Gradjanske inicijative

Deložacija porodice Maurer!

Filip Mladenović RSS / 17.03.2018. u 01:06

ŽIVI ZID u Bulevaru...
ŽIVI ZID u Bulevaru...
Policija u službi izvršitelja
Policija u službi izvršitelja
Jučerašnje skandalozno i sramotno nasilno iseljenje porodice Maurer iz sopstvenog stana u Bulevaru još jednom je na alarmantan način ukazalo na neodrživost važećeg Zakona o izvršenju i obezbedjenju.

Više puta sam do sada u svom novinarskom angažmanu ukazivao na nedorečenosti i protivrečnosti pomenutog zakona, pa čak i na protivustavan karakter pojedinih članova.

Na žalost, uprkos mnogobrojnim kritikama i primedbama, kako stručne javnosti tako i gradjanstva, još uvek nema političke volje da se važeći Zakon o izvršenju i obezbedjenju promeni, tj. poboljša.

U susednoj Hrvatskoj prošlog leta je izmenjen tamošnji Ovršni zakon, čime je uspostavljena pravičnija ravnoteža između svrhe mera, koje su izvršiteljima na raspolaganju, i interesa dužnika u čija se vlasnička prava zadire.

Upravo je ta pravičnija ravnoteža neophodna i u slučaju Srbije, kako ne bismo više prisustvovali mučnim scenama kao juče u Bulevaru i svedočili kafkijanskoj sudbini porodice Maurer: da ostanu bez stana zbog kriminalnog akta bivšeg podstanara.

U ovom blogu ukazaću na 3 (tri) sporna člana važećeg Zakona o izvršenju i obezbedjenju, koja zahtevaju HITNU izmenu. Naravno, tu se ne iscrpljuje spisak primedbi na ovaj delikatan i kontradiktoran zakon.

Nedozvoljenost vanrednih pravnih lekova

Član 27

Rešenje doneto o žalbi jeste pravnosnažno.

Kad rešenje može da se pobija isključivo prigovorom, pravnosnažno je rešenje doneto o prigovoru.

Protiv pravnosnažnog rešenja nisu dozvoljeni revizija, niti ponavljanje postupka.

Medjutim, ovaj član je u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, opštim pravilima Zakona o obligacionim odnosima i odgovarajućim članovima Zakona o parničnom postupku, kao i načelima Evropske konvencije o ljudskim pravima, dakle pravnim aktima koji dozvoljavaju reviziju.

Ustav je najviši pravni akt jedne zemlje, temeljni je i osnovni zakon. Svi zakonski propisi moraju biti u skladu sa Ustavom.
U Ustavu Republike Srbije, poglavlje Pravo na jednaku zaštitu prava i na pravno sredstvo, u članu 36. doslovce piše:
"Svako ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu."
Prema tome, pomenuti član 27, stav 3. Zakona o izvršenju i obezbedjenju je protivustavan, i kao takav je neprimenljiv.

Zakon o obligacionim odnosima je skup pravnih pravila i normi koji uredjuju obligaciono pravo. Široki horizont obligacija obuhvaćen je delom i u drugim zakonima, čija je namena uredjivanje drugih delova gradjanskog materijalnog prava, medju kojima su Zakon o parničnom postupku i Zakon o izvršenju i obezbedjenju.
U Zakonu o parničnom postupku, u članu 2. doslovce piše:

"Stranke imaju pravo na zakonitu, jednaku i pravičnu zaštitu svojih prava."

A u članu 404. istog zakona doslovce piše:

"Revizija je izuzetno dozvoljena zbog pogrešne primene materijalnog prava i protiv drugostepene presude koja ne bi mogla da se pobija revizijom, ako je po oceni Vrhovnog kasacionog suda potrebno da se razmotre pravna pitanja od opšteg interesa ili pravna pitanja u interesu ravnopravnosti građana, radi ujednačavanja sudske prakse, kao i ako je potrebno novo tumačenje prava (posebna revizija)."

Prema tome, pomenuti član 27, stav 3. Zakona o izvršenju i obezbedjenju je u suprotnosti sa navedenim članovima Zakona o parničnom postupku i opštim pravilima Zakona o obligacionim odnosima.

I najzad, Evropska konvencija o ljudskim pravima ima status međunarodnog ugovora i time je pravno jača od nacionalnih zakona, u ovom slučaju Republike Srbije.

U Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima revizija je jedno od temeljnih ljudskih prava. Drugim rečima, stranke u postupcima imaju pravo da iskoriste SVE pravne lekove kojima se može rešiti predmet sudskog spora, uključujuči i reviziju.

Prema tome, pomenuti član 27, stav 3. Zakona o izvršenju i obezbedjenju je u suprotnosti i sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, i kao takav je neprimenljiv.

Sledeći sporan član je 56, koji svojom neodredjenošću širom otvara vrata samovoljnom i manipulativnom ponašanju izvršitelja.

Načelo srazmere

Član 56

Javni izvršitelj dužan je da prilikom izbora sredstva i predmeta izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja vodi računa o srazmeri između visine obaveze izvršnog dužnika i sredstva i vrednosti predmeta izvršenja.

Ovakva nakaradna, bezobalna formulacija člana 56. zahteva pojašnjenje-odredjenje, kao i dopunu u formi drugog stava.

Dakle, novi izmenjeni član 56. bi glasio:

Javni izvršitelj je dužan da prilikom izbora sredstva i predmeta izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja vodi računa da za visinu obaveze izvršnog dužnika do milion dinara predmet izvršenja ne može biti nekretnina u vlasništvu dužnika.
Ako je u vlasništvu izvršnog dužnika samo jedna nekretnina, ona ne može biti predmet izvršenja.

Dakle, tek sa izmenom, tj. preciziranjem prvog stava člana 56. i sa dopunskim 2. stavom, koji sprečava da čitave porodice postanu beskućnici, Zakon o izvršenju i obezbedjenju više neće stvarati situacije poput jučerašnje apsurdne deložacije porodice Maurer.

Sledeći kontroverzan član zakona je 258:

Ograničenje izvršenja

Član 258
Izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate i penziji može da se sprovede u visini do dve trećine zarade, naknade zarade, plate, naknade plate i penzije, odnosno do njihove polovine, ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom.
Isto važi i za platu oficira, podoficira, vojnika po ugovoru, vojnog službenika i primanja lica u rezervnom sastavu za vreme vojne službe.
Izvršenje na minimalnoj zaradi i minimalnoj penziji sprovodi se do njihove polovine.
Izvršenje na primanjima ratnih i mirnodopskih vojnih invalida na osnovu invalidnine, ortopedskog dodatka i invalidskog dodatka može da se sprovede samo do njihove polovine, i samo da bi se namirila potraživanja na osnovu zakonskog izdržavanja, naknade štete zbog narušenja zdravlja, novčane rente zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad i novčane rente za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja.

I za ovaj član je neophodna izmena, u smislu da se izvršenja na plate i penzije ubuduće mogu sprovoditi do 1/2, a ne kao sada do 2/3 iznosa.
A u slučaju minimalne zarade i penzije, umesto sadašnje 1/2 ubuduće bi izvršenja bila sprovodjena do 1/3 iznosa.
Na ovaj način bi, kako je već istaknuto na početku bloga, bila uspostavljena pravičnija ravnoteža između svrhe mera, koje su izvršiteljima na raspolaganju, i interesa dužnika u čija se vlasnička prava zadire.

Tekst ovog bloga proslediću Ministarki pravde, Visokom savetu sudstva, Vrhovnom kasacionom sudu, Komori izvršitelja, medijima... sa nadom da će i u Srbiji prevladati ono što je u drugim državama Evrope već standard. Na primer, ako neku porodicu izvršitelj iseli iz stana, poput Maurerovih juče u Bulevaru, ona od države ili grada dobija socijalnu pomoć narednih 18 meseci za iznajmljivanje krova nad glavom.

 

AtačmentiKomentari (33)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

anonymous anonymous 01:21 17.03.2018

Dođe mi ....

....da ponovo čitam Servantesa.

Šta mi je tamo bilo toliko ......fascinantno ?


Usput

.....sve zbog toga .....da bi im država obezbedila smeštaj za 18 meseci...

Pa toliko i ja mogu da im pomognem.
Filip Mladenović Filip Mladenović 01:28 17.03.2018

Re: Dođe mi ....

U blogu su pomenuta 3 sporna člana, koje treba HITNO izmeniti.

Ima još najmanje 10 (deset) članova Zakona o izvršenju i obezbedjenju podložnih neophodnoj reviziji.

Mislim da je najlogičniji put da Ministarka pravde Nela Kuburović organizuje tokom aprila 2018. Okrugli sto o ovom zakonu, a da potom parlamentu dostavi Vladin predlog izmena i dopuna.

Sve se može okončati do kraja prolećnog zasedanja Skuštine Srbije, ako postoji politička volja, kao prošle godine u susednoj Hrvatskoj.
anonymous anonymous 01:38 17.03.2018

Re: Dođe mi ....

Filip Mladenović
U blogu su pomenuta 3 sporna člana, koje treba HITNO izmeniti.

Ima još najmanje 10 (deset) članova Zakona o izvršenju i obezbedjenju podložnih neophodnoj reviziji.

Mislim da je najlogičniji put da Ministarka pravde Nela Kuburović organizuje tokom aprila 2018. Okrugli sto o ovom zakonu, a da potom parlamentu dostavi Vladin predlog izmena i dopuna.

Sve se može okončati do kraja prolećnog zasedanja Skuštine Srbije, ako postoji politička volja, kao prošle godine u susednoj Hrvatskoj.Pa, ....ne postoji.

Filipe, ja cenim tvoj građanski angažman, ali si brate, .....mnogo nerealan.

Filip Mladenović Filip Mladenović 02:30 17.03.2018

Re: Dođe mi ....

"Mi ne samo što imamo pravo da budemo slobodni, nego imamo i dužnost da budemo slobodni." Martin Luter King
milanb milanb 07:55 17.03.2018

Re:

Право на ванредна правна средства није предвиђено уставом или међународним уговорима.У већини парница није дозвољена ревизија а код извршења је то још ресктриктивније.
Што се тиче породице Маурер, нејасно је како је подстанар могао да стави хипотеку на стан када није власник стана.Ту мора постојати нека заложна изјава власника стана.
Овера лажне заложне изјаве није могла лако да се реализује код нотара/суда приликом овере и укњижбе у катастру.То је хипотека, а лица задужена за оверу(у суду или код нотара)су увек опрезна у таквим случајевима.
Уколико је заложна изјава фалсификована, мора се покренути парница и издејствовати пресуда о ништавости заложне изјаве и хипотеке.Изјаве разних полицијских службеника и јавних тужилаца ништа не значе.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 08:48 17.03.2018

Re:

Уколико је заложна изјава фалсификована, мора се покренути парница и издејствовати пресуда о ништавости заложне изјаве и хипотеке.Изјаве разних полицијских службеника и јавних тужилаца ништа не значе.

Суштина.
А никако да она исплива, да се он разјасни: ако је заложна изјављ фљлсификована, онда је и неважећа.

Но, спорост српских судова је ужасна.
milanb milanb 10:34 17.03.2018

Re:

Какве везе има спорост судова, када није ни дошло до парнице.Не верујем да би та парница дуго трајала, обави се графолошко вештачење и утврди се да ли је потпис на заложној изјави аутентичан.

У крајњој линији, није касно ни сада да се покрене парница, па да се тражи противизвршење против банке.

Но, нешто ми се јавља да су све те приче о фалсификованој хипотеки неосноване, да ту има неког основа, парница као правна могућност би већ била искоришћена.

Filip Mladenović Filip Mladenović 10:54 17.03.2018

Re:

milanb
Право на ванредна правна средства није предвиђено уставом или међународним уговорима.У већини парница није дозвољена ревизија а код извршења је то још ресктриктивније.
Што се тиче породице Маурер, нејасно је како је подстанар могао да стави хипотеку на стан када није власник стана.Ту мора постојати нека заложна изјава власника стана.
Овера лажне заложне изјаве није могла лако да се реализује код нотара/суда приликом овере и укњижбе у катастру.То је хипотека, а лица задужена за оверу(у суду или код нотара)су увек опрезна у таквим случајевима.
Уколико је заложна изјава фалсификована, мора се покренути парница и издејствовати пресуда о ништавости заложне изјаве и хипотеке.Изјаве разних полицијских службеника и јавних тужилаца ништа не значе.

Kako onda tumačite citirani 36. član Ustava Republike Srbije gde piše "Svako ima pravo na žalbu i druga pravna sredstva..."?

Kako tumačite Evropsku konvenciju o ljudskim pravima u kojoj se navode "svi pravni lekovi"?
milanb milanb 12:27 17.03.2018

Re:

Жалба је редован правни лек, а не ванредни правни лек.Устав прописује право на жалбу, а дужник у извршењу има право на приговор на решење о извршењу.

Хипотекарни дужник је такође имао и право жалбе на решење катастра о укњижби хипотеке.

Filip Mladenović Filip Mladenović 13:09 17.03.2018

Re:

Svi pravni lekovi su i oni redovni i oni vanredni, zar ne?
"...i druga pravna sredstva", kako piše u Ustavu su takodje sva redovna i sva vanredna pravna sredstva, zar ne?
angie01 angie01 13:25 17.03.2018

Re:

Суштина.
А никако да она исплива, да се он разјасни: ако је заложна изјављ фљлсификована, онда је и неважећа.


pa to- banka je prevarena i nije proveravala dokumenta prilikom pravljenja hipotekrnog ugovora, sto je bila duzna, ( ovo nije prvi takav slucaj, znaci da je opreznost trebalo da bude i povecana- hebote, za one smesne sume potrosackih kredita, samo sto ti ne uzmu tkivo i krvna zrnca na proveru, a ovde nista), znaci, pravi vlasnici, koji su na kraju stradali, nisu uopste krivi i jos nesto,
kazu da se odmah pojavio neki kupac, iako jos stan nije ni stavljen na prodaju, a koji nije ni video nekretninu- znaci da je nesto tu jako smrdljivo.

drzava je jos jednom pokazala, da gradjani dzaba placaju dazbine, jer institucije sitema, koje se iz tih para finansiraju,ne rade za njih, nego upravo protiv.
milanb milanb 13:53 17.03.2018

Re:

angie01
Суштина.
А никако да она исплива, да се он разјасни: ако је заложна изјављ фљлсификована, онда је и неважећа.


pa to- banka je prevarena i nije proveravala dokumenta prilikom pravljenja hipotekrnog ugovora, sto je bila duzna, ( ovo nije prvi takav slucaj, znaci da je opreznost trebalo da bude i povecana- hebote, za one smesne sume potrosackih kredita, samo sto ti ne uzmu tkivo i krvna zrnca na proveru, a ovde nista), znaci, pravi vlasnici, koji su na kraju stradali, nisu uopste krivi i jos nesto,
kazu da se odmah pojavio neki kupac, iako jos stan nije ni stavljen na prodaju, a koji nije ni video nekretninu- znaci da je nesto tu jako smrdljivo.

drzava je jos jednom pokazala, da gradjani dzaba placaju dazbine, jer institucije sitema, koje se iz tih para finansiraju,ne rade za njih, nego upravo protiv.

Хипотека не постоји док се не укњижи у катастру, што значи да уговор/заложна изјава морају бити оверени код нотара(раније суда) и да се мора поднети на укњижбу катастру.
angie01 angie01 14:01 17.03.2018

Re:

Хипотека не постоји док се не укњижи у катастру, што значи да уговор/заложна изјава морају бити оверени код нотара(раније суда) и да се мора поднети на укњижбу катастру.


pa u toliko je ovo sto rekoh jos dodatno podrzano:)), jer su svi u nizu odradili stvar sa falsifikatom, bez potrebne provere- ja stvarno nemam iskustva sa hipotekama i bilo kakvim trange frange fazonima sa bankom, ali kapiram da se ovde banka zahebala i da treba da snosi i posledice, (ili svi oni u nizu koji su procesuirali stvar pre nje)- sem ako nije u celom projektu aktivni (sa)ucesnik, a to je onda krivicno delo za koje mora da odgovara, sa sve sudovima koji su doneli odluku o iseljenju.
milanb milanb 14:07 17.03.2018

Re:

Filip Mladenović
Svi pravni lekovi su i oni redovni i oni vanredni, zar ne?
"...i druga pravna sredstva", kako piše u Ustavu su takodje sva redovna i sva vanredna pravna sredstva, zar ne?


Овај члан устава се односи на редовна правна средства, односно жалбу(приговор у извршењу).

Ванредна правна средства су изузетак, и њима се побија правноснажна одлука.Ревизија постоји у парничном поступку, само за одређене парнице-преко 40 000 евра, радне односе итд.У извршењу постоји противизвршење, као један начин да се отклоне последице незаконитог извршења.На пример, после спроведеног извршења, исправа на основу које је одређено извршење буде укинута или поништена, и онда дужник тражи противизвршење.

Жалба и други правни лекови се могу подносити против одлука којима се мериторно одлучује и окончава поступак, пресуда у парници/кривичном поступку, решење којим се завршава поступак итд.

У извршењу је таква одлука решење о извршењу.Све касније одлуке суда или извршитеља се тичу фактичког спровођења извршења и не могу се побијати жалбом.


angie01 angie01 14:14 17.03.2018

Re:

У извршењу је таква одлука решење о извршењу.


izvini, a kako je moguce da se donese odlukao o izvrsenju- iseljenju pravih vlasnika, a da je konstaovano da se radi o prevari, falsifiktu i nizu nepravilnosti, prouzrokovanih propustipa zvanicnih sluzbi, sa cime sve nikakve veze nemaju pravi vlasnici stana?

edit:- obicno otvaranje racuna u banci, podrazumeva proveru licnih dokumenata, kako je moguce da se u ovakvom procesu, gde se radi o hipoteci, isplati vece sume novca, licna i ostala potrebna dokumantacija uzimaju zdravo za gotovo?

( kazu da je prevarant, samo zamenio sliku na tudjoj licnoj karti)....sto je posle lako utvrdjeno i cija je lk i cija je fotografija).
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 15:12 17.03.2018

Re:

Какве везе има спорост судова, када није ни дошло до парнице.Не верујем да би та парница дуго трајала, обави се графолошко вештачење и утврди се да ли је потпис на заложној изјави аутентичан.

Kako je moguće da do parnice nije došlo?
angie01 angie01 15:23 17.03.2018

Re:

Kako je moguće da do parnice nije došlo?


nekom se zurilo.
highshalfbooze highshalfbooze 15:47 17.03.2018

Re:

Predrag Brajovic

Kako je moguće da do parnice nije došlo?


Па извршење је покренуто на основу извршне исправе, а извршна исправа не мора да буде правоснажна судска пресуда, већ и заложна изјава како је то у овом случају и било.
hoochie coochie man hoochie coochie man 18:22 17.03.2018

Re: Dođe mi ....

Filip Mladenović
"Mi ne samo što imamo pravo da budemo slobodni, nego imamo i dužnost da budemo slobodni." Martin Luter King


preneto sa drugog bloga

Aforizmo Citatski - Ovaj batica na svaki argument odgovara citatom neke istorijske ličnosti, ili nekim aforizmom. Nema originalnog argumenta, niti ume da sastavi prosto proširenu rečenicu bez ubacivanja nečega što je neko, nekada, rekao, negde, zbog nečega.
nask nask 19:59 17.03.2018

Re: Dođe mi ....

Filipe, ja cenim tvoj građanski angažman, ali si brate, .....mnogo nerealan.


Realno, recimo da je nas nekoliko desetina-stotina juče napravilo živi zid u bulevaru onda bi to skandalozno izvršenje bilo nerealno.

Filip nije nerealan samo ga nije pojeo cinizam za razliku, recimo, od mene.
angie01 angie01 20:07 17.03.2018

Re: Dođe mi ....

Realno, recimo da je nas nekoliko desetina-stotina juče napravilo živi zid u bulevaru onda bi to skandalozno izvršenje bilo nerealno.


ljudi bre ne izlaze ni za sebe- kenjaju po kancelarijama, kaficima, stanovima,... a ne rade ni ono sto mogu, sto je legitiman gradjanski potez u odredjenim situacijama, kada te vlast pravi budalom.

ovo je skandalozno otimanje tudje imovine i posledice po sve u nizu bi trebalo da budu vrlo konkretne, a ostecenoj porodici, pored povracaja stana, bi trebalo da se plati i dobra odsteta- ta ista porodica, kao i svi gradjani, placaju ovu vlast, da svojim instiucijama sistema obezbedi da oni budu zasticeni, kao i njihova imovina, upravo i od ovakvih stvari.
milanb milanb 21:01 17.03.2018

Re:

angie01


izvini, a kako je moguce da se donese odlukao o izvrsenju- iseljenju pravih vlasnika, a da je konstaovano da se radi o prevari, falsifiktu i nizu nepravilnosti, prouzrokovanih propustipa zvanicnih sluzbi, sa cime sve nikakve veze nemaju pravi vlasnici stana?Није констатовано да се ради о превари или фалсификату.То само тврди дужник, а дужник је странка у поступку, која је заинтересована за исход поступка, па изјаве и казивања дужника треба узимати са резервом.


angie01 angie01 22:02 17.03.2018

Re:

Није констатовано да се ради о превари или фалсификату.


kako nije- u medijima, odakle ja i znam za slucaj, je receno da se zna ko je bio podatsnar, recno je pravo ime i prezime- koji se predstavljao laznim imenom, promenivsi sliku na licnoj karti nekog drugog- koji je pronadjen negde u Vojvodini i covek tvrdi da nikada u Beogradu nije ni bio,-...da je prevarant stavio tudji stan pod hipoteku i iz Eurobanke uzeo na to ime kredit,...

znaci, sve se utvrdilo, a iselili su se pravi vlasnici, koji sa celom prevarom nemaju nista, a pojavio se brzovozno i kupac, koji nikada taj stan nije video.

znaci, banka, koja je prevarena- jer nije ispostovala procedure- naplacuje svoj dug od ljudi koji veze nemaju sa njom, a ceo slucaj, iako se utvrdilo sta se desilo, se oslanja na cinjenicu da pravi vlasnici nisu uklnjizeni u katastru-kao sto nije ni pola Beograda,...kao da vlasnistvo ne postoji bez tog detalja- ne znam cemu sluzi onda kuporodajni ugovor, porez na apsolutna prava i godisnji porez na imovinu....
Filip Mladenović Filip Mladenović 22:07 17.03.2018

Re: Dođe mi ....

nask
Filipe, ja cenim tvoj građanski angažman, ali si brate, .....mnogo nerealan.


Realno, recimo da je nas nekoliko desetina-stotina juče napravilo živi zid u bulevaru onda bi to skandalozno izvršenje bilo nerealno.

Filip nije nerealan samo ga nije pojeo cinizam za razliku, recimo, od mene.

Tačno! Da nas je juče pre podne bilo barem hiljadu, iseljenje porodice Maurer bi bilo nerealno kao i pet puta pre toga.
Jučerašnjeg 6. puta izvršitelji su se poslužili prevarom: kada je Silvana Maurer otišla u kupovinu, oni su se ušunjali u zgradu i promenili bravu na ulaznim vratima stana!!!
mlatisa mlatisa 12:48 18.03.2018

Re:

Што се тиче породице Маурер, нејасно је како је подстанар могао да стави хипотеку на стан када није власник стана.Ту мора постојати нека заложна изјава власника стана.
Овера лажне заложне изјаве није могла лако да се реализује код нотара/суда приликом овере и укњижбе у катастру.То је хипотека, а лица задужена за оверу(у суду или код нотара)су увек опрезна у таквим случајевима.


Знам за случај где је неко скоро успео да прода туђу имовину. Фалсификовао купопродајни уговор. То је прошло нотара, а потом и катастар. Откривено тек када је фалсификатор имовину продао трећем лицу. Власник је сасвим случајно сазнао за продају сопствене имовине и успео да је стопира. А могао је и да не сазна и ко зна како би то завршило.

Filip Mladenović Filip Mladenović 21:48 17.03.2018

U čemu je problem?

Problem oko stana nastao je kada je bivši podstanar iskoristio činjenicu da vlasnica stana nije uknjižila svoje vlasništvo. To mu je omogućilo da ukrade identitet prethodnog vlasnika.
Pozivajući se na katastar na to ime je uzeo kredit u Eurobanci u iznosu od 145 hiljada evra založivši tudj stan pod hipoteku.
milanb milanb 22:58 17.03.2018

Re: U čemu je problem?

У сваком случају, фамилији Маурер је потребан адвокат који ће сада покренути одговарајуће поступке, када то већ није учињено раније.

Ово није последица неког лошег система извршења, јер се преварама и фалсификатима може постићи забрањени циљ без обзира о каквом систему је реч.

Живи зид и сличне акције немају никаквог ефекта.Нико не може држати 100 људи 24 часа дневно 7 дана у недељи.Они једном морају да напусте лице места и да се врате својим животним активностима, и онда ће исељење бити спроведено.Сврха тих акција је више промоција организација и удружења, него заштита дужника.Filip Mladenović Filip Mladenović 23:38 17.03.2018

Re: U čemu je problem?

milanb
У сваком случају, фамилији Маурер је потребан адвокат који ће сада покренути одговарајуће поступке, када то већ није учињено раније.

Ово није последица неког лошег система извршења, јер се преварама и фалсификатима може постићи забрањени циљ без обзира о каквом систему је реч.

Живи зид и сличне акције немају никаквог ефекта.Нико не може држати 100 људи 24 часа дневно 7 дана у недељи.Они једном морају да напусте лице места и да се врате својим животним активностима, и онда ће исељење бити спроведено.Сврха тих акција је више промоција организација и удружења, него заштита дужника.
Gradjanski pokret "Živi zid" u susednoj Hrvatskoj je tokom proteklih godina uspeo da spreči više deložacija i da na izborima stekne poverenje birača i udje u Sabor sa 5 zastupnika.
Trenutno je "Živi zid" treća politička snaga u Hrvatskoj. Prošlogodišnja poboljšanja izvršnog zakona plod su njihove višegodišnje uporne i principijelne borbe protiv sistema, odnosno sustava!
tyson tyson 02:28 18.03.2018

Hana Adrović, zamalo

Mladenoviću, evo ti nove heroine sa ovih naših prostora, za neki od budućih blogova:

Lejla Čolak: Zbogom Bosno, zbogom SDA mafijo kjoja prodaješ svetinju, obraz i guzicu za pare!

Filip Mladenović Filip Mladenović 02:40 18.03.2018

Re: Hana Adrović, zamalo

tyson
Mladenoviću, evo ti nove heroine sa ovih naših prostora, za neki od budućih blogova:

Lejla Čolak: Zbogom Bosno, zbogom SDA mafijo kjoja prodaješ svetinju, obraz i guzicu za pare!"Zemlje koje su nikle kao cvijeće iz groba Jugoslavije i nisu države, nego igraonice za bogate: pljačkaonice u kojima se divlja djeca tranzicije, naša kapitalistička odojčad, igraju Zapada, demokratije i slobodnog tržišta. Vaspitačice nema, njeni emisari tek ponekad navrate, blago ukore pa po glavi pomiluju male nasilnike." Andrej Nikolaidis
c_h.arlie c_h.arlie 07:46 18.03.2018

Re: Hana Adrović, zamalo

Filip Mladenović
tyson
Mladenoviću, evo ti nove heroine sa ovih naših prostora, za neki od budućih blogova:

Lejla Čolak: Zbogom Bosno, zbogom SDA mafijo kjoja prodaješ svetinju, obraz i guzicu za pare!"Zemlje koje su nikle kao cvijeće iz groba Jugoslavije i nisu države, nego igraonice za bogate: pljačkaonice u kojima se divlja djeca tranzicije, naša kapitalistička odojčad, igraju Zapada, demokratije i slobodnog tržišta. Vaspitačice nema, njeni emisari tek ponekad navrate, blago ukore pa po glavi pomiluju male nasilnike." Andrej Nikolaidis

Zašto bi nas trebalo da zanimaju tzv. zemlje nastale raspadom Jugoslavije ?
Šta to nas briga ?
Nemamo naših briga dovoljno - ili šta ?
Jebote !
Sećam se, čini mi se 88-me (da izvine Tajson), silazim pokretnim stepenicama u akvarijum u Monte Karlu, kada drugim stepenicama, 'uzbrdo' ide grupa Slovenaca - i ja napravim grešku obrativši se tadašnjoj curi (sadašnjoj ženi) ... eeeej, evo ih naši !
Na to će jedan Slovenac (uz odobravanje ostalih) --- mi nismo vaši, mi smo svoji !
Kažu mi ljudi (naši) koji se zeznu pa im se (sada) tako obrate, da ih ti kojima se obrate posmatraju kao ordinarne budalčine - a da često i sa mukom susprežu vidljivost mržnje prema nama.
Prema tome - imamo mi i previše svojih muka da bi brinuli tuđe.
vrabac_onaj vrabac_onaj 10:47 18.03.2018

Re: Hana Adrović, zamalo

tyson
Mladenoviću, evo ti nove heroine sa ovih naših prostora, za neki od budućih blogova:

Lejla Čolak: Zbogom Bosno, zbogom SDA mafijo kjoja prodaješ svetinju, obraz i guzicu za pare!
Znači, pukao joj film i odlazi.
Biće da je ona dala ovaj oglas:

stefan.hauzer stefan.hauzer 12:16 18.03.2018

Re: Hana Adrović, zamalo

Ljudi, oteraše nas ovi desničari!
()

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana