Društvo| Ekonomija

Ruke uvis ovo je plljačka - retroaktivno

Strongman RSS / 13.12.2011. u 12:17

Privatne organizacije za zaštitu autorskih i srodnih prava uz saglasnost države teraju u bankrot ceo IT sektor. Za sve muzičke uređaje, kompjuterske komponente, ali i druga tehnička roba koja u sebi sadrži audio-plejere ili fleš memorije, uključujuči mobilne telefone, moderne veš mašine, frižidere ili šporete treba da se plaća "muzički dinar" od 3% i to retroaktivno od 2009.

Vlasnik kompanije „Komtrejd" Veselin Jevrosimović revoltiran je opterećenjem IT industrije za „muzički dinar", zbog čega će, kako kaže, izmestiti proizvodnju svoje kompanije iz Srbije.
- Ovo je velika pljačka srpske IT industrije. 

thief_012002534_tnb.png 

 

 

Toliko će najverovatnije iznositi posebna naknada za takozvani muzički dinar, koju naplaćuju kolektivne organizacije za zaštitu autorskog i srodnih prava „Sokoj", OFPS i PI, na uvoz i prodaju tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se „može pretpostaviti da će biti korišćeni za umnožavanje"(?!).
S obzirom na to da se na listi uređaja koji podležu ovoj posebnoj naknadi uglavnom nalaze IT uređaji, iz Udruženja informatičke delasnosti Privredne komore Srbije ističu da će „muzički dinar" uništiti celu ovu privrednu granu.
- Samo od naplate posebne naknade od tri odsto na sve IT uređaje sa liste, ove kolektivne organizacije godišnje će zaradili 4,4 miliona evra! To je čak 60 odsto ukupnih prihoda koje su do sada ostvarivali od naplate svih naknada, te se nikako ne može reći da je ovde reč o nekoj „simboličnoj" naknadi. Sa druge strane je iznos ove naknade tačno u visini profita IT industrije u Srbiji, tako da će sa ovim haračom firme ili povećati cenu proizvoda ili bukvalno morati da stave katanac na vrata - objašnjava za „Alo!" Jelena Jovanović, sekretar udruženja. Ona ističe i da će kroz retroaktivnu naplatu ove naknade za poslednje dve godine kolektivne organizacije opteretiti IT industriju sa dodatnih devet miliona evra!

Udruženje je, inače, povodom visine „muzičkog dinara" (jedinstvene tarife posebne naknade) vodilo spor sa ovim organizacijama, ali je Komisija za autorsko i srodna prava prelomila u korist privatnih organizacija. Na optužbe IT industrije, u „Sokoju" kažu da su sve uradili u skladu sa zakonom i vladinim uredbama i uz dozvolu nadležnog kontrolnog organa. Na pitanje da li se posebna naknada odnosi i na uvoz i prodaju mobilnih telefona, veš mašina, frižidera i sličnih aparata, iz „Sokoja" odgovaraju: „Za sve uređaje za koje ste nas pitali odgovor je - ukoliko se poklopi naziv uređaja sa liste sa carinskom deklaracijom, onda je potvrdan odgovor". Iznosi naknada će tek biti objavljeni u „Službenom glasniku".
- Nadamo se da će prihodi „Sokoja", OFPS-a i PI naplatom ovih naknada biti uvećani. Napokon će autori dobiti primerenu naknadu i u Srbiji. Posebna naknada se već naplaćuje u svim ostalim razvijenijim zemljama sveta - zaključili su u „Sokoju".


Jevrosimović: Selim firmu iz Srbije!

Vlasnik kompanije „Komtrejd" Veselin Jevrosimović revoltiran je opterećenjem IT industrije za „muzički dinar", zbog čega će, kako kaže, izmestiti proizvodnju svoje kompanije iz Srbije.
- Ovo je velika pljačka srpske IT industrije. Pored carine i PDV-a, kojim su opterećeni računari i računarske komponente, retroaktivna naplata 9,5 miliona evra za „muzički dinar" od 2009. do danas znači reketiranje i bankrot svih uvoznika i proizvođača IT opreme. „Komtrejd" će zbog toga izmestiti proizvodnju računara iz Srbije - najavio je Jevrosimović. On je upozorio da se prihod od naplate „muzičkog dinara" ne uliva u državni budžet, već u „privatne džepove članova kolektivnih organizacija", tako da će od opterećenja IT industrije kao razvojne grane trpeti celo društvo.
- Zbog toga apelujem na nadležne u vlasti da nas zaštite od drskog ponašanja pojedinih državnih službenika koji proizvoljnim tumačenjima propisa uništavaju srpsku privredu - rekao je Jevrosimović.


Lista uređaja na koje se plaća „muzički dinar"

- fotokopir aparati
- CD rezači (kao računarske komponente)
- DVD rezači (kao računarske komponente)
- štampači
- skeneri
- digitalni video rekorderi
- blu rej rekorderi
- video-rekorderi
- digitalni džuboksovi
- digitalni audio-plejeri
- haj faj CD rekorder
- haj faj DVD rekorder
- haj faj HD rekorder
PRAZNI NOSAČI ZVUKA, SLIKE I TEKSTA:
- kompakt diskovi
- digitalni video diskovi
- digitalni video diskovi visoke definicije
- blu rej diskovi
- mini-diskovi
- audio-kasete
- video-kasete
- USB fleš drajv

 

Izvor: alo.rs

 Komentari (29)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

expolicajac expolicajac 12:27 13.12.2011

Blago njemu

On ima gde da ode i šta da odnese, a mi?
uros_vozdovac uros_vozdovac 12:46 13.12.2011

Re: Blago njemu

expolicajac
On ima gde da ode i šta da odnese, a mi?

Ko Vesa?

E to bi voleo da vidim, ali bez zezanja, da firma poput Comtrade opstane u nekoj drugoj državi.
Nije nemoguće, ali mislim da ne bi prepoznali taj Comtrade.
antioksidant antioksidant 13:21 13.12.2011

Re: Blago njemu


E to bi voleo da vidim, ali bez zezanja, da firma poput Comtrade opstane u nekoj drugoj državi.
Nije nemoguće, ali mislim da ne bi prepoznali taj Comtrade.

pa ako bude mogao da se odatle javlja na ovdasnje tendere ne verujem da bi imao problema da opstane
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 12:48 13.12.2011

Znači, nedemokratska "tela"

Znači, privatna... Znači, fašizam.

A onaj Zeka (i mnogi drugi), niš'? Sva ona dreka o antifašizmu, i ništa?

Najluđe je to, što te fašističke organizacije prave skojevci. U stvari, potpuno razumljivo... Jer beše samo jedan af pokret, pokret Draže...
vladaxy vladaxy 12:58 13.12.2011

U stvari...

Vis u ruke. Pljačka vam mat*rina. Ovo je pi*ka.

Mirko Cvetković je i zvanično vlasnik 5,62 odsto akcija Jugoslovenske autorske agencije - autorske agencije za Srbiju (JAA), dok preko posrednika kontroliše većinski paket akcija ove važne institucije...

...Dve godine kasnije, Zavod za intelektualnu svojinu RS izdaje dozvolu za rad agenciji Prava izvođača (PI), koji u svom statutu ima odrednicu da 20 odsto svojih prihoda daje JAA za logističku podršku. ..

...Zbog toga krajem 2009. Skupština Srbije izglasava Zakon o autorskim i srodnim pravima (ZASP) po kome izvođači faktički moraju da budu članovi PI kako bi mogli da zaštite svoja prava. ....

...Novac je tako nesmetano mogao da se sliva u džepove porodice Mirka Cvetkovića, čiji je sin Aleksandar Cvetković jedan od članova Upravnog odbora Jugoslovenske autorske agencije (JAA)....


Tabloid rulez

A vi mislili Mirko tunjav ....
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 13:07 13.12.2011

Re: U stvari...

A ti posle placaj porez...

Ne Srbiji, nego Mirku i Slavku.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 13:35 13.12.2011

Re: U stvari...

Ustav

Zabrana sukoba interesa
Član 6.
Niko ne može vršiti državnu ili javnu funkciju koja je u sukobu sa njegovim drugim funkcijama, poslovima ili privatnim
interesima.
Postojanje sukoba interesa i odgovornost pri njegovom rešavanju odredjuju se Ustavom i zakonom.

Pravna sigurnost u kaznenom pravu
Član 34.
Niko se ne može oglasiti krivim za delo koje, pre nego što je učinjeno, zakonom ili drugim propisom zasnovanim na zakonu nije
bilo predvidjeno kao kažnjivo, niti mu se može izreći kazna koja za to delo nije bila predvidjena.
Kazne se odredjuju prema propisu koji je važio u vreme kad je delo učinjeno, izuzev kad je kasniji propis povoljniji za učinioca.
Krivična dela i krivične sankcije odredjuju se zakonom.
Svako se smatra nevinim za krivično delo dok se njegova krivica ne utvrdi pravnosnažnom odlukom suda.
Niko ne može biti gonjen ni kažnjen za krivično delo za koje je pravnosnažnom presudom oslobodjen ili osudjen ili za koje je
optužba pravnosnažno odbijena ili postupak pravnosnažno obustavljen, niti sudska odluka može biti izmenjena na štetu
okrivljenog u postupku po vanrednom pravnom leku. Istim zabranama podleže vodjenje postupka za neko drugo kažnjivo delo.
Izuzetno, ponavljanje postupka je dopušteno u skladu s kaznenim propisima, ako se otkriju dokazi o novim činjenicama koje su,
da su bile poznate u vreme sudjenja, mogle bitno da utiču na njegov ishod ili ako je u ranijem postupku došlo do bitne povrede
koja je mogla uticati na njegov ishod.
Krivično gonjenje i izvršenje kazne za ratni zločin, genocid i zločin protiv čovečnosti ne zastareva.

Tajnost pisama i drugih sredstava opštenja
Član 41.
Tajnost pisama i drugih sredstava komuniciranja je nepovrediva.
Odstupanja su dozvoljena samo na odredjeno vreme i na osnovu odluke suda, ako su neophodna radi vodjenja krivičnog
postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predvidjen zakonom.

Sloboda preduzetništva
Član 83.
Preduzetništvo je slobodno.
Preduzetništvo se može ograničiti zakonom, radi zaštite zdravlja ljudi, životne sredine i prirodnih bogatstava i radi bezbednosti
Republike Srbije.
Položaj na tržištu
Član 84.
Svi imaju jednak pravni položaj na tržištu.
Zabranjeni su akti kojima se, suprotno zakonu, ograničava slobodna konkurencija, stvaranjem ili zloupotrebom monopolskog ili
dominantnog položaja.
Prava stečena ulaganjem kapitala na osnovu zakona, ne mogu zakonom biti umanjena.
Strana lica izjednačena su na tržištu sa domaćim.

Zaštita potrošača
Član 90.
Republika Srbija štiti potrošače.
Posebno su zabranjene radnje usmerene protiv zdravlja, bezbednosti i privatnosti potrošača, kao i sve nečasne radnje na
tržištu.

Nespojivost funkcija
Član 115.
Predsednik Republike ne može obavljati drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost.

Razrešenje
Član 118.
Predsednik Republike razrešava se zbog povrede Ustava, odlukom Narodne skupštine, glasovima najmanje dve trećine narodnih
poslanika.
Postupak za razrešenje može da pokrene Narodna skupština, na predlog najmanje jedne trećine narodnih poslanika.
Ustavni sud je dužan da po pokrenutom postupku za razrešenje, najkasnije u roku od 45 dana, odluči o postojanju povrede
Ustava.

Nespojivost funkcija
Član 126.
Član Vlade ne može biti narodni poslanik u Narodnoj skupštini, poslanik skupštini autonomne pokrajine i odbornik u skupštini
jedinice lokalne samouprave, niti član izvršnog veća autonomne pokrajine ili izvršnog organa jedinice lokalne samouprave.
Zakonom se uredjuje koje su druge funkcije, poslovi ili privatni interesi u sukobu sa položajem člana Vlade.

Interpelacija
Član 129.
Najmanje 50 narodnih poslanika može podneti interpelaciju u vezi sa radom Vlade ili pojedinog člana Vlade.
Vlada je dužna da odgovori na interpelaciju u roku od 30 dana.
Narodna skupština raspravlja i glasa o odgovoru koji su na interpelaciju podneli Vlada ili član Vlade kome je interpelacija
upućena.
Izglasavanjem prihvatanja odgovora Narodna skupština nastavlja da radi po usvojenom dnenom redu.
Ako Narodna skupština glasanjem ne prihvati odgovor Vlade ili člana Vlade, pristupiće se glasanju o nepoverenju Vladi ili članu
Vlade, ukoliko prethodno, po neprihvatanju odgovora na interpelaciju, predsednik Vlade, odnosno član Vlade ne podnesu
ostavku
O pitanju koje je bilo predmet interpelacije ne može se ponovo raspravljati pre isteka roka od 90 dana.

Hijerarhija domaćih opštih pravnih akata
Član 195.
Svi podzakonski opšti akti Republike Srbije, opšti akti organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, političkih stranaka,
sindikata i udruženja gradjana i kolektivni ugovori moraju biti saglasni zakonu.
Statuti, odluke i svi drugi opšti akti autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave moraju biti saglasni sa zakonom.
Svi opšti akti autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave moraju biti saglasni njihovim statutima.

Zabrana povratnog dejstva zakona i drugih opštih akata
Član 197.
Zakoni i svi drugi opšti akti ne mogu imati povratno dejstvo.
Izuzetno, samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno dejstvo, ako to nalaže opšti interes utvrdjen pri donošenju
zakona.
Odredba krivičnog zakona može imati povratno dejstvo samo ako je blaža za učinioca krivičnog dela.
libkonz libkonz 13:08 13.12.2011

Mafija

OFPS je organizovana kriminalna organizacija koja otima pare ljudima, a svi to vidimo i ne možemo ništa učiniti. Lopovi su i ovi iz SOKOJ-a, ali su male mace za OFPS.
Kada bih pravio listu razloga zašto neću da glasam za DS, OFPS bi se našao pri vrhu te liste.
paimonia paimonia 21:39 17.12.2011

Re: Mafija

libkonz
OFPS je organizovana kriminalna organizacija koja otima pare ljudima, a svi to vidimo i ne možemo ništa učiniti. Lopovi su i ovi iz SOKOJ-a, ali su male mace za OFPS.
Kada bih pravio listu razloga zašto neću da glasam za DS, OFPS bi se našao pri vrhu te liste.


Гласај за НОПО. Гос’н Милош Павловић (један од кандидата на www.poslanik.rs; схватићеш сајт) је дао предлог циља у вези са њима, ја мало средио причу, за сада и, ето, предлажем ти да дорадиш.
eloise eloise 13:16 13.12.2011

Zaboravili su...

...novogodišnje čestitke, one što sviraju.
libkonz libkonz 13:23 13.12.2011

Re: Zaboravili su...

samo im treba neko da ih podseti
ivana23 ivana23 13:40 13.12.2011

Re: Zaboravili su...

eloise
...novogodišnje čestitke, one što sviraju.


Muzicke kutije, decije igracke, lutke...

amotherofthree amotherofthree 16:30 13.12.2011

Re: Zaboravili su...

Bogami, kolike su nam cene igracaka, meni izgleda kao da su se tu vec ugradili sa tim "muzdinarom"
blogov_kolac blogov_kolac 15:59 14.12.2011

Re: Zaboravili su...

Novogodisnje cestitke i decje igracke nisu zaboravljene, ali zbog ceste povezanosti i direktne asocijacije ovih artikala sa Deda Mrazom - izuzete su sa spiska u predizbornoj godini - zbog indirektnih asocijacija koje lik Deda Mraza ima kod nas. Cisto da se Vlasi ne dosete...

gorstak92 gorstak92 13:37 13.12.2011

Znači Piratska Partija

Baš fino što su mi razrešili dileme.
Neka Filip bojkotuje dokle hoće ja ću da zaokružim ove koji će da zabrane one.
paimonia paimonia 21:42 17.12.2011

Re: Znači Piratska Partija

gorstak92
Baš fino što su mi razrešili dileme.
Neka Filip bojkotuje dokle hoće ja ću da zaokružim ove koji će da zabrane one.


Пре неколико дана сам причао са Пиратима. Они ће, тврди Бликс, на отворену листу НОПО (www.poslanik.rs) и ја се надам да ћемо ускоро видети њихове кандидате, ако већ нису тамо.
sevarlica sevarlica 14:13 13.12.2011

svaki dan u svakom pogledu ...

... sve više napredujemo ka totalnoj propasti :(

Koliko se sećam taj isti SOKOJ je pre par godina grupi S.A.R.S. isplatio nekih 26 dinara za najveći hit te godine "buđav lebac", dok su Vlado Georgijev i JK pokupili po 400k dinara, iako JK te godine nije "izbacila" ništa sveže pa i nije nešto bila slušana, osim ako se ne računaju i seljoteke i splavovi.

SOKOJ treba ukinuti kao takav, pod hitno.
opetnaistommestu opetnaistommestu 19:42 13.12.2011

Re: svaki dan u svakom pogledu ...

sevarlica

Koliko se sećam taj isti SOKOJ je pre par godina grupi S.A.R.S. isplatio nekih 26 dinara za najveći hit te godine "buđav lebac",

Nije 26 nego 16. :I Tada je toliko koštala karta za bus.
makica22 makica22 21:10 13.12.2011

Re: svaki dan u svakom pogledu ...

A ne najvise su od SOKOJ-a pokupili tada Kiki Lesendric i Mladjan Dinkic. SARS je dobio 16 dinara. Ostali kako ko, Georgievu su valjda platili zato sto je opalio onog licemernog Sasu Dragica bas zbog ne isplacenih tantijema.
NNN NNN 15:51 13.12.2011

Sad

Lista uređaja na koje se plaća „muzički dinar"
- fotokopir aparati...

ima da kupim fotokopir aparat, pa dodvrnem muziku
srdjan.pajic srdjan.pajic 16:18 13.12.2011

Proizvodnja računara u Komtrejdu

Ako može neko da mi objasni šta je to? Možda je mislio sklapanje računara? Ili preprodaja.

Koliko znam, proizvodnja računara u Srbiji je prestala još tamo 90ih, kad je moj ćale donosio matične ploče koje su razvijene u Pupinu (TIM) i lemačio čipove ručno, kod kuće, u smislu radne subote.
mivo mivo 17:04 13.12.2011

tetroaktivno ili retrogradno

Izgleda da im nije dovoljna aktivna pljačka pa je treba ojačati retroaktivnom. Retrogradno i retardirano.
011-495 011-495 21:03 13.12.2011

Sve

moze da se nekako proguta, ali ono RETROAKTIVNO. A zasto ne od osnivanja svake pojedinacne firme koja se bavi prometom aparata sa spiska? Valjda su i onda narusavali autorska prava.
Da li uopste autori znaju da neko u njihovo ime skuplja novac?
Na mestu svih tih IT kompanija ne bih im ni dinar dao za sve sto je pre datuma objavljivanja u Sluzbenom Glasniku, pa neka hapse.
maksa83 maksa83 21:30 13.12.2011

Re: Sve

Na mestu svih tih IT kompanija ne bih im ni dinar dao za sve sto je pre datuma objavljivanja u Sluzbenom Glasniku, pa neka hapse.

Kako da 'apse kad im Vesin Comtrade pravi softver za MUP?
ivana23 ivana23 22:22 13.12.2011

Re: pa vi glasajte za DS-SPS

8c_competizione
marvo!


Kome ti to?!
drmomir drmomir 08:46 14.12.2011

No comment

Lista uređaja na koje se plaća „muzički dinar"

- fotokopir aparati
- CD rezači (kao računarske komponente)
- DVD rezači (kao računarske komponente)
- štampači
- skeneri
- digitalni video rekorderi
- blu rej rekorderi
- video-rekorderi
- digitalni džuboksovi
- digitalni audio-plejeri
- haj faj CD rekorder
- haj faj DVD rekorder
- haj faj HD rekorder
PRAZNI NOSAČI ZVUKA, SLIKE I TEKSTA:
- kompakt diskovi
- digitalni video diskovi
- digitalni video diskovi visoke definicije
- blu rej diskovi
- mini-diskovi
- audio-kasete
- video-kasete
- USB fleš drajv


:)))
:|||
:(((
blogov_kolac blogov_kolac 15:44 14.12.2011

Re: No comment

S obzirom na zvuk, autore i izvodjace koji na grandiozan nacin dominiraju domacom muzickom scenom, ceo spisak je trebao biti sveden na samo tri artikla: motorne testere, traktore i mesalice za beton - pa se niko ne bi ni bunio.
opetnaistommestu opetnaistommestu 10:29 14.12.2011

Čekam...

Još uvek čekam da svoje mišljenje da neko od tih autora i izvođača u čije ime se ovo navodno radi. Zanimljivo je da se niko nije oglasio. Ili samo nisam još naleteo na njihovu reakciju.
nestor92 nestor92 12:33 14.12.2011

Retroaktivnost ...

... važenja propisa je izuzetak i ne može se uvoditi nikakvom uredbom.

U principu retroaktivnost se može uvoditi samo kada su u pitanju tzv. trajna nesvršena stanja ( najbolji primer je Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji se odnosi na i ugovore npr. o kreditu koji traju a zaključeni su pre donošenja novog zakona, ali nema nikakav uticaj na ugovore koji su po bilo kom osnovu prestali ).

Ako je uvoz ili proizvodnja ili stavljanje u promet već obavljeno u trenutku donošenja propisa to se radi o tzv. svršenim poslovima ili stanjima i ne mogu se naknadno uvoditi nikakve promene.

Verujem da oštećene strane u ovom postupku imaju advokatske timove i da će kolege znati u kom pravcu moraju da idu što se tiče retroaktivnosti.

Što se tiče smisla ovakve vreste nameta on za neke vreste pobrojanih proizvoda postoji, ali za štampače i sporete svakako ne. To je sramota donosioca propisa i države uopšteno.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana