head_up_your_ass.jpeg

Stručnjak za maloletnička samoubistva, granicu i virenje iz dupeta vođe susedne države (ne baš primerene prošlosti ni sadašnjosti - država, mis'm ama ni stručnjak nije ništa bolji) i, sanćim, nekaki službeni Srbin u Madžara, obrisa komentare na svoju poslednju fašističku detonaciju i zabrani