeljenjima bolnica i u domovima zdravlja sa trudnicama, porodiljama i zaposlenima, široko su rasprostranjene pogrešne predstave o tome šta znači i šta sve obuhvata BFHI. Smatra se da je BFHI pre svega kao boravak porodilja i beba zajedno u istoj sobi 24 sata dnevno ('rooming in') ili nešto što je generalno povezano sa promovisanjem dojenja. Oko jedne polovine ispitanih žena izjasnilo se da bi pre izabrale da se porode u bolnici koja nije BFH (bejbi frendli bolnica) (21 od 42 trudnice i 30 od 65 žena na postnatalnoj nezi). To je, međutim, povezano sa percepcijom da BFHI znači da će žena biti prepuštena da se sama brine o svojoj bebi, bez pomoći osoblja i da će biti u okruženju u kojem se sprovode prakse koje ne olakšavaju porođaj nakon kojih su žene iscrpljene i u kojem porodilje dobijaju prilično ograničenu obuku o dojenju." (str. 16)

"Jedan broj trudnica i porodilja, kao i zaposlenih u ustanovama nisu znali zbog čega se preporučuju prakse BFHI, iz kojih razloga, kao ni koje su prednosti tih praksi za bebe i za porodilje; znali su samo da te prakse treba da se sprovode." (str. 16)

"Veliki broj osoblja smatralo je da sprovođenje bejbi frendli praksi zahteva značajne strukturne promene, kao što je obezbeđenje mesta i opreme za kupanje beba u svakoj sobi, i više su se fokusirali na te zamišljene prepreke, nego na prakse koje se mogu jednostavno uvesti." (str. 16)

"Ključna preporuka: Ne koristiti izraz 'bejbi frendli' za opisivanje boravka porodilja i beba zajedno u istoj bolničkoj sobi ('rooming in'). To je samo jedan od BFHI kriterijuma i standarda." (str. 16)

"U toku poseta i intervjua za u okviru ove evaluacije pokazalo se da veliki broj kriterijuma BFHI nije ispunjen i da postoje indikacije da se ti nedostaci ne rešavaju zbog nedovoljnih sredstava i nedovoljnog vremena određenih za nacionalnu koordinaciju." (str. 17)

"Stepen informisanosti o učešću u BFHI i o postignućima BFHI se razlikuje. I uprava i zaposleni često su davali netačne odgovore na pitanje da li ustanova ima bejbi frendli sertifikat ili ne, kakav sertifikat je dobila (npr. sertifikat na papiru, plaketa) i ako ima sertifikat, gde je taj sertifikat izložen ili gde se čuva." (str. 20)

"Iako ocena ispunjenosti frendli kriterijuma za trudnice i porodilje (mother friendli) (jedan od aspekata revidirane globalne BFHI inicijative 2006-2008, Prilog F) u porodilištima i perinatalnim odeljenjima nije bila cilj ove evaluacije, utisak je da se ovi kriterijumi ne poštuju i ne primenjuju. Trudnice i porodilje se žale na lošu komunikaciju sa zdravstvenim radnicima, nedovoljnu pažnju, nedostatak poštovanja i da im osoblje posvećuje onoliko vremena koliko bi bilo potrebno." (str. 21)

"Opšti utisak i zaključak zasnovan na intervjuima je da trenutno ne postoji monitoring standarda u okviru BFHI, nema koordiniranih aktivnosti na unapređenju dojenja koje se odnose na prakse u porodilištima/ perinatalnim odeljenjima, nema dovoljno sredstava da se podrže aktivnosti obuke, nema dovoljno informativnih materijala za trudnice i porodilje, a bolnice su prepuštene da same odlučuju kako će da rade ako to žele." (str. 22)

"Ne postoje indikacije da majke/roditelji učestvuju u definisanju i sprovođenju aktivnosti. Učešće predstavnika NVO udruženja roditelja u Posebnoj radnoj grupi za BFHI koja je osnovana nedavno predstavlja veliko postignuće." (str. 24)

"Trenutno, zdravstvene usluge su nešto što se 'radi' majkama i bebama, a ne nešto što se radi u dogovoru sa njima. U velikom broju bolnice koje posećene, primećen je nizak stepen osnovnog poštovanja majki i beba. Na primer, evaluator je pozvan da obiđe porodilište i prisustvovao je intimnom pregledu žene koja se porađala (pri čemu je tamo već bilo osam drugih ljudi koji su posmatrali) bez traženja pristanka od žene i bez poštovanja ženine privatnosti, ili bebe smeštene odvojeno od majki i hranjene na sat, fluidima koji nisu majčino mleko." (str. 24)

"Pravila za posete se razlikuju počev od toga da je porodilje (bez bebe) mogu da primaju posete u otvorenom javnom foajeu (pri čemu najčešće porodilje moraju da stoje), preko toga da članovi bliže porodice mogu da dođu do kreveta (sa bebom), pa do lepo uređenog balkona gde porodilje mogu sednu sa posetiocima (u delu sa privatnim apartmanima). Kao glavni razlog za zabranu poseta najčešće se navodi to da poseta predstavlja rizik od infekcije, iako je na osnovu velikog broja posmatranih praksi, i dalje otvoreno pitanje da li postoje stvarni dokazi da rizik of infekcije postoji." (str. 24)

"U nekim slučajevima, smatra se da je zdravstveno stanje prepreka za sprovođenje bejbi frendli praksi. Porodilje koje su se porodile carskim rezom su generalno odvojene od svojih beba u prvih 48 sati i, za to vreme, bebe se hrane zamenskim mlekom. I pored toga što je pokušano da se utvrdi da li postoje i koji su medicinski dokazi i osnov za razdvajanja porodilja i beba (a samim tim i hranjenje zamenskim mlekom) to i dalje nije izvesno i utisak je da se to prevashodno radi da bi se olakšao posao osoblja koje je zaduženo za negu tih porodilja." (str, 24)

"Prisustvo oca ili drugog pratioca koji bi pružao podršku u toku prvog porođajnog doba i porođaja dozvoljeno je samo u nekim bolnicama. Međutim, to je najčešće uslovljeno određenim zahtevima, na primer da otac mora da pohađa školu roditeljstva (u jednoj bolnici škola roditeljstva više ne radi, ali je pohađanje škole i dalje uslov za prisustvo očeva), brisevi iz grla i nosa koji ne smeju biti stariji od 5-7 pre porođaja (teško ostvarljivo ukoliko se ne radi o zakazanoj indukciji ili carskom rezu, a ti brisevi moraju i da se plate), kao i plaćanjem prisustva pratioca na porođaju po zvaničnim cenama koje utvrđuje bolnica. Čak i tamo gde je dozvoljeno, utisak je da samo mali broj porodilja imaju pratioca prisutnog na porođaju. Moguće je da postoji nedovoljno razumevanje o tome da pratilac prisutan na porođaju može ženi da pomogne i kako." (str. 25)

"Ključna preporuka: Staviti majke (roditelje) i novorođenčad u centar sistema i prilagoditi prakse njihovim potrebama." (str. 25)

"Ključna preporuka: Ispitati da li postoje dokazi koji opravdavaju restriktivne prakse i ukoliko nisu opravdane, ukinuti ih." (str. 25)

"Ključna preporuka: Omogućiti posetu bliskih članove porodice i kontakt sa njihovim bebama u prostoru u kojem porodilja može da sedne i koji je zagrejan na odgovarajuću temperaturu." (str. 25)

"Ključna preporuka: Ohrabriti prisustvo pratioca (onoga koga porodilja izabere, ne samo oca deteta) u toku prvog porođajnog doba i na porođaju, koji treba da pruži podršku porodilji." (str. 25)

"Ključna preporuka: Ohrabriti porodilje da hodaju, zauzmu položaj koji im odgovara u toku trudova i porođaja, dozvoliti uzimanje lakše hrane i tečnosti, da bi se umanjio stres u toku trudova i porođaja, da porodilja ne bude previše iscrpljena i da se oseća dovoljno dobro i da bude spremna da se brine o svojoj bebi posle porođaja." (str. 25)

"Ključna preporuka: Nastaviti uključivati nekomercijalne NVO organizacije roditelja u rad na definisanju i monitoringu usluga." (str. 25)

"Postojeće Baby Friendly bolnice: Posebna radna grupa moraće da odluči u ranoj fazi na koji način će se rešiti pitanje ustanova koje su ranije dobile sertifikat bejbi frendli bolnice. Ukoliko se program bude reklamirao kao "novi, revidirani BFHI program", od bolnica bi moglo da se traži da uklone plaketu, ukoliko je javno izložena, i da ponovo, blagovremeno, apliciraju za dobijanje nove plakete. U izveštajima o aktivnostima ne bi trebalo da se koriste izrazi bejbi frendli ili akreditovane bolnice sve dok one ne ispune nove kriterijume i standarde ocene. Ukoliko bi se s jedne strane radilo na podizanju stepena svesti o bejbi frendli praksama (faza 1), a sa druge strane, izraz akreditovane bejbi frendli bolnice koristio za bolnice koje ne sprovode te prakse, to bi dovelo do zabune. Osim toga, moguće je da uprava i zaposleni ne bi imali dovoljno interesa da obnavljaju svoje znanje i osavremenjuju prakse, ako budu smatrali da su već akreditovani i da već imaju dobre prakse." (str. 31)

 Komentari (58)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

NNN NNN 16:31 04.12.2009

Koji govnari!

spartanka_afrodita spartanka_afrodita 16:43 04.12.2009

ispravka

Svi su imenovali zamene.

Posto sam ja bila na danasnjem neodrzanom sastanku, moram ovo da ispravim: svi, SEM dr. Dusana Stanojevica. On ni zamenu nije imenovao. On uopste ovom sastanku nije dao nikakav znacaj iako je prvi koji bi to morao zbog porodilista koje vodi i uslova u njemu.
meandmyself meandmyself 16:55 04.12.2009

Re: ispravka

Pre neki dan sam nabasala na emisiju Isidore Bjelice u kojoj voditeljka Granda (ne znam joj ime) dotičnog doktora pominje kao Duleta Stanojevića, a onda ga gospođe u emisiji "posebno pozdravljaju ovim putem". Iz ovako prisnog stava sam zaključila da su se one super provele u NF, za razliku od nekih drugih.

Dok god se dotični dr orijentiše na ovu visokoprofilnu klijentelu i dok god ga nadležni puštaju da mu to prolazi, neće mu padati na pamet da se cima sa boranijom. Nažalost, ali kakva država, takvi doktori.
antioksidant antioksidant 18:06 04.12.2009

Re: ispravka

svi, SEM dr. Dusana Stanojevica. On ni zamenu nije imenovao

hajde sad posteno,
pa ko moze njega da zameni???
scabies scabies 18:35 04.12.2009

Re: ispravka

Nedostajali su nam "eksperti", tj. direktori najvećih porodilišta u zemlji. Oni - SVI REDOM - nisu ni nameravali da se pojave. Nemaju oni vremena za tako nevažne poslove, valjda, šta li.
svi, SEM dr. Dusana Stanojevica. On ni zamenu nije imenovao.
doktorku imenuje i posalje kao svoju zamenu. A ona je ostavila svoje pacijente da je cekaju samo da bi dosla na sastanak i ucestvovala u radu grupe.
Možemo li znati ime doktorke?
takamatsu takamatsu 22:09 04.12.2009

Re: ispravka

hajde sad posteno,
pa ko moze njega da zameni???


Čak Noris?
maca22 maca22 23:23 04.12.2009

Re: ispravka

spartanka_afrodita
Svi su imenovali zamene.
Posto sam ja bila na danasnjem neodrzanom sastanku,

Pa Kru kad su videli da ti imenuješ zamenicu, ohrabrili se i oni.

Šalim se, naravno.
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:09 05.12.2009

Re: ispravka

Pa Kru kad su videli da ti imenuješ zamenicu, ohrabrili se i oni.


Samo da se zna: shodno Poslovniku PRG BF, ovaj sastanak je morao biti održan pre 30.11.2009. godine.
Shodno tome, ja sam svoj put planirala nakon toga, da se slučajno ne desi da nisam tu kad se sastanak zakaže.
Glupača, nisam računala s povredom Poslovnika.
To mi je nauk za sledeći put.
Šta ima ja da vitlam po svetu, ima da si sedim kući i računam da će povrede Poslovnika biti.
maca22 maca22 14:28 05.12.2009

Re: ispravka

Stvarno sam se šalila. A i Spartanka nije "zamenik" nekog ko odlučuje, već je saradnik u ovome od početka.
audrey92 audrey92 16:52 04.12.2009

porazavajuce

Ne znam sta da kazem... nedolazenje na sastanak ili izvestaj o BF programu, ne znam sta je gore...

Moj favorit je:
Jedan broj trudnica i porodilja, kao i zaposlenih u ustanovama nisu znali zbog čega se preporučuju prakse BFHI, iz kojih razloga, kao ni koje su prednosti tih praksi za bebe i za porodilje; znali su samo da te prakse treba da se sprovode."


Tragedija. Neki zaludni ljudi su uveli prakse sa trulog zapada cisto da maltretiraju osoblje, inace te prakse nicemu ne sluze.
maca22 maca22 23:25 04.12.2009

Re: porazavajuce

audrey92
Tragedija. Neki zaludni ljudi su uveli prakse sa trulog zapada cisto da maltretiraju osoblje, inace te prakse nicemu ne sluze.

Sad se setih zlih Amerikanaca koji su uvalili Slobčetu neudobne krevete, koji uz to i ne rade.
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 17:06 04.12.2009

Propust

Od tih zamena, na sastanak je stigla samo predstavnica KCS VIšegradska

Njoj zaboravili da jave da ne dolazi
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 17:11 04.12.2009

Re: Propust

Njoj zaboravili da jave da ne dolazi

Ne, Dr. Ljubic iako i sam pretrpan obavezama imao je dovoljno obraza, odgovornosti i pristojnosti da doktorku imenuje i posalje kao svoju zamenu. A ona je ostavila svoje pacijente da je cekaju samo da bi dosla na sastanak i ucestvovala u radu grupe.
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 17:13 04.12.2009

Re: Propust

Pohvala za nju, a ono je trebalo da bude šala na račun onih koji nisu došli
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 17:20 04.12.2009

Re: Propust

a ono je trebalo da bude šala na račun onih koji nisu došli

Znam, ukapirala sam , ali nisam htela da neko drugi ko ovo bude citao nesto drugo zakljuci . Za svaki slucaj ! Ja sam za to da se pozitivni primeri uvek pohvale.
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 17:36 04.12.2009

Re: Propust

Ja sam za to da se pozitivni primeri uvek pohvale.

Za doktorku ako čita ovo
scabies scabies 19:01 04.12.2009

Re: Propust

Njoj zaboravili da jave da ne dolazi

Ne, Dr. Ljubic iako i sam pretrpan obavezama imao je dovoljno obraza, odgovornosti i pristojnosti da doktorku imenuje i posalje kao svoju zamenu.
Tragično je što u ovakvom stanju stvari postupak dr Ljubića stvarno može biti okarakterisan kao potez vredan pohvale, ali mene zanima šta znači to da je pretrpan obavezama? Ne stiže od pacijentkinja u bolnici (i privatnoj praksi) i od studenata (on je docent, zar ne?) da se bavi i manje bitnim vođenjem ustanove na čijem je vrhu? Potpuno razumem da je teško u isto vreme biti i lekar (na dva mesta?) i biti u nastavi i biti direktor, mada se ne zna koja je tu funkcija od koje primamljivija, a ni novčana nadoknada nije za potcenjivanje.
Poslati zamenu? Eto, daću sebi za pravo da kažem da mi deluje kao mnogo logičniji izbor imenovati nekoga ko neće biti samo zamena na jednom sastanku, već imenovati osobu kojoj će biti zadužena i imati vremena da bude u PRG BF, a uz to imati posle obavezu i odgovornost da realizuje sve zahteve i preporuke. Da li je nemoguće naći nekog ko za to ima vremena? Ili je problem, ipak, na nekom drugom mestu?
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:25 04.12.2009

Re: Propust

Poslati zamenu?


U potpunosti se slažem Scaby.

Kada je ministar imenovao članove PRG BF, imenovao je u nju direktore najvećih porodilišta u Srbiji, a ne neke druge lekare koji rade u porodilištima, zato što upravo direktori treba prvi da u svojim ustanovama sprovode politiku koju Radna grupa bude oblikovala. Logično je da onda učestvuju i u oblikovanju te politike, ne?

Od samog početka imenovani direktori ponašaju se kao da je PRG BF zadnja rupa na svirali. Sve je važnije od poboljašnja uslova rada porodilišta i od potreba i zadovoljstva pacijenata.

Na osnovu njihovog dosadašnjeg ponašanja samo se može izvesti zaključak da njih sve zajedno boli uvo i za Bejbi Frendli, i za poboljšanje uslova u porodilištima, a najmanje ih zanima šta će PRG BF da smisli, jer oni to svejedno nemaju nameru da sprovode u praksi.

Samo mi nije jasno šta ministru bi da uopšte poveruje da može biti drugačije. I što ih uopšte imenova u grupu. Ajde ja, naivna, što sam nasela. Ama ministar bi te puške trebalo da zna još otkad su pištolji bili.

Od pet dosadašnjih sastanaka, direktor Niškog porodilišta nije se pojavio nijednom. Direktorka Novosadskog porodilišta bila je dva ili tri puta. Direktor Fronta, direktor Višegradske i direktor Kragujevačkog porodilišta - jednom - da upoznaju eksterne evaluatorke.

Šta će oni uopšte u PRG BF, kad nikad učešća u njenom radu i ne uzimaju? Ja bih njih lepo izbacila, pa da radimo bez njih ko ljudi, i samo im na kraju serviramo šta ima da ima da sprovode. I tačka!
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 19:28 04.12.2009

Re: Propust

Od samog početka imenovani direktori ponašaju se kao da je PRG BF zadnja rupa na svirali.

To je zato što duvaju u sviralu sa pogrešnog kraja!
scabies scabies 19:37 04.12.2009

Re: Propust

Samo mi nije jasno šta ministru bi da uopšte poveruje da može biti drugačije.
Bolje da se ovde zaustavimo.
antioksidant antioksidant 19:39 04.12.2009

Re: Propust

Samo mi nije jasno šta ministru bi da uopšte poveruje da može biti drugačije.

boli ministra svirala sa sve rupama ....
katica_zlatica katica_zlatica 17:47 06.12.2009

Re: Propust

spartanka_afrodita
Njoj zaboravili da jave da ne dolazi

Ne, Dr. Ljubic iako i sam pretrpan obavezama imao je dovoljno obraza, odgovornosti i pristojnosti da doktorku imenuje i posalje kao svoju zamenu. A ona je ostavila svoje pacijente da je cekaju samo da bi dosla na sastanak i ucestvovala u radu grupe.

Za dr. Aleksandra Ljubica sve najbolje sam cula sa vise nezavisnih strana :) izgleda da frontu treba jedan takav direktor, ocekujem da ce "srediti" visegradsku a predlazem dr Jeremica za direktora fronta, u njega se sve babice kunu, kazu "kad se budem poradjala, samo Jera ima da me poradja". To je jedan visok, markantan covek, odmeren i pristojan a stanojevica u zoo vrt ili grand pink shouuu pa nek k.nja kvake tamo

Re: Propust

katica_zlatica
spartanka_afrodita
Njoj zaboravili da jave da ne dolazi

Ne, Dr. Ljubic iako i sam pretrpan obavezama imao je dovoljno obraza, odgovornosti i pristojnosti da doktorku imenuje i posalje kao svoju zamenu. A ona je ostavila svoje pacijente da je cekaju samo da bi dosla na sastanak i ucestvovala u radu grupe.

Za dr. Aleksandra Ljubica sve najbolje sam cula sa vise nezavisnih strana :) izgleda da frontu treba jedan takav direktor, ocekujem da ce "srediti" visegradsku a predlazem dr Jeremica za direktora fronta, u njega se sve babice kunu, kazu "kad se budem poradjala, samo Jera ima da me poradja". To je jedan visok, markantan covek, odmeren i pristojan a stanojevica u zoo vrt ili grand pink shouuu pa nek k.nja kvake tamo

To sto je neko dobar akuser ne znaci po automatizmu da bi bio I dobar menadzer
antioksidant antioksidant 16:27 07.12.2009

Re: Propust

To sto je neko dobar akuser ne znaci po automatizmu da bi bio I dobar menadzer

da, neophodno je i poznavanje starogrckog
Biljana 77 Biljana 77 17:10 04.12.2009

Nema te psovke...

Oko jedne polovine ispitanih žena izjasnilo se da bi pre izabrale da se porode u bolnici koja nije BFH (bejbi frendli bolnica) (21 od 42 trudnice i 30 od 65 žena na postnatalnoj nezi).
Za plakati. Ništa drugo.

"Trenutno, zdravstvene usluge su nešto što se 'radi' majkama i bebama, a ne nešto što se radi u dogovoru sa njima. U velikom broju bolnice koje posećene, primećen je nizak stepen osnovnog poštovanja majki i beba. Na primer, evaluator je pozvan da obiđe porodilište i prisustvovao je intimnom pregledu žene koja se porađala (pri čemu je tamo već bilo osam drugih ljudi koji su posmatrali) bez traženja pristanka od žene i bez poštovanja ženine privatnosti, ili bebe smeštene odvojeno od majki i hranjene na sat, fluidima koji nisu majčino mleko."
Isto za plakati. I ne znam više ima li išta svrhe. Ne želim ni po koju cenu da budem defetista, ali nedolazak i sve to.. baš ih briga..Sramotno. I besna sam. I razmišljam da ih treba pustiti da se udave u sopstvenom samozadovoljstvu i usmeriti se na edukaciju žena da znaju šta im je potrebno, za šta moraju da se izbori i kako, npr. štamapati kao pamflet priču kengurice 026.

i?

sta ce sad da bude?
1. treba im oduzeti taj baby friendly status jer su oni parodija istog. ko to moze da uradi?
Krugolina Borup Krugolina Borup 17:33 04.12.2009

Re: i?

treba im oduzeti taj baby friendly status jer su oni parodija istog. ko to moze da uradi?


Preporuka evaluatorki je upravo to.
A to može da uradi Ministarstvo zdravlja, jer u nas BF nije "eksterni", već "nacionalni" program.
Kaobajagi.
sesili sesili 18:54 04.12.2009

Re: i?

Jedini pravi komentar je onaj sa početka NNN. Koji bre kvorum? Koji je to eufemizam za nedolazak na posao. Ja nisam mogla da ne dam kvorum na svom radnom mestu, jer bih "popila" otkaz. Ovo sad, za sve što neće da urade - nema kvorum. Baš verujem. Bravo Krugolina. PREPORUKA! Iskreno se nadam da borba neće biti uzaludna, pa bio dr Dule ili Dušan.
maca22 maca22 23:27 04.12.2009

Re: i?

Krugolina Borup
treba im oduzeti taj baby friendly status jer su oni parodija istog. ko to moze da uradi?

Preporuka evaluatorki je upravo to.
A to može da uradi Ministarstvo zdravlja, jer u nas BF nije "eksterni", već "nacionalni" program.
Kaobajagi.

Otkad i otkud?
Mogla bih se zakleti da je to strani program, strane licence, i da otuda dolazi njihovo intertesovanje za star (i finansija popravki porodilišta, onog sa pacovima koji plivjau u podrumu)
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:12 05.12.2009

Re: i?

Mogla bih se zakleti da je to strani program, strane licence, i da otuda dolazi njihovo intertesovanje za star


To jeste inostrani licencirani program, i kod nas je uveden zahvaljujući UNICEF-u i njihovoj finansijskoj podršci.
Međutim, u trenutku u kome je uveden, program je od strane države prihvaćen kao opšte nacionalno opredeljenje koje ima biti standard u svim porodilištima.
Tako je proces evaluacije, monitoringa i sertifikacije prebačen na nekakovi Nacionalni savet za dojenje, za koji Izveštaj, pak, tvrdi da je izbledeo netragom sa scene sredinom devedesetih godina...
maca22 maca22 14:30 05.12.2009

Re: i?

Krugolina Borup
Tako je proces evaluacije, monitoringa i sertifikacije prebačen na nekakovi Nacionalni savet za dojenje, za koji Izveštaj, pak, tvrdi da je izbledeo netragom sa scene sredinom devedesetih godina...(Beše Čerčil rekao da kao nešto nećeš da se odradi, samo imenuješ radnu grupu?)
cakiteror cakiteror 19:10 04.12.2009

Strasno!!!!

A, zasto bi iko u Srbiji brinuo o podmlatku????????
Krugolina, zao mi je sto si ispaljena, a jos mi je vise zao nasih beba.....
apach92 apach92 21:53 04.12.2009

Re: Strasno!!!!

ne znam sta bih prokomentarisao. Ovo je tako razocaravajuce. Istovremeno, sjajno dopunjuje izvestaj.

I jel se to meni samo cini ili zapravo oni ne zele da usvoje izvestaj??
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:00 05.12.2009

Re: Strasno!!!!

I jel se to meni samo cini ili zapravo oni ne zele da usvoje izvestaj??


U zemlji u kojoj su teorije zavera nacionalni sport, šta drugo čovek uopšte može i da zaključi nego da je u pitanju - bojkot.

A izveštaj je ko bombona, ljubi Krugolina eksterne evaluatorke, i svaka im čast onima koji ih angažovaše (UNICEF platio sve troškove).
G r o f G r o f 21:25 04.12.2009

i dede se ljute...

Pozdrav Krugolina...
Toliko loše iskustvo imam sa zdravstvenim ustanovama da počinjem sumnjati u svaki njihov potez.
Već četiri dana sam deda. Ćerka se porodila u Višegradskoj.
Po meni pomalo neobični tok poradjanja.
U ponedeljak posle podne počinje osećati bolove.
U ponedeljak uveče sestra joj kaže da je zove kad oseti bolove na pet minuta.
Oko ponoći zove sestru jer su bolovi postali učestali.
Oko 1,30 zove sestru i kaše da bolove ima na pet minuta.
Sestra dolazi i kaže da joj je beba još visoko, da ona ne može zvati nekog svakih pet minuta da je neko pregleda, i da je ne uznemirava, da uzme besedin i spava.
Daje joj bensedin.
I pored bensedina nije zaspala od bolova i zove sestru. Ova zove doktora i konstatuje da je porodjaj već u toku.
Ćerka na momenat zaspe u sred porodjaja.
Da bi je razbudili daju joj kiseonik.
Poradja se u 4.15.
Meni ovde nešto ne štima. Zar je normalno da se daje bensedin u sred porodjaja?
Zar porodilja pred sam porodjaj nema pravo da uznemirava sestru?

Re: i dede se ljute...

To je po meni kaznjivo
apach92 apach92 21:58 04.12.2009

Re: i dede se ljute...

i po meni. Samo jos da nadjemo nekog da ih kazni....
Jelica Greganović Jelica Greganović 22:47 04.12.2009

Veri

frendli, nema šta...

miloradkakmar miloradkakmar 01:09 05.12.2009

Re: i dede se ljute...

Poradja se u 4.15.

Je li sve u redu ?
To je sada bitnije.

P. S. Čestitke , kolega !
kiselkasta kiselkasta 09:14 05.12.2009

Re: i dede se ljute...

nesto ne stima????
ovde sve ne stima!!!

sram ih bilo!
sve njih u medije, imenom i prezimenom za pocetak!

a ko ce da ih kazni ne znam
sandra969 sandra969 22:48 04.12.2009

Tako tipično

Treba vrištati da te čuju!!!
Ne dozvoliti im da nedolaskom ponište tudji rad izražen u izveštaju A izveštaj-oh, jadni smo, mnogo smo jadni..
Tri puta sam se porodila, sva tri puta prirodnim putem i to je bilo kako je bilo, ali odnos prema nama porodiljama u porodilištima je samotan'niakd nisma osetila nešto što bi bar ličilo na poštovanje. Osim naravno, ako bi se lekar s poštovanjem i to samo zato jer je pristojan, obratio nekoj porodilji, onda tih par minuta bi i ostalo osoblje imalo poštovanja.
miloradkakmar miloradkakmar 01:05 05.12.2009

Mislio sam

da je ova priča oko ovog bebi programa okončana i da se uveliko, u poptunosti sporovodi u praksi.

Dadoh preporuku komentaru 3N.
smizla006 smizla006 14:29 05.12.2009

da bi te neko cuo mora da zna da slusa...

a oni to ocigledno ne znaju ili nece...suvise su zadovoljni svojim radom(posto imaju masu asistenata i pomocnika kojima se samo jos pertle vide)tako to kod nas funkcionise...cim nekom uputis kritiku on se uvredi,zato sto kod nas ljudi jos uvek ne znaju za konstruktivnu kritiku...
Moja sestra se porodila pre mesec i po i kaze jedva je cekala da dodje kuci(u Betaniji se porodila u NS) kaze ona :"Taj bebi frendli program koja je to glupost,sama po ceo dan sa bebom koja vristi od gladi(niko nije znao kako da joj pomogne oko dojenja)da bi tek uvece dosla neka sestra i rekla da javi muzu da joj kupi silikonske bradavice,sto je on i ucinio pa joj kroz prozor dodao(posto mu nije bilo dozvoljeno da vidi svoju bebu i zenu-tako je i rodbina videla bebu kroz prozor)...rekli su da im monitori za pokazivanje beba ne rade(sto nije tacno nego ih mrzi a iznose bebe napolje da ih rodbina vidi,pa ih iskljuce),ja sam poludela zato sto im svaki put pred kamerama emisije "Stizu nam bebe" monitori savrseno rade i nekakvi nacelnici se lome oko trudnica i sve fino i savrseno...moja sestra nije imala ni pola traumaticno iskusvo kao neke moje drugarice od pre par godina ali svejedno kaze da joj je bilo grizno,da je plakala i da je jedva cekala da dodje kuci...
stasava stasava 16:19 05.12.2009

Re: da bi te neko cuo mora da zna da slusa...

zato sto im svaki put pred kamerama emisije "Stizu nam bebe" monitori savrseno rade i nekakvi nacelnici se lome oko trudnica i sve fino i savrseno

Upravo tako!Doktorka koja je vodila trudnocu pokojne porodilje, Andjelke Popovic,
koje nema na spisku umrlih porodilja u 2008, mozda ce je ipak notirati u 2009, zasluzila je bar to, jer je cak i strucni deo javnosti potvrdio da su bili u obavezi da joj urade carski rez, a nisu, bar ne dva dana i dve noci, isto tako, u toku snimanja spomenute emisije, blazenog izraza brizno bdi nad porodiljom. Bilo je puno straha da i ovaj izvestaj ne bude slican izvestajima raznih komisija, jer smo navikli na stereotipan sadrzaj-fudroajantan tok bolesti(dva dana i dve noci njima je fudroajantno), i ostale gluposti. Doduse, malo smo zaboravili ko je organizator i da su u pitanju eksterne evaluatorke. Ali, pouceni iskustvom da i kada se utvrde mnoge nepravilnosti i propusti, ne desava se AMA BAS NISTA, i ja se pitam-KO CE DA IH KAZNI?Mozda se neki secaju pitanja koja je postavila Komisija za komisije GI Majka Hrabrost ZC Studenica, na koja su ovi bili duzni da odgovore, na osnovu Zakona o dostupnosti informacija od javnog znacaja. Ministar je Milanu, Andjinom suprugu, obecao pomoc. Ne samo da nisu odgovorili, nego ne odgovaraju ni na resenje Poverenika , gospodina Sabica, od 19.10.2009, na osnovu kojjeg moraju da daju odgovore. A onda pojedini dusebriznici savetuju da strucnom delu javnosti, treba ostaviti da komentarise stanje u zdravstvu. Ko ce da ih kazni?
maca22 maca22 16:57 05.12.2009

Re: da bi te neko cuo mora da zna da slusa

Doduse, malo smo zaboravili ko je organizator i da su u pitanju eksterne evaluatorke.

To je greška koju više sebi neće dopustiti. Sad će da budu domaći evaluatori.


(a niko ne traži kazen za ove sadiste što vode BF već samo da POČNU da rade svoj posao)
anastasija.p anastasija.p 22:15 05.12.2009

Re: da bi te neko cuo mora da zna da slusa...

Juce u emisiji Vreme je za bebe Pozarevcko poroodiliste... otac ulazi da vidi bebu. Pouzdano znam da su tamo posete svima zabranjene. Osim bubamba. Gledaju se svi kroz prozorce, a porodilja stoji. Prozorce 50x50cm.
Ali za televiziju moze i poseta, pa i kamerman pride.
FOLIRANTI!!!

A sto se tice nedostatka clanova... skoro da nemam komentar. Bezobrazluk!!!
aleksandarz92 aleksandarz92 01:23 06.12.2009

Re: da bi te neko cuo mora da zna da slusa...

Posete su tamo trenutno skroz zabranjene. Čak i na prozorčetu, koje je koliko se sećam bar duplo manje.
Supraga i sin su mi trenutno tamo. Porodila se u ponedeljak, videli smo se u utorak na 2 minuta (uspela da se iskrade), i u petak, ali sa daljine od 6-7 metara. Klinca još nisam video. U sredu smo saznali da mali ima žuticu, u četvrtak da mu je pri porođaju slomljena ključna kost, a u petak da postoji neka bakterijska infekcija. Od utorka do petka ga nije dojila, verovatno zbog žutice, pa joj ga nisu ni donosili. Supruzi je za to vreme bilo zabranjeno da ode do prostorije sa bebama i da ga vidi u boksu!
Upotreba mobilnih telefona je nekim čudom dozvoljena.

Re: da bi te neko cuo mora da zna da slusa

stasava
zato sto im svaki put pred kamerama emisije "Stizu nam bebe" monitori savrseno rade i nekakvi nacelnici se lome oko trudnica i sve fino i savrseno

Upravo tako!Doktorka koja je vodila trudnocu pokojne porodilje, Andjelke Popovic,
koje nema na spisku umrlih porodilja u 2008, mozda ce je ipak notirati u 2009, zasluzila je bar to, jer je cak i strucni deo javnosti potvrdio da su bili u obavezi da joj urade carski rez, a nisu, bar ne dva dana i dve noci, isto tako, u toku snimanja spomenute emisije, blazenog izraza brizno bdi nad porodiljom. Bilo je puno straha da i ovaj izvestaj ne bude slican izvestajima raznih komisija, jer smo navikli na stereotipan sadrzaj-fudroajantan tok bolesti(dva dana i dve noci njima je fudroajantno), i ostale gluposti. Doduse, malo smo zaboravili ko je organizator i da su u pitanju eksterne evaluatorke. Ali, pouceni iskustvom da i kada se utvrde mnoge nepravilnosti i propusti, ne desava se AMA BAS NISTA, i ja se pitam-KO CE DA IH KAZNI?Mozda se neki secaju pitanja koja je postavila Komisija za komisije GI Majka Hrabrost ZC Studenica, na koja su ovi bili duzni da odgovore, na osnovu Zakona o dostupnosti informacija od javnog znacaja. Ministar je Milanu, Andjinom suprugu, obecao pomoc. Ne samo da nisu odgovorili, nego ne odgovaraju ni na resenje Poverenika , gospodina Sabica, od 19.10.2009, na osnovu kojjeg moraju da daju odgovore. A onda pojedini dusebriznici savetuju da strucnom delu javnosti, treba ostaviti da komentarise stanje u zdravstvu. Ko ce da ih kazni?

da ti kazem u kom grmu lezi zec? covek koji je odgovoran za andjelkin slucaj je ministrov rodjak!
stasava stasava 10:39 06.12.2009

Re: da bi te neko cuo mora da zna da slusa

da ti kazem u kom grmu lezi zec? covek koji je odgovoran za andjelkin slucaj je ministrov rodjak!

Ali, zar to ima veze? Sme li da ima veze? Da, u pravu si, ima! Ministar se bori u Ligi sampiona! Uz njega, Srbija pobedjuje novi virus! On je JEDAN, jedini, neponovljiv, nezamenljiv, najbolji! Pored njega, cak i odgovorni za ovakve stvari bivaju zasticeni. Ne moraju cak ni da odgovore. Jaci su od Poverenika! Da, ima veze! Ali, do kada? 21. vek ja i u Srbiji!
anastasija.p anastasija.p 13:22 06.12.2009

Re: da bi te neko cuo mora da zna da slusa...

U sredu smo saznali da mali ima žuticu, u četvrtak da mu je pri porođaju slomljena ključna kost, a u petak da postoji neka bakterijska infekcija. Od utorka do petka ga nije dojila, verovatno zbog žutice, pa joj ga nisu ni donosili. Supruzi je za to vreme bilo zabranjeno da ode do prostorije sa bebama i da ga vidi u boksu


Aleksandre, nadam se da ce sve biti u redu i da cete uskoro biti zajedno.
Ne mogu da verujem da zeni ne daju da vidi dete!

Re: da bi te neko cuo mora da zna da slusa

To sto dete ima Zuticu samo znaci da treba jos vise da Sosa. To Nije zarazna zutica nego posledica hemolize. U svakom slucaju, daleko od toga da je razlog da se zabrani kontskt sa majkom
radmilahum radmilahum 10:35 09.12.2009

Re: da bi te neko cuo mora da zna da slusa...

Boze me sacuvaj, ne mogu da verujem sta procitah ovde...
Uzas. Da se razumemo, ja sam uvek za dijalog i ne volim nasilje niti ga primenjujem ali ovde je jasno: njih sve kompletno treba lepo izlemati pa onda razgovarati i dovoditi u red. Nema druge. Osilili su se do neshvatljivosti.
bobica.boca bobica.boca 12:51 06.12.2009

21.vek a mi i dalje u Srbiji iz 19. veka

teško mi je dok ovo čitam, izuzetno teško.
prvenstveno što sam na svojoj koži osetila njihovu "brigu",
još mi je teže to, što će moje dete biti jedinče, jer mi ne pada
na pamet da se ovde porađam ponovo, a nemam priliku da se
porodim u inostranstvu, bez obzira na vizne olakšice :(
maca22 maca22 16:32 06.12.2009

Off topic

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2009&mm=12&dd=06&nav_id=396645

Ako imamo gotovo najviše maloletničkih trudnoća, a najviše abortusa kod udatih žena, a patimo od bele kuge, kako se to spaja u celinu?
katica_zlatica katica_zlatica 18:21 06.12.2009

kupanje beba u frontu

U frontu u svakoj sobi postoji plasticna kadica za cesmom i vaga za merenje beba, ali to niko ne koristi.Zasto!? Kru molim te pitaj zasto se to ne koristi. Inace imam najnovije info kako se sada odvijaju porodjaji u prisustvu izabranog lekara, naime, LEKAR ZAKAZUJE INDUKCIJU PORODJAJA U SVOJOJ SMENI. A ako imate manji budzet, za 200e dobijete babicu, platite jednoj a ona deli sa koleginicom kojoj zapadnete u smenu. Trt! Znaci stvarno postoji zabrana ali samo na papiru!
katica_zlatica katica_zlatica 18:52 06.12.2009

ovo mi je posebno zanimljivo...

 Pronaći ključne entuzijaste u svakoj zdravstvenoj ustanovi, instituciji za obrazovanje zdravstvenih radnika, stručnom udruženju i grupi na nivou zajednice, podržati njihove aktivnosti i pomoći im da razviju veštine koje su im neophodne da bi mogli da motivišu i lidere i ljude u svojoj sredini.
 Obezbediti zaštićene budžete za aktivnosti BFHI na nivou svih ustanova, kao i na regionalnom i nacionalnom nivou.
*strana 68
maca22 maca22 13:03 07.12.2009

Ucena krvlju

Jedna naša prijateljica treba da operiše kuk na Banjici i ucenjena je time da nađe 4 davaoca krvi, inače ništa. Ne svoje krvne grupe. Ne krvi za sebe. Već čisto da Zavod dobije neke, bilo koje, 4 nove doze.
Zar to sme?
katica_zlatica katica_zlatica 20:07 08.12.2009

Re: Ucena krvlju

maca22
Jedna naša prijateljica treba da operiše kuk na Banjici i ucenjena je time da nađe 4 davaoca krvi, inače ništa. Ne svoje krvne grupe. Ne krvi za sebe. Već čisto da Zavod dobije neke, bilo koje, 4 nove doze.
Zar to sme?

cudno

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana