Kultura

Istočnjačke religije, čemu? (II)

vladimir petrovic RSS / 10.04.2009. u 17:11

                                                       Obožavajući božanstvo, čovek i sam postaje božanstvo (Upanišade)

1. Smatra se da je Indija kolevka indoevropskog čoveka, a važi i za «carstvo religija». Zajedno sa Kinom, ona spada u najstarije značajnije civilizacije koje traju. Svojevremeno, bila je antipod Antičkoj Grčkoj.

Izgleda da su Indijci, za razliku od druga dva velika azijska naroda danas, Kineza i Japanaca, mnogo skloniji dubokoj religioznosti i razmišljanjima o apstraktnim sadržajima, što se manifestuje u njihovim verskim učenjima. Zapravo, ni u jednoj drugoj azijskoj zemlji u poslednje tri-četiri hiljade godina religija nije bila tako važna i tako moćna kao u Indiji. I nigde nije bila uzvišenija, niti je inspirisala tako duboka filozofska razmišljanja. Stoga mnogi smatraju da su Indijci najreligiozniji i najfilozofskiji od svih naroda sveta, pa snažna duhovnost, kristalno jasna misao i sveta kreativnost Indije uzbudjuju učene ljude širom planete.

Indiju (koja je danas druga najmnogoljudnija zemlja na svetu, sa preko jedne milijarde stanovnika) karakterišu velike raznolikosti. Duh prilagodljivosti Indijaca učinio je da hinduizam, kao najvažnija indijska religija, postane prvenstveno «skup filozofija, religija, mitologija i magija». Za razliku od biblijskih religija, hinduizam nije striktno religija kako se to na Zapadu shvata, više je stvar ponašanja nego verovanja ljudi. Naime, Hinduse (poklonike hinduizma) više povezuje ono što rade nego onu u šta veruju, premda je vrlo malo toga što svi praktikuju i u šta svi veruju. Otuda proističe širok racionalistički pristup Indijaca religiji.

Obično se kaže da tradicionalni indijsko-filozofski sistem nije protiv života, ali smatra da je život patnja i da se spokojstvo može naći samo u dubokim meditacijama. Zato hinduizam uči kako da se svakolika božanska mudrost pomiri s velikom ljudskom patnjom. A patnja je svevremena i sveprisutna, naročito u - zemlji Indiji.

Vil Djurant (Will Durant), američki pisac, istoričar i filozof, koji je (u saradnji sa suprugom Arijel) napisao jedanaestotomnu, svetski poznatu «Istoriju civilizacije», smatra da su indijska verovanja duboko obeležena nepovoljnim klimatskim uslovima. On kaže: «Od Delhija do Sri Lanke preovladavajuća činjenica jeste vrućina, vrućina koja slabi telo, skraćuje mladost, utiče na najspokojniju religiju i filozofiju stanovništva. Jedino olakšanje od vrućine je da čovek mirno sedi, ne čini ništa, ne želi ništa. U takvim teškim vremenskim uslovima, bedni ljudi su bili skloni da život vide kao bolnu kaznu pre nego kao nekakvu nagradu. U letnjim mesecima monsunski vetar može doneti osvežavajuću vlažnost i plodne kiše s mora. Medjutim, kada se monsun izjalovi, Indija gladuje i - sanja o nirvani». Takav prilaz, po kome je indijsko religijsko-filozofsko učenje reakcija na teške životne prilike, jeste tačan i nije tačan, jer ima još naroda u drugim krajevima sveta, koji žive u izuzetno teškim klimatskim uslovima i u večnom siromaštvu, a njihova religijsko-filozofska učenja jesu plitka.

Indijci su uspeli, na način koji im je najviše odgovarao u datim uslovima, da stvore jednu od najvećih trajnih civilizacija na svetu, sa svojim markantnim religijsko-filozofskim sistemom. Taj sistem, raznovrstan ali kompaktan, podložen je mnogim modifikacijama koje mu, ipak, ne mogu nauditi.

Indija je od vajkada pridavala izuzetnu važnost visokoj umnoj koncentraciji, moralnoj disciplini, fizičkim vežbama, izvodjenju ravnoteže u fizičkoj i duhovnoj strukturi čoveka. Tako veština joge, tipična za Indijce, budi uspavana čula čoveka kako bi mu omogućila da dovede sebe «u sklad sa uzvišenim vibracijama vasione».

Filozofsko-religijski pristup Indijaca umnogome se razlikuje, naravno, od pristupa ljudi na Zapadu. S tim u vezi, neki učeni ljudi na Zapadu stavljaju primedbu «da je indijska misao mistična, a ne racionalna, da se bazira više na metafizici nego na logici i da sadrži više mitologije nego metafizike». Sa svoje strane, indijski mislioci zapadnu metafiziku smatraju «intelektualnom gimnastikom», koja nije u stanju da dospe do logične suptilnosti najklasičnije tradicije indijske filozofije.

Naime, kao složen religijsko-filozofski sistem, hinduizam zbunjuje zapadnog čoveka svojom kosmogonijom i ikonografijom, svojom veoma komplikovanom mitologijom, a i time što predstavlja niz metafizičkih sistema koji se često uzajamno isključuju. Hinduistički panteon bogova jeste (verovatno) najmnogobrojniji u velikim svetskim religijama. Stoga se postavlja pitanje da li i u kojoj meri Zapadnjak može shvatiti indijska verska učenja?

Karl G. Jung, baveći se odnosom psihologije i religije a poznajući dobro istočnjačke religije, smatrao je da zapadni čovek nije u stanju da integralno prihvati indijska verska učenja i da ostane - normalan, zbog toga što takva učenja nisu u skladu sa najdubljim slojevima ljudske ličnosti evropskog čoveka. Verovatno je to u značajnoj meri tačno, premda meni izgledao kao preterivanje. Pitanje bi se moglo postaviti i obrnuto: da li bi Indijac bio u stanju da integralno prihvati hrišćanska verska učenja i da ostane normalan? Pritom, pored ostalog, imam u vidu reči danskog filozofa i teologa Serena Kirkegora (Søren Kierkegaard): «Ako smem nešto prebaciti hrišćanstvu, evo: kako je hrišćanstvu mogla doći ideja da je ono mogućno za sve ljude, ili makar samo za mnoge? Hrišćanstvo koje Hristos propoveda, niko na može izdržati. Kada ga apostoli propovedaju, već je lakše primiti ga. A kad ga neka budala propoveda, eto nas hiljade hrišćana». Naime, ja smatram da Zapadnjak može shvatiti, kada je Indija u pitanju, više nego što se misli da može, samo ako hoće. S druge strane, verujem da polazno stanovište zapadnog čoveka treba da bude pokušaj da spozna indijska velika učenja u meri u kojoj to može, s tim da ne insistira na integralnom, jer integralnog spoznavanja zapravo i - nema. Makoliko se čovek trudio, nešto uvek ostaje nedokučeno i neshvaćeno, u upravo to mu omogućuje da ostane normalan. Uostalom, ja smatram da ni u jednoj religiji nije dobro - sve shvatiti.

Mnoge stvari iz domena religija jesu izvan granica uporedivosti. Neki religijski analitičari s pravom kažu da je logika u religiji defanzivno oružje, da izvesnost vernika nije izvesnost matematičara i fizičara. Stoga, ne treba uporedjivati izvesnost vernika u indijskim, s jedne, i biblijskim religijama, s druge strane.

2. Na Istoku se kaže: «Kada mudrac pokazuje mesec, budala vidi samo prst». Kada se razmatra hinduizam, suštinu treba tražiti izvan pojavnog izuzetno velikog mnoštva bogova i paganskih, odnosno primitivnih običaja.

Hinduizam, religija traženja krajnje realnosti, nastao je pre više od tri hiljade godina, mada su njegovi današnji oblici iz novijeg vremena. Ime potiče od starog sanskritskog naziva za «stanovnike područja oko reke Inda», lokacije najstarije znane indijske civilizacije, koja se nalazi u današnjem Pakistanu. Pored animizma (prastarog verovanja da sva živa stvorenja, pa i stvari, imaju dušu), iz koga je delom potekao, hinduizam se smatra najstarijom velikom  religijom na svetu.

Nema osnivača, kao ostale velike svetske religije. Nema organizacijsku povezanost, ni hijerhiju. Umesto jedne, ima više svetih knjiga. Ne postoji kompaktan skup doktrina za sve vernike, već velika raznolikost  verovanja i praktikovanja. Razne sekte i filozofske škole medjusobno se znatno razlikuju, ali ne optužuju jedna drugu za otpadništvo, ne proganjaju se, već opstaju.

U pitanju je sistem koji pokriva ceo čovekov život. Pored religijsko-filozofskih, objedinjuje i društvene, ekonomske, književne, umetničke i druge aspekte čovekovog življenja i delovanja. A u religijskom smislu predstavlja širi skup doktrina, kultova i načina življenja. Naime, kao drvo koje se u mnogim milenijima i vekovima granalo u širinu, hinduizam postavlja dosta striktna pravila ponašanja. Kao što sam već rekao, više uzima u obzir ponašanje nego verovanje njegovih pripadnika, što ga razlikuje od mnogih drugih velikih religija.

Hindusi smatraju da je sadašnji svet manje-više iluzoran, da je cilj svakog čoveka da se izbavi iz ciklusa ponovnih rodjenja i da su najuzvišenije vrednosti u svojoj biti - duhovne. Takva verovanja su postala instinktivna, sa njima se živi, i sve ostalo ima manje značaja.

Hindus je spreman da se divi božanskome u raznim životnim manifestacijama, a ostavlja drugima, Hindusima i ne-Hindusima, da traže u tim manifestacijama ono što njima odgovara. Tako on može prihvatiti i ne-hinduistička verovanja, ako mu odgovaraju, a da ne prestane da bude Hindus. A ako tudje bogove, ideje i verovanja ne prihvata, to čini zato što ih ne smatra adekvatnim, njemu odgovarajućim, a ne zato što ih smatra pogrešnim ili besmislenim. Takav stav čini osnov široke hinduističke tolerancije velikih različitosti.

3. Da bi se razumeo hinduizam, potrebno je poznavati pojmove reinkarnacije, karme i dharme, sa religijsko-filozofskog aspekta, kao i kastinskog sistema - sa socijalnog aspekta.

Jedna od glavnih odrednica hinduizma jeste reinkarnacija - verovanje u seljenje duše posle smrti. Veruje se da sva živa bića imaju isti suštinu. Pojedinac prolazi kroz cikluse rodjenja i smrti (samsara). Smrt se ne smatra krajem, ona je samo zaustavljanje u lancu neprekidnosti, element u ciklusu beskonačne cirkulacije, posle koga, pre ili kasnije, dolazi novi život. Rodjenje i smrt su dve komplementarne realnosti, a sam život se smatra medjustanjem izmedju rodjenja i smrti. Kada napusti telo, svaka pojedinačna čovekova duša dobija novi oblik, s tim što se može više puta vraćati nastanjenjem u bića višeg, istog ili nižeg reda - u ljudskom ili nekom drugom obliku. Zapravo, čovek se nikada ne radja potpuno isti i nikada potpuno drugi, što se smatra jednom od dobrih strana reinkarnacije.

Oblike reinkarnacije odredjuje zbir rdjavih i dobrih dela svakog čoveka - njegova karma, koja je, inače, jedna od osnovnih postavki indijske filozofske misli. Ono što pojedinac čini u sadašnjem životu utiče na njegov budući život, nekako u stilu poslovice poznate širom sveta «Kako čovek posadi, dako će požnjeti». Jedna indijska izreka kaže: «Ljudi se radjaju prema svojim delima - pametni, glupi, nemi, gluvi, lepi, nakazni». Dobra karma obezbedjuje srećnu reinkarnaciju, pa čovek može biti nešto više nego što je prethodno bio; srednja karma obezbedjuje uglavnom isto stanje kao i ranije, a loša karma obezbedjuje da se čovek rodi kao otpadnik, a možda i kao neka životinja - glista, majušni insekt ili čak kao neko povrće.

Karma svakog pojedinca doprinosi različitosti ljudskog roda. Teorijski gledano,  moralna vrednost ljudskog delovanja odredjuje tok zbivanja u društvu i u prirodi. To se tesno vezuje sa spasenjem, koje se nastoji postići verskim delovanjem i razmišljanjem. Hindusi veruju da «nema nezaslužene kazne, baš kao što nema ni nezaslužene sreće». Ima ljudi koji tvrde da se sećaju nekih dogadjaja iz svojih prethodnih života, ili im se tako čini. Slepi prosjak na pretrpanim ulicama nekog indijskog grada, na pitanje kako je izgubio vid, obično skrušeno odgovara: «Pretpostavljam da sam u prethodnom životu počinio neki zločin, te sada ispaštam».

U vezi sa institucijom reinkarnacije, Bhagavad-Gita, jedan od najuzvišenijih indijskih filozofskih spevova, kaže: «Kao što čovek odbacuje nošena odela i uzima druga, nova duša, odbacujući svoje korišćeno telo, putuje u drugima koja su nova. Oštro oružje je ne preseca, vatra je ne sagoreva, voda je ne kvasi, kao što je ni vetar ne suši. Neophodna, uvek prisutna, čvrsta, nepokolebljiva, ona je večna. Uistinu, za onoga ko je rodjen smrt je sigurna, i sigurno je ponovno rodjenje za onoga koji je umro».

Dharma je, takodje, odrednica od vrhunske važnosti u životima Hindusa. Ima značenje večnog zakona vasione, morala, neizbežne dužnosti, istine, što bi u hrišćanstvu donekle odgovaralo pojmu «Božije volje».

Vladika Nikolaj Velimirović, koji je pisao o istočnjačkim religijama, kaže: «U Indiji ljudi veruju u tri neobične stvarnosti, i prema njima upravljaju ceo svoj život, lični i socijalni. Te tri mistične stvarnosti jesu: karma (sudba), dharma (dužnostI i reinkarnacija (ponovno rodjenje po smrti u novom telu, bilo ljudskom ili neljudskom)... Karma, dharma i reinkarnacija su kao jedan zatvoreni trougao koji opredeljuje sve, objašnjava sve i uspokojava sve».

Sledeća karakteristika hinduizma jeste izraženi kastinski sistem društva. Od najstarijih vremena indijsko društvo se teorijski deli na četiri klase: (1) sveštenike, učitelje i druga intelektualna zanimanja (bramine); (2) ratnike, kraljeve i plemstvo (kšatrije); (3) zanatlije, trgovce i ljude koji se bave drugim profesijama (vaišje) i (4) zemljoradnike, sluge i druge (šudre). Tu podelu na četiri grupe, shodno sa odlikama i radom (grupu ljudi visoke inteligencije, grupu administratora, grupu proizvodjača i obične radnike) Hindusi smatraju prirodnom. Kasta (varna, u značenju «boja») odredjuje mesto čoveka u društvu, njegova prava, zanimanje, ponašanje, njegov spoljašnji izgled (odelo, znak na čelu, nakit), ishranu i sl. Mada su u duhovnom pogledu svi ljudi jednaki, samo pripadnici prve tri klase imaju pravo da studiraju svete knjige Vede. Svako živo biće ima svoje sopstvo (dušu) i pravo da se razvija, da u okviru svojih mogućnosti ispuni svoj život. Što je kasta viša to njeni pripadnici imaju veće društvene obaveze. Smatra se da prema prirodnoj hijerarhiji, jedan moralni standard ne može važiti za sve ljude. Svako treba da radi ono što mu njegova priroda (status) nalaže. Tako bramin čini greh ako ratuje, što nije slučaj sa kšatrijom, koji je predodredjen da ratuje «za pravu stvar, ako nema drugih mogućnosti». U medjuvremnu, kaste su se proširile na mnoge potkaste. Na dnu, izvan kasti, jesu parije, odnosno «nedodirljivi» (haridjani, koje je Mahatma Gandi nazivao «decom božijom», boreći se za popravljanje njihovog položaja). Kaste su nasledne, nema mešanja, pripadnici jedne kaste druže se i sklapaju brakove samo medjusobno. Za narušavanje kastinskih normi sledi stroga kazna i mučni obredi «očišćenja» prekršioca, ili isključenja iz kaste. Mada je u novije vreme država dekretima pokušavala da ublaži razlike kastinskog sistema, on faktički i dalje postoji kao integralni deo indijskog društva (naročito po pitanju braka. Medjutim, kako faktički kasta kšatrija više ne postoji, u poslednje vreme ostale su samo dve velike kastinske celine: bramini, kao duhovni i društveni  vladari, i pod njima čak preko 3.000 raznih kasti, koje obuhvataju sve ostale; dakle, bramini - verrsus ostali ). Većina Hindusa taj sistem ne smatra nepravednim zato što, verujući u reinkarnaciju, smatra da rodjenje pojedinca u odredjenoj kasti zavisi od njegove karme, odnosno od dobrih/loših dela vršenih u prethodnom životu. Tako doktrina karme na zadovoljavajući način objašnjava vidne nejednakosti ljudskih sudbina, što, izgleda, nijedno drugo tumačenje ne može valjano objasniti.

4. Kao politeistička religija, hinduizam ima preobilje bogova. U starom epu Mahabharati pominje se postojanje 33.333 božanstva, a u vekovima koji su sledili taj broj se višestruko povećao. Koliko ih je danas, ne zna se tačno, jer to nije važno.

Naime, Hindusi smatraju da svi njihovi bogovi potiču od Jednoga, od Brahmana, apsolutnog Bića i Nebića, «Duše sveta iz koje sve potiče i kojoj se sve vraća», s tim što njihova predstava o Brahmanu, kao bezličnoj sili, jeste sasvim drukčija od naše predstave o Bogu. Bogovi u hinduizmu čine da «stvaranje i uništenje budu jedan ciklus, u kome nema početka ni kraja», a čovek se smatra samo malim, ali značajnim delom vasione.

Smatra se da su Brahman i svet po sebi isto, razlikuju se samo po obliku. Jedna pesma kaže da je «ceo svet san Brahmana». Iz njega potiču sva bića i sve stvari i u njegovo krilo imaju se, pre ili posle, vratiti. Povratak u Brahmana je stapanje s Apsolutom, što je, ujedno, i oslobodjenje od zla.

Prema Upanišadama, koje čine deo hinduističkih svetih knjiga, Brahman je duhovni princip svemira, rasprostire se po njemu, on sam je svemir («On je ispod, on je iznad, on je na istoku, on je na zapadu, on je na jugu, on je na severu... zaista, on je ceo svet»). Sjedinjenje s Brahmanom ustvari znači da duša pojedinca (atman) postane deo Brahmana, a time i sam Brahman, jer Brahman i atman jesu, na kraju krajeva, isto.

Osnovni smisao hinduizma jeste da pomogne čoveku da se oslobodi stanja samsare i karme, da duša napusti telo u kome je zatvorena kako bi dostigla osobodjenje, stanje blaženstva (mokšu), što obično dolazi - posle smrti. (U stilu Njegoševe reči: «vaskrsenja ne biva bez smrti»).

Teško je dati definiciju mokše. M. K. Sen kaže: «Taj ideal oslobadjanja nije negativno stanje. To je stanje dovršenosti, ili punoće postojanja, oslobodjenog od ropstva karmi, pa tako i od ponovnog radjanja. U hinduističkoj metafizici se prihvata reinkarnacija, a mokša, kao i budistička ideja nirvane, jeste oslobodjenje od nje». A vladika Nikolaj Velimirović mokšu tumači kao «uspokojenje duše, koje čovek postiže odrešenjem od svega zemaljskoga i svetskoga».

5. S obzirom da tri glavna životna procesa za Hinduse jesu stvaranje, očuvanje i uništenje svega živog, to postoji Trimurti, božansko trojstvo: Brahma (ne treba ga brkati sa Brahmanom) je stvoritelj, Višnu je čuvar/održavalac i Šiva je rušilac.Ovi procesi su neraskidivo vezani, jer sve što postoji i biva u vremenu mora imati svoj kraj u vremenu, a svaki kraj jeste ujedno i novi početak.Uništenje se shvata kao osnova stvaranja, kao zakon života, bez koga se ne bi moglo ni zamisliti kretanje napred i usavršavanje. Stoga se često Trimurti likovno prikazuje kao jedno telo sa tri glave.

Mada je Brahma-stvoritelj  prvi u Trimurtiju, u širokim masama on nema značaja, te je ostao u pozadini. Njemu se ne podižu hramovi niti se njegovo ime izgovara u molitvama. (Eksperti u tome nalaze sličnost  sa hrišćanstvom, u kome se ne podižu crkve u čast Boga Oca, već jedino u čast Isusa Hrista, Bogorodice i svetaca).

Višnu je četvororuki bog, kao i većina drugih bogova (bogove, dakle, karakteriše «anatomsko obilje», jer mnogi od njih imaju po četiri ruke, više lica i očiju, što bi trebalo da bude znak moći, višestrukih aktivnosti i velikog znanja); ima tamnu kožu koja se preliva u plave tonove. Postoji zato da pomaže ljudima. On je mio, prostosrdačan, čak ponekad sklon svakodnevnim nestašlucima. Konstantno radi za dobrobit čovečanstva, njegov moto je «Nijedan moj sledbenik nije izgubljen». Ima deset inkarnacija-avatara. Njegova supruga je boginja Lakšmi, zaštitnica sreće i bogatstva, koja je ljupka i uvek zrači zadovoljstvom.

Najpoznatija inkarnacija Višnua jeste Krišna (iz Bhagavad-Gite), mada je u narodu popularnija inkarnacija Rame (iz epa Ramajane). Krišna je izuzetno kompleksno božanstvo, sa isprepletenim božanskim i ljudskim svojstvima. On neodoljivo privlači sve žene, udate i neudate, koje se zovu gopi (kravarice). Njegova glavna ljubavnica je Radha, pa se u mnogim spisima nalaze opširna i detaljna opisivanja seksualnih aktivnosti koje graciozno izvode božanski ljubavnici, uzori svakom hinduskom bračnom paru. Takodje, Krišna i Radha su često predstavljani u slikarstvu i vajarstvu. Da kažem još i to da je jedna od inkarnacija Višnua (deveta po redu) i - Buda, čime se tvrdi da je budizam, ustvari, jedan od izdanaka samog hinduizma.  

Šiva je manje pristupačan od Višnua, i daleko ga je teže shvatiti. On je najkompleksnije i najsofisticiranije božanstvo u hinduizmu. Njegove karakteristike su sila i žestina. On je rušilac, ali i obnavljivač, jer, kako piše u svetim knjigama, «Nijedno razaranje nije definitivno, niti je ijedno stvaranje kompletno». Njegova stvaralačka funkcija je oličena u muškom polnom organu, organu plodjenja (lingam). Ta «služba falusu» označava poštovanje oplodilačkih moći u svetu prirode. Kameni stubovi izvajani u obliku lingama, ili lingam u vidu manje figure, zauzimaju vidno mesto u Šivinim hramovima i domaćim oltarima Hindusa. Šivin verni pratilac je bikčić Nandi, simbol snage, koji ima izrazito naglašeno polno obeležje. Zapravo lingam i Nandi simbolizuju oplodnju i snagu. Joni (žensko polno obeležje) često je prisutno tamo gde i lingam, ali na manje vidljiv način, a ponegde se prikazuje sa lingamom duboko zarivenim u nju. Hindusi u tome ne vide ništa opsceno (kao što hrišćani ne vide ničeg lascivnog u posmatranju Bogorodice, ili bilo koje žene, koja doji bebu). Šivina pratilja se pojavljuje pod različitim imenima, najčešće kao boginja Šakti (Devi). Kao i Šiva, ta boginja može biti milosrdna, ali i zločesta. Negde se pojavljuje kao Velika majka, ili kao ovaploćenje božanske energije, a negde kao Kali, boginja smrti, krvožedna žena-div, s crnom kožom i isplaženim jezikom, crvenim od krvi; ona oko vrata nosi ogrlicu sa ljudskim lobanjama. Boginja Kali je izuzetno popularna i slavljena «kao jedan od simbola najuzvišenijih istina», ma šta to moglo da znači.

Poklonici boga Višnua (vaišnave) su najbrojniji medju Hindusima (oko 80 posto), a ostali su poklonici Šive (šaive) i boginje Devi/Šakti (šakte). Prema nekim mišljenjima pomenute tri hinduističke sekte (vaišnavizam, šaivizam i šaktizam) danas imaju toliko zajedničkog i različitog koliko i katolicizam, protestantizam i pravoslavlje u hrišćanstvu.

6. Odnos prema ljudskoj seksualnosti, pored ostalog, prilično razlikuje hinduizam, a i druge indijske religije (džainizam, sikizam, budizam), od biblijskih religija. Jedan njegov oblik (tantrizam) čak se bavi fenomenom «korišćenja seksualne energije radi ostvarivanja duhovnih ciljeva». Seksualnost se, naročito u oblicima narodske religije, prihvata kao data, ali izuzetno važna činjenica. Tako je seksualni odnos muškarca i žene  uveden u religiju kao deo kosmičke koncepcije koja za svrhu ima jačanje prirode, omogućavanje večnog ciklusa reprodukcije, bez koje ništa na svetu ne bi postojalo. Seks se, dakle, ne shvata samo kao rezultat intenzivnog poriva žudnje, kao obično ali značajno prirodno zadovoljavanje, već se iznalaze načini kako da se usmeri i na druge ciljeve. Stoga je u hinduističkoj ikonografija česta slika bogova u društvu njihovih supruga, ne retko sparenih sa njima. U hramovima postoje mnoge figure u erotskim pozama. Izgleda kao da Indijci poručuju: «Sve što je prirodno nije sramno». To su, uostalom, znali i Latini (Naturalia non sunt turia).

7. Hinduizam, kao religija, umnogome je zaslužan za očuvanje Indije uopšte. U tome, najvažniju ulogu imaju bramini-sveštenici. Oni poseduje veliko znanje iz svetih knjiga Veda. Njihova kasta vekovima je čuvala indijske kulturne tradicije, istovremeno obezbedjući time svoje privilegije i dajući vladajući sloj zemlji (pored sveštenika - zemljišne velikoposednike, političare, sudije, pesnike, naučnike i druge).

Pojedini evropski mislioci iz XIX veka bili su prilično impresionirani nekim aspektima indijskog religijsko-filozofskog, ali i društvenog sistema Indije. Hegel je priznavao da je mnogo dugovao indijskoj dijalektici. Niče (Nietzsche), stvarajući svog «nadčoveka» imao je u vidu indijskog bramina, a kastinski poredak smatrao je «najvišim zakonom, sankcijom prirodnog poretka, prirodnom zakonitošću prvog reda... jer priroda medjusobno razdvaja one koji su pretežno duhovno nastrojeni, one čija je snaga pretežno u mišićavosti i temperamentu i najzad one koji se ne ističi ni u kakvim pretežnim odlikama - srednjacima; treći su najbrojniji, dok su prvi najelitniji». Zabeleženo je da je engleski pisac-filozof Hjuston Stjuart Čemberlen, oduševljen tevtonskom supremacijom oličenom u Rihardu Vagneru,  čak predlagao da se u Evropu uvede - indijski kastinski sistem.  

Isidora Sekulić hinduizam vidi kao religiju koja «ovaj svet ne zove svetom greha, nego svetom zabluda», religiju koja upućuje da treba «izaći iz neznanja». Ona kaže: «Ali ne u smislu da se iz neznanja udje u znanje stečeno razumom i iskustvom, jer znanje, istina i suština stvari stoje odmaknuto od onoga što intelekt vidi. Gledati treba 'očima srca', kako je govorio Blez Paskal. Gledanje treba da bude složena aktivnost individue i bića, intelekta i religioznog osećanja. Znanje, dakle, nije dovoljno. Iša upanišada kaže: 'U slepu tamu ulaze oni koji se klanjaju neznanju, a u još veću tamu idu oni koji uživaju u znanju'».

Na kraju, da kažem da se obično kaže da Hindusi sebe smatraju onima koji (1) veruju u Vede, (2) slede put kasti (dharma), i (3) imaju za cilj ljubav prema bogovima, kojima se mole vršeći rituale i koje bogove razumeju kao krajnju realnost. Ono što je skoro svim Hindusima zajedničko jeste poštovanje bramina i krava, zatim apstiniranje od jedenja mesa (naročito govedjeg) i brakovi unutar kasti. U zoru, većina peva himnu suncu (gajatri) i moli se jednom od tri božanstva - Višnuu, Šivi ili boginji Devi. Medjutim, umesto glavnim božanstvima, mnogi molitve upućuju nekome od hiljade manjih bogova, koji se razlikuju od oblasti do oblasti, od sela do sela, a ponekad čak i od porodice do porodice. U pitanju je princip: moj bog ne mora biti tvoj bog, ali Brahman je jedan. A  najpoznatija mantra (kratka molitva) je Om ili Aum, slog koji ima posebno (magično) značenje za svakog Hindusa. Izgovara se u svakoj prilici i na svakom mestu, na početku i na kraju meditacije, pevanja i svake aktivnosti prema bogovima.  

Za sve Hinduse reka Gang ima značaj svete reke. Stoga se takoreći svakodnevno u njoj obavlja uobičajen obred kupanja hiljada i hiljada vernika. Najsvetiji grad na Gangu jeste Benares, mesto koje svaki Hindus želi da poseti (pa i da umre u njemu).

Sledi nastavak o svetim hinduističkim knjigama i epovima Mahabharati i Ramajani.  

AtačmentiKomentari (148)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

ivana23 ivana23 17:34 10.04.2009

***

Kazezoze Kazezoze 18:06 10.04.2009

AUM

Purnamadah

Purnamidam

Purnat purnamudacate

Purnasja purnamadava

Purnameva vashishjate


AUM

Ovo je Celo

Ono je Celo

Iz celog celo nastaje

Ako se od celog oduzme celo,

celo i dalje celo ostaje.

vladimir petrovic vladimir petrovic 18:25 10.04.2009

Re: AUM

Kazezoze
Ovo je Celo
Ono je Celo
Iz celog celo nastaje
Ako se od celog oduzme celo,
celo i dalje celo ostaje.


Zaista je lepo. Hvala.

Ja to imam sa malo drukčijim rečima, što je stvar prevodioca, naravno:

Puno je ovo
Puno je ono
Iz punog puno sledi
Kada se iz punog oduzme puno
Ono što preostaje - jednako je PUNO.

Inače, to sam bio ostavio za sledeći nastavak, kada govorim o svetim hinduističkim knjigama i velikim epovima.
mirelarado mirelarado 18:29 10.04.2009

Re: AUM

gordanac gordanac 18:10 10.04.2009

dobar tekst..

..(kao i prethodni, uostalom)
U pitanju je princip: moj bog ne mora biti tvoj bog, ali Brahman je jedan. Anajpoznatija mantra (kratka molitva) je Om ili Aum, slog koji ima posebno (magično) značenje za svakog Hindusa. Izgovara se u svakoj prilici i na svakom mestu, na početku i na kraju meditacije, pevanja i svake aktivnosti prema bogovima.


Kokanda i zvezde umeju da "pevaju" u dobrom ritmu :))))
Neodoljiva mi je asocijacija na "ritmičko hindu aum ili om", zbog jednostavnosti tog zvuka, pa ne mogu da odolim da postavim ovaj troll o zvucima koje smo tek nedavno "uhvatili", a tiču se pesmica zvezda (među njima i Zemlje, koja je nekome negde - zvezda :))))

NASA Balloon Mission Tunes in to a Cosmic Radio Mystery

"Listening to the early universe just got harder. A team led by Alan Kogut of NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md., today announced the discovery of cosmic radio noise that booms six times louder than expected.

The finding comes from a balloon-borne instrument named ARCADE, which stands for the Absolute Radiometer for Cosmology, Astrophysics, and Diffuse Emission. In July 2006, the instrument launched from NASA's Columbia Scientific Balloon Facility in Palestine, Texas, and flew to an altitude of 120,000 feet, where the atmosphere thins into the vacuum of space.

ARCADE's mission was to search the sky for heat from the first generation of stars. Instead, it found a cosmic puzzle.

"The universe really threw us a curve," Kogut says. "Instead of the faint signal we hoped to find, here was this booming noise six times louder than anyone had predicted." Detailed analysis ruled out an origin from primordial stars or from known radio sources, including gas in the outermost halo of our own galaxy. The source of this cosmic radio background remains a mystery.

Many objects in the universe emit radio waves. In 1931, American physicist Karl Jansky first detected radio static from our own Milky Way galaxy. Similar emission from other galaxies creates a background hiss of radio noise.

The problem, notes team member Dale Fixsen of the University of Maryland at College Park, is that there don't appear to be enough radio galaxies to account for the signal ARCADE detected. "You'd have to pack them into the universe like sardines," he says. "There wouldn't be any space left between one galaxy and the next."


ARCADE viewed about 7 percent of the sky. The observed region is colored on this all-sky radio map. The plane of our galaxy, the Milky Way, runs across the center. Credit: NASA/ARCADE The sought-for signal from the earliest stars remains hidden behind the newly detected cosmic radio background. This noise complicates efforts to detect the very first stars, which are thought to have formed about 13 billion years ago -- not long, in cosmic terms, after the Big Bang. Nevertheless, this cosmic static may provide important clues to the development of galaxies when the universe was less than half its present age. Unlocking its origins should provide new insight into the development of radio sources in the early universe.

"This is what makes science so exciting," says Michael Seiffert, a team member at NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif. "You start out on a path to measure something -- in this case, the heat from the very first stars -- but run into something else entirely, something unexplained."

ARCADE's revolutionary design makes it super-sensitive to cosmic noise. Chilled to 2.7 degrees above absolute zero by immersion into more than 500 gallons of liquid helium, each of ARCADE's seven radiometers alternately views the sky and a calibration target. Credit: NASA/ARCADE Seiffert and Kogut announced the findings today at the 213th meeting of the American Astronomical Society in Long Beach, Calif. Four papers describing ARCADE's results have been submitted to The Astrophysical Journal.

ARCADE is the first instrument to measure the radio sky with enough precision to detect this mysterious signal. To enhance the sensitivity of ARCADE's radio receivers, they were immersed in more than 500 gallons of ultra-cold liquid helium. The instrument's operating temperature was just 2.7 degrees above absolute zero.

This is the same temperature as the cosmic microwave background (CMB) radiation, the remnant heat of the Big Bang that was itself discovered as cosmic radio noise in 1965. "If ARCADE is the same temperature as the microwave background, then the instrument’s heat cannot contaminate the cosmic signal," Kogut explains.

The NASA-funded project includes scientists and engineers from NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md.; the Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif.; the University of California at Santa Barbara; the University of Maryland; and Brazil's National Institute for Space Research. More than a dozen high school and undergraduate students participated in the payload's development.

ARCADE launches on its July 2006 discovery flight from NASA's Columbia Scientific Balloon Facility in Palestine, Texas. The balloon lofted the instrument to its observation altitude of 120,000 feet. Credit: NASA/ARCADE The balloon flight was conducted under the auspices of the Balloon Program Office at Wallops Flight Facility by the staff of the Columbia Scientific Balloon Facility."SOUND OF THE BIG BANGHow Earth Sounds from SpaceSound of Sun
Unfuckable Unfuckable 18:15 10.04.2009

preporuka

i trk u ložu uz kokice i pivo ....
očekujući pojavu Propovednika
gordanac gordanac 18:24 10.04.2009

:)

..ništa zabavnije od pojmaroša
nije zahtevno - a vredi kokica
i
khm, khm
i čaše crnog vina

Meni je uvek bilo zanimljivo kako hindu možeš upoznavati, spoznavati, gledati, slušati, učiti, pamtiti, osetiti, a da ti ne trebaju misionari, propovednici u smislu kako ih poznaje judeo-hrišćanstvo&islam..
Jednom su Gandija pitali šta misli o "zapadnoj hrišćanskoj civilizaciji", a on je odgovorio "to je jedna dobra ideja".

Ramajana, pročitana, "približava" i značenje pitanja i logičnost odgovora, raznih.
Fina stvar za čitanje.
ivana23 ivana23 18:31 10.04.2009

Re: :)

vladimir petrovic vladimir petrovic 18:45 10.04.2009

Re: :)

Gordanac
...Meni je uvek bilo zanimljivo kako hindu možeš upoznavati, spoznavati, gledati, slušati, učiti, pamtiti, osetiti, a da ti ne trebaju misionari, propovednici u smislu kako ih poznaje judeo-hrišćanstvo&islam..


Slažem se.
Oni koji misle drukčije, kažu da hinduizmu nedostaje "sofisticiranost biblijskih religija", ma šta to moglo da znači, te da hinduizam suviše naginje prema "bhakti" - najjednostavnijoj, da ne kažem najprizemnijoj odanosti Bogu. To, naravno, nije tačno, jer hinduizam nije samo religija, to je prvenstveno način življenja...

Zapravo, pogrešno je praviti uporedjenja. Sve treba gledati odvojeno!
Unfuckable Unfuckable 18:56 10.04.2009

Re: :)

..ništa zabavnije od pojmaroša
nije zahtevno - a vredi kokica

gordanatz, gordanatz
'el se ovo zove "doktrina preventivnog udara" ?
gordanac gordanac 19:03 10.04.2009

Re: :)

gordanatz, gordanatz
'el se ovo zove "doktrina preventivnog udara" ?

:))))))
jok
to je objava o tome da očigledno nikada ne treba dokazivati
to je zamka koju nijedan pojmaroš ne propušta
(a i greje ti se pivo dok i ako takvo šta radiš)

Inače, hindu način života to - podrazumeva, mislim na
"ne dokazuj očigledno, samo ga prihvati ili zanemari..."
mirelarado mirelarado 19:28 10.04.2009

Re: :)

gordanac
..ništa zabavnije od pojmaroša
nije zahtevno - a vredi kokica
i
khm, khm
i čaše crnog vina


:))) Дабоме, оно је прави пример за појмароша! Сада тачно знам шта или кога означава ова реч коју сам научила од Горданац. :))
Unfuckable Unfuckable 20:04 10.04.2009

Re: :)

situacija tamo izgleda mi bliska masovnom suicidu, kao jedinom rešenju
gordanac gordanac 20:15 10.04.2009

Re: :)

situacija tamo izgleda mi bliska masovnom suicidu, kao jedinom rešenju

:))))
kad si već pitao:
- to tamo ti je primer strategije
"kad "neprijatelj" radi u korist sopstvene štete ili, nesvesno, u tvoju stratešku korist - podstakni ga i pomozi mu.."


...niko nije tako kredibilan kao onaj ko očigledno, a nesvesno, samouništava sopstvena ubeđenja i uverenja ne uviđajući kakvu štetu pravi idejama koje "brani"...
vladimir petrovic vladimir petrovic 20:19 10.04.2009

Re: preporuka

Unf
i trk u ložu uz kokice i pivo ....
očekujući pojavu Propovednika


So far so good
maksa83 maksa83 20:25 10.04.2009

Re: preporuka

Ljudi ... antropologija i astrologija.

Sa naslovne strane:


I astrolozi i antropolozi su primetili razlicite tipove ljudi. Ali dok su ih astrolozi objasnili astroloskim sujeverjem (navodnim uticajem nebeskih tela), antropolozi su ih objasnili razlicitim genetskim poreklom. Knjiga otkriva astrolosko - antropolosku korelaciju - opis Ovna u horoskopu odgovara opisu dinarca u antropologiji, opis Skorpije - opisu semicana (Arapima...), Blizanca - nordidima, Vage - mediterancima, Raka - narodima Istoka, Strelca - crncima nilosaharskog porekla i evropskim kromanjoncima, itd.

Dakle ili sam crnac nilosaharskog porekla, ili evropski kromanjonac, i ja ne znam kako bih se tu opredelio - crnac je crnac, ali evropski je evropski...

Odn. što kaže onaj mali dok duma:
Apparently, 1 in 5 people in the world are Chinese. And there are 5 people in my family, so it must be one of them. It's either my mum or my dad. Or my older brother Colin. Or my younger brother Ho-Cha-Chu. But I think it's Colin.
Unfuckable Unfuckable 20:27 10.04.2009

Re: :)

upravo sam se premišljao da javno upitam :
"Amfi...ti li si?"

...koja neverovatna žeđ za ...
pazi, ja sve mislim da se tu ipak krije jedan (ok, osujećen a tak'i su...) dijagnostičar, i to onaj što je na trijaži u prijemnoj službi najurgentnijeg centra na Kugli, recimo...
onaj što u trenu mora da "snimi" i "prosledi" sa sve zalepljenom suspekcijom ili gotovom dijagnozom...zamišljam ga kako k'o neki Div stoji tamo na sred odaje i nekom ogromnom batinom samo lema...levo : slepo crevo - desno : ortopedija, levo : .infarkti , desno : upucavanja....i sve tako po, u povorci nadolazećim "hitnim slučajevima", samo ih baca k'o kegle, onako....

ps: u historiju bloga B92 upravo ulazi podatak da na jednom blogu autora trolujemo i to o dešavanjima na prethodnom blogu tog istog autora. Kako bi se to moglo nazvati....autotrol ?
vishnja92 vishnja92 20:32 10.04.2009

Re: preporuka

Strelca - crncima nilosaharskog porekla

jesu to oni sto trce duge pruge ili kratke pruge? da znam.

e - bila u nekom necemu (kuriru ili tako) objava da je svako trece dete u srbiji od pogresnog oca (ne pitaj). i onda moj kolega bio u problemu jer ima troje dece pa nije znao koje je :)
potpuni hit.
danima smo sa njim razmatrali to pitanje, to nam ubilo cekanje privatizacije onako zdravo dobro.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 20:33 10.04.2009

Re: :)

Kako bi se to moglo nazvati....autotrol ?

StrategoStroljavanje i prestroljavanje...?
gordanac gordanac 20:38 10.04.2009

Re: :)

maksa:
Apparently, 1 in 5 people in the world are Chinese. And there are 5 people in my family, so it must be one of them. It's either my mum or my dad. Or my older brother Colin. Or my younger brother Ho-Cha-Chu. But I think it's Colin.

:))))))))))))))))))))))))
maksa
brahman
Unfuckable:
ps: u historiju bloga B92 upravo ulazi podatak da na jednom blogu autora trolujemo i to o dešavanjima na prethodnom blogu tog istog autora. Kako bi se to moglo nazvati....autotrol ?

reinkarnacije?
neophodnost da uvek bude beskonačno o jednom istom?
hindu inspiracija?
just for fun?
maksa83 maksa83 20:41 10.04.2009

Re: preporuka

jesu to oni sto trce duge pruge ili kratke pruge? da znam.

Ne kaže ništa za pruge.

A što nećeš da budeš evorpska kromanjonka?

Okej, kapiram, zvuči manje šik od nilosaharske crnkinje.
maksa83 maksa83 20:42 10.04.2009

Re: :)

s: u historiju bloga B92 upravo ulazi podatak da na jednom blogu autora trolujemo i to o dešavanjima na prethodnom blogu tog istog autora. Kako bi se to moglo nazvati....autotrol ?

rekruzivni meta-trol.
vladimir petrovic vladimir petrovic 20:46 10.04.2009

Re: preporuka

Višnja
bila u nekom necemu (kuriru ili tako) objava da je svako trece dete u srbiji od pogresnog oca (ne pitaj).

Ovo me podseti da sam nedavno imao "problema" na blogu kod Bocvene, gde sam reagovao na termin "pogrešan muž" (čak je to i Bauer primetio ).

Ti sada pominješ izraz "pogrešan otac", što mi ne izgleda nelogično, jer ako postoje pogrešni muževi moraju postojati i pogrešni očevi, he, he, he...

Ovo je, što reče Unf, primer autotrola. Umesto da se držim teme, ja pričam svašta. Budi Bog s nama.

Unfuckable Unfuckable 20:47 10.04.2009

Re: :)

hindu inspiracija?

što bi rekao poznati štivalac duboke misli i dobrog centaršuta, Nikola Žigić :
"Ako vidiš loptu da leti... - skoči !"
gordanac gordanac 20:58 10.04.2009

Re: :)

rekruzivni meta-trol.


back to issue:"Puppets include "accurately portrayed" versions of Brahma, Ganesh, Garuda & Kali, complete with "all the arms, heads, tongues and wings that make them so special.""

Nisam primetila da smo do sada spominjali - ples, igru, rituale posebnih pokreta koji plene jednostavnošću i posebnom vrstom lepote, meni se uvek činilo zbog - radosti koja se tim ritualnim igrama izražava, radosti koja se "posvećuje" temi igre..
Čarobni su im rituali igre, jednostavno - čarobni..
vishnja92 vishnja92 21:10 10.04.2009

Re: preporuka

Okej, kapiram, zvuči manje šik od nilosaharske crnkinje.

ovo ti je bio skroz nepotreban komentar, trebalo je to dzentlmenski da zakljucis u sebi.
a kad smo kod trolovanja i toga, onaj "rasprava" tamo je najbolji na celom blogu.

cek sad Pizon
jer ako postoje pogrešni muževi moraju postojati i pogrešni očevi, he, he, he...

u to ne sumnjaj :)
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:49 10.04.2009

Re: :)

Gordanac
Puppets include "accurately portrayed" versions of Brahma, Ganesh, Garuda & Kali, complete with "all the arms, heads, tongues and wings that make them so special.""

Čarobni su im rituali igre, jednostavno - čarobni..

Slobodan sam da kratko informišem o ovim lutkama, za one koji nisu dovoljno upoznati sa hinduističkom mitologijom:

Brama (Brahma) je bog-stvoritelj, prvi u Trimurtiju, o njemu sam govorio u tekstu.
Garuda je niže božanstvo. On je kralj ptica i često dela kao glasnik izmedju bogova i ljudi. Ima glavu, krila i kljun orla, na jakom telu čoveka. Ponekad na glavi ima krunu. Toliko je veliki da može da blokira sunce.
Ganeš (ili Ganeša) je jedno od najomiljenijih hinduističkih božanstava. Njegove slike mogu se naći širom cele Indije. Ima glavu slončeta, na čovekovom (dečačkom) telu. Zaštitnik je umetnosti i ima mnoga druga zaduženja. Vrlo često mu se upućuju molitve.
Kali (o kojoj sam već govorio u tekstu) je veoma poštovana boginja u celoj Indiji. Ima svoje hramove. Njoj se svakodnevno prinose žrtve i upućuju molitve. Može biti zločesta, ali i dobra. Po njenom imenu nazvan je najveći indijski grad Kalkuta.
maksa83 maksa83 21:59 10.04.2009

Re: :)

Pižone, kao što mi miloshb zvuči kao subotar, tako mi i ti ne deluješ kao neko ko bi čitao SF, ali ako bi ti ikad dunulo, imam preporuke u okviru ovih tvojih zadatih tema - Gospodar Svetlosti Rogera Zelaznyja (prevedeno i kod nas), ili Illium Dena Simonsa (takođe prevedeno kod nas), ili (meni omiljena međ' od ove tri) - American Gods, takođe prevedeno i kod nas. U sve tri figurišu bogovi.
vladimir petrovic vladimir petrovic 22:09 10.04.2009

Re: :)

Pižone, kao što mi miloshb zvuči kao subotar, tako mi i ti ne deluješ kao neko ko bi čitao SF

Hm.
Ja se pravim da neke stvari ne primećujem, postupajući tako u stilu onoga što si ti jednom izgovorio, a što sam ja zapamtio: Koliko puta sebi kažem: Ono što si video, nisi video.
Capito?
maksa83 maksa83 22:10 10.04.2009

Re: :)

Hm.
Ja se pravim da neke stvari ne primećujem, postupajući tako u stilu onoga što si ti jednom izgovorio, a što sam ja zapamtio: Koliko puta sebi kažem: Ono što si video, nisi video.
Capito?

Not really?

Mogu da pojasnim - u oba slučaja je puko instinktivno nagađanje, to je jedina veza.
angie01 angie01 07:59 11.04.2009

Re: preporuka

Budi Bog s nama


BudiBlogSnama!

(a uklapa se i u temu:)
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 18:18 10.04.2009

Super tekst !

Nisam znao sta znaci ime dede moje cerke. Gajatri. Njega sam pitao da mi kaze tri zenska imena kada sam birao ime svoje cerke Sad znam sta njegovo ime znaci i hvala !
vladimir petrovic vladimir petrovic 18:27 10.04.2009

Re: Super tekst !

Ninoslav Randjelović
Nisam znao sta znaci ime dede moje cerke. Gajatri. Njega sam pitao da mi kaze tri zenska imena kada sam birao ime svoje cerke Sad znam sta njegovo ime znaci i hvala !


Hvala tebi, Nino, što si imao strpljenja da ovaj dugačak tekst pročitaš do kraja, jer "gajatri" sam pomenuo na samom kraju.

Sama po sebi, to je zvučna reč!
margos margos 22:09 10.04.2009

Re: Super tekst !

Poklonio mi jedan Englez cd sa ''Gayatri'' mantrom koju on peva - čudesno zvuči.
skyspoter skyspoter 18:18 10.04.2009

lep tekst

meni je receno ( ne znam da li je tacno) hindu religiju ne mozete da izaberete morate da budete rodjeni u njoj.
Gledala sam ceremoniju spaljivanja na Bagmati reci u Kathmandu iz jednog (mozda glupog) razloga. Mislila sam da hindu ne placu na ceremonijama spaljivanja jer duboko veruju u ponovno radjanje. kako sam se prevarila!
vladimir petrovic vladimir petrovic 18:59 10.04.2009

Re: lep tekst

Skyspoter
Mislila sam da hindu ne placu na ceremonijama spaljivanja jer duboko veruju u ponovno radjanje. kako sam se prevarila!

Hm.
Ovo me podseti da sam ja čuo kako se, kod nas, ponekad ljudi pitaju zašto se neki veliki, praktikujući vernici, boje smrti, ako hrišćanstvo kaže da je smrt samo prelazak u drugi (večni) život.

Da se razumemo, Hindusi veruju u reinkarnaciju, ali ima mnogo nepoznanica oko toga kakvo će to ponovno rodjenje biti. Naime, neki se ponovo radjaju i u neljudskom obliku (psi, magarci, slonovi, pacovi itd.) pa čak i kao biljke. Sve zavisi od karme.

meni je receno ( ne znam da li je tacno) hindu religiju ne mozete da izaberete morate da budete rodjeni u njoj.

Neće biti. Sada je pomodno na Zapadu da se javljaju hinduističke zajednice (svi znamo za famozne grupe HARE KRISHNA), kojima prilaze neki, bez problema. Stvar je u tome da hinduizam nije "institucionalizovan" na način i u meri kako je to slučaj, recimo sa hrišćanstvom.
maksa83 maksa83 19:02 10.04.2009

Re: lep tekst

Naime, neki se ponovo radjaju i u neljudskom obliku (psi, magarci, slonovi, pacovi itd.) pa čak i kao biljke.

Pogotovo ako si trgovac hardverom, to ti ne gine.
skyspoter skyspoter 19:11 10.04.2009

Re: lep tekst

Naime, neki se ponovo radjaju i u neljudskom obliku (psi, magarci, slonovi, pacovi itd.) pa čak i kao biljke. Sve zavisi od karme.


volela bih da se rodim kao macka ili pas i da zivim u UK. ;-)na Zapadu da se javljaju hinduističke zajednice ]


koje nisu priznate od pravih hindu.( rodjenih kao hindu) Pripadnici ovih zajednica su vecinom convert.
Kazezoze Kazezoze 19:29 10.04.2009

Re: lep tekst

Naime, neki se ponovo radjaju i u neljudskom obliku (psi, magarci, slonovi, pacovi itd.) pa čak i kao biljke. Sve zavisi od karme.

ovo nije tachno. svest choveka ne mozhe da da se reinkarnira u nizhu vrstu svesnosti. mozhe samo obratno. znachi dusha neke zhivotinje mozhe da se rodi u telu choveka, ali dusha choveka mozhe samo da se reinkarnira u telu choveka nikako u telu neke zhivotinje ili biljke kako si ti naveo. od karme umrlog zavisi u koji tip choveka ce se reinkarnirati.
vladimir petrovic vladimir petrovic 20:03 10.04.2009

Re: lep tekst

Kazezoze
ovo nije tachno. svest choveka ne mozhe da da se reinkarnira u nizhu vrstu svesnosti. mozhe samo obratno. znachi dusha neke zhivotinje mozhe da se rodi u telu choveka, ali dusha choveka mozhe samo da se reinkarnira u telu choveka nikako u telu neke zhivotinje ili biljke kako si ti naveo. od karme umrlog zavisi u koji tip choveka ce se reinkarnirati.


Ponekad me zadiviš neznanjem i drskošću, mada si me na početku prijatno iznenadio citiranjem hinduističke "pesmice" o večnosti Punoće:

U načelu, ne bi trebalo da odgovaram na ovakve komentare. Ipak, preporučio bih ti, recimo, da makar delimićno pogledaš Manuov zakonik (a svako ko iole nešto zna o hinduizmu mora da se sretne sa Manuovim zakonima). Jedno Manuovo tumacenje kaže:

Furthermore, “The laws of Manu” explain that there are three different types of sins that can be committed. The three types are those of the mouth, those of the body, and those of the mind. If someone commits a sin of the mouth then he will be reincarnated as a beast, unable to talk. If he commits a sin of the body then he will be reincarnated as an inanimate object, unable to move. If he commits a sin of the mind, though, he will only be reincarnated as a lower caste individual, which non-the-less is still undesirable.


EDIT: Fridrih Niče je imao veoma lepo mišljenje o Manuovom zakoniku i hvalio ga na sva usta. Smatrao ga je "zbirom moralnih i drugih iskustava i mudrosti mnogih vekova, kao što su svi dobri zakonici", te je, prilikom napada na hrišćanstvo (u "Antihristu" tvrdio "da bi bio greh i spomenuti Manuov zakonik u istom dahu sa - Biblijom".
maksa83 maksa83 20:14 10.04.2009

Re: lep tekst

If he commits a sin of the mind, though, he will only be reincarnated as a lower caste individual, which non-the-less is still undesirable.

Aha, sad znamo i kako se postaje trgovac hardverom.
vishnja92 vishnja92 20:22 10.04.2009

Re: lep tekst

svest choveka ne mozhe da da se reinkarnira u nizhu vrstu svesnosti. mozhe samo obratno. znachi dusha neke zhivotinje mozhe da se rodi u telu choveka, ali dusha choveka mozhe samo da se reinkarnira u telu choveka nikako u telu neke zhivotinje ili biljke kako si ti naveo

Kaz, po svim ucenjima lose zasluge dovode do obrnutog evolutivnog smera. imas u masi prica to. ne znaci da ti je dusa degradirana - znaci samo da si rodjen u telu nekog "nizeg" bica, sa svescu koja mu pripada. dusa sa tim nema veze.

inace, ona prica o negazenju insekata ne Tibetu i o svim onim stvarima s kojima se, naprimer, sretao Hajnrih Harer - kad izmile kisne gliste pa niko nece da kopa zemlju - ima super lek za to: zgaziti bubu nije greh. ubrzavas joj evolutivni tok :)
krajnje domisljato, priznaj.

ali zato, ubiti zivotinju, sisara, jeste greh - jer od bube do vola potrebni su zivoti i zivoti i zivoti, a od vola do coveka jedna je inkarnacija. i ti tu dusu sprecavas da na neki nacin zaokruzi svoju karmu, da bi se potom rodila kao covek. ima smisla.
margos margos 22:18 10.04.2009

Re: lep tekst

U načelu, ne bi trebalo da odgovaram na ovakve komentare. Ipak, preporučio bih ti, recimo, da proučiš, Manuov zakonik. Jedno tumacenje kaže:

Furthermore, “The laws of Manu” explain that there are three different types of sins that can be committed. The three types are those of the mouth, those of the body, and those of the mind. If someone commits a sin of the mouth then he will be reincarnated as a beast, unable to talk. If he commits a sin of the body then he will be reincarnated as an inanimate object, unable to move. If he commits a sin of the mind, though, he will only be reincarnated as a lower caste individual, which non-the-less is still undesirable.

Ali ovo je protivno logici - ko nije zgrešio rečju, telom ili umom? Pa ne bi na zemlji bilo troje ljudi, da je to tako.

Mislim da nema živog stvora koji po svim verskim učenjima nije grešan. Ovo je tipično zastrašivanje i manipulisanje strahom, korišćeno u svim religijama.
maksa83 maksa83 22:20 10.04.2009

Re: lep tekst

Ali ovo je protivno logici - ko nije zgrešio rečju, telom ili umom? Pa ne bi na zemlji bilo troje ljudi, da je to tako.

Da, i onda bi svi bili prodavci hardvera, a nikog da kupuje.

(Znam, pojurićete me sa vilama i spalićete me. Jedan linč može da ti pokvari ceo dan.)
vladimir petrovic vladimir petrovic 22:25 10.04.2009

Re: lep tekst

Margos
Ali ovo je protivno logici - ko nije zgrešio rečju, telom ili umom? Pa ne bi na zemlji bilo troje ljudi, da je to tako.

Hm. Ovde nije važna logika. Ja sam naveo taj stari slučaj Manuovog zakona tek da bih Kazezozeu pokazao kako ima krivo, što kažu Hrvati.
Nije moje da prosudjujem šta je dobro a šta nije, šta je logično a šta nije, moje je da informišem, pošto sam se ja prethodno dobro informisao.
Na kraju, da se našalim u vezi sa ovim Manuovim zakonom. On je predvidjao kazne (pored ostalog) tako što će se krivci roditi kao životinje, bla, bla, bla...
A u islamu imamo šerijatski zakon, koji (ponekad, ponegde) na licu mesta odseca ruke ili ne znam šta krivcima...
margos margos 22:49 10.04.2009

Re: lep tekst

Hm. Ovde nije važna logika. Ja sam naveo taj stari slučaj Manuovog zakona tek da bih Kazezozeu pokazao kako ima krivo, što kažu Hrvati.
Nije moje da prosudjujem šta je dobro a šta nije, šta je logično a šta nije, moje je da informišem, pošto sam se ja prethodno dobro informisao.

Ok, informisao si , a ja kažem da nije logično.
Idemo dalje :)
margos margos 22:53 10.04.2009

Re: lep tekst

Jedan linč može da ti pokvari ceo dan.)

I s*ebe karmu, pa se rodiš kao žirafa u Palminom zoo vrtu i onda te, malo malo, pa prozivaju u Skupštini.:(
maksa83 maksa83 22:59 10.04.2009

Re: lep tekst

I s*ebe karmu, pa se rodiš kao žirafa u Palminom zoo vrtu i onda te, malo malo, pa prozivaju u Skupštini.:(

A bogUmi, o karmi nek' brinu oni koji linčuju...
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 23:06 10.04.2009

Re: lep tekst

opušteno, samo opušteno...

Domazet Domazet 01:06 11.04.2009

Ako se ne varam...

vladimir petrovic
Kazezoze
ovo nije tachno. svest choveka ne mozhe da da se reinkarnira u nizhu vrstu svesnosti. mozhe samo obratno. znachi dusha neke zhivotinje mozhe da se rodi u telu choveka, ali dusha choveka mozhe samo da se reinkarnira u telu choveka nikako u telu neke zhivotinje ili biljke kako si ti naveo. od karme umrlog zavisi u koji tip choveka ce se reinkarnirati.


Ponekad me zadiviš neznanjem i drskošću.

U načelu, ne bi trebalo da odgovaram na ovakve komentare. Ipak, preporučio bih ti, recimo, da proučiš, Manuov zakonik. Jedno tumacenje kaže:

Furthermore, “The laws of Manu” explain that there are three different types of sins that can be committed. The three types are those of the mouth, those of the body, and those of the mind. If someone commits a sin of the mouth then he will be reincarnated as a beast, unable to talk. If he commits a sin of the body then he will be reincarnated as an inanimate object, unable to move. If he commits a sin of the mind, though, he will only be reincarnated as a lower caste individual, which non-the-less is still undesirable.
...u Upanishadama postoji alegorija o kornjachi i jarmu koji pluta okeanom koja govori o tome da je reinkarnacija u choveka(/zenu) zapravo izuzetno retka...
vladimir petrovic vladimir petrovic 05:44 11.04.2009

Re: Ako se ne varam...

Domazet
u Upanishadama postoji alegorija o kornjachi i jarmu koji pluta okeanom koja govori o tome da je reinkarnacija u choveka(/zenu) zapravo izuzetno retka

Hvala.
Inače, o upanišadama ću govoriti u sledećem nastavku.

Ostavljajući skromnost po strani, slobodan sam da ukažem na moto koji sam na početku ovog posta stavio (Obožavajući božanstvo, čovek i sam postaje božanstvo). Te reči me istinski oduševljavaju, jer daju, kako ja to u svojoj neukosti vidim, neko logičko objašnjenje da bolje shvatim vernike, koji voleći Boga i sami postaju bogoliki!
Kazezoze Kazezoze 09:47 14.04.2009

Re: lep tekst

Ponekad me zadiviš neznanjem i drskošću

reci da neshto nije tachno ne znachi i biti drzak.
uostalom, nisam ni mislio da ti lazhesh, nego da nije tachna tvrdnja da se ljudi inkarniraju u zhivotinje ili biljke.
to nije tvoja misao, nego si je ti negde prochitao ili chuo.
mnogi religiozni zakoni se donose da bi se vernik uplashio i primorao da sledi put na nachin na koji mu to religija nalazhe. takav je i manuov zakon na kojeg se oslanjash. iz mog ugla shvatanja to je pogreshno, jer, ukoliko nekog zhelish da izvedesh na pravi put, a to bi trebao da bude zadatak religija, ne smesh to da radish uz pomoc straha ili nekog drugog uticaja koji direktno utiche na vernikove emocije. to se onda zove manipulacija.
pricha, da ce se neko inkarnirati u zhivotinju ili biljku, je ekvivalentna biblijskoj prichi o paklu. to je shtetno zbog negativne energije koja se tom prilikom transportuje.
kada je reinkarnacija u pitanju, postoje secanja dece o dogadjajima iz proshlih zhivota. ta secanja su moguca u ranim godinama dok im je svest josh u fazi pre unoshenja civilizacijskih programa. kada pochne civilizacijska obrada ta secanja se gube jer programiranjem lichnosti brishe se sve ili skoro sve shto je vezano za sushtinu choveka. najbolji primer reinkarnacije je onaj tibetanski. ova reinkarnacija se najvishe povezuje sa dalai lamom, kojega budisti poshtuju kao inkarnaciju avalokiteshvare - bude neizmernog milosrdja. na tibetu, josh od 13-og veka njeguju tradiciju prepoznavanja inkarnacija. to bi znachilo, kada jedan ostvareni uchitelj umre, on ili ona, mozhe ostaviti tachan nagoveshtaj o tome gde ce biti ponovno rodjen.
postoje i metode regresivne hipnoze (trans) koje pomazhu u rekapitulaciji secanja na proshli zhivot,ali je meni mnogo vazhnija svesna, postepena rekapitulacija od ovih ubrzanih metoda. neki opijati takodje mogu prouzrokovati secanja.
toliko o reinkarnaciji i zabludama koje religije propagiraju.

topcat topcat 14:15 14.04.2009

Re: lep tekst

Kazezoze

pricha, da ce se neko inkarnirati u zhivotinju ili biljku, je ekvivalentna biblijskoj prichi o paklu. to je shtetno zbog negativne energije koja se tom prilikom transportuje.


Da li možeš ovo pojasniti, jer u Bibliji one "klasične" priče o paklu tj. vječnom mučenju - nema.


neki opijati takodje mogu prouzrokovati secanja.
toliko o reinkarnaciji i zabludama koje religije propagiraju.

Ako si mislio na Kršćanstvo, ni jedna crkva ne propagira ono što piše u Bibliji.
Sve su "prilagodile program" prema svojim željama i s ciljem da privuku (zadrže) što veći broj članova.
I od te članarine se kao što vidimo fino živi.
Reinkarnacija je, Biblijski gledano, isto tako zabluda - "zamka" - navođenje ljudi da vjeruju u buduće živote umjesto da popravljaju ovaj koji imaju.


Što se opijata tiče - jadan je čovjek koji se uzda u svoje halucinacije.

Al nedaj da te to opterećuje...topcat ionako ništa ne kuži, a i kako...obzirom na sićušan IQ...jadna.

Ako možeš samo pojasniti ono gore u vezi pakla.

margos margos 10:47 15.04.2009

Re: lep tekst

Kzzz
iz mog ugla shvatanja to je pogreshno, jer, ukoliko nekog zhelish da izvedesh na pravi put, a to bi trebao da bude zadatak religija, ne smesh to da radish uz pomoc straha ili nekog drugog uticaja koji direktno utiche na vernikove emocije. to se onda zove manipulacija.

Ovo je i moje uverenje. Ja nazvah to logičnim u nekom komentaru, ali kapiram da je to moja logika, pa mi drago da nisam jedina:))

Što se regresija tiče - i tu se slažem - nisam 'za' posebno što nepoverljiva kakva jesam u razne autoritete, najviše verujem u iskustveno - svoje.

A kad pomenu opijate - postoje u Južnoj Americi neki Ayauasca obredi - od istoimene biljke se pravi tinktura koja se konzumira pod budnim okom šamana, pa dolazi do nekakvih transcedentnih iskustava. Koliko je to rašireno, govori i podatak da postoji preko 500 ''ayauasca songs'' koji se koriste u ritualima, a ritual traje tri dana. Pričao mi prijatelj, vrlo zanimljivo iskustvo:)
vladimir petrovic vladimir petrovic 11:19 15.04.2009

Re: lep tekst

Kazezoze
reci da neshto nije tachno ne znachi i biti drzak.
uostalom, nisam ni mislio da ti lazhesh, nego da nije tachna tvrdnja da se ljudi inkarniraju u zhivotinje ili biljke.
to nije tvoja misao, nego si je ti negde prochitao ili chuo.

Grešiš.
Ja sam reagovao zato što ti tvrdiš da nije tačno nešto što je tačno. A to što je tebi nešto neshvatljivo, ne mora da znači da nije tako. Uostalom, reinkarnacija je takva tema da može da tvrdi svako šta hoće i da je teško dokazati mu da nije u pravu.
Ja sam tvrdio (i to sada odgovorno ponavljam) da se reinkarnacija u hinduizmu shvata tako da je moguće da se čovek u nekom sledećem životu otelotvori u neljudskom obliku. Uzdržavam se da komentarišem da li je to logično ili nije. Dao sam ti i jedan evidentan primer, a ima mnogo takvih primera. Prema tome tvoja tvrdnja "da to nije tačno" je bila pogrešna. I zato sam je smatrao svojevrsnom drskošću, jer moja tvrdnja nije bila hipotetička, već jasna - tako hinduisti veruju.
A da li je tačno da se ljudi mogu reinkarnirati u životinje ili biljke, mene uošte ne zanima. Ja sam objašnjavao - tudje stavove.

Na kraju, što se mene samog tiče, kao neko koji je vaspitan u hrišćanstvu, ja uopšte ne verujem u reinkarnaciju. As simple as that.
Kazezoze Kazezoze 13:23 15.04.2009

Re: lep tekst

Da li možeš ovo pojasniti, jer u Bibliji one "klasične" priče o paklu tj. vječnom mučenju - nema.

nemam pojma da li ima ili nema, ali kod hrishcanskih vernika ta dogma je jedna od najvazhnijih i najuticajnijih vidova manipulacije.

Što se opijata tiče - jadan je čovjek koji se uzda u svoje halucinacije.

josh je jadniji onaj koji halucinira bez opijata.

Al nedaj da te to opterećuje...topcat ionako ništa ne kuži, a i kako...obzirom na sićušan IQ...jadna.

jbg, odabrala si pogreshnu pilulu:)))
margos margos 13:33 15.04.2009

Re: lep tekst

Grešiš.
Ja sam reagovao zato što ti tvrdiš da nije tačno nešto što je tačno.

Pa sad grešiš i ti.
Ako je Neko izneo tvrdnju da nešto nije tačno - a pogrešio je, a ti ga nazvao drskim zbog toga - njegova greška se lako da ispraviti informacijom (znanjem) a tvoja izvinjenjem. No, kako je ono izostalo - tvoja greška je, uz sve informacije i pamet - ostavila gorak ukus. Meni bar.

Kazezoze Kazezoze 13:42 15.04.2009

Re: lep tekst

tvoje rechi
Ja sam tvrdio (i to sada odgovorno ponavljam) se reinkarnacija u hinduizmu shvata tako da je moguće da se čovek u nekom sledećem životu otelotvori u neljudskom obliku.

moje rechi
uostalom, nisam ni mislio da ti lazhesh, nego da nije tachna tvrdnja da se ljudi inkarniraju u zhivotinje ili biljke.
to nije tvoja misao, nego si je ti negde prochitao ili chuo.

ti kazhesh

jer moja tvrdnja nije bila hipotetička, već jasna - tako hinduisti veruju.

opet ti kazhem da ne mozhesh tvrditi o istinitosti nechega shto se zasniva na verovanju.
verovati u neshto znachi nemati znanje o tome, shto ti na kraju i zakljuchujesh:

Na kraju, što se mene samog tiče, kao neko koji je vaspitan u hrišćanstvu, ja uopšte ne verujem u reinkarnaciju. As simple as that.

as simple as that.
Kazezoze Kazezoze 13:46 15.04.2009

Re: lep tekst

margos
Kzzz
iz mog ugla shvatanja to je pogreshno, jer, ukoliko nekog zhelish da izvedesh na pravi put, a to bi trebao da bude zadatak religija, ne smesh to da radish uz pomoc straha ili nekog drugog uticaja koji direktno utiche na vernikove emocije. to se onda zove manipulacija.

Ovo je i moje uverenje. Ja nazvah to logičnim u nekom komentaru, ali kapiram da je to moja logika, pa mi drago da nisam jedina:))

Što se regresija tiče - i tu se slažem - nisam 'za' posebno što nepoverljiva kakva jesam u razne autoritete, najviše verujem u iskustveno - svoje.

A kad pomenu opijate - postoje u Južnoj Americi neki Ayauasca obredi - od istoimene biljke se pravi tinktura koja se konzumira pod budnim okom šamana, pa dolazi do nekakvih transcedentnih iskustava. Koliko je to rašireno, govori i podatak da postoji preko 500 ''ayauasca songs'' koji se koriste u ritualima, a ritual traje tri dana. Pričao mi prijatelj, vrlo zanimljivo iskustvo:)

tako i ja razmishljam, a opijati su pricha za sebe.
ostavio sam svoje gledishte na pechurke kod ninoslava na zadnjem blogu...
margos margos 13:57 15.04.2009

Re: lep tekst

a opijati su pricha za sebe.
ostavio sam svoje gledishte na pechurke kod ninoslava na zadnjem blogu...

Sva moja iskustva su posredna, ali mi urođena radoznalost privuče valjane informacije.
Pogledaću.:)
vladimir petrovic vladimir petrovic 14:31 15.04.2009

Re: lep tekst

margos
Ako je Neko izneo tvrdnju da nešto nije tačno - a pogrešio je, a ti ga nazvao drskim zbog toga - njegova greška se lako da ispraviti informacijom (znanjem) a tvoja izvinjenjem. No, kako je ono izostalo - tvoja greška je, uz sve informacije i pamet - ostavila gorak ukus. Meni bar.

Ja sam mu poslao privatnu poruku, sa izvinjenjem (mada je on rekao da nije bilo potrebno), ne zato što je imao pravo da tvrdi nešto što nije, već zato što sam ja prenaglio pa ga prekorio zbog takvog (nekorektnog) stava.

Znaš, tvrdnja "to nije tačno", ima puno drskosti u sebi, pogotovu kada se obraćaš nekome ko zna o čemu govori. Mnogo je diskretnije i bolje reći "with all due respect, ili bez toga, ja se ne slažem sa tim što ti tvrdiš, ali ne zato što to nije tačno i što ti pričaš gluposti, već zato što to meni i mom shvatanju, nikako ne odgovara". Dakle, ima puno načina da se sa nečim ne složimo, a ne da kažemo "to nije tačno".

Nijanse, Margos, nijanse....
margos margos 15:12 15.04.2009

Re: lep tekst

Nijanse, Margos, nijanse....

To kako je Kaz izrazio neslaganje - ja sam čitala kao 'brz odgovor' - i ako na to reaguješ uvredom, nije pitanje nijansi. I ti si imao puno načina da mu saopštiš da greši - pa si izabrao taj koji si izabrao. Čudi me da tad nisi razmišljao o nijansama.

PS Lepo što si se izvinio, možda ne bih reagovala da sam to znala, ovako, samo sam pojačala taj gorak ukus:(
vladimir petrovic vladimir petrovic 15:31 15.04.2009

Re: lep tekst

Margos, ti kao da imaš dva kriterijuma - jedan (blažiji) za K. i drugi (strožiji) za mene. Jer ako ti kažeš
To kako je Kaz izrazio neslaganje - ja sam čitala kao 'brz odgovor'

trebalo je da ISTO TAKO shvatiš i moj odgovor na njegov odgovor - "kao brz odgovor". On je brzao, i ja sam brzao...
Ispada, on ima pravo da reaguje brzo (makoliko to nije razumno) a ja nemam pravo da reagujem brzo (makoliko je to ispalo neučtivo). Ponavljam, ja sam sam uvideo kasnije da sam prenaglio, pa sam mu poslao privatnu poruku.

Uostalom, ispade ovo kao dijalog gluvih.

Ja samo tvrdim za one koji još nisu shvatili - sve što sam do sada iznosio oko religijskih stavova hindusa je informativno, a ne zato što smatram da su ti stavovi dobri ili loši. Prema tome, ako neki od hinduističkih stavova nekome ne izgleda logično, neka tako kaže - da mu ne izgleda logično i ubedljivo, što ja neću osporavati.

Zamajavamo se oko manje važnih stvari u celoj ovoj priči.
margos margos 15:41 15.04.2009

Re: lep tekst

Zamajavamo se oko manje važnih stvari u celoj ovoj priči.

Pa sad, što bi rekao Mujo Japancu u vicu, meni je Japan na trećem mestu - tako je i meni hinduizam kao tema, iza ljudi i odnosa na blogu.

Imam dva aršina - prema ''gostima' sam uvek tolerantnija.

Izvini za zamajavanje, neće se ponoviti.
topcat topcat 18:53 16.04.2009

Re: lep tekst

Kazezoze

nemam pojma da li ima ili nema, ali kod hrishcanskih vernika ta dogma je jedna od najvazhnijih i najuticajnijih vidova manipulacije.

Navadena dogma jeste sredstvo manipulacije, ali bi bilo u redu da je ne nazivaš biblijskom.
Još bolje bi bilo da se na Bibliju ne pozivaš ako je ne poznaješ.

josh je jadniji onaj koji halucinira bez opijata.

I dalje je jadan onaj koji se uzda u svoje halucinacije.

jbg, odabrala si pogreshnu pilulu:)))

A baš mi se svidjelo što si neki dan postavio onaj Matrix klip kod napuhanka.
Pogledala sam kasnije cijeli film.
maksa83 maksa83 21:46 16.04.2009

Re: lep tekst

I dalje je jadan onaj koji se uzda u svoje halucinacije.

A šta reći o milionima koji se uzdaju u tuđe?
topcat topcat 22:25 16.04.2009

Re: lep tekst

maksa83

A šta reći o milionima koji se uzdaju u tuđe?


Jao.

maksa83 maksa83 18:53 10.04.2009

nekikaomalitrol

Ko može nek' pogleda The Darjeeling Limited

I soundtrack je super.

Charu's theme
bindu bindu 00:39 13.04.2009

Re: nekikaomalitrol

maksa83
Ko može nek' pogleda The Darjeeling Limited

I soundtrack je super.

Charu's theme


gledala taj film i mnogo se smejala....ahahaa


vishnja92 vishnja92 19:13 10.04.2009

mala

ispravka: joga nije vestina i ne budi samo cula.
(ustvari, njih i ne budi, uravnotezava ih :))
Tako veština joge, tipična za Indijce, budi uspavana čula čoveka kako bi mu omogućila da dovede sebe «u sklad sa uzvišenim vibracijama vasione».

e a gle ovo: za svaku cakru (energetsko cvoriste u telu) postoji pripadajuca mantra.

korena (muladhara) cakra: mantra je LAM
polna (svadhisthana) cakra: mantra je VAM
stomacna (manipura) cakra: mantra je RAM
srcana (anahata) cakra: mantra je YAM
grlena (visuddha) cakra: mantra je HAM
ceona (adjna) cakra: mantra je KSAM
temena (sahasrara) cakra: mantra je AUM

nevidjencija :)
ta "OM" ili "AUM" mantra zapravo cilja na "najvisu", temenu cakru. nije lose spomenuti da se prosvetljenje postize i "preko" ceone - i to pravo, sa svim onim ispadanjem sa ringispila, i te stvari. pritom se smatra da je svekoliko covecanstvo u svom duhovnom razvoju stiglo negde na pola puta izmedju stomacne i srcane cakre. sto bi rekao cupko (veseli pas) "zivot je divan, nebo je granica...", ajmo pravo na temenu :)

Pizone, svaka ti cast za ovaj tekst, a i za prethodne. to sam htela da ti kazem.
i banuj onog, aman - ili mozda bolje ne?


vladimir petrovic vladimir petrovic 19:24 10.04.2009

Re: mala

Višnja
...ili mozda bolje ne?


Bolje ne.
joga nije vestina i ne budi samo cula.


Joga je mnogo šta u hinduizmu, nije je lako definisati (ja, inače, ne volim definicije). Čini mi se da se na Zapadu često na jogu gleda na (pomalo) drukčiji način nego što se to čini u Indiji, što je, uostalom, sasvim logično.

Reći ću sada nešto što je naizgled protivurečno: mene manje zanima sama joga, mene zanimaju - jogini.

Govoriću malo o tome sledeći put, ali ne mnogo, jer ima toliko drugih stvari koje bih hteo da spomenem (samo o vedanti se može danima pisati, he, he, he... ).

Radim li uzaludan posao? Hm. Shvatam da i uzaludnost ima neku svrhu.
Thx
ivana23 ivana23 19:26 10.04.2009

Re: mala

vishnja92
e a gle ovo: za svaku cakru (energetsko cvoriste u telu) postoji pripadajuca mantra.korena (muladhara) cakra: mantra je LAMpolna (svadhisthana) cakra: mantra je VAMstomacna (manipura) cakra: mantra je RAMsrcana (anahata) cakra: mantra je YAMgrlena (visuddha) cakra: mantra je HAMceona (adjna) cakra: mantra je KSAMtemena (sahasrara) cakra: mantra je AUMnevidjencija :)ta "OM" ili "AUM" mantra zapravo cilja na "najvisu", temenu cakru. nije lose spomenuti da se prosvetljenje postize i "preko" ceone - i to pravo, sa svim onim ispadanjem sa ringispila, i te stvari. pritom se smatra da je svekoliko covecanstvo u svom duhovnom razvoju stiglo negde na pola puta izmedju stomacne i srcane cakre. sto bi rekao cupko (veseli pas) "zivot je divan, nebo je granica...", ajmo pravo na temenu :)


vishnja92 vishnja92 20:25 10.04.2009

Re: mala

Reći ću sada nešto što je naizgled protivurečno: mene manje zanima sama joga, mene zanimaju - jogini.

imam ja jednog, hoces da ti ga dam? :)

pravi pravcijati.
a znas sta to znaci? to znaci - blizu njega, svi ljudi su bogovi. strasno prosto i neobicno lepo.
covek je neponovljiv.
vishnja92 vishnja92 20:26 10.04.2009

Re: mala

ivana23

Ivano :)
Budimac Budimac 20:26 10.04.2009

Svaka čast Vladimire!

Ono juče je obećavalo, a ovo danas ispunjava

Samo ja bih te i pored sve tvoje dobrote i tolerancije ipak molio da razmisliš o banu kao zaštiti svog rada, ukoliko se za to ukaže potreba. (jer ne radi se o izražavanju različitog mišljenja, radi se o namernoj subverziji)
vishnja92 vishnja92 20:48 10.04.2009

mala molba Supermodu

(ovo njegovi patuljci da ne citaju nego da mu proslede)

e.
a da ukinete registraciju sa fm-a na blog? onaj je doveo bulumentu za preporucivanje, a jedan nije mogao da izdrzi pa se izlanuo. u nasa staaara vremena, registracija je stalno bila privremeno ukinuta, i sve je bilo kako treba :))))))

ne - bez zezanja, direktan poziv na blog ljudima koji nisu ni culi za njega znaci samo zloupotrebu i/ili pogresno shvatanje bloga. totalno nemaju pojma gde su se nasli, bez svoje krivice. sve se pomesalo. bilo je vec banovanja onih alkoholisanih i bozemesacuvajunfveczna likova.

Supermode
da ne bude opet posle:
maksa83 maksa83 20:59 10.04.2009

Re: mala molba Supermodu

a da ukinete registraciju sa fm-a na blog?

Prosvjedujem, pomoću fm-a smo dobili njanju i marca, verovatno i eizoa, i ko zna koga još.

Za to smo se žrtvovali i ćutke (okej, kako ko & manje više) istrpeli kad smo dobili ove brojeve na nickovima, nemoj da je bilo uzalud.
Unfuckable Unfuckable 21:01 10.04.2009

Re: mala molba Supermodu

ček bre šnjavi pa šta fali da Blog ima i jednog - popa ?
vishnja92 vishnja92 21:13 10.04.2009

Re: mala molba Supermodu

Prosvjedujem, pomoću fm-a smo dobili njanju i marca

nismo bre, sami ljudi rekli da nemaju veze sa fm-om.
okej, kako ko & manje više

gle ga :))))))
ček bre šnjavi pa šta fali da Blog ima i jednog - popa ?

moze popa, al de bre ovu zaribandu od celjadeta?
Unfuckable Unfuckable 21:19 10.04.2009

Re: mala molba Supermodu

moze popa, al de bre ovu zaribandu od celjadeta?

"kakvo vreme - tak'i i popovi"
još jedna skromna misao velikog mislioca N.Ž.

ps : a možda je on sasma ok, a ti vidiš krivo...tj - ne vidiš ?!
ha ?
maksa83 maksa83 21:22 10.04.2009

Re: mala molba Supermodu

ček bre šnjavi pa šta fali da Blog ima i jednog - popa ?

Okej, ali 'de baš ubodosmo subotara...
Ljuttko Ljuttko 21:26 10.04.2009

Re: mala molba Supermodu

Ne smem tamo vise priviriti ali mi je ostalo pitanje , da li se on izjasnio kojoj konfesiji pripada. Mozda bi mu se mogao cestitati praznik kao taktika odvracanja, ovih dana ima puno i raznih a lepih.
Mada slutim da u misiji u kojoj je nijedna taktika odvracanja nece dati rezultate, to je sad kao krstaski rat, Dobri Bog ma koji nek nam je svima u pomoci.
Davno sam zalutala na neki folozoski forum i pronasla coveka koji svoju knjigu i doktrinu nastanka sveta i svega vise od 10 godina sa istim zarom obrazlaze i brani duboko uveren da to ima postati svetska opsteprihvacena misao. Nista u zivotu ne radi, samo to , i kad povremeno svratim vidim da i dalje ima i sledbenike koji sa njim diskutuju to delo.
I da bi bar malce ostala u ravni rasprave na blogu, svega ima u bozijoj basti

ček bre šnjavi pa šta fali da Blog ima i jednog - popa ?


Ops, odgovor o konfesiji stigao pre nego sam ga i postavila, zahvaljujem:)
Unfuckable Unfuckable 21:28 10.04.2009

Re: mala molba Supermodu

još jedna majstorija velelepnog NŽ, blago metaforična
"Centaršut je onakav kakav zaslužujemo. Pop naročito."
i malo muzike uz ovu južnjačku filozofiju
maksa83 maksa83 21:29 10.04.2009

Re: mala molba Supermodu

Ne smem tamo vise priviriti ali mi je ostalo pitanje , da li se on izjasnio kojoj konfesiji pripada.

Ja nagađam da je subotar. Peci me, seci me, ne umem da kažem zašto pošto se slabo razumem u te šizme, ovo je čist instinkt.
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 21:34 10.04.2009

Re: mala molba Supermodu

jeli a koja je tema ovog bloga???
skroz sam zbunjena

Unfuckable Unfuckable 21:40 10.04.2009

Re: mala molba Supermodu

jeli a koja je tema ovog bloga???

ovaj blog je malo atomsko sklonište od udara nepatvorenog bokcamubožjeg gneva koji se dešava (o) na prethodnom blogu istog autora.
Keep the Faith
gordanac gordanac 21:44 10.04.2009

eh, kad ..

..ne mogu da odolim! :))
...ovaj blog je malo atomsko sklonište....
Atomsko sklonište - Treba imat dušu
vishnja92 vishnja92 21:44 10.04.2009

Re: mala molba Supermodu

ja sam poslala opsti vapaj za banovanjem. majkemimile.
nije blesav, ono je namerno.

potpuno namerno i promisljeno.
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 21:48 10.04.2009

Re: mala molba Supermodu

ja sam poslala opsti vapaj za banovanjem. majkemimile.
nije blesav, ono je namerno.

a št bre višnja? pa on je hteo samo da...

Unfuckable Unfuckable 21:50 10.04.2009

Re: mala molba Supermodu

opusti se šnjavi, pop nas samo kara jer nismo bili dobri.
Mislim, ok - niko nije dobar bio, kad malo bolje pogledam - tako da pop kara baš na veliko, kako i dolikuje
Mislim, kako li je tek Pižonu koji je jadan spremao ceo taj txt...
Ljuttko Ljuttko 21:55 10.04.2009

Re: mala molba Supermodu

Ne zazivaj i ne otkrivaj gde smo. Salu na stranu , sa umom kao taj lik je apsolutno nemoguce ista diskutovati jer neko ko pocinje time da je imao astralne projekcije i putovanja u onostrano a zavrsi kao strasni propovednik od Hrista odabran koji ipak ne zaboravlja da svako malo uturi link svoje knjige nije sasvim svoj ali nece odustati. Smela bih da se kladim da on misli kako je sama bozja promisao naterala cestitog Petrovica da se oglasi sa ovim tekstovima e da bi on mogao da najzad dodje i pokaze nam pravu boziju rec i puteve zabluda.


Unfuckable
jeli a koja je tema ovog bloga???

ovaj blog je malo atomsko sklonište od udara nepatvorenog bokcamubožjeg gneva koji se dešava (o) na prethodnom blogu istog autora.
Keep the Faith

vishnja92 vishnja92 21:55 10.04.2009

Re: mala molba Supermodu

Mislim, kako li je tek Pižonu koji je jadan spremao ceo taj txt...

pa zbog Pizona se bre najvise i sekiram.
prvi put (jos onomad - juce) sam bila u cudu sto ga stitim, a sad mi vec potpuno normalno.
Domazet Domazet 01:14 11.04.2009

Tanka crvena linija izmedju...

Ljuttko
Ne zazivaj i ne otkrivaj gde smo. Salu na stranu , sa umom kao taj lik je apsolutno nemoguce ista diskutovati jer neko ko pocinje time da je imao astralne projekcije i putovanja u onostrano a zavrsi kao strasni propovednik od Hrista odabran koji ipak ne zaboravlja da svako malo uturi link svoje knjige nije sasvim svoj ali nece odustati. Smela bih da se kladim da on misli kako je sama bozja promisao naterala cestitog Petrovica da se oglasi sa ovim tekstovima e da bi on mogao da najzad dodje i pokaze nam pravu boziju rec i puteve zabluda.


Unfuckable
jeli a koja je tema ovog bloga???

ovaj blog je malo atomsko sklonište od udara nepatvorenog bokcamubožjeg gneva koji se dešava (o) na prethodnom blogu istog autora.
Keep the Faith

njega i nas (nas?). Za chas se preskorachi. Zato malo strpljenja nije na odmet...
topcat topcat 02:06 11.04.2009

Re: mala molba Supermodu

maksa83

Okej, ali 'de baš ubodosmo subotara...

Ma nije ni to problem, nego je dosadan u ...
Ako je imao i koju pametnu - izgubila se.
vladimir petrovic vladimir petrovic 05:52 11.04.2009

Re: mala molba Supermodu

topcat
Ma nije ni to problem, nego je dosadan u ...
Ako je imao i koju pametnu - izgubila se.

Sa ovim se slažem. Jer, bilo je nekih pametnih stvari u tom mnoštvu, nije da nije bilo...
marco_de.manccini marco_de.manccini 01:28 14.04.2009

Re: mala molba Supermodu

maksa: Prosvjedujem, pomoću fm-a smo dobili njanju i marca
vishnja: nismo bre, sami ljudi rekli da nemaju veze sa fm-om.

Nemaju i imaju. Nije bilo drugog nachina da se otvori nalog za blog. Samo kroz FM. Dakle otvorili smo FM nalog da bi doshli na blog.
skyspoter skyspoter 22:54 10.04.2009

off the record

na osnovu cega vi pisete ove blogove? Iskustva ili proucavanja? Nema informacija na vasem profilu.
Unfuckable Unfuckable 23:05 10.04.2009

Re: off the record

na osnovu cega vi pisete ove blogove

(blogovi...čemu?)
Pižone, ael mogu ja da odgovorim ?
Mogu?
Hvala.
Nema informacija na vasem profilu.

dakle :
Informacije...čemu?
skyspoter skyspoter 23:13 10.04.2009

Re: off the record

Pižone, ael mogu ja da odgovorim ?

uvek.[Informacije...čemu?


propagandi?maksa83 maksa83 23:16 10.04.2009

Re: off the record

propagandi?

Propaganda, čemu?

(Mislim da sam počeo da kapiram kako ova igra funkcioniše)

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana