Gost autor| Gradjanske inicijative| Ljudska prava| Religija

Sila boga ne moli

alexlambros RSS / 13.05.2012. u 22:23
gost autor: Sonja Pavlović
 
Ne zezaj se sa studentom bogoslovije, može da te pregazi blindiranim džipom.

Vrag je odneo šalu. Vic koji ovih dana kola Beogradom mogao bi da ima upozoravajući dodatak: Roditelji žrtve, po nalogu suda, moraće studentu da plate odštetu za oštećenje branika.

Elem, u senci najnovijeg Nikolićevog performasa - ćiribu, ćiriba, šta u džaku nosim ja? - jedan mladi Novosađanin proživljava ličnu dramu. Osvetoljubivi velikodostojnik SPC i reformisani sudovi odabrali su Zorana Petakova, aktivistu Antifašističke akcije iz Novog sada, za primer kojim će svima pokazati da vic nije vic.

Petakov je oglašen krivim po privatnoj tužbi za uvredu, koju je protiv njega podneo episkop bački Irinej. Pošto nije platio kaznu od 100.000 dinara i sudske troškove, Osnovni sud u Novom Sadu uručio mu je rešenje o izdržavanju zatvorske kazne.

Šta je uvredilo Irineja i koliko košta duševna bol?


... imate četiri jahača apokalipse: Amfilohije, Atanasije, Artemije i Irinej...

Zbog ove izjave, iznete u televizijskoj emisija Klopka, 16. novembra 2005. godine, Irineja je zabolela duša. Toliko da je, 26. februara 2006, pred IV Ooštinskim sudom u Beogradu podneo krivičnu tužbu protiv Petakova, zatraživši odštetu od milion dinara.

Petakov je u emisiji (u njegovom slučaju proročkog naziva) gostovao kao aktivista Antifašističke akcije. Govoreći o neofašističkoj omladini čiji su predstavnici nasilno prekinuli jedan antifašistički skup na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Petakov je "četvoricu jahača apokalipse" pomenuo u sledećem kontekstu: "... njih četvorica, u poslednjih petnaest godina, imaju više uticaja na stvaranje tih grupacija nego što ima Državna bezbednost, a znamo koliko je državna bezbednost, odnosno BIA, aktivna po tom pitanju..."
Kao dokaz, Irinejev advokat priložio je uz krivičnu tužbu i papir naslovljen kao "transkript emisije Klopka", koji je sačinio i overio Eparhijski upravni odbor pravoslavne eparhije Bačke, tj. Sekretar eparhijskog upravnog odbora, prezviter Vladan Simić, 29.decembra 2005. godine. Dokument je pratila napomena: "izostavljeno što je za izostavljanje".

Sila boga ne moli

Ostavimo za trenutak po strani pitanje da li je sintagma "jahači apokalipse" mogla zaboleti oklevetane; ne bih ulazila u njihova osećanja i nagađala da li su se ili nisu mogli osetiti duševno povređenim. U krajnjoj liniji, kako se takva metafora dokazuje na sudu? Da li su jahači apokalipse realno postojeći entiteti i može li neko da veštači takvu kvalifikaciju? Ne.

Šta je, međutim, sporno u izjavi Petakova da SPC, odnosno četvorica vladika, imaju uticaja na formiranje ultradesničarskih organizacija? Da li je to netačno? Petakov, imajte u vidu, nije ustvrdio da je SPC formirala ove grupe, već da ima uticaja na njih.

Svako ko je jednom posetio sajt Obraza, Pokreta "1389″ i sličnih organizacija mogao je videti da se smatraju baštinicima pravoslavlja, nude linkove ka sajtovima SPC, postavljaju fotografije i video zapise sa skupova na kojima su u blizini manje ili više pozicioniranih zvaničnika SPC. S druge strane, da li je iko ikada video ili čuo ijednog zvaničnika SPC da zbog toga protestuje? Da li je neko iz SPC javno rekao da ih ove organizacije zloupotrebljavaju i da oni ne mogu nikom da zabrane da postavlja linkove, a da bi, kada bi to mogli, rado učinili tako nešto? Ja nisam. Nisam nikada videla ni snimak skupa nekog od ovih pokreta, a da na njemu nije prisutno neko lice u uniformi SPC. Da li je uistinu moguće da je SPC, sve ove godine, bila u medijskoj blokadi i sprečena da se ogradi od huliganskih formacija? Nije.

Mislite li da se na sudu vodila rasprava o ovim pitanjima? Verovatno mislite da jeste. E pa, varate se. Tokom višegodišnjeg sudskog procesa, zakazano je osam ročišta. Jedno nije održano zbog odsustva okrivljenog. Sudija Bošnjak koji je vodio proces naložio je tom prilikom proveru lekarske dokumentacije kojom je Petakov opravdao izostanak s pretresa. S druge strane, Irinej nije prisustvovao ni jednom ročištu. Prema izveštaju Komiteta pravnika za ljudska prava, pomenuti sudija nijednom nije proverio da li je Irinej uopšte uredno pozvan. Nije ga zanimalo.

S obzirom da nisam pravnik i da ne poznajem pravnu logiku i praksu, laički se pitam: Ako nekoga optužim za uvredu, nije li neophodno da na sudu barem s jednim "da" potvrdim da sam se osetila uvređenom? Nekoliko pravnika mi je reklo da jeste, s obzirom da je to jedna od glavnih komponenti krivice koja se stavlja na teret. Ne i ukoliko je slučaj zapao sudiji Bošnjaku.

Reformisano sudstvo

U obrazloženju presude (usmenom), sudija je naveo da je Petakov, vređajući "besprekornu ličnost" episkopa Irineja, uvredio ne samo episkopa Irineja, nego i sve hrišćane, pa i sudiju lično, kao kršteno lice. Da li to znači da bi presuda bila drugačija da je uvreda naneta nekome koga sudija ne smatra besprekornim? Da li ovakvo obrazloženje sugeriše i da bi presuda bila drugačija da se sam sudija nije osetio uvređenim?

Prema rečima sudije Bošnjaka, ovakva uvreda nije zabeležena protiv crkve ni u vreme najstrašnijeg komunizma, i to je uzeo kao posebno otežavajuću okolnost. A kako sudija zna da ovakva uvreda nije nikada naneta nekom velikodostojniku SPC? Kako je to proverio? Kojim to čvrstim dokazima za tako paušalnu ocenu on raspolaže - da je mirne duše to mogao da uzme kao otežavajuću okolnost?

Vreme komunizma mnogima je sinonim i za poraz prava i pravde. S jednakom sigurnošću s kojom je Bošnjak izneo svoju tvrdnu, ja tvrdim da tako sramni sudski procesi i tako sramna obrazloženja presuda nisu postojala ni u komunizmu ni kasnije.

U dokumentu koji je Komitet pravnika za ljudska prava sačinio tokom praćenja sudskog progona Petakova, navodi se da je Bošnjak u usmeno obrazloženje presude smestio i sledeću kvaifikaciju: "Crkva nije institucija nego nešto mnogo više od toga". Šta ova kvalifikacija znači? Za koga je crkva više od institucije? Po kom zakonu? Što se mene tiče, reč je o multinacionalnoj korporaciji i smatram je pohlepnom i otuđenom koliko i Šel ili Dženeral Motors.

Jedna u nizu bizarnosti ovog procesa je i činjenica da je Bošnjak odbio izvođenje dokaza. Svih dokaza koje je predložila odbrana, uključujući zahtev da se pred sudom ispita i podnosilac tužbe, Irinej. Isto tako, odbio je da unese i primedbe odbrane i okrivljenog na zapisnik, s obrazloženjem da to može da se učini pismenim putem naknadno.

Kako ja razumem Kafku

Zašto je opisani sudski proces izgledao kako je izgledao? Zato što sudija Bošnjak bolje od mene i vas zna gde živi. Spada u ljude za koje se kolokvijalno kaže: "taj ume da se snađe". Vodeći spor Irinej protiv Petakova, imao je na umu nekoliko činjenica.

Reizbor na sudijsku funkciju dobio je u procesu reforme pravosuđa koju će iduća vlada, ma ko je činio, morati da poništi. Iako su kandidati SPC na ovim izborima loše prošli, u parlamentu i vladi naći će se dovoljan broj pripadnika drugog ešalona, preko kojih će SPC, ako bude htela, moći da utiče na zakonodavnu aktivnost. Rekla bih, dakle, da je sudija Bošnjak mislio na budućnost i odlučio da se ne zameri kome se ne treba zamerati.

Koliko prošle nedelje Bošnjak je dobio potvrdu da je postupio ispravno i da je dobro procenio na kojoj strani stanuje moć. Zaposlenima u SPC, po svemu sudeći, država će uplaćivati doprinose za penzije i zdravstveno osiguranje. U javnosti se protiv toga čuo tek po neki glas, a jedna od najboljih odbrana koja je doprla do mene glasi: "Država je i do sada delimično pokrivala te troškove". A zašto? Da li to vas i mene, pa i naše poslodavce, dovodi u neravnopravan položaj? Da. Možemo li nešto uraditi protiv toga? Ne.

SPC je iznad zakona i kada svoje kadrove raspoređuje na radna mesta u državnoj službi. Nedavno se u jednom gradu u Srbiji desilo hapšenje veroučitelja. Razlog: putem tekstualnih poruka, deci, svojim učenicima, nudio je novac u razmenu za sexting. Prozvani direktor škole odgovorio je, citiran je novinama, da škola ne učestvuje u zapošljavanju veroučitelja; od eparhije kojoj teritorijalno pripada, škola samo dobije papir na kojem je obaveste o tome koga su odabrali za taj posao. Postoji li neko profesionalno udruženje koje to može? Može li Lekarska komora nekoj srednjoj medicinskoj školi pošalje dopis: "Osoba ta i ta od sutra u vašoj školi predaje mikrobiologiju". Ne može.

Zamišljam, dok ovo pišem, sudiju Bošnjaka u sporu koju je neki homoseksualac poveo protiv velikodostojnika SPC zbog toga što je pokušaj okupljanja par stotina gej osoba nazvao okupljanjem Sodome i Gomore. Mogla bih, ali neću da citiram ceo taj grozomorni monolog... Čiji monolog? Da li ja smem posle Petakova da napišem ono što bih htela? Šta bi se desilo ako bih htela da kažem da taj monolog pripada "razjarenom starcu u mantiji" ili "jahaču apokalipse"? Gospodine Bošnjak, razna gospodo Bošnjaci, da se razumemo, ja ovo nisam napisala; samo se pitam da li bih rizikovala ako bih tako nešto napisala.

Epilog

Bošnjak se, dakle, snašao. Petakova je snašlo. Snašla ga je, između ostalog, osvetoljubivost. Čija, pitate se. Branilac okrivljenog ponudio je vansudsko pomirenje u ovom sporu. Irinej je odbio. Toliko ga je bolela duša. Toliko je imao da kaže i pokaže na temu praštanja. Nije ni svestan koliko nam je time rekao o SPC i hrišćanstvu.

Ja sam ovaj post napisala iz solidarnosti s Petakovim kojeg ne poznajem. Kako sam se bližila kraju, otkrila sam da imam i ličnih razloga. Pišem blog, postujem na Fejsbuku, imam veoma jasno i snažno izražen ateistički stav. Da li je "slučaj Petakov" poruka meni i sličnima? Sigurno jeste. Ali, pre svega je poruka medijima. Kao takva, suvišna. Mediji znaju po kakvom nakaznom zakonu o informisanju rade. Zato odavno ćute. O svemu. Snašli su se da ne bi bili "snađeni" poput naivnog Petakova.

Evo šta mene teši. Kako ja vidim stvari, SPC je imala barem jednog kandidata na ovim izborima. Mislim na Dveri. Nisu prošli cenzus. Pretpostavljam da su ljudi u crnom navijali i za SRS. Nisu prošli cenzus. Isto tako pretpostavljam da im je iz drugog ešalona najbliža srcu DSS. Po broju glasova vratili su se u 1990e. Tako i treba, pošto po svim važnim pitanjima iz njih nikada nisu ni izašli. Nešto jaja mogu da stave i u korpu zvanu SNS. Slaba vajda. Onaj performans je odraz nemoći, slamka spasa pred duel i drugi krug. Dakle, sve same nule.

Pouka o pravnom leku

Petakov je izvršio izvršio krivično delo uvrede iz člana 170, stav 2, u vezi sa stavom 1. KZRS.

Krivično delo uvrede iz člana 170. glasi:

(1) Ko uvredi drugog, kazniće se novčanom kaznom od dvadeset do sto dnevnih iznosa ili novčanom kaznom od četrdeset hiljada do dvesta hiljada dinara.
(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem štampe, radija, televizije ili sličnih sredstava ili na javnom skupu, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od osamdeset do dvestačetrdeset dnevnih iznosa ili novčanom kaznom od stopedeset hiljada do četristopedeset hiljada dinara.
(3) Ako je uvređeni uvredu uzvratio, sud može obe ili jednu stranu kazniti ili osloboditi od kazne.
(4) Neće se kazniti za delo iz st. 1. do 3. ovog člana učinilac, ako je izlaganje dato u okviru ozbiljne kritike u naučnom, književnom ili umetničkom delu, u vršenju službene dužnosti, novinarskog poziva, političke delatnosti, u odbrani nekog prava ili zaštiti opravdanih interesa, ako se iz načina izražavanja ili iz drugih okolnosti vidi da to nije učinio u nameri omalovažavanja.

P.S. Sve što sam ikada napisala, ovde ili na nekom forumu, svom ili tuđem Fejsbuk profilu, bilo kada i bilo gde, umetničko je delo i ozbiljna društvena kritika.

P.P.S. "Slučaj Petakov" će verovatno pravi epilog imati u Strazburu. Teško je očekivati da će drugostepeni sud imati hrabrosti da se suprotstavi ubedljivoj argumentaciji sudije Bošnjaka. Država će tada morati Petakovu da nadoknadi zaista pretrpljeni strah i duševni bol. Hoće li sudija Bošnjak snositi konsekvence? Ne. Hoće li SPC drugi put izbrojati do deset pre nego što nekoga tako razapne na krst? Neće. Da li su nas uplašili? Nisu. Samo su od nas napravili umetnike.

 

AtačmentiKomentari (21)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Dr M Dr M 22:46 13.05.2012

Prvi?


Za tekst

Pitanje:

Čime vladika može da dokaže da ima dušu, da bi mogla da ga boli?
expolicajac expolicajac 22:53 13.05.2012

Re: Prvi?

Čime vladika može da dokaže da ima dušu, da bi mogla da ga boli?

Božijim proviđenjem
Dr M Dr M 23:19 13.05.2012

Re: Prvi?

expolicajac
Čime vladika može da dokaže da ima dušu, da bi mogla da ga boli?

Božijim proviđenjem


Obzirom na tok sudjenja, to je bio najčvršći dokaz..
dragan7557 dragan7557 23:49 13.05.2012

Re: Inkvizicija

Kao dokaz, Irinejev advokat priložio je uz krivičnu tužbu i papir naslovljen kao "transkript emisije Klopka", koji je sačinio i overio Eparhijski upravni odbor pravoslavne eparhije Bačke, tj. Sekretar eparhijskog upravnog odbora, prezviter Vladan Simić, 29.decembra 2005. Dokument je pratila napomena: "izostavljeno što je za izostavljanje".

Sud je bio dužan da traži transkript od emitera emisije "Klopka" a da gazda prezviterov vrati nazad uz objašnjenje da organi crkve nisu pozvani da izdaju traskripte u ime drugih organizacija.


Na ozbiljnom sudu je ova rečenica dovoljna za odbacivanje tužbe, što će se:
u epilogu u Stazburu i desiti, naravno građani Srbije će platiti.
Prema rečima sudije Bošnjaka, ovakva uvreda nije zabeležena protiv crkve ni u vreme najstrašnijeg komunizma, i to je uzeo kao posebno otežavajuću okolnost.


A koji je to period najstrašnije komunizma, na koji cenjeni sudac misli?

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

Član 19.

1. Niko ne može biti uznemiravan zbog svog mišljena.

2. Svako ima pravo na slobodu izražavanja; to pravo obuhvata slobodu da traži, dobija i širi informacije i misli svake vrste, bez obzira na granice, bilo usmeno, pismeno, štampom ili u umetničkoj formi, ili bilo kojim drugim sredstvom po svom izboru.

3. Vršenje prava predviđenih u stavu 2. ovog člana nosi sa sobom posebne dužnosti i odgovornosti. Zbog toga se ono može podvrći određenim ograničenjima koja moraju biti utvrđena zakonom i biti neophodna.

a) za poštovanje prava ili ugleda drugih lica;

b) za zaštitu državne sigurnosti ili javnog reda, ili javnog zdravlja ili morala.


Verbalni delikt nije nov a po najmanje ima bilo kakve veze sa komunizmom.

Njegovo poreklo je u predsekularnim zajednicama, kada su kažnjavani ljudi za bogohulne ispade, povrede teističkog kulta, zavetnih i žrtvenih obreda itd.

cerski


p.s. sve do kraja srednjeg veka hrišćanski vernici su kažnjavani spaljivanjem i drugim teškim telesnim kaznama, zbog čitanja Biblije crkva se za ova zlodela nikada nije izvinula.

Danas to više nije u modi iz prostog razloga što su "vernici" ili: nepismeni, imaju preča posla, ne poseduju Bibliju koja je za njihov skromni džep preskupa, ili ....... popunite sami.dragoljub92 dragoljub92 12:21 14.05.2012

Re: Inkvizicija

ili ....... popunite sami.

ja sam mislio dato nije u modi od kad jeluter preveo bibliju na nemecki
dragoljub92 dragoljub92 22:52 13.05.2012

hehe

svi pređomo u umetnike
ničija nije gorela do zore pa neće ni njihova.
zemljanin zemljanin 00:06 14.05.2012

Re: hehe

Odmah da se deklarišem da nisam umetnik

Ovo sa apokalipsom je neprimerno jer u osnovi potvrđuje (indirektno) da neko pisanije jevrejskih pastira (svaka veza sa stadom je neprimerena) ima ikakvu moralno/etičku/idejnu/duševnu vrednost. Postoje mnoge, istorijski, bliže odrednice za opisivanje datog stanja.

Ipak dobro je da Bošnjak nije naveo da je sanjao "grm" ... (možda u memoarima)
dragoljub92 dragoljub92 12:44 14.05.2012

Re: hehe

Odmah da se deklarišem da nisam umetnik

moštidasedeklarišeškoneumetnikalđaba,vlastnasjesve(nasobićne)postavila-dodelila ulogu umetnika koji sviraju qrcu a njih bole isti šta mu mi sviramo.
jednostavno rečeno srBski vlastodržci imaju mentalni sklop srednjevekovnog ćoveka ikaotavi kakvi sunikakvi njimaje prirodno da žive udržavi u kojoj jecrkva iznad države i vlasti,
običan narod ne razume da crkvatreba da bude odvojena od države pošto su jedni odrasli u komunističkoj državi pa im je prirodno da jedna partija,u ovom slučaju crkva, bude iznad zakona a drugi koji su rasli u postkomunističko vreme i neznaju kako treba da izgleda država jer nisu imali gde da nauče šta je to država i čemuilitkome trebadasluži.
đaba smo krečili od 2000 na ovamo
naslovi naslovi 06:53 14.05.2012

Tako mu..

...i treba kada jedi Njegovo Vladicanstvo! Ovo prevazilazi bilo kakvu diskusiju. Vladika irinej nije nista naucio iako je prilicno pismen/nacitan. U stvari jeste...u samo nekoliko dana saznah da mu nish' nije po volji. Ni Djordje, ni "okupljanje" nekoliko hiljada raspevanih ispred Dvora, ni ovaj sada izgred. Dobro gde ce vam dusa?! Od sustanja mantija SPC i njihovih bezobrazluka mi se smucilo. Umesto u nasu , lepo sa sinom idem grcku Crkvu o praznicima. Nemojte vise ako Boga znate da jedite Vladiku. Vaaljda vidite da je suptilna dusica?!
sevarlica sevarlica 08:00 14.05.2012

...

Celo pitanje je da li je ispoštovan proces, a sve ovo ostalo u tekstu je teško mrsomuđenje i govor mržnje. Uvek su mi se gadili likovi koji saspu salvu uvreda drugom u lice, pa kad dobiju preko nosa onda viču: nepravda, ugnjetavanje, itd.

Mrsomuđenje po stavkama:

1. Duševna bol- kao odrednica postoji u većini tužbi za uvredu, bez ulaska u beskonačne rasprave o postojanju duše sa religijskog aspekta.
2. Jahač apokalipse- kao odrednica predstavlja vrhunsko zlo, bez obzira da li su jahači postojeći ili ne.
3. Sudija se uvredio kao kršteno lice- pisac teksta se uvredio kao ateista. Oboje su delovali u korist svojim ubeđenjima.Naravno, sudija je javna funkcija i ovakav aršin je najbolji razlog da mu se obori presuda.

epilog:
Ko je kriv? Petakov uvredio Irineja, Irinej donosio iskrajane i prepravljane dokaze, sudija presudio iz ličnih ubeđenja?
Kriva je vlada koja je pisala ovakav zakon (da ih niko ne bi plhjuvao), kriva je skupština koja je taj zakon izglasala i kriv je predsednik koji je zakon potpisao.
stojadinovicp stojadinovicp 08:44 14.05.2012

Re: ...

Au kakve budalaštine, pa to bre više nije normalno... Važno je da si ti izvrnula sve naglavačke i odvalila opušteno neistinu i sad si kao ispala pamenta?

Jeste, ma bravo, Petakov je sasuo "salvu uvreda drugom u lice" a taj drugi je "samo mirno sedeo i mirisao cveće"...

Nema govora o bahatosti, bezobrazluku, lopovluku, kriminalu, silovanju dečaka, i da ne nabrajam sva zla koja je ta smrdljiva SPC obavila poslednjih VEKOVA, ma joooooooook! Oni su "samo mirno sedeli i mirisali cveće" a onda je došao grozni bezobrazni Petakov i sasuo "salvu uvreda" i sad se još buni što je, po tebi zasluženo, dobio "preko nosa"...

Trebalo bi da te bude sramota!

1. Duševna bol, postojala ili ne u bilo čemu i bilo gde je debilizam. Pozivanje na njeno "postojanje" negde je logička greška. Koja tačno greška je u pitanju zavisi od razloga pozivanja na isto.

Niko nema pravo da ne bude uvređen. Svako može da kuka i plače kako ga je neka glupost uvredila. Ko će da određuje da li jeste ili nije i po kojim objektivnim kriterijumima, baš me zanima?

2. Jahač apokalipse može da predstavlja šta god hoćeš, čovek je izneo svoje mišljenje da su ti predstavnici SPC doneli/načinili zlo i JESU i on ima pravo da to svoje izneto mišljenje obrazloži/opravda. Nisam primetio da mu je to igde i ikad dozvoljeno.

3. Sudija je debil. A pisac teksta se nije uvredilA kao ateista već kao ČOVEK sa više od dva grama mozga.

Epilog: taman posla da je iole kriv sudija koji donosi SUBJEKTIVNE presude ili sudstvo i ceo sistem koji mu to dozvoljavaju... neeee...
sevarlica sevarlica 10:11 14.05.2012

Re: ...

Važno je da si ti izvrnula

Izvrnuo
izvrnula sve naglavačke i odvalila opušteno neistinu i

Ništa nije izvrtano nisam ni pominjao šta je kome ko rekao, već sam govorio o jednostranosti teksta.

Nema govora o bahatosti, bezobrazluku, lopovluku, kriminalu, silovanju dečaka, i da ne nabrajam sva zla koja je ta smrdljiva SPC obavila poslednjih VEKOVA

To nije tema!

Trebalo bi da te bude sramota!

Evo stidim se što sam te uvredio svojim komentarom.

1. Duševna bol, postojala ili ne u bilo čemu i bilo gde je debilizam. Pozivanje na njeno "postojanje" negde je logička greška. Koja tačno greška je u pitanju zavisi od razloga pozivanja na isto.

Duševna bol je eufemizam koji zamenjuje nanetu emotivnu štetu i osećanja. Nema veze sa religiskim shvatanjem o postojanju duše. A tvoj stav po tom pitanju je debilizam par ekselans.

Niko nema pravo da ne bude uvređen.

Nemanje prava da ne budeš uvređen, lepo skrojeno nema šta.
Svako može da kuka i plače kako ga je neka glupost uvredila.

Upravo, svako, jer nas ne vređaju iste stvari i iste reči.
Ko će da određuje da li jeste ili nije i po kojim objektivnim kriterijumima, baš me zanima?

Za to postoji sud. Ne sporim ja da je naš sud jadan i da ovde nije poštovana procedura, samo govorim uopšteno.

2. Jahač apokalipse može da predstavlja šta god hoćeš, čovek je izneo svoje mišljenje da su ti predstavnici SPC doneli/načinili zlo i JESU i on ima pravo da to svoje izneto mišljenje obrazloži/opravda. Nisam primetio da mu je to igde i ikad dozvoljeno.

Prestani da lupetaš gluposti. na stranu to šta predstavlja "jahač apokalipse", poenta je da je zakon napisan tako da ne možeš da kažeš BILO KOME da je počinio neko zlo a da ostane samo na tvom mišljenju. Mišljenje bez dokaza o konkretnom delu se tereti kao uvreda.
Npr. Ako ti kažem da si retard, moram to da dokumentujem nekim medicinskim nalazom, ili se nalazim u situaciji da možeš da me tužiš za uvredu i nanetu duševnu bol.

3. Sudija je debil. A pisac teksta se nije uvredilA kao ateista već kao ČOVEK sa više od dva grama mozga.

Sutija je možda debil, to ne znam, ali znam da se pisac teksta deklarisala kao ateista i da piše tekst u inat sudiji koji se deklariše kao vernik.

Epilog: taman posla da je iole kriv sudija koji donosi SUBJEKTIVNE presude ili sudstvo i ceo sistem koji mu to dozvoljavaju... neeee...

Upravo sam o tome i pisao, da je kriv sistem, ali očigledno niste pročitali komentar do kraja.

P.S.
Smanjite malo tu mržnju prema svemu drugačijem od sebe, jer sa sadašnjim stavom podsećate na osobe koje su u delo sprovele špansku inkviziciju i ostale gnusne zločine u ime crkve koju toliko mrzite. Nemojte da postanete ono čega se gadite.
babmilos babmilos 10:47 14.05.2012

Re: ...

Ko je kriv?

Kriva je društvena klima, koju vlast podešava svojim odnosom prema državnim resursima, koje prisvaja iako su joj izborima samo dati na upravljanje. Iz tog prisvajanja sledi korupcija, koja se u slučaju ove bede od sudije jasno vidi: sudija je korumpiran da kaže tačno ono što je rekao i presudi tačno kako je presudio, i za to nije dobio, niti je tražio, ni dinara više od onoga kolika mu je plata. i to je sva tragedija: vlast potkupljuje legalno, našim, poreskim novcem.
sevarlica sevarlica 11:07 14.05.2012

Re: ...

babmilos
Ko je kriv?

Kriva je društvena klima, koju vlast podešava svojim odnosom prema državnim resursima, koje prisvaja iako su joj izborima samo dati na upravljanje. Iz tog prisvajanja sledi korupcija, koja se u slučaju ove bede od sudije jasno vidi: sudija je korumpiran da kaže tačno ono što je rekao i presudi tačno kako je presudio, i za to nije dobio, niti je tražio, ni dinara više od onoga kolika mu je plata. i to je sva tragedija: vlast potkupljuje legalno, našim, poreskim novcem.houp houp 12:40 14.05.2012

Re: ...

Trebalo ga je spaliti.
zemljanin zemljanin 12:41 14.05.2012

Re: ...

Uvek su mi se gadili likovi koji saspu salvu uvreda drugom u lice, pa kad dobiju preko nosa onda viču: nepravda, ugnjetavanje, itd.

Kako tumačiti uvredu iznetu u opsu jahača apokalipse ?

Prvo jahači apokalipse kada bi se ovog trenutka pojavili na planeti su apsolutno nevina lica. Nisu počinili nikakav zločin. To što neko misli da će u nekom budućem trenutku on/oni počiniti određene prekršaje koji možda podležu krivičnom zakoniku je aposlutno u domenu pripovedaka i ne može se uzimati kao istina niti činjenično stanje.
Reći da će neko u budućnosti učiniti krivično delo, eventualno bi moglo da potpadne pod obmanjivanje javnosti ili veštičarenje.

Inače nema te uvrede koju organizivana religija bilo koje vrste ne zaslužuje a na bol su valjda otporni, to im je u opisu posla.

Ostatak oko Sudstva, države i sl. se slažemo u potpunosti.
stojadinovicp stojadinovicp 10:16 17.05.2012

Re: ...

Izvrnuo

Piše "sevarlica"...

To nije tema!

Pa naravno da nije tema jer tebi to ne odgovara da bude tema. Ali upravo to i JESTE tema. Njihova uporna i bezobrazna bahatost koja se najbolje vidi i iz ovog sramnog sudjenja i presude.

Evo stidim se što sam te uvredio svojim komentarom.

Nisi. Samo iznervirao, što je opet moj problem. Ne brini, neću te tužiti Bošnjaku čak i da me uvrediš. Vidiš, ja na uvrede odgovaram uvredama pa kom opanjci tom i džeri. A tužakaju sudovima plačipičke kao ovaj Bulović.

Duševna bol je eufemizam koji zamenjuje nanetu emotivnu štetu i osećanja. Nema veze sa religiskim shvatanjem o postojanju duše. A tvoj stav po tom pitanju je debilizam par ekselans.

LOL , opet izvrćeš i praviš se pametan. Lepo sam pitao kako se meri i određuje koliko je nekome nešto nanelo "emotivnu štetu" ali umesto odgovora dobijam nekakve priče o duši o kojoj nisam ni pričao. Moj komentar o "postojanju" se odnosi na tvoju logičku grešku kada si tvrdio da "duševna bol postoji u većini tužbi za uvredu".

I btw, ja sam tvoj debilizam objasnio zašto je debilizam, a ti samo tvrdiš bez da obrazložiš. Sapienti sat...

Nemanje prava da ne budeš uvređen, lepo skrojeno nema šta.

Šta bi? Nisi shvatio pa ti je potrebno objašnjenje? Oćeš na engleskom: nobody has the right not to be offended. Pošto ti moje objašnjenje nije jasno, evo poslušaj čoveka i reci mi gde je pogrešio.

poenta je da je zakon napisan tako

Poenta je da je taj zakon, kao i mnogi drugi, DEBILAN i da mora da se menja a ne slepo poštuje i još koristi kao opravdanje!!!

Npr. Ako ti kažem da si retard, moram to da dokumentujem nekim medicinskim nalazom, ili se nalazim u situaciji da možeš da me tužiš za uvredu i nanetu duševnu bol.

Nikako. Nalazio bi se samo u situaciji da ti delovi familije dobiju ljubavne pozdrave, eventualno. Ali da nekoga tužim zbog takve izjave, pa pre bih skočio sa mosta...

Sutija je možda debil, to ne znam, ali znam da se pisac teksta deklarisala kao ateista i da piše tekst u inat sudiji koji se deklariše kao vernik.

Sad si postao i proročica Vava??? Vrtiš li prsten jer ti se javlja??? Pisac teksta je napisala tekst o kretenu kome nije mesto u sudnici ni kao posmatraču, o nepravdi koja je naneta mladom čoveku i klerofašizmu koji kao zmija žabu guši Srbiju i sve njene gradjane...

Smanjite malo tu mržnju prema svemu drugačijem od sebe, jer sa sadašnjim stavom podsećate na osobe koje su u delo sprovele špansku inkviziciju i ostale gnusne zločine u ime crkve koju toliko mrzite. Nemojte da postanete ono čega se gadite.

Ja sam samo odgovorio da tvoje lupetanje gluposti. Ali plačipičkama kao što si ti je svaka kontra i kritika izrečenog odmah "mržnja" i slične gluposti, jer drugačije ne možete da skrenete sa teme i izbegnete činjenicu da ste negde pogrešili i rekli nešto netačno.
sevarlica sevarlica 11:52 17.05.2012

Re: ...

Pa naravno da nije tema jer tebi to ne odgovara da bude tema. Ali upravo to i JESTE tema.

Govori to mnogo glasno i razgovetno i možda postane tema.
Nisi. Samo iznervirao, što je opet moj problem.

Pa nije samo tvoj, ko zna možda "pobenaviš" pa do'vatiš pušku i sa njom u lov na sveštenike
Vidiš, ja na uvrede odgovaram uvredama pa kom opanjci tom i džeri. A tužakaju sudovima plačipičke kao ovaj Bulović.

Ako je uvreda iz neznanja/nerazumevanja nije strašno, ali na zle uvrede odgovaram samo batinama, pa kom obojci...
I btw, ja sam tvoj debilizam objasnio zašto je debilizam, a ti samo tvrdiš bez da obrazložiš

objasnio čime?

Šta bi? Nisi shvatio pa ti je potrebno objašnjenje?

Ne naprotiv, ali Pullman nije govorio o upućenim uvredama već o tumačenju drugačijeg shvatanja kao uvredu. Tvoj stav je najbolji primer toga.

Poenta je da je taj zakon, kao i mnogi drugi, DEBILAN i da mora da se menja a ne slepo poštuje i još koristi kao opravdanje!!!

Svaki zakon mora da se poštuje do promene istog. Organizujte se, napišite kostur zakonskog rešenja i pošaljite nadležnom ministarstvu. U čemu je problem.

Sad si postao i proročica Vava?


Jok, Tarabić se vikam.

Ja sam samo odgovorio da tvoje lupetanje gluposti.

Reče otvoren prozor i nastavi...
Ali plačipičkama kao što si ti je svaka kontra i kritika izrečenog odmah "mržnja" i slične gluposti, jer drugačije ne možete da skrenete sa teme i izbegnete činjenicu da ste negde pogrešili i rekli nešto netačno.


Bolje plačipička nego neo-fašista kakav si ti. Kao Kalimero si samo ti pola jajce fali.
thewindfucker23 thewindfucker23 13:40 14.05.2012

"Crkva nije institucija nego..."

U ovoj drzavi,crkva i nije institucija,nego zaista nesto mnogo vise...I jaca je nego sama drzava! I bice tako dok god jedna podrzava drugu.
Znati i sami da Bog ne vidi iza zatamnjenih stakala! Zato se i pitam da li su stupanjem na snagu novog zakona o zastiti u saobracaju,obuhvacena i svestena lica?
znik znik 07:32 15.05.2012

Умереност је врлина

Пре свега, ако је казна коју је Петаков добио решење о издржавању затворске казне зато што није платио новчану казну - изгледа да је та новчана казна основног суда постала извршна, а осуђени није искористио могућност жалбе другостепеном суду. На основу чега онда да се жали суду у Стразбуру?

Што се тиче тога да ли јахачи апокалипсе постоје или не - ни за Антихриста се не може доказати да је ”реално постојећи ентитет”, па ће се ипак сви сложити да би било неприкладно рећи да је свештено лице антихрист. Да карикирам, ни ”ружичасто говно са машном које пискара” сигурно није реално постојечи ентитет - па би било врло увредљиво некога тако назвати.

Теза о томе како црквени великодостојници генерано подржавају српску тзв. десницу (СРС, СНС, ДСС, Двери…) је погрешна, из простог разлога што су и они људи, па имају различите политичке ставове. Не ради се само о односу црквених великодостојника према политици - него и о односу политичара према цркви. Веронауку је у српске школе вратио пок. Зоран Ђинђић (а не Коштуница). Борис Тадић је вероватно једини српски шеф државе (од Берлинског конгреса па на овамо) који је седео на седници Синода СПЦ и учествовао у његовом раду.

За Ђинђића је враћање веронауке било попут скидања петокраке са куполе Градске скупштине - афирмација грађанске Србије и раскид са комунистичким наслеђем. (У шта се веронаука претворила, то је друго питање.) Тадић је у Синоду седео непосредно након смрти пок. Патријарха Павла, када се разговарало о сахрани.

Што се тиче личности и дела владике Иринеја Буловића, разумем да је он у одређеним круговима у Новом Саду изразито непопуларна личност. Звонима растерује дечје игре испод његовог прозора, у лошим је односима са градоначелником, смета му концерт Ђолета Балашевића, забрањује кобасицијаду… Листа је вероватно дугачка.

Међутим, довести Иринеја у везу са екстремном десницом, или са (сада већ бившим) владиком Артемијем и његовим следбеницима је увреда здравог разума. Ради апсолутне незаинтересованости за политику, Иринеј је својевремено носио епитет ”црвени владика”. замерало му се да није био политички активан у време када је требао. Ради добрих односа са представницима других верских заједница (посебно са јеврејском и римокатоличком), изразито је непопуларан међу српским турбоправославцима. Називају га папистом, бискупом, масоном, глобалистом… листа је дугачка.

Соња је поставила једну гомилу јако добрих питања и ”на ползу” је свим грађанима Србије (укључујући и вернике СПЦ, па и црквене великодостојнике) да се таква питања постављају. Потреба оштријег дистанцирања СПЦ од ексремистичких група и начин запошљавања вероучитеља су нека од њих.

Нажалост, остатак текста је такав да та питања нису могла да дођу до изражаја. Мало умерености и одмерености би користило.
dragoljub92 dragoljub92 08:17 15.05.2012

Re: Умереност је врлина

Ради апсолутне незаинтересованости за политику, Иринеј је својевремено носио епитет ”црвени владика”.

pa ne bi baš mogo da se složim stim jer,ako me sećanje ne vara dotični je ,tamo nede,odokativno, početkom 80ih organizovao u svom stanu ili čemu već razgovor sa nekim poznatim likovima izkulture ili šta već,stvarno je davno bilo da bih se setio svih detalja ali jedno je sigurno da si nije sedeo na šamlicu i pleo ćarapke.
ako već dobro poznaješ liki delo vladike onda znaš o čemu pričam.
samo ovaj moj ,niški Irinej će gi očisti,poznavam ćoveka izdaleka.mislim ne lično al sam bio često ,dok sam želeo da im dam podršku koju sad ne želim jer su predhodnici njegovi besramno me obmanuli,ne mislim ovde na pok.patrijarha,već na ove -one faćaroše i secikese koje se kriju iza mantije.
samo se nadam a bogme i verujem daćegi nišlija pojebe

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana