Ekologija| Planeta| Tehnologija| Zdravlje| Život

Weird Shit : WATER WIZARD & LETEĆI TANJIRI

docsumann RSS / 16.10.2011. u 19:21

"Mislim da bi bilo daleko bolje da je Njutn ponajprije razmišljao kako je jabuka uopše došla gore."

vs.jpg

Viktor Šauberger je bio  jedan od onih umova čije ideje donose  sasvim novi ugao gledanja ( i viđenja)  naše slike svijeta.
Kao takve, one najčešće budu samo djelimično shvaćenje i realizovane u vremenu u kojem su nastale, a onda, u narednim decenijama, poprime nadnarvane dimenzije koje im obično pripišu mistikanti bez adekvatnog tehničkog znanja i upućenosti u prirodne nauke.
Otprilike, nešto slično kao i u Teslinom slučaju, sa kojim je inače Šauberger imao dosta sličnosti.

Rođen 1885. u porodici sa dugom šumarskom tradicijom, još kao dijete ostvaruje intezivnu povezanost sa prirodom. Bajke koje mu je njegova majka pričala o duhovima predaka koji obitavaju u šumskim potocima i koji će mu pomoći ako im se obrati, od malih nogu su u njemu označili tu "živu" tvar kao čuvara velike tajne.
Nakon završetka srednje šumarske škole, za razliku od ostale braće, odbija da ode na fakultet, već se opredjeljuje za ono za šta je očigledno bio izabran ... . Tako se, nakon povratka iz Prvog svjetskog rata, u kom biva i ranjen, zapošljava kao šumar u netaknutim šumama Gornje Austrije koje su bile vlasništvo princa Adolfa von Scahumburg-Lippea.
Sati, dani, godine provedeni u šumi, omogućili su mu da zahvaljujući svom daru brižljivog promatrača i intiutivnog opažanja, stekne uvid u neke, oficijelnoj nauci do tada još nepoznate prirodne pojave, upravo - učeći od prirode.

„Kapieren und kopieren", kapiraj i kopiraj, bio je njegov moto.

Šauberger je bio mnogo više od običnog sanjara. On je bio temeljit analitičar, lucidni zapažač, istraživač, izumitelj, inžinjer, filozof, radikalni holističar, pionir u formiranju ekoloških ideja i Geja hipoteze, ipak, najpoznatioji kao - čarobnjak voda.
U onom gdje su ostali vidjeli uobičajene, svakodnevne pojave, koje su prihvatali zdravozagotovo, Šauberger je video zanimljive fenomene, o čijoj neobičnosti ljudi još nisu ni stigli da promisle. ...


- Zašto izvor presuši kad se otkloni kamenje koje ga štiti od sunca.?

- Kako pastrmke miruju u strujama brzaka, ne tošrći energiju, kako pilivaju uzvodno i savlađuju slapove visoke i po trideset metara?

 - Kako vodeni tokovi adaptiraju svoja "ležišta" tako da zauzmu najoptimalniji tok regulišući se prema temperaturnoj tački od + 4 stepena Celzijusove skale kao svojoj optimalnoj temperaturi?

Optimalnoj za šta ...

callumc_diag01.gif

Raščlanujući mehanizme ovih pojava, Šauberger je otkrivao zakonitosti koji će u kasnijim vremenima postati postulati jedne mlade ... pa nazvao bih je - ezoterijske prirodno-istraživačke discipline, po imennu hidronika. Za upoznavanjem sa hidronikom najbolje bi bilo pogledati ruski naučno-popularni film VODA. Ta tema svakako zahtjeva jedan poseban blog ...

Proničući u tajnu vode, Šauberger je otkrivao njenu mehničku moć, ali i njene energetske, informatičke i biološke kapacitete, prepoznao je njene životne  cikluse , otkrio, ne toplu, već - zrelu, živu, nezrelu i mrtvu vodu ...

Prvi veliki uspjeh na javnoj sceni, kao izumitelj-konstruktor, Šauberger postiže demonstracijom svog sistema za transport teških posječenih  debala  niz riječne tokove.
Analizirajući hiljade skica i crteža koje je uradio posmatrajući riječna vrtloženja, turbulencije kojim voda proširuje svoje korito i koriguje tok, način na koji pastrmaka koristi  opstrujavanja koje se formiraju oko nenog tijela, posmatrajući jajolike kamene oblutke koji plutaju u potočnoj struji, došao je na ideju kako da iskoristi veliku nosivu moć, relativno male količine protočne vode (minimalna dubina je mogla biti 10 cm) u odgovarajućem režimu.

U potok koji je bio za to određen, Šauberger je pob'o drvene stubove koji su ograničavali područje transporta i usmjeravali tok balvana. Ipak proba, na dan prije zvanične demonstracije, nije bila uspješna. Kada se brana otvorila , debla nisu praktično ni mrdnula.
Legenda kaže da je zabrintom Šaubergeru, dok je šetao šumom dumajući o problemu, jedna zmija strknule pred noge i skliznuvši u potok  zaplivala na drugu stranu. Gledajući je kako  vijugavo odmiče po površini vode, Šraubergeru su se otvorile oči ...
Istog trene je pohitao da podijeli uputstva svojim pomoćnicima kako da na određenim mjestima u korito potoka postave bakarne lijevke koji će dodatti to bočno gibanje vode
Demonstracija je doživjela pun uspjeh.  Otada započine njegova slava kao konstruktora i inovatora. Rado su ga u to vrijeme slušali svuda u Evropi. 

A u čemu je zapravo bio štos ?

Jedan je svakao bio u tome da vodu treba koristiti noću, kada  ima najveću nosivost, jer joj se površina ne izlaže sunčevim zracima, i ima temperaturu svoje anomalne tačke ( + 4 C). Ovo je bilo  nešto što je još kao dječak slušao iz  porodičnih predanja.

Druga tajna kojom je voda podučila Viktora Šaubergera je bila sila implozije - uviruća energija, koja upumpava samu sebe u svoj tok i djeluje, pa najpribližnije rečeno,  kao mlazni pogon uslijed izgenerisane sile vučenja. Postoje i neka tumačenje koja ove fenomene objašnjavaju negativnim trenjem ;)

fig%2013.11%20the%20energy%20cannon%20of%20viktor%20schauberger.jpg

Što reče jedan hidroničar kojeg sam nekom prilikom gledao na televiziji - nebitno je da li mi možemo objasniti sve te fenomene, bitno je da ih možemo upotrebiti, i to veoma korisno.

Kao što sam već spomenuo, Šauberger je imao neke stavove slične Teslinim, a koji su više bili filozofki nego striktno tehnički.
Obojica su bili protivnici dobijanja energije razaranjem goriva, bilo da su ona fosilnog porijekla kao nafta, i ugalj ili da se radi o nuklearnim reakcijama ... Eksplozija je destruktivnii princip ispoljavanja energije, implozija - gradivni.

Uskoro, međutim, upravo njegov metod transporta posječene šume dovodi do njihovog nemilosrdnog eksploatisanja. Ovo ga je naravno veoma pogodilo. Uzalud je ukazivao na neophodnost balansa između siječe i obnove šuma. Njemu, jednostavno, nije bilo potrebno "crtati" šeme funkcionisanja održivog razvoja. Njemu je to bio aksiom ... intuitivno jasan od samog početka.
Nije to bio prvi put da ga nisu poslušali. Naročito kad je govorio o nečem što je pravazilazilo  svakodnevne praktične potrebe, i ekonomsku stranu priče... o nečem što bi najednostavnije bilo opisati  kao fantastično duhovno učenje  o prirodnoj harmoniji svijeta.

"Naš besmislen mukotrpan rad - izvor svetskih kriza".

Šauberger, koji je bio izraziti holističar, smatrao je da je planeta Zemlja jedan veliki živi sitem, u kojem  je sklad svih njegovih elemenata, ujedno, najbolji za sve njegove elemente zasebno. Upozoravao je na opasnost od narušavanje prirodne ravnoteže i urušavanja ekositema, kao posljedice čovjekovog neplanskog i nekontrolisanog izrabljivanja njenih resursa.
U svojim metafizičim promišljanjima o prirodi Šauberger je zastupao stav po kojem mi , u principu, sagledavamo mehanizam svekolikog dešavanja iz naopakog smjera, pa tako kao uzrok odnosno cilj procesa vidimo fizičke pojave, kao što su drvo, plod ... a ustvari radi se samo o nastajanju sporadičnih efekata pri dešavanju nečeg mnogo dubljeg i suštinskijeg, a to su sami energetski tokovi.
Metode kojima je Šauberger dolazio do ovakvih ideja bile su nekonvencionalne jednako kao i same te ideje. Znao je satima da sjedi uz riječne tokove, i da kroz lagano meditativno sanjarenje pušta misli niz tok vode ... da same struje, rone, istražuju ... Čist mind surfing, reklo bi se ;)

U mladosti, Šauberger je bio više okrenut inžinjerskim pitanjima i korišćenju mehaničkih potencijala vode ( konvencionalnim i nekonvencionalnim metodama), djelovalo je kao inventivni pronalazač, konstruktor i  inovator, koj je osmislio više različitih postupaka čišćenja voda, sistema melioracije, sistema zaštita od poplava, poboljšanja  bio-energetske slike vode, vršio izrade kanala i regulacije riječnih tokova, dok se u poznijim godinama sve više okretao proučavanju vode kao inteligibilne tvari, posebno glede njenih energetskih svojtava, sposobne da pamti i da liječi, da ima svoje biološke cikluse, da živi, umire i ponovo se rađa ... Za razliku od ljudi i mrtva voda može da hoda :)


-Voda ne treba da se izlaže sunčevoj svetlosti jer tako gubi unutrašnju snagu ili magnetizam. Trebalo bi je ostaviti otklopljenu preko noći, pogotovo pri mesečini da se "seti" svoje prvobitne prirode i ponovo iskreira pravilne informacije. Ovaj postupak se zove "mesečenje" i takođe se koristi kao oblik čišćenja i punjenja snagom i za razne druge minerale.

-Prilikom korišćenja vode da bi se "popravilo" zemljište na kome treba da se sade biljke ili prilikom korišćenja u svrhe lečenja, vodi se zadaju ispravne informacije tako što se u posudi prvo drvenim štapićem voda vrti u smeru kazaljke na satu i peva joj se od nižih tonova ka višim, a zatim se meša u smeru suprotnom od kazaljke na satu i peva se od viših tonova ka nižim.

Kažu da su ovi njegovi magijski postupci bili izvaredno efikasni. Ne gajim biljke ( već poodavno ;)) tako da ne mogu to empirijski da provjerim.

Šauberger je nesumnjivo bio nadahnut i originalan mislilac, sposoban da stvari sagleda vizionarski duboko-široko-daleko, da na smion i samouvjeren način iznosi svoja egzotična  (i ezoterična)  učenja.  Ipak reklo bi se da je najneobičnija, da ne kažem najbizarnija epizoda iz njegovog profesionalnog života, vezana za jedan  striktno tehnički projekat .

Kažu da je Tesla izjavio sledeće:

"Moja mašina za letenje neće imati ni krila , ni propelere. Možete je videti na zemlji i da nikada ne pogodite da je to letilica. Biće u stanju da se kreće po volji kroz vazduh u svim pravcima savršeno bezbedno". (The New York Herald Tribune", 15.oktobra 1911. )


Viktor Šauberger, ima jednu sličnu izjavau:

" Izuzetno brz supersonični avion treba da bude oblikovan kao telo ribe iz dubokog mora."


Ovog puta, poslušali su ga oni najluđi.

Hitler je bio od početka opčinjen Šaubergerovim postignućima i htio je pošto poto da ga ima  angažovanog na tehnološko-naučnim projektima Trećeg Rajha. 1934, u razgovorima kojeg je, uz prisustvo Maksa Planka, sa njim obavio firer lično, Šauberger je odbio saradnju, kritikujući  ideje koje su bile nespojive sa njegovom filozofijiom ... Nauka mora da je u službi prirode ,a ne proizvodnje sredstava za fizičko razaranje. Takođe, usput je iznio i sumnju da će se snovi o hiljadugodišnjem arijevskom carstvu, za par ljeta survati u blato.
1938, nakon aneksije Austrije, Šauberger, iako u 58. godini biva prisiljen na saradnju. Da apsurd bude veći, dodjeljeni su m u projekti čije je osnove on sam patentirao, kao što je diskoidni motor, te razvoj levitirajućih letjelica ... Na tom projektu su  bili uključeni mnogi vrhunski inžinjeri i naučnici, a sve se odvijalo pod budnim i mračnima okom Anenerbe ... Nakon rata od čitavog projekta ostaje tek po koji detalj, nasumični crteži, zagonetne fotografije, a ljudi i dokumentacija bivaju pokupljeni od strane tajnih službi USA i SSSR-a.

068.jpg

Možda je najbolje sredstvo dočaravanja cjelokupna fame oko nacističkog programa izrade borbenih letećih tanjira ovaj bombastični, kontroverzni, treš-senzacionalistički, teorijskozavjerski, tvrdi kreacionističko-homofobični, (opet)  ruski dokumentrac ... kojeg toplo preporučujem ;))

a i raspisao sam se poprilično  ...

(imam nekih problema sa kačenjem klipa, pa evo link - "Treći Rajh - operacija NLO")

Nakon rata, Šauberger se uglavnom bavi poljoprivredom.

U aprilu 1958. godine on i njegov sin Walter dobijaju poziv iz USA za učestvovanje u projekatima koji se tiču daljnjeg razvoja i primjene tehnologije implozivne energije. Međutim tamo je postao predmet duže i mučne istrage, u kojoj je od njega  traženo da preda rezulzate do kojih je došao, kao i sve proračune, skice,  i u potpunosti  odustane od daljih istraživanja u toj oblasti. I sam povratak kući je bio uslovljen potpisivanje pravnog dokumenta koji bi ga obavezivao na poštovanje "dogovora" .
Viktor Šrauberger umire pet dana nakon povratka u Austriju, 25. septembra 1958. godine. 

P:S. Na neki način ovo je i odgovor koji sam ostao dužan kolegi Vojislavu Stojkoviću o sprezi duhovnog i racionalnog (naučnog) . Nekao nisam  znao kako to kraće da objasnim :)Komentari (42)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

dragan7557 dragan7557 19:37 16.10.2011

Re: Dasa, bre....

što b' se reklo, implozija umesto eksplozije, u svoje vreme, otera amere, u majčinu.

Preporuka za spominjanje ovog genijalnog pronalazača

cerski
docsumann docsumann 21:36 16.10.2011

Re: Dasa, bre....

što bi rekao MC Esher ...

niccolo niccolo 20:13 16.10.2011

tnx, dosc

za ovaj tekst, nisam ranije znao o Šraubergeru
docsumann docsumann 21:44 16.10.2011

Re: tnx, dosc

niccolo
za ovaj tekst, nisam ranije znao o Šraubergeru


Viktor Šauberger svakako ne pripada glavnom toku naučne mislihvala, nicc
kick68 kick68 00:05 17.10.2011

Re: tnx, dosc

tnx, dosc
za ovaj tekst, nisam ranije znao o Šaubergeru

Thanks i od mene, i meni je nepoznat.
Za upoznavanje sa hodronikom bi najbolje bilo pogledati ruski naučno-popularni film VODA. Ta tema svakako zhtjeva jedan poseban blog ...

Nadam se da necemo dugo cekati (i naravno, da ce blog biti razumljiv laicima koji se jos zovu i dummies:)
Voda nosi sve:
dragan7557 dragan7557 00:05 17.10.2011

Re: tnx, dosc

Viktor Šrauberger

Ispravi.

Viktor Schauberger

Ako niccolo nije primetio ti treba.

A ako i treći ponavlja isu greščurinu već je previše

Plus, ovaj Šrauberger


cerski
docsumann docsumann 05:12 17.10.2011

Re: tnx, dosc

Nadam se da necemo dugo cekati (i naravno, da ce blog biti razumljiv laicima koji se jos zovu i dummies:)
Voda nosi sve:


odgledajte ovaj film, pa ćemo sigurno jednom pričati o njemu, možda čak ne ni kod meneekv
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:16 16.10.2011

Sprega duhovanog i naučnog

docsumann
... u porodici sa dugom šumarskom tradicijom

zapošljava kao šumar u netaknutim šumama Gornje Austrije

Čim vidim da je neko bio šumar, odmah znam da je radio dobar posao.
Interesovanje za šume i vode, eto materijala da ispuni život čoveka.Plus, ovaj Šauberger još imao i pronalazačkog duha, mimo šuma i voda.
I nosio bradu à la Nikola Pašić!

o sprezi duhovnog i racionalnog (naučnog) .


Lepo si ti ovo složio, o sprezi, premda sam ja, u naivnosti svojoj, očekivao nešto nalik sprege duhovnog i naučnog kod - Bleza Paskala (Blaise Pascal). Izgleda da ja često stvari vidim pomalo ekstremno, ili bar uvrnuto, he, he, he...

P. S.
A volim i šume (neka su i tropske) onako kako ih je video H. Ruso (Rousseau);obavezno sa majmunima!
docsumann docsumann 22:01 16.10.2011

Re: Sprega duhovanog i naučnog

Interesovanje za šume i vode, eto materijala da ispuni život čoveka.


sa vodom je to - bukvalno, tako


dragan7557 dragan7557 00:02 17.10.2011

Re: Sprega duhovanog i naučnog


Ovo:
A volim i šume (neka su i tropske) onako kako ih je video H. Ruso (Rousseau);


I ovo:
docsumann
što bi rekao MC Esher ...


je različit prikaz doživljaja perspektive i perspektivizma.

Aperspektivizam je budućnost a vreme "nova" dimenzija.

cerski
jinks jinks 22:01 16.10.2011

...

Mislim da bi bilo daleko bolje da je Njutn ponajprije razmišljao kako je jabuka uopše došla gore.Da, ustvari pitanje bi moglo da bude i, pogotovo u vreme Njutna, gde se tacno nalazi granica izmedju fizike i metafizike. I sta je odredilo da se ona danas nalazi upravo tu gde se nalazi.

Mozda upravo ta odluka Njutna da pomisli da je potrebno prvo odgovoriti na pitanje kako (zasto jos uvek nije odgovoreno) jabuka pada, umesto zasto (kako je manje vise kao odgovoreno, mada gledano iz nekog sireg ugla bas i nije) se nasla tamo gde se pre pada upravo i nalazila.

Sta bi bilo da je bilo obratno. Danas bi neke metafizicke computational machines simulirale ko zna kakve modele ko zna cega, dok bi mehanika i njoj pripadajuce zakonitosti jos uvek mozda bile smatrane ezoterijom.
docsumann docsumann 22:09 16.10.2011

Re: ...

Sta bi bilo da je bilo obratno. Danas bi neke metafizicke computational machines simulirale ko zna kakve modele ko zna cega, dok bi mehanika i njoj pripadajuce zakonitosti bili smatrane ezoterijom


to se valjda i dešava u nekom od susjednih paralelnih univerzuma

slično kao što je Filip K. Dick pisao o svijetu u kom su nacisti pobijedili u WWII i u kojem postoji čovjek ( u visokom dvorcu) koji piše knjigu o svijetu u kome su to bili saveznici ...nego što se tiče nauke i duhovnosti, da li je moguća sinteza (pa zašto ne i sinergija) ova dva puta ?
dragan7557 dragan7557 23:57 16.10.2011

Re: ...

docsumann
Sta bi bilo da je bilo obratno. Danas bi neke metafizicke computational machines simulirale ko zna kakve modele ko zna cega, dok bi mehanika i njoj pripadajuce zakonitosti bili smatrane ezoterijom


to se valjda i dešava u nekom od susjednih paralelnih univerzuma

slično kao što je Filip K. Dick pisao o svijetu u kom su nacisti pobijedili u WWII i u kojem postoji čovjek ( u visokom dvorcu) koji piše knjigu o svijetu u kome su to bili saveznici ...nego što se tiče nauke i duhovnosti, da li je moguća sinteza (pa zašto ne i sinergija) ova dva puta ?

Jedna od najgenijalnih ikad izdatih knjiga na teme pobeda nacista i UFO :

Genesis

W.A. Harbinson

Transworld Publishers Ltd.

ISBN 90 274 1385 1

cerski

p.s. pisana na osnovu neverovatno obimnog istraživanja istorijskih činjenica. Biser.
docsumann docsumann 05:09 17.10.2011

Re: ...

Jedna od najgenijalnih ikad izdatih knjiga na teme pobeda nacista i UFO :


Interesantno da Rusi, pored filma čiji sam link postavio u postu (Treći Rajh - Operacija NLO) imaju još niz dokumentaraca koji sa bave tom temom :

jinks jinks 06:45 17.10.2011

Re: ...

nego što se tiče nauke i duhovnosti, da li je moguća sinteza (pa zašto ne i sinergija) ova dva puta ?

Pa verovatno se desavaju neke tacke u razvoju nauke na primer u kojoj ce postati potrebno da obuhvate jedno drugo da bi mogli da nastave dalje, bar na odredjenim kolosecima. A mozda se desava i nesto slicno gledano obratno.

Primer teorije velikog praska je jedna od tacaka u kojoj se to desilo, a mozda ce se nesto slicno desiti i po nekim drugim pitanjima. Da, na primer, i mnoga velika otkrica u psihologiji desila su se u sinergiji izmedju duhovne zaostavstine i duhovne realnosti i potrebe da se usavrse i objasne neke naucne teorije u toj oblasti.

Intresantno kada je da li u Rimu bila naucna konferencija o teoriji Velikog praska, jedan od uvodnih govora odrzao je neki katolicki kardinal. Rekao je da nauka moze da objasni i modelima opise gotovo sve sto se sa univerzumom desavalo nekoliko 100 nanosekundi nakon njegovog nastanka, ali da ta vremenska barijera jos uvek ostala neprelazna za nauku. Njegovo tumacenje je da nakon n x 100 ns pocinje nauka, a da u periodu pre toga pojave i procese objasnjava religija.
vishnja92 vishnja92 16:37 17.10.2011

Re: ...

auuu, kakav blog!!!
(a ti nasao da ga objavis bas u ponedeljak, straota)

ode ovo u zauvek-favorite.

ps - i pozdrav jinksu, njegovi komentari su totalna radost :)
docsumann docsumann 19:45 17.10.2011

Re: ...

NNN NNN 11:21 18.10.2011

Re: ...

Verovatno najbolji* spot svih vremena:
muzika,
riba,
efekti


*da ne otvaramo pandorinu kutiju za trolovanje
vishnja92 vishnja92 17:42 18.10.2011

Re: ...

da

inace, element voda je povezan sa svadhisthana cakrom, koja se nalazi u predelu polnih organa :)
jinks jinks 16:26 22.10.2011

Re: ...

inace, element voda je povezan sa svadhisthana cakrom, koja se nalazi u predelu polnih organa

Interesantno, tumacenje vode na skali (wet,warm)/(dry,cold) oznacava se sa (wet,cold).

vazduh je (wet,hot)
vatra (dry,hot)
i zemlja (dry,cold)

Mada postoji i tumacenje da je voda sabrana na Zemlji skup svega zivog sto je ikada ovde postojalo, i u fizickom smislu, ali i u smislu duhovne zaostavstine ... nesto kao kolekcija svih znanja i iskustava koja je do sada sabrao zivot na Zemlji.

Kakva li su tumacenja ostalih osnovnih elemenata u kontekstu slicnom ovom.
Hansel Hansel 23:26 16.10.2011

Hvala

Vidi se da je jako zanimljivo, čitam detaljno kad budem koncentrisaniji, na prvi pogled mi se čini da je Mišak u jednoj emisiji priačo o njemu, a i da je bio neki poseban dokumentarac na HRT-u... Peta preporuka!
docsumann docsumann 05:13 17.10.2011

Re: Hvala

na prvi pogled mi se čini da je Mišak u jednoj emisiji priačo o njemu


naravno ... jedna od boljih ... ozbiljnijih
background noise background noise 07:53 17.10.2011

Opet

Si mi pokvario planove, sad cu opet sve da zapustim i prepustim se pretrazivanju tema koje si nabacio . . . ko da nemam vaznija posla
kukusigameni kukusigameni 09:26 17.10.2011

loš đak

Još prošli put, kada si na nekom blogu pominjao Šaubergera, ja sam se informisao o njemu i sve lepo proučio.
Ovo mi sad dođe kao dopunska nastava.
Tako mi i treba.
Preporuka.
angie01 angie01 09:34 17.10.2011

divan blog!

docsumann docsumann 18:56 17.10.2011

Re: divan blog!

aivazovsky

jasnaz jasnaz 12:14 17.10.2011

reče Čovek, za svoj rad:Dobro uklopljeno, a ne radi!


-- trenuto postavljeno ovde --

docsumann docsumann 18:52 17.10.2011

Re: reče Čovek, za svoj rad:

lorraine shemash

stefan.hauzer stefan.hauzer 13:32 17.10.2011

.

science fiction je zakon!
ne znam zasto sam ovo napisao i zasto mi je citajuci ovaj blog u glavi bilo stalno ,uzasavajuca vest koju sam procitao prosli mesec o tome kako ridley scot zeli da uradi nastavak "blade runner-a" . ok, ridley je majstor zanra i ti njegovi rani radovi su neverovatni, ali kapiram da je pametnije da ostane na ovim robih hudovima i to ... nego da unakazuje magiju "blade runner" - toliko !

a nije da sam bas toliko omasio temu? kapiram da ovo izvlaci situaciju=)
docsumann docsumann 18:47 17.10.2011

Re: .

kapiram da ovo izvlaci situaciju=)


uf,

NNN NNN 11:30 18.10.2011

Re: .

ridley scot zeli da uradi nastavak "blade runner-a"
A vidi ovo:
http://www.imdb.com/title/tt1446714/
pape92 pape92 19:17 17.10.2011

Aha!

Dva-tri klika od Šauberga:

1922. год. у Минхену, Тула и Врил су конструисали први немачки летећи диск ЈФМ (Jenseitsflugmaschine) или „Машину са другог света“ која је следеће две године испитивана у ваздушном тунелу. Пројекат чији је вођа био В. О. Шуман (W.O. Schumann) са Техничког универзитета у Минхену, обустављен је 1924. године, а машина је размонтирана и пребачена у Месершмитову фабрику у Аугсбургу, где је ускладиштена за потребе даљег истраживања. На основу овог истраживања, професор Шуман је развио левитациону јединицу коју је назвао Шуман-Минхен или СМ-Левитатор.


Slučajnost?
docsumann docsumann 19:39 17.10.2011

Vril & Thule

The Vril Society was formed by a group of female psychic mediums led by the Thule Gesellschaft medium Maria Orsitsch (Orsic) of Zagreb, who claimed to have received communication from Aryan aliens living on Alpha Cen Tauri, in the Aldebaran system. Allegedly, these aliens had visited Earth and settled in Sumeria, and the word Vril was formed from the ancient Sumerian word "Vri-Il" ("like god". A second medium was known only as Sigrun, a name etymologically related to Sigrune, a Valkyrie and one of Wotan's nine daughters in Norse legend.

The Society allegedly taught concentration exercises designed to awaken the forces of Vril, and their main goal was to achieve Raumflug (Spaceflight) to reach Aldebaran. To achieve this, the Vril Society joined the Thule Gesellschaft to fund an ambitious program involving an inter-dimensional flight machine based on psychic revelations from the Aldebaran aliens.


If we compare the Vril Society to the Thule Society, the difference can be summarized thus:

the Thule Society occupied itself with material and political matters

the Vril Society was concerned above all with the beyond


članovi Vrila među koje je spadao i Šuman su bili nosioci nazi UFO projektap.s. sve je to poslije završilo pod okrilje Anenerbe
pape92 pape92 20:09 17.10.2011

Re: Vril & Thulejavascript:;Jedna od ređih firerovih fotografija

pape92 pape92 23:27 17.10.2011

Re: Vril & Thulejavascript:;

Maria Orsitsch (Orsic) of Zagreb
Morao sam da vidim. Ne čudi me što su joj verovali
NNN NNN 11:36 18.10.2011

Re: Vril & Thulejavascript:;

Jedna od ređih firerovih fotografija
Da,
ova je iz 50-ih u Argentini.
kaolavanda kaolavanda 22:55 17.10.2011

Voda...

Znaš li ti da je meni uvek jak utisak, kad odem na more (ili na reku), da bi voda imala sve razloge ovog sveta da bude uobražena, koliko je divna i moćna. Znam, zvuči sumanuto, ali, ne sumnjam da ćeš razumeti o čemu pričam.

Pošto voliš da su ti blogovi šareni, prosto ne znam čime bih pre ovaj ušarenela

Hajde, evo u 38 sekundi savet genijalnog čoveka.

A sada... udahni, zaroni, i uživaj...


Jason deCaires Taylor


i savršeni Tarner 1842.

Kažu da su ovi njegovi magijski postupci bili izvaredno efikasni. Ne gajim biljke ( već poodavno ) tako da ne mogu to empirijski da provjerim.

Javiću rezultate empirijske provere

EDIT:
alselone alselone 07:16 18.10.2011

voda

Super su mi ovi tvoji weird shits blogovi Dosc jer obicno nemam pojma o temi. Svaki put kao prvi put.
Kazezoze Kazezoze 10:03 18.10.2011

viktorov spiralni ples

alselone
Super su mi ovi tvoji weird shits blogovi Dosc jer obicno nemam pojma o temi. Svaki put kao prvi put.

ja sam ranije nešto čitao o viktoru šaubergeru, a jednom sam i gordani pokušavao objasniti zašto lososi skaču uz vodopade na svom putu ka mrestilištu, što je izvorno viktorova teorija.
jedno od omiljenih štiva viktora šaubergera bila je smaragdna pločica hermesa trismegistosa, alhemičarski tekst iz drevne grčke. sadržavao je čuveno načelo: kako iznad, tako ispod.
viktor šauberger prepoznao je to načelo u kretanju zemlje kroz nebeski svod koje se ogleda u protoku vode u potoku.
ukratko: zemlja se okreće oko svoje ose. to nam daje dan i noć. takođe se okreće i oko sunca pod kosim uglom, tako da u određeno doba godine prvo jedna, a potom druga hemisfera prima sunčevu svetlost pod izravnijim uglom. i treće celi sunčev sistem kreće se unutar galaksije koje nam daje astrološke ere poznate kao staro i novo doba. na taj način se naša planeta vrti kroz svemir noseći nas sa sobom.
reke i potoci na zemlji odslikavaju takvo kretanje. na daleko nižoj razini, naravno, to se može videti kada posmatramo vodu koja ulazi u odvod. ona se prirodno vrtloži oko središnjeg vrtloga. kao što nam je poznato iz škole, vode na severnoj hemisferi koja odlazi u odvod se vrtlože suprotno kazaljke na satu, dok na južnoj strani ekvatora se vrtloži u smeru kazaljke na satu. međutim, kada sledeći put izvučete čep iz kade posmatrajte središnji vrtlog. on takođe sledi svoj zmijoliki ritam. tako na neki način vidimo dvostruku spiralu. voda koja otiče vrti se oko središnjeg vrtloga, a celina se takođe leluja i pokreće.
na isti način se pleše valcer. plesači se vrte jedan oko drugoga u ritmu valcera, dok istovremeno opisuje veći krug krećući se plesnim podijem.
sada zamislite sebe kako stojite na rečnoj obali. po mogućnosti uz reku koja teče prirodno (ako takvih reka još ima) te njezin tok nije izmenjen ljudskom rukom. posmatrajte tok vode.
ona ne teče jednako celom širinom reke. najbrža je negdje blizu sredine, a sasvim mirna uz obale. svako ispupčenje ili prepreka, poput kamena, izaziva vrtloge nizvodno. oni imaju svoje spiralne pokrete, a bačeni prut privremeno okreće pravac — uzvodno, protiv struje. ako riba uđe u vrtlog, on će je izbaciti uzvodno.tako nam se čini da riba sa lakoćom pliva uzvodno, dok ona koristi zakone prirode koji je usmeravaju. na isti način losos koristi spiralni vrtlog koji se stvara prilikom pada vode sa vodopada i taj srednji vrtlog ga nosi na gore. na isti način ptice koriste vazdušne struje.
struja ne teče pravolinijski - zmijoliko opisuje širi luk. zavojita je duž toka, poput vode koja ističe iz kade ili poput zemlje koji se okreće u svemiru.
naposletku se celi vodeni tok kreće, a u širim rečnim dolinama nailazimo na meandre. na daleko manjoj i bržoj razini posmatramo potočiće na plaži dok jure svojim putem u more, vijugajući kroz pesak.
viktor šauberger je tvrdio da voda u svome toku nastoji odslikati tri vrste kretanja planeta.
prvo, voda se okreće oko svoje ose: kružno kretanje, poput planeta koji se kreću oko svoje ose donoseći nam dan i noć.
potom, voda vijuga dok teče svojim koritom, kao što zemlja vijuga dok rotira oko sunca tokom godine.
i, najzad, sav vodeni tok uvija se i okreće u prostornoj krivulji odražavajući celi sunčev sistem koji sledi svoj put kroz galaksiju.
to je razlog zašto voda, prepuštena svojim vlastitim mehanizmima, nikada ne teče pravolinijski.
njegova lična pronicljivost dovela je tu misao korak dalje - da je voda najzdravija i najpotentnija kada teče onako kako ona želi. voda je za njega bila živi organizam.
NNN NNN 11:44 18.10.2011

dve vode

Rio Negro i Amazon


(a iznad preleće Pajper Mister Noa )
ddsonik ddsonik 16:39 18.10.2011

Voda

Odlican blog! Mnogo hvala!

Moj omiljeni znakSrdacan pozdrav
MightyNora MightyNora 01:13 23.10.2011

Preporuka matori

... samo toliko :)

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana