Društvo| Politika

Postali smo beslovesni pijuni kojima se iznova manipuliše

Nikola Knežević RSS / 31.01.2014. u 16:20
Istinski krik izneverenog čoveka ili kritika iskvarene političke vladavine, kolektivne amnezije i apatičnosti građanske svesti.

Srbiji predstoji još jedna izborna agonija. Tek mimikrija demokratičnosti i privid da narod zaista ima moć da o nečemu odlučuje. Šta god da bude rezultat ove izborne farse, epilog ostaje isti, jer suštinski, značajnih razlika između učesnika nema. Zapravo, sličnosti ima mnogo više, a one se ne mogu opisati vrlinama već karakternim manama, budući da je politika je to uistinu i postala. Vladavina bahatosti, nesposobnosti, nekompetencije, korupcije, prostakluka, neiskrenosti i nemorala. Iza neveštih obećanja i verbalnih tirada, uvek su dolazila još veća razočarenja, a oni koji su ta obećanja bez pokrića izdavali, beskrupulozno pišu nova, računajući na kolektivnu amneziju i servilnost većine. Postavlja se pitanje, imaju li političari skrupula, dostojanstva i dovoljno obraza da preispitaju sopstvene političke uloge i imaju li snage da iza populističkih fraza, neispunjenih obećanja, korupcije i nemorala koje je danas politička pozornica prepuna, da shvate da politika nije veština obmane, koristoljublja i poluga moći već sistem vođenja države zakona i prava u korist njenih građana.

Sagledavajući domen političkog u našem društvenom kontekstu možemo reći da se prema običnom čoveku vrši svojevrsno nasilje. Tiho, latentno, neprimetno, uvijeno iza populističkih fraza i floskula, demagoških projekcija, izneverenih obećanja, mimikrije poštenja i časti. To nije fizička, represivna forma nasilja, već nova vrsta totalitarne svesti koja iza kulisa slobode ljudske savesti porobljava čoveka na sasvim nov način. Način u kome on usled nedostatka izbora svesno postaje objekat porobljavanja. Usamljena monada, tek delić ogromnog mehanizma kojim upravljaju globalni geopolitički i ekonomski interesi povlaštenih elita. Levinas u ataku na indetitet vidi formu nasilja i smatra da se "nasilje ne ispoljava samo u fizičkom bolu koji se nanosi drugima već i kroz prekidanje kontinuiteta identiteta" osobe prema je nasilje usmereno. Na način na koji se te osobe "primoravaju da igraju uloge u kojima više ne mogu da prepoznaju sebe", gde su primorane da iznevere ne samo "svoja ubeđenja već i svoju suštinu", gde moraju čine ono što im oduzima svaki impuls dostojanstvenosti bića.

Nažalost, naša politička elita daleko je od ideala pravde i morala, jer ono čime se oni bave nije politika već politikanstvo, nije briga za društveni već isključivo za lični materijalni i egzistencijalni interes. Današnja politička scena je mesto u kojem isti ljudi samo menjaju različite uloge, scenario i epilog ostaju isti, poverenje naroda izigrano, lični interesi zadovoljeni, država u stalnom raskoraku između prošlosti i sadašnjosti, bez mogućnosti za promene. Politika je postala veština obmane a narod je sveden na beslovesne političke pijune kojima se iznova i iznova manipuliše.

Nije onda slučajno zašto se i kolektivno nalazimo u konstantom raskoraku i pitanje koje, verujem da nam neprestano prolazi kroz misli je: otići iz ove zemlje ili ostati i pomoći joj da bude bolja? Iz toga proizilazi drugo pitanje: kako joj pomoći, to jest, kako uopšte uticati na promene u zemlji? Koliko vidim, jedino političari i tajkuni imaju dovoljno uticaja da dovedu do promena jer građanska svest to ne uspeva. Iz toga sledi sledeće pitanje: kојој partiji prići kada kada u svakoj poltroni i politikanti dobijaju priliku a ne oni koji su zaista sposobni da suštinski dovedu do promena? Kako onda rešiti ovu aporiju? Intelektualnim zalaganjem i zagovaranjem, građanskim aktivizmom, neposlušnošću, promenom ideja? Ko pametne i obrazovane ljude uopšte i sluša? Aporija, baš kao i što je posredi politička aporija u Srbiji.

Napadnuti su ljudsko dostojanstvo i intelekt, duh čovečanstva slama se usled konstantnih pritisaka i nametanja volje manjine i gušenja kritičke svesti. Moi commun ovde nije samo Rusoova koncepcija koja naglašava pogubnost ekstremne individualizacije i fragmentacije slobode već se "opšta volja" nameće i dugim linearnim procesima anesteziranja kritičke svesti čoveka, koji je nesvesno prihvata i percipira kao odraz sopstvene slobode volje, a zapravo predstavlja volju privilegovanih i povlaštenih.

Drugim rečima, posredi je pokušaj kolektivne lobotomije kako bi se iza lažnog političkog trijumfalizma, populizma, borbe protiv korupcije sakrio sistem koji postoji ne radi drugih već radi samoga sebe, jedna politička tragedija i pozornica u kome isti glumci samo menjaju uloge a scenario ostaje isti. Gde moral predstavlja jeftinu reč a čast i poštenje su dezavuisane fraze. Dok čitamo naslovnice koje govore o tragičnim sudbinama ljudi koji umiru štrajkujući od gladi, izneverenim radnicima probodenih ruku, maloletnicima koji oduzimaju sebi život, užasnuti stojimo pred indolentnošću i nesposobnošću političkih elita da izvedu zemlju iz agonalne situacije koja nas okružuje.

Pitanje koje nužno nameće ovakva misaona inercija je pitanje izlaska iz ovakvo političko-egzistencijalnog bespuća. Kako izaći iz lavirinta dihotomizama koji konstantno podižu strasti, uzmeniruju palanačke duhove hraneći im narcizme malih razlika? Odgovor možda možemo pronaći u sebi, a ovde ću prevazići cinizam sa početka i reći da ipak najviše zavisi od nas kao pojedinaca jer građanska svest, društveni aktivizam i promena svesti ipak leži u ideji koja oslobađa od razvašćivanja i dehumanizovanja političke stvarnosti. Odgovor leži u političkoj erminevtici društva, u promeni moralne svesti praxis-a političkog domena. Pre svega, u pojedincima koji ideje stvaraju i kolektivu koji ove ideje kultiviše i sprovodi, rušeći establišmente moći. Politička erminevtika društva predstavlja zapravo dekonstrukciju svih onih dehumanizućih faktora u domenu političkog koji obesmišljavaju dostojanstvo ljudskog bića. Tehnokratija, konzumeristički etos, eksploatacija, demagogija, politikanstvo samo su neki od simptoma koji nas neumitno guraju u krizu institucija, krizu identiteta, svojevrsnu egzistencijalnu aporiju koja čini život običnog čoveka nepodnošljivim. Možda se tako čovek izdigne se iznad epiteta zoon politikona i evoluira u "političkog homosapiensa", jer politika nije stvaranje privida već dosledno sprovođenje zakona na dobrobit njenih građanja a ne povlaštene manjine.

Kako onda izaći iz ove egzistencijalno - političke aporije? Ukoliko bi smo pretpostavili da građanska i intelektualna elita poseduje kapacitet da se moralni kvaliteti i vrline učine temeljnim odrednicama i karakteristikama našeg društva ili kolektivnog etosa onda postavljam pitanje zašto takvi glasovi razuma i iskre morala koje dolaze iz okvira intelektualne elite nisu adekvatno politički artikulisani jer posledično kao takvi postaju društveno nesvrsishodni i irelevantni. Iz toga nužno proizilazi drugo pitanje da li je onda potrebno okupiti intelektualne i moralne kapacitete po jednostavnim imeniocima (poštenje, moral, kompetencije) na jednom mestu, te uzeti učešća u političkoj areni, što implicira konstantnu opasnost da i sami budemo kooptirani u nedosledan i korumpiran sistem, no čini mi se alternative nema, jer sve drugo znači da prepuštamo da odluke o nama donosi dekadentna, moralno degradirana političlka elita kojoj je osnovni cilj njen lični egzistencijalni interes i održanje na vlasti. te produžavanje agonalnog političkog privida kojeg eufemistički nazivamo demokratskim društvom.


Komentari (18)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

hajkula1 hajkula1 16:46 31.01.2014

Kako onda izaći?

mr.fogg mr.fogg 17:07 31.01.2014

Re: Kako onda izaći?

Teško pitanje, zato što se u našem političkom društvu ni revolucija ni evolucija nisu pokazale efikasnim. Teoretičari smatraju da postoje samo ova dva puta za političke promene. Ipak, mislim da ako se ni jedan od njih ne pokaže progresivnim za društvo, mora da se traži treći, četvrti ...

Npr. mogao bi da se pokuša tihi bojkot svega što je politično,
a da se afirmišu delanosti koje imaju stvarni i praktičan doprinos našem društvu: obrazovanje, industrija, poljoprivreda i sl. Uspešni ljudi iz tih oblasti, koji su već na delu pokazali i dokazali svoj stručan, ljudski i moralni kredibilitet, mogli bi da se okupe uz široku podršku.

Kako bi se organizovali?
Teško, zato valjda i postoji drugo pitanje:

da li je onda potrebno okupiti intelektualne i moralne kapacitete po jednostavnim imeniocima (poštenje, moral, kompetencije) na jednom mestu, te uzeti učešća u političkoj areni, što implicira konstantnu opasnost da i sami budemo kooptirani u nedosledan i korumpiran sistem, no čini mi se alternative nema, jer sve drugo znači da prepuštamo da odluke o nama donosi dekadentna, moralno degradirana političlka elita kojoj je osnovni cilj njen lični egzistencijalni interes i održanje na vlasti. te produžavanje agonalnog političkog privida kojeg eufemistički nazivamo demokratskim društvom.


cane cane 20:31 31.01.2014

Re: Kako onda izaći?

Kako bi se organizovali?
Teško, zato valjda i postoji drugo pitanje:


Pitanje: kakvo je bilo stanje nasih naroda pod austrougarskom okupacijom?

Tacan odgovor (za 5): Stanje nasih naroda pod austrougarskom okupacijom je bilo tesko...
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 19:26 31.01.2014

kud tako o Aci?

ti mora da si neki strani plaćenik, kud tako o našem Aleksandru?!
Nikola Knežević Nikola Knežević 11:34 01.02.2014

Re: kud tako o Aci?

Acu, nisam spominjao, koliko se sećam
oskar-z-wild oskar-z-wild 19:28 31.01.2014

Политичка ерминевтика?

ЕРМИНЕВТИКА (грч: ερμηνευτική τέχνη); вештина правилног тумачења библијских текстова; руководно начело помоћу ког разумевамо и тумачимо Реч Божију; транслитерација породице старогрчких речи са значењима: тумачење, објашњење, изложење, израз, разумљиво преношење или чак превод.

У ширем смислу, ерминевтика је богословска дисциплина која се бави принципима тумачења Светог Писма; углавном проучава теорију и теорије тумачења и у овом погледу разликује се од егзегезе, која представља практичну примену ерминевтичких принципа; у поређењу са егзегезом, ерминевтика је обухватнија и више теоретична, обухвата и проучавање библијског тумачења и поступак којим се такво тумачење изводи. WIKI


Мислим да је херменeутика код нас одомаћенија реч барем кад се тумачи Реч Људска.
Nikola Knežević Nikola Knežević 11:29 01.02.2014

Re: Политичка ерминевтика?

Erminevtika je samo srpska transliteracija po itacizmu (pravoslavnom - novogrčkom) izgovoru reči, gde se diftonzi drugačije izgovaraju. Tako npr. nisu Heleni, već Jelini, nije Betanija već Vitanija... Hermeneutika je etacistički izgovor. I jedno i drugo je ispravno.
Kraja Kraja 19:57 31.01.2014

...moram da pitam...

...da li je ovo tvoje glasno razmisljanje, ili je text upucen konkretnom citaocu...???
Kraja Kraja 20:07 31.01.2014

...pre mnogo...

...godina, mlad u firmi, prisustvujem sindikalnom sastanku na kojem jedan od "lidera" izlaze plan, program i namere sindikata...
...text prepun stranih reci, citata...
...osvrnem se levo-desno-iza, manje/vise bezizrazajna lica, nezainteresovana...
...provejava potpuno nerazumevanje i dosada...
...po izlaganju, pitam coveka (kakve drskosti u mladih) kome je bio namenjen govor, posto sam imao utisak da niko nista nije razumeo...

"svakako ne radnicima" - glasio je odgovor...

...well, sa istorijske distance, posten odgovor...

ps...dve godine kasnije sam napustio sindikat, uz veliko natezanje sa "strukturama", jer tada ta opcija u softveru nije bila predvidjena...
fantomatsicna fantomatsicna 08:53 01.02.2014

Re: ...pre mnogo...

ps...dve godine kasnije sam napustio sindikat, uz veliko natezanje sa "strukturama", jer tada ta opcija u softveru nije bila predvidjena...

O politici ne bih .uvek me spopadnu oni :šta ti znaš kad ne živiš ovde,a u tome ima i malo istine.
Ali za tebe ima spasa u softeru..ne još ali stižee
oskar-z-wild oskar-z-wild 20:34 31.01.2014

The economy, stupidКоментаришем мада знам да господин Кнежевић не практикује учешће у дискусији јер његов пост је обично алфа и омега.

Кнежевић: nužno proizilazi drugo pitanje da li je onda potrebno okupiti intelektualne i moralne kapacitete po jednostavnim imeniocima (poštenje, moral, kompetencije) na jednom mestu, te uzeti učešća u političkoj areni, što implicira konstantnu opasnost da i sami budemo kooptirani u nedosledan i korumpiran sistem, no čini mi se alternative nema, jer sve drugo znači da prepuštamo da odluke o nama donosi dekadentna, moralno degradirana političlka elita kojoj je osnovni cilj njen lični egzistencijalni interes i održanje na vlasti. te produžavanje agonalnog političkog privida kojeg eufemistički nazivamo demokratskim društvom.


У последњих седам дана има неколико блогова на којима се расправља о томе вреди ли основати нову странку и никаква акција се још није изродила из тога. Људи нису наивни.

Суштина српске политичке кризе је економске природе а не учешће интелектуалне или моралне елите. Зато треба несметано оставити оне који су изабрали српску политику као професију да изгарају у њој. Мотивација за бављење српском политиком последњих декада је моћ и воља за моћ. Ако се из те перспективе гледа на наше политичаре онда им се треба дивити јер нема свако такву вољу за моћ. У таквој бескомпромисној трци наши политичари показују да ова држава има виталне грађане који чак имају и способност да мотивишу друге да гласају за њих. А остатак грађанства се само може надати да ће у таквом политичком процесу неки политичар успети неким случајем, грандиознијим економском подухватом или "реформом", придонети општем добру.

Алтернатива постоји за оне које интересује морал, за њих је отворено широко поље српске културе. Ништа их не спречава да дају свој допринос.
Nikola Knežević Nikola Knežević 11:25 01.02.2014

Re: The economy, stupid

Ekonomija bez morala i poštenja se svodi na čisti profit, kalkulacije i eksploataciju, a postoje ekonomski modeli bazirani moralnim vrednostima i koji su bili veoma uspešni u zapadnim zemljama. Npr. Socijalna tržišna privreda... Tako da naši problemi i rešenja nisu samo ekonomske prirode, već one ontološko-egzistencijalne - najveći problem ovog društva su korupcija i nepoštenje a to nisu samo sistemski problemi već u krajnoj instanci unutrašnji problemi čoveka.
hajkula1 hajkula1 12:26 01.02.2014

Re: The economy, stupid

Суштина српске политичке кризе је економске природе а не учешће интелектуалне или моралне елите.


- Zahtev Evropske komisije da Srbija istraži korupciju, pranje novca odgovornost što je izneta 51 milijarda dolara za deset godina
- 24 spoorne privatizacije - materijal koji je prikupila Verica Barać
- spornih privatizacija je bilo mnogo više
- u Vojvodini samo je nestalo stotine hiljada hektara na razne načine
- sporni poslovi veka

Evo ga jedan primer posla veka:

FIAT - Posao stoleća je dugo bio pod tajnom. Sada već imamo bilanse za 2011 i 2012. Uradio sam stručnu analizu tih bilansa i to možete da nađete na mom sajtu. Evo, kratkih informacija iz tih analiza, jer će to biti vrlo interesantno za naše čitaoce. Poslovni gubitak Kompanije u dve godine je iznosio - 97,591 miliona evra. Kapital Kompanije na kraju 2012 iznosio je - 199,532 miliona evra. Ukupne obaveze Kompanije su - 1,079 milijardi evra. Gospodo drugovi, ponavljam Fabrika automobila Srbije u Kragujevcu je zadužena preko milijardu evra!

Rast zaduženosti u 2012 je iznosio neverovatnih 604,853 miliona evra. Kompanija, prema potpisanim Ugovorom i Podsticajnim planom, imaju različite podsticajne mere i izuzeće od plaćanja poreza. To nema nijedna kompanija u Srbiji. Zašto je FAS dobio privilegije da ne plaća obaveze prema državi i da mu se odlažu dospele obaveze? Koji je smisao ovih povlastica? Obaveze i gubici se gomilaju. Da li je FAS novi SARTID? Da li će FIAT, kada završi finansijsku operaciju, napustiti Srbiju? Koja cenu ćemo platiti? Menadžement FIATA je nedavno izjavio, spajajući se sa Krajslerom, da oni menjaju poslovnu politiku i da napuštaju proizvodnju serijskih automobila, jer je velika konkurencija na tržištu, te da se usmeravaju samo na proizvodnju luksuznih automobila. Da li je to nagoveštaj napuštanja Srbije? O tome političari ne smeju da govore.

U izveštaju o poslovanju FAS ima još interesantnih bisera. Recimo, godišnje plate 2.960 radnika iznose 1,436 milijardi dinara, dok troškovi eksperata iznose - 1,556 milijardi dinara. Konsultantske usluge nabavke iznose 200 miliona dinara. Ukupne konsultantske usluge eksperata su 2,044 milijarde dinara ili 17.992.950 evra. Za taj novac moglo je da se uposli novih 4.498 radnika. Odloženi porezi su 3,103 milijardi dinara ili 27,315 miliona evra. Za taj iznos se moglo zaposliti - 6.828 radnika na novim poslovima u državi.

Ukupna državna davanja za FAS su iznosila - 47,562 milijardi dinara ili 418.679.577 evra. Za taj uloženi novac država je mogla da uposli 104.670 radnika na nekim drugim poslovima. Mogla je da ima sopstvenu modernu fabriku. Mogla je da ima zaposlenih 100.000 u firmama kooperanata. Šta smo dobili? KLM. Šta je to? K- karoserija, koja se uvozi i ovde se samo obrađuje, L -lakiranje i M - montaža. Robovska radna snaga. Najveći izvoznik iz Srbije je nekada bio i SARTID. Koji su efekti tog izvoza? Moramo da stavimo izvoz u odnosu na uvoz Kompanije i poslovanjem. Tada se dobija prava slika. Zar je ovo posao stoleća?


Evo malo o jednom senzacionalnom uspehu

Hapse Miškoviće, mada nemaju stručnjake koji će uraditi čvrste optužnice. Borba protiv kriminala se zasniva na tome da se gradi kult ličnosti koji je fasciniran državnimm počastima, zastavama i bogatstvom Arapa. Sve je promašaj. Nema presuda. Nema zakonske plenidbe otete imovine. Mišković pije vino na Kopaoniku i priprema novu stranku za izbore. Tražiće i odštetu za hapšenje. Koju će morati da plate poreski obveznici, jer diletanti (i korumpirani, na razne načine ucenjeni, povezana lica...) vode državu. Rešeno je i ubistvo Ćuruvije. Svi slave Prvoga. Niko ne čuje glas žene nastradalog da to nisu ubice. Nije bitno! Važan je rejting! Idu izbori! Treba sam osvojiti svu vlast po svaku cenu.hajkula1 hajkula1 12:26 01.02.2014

Re: The economy, stupid


U Srbiji su kriminalci, korupcionaši, gangsteri, tajkuni, interesne grupe na vlasti već dugo, dok se igraju pozicije i opozicije. Ko god je ušao u Skupštinu (dokopao se vlasti), promenio je ponašanje. Zato je ekonomska kriza, zbog nekažnjene pljačke. Zato je narod izgubio poverenje i nadu. Štetočine nas uništavaju i dalje, narod je sve gladniji. Zato će doći do pobune.

oskar-z-wild oskar-z-wild 21:17 01.02.2014

Re: The economy, stupid

I ovi nasi na vlasti bi voleli da imaju uredjenu drzavu socijalnog tipa samo ne mogu da nadju pare za nju. Pozicije bi im bile bezbednije.

Pitanje je koliko su neke zaduzene drzave poput Spanije, Grcke, pa i SAD, ali treba imati zivce i ne paniciti radi toga.

Koliko Kineza ili Indijaca je radilo za apsolutan minimum da bi se nacija sveukupno obogatila?

Koliko su kostali i kostaju poduhvati poput izgradnja Pekinga, Sangaja, svih drugih kineskih megalopolisa; stotine brana na kineskim rekama, aerodromi, putevi, luke, itd. itd. Realno odakle pare za sve to ako ne iz inostranih investicija (u pocetku) i od zajmova, a tek potom iz profita. Tako se gradi i radi u velikom delu sveta.

A vi, u Srbiji, pravite sprdnju od jednog "Savskog amfiteatra" od 80tak hektara.

Pa recimo da je dug Fijata 1.3 milijardi, drugim recima to je investicija od recimo 2 milijarde. Ali sad imate fabrike i prihode pa otplacujte to.

Ono bez cega se ne moze voditi racionalna nepristrasna medijska i blogerska diskusija to je sledece:

1. Spisak svih novih znacajnih biznisa u Srbiji od 2004.
2. Spisak svih novih inostranih fabrika i biznisa od 2004.
3. Spisak svih funkcionalnih drzavnih-drustvenih firmi koje jos uvek postoje.
4. Godisnji prihodi svih sa gornjih spiskova.

Drugim recima potrebno je uraditi jednu pozamasnu i NEPRISTRASNU studiju od 400 do 500 stranica o Srbiji od 2004 do 2014. Pokazati i uspehe i neuspehe, uzeti u obzir nasledje, kriminalne i sumnjive investicije,drzavne troskove, drzavne zajmove, itd.

Takvu studiju bi strucnjaci poput Radulovica i Krstica mogli da sklepaju za 2-3 meseca. Tek onda bi "SIRA JAVNOST" mogla da informisano misljenje o ocinku nasih politicara i stranaka. Ovako kako se sada pljuje po svima i svemu djuture je jedno rekao bih cudno i specificno stanje jedne nacije koja je u jednom samomrzackom grcu jos od raspada Jugoslavije. Mi kao nacija smo u samrtnom ropcu. Indikativno je da se to ne desava na primer ni u Crnoj Gori gde vlada ista nomenklatura od pre tri decenije, niti u Hrvatskoj pre ili posle afere Predsednika Sanadera. Kod nas nema Sanadera ali tretiramo sve nase politicare kao nase Sanadera. Treba samo pogledati kolika je enormna medijska/komentatorska sprdnja i mrznja prema svim AKTIVNIM I USPESNIM ali javnim gradjanima Srbije: Kusturici, Djokovicu, Karadjordjevicima narocito, uspesnim biznismenima i politicarima. ODAKLE SVE TO? MISLIM DA SVE TO IDEOLOSKI POTICE OD PALANACKE LEVICE.
Filip Mladenović Filip Mladenović 00:24 01.02.2014

MAT u tri poteza:

1. Promena izbornog zakona i njegova primena
2. Usvajanje Zakona o otvaranju tajnih dosijea i njegova primena
3. Usvajanje Zakona o lustraciji i njegova primena
Nikola Knežević Nikola Knežević 11:31 01.02.2014

Re: MAT u tri poteza:

Delovi strategije prve vlade Zorana Đinđića. Nažalost, nakon 10 godina i dalje stojimo na istom mestu.
oskar-z-wild oskar-z-wild 22:48 01.02.2014

Re: MAT u tri poteza:

Filip Mladenović
1. Promena izbornog zakona i njegova primena2. Usvajanje Zakona o otvaranju tajnih dosijea i njegova primena3. Usvajanje Zakona o lustraciji i njegova primena1. Na kakvu promenu izbornog zakona mislite i sa kojim ciljem?

2. Treba se baviti i nekim "sitnicama" kao na primer, kako se podelila imovina Komunističke partije? Da li je to urađeno na pametan način ako je SPS na taj način stekla nepravednu prednost u odnosu na druge stranke? Da li to treba preispitati i promeniti?

3. Da li treba ukinuti Skupštinu i Vladu Vojvodine? Mislim da da. To bi znatno smanjilo ukupne državne izdadtke koji bi mogli da budu usmereni na primer za zdravstvo. Taj titoistički relikt samo služi za stranačko odmeravanje i taktiziranje.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana