Čija je zemlja ????

dragan7557 RSS / 29.05.2009. u 11:43

Ovo pitanje je kako lokalno tako i globalno. O globalnom pitanju vlasništva samo ako ima veze sa lokalnim.

Povod ovoga pisanija je pitanje "vlasništva" nad parcelama zemljišta koje se koristi u "javne svrhe" u ovom slučaju prašine dignute oko eksproprijacije zemljišta (koja nije ili je nakaradno urađena) za tzv. autoput  od severa ka jugu Srbije.

Ispade da su oni upućeni, Čumići kupili od seljaka bud zašto zemlju (isto je i sa građevinskom zemljom primera zgrada Ušće ili Luka Beograd i td., unapred znajući za projekt Autoban i sada traže prema navodima resoornih kamaretine para kako bi ta neorana zemlja ponovo bila vraćena u svoje prvobitno stanje "vlasništva" i bila ono što u stvari jeste - obična zemlja.

Osim etičkog ovo je pitanje i zdravog razuma ustvari teško poremećenog razuma, retardiranog društva u kojem je vlasništvo nad onim što čovek nije sam stvorio prihvaćeno kao osnov odnosa među učesnicima ove igre.

Zaustavljanje ili kašnjenje velikih društvenih projekata poput autobana zbog nerešenih vlasničkih pitanja lično doživljavam (bez obzira u kojoj se državi dešava) kao igru debila i retardiranih (ovo se ne odnosi na zbilja bolesne ljude) u kojoj su subjekti isti a naravno i objekti (zemljište). Niti su "vlasnici" stvorili zemljište niti je društvo dužno da papreno plati to njihovo "pravo" na osnovni resurs postojanja.

Slične stvari su se dešavale u Britaniji u srednjem veku sa takozvanom (common lands) gde su delovi travnatih površina bili u zajedničkom ("vlasništvu") gde su svi imali pravo korišćenja. Koristeći svoje privilegije i društveni status su razne protuve prigrabili na silu ove zajedničke parcele i ostalim počeli da naplaćuju njihovo prirodno pravo.

U Srbiji je takođe kroz istoriju vidljiv isti način ponašanja a lepo ga opisa i Petar Kočić rečima "ni carska, ni spahijska ni Davidova, a zbog svega završi u ludari.

Kako novine pišu jedan od Vlasnika (naslovljeno "veliki deo zemljišta je u vlasništvu Tajkuna) je u zatvoru optužen i valjda osuđen za najteža krivična dela il' je zaštićena sveta životinja, dok za druge tek treba da bude izdata poternica posle dizanja optužnice za ratna i druga profitersva, zla koja su od Srbije napravila društvo koje razni srpski tabloidi, ozbiljni ekonomsti a i sam narod omrzli i javno nazvali Ludarom iz koje treba bežati glavom bez obzira.

Ako bih nekako i mogao da progutam privatizaciju nečega što su ljudi stvorili svojim radom, privatizaciju zemlje koju niko od nas nije stvorio svakako nisam u stanju da prihvatim.

Ako je zemljište (zemlju) stvorio Tvorac onda je ona po prirodi stvari njegova (što ne označava vlasničko posedovni odnos - Bog je svemoguć i nema rivala (?) pa se i nema potrebe da dokazuje svoje pravo)) a ako je u pitanju priroda onda je u pitanju ista stvar a pošto su svi ljudi deo prirode onda je i sva zemlja vlasništvo istih tih, svih ljudi, znači bez izuzetaka.

Davanje  (prisvajanje) svojinskog prava na zemljište bez ograničenja do koje mere to pravo služi pojedincu, a kada je u službi društva je delikatno pitanje koje demokratije neće skoro moći da reši.

Običajni i pisani zakoni kroz istoriju ukazuju na činjenicu da je monarhistička država sa ovim veoma lako izlazila na kraj. Sva zemlja je bila u krunskom posedu (zato imamo Hercegovina nem. = Vojvodina sr.) koja nije morala da dokazuje svoje pravo (kruna) nikome pa su projekti od javnog interesa bez ikakve diskusije bili lako sprovodljivi.

Danas kada smatramo da smo na putu ostvarenja (neko to zove liberalizacijom) ljudskih Prava, jedno od tih prava je državljanima Srbije ultimativno oduzeto (Pravo na slobodno kretanje UN dekl.) baš na osnovu privatizacije čitavih delova planete u ovom slučaju EU & Co. isto kao i pravo države Srbije da u ime Naroda (društva) a zbog zajedničkih interesa bez ikakve nadoknade vrati u posed Naroda ono što je po svim etičkim pravilima njegovo. Prisvajanje zemljišta u privatnu svojinu sa surogatom naslednog prava je jedno od najtežih pitanja kako u pravnim naukama tako i u budućoj etici koja se sada gradi.

Ako Narod treba od raznih protuva da kupuje svoje onde je reč o okupaciji goroj nego bilo kojoj do sada. Neka razumna naknada onim kojima je zemlja koja je u pitanju  jedini izvor egzistencije svakako treba da postoji, (za čega već postoje pravni instrumenti) a za pohlepne, profitere i špekulante bi trebalo da se rezerviše mesto u državnim Apsanama i naravno da bude sa njima popunjeno.

Naravno oduzimanje zemlje za javne potreba nasilno i bez ikakve nadoknade profiterima, tajkunima i špekulantima je jedna od mera koje država treba da ozakoni a umesto davanja ekstrenmih profita (nagrada za kriminalno delo) za zlo koje čine društvu, počiniocima zakonski propisati ne domaćinske nego drkonske kazne.

Na kraju za one koji bi me optužili: niti sam za komunizam nit' sam komunista, već upravo posle dugih studija Komunizma sam osvedočeni protivnik istog. koji smatram perfidnom manipulacijom kapitalističkog sistema i njegovom produženom rukom.

 

dragan7557 cerski

P.S. &  L.S.,Deo ovog posta je naknadno dopisan u mojim vlastitim komentarima.Komentari (8)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

sentinel26 sentinel26 17:38 29.05.2009

Oduzimanje zemlje ?

Zemlju treba oduzeti svima koji je ne obradjuju, a ako insistiraju na svojim imovinskim pravima počastiti ih tri puta većim porezom.
To nije bilo teško izvesti u okviru zakonitosti.

Povećaju se porezi na poljoprivredno zemljište svima, pa se onima koji ga stvarno obradjuju odobre olakšice.
Naravno oduzimanje zemlje za javne potreba nasilno i bez ikakve nadoknade profiterima, tajkunima i špekulantima je jedna od mera koje država treba da ozakoni a umesto davanja ekstrenmih profita (nagrada za kriminalno delo) za zlo koje čine društvu, počiniocima zakonski propisati ne domaćinske nego drkonske kazne.
Prijatelju ovo nije kod nas popularno.
Mi propala (društvena ) preduzeća koja zauzimaju poveće parcele prodamo budzašto, temonekim nepoznatim poštenim kupcima, koji se kunu da će ih oživjeti.

Onda mi u urbanističkim planovima proglasimo to zemljište za "gradjevinsko", a onaj pošteni kupac poruši straćare bivšeg komunističko-manijakalnog pretvaranja seljaka i svih ostalih u proletersku klasu.
Pošteni kupac sagradi poslovno stambeni objekat i zaradi prvih nekoliko miliona, a može i jednostavno da proda plac.
dragan7557 dragan7557 07:25 30.05.2009

Re: Oduzimanje zemlje ?

Pošteni kupac sagradi poslovno stambeni objekat i zaradi prvih nekoliko miliona, a može i jednostavno da proda plac.

Ovo naravno može da funkcioniše samo neko vreme dok društvene potrebe ne budu saturisane, jer posle prezasićenosti određena roba gubi na stepenu ekstremnog i ekstra profita koji pada na negativnu stopu i cela priča se završava.

U gusto naseljenim državama poput NL zbog krize se očekuje pad zaposlenosti u građevinskom sektoru (stanovi) za oko 50.000 radnih mesta tokom sledećeg meseca, dok je opština Amsterdam stavljena prd izbor da zaustavi gradnju metroa (do sad utrošeno preko 1 mld. ) a samo zaustavljanje ovog projekta po nekima treba da košta preko 2 mld., što ispada da je preskupo (bačene pare do sada) zaustavljanje još gore od još skupljeg nastavljanja javnog projekta.
Isto se dešava u Köln-u (Nemačka) itd.

Izgradnja javnih objekata na način kako se to radi u Srbijii putem davanja koncesija je najgluplji i najlopovskiji način poslovanja jer omogućava koncesionaru a takođe i bankaru dobar posao jer se društvo opterećuje dodatnim troškovima ekstra i ekstremnog profita na veoma dug period, dok je efekat (po učenom Min. Velimiru Mag. Iliću) citat "zaposlićemo 100.000 radnika toliko bušan da vodu drži kao đevđir. Naravno da ličnost ili partija koja se pokaže dobrom i ima najveći uticaj kod davanja koncesije bude i nagrađena

Građevinska Industrija je u robno novčanoj privredi lokomotiva privrede ali kod ovoga važi i pravilo da je "razvijeni" svet odavno izašao iz ovog stadijuma dok Srbija nije. Postoje statistički modeli koji jasno mogu da pokažu kada će nastati prezasićenost i početi padanje proizvodnje u građevinskom sektoru kako privatnom tako i javnom.

Dok je Srbija vodila nesuvisle i nepotrebne ratove (u kojima nije učestvovala) Koridor prema jugu je zbog interesa i sigurnost geografski prelociran na Mađarsku, Rumuniju i Mađarsku čime su Hrvatska i Srbija kao najkraći put za Bliski Istok izbačene iz igre i sigurno je da će to ostati tako i u budućnosti a pravac Zagreb, Beograd Sofija i Atina će ostati kao lokalna infrastruktura sa užasavajućim koštanjima kojima će društva u ovim zemljama biti osedlana niz godina a građani će iz svoje kese morati da plaćaju danak u vidu eksorbitantnog nameta za ove lokalne staze i bogaze.

Kada je u pitanju krak za Crnu Goru prirodan pravac i odsustvo prevoza robe uslovljavljen je preko Jadranske Magistrale pa se postavlja pitanje ima li za Crnu Goru uopšte smisla da ima Autoban vezu sa Srbijom, gledajuću na ostvaren promet ili je bolje građanima Crne Gore ( I Srbije) dati besplatne vozne karte po modelu gore spomenutog magistera Ilića.

U svakom slučaju prirodne prednosti (bivše YU) su zauvek izgubljene što je jasno svakom ko iz Beograda putuje za Zagreb. U slučaju realizacije projekta autobana kroz Srbiju ovaj projekt će doneti dobro samo finansijerima i ili koncesionarima dok će srpskom društvu doneti skup megalomanski relikt u uživanje u visokim troškovima vozikanja po svojim džadama.

dragan7557 cerski
dragan7557 dragan7557 08:43 30.05.2009

Re: Bankari i Opančari

Mi propala (društvena ) preduzeća koja zauzimaju poveće parcele prodamo budzašto, temonekim nepoznatim poštenim kupcima, koji se kunu da će ih oživjeti.

I ovde treba razlikovati sektore i razdvojiti ih kako bi bilo jasno šta se dogodilo.

Sama rečenica ima dva pojma propalo i oživelo. Propala preduzeća su svesno odvedena u propast koja se obično reflektuje kroz nelikvidnost (slučaj GM u US u ovom momentu a i dr.) odnosno u nemogućnosti preduzeća da odgovara svojim potraživačima u kojim lavovskim delom učešće ima država i zaposleni.

Bivša država (društveni kapital) je omogućavala preliv sredstava kao i otpis preduzećima koja su upadala u dužničku krizu, kao i stavljanje pod okrilje drugog pravnog subjekta kao okvira u kojem će posrnuli član dalje poslovati (ako postoji društvena potreba za njegovom delatnošću) dok se u slučaju nepostojanja potrebe za određenim proizvodom (slučaj recimo opančarskih zadruga i nadmoćnosti firme Bata (Borovo industrija) cipele,čizme i gumeni opanci)) gde je tehnološki skok učinio svoje na proizvodnom planu a društvo rešilo problem prilagođavanja novoj situaciji. Trba reći da su opančarske zadruge u posle ratno vreme raspolagale značajnim kapitalom i društvenim uticajem (esnaf su komunisti zadržali privremeno) kao i bankarski sektor koji je isto kao i kod žute revolucije prvi bio na udaru dugih cevi ili upad u Narodnu Banku i Privredni Sud u Beogradu (vidi pisanje Milene Arežine).

Ovde treba napomenuti da je Crvena Revolucija prihvatila obligacije (državne) i isplatila ih kako narodu tako i drugim i odmah posle konsolidovanja vlasti u Beogradu izvršila zamenu Nedićevih para (čija vrednost je ipak bila veća nego Miloševićevih), dok je u kontinuitetu reformirala bankarstvo sve do prelaska na društvenu svojinu u kojoj bankarstvo suži kao društveni distribucioni centar za alociranje kapitalnih sredstava (kapital je bio durštveni) prema "potrebama" društva (čitaj nove elite) i dobija na težini svoje tzv. socijalne funkcije isto kao i saobraćaj i zapošljavanje.

Pod zapošljavanjem "socijalizam" podrzumeva dalje proletarizovanje sve do potpune proletarizacije celog društva čiji subjek su proleteri što je isti cilj i fašizma i liberalizma i kapitalizma odnosno imperijalizma, koji period je prevaziđen u razijenim državama koje su započele sa gradnjom korporativnog društva koje takođe za subjek ima proletarizaciju ali sada već oformljenu proletersku naciju na višem stepenu pošto je proletarijat u potpunosti pretovren u ono što tvoraci ideologije Marks, Engels, Lenjin ponosno označavaju sa LUMPEN PROLETERIMA o čemu kasnije u nastavku.

Najskuplje lokacije su i za vreme komunista bile bankarske i partijske lokacije, Komiteti i Banke i naravno Crkvena zdanja pa tek onda propala preduzeća kako si ih nazvao koja je trebalo OŽIVETI odnosno umrtviti kako bi se skupe lokacije (znači sami centri i zemljište na domaku centara urbanih naselja) što i nje bilo teško shvatiti jer je bilo vidljivo još od sedamdesetih (u EU i US) da je iseljavanje industrije na dalju periferiju i njeno koncentrisanje u centre ultimativno. Novac iznešen iz države (ilegalno) je sada kao kapital u novčanom obliku $i € vraćen u državu i pere se kroz investicije a inače potiče iz neispunjenih obligatornih odnosa prema radnicima i državi (koja je promenila vlasnika/e) dok nove stare gazde čiste zeren za nove ekstremne profite.

To bi bila suma sumarum razlika između Crvene i Žute Krvave Revolucije "mi smo prolili more krvi" Josip Broz Tito (tuđe krvi) slogan koji je služio staroj novoj eliti po sistemu od oca je ostanulo sinu

dragan7557 cerski

dragan7557 dragan7557 08:57 30.05.2009

Re: Oduzimanje zemlje ?

Zemlju treba oduzeti svima koji je ne obradjuju, a ako insistiraju na svojim imovinskim pravima počastiti ih tri puta većim porezom.

Poreska rešenja čak i u razvijenim korporativnim društvima, nisu bila centralna rešenja za ovo Lenjinistočko Marksističko pitanje pa ću ovoj temi koja je najvažnija za eventualno opstanak srpske države posvetiti poseban blog.
To nije bilo teško izvesti u okviru zakonitosti.

I za razliku od tebe smatram da je ovo pitanje veoma teško podvesti pod okvir zakonodavstva.

dragan7557 cerski
sentinel26 sentinel26 12:49 30.05.2009

Re: Oduzimanje zemlje ?

dragan7557
Dok je Srbija vodila nesuvisle i nepotrebne ratove (u kojima nije učestvovala) Koridor prema jugu je zbog interesa i sigurnost geografski prelociran na Mađarsku, Rumuniju i Mađarsku čime su Hrvatska i Srbija kao najkraći put za Bliski Istok izbačene iz igre i sigurno je da će to ostati tako i u budućnosti a pravac Zagreb, Beograd Sofija i Atina će ostati kao lokalna infrastruktura sa užasavajućim koštanjima kojima će društva u ovim zemljama biti osedlana niz godina a građani će iz svoje kese morati da plaćaju danak u vidu eksorbitantnog nameta za ove lokalne staze i bogaze.
Čuj, našim tajkunima ( ko li je samo izmislio to ime ) neće više ni trebati, imaju uigranu igru sa placevima i poljoprivrednim zemljištem i to funkcioniše kao švajcarski sat.

Što se tiče poredjenja NL i D sa Srbijom to je božja grehota.

Za koridore koji zaobilaze Srbiju odgovorne su sve vlade od 2000-e na ovamo (one prethodne nijesu ni obećavale ), je ni same ne znaju hoće li na Istok ili Zapad a sve umišljajući kako taj Balkan i dalje ima isti značaj mosta izmedju Istoka i Zapada.

Što se tiče Crne Gore, ona tu neće biti na šteti, taj Autoput će joj se isplatiti vrlo brzo, obzirom na način finansiranja i izgradnje. Osim toga uskoro počinje i Jadranska magistrala.

Srbija ima trgovinski suficit jedino sa CG i sa BiH a ne radi ništa na popravci putnih pravaca u tom smjeru.
Niko i ne razmišlja da jednoga dana može biti zamijenjena, javašluk na svoju štetu niko neće da trpi.

shumska shumska 14:47 01.06.2009

malo pitanje

izvinjavam se što moje pitanje nije vezano za temu, ali me svojski zbunjuje:
naime, nije mi jasno kada je g. Dragan 7557 objavio text, kad se on (bar u mom google readeru) nije mogao naći, videti? razumem da je autor iz potpalublja linkovan kod g. Sentinela na naslovnu, ali ako je datum komentara od 29. 05. i 30. 05. nije mi jasno kako do sad nije učitan?
oprostite mi, ovo nije prvi put, pa se pitam koliko još textova autora raznih propuštam....
dragan7557 dragan7557 14:54 01.06.2009

Re: malo pitanje

shumska
izvinjavam se što moje pitanje nije vezano za temu, ali me svojski zbunjuje:
naime, nije mi jasno kada je g. Dragan 7557 objavio text, kad se on (bar u mom google readeru) nije mogao naći, videti? razumem da je autor iz potpalublja linkovan kod g. Sentinela na naslovnu, ali ako je datum komentara od 29. 05. i 30. 05. nije mi jasno kako do sad nije učitan?
oprostite mi, ovo nije prvi put, pa se pitam koliko još textova autora raznih propuštam....

Na ovo zbilja ne bih znao da odgovorim. Tekstovi su objavljeni po datumima koji stoje upisani.
dragan7557 cerski
sentinel26 sentinel26 15:45 01.06.2009

Re: malo pitanje

shumska
razumem da je autor iz potpalublja linkovan kod g. Sentinela na naslovnu, ali ako je datum komentara od 29. 05. i 30. 05. nije mi jasno kako do sad nije učitan?oprostite mi, ovo nije prvi put, pa se pitam koliko još textova autora raznih propuštam....
Pa nije ni mogao biti na naslovnoj dok neko ne uradi ovo što sam ja uradio danas.. Ja sam danas odlučio da linkujem onaj noviji tekst jer je veoma zanimljiv, pa sam istovremeno postavio i link za ovaj čisto "domaći" problem. Šteta je da se baci.

Nego Šumska, pusti linkovanje, imadeš li ti kakav plac pored trase budućeg autoputa, dajem (uz malu proviziju ) savjete za biznis ?
"Odgovorne" ljude iz urbanističke birokratije i iz preduzeća "Džada-projekt" ću ja pronalaziti po potrebi.


Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana