Politika

Šta prvo - otvaranje tajnih dosijea

Jelena Milić RSS / 02.05.2012. u 05:00

Govor Jelene Milić, direktorke Centra za evroatlantske studije (CEAS) iz Beograda, na nedavno održanom okruglom stolu CEAS "O preporukama Evropskog parlamenta iz Rezolucije O napretku Srbije u procesu njenih evropskih integracija- Podrška usvajanju zakona o otvaranju tajnih dosijea». EP je u spomenutoj Rezoluciji pozvao vlasti u Srbiji da nastave sa naporima da eliminišu nasleđe komunističkih tajnih službi, kao korak u procesu demokratizacije Srbije i podsetio na značaj dalje reforme sektora bezbednosti, jačanje parlamentarnog nadzora i kontrole nad službama bezbednosti, kao i na značaj otvaranja nacionalnih arhiva. Podršku organizatoru i učesnicima skupa pružio je u svom pozdravnom pismu izvestilac EP za Srbiju Jelko Kacin.

Dragi učesnici današnjeg skupa hvala vam što ste se odazvali našem pozivu, iako je za neke ovo treblo da bude zaslužena neradna subota, za neke je izborna kampanja u punom jeku, ali i zato jer je bio relativno kratak rok u kome smo se odlučili da ovaj skup organizujemo i uputimo vam pozive, a vi ste ipak uspeli da dođete. No, sadržaj spomenute Rezolucije EP o čijim delovima ćemo danas razgovarati, činjnica da je jedna EU insitucija konačno tako eksplicitno spomenula i potrebu nastavka sveobuhvatne reforme sektora bezbednosti, na čemu i CEAS insistira, bila je za nas neodoljiv mamac pogotovu ako se ima u vidu da je objavljena tokom izborne kampanje u Srbiji. Nismo odoleli iskušenju da i skup o joj namerno organizujemo tokom kampanje ne bi li i tako pokušali da izborne aktere privolimo da se izjasne o svojim vidjenjima stanja u sektoru bezbednosti, o konkretnim očekivanjima koje pre svega različite insitucije EU od njih imaju u narednom periodu, te da nam predoče sta ce biti njihovi koraci u toj oblasti ako dođu na vlast ili makar uđu u parlament.

Oni koji se bliže i detaljnije bave EU i integracijama zemlja Zapadnog Balkana u EU primećuju sve veću ulogu koju EP ima. Kada pre svega protivnici brzog ulaska Srbije u EU naglašavaju da u zemljama članicama EU vlada strah od proširenja ne bi li nas demotivisali, zaboravljaju da su članovi EP birani direktno i da njihov sastav i stavovi predstavljaju posredno i stavove birača EU. Dakle, ako Srbija zaista hoće u EU, ona će morati sve više da obraća pažnju i na preporuke i očekivanja EP.

Svedoci smo vrlo mlake ili nevoljne rekacije predstavnika vlade na preporuke iz ove Rezolucije, pogotovu na one koje se tiču nastavka napora da se eliminiše nasleđe komunističkih tajnih službi, dalje reforme sektora bezbednosti, jačanja parlamentarnog nadzora i kontrole nad službama bezbednosti i otvaranja tajnih dosijea. Ivica Dačić je cinično i uvredljivo rekao da jedva čeka njihovo otvaranje, Dragan Šutanovac da dosijea vojnih službi nije ni pogledao ali i pored toga zna da otvaranje neće doneti rešenje. Mnogo je strahova u vezi ove inicijative: da bi se demaskirala činjenica da vlast ne kontroliše sve delove sektora bezbednosti; da su u njenom vrhu ljudi sa nedopustivo kompromitovanim karijerama; da bi saznanja stečena u procesu jasnije oslikala prirodu sukoba devedesetih i uloge srpskih snaga u njima; da bi pomogla rešavanju nekih političkih ubistava, od atentata na premijera Đinđića, ubistava novinara, ubistava vojnika na služenju redovnog roka, žrtvovanja civila-radnika RTS... Smatram da su i zato ovako jasno artikulisane preporuke EP bitne, da nam pomognu da koristeći njih nastavimo da se borimo za sudske i političke epiloge ovih slučajeva.

Sa nama su danas ljudi posebno teške žrtve zločinačkog režima čiju eliminaciju nasleđa očekuje i EP, ljudi čiji su bližnji, deca, partneri, rođaci, politički mentori, saradnici i kolege ubijani od strane tog režima, i ja vam se svima zahvaljujem što ste danas ovde.

Meni je posebno značajno sto je gospodin Kacin u svom pismu spomnuo i vojne obaveštajne sluzbe, ali na kraju u delu kad spominje šta su još izazovi pred nama, a ne u onom delu koji kaže da BIA više nije svemoćni RDB čiji članovi mogu da traže smene ministara, niti u njoj ima potencijala ili želje za udarom na demokratski poredak kakav se desio marta 2003. godine kada je Zoran Đinđić ubijen. CEAS smatra da su upravo uspostavljanje punog demokratskog nadzora i nad vojnim obaveštajnim i bezbednosnim službama i njegova puna primena odavno morali biti ključni prioriteti ovog društva i da bi morali biti i prioriteti nove vlade, te da se i njihove arhive i dosijei moraju otovriti, a ne samo samo dosijei BIA i njih predhodika.

Primena iskustva istočnoevropskih zemlja u oblasti tranzicione pravde, lustracije i otvaranja tajnih dosijea je u Srbiji, ali i ostalim zemljama Zapadnog Balkana koje su učestvovale u ratovima, limitirana zbog ogromnog ratnozločinačkog nasleđa sa kojim se te zemlje za razliku od istočnoevropskih, takođe, moraju suočiti ako se žele istinski demokratizovati i evropeizovati.

U Srbiji je situacija još komplikovanija imajući u vidu da se početak otklona od Miloševićevog režima uspeo osvojiti nenasilnim putem, u etapama, u paralelnom procesu razdruživanja sa Crnom Gorom, dakle u fazi demontiranja struktura savezne države pod čijim je mandatom formalno bila tadašnja vojska, i to samo na konsenzusu o Miloševićevoj lošoj unutrašnjoj vladavini, ali ne i na konsenzusu o sveobuhvatnoj zločinačkoj prirodi tog režima. Smatram da je to bio dobar put, alternativa oružane pobune bi bila strašna. Strašne su i posledice ovog nenasilnog puta. To su pre svega vrlo teški kompromisi koji su se morali napraviti upravo sa arhitektama i glavnim izvođaćima radova tog režima, ukljućujući i ostajnje mnogo njih u strukturama novog režima koji je počeo da se uspostavlja, prihvatanje prelaznog perioda trovlašća i slično. To je odluka koja je od početka podrazumevala limite tranzicione pravde, koja je zahtevala pažljivu selekciju ciljeva, pogotovo ako se ima u vidu koje je uopšte poluge vlasti imala prva vlada Zorana Đinđića. Apsurdno je da se veza i saradnja sa tim srcem tame više fakturiše onima koji su samo pregovarali uslove njihovog formalnog silaska sa vlasti u vrlo složenim uslovima sa malo resursa i političkih i zakonskih, na osnovu konsenzusa o nenasilnoj smeni režima, nego onima koji su bili kreatori ili podržavači ratnozločinačke politike Miloševićevog sektora bezbednosti.

Smatram da je ispunjavanje obaveza prema Hagu trebalo biti prioritet i u odnosu na otvaranje dosijea u tom periodu, ne samo zbog prirode i obima zločina koji su u optužnicama iznešeni, već i zato što je to bio jedini način da se sektor bezbednosti prvo malo pročisti, da bi se uopšte počeo stavljati pod političku ako ne i normativnu i instucionalnu kontrolu. To je bio preduslov za stvaranje ambijenta u kome bi se moglo početi sa eliminacijom nasleđa komunističkih tajnih službi, prvi korak u procesu demokratizacije Srbije, koji je omogućio ostale, uključujući nadam se i otvaranje dosijea službi bezbednosti sada. Ne zaboravimo da su te službe čak i prvih nekoliko desetina meseci novih vlasti radile bez ikakvog zakonskog okvira koji bi definisao način njihovog osnivanja, poziciju i mandat.

Ubistvo premijera Đinđića, konsolidacija kadrova Miliševićevog režima u sektoru bezbednosti za vreme Koštuničine vlade i kohabitacije, upravo i zbog toga što su neki generali tada isporučeni Hagu (očito uz cenu nedodirljivosti ostalih, pre svega od domašaja domaćih insitucija), odvajanje Crne Gore, novi status Kosova, nemanje zajedničkog stava svih EU članica o nezavisnosti Kosova, pa i teroristički napadi na SAD 9/11 i intervecije u Avganistanu i Iraku, uslovilo je na različite načine, izrazito oportunističku politiku Zapadne međunarodne zajednice, prema nastavku tranzicione pravde u Srbiji. Mirni razlaz sa Crnom Gorom, oružano ne reagovanje na odvajnje Kosova, dakle stabilnost i po cenu usporavanja procesa demokratizacije Srbije, to je donedavno bio glavni kratkoročni cilj zapadne međunarodne zajednice.

Zato ne čudi sto se pitanje stanja u sektoru bezbednosti, a pogotovu u sektoru odbrane, nije pojavljivalo eksplicitnije ni u delovima o političkim kriterijumima godišnjih izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, što je državna sekretarka SAD Hilari Klinton upravo vojnu saradnju Srbije sa SAD proglasila najboljim delom bilateralnih odnosa, iako su pod Ministarstvom odbrane obe vojne službe, koje u kadrovskom smislu nisu prošle proces smena na vrhu što se neupitno desili sa BIA u pozitivnom pracu, što je na čelu generalštaba Vojske Srbije čovek sa vrlo kompromitujućom karijerom, što serije ubistava vojnika na redovnom služenju roka još nisu razjašnjene, što Vojno bezbednosna agencija i Ministarstvo odbrane posle jednodnevne vlasite istrage utvrde da vojska nije krila Mladića od 2002, iako glavni tužilac Bramerc tvrdi da ima dokaza da je taj proces trajao duže, što i dalje nema saznanja kako se i zašto Mladić tako dugo krio, da spomenem samo one problem koje CEAS detaljnije nadzire... Nažalost, kvazi evropske domaće strukture su profitirale u takvoj situaciji i u drugim oblastima etabliranjem svoje vlasti u formi nadzirane predstavničke demokratije, neki to čak nazivaju i fasadnom demokratijom. Na uštrb opštih interesa Srbije, raširena je korupcija, izvrgnuta je ruglu reforma pravosuđa. Ima zaista puno osnova za kritiku i vlasti i opozicije, ali i za preispitivanje uloge civilnog društva i naše odgovornosti za datu situaciju.

S druge strane, Srbija je zemlja kandidat za članstvo u EU, Kosovo se jeste mirno odvojilo, još ima tenzija, opet se igra vatrom, ali stvari se polako pomeraju. Smatram da je nelogično zalagati se za nastavak evropskog puta Srbije u trenutku kad je ona zemlja kandidat, a ja mislim da smo i mi svi ovde prisutni tome doprineli i da je to priznanje i za nas, i tvrditi da na političkoj sceni Srbije trenutno ne postoje legitmne političke opcije i ponude, ako za EU očito postoje. EU nam uz to daje i nove mehanizme da sve identifikovane propuste zajedno otklanjamo kroz nastavak integracija. Velika je novina što će se počevši sa Crnom Gorom, poglavlja 23 i 24 (vladavina prava) pregovarati od početka do kraja pregovaračkog procesa. Vidimo i da je Evropska komisija u svom analitičkom izveštaju, koji je došao sa preporukom za status kandidata, konačno primetila da obaveštajne službe u Srbiji još imaju mandate u kriminalnim istragama što apsolutno više nije evropska praksa (No da nije bilo tako da li bi Mladić ikad bio uhapšen? ), da se sve eksplicitnije spominje potreba uspostavljanja demokrtskog nadzora nad sektorom bezbednosti. Zato smatram da bi u datim okolnostima, u kojima nam EU pomaže sve eksplicitnije da se reše neki teški problemi, bilo glupo izbaciti i bebu sa prljavom vodom. Put nastavka demokratizacije i evropeizacije Srbije je kroz bolju i iskreniju saradnju onih čiji se ciljevi poklope, uz koristeći svih insitucionalnih mogućnosti rada koje civilno društvo i političke stranke u Srbiji imaju. Te mogućnosti nisu male, opet i zahvlajujući mnogima danas ovde. Ne zaboravimo još jednu važnu okolnost koja nam ide u prilog- u novom sazivu parlamenta i poslanici i odbori za bezbednost i odbranu imaće jače mandate, što je takođe dobra posledica pritiska EU insitucija.

I pre nego što dam reč našim uvodničarima, samo da naglasim da smo mi na ovaj skup pozvali predstavnike svih parlamentarnih stranka, jer ako razgovaramo o predlogu zakona i procesu njegovog usvajanja oni su, a ne zvaničnici službi, prvi sagovornici ali koliko vidim pozivu su se odazvali samo predstavnici SPO i LDP i ja im se na tome zahvaljujem.Komentari (212)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

blogovatelj blogovatelj 05:06 02.05.2012

1Edit:

Posto sam se ustolicio na zasluzenom prvom mestu, da i napisem stogod.
Mis Milic, vidim vas online... Na vasem kontinentu je cik zore, drzavni praznik. Moram vam priznati da ste vredni.
Na mom kontinentu je prosla ponoc. jos malo pa idem da spavam. Medjutim, kod Pajica je vece, mozda se javi i da neizmeran doprinos recju i slikom novoj epizodi predizbornog feljtona/
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 07:39 02.05.2012

Re: 1

Posto sam se ustolicio na zasluzenom prvom mestu, da i napisem stogod


Uf, što mene loži kad je neko na prvom mestu... nekako odmah poželim da stanem iza njega!
expolicajac expolicajac 07:44 02.05.2012

Re: 1

Uf, što mene loži kad je neko na prvo mestu... nekako odmah poželim da stanem iza njega!

Znam da niko nema hrabrosti, al ajde da ovaj blogovski vozić krene.
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 07:56 02.05.2012

Re: 1

Jel ti je to pendrek u džepu ili ti je drago što me vidiš
gedza.73 gedza.73 08:05 02.05.2012

Re: 1

gorstak92 gorstak92 09:42 02.05.2012

Neeeeeeeeeeeeeeee

blogovatelj


Edit:

Posto sam se ustolicio na zasluzenom prvom mestu, da i napisem stogod.
Mis Milic, vidim vas online... Na vasem kontinentu je cik zore, drzavni praznik. Moram vam priznati da ste vredni.
Na mom kontinentu je prosla ponoc. jos malo pa idem da spavam. Medjutim, kod Pajica je vece, mozda se javi i da neizmeran doprinos recju i slikom novoj epizodi predizbornog feljtona/

Zašto ja nisam prvi?!?
Zašto sam spavao u 5 h?!?

Zahtevam revanš!
Sledeći blog igramo u sve ili ništa.
dragoljub92 dragoljub92 09:45 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

Zašto sam spavao u 5 h?!?

jabiga,hilandar gori a ti spavaš,pa ko ti kriv ? EU...?
expolicajac expolicajac 09:56 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

Zašto ja nisam prvi?!?
Zašto sam spavao u 5 h?!?

Zahtevam revanš!
Sledeći blog igramo u sve ili ništa.

Znao sam. uvek si hteo da budeš lokomotiva u voziću
Nemoj se ljutiš ko free, molim te
gorstak92 gorstak92 14:53 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

EX
Znao sam. uvek si hteo da budeš lokomotiva u voziću
Nemoj se ljutiš ko free, molim te

De bre da se ljutim.
Zato što ti imaš asocijacije na voziće?
Ta hajte molim vas.
Stvarno se ne ljutim.

Meni je iskreno žao što nisam uzeo prvo mesto na ovom blogu JM.
Imao sam plan da komentar napišem na engleskom jeziku kako bi i njeni mentori bili upoznati sa tajnama čišćenja kečige.

Gre'ota da ljudi ostanu bez dobrih recepata kad već sve plaćaju.
Ili barem linkove za besplatan download rnića da im okačimo.
Da vide neku korist od angažovanih sredstava.
freehand freehand 16:09 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

Imao sam plan da komentar napišem na engleskom jeziku kako bi i njeni mentori bili upoznati sa tajnama čišćenja kečige.

KLONG!

blogovatelj blogovatelj 16:41 02.05.2012

Re: 1

Uf, što mene loži kad je neko na prvo mestu... nekako odmah poželim da stanem iza njega!


Vidis kako odmah prestane da bude dosadno cim se potrudis i das doprinos opstoj zabavi.
maksa83 maksa83 17:48 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

Gre'ota da ljudi ostanu bez dobrih recepata kad već sve plaćaju.
Ili barem linkove za besplatan download rnića da im okačimo.
Da vide neku korist od angažovanih sredstava.

Pazi ovo.
Film "Kum", ok? Da, baš taj - klasik.
Kopola je, kad ga je pravio, insistirao da scena gde Klemenca uči mladog Majkla kako se prave špagete za gomilu ljudi bude detaljna i cela zbog, citiram "ako film ispadne bezveze, da bar ljudi nauče kako se prave špagete".

alselone alselone 18:18 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

Jos jedan klasik mafijasko - kuvarskog stila.

mariopan mariopan 20:13 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

Kopola je, kad ga je pravio, insistirao da scena gde Klemenca uči mladog Majkla kako se prave špagete za gomilu ljudi bude detaljna i cela zbog, citiram "ako film ispadne bezveze, da bar ljudi nauče kako se prave špagete".

Šta misliš zašto sam ja pisala tako detaljno o kečigi? A dosadne tekstove o ničem ste mogli da čitate?
Ali niko me nije razumeo.
Inače, samo je zilikaka znala, od mlađanih domaćica, kako se čisti ta riba. Sve ostale kupe gotovo, očišćeno.
E, kakvo nam vreme dolazi, mlade domaćice ne znaju ni pile da zakolju, kozu da pomuzu, ni motiku da dohvate sa pravog kraja da posade nešto u bašti - e klinac ćete vi da jedete ako ne čitate moje komentare.

A vraćamo se u srednji vek, pas'te šta vam ja kažem.
gedza.73 gedza.73 20:34 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

Šta misliš zašto sam ja pisala tako detaljno o kečigi?

Ne voliš kult-a?
zilikaka zilikaka 20:39 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

Inače, samo je zilikaka znala, od mlađanih domaćica, kako se čisti ta riba. Sve ostale kupe gotovo, očišćeno.

Mism, šapieš za ovo?

Vidim da je stvar sasvim pod kontrolom, osim što poneko uleti suptilno s dve noge i počne da broji procente

Nego, negde je neko pominjo i maniće, pa bismo mogle da ih ispreslišamo kako se tek to čisti

Imam ja tu jedan specijalan trik. Spremna sam i da ga objavim ali za uslove ćemo se TEK pogađati
alselone alselone 20:41 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

čisti ta riba


Ko mene u lokalnoj ribarnici lik cisti sarana kao narandzu. Zabode tanak i savitljiv noz kod repa i bukvalno oguli krljust kao koru od narandze. Ekipa iz ribarnice ga zove umetnik i svi zastanu kad on to krene da radi. :)
freehand freehand 20:44 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

gedza.73
Šta misliš zašto sam ja pisala tako detaljno o kečigi?

Ne voliš kult-a?

Baš nema smisla, ali STVARNO!


zilikaka zilikaka 20:48 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

Molim kolega da ne zastranjujete.
Reč je svojeručnom čišćenju, i to ribe sasvim druge fele.
Samim tim, neophodno je primeniti i drugu tehniku
mariopan mariopan 20:55 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

gedza.73
Šta misliš zašto sam ja pisala tako detaljno o kečigi?

Ne voliš kult-a?

Ma voolim

( to što čuješ "tup, tup, tup..ne obraćaj pažnju, samo ti se pričinjava da da je ovo on )
mariopan mariopan 21:03 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee


Imam ja tu jedan specijalan trik. Spremna sam i da ga objavim ali za uslove ćemo se TEK pogađati

Ništa bez advokata slatkasestro, mnogo je skupo, ali tebe možda zahvati neka povoljnija tarifa? Mene 'oće da oderu, uštave i metnu na zid gde cult lupa glavom??. Nisu ovo blogodrugari, vuci su to u jagnjećoj koži. Preokrenuli se načisto. Šta ovakvi blogovi uradiše od onako dobrih ljudi, c, c, c, ...
gorstak92 gorstak92 21:06 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

alselone
čisti ta riba


Ko mene u lokalnoj ribarnici lik cisti sarana kao narandzu. Zabode tanak i savitljiv noz kod repa i bukvalno oguli krljust kao koru od narandze. Ekipa iz ribarnice ga zove umetnik i svi zastanu kad on to krene da radi. :)


zilikaka
Molim kolega da ne zastranjujete.
Reč je svojeručnom čišćenju, i to ribe sasvim druge fele.
Samim tim, neophodno je primeniti i drugu tehniku


LINK

-Ribu?
Dal volim?
Pa ja bi ribu mogao da jedem svaki dan.

...
- Šta ste ono spremili za ručak?
- Šarana.
- Divljaka?
- Divljaka
- Pa ja se slažem samo moram da odem do trafike i kupim pismo da napišem pismo bratu (Cult prim. prev. ). Moram da ga izgrdim jer je ponovo počeo da pije.
mariopan mariopan 21:18 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

alselone
čisti ta riba


Ko mene u lokalnoj ribarnici lik cisti sarana kao narandzu. Zabode tanak i savitljiv noz kod repa i bukvalno oguli krljust kao koru od narandze. Ekipa iz ribarnice ga zove umetnik i svi zastanu kad on to krene da radi. :)

Javi adresu, imam posao za njega na blogu.
alselone alselone 21:20 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

mariopan

Javi adresu, imam posao za njega na blogu.


Ribarnica Ecka na Limanskoj pijaci.
zilikaka zilikaka 21:29 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

Dakle, pošto vidim da nikako ne shvatate ozbiljnost predizbornog trenutka, ja ću svoje izložiti, pa šta bude.<_<

Dakle, manić je riba koja može neverovatno dugo da preživi bez vode.
Donesu je na pijacu, puno korito, vi je kupite i stavite u kesu, obavite još štošta, dođete kući, popijete kafu i setite se da imate kupljenu ribu od jutros.
E. ako je tad stavite u vodu, ona će garant početi da pliva.
(Uzgred, da li vam se ta osobina čini poznatom ovih dana)

Nego, stadosmo kod toga da treba spremiti ribu sa pijace...

Ako uzmete da je nedajbože nespremni čistite, naebali ste načisto, da prostite.
To čerez toga što predmetna vrsta ima čak tri vrlo nezgodne bodlje, koje se ne vide dok ne pokušate da je uhvatite, a kad ste već pokušali onda je kasno. Sećaćete se toga svakako.

Da vam se sve to ne bi desilo, lepo me poslušate i spremite:
-jedan oštar nožić
-jedan kafanski nož
-dosta soli
-jedan par kožnih rukavica, al onih zidarskih.

Naravno, rukavice navučete, uhvatite ribu i odmah joj palcem slomite sve bodlje.
Posle toga možete šta hoćete.
Mislim, poželjno je raseći je, izvaditi joj utrobu (ono za džigericu)
i odseći glavu. To vam dođe pola ribe.
Posle malo spolja ostružete kafanskim nožem, istrljate solju, sperete sve i može u tiganj.

Eto, rekoh i spasih dušu
mariopan mariopan 21:35 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

alselone
mariopan

Javi adresu, imam posao za njega na blogu.


Ribarnica Ecka na Limanskoj pijaci.

gedza.73 gedza.73 21:47 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

To čerez toga što predmetna vrsta ima čak tri vrlo nezgodne bodlje, koje se ne vide dok ne pokušate da je uhvatite, a kad ste već pokušali onda je kasno


lepo me poslušate i spremite:
-jedan oštar nožić
-jedan kafanski nož
-dosta soli
-jedan par kožnih rukavica, al onih zidarskih


Mislim, poželjno je raseći je, izvaditi joj utrobu (ono za džigericu)
i odseći glavu.


Nit' bode, nit' ujeda.

A za sve navedeno, ako te cult, tuži za pokušaj ubistva ti ne gine električna stolica. Alselone-u doživotna za kontakt adresu profi ubice, gorštak će da fasuje dug boravak u samici za podstrekavanje, mariopan, kao mastermind, da se protera na neko pusto ostrvo.
Frija će da odlede kad bude izmišljena adekvatna kazna da dosluži.
mariopan mariopan 21:55 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

Eto, rekoh i spasih dušu

Ma ne bi ja njima ništa pisala, sve to nezahvalno, nego niccolo ima dobre pravne savete, da vidimo koliko će tebe da rebnu?

Ali, ako nizbrdo pratiš fabulu radnje naći ćeš da po pravdi i zakonu možeš sve, i da ti ruke ostanu čiste i ako sva riba nije na broju, študirao, učen čovek i pošten...... ne daj se prevariti od ovih mangupa.
bubamarac bubamarac 22:14 02.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee


Moj otac, godinama,pece dobru rakiju. Sljiva, kruska, jabuka, a boga mi i dunja, i sve su melem. Osim sto ne stavljamo secer, tajna za tako dobru rakiju mozda je i u sledecem (sada otvaram tajni dosije) : Prilikom odredjivanja momenta kad treba "rastaviti" kazan, moj otac nikad ne koristi "gradi" za gradiranje rakije. On obicnom kasikom uzme malo prepeke, promulja je po ustima, ispljune i kaze:
1. Neka jos malo, ili
2. Rastavljaj!
zilikaka zilikaka 06:09 03.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

Moj otac, godinama,pece dobru rakiju...

Mislim, šta da ti kažem...
bubamarac bubamarac 11:22 03.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

Mislim, šta da ti kažem...


Ovo mi je promaklo. Ali sad mi je u Bookmarksu. Danke.
laziiprevare laziiprevare 14:01 03.05.2012

Re: 1

"Uostalom, kako su Indijanci prošli slušajući mudrolije svojih poglavica, svi znamo"(Zoran Đinđić)"Mene je septembra meseca 2002. godine, znači to je 7-8 meseci pre ubistva Zorana Đinđića, pozvao na ručak ambasador jedne velike zapadnoevropske države i onda me pitao šta znam o tome da se priprema atentat na Zorana Đinđića"(Vladimir Popović)

"Protiv Dušana Spasojević, vodila istraga zbog atentata na Vuka Draškovića, lidera SPO, u Budvi. Iz Crne Gore su prosleđeni svi relevantni podaci"(Koraćeva komisija)

"Problem je u tome što je postojala zavera unutar države, unutar policije. Mislim da je on vrlo teško mogao da se spase, jer njega je ubila država"(Žarko Korać)
mrale54 mrale54 19:10 03.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

zilikaka
To čerez toga što predmetna vrsta ima čak tri vrlo nezgodne bodlje...


Bez ljutnje, draga moja, ali vama je neko uvalio rog za svecu tj. umesto manica vam uvalio ssverglana iliti kanadsko somce, najvecu stetocinu nasih voda!

Manic NEMA nijednu bodlju!
zilikaka zilikaka 19:24 03.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

mrale54

zilikakaTo čerez toga što predmetna vrsta ima čak tri vrlo nezgodne bodlje...Bez ljutnje, draga moja, ali vama je neko uvalio rog za svecu tj. umesto manica vam uvalio ssverglana iliti kanadsko somce, najvecu stetocinu nasih voda!Manic NEMA nijednu bodlju!

To smo razjasnili. Rekoh već da su u pitanju kulturološke razlike
A i šta mari, bitno da je meni lepo
mrale54 mrale54 00:31 04.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

zilikaka
mrale54

zilikakaTo čerez toga što predmetna vrsta ima čak tri vrlo nezgodne bodlje...Bez ljutnje, draga moja, ali vama je neko uvalio rog za svecu tj. umesto manica vam uvalio ssverglana iliti kanadsko somce, najvecu stetocinu nasih voda!Manic NEMA nijednu bodlju!

To smo razjasnili. Rekoh već da su u pitanju kulturološke razlike
A i šta mari, bitno da je meni lepo


Ma nije meni problem u tim kulturolskim razlikama, bojim se da vam ne uvvale svadbarski kupus kao riblju corbu!!

A, da prekinem troll, vi bi mi mogli pomoci savetom - pod kojim uglom da secem sipku 14 mm. daa bih je spojio varenjem (recimo dve 6-ometarske u jednu od 12 meteri!)??

Mis'm , hvala!
krkar krkar 09:34 04.05.2012

Re: Neeeeeeeeeeeeeeee

A, da prekinem troll, vi bi mi mogli pomoci savetom - pod kojim uglom da secem sipku 14 mm. daa bih je spojio varenjem (recimo dve 6-ometarske u jednu od 12 meteri!)??


Obe šipke moraš da zasečeš sa obe strane da ti bude kraj šipke u jedan plitki V. Onda ih namestiš da se ti vrhovi dodiruju i variš. Prvo pecni pa onda popunjavaj, i to stalno okreći, malo jednu, malo drugu stranu, da ne povuče var.
expolicajac expolicajac 06:37 02.05.2012

Jelena Jelena

mariopan mariopan 07:05 02.05.2012

..

...tranziciona pravda...šta je to?

A, znam, to je izraz kojim se varaju čitavi narodi da bi bili opljačkani, ali sve po pravdi i zakonu?

Narod, stoka jedna grdna, mislio je da se ono "pravda" odnosilo na njega?
G r o f G r o f 07:11 02.05.2012

smučilo mi se više..

ebali te (uh) tajni dosjei, i kosovo i dražo i salonska politika i ko zna šta još ali nemam sad vremena da nabrajam.
ekonomija i red u državi su pitanja svih pitanja sve ostalo je šminkanje osudjenika pre vešanja.
...ako je to prvo, bolje da vam se ne dozvoli da počinjete.
mariopan mariopan 07:25 02.05.2012

Re: smučilo mi se više..

ekonomija i red u državi su pitanja svih pitanja sve ostalo je šminkanje osudjenika pre vešanja.
...ako je to prvo, bolje da vam se ne dozvoli da počinjete.

Naravno da je nama najvažnije, ali kao što vidiš, njima je dobro, to nije prioritet.
gedza.73 gedza.73 08:23 02.05.2012

Re: smučilo mi se više..

grof
pitanja svih pitanja

Da Jelena lepše izgleda kao plavuša. Ako smem da primetim.
expolicajac expolicajac 09:02 02.05.2012

Re: smučilo mi se više..

ebali te (uh) tajni dosjei

Šta je evropski put. Kad se zezam sa Peđom, to je OK, a kad se zezam sa Jelenom onda sam OUT. Na kontu toga moram da vam ispričam jedan isitini događaj. Izvinjavam se freehand što ću spominjati Pančevo
Davne 1958 godine, moj otac je bio na službi u "nadaleko poznatoj" VP 5000 u Pančevu. Mladi oficir JNA naravno imao je i svog najboljeg prijatelja, svog budućeg kuma. Zabavljali se oni sa pančevačkim devojkama. Moj otac sa mojom majkom, a kum sa balerinom. Posle dva meseca zabavljanja, pozove tadašnji komandant, očevog kuma na službeni razgovor i počne otprilike ovako. "Druže Slavko, ti si dobar starešina, klasno svestan i mislim da bi mogao malo da povedeš računa o klasnoj pripadnosti tvoje devojke, znaš ona je balerina a to je ipak malo buržuaski, pa povedi molim te računa o tome. Evo ugledaj se na tvog najboljeg prijatelja, on se zabavlja sa pristojnom devojkom iz seljačke porodice sa revolucionarnom tradicijom, mislim da je to pravi način na koji ćeš dokazati svoje revolucionarnu svest." Po priči moga oca odogovor je bio ovakav. "Druže pukovniče,sve sam shvatio. Vi zahtevate od mene da prestanem da jebem buržuaziju i da počnem da jebem radničku klasu." Normalno da je, očev kum, malo nagrabusio zbog ovog konkretnog shvatanja izdate naredbe, ali se i posle 55 godina slatko nasmejem kad se setim ove dogodovštine vojne službe bezbednosti.
Goran Vučković Goran Vučković 07:20 02.05.2012

A vidi ruke

Evo ovaj put sam otvorio - i pravo na komentare. Što ti je iskustvo...
elis elis 18:56 02.05.2012

Re: A vidi ruke

Goran Vučković
Evo ovaj put sam otvorio - i pravo na komentare. Što ti je iskustvo...koksy koksy 07:36 02.05.2012

E, bez zajebancije...

...nemo' da bi neko trolov'o danas.
ipak je ozbiljna tema pa, prema tome...
stari92 stari92 07:42 02.05.2012

Jeco,Jecili .. Zasto,bre,more ..

koksy
.. Uaj


)
gedza.73 gedza.73 08:24 02.05.2012

Re: E, bez zajebancije...

koksy
E, bez zajebancije...
...nemo' da bi ko trolov'o danas.
I tako je BIlbo Bagins sredio trolove.
gedza.73 gedza.73 08:29 02.05.2012

Re: E, bez zajebancije...

uuu, zeznuo sam se. Borba sa trolovima bi trebala da bude u ovom delu

Milan Novković Milan Novković 10:06 02.05.2012

Re: Prvo dosijei?!

Sto procitah, sto procitah?! Ode pritisak opet u kurac.

Bolje u kurac nego u istanjene krvne sudove u glavi
angie01 angie01 10:08 02.05.2012

Re: Prvo dosijei?!

Milan Novković
Sto procitah, sto procitah?! Ode pritisak opet u kurac.Bolje u kurac nego u istanjene krvne sudove u glavi


volim sto si uvek pozitivan!
docsumann docsumann 16:37 02.05.2012

Re: Prvo dosijei?!

bolje ... mislem
jinks jinks 07:36 02.05.2012

Interesantno,

otkud vašoj stranci uopšte ideja da nastupa sa pozicija vlasnika istine, odnosno nekog ko ima monopol nad istinom.

Da li se, možda, rukovodite onom poznatom krilaticom (kojom su se, između ostalih, rukovodili i pojedini pokreti iz prve polovine prošlog veka) - da hiljadu puta izgovorena reč "istina" apriori znači da vi govorite istinu.

Na kraju krajeva, ko kaže da i Preoret nije pun onih kojima bi poslednjima odgovaralo da se dosjei otvore, i što se tiče događaja od 2001. do 2003., ali i za vremena i pre i nakog toga.
freehand freehand 07:48 02.05.2012

Re: Interesantno,

jinks
Na kraju krajeva, ko kaže da i Preoret nije pun onih kojima bi poslednjima odgovaralo da se dosjei otvore, što se tiče i događaja od 2000. do 2003., ali i za vremena i pre i nakog toga.

Pa sad... Ja mislim da otvorimo pa da vidimo?

G r o f
ebali te (uh) tajni dosjei, i kosovo i dražo i salonska politika i ko zna šta još ali nemam sad vremena da nabrajam.
ekonomija i red u državi su pitanja svih pitanja sve ostalo je šminkanje osudjenika pre vešanja.
...ako je to prvo, bolje da vam se ne dozvoli da počinjete.

Beslovesna prostačina.
BTW - zaradio si piće od ovog gospodina Stupara što je u pritvoru trenutno, verujem da je i on za ekonomiju i red.
jinks jinks 07:53 02.05.2012

Re: Interesantno,

Pa sad... Ja mislim da otvorimo pa da vidimo?

I to sto kazete ... mada, ukoliko je tacan deo komentara koji ste citirali, sta mislite da li ce to uciniti.
man ray loves me man ray loves me 08:00 02.05.2012

Re: Interesantno,

Pa sad... Ja mislim da otvorimo pa da vidimo?

kasno je da otvorimo.

ja mislim da to uopste nije neka formalnost nego jeste vezano sa time da nam bude bolje. mislim da celo drustvo u nekoj aproksimaciji moze da se posmatra kao jedan covek, koji ima prava osecanja - dosijei su kao kad si nesto zabrljao pa te grize savest - i cak ako probas npr da odes da radis nesto, to utice na tvoje psihicko stanje.
zato mislim da je vazno da se suocimo sa svime sto je bilo, sa ratom, sa dosijeima, sa svime.

ali iskreno mislim da su dosijei toliko isfrizirani do danas da jedino sto moze da se desi jeste da saznamo da su oni ljudi koji su celog zivota bili zakleti i otvoreni protivnici db-a zapravo "dousnici" a oni iz jula, eto, nisu. kao kundera - nisam pratila sta je dalje bilo s tim slucajem - ali on je pljunut. da li je istina, nikad necemo saznati.
freehand freehand 08:10 02.05.2012

Re: Interesantno,

ali iskreno mislim da su dosijei toliko isfrizirani do danas da jedino sto moze da se desi jeste da saznamo da su oni ljudi koji su celog zivota bili zakleti i otvoreni protivnici db-a zapravo "dousnici" a oni iz jula, eto, nisu.

Ja iskreno mislim da su ti dosijei malo ozbiljnija stvar od "doušničke" priče, odnosno od toga ko je cinkao kuma da je pevao pesme o Draži.
Recimo, kako su kreirane stranke u predvečerje prvih izbora, instaliranju kadrova po strankama i institucijama, kako je i kojim kanalima uticano na donošenje bitnih odluka u državi. I tako dalje.
Da li kao prvo što država treba da uradi - ne znam.
Ali svakako i pod obavezno.

jinks
Pa sad... Ja mislim da otvorimo pa da vidimo?

I to sto kazete ... mada, ukoliko je tacan deo komentara koji ste citirali, sta mislite da li ce to uciniti.

Ovde je reč o zalaganju. To podržavam, svakako, makar i u formi epizode u ovoj fantastičnoj seriji drugarice Milić.
Što se mene tiče... Ja sam naivan verovao da će to biti učinjeno u novembru dvehiljadite.
man ray loves me man ray loves me 08:17 02.05.2012

Re: Interesantno,

kako ces da budes siguran da nije bilo podmetanja? svakako je bilo dovoljno vremena da se to uradi.
ne znam. ja ne poznajem dovoljno te strukture. mozda je neko sacuvao autenticne dosijee.
validni validni 08:25 02.05.2012

Re: Interesantno,

freehand

Ja iskreno mislim da su ti dosijei malo ozbiljnija stvar od te "doušničke" priče, odnosno od toga ko je cinkao kuma da je pevao pesme o Draži.
Recimo, kako su kreirane stranke u predvečerje prvih izbora, instaliranju kadrova po strankama i institucijama, kako je i kojim kanalima uticano na donošenje bitnih odluka u državi. I tako dalje.
Da li kao prvo što država treba da uradi - ne znam.
Ali svakako i pod obavezno.


Moje skromno mišljenje je da se pravi dosijei ne nalaze tamo gde bi trebalo da budu, već da su u posedu nekog pojedinca ili interesne grupe.

Ja (neskromno) znam šta prvo treba da se uradi: da se pohapse svi ratni i antiratni profiteri i da im se oduzme sve što su pokrali, a oni upute na višedecenijsku robiju.
Krugolina Borup Krugolina Borup 08:57 02.05.2012

Prioriteti

A što to prvo?
Mislim, ne kažem da nije bitno, nego mislim da bi na prvom mestu trebalo da bude borba protiv korupcije.
U stvari, borba protiv korupcije trebalo bi da bude na prva tri mesta, ako ne i na prvih deset mesta.
blogov_kolac blogov_kolac 09:51 02.05.2012

Re: Prioriteti

Borba protiv korupcije bez demontiranja sistema koji je generise je isto sto i ubijanje pojedinacnih komaraca umesto isusivanja mocvare. Bivsa svemocna Sluzba drzavne bezbednosti sa svojom nadaleko cuvenom negativnom selekcijom svugde gde je bila od uticaja (a gde nije?) za vreme Milosevica je pojedinacno apsolutno najzasluznija zasto je kod nas toliko stvari jos u startu pogresno nasadjeno, a toliko pogresnih ljudi na pogresnim mestima (medju politicarima, "uspesnim" biznismenima, u policiji, u pravosudju...). Istinsko otvaranje dosijea, a ne ona farsa iz 2001 bi ovde donvela do tektonskih poremecaja u nakaznom sistemu koji ocito prezivljava i zaobilazi i sve naprednija zakonska resenja i propise - tako da nema ama bas nikakve kolizije izmedju otvaranja dosijea i borbe protiv korupcije.

Dok se ne otvore dosijei, borba protiv SISTEMSKE KORUPCIJE (a ona je najopasnija) je sizifov i donkihotovski posao, jer ti protiv kojih bi se takva borba vodila su dokazano jaci i bolje organizovani od same drzave.
Jukie Jukie 11:33 02.05.2012

Re: Prioriteti

blogov_kolac
Borba protiv korupcije bez demontiranja sistema koji je generise je isto sto i ubijanje pojedinacnih komaraca umesto isusivanja mocvare.

Pametna i ekološki svesna ideja?

Ti bi da mama patka i pačići ostanu bez svog doma i da se potucaju po belom svetu gde su talasi ogromni?
Will anyone please think of the children?


blogov_kolac blogov_kolac 15:09 02.05.2012

Re: Prioriteti


uDBo-mocvara o kojoj ja govorim prepuna je krokodila, i njihove suze bi je jedine oplakivale kada bi je (i ako bi je) konacno isusili i zavrsili sa njom.

A komarci koji se tamo legu i razmnozavaju bi bili samo dosadni, i pustili bi mi njih, samo da izbegnemo suocavanje sa ranije pometim dzinovskim gmizavcima - ali ne pustaju oni nas, jer uz sva zla koja se mogu tamo sresti je i malarija, koju nam ti mali i sicusni komarci stalno i iznova prenose, i tako nas podsecaju sta bastinimo u svojoj blizini.

Uz to, zbog te mocvare ne samo da ne mozemo da se integrisemo sa onima preko bare, nego ti sa druge strane bare malo, malo, pa dodju ovde kod nas da nas malo dezintegrisu zbog pi*darija koji stanovnici te nase uDBo mocvare cine u celom kraju, a ne samo kod nas sto smo toliko ludi da ih uporno trpimo.

Ali ajde da mi i dalje zabijamo glavu u pesak i sami lazemo sebe zasto takva mocvara i dalje treba da postoji kod nas.. pa ajde ekoloske razloge da potezemo, i zabrinutost za sudbinu mama-patke i njenih pacica.
mariopan mariopan 15:37 02.05.2012

Re: Prioriteti

blogov_kolac

Aaa ta slika što si stavio se zove "mala bara mnogo krokodila" ?
To su nam kandidati za ove izbore?
A za koje konkretno se agittuje na ovom blogu? Razaznaješ ih ili pogađaš nasumice?krkar krkar 09:34 02.05.2012

Kečiga


Šta je danas za ručak?
docsumann docsumann 10:25 02.05.2012

Re: Kečiga

Šta je danas za ručak?


za gl.jelo nisam siguran, ali za supu i dalje služe vodu koja ostane nakon "ispiranja"...


kakapo kakapo 11:05 02.05.2012

Re: Kečiga

krkar

Šta je danas za ručak?

Kad smo već kod rečne ribe, kaže neki dan onaj srpski kuvar u holandskoj kuhinji ("24 hour kitchen" ) da su "štuka i smuđ iz iste familije pošto su onako šareni"! Gle ti novog Linea! A nisu mu ni recepti neki... On nas predstavlja u kulinarskoj internacionali!
freehand freehand 11:11 02.05.2012

Re: Kečiga

kakapo
krkar

Šta je danas za ručak?

Kad smo već kod rečne ribe, kaže neki dan onaj srpski kuvar u holandskoj kuhinji ("24 hour kitchen" ) da su "štuka i smuđ iz iste familije pošto su onako šareni"! Gle ti novog Linea! A nisu mu ni recepti neki... On nas predstavlja u kulinarskoj internacionali!

Šta te tu buni?
Ribe se dele na bele, plave, farbane plave i šarene.
Đe je problem?
docsumann docsumann 11:16 02.05.2012

Re: Kečiga

Ribe se dele na bele, plave, farbane plave i šarene.
Đe je problem?


ođeprovidne, zaboravio si proVIDNE
freehand freehand 11:26 02.05.2012

Re: Kečiga

docsumann
Ribe se dele na bele, plave, farbane plave i šarene.
Đe je problem?


ođeprovidne, zaboravio si proVIDNE

Pazi 'vako: posle nekog vremena sve su ti ili crne pred očima ili gledaš kroz njih.
A isto su mi providne i kad sa vjernom ljubom špaciram sokakom. Ič ih ne zapažam.
Jukie Jukie 11:42 02.05.2012

Re: Kečiga

kakapo

Kad smo već kod rečne ribe, kaže neki dan onaj srpski kuvar u holandskoj kuhinji ("24 hour kitchen" ) da su "štuka i smuđ iz iste familije pošto su onako šareni"! Gle ti novog Linea! A nisu mu ni recepti neki... On nas predstavlja u kulinarskoj internacionali!

E stvarno su mu loši recepti, ja gledam dvadesetak sekundi i krenem da pravim bljak face
U svakom slučaju ipak je bolji od one babe Anđelike koja ne ume da spoji dva sastojka koja idu u isto jelo, nego po principu slučajnosti, kao da izvlači papiriće sa imenima namirnica pa sve smulja nekako...
Tako da glasam protiv babe Anđelike

Ono što mi najviše smeta kod 24 kitchen je što su pustili celu seriju u kojoj Džejmi Oliver pravi eksperiment sa ŠKOLAMA i to nema nikakve veze sa KUVANJEM ali su stavili na kanal o kuvanju jer je to zaboga Džejmi. Isto kao što sam svojevremeno u knjižari Akademija našao u odeljku sa kuvarima knjigu koju je napisala Džuls Oliver (Džejmijeva žena) a koja je na temu njene TRUDNOĆE i to je stajalo u odeljku sa kuvarima a ne u odeljku sa negom beba jer je to zaboga Džejmijeva ŽENA (a da ona pravi makete aviona onda bi verovatno i makete aviona stajale među kuvarima).

Inače sama serija o školama je bezveze i jako je našminkana i nameštena kao i ranija Džejmijeva serija o američkim školskim kuhinjama. Svi se kao svađaju pa Džejmi priča sa njima i onda se pomire i sve je super. Ma da...
alselone alselone 11:44 02.05.2012

Re: Kečiga

babe Anđelike


Baba je horor. Baba kuva sat vremena da bi dobila 20 mililitara sosa. I to malo strcne po tanjiru i hopa - jelo. Uz to zdernjaci non stop to sto kuva, slaze sastojke po principu slucajnosti i trazi zacine metorom iz bajki, jednom u sedam godina na vrhu svete planine cveta cvet samo jedan dan. Idi kod mudraca u pecinu, pitaj za planinu, uberi cvet i napravi jelo. Čibe!
mariopan mariopan 11:50 02.05.2012

Re: Kečiga

alselone
babe Anđelike


Baba je horor. Baba kuva sat vremena da bi dobila 20 mililitara sosa. I to malo strcne po tanjiru i hopa - jelo. Uz to zdernjaci non stop to sto kuva, slaze sastojke po principu slucajnosti i trazi zacine metorom iz bajki, jednom u sedam godina na vrhu svete planine cveta cvet samo jedan dan. Idi kod mudraca u pecinu, pitaj za planinu, uberi cvet i napravi jelo. Čibe!

E stvarno.
cult cult 12:50 02.05.2012

Re: Kečiga

Kečiga


taj tupi ritmični zvuk u daljini
to ja samo malo udaram glavom o sto.
freehand freehand 13:04 02.05.2012

Re: Kečiga

cult
Kečiga


taj tupi rimični zvuk u daljini
to ja samo malo udaram glavom o sto.

Kečiga!
gedza.73 gedza.73 13:12 02.05.2012

Re: Kečiga

cult
Kečiga

taj tupi rimični zvuk u daljini
to ja samo malo udaram glavom o sto.


freehand
Kečiga!


Jelica Greganović Jelica Greganović 13:45 02.05.2012

Re: Kečiga

Ribe se dele na bele, plave, farbane plave i šarene.
Đe je problem?

A đe je domačica?

Btw, kad smo kod Kacina, on prvo da pootvara dosijee kod svoje kuće, da vidimo odokatvno kako se to radi, pa onda da pridržava naokolo.

http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042447637
http://www.delo.si/kultura/arhivsko-gradivo-sistem-dveh-kljucev-in-ocena-ustavnosti.html
http://24ur.com/novice/slovenija/udba-net-preiskava-in-odzivi.html?ar=
freehand freehand 16:07 02.05.2012

Re: Kečiga

Btw, kad smo kod Kacina, on prvo da pootvara dosijee kod svoje kuće, da vidimo odokatvno kako se to radi, pa onda da pridržava naokolo.

E, nemoj Jelka da bi mi neko dir'o!
Za njega sam spreman da nekog robijam. Taki fini čovek, taki jedan gospodin, prijatelj naš, brat takoreći...
Jelko, ako čitaš
Preneće ti Šijenti moje najtoplije pozdrave, kad se budete videli!
bubamarac bubamarac 22:22 02.05.2012

Re: Kečiga

Jelica Greganović
Ribe se dele na bele, plave, farbane plave i šarene.
Đe je problem?

A đe je domačica?

Btw, kad smo kod Kacina, on prvo da pootvara dosijee kod svoje kuće, da vidimo odokatvno kako se to radi, pa onda da pridržava naokolo.

http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042447637
http://www.delo.si/kultura/arhivsko-gradivo-sistem-dveh-kljucev-in-ocena-ustavnosti.html
http://24ur.com/novice/slovenija/udba-net-preiskava-in-odzivi.html?ar=


Jelice, ne troluj!
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 13:46 03.05.2012

Re: Kečiga

Jelica A đe je domačica?

Otišla kod Dušice Popadić na kafu.
blogov_kolac blogov_kolac 09:34 02.05.2012

pseudointelektualne plačipičke

Juce su izasle kvote i granice u nekoliko srpskih kladionica na temu predstojecih izbora, i vec sam na jednom drugom blogu to preneo, pa evo kako to izgleda 4 dana pred izbore (izvor: kladionica Mozzart):

31,00% SNS-NS
26,50% DS-SDP-LSV
11,80% SPS-PUPS-JS
7,10% DSS
5,90% PREOKRET
5,40% SRS
5,50% URS
3,20% DVERI
1,25% SVM

I sta najvise iritira ovu nasu ovde blog zajednicu gledajuci ovakve brojeve? To sto ce "Preokret" (i to jedva) preci cenzus!? Bravo majstori!

Hteo sam da naslovim ovo obracanje sa "Selo gori, a baba se ceslja", ali sam se prisetio da je to mozda omiljena serija mnogim ovdasnjim intelektualnim gromadama iz izreke "Cega se pametan stidi, budala se ponosi", pa bi mozda pogresno pomislili kako im tepam i ohrabrujem ih u tome sto rade. Oni koji bi se protiv Srbije 90'ih borili direktnim i indirektnim pomaganjem perjanica iz 90'ih zelim ovom prilikom vec unapred da cestitam preCednika Nikolica i premijera Dacica! Vazno je da ste vi provalili Preokret i Borisa Tadica! Tako je i 90'ih bilo stotine hiljada onih koji su glas davali drugoj strani ili apstinirali, zato sto su oni toliko intelektualno superiorni bili u odnosu na nedostatke lidera tadasnje demokratske opozicije. Ali sta smo od te njihove jednostrane probirljivosti mi imali celu tu deceniju: Milosevica, njegovu jos ludju zenu, Karadzica, Seselja, Arkana... ali vazno je da su oni provalili kako u USA niko sa bradom i bez dece ne bi bio kandidat za preCednika poput Draskovica, kako je Ivan Djuric previse intelektualan a Micunovic previse sklon kompromisima, kako Panic i NJKV "Aca-Gica" ne poznaju dovoljno jezik, kako Djindjic prilikom rvanja sa raznim govnima nije sam uvek mogao da ostane skroz cist... itd... A to sto je alternativa Milosevic/Seselj bila stostruko gora bilo je nebitno - radilo se o "principima"! Evo ga nas politicki deja vu, i sta je par dana omiljena zanimacija na ovome blogu: "raskrinkavanje" Tadica i Preokreta...

A sto se tice pitanja otvaranja uDBinih dosijea, to i jeste u neku ruku pitanje svih pitanja ovde ako zelimo da demontiramo sadasnje stanje, pa se vi sada sprdajte ovde do mile volje. Kod nas je to pitanje banalizovano na nivo cije bake i deke su 50-60 bile dousnici - a prava sustina treba da bude kako su se one 90te uopste mogle dogoditi, ko je vedrio i oblacio i vukao sve konce, kako su se planirali i vodili ratovi u kojima Srbija nije ucestvovala, kako je formirana nasa politicka i ekonomska elita i kako je preko 90% danasnjih milionera u Srbiji postalo to sto jeste. Zbog impresivnog sveprisutnog uticaja mreze saradnika u bukvalno svim sferama politickog, ekonomskog i drustvenog zivota u Srbiji, otvaranja dosijea nece biti ni sledecih sto godina kada bi se samo mi pitali - ali ako stvarno zelimo u EU, bilo bi dobro da se raspitamo malo sta se desavalo po tom pitanju u bugarskom, rumunskom, i ostalim bivsim istocnoevropskim slucajevima. Evropska Unija je otvorena za mlade demokratije, ali ne i za prerusene uzurpatore.
krkar krkar 09:45 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

To sto ce "Preokret" (i to jedva) preci cenzus!?


Da koalicija jednog turboliberalnog maoiste i jednog sekača ruku i barjaka ne pređe cenzus ja obraza sušio ne bih!

Samo ti glasaj za to čudo.

Ja ću ovog puta za Novomasteriranog Grobara. Sa ogromnim zadovoljstvom.

Kamo lepe sreće da je cenzus 8%
gedza.73 gedza.73 09:59 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

31,00% SNS-NS
26,50% DS-SDP-LSV
11,80% SPS-PUPS-JS
7,10% DSS
5,90% PREOKRET
5,40% SRS
5,50% URS
3,20% DVERI
1,25% SVM
krkar
Kamo lepe sreće da je cenzus 8%


40%?

niccolo niccolo 10:00 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

Deco, nemojte da se svađate, ovo su blogovi za razmenu recepata, igranje društvenih igara tipa "prvi" i "nađite domaće grupe na slici" i generalno zabavu i razonodu...
freehand freehand 10:04 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

Ja ću ovog puta za Novomasteriranog Grobara. Sa ogromnim zadovoljstvom.

Bravo Krkare!
To ti dođe kao da glasaš za Akademiju nauka, jbt:
Master Toma, Magistar Velja, Doktor Bogoljub.
Sa dopisnim članovima marke Politčar Šormaz i Ekspert Drecun.
Rasno, b'ate, nema rasnie!

Edit: meni, da prostiš, liče na braću Buldoge. Samo se Bulodg bradersi ne foliraju po pitanju zvanja, obrazovanja i zanimanja.
angie01 angie01 10:04 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

Ja ću ovog puta za Novomasteriranog Grobara. Sa ogromnim zadovoljstvom.


kako se zove koalicija tomegorbara i zukorlica?-...Dervis i smrt!
angie01 angie01 10:05 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

niccolo
Deco, nemojte da se svađate, ovo su blogovi za razmenu recepata, igranje društvenih igara tipa "prvi" i "nađite domaće grupe na slici" i generalno zabavu i razonodu...


kafana radi jos 4 dana!
validni validni 10:11 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

angie01

kafana radi jos 4 dana!

A drugi krug predsedničkih? I dve (jel' još uvek dve?) nedelje između! Pa onda dok se konstituišu...

Načuo sam da će ponovo početi da puštaju pornjavu po televizijama.
arianna arianna 10:13 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

angie01
Ja ću ovog puta za Novomasteriranog Grobara. Sa ogromnim zadovoljstvom.


kako se zove koalicija tomegorbara i zukorlica?-...Dervis i smrt!:)))))))

a nastavak je najverovatnije "Prokleta avlija"

hazar hazar 10:16 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

31,00% SNS-NS
26,50% DS-SDP-LSV
11,80% SPS-PUPS-JS
7,10% DSS
5,90% PREOKRET
5,40% SRS
5,50% URS
3,20% DVERI
1,25% SVM

Problem sa ovim prognozama je što se zasnivaju isključivo na 25% ljudi, koji kažu da će izaći i znaju za koga će glasati, a to su ili članovi ili interesno vezani. Sve partije muči to što se onih 75% uopšte ne izjašnjava.
blogov_kolac blogov_kolac 10:20 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

krkar
To sto ce "Preokret" (i to jedva) preci cenzus!?


Da koalicija jednog turboliberalnog maoiste i jednog sekača ruku i barjaka ne pređe cenzus ja obraza sušio ne bih!

Samo ti glasaj za to čudo.

Ja ću ovog puta za Novomasteriranog Grobara. Sa ogromnim zadovoljstvom.

Kamo lepe sreće da je cenzus 8%
Istine radi vredi podsetiti da je Vuk Draskovic neinteligentnu i potpaljivu metaforu o ruci i barjaku izrekao u decembru 90' u Novom Pazaru, ali te iste zime, ali u februaru, bio je prvi politicar u Srbiji koji je usao u nekakvu koaliciju sa nekim Bosnjakom iz Sandzaka - pri formiranju tzv UOS (Ujedinjene opozicije Srbije) cak je Sulejman Ugljanin sedeo do njega da se i simbolicki pokaze kako je glavni protivnik i problem tadasnje Srbije bio Slobodan Milosevic... i kada mu vec spocitavas odnos prema Bosnjacima, cinjenica je i da je Draskovic uz Vesnu Pesic od samoga pocetka bio najglasniji politicki srpski glas protiv rata u Bosni i nekih tamosnjih sramnih epizoda poput etnickog ciscenja u Istocnoj Bosni ili opsade Sarajeva, pa je od samoga pocetka bio u ratu sa kompletnim srpskim rukovodstvom sa Pala.

Kada je rec o politici i ideologiji mladjanog (jos uvek) Cede Jovanovica, ja mogu da se slozim sa tobom da bi takav jedan bućkuris cak i uz sve ove naknadne popravke u bilo kojoj normalnoj zemlji na Zapadu predstavljao najobicniju smejuriju - ali pravo je pitanje sta to mi ovde u Srbiji pa imamo bolje!? A njemu na ovim izborima svaka cast sto je hrabro istakao jasan stav u odnosu na evro(atlan)ske integracije ili na kosovsku politiku (pa i na otvaranje dosijea koji se ovde pominju) na nacin koji je izrazito nepopularan ali najispravniji - i dobice zato od mene glas po prvi put. Tacnije ne on (ipak cu na predsednickim opet da podrzim svoje najvece razocarenje Tadica), vec LDP.

A tvoje je pravo da i u ovkvoj ponudi i situaciji budes izrazito probirljiv. A kao sto sam podsetio zbog stotina hiljada previse probirljivih u odnosu na demokratski blok 90-ih smo redovno imali Milosevica i Seselja - pa cemo po svemu sudecem i sada za premijera imati Milosevicevog portparola, a za predsednika Seseljevog zamenika iz 90'ih.
blogov_kolac blogov_kolac 10:28 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

hazar
31,00% SNS-NS
26,50% DS-SDP-LSV
11,80% SPS-PUPS-JS
7,10% DSS
5,90% PREOKRET
5,40% SRS
5,50% URS
3,20% DVERI
1,25% SVM

Problem sa ovim prognozama je što se zasnivaju isključivo na 25% ljudi, koji kažu da će izaći i znaju za koga će glasati, a to su ili članovi ili interesno vezani. Sve partije muči to što se onih 75% uopšte ne izjašnjava.
Koliko se secam i kladionice su pravile poneki poveci promasaj, ali mnogo manje u odnosu na razne agencije ciji su objavljivani rezultati bili cesto lazni i naruceni. Uostalom, ako vidis ovde neku veliku rupu u proceni mozes da se obogatis na njoj - ali ti je moj savet da se ne zaleces previse.

Dakle ako se nesto bas dramaticno ne preokrene u sledeca tri dana - ovo nam je sto nam je - a sudeci po blog92 komentarima - najgore sto se ovde moze zapaziti je tih prevelikih 5,9% za listu Preokreta! Da ponovim onda jos jednom: SVAKA NAM CAST!
mariopan mariopan 10:29 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

niccolo
Deco, nemojte da se svađate, ovo su blogovi za razmenu recepata, igranje društvenih igara tipa "prvi" i "nađite domaće grupe na slici" i generalno zabavu i razonodu...


I za zarađivanje love.

Ja ne smem više da pišem recepte. Deljenje intelektualne svojine preko bloga od sada će mi se naplaćuje po 5000 dinara svaki, to kao meni, ko sirotoj penzionerki, sa popustom predložio Florijan, ne znam, mislim da li je to super ponuda? Da li da prihvatim?

Mlađim, i moram da napomenem, zgodnijim blogokolezinicama će se naplaćuje neka sića.

Trenutno sam u tranziciji, lako mogu da omaknem iz dobitnika u gibitnike, što mi se već desilo, ili obratno, što mi se još nije desilo, tu mi malo nije jasno, pa mi je frka, pomagaj? Šta da radim?

Ništa od dogovora dok se ne konsultujem sa advokatom. Šta misliš da li mene ovde neko vaćari za lovu? Za nešto drugo?

šifra:
"Ni kod babe nema džabe".
niccolo niccolo 10:34 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

Da li da prihvatim?

Naravno da ne - daj nekoj mladoj mami* 100 kinti da dobije recept od njega za 50 i onda da da i tebi. I onda ste i ti i ona u plusu


* čini mi se da je ovako pisalo

dragoljub92 dragoljub92 10:38 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

niccolo
Da li da prihvatim?

Naravno da ne - daj nekoj mladoj mami* 100 kinti da dobije recept od njega za 50 i onda da da i tebi. I onda ste i ti i ona u plusu


* čini mi se da je ovako pisalo


neće da može to ni EULa NI FLOSS ne dozvovavadu
niccolo niccolo 10:40 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

neće da može to ni EULa NI FLOSS ne dozvovavadu

U pravu je Dragoljub. Dakle nemoj da ti ona prosledi recept, nego nek te pozove kad bude spremala, a niko dabome ne može da ti zabrani da gledaš...
cult cult 10:41 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

turboliberalnog maoiste


volim ove krkarovske definicije.
mariopan mariopan 10:46 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

niccolo
Da li da prihvatim?

Naravno da ne - daj nekoj mladoj mami* 100 kinti da dobije recept od njega za 50 i onda da da i tebi. I onda ste i ti i ona u plusu


* čini mi se da je ovako pisaloJao koja ideja !

PS
malo mi sumnjivo gde si ti to naučio, ko da si političar, sve šeme znaš, svi gube ti dobijaš?
U svakom slučaju hvala. Ti si pravi drug, glasam za tebe na izborima.
niccolo niccolo 10:49 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

malo mi sumnjivo gde si ti to naučio

Ja sam prirodni talenat


mariopan mariopan 10:59 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

niccolo
neće da može to ni EULa NI FLOSS ne dozvovavadu

U pravu je Dragoljub. Dakle nemoj da ti ona prosledi recept, nego nek te pozove kad bude spremala, a niko dabome ne može da ti zabrani da gledaš...

Takoreći da kradem?
Ali je po zakonu i pravedno je?

HVALA
E, to sam htela da znam, samo ako je po zakonu i pravdi, naročito tranzicionoj, i ja ću da da se preokrenem, sve drugo mi je neisplativo.
Evo, ja ću te poslušati, a te mlade neka se potrude i neka rade više, na mladima svet ostaje. Pa eto, i njima će nešto ostati, malo li je?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana