Istorija| Religija

Match Made In Heaven

alexlambros RSS / 05.08.2009. u 15:21

AleXandar Lambros

Tekst Mišela Onfrea, francuskog mislioca, autora ozloglašenih knjiga Umetnost življenja, Vajanje sebe, Politika pobunjenika, Teorija zaljubljenog tela, Ateološka rasprava (iz koje je i preuzet ovaj odlomak) ... Osnivač Narodnog univerziteta u Kanu na kome predavanja drži besplatno ....


Brak iz ljubavi između katoličke crkve i nacizma uopšte ne dolazi u sumnju: primera ima u izobilju, i to ne sitnih. Saučesništvo se ne temelji na ćutanjima koja odobravaju, na eksplicitnim kazivanjima, iako punim značenja ali neformulisanim do kraja ili na proračunima koji polaze od pristrasnih hipoteza. Činjenice svedoče onom ko ovom pitanju priđe ispitujući istoriju: to nije brak iz računa, poručen interesom da Crkva preživi, već zajednička deljena strast prema istim nepomirljivim neprijateljima: prema Jevrejima i komunistima, izjednačenim većinom u konceptualnom skladištu judeo-boljševizma. Od nastanka nacional-socijalizma do sklanjanja ratnih zločinaca III Rajha posle pada režima, od ćutanja Crkve o tim pitanjima oduvek, pa čak i danas - uz nemogućnost da se arhiva o toj temi u Vatikanu ispita - područje svetog Petra, Hristovog naslednika, bilo je i područje Adolfa Hitlera i njegovih nacista, francuskih fašista, kolaboracionista, višijevaca i ostalih ratnih zločinaca.

Činjenice, dakle: Katolička crkva odobrava ponovo naoružavanje Nemačke, idući protiv Versajskog ugovora, zacelo, ali i protiv jednog dela Isusovih učenja, naročito onih koji veličaju mir, blagost, ljubav prema bližnjem; Katolička crkva potpisuje konkordat sa Adolfom Hitlerom od dolaska kancelara na čelo države 1933. Katolička crkva ćuti o bojkotovanju jevrejskih trgovaca, ona ćuti povodom proklamovanja rasističkih zakona u Nirnbergu 1935, drži zatvorena usta za vreme Kristalne noći 1938; Katolička crkva dostavlja svoju rodoslovnu arhivsku knjigu nacistima koji, prema tome, znaju ko je hrišćanin, dakle, nejevrejin; Katolička crkva traži zauzvrat "pastirsku tajnu" da se ne saopšte imena Jevreja koji su se preobratili u Hristovu veru ili stupili u brak sa jednim ili jednom od njih; Katolička crkva podržava, brani, podupire ustaški pronacistički režim Ante Pavelića u Hrvatskoj; Katolička crkva daje svoj oproštaj kolaboracionističkom režimu Višija od 1940; Katolička crkva, mada obaveštena o političkom istrebljenju započetom 1942, ne osuđuje ni privatno ni javno, ona nikad ne naređuje nijednom svešteniku ili biskupu da žigoše zločinački režim pred vernicima.
Savezničke armije oslobađaju Evropu, stižu u Berhtesgaden, otkrivaju Aušvic. Šta radi Vatikan? On nastavlja da podržava potučen režim: Katolička crkva preko ličnosti kardinala Bertrama, naređuje misu Rekvijem za spomen na Adolfa Hitlera; Katolička crkva ćuti i ne izriče prokletstvo prilikom otkrivanja masovnih grobnica, gasnih komora i logora za uništavanje; Katolička crkva, štaviše, organizuje za naciste bez Firera ono što nikad nije uradila ni za jednog Jevrejina ili žrtvu nacional-socijalizma: organizuje kanal za izvlačenje ratnih zločinaca iz Evrope; Katolička crkva koristi Vatikan, izdaje dokumenta sa pečatima svojih viza, aktivira mrežu evropskih manastira kao skrovišta, da bi obezbedila sigurnost velikodostojnicima srušenog Rajha; Katolička crkva postavlja u svojoj hijerarhiji osobe koje su zauzimale važne funkcije u hitlerovskom režimu; Katolička crkva neće nikad ni za čim žaliti - utoliko pre što ništa od svega ovoga ona ne priznaje.
Ako bude pokajanja jednog dana, biće potrebno, po svoj prilici, sačekati četiri stoleća, vreme neophodno da neki papa prizna grešku Crkve u slučaju sa Galilejem ... To utoliko pre što dogma o papskoj nepogrešivosti, proklamovana na prvom Vatikanskom koncilu 1869-1870 - Pastor Aeternus - zabranjuje dovođenje u pitanje Crkve pošto papa, kad govori, donosi neku odluku, ne čini to kao čovek koji može da se prevari, već kao predstavnik Boga na zemlji, stalno nadahnut Svetim duhom, čuvenom milošću Božijom pomoći. Treba li prema tome zaključiti da je Sveti duh u suštini nacista?
Dok Crkva i dalje ćuti o nacističkom pitanju za vreme i posle rata, ona ne propušta da preduzima inicijative protiv komunista. Što se marksizma tiče, Vatikan pruža dokaz o angažovanju, o izvesnoj borbenosti, o silini koju bismo voleli da smo kod nje(ga) upoznali u suzbijanju i iznošenju na zao glas nacističkog Rajha. Veran tradiciji Crkve koja, milošću Pija IX i Pija X, osuđuje prava čoveka kao protivna učenjima Crkve, Pije XII, famozni papa prijatelj nacional-socijalizma, masovno isključuje iz crkve komuniste celog sveta 1949. godine. On navodi dosluh Jevreja i boljševika kao razlog za svoju odluku.
Da se pamti: nijedan nacional-socijalista iz baze, nijedan nacista iz hijerarhijskog vrha ili koji je učestvovao u Generalštabu Rajha nije bio isključen iz crkve, nijedna grupa nije bila isključena iz nje zato što je obučavala rasizmu i primenjivala ga, zastupala antisemitizam ili puštala u rad gasne komore. Adolf Hitler nije bio isključen iz Crkve, njegova Moja borba nikada nije stavljena na Indeks. Podsetimo se da je posle 1924, datuma objavljivanja te knjige, čuveni Index Librorum Prohibitorum dodao svojoj listi - pored Pjera Larusa, krivca za Opštu enciklopediju - Anrija Bergsona, Andre Žida, Simon de Bovuar i Žan Pol Sartra. Adolf Hitler u njemu nikad nije stajao.


Jedno opšte poznato mesto koje ne može izdržati ni minimalnu analizu a kamoli čitanje tekstova, pravi od Adolfa Hitlera paganskog ateistu, opčinjenog nordijskim kultovima, ljubitelja Vagnera sa kacigom sa rogovima, ljubitelja Valhale i Valkira bujnih grudi, jednog antihrista, tačnu suprotnost hrišćanstva. Osim teškoće da se bude ateista i paganin, da se poriče postojanje boga ili bogova, a u isto vreme veruje u njih - treba zanemariti sve one pasaže u pisanom delu - Moja borba - u političkom delovanju - da u Rajhu, nasuprot Jehovinim svedocima, recimo - nije bilo progona Katoličke crkve, apostolske i rimske - kao i privatna Firerova poveravanja - objavljene razgovore sa Albertom Šperom gde Adolf Hitler nedvosmisleno i stalno najlepše govori o hrišćanstvu.
Je li to odluka Firera ateiste da naredi da se na opasaču boraca iz trupa Rajha upiše: Gott mit uns? Zna li se da ova rečenica potiče iz Svetog pisma? Između ostalog, iz pete knjige Mojsijevog Petoknjižja, jedne od knjiga Tore, u kojoj se može eksplicitno čitati: "Bog je sa nama" (peta knjiga Mojsijevog Petoknjižja, XX 4), ta je rečenica izvađena iz govora koji Jehova upućuje Jevrejima koji kreću da se bore sa svojim neprijateljima, Egipćanima, kojima Bog obećava istrebljenje bez bližeg objašnjenja (peta knjiga Mojsijevog Petoknjižja, XX 13).
Je li to odluka Firera ateiste da prinudi decu iz državne nemačke škole da počnu dan u nacional-socijalističkom Rajhu molitvom Isusu? Ne Bogu, što bi mogao uraditi deista Hitler, već Isusu, što ga eksplicitno označava kao hrišćanina. Isti taj Firer, tobože ateista, traži od Geringa i Gebelsa, u prisustvu Alberta Špera koji izveštava o tom razgovoru, da ostanu u krilu Katoličke crkve, kao što će on činiti do po
slednjeg dana.

Odnosi u znaku dobrog slaganja između Hitlera i Pija XII prevazilaze saučesništvo ličnosti. Te dve doktrine imaju više konvergentnih tačaka. Nepogrešivost pape koji je, podsetimo na to, i šef Države, mora se dopadati Fireru koji je, tako isto uveren u svoju nepogrešivost. Mogućnost da izgradi Carstvo, jednu civilizaciju, kulturu sa najvišim vođom kome je data sva vlast, kao Konstantinu i izvesnom broju hrišćanskih careva posle njega, to opčinjava Adolfa Hitlera kad piše svoju knjigu. Iskorenjivanje od strane hrišćana svega što spada u paganstvo? Razaranje oltara i hramova? Spaljivanje knjiga - Pavle poziva na to, setimo se toga ... Proganjanja onih koji se opiru novoj veri? Odlične stvari, zaključuje Hitler.

Fireru se sviđa to što hrišćanstvo postaje teokratija: "fanatična netolerancija" koja stvara "apodiktičku veru" - po njegovim sopstvenim rečima (stranica 451, francuskog prevoda Moje borbe); sposobnost crkve da ne ustukne ni pred čim, čak ni pred naukom, a naročito kad ova protivreči izvesnim njenim stavovima i udara na neke njene dogme (strana 457); postojanost ove duboko uvažene institucije, uprkos ovom ili onom žalosnom ponašanju crkvenih ljudi, što ne sputava opšti pokret (strana 119). Zbog svega toga Adolf Hitler poziva da se "uči od katoličke crkve" (118, 119, 457). Kakvo je "pravo hrišćanstvo" (str 306), o kome govori Hitler u Mein Kampfu? Hrišćanstvo "velikog osnivača novog učenja", Isusa, onog istog kome se mole deca u školama Rajha. Ali koga Isusa? Ne onoga što podmeće drugi obraz, ne, već kolerika koji bičem isteruje trgovce iz Hrama. Hitler se izričito poziva na taj Jovanov citat u svom kazivanju. A uz to, da podsetimo, taj Hristov bič služi da se oteraju nevernici, nehrišćani, ljudi koji se bave trgovinom i drže menjačnice, zapravo Jevreji, razlog ovom saučesništvu između Rajha i Vatikana. Jovanovo Jevanđelje (II, 14) ne zabranjuje Hitlerovo filohrišćansko i antisemitisko tumačenje, štaviše, ono ga omogućuje ... Pogotovu
ako se skupe navodi koji Jevreje osuđuju na večne muke u paklu, a kojih je Novi zavet prepun. Jevreji, narod bogoubica, to je ključ ovog kobnog udruživanja: oni se služe religijom da bi se obogatili, kaže on; oni su protivnici celog čovečanstva, dodaje; oni stvaraju boljševizam, precizira. Svako će izvući zaključak. On, Hitler, pruža svoj razlog: "verske ideje i insitucije sopstvenog naroda moraju ostati nepovredive za političkog vođu" (strana 120). Gasne komore se, znači, mogu zapaliti na ognju svetog Jovana. 

AtačmentiKomentari (42)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

vracarac92 vracarac92 15:40 05.08.2009

Ma sta je tu cudno,

Papa pije XII i narucuje XIII

Nisu ga za dzabe zvali "hitlerov papa"
Prilikom sveopste bezanije visokorangiranih nacista i predstavnika marionetskih naci drzava 1945. godine kljucnu ulogu su odigrali fratri iz hrvatskoh semenista "Svetog Jeronima" u Rimu preko kojeg su isli glavni pacovski kanali za juznu ameriku i na osnovu cijih su se preporuka masovno delili vatikanski "pasosi" za sve "koji su ostali bez zemlje" a sa kojima se moglo legalno naseliti u Argentini, Brazilu, Paragvaju.............Pavelic, Mengele, Ajhman........to su samo neka od imena koji su se Juzne Amerike docepali preko tog semenista.
Postoji jedna fantasticna knjiga (bez vece umetnicke vrednosti) koja je zasnovana na mnogim cinjenicama i stvarnim licnostima koja se bavi tom problematikom.
Ime knjige je "Berkut" a autor je americki pisac Dzozef Hejvud. Knjigu je svojevremeno izdao BIGZ u ediciji Dzepna knjiga i sada se moze naci samo kod antikvara. Naravno, ukoliko zelite neko mnogo ozbiljnije stivo koje se bavi tom tematikom (Berkut je ipak petparacki roman, odlicno napisan) trebalo bi potraziti druge autore.poput Dzona Kronvela i njegove knjige "Hitler's Pope" za koju nisam siguran da je objavljena kod nas.
alexlambros alexlambros 15:49 05.08.2009

Re: Ma sta je tu cudno,

Ma sta je tu cudno


cudno je sto se o tome ne prica i sto Vatikan uziva autoritet uprkos svim zlocinima
vracarac92 vracarac92 15:56 05.08.2009

Re: Ma sta je tu cudno,

cudno je sto se o tome ne prica i sto Vatikan uziva autoritet uprkos svim zlocinima

U Vatikanu nema placenih NVO!
Oni placaju da ih ne bi cackali zbog mnogih "mracnih" dela koja su im na savesti.
lakse im je (i korisnije) da plate (preko raznih individua i organizacija) tzv. nevladin sektor da masira i potkopava organizacije sa kojima katolicka crkva nije bas u najboljim odnosima (npr SPC) iako te organizacije nemaju ni priblizno prljave ruke kao oni.
Napad je najbolja odbrana.
purenjak purenjak 11:49 06.08.2009

Re: Ma sta je tu cudno,

aj

A sta reci na to da je Stepinac ( koji je sam bio zlocinac i ubica i radio sve kontra pravilima hriscanstva) proglasen "BLAZENIM"?? Jos stepenik do "sveti"??? Izgleda da se cinjenje dela protivno hriscanstvu nagradjuje u Katolckoj crkvi ?? hmmmm cudna stvar....
marco_de.manccini marco_de.manccini 16:55 05.08.2009

има нас необавештених

Je li to odluka Firera ateiste da naredi da se na opasaču boraca iz trupa Rajha upiše: Gott mit uns? Zna li se da ova rečenica potiče iz Svetog pisma? Između ostalog, iz pete knjige Mojsijevog Petoknjižja, jedne od knjiga Tore, u kojoj se može eksplicitno čitati: "Bog je sa nama" (peta knjiga Mojsijevog Petoknjižja, XX 4), ta je rečenica izvađena iz govora koji Jehova upućuje Jevrejima koji kreću da se bore sa svojim neprijateljima,

Мора да је Хитлер био јако необавештен кад је одлучио да немачки војници носе на опасачу оно што је Јехова упутио Јеврејима.

И кад смо већ код необавештених, дај неки линк на тај Народни Универзитет у Кану или нам бар само реци како се тачно пише име овог великог француског мислиоца и аутора озлоглашених књига (ова конструкција мами усхићење, морам да признам).
alexlambros alexlambros 17:10 05.08.2009

Re: има нас необавештених

И кад смо већ код необавештених, дај неки линк на тај Народни Универзитет у Кану или нам бар само реци како се тачно пише име овог великог француског мислиоца и аутора озлоглашених књига (ова конструкција мами усхићење, морам да признам).


Michel Onfray.
Official homepage (na francuskom doduse)

alexlambros alexlambros 17:11 05.08.2009

Re: има нас необавештених

дај неки линк на тај Народни Универзитет у Кану


evo: Narodni univerzitet u Kanu
marco_de.manccini marco_de.manccini 17:32 05.08.2009

Re: има нас необавештених

Народни Универзитет

кратак курс линковања.

- напиши нешто у коментару (рецимо Народни Универзитет)
- обележи мишем (да поплави)
- кликни на иконицу изнад, која изгледа као ланчић са три карике (између иконица за подвлачење и за сличице)
- кад се отвори прозорчић, убаци у њега адресу коју си хтео (претходно је сачуваш са Crtl-C или Cmnd-C, који већ систем користиш)
- кликни OK
alexlambros alexlambros 17:48 05.08.2009

Re: има нас необавештених

кратак курс линковања.


Хвала! Коначно да укопчам!
marco_de.manccini marco_de.manccini 17:52 05.08.2009

Re: има нас необавештених

нема на чему.

(и после кажу да су поједини професори бескорисни. и поједини блогови.)
buba_truba buba_truba 18:00 05.08.2009

Re: има нас необавештених

marco_de.manccini
(и после кажу да су поједини професори бескорисни. и поједини блогови.)

Svaka čast, profesore!

Ni đak nije loš - ukopč'o, očas.
marco_de.manccini marco_de.manccini 18:19 05.08.2009

Re: има нас необавештених

Нема лоших ђака. Само понекад губе време на читање, па и превођење, свакојаких књига.

Ево погледао мало о Мишелу. Колико разумем, он религију не побија на научном основу (богу хвала) већ на филозофском. Пошто се, на жалост, филозофији нисам посветио довољно могу само да, кккхм-кххм, верујем, не верујем, или слегнем раменима и признам да не разумем (занимљиво, исте ове опције су на располагању и кад је религија у питању).

Али добро, можда сам Мишел није тема блога већ однос Хитлера и Ватикана.

Не сећам се добро, ал’ зар није било некаквог извињења Папе пре неку годину?
alexlambros alexlambros 18:22 05.08.2009

Re: има нас необавештених

Не сећам се добро, ал’ зар није било некаквог извињења Папе пре неку годину?


za pljacku Carigrada 1204.
marco_de.manccini marco_de.manccini 18:24 05.08.2009

Re: има нас необавештених

тога се не сећам, али ево нешто око холокауста (BBC).

EDIT: и још нешто, с коментарима неких људи (PBS)

Неки су се освртали на то што извињење није ишло довољно далеко, однсоно није отишло до ранга преузимања дела кривице. Али мени је посебно занимљив последњи коментар, који каже да је значај овог чина огроман јер доприноси немогћности порицања постојање холокауста.
alexlambros alexlambros 18:40 05.08.2009

Re: има нас необавештених

тога се не сећам, али ево нешто око холокауста.


Oh, well ... touching ....
alexlambros alexlambros 18:41 05.08.2009

Re: има нас необавештених

Али мени је посебно занимљив последњи коментар, који каже да је значај овог чина огроман јер доприноси немогћности порицања постојање холокауста.


sto poricanje Jasenovca jos uvek cini relativno lakim
marco_de.manccini marco_de.manccini 19:10 05.08.2009

Re: има нас необавештених

Oh, well ... touching ....

Сасвим сам сигуран да није ни хтео да те дирне.

Није ни јеврејска заједница потпуно одушевљена, али бар признаје да је ово помак. Постоји и реалност.

Да прецизирам, није лоше захтевати перфекцију. Али, у међувремену, док се чека, позитивни кораци се морају прихватати и одобравати.
alexlambros alexlambros 19:26 05.08.2009

Re: има нас необавештених

Али, у међувремену, док се чека, позитивни кораци се морају прихватати и одобравати.


za zlo vatikanskog kalibra ne sme se imati ni truncice strpljenja
marco_de.manccini marco_de.manccini 19:40 05.08.2009

Re: има нас необавештених

Неко би на овакав излив рекао
Oh, well ... touching ...

али ја ћу пробати конструктивније и стрпљивије.

Није у стрпљењу поента. У истој реченици можеш прихватити достигнути помак и тражити даљи напредак. Отприлике тако су наступили представници јеврејске заједнице.
mostarac mostarac 19:42 05.08.2009

Re: има нас необавештених

za zlo vatikanskog kalibra ne sme se imati ni truncice strpljenja

Taj kalibar ima iza sebe milijardu pristalica i 2000 godina istorije.
marco_de.manccini marco_de.manccini 19:47 05.08.2009

Re: има нас необавештених

alekslambros: za zlo vatikanskog kalibra ne sme se imati ni truncice strpljenja
mostarac: Taj kalibar ima iza sebe milijardu pristalica i 2000 godina istorije.

Можда би желео да се прецизније изразиш? Шта има присталице и дугу историју? Зло?
mostarac mostarac 19:58 05.08.2009

Re: има нас необавештених

Pa sad ovih milijardu i nesto pristalica nikako se be bi slozilo da su pristalice zla.

PS
Govorim onako posmatrajuci sa tribina.
krkar krkar 20:00 05.08.2009

RKT crkva i nacizam

Nekoga ko bez ikakvih ograda i kvalifikacija napiše ovo

Brak iz ljubavi između katoličke crkve i nacizma uopšte ne dolazi u sumnju


nikako ne mogu uzeti kao ozbiljnog, (za temu) relevantnog i kompetentnog autora.

O odnosu Vatikana i nacizma napisane su desetine knjiga, ima odličnih, dobro istraženih, zasnovanih na dokumentima. U naučnim krugovima vodi se decenijama živa diskusija o novim otkrićima u tim odnosima - nemam dovoljno vremena da je detaljno pratim ali imam uvid.

Za neobaveštene i nacoše na ovom blogu samo jedan link:

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge_en.html


Nisam ljubitelj Pija Xii, naprotiv, daleko su mi bliži stavovi i dela Jovana XXIII i Pavla VI, ali ne može se poreći nedvosmislenost, značaj i dubina poruke koju je imala enciklika Mit Brennender Sorge koju je Pije, dugogodišnji nuncije u Berlinu, neuobičajeno izdao na nemačkom. Kap što se ne može poreći ni uticaj koji je ona imala, ni reakcija (dela) klira i pastve RKTC u Nemačkoj.

Evo za početak jedan plići izvor:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mit_brennender_Sorge


Naravno, nikakvo znanje ni informacije neće sprečiti neke da guslaju svoje...

P.S. Nešto ovde sa ovim linkovima očigledno ne radim kako treba pa ako se nađe neka dobra moderatorska duša da ih sredi ja joj se unapred zahvaljujem.
marco_de.manccini marco_de.manccini 20:05 05.08.2009

Re: RKT crkva i nacizam

за необавештене и нацоше

и за почетак један плићи извор

кратак курс линковања.

- напиши нешто у коментару (рецимо ”за необавештене”)
- обележи мишем (да поплави)
- кликни на иконицу изнад, која изгледа као ланчић са три карике (између иконица за подвлачење и за сличице)
- кад се отвори прозорчић, убаци у њега адресу коју си хтео (претходно је сачуваш са Crtl-C или Cmnd-C, који већ систем користиш)
- кликни OK
krkar krkar 20:14 05.08.2009

Re: RKT crkva i nacizam

marco_de.manccini
за необавештене и нацошеи за почетак један плићи изворкратак курс линковања. - напиши нешто у коментару (рецимо ”за необавештене”)- обележи мишем (да поплави)- кликни на иконицу изнад, која изгледа као ланчић са три карике (између иконица за подвлачење и за сличице)- кад се отвори прозорчић, убаци у њега адресу коју си хтео (претходно је сачуваш са Crtl-C или Cmnd-C, који већ систем користиш)- кликни OK


Hvala, video kurs, probao i "kako sam ja znao" i po tvojim uputstvima ali nešto mi browser poludi kad linkujem i linkuje cele pasuse, ne umem da rešim
alexlambros alexlambros 20:20 05.08.2009

Re: RKT crkva i nacizam

RKT crkva i nacizam


He who searches the hearts and reins (Psalm vii. 10) is Our witness that We have no greater desire than to see in Germany the restoration of a true peace between Church and State.


osuda, nevidjena, zaista ...
cudi me da se nacisti nisu ostrvili na crkvu vec su preko nje posle rata bezali
marco_de.manccini marco_de.manccini 20:25 05.08.2009

Re: RKT crkva i nacizam

ali nešto mi browser poludi kad linkujem i linkuje cele pasuse, ne umem da rešim

Јеси ли сигуран да си пре целе оне процедуре ископирао/запамтио тачан линк (помоћу Ctrl-C)?
krkar krkar 20:29 05.08.2009

Re: RKT crkva i nacizam

alexlambros
RKT crkva i nacizam
He who searches the hearts and reins (Psalm vii. 10) is Our witness that We have no greater desire than to see in Germany the restoration of a true peace between Church and State.osuda, nevidjena, zaista ... cudi me da se nacisti nisu ostrvili na crkvu vec su preko nje posle rata bezali


8. Whoever exalts race, or the people, or the State, or a particular form of State, or the depositories of power, or any other fundamental value of the human community - however necessary and honorable be their function in worldly things - whoever raises these notions above their standard value and divinizes them to an idolatrous level, distorts and perverts an order of the world planned and created by God; he is far from the true faith in God and from the concept of life which that faith upholds.

Rekao bih da su ti Pogledi među najozbiljnijom literaturom koju si u životu pročitao.

Pazi da ne propustiš i Šešeljeva kapitalna dela:

Vatikan glavno Satanino gnezdo, Srpska radikalna stranka, 2003
Đavolov šegrt zločinački rimski papa Jovan Pavle Drugi, Srpska radikalna stranka, 2005
Pontifeks maksimus satanističke crkve Jovan Pavle Drugi, Srpska radikalna stranka, 2006
Antihristov namesnik zlikovački rimski papa Benedikt Šesnaesti, Srpska radikalna stranka, 2006
Rimokatolički zločinački projekat veštačke hrvatske nacije, SRS, 2007
background noise background noise 21:39 05.08.2009

Namuči se ti da napišeš tekst

A sve moglo da stane u jednu reč:

PIČKOPAĆENICI!
alexlambros alexlambros 21:42 05.08.2009

Re: Namuči se ti da napišeš tekst

A sve moglo da stane u jednu reč:


mada mi je veza izmedju mnogih zlocina crkve i njenih histericnih obrusavanja na sexualnost ocigledna, mislim da neke stvari zasluzuju nesto siri osvrt
background noise background noise 16:27 06.08.2009

Re: Namuči se ti da napišeš tekst

Naravno!
marco_de.manccini marco_de.manccini 05:40 06.08.2009

у ствари, сасвим безвезе текст

Ali koga Isusa? Ne onoga što podmeće drugi obraz, ne, već kolerika koji bičem isteruje trgovce iz Hrama. Hitler se izričito poziva na taj Jovanov citat u svom kazivanju. A uz to, da podsetimo, taj Hristov bič služi da se oteraju nevernici, nehrišćani, ljudi koji se bave trgovinom i drže menjačnice, zapravo Jevreji, razlog ovom saučesništvu između Rajha i Vatikana.

Која је поента улагања напора да се преведу сви ови крајње плитки и мрзилачки текстови које смо имали прилике да видимо?

Ево, какво објашњење, каква логика стоји иза оног цитираног дела?

Помиње се као веома значајан моменат да је Исус из храма истеривао нехришћане, заправо Јевреје. А кога другог у то време? Хришћани нису постојали нити су могли постојати пре Исусове смрти. Кога год је срео путем, излечио, нахранио, кога год је поучавао је био нехришћанин и, по свој прилици, Јеврејин.

Како се Хитлер није досетио да су и они које је Исус лечио били нехришћани, па није отварао ваздушне бање и болнице за Јевреје уместо логора и гасних комора? Да није можда због тога што је читао оно што је желео да прочита?

Растегнути ово несвакидашње ”откриће” да је Исус растерао нехришћане из храма до разлога за саучесништво између Рајха и Ватикана је превише чак и када се жели постигнути некакав шок ефекат и продати пар књига.

И кад смо већ код шок ефеката.

Досади. Поготову кад потраје и није оригинално.
alexlambros alexlambros 12:30 06.08.2009

Re: у ствари, сасвим безвезе текст

Која је поента улагања напора да се преведу сви ови крајње плитки и мрзилачки текстови које смо имали прилике да видимо?


predlazem da procitate celu knjigu "Ateoloska rasprava" od Onfrea ... momenat koji pominjete, Isus u hramu, ovako kako ste ga predstavili deluje istrgnuto iz citavog konteksta a ja zaista nisam mogao da prekucam citavu knjigu ... (autor se osvrce na vase zamerke) verujem da kad / ako je procitate, da biste imali drugaciji pogled na to sta je pisac zeleo da kaze ....

ne znam zaista o kakvom sok efektu govorite ... ako je ista sokantno to je onda cinjenica da su zlocini katolicke crkve prosli apsolutno nekaznjeno i da ta institucija i dalje polaze puno pravo da bude nekakav moralni arbitar i duhovni lider milijardu ljudi na planeti .... meni je to sokantno ...

nisam uspeo da shvatim ni sta "mrzilacko" vidite u textu ... sem netrpeljivosti prema nacizmu i katolicanstvu .... klerofoban sam, da, potpuno ....
marco_de.manccini marco_de.manccini 18:04 06.08.2009

Re: у ствари, сасвим безвезе текст

Па сад, то јесте невоља са одломцима.

Ти (хајде да не вивикамо, нема разлога) си одабрао и превео одломак који си мислио да је репрезентативан, па сам онда ја одабрао одломак за који ја мислим да је репрезентативан. Не знам како си одабрао свој одломак, али мој избор је очигледан. Не могу да узмем за озбиљно неког ко говори о нехришћанима у време Христа као о некој специфичној категорији.

Сигуран сам да постоје много боље документоване књиге које проблему о коме говориш прилазе са озбиљношћу коју исти заслужује. Закључак не може бити ”религија је семе зла” јер се то коси са атеистичким гулазима Совјетског Савеза и масовним убијањима по Кини, Камбоџи, ... Семе зла мора бити негде другде у људима. Ако икакав закључак може да се извуче онда је то да је (разним идеологијама, патриотизмом, па и религијом) лако манипулисати људима и навести их на зло.

И да се вратимо на тему. Где су били протестанти за време рата? Зар Немачка није била (бар пре анексије Аустрије) већински протестантска земља? Има ли и тамо неке кривице? Да ли је у Нирнбергу на клупи седело више протестаната или католика? Да ли је могуће да су неки анти-семитски радови Мартина Лутера утицали на Хитлеров став? Зашто се Хитлер није венчао у религијском обреду већ само у цивилном? Као што видиш оваквих (глупих и манипулативних) питања се може поставити на хиљаде (што је управо техника коју користи мислиоц Мишел).

У суштини, Хитлеру не смета религија Јевреја, већ њихова ”раса”. То је он толико пута сам написао у Mein Kampfy да је жалосно да се мора понављати. Али ево неколико цитата

Друга глава, у контексту његовог доласка у Беч и првог сусрета са већом популацијом Јевреја.
For the Jew was still characterized for me by nothing but his religion, and therefore, on grounds of human tolerance, I maintained my rejection of religious attacks in this case as in others.


Трећа глава, дискутујући ”грешке” у приступу решавања јеврејског питања.
The anti-Semitism of the new movement was based on religious ideas instead of racial knowledge. The reason for the intrusion of this mistake was the same which brought about the second fallacy


Четврта глава
The Jewish state was never spatially limited in itself, but universally unlimited as to space, though restricted in the sense of embracing but one race. Consequently, this people has always formed a state within states. It is one of the most ingenious tricks that was ever devised, to make this state sail under the flag of 'religion,' thus assuring it of the tolerance which the Aryan is always ready to accord a religious creed. For actually the Mosaic religion is nothing other than a doctrine for the preservation of the Jewish race.


И једини разлог што не желим да наставим оваква цитирања је да не замарам даље малобројне читаоце. Хитлер није религиозни фанатик. Он је расиста.
alexlambros alexlambros 19:51 06.08.2009

Re: у ствари, сасвим безвезе текст

И једини разлог што не желим да наставим оваква цитирања је да не замарам даље малобројне читаоце. Хитлер није религиозни фанатик.


nije. papa jeste. u mein kampfu pise da "treba uciti od katolicke crkve" ... mislim da mu je ta nauka dobro isla ... pocev od lomaca za knjige ....

ok, da ne dubinjam dalje ...
za mene religija jeste esencija zla, govorim o tri monoteizma koji vladaju svetom .... to pozivanje na izmisljeni boziji autoritet i njegovi tumaci na zemlji ... kakva beda ...

ne postoji nacin da se speru zlocini vatikana, i to ne samo ovi ratni ....
islamski fasizmi na delu u arabiji, iranu i kojekude, posebna su tema ...

mogao bih to da obrazlazem do ujutru, kad bih samo to imao da se time bavim ...
naravno, nije mi prvi put da se susrecem s optuzbama da sam plitak, neupucen, povrsan kad god se dotaknem teme crkve ...

i dalje preporucujem da procitate coveka pa onda da sudite ...

marco_de.manccini marco_de.manccini 20:08 06.08.2009

Re: у ствари, сасвим безвезе текст

u mein kampfu pise da "treba uciti od katolicke crkve"

Свашта пише тамо. На пример, да је Шопенхауер изнео фундаменталну истину о Јеврејима. Је ли сада и филозофија семе зла? Хајде да напишемо озлоглашену књигу, доказа ћемо наћи напретек. А тек провокативних питања и неоснованих закључака. Ихај.

Глава 10
their whole existence is based on one single great lie, to wit, that they are a religious community while actually they are a race - and what a race ! One of the greatest minds of humanity [tu Hitler misli na Sopenhauera] has nailed them forever as such in an eternally correct phrase of fundamental truth: he called them 'the great masters of the lie.'


Препоручујем и ја читање (изворних текстова пре свега).
alexlambros alexlambros 20:42 06.08.2009

Re: у ствари, сасвим безвезе текст

Препоручујем и ја читање (изворних текстова пре свега).


da krenemo od biblije? ja detaljno citao i analizirao. zlo.

marco_de.manccini marco_de.manccini 21:03 06.08.2009

Re: у ствари, сасвим безвезе текст

Па дај већ једном ту оригиналну анализу, да видимо, уместо све ове преводе.

П.С. Али ипак мислим да би се брже обогатили оном заједничком књигом о злу филозофије. Идеја је оригиналнија и није већ све речено на том пољу.
alexlambros alexlambros 21:37 06.08.2009

Re: у ствари, сасвим безвезе текст

Па дај већ једном ту оригиналну анализу, да видимо, уместо све ове преводе.

П.С. Али ипак мислим да би се брже обогатили оном заједничком књигом о злу филозофије. Идеја је оригиналнија и није већ све речено на том пољу.


evo Dokins je sve lepo rekao, mnogo bolje nego ja ....

koji mi?

zlu filozofije? pa Onfre mnogo pise o tome ... treba procitati "Moc postojanja" ...
marco_de.manccini marco_de.manccini 21:53 06.08.2009

Re: у ствари, сасвим безвезе текст

Опет неко трећи нешто рекао. Али добро ако нећеш, аутентичност се не може измамити силом. Поздрав.
alexlambros alexlambros 22:14 06.08.2009

Re: у ствари, сасвим безвезе текст

Опет неко трећи нешто рекао. Али добро ако нећеш, аутентичност се не може измамити силом. Поздрав.


Ne razumem sto bih izmisljao toplu vodu kad je neko to uradio vec savrseno detaljno i analiticno i sto je greh pozvati se na to? Meni je drago kad nekome mogu da skrenem paznju na nesto sa cim do tada nije bio upoznat a ja se sa tim licno slazem i stalo mi je da o tome sazna sto vise ljudi .... Dokinsa, Onfrea i Hicensa preporucujem kome stignem i gde stignem, na sva zvona ....

Ja pisem autenticno o mnogim drugim stvarima i tek cu ... ali ne moram da se pravdam valjda sto sam se drznuo da dirnem u "sveto" podrucje religije i crkve?

ne patim od autoriteta i citata (mada mi je najomiljeniji onaj Sekspirov da "i djavo moze citirati bibliju za svoje potrebe" ) i ne mislim da je pozivanje na "autoritete" (od kojih sam u principu operisan, verujem delom i zbog svog ateizma) kljucni element bilo kakve rasprave .... al kad smatram da je nesto dobro ne ustrucavam se da preporucim ...

ovaj blog treba gledati kao preporuku za dalje citanje ... ako sam zainteresovao jednog za pomenutu temu (a jesam, sudeci po poruci koju sam dobio na FB), zadovoljan sam ...

za mene je vatikan nerazblazeno zlo i od onih sam koji misle da se o tome nikad dovoljno ne moze ni pisati ni pricati ....

Pozdrav
krkar krkar 00:48 07.08.2009

Re: у ствари, сасвим безвезе текст

alexlambros
za mene je vatikan nerazblazeno zlo i od onih sam koji misle da se o tome nikad dovoljno ne moze ni pisati ni pricati .... Pozdrav


Siguran sam da znaš puno o tome šta je Vatikan, kako funkcioniše. Da si pročitao dosta ozbiljnih knjiga o tome, istraživao primarne izvore, boravio u relevantnim bibliotekama...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana