Gradjanske inicijative

Tužilaštvo sramno štiti REM!

Filip Mladenović RSS / 08.03.2019. u 17:13

Krivična prijava protiv REM
Krivična prijava protiv REM
Sraman odgovor Tužilaštva
Sraman odgovor Tužilaštva
Dana 11. 10. 2018. podneo sam Krivičnu prijavu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu (na slici) protiv Gorana Petrovića, zamenika predsednika Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), iz Beograda, Trg Nikole Pašića br. 5, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo kršenje zakona ili drugih propisa i propuštanje dužnosti nadzora ili na drugi način očigledno nesavesno postupa u vršenju službe, iako je kao odgovorno lice sa pravima i obavezama predsednika Saveta REM-a, bilo svesno ili je bilo dužno i moralo biti svesno da usled toga može nastupiti teža povreda prava drugog (Član 361. Krivičnog zakonika Republike Srbije).

Navedeno tužilaštvo je nadležno i za opštinu Stari grad, na čijoj teritoriji je sedište REM-a - Trg Nikole Pašića 5.

Kada sam početkom novembra 2018. godine otišao u Prvo osnovno javno tužilaštvo kako bih saznao šta se dešava sa mojom krivičnom prijavom, dobio sam odgovor da je ista ustupljena Višem javnom tužilaštvu u Beogradu na nadležnost, i to Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije!!! Na moje pitanje zašto je krivična prijava uopšte ustupljena, kada je mesno nadležno Prvo osnovno javno tužilaštvo, odgovor nisam dobio!!!
Uz krivičnu prijavu sam dostavio veliki broj pisanih i online dokaza, koji nedvosmisleno povrdjuju da se radi o krivičnom delu propuštanje dužnosti nadzora, iz člana 361, st. 1. Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Dana 26. 2. 2019. Više javno tužilaštvo - Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, odbacilo je moju krivičnu prijavu sa obrazloženjem da "prijavljeno delo nije krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, s obzirom na to da je za postojanje krivičnog dela potrebno da je usled nesavesnog rada službenog lica nastupila teža povreda prava drugog..." (Na slici.)

Ovakvo obrazloženje odbacivanja krivične prijave protiv REM-a je sramno, suprotno svim priloženim dokazima i pozivanju u krivičnoj prijavi ne samo na obavezujući Zakon o elektronskim medijima, nego i na Podzakonske akte, pre svega na Pravilnik o zaštiti ljudskih prava i Pravilnik o zaštiti maloletnika, koje je sam REM usvojio i u obavezi je da ih primenjuje!!!

Drugim rečima, Više javno tužilaštvo u Beogradu ignoriše činjenice emitovanja na dve televizije sa nacionalnom frekvencijom scena brutalnog nasilja i pornografije, koji mogu teško da naškode razvoju maloletnika i predstavljaju kršenja ljudskih prava, tj. teže povrede prava drugog, zabranjenih navedenim zakonom i podzakonskim aktima! Takodje, ignoriše i činjenicu da Savet REM-a, odnosno Goran Petrović, čini krivično delo precizirano navedenim članom 361. Krivičnog zakonika.

„Sadržaji koji mogu da škode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika moraju biti jasno označeni i ne objavljuju se u vreme kad se osnovano može očekivati da ih maloletnici prate, imajući u vidu uobičajeni raspored njihovih aktivnosti, osim izuzetno kao zaštićena usluga sa uslovnim pristupom na način predviđen ovim zakonom", navodi se u Zakonu o elektronskim medijima, koji Savet REM-a već godinama ne primenjuje u svom radu nadzora, zbog čega sam i podneo krivičnu prijavu.

A prekršaja i krivičnih dela ima na dnevnom nivou - dolazi do drastičnog kršenja ljudskih prava, prava dece, narušavanja ljudskog dostojanstva, diskriminacije, nasilja, govora mržnje..., a na sve to kršenje zakona i podzakonskih akata reakcije REM-a uglavnom izostaju.

Regulatorno telo za elektronske medije, koje je između ostalog ovlašćeno da štiti interes javnosti u elektronskim medijima i izriče određene mere, do sada je izreklo svega nekoliko upozorenja i mali broj opomena (TV Pink i TV Happy) zbog kršenja Zakona o elektronskim medijima neprimerenim sadržajima.

Iako Regulator, osim izricanja ovih mera, može i da oduzima dozvole medijima, dosad najoštrija izrečena mera jeste 24-časovna zabrana emitovanja rijalitija "Parovi" na TV Happy aprila 2015. godine!!!

Sve ove činjenice i dokazi su bili poznati Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, ali UZALUD.

Na kraju sam saznao zašto je moja krivična prijava iz nadležnog Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu ustupljena Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Prema članu 51. Zakona o krivičnom postupku "Ako javni tužilac, za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, odbaci krivičnu prijavu, obustavi istragu ili odustane od krivičnog gonjenja do potvrđivanja optužnice, dužan je da u roku od 8 dana o tome obavesti oštećenog i da ga pouči da može da podnese prigovor neposredno višem javnom tužiocu."

Dakle, neobrazloženim "ustupanjem" mi je onemogućeno da podnesem prigovor neposredno višem javnom tužiocu zbog odbacivanja krivične prijave. Medjutim, to ću učiniti na šalteru Višeg javnog tužilaštva u Katanićevoj 15!

 

 

 Komentari (14)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

shone shone 18:09 08.03.2019

+


Ovo je već teren za profesionalce.Možda će poželeti da ti pomogne nekim savetom. Gratis.

anonymous
Filip Mladenović Filip Mladenović 18:12 08.03.2019

Re: +

SAVET: Pasoš je otpusna lista iz ove zemlje gde tužilaštvo ovako skandalozno ne sankcioniše krivična dela Saveta REM-a, odnosno Gorana Petrovića.
shone shone 18:22 08.03.2019

Re: +

SAVET: Pasoš je otpusna lista iz ove zemlje gde tužilaštvo ovako skandalozno ne sankcioniše krivična dela Saveta REM-a, odnosno Gorana Petrovića


To znamo no ipak timski rad je timski rad. Ajde za promenu da ljudi dobrih vibracija okrenu malo atmosferu na blogu u pozitivnom pravcu - kad ti već pokazuješ dobru volju i upornost.U protivnom koja korist od svega što radiš.
Filip Mladenović Filip Mladenović 18:57 08.03.2019

Re: +

Korist: kada bi samo 1/10 blogerki i blogera ovde podneli slične krivične prijave protiv REM-a (uzorak imaju na slici), možda bi tužioci u Srbiji počeli da rade drugačije, tj. po Krivičnom zakoniku i Zakonu o krivičnom postupku!?

Evo, dovoljno je copy/paste i ubaciti svoje ime i prezime i datum:

PRVO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO
Bulevar Zorana Đinđića br. 104
B E O G R A D

Na osnovu člana 361. Krivičnog zakonika Republike Srbije građanka/građanin (ime i prezime) podnosi:

KRIVIČNU PRIJAVU

Protiv: Gorana Petrovića, zamenika predsednika Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, iz Beograda, Trg Nikole Pašića br. 5, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo kršenje zakona ili drugih propisa i propuštanje dužnosti nadzora, iako je kao odgovorno lice sa pravima i obavezama predsednika Saveta REM-a, bilo svesno ili je bilo dužno i moralo biti svesno da usled toga može nastupiti teža povreda prava drugog.

OBRAZLOŽENJE:

U periodu od 1. 1. 2018. do 10. 10. 2018. Goran Petrović, kome su od februara 2016. godine Odlukom Saveta Regulatornog tela za elektronske medije preneta prava i obaveze predsednika Saveta, do izbora predsednika, kršio je članove Zakona o elektronskim medijima, kao i 3 podzakonska akta: Pravilnik o zaštiti ljudskih prava, Pravilnik o zaštiti maloletnika i Pravilnik o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga. Takodje, Goran Petrović je u navedenom periodu propuštao dužnosti nadzora ili na drugi način očigledno nesavesno postupao u vršenju prava i obaveza predsednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije.

Iako je od 1. 1. 2018. do 10. 10. 2018. dolazilo do čestih povreda obaveza koje se odnose na programski sadržaj, propisanih članovima 47-71. Zakona o elektronskim medijima, od strane 2 /dva/ pružaoca medijskih usluga, TV PINK i TV HAPPY, putem tzv. rijaliti programa, Goran Petrović kao odgovorno lice je propustio dužnosti nadzora, obavezujućih na osnovu člana 24. Zakona o elektronskim medijima i svesno kršio član 28. istog zakona, kao i odredbe navedenih Pravilnika, čime je počinio krivično delo regulisano članom 361. Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Iako u Zakonu o elektronskim medijima, u članu 22, doslovce piše da Regulatorno telo za elektronske medije kontroliše rad pružalaca medijskih usluga i stara se o doslednoj primeni odredaba ovog zakona; izriče mere pružaocima medijskih usluga u skladu sa ovim zakonom; propisuje pravila koja su obavezujuća za pružaoce medijskih usluga; odlučuje o prijavama u vezi sa programskim delovanjem pružalaca medijskih usluga; utvrđuje bliža pravila koja se odnose na programske sadržaje, a u vezi sa zaštitom dostojanstva ličnosti i drugih ličnih prava, zaštitom prava maloletnika, zabranom govora mržnje i dr, NIŠTA od tih prava i obaveza Goran Petrović nije primenio u vršenju dužnosti nadzora kada se radi o tzv. rijaliti programima. Uprkos činjenici, navedenoj u članu 3. Pravilnika o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga, da Regulator pokreće postupak izricanja mera po službenoj dužnosti na osnovu obrazloženog izveštaja, kojim se konstatuje povreda obaveza koje se odnose na programski sadržaj, propisanih čl. 47-71. navedenog zakona, ili povreda uslova koji su sadržani u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge.
Takodje, Goran Petrović, kao i celo Regulatorno telo za elektronske medije, nisu reagovali na prijave građanki i građana zbog kršenja članova 47-71. Zakona o elektronskim medijima u tzv. rijaliti programima.

I najzad, Goran Petrović je kršio odredbe dva važna podzakonska akta, usvojenih još 2015. godine od strane REM-a: Pravilnik o zaštiti ljudskih prava i Pravilnik o zaštiti maloletnika. U oba pravilnika precizno su navedena prava i obaveze Regulatornog tela za elektronske medije. U ovoj krivičnoj prijavi navodim samo primer člana 17. Pravilnika o zaštiti maloletnika, koji se u tzv. rijaliti programima svakodnevno krši: “…U rijaliti programskom sadržaju ne mogu se prikazivati teško nasilje, seksualnost, zloupotreba opojnih droga, kao i ponašanje koje predstavlja govor mržnje ili kojim se vređa ljudsko dostojanstvo ili drugo ljudsko pravo…”

Na osnovu navedenih činjenica podnosilac krivične prijave zahteva od Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu da postupi po ovoj krivičnoj prijavi.

U Beogradu, . . 2019.

Podnosilac prijave:

Ime i prezime + potpis

Adresa
shone shone 19:25 08.03.2019

Re: +

Korist: kada bi samo 1/10 blogerki i blogera ovde podneli slične krivične prijave protiv REM-a


Ja ne poznajem pravnu nauku. Ako bi uradili to što si ti uradio verovatno bi dobili isti odgovor. Očigledno ovde treba pomoć nekoga ko barata sa ovom materijom. Na ovim našim prostorima svi znaju sve i bave se svim i svačim. Ne može svako da bude kapetan lađe.Kao novinar istraživač odradio si i detektovao problem,možeš da učestvuješ u koordinaciji ali vidiš da su te pravnici odradili na foru jer očigledno ne poznaješ pravnu materiju ili ako oni lažu i krše zakonske odredbe u odgovoru na tvoju krivičnu prijavu onda ti tek treba pravna pomoć profesionalaca.

highshalfbooze highshalfbooze 21:01 08.03.2019

Re: +

Korist: kada bi samo 1/10 blogerki i blogera ovde podneli slične krivične prijave protiv REM-a (uzorak imaju na slici), možda bi tužioci u Srbiji počeli da rade drugačije, tj. po Krivičnom zakoniku i Zakonu o krivičnom postupku!?

Na osnovu člana 361. Krivičnog zakonika Republike Srbije građanka/građanin (ime i prezime) podnosi:

KRIVIČNU PRIJAVU


Član 361

(1) Službeno lice koje kršenjem zakona ili drugih propisa ili opštih akata, propuštanjem dužnosti nadzora ili na drugi način očigledno nesavesno postupa u vršenju službe, iako je bilo svesno ili je bilo dužno i moglo biti svesno da usled toga može nastupiti teža povreda prava drugog ili imovinska šteta, pa takva povreda, odnosno šteta u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara i nastupi,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.


Kada budeš u obrazloženju naveo i dokaze priložio da je lice svojim (ne)činjenjem teško povredio prava drugog ili je načinio imovinsku štetu koja prelazi 450 000 din, rado ću da podnesem prijavu.
Do tada...
nask nask 19:56 08.03.2019

F1, 8. mart, bolja budućnost tj. prošlost

shone shone 20:20 08.03.2019

Re: F1, 8. mart, bolja budućnost tj. prošlost


We've Got To Try

Jedan probo pa se us.o

Kad god nagovestiš da bi u životu mogao da napraviš neki veći rez, da bi isti imao bolji smisao, nađe se u tvojoj blizini luzer koji te izmaleriše tom rečenicom i gotovo sa sigurnošću možemo da konstatujemo da je upravo ON taj iz naslova, jer ga nikad nismo videli da je išta u životu uradio, osim što neprestano "se.e".
shone shone 12:46 10.03.2019

Re: F1, 8. mart, bolja budućnost tj. prošlost

свакодневног искуства да лоши момци на крају, дугорочно,на крају, увек победе, с временом су учвршћивали и распиривали наш надреално-фарсични ментални калуп.


Ko su dobri momci?

Vilotići?tasadebeli tasadebeli 13:54 10.03.2019

Re: F1, 8. mart, bolja budućnost tj. prošlost

shone
свакодневног искуства да лоши момци на крају, дугорочно,на крају, увек победе, с временом су учвршћивали и распиривали наш надреално-фарсични ментални калуп.


Ko su dobri momci?

Vilotići?Ау, брате, ала је код тебе мрак... У вугла.

А пар коментара испред кукаш како те скењавају ови у главу сјебани.

shone shone 13:56 10.03.2019

Re: F1, 8. mart, bolja budućnost tj. prošlost

Ау, брате, ала је код тебе мрак.А пар коментара испред кукаш како те скењавају ови у главу сјебани - ???
fatamorgana??


tasadebeli tasadebeli 14:11 10.03.2019

Re: F1, 8. mart, bolja budućnost tj. prošlost

shone
Ау, брате, ала је код тебе мрак.А пар коментара испред кукаш како те скењавају ови у главу сјебани - ???
fatamorgana??

Пре чудо невиђено... Змија од репа до главе три метра, од главе до репа два и по метра!

Уђите, уђите, да видите чудо... Ту смо ми... Одмах поред лицидарских срдаца...shone shone 15:18 10.03.2019

Re: F1, 8. mart, bolja budućnost tj. prošlost

Уђите, уђите, да видите чудо... Ту смо ми... Одмах поред лицидарских срдаца.
Preuzeto by jadragče dok je bio samo dragče - da ne bude posle ,,kitiš se s tuđe perje,,.


Змија од репа до главе три метра, од главе до репа два и по метра!


To ti kažem:

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana