Literatura

Pismo ruskog genija

omega68 RSS / 11.09.2012. u 15:08

Rusija treba ozbiljno da se pripremi za to da će svi ti oslobođeni Sloveni sa zanosom pojuriti u Evropu, zaraziće se do gubljenja svoje ličnosti evropskim formama

 


Između ostalog, reći ću jednu posebnu rečcu o Slovenima i o slovenskom pitanju. Odavno sam je hteo reći. Svi sada kod nas počinju da govore o skoroj mogućnosti mira, t. j., o skoroj mogućnosti da se koliko-toliko reši i slovensko pitanje. Dajmo dakle slobodu našoj fantaziji, i zamislimo da je cela stvar svršena, da su naporima i krvlju Rusije Sloveni već oslobođeni; osim toga, da Tursko carstvo više ne postoji, i da je Balkansko poluostrvo slobodno i živi novim životom. Razume se, teško je pretkazati u kakvom će obliku, do poslednjih pojedinosti, doći ta sloboda Slovena, bar za prvi put – da li će to biti neka federacija (federacije, izgleda, još vrlo, vrlo dugo neće biti) ili će doći male zasebne vladavine u obliku malenih država, sa pozvanim vladaocima iz raznih vladajućih domova? Nemoguće je, takođe, predvideti: da li će se najzad proširiti u svojim granicama Srbija, ili će to Austrija sprečiti; koliko će se prostirati Bugarska; šta će biti s Hercegovinom, Bosnom; u kakve će odnose s novooslobođenim slovenskim malenim narodima stupiti, na primer, Rumuni, ili Grci – carigradski Grci, i oni drugi, atinski Grci? Da li će, najzad, sve te zemlje i zemljice biti potpuno nezavisne, ili će stajati pod protektoratom i nadzorom „evropskog koncerta država, pa u tom broju i Rusije - (ja mislim, ti mali narodi će neizostavno izmoliti evropki koncerat, makar i zajedno s Rusijom , ali tada tako da evropske države budu protektori tih malih naroda prema vlastoljublju Rusije) – sve to je nemoguće rešiti unapred tačno, i ja i ne uzimam na sebe da rešavam.

 

Ali, ipak, mogućno je već sada sigurno znati dve stvari: 1)da će se ubrzo, ili možda baš i ne ubrzo, sva slovenska plemena Balkanskog poluostrva neizostavno osloboditi jarma turskog, i početi da žive novim, slobodnim, i može biti nezavisnim životom; i 2)... Eto o tom drugom, koje će se sigurno, desiti i ostvariti, o tom baš već davno hoću da iskažem svoje mišljenje.

Naime, to drugo je sledeće: po mome unutrašnjem ubeđenju, najpunijem i neodoljivom – Rusija neće imati, i nikada nije imala, takvih zavidljivaca, takvih mrzaca, klevetnika, čak javnih neprijatelja, kao što će biti sva ta slovenska plemena, čim ih Rusija oslobodi, a Evropa pristane da ih prizna za oslobođene! I neka niko ne protestuje, ne spori, ne viče na mene: da preuveličavam, i da mrzim Slovene! Ja, naprotiv, jako volim Slovene i zato se braniti neću; ali znam da će se sve tačno onako dogoditi kao što govorim; i ne zbog nekog tobože niskog i nezahvalnog, karaktera Slovena; ne, njihov je karakter u tom smislu kao i svih naroda; nego će se ono desiti zato što se takve stvari na svetu drukčije i ne mogu dešavati. Govoriti o tome još opširnije, neću; znam toliko da mi nikako ne treba ni da zahtevamo od Slovena zahvalnost, i treba da se pripremimo unapred da je neće ni biti. Jedared oslobođeni, počeće oni svoj novi život, ponavljam, baš time što će izmoliti od Evrope, od Engleske i Nemačke, recimo, jemstvo i protektorat za njihovu slobodu; u tom koncertu evropskih država biće i Rusija – ali oni će baš u smislu zaštite od Rusije to i izmoliti. Oni će neizostavno, u sebi, ako ne i glasno, postaviti ubeđenje: da Rusiji ne duguju ni najmanju zahvalnost; naprotiv, da su se pri zaključenju mira jedva spasli od vlastoljublja Rusije, i to posredstvom evropskog koncerta; a da se nije umešala Evropa, Rusija bi ih, otevši ih od Turaka, progutala smesta „imajući u vidu proširenje svojih granica, i osnivanje velikog sveslovenskog carstva, radi podjarmljivanja Slovena gramzljivom, lukavom i varvarskom velikoruskom plemenu“. Dugo, još vrlo dugo neće oni biti u stanju da priznadu ni nekoristoljublje Rusije, ni veliko, sveto, nečuveno u svetu njeno isticanje one najveće ideje među idejama od kojih živi čovek, i bez kojih će čovečanstvo – ako t. j. te ideje prestanu da žive u njemu – ohladiti se, unakaziti, umreti u ranama i u nemoći.

I ovaj sadašnji, sveopšti ruski rat, rat celog ruskog naroda, s Carem na čelu – koji je preuzet protivu dušmana Turaka za oslobođenje nesrećnih naroda – jesu li eto taj rat barem razumeli Sloveni? kako mislite? Ali, u sadašnjem momentu da i ne govorimo tome; ta mi smo još potrebni Slovenima, mi ih još oslobađamo; no potom, kada ih budemo oslobodili, i oni se kako-tako i srede – da li će onda bar priznati ovaj rat za veliki podvig preuzet radi njihovog oslobođenja – to mi, eto, recite, to? Ne, nipošto na svetu neće priznati! Naprotiv, istaći će kao političku, a potom i kao naučnu istinu: da nije bilo za prošlih sto godina oslobodioca – Rusije, oni bi se davno i davno sami umeli osloboditi od Turaka, svojom hrabrošću, ili s pomoću Evrope, koja, da nije na svetu opet te Rusije, ne samo da ne bi imala ništa protiv njihovog oslobođenja, već bi ih ona sama oslobodila. Ovo lukavo učenje sigurno da već i sada postoji među Slovenima; a docnije će se neminovno razviti u naučnu i političku aksiomu. Sem toga, počeće i o Turcima da govore sa većim poštovanjem nego o Rusiji. Možda će za čitavo stoleće, ili još duže, neprestano strepeti za svoju slobodu i bojati se vlastoljublja Rusije; udvaraće se evropskim državama, klevetaće Rusiju, spletkariće i intrigovati protiv nje.

Ja, naravno, ne govorim o pojedinim licima; biće i takvih koji će shvatiti šta je značila, šta znači, i šta će značiti Rusija za njih, svagda! shvatiće svu veličinu i svu svetinju dela Rusije, i velike ideje čiju ona zastavu ističe, u čovečanstvu. Ali će ti ljudi, naročito ispočetka, javiti se u tako bednoj manjini, da će se izložiti ismejavanjima, mržnji, i čak političkom proganjanju. Naročito prijatno će biti oslobođenim Slovenima da govore, i da trube širom celog sveta, kako su oni plemena obrazovana, sposobna za najvišu evropsku kulturu – dok je Rusija zemlja varvarska, mračan severni kolos, i čak ne od čisto slovenske krvi, tlačitelj koji mrzi evropsku civilizaiju.

Oni će, naravno, od samog početka uvesti ustavna stanja, parlamente, odgovorne ministre; imaće govornike, govore. To če ih vrlo umiriti, i čak i ushićavati. Oni će biti u zanosu čitajući o sebi u pariskim i londonskim novinama telegrame, koji izveštavaju ceo svet: da je, na primer, posle duge borbe u parlamentu palo najzad ministarstvo u Bugarskoj, a novo sastavljeno od liberalne većine, i da je nekakav tamo njihov Ivan Čiftlik pristao, najzad, da primi portfelj pretsednika ministarskog saveta. Rusija treba ozbiljno da se pripremi za to: da će svi ti oslobođeni Sloveni sa zanosom pojuriti u Evropu, zaraziće se do gubljenja svoje ličnosti evropskim formama, političkim i socijalnim, i, na taj način, moraće da prežive čitav, i dug period evropeizma, pre nego što će postići bar štogod u svom slovenskom značaju i u svom naročitom slovenskom opredeljenju u čovečanstvu. Između sebe, te će se zemljice večito svađati, večito jedna drugoj zavideti i jedna protiv druge intrigovati. Razume se, u trenutku nekog ozbiljnog zla, svi će se ti Sloveni neizostavno obraćati Rusiji za pomoć. Jer, ma koliko da su mrzeli, spletkarili i klevetali nas pred Evropom, igrajući se s njom i uveravajući je u svoju ljubav, oni će ipak stalno i instinktivno osećati: (naravno, u trenutku nesreće, ne inače) da je Evropa prirodan neprijatelj njihovom jedinstvu, bila je to i uvek će ostati; a što oni ipak postoje na svetu, to je, naravno, samo stoga što eno stoji ogroman magnet – Rusija, koja ih neodoljivo privlači sve sebi, i time održava njihovu celinu i jedinstvo.

Biće čak takvih trenutaka, kad će oni biti u stanju da oni skoro svesno priznaju: da bi se njihovo jedinstvo, bez Rusije – velikog istočnog centra i velike privlačne sile – očas raspalo, rasprštalo na parčeta, tako da bi i sama nacionalnost njihova iščezla u evropskom okeanu, kao što iščezavaju nekoliko zasebnih kapi vode u moru. A Rusija će ko zna koliko još nositi tugu i brigu da ih miri, da ih urazumljuje, i, može biti, da potrže za njih i mač, po potrebi... Razume se, javlja se pitanje: pa u čemu je tu korist Rusije, čega radi se Rusija tukla zbog njih sto godina, žrtvovala svoju krv, snagu, novce? Zar toga radi da bi požnjela sitnu i smešnu mržnju i nezahvalnost? Odgovor je, naravno, da će Rusija ipak uvek biti svesna da centar slovenskog jedinstva – jeste ona; da, ako Sloveni mogu da žive slobodnim nacionalnim životom, da je to zato što je to zaželela i želi ona, i što je sve s tim u vezi učinila i stvorila ona. A kakvu će korist doneti Rusiji ovo saznanje, sem truda, jeda i večite brige?

Odgovor na to je zasada težak, i ne može biti jasan. Prvo, svima je to poznato, Rusija ne misli, i nikada neće i ne sme imati misao: da na račun Slovena proširuje svoje teritorije, da njih prisajedini sebi politički, da od njihovih zamalja napravi gubernije, i t. d. Svi Sloveni sumljiče Rusiju za tu težnju i sada, baš kao i sva Evropa, i sumnjičiće je još sto godina u buduće. Ali, Bog neka sačuva Rusiju od takvih težnji! Što više bude dokazivala svoje političko nekoristoljublje prema Slovenima, tim će sigurnije postići ujedinjenje njihovo oko sebe docnije, kroz vekove, nakon sto godina. Da, dajući Slovenima što se može više političke slobode od samog početka, otstranjujući sebe od svakog tutorstva i nadzora nad njima, dajući im da znaju samo: da će ona uvek potegnuti mač na one koji budu dirnuli u njihovu slobodu i nacionalnost – time će baš Rusija oprostiti se strašnih briga, i staranja da snagom održava tutorstvo, svoj politički uticaj na Slovene, koji je njima, naravno, mrzak, a Evropi uvek sumljiv. Baš posredstvom potpunog nekoristoljublja će Rusija pobediti, i privući najzad k sebi Slovene. Spočetka će je tražiti samo u nesreći; a potom, kad bilo, vratiće se k njoj i pripiti se uz nju svi, tada već s punom, s dečijom poverljivošću. Svi će se vratiti u rodno gnezdo.

O, naravno, postoje o tome razna učenja, pa čak i pesnička gledišta i sada, među mnogim Rusima. Ti Rusi ne nadaju da će nove, oslobođene, za novi život uskrsnule slovenske narodnosti pripiti se uz Rusiju kao uz rođenu majku i osloboditeljku, i da će u najskorijem vremenu uneti mnogo novih i još neznanih elemenata u ruski život, proširiće slovenstvo Rusije, dušu Rusije, uticaće čak na ruski jezik, literaturu, stvaranje, obogatiće Rusiju duhovno i pokazaće joj nove vidike. Priznajem, meni je to oduvek izgledalo samo kao književni zanos; dok je istina to da će se nešto tome slično svakako dogoditi, ali ne, recimo, pre sto godina; a zasad, možda još za čitav vek, Rusija neće imati šta da uzima od Slovena, niti od njihovih ideja, niti od literature – da bi nas učili – svi su oni za to strašno nedorasli! Naprotiv, možda će celog ovog veka Rusija morati da se bori s ograničenošću i tvrdoglavošću Slovena, s njihovim ružnim navikama, s njihovim nesumljivim i bliskim izdajstvom Slovenstva za volju evropskih formi političkog i socijalnog uređenja, na koje će se ti narodi gramzljivo bacati.

Posle rešenja slovenskog pitanja, Rusiji očigledno pretstoji konačno rešenje Istočnog pitanja. Zadugo još neće razumeti sadašnji Sloveni: šta je to Istočno pitanje! Baš kao što ni slovensko ujedinjenje u bratstvu i slozi neće razumeti još vrlo dugo. Objašnjavati im to neprekidno, delom i velikim primerom, biće svagdašnji zadatak Rusije u buduće. No zapitaće neko: radi čega sve to? i zašto da Rusija uzima na sebe takav posao? Radi čega: radi toga da bi živela višim životom, velikim životom, da bi svetlila svetu velikom nekoristoljublju i čistom idejom, da bi ovaplotila i stvorila, na kraju krajeva, veliki i moćan organizam bratskog saveza plemena, da bi stvorila taj organizam ne političkim nasiljem, ne mačem, već ubeđenjem, primerom, ljubavlju, nekoristoljubljem, svetlošću; da bi uzdigla, najzad, sve ove male do sebe i do razumevanja njenog materinskog opredeljenja. Eto to je cilj Rusije, i to su njene koristi, ako hoćete da znate. Ne budu li nacije živele u višim, nekoristoljubivim idejama, i višim ciljevima služenja čovečanstvu, već budu samo služile svojim „interesima“,te će nacije nesumljivo propasti, slediće se, obesnažiće se i umreće. Viših ciljeva za Rusiju nema drugih do ovih koje je postavila sebi služeći Slovenima nekoristoljubivo, ne tražeći od njih zahvalnost, služeći njihovom moralnom (ne samo političkom) ujedinjenju u veliku celinu. Samo time će Slovenstvo reći svoju novu lekovitu reč čovečanstvu. . . Većih ciljeva nema na svetu. Znači, i ništa „korisnije“ ne može biti za Rusiju sem da uvek ima pred očima te ciljeve, da ih sve više i više objašnjava sebi samoj, i da se sve više i više uzdiže duhom u tom večitom, neprekidnom i vrlom svom radu za čovečanstvo.

Bude li završetak sadašnjeg rata srećan – Rusija će nesumljivo ući u novu i višu fazu svoga života. . .

 F.M.Dostojevski

 

 Komentari (37)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

number42 number42 17:07 11.09.2012

a

..."Pismo ruskog genija" kada?

u 19 veku. valjda je bitan i kontekst kada se nesto desava. tako da, ako je panslavizam bio ono o cemu su slovenski intelektualci sanjali u 19. veku, valjda treba razmisliti da li je to politicki mudro za slovene 21. veka.

isti genije je napisao 'jevrejsko pitanje' kao svoj, delom negativan, pogled na jevreje, koje mi onako deluje procaristicki, u skladu sa tadasnjim misljenjem dvora o jevrejima (nakon 8 godina caristicke torture, ne sme se zaboraviti).

a da je isto to napisao 1939., to bi bio nacisticki manifest. eto koliko godina desavanja utice na razumevanje napisanog.
freehand freehand 17:15 11.09.2012

Samo čekam

Sionske mudrace.
to će biti dobar blog!
number42 number42 17:32 11.09.2012

Re: Samo čekam

freehand
Sionske mudrace.
to će biti dobar blog!


javlja mi se da su protokoli falsifikat romanovih. mada ima i onih koji se kunu u njih.
expolicajac expolicajac 17:36 11.09.2012

Re: Samo čekam

number42
freehand
Sionske mudrace.
to će biti dobar blog!


javlja mi se da su protokoli falsifikat romanovih. mada ima i onih koji se kunu u njih.

Carska obaveštajna služba proturila prvi primerak preko francuskog detašmana u Parizu. Tek tolko da se zna.
number42 number42 17:57 11.09.2012

Re: Samo čekam

expolicajac

Carska obaveštajna služba proturila prvi primerak preko francuskog detašmana u Parizu. Tek tolko da se zna.


jel moze link? cuo sam razne verzije u vezi protokola, pa ako moze izvor ove.
omega68 omega68 18:16 11.09.2012

Re: Samo čekam

To nije tema
expolicajac expolicajac 18:59 11.09.2012

Re: Samo čekam

omega68
To nije tema

Pa onda gumicu u ruke i brši. A možeš da nas tužiš i "drugarici učiteljici"
omega68 omega68 19:26 11.09.2012

Re: Samo čekam

Pa onda gumicu u ruke i brši

Zašto?
freehand freehand 21:31 11.09.2012

Re: Samo čekam

omega68
To nije tema

Verujem da nije.
Raspućina i Ohranu mogu samo izdajnici da uvedu kao trol.
Veliki Kiš i malecki Freehand.
tasadebeli tasadebeli 10:39 12.09.2012

Re: Samo čekam

number42

expolicajacCarska obaveštajna služba proturila prvi primerak preko francuskog detašmana u Parizu. Tek tolko da se zna.jel moze link? cuo sam razne verzije u vezi protokola, pa ako moze izvor ove.Био и неки судски процес (линк) у Швајцарској тридесетих година прошлог века на којем и није баш уверљиво доказано да су Протоколи фалсификат, а све то заједно само је дало нову дозу интриге око читавог питања. Најглупље од свега је што се та књига упорно забрањује, а то је чини још интересантнијом (прича о забрањеном воћу), а самим тим и опаснијом када је се дочепају злонамерни, а нарочито они затуцани, глупи и злонамерни...

Треба је пустити у продају, нека чита ко год жели и нека на основу прочитаног размисли да ли је то фалсификат или не, да ли то што тамо пише има мозга или не,... Овако се судске забране те књиге широм света само доживљавају као аргумент у корист онога што та књига говори...

По том истом принципу штетности садржаја требало би забранити и Макијавелијевог Владаоца:

"Treba napomenuti da se ljudi moraju ili pridobiti ili unistiti, jer se svete za male uvrede, dok za velike ne mogu; stoga nasilje treba sprovoditi tako da se ne moras bojati osvete. "
"Priroda ljudi je nepostojana; lako je ubediti ih u jedno, ali je tesko odrzati ih u tom ubedjenju. Zato je potrebno biti tako spreman da se, kada vise ne veruju, silom nateraju da veruju."

Но, то никоме не пада на памет јербо је заиста од велике користи многим властодршцима током векова, па и данас.
number42 number42 17:24 12.09.2012

Re: Samo čekam

tasadebeli
number42

expolicajacCarska obaveštajna služba proturila prvi primerak preko francuskog detašmana u Parizu. Tek tolko da se zna.jel moze link? cuo sam razne verzije u vezi protokola, pa ako moze izvor ove.Био и неки судски процес (линк) у Швајцарској тридесетих година прошлог века на којем и није баш уверљиво доказано да су Протоколи фалсификат, а све то заједно само је дало нову дозу интриге око читавог питања. Најглупље од свега је што се та књига упорно забрањује, а то је чини још интересантнијом (прича о забрањеном воћу), а самим тим и опаснијом када је се дочепају злонамерни, а нарочито они затуцани, глупи и злонамерни...

Треба је пустити у продају, нека чита ко год жели и нека на основу прочитаног размисли да ли је то фалсификат или не, да ли то што тамо пише има мозга или не,... Овако се судске забране те књиге широм света само доживљавају као аргумент у корист онога што та књига говори...

По том истом принципу штетности садржаја требало би забранити и Макијавелијевог Владаоца:

"Treba napomenuti da se ljudi moraju ili pridobiti ili unistiti, jer se svete za male uvrede, dok za velike ne mogu; stoga nasilje treba sprovoditi tako da se ne moras bojati osvete. "
"Priroda ljudi je nepostojana; lako je ubediti ih u jedno, ali je tesko odrzati ih u tom ubedjenju. Zato je potrebno biti tako spreman da se, kada vise ne veruju, silom nateraju da veruju."

Но, то никоме не пада на памет јербо је заиста од велике користи многим властодршцима током векова, па и данас.


zanimljivo zaista. slazem se da je 'paljenje' knjiga nepotrebno.

po istom principu po kom je trebalo sacuvati i berlinski zid recimo.

u tom pogledu je recimo kao osvajac bio neprikosnoven aleksandar makedonski koji je ostavljao netaknutu kulturu osvojenih, i sve sto je vredelo sastavljao na pojedinim mestima. i tu se vidi ko je bio njemu ucitelj a ko ovim danasnjim :)

sto se protokola konkretno tice, verujem da imam prilicno jasnu sliku motiva i kako se sve radilo - zbog ekonomskih interesa, i da je to u izvodjenju romanovih bila soft verzija svega onoga sta su radili katolicka crkva ili staljin.
aleksandarkarisik aleksandarkarisik 10:21 13.09.2012

Re: Samo čekam

Tреба је пустити у продају, нека чита ко год жели и нека на основу прочитаног размисли да ли је то фалсификат или не, да ли то што тамо пише има мозга или не,... Овако се судске забране те књиге широм света само доживљавају као аргумент у корист онога што та књига говори...

Pre toga si napisao da je se dočepavaju glupi i zlonamerni i zatucani. Zabranom se ne postiže da niko zatucan i zlonameran ne pročita tu knjigu, naravno, ali se jasno daje do znanja da takve bljuvotine nisu društveno prihvatljive. Dakle, ne treba je pustiti u prodaju jer se time šalje pogrešna poruka.
По том истом принципу штетности садржаја требало би забранити и Макијавелијевог Владаоца:

Ima dosta vremena od kada sam pročitao "Vladaoca" ali se ne sećam da su davani saveti i preporuke za istrebljenje konkrektne nacije. Po tom principu treba zabraniti i "Umetnost ratovanja" na primer.
Но, то никоме не пада на памет јербо је заиста од велике користи многим властодршцима током векова, па и данас.

I ako bi se Makijaveli zabranio, svakako bi bio dostupan današnjim vladaocima. Samo bi onda mi, obični smrtnici bili u problemu da do dođemo do tog štiva i bolje razumemo šta nam i kako rade. :)
tasadebeli tasadebeli 12:39 13.09.2012

Re: Samo čekam

aleksandarkarisik
Pre toga si napisao da je se dočepavaju glupi i zlonamerni i zatucani. Zabranom se ne postiže da niko zatucan i zlonameran ne pročita tu knjigu, naravno, ali se jasno daje do znanja da takve bljuvotine nisu društveno prihvatljive. Dakle, ne treba je pustiti u prodaju jer se time šalje pogrešna poruka.

Ima dosta vremena od kada sam pročitao "Vladaoca" ali se ne sećam da su davani saveti i preporuke za istrebljenje konkrektne nacije.,I ako bi se Makijaveli zabranio, svakako bi bio dostupan današnjim vladaocima. Samo bi onda mi, obični smrtnici bili u problemu da do dođemo do tog štiva i bolje razumemo šta nam i kako rade. :)Па да, али овако глупи, злонамерни и затуцани, који ће се свакако дочепати те књиге, само даље мистификују ствар објашњавајући њен садржај онима који не могу да је читају док при томе интерпретацију прилагођавају својим циљевима. Не знам ни сам, имам утисак да се забраном само чини већа штета... Да не причамо о подељености друштва око те књиге. Када год сам са неким разговарао о Протоколима, чуо сам само две врсте изјава:

1) Да, читао сам. Има нешто у томе чим је забрањују, види се да јеврејски банкари владају светом...
2) Не, нисам читао, не пада ми на памет да читам ту антисемитску глупост...

Тако оштру подељеност око једне књиге нисам никада видео... Порука о друштвеној прихватљивости ту очигледно не игра никакву улогу...

У доба Макијавелија појам нације је био другачији. Иначе, ко зна како би он о томе писао. И та књига је онда друштвено неприхватљива јер даје савете како уништити слободну вољу појединца што је исто тако злочин као и прогањање једне нације...
stefan.hauzer stefan.hauzer 09:43 14.09.2012

Re: Samo čekam

treba zabraniti

pre bih zabranio ove silne škartove,koji se danas poturaju kao bestseleri
pedja1008 pedja1008 18:57 11.09.2012

hm

ovaj tekst deluje kao da je iz iste kuhinje kao i protokoli.
gedza.73 gedza.73 19:43 11.09.2012

Re: hmPrijetnja su, gospodo, Židovi. U svakoj zemlji u koju su se doselili u velikom broju, Židovi su unizili ćudoredne standarde, uništili trgovački integritet, izdvajali su se umjesto da se uklope. Stvorili su državu u državi (...) Gospodo, upozoravam vas: ako Židove ne isključite zauvijek, vaša će djeca proklinjati naše grobove.
Benjamin Franklin, američki prosvjetitelj


"I begin to understand French anti-Semitism when I see how many Jews of Polish origin and with German names intrude themselves everywhere, arrogate everything to themselves and push themselves forward to the point of creating public opinion in the ville lumiere [Paris], of which the Paris philistine is so proud and which he believes to be the supreme power in the universe.
Frederick Engels


Ovo je bilo nekad. A ovo je bilo skoro.

Srbi nisu naročito pametni… „Srpska deca se više neće smejati” Lorens Inglberger državni sekretar SAD-a.


Srbi su nemilosrdni ljudi, spremni zaklati nožem, što mogu zahvaliti svom slovenskom poreklu
Fransoa Kremio


Srbi su dvodimenzionalan narod sa težnjom ka prostakluku… Životinje koriste svoje resurse znatno sređnije nego ovi naopaki stvorovi, čija pripadnost ljudskoj rasi je u velikom zakašnjenju
Ser Piter Justinov


„Srbi su narod bez zakona i bez vere. To je narod razbojnika i terorista” Žak Širak
GajaR GajaR 20:08 11.09.2012

Re: hm

Imamo mi i nove citate...
Ако лаже Блиц, не лаже фотографија
Ако светску сцену нахерите тако да беспоштедни западњачки интерес буде еквивалент руској помоћи, а легитимни руски интереси у равни са злочином, добијате лажну слику по мери уређивачке политике једног београдског дневника и плаћених НАТО промотера, од којих нико, из овог или оног разлога, не би знао шта да ради насамо с девојкама „Пуси рајот“, а камоли да вам каже истину о европским крjavascript:;едjavascript:;итима
Укратко: идеја запада, укључујући и њене плаћене протагонисте, плаши се свега што не може да разори или исмеје. А сопствене преувеличане страхове лечи медијским спиновањем, уместо истином, психијатријом и молитвом.

ovo je link
Ribozom Ribozom 20:47 11.09.2012

antologijski

Ala je nas sicardzije procitao.
Mi bi (ne samo mi) da nam usta budu u Evropi, a du** u Rusiji.
Mislim da samo kad stignemo do dna donosimo dobre odluke.
A sada produzavamo/ju nasu agoniju.

p.s. preporuka naravno
omega68 omega68 21:41 11.09.2012

Re: antologijski

maksa83 maksa83 21:25 11.09.2012

hmda

Namaste,

Prvo, svima je to poznato, Rusija ne misli, i nikada neće i ne sme imati misao: da na račun Slovena proširuje svoje teritorije, da njih prisajedini sebi politički, da od njihovih zamalja napravi gubernije, i t. d.

O ovome će posvedočiti i Česi, Poljaci, Slovaci i Bugari koji su proveli veselih 40 godina u jednoj takvoj zajednici.

Ali dobro, to su bili neki drugi Rusi, ne ovi carski Dostojevskog niti ovi Rusi sada, nego oni bezvezni i zli koji su postojali kratko u tom interregnumu benevolentnih Rusa bez imperijalnih ambicija.

Mimo toga, citirana rečenica je u popriličnom raskoraku sa onim što je Dostojevski često propagirao na tom panslovenskom planu. (Npr. da se osvoji Carigrad, tamo napravi prestonica i stavi ruski Car koji će vladati svim Slovenima - ukratko.)
omega68 omega68 21:50 11.09.2012

Re: hmda

gledanje obavezno

Kazezoze Kazezoze 13:26 13.09.2012

Re: hmda

omega68
gledanje obavezno


pogledao sam film i zanimljivo mi je, između ostalog, na koji način ovaj pop govori o pojavi nacionalne osveštenosti, a samim tim i početak podeljenosti među nacijama u vreme vizantijske imperije i njen direktan uticaj na propast imperije.
omega68 omega68 15:03 13.09.2012

Re: hmda

nije pop nego arhimandrit, ako se ne varam.
početak podeljenosti među nacijama u vreme vizantijske imperije i njen direktan uticaj na propast imperije.

misliš, kako sve neodoljivo podseća na Jugoslaviju?
Dakle, to je još jedan dokaz da takva vrsta zajednica ne može da bude večna.
Ljudi su prokleti, često rade stvari koje su proverene i koje nisu dale rezultate.Rade ih ponovo misleći da su nove generacije pametnije i da će biti bolje nego pre.Pa neki novi opet moraju da vade fleke i tako u krug.
Plašim se da će nove generacije ljudi na Balkanu poželeti neku novu zajednicu i posledica koje će nastati .
cult cult 22:18 11.09.2012

Kakav izbor

teksta.
Ono, kao, treba da se stidmo klečeći u ćošku što ne volimo matušku rasiju bezrezervno, što očijukamo sa prokletim, gnjilim, bolesnim, djavoljim Zapadom proseći na toj strani pare da nekako namaknemo tih 200 evra prosečne srpske pravoslavne plate.

Totalno na liniji novog nam Predsednika.

Uzgred, onakvo slugeranjstvo, dupeuvlačenje do balčaka nekoj stranoj zemlji nijedan prethodni vladar Srbije nije na ovako sramotan način radio kao Tomislav Nikolić ova dva dana u Rusiji. Ne znam ima li neki zakon koji može da sankcioniše to besramno uvlačenje državnika u nečije dupe. Bljuh!
omega68 omega68 22:35 11.09.2012

Re: Kakav izbor

tasadebeli tasadebeli 10:10 12.09.2012

Re: Kakav izbor

cult
teksta.Ono, kao, treba da se stidmo klečeći u ćošku što ne volimo matušku rasiju bezrezervno, što očijukamo sa prokletim, gnjilim, bolesnim, djavoljim Zapadom proseći na toj strani pare da nekako namaknemo tih 200 evra prosečne srpske pravoslavne plate.Totalno na liniji novog nam Predsednika.Uzgred, onakvo slugeranjstvo, dupeuvlačenje do balčaka nekoj stranoj zemlji nijedan prethodni vladar Srbije nije na ovako sramotan način radio kao Tomislav Nikolić ova dva dana u Rusiji. Ne znam ima li neki zakon koji može da sankcioniše to besramno uvlačenje državnika u nečije dupe. Bljuh!Томица - линкић

Ацика - линкићШто би рекли наши први западни сусједи: Ето, драги моји, што чине Бизантинци и њихова бизантска политика!

cult cult 11:58 12.09.2012

Re: Kakav izbor

ovo što je Vučić rekao je ok po formi.

A ovo jurodivo baljezganje predsednika Tome je uvredljivo po nacionalno dostojanstvo, ponos i sve slične kategorije koje srpska naci desnica obožava da ističe. Idi, brate, voli Rusiju i Putina u svoja četiri zida, već samim izborom za predsednika si dovoljan blam, a još lupetaš k'o navijen.

A kad pomenu zapadne susjede, imali su oni ove nikolićevske dupeuvlakačke epizode. Onoliko. Ali su bar odabrali pametnije.
Sepulturero Sepulturero 19:16 14.09.2012

Re: Kakav izbor

cult
teksta.
Ono, kao, treba da se stidmo klečeći u ćošku što ne volimo matušku rasiju bezrezervno, što očijukamo sa prokletim, gnjilim, bolesnim, djavoljim Zapadom proseći na toj strani pare da nekako namaknemo tih 200 evra prosečne srpske pravoslavne plate.

Totalno na liniji novog nam Predsednika.

Uzgred, onakvo slugeranjstvo, dupeuvlačenje do balčaka nekoj stranoj zemlji nijedan prethodni vladar Srbije nije na ovako sramotan način radio kao Tomislav Nikolić ova dva dana u Rusiji. Ne znam ima li neki zakon koji može da sankcioniše to besramno uvlačenje državnika u nečije dupe. Bljuh!


Ви изгледа нисте добро прочитали, или разумели, текст. О студу није било говора, напротив.

Увлачења што се тиче: Томи је изгледа успело да намакне тих неколико милиона, или милијарди, да би се исплатиле плате и пензије до краја године. Ко је направио ту рупу у буџету? Ту има места стиду.

stefan.hauzer stefan.hauzer 09:50 14.09.2012

.

*visotski panslavista:)

omega68 omega68 17:28 14.09.2012

Re: .

Prelepo
Dirljivo je kad razumeš šta brat hoće da ti kaže.
A posebno sam zahvalan sudbini što postoje ljudi koji nastavljaju tradicije čak i kad se silom terora menjaju statusi.
( @ stefan )
stefan.hauzer stefan.hauzer 20:45 15.09.2012

Re: .

osmeh ti maše. mah mah

*lepe tradicije:)ova posebno!!


ps. kod mene nemaš frke/ status ti je prijateljski od prvog dana:)
milisav68 milisav68 06:56 17.09.2012

Re: .

stefan.hauzer stefan.hauzer 13:41 17.09.2012

Re: .

već sam se bio uplašio

*
omega68 omega68 14:43 17.09.2012

Re: .

milisav68 milisav68 16:59 17.09.2012

Re: .

stefan.hauzer
već sam se bio uplašio

He he, neprijatelj nikad ne spava.

stefan.hauzer stefan.hauzer 18:37 17.09.2012

Re: .

neprijatelj nikad ne spava

o neee


*
milisav68 milisav68 21:24 17.09.2012

Re: .

stefan.hauzer
neprijatelj nikad ne spava

o neee

Neprijatelj prelazi reku!

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana