Ljudska prava

"ČUVARI KONTEJNERA"

Freedom of Information RSS / 21.06.2017. u 12:27

Piše: Rodoljub Šabić

            Juče mi je nekoliko novinara, molbama da ga prokomentarišem, skrenulo pažnju na jedan nov "fenomen". Rekao bih dovoljno "zanimljiv" da  ne izgleda neumesno da pokušam na njega skrenuti pažnju i ovde, na blogu.

            Reč je o "čuvarima kontejnera".

            Dakle, JKP "Čistoća" iz Novog Sada odlučila je da angažuje privatnu firmu radi zaštite kontejnera i kontejnerskih mesta od uništavanja i oštećenja.

            Već samo angažovanje privatne firme radi zaštite javne imovine, otvara neka pitanja. Na prvom mestu, da li zaista tu zaštitu ne mogu da obezbede policija ili komunalna policija. Posebno ova druga, jer je upravo ta zaštita figurirala kao jedan od osnovnih argumenata za njeno osnivanje.

            Ali ako zanemarimo ta pitanja, onda je svakako nesporno da svako, pa i JKP "Čistoća" ima pravo da preduzima mere radi zaštite svoje imovine, pa je u tom kontekstu angažovanje privatnog obezbeđenja - "čuvara kontejnera", prihvatljivo.

            Međutim, način na koji je uloga "čuvara kontejnera" predstavljena javnosti, posebno ovlašćenja koja "imaju", izvesno izaziva brojne dileme.

            Oni će tako npr. "patrolirati gradom od 16 do 08 časova".

            Oni se svakako mogu kretati gradom, od jednog do drugog objekta koji štite. Međutim, to nije "partoliranje" u konvencionalnom smislu, jer sva ovlašćenja koja eventualno imaju vezana su isključivo za objekte čija zaštita im je poverena, a ne i za druge prostore i objekte. Zato "patroliranje" (pogotovo ako kako kažu podrazumeva i npr."reagovanje na sumnjive") može kod nekog izazivati neprijatne asocijacije na nekakve nove parapolicijske snage.

            Patrole će, kaže se, "imati sistem za obaveštavanje geolociranja, a praviće i foto i video materijal". Nije baš jasno koga ili šta će "geolocirati" ali bi moralo biti jasno da je mogućnost snimanja odnosno pravljenja video-zapisa dopuštena isključivo pod uslovima iz Zakona o privatnom obezbeđenju, a to znači da obaveštenje o tome da je objekat ili prostor pod video-nadzorom mora prethodno biti vidno istaknuto.

            A "radnici koji patroliraju i obilaze kontejnerska mesta imaju pravo da do dolaska patrole policije zadrže počinioca bilo kog prekršaja ili krivičnog dela koje ugrožava imovinu za čiji obilazak i nadzor su angažovani. Imaju sva zakonska ovlašćenja i rade u skladu sa procedurama koje propisuje Zakon o privatnom obezbeđenju."

            Ovu široku, fluidnu formulaciju "bilo kog" dodatno komplikuje, već nažalost, uobičajena nekonzistentnost zakona. Jer, Zakon o privatnom obezbeđenju, na koji se poziva, u članu 46 kaže da se mogućnost zadržavanja odnosi na lice zatečeno u vršenju krivičnog dela ili težeg prekršaja.

            A,potom, kao "šlag na tortu", u članu 50 predviđa da se mogućnost zadržavanja odnosi samo na lice zatečeno u vršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. Čak i potpunom laiku je valjda očigledno koliko je velika razlika između "bilo kog prekršaja" i "težeg prekršaja", a pogotovo  između prekršaja i "krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti".

            Takve nejasnoće u praksi mogu izazivati nemale probleme i dovoditi do povrede prava građana.

            Lična sloboda je jedno od osnovnih ljudskih prava. Nikada ne sme da bude dilema oko toga ko i pod kojim uslovima može da je ograničava. Zato bi se valjalo dobro zamisliti nad mogućnošću da se nakon "čuvara kontejnera" pojave i "čuvari travnjaka" ili "čuvari kioska" ili .... svi, s pretenzijama da građane, snimaju, legitimišu, "reaguju na sumnjive" i "zadržavaju".Komentari (12)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

emsiemsi emsiemsi 12:51 21.06.2017

Ма !

Сва питања покренута у тексту су 'нижег ранга'.
Оно што је битно је ко ће у том послу бити 'добар', те колико ?
Где год су се удруживали државно и приватно, најебало је државно.
blogov_kolac blogov_kolac 13:44 21.06.2017

nije mi baš najjasnije

šta sam to ja upravo pročitao

(a pročitao sam dvaput, za svaki slučaj)

blogov_kolac blogov_kolac 13:46 21.06.2017

Re: nije mi baš najjasnije

I jel može neki uvod, kako je uopšte došlo do toga da nekome padne na "pamet" da formira i angažuje nekakvu (obaveštajnu?) paravojsku na temi noćne zaštite kontejnera za đubre u drugom po veličini gradu u zemlji!?
Freedom of Information Freedom of Information 14:03 21.06.2017

Re: nije mi baš najjasnije

kako je uopšte došlo do toga da nekome padne na "pamet" da formira i angažuje nekakvu (obaveštajnu?) paravojsku na temi noćne zaštite kontejnera za đubre u drugom po veličini gradu u zemlji!?

To svakako nije pitanje za mene, kako rekoh
JKP "Čistoća" iz Novog Sada odlučila je da angažuje privatnu firmu radi zaštite kontejnera i kontejnerskih mesta od uništavanja i oštećenja.

pa bi to njih morali pitati. A ako je nešto nejasno u mom postu, recite šta, nastojaću da pojasnim.
blogov_kolac blogov_kolac 14:39 21.06.2017

Re: nije mi baš najjasnije

Pa kada se recimo za osoblje izvesnog humanitarnog centra u jednom takođe povećem srpskom gradu traži da imaju status isti kao starešine izvesnog vojnog saveza kada se nalaze na zajedničkim vojnim manevrima sa našom vojskom, ili u tranzitu kroz našu zemlju - to još i nekako mogu da razumem predosećajući o kakvom se osoblju i "humanitarnom centru" tu radi.

Ali baš da mogu lokalne komunalne institucije da formiraju i angažuju noćne patrole nekakvih kontejneročuvara sa ovlašćenjima "operativac BIA" ako ovo što ste opisali ode u svoju potencijalnu krajnost - tu već ne mogu ni da pretpostavim o čemu se radi i šta je po sredi... i zato od Poverenika za informacije ovom prilikom tražim još više informacija o ovom slučaju, jer me je sada zaintrigiralo da li je u pitanju još jedna od bezbrojnih "srpska posla" epizoda, ili neko hoće na mala vrata da nam progura elemente policijske države sa bizarnim obrazloženjem.
Freedom of Information Freedom of Information 15:00 21.06.2017

Re: nije mi baš najjasnije

zato od Poverenika za informacije ovom prilikom tražim još više informacija o ovom slučaju,

Pogledajte Zakon o slobodnom pristupu informacijama da bi znali kako, ako poželite, možete da ga koristite. Informacije morate tražiti od onih koji ih imaju ili "kreiraju" a tek ako ih uskrate možete žalbom povereniku, tražiti da vam pomogne da ih dobijete.
blogov_kolac blogov_kolac 15:58 21.06.2017

Re: nije mi baš najjasnije

Moje pitanje je bilo o čemu se tu uopšte radi, jer kako da se postavim prema mogućem spornom rešenju nekoga problema, ako ne razumem u čemu je tu uopšte problem.

Ali sada sam nekako uspeo da se informišem preko mog starog virtuelnog drugara Gugleta: https://www.vice.com/rs/article/pitao-sam-eksperta-koji-je-smisao-cuvara-kontejnera-u-novom-sadu

Manje-više "srBska posla" i "gde ja živim" rubrika...


EDIT: evo izbacili su sad i na b92 ovo kao bitnu vest:
Srpski izum - specijalni tim za nadzor kontejnera
narcis narcis 17:07 21.06.2017

Re: nije mi baš najjasnije

blogov_kolac
/quote]
smaraš za desetku, bre.
šta ima poverenik sa tim zašto je ovim kretenima došlo da urade to što uradiše, idi pitaj one u novi sad koji su to smislili.
Jelica Greganović Jelica Greganović 19:51 21.06.2017

Možda je trol, a možda i ne...

...u Sloveniji je cela drama napravljena pe 4-5 godina, jer je Gradska čistoća utvrdila da joj neko krade djubre Pretežno papir. Kada su ljudi probali da im objasne da kada se nešto baci, to može da uzme ko hoće sa javnog prostora, oni su insistirali na tome da je djubre samo njihovo i takodje najavili mere čuvanja djubreta.
nask nask 00:04 22.06.2017

Čuvari svetinja

krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti


Na Tajlandu se za ovo na slici ozbiljno robija.Mislim da je već samo objavljivanje takve slike dovoljan razlog da ti se život pretvori u "Život u kontejneru".
Na Tajlandu naravno.

Ja se vama istinski divim.
rade.radumilo rade.radumilo 09:18 22.06.2017

Dodatno ponižavanje

Jedan detalj cele priče u meni budi popriličan bes. Naime jedan od zadataka tih "čuvara" kontejnera jeste i:
- Sprečavanje neovlaštenog odnošenja smeća.
U prevodu, nije dovoljno što u 21. veku svaki kontejner u Srbiji bude pretresen desetak puta dnevno. Sada su se dosetili da to kao spreče. Pošto je to jedina egzistencija gomili ljudi, vrlo brzo će se pojaviti oni koji će doturiti neki dinar čuvarima...ps. Odlomak iz knjige "Dina" Franka Herberta:

Pored svakog tanjira na dugačkom stolu stajao je vrč vode. Za trpezom se nalazila dovoljna količina vode, proceni Vojvoda, da neka siromašna arakenska porodica proživi celu godinu dana.
Pokraj vrata, gde je on stajao, nalazili su se omanji umivaonici od pozlaćenih žutih i zelenih emajliranih pločica. Pored svakog se nalazio odeljak sa peškirima. Bio je običaj, objasnio je kućni nadzornik, da gosti prilikom ulaska zamoče ceremonijalno ruke u umivaonik, izliju nešto vode na pod, obrišu ruke o peškir i bace ga u sve veću lokvu kod vrata. Posle večere napolju bi se okupili prosjaci da dobiju vodu isceđenu iz peškira.
Baš tipično za harkonenski posed, pomisli Vojvoda. Svaka zamisliva degradacija duha. On duboko uzdahnu, osećajući kako ga bes steže u utrobi.
"Gotovo je sa tim običajem!" promrmlja on.
Ugledao je jednu poslužiteljku - staru i čvornovatu ženu koju je kućni nadzornik preporučio - kako se pojavljuje na vratima kuhinje preko puta njega. Vojvoda joj dade znak podignutom rukom. Ona iziđe iz senke i pohita pored stola prema njemu; Leto opazi gotovo štavljeno lice i potpuno plave oči.
"Gospodar želi?" Držala je glavu povijenu, a oči poluzatvorene.
On pokaza rukom. "Ukloni ove umivaonike i peškire."
"Ali... blagorodni..." Ona podiže pogled, ne mogavši da dođe do reči od čuda.
"Poznat mi je običaj!" uzvrati on odsečno. "Odnesi ove umivaonike do izlaznih vrata. Dok budemo obedovali i pošto završimo, svaki prosjak koji se pojavi moći će da dobije punu čašu vode. Je li ti jasno?"
Na njenom štavljenom licu zatitra čitava skala osećanja: užasnutost, ljutnja...
Letou najednom sinu u svesti da je ona sigurno bila naumila da prodaje vodu isceđenu iz nakvašenih i izgaženih peškira i da na taj način izvuče neku crkavicu od jadnika koji su došli na vrata. Možda je i to bio deo običaja.
Lice mu se smrknu i on reče srditim glasom: "Postaviću stražara da nadgleda strogo izvršenje mojih naredbi."
On se okrenu i krupnim koracima krenu prema hodniku koji je vodio do Velike Dvorane. Sećanja mu prošaptaše u umu, slično bezubom mrmljanju starice. Spomenuo se otvorene vode i talasa - dana ispunjenih morem trave, a ne peska - zasenjujućih leta koja su prohujala mimo njega poput listova nošenih olujnim vetrovima.
Sve je prohujalo.
Starim, pomisli on. Osetio sam hladnu ruku sopstvene smrtnosti. I to gde? U cerenju starice.
tasadebeli tasadebeli 06:28 23.06.2017

Сливници

Паметније би било, када већ праве параполицијске јединице за овакве ствари, да поставе чуваре сливника, поклопаца за шахтове, металних кућних бројева, бисти са споменика, телефонских каблова и сличног јавног добра које масовно завршава на отпаду пошто га претходно украду.

(Видим да су се станари појединих улица по Београду досетили како да доакају лоповима, па су почели да зашрафљују сливнике у својим улицама огромним шрафовима, и још их и забетонирају да би их сачували од лопова.)


Кад већ редовне полицијске снаге то не решавају, нека се онда тиме баве параполицијске снаге, а не да чувају оно што је ионако већ одбачено у ђубре.

Боље да чувају оно што није одбачено у ђубре, а масовно се краде.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana