Društvo| Filozofija| Nauka| Sex| Život

Genetika za početnike (I) - zašto se zlo ne može iskoreniti?

nsarski RSS / 10.07.2011. u 01:30

 

images?q=tbn:ANd9GcSTiMicWAnpyVESG6jOmlqnhLo3_i69GRLJj11Oh1qdZejAaMx-OSMkpv22  

 Povremeno se u novinama, blogovima i drugim medijima mogu naći komentari koji sadrže izraze kao “srpski gen“, ili  “proradio mi gen za inat “, ili, opštije “to nam je u genima“. Da stvar bude još gora, ima onih koji misle da bi eliminacijom ljudi koji poseduju neku nepoželjnu osobinu (‘’takvi su mu geni’’) ovaj svet bio zauvek oslobodjen te osobine, i da bi, posle toga, svi preostali živeli srećno i bezbrižno. Ovo su, razume se, notorne zablude koje su posledica nepoznavanja elementarne genetike, i ovaj blog je napisan da se tih zabluda oslobodimo.

 Podjimo od osnovnih činjenica: U svakoj ćeliji ljudskog organizma se nalazi jedro, a u svakom jedru se nalazi DNK koja sadrži celokupni ljudski genom. Ta DNK je, zapravo, jedan jaaako dugačak molekul u obliku merdevina zavijenih u spiralu. Nasa spirala ima oko 3 milijarde stepenica, i neki segmenti tih stepenica se zovu ‚‚coding regions‚‚, tj. segmenti koji kodiraju, ili sadrže uputstvo, kako se prave odredjeni proteini. E, ti segmenti se još zovu i geni, i njih ima oko 30 000 u čovekovom DNK. Drugim rečima, čovek ima oko 30 000 gena.  (Iznenadjujuće je da poljski miš ima nešto više gena nego čovek, ali to je nebitno za ono što je nama ovde tema.)

Šta rade ti geni u ljudskom organizmu? Pa, njihova direktna aktivnost je da daju uputstvo za konstrukciju odredjenih proteina, a ti proteini učestvuju u formiranju tkiva, rastu organizma, formiranju oblika tela – ukratko, u kontrukciji celokupnog ljudskog organizma, od boje kože do formiranja neuronskih veza kojima pokrećemo delove tela, do obrazovanja anatomskih specifičnosti koje nam omogućavaju govor, itd.  Neki geni su aktivni samo tokom rasta, drugi se aktiviraju tek kasnije u životu, itd.

Sada, ima jedan detalj koji nam je ovde zaista bitan, a taj je da čovekov genom (dakle ceo taj molekul DNK) sadrži po dva primerka svakog gena. Otprilike kao kad bi imali biblioteku knjiga koja sadrži 30 000 naslova, ali da svaki naslov imate u dva primerka. Dakle, da knjigu ‚‚Na Drini ćuprija‚‚ i svaku drugu, imate u dva primerka, pri čemu ti primerci mogu da budu različitih izdanja, na primer. Recimo, da imate izdanje u tvrdom povezu, i izdanje u mekom, sa drugacijim koricama (neko može u svojoj biblioteci tu istu knjigu da ima u trećoj verziji, ako takva postoji, itd.). Obe knjige imaju istu informaciju, ali se u nekim detaljima razlikuju (korice, ime izdavača, itd.). Moguće je, naravno, da neki vlasnik ima identične primerke te knjige. Na sličan način se i u genomu nalaze isti geni (naslovi), ali neki mogu da budu drugačije verzije, ili alele, kako se to tehnički zove.

 Zamislimo sada mnogo ljudi koji imaju biblioteke od 30 000 naslova, i svaki naslov u dva primerka, kao što je opisano. Neko će imati identične primerke, ili izdanja, nekih naslova, neko različite, itd. Zamislimo, najzad, da ti ljudi razmenjuju medjusobno knjige, ali tako da jedan da drugom jedan svoj primerak neke knjige, a ovaj mu uzvrati svojim primerkom knjige istog naslova. Posle proizvoljno mnogo takvih razmena, svi će završiti sa istim brojem naslova, samo će verzije knjiga koje sada poseduju biti pomešane. Nešto slično se dešava prilikom razmnožavanja. Jedan roditelj priloži jednu verziju (alelu) svog gena, drugi roditelj svoju verziju tog istog gena, i potomak tako stekne dve verzije tog gena, kao što treba. I to se ponovi za sve gene. Potomak ima svih 30 000 gena u dva primerka, gde jedan primerak potiče od oca a drugi od majke. Ta dva primerka gena se zovu genotip.

Različite verzije gena imaju, medjutim, različite efekte na jedinku. Recimo gen koji kodira za količinu pigmenta očiju može, u jednoj verziji, da kao rezltat proizvede plave (svetle) oči, dok druga njegova verzija daje crne (tamne) oči. Ta boja očiju koju vidimo se zove fenotip, i on je posledica kombinacije verzija gena koji imamo, tj. posledica našeg genotipa za boju očiju (da se tako, malo neprecizno, izrazim).

Nazovimo sada verziju gena koja proizvodi crne oči sa A, i verziju gena koja proizvodi plave oči sa a. Koju boju očiju (fenotip) ima neka osoba? Pa, to zavisi koje verzije gena za boju očiju ta osoba ima (setimo se da svaka osoba ima dve verzije istog gena). Ako ima kombinaciju AA, onda će imati crne oči. Ako ima kombinaciju aa, onda će imati plave oči. Ali, ako ima verziju Aa, onda će opet imati crne oči! Za ovakvu situaciju se kaze da je verzija a recesivna u odnosu na verziju A, ili, obrnuto, da je verzija A dominantna u odnosu na verziju a. Dakle, kada vidimo osobu crnih očiju, ona može da ima genotip AA ili Aa. Kada vidimo osobu plavih očiju, ona jedino može da ima genotip aa.

Zamislimo sada da otac crnih očiju ima dete sa majkom plavih očiju. Kakvo može da bude njihovo potomstvo u odnosu na boju očiju? Pa, majka koja ima plave oči može samo da ima genotip aa, i svom potomku može da preda verziju a gena za boju očiju.  S druge strane, ako je crnookoi otac genotipa AA on svome potomku takodje samo može da preda A verziju (drugu nema), dakle potomak ima kombinaciju Aa (A od oca, a od majke) i imaće crne oči. Medjutim, ako je crnooki otac genotipa Aa, on može svom potomku da preda i a verziju, pa da potomak ima aa genotip (a od majke, a od oca) i imaće plave oči.

Još zanimljivije, ako su oba roditelja crnooka, Aa genotipa, onda i jedan i drugi roditelj mogu svom potomku da daju a verziju, i da dete crnookih roditelja ima plave oči jer je njegov genotip aa (a od oca, a od majke), i ovo se dešava u 25% slučajeva – tolika je verovatnoća da se ova kombinacija slučajnim izborom iz ukrštanja Aa i Aa genotipova ostvari. S druge strane, ako su i otac i majka plavooki, oni mogu da imaju isključivo plavooku decu.

Cela ova priča važi i za svaki drugi gen koji ima dve alele i dominantno/recesivnu osobinu ispoljavanja. Recimo gen zvani FGFR3 (fibroblast growth factor receptor 3) igra ključnu ulogu kod rasta i formiranja skeleta. Poremećaj (druga verzija) tog gena dovodi do smetnji u razvoju i ispoljava se kao ahondroplazija, ili patuljasti rast. Na donjoj slici se vide blizanci, deca istih roditelja, od koji jedan ima nepovoljnu verziju FGFR3 gena.

image001.jpg 

 

I sada dolazimo do osnovne teme ovog bloga.

Zamislimo da je, u celokupnoj populaciji, alela (verzija) gena za boju očiju A zastupljena sa 60%, dok je verzija a zastupljena sa 40%. Drugih alela nema, pa zbir zastupljenosti mora da bude 100%. U genetici se obično izbegavaju procenti, pa se zastupljenost izražava pomocu verovatnoće, tj. da je zastupljenost alele A jednaka 0.6, i alele a 0.4. Ovi konkretni brojevi su izmišljeni, tek da bih naveo konkretan primer. U opštem slučaju, neka je zastupljenost alele A u ukupnoj populaciji jednaka nekom broju p, i alele a u ukupnoj populaciji nekom broju q. (U gornjem primeru p=0.6, q=0.4). Jasno je da je p+q=1, ako drugih alela nema, kako smo mi ovde predpostavili. Prostim kvadriranjem obe strane ove jednačine se dobije da je

(p+q)^2=1^2, tj., razvijanjem kvadrata, da je p^2+2pq+q^2=1. (Ovo je matematika iz osnovne skole!)

Koliki je broj plavookih ljudi onda? Pošto plavooki ljudi imaju genotip aa, onda je njihov broj (u relativnom iznosu prema celokupnoj populaciji!) q^2. Broj crnookih je, onda p^2+2pq (ovo je opet u relativnom iznosu), pošto i kombinacija AA i kombinacija Aa daju crne oči.

Naravno, mi obično ne možemo da prebrojimo alele nekog gena u ukupnoj populaciji, ali možemo fenotipove (tj. broj ljudi sa plavim očima), onda se iz broja osoba koje imaju recesivnu osobinu (plave oci) odmah može izracunati q, a potom se p dobija iz jednačine p=1-q.

Sve ovo rečeno se može koncizno iskazati pomoću poznate Hardi-Vajnbergove (Hardy-Weinberg) teoreme koja je osnovni zakon u genetici. Ako su zadovoljeni sledeći uslovi 1.U populaciji nema mutacija, 2. Ne dešava se prirodna selekcija, 3. Populacija je beskonačno velika, 4. Svi članovi populacije se razmnožavaju, 5. Sva ukrštanja su posledica totalno slučajnog odabira partnera, 6. Svi proizvode isti broj potomaka, 7. Ne postoji migracija iz ili u populaciju, onda se Hardi-Vajnbergova ravnoteža broja genskih alela održava.

Drugim rečima, u najvećem broju populacija, najčešće, najveći broj alela je prilično stabilan tokom vremena. I ovo je verbalni iskaz Hardi-Vajnbergove ravnoteže. Ako bi nacrtali delove HW jednačine, to bi izgledalo ovako

Hardy-Weinberg_law.jpg

Kriva označena sa AA je relativna populacija AA genotipa, slično za druge krive.

Drugim rečima, broj plavookih ljudi u Švedskoj je relativno stabilan, kao i broj crnookih u Egiptu, zahvaljujući HW ravnoteži.

Naravno, uslovi navedeni za važenje HW zakona nisu nigde striktno zadovoljeni, ali približno jesu.

Zamislimo, najzad, totalno bizarnu situaciju da se neki crnooki genije, u nekoj sumanutoj zemlji ili kraljevstvu, seti da su plavooki ljudi zlo i da ih treba uništiti. I naredi svojim podredjenima u tom kraljevstvu da pohvataju sve plavooke i unište ih. Kada to urade, med i mleko ce poteci kraljevstvom. Naravno, takav genije nikad nije čuo za HW ravnotežu, pa mu na pamet ne pada da se i medju crnookima, onih sa genotipom Aa, kriju potencijalni plavooki. Ali, njegov gnev to ne može da prepozna – kad vidite crnookog taj može da ima i plavooku decu, znači i crnooki su sumljivi! Znači i crnooke eliminisati! Hm, ali tada u kraljevstvu ne bi ostao niko, samo taj genije na kraljevskom tronu, do smrti zabrinut da li ima genotip AA ili Aa.

Ovo je, naravno, samo bajka, ali u istoriji naše civilizacije su se dešavali i takvi eksperimenti. Svojevremeno su u Africi birani robovi, krupni i snažni, koji su odvodjeni preko okeana da rade. Očekivalo se da će ti snažni robovi imati snažno potomstvo, i da je budućnost dobre i jake radne snage ružičasta. Hm, zahvaljujući HW ravnoteži, stvari su se ispravno pomešale. Jeste se iz tog genetskog obilja pojavio Majkl Džordan, ali se pojavio i Majkl Džekson, a takvi, male fizičke snage, nisu bili birani u početku. HW ravnoteža je odradila svoje.

Slična priča važi i za naseljavanje Australije.

Tužna pouka iz ove priče je da se zlo ne može iskoreniti, štagod mi smatrali da je zlo. Radosna pouka je da se, po simetriji, ni dobro ne može iskoreniti, štagod mi smatrali da je dobro.

Još ćemo se ćerati, poručuju oni koji ne znaju HW zakon, a muče ih komšije Vilotići.

support_the_hardy_weinberg_principle_practice_tshirt-p2358467505823646742pvtk_325.jpg 

 Komentari (217)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

trener92 trener92 16:05 11.07.2011

!

nsarski
Kad tako formulises ispada da je prava sreca sto ni jedan od tih ludaka na vlasti nije znao genetiku.

Takvih ludaka na vlasti je nazalost bilo u skorijoj istoriji - projekti Eugenike, koji su se uglavnom obavljali kastracijom, su u vise navrata preduzimani.Hansel Hansel 22:19 11.07.2011

Još jedno pitanjce

- nikad nisam našao odgovor na njega:

Zašto se iz semena kalemljene voćke ne razvija voćka koja daje iste takve plodove, već daje divlje?!
ivana23 ivana23 23:51 11.07.2011

***

Filip2412 Filip2412 01:53 12.07.2011

...

bas pre neki dan pricam o boji koze, da li anglosaksonci posle 4-5 generacija provedenih recimo u Australiji postaju malo tamniji?
freehand freehand 08:11 12.07.2011

Re: ...

Filip2412
bas pre neki dan pricam o boji koze, da li anglosaksonci posle 4-5 generacija provedenih recimo u Australiji postaju malo tamniji?

Francuzi ne moraju da idu u Australiju.

Filip2412 Filip2412 15:02 12.07.2011

Re: ...

Francuzi ne moraju da idu u Australiju.
he he, ne stvarno me to zanima: da li nas genetski materijal reaguje na promenu klime pa ako ima previse sunca potamnjuje kozu kod novih generacija
fixxerus fixxerus 10:59 12.07.2011

sredinica:.

moj ćale se često češao po jajima
majka nije jer je bila fina
ja nemam baš neka jaja al se češkam posvuda
ne zato što izigravam jajnog
nego zato što imam seboreju

seboreju sam dobio zato
jer nisam imao jaja da viknem svremenanavreme JURiiiiiišššššBraćo
jer sam bio fin na mamu
a i zato što su mi sa one suprotne izdrkane strane sve braća
pa mi glupo brat na brata

aa i bio sam žrtva jedne eugenike:

naime šta
ova moja kad se naljuti zbog onixmojix XXblogerki i XYfejsbučkinja
odbija da pokazuje sise

i sad ja
koji sam divan jedan nosilac seboreje
potisnutog juriša
samosažaljivog barbarogenija u dubini duuušše
grešni vlasnik uloge ifigenije na tauridi
počinjem pipirevku:
triput dnevno bacam đubre
šetampseto trebalonetrebalo
kosimtravu berem suncokrete
otvaram lotose ispod svake mere za ravnotežu u okolini
odmaram se u polovičnim ali domaćim figurama veneris
a kao krunu poniznosti
trpim njene salve oduševljenja
prema zgodnom naučniku zbloga
koji nam vata ribe na žvaku iz razne pameti
te se ova moja ubi prelistavajuči prašnjave laruse
ne bi li postavila pravo pitanje na zajebanu temu o genetici

dok joj na šporetu zagoreva rižoto od lažnix kraba
pa ja sad moram da rknem pola flašice crnog faberkastel ovog mastila
da izjednačim masu od ručka

uuujbte ispade doobar rižoto
)fala ti majstore(
jucaibin jucaibin 16:31 13.07.2011

pun pogodak

za dosadno popodne na poslu! apsolutno uzivala edukujuci se. naklon profesoru, pre svega, za nacin kako popularno prezentuje nauku... ne ume to svako, za to je potreban dar, ali ne znam koji gen utice na to hocu reci ne umeju to mnogi pred cijim imenom stoji prof.

u ovu pricu o genetici i crnoj / beloj rasi savrseno se uklapaju boris becker i njegova deca. dva sina iz prvog braka: jedan povukao taman ten i kovrdzavu kosu na majku, a drugi svetao ten i "plave" lokne... ista prica i s cerkom iz afere "ostava za metle" gde je mala "pljunuti" boris, a manje "pljunuta" na mamu koja je takodje melskinja i naginje na tamnoputo...
gordanac gordanac 21:53 14.07.2011

potato/tomato troll

Nedavna vest o utvrđivanju genoma krompira (običnog, najobičnijeg):
Genome sequence and analysis of the tuber crop potato

"Potato (Solanum tuberosum L.) is the world’s most important non-grain food crop and is central to global food security. It is clonally propagated, highly heterozygous, autotetraploid, and suffers acute inbreeding depression. Here we use a homozygous doubled-monoploid potato clone to sequence and assemble 86% of the 844-megabase genome. We predict 39,031 protein-coding genes and present evidence for at least two genome duplication events indicative of a palaeopolyploid origin. As the first genome sequence of an asterid, the potato genome reveals 2,642 genes specific to this large angiosperm clade. We also sequenced a heterozygous diploid clone and show that gene presence/absence variants and other potentially deleterious mutations occur frequently and are a likely cause of inbreeding depression. Gene family expansion, tissue-specific expression and recruitment of genes to new pathways contributed to the evolution of tuber development. The potato genome sequence provides a platform for genetic improvement of this vital crop."

Krompir, naravno, nema svojstva "dobrog & zlog", ali je otkriće njegovog genoma svejedno - zanimljivo, jer će ljudi već nekako od toga napraviti i dobro i zlo, istovremeno, jer su ljudi takvi - dvostruki, stalno.

nsarski:
Tužna pouka iz ove priče je da se zlo ne može iskoreniti, štagod mi smatrali da je zlo. Radosna pouka je da se, po simetriji, ni dobro ne može iskoreniti, štagod mi smatrali da je dobro.


Ovo citirano može i da se - otpeva:Ceo post - zanimljiv prikaz za nas potpune početnike i dunstere iz - genetike
Keep on and way to go, boy! :)
nsarski nsarski 05:40 15.07.2011

Re: potato/tomato troll

Keep on and way to go, boy! :)

Much obliged li'l Missy

Salu na stranu, medju prvim biljkama ciji je genom sekvenciran je pirinac. On predstavlja osnovnu zivotnu namirnicu za skoro 50% covecanstva. Slicno je i sa krompirom - o njegovoj vaznosti svedoci istorija Irske. Izmedju 1845 i 1852 je, zbog biljne bolesti, zetva krompira skoro potpuno podbacila i dovela do Velike Gladi koja je izazvala smrt od preko milion ljudi, velika iseljavanja, i, uopste, potpuno promenila socijalnu i demografsku strukturu Irske. Da se tada znalo ono sto se danas o krompiru zna, mnoga muka bi bila sprecena. (Oho!, opet sam upotrebio "onaj" oblik mnozine - I'ma proud o' maself.)
I ovo je, na svojevrstan nacin, bio neplanirani eksperiment iz eugenike.
Reljin Reljin 07:48 15.07.2011

Da ili Ne?

Hteo sam da pitam da li je DNK zatvoreni krug u kome (koliko ja znam) ljudi pri svakom eksperimentisanju naprave samo losu mutaciju?
Iz svega toga, javlja mi se i pitanje da li ce po vasim nekim predvidjanjima covek moci da ikada koristi DNK za "stimovanje", u zavisnosti od njegovih potreba?
Takodje, procitao sam u nekoj knjizi da je genetska slicnost izmedju narcisa i coveka 35%, sto je za mene bilo fascinantno. :S
... ili sam ja pogresio?
nsarski nsarski 08:30 15.07.2011

Re: Da ili Ne?

Takodje, procitao sam u nekoj knjizi da je genetska slicnost izmedju narcisa i coveka 35%, sto je za mene bilo fascinantno

Ne znam za narcise, ali zna se da 96% posto gena misa ima homologe, a cesto i slicnu ulogu, kod coveka.
Moguce je manipulisani genima (genetski modifikovana hrana je ocevidan primer). Neki se mogu blokirati, neki novi ubaciti, itd. Medjutim, takva rabota je krajnje riskantna jer geni skoro nikad ne deluju sami (prilikom rasta, razvoja), a mi jos ne znamo kakve posledice takva manipulacija moze da ima.
Zamisli, na primer, avionski motor. I zamisli da mu, slucajnim izborom, izvadimo jedan sraf i bacimo ga. Da li ce tako modifikovan avion leteti? Pa, najverovatnije hoce, osim ako nismo slucajno izbacili bas neki bitan sraf. Ako nastavimo proces izbacivanja srafova, u jednom trenutku ce doci do kolapsa sistema. Slicno je i sa genetskim modifikacijama - neke modifikacije dovode do smrti, neke ne, ali s takvim stvarima se nije saliti ako nemamo pojma sta radimo.
ljuboten ljuboten 18:43 15.07.2011

Re: Da ili Ne?

Moguce je manipulisani genima (genetski modifikovana hrana je ocevidan primer). Neki se mogu blokirati, neki novi ubaciti, itd. Medjutim, takva rabota je krajnje riskantna jer geni skoro nikad ne deluju sami (prilikom rasta, razvoja), a mi jos ne znamo kakve posledice takva manipulacija moze da ima.
Zamisli, na primer, avionski motor. I zamisli da mu, slucajnim izborom, izvadimo jedan sraf i bacimo ga. Da li ce tako modifikovan avion leteti? Pa, najverovatnije hoce, osim ako nismo slucajno izbacili bas neki bitan sraf. Ako nastavimo proces izbacivanja srafova, u jednom trenutku ce doci do kolapsa sistema. Slicno je i sa genetskim modifikacijama - neke modifikacije dovode do smrti, neke ne, ali s takvim stvarima se nije saliti ako nemamo pojma sta radimo.


Na znam koliko je miliona ljudu spašeno da ne umru od gladi jer im je pristizala pomoć u hrani, među kojom je najviše genetski modifikovana soja proizvedena u SAD i gde još ne.
Nije za upoređenje mehanički sa biloškim sistemom, jer je u prvom samo fizika, a u drugom i hemija, i to pod kontrolom gena, a ovi pod uticajem i nekih sila i veza koje tek treba otkriti.
nsarski nsarski 19:41 15.07.2011

Re: Da ili Ne?

Na znam koliko je miliona ljudu spašeno da ne umru od gladi jer im je pristizala pomoć u hrani, među kojom je najviše genetski modifikovana soja proizvedena u SAD i gde još ne.
Nije za upoređenje mehanički sa biloškim sistemom, jer je u prvom samo fizika, a u drugom i hemija, i to pod kontrolom gena, a ovi pod uticajem i nekih sila i veza koje tek treba otkriti.

To je upravo bila moja poenta - genetska modifikacija nekad moze da bude naivna. Recimo, da se gen za boju brokolija ubaci u karfiol (cauliflower) pa da se dobije zeleni karfiol zvani brocoflower. Hm, deluje bezopasno, mada ne znam.
Postoje genetske modifikacije, tzv., Terminator zrno koje ne stvara svoju klicu, tako da se svake godine mora kupiti semenska psenica, luk, itd., od Globalnih proizvodjaca semena - to znaci vecna zavisnost od tih kompanija. Postoji modifikacija krompira koja se zove Superior New Leaf krompir i on je kod Americke Environmental Protection Agency (Ministarstvo za zastitu okoline) registrovan kao pesticid. Dakle, ono kilo krompira nije krompir kao povrce vec pesticid - kupili smo kilo pesticida! I to cemo da isprzimo i jedemo za rucak. Hm, mozda je cela stvar bezopasna, ali ja bih je izbegavao.
Sto se tice americke "pomoci u hrani" to radije ne bih komentarisao.
vishnja92 vishnja92 21:54 15.07.2011

Re: Da ili Ne?

Na znam koliko je miliona ljudu spašeno da ne umru od gladi jer im je pristizala pomoć u hrani, među kojom je najviše genetski modifikovana soja proizvedena u SAD i gde još ne.

ne znam ni ja. koliko, sta ti mislis?
smem da potpisem da ih je do sada vise umrlo zbog gmo (ne od bolesti, nego od puke gladi) nego sto je prehranjeno.

ne pravi im reklamu, pliz. gmo ≠ hibridi
ljuboten ljuboten 06:07 16.07.2011

Re: Da ili Ne?

ne znam ni ja. koliko, sta ti mislis?
smem da potpisem da ih je do sada vise umrlo zbog gmo (ne od bolesti, nego od puke gladi) nego sto je prehranjeno.

ne pravi im reklamu, pliz. gmo ≠ hibridi

Sto se tice americke "pomoci u hrani" to radije ne bih komentarisao.


Pa sa ovim vašim primedbama vraćamo se temi bloga. Ako Domaćin živi u SAD, Vi, Višnja, pretpostavljam, živite u Srbiji. Ajde da nešto više uradimo ovde, na koji način možemo da promenimo stanje da većini, a ne kao sada samo manjina živi lagodno. Inače imamo zakon i strogu inspekciju koja naređuje zaoravanje površina na kojima je modifikovana soja u poodmaklom razvoju.
Vrlo je zabrinajvajuće što čak i intelektulaci misle da su problem samo neki ljudi u vrhu vlasti. Takav stav viskoobrazovanih potpuno ih diskvailifikuje iz grupe zdravomislećih ljudi, a njih najčešće čitam kao blogere.
Pomoć od sotone! No, upravo sotonski duh i u Srbiji odlučuje, a mi bi da samo to opisujemo i kukumavčimo.
Reljin Reljin 07:51 15.07.2011

...jos nesto

Od vaseg poslednjeg bloga do ovog, sigurno sam 10 puta proveravao da li ste napisali nesto novo.. verovatno ste bili na odmoru. :)

Welcome back!

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana