Istorija| Politika| Region

"Što treba da se zna"

kukusigameni RSS / 24.09.2011. u 21:25

Hteo bih sa vama da podelim jedan odlomak iz knjige "Što treba da se zna", Stjepana Roce iz 1936. godine.

Jesu li Hrvati u ovoj državi zapostavljeni?

 

Govori se: „Hrvati su zapostavljani u ovoj državi.“ I neupućeni, usled nesavesne i razorne agitacije, uvereni su, da je hrvatski deo našega naroda iskorišćen, iscrpljen i da su se sve nepravde survale na njegova leđa.

Polazeći sa takvog pogrešnog stanovišta, stvorilo se raspoloženje o neučestvovanju u zajedničkom radu, o apstinenciji, a što je najgore, o neprijateljskom stavu prema zajedničkoj državi.

Slovenski deo našega naroda, u tom pogledu, nije išao tim putem. Slovenci su praktični i radini. Oni su uvereni da je dolaskom Jugoslavije rešeno slovensko pitanje i da će svojim radom i spremom, kao i potporom celine, unaprediti i osnažiti slovenske krajeve.

Srpski deo našega naroda, koji je najviše dao za ostvarenje ove države, srećan je što su se njegove dve nezavisne i šasne države: Kraljevina Srbija i Crna Gora, prisajedinile i stopile sa ostalim našim krajevima, da stvore novu zajedničku državu: Kraljevinu Jugoslaviju. Srpski deo našega naroda, bio je tako uveren da će ujedinjen sa istokrvnom braćom, lakše rešiti sva zajednička privredno-kulturna pitanja i da će se svi zajedno uspešnije moći odbraniti od eventualnih napada drugih naroda. I sa poznatom svešću i odanošću, vole svoju državu, iako su dobili od nove zajednice isto toliko, koliko i ostali naši krajevi.

Kada sam 1928. godine poveo 100 kaštelanskih težaka do Kosova, u Leskovcu, industrijskom i naprednom mestu, za vreme banketa davanog u našu počast, pozdravi nas je i g. Sreten Dinić, književnik, novinar i neumorni narodni prosvetitelj.

Između ostalog, rekao je u svom govoru: „Vi ste braćo, obišli sada i ove krajeve. Videste li negde hegemoniju o kojoj toliko govore političari? Mi imamo hegemoniju ovde na reci Veternici, koja prolazi kroz Leskovac. Ono ruglo, što se zove ćuprija, to je naša hegemonija. Jedina građevina koju nam je država dala. Sve ostalo smo sami stvorili.“

„Ono ruglo“ o kojem je govorio g. Dinić, posle je opština porušila i sagradila o svome trošku novu i pristojniju ćupriju.

Greši se, što se hrvatski deo našega naroda ne odgaja u ljubavi prema bratu svome, prema zajedničkoj otadžbini, već mu se govori i piše o „slobodnoj i neodvisnoj hrvatskoj drzavi.“ Ta ona je slobodna jer Hrvati ni za vreme kralja Tomislava nisu bili slobodniji i časniji, nego što su u svojoj državi, Kraljevini svih Srba, svih Hrvata i svih Slovenaca.

„Prah vaših dedova znao bi vam pripovedati samo o mukama, o ropstvu i sužanjstvu, a ni o kakvoj slavi“, pisao je u svome „Domu“, dr Ante Radić.

U interesu delova i celine, treba poći drugim putem: pozitivnijim i pametnijim. Treba probuditi osećaj za sve naše krajeve; da je naše Skoplje i Bitolj, kao što su Ljubljana i Zagreb; da nam je jedini spas i sreća u jugoslovenskoj jedinstvenoj državi. „I kad Srbi, Hrvati i Slovenci ne bi bili sinovi jednaoga naroda“, rekao je jedan naš političar, „trebalo bi da budu zajedno radi svojih interesa.“

Da bolje rasvetlimo pitanje: da li su Hrvati zapostavljani u ovoj državi, poslužićemo se dokumentovanom knjižicom „Hrvatsko pitanje i brojke“, koju je napisao dr Bogdan Prica, a koja je izašla iz štampe pred Božić prošle godine.

Pre toga, ispričaću razgovor sa četvoricom seljaka, mojih znanaca, iz splitske okolice.

Prvi seljak: „Eto vam najbolji primer, da se nama Hrvatima nanosi nepravda, što su našu banovinu poplavili činovnici iz Srbije!“

Tako mu rekoše njegovi partijski poglavari i on je to primio za čistu i nepobitnu istinu. Uya sve to što me pozna ko sam i šta sam, teškom mukom mi je uspelo da ga razuverim i da mu dokažem da u Splitu i na Primorju nema ni jedan od sto činovnika Srbijanaca, a da u srpskim krajevima ima mnogo više činovnika Hrvata i Slovenaca i niko o tome ne vodi računa, niti ih pita odakle su, ni u kojoj se crkvi Bogu mole.

Drugom prilikom, sastao sam se sa seljakom, sa najbližeg otoka prema Splitu u čijem je siromašnom selu naša država izgradila lučko pristanište i modernu čatrnju. U mestu postoji osnovna škola sa dva odeljenja.

„Naš znoj i naše trude pojedoše Srbijanci“, bile su mu prve reči posle izmenjivanja pozdrava.

Ej, moj prijatelju, barem tvome selu Srbijanci nisu našao učinili, jer državna zajednica, osim onog što vam je izgradila, mnogo više troši za dve učiteljske sile i za vašeg župnika, nego što čitavo selo plaća godišnje poreza državi. Osim toga, vaše mesto ima dnevnu parobrodsku vezu sa Splitom koju suvencionira država. Ta veza nije postojala za vreme Austro-Ugarske Monarhije.

Zapamti i pričaj drugima da prihodi Finansijske direkcije u Splitu, iznose jedva oko 50 miliona dinara godišnje, dok rashodi prelaze 150 miliona dinara.

Treći seljak, koji voli da čita novine, pod utiskom novinarske kampanje i agitacije protiv uređenja beogradskog pristaništa, reče mi: „Je li pravo i pošteno da će se za beogradsko pristanjište utrošiti više nego što se utrošilo za sva pristaništa na Jadrnau?“

Poslušaj prijatelju, da o tom i ja kažem svoju. Beograd je naš prestoni grad i naše središte. Svaki se narod ponosi svojim gradom. Što je lepši i ponosniji, to je i on ponosniji. A beogradsko pristanište, najgore je i najzapuštenije u našoj državi i u Evropi. Sramota je prestonice, sramota je svih nas.

Beograd je po količini i jačini prometa 1935. godine imao veći robni promet nego naša najveća jadranska luka Split. Od oslobođenja do kraja budžetska 1935/36. godine država je potrošila:

Za gradnju novih pristaništa na Jadranu 54.268.906 dinara.

Za popravak starih pristaništa na Jadranu 30.788.227 dinara.

Što ukupno čini 85.057133 dinara.

U Beogradu, međutim, nije potrošeno ni za gradnju, ni za popravak, ni jedan dinar za sve ovo vreme. I kad je prošle godine, prvi put posle oslobođenja, predviđena veća suma za podizanje i keja i pristaništa u Beogradu, smučilo se kojekakvim partijskim agitatorima i udariše na Beograd i državu.

Nemoj misliti, dragi prijatelju, da ja odobravam pomorsku politiku naših režima koji su se do danas izmenjali, ali moram ti priznati da sam ponosan što će Beograd dobiti dostojno pristanište. On to zaslužuje radi svojeg položaja i značenja. Zaslužuje, jer je bio rastrzan i mučen, jer je stradao i goreote propao u velikom ratu, jer nam je dao teške i najveće žrtve koje se moglo dati, za naše zajedničko oslobođenje.

Četvrti težak sa hvarskog otoka, bistar i vredan domaćin, utešio me svojim zdravim i širokim pogledom na naše prilike.

„Slušao sam, gospodine, što gradski političari i strančari govore narodu. Ne valja im posao. Sve grde i ruše, ništa im nije sveto. Ja sam čovek iz puka, radio sam više godina u Americi. Znam da smo bili robovi, a da smo sada slobodni. Amerikaanci su jedino znali odakle sam, kada bih rekao da sam „Austijako“. A danas, Amerikanci i ostali narodi znadu za Jugoslaviju i Jugoslovene. Danas smo narod i svoj na svojemu.

„Pa još nešto da vam kažem“, nastavio je moj znanac težak, „Bili smo kmetovi, sad smo gospodari, a da nismo za to ni pare dali. Štiti nas država od lihvara, oprašta nam dugove. U nerodnim i sušnim godinama na hiljade i hiljade vagona hrane unosi se u narod, u sela. A kako čujem, uradilo se više puteva, čatrnja, škola, mostova, bolnica i drugih ustanova u našoj Primorskoj banovini, nego što se uradilo kroz 100 godina dok smo bili u tuđoj državi.“

„Zato krivo čine Bogu i narodu oni koji napadaju državu. Neka napadaju i kritiziraju pojedine režime. Neka upiru prstom na pojedince ako su što skrivili i nepravedno učinili, ali državu treba poštovati i čuvati. Ona je naša svetinja“, završio je težak otočanin.

A sada, da popabirčimo po spomenutoj knjižici Dr B. Price: „Hrvatsko pitanje i brojke (Jesu li Hrvati stvarno zapostavljeni od strane države?)“.

U Savskoj i Primorskoj banovini Hrvati sačinjavaju apsolutnu većinu.

Prilikom popisa stanovništva od 31. januara 1921. u hrvatskim banovinama bilo je nešto više Srba, nego na drugoj strani Hrvata (576.098 Srba prema 440.489 Hrvata).

Država je, srazmerno, u Primorskoj i Savskoj banovini podigla više novih gimnazija no što bi odgovaralo broju stanovnika, mada su te banovine u tome bile kudikamo obezbeđenije od ostalih.

U pogledu samoga broja škola, Zagreb uživa prvenstvo pred Beogradom.

Da napomenem i to, uzgred, da je 1932. godine  državu koštao jedan student u Zagrebu 7000 dinara godišnje, a u Beogradu 4100 dinara, mada je broj visokoškolaca u Beogradu bio znatno veći no u Zagrebu.

Najveći državni izdaci upotrebljeni su za izgradnju železničkih pruga.

Kad smo, po oslobođenju i ujedinjenju, progledali geografsku kartu naše države, opazili smo gustu železničku mrežu u Vojvodini, Hrvatskoj i Sloveniji. Dok u srpskim krajevima, uz neznatne manje lokalne pruge, crnio se jedino železnički krak Beograd-Skoplje-Kosovska Mitrovica. A u Crnoj Gori jedva je i zabeležena neznatna pruga Bar-Virpazar, koju je izgradio talijanski kapital za vreme Kralja Nikole. Zato se ne može zameriti državnoj upravi što je nešto više utrošila u izgradnju novih železničkih pruga u onim našim krajevima gde ih nije bilo i gde su strategijski razlozi tražili da se izgrade.

Osim toga treba istaći, da su železničke pruge u Srbiji obnovljene i izgrađene prihodima od ratnih reparacija, tj. iz onih sredstava koje su pobeđene države morale dati u novcu ili materijalu, za porušene pruge, stanice, mostove i druge objekte.

Još ima i danas srpskih krajeva (kao Sandžak i Crna Gora), prema kojima se u pogledu građenja železničkih pruga, maćehinski postupa.

Posle oslobođenja, Split se spojio sa Zagrebom, dogradnjom pruge Knin-Gračac, a Dubrovnik sa Beogradom, dogradnjom uskotračne pruge Vardište-Užice.

Sad je u gradnji unska pruga, normalnog koloseka, koja će biti od velike koristi naročito Kninu, Šibeniku i Splitu.

Za izgradnju državnih cesta, pošumljavanje i za narodno zdravlje u Primorskoj i Savskoj banovini, učinjeno je više nego u drugim banovinama.

Na pričanja, nabačena bez ikakovih dokaza, da srbijanski krajevi plaćaju manje poreza nego što bi trebalo, odgovara g. B. Prica: „Međutim, onaj, ko ima pregled o državnim prihodima iz sviju strana Jugoslavije i onaj ko može na osnovu brojaka sebi da stvori sliku o relativnoj privrednoj snazi pojedinih krajeva, taj može da konstatuje da se u hrvatskim banovinama porez razrezuje i plaća ne samo manje nego što  bi odgovaralo privrednoj snazi ovih krajeva i državnim izdacima na njih, nego i manje u proseku i od onog što bi odgovaralo broju glava.“

Ko se upozna sa svim ovde iznesenim podacima (te podatke izneo je u brojkama g. Prica), taj više neće smeti optuživati Beograd da iskorišćuje i pljačka hrvatske krajeve. „Takvo tvrđenje bilo bi zlonamerno klevetanje“, kazao je uvaženi pisac knjižice „Hrvatsko pitanje i brojke“.

Kaže se: „Vojska je u srpskim rukama. Nema sumnje da viši oficirski kor kopnene vojske, gotovo ceo, sačinjavaju Srbijanci“, kaže dr Prica, „a mornarički oficirski kor gotovo isključivo Prečani, i tome niko ništa ne prigovara. Što se pak tiče oficira koji su započeli svoje vojno školovanje od osnivanja ove države na ovamo, to se može i bez konkretnih podataka ustvrditi, da je on upravo idealno pravedan u plemenskome pogledu.“

Na temelju iznesenih podataka u brojkama, g. Prica na svršetku svoje dokumentirane knjizice zaključuje:

„Iz iznesenih podataka jasno sledi da država troši na hrvatske banovine (Savsku i Primorsku) više no što bi odgovaralo njihovom broju stanovništva i njihovoj površini. Isto tako ima više Hrvata aktivnih i penzionisanih državnih službenika no što bi odgovaralo kvoti hrvatskog plemena od ukupnog stanovništva. Isti je slučaj sa Slovencima. Prema tome, ne može biti zapostavljenost u materijalnim pitanjima stvarni razlog hrvatskog nezadovoljstva. Te razloge treba drugde tražiti“, završio je dr B. Prica.

 Komentari (48)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 21:31 24.09.2011

Kukusigatebi

Kukusigatebi
uros_vozdovac uros_vozdovac 21:37 24.09.2011

Re: Kukusigatebi

Kukusigatebi


ako onaj dalmatinac sa Dragecovog bloga ovo vidi.
kukusigameni kukusigameni 21:43 24.09.2011

Re: Kukusigatebi

Kao odgovor Kralju The Prvom, evo biografije Stjepana Roce.

Stjepan Roca, prosvetni radnik, učitelj, profesor, humanista i književnik, rodio se u Vodicama kod Šibenika 1881. godine. Bio je istinski rodoljub, patriota i Jugosloven.
Mladi učitelj, gledajući kako Austrougarska održava neznanje i neprosvećenost u svim onim jugoslovenskim krajebima koji su bili u njenom posedu ili pod njenom okupacijom, nije mogao ostati samo pasivan predavač u učionici. Iz Šibenika, roca odlazi u Drniš, srce dalmatinske Zagore, da u Vrlici i po zabitim planinskim poddinarskim selima održava tečajeve i u dušu tamošnjih čestitih ljudi, unosi svu ljubav za sve naše narode. Krenuo je u sela na konju, seoskim kolima, a često i pešice. Išao je od kuće do kuće i opismenjavao narod, učio ih osnovama istorije, poljoprivrede, higijene i zadrugarstva.
Tako živi od 1904. do 1912. godine, kada prelazi u Split, gde postaje profesor na obrtničkoj tehničkoj školi. U Splitu je i jedan od osnivača tamošnjeg "Sokola".
Stjepan Roca je štampao nekoliko stotina članaka, koji su svi maenjeni da nacionalno i prosvetno pomognu seljaku, radniku i zanatliji. Bio je i urednik nekoliko listova i časopisa, između ostalih i "Zore" i "Težačke sloge". Štampao je i 18 knjiga. Pored velikog književnog rada, intenzivno se bavio arheologijom i folklorom.
Napadom Hitlerove Nemačke 1941. godine i raspadom Kraljevine Jugoslavije, stvorena je Nezavisna Država Hrvatska. Užasnut strašnim nedelima i pogromima nad Srbima od strane ustaša, Roca je odlučio da pređe u pravoslavnu veru. Krajem 1941. godine, rimokatolik Stjepan Roca je sa celom porodicom, prešao u pravoslavnu veru. Umro je u Beogradu u 93. godini 27. aprila 1974. godine, kao Stevan Roca.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 21:50 24.09.2011

Re: Kukusigatebi

Kao odgovor Kralju The Prvom, evo biografije Stjepana Roce.

Zahvaljujem na interesntnim informacijama i blogu.
mrale54 mrale54 21:56 24.09.2011

Re: Kukusigatebi

Idi, begaj, a ja šta da kažem što sam ovo vid'o?
highshalfbooze highshalfbooze 22:05 24.09.2011

Re: Kukusigatebi


ako onaj dalmatinac sa Dragecovog bloga ovo vidi.

Jel onaj republikanac?
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 21:41 24.09.2011

Da ne bude kasno

Za Hrvate i ostale iz SFRJ si malo okasnio sa podsećanjem.

Nego, imaš li neki tekst da se vidi da li su ovi iz Sandžaka danas u Srbiji zapostavljeni ili ovi iz Vojvodine? Mislim, dok i za njih ne bude kasno.
abrasax abrasax 21:59 24.09.2011

Re: Da ne bude kasno

Nego, imaš li neki tekst da se vidi da li su ovi iz Sandžaka danas u Srbiji zapostavljeni ili ovi iz Vojvodine? Mislim, dok i za njih ne bude kasno.Jesam li ja dobro razumela- neki su zapostavljeni, a neki iskorišćeni?
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:08 24.09.2011

Re: Da ne bude kasno

Odnosno, neki misle da su neki zapostavljeni, a neki ih iskorištavaju.

Letos, na moru u Grčkoj, sretnem prijatelja. On živi u N.Sadu, ja u Bgd. Na plaži u razgovoru slučajno napomenem kako je u Bgd poslednjih godina izgrađeno nekoliko novih vrtića. On, kao iz topa, pita: "A za čije pare?"
Ja, naravno, ne kapiram tako brzo na šta on cilja i odgovorim: "Pa, iz gradskog budžeta." Zatim je usledio poduži expoze, (prijatelj je dipl. ecc), da su to njihovi, vojvođanski, novci.

Znači: "Trepča radi, Beograd se gradi!", samo što se sada Trepča zove Vojvodina.
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:23 24.09.2011

Re: Da ne bude kasno

Nego, imaš li neki tekst da se vidi da li su ovi iz Sandžaka danas u Srbiji zapostavljeni ili ovi iz Vojvodine? Mislim, dok i za njih ne bude kasno.


Pa izgleda da ti iz Vojvodine namaju sanse, dok za Sandzak nisam bas siguran mada su i tu sanse tanusne.

Sva ta prica o iskoristavanju, zapostavljanu i ostalom zapravo sluzi da se podgreje nacionalno osecanje i da napravi neka svoja drzava, a drzave su ipak i dalje uglavnom nacionalne.
Retki su primeri,ako ih uopste ima, da se secesija desila jer se neki deo osecao ekonomski zapostavljen a da je nastanjen istom nacionalnom vecinom kao i "hegemonisticki" deo drazve.
Mogu vojvodjani da traze sve vise i vise para ali kad dodje stani pani, kad i ako se neko usudi da trazi formniranje Nezavisne Drzave Vojvodine taj ce debelo da popusi jer su u Vojvodini Srbi u ogromnopj vecini.
Znaju to i oni pa se ni ne usudjuju.
Da li je to dobro ili nije sa stanovista ove "moravske" Srbije, naroccito sa stanovisa seljaka u toj moravskoj Srbiji moze da se razgovara ali kako stvari stoje nista od NDV.
abrasax abrasax 22:38 24.09.2011

Re: Da ne bude kasno

Mogu vojvodjani da traze sve vise i vise para ali kad dodje stani pani, kad i ako se neko usudi da trazi formniranje Nezavisne Drzave Vojvodine taj ce debelo da popusi jer su u Vojvodini Srbi u ogromnopj vecini.Sve bi to bilo u redu, kad bi oni pare umereno i namenski trošili. Ovako je krajnje neizvesno kuda to vodi.
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:09 24.09.2011

Re: Da ne bude kasno

Sve bi to bilo u redu, kad bi oni pare umereno i namenski trošili. Ovako je krajnje neizvesno kuda to vodi.


Sad bi te Canak pitao : a ciji su nasi novci? :)

Meni je blisko trosenje agrarnog budzeta, nesto o tome znam, pa eto kao ilustraciju ovog sto pises da kazem kako se taj deo trosi.

Preko 80% agrarnog budzeta Srbije ide u Vojvodinu. To mozda izgleda logicno na prvi pogled ali ako se zna da je povrsina pod psenicom npr veca u centralnoj Srbiji nego u Vojvodini, da je i sa kukuruzom isti slucaj, onda se zaista postavlja logicno pitanje zasto te pare u takvoj nesrazmneri idu u Vojvodinu.
Postoji i logican odgovor naravno, da drzava (znaci Srbija cela) placa rate za Dzonije i Klasice, (John Deere i Claas ) a takvih je malo oko Morave.
Tu racunicu Canak ne izvodi, mora biti da ne zna podatke :)
mariopan mariopan 23:31 24.09.2011

Re: Da ne bude kasno


Sve bi to bilo u redu, kad bi oni pare umereno i namenski trošili. Ovako je krajnje neizvesno kuda to vodi.

Pa znamo mi kuda vodi, u nečiji džep. Ne laje kera sela radi nego sebe radi.

A zanimljivo je da su u traženju "naših novaca"najglasniji oni koji su od traženja tih novaca do sada baš udobno živeli ne radeći ništa?
abrasax abrasax 23:38 24.09.2011

Re: Da ne bude kasno

A zanimljivo je da su u traženju "naših novaca"najglasniji oni koji su od traženja tih novaca do sada baš udobno živeli ne radeći ništa?Takoreći, "oslobođeni" od potrebe da nešto rade.
abrasax abrasax 23:42 24.09.2011

Re: Da ne bude kasno

To mozda izgleda logicno na prvi pogled ali ako se zna da je povrsina pod psenicom npr veca u centralnoj Srbiji nego u Vojvodini, da je i sa kukuruzom isti slucaj, onda se zaista postavlja logicno pitanje zasto te pare u takvoj nesrazmneri idu u Vojvodinu.


Imali smo i ranije ovakav neki slučaj, nije ovo prvi put, zar ne? Mada, nisam otpratila sasvim.

Postoji i logican odgovor naravno, da drzava (znaci Srbija cela) placa rate za Dzonije i Klasice, (John Deere i Claas ) a takvih je malo oko Morave.


Je li ti to projektuješ vodenice, da ne moraju, siroti, sami vodeničari da se muče?
Ok, priznajem da ne poznajem prilike toliko dobro, ali znam za pravilo - istina je kod onoga ko je timari.
mariopan mariopan 00:04 25.09.2011

Re: Da ne bude kasno

Mogu vojvodjani da traze sve vise i vise para ali kad dodje stani pani, kad i ako se neko usudi da trazi formniranje Nezavisne Drzave Vojvodine taj ce debelo da popusi jer su u Vojvodini Srbi u ogromnopj vecini.
Znaju to i oni pa se ni ne usudjuju.

Volela bih da si u pravu, ali ovde se priča o "našim novcima" dobro primila jer je Vojvodina zaista jako upropašćena, kao i svi ostali delovi Srbije. Te druge delove Srbije ovi ljudi odavde ne vide, daleko im je tuđa muka, njihova im je i bliža i teža.

A na opštem siromaštvu lako cveta svaka budalaština.
milisav68 milisav68 08:54 25.09.2011

Re: Da ne bude kasno

Vojislav Stojković

Znači: "Trepča radi, Beograd se gradi!", samo što se sada Trepča zove Vojvodina.

Heh, nije samo Vojvodina, nego su oni najglasniji.

A inače, ima istine u tome, da Beograd kontroliše protok novca, naročito od `96, kada je Milošević prebacio sve nadležnosti, sa lokala na republiku.

dragan7557 dragan7557 11:16 25.09.2011

Re: Nekad i Sad

Znači: "Trepča radi, Beograd se gradi!",

Sad važi Trepča radi Tirana se gradi.

cerski

p.s. treba popraviti i onu prugu što izgradismo brackom komunističkom narodu u Albaniji po završeku WW II.
dragan7557 dragan7557 11:19 25.09.2011

Re: Da ne bude kasno

A zanimljivo je da su u traženju "naših novaca"najglasniji oni koji su od traženja tih novaca do sada baš udobno živeli ne radeći ništa?

i Perestojka je čudo neviđeno.

cerski

p.s. preporuka za podsećanje na viđenja iz tog vremena.
hoochie coochie man hoochie coochie man 19:02 25.09.2011

Re: Da ne bude kasno

Volela bih da si u pravu, ali ovde se priča o "našim novcima" dobro primila


Svi dosadaqsnji izbori govore suprotno.
Videcemo sta ce sad da se desi.
kick68 kick68 23:58 24.09.2011

@

Kaže se: „Vojska je u srpskim rukama. Nema sumnje da viši oficirski kor kopnene vojske, gotovo ceo, sačinjavaju Srbijanci“,

Deda po majci medju njima.
Zanimljiv tekst i tema. Ipak, bilo je dosta korupcije u staroj Jugoslaviji, a Srbi narocito oni u uniformi, nisu bili bas omiljeni.

kukusigameni kukusigameni 08:05 25.09.2011

Re: @

kick68
Ipak, bilo je dosta korupcije u staroj Jugoslaviji

"Austrougarska je po vlastitom priznanju za vreme rata, bacila u promet 19 milijardi papirnatog novca. Kada je došlo oslobođenje i ujedinjenje, špekulanti su milione i milione tog novca donosili u Hrvatsku i Zagreb, da ga posle zamene za jugoslovenski novac. Nije nikakva tajna da su se austrijske banknote u buradima švercovale i dovlačile u naše krajeve."
citat iz knjige "Što treba da se zna"
jinks jinks 08:06 25.09.2011

Da li znate

da je Cro jedna od retkih primorskih država u svetu u kojoj se delfini nalaze na listi ugroženih vrsta (bilo juče na tv-u). Oni kada se dohvate hladnog oružja izgleda da stvarno ne znaju da stanu.
dr.wagner dr.wagner 09:44 25.09.2011

Priroda i društvo

... jutro

-Nisam baš uvjeren kako su Kraljevinu "ostali" doživljavali kao svoju ,
pogotovo u drugoj (posljednjoj)fazi ...

-Kasnije , kada je došao Jožica ... pokušalo se nekako balansirati , to se
tada govorilo "po ključu" (za mlađe)

-Naslušao sam priča o nepravdi i ugnjetavanju u SFRJ od strane (znaš ti na koga
mi mislimo ) , ali moram priznati kako ja osobno to nisam nikada osjetio ...
, a nisam bio u SK ili u nekim "strukturama" da bih bio povlašten/zaštićen

-80-ih su svi bili nezadovoljni ... Srbi su možda mislili da im pripada (kao
većini) , nešto što im zapravo ne pripada ... , a Hrvati su mislili da gube
(ekonomski) ,nešto što ustvari nisu ni imali (osim u bajkama o profitabilnom
turizmu ).

-I evo nas ... svoji na svome ... sada nam srećom cvijetaju ruže !!!
(i jednima i drugima i trećima ... pa sve do sedam )


Wagner

vrabac_u_steni vrabac_u_steni 09:51 25.09.2011

Re: Priroda i društvo

-Nisam baš uvjeren kako su Kraljevinu "ostali" doživljavali kao svoju ,
pogotovo u drugoj (posljednjoj)fazi ...


ovde se uopšte ne radi o tome da li su je doživljavali kao svoju ili nisu (a nije da nije bilo Hrvata koji je jesu doživljavali kao svoju koliko god zamerki imali na pojedine vlade).
radi se o tome da li je bilo razloga da je ne doživljavaju kao svoju.
dr.wagner dr.wagner 10:05 25.09.2011

Re: Priroda i društvo

Pozdrav gospodine V

vrabac_u_steni
... radi se o tome da li je bilo razloga da je ne doživljavaju kao svoju.


-Pa bilo je , jasno da je bilo ...
... bar po mojim (skromnim) saznanjima
-Ali nije zgodno da ja nabrajam ...

Wagner

jesen92 jesen92 10:53 25.09.2011

Re: Priroda i društvo

. radi se o tome da li je bilo razloga da je ne doživljavaju kao svoju.
...razloga uvek ima...idealna drzava i idealno drustvo nikada nisu postojali a i nece...licni dozivljaj necega ne mora da ima veze sa realnoscu.. btw sto se iskoriscavanja i raspodele u bivsoj nam drzavi(sfrj...u kraljevini nisam zivela:)) moj licni utisak je bio da su hrvati i slovenci uvek bolje ziveli...vece plate, visi standard...nikada na to nisam gledala kao da nas oni iskoriscavaju, mislila sam da su vredniji, posebno slovenci, i da su razvijali neke profitabilnije industrije kao sto su hemijska, naftna i farmaceutska....
kukusigameni kukusigameni 11:24 25.09.2011

Re: Priroda i društvo

dr.wagner
Nisam baš uvjeren kako su Kraljevinu "ostali" doživljavali kao svoju

Dragi doktore, ovde nije reč o doživljaju države. Naslov glave, koju sam postovao je:
"Jesu li Hrvati u ovoj državi zapostavljeni?"
Knjiga je objavljena 1936. godine i kao što je sam autor napisao u naslovu knjige, činilo mi se da to što je zabeleženo "treba da se zna".
dr.wagner dr.wagner 12:13 25.09.2011

Re: Priroda i društvo

Pozdrav gospodine K i gospođo J

kukusigameni
ovde nije reč o doživljaju države. Naslov glave, koju sam postovao je:"Jesu li Hrvati u ovoj državi zapostavljeni?"Knjiga je objavljena 1936. godine i kao što je sam autor napisao u naslovu knjige, činilo mi se da to što je zabeleženo "treba da se zna".


-Pa on to i piše zbog doživljaja ... , a onda nudi argumente (ili "argumente"
da to nije tako ...

-Evo neki dan Dinamo izgubio u sred Zagreba 1:0 od Reala (Madrid) ... ,
... i svi sretni, kao ... super smo igrali , evropski nogomet i sl.
-A izgubili .... ...

-Percepcija je vražija stvar ... gospođa/đica J je to uočila ...

jesen92
.
...licni dozivljaj necega ne mora da ima veze sa realnoscu..
Wagner
kukusigameni kukusigameni 12:17 25.09.2011

Re: Priroda i društvo

dr.wagner
Pa on to i piše zbog doživljaja ... , a onda nudi argumente (ili "argumente"
da to nije tako ...

Barem ih nudi.
mariopan mariopan 12:38 25.09.2011

Re: Priroda i društvo

jesen92
. radi se o tome da li je bilo razloga da je ne doživljavaju kao svoju.
...razloga uvek ima...idealna drzava i idealno drustvo nikada nisu postojali a i nece...licni dozivljaj necega ne mora da ima veze sa realnoscu.. btw sto se iskoriscavanja i raspodele u bivsoj nam drzavi(sfrj...u kraljevini nisam zivela:)) moj licni utisak je bio da su hrvati i slovenci uvek bolje ziveli...vece plate, visi standard...nikada na to nisam gledala kao da nas oni iskoriscavaju, mislila sam da su vredniji, posebno slovenci, i da su razvijali neke profitabilnije industrije kao sto su hemijska, naftna i farmaceutska....

Da, i ja sam verovala da su vredniji, štedljiviji, racionalniji..jer sam ih dosta poznavala, družila se i to primetila kao dobru osobinu. Nešto što od njih treba da naučimo...a isto to primećujem i ovde u Vojvodini kod naših koji su "prečani" i kod Mađara, Slovaka, Hrvata koje poznajem, izuzetno su vredni, mogo rade a pažljivo i pametno troše. Njabolja kombinacija za život, oni su time već bili opremljeni, vaspitanjem valjda?

Ne svi, kao i kod svakog naroda ima i onih drugih, da ne generalizujem..
abrasax abrasax 13:27 25.09.2011

Re: Priroda i društvo

jesen92
. radi se o tome da li je bilo razloga da je ne doživljavaju kao svoju.
...razloga uvek ima...idealna drzava i idealno drustvo nikada nisu postojali a i nece...licni dozivljaj necega ne mora da ima veze sa realnoscu..

Jesen, ima uopštavanja i uopštavanja. Hoću reći, nisu sve vizure jednako blizu i kad je već tako, grimase neka prave oni koji su kod stakla, MV publika će voleti. A nisam sigurna da se radi o tome da se realnost pomeri, u pomenutom slučaju.
abrasax abrasax 13:33 25.09.2011

Re: Priroda i društvo

Pa on to i piše zbog doživljaja ... , a onda nudi argumente (ili "argumente"Ne znam da li sam te razumela - pričamo o respektu prema godinama, zar ne?
abrasax abrasax 13:42 25.09.2011

Re: Priroda i društvo

ali moram priznati kako ja osobno to nisam nikada osjetio ...
, a nisam bio u SK ili u nekim "strukturama" da bih bio povlašten/zaštićen


Ja da, ali to je baš bila stvar ličnog modiranja - decenije potvrdiše što sam i sama naslućivala, te mi drago što ovo čujem.-Naslušao sam priča o nepravdi i ugnjetavanju u SFRJ od strane
dr.wagner


Milsim da postoje i neke recitacije na temu.
omega68 omega68 15:58 25.09.2011

Re: Priroda i društvo

moj licni utisak je bio da su hrvati i slovenci uvek bolje ziveli...vece plate, visi standard...nikada na to nisam gledala kao da nas oni iskoriscavaju, mislila sam da su vredniji, posebno slovenci, i da su razvijali neke profitabilnije industrije kao sto su hemijska, naftna i farmaceutska....

obični su tako mislili, oni koji su znali mogli su da nagrabuse zbog znanja :

Egon Konradi, nekadasnji direktor ''Kompasa'', vodio je u Udbi zapadni sektor i stalno gurao Batu Todorovica da osniva spoljnotrgovinske firme napolju, ne bi li se kroz njih bavili i ekonomskom spijunazom. Udba, a kasnije i SDB je sa Batom Todorovicem imala velike kombinacije i poslove. Bile su sve to mutne radnje,toboze, u korist jugoslovenske obavestajne sluzbe, a u stvari, na stetu SFRJ, apre svega srpske privrede. Zna se, na primer, da je Todorovic italijanskimtrgovcima isporucivao po nekoliko hladnjaca ?bebi bifa?, sa rokom placanja do90 dana. Za to vreme, doticni Italijani bi ugasili svoje firme, ciji je osnivackikapital obicno bio mali, pa nasa preduzeca iz Vojvodine nisu imala od koga danaplate to najkvalitetnije mlado junece meso. Kako su sudski troskovi bili skupi,a sudovi spori, nasi proizvodjaci bi od svega dizali ruke, cutali i skrivali svojusramotu. Italijani su znali da ce se to dogoditi, jer je sa njima i postignuta takva?spijunska pogodba?. Novac je deljen na tri dela trgovcima, Bati Todorovicu iEdi Brajniku, odnosno Udbi. Takve i slicne trgovacke trikove Todorovic jeizvodio najcesce sa Slovencima, koji su se u ?ime drzave SFRJ?, a za racunsvoje dezele, bavili cak i velikim svercom novca, deviza posebno, pa i robe. U tim poslovima su imali ucesce cak i slovenacki ministri u saveznoj vladi.Pokrice su imali u jugoslovenskom politickom vrhu, najvise kod Edvarda Kardelja. Kako bi, inace, Slovenija godinama mogla da izvozi tri puta vise negosto je bila njena proizvodnja? Nisu je Hrvati uzalud zvali ?jugoslovenska primadona?. Slovenci su cak i cuvenu srpsku sljivovicu pakovali u zelene flase iprodavali je kao ?Slovin ? eksklusiv brandy?, a ta rakija je tocena, kako tvrdi Milan Tresnjic, u Levcu

ima i dalje strana 45
antioksidant antioksidant 17:23 25.09.2011

Re: Priroda i društvo

-Evo neki dan Dinamo izgubio u sred Zagreba 1:0 od Reala (Madrid) ... ,
... i svi sretni, kao ... super smo igrali , evropski nogomet i sl.
-A izgubili .... ...

i naljutili malog portugalca
a za lakse funkcionalno citanje teksta jedan savet -

Prema tome, ne može biti zapostavljenost u materijalnim pitanjima stvarni razlog hrvatskog nezadovoljstva. Te razloge treba drugde tražiti“, završio je dr B. Prica


ne zanemarite cinjenicu da dr. prica ne spori da hrvatsko nezadovoljstvo postoji - samo skrece paznju da nije ekonomskog karaktera. pre pola veka je na zalost propusteno da se pronadju razlozi...

super tekst kuku
dr.wagner dr.wagner 18:11 25.09.2011

Re: Priroda i društvo

Pozdrav gospođo/đice A

abrasax

Ne znam da li sam te razumela - pričamo o respektu prema godinama, zar ne?


-Moram Vam priznati kako ne razumijem pitanje


omega68

Kako bi, inace, Slovenija godinama mogla da izvozi tri puta vise negosto je bila njena proizvodnja? Nisu je Hrvati uzalud zvali ?jugoslovenska primadona?. Slovenci su cak i cuvenu srpsku sljivovicu pakovali u zelene flase iprodavali je kao ?Slovin ? eksklusiv brandy?, a ta rakija je tocena,
kako tvrdi Milan Tresnjic


Pozdrav O

-Mislim kako ste izabrali slabog autora , samo ova tvrdnja o Sloveniji je
smiješna ... trebalo bi imati (bar neke) konkretne brojeve ...npr. na
što se misli pod "njena proizvodnja" i kako se došlo do tog podatka ,
vremenski interval , asortiman proizvoda koji je (tri puta ) izvožen
i sl.


-Takvih priča ima stotine ... od onih da je Tito bio zapravo Rus , o krađi
"hrvatskih deviza" do toga da "nitko nije volio Srbe"(ma što značilo
ovo VOLI / NE VOLI) , i NLO-ima


Wagner
hoochie coochie man hoochie coochie man 19:00 25.09.2011

Re: Priroda i društvo

-I evo nas ... svoji na svome .


Malo li je?

sada nam srećom cvijetaju ruže !!!

Ne cvetaju ali za necvetanje vise niko nikoga ne moze dao krivi do samog sebe, pa neka gleda sta ce sa ruzama koje ne cvetaju.


jesen92 jesen92 19:55 25.09.2011

Re: Priroda i društvo

..Omega, moj komentar je i bio iz ugla obicnog gradjanina a na konto price o tome kako je Srbija iskoriscavala sve ostale u exyu (i sfrj i kraljevini)...meni je izgledalo da su oni ziveli bolje pa mi nikada nije bilo jasno kako smo ih to eksploatisali a nismo imali nikakve vajde...izgleda da pojedinci, kao Bata Todorovic, jesu...
...bas me obradovao ovaj Roce..
milisav68 milisav68 20:33 25.09.2011

Re: Priroda i društvo

jesen92
..Omega, moj komentar je i bio iz ugla obicnog gradjanina a na konto price o tome kako je Srbija iskoriscavala sve ostale u exyu (i sfrj i kraljevini)...meni je izgledalo da su oni ziveli bolje pa mi nikada nije bilo jasno kako smo ih to eksploatisali a nismo imali nikakve vajde...izgleda da pojedinci, kao Bata Todorovic, jesu...
...bas me obradovao ovaj Roce..

Pa Bata je mogao da "posluje", dok je Dolanc držao sve pod kontrolom....kad su se Arkan&co. otrgli kontroli, nestalo je i bratstvo i jedinstvo.

Onda su Slovenci krenuli sa "čiji su naši novci", odnosno, gde se troše pare iz vojnog budžeta, a generali (uprtog pogleda u Miloševića) dreknuli, vojna tajna.....i tako...
abrasax abrasax 22:09 25.09.2011

Re: Priroda i društvo

Moram Vam priznati kako ne razumijem pitanjeMeni se ipak čini da se dosta dobro razumemo.
Postoji i kriv smer moje izjave.
kukusigameni kukusigameni 07:30 26.09.2011

Re: Priroda i društvo

antioksidant
super tekst kuku

Hvala, hvala.
Tebi bi verovatno još interesantniji bio deo iz ove knjige o korupciji.
kukusigameni kukusigameni 07:34 26.09.2011

Re: Priroda i društvo

jesen92
bas me obradovao ovaj Roce

Roca.
Nema lepše stvari nego što je nekog obradovati.
antioksidant antioksidant 07:35 26.09.2011

Re: Priroda i društvo

Tebi bi verovatno još interesantniji bio deo iz ove knjige o korupciji.

to su bile samo neproverene glasine
kukusigameni kukusigameni 07:53 26.09.2011

Re: Priroda i društvo

antioksidant
to su bile samo neproverene glasine

Evo jedne neproverene glasine iz knjige.

"Niko nije video, i nije razumeo smisao toga, da su za poslednjih godina u Zagrebu banke i menjačnice počele da niču kao gljive iz zemlje, da je svaki bakalin trgovao drugim nečim nego dotle, i da je svaki kelner "radio sa valutom", da su zagrebački podrumi bušeni za barove kao bunari i da se u tim barovima uvek nazdravljalo "Lijepoj našoj". Da se po kavanama i na trkama kockalo hiljadama i stotinama hiljada, da se u Nikolićevoj ulici, i oko nje svake noći otvaralo tržište bluda i razvrata, da se po carinarnicama i slagalištima kralo, haralo i varalo, da se po uredima delilo mito i protekcije kao nikada pre..."

Govori se o godinama nakon Prvog svetskog rata.
mariopan mariopan 12:27 26.09.2011

Re: Priroda i društvo

omega68


ima i dalje strana 45

Zanimljivo štivo koje mnogo šta obasjava iz sasvim drugačijeg ugla, hvala Omega
mariopan mariopan 12:36 26.09.2011

Re: Priroda i društvo

jesen92
..Omega, moj komentar je i bio iz ugla obicnog gradjanina a na konto price o tome kako je Srbija iskoriscavala sve ostale u exyu (i sfrj i kraljevini)...meni je izgledalo da su oni ziveli bolje pa mi nikada nije bilo jasno kako smo ih to eksploatisali a nismo imali nikakve vajde...izgleda da pojedinci, kao Bata Todorovic, jesu...
...bas me obradovao ovaj Roce..

I moj komentar takođe.

Posle čitanja omeginog priloga ( ne samo ovog navedenog dela nego celog) malo mi se smučilo koliko toga se "ispod žita" valjalo
omega68 omega68 14:42 25.09.2011

a ne, ne

taj je , zacelo, bio neki proĆetniĆki element koji se infiltrirao među uboge Hrvatijance.
Posle su lepo Pavelić i Tito rekli šta su imali da kažu o tamnici naroda.
Srećom pa još imamo njihovih naslednika da nam objasne i ovo danas , da ne zaboravimo

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana