Vratite nam Savamalu

JJ Beba RSS / 29.06.2008. u 15:37


Još neće da nam jave ko će da upravlja Beogradom.
Muljaju,  love u mutnom, prekrajaju.
ostalo je još tolko toga da se proda, smuva…..

Savamala
Savamala
Savamala, taj najstarji urbani deo Beograda  nalazi se na delu Opštine Savski venac i obuhvata područje grada duž desne obale Save od   Štajge do  Kalemegdana -sve do Kule Nebojše. Karađorđeva ulica, Štajga, Balkanska, Narodnog fronta, hotel Bristol,  Zelenjak, Gavrilo Princip, Pristanište… samo su neki od toponima  urbane geografije Beograda.  U tom Savskom amfiteatru, kako se ovo područje još naziva,  smešteno je  mnoštvo spomenika kulture koji se kobajagi nalaze pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, ali je  i  pored toga ovo područje jedno  od najzapuštenijih i ekološki najugroženijih delova užeg centra grada. Pored tih divnih zgrada  najlepšom ulicom Beograda, Karađorđevom, odvija se glavni  teški tranzitni saobraćaj;  decenijama ovuda  jurcaju kamiončine, teški teretnjaci; baš tu je  smeštena glavna autobuska i malo pored glavna železnička stanica . Količina buke ,izduvnih gasova, nemar i prljavština na sve strane, pedstavljaju   ogroman  ekološki problem za  stanovnike ovog dela grada i u nekoj normalnoj državi odavno bi neko nešto preduzeo da zaštiti život građana i  spomenike materijalne kulture. Ali mi odavno nismo normalna država. U stvari  našim poltičarima ovakvo propadanje i  raspad jednog od najhlepših delova grada ide na ruku - tako razorenog, napuštenog i  razbucanog  budzašta  će kupiti, prodati sami sebi, jeftino će doći u posed najlukrativnijeg zemljišta pored reke…… Bilo bi normalno, ali to  se nama stanovnicima ovog dela grada  graniči sa naučnom fantastikom, kada bi država & grad uz  pomoć nevladinog  sektotra, međunarodne zajednice i fondova  UNESCOa i sl,  jednom zauvek rešila  problem restauracije  i revitalizacije  arhitektonskog nasleđa naše  Savamale i  to kao urbanističko / ambijentalne  celine, na način na koji je svojevremeno rekonstruisan i revitalizovan  Budim,  delovi Pariza, i  mnogi drugi gradovi širom sveta. Materijalna kultura kao blik objektifikacije kulture očito  nije predmet  zanimanja ove a i  prethodnih   uprava  grada, već naprotiv,  nečinjenje ništa po tom pitanju upravo predstavlja ilustraciju odnosa koji grad, njegove gradske arhitetkte, menadžeri i  ostali kandidati za buduće gradonačelnike imaju prema ovom najstarijem urbanizovanom delu grada koji je pri tome i  riznica istorijsko / arhitektonskog nasleđa .

Za vas koji ne znate,  za vreme austrijske vladavine Beogradom (1717-1739 god) ovo naselje se  nazivalo  Donja srpska varoš ili Savska varoš, a iz nje su, za vreme Prvog srpskog ustanka, Karadordevi ustanici otpočeli napad na varoš u Šancu i Beogradsku tvrđavu. Posle  ustanka to malo selo Savamala se razvijalo iznad obale Save i Bare Venecije od Sava-kapije (oko ugla Karadordeve ulice i Velikih stepenica, podno Kosančićevog venca), pa sve do “Mostara“, do kraja današnje Ulice kneza Miloša. Kada je  1830. i 1833.god hatišerifima  dobijena  unutrašnja samouprava,  knez Miloš je napravio “pakleni plan” da po uzoru na svteske gradove svoga doba  izgradi novi, moderan grad  Beograd van okvira postojeceg Šanca i  za taj poduhvat izabrao selo Savamala koje  postaje predmet urbanistickog projekta stvaranja novog dela Beograda sa idejom da taj deo postane glavni  gradski privredni centar. Zahvaljujuci stručnim izradama urbanistickog plana,  u to vreme  izgradeno je  nekoliko najznacajnijih javnih gradevina koje su imale veliki kulturno-istorijski znacaj tog vremena za Beograd, a koje danas  ne postoje:

pogled sa Save i Đumurkana
pogled sa Save i Đumurkana
Đumurkana (Karadordeva 17),  izgrađena u duhu zapadnjačke eklekticke arhitekture čija se namena menjala: od  zgrada Uprave carine, pozorišta, zgrade  austrijskog konzulata itd.. U njoj  je 1841. god. održana prva pozorišna predstava u Beogradu.
U tadašnjoj Svamali  nalazila se  Velika pivara na uglu Admirala Geprata i Balkanske ulice, iz 1839. u kojoj je 1858. održana Svetoandrejska skupština kada su Obrenovići ponovo došli na vlast. I to danas  nigde,  nijednom tablom,  nije obeleženo, i današnji beograđanani taj deo istorije ne osećaju, nigde ne vide,  kao da se nikada nije ni  desio.
Oslobođen  vekovne potčinjenosti, krajem XIX i pocetkom XX veka, Beograd doživljava privredni procvat a  Savamala je na prelasku iz XIX u XX vek bila glavni trgovački centar Beograda, u kome su  najbogatiji  trgovci tog doba imali svoje kuce. Beograd se ubrzano modernizuje, a u Savamali, narocito u Karadordevoj ulici, izgradene su značajne zgrade za Beograd  koje se  zbog svog velikog kulturno-istorijskog znacaja i arhitektonske lepote danas nalaze u mnogim turistickim vodicima kroz Beograd. To su:

Železnička stanica  (izgradena 1882-1885); zgrada pošte,  amam kneza Miloša, jedina sačuvana gradevina iz dvorskog kompleksa; Vaznesenska crkva, podignuta 1863. Na mestu današnje pijace Zeleni venac nalazilo se malo jezero na čjoj obali se nalazilo nekoliko kafana  među kojima se smestila i kafana „Manojlova bašta“ u kojoj je 1834. prvi put počelo da se toči pivo, dovoženo iz Zemuna, a u čiju  je baštu svraćala i knjeginja Ljubica. Na mestu „Manojlove bašte“ bila je predviđena zgrada Narodnog pozorišta, projekat izgradnje je počeo, uloženo je mnogo novca  za to doba, medutim zbog podvodnog terena izgradnja je obustavljena.. Nedaleko odatle, krajem XIX veka u prizemlju jednospratnice na uglu Kameničke i Kraljice Natalije (bivša Ulica Narodnog fronta) izgradena je kafana „Zlatna moruna“, u kojoj su članovi organizacije „Mlada Bosna“, koji su bili nastanjeni u okolnim ulicama među kojima je bio i Gavrilo Princip (po kome  obližnja ulica danas nosi naziv) skovali plan za ubistvo Austrougraskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda;  Manakova kuca (Gavrila Principa 5) sagradena je oko 1830, danas jedna od svega pet sačuvanih zgrada balkanske arhitekture i danas deluje u sastavu Etnografskog muzeja;  Zgrada Beogradske zadruge (Karadordeva 48) sagrađena je 1905-1907. kao palata Prvog srpskog osiguravajuceg društva. Izvedena u duhu eklekticizma sa naglašenim neobaroknim elementima i sa nagoveštajima secesije antologijski je primer tadašnje arhitekture . Hotel „Bristol“ (Karadoredva 50) sagrađen na početku veka, kuca Luke Ðelovica (Kraljevica Marka 1) kao i Vučina kuca na Savi (Karadordeva 61) u stilu secesije izvanredni su primeri tadašnje moderne arhitekture; savsko pristanište danas ima veliki rekreativni i turisticki potencijal, a prvi zapisi  o njemu potiču s pocetka XV veka u vreme vladavine despota Stefana Lazarevica.

Nemate pojma kako bih volela da se Savamala rekonstruiše i da se Beograd na tom delu jednom zauvek spusti na reku kao urbanistička  i ambijentalna celina.  Pod pojmom ambijentalna  celina  podrazumevam kulturno-istorijski ambijent, u kome je istorija vidljiva, gde je sve uredjeno  i u kome čovek, hodajuci ulicama, oseća deo svoje prošlosti. O baš bih volela da doživim da se taj deo grada pretvori u kulturno rekreativi deo; da se šetajući uz reku čuju zvuci jazz muzike iz malih jazz klubova, da se tu prodaju stare knjige iz antikvarnica, igraju predstave neformalnih pozorišnih trupa, da se tu otvaraju muzeji sećnja, muzike ili dugmadi....

Celom ovom urbanističkom delu grada potrebno je da se vrati stari ambijent, da se  zgrade, sagrađene još pocetkom XX veka, poprave;  mnoge od njih zahtevaju konzervaciju a stručni timovi  treba da rekonstruišu neke od  bitnih kulturno-istorijskih zgrada kojih više nema  kao npr  Ðumurkanu.  Nestambenim objektima trebalo bi dodeliti kulturnu namenu: recimo rekonstruisana Ðumurkana mogla bi biti pozorište, obnovljena zgrada Beogradske zadruge, koja je zatvorena za javnost i u kojoj je danas smešten Geozavod, mogla bi biti muzej, „Zlatna moruna“, koja je  “uspešno”   pretvorena u kladionicu, mogla bi biti galerija ili knjižara, kuca Luke Ðelovica alternativni kulturni centar, a uređeno pristanište veliki rekreacioni centar sa sportskim objektima, klizalištima… Taj deo trebalo bi da bude deo u kome su smeštene galerije, knjižare, antikvarnice, off pozorišta, bistoi, jazz klubovi…
Tada bi ceo kraj   predstavljalo ekonomski potencijal za razvoj turizma, ugostiteljstva, usluga... Korist od toga imali bi svi Beograđani, a naročito stanovnici Savamale jer bi u živeli u sređenom i u ekološki čistom kraju, na samoj vodi, što je privilegija svih velikih gradova. Tako bi  Savski amfiteatar  jednom zauvek postao uredeni gradski kompleks.

Pitam se, zašto nijedan kandidat za budučeg gradonačlinika nije pričao o ovome? Ono čega se bojim je da će neka nova gradska i republička  vlast bud zašto pokupovati ove sada ruinarane stare zgrade  na atraktivnim mestima  uz reku, a onda  tu napraviti  šoping molove i  ostale  trgovine automobilima……


Malo sam se raspitivala u Zavodu za zaštitu spomenika, tamo   nikada nije postojao tako opširan projekat koji bi zahvatio čitavu jednu  oblast kao  celinu, već je pažnja usmeravana  samo na pojedine zgrade i spomenike u okviru tog dela grada.  Savamala, takode, trenutno nije, a nije ni rabnije bila,  prioritet Zavoda. Zgrade koje su pod zaštitom propadaju prvenstveno zbog toga što su gradski i državni fondovi za kulturu veoma mali, a takođe i zato što su zakoni kojim je ova oblast regulisana zastareli i neusklađeni sa evropskim. Zakon o kulturnim dobrima koji je još uvek na snazi šiti samo materijalna dobra, što znači samo zgrade, a ne i ono što se u tim zgradama dešavalo !!!  Na  tu foru  je i kafana “Zlatna moruna” , prekoputa  pijace Zeli venac, na uglu Narodnog fronta i Kamneičke ulice, u kojoj se Mlada bosna satajala i odakle je Gavrilo krenuo u svoj poduhvat pretvorena u kladionicu. Pošto zgrada sama po sebi nije bila dovoljno arhitektonski atraktivna da bude materijalno dobro koje bi država zaštitila, ono šta se u njoj događalo nije predstavljao  dovoljno jak  razlog da kafana dobije status duhovnog dobra jer tako nešto u našim zakonima ni ne postoji!!!


U drugoj polovini XX veka, u kojoj se bitno menjao odnos prema arhitektonskom, posebno urbanom nasleđu,  prošireni su kriterijumi i rasponi zaštite i uspostavljena je nova metodologija očuvanja i preobražaja nepokretnih kulturnih dobara. Rad na revitalizaciji i integralnoj zaštiti kulturne baštine u smislu kako se on danas shvata u Evropi nije ostvarivan u našoj zemlji.  Potrebna je aktivnost samih građana koji ne znaju da sami moraju da se bore za svoje potrebe, potrebno je angažovanje i  stručne i  intelektualne javnosti da očuvanje okvih ambijantelbnih celina u gradu ne budu samo mrtvo slovo na papiru. .. Institucije koje se bave očuvanjem i zaštitom samo pojedinih spomenika kulture daleko su od razumevanja potrebe šireg kulturnog okruženja. Dok je za vreme socijalističkog uređenja vladala nebriga vlasti prema vrednostima  (ulicama, trgovima, fasadama) prethodnog režima zbog ideoloske netrpeljivosti, nakon ratova i uništenih vrednosti, današnjim  građanima  Beograda treba omogućiti da  budu ponosni na svoj grad, na njegovu istoriju,  na  arhitektonsko / istorijsko nasleđe koje je bilo i koje jeste deo nas i našeg identiteta. U ovom periodu tranzicije, u trenucima potrage za novim vrednostima moramo se  vratiti starim i autentičnim vredostima  u okviru koga  svakodnevno provodimo svoje dane, koji su oduvek tu, oko nas i  zaboravljeni. S obzirom da je veoma teško, skoro pa neodstižno dosegnuti razvoj naprednih zemalja Evrope  od koje smo odavno rastavljeni  a kojoj evo  opet kao  težimo, realizacija ovakvog  "Savamala plana"  doneo bi ponos i sećanje na vreme kada je Miloševa Savamala išla u korak se Evropom.

 

za  arhitekte DT i KJG
u koje polažem velike nade

 

AtačmentiKomentari (107)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

JJ Beba JJ Beba 15:54 29.06.2008

fotke

evo još fotki savmale

zgrada glavne pošte i železničke stanice
pogledajte poštu !!
kako lepo
JJ Beba JJ Beba 15:59 29.06.2008

Re: fotke


evo je pošta opet


a ovo je karađorđeva ulica

nekada najskuplje kuće u gradu
mariopan mariopan 16:09 29.06.2008

Re: fotke

Veruj mi divim se nekim zgradama, i iskrivim vrat svaki put kada dodjem u Bg,.. da ih vidim cele....a one pocrnele..oronule cipkaste lepotice...samo sto se ne sruse od prljavstine koja ih obasipa sa svih strana iz izduvnih gasova teretnjaka, kamioncina i svega sto seje onaj crni smog...jadne one. A tako su lepe da bi ih neko pozeleo u svom gradu. Ako se nesto ne ucini i mi cemo samo zaliti sto im nismo pomogli da opstanu. Ne zivim u BG vec dugo ali ga i dalje volim i pridruzujem se tvom apelu da se spase to lepo parce Beograda.
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:34 29.06.2008

Re: fotke

JJBeba
zgrada glavne pošte i železničke stanice
pogledajte poštu !!
kako lepo

Sta je bilo sa tom zgradom Glavne Poste? Na razglednici lepo izgleda. Sta se s njom dogodilo, jer ova danasnja Posta nije ni nalik na Postu sa slike. Da li je srusena pa na njenom mestu podignuta sadasnja Posta 6 (meni izgleda kao neobicno ruzno zdanje u kvazi soc-realistickom stilu, ako tu uopste ima bilo kakvog stila)?
JJ Beba JJ Beba 21:57 29.06.2008

Re: fotke

vladimir petrovic
JJBebazgrada glavne pošte i železničke stanicepogledajte poštu !!kako lepoSta je bilo sa tom zgradom Glavne Poste? Na razglednici lepo izgleda. Sta se s njom dogodilo, jer ova danasnja Posta nije ni nalik na Postu sa slike. Da li je srusena pa na njenom mestu podignuta sadasnja Posta 6 (meni izgleda kao neobicno ruzno zdanje u kvazi soc-realistickom stilu, ako tu uopste ima bilo kakvog stila)?

stara zgrada pošte je srušena u bombardovanju a na njenom mestu sagrađena nova u socrealističkom maniru

JJ Beba JJ Beba 01:12 30.06.2008

Re: fotke

Davie Davie 10:37 30.06.2008

Re: fotke

Mozda se razlog u neobnavljanju originalnog projekta poste po Momiru Korunovicu krije u tome sto je posle II svet.rata njegov predjasnji a znacajan rad za SPC bio veci minus u karijeri od plusa koji mu je donosila straucnost.
Davie Davie 10:40 30.06.2008

Re: fotkeSlika te iste poste na kraju II svetskog rata...
Davie Davie 08:09 02.07.2008

Re: fotke

a ovo je karađorđeva ulica


Opsss, JJBebo... koja Karadjordjeva, to je K.Mihajlova, Palata Zora...
KafaJeGotova KafaJeGotova 16:17 29.06.2008

...

Taj deo trebalo bi da bude deo u kome su smeštene galerije, knjižare, antikvarnice, off pozorišta, bistoi, jazz klubovi

vrh! vec mogu da zamislim kako bi to funkcionisalo :)))
ali ovi nasi samo o lovi razmisljaju. i tu treba gradjani i gradjanke da ulete, i to klizeci start.
odlican tekst, bebs! potvrdjujes moju teoriju da za arhitekturu treba mnogo vise od skole, autocad-a i 3dmax-a.
beograd je, kao i srbija, 'crna kutija' posle uzasnog pada 90tih i nju treba citati, a ne lepiti neke cirkone i trakice na nju da bi bila 'lepsa'.
JJ Beba JJ Beba 16:19 29.06.2008

Re: ...

KafaJeGotova
Taj deo trebalo bi da bude deo u kome su smeštene galerije, knjižare, antikvarnice, off pozorišta, bistoi, jazz klubovivrh! vec mogu da zamislim kako bi to funkcionisalo :)))ali ovi nasi samo o lovi razmisljaju. i tu treba gradjani i gradjanke da ulete, i to klizeci start. odlican tekst, bebs! potvrdjujes moju teoriju da za arhitekturu treba mnogo vise od skole, autocad-a i 3dmax-a. beograd je, kao i srbija, 'crna kutija' posle uzasnog pada 90tih i nju treba citati, a ne lepiti neke cirkone i trakice na nju da bi bila 'lepsa'.

KJG
zato sve nade polažem u vas
JJ Beba JJ Beba 16:23 29.06.2008

Re: ...

eee važna stvar, takođe
u karađorđevoj se nalaze i lagumi

koji se otvaraju jednom godišnje, čini mi se za dane svteke kuturne baštine
:(
KafaJeGotova KafaJeGotova 16:23 29.06.2008

Re: ...

to cemo zajedno ))
mi zaposljavamo politicare. malo mobinga nije na odmet :))
KafaJeGotova KafaJeGotova 16:26 29.06.2008

Re: ...

JJ Beba
eee važna stvar, takođe
u karađorđevoj se nalaze i lagumi

koji se otvaraju jednom godišnje, čini mi se za dane svteke kuturne baštine
:(

tamo postoji i neka endemska vrsta paukova. beli i skoro providni, kao ovi nasi politicari...
JJ Beba JJ Beba 16:29 29.06.2008

Re: ...

KafaJeGotova

JJ Bebaeee važna stvar, takođeu karađorđevoj se nalaze i lagumi koji se otvaraju jednom godišnje, čini mi se za dane svteke kuturne baštine :(tamo postoji i neka endemska vrsta paukova. beli i skoro providni, kao ovi nasi politicari...

aaa tu li se kriju?
zato jedva otvraju vrata
:)
mariopan mariopan 16:33 29.06.2008

Re: ...

Pridruzujem se mobingu...da im iscedimo na silu ako ne daju milom da se to uradi? Ideje su mi prelepe i kada zamislim kako to moze biti dodje mi da kampujem pred nekim ministarstvom dok im ne iscedim sve sto treba da se to uradi. Podrska.
JJ Beba JJ Beba 16:37 29.06.2008

Re: ...

KafaJeGotova
to cemo zajedno ))mi zaposljavamo politicare. malo mobinga nije na odmet :))

e obavezno

savamala je inače bila poznata i kao ulica crvenih fenjera
Čuveni kupleraji između dva rata bili su "Bela lađa" i "Brodarska kasina". Od Sarajevske, u narodu poznate kao "ulica od kurava", do Gavrila Principa, nicale su mehane, a Manakova kuća bila je utočište kurtizana. Za bogatu gospodu, specijalno iz Pešte i Beča, stizale su elegantne dame, a za Lepu Julču uvek se davao dukat više.
i danas je ovo područje puno uličnih radnica
transferzala - gepratova, gavrila principa, karađorđeva, do ispod mosta još uvek funkcioniše
sentinel26 sentinel26 17:36 29.06.2008

Re: ...

JJ Beba
KafaJeGotova
to cemo zajedno ))mi zaposljavamo politicare. malo mobinga nije na odmet :))
e obavezno
savamala je inače bila poznata i kao ulica crvenih fenjera.
Čuveni kupleraji između dva rata bili su "Bela lađa" i "Brodarska kasina". Od Sarajevske, u narodu poznate kao "ulica od kurava", do Gavrila Principa, nicale su mehane, a Manakova kuća bila je utočište kurtizana. Za bogatu gospodu, specijalno iz Pešte i Beča, stizale su elegantne dame, a za Lepu Julču uvek se davao dukat više.
i danas je ovo područje puno uličnih radnica
transferzala - gepratova, gavrila principa, karađorđeva, do ispod mosta još uvek funkcioniše

Čini mi se da je ta transverzala malo dislocirana na neke druge opštine, Zvezdara i sl.(fenjeri kod Cvetkove pijace i dr. lokacije).

Nijesam siguran ali mislim da ste u tekstu (na više mjesta) pogrešno otkucali riječ "djumurkana".

Pravilno je: - Djumrukana - ( Carina ) .
Original na turskom jeziku glasi: - Gümrük

Čestitam za tekst, sjajno napisano i pokreće asocijacije.
Možda griješim ali mi se čini da je svaka vlast u Beogradu (Srbiji) uvijek nastojala da prvo uništi tragove one prethodne ne mareći za cijenu ni za mišljenje potomaka.
Obrenovići su stvorili Srbima državu, a kada su njima i Karadjordjevićima porasli apetiti, zaboravili su na one koji su im to omogućili ili sam ja možda u zabludi.

Poz.


JJ Beba JJ Beba 20:47 29.06.2008

Re: ...lagumi

lagumi su početkom XX veka, pojavom parobroda i korišćenjem transporta rekom, prokopani radi lakšeg transporta i skladištenja trgovačke robe iz grada do Savskog pristaništa.
mislim da ovi lagumi treba da se zaštte u celini kao istorijsko i kulturno dobro Beograda, kako ne bi bili prepušteni sudbini zakupa, uništenju volji nekog miškovića, ili beka...komercijalna eksploatacija laguma je svakako svakako poželjna, ali u sklopu stručno planirane rekonstrukcije čitave ambijelntalne celine.
Lagumi bi trebalo da postanu turistička atrakcija.

angie angie 20:54 29.06.2008

Re: ...lagumi

Lagumi bi trebalo da postanu turistička atrakcija.


Pa na tome i treba da se radi, ne samo za lagume,...evo ovde u Smorontu, koji ima samo 170 godina i kopija je svega po malo, oni napravili kao da je sve to izuzatno i grad je turistichki centar- nemampojma zashto- kada je i indijansko selo veshtachko npr- al turisti dolaze i uredno placaju skupe karte za ulazak ovamo onamo.

BGD bi u tom smislu mogao da se skocka ko bombona, pa dobra prezentacija- pa da krene da inkasira.
JJ Beba JJ Beba 21:11 29.06.2008

Re: ...lagumi

BGD bi u tom smislu mogao da se skocka ko bombona, pa dobra prezentacija- pa da krene da inkasira.

pa naravno da bi mogao da skocka ko bombona
ko 100 grama kiki bombona
vidi samo ovaj deo dokova, kuda prolazi biciklistička staza, koju je otvorio pokojni premijer đinđić i koja je sada izlokana, puna rupa i koju nema ko da popravi

tu bi mogli da se urede mali lokalćići, kafei, antikvarnice, jazz klubovi.
doduše ima nekih pokušaja, al to je sve nelegalno tako da ljudi moraju da podmićiju likove u opštinama...


ovo su oni delovi od tunela
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:40 29.06.2008

Re: ...

JJBeba
i danas je ovo područje puno uličnih radnica

ULICNIH RADNICA? Vi ih tako zovete? Gde je tu naglasak - na prvoj ili drugoj reci?
mariopan mariopan 22:13 29.06.2008

Re: ...

vladimir petrovic
JJBeba
i danas je ovo područje puno uličnih radnica

ULICNIH RADNICA? Vi ih tako zovete? Gde je tu naglasak - na prvoj ili drugoj reci?

Ha ha ha ha bas ste me nasmejali Vladimire...ako ne znate onda prosetajte do tog dela grada pa ih licno pitajte kako bi izvolele da se zovu...one ce tacno znati gde dolazi naglasak.
JJ Beba JJ Beba 22:15 29.06.2008

Re: ...

vladimir petrovic
JJBebai danas je ovo područje puno uličnih radnicaULICNIH RADNICA? Vi ih tako zovete? Gde je tu naglasak - na prvoj ili drugoj reci?

naglasak je mnogo niže

:)
Jelena Pavlović Jelena Pavlović 13:34 30.06.2008

POHVALA ZA OVAJ TEKST!

JJ Beba
KafaJeGotova
to cemo zajedno ))mi zaposljavamo politicare. malo mobinga nije na odmet :))Nemate pojma kako bih volela da se Savamala rekonstruiše i da se Beograd na tom delu jednom zauvek spusti na reku kao urbanistička i ambijentalna celina. Pod pojmom ambijentalna celina podrazumevam kulturno-istorijski ambijent, u kome je istorija vidljiva, gde je sve uredjeno i u kome čovek, hodajuci ulicama, oseća deo svoje prošlosti. O baš bih volela da doživim da se taj deo grada pretvori u kulturno rekreativi deo; da se šetajući uz reku čuju zvuci jazz muzike iz malih jazz klubova, da se tu prodaju stare knjige iz antikvarnica, igraju predstave neformalnih pozorišnih trupa, da se tu otvaraju muzeji sećnja, muzike ili dugmadi....

Ovo bi bilo divno jer je Beograd grad koji lezi na dve reke, a jos uvek nema dobar prilaz ni jednoj od njih. Sa sestog sprata zgrade u Milesevskoj vidi se Dunav, a kada poomislis da do tog istog Dunava sidjes, treba ti citava strategija. Posto zivim u jednom "istorijskom" gradu u Americi, vidim da se stvari resavaju, zgrade cuvaju, spomenici rekonstruisu.....iskljucivo zahvaljujuci grupama pojedinaca, prvo onih sa parama, a kasnije pridruzivanjem kroz potpise, apele i ostale formalnosti, ostalog dela populacije. Zato, ova ideja da se gradjani udruze i da oforme nekakvo telo, ja ne znam sta i kako bi to bilo, ali, evo, cak i odavde gde sam, vrlo rado bih se pridruzila jednoj takvoj, konkretnoj akciji za ocuvanje Beograda. Kao pojedinac, svako od nas moze "na malo" kroz pisanje i pricu da utice na promenu, ali organizovano bi, cini mi se, moglo bar nesto da se pokrene. Dok mi je otac bio ziv, on je sa svoje strane dosta govorio i pokusavao za kraj u kome je ziveo, ali to je sve sada otislo u nepoznate i nevidljive ruke tako da se kraj vise ne prepoznaje. Ja nisam znala gde sam u Nebojsinoj ulici od kanjona zgrada koje su izgradjene na mestima lepih starih kuca ciji vlasnici nisu imali mogucnost da ih odrzavaju, nego su za svoje placeve i kuce dobijali pare, tj. po dva skucena stancica sa otvorima za prozore koji su kao puskarnice, na sta vecina zgrada sada lici, ukoliko nuisu u vlasnistu bivsih fudbalera i tajkuna.
JJ Beba JJ Beba 14:01 30.06.2008

Re: POHVALA ZA OVAJ TEKST!

Dok mi je otac bio ziv, on je sa svoje strane dosta govorio i pokusavao za kraj u kome je ziveo, ali to je sve sada otislo u nepoznate i nevidljive ruke tako da se kraj vise ne prepoznaje.

jelena, znam da postoji neko udruženje građana koji ima za cilj očuvanje Čubure. ne znam dokle su oni na Vračaru doši... ja bih organizovala udruženje za očuvanje uspomena na tvog oca :)))
mada ga ja u srcu nosim, samo tako.

Inače i ja mislim da je važno da građani sami "guraju" političare, ali problem sa svima, sa građanima, je što smo ubiveni u pojam, što smo učmali, zavaljenu u ovu žabokrečinu u koju nas gura vlast, bezidejno pokušavajajući samo nekako da proguramo dan. naši građani i ne znaju da sami treba nešto da urade za sebe , jer političari sigurno neće.
Vizija je svakako potrebna ovom gradu... i motka da poteramo ove debelguze političare da počnu da razmišljaju malo za dobrobit građana i beograda
ljbt
kuki kuki 15:51 30.06.2008

Re: ...lagumi

JJ Beba
vidi samo ovaj deo dokova, kuda prolazi biciklistička staza, koju je otvorio pokojni premijer đinđić i koja je sada izlokana, puna rupa i koju nema ko da popravi

Nedavno sam video jedan vrlo lep plan za dokove. Ubih se trazeci ga po Netu (da ga vidite) ali bez uspeha.
Je li Ivana (the searchmaster) negde u okolini?
trickshot trickshot 17:00 30.06.2008

Re: POHVALA ZA OVAJ TEKST!

nisam trenutno u Beogradu ali kao da sam tamo posle ovog vaseg teksta.
problem je sto vise od pola Beogradjana nema gradjansku svest.

pozdrav.
JJ Beba JJ Beba 17:16 30.06.2008

Re: POHVALA ZA OVAJ TEKST!

trickshot
nisam trenutno u Beogradu ali kao da sam tamo posle ovog vaseg teksta.problem je sto vise od pola Beogradjana nema gradjansku svest.pozdrav.

građanska svest?
ubiveno baticeevo ti jedna fotka karađorđeve ukice s pogledom ka crkvi
obrati pažnju na kamiončinu koja fura.
tranzit teških kamiona kroz centar i kroz najstariji smisleno urbanizovan deo beograda.
tako se komunistička vlast odnosila prema " buržujskom" beogradu, a ovi nastavili i danas.
zabole njih, oni preferirajau dedinje
DeTail DeTail 16:45 29.06.2008

ambijent

je nešto što o čemu ni univerzittski profesori najčešće pojma nemaju. Sem da ne prokišnjavaju i ne preturaju se kuće malo čega ćeš naću u savrmenmom beogradu. A prostoru o kome pričaš i u kome život već uveliko postoji samo je ugušen i prašnjav, nisu prevideli ni "stručnjaci".
tj. pre nekih godinu dana je ponuđen detaljni urbanistički plan za deo karađorđeve od brankovog mosta do kalemegdana (underground-a :) u okviru plana za kosančićev venac. ono što je predviđeno je jezivo, a kako nikad ne ispadne kako je planirano, kontam da će biti još jezivije.
karađorđeva od under-a do mosta će, kažu, biti:
poslovanje i hotelčina do velikih stepenica
na mestu mazdinog salona se predviđa javna upotreba i objekti gradskog centra, što može da bude šta god hoćes..sve do sledećih tepenica ka kosančićevom vencu.
posle toga, sve do mosta ide stanovanje sa poslovanjem, znači poslovanje

za lagume su predviđene nebeske rupe u koje je samo moguće teleportovati se

ps. plan je kako vidim zvanično počeo da se primenjuje pre neki dan, rušenjem kuće u pariskoj 5 koja izlazi na karađorđevu.
JJ Beba JJ Beba 16:50 29.06.2008

Re: ambijent

DeTail
je nešto što o čemu ni univerzittski profesori najčešće pojma nemaju. Sem da ne prokišnjavaju i ne preturaju se kuće malo čega ćeš naću u savrmenmom beogradu. A prostoru o kome pričaš i u kome život već uveliko postoji samo je ugušen i prašnjav, nisu prevideli ni "stručnjaci".tj. pre nekih godinu dana je ponuđen detaljni urbanistički plan za deo karađorđeve od brankovog mosta do kalemegdana (underground-a :) u okviru plana za kosančićev venac. ono što je predviđeno je jezivo, a kako nikad ne ispadne kako je planirano, kontam da će biti još jezivije. karađorđeva od under-a do mosta će, kažu, biti:poslovanje i hotelčina do velikih stepenicana mestu mazdinog salona se predviđa javna upotreba i objekti gradskog centra, što može da bude šta god hoćes..sve do sledećih tepenica ka kosančićevom vencu.posle toga, sve do mosta ide stanovanje sa poslovanjem, znači poslovanjeza lagume su predviđene nebeske rupe u koje je samo moguće teleportovati seps. plan je kako vidim zvanično počeo da se primenjuje pre neki dan, rušenjem kuće u pariskoj 5 koja izlazi na karađorđevu.


#"#$%%&/&%&(!!
@@###%^&^&
fuck them all

znala sam
mora da su već sve pokupovali

a el bila neka javna rasprava o tom urbanističkom planu?
DeTail DeTail 17:17 29.06.2008

Re: ambijent

ne znam dal' je bila rasprava.
javne rasprave o urbanističim rešenjima su tragične. Uglavnom učesnici pričaju o ličnim problemima, komunalno-birokratskim...
angie angie 16:49 29.06.2008

Apsolutno podrazavam!

Dodushe, svremena na vreme neko pomene tu rekonstrukciju fasada-nekih najlepshih u Beogradu, izmeshtanje saobracaja i spushtanje na reke- ja do sada chula vishe puta tu prichu u nekim slichnim varijacijama, sve sa shetalishtem i galerijama, peshachkom zonom. Jednom bilo, evo sa'ce da pochnu radovi, a sada vishe izgleda da nekome tako odgovara, jer ni jedan domacin ne bi zanemario najbolji deo i josh bolje mogucnosti.

Zashto niko nije pomenuo od kandidata-pa ....

Moj Beograd pati,
Savamalu vrati!
JJ Beba JJ Beba 16:52 29.06.2008

Re: Apsolutno podrazavam!

Moj Beograd pati,
Savamalu vrati!

ng ovaj slogan na flajere
)
spremaj spot
Zeks Zeks 17:19 29.06.2008

Lepota zgrada,blizina reke...

luka i dobre veze...mislim da je pruga unistila sve...ne ona kao takva vec neki nas opsti nemar koji se narocito ogleda u zapustenosti zeleznice i svega sto je okruzuje...Zeleznicka stanica bila je premija u XIX veku,a katastrofa krajem XX i pocetkom XXI za nasu Savamalu...
Doctor Wu Doctor Wu 17:19 29.06.2008

To o "ambijentalnoj

celini" nema šaje da zaživi u Beogradu. Zašto? Pa, jednostavno jer Srbija/Beograd jednostavno nema dovoljno arhitekata koji imaju neku viziju, koji znaju šta hoće da urade sa nekim prostorom, koji znaju šta je konverzija, koji umeju da poštuju materijal, koji umeju da "misle" i "dišu" kroz konstrukciju, koji poštuju prostor, svetlo i, što kažeš ti, ambijent. Ko su srpski Normani Fosteri, Zahe Hadid, Richardi Rodgersi, Frankovi Gehryji? I nije to slučaj samo sa Savamalom nego i sa Dorćolom, i sa Gardošem. Prosto je tragično koliko Shad Thamesova i St Katherine dokova Beograd ima i kako niko nije sposoban da pokrene nešto.

Pogledaj samo šta su naše arhitekte uradile od potpuno čistog prostora na Novom Beogradu- imali su sve pare na svetu, državnu podršku i šta je rezultat? Ali, šta drugo i očekivati od struke kojoj je decenijama kao mera vrednosti promovisan radove komunističkog protomajstora, Bogdana Bogdanovića.

Po meni, problem uopšte nije u političkoj volji. Ako para nema grad ili država, imaće neki privatnik (Mišković, ili ko već) ili neki investicioni ili hedž fond. Glavni problem je nedostatak ideja, a to nijedan investitor ne može da reši.
DeTail DeTail 17:27 29.06.2008

Re: To o "ambijentalnoj

Doctor Wu
celini" nema šaje da zaživi u Beogradu. Zašto? Pa, jednostavno jer Srbija/Beograd jednostavno nema dovoljno arhitekata koji imaju neku viziju, koji znaju šta hoće da urade sa nekim prostorom, koji znaju šta je konverzija, koji umeju da poštuju materijal, koji umeju da "misle" i "dišu" kroz konstrukciju, koji poštuju prostor, svetlo i, što kažeš ti, ambijent. Ko su srpski Normani Fosteri, Zahe Hadid, Richardi Rodgersi, Frankovi Gehryji? I nije to slučaj samo sa Savamalom nego i sa Dorćolom, i sa Gardošem. Prosto je tragično koliko Shad Thamesova i St Katherine dokova Beograd ima i kako niko nije sposoban da pokrene nešto.

Pogledaj samo šta su naše arhitekte uradile od potpuno čistog prostora na Novom Beogradu- imali su sve pare na svetu, državnu podršku i šta je rezultat? Ali, šta drugo i očekivati od struke kojoj je decenijama kao mera vrednosti promovisan radove komunističkog protomajstora, Bogdana Bogdanovića.

Po meni, problem uopšte nije u političkoj volji. Ako para nema grad ili država, imaće neki privatnik (Mišković, ili ko već) ili neki investicioni ili hedž fond. Glavni problem je nedostatak ideja, a to nijedan investitor ne može da reši.ovo je krajnje naivno gledanje
problem je pre svega politički, znači društveni, kulturni..
pa tek onda strukovni, koji je slažem se veliki, ali nikako nije na prvom mestu
Doctor Wu Doctor Wu 17:38 29.06.2008

Re: To o "ambijentalnoj

ovo je krajnje naivno gledanje
problem je pre svega politički, znači društveni, kulturni..

Moguće. Španija, Engleska, USofA (sa svim svojim kulturnim, društvenim i kulturnim razlikama), Maroko, Portugal, Italija, Grčka, Norveška i UAE imaju potpuno drugačije političke i društvene sisteme, o razlikama u kulturi i da ne govorim, pa opet nekako dolaze do lepih trgova, waterfrontova, trgova, gradskih celina.

Izgleda da se jedino u Srbiji ova pitanja moraju rešavati komitetski, odlukama ove ili one politička grupacije.
JJ Beba JJ Beba 17:51 29.06.2008

Re: To o "ambijentalnoj

Doctor Wu
celini" nema šaje da zaživi u Beogradu. Zašto? Pa, jednostavno jer Srbija/Beograd jednostavno nema dovoljno arhitekata koji imaju neku viziju, koji znaju šta hoće da urade sa nekim prostorom, koji znaju šta je konverzija, koji umeju da poštuju materijal, koji umeju da "misle" i "dišu" kroz konstrukciju, koji poštuju prostor, svetlo i, što kažeš ti, ambijent. Ko su srpski Normani Fosteri, Zahe Hadid, Richardi Rodgersi, Frankovi Gehryji? I nije to slučaj samo sa Savamalom nego i sa Dorćolom, i sa Gardošem. Prosto je tragično koliko Shad Thamesova i St Katherine dokova Beograd ima i kako niko nije sposoban da pokrene nešto.Pogledaj samo šta su naše arhitekte uradile od potpuno čistog prostora na Novom Beogradu- imali su sve pare na svetu, državnu podršku i šta je rezultat? Ali, šta drugo i očekivati od struke kojoj je decenijama kao mera vrednosti promovisan radove komunističkog protomajstora, Bogdana Bogdanovića.Po meni, problem uopšte nije u političkoj volji. Ako para nema grad ili država, imaće neki privatnik (Mišković, ili ko već) ili neki investicioni ili hedž fond. Glavni problem je nedostatak ideja, a to nijedan investitor ne može da reši.

nije tako dottore
Budim je tako revitalovizan, kao ambijentalana celina uz pomoć fondova UNESCOa, i delovi Pariza, kojem je vraćen autentičan izgeld. Ali za to je postojala politička volja i vzija.
Ovde upravo hoće da urade to što ti predlažeš - privatno, Mišković, beko ili vučić, svejedno. Hoće da prodaju budzašto izlokane kuće u malim uličicama uz pristanište, stare magacije u pristaništu, i ostalo zemljiše uz reku pa da grade šoping molove, loptama da vade kintu samo zato što su bili na msetima na kojima se odlučuje o nameni tog prostora.
Velimir Ilić je samo o tome trubio a bogami i Vučić je pričao o prodaju zemljišta uz Savu.
Vizija, dottore, to je ono što je potrebno Beogradu.
I građanska inicijativa, da se pokrene ovo učmalo stanovništvo koga ubijaju stupidnim izborima i prežvakanim temama o spasu kosova.
Očuvanje starih, urbanih ambijentalnih celina kao što su Čubura ili Svamala su potreba građana koji tu žive.
Ekonomske poterbe stanovnika koji žive i koji su vlasnici stanova i lokala u savamali su da se grad očisti od tranzinog saobraćaja, da se sklone želiznička i autobuska stanica, (zfrada stare stanice da se pretvori u nešto dugo) da se rekonstruiše stara Savamala, da se celom tom delu uz reku da turistočko / rekreativi / istorijhski značaj, da lokali mogu imati samo namenu za rad u kuturi, turizmu i usligama...pa da vidiš kad cena zemljišta poraste... zašto da valsanici svojih kuća i stanova ne budu i vlasnici budućih muzeja, galerija, malih pozirišta.
vizija, to je ono što je potrebno beogradu
i pošteni ljudi, nikako političari
Doctor Wu Doctor Wu 18:09 29.06.2008

Gledaj, bb,

ne znam kako se stvari rade u Srbiji, ali development svugde u svetu radi privatna inicijativa, koja zemlju dobija na javnoj licitaciji i koja od lokalnih vlasti dobija planning permission. Ako se naleti na neki arheološki site, onda u priču mogu da uđu neke državne instance.

Znači, privatni developer (koji ne mora biti pojedinac) unajmljuje arhitektu kome kaže: Ja hoću to i to, a arhitekta te želje uz constrainte koji proizilaze iz planning permission (koji propisuje stvari tipa fasada, visine zgrada, opšte namene prostora, rezidencijalni vs retail vs office space) prevodi u crteže i specifikacije. Ako se developeru isplati da na super lokaciji pravi konfekciju koju će prodati bud zašto, onda se tu ne može bog zna šta uraditi, mada bih ja bio vrlo zabrinut za duševno zdravlje nekog ko je spreman da da 5 ili 6 miilona evra za plac, još 5 ili 6 miliona za gradnju i da onda sve to proda za 10 ili 11 miliona evra.

Ta privatna inicijativa ti stoji iza svih developmenta u Londonu (Shad Thames, St Katherine Docks, Chelsea Harbour, Cannary Wharf), tako se renovirao Jimbo ili Dumbo, kako li se već zove u Brooklynu, ne vidim zašto to ne bi moglo i kod nas.
JJ Beba JJ Beba 00:43 30.06.2008

Re: To o "ambijentalnoj

Davie Davie 10:01 30.06.2008

Re: To o "ambijentalnoj

ovo je krajnje naivno gledanje
problem je pre svega politički, znači društveni, kulturni..
pa tek onda strukovni, koji je slažem se veliki, ali nikako nije na prvom mestu


Glavni arhitekta grada Beograda (inace bloger koji je volsebno nestao) je svojevremeno, pa i na ovom blogu, promovisao ideju da je Usce nedovoljno iskoriscen deo grada i da bi stoga gradski park trebalo "oplemeniti" izgradnjom drugih sadrzaja, zgradom opere, zabavnim i ugostiteljskim sadrzajima... i da ne bude zabune da li je to ozbiljna ili zezatorska izjava zadnje dve godine Grad je izdao 6-7 dozvola za vezivanje novih splavova na potezu hot.Jugoslavija-Usce u delu obale gde ih nikada nije bilo. I u skladu sa tim novopeceni vlasnici objekata u zoni parka dobise i dozvolu za privatizovanje pesackih staza i postavljanje rampi na iste. Eto, takav urbanista je glavni (i najzaposleniji) arhitekta Beograda...
MilutinM MilutinM 10:33 30.06.2008

Re: To o "ambijentalnoj

Glavni arhitekta grada Beograda (inace bloger koji je volsebno nestao) je svojevremeno, pa i na ovom blogu, promovisao ideju da je Usce nedovoljno iskoriscen deo grada i da bi stoga gradski park trebalo "oplemeniti" izgradnjom drugih sadrzaja, zgradom opere, zabavnim i ugostiteljskim sadrzajima... i da ne bude zabune da li je to ozbiljna ili zezatorska izjava zadnje dve godine Grad je izdao 6-7 dozvola za vezivanje novih splavova na potezu hot.Jugoslavija-Usce u delu obale gde ih nikada nije bilo. I u skladu sa tim novopeceni vlasnici objekata u zoni parka dobise i dozvolu za privatizovanje pesackih staza i postavljanje rampi na iste. Eto, takav urbanista je glavni (i najzaposleniji) arhitekta Beograda...

Nekako mi je odavao utisak razboritog čoveka. Medjutim, kad ga videh pre koji dan kako se gica i folira govoreći na otvaranju izložbe arhitekture, učini me se da je pozer. A sad kad vidim ovu novost o nivim splavovima, izgleda mi da je shvatio koliko pogodnosti nosi ova funskcija
JJ Beba JJ Beba 12:09 30.06.2008

Re: To o "ambijentalnoj

MilutinM
Glavni arhitekta grada Beograda (inace bloger koji je volsebno nestao) je svojevremeno, pa i na ovom blogu, promovisao ideju da je Usce nedovoljno iskoriscen deo grada i da bi stoga gradski park trebalo "oplemeniti" izgradnjom drugih sadrzaja, zgradom opere, zabavnim i ugostiteljskim sadrzajima... i da ne bude zabune da li je to ozbiljna ili zezatorska izjava zadnje dve godine Grad je izdao 6-7 dozvola za vezivanje novih splavova na potezu hot.Jugoslavija-Usce u delu obale gde ih nikada nije bilo. I u skladu sa tim novopeceni vlasnici objekata u zoni parka dobise i dozvolu za privatizovanje pesackih staza i postavljanje rampi na iste. Eto, takav urbanista je glavni (i najzaposleniji) arhitekta Beograda...Nekako mi je odavao utisak razboritog čoveka. Medjutim, kad ga videh pre koji dan kako se gica i folira govoreći na otvaranju izložbe arhitekture, učini me se da je pozer. A sad kad vidim ovu novost o nivim splavovima, izgleda mi da je shvatio koliko pogodnosti nosi ova funskcija

kakav bre gradski arhitekta.
nije ništa uradio, sem što je milion puta asfaltirao jedne te iste ulice.
njegove firme, naravno
od takvih gradskih arhitekata građani i grad nemaju nikakve koristi
zabole njega za Savamalu
d j o l e d j o l e 17:27 29.06.2008

...

Pored tih divnih zgrada najlepšom ulicom Beograda, Karađorđevom, odvija se glavni teški tranzitni saobraćaj; decenijama ovuda jurcaju kamiončine, teški teretnjaci; baš tu je smeštena glavna autobuska i malo pored glavna železnička stanica . Količina buke ,izduvnih gasova, nemar i prljavština na sve strane, pedstavljaju ogroman ekološki problem za stanovnike ovog dela grada i u nekoj normalnoj državi odavno bi neko nešto preduzeo da zaštiti život građana i spomenike materijalne kulture.


Zamislite kako je Karadjordjeva ulica izgledala pre II sv. rata i pre bombardovanja, u kojima je tesko stradala verovatno zbog blizine zeleznicke stanice ... Znam neke koji su se rodili u Karadjordjevoj i cija je familija vise generacija tu zivela ... pricali su im da je Karadjordjeva bila jedna od najlepsih ulica u Beogradu, u kojoj je u bombardovanjima sruseno gotovo 70% predratnih zgrada (sve su malte ne bile otprilike kao onaj deo oko hotela Bristol ... zamislite tako celu ulicu). Jos od onda su ostali redovi prirucno sklepanih prizemnih kuca na cijim mestima su ranije bile reprezentativne zgrade ... trgovine, banke i hoteli.

Inace, dole kada prodje tramvaj padaju lusteri i ispadaju prozori :)
skyspoter skyspoter 17:41 29.06.2008

trenutno je

krstarenje rekama veoma atraktivno ( i skupo) ali mnogo agencije izbegavaju da promovisu beograd, kao mesto prenocista bas zbog pristanista. ljudi se uplase kada se probude i ugledaju ruglo od zgrada u karadjordjevoj. da ne pricam o buci koja verovatno trese i stolove po brodovima.


Unfuckable Unfuckable 17:50 29.06.2008

Sjajno i detaljno

napisano, kao i uvek, JJ

Meni taj deo Bg-a - kada bi se sredio, naravno - najviše liči na neku mali Amsterdam, akomerazumeš .....
baš kao što si napisala :
trebalo bi da bude deo u kome su smeštene galerije, knjižare, antikvarnice, off pozorišta, bistoi, jazz klubovi…
JJ Beba JJ Beba 18:11 29.06.2008

Re: Sjajno i detaljno

Unfuckable
napisano, kao i uvek, JJMeni taj deo Bg-a - kada bi se sredio, naravno - najviše liči na neku mali Amsterdam, akomerazumeš .....baš kao što si napisala :
trebalo bi da bude deo u kome su smeštene galerije, knjižare, antikvarnice, off pozorišta, bistoi, jazz klubovi…


pogledaj, zamisli ovde jazz klubove, galerije....

ma anfak, to je fenomelan deo beograda, uz reku, most, padina kosančićevog venca,velike i male stepenice, vamo kališ, tamo nebojšina kula.....
da vidiš tek dvorišta, stare , autentinčne zgrade.

Mnogi naši pisci su smeštali radnje svojih romana tu, u Savamalu - Pavić, Velikić, Petrović...
Niko od njih da se založi da se Savamala revitalizuje kao ambijentalna celina, pa da bude svteska ko u vreme kneza Miloša
Žika Pavlović je svoje filmove snimao tu u dvorištima savamale, u Brodarskoj kasini, na dokovima, a u njima u mornarskoj majci glumio je Ljuba Popović, koji je imao atelje u onoj zgradi na ćošku karađorđeve i ekonomskog faulteta

ovde
JJ Beba JJ Beba 00:51 30.06.2008

Re: Sjajno i detaljno

angie angie 18:25 29.06.2008

shoping molivi su ...nje!

Sve shto nema O2 u prirodnoj varijanti i bez prirodnog svetla je nehumano- udjesh u konstrukciju, sve ogromno, a tabe uhvati kalustofobija, jer ne mozesh da dishesh.

Pri tome Bgd- je kasaba i normalnija je verzija kao shto je Chumic, pa ti cirkulishesh medju radnjicama- ali korz sokache:)))

Savamala ima sve predispozicije da se skocka u sjajan ambijent- sve tu moze da stane po meri, ali tachno- prvo politichka volja & vizija. Pa sve u kaskadama sidji do reke!:)))

Galerije i klubovi, jazz ili shta god- vec postoje prostori, samo da se sve poveze- i obavezne zelene povrshine.

Sve shto treba da se povze , neki Hundertvasr fazon:)))

E sad cu samo da se nerviram, jer cemo, kao i obichno ovde da kakimo- a posle ce samo mishko da se organizuje.

JJ Beba JJ Beba 18:40 29.06.2008

Re: shoping molivi su ...nje!

E sad cu samo da se nerviram, jer cemo, kao i obichno ovde da kakimo- a posle ce samo mishko da se organizuje.

pa valjda taj grdaski arhitekta mož nešto da uradi, da pokrene promenu zakona o zaštiti spomenika kulture i celih ambijentalnih celina, da pokrene njihovo usklađivanje sa evropskim zakonima...da organizuje okrugle stolove, panel diskuije, da pokrene građanstvo, stručnu javnost...
posle II svetskog rata iz ideoloških razloga komunistička avangarda je namerno kroz beograd klasnog neprijatelja pored divnih kuća i savšenih, kitnjastih fasada pustila teške kaminone i cistrne da drndaju i izlokavaju ulice i fasade, a zatim su namerno pustili da se te genijalne fasade oljušte, da kuće propadnu, i da oni ništa za njih ne učine kako bi ih osčuvali, samo da klasnom neprijatelju crkne krava
sada, tajkuni puštaju da sve to propadne kako bi što jeftine pokupovali sve to i dokoplai se najboljih lokacija u gradu.
a mi građani umesto da se udružujemo, da kroz građanske inicijative i udruženja pritiskamo vlast, što nam je i obaveza, davimo se koskama od kosova koje nam ti isti tajkuni i partije bacaju, dok kupuju zemljišta uz reku
angie angie 18:48 29.06.2008

Re: shoping molivi su ...nje!

koji bre gradjani JJ, da daju inicijativu, to shto mahom sheta Beogradom je zadovoljno shto je blato zamenilo asfaltom, to su glasachi koji glasaju ovako, jer im je blisko, kao i mogucnost da kroz muvanje dodju de neke mrvice, jer za drugo nemaju argumentaciju,..koga bre briga za eklektiku, klasicizam,...galerije, jazz, spomenike kulture, tradiciju,..nego daj da i ja neshto ispod zita sprchim za sebe- i onako nije moje.
JJ Beba JJ Beba 19:05 29.06.2008

Re: shoping molivi su ...nje!

angie
koji bre gradjani JJ, da daju inicijativu, to shto mahom sheta Beogradom je zadovoljno shto je blato zamenilo asfaltom, to su glasachi koji glasaju ovako, jer im je blisko, kao i mogucnost da kroz muvanje dodju de neke mrvice, jer za drugo nemaju argumentaciju,..koga bre briga za eklektiku, klasicizam,...galerije, jazz, spomenike kulture, tradiciju,..nego daj da i ja neshto ispod zita sprchim za sebe- i onako nije moje.


evo ti deo poznat kao mali pijac u karađorđevoj
dovoljno se raspada da ga za dž možeš dobiti
jedino moraš pre toga da nokautiraš velju selju , ili vučića ili miškovića ili ko zna koga
angie angie 19:13 29.06.2008

Re: shoping molivi su ...nje!

jbte- pa Rumuni pod chaushkom sachuvali sve- samo neko da uleti kintu za renoviranje- bice novi Prag i to ne samo Bukuresht.

A mi najgora stoka ispali- najvishe ovi obrazovani i shto se razumeju, a grebare samo neshto za sebe- TO su najveci krivci. Ljudi koji sede u institucijama koji treba time da se bave!
Spiridon Spiridon 22:04 29.06.2008

Re: shoping molivi su ...nje!

Savamala ima sve predispozicije da se skocka u sjajan ambijent- sve tu moze da stane po meri, ali tachno- prvo politichka volja & vizija. Pa sve u kaskadama sidji do reke!:)))


potpuno se slazem sa endzikom
JJ Beba JJ Beba 00:32 30.06.2008

Re: shoping molivi su ...nje!

Spiridon
Savamala ima sve predispozicije da se skocka u sjajan ambijent- sve tu moze da stane po meri, ali tachno- prvo politichka volja & vizija. Pa sve u kaskadama sidji do reke!:)))potpuno se slazem sa endzikom

u kaskadama reke need your love so bad
pnbb pnbb 18:32 30.06.2008

Re: shoping molivi su ...nje!

Rumuni pod chaushkom sachuvali sve- samo neko da uleti kintu za renoviranje- bice novi Prag i to ne samo Bukuresht

mislim da je malo nerealno uporedjivati prag pestu i bukurest sa beogradom

nemojmo preterivati

kad bi se doteralo samo u okviru mogucnosti blio bi puna kapa
MilutinM MilutinM 18:59 30.06.2008

Re: shoping molivi su ...nje!

mislim da je malo nerealno uporedjivati prag pestu i bukurest sa beogradom
nemojmo preterivati
kad bi se doteralo samo u okviru mogucnosti blio bi puna kapa

Pnbb, ne znam šta si ovim hteo da kažeš, ali Budimpešta pogovoto, a takodje i Bukurešt imaju cele blokove sjajnih zgrada koje su ili očuvane ili se polako obnavljaju. Bukurešt jedino nema reku, i tu smo u prednosti. Mada, kako izlazimo na ove dve naše, džaba nam.


angie angie 19:12 30.06.2008

Re: shoping molivi su ...nje!

mislim da je malo nerealno uporedjivati prag pestu i bukurest sa beogradomja nisam uporedjivala sa Beogradom- nego princip,

mada Bukuresh i Temishvar mogu da se izglancaju savrsheno- u odnosu na sve ono shto je sachuvano, a o TOME ja govorim, o tome da SU SACHUVALI!!!

Kao i Chesi npr- dzaba obnova, da nije imalo shta, a oni su bash bili pod zavesom onoliko dugo- ali su imali svest o onome o chemu mi ochigledno nemamo.
JJ Beba JJ Beba 19:29 30.06.2008

Re: shoping molivi su ...nje!

kad bi se doteralo samo u okviru mogucnosti blio bi puna kapa

pnbb
a zašto da ne upoređujemo?
Delovi Pariza su tako rekonstruisani, čitavim starim kvartovima vraćen je autentični izgled.
Imaš i u Kanadi primere gde stare kvartove revitalizuju, daju im kulturno /istorijski značaj i pretvaraku u turističke atrakcije.
ne vidim zašto tako nešto ne bilo moguće i sa savamalom koja je idealna da se grad spusti na reku, da se ceo kraj pretvori u kuturno /rekreacioni centar, sa malim pozorištima, bistoima, muzejima ,galerijamama. ono što prvo treba uraditi je izmestiti teretni saobraćaj i autobusku i železničku stanicu odatle. o tome se priča skoro ceo moj život, kao i o otvaranju železničke stanice Prokop takođe.
zatim je potrebno doneti zakone o zaštiti gradskih ambijentalnih celina i uskladiti ih sa evropskim, doneti zakon po kome lokali u tom reonu mogu imati samo kulturno / uslužno / sportsko / rekreativnu namenu
dakle potrebna je prvo vizija i volja, a zatim rad i briga za građane a ne za svoj džep.
Ovako bi i ljudi koji žive u tom reonu ili oni koji imaju lokale imali svoj interes da sami razvijaju svoj kraj bavljenjem poslova iz gore pomenute klasifikavije, ceo kraj bi živnuo.....
Konvencije usvojene na generalnim konferenijama UNESCO su medjunarodni ugovori koji daju mogićnost da se kroz fonfdove UNESCOa tako nešto i ostvari. plus prvatna inicijativa
pnbb pnbb 21:13 30.06.2008

Re: shoping molivi su ...nje!

neko ce uskoro pomisliti kako namerno stavljam nerazumljive postove ... redovno se izvuce nezeljen zakljucak

nista od svega ovoga gore stvarno nisam napisao

znaci NE mislim da ne treba sredjivati doitrajale fsade, ulagati inicijativu za restauraciju cetvrti... NE mislim da pesta i bukures nemaju sjajne zgrade... mozda me jebe dvostruka negacija?

upravo obrnuto

samo sam rekao da je nerealno ocekivati da beograd bude kao pesta, bukurest, prag... da ne govoimo o parizu.. to su bili planski sredjeni , carski gradovi dok je beograd bio kasaba...

tim gore, sto ne umemo da ocuvamo i sredimo i ono malo sto imamo

znaci, moracu da sastavim disclaimer za ubuduce
MilutinM MilutinM 21:19 30.06.2008

Re: shoping molivi su ...nje!

Ma, bez frke. Pretpostavljao sam da isto mislimo.

Nego, nekada je bilo kod nas neko društvo - ogranak, filijala ili šta i je evropskog udruženja, nešto kao Naša Srbija (kao deo Naše Evrope). Ne sećam se baš najbolje. Hteo sam da se učlanim da kao nešto doprinesem očuvanju lepote našeg grada, ali vidim da su uglavnom i oni pozeri, pa odustadoh.
JJ Beba JJ Beba 21:48 30.06.2008

Re: shoping molivi su ...nje!

znaci, moracu da sastavim disclaimer za ubuduce

juju pardOn
:)
ee, a postoji neko udruženje građana savamala, ali oni se ne bore za ovakvu revitalizacuju, nego za očuvanje načina života!!!!! muzike, igara koje su nekada bile u savamali .)))
ja se odma isvađala sa njima, rekla da je ne moguće štititi takav način života jer su tu bili uglavnom trgovci, tkači isl, da nema veze šargija koja se nekada tu svirala, da je to pase, nema veze sa danas, nego da kao udruženje treba da pokrenemo inicijativu za očuvanje ambijentalne celine Savamala, da je rekonstruišemo, na način kakva je bila, da ceo ambijent oretvorimo u kulturno /rekreativni centar.. ja im kažem tu sada žive neki novi , moderni savamalci i dovela im mog komšiju DJ Rahmanija da im pokažem kakvu muziku slušaju današnji savamalci - Drum'n Base
a oni me izbacili.

hahhahah
ja njima o revitalizaciji savamale, oni meni o šargiji i srbovanju
ja njima o pozorištima oni meni o cvijiću
loodilo
rekli da sam anrahista
hahahhahah

oni imaju ključeve od laguma, pa jednom godišnje vode ljude u posetu.
Sedište im je u Pop Lukinoj, kod ugostiteljske škole
umesto šargije
)
pnbb pnbb 16:34 02.07.2008

Re: shoping molivi su ...nje!

inace na gornjoj slici se zamalo vidi moja bivsa kancelarija, a 30 juna je tacno bilo 16 godina otkako je bivsa

mali kuriozitet

a sad dosta o tome , da ne bi bilo gde si bio sta si radio...

JJ Beba JJ Beba 18:04 02.07.2008

Re: shoping molivi su ...nje!

pnbb
inace na gornjoj slici se zamalo vidi moja bivsa kancelarija, a 30 juna je tacno bilo 16 godina otkako je bivsamali kurioziteta sad dosta o tome , da ne bi bilo gde si bio sta si radio...

gde si bio šta si radio?

i ti si osetio savamalu
pnbb pnbb 18:29 02.07.2008

Re: shoping molivi su ...nje!

gde si bio šta si radio

wo warst du, adam

valjda nece biti kratka konverzacija...
MilutinM MilutinM 19:12 29.06.2008

Savamala

Bebo,

lep tekst, i lep poziv na akciju. Nadam se da će uspeti.

Radio sam tu, odmah iz most, celu godinu dana. Savamala ima svojevrsnu magiju. Voleo sam da odem do kafanice na ćošku, kako li se zove - izdalo me pamćenje - Galeb valjda, tu odmah do tramvajske stanice ispod mosta. Imali su sjajne domaće specijalitete i komšiluk koji je uvraćao.

Igrom slučaja, nekoliko dana već pišem o slično mestu, ali u Lisabonu. Pogledaj moj tekst, upravo okačen
JJ Beba JJ Beba 19:26 29.06.2008

Re: Savamala

MilutinM
Bebo,lep tekst, i lep poziv na akciju. Nadam se da će uspeti.Radio sam tu, odmah iz most, celu godinu dana. Savamala ima svojevrsnu magiju. Voleo sam da odem do kafanice na ćošku, kako li se zove - izdalo me pamćenje - Galeb valjda, tu odmah do tramvajske stanice ispod mosta. Imali su sjajne domaće specijalitete i komšiluk koji je uvraćao.Igrom slučaja, nekoliko dana već pišem o slično mestu, ali u Lisabonu. Pogledaj moj tekst, upravo okačen

jeste ta mala kafanica se još uvek drži na čoku, kod tramvajske stanice ispod mosta
inače taj deo mosta , kod stepenica, je veoma fotogeničan.


a evo ti mesto gde si radio,


savamala je čarobna, romantična, perpuna divnih fasada, trgića,. ulaza, dvorišta
ceo život provela sam tumarajući tuda i uvek se rado vraćam
MilutinM MilutinM 22:17 29.06.2008

Re: Savamala

a evo ti mesto gde si radio,

Ova poslednja fotka kao da je snimljena sa terase moje kancelarije. Galeb je tačno iza plavog tramvaja, iza one skalamerije na krovu preko koje stiže struja. Hvala za podsećanje
JJ Beba JJ Beba 22:38 29.06.2008

Re: Savamala

MilutinM
a evo ti mesto gde si radio,Ova poslednja fotka kao da je snimljena sa terase moje kancelarije. Galeb je tačno iza plavog tramvaja, iza one skalamerije na krovu preko koje stiže struja. Hvala za podsećanje

da tu je galeb.
u toj zgradi , gore na vrhu, stanuje i moj prijatelj ranko, genijalni dizajner, karikaturista i poznavaoc starog r'n'rolla, sada zaleđen u unuttrašnjoj emigraciji
MilutinM MilutinM 22:45 29.06.2008

Re: Savamala

JJ Beba

da tu je galeb.
u toj zgradi , gore na vrhu, stanuje i moj prijatelj ranko, genijalni dizajner, karikaturista i poznavaoc starog r'n'rolla, sada zaleđen u unuttrašnjoj emigraciji

Da, da, ceo poslednji sprat su "neke arhitekte", kako smo ih mi znali.
JJ Beba JJ Beba 23:24 29.06.2008

Re: Savamala

MilutinM

JJ Bebada tu je galeb.u toj zgradi , gore na vrhu, stanuje i moj prijatelj ranko, genijalni dizajner, karikaturista i poznavaoc starog r'n'rolla, sada zaleđen u unuttrašnjoj emigracijiDa, da, ceo poslednji sprat su "neke arhitekte", kako smo ih mi znali.

da :)))
i ranko je arhitekta
Spadalo Spadalo 18:07 30.06.2008

Re: Savamala

...ceo život provela sam tumarajući tuda i uvek se rado vraćam

Pa onda se mi poznajemo!
Unfuckable Unfuckable 18:10 30.06.2008

Re: Savamala

pa bio je tu i neki
Drale, valjda....
Davie Davie 07:24 02.07.2008

Re: Savamala

a evo kako je to mesto izgledalo dok se ono radilo :)

Radojicic Radojicic 21:23 29.06.2008

...

U ovom periodu tranzicije, u trenucima potrage za novim vrednostima moramo se vratiti starim i autentičnim vredostima u okviru koga svakodnevno provodimo svoje dane, koji su oduvek tu, oko nas i zaboravljeni. S obzirom da je veoma teško, skoro pa neodstižno dosegnuti razvoj naprednih zemalja Evrope od koje smo odavno rastavljeni a kojoj evo opet kao težimo, realizacija ovakvog "Savamala plana" doneo bi ponos i sećanje na vreme kada je Miloševa Savamala išla u korak se Evropom.


bravo za tekst Bebo, taj deo grada jedan od najomiljenijih, sem sto su tutnjale kamioncine. Eksere pod gume, to je resenje pa se mozda i opameteJJ Beba JJ Beba 22:11 29.06.2008

Re: ...

hvala ti radojčiću
savamala je carski deo beograda i mogao bi da bude fenomalnao uređen, da ima znanja, volje i pravde
ne bih volela da zgrade unutar savamalskog atara prođu ko Amam Kneza Miloša u kome smo se igrali ko klinci, a koji je kasnije prodat nekom iz porodice košarkaša A. Đorđevića i koji je umesto da bude restaururan i sačuvan, pretvoren u kafanu Monjument


mogu da zamislim ušta bi privarnici pretvorili objekte da im se dozvoli slobodna kupovina.
Ko kafana Zltana moruna u kojoj su se sklupljali članovi Mlade bosne što je pretvorena u kladionicu
mariopan mariopan 22:17 29.06.2008

Re: ...

Ponovo se divim tvom tekstu, fotkama i poznavanju istorije delova Beograda...gde si iskopala sve te stare fotografije ? Ona slika poste je tako lepa...pa sto nisu istu takvu napravili kada su je vec morali ispocetka zidati? Bila im je previse lepa za oko da bi zasenila neke od proteziranih graditelja onog vremena?Steta bas.
angie angie 22:25 29.06.2008

Re: ...

pa sto nisu istu


pa sazidali stariju & lepshu!
Radojicic Radojicic 22:34 29.06.2008

Re: ...

neko je to uredno skenirao, cela kolekcija

Kafana Albanija


Turski satori na Kalisu
JJ Beba JJ Beba 22:46 29.06.2008

Re: ...

mariopan
Ponovo se divim tvom tekstu, fotkama i poznavanju istorije delova Beograda...gde si iskopala sve te stare fotografije ? Ona slika poste je tako lepa...pa sto nisu istu takvu napravili kada su je vec morali ispocetka zidati? Bila im je previse lepa za oko da bi zasenila neke od proteziranih graditelja onog vremena?Steta bas.

hvala ti,
pael sam rekla da sam ja beogradski nacionalista, tvrdo jezgro centar .))
veoma volim beograd i prilično poznajem njegovu istoriju.
nekada sam znala i nazive i pozicije gotovo svih centraških ulica..no sada se više ne snalazim sa ovim novim nazivima. promenila sam već već nekoliko mapa beograda
imače stara zgrada pošte morala je biti izgrađena po uzoru verovatno na neku rusku zgradu.
ideološki nisu smeli komunisti da dozvole taj buržujski izgled fasada. šta ima pošta da mi bude nacifrana .))

evo za tebe jedna prigodna fotka starog beograda
JJ Beba JJ Beba 00:38 30.06.2008

Re: ...

mariopan mariopan 15:26 30.06.2008

Re: ...

JJ Beba
mariopan
Ponovo se divim tvom tekstu, fotkama i poznavanju istorije delova Beograda...gde si iskopala sve te stare fotografije ? Ona slika poste je tako lepa...pa sto nisu istu takvu napravili kada su je vec morali ispocetka zidati? Bila im je previse lepa za oko da bi zasenila neke od proteziranih graditelja onog vremena?Steta bas.

hvala ti,
pael sam rekla da sam ja beogradski nacionalista, tvrdo jezgro centar .))
veoma volim beograd i prilično poznajem njegovu istoriju.
nekada sam znala i nazive i pozicije gotovo svih centraških ulica..no sada se više ne snalazim sa ovim novim nazivima. promenila sam već već nekoliko mapa beograda
imače stara zgrada pošte morala je biti izgrađena po uzoru verovatno na neku rusku zgradu.
ideološki nisu smeli komunisti da dozvole taj buržujski izgled fasada. šta ima pošta da mi bude nacifrana .))

evo za tebe jedna prigodna fotka starog beograda

Hvala za divnu sliku ja se secam tih cistaca cipela sa stare Slavije bili su stalno kod bioskopa Slavija.)))
Ja sam dosla u Beograd sa 17 dana starosti pa to je moj grad bio sve do udaje i znam mu svaku staru ulicu...ove nove nazive i ne ucim a ni ostale delove koji su kasnije pripojeni beogradu ne poznajem dobro...to su bila sela u okolini...pa ja tamo nisam ni isla. Da sam ostala iu BG verovatno bih saznala vise o tim lepim delovima istorije grada, kuca ili starih familija koje su stvarale takav Beograd. I dalje ga volim i zato zelim da se to zaista ostvari..ako treba da dizemo galamu tu sam))
JJ Beba JJ Beba 16:27 30.06.2008

Re: ...gravira

I dalje ga volim i zato zelim da se to zaista ostvari..ako treba da dizemo galamu tu sam))


Gravira V. Resa iz 1522. (Turci osvajaju Beograd)
Kažu da je ovo najrealnija i najpouzdanija gravira napola razrušenog Beograda u gornjem desnom uglu je dvorac despota Stefana.

Davie Davie 07:34 02.07.2008

Re: ...

Kafana Albanija


A evo kako je izgledalo rusenje stare kafane Albanija:pa novoizgradjena palata Albanija (sve sa tramvajima u podnozju):i kako je par godina kasnije ruseno u okolini nje:
Ssvetlana Ssvetlana 22:41 29.06.2008

Bravo Bebo!

Rodjena sam u Beogradu ali nikada nisam procitala da neko sa toliko ljubavi i znanja pise o nekom delu ovoga grada! Ja sam odavno odustala da gledam u polusrusene fasade i zagadjene ulice. Slusam mnogo o dosljacima koji su se prilikom dolaska u BGD divili Balkanskoj ulici...nakon toga su se hvalili kako su pravili sopstvene kuce, kraduci delove fasada...i sve na sta su nailazili da se okuce! Naravno, u srcu im je i dalje rodno mesto...pa su klupe iz parkova koje su pokrali odnosili u svoja sela...zbog emotivne vezanosti, opet!
Ima jos jedan razlog zasto ne gledam fasade...to je da ne upadnem u neku od rupa u trotoaru!
Jednom recju, neke stvari ne zavise od nas...mozemo samo da se nerviramo, pa ja malodusno odustajem!
Divim se tebi i podrzavam svaku akciju! Malo si me trgla iz letargije!
Pozdrav!
JJ Beba JJ Beba 23:02 29.06.2008

Re: Bravo Bebo!

Ssvetlana
Rodjena sam u Beogradu ali nikada nisam procitala da neko sa toliko ljubavi i znanja pise o nekom delu ovoga grada! Ja sam odavno odustala da gledam u polusrusene fasade i zagadjene ulice. Slusam mnogo o dosljacima koji su se prilikom dolaska u BGD divili Balkanskoj ulici...nakon toga su se hvalili kako su pravili sopstvene kuce, kraduci delove fasada...i sve na sta su nailazili da se okuce! Naravno, u srcu im je i dalje rodno mesto...pa su klupe iz parkova koje su pokrali odnosili u svoja sela...zbog emotivne vezanosti, opet!Ima jos jedan razlog zasto ne gledam fasade...to je da ne upadnem u neku od rupa u trotoaru!Jednom recju, neke stvari ne zavise od nas...mozemo samo da se nerviramo, pa ja malodusno odustajem!Divim se tebi i podrzavam svaku akciju! Malo si me trgla iz letargije!Pozdrav!

hvala ti Ssvetlana
problem sa nama je što se ne borimo za sebe, za svoj grad, što dozvoljavamo da nas , dizvineš, kara ko kako hoće.
Beograd je naš grad, imamo pravo da se pitamo kako želimo da izgelda, pogotovo ti najstarji delovi grada.
kad god sam bila po inostranstvima divila sam se kako naprave da se istorija, ma kolko bila mala ili velika, oseti u tim gradovima.
kad ideš beogradom uopšte ne osećaš istoriju, nema tabli kojima se obeležavaju zgrade u kojima se nešto dogodilo, nema restauriranih celina... kada ja ne vidim i ne osećam istoriju, kako li tek stranci vide beograd? kao grad u kome se nikada ništa nije deslio? nema muzjeja, nema bre ništa.
A ovi naši koji upravljaju gradom zabole za istoriju, za grad; oni ustvari i ne vole beograd, oni bi da drpe neku pumpu, dasfaltiraju ulicu po iljaditi pu i da se tu učipe, umesto da se bave nama svojim građanima i njihovim potrebama.

evo ovako je 1900, god izgledala moja Balkansa ulica
Balkanska štrase


angie angie 23:23 29.06.2008

Re: Bravo Bebo!

Balkanska štrase


e jbga JJ- ta ulica je "kriva" za sve:))- ko god se onako nikakav, al sa bacushkom iz krjaj u fotelji, njome popeo sa z stanice na Terazije i ladno preko malopre pomenutok ush'o u kombinaciju, ne shvatajuci nishta i ne osecajuci vrednost- jer nije ni njegovo- bahato se odnosio prema svemu o chemu sada prichamo- a mi smo se somovi, sklanjali u stranu, na shta su se opet oni vremenom navikli i rachunali na to.
Ssvetlana Ssvetlana 23:34 29.06.2008

Re: Bravo Bebo!

U pravu si, idemo svetom, putujemo i divimo se fasadama..istoriji...kulturi! Pre dvadeset i kusur godina sam bila u Madjarskoj i jedna sitnica je ostavila na mene jak utisak! Sela sam na jednu klupu da se odmorim, opet gledajuci u fasadu preko puta. Sve se cinilo normalnim, dok nisam okrenula glavu i videla da se iza mene obnavlja fasada neke zgrade. Bila je opasana visokom ogradom, klupe su bile ispred. Nije bilo blata, vriske, cike, peska, kamiona, skela! Tako sam pocela da obracam paznju na te stvari i videla da se mnoge ulice adaptiraju, ali to ni malo ne utice na zivot gradjana!
Prosto sam im zavidela! To je vreme kada su nasi odlazili u Madjarsku po hranu i sl. hvaleci se kako su super pazarili, i nisu naucili nista!
Kako da ne postanem malodusna!?
Sve na sta sam se koncentrisala je da ne poludim!
JJ Beba JJ Beba 23:35 29.06.2008

Re: Bravo Bebo!

angie
Balkanska štrasee jbga JJ- ta ulica je "kriva" za sve:))- ko god se onako nikakav, al sa bacushkom iz krjaj u fotelji, njome popeo sa z stanice na Terazije i ladno preko malopre pomenutok ush'o u kombinaciju, ne shvatajuci nishta i ne osecajuci vrednost- jer nije ni njegovo- bahato se odnosio prema svemu o chemu sada prichamo- a mi smo se somovi, sklanjali u stranu, na shta su se opet oni vremenom navikli i rachunali na to.

istina ng, beograđani su uvek nekako bili ležerni; nismo nasrtali i kopali ko ovi što su se peli mojom ulicom.
i danas ih srećem. prepoznaju se po zaplašenom pogledu koji upiru ka vrhu ulice; zatim po malo gegajućem hodu u tim štiklicama ili patikama na federe, i prelaskom ulice ukoso, kao da su na njivi ili na nekom sporednom putu na kome se ništa uskoro, sem traktora, neće pojaviti. i sve bi bilo ok da se ti kasnije ne učipljuju po ovim partijama, da se onda oni nešto pitaju po tim komisjama šta će se gde graditi, koja je kuća za prodaju....da oni ne budu ti koji odlučuju nešto u mom gradu, au svoj rođeni odlaze po krompir, luk i meso
remoh, izgelda nekako da beogradom uvek upravljaju oni koji ne vole beograd i koji su tu da bi maznuli nešto.
mislim da građani treba da se organizuju, tako rade svugde u svetu, da kontrolišu našta će da im izgleda grad.
JJ Beba JJ Beba 23:54 29.06.2008

Re: Bravo Bebo!

Ssvetlana
U pravu si, idemo svetom, putujemo i divimo se fasadama..istoriji...kulturi! Pre dvadeset i kusur godina sam bila u Madjarskoj i jedna sitnica je ostavila na mene jak utisak! Sela sam na jednu klupu da se odmorim, opet gledajuci u fasadu preko puta. Sve se cinilo normalnim, dok nisam okrenula glavu i videla da se iza mene obnavlja fasada neke zgrade. Bila je opasana visokom ogradom, klupe su bile ispred. Nije bilo blata, vriske, cike, peska, kamiona, skela! Tako sam pocela da obracam paznju na te stvari i videla da se mnoge ulice adaptiraju, ali to ni malo ne utice na zivot gradjana!Prosto sam im zavidela! To je vreme kada su nasi odlazili u Madjarsku po hranu i sl. hvaleci se kako su super pazarili, i nisu naucili nista!Kako da ne postanem malodusna!?Sve na sta sam se koncentrisala je da ne poludim!

da, ljudi napolju znaju da čuvaju svoju istoriju, znaju da je pokažu, da je unovče turistima.
već sam u tekstu gore spomnula kafanu Zlatna moruna prekoputa zelenog venca , koja je pretvorena u kladionicu, a u njoj su se sastajali članovi Mlade bosne, tu planirali atentat i odatle je Gavrilo Princip krenuo u Srajevo. To ničim nije obeležno na zgradi u kojoj se nekda nalažila ta kafana, nikakvom tablom. Po rečima žene iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture, ne postoji zakon po kome mogu događaje unutar zgrada proglasiti duhovnom zaostavštinom. zamisli!!
u knizi " Čovek koji nije ubio Franca Ferdinanda" Žoa Soares, ova kafana ne da se pominje nego je lepo čovek i opisuje :)
mogu samo da zamilsim šta bi englezi napravili od ove zgrade i ovog događaja.
kada sam sada u martu bila u londonu, posetila sam muzej Šerloka Holmsa, koji se nalazi u Beker streetu pored kuće u kojoj je Šerlok stanovao ) i koja je vidno obeležena.
hahha ej imaju muzej čoveka koji je plod mašte i obeleženu kuću čoveka koji ne postoji !!!
gužva ispred, fotkanje, ufur u muzej 20 funata
a mi?
JJ Beba JJ Beba 00:28 30.06.2008

Re: Bravo Bebo!

za letnu noć u savamali
pnbb pnbb 16:27 30.06.2008

Re: Bravo Bebo!

beograđani su uvek nekako bili ležerni; nismo nasrtali i kopali ko ovi što su se peli mojom ulicom.
i danas ih srećem. prepoznaju se po zaplašenom pogledu koji upiru ka vrhu ulice; zatim po malo gegajućem hodu u tim štiklicama ili patikama na federe, i prelaskom ulice ukoso, kao da su na njivi ili na nekom sporednom putu


nema veze s mestom porekla, samo ljudski materijal..

il imas drajv ili nemas

a i niko u svom selu nije postao faca

a i jebes to

JJ Beba JJ Beba 16:55 30.06.2008

Re: Bravo Bebo!

a i jebes to

baš vala
Davie Davie 07:44 02.07.2008

Re: Bravo Bebo!

Balkanska štrase


A evo nesto iz komsiluka...I mogu reci da je tad bolje izgledala nego ova danasnja obnovljena...
JJ Beba JJ Beba 12:45 02.07.2008

Re: Bravo Bebo!

Davie
Balkanska štraseA evo nesto iz komsiluka...I mogu reci da je tad bolje izgledala nego ova danasnja obnovljena...

tako je Davie
to naš gradski arhitekta Bobić utripovao da je napravio rekonstrukciju....
angie angie 01:27 30.06.2008

savamala blues

JJ Beba JJ Beba 01:32 30.06.2008

Re: savamala blues

bravo ng
skapirala si rad
:))
Radojicic Radojicic 01:52 30.06.2008

kalodont

bauer bauer 07:02 30.06.2008

Re: kalodont

kakav trip. svaka cast :))

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana