Legacy sistemi i funkcionalna kiborgizacija čovečanstva

Dawngreeter RSS / 18.03.2009. u 02:12

Pre, ne znam više ni koliko godina, na Internetu sam naleteo na jedan jako zanimljiv esej koji je u meni probudio interesovanje za transhumanizam. Autor je Alexander Chislenko, za kojeg sam kasnije saznao da je ostao upamćen kao jedan od velikih umova koji su produbili ideje transhumanizma i singularitarijanizma. Esej je napisan 1995. i iznenađujuće je koliko 14 proteklih godina ni malo nije uticalo na njegovu aktuelnost.

Nažalost, Alexander je, posle dužeg perioda izlaženja na kraj sa napadima depresije, oduzeo sebi život 2000. godine. Vrlo u duhu ideja o kojima je pisao, iza njega ostaje njegov homepage i njegovi eseji, plutaju u moru informacija već devetu godinu otkako tvorca više nema.

Kako je taj tekst stvarno ostavio veliki utisak na mene, posle dužeg premišljanja konačno sam odlučio da ga prevedem na srpski. U napred se izvinjavam za propuste - odavno sam naučio da poznavanje engleskog i srpskog jezika sa sobom ne povlači umešnost u prevođenju sa jednog na drugi jezik.

Kao uvodnu napomenu prevodu, istaknuću da sam termin "legacy" ostavio na engleskom jer zaista ne mislim da postoji adekvatan termin na srpskom. U bukvalnom prevodu to bi bilo zaveštanje ili zaostavština, ali se u kompjuteraškom žargonu (konkretno, u meni najbližem programerskom žargonu) koristi kao vrlo specifičan naziv za stari, često nepoznat kod koji je i dalje funkcionalni deo nekog rešenja. Takođe, termin "wrapping" sam odlučio da prevedem kao "obmotavanje" jer, iako prevod nije baš najjasniji termin za olaku upotrebu, ne mislim da odgovarajući termin na engleskom sa sobom nosi kontekstualno mnogo jasnije značenje.

Ako nekoga interesuje da pročita tekst u originalu, pre moje šarlatansko-prevodilačke intervencije, možete ga naći ovde: http://www.lucifer.com/~sasha/articles/Cyborgs.html. A ako vam se tekst svidi, malo detaljniji esej koji je nastao kao nadogradnje centralne ideje ovog teksta, i napisan dve godine kasnije, može se naći ovde: http://www.lucifer.com/~sasha/articles/techuman.html.

 

Legacy sistemi i funkcionalna kiborgizacija čovečanstva

legacye.jpgPoslovični problem učenja starog psa novim trikovima je od skora postao fokus potpuno nove discipline u okviru dizajna kompjuterskih sistema - teorija nadogradnje starih, odnosno "legacy" sistema. Problem unapređivanja zastarelih sistema svih vrsta se već dugo vremena suočava sa evolutivnim procesom. Mnoge tehnike danas korišćene za poboljšavanje kompjuterskih sistema su bile korišćene i za unapređivanje različitih tehnoloških i bioloških struktura, uključujući tu i naša tela. Ne moramo čekati da neko buduće društvo napravi "kiborga", na primer. U izvesnom smislu, kiborzi su već među nama.

A jedan od njih si možda baš ti.

 

Legacy Kompjuterski Sistemi

Mnogi kompjuterski sistemi današnjice, korišćeni u aplikativnim rešenjima počevši od korporativnog računovodstva pa sve do kontrole vazdušnog saobraćaja, napravljeni su decenijama unazad i tokom godina su krpljeni i dopunjavani da bi izvšavali svoj posao. Sada izgledaju sporo, nepouzdano i nedovoljno fleksibilno za izvršavanje novih, raznovrsnijih i zahtevnijih zadataka. Nažalost, funkcije ovih sistema su veoma komplikovane za shvatiti, a njihova zamena novim i efikasnijim rešenjima čini se gotovo nemoguća.

U takvim slučajevima, arhitekte sistema mogu uzeti nove elemente za nadogradnju "legacy" sistema koristeći sledeće principe:

Paralelizam i specijalizacija

Podela povećanih dužnosti na nekoliko različitih primeraka starog sistema. Rad je značajno unapređen kada se pojedinačni sistemi optimizuju za obavljanje određenog zadatka i oslobode se ostalih dužnosti. Na primer, brža mašina može se koristiti za sortiranje podataka, a mašina sa funkcionalnim printerom ih može štampati.

Redundantnost

Paralelno puštanje u rad nekoliko sistema i upoređivanje dobijenih rezultata, kako bi se povećala pouzdanost izlaznih podataka.

Obmotavanje

Ostavljanje na miru slojeva sistema koji se ne mogu razumeti i zamena svega ostalog. Na primer, obmotavanje baze podataka bi ostavilo staru bazu netaknutu dok bi se kod za procesiranje zamenio; obmotavanje koda bi ostavilo stare algoritme za donošenje odluka ali bi se zamenio mehanizam baze podataka; obmotavanje aplikacije bi ostavilo celokupnu aplikaciju ali bi se zamenila okolina - recimo, emulacija operaterskog unosa uz pomoć programskog interfejsa.

Eksterna pomagala

Novi delovi sistema mogu pomagati staro jezgro u obavljanju svojih funkcija.

Ovo može uključivati pružanje neophodnih resurasa legacy sistemu, pred-procesiranje ulaznih podataka, obavljanje nekih zadataka u kojima stari sistem nije dobar, skladištenje međuproizvoda, otkrivanje i otklanjanje problema i kvarova, itd.

Zamena delova

U slučajevima u kojima je poznata struktura i funkcionalnost nekog dela sistema, takav deo se može direktno zameniti poboljšanim ekvivalentom. Ako je prvobitni mehanizam komplikovan, isprepletan i nedokumentovan, ovaj metod bi trebalo primenjivati veoma pažljivo i samo za zamenu jednosavnih, izolovanih delova sistema.

 

Kiborgizacija ljudi

sistene.jpgPomenuti metodi pokazali su se kao veoma korisni za obnovu mnogih kompjuterskih sistema.

To iskustvo bi pisci naučne fantastike i futiristi mogli da uzmu u obzir prilikom zamišljanja "kiborga" kao tehnološki poboljšanih ljudi iz budućnosti - stvorenja koja će imati ljudska biološka tela kao legacy jezgro, ali će takođe imati i mnogo važnih [i kompleksnih] bioloških delova zamenjenih unapređenim tehnološkim ekvivalentima (kao i mnogo novih pride).

Naravno, slike mehaničkih delova koji vire iz naših tela izgledaju dovoljno impresivno da bi ih smestili u neku naučnofantastičnu priču.

Međutim, kiborgizacija čovečanstva - spoj bioloških i tehnoloških elemenata - kretala se do sada, a po svemu sudeći će tako i nastaviti, u skladu sa standardnim scenariom evolucije legacy sistema.

Paralelizam i udruživanje truda bili su implementirani pre nego što smo postali ljudi - zapravo, bili su važan preduslov za naš nastanak.

Kada su ljudi razvili dovoljan nivo inteligencije da krenu putem dopunjavanja svojeg komplikovanog, nedokumentovanog i strukturalno nefleksibilnog biološkog tela namenski dizajniranim dodacima, počeli su sa jednostavnim metodama i prostim fizičkim delovima. Na ovom nivou razvoja, obmotavanje i eksterna pomagala su bili korišćeni, od pokrivanja tela odećom do korišćenja eksternih implemenata koji služe kao dodaci biološkim organima, ali i kao deo sve prijatnijeg životnog okruženja - što uključuje alatke, kuće, transport, grejanje, kuvanje, itd.

Takođe, na ovom stadijumu novi sistemi su se počeli koristiti ne samo kao pomoć već i za održavanje i popravku tela (medikamenti) - još uvek bez interfejsa sa prvobitnim dizajnom.

Kako stvari postaju sofisticiranije tehnološki dodaci biološkom telu ponavljaju identične korake, ovaj put vezano za obradu podataka. Kompletno ljudsko funkcionalno telo je ovaj put obmotano i poboljšano, novi sistemi izvršavaju važne zadatke akvizicije informacija, skladištenja, odašiljanja i procesiranja.

Čak i na ovom stupnju, direktna zamena bioloških organa, u skladu sa teorijom legacy sistema, je retka i ograničena na jednostavne fizičke delove.

Ipak, postoje načini uvođenja implanata i prečica bez narušavanja strukturnog integriteta stare skalamerije. Na primer, ako vaš mozak nema dovoljno memorije za izvršavanje neke operacije, može se poslužiti eksternom memorijom (sveska, na primer) za skladištenje usputnih podataka i zatim očitati rezultate nazad u "wetware" mozga. Ovaj zgodan trik omogućava novim elementima da igraju ulogu funkcionalnih implanta, predstavljajući u isto vreme interno strukrni deo vaše proširene inteligencije i eksterni deo tela.

Dok su se ljudi poigravali slikama kiborške budućnosti svojih tela, prevideli su tekući proces funkcionalne kiborgizacije čiji su već deo.

U scenariju fizičke integracije bioloških i tehnoloških struktura, kiborg se može definsati kao fizički mešovit sistem - organizam sa dovoljno velikom infuzijom tehnoloških delova.

Funkcionalni kiborg (da ga nazovemo fiborg? funorg? fuborg?) se može definisati kao biološki organizam funkcionalno potpomognut tehološkim dodacima.

Ako ne budete pažljivi, niz tehnoloških dodataka vas može pretvoriti u funkcionalnog kiborga pre nego što toga budete svesni. Da bi ovo sprečili, predlažem da se periodično podvrgavate testu kiborgizacije tako što ćete odgovoriti na sledeća pitanja:

 

Fiborg test

- Da li toliko zavisite od tehnologije da ne bi mogli da preživite bez nje?

- Da li biste odbili život bez ikakve tehnologije čak i ako bi mogli da ga izdržite?

- Da li biste se osećali posramljeno i "dehumanizovano" ako bi vam neko skinuo veštački prekrivač (odeću) i izložio vaše prirodno biološko telo javnosti?

- Da li smatrate vaše zalihe u banci važnijim ličnim resursom od vaših masnih telesnih zaliha?

- Da li primate većinu vašeg znanja o svetu kroz veštački simbolički jezik umesto kroz prirodno čulno iskustvo?

- Da li se više identifikujete i sudite o drugim ljudima na osnovu vlasništva, sposobnosti manipulacije alatima i pozicijama u tehnološkim i društvenim sistemima nego na osnovu primarnih bioloških odlika?

- Da li provodite više vremena razmišljajući - i diskutujući - o vašem eksternom "vlasništvu" i "dodacima" nego o svojim internim "delovima"?

Ako ste odgovorili "da" na većinu ovih pitanja, molim vas da primite moje čestitke (i/ili žaljenje): vi ste već postali kiborg!

 

Neke ilustracije

Sledeće slike pokazuju kiborga, fiborga, robota i prirodnog čoveka.

termin2.jpg jouster.gif

sora2.jpg  human.jpg

Bio mi je potreban ozbiljan napor da dođem do slike neizmenjenog biološkog čoveka, bez odeće ili bilo koje druge vrste fizičke augmentacije. Takođe sam se ustručavao da prikažem sliku prirodnog čoveka jer je tako nešto društveno neprihvatljivo. Obe ove poteškoće govore mnogo o stepenu do kojeg su pripadnici modernog društva već odbacili svoju prvobitnu, neizmenjenu formu.

 

Budućnost kiborga

Ovo je verovatno dobar trenutak da završim esej. Međutim, bez obzira na to da li je vaš trenutni stepen integracije sa tehnologijom već dovoljan da vas kvalifikuje kao balansiranog kiborga ili ne - a posebno ako ste već prekvalifikovani u tom pogledu, možda će vas interesovati da saznate konačnu sudbinu bilo kog legacy sistema.

Bez obzira na domišljatost razvojnog procesa, ovde postoji samo nekoliko osnovnih opcija. Beskrajno krpljenje zastarelih sistema nije ultimativni inženjerski metod. Evolucionarna uloga legacy sistema je da vrši neku neophodnu funkciju i testira nova rešenja dok se bolji sistemi grade od nule negde drugde. Nakon što novo rešenje postane u potpunosti operativno, legacy sistem se bez daljnjeg baca u kantu. Ili, ako je veoma dobar, zdrav i srećan - u istorijski muzej.

Začuđujuće, ovo poslednje putovanje nije obavezno baš lako za primetiti. Možete ga opaziti po sledećim znacima: osećate se nadvladano i pretrpano kompleksnošću i fluidnošću svog okruženja i gubite i razumevanje i interesovanje za sve šta se zaista dešava oko vas. Umesto toga, koncentrišete se na svoje lokalne, staromodne interese i igrate se sa starim igračkama kao da su još uvek bitne. Prednost koju muzej ima u odnosu na kantu je što muzej izgleda prijatnije, vaše potrebe se ispunjavaju a problemi i bolesti se otklanjaju i leče. Možda vam povremeno daju jednostavna, lagana i pogrešna "objašnjenja" kako se to sve radi, ali vi nemate ni kapacitet ni želju da to zaista razumete. Čak vam je obezbeđena i razonoda, kao i podrška za vaše atavističke i resursno-rasipničke aktivnosti zajedno sa uverenjem da su one još uvek vrlo korisne. U kanti, bez svih ovih luksuza, osećate se izgubljeno, bolesno i beskorisno; nove stvari vam izgledaju čudno i strano, stare stvari su nestale ili su pokvarene; šta god da je ostalo "od vrednosti" izgleda da samo trune oko vas... Jedina prednost kante u odnosu na muzej je što ne pokušava da se prikrije kao normalan život, pa vam je bar omogućena šansa da shvatite gde se zaista nalazite. Ali, da li je to zaista vredno ičemu?

Verovali ili ne, ovo je optimističan scenario. Svet nastavlja da se kreće unapred. Samo postaje previše dobar za vas posle izvesnog vremena...Komentari (19)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 10:03 18.03.2009

Svaka cast!

Dakle, nemam reci, svaka cast sto si se setio Chislenka -- to je divno sa raznih stanovista, ne samo sto je u pitanju jedan od pionira transhumanizma, vec i zbog cele te njegove tragicne zivotne price. Uz par malih, majusnih rezervi prema nekim aspektima prevoda, ovo je SJAJNA i vrlo korisna stvar koja valja da dobije i siri publicitet! Najbolja stvar na blogu u duze vremena...
Dawngreeter Dawngreeter 06:02 19.03.2009

Re: Svaka cast!

I kako posle covek da ne bude ponosan na sebe posle takvog komplimenta? :-D

Duboko se zahvaljujem.
pape92 pape92 11:59 18.03.2009

bolje kiborg nego robot

Sreća te sam potpomognut tehnološkim dodatkom pa mogu da pročitam tekst. Odoh sad da skuvam kafu na drugom.

Ukoliko Pekić ipak nije u pravu u Antlantidi, i svetom već ne koračaju ne kiborzi već pravi roboti, može mirno da se spava...kiborzi, pa šta
Dawngreeter Dawngreeter 06:11 19.03.2009

Re: bolje kiborg nego robot

Kiborg, kiborg, e pa sta je
Ako je kiborg nije lav (ili robot?)
MightyNora MightyNora 12:25 18.03.2009

Auuu...

... gadan je ovaj test, bogte video. Kiborzi kazes, a?

Preporuka and thinking over and over and over...
Dawngreeter Dawngreeter 06:08 19.03.2009

Re: Auuu...

Tako je otprilike i kod mene isla reakcija, prvi put kad sam video ovaj esej. Natera coveka da znacajno promeni glediste na sebe i svet oko sebe. Pogotovo je nezgodan momenat kada pocnes u ljudima da prepoznajes neke aspekte onoga o cemu je Chislenko pricao povodom legacy sistema u muzejima i kantama...
Blade Runner Blade Runner 14:57 18.03.2009

Hej

Prosao sam test. Skor - visok.
Dawngreeter Dawngreeter 06:10 19.03.2009

Re: Hej

Moje resavanje testa je bilo "da" na svih sedam pitanja. Tokom vremena sam zakljucio da na prvo i trece pitanje postoji mogucnost da ce neko zaista odgovoriti sa "ne", ali mi se cini da na sva ostala pitanja niko ko zaista shvata sta je upitan i daje iskren odgovor ne moze odgovoriti ikako drugacije osim sa "da".
maksa83 maksa83 15:11 18.03.2009

prvih 10 linija

... je nov softver.

Sve ostalo je legacy code.
Dawngreeter Dawngreeter 05:52 19.03.2009

Re: prvih 10 linija

Haha, potpuno tacno!
hogubadagri hogubadagri 13:47 19.03.2009

sad znam

Koji je razlog da kad se uhvatim volana u kolima ili tastature i misa ili nekog prekidaca na trenutak osetim neku zbunjenost mozda i nije zbunjenost ali definitivno drugacije se osetim.

Ima dosta slicnosti u tome kad Triniti iz Matriksa ucitava preko neke spravice znanje o vozenju helikopter i kad ukucas na internet pretrazivacu nesto pa naprasno postanes pametniji za jos neki podatak

interesantna je i ona reklama na diskaveriju This is machines you gave us technology you gave us power thank you you are now obsolete (izvinjavam se zbog mog engleskog i srpskog takodje
jxxx jxxx 07:51 20.03.2009

kod

Vec dugo pokusavam da napisem nesto podstaktnut cinjenicom da mi se nekako ti njegovi zakljucci nisu nikako uklapali u celu pricu. I, vrlo iznenadjujuce sebi samom, dosao sam na kraju do zakljucka da je njegova citava postavka stvari pogresna. Iako deluje vrlo appealing na prvi pogled.

Kiborgizacija o kojoj se ovde govori nije nesto svojstveno samo ljudima, vec apsolutno svim zivim bicima, kada se malo bolje procisti socivo kroz koje se stvarnost posmatra. Ptica koja pravi gnezdo, bica koja zive u simbiozi, na kraju krajeva - sve sto jede i time inkorporira u sebe elemente okoline, koristeci citavu okolinu kao kiber-pomagalo; u stvari, i pre jedenja - virusi, kao najprostija bica su jedan od najboljih primera kiborgizacije - ugradjivanjem virusa u celiju se u isto vreme ta celija nadogradjuje na virus, i on upotrebom tog velikog kiber-pomagala obavlja svoju funkciju.

Bioloski legacy code ljudi nisu dve ruke, dve noge, i sve ostalo sto ima ljudsko bice sa slike :), prosto - "niko to nije uzeo i pravio tako", ljudi kao produkt evolucije, i kao vrsta i kao pojedinci, posledica su necega sto se, uz dovoljno vremena i prostora za pisanje, moze svesti na najosnovnije hemijske reakcije. Evolucija ne funkcionise na principu konkurentnih softverskih firmi koje prave odvojene proizvode, pa ko prevails, prevails, cineci konkurenciju potpuno prevazidjenom, za muzej ili kantu.

Razmislimo o sledecoj ideji - dva coveka bi da razmene mozgove. Paf, operacija, razmenili. Ko je ko? Logicno deluje reci da je sad onaj sto izgleda kao prvi u stvari drugi, i obrnuto. Ali sta ako, koristeci se cudima hipoteticke tehnologije, menjaju mozgove delic po delic, i to ne slozeni veliki funkcionalni deo po deo, vec sitno parcence po sitno parcence i tako godinama. Deluje da ce prvi i dalje delovati kao prvi, posle prve razmene. A i posle druge, u cemu je razlika? A i posle trece, stvarno? I itd, deluje da bi se skroz razmenili, znaci, fizicki ekvivalentno prvom slucaju, a da bi prvi ostao ipak prvi.

Cemu to sve - tome da deluje sasvim moguca takva fundamentalna promena koja ce proizaci iz tog dela sveukupnog koda koji zovemo ljudima i koja ce uciniti da nestanu ranije manifestacije tog koda, potpuno se zamene nekom novom varijantom, a da kontinuitet svesti i/ili kolektivne svesti izmedju ta dva i dalje postoji.
To sto zovemo legacy kodom, moze biti deo po deo u potpunosti izmenjeno, a da to ipak bude isti program.
Mozda zato sto u stvari bas u bioloskoj evoluciji i nema stvarnog legacy koda, vec je to ono sto se desava samo kada izbrisemo sav kod i pustimo masinu da radi sama kad je udari grom. :)

Tako da ce cak i eventualni buduci beztelesni entitet po imenu Xztjk2g#%, koji se zabavlja direktnim zaranjanjem u informacionu esenciju ekstaze, i razmnozava transmutacijom materije mislima, stvaranjem kosmosa i stavec, moci da trace-uje svoj version history sve do neke amebe, iako ce im malo sta ostati zajednicko na prvi pogled.
maksa83 maksa83 09:49 20.03.2009

Re: kod

Slažem se sa necitiranim ostatkom (da su analogije nategnute).

Mozda zato sto u stvari bas u bioloskoj evoluciji i nema stvarnog legacy koda

Ali ima - ceo naš sors ti je ovde.
jxxx jxxx 07:38 21.03.2009

Re: kod

To je samo trenutno distribuirana verzija. :)
maksa83 maksa83 11:15 21.03.2009

Re: kod

To je samo trenutno distribuirana verzija. :)

Jeste, ali sve je unutra - baja nije koristio sors kontrolu, samo je zakomentarisao nepotrebno, oko 97% je /* zakomentarisano */ sve sa početnim i završnim markerima tog mrtvog koda. Ko god je to radio, uopšte nije razmišljao o tome da će to neko da čita i eventualno menja i održava. Meni je to totalni legacy.
jxxx jxxx 23:21 21.03.2009

Re: kod

Nije zakomentarisan, pre je autogenerisan, posledica bazicnog, extremno prostog koda, koji radi nesto na foru onih sistema koji se naprave da izevoluiraju sami dokle treba. Tacnije, ti sistemi se prave na osnovu toga.
No, da ne cepidlacim vise... :)
maksa83 maksa83 23:42 21.03.2009

Re: kod

Nije zakomentarisan

Ama jeste.
Otpr. 97% celog koda (introni) je markerima obeležen da se "ne izvršava", a onih 3% koda koji nešto "radi" se zovu egzoni. Oko toga čemu ti komentari zapravo služe se još lome koplja.
Dawngreeter Dawngreeter 05:34 23.03.2009

Re: kod

Uz izvinjenje zbog preteranog zakasnjenja u odgovoru, svidja mi se izvedeni argument. Ne slazem se bas sasvim, ali je sjajno diskutovati o ovakvim stvarima.

Ne mislim da je Chislenko igde direktno hteo da kaze da je razvoj legacy sistema svojstven ljudima. Nama su ljudi najzanimljiviji primer svakako, ali svaki organizam je legacy sistem. A to me dovodi do najbitnijeg dela - ono sto vidim kao problematicno u iznetoj kritici je uvodjenje evolucije u pricu. A evo i zasto.

Pre svega, moramo razdvojiti evoluciju od razvoja legacy sistema, odnosno kiborgizacije. Na prvom mestu, to je zato sto evolucija funkcionise previse sporo za tu celu pricu. Zadnjih nekoliko hiljada godina tokom kojih mozemo posmatrati kiborgizaciju coveka, evolucija je imala nikakvog do zanemarivo malog uticaja. For all intents and purposes, covek je statican legacy sistem koji se konstantno nadogradjuje 'spolja', odnosno razlicitim tehnoloskim dodatcima.

Dalje, moramo razdvojiti uloge aktera. Ko vrsi kiborgizaciju coveka? Odgovor je, ako zanemarimo poeticno pripisivanje sudbini, fundamentalnoj prirodi zivog bica i tome slicno, sam covek. Znaci covek je akter koji svojim delovanjem utice na upgrade covecanstva. Sa druge strane, covek nije akter kada je evolucija u pitanju. Evolucija je proces koji se desava, za potrebe ove price, sam od sebe. Cak bi mogli reci da je evolucija deo legacy koda, u izvesnom smislu.

Chislenko kaze da krpljenje legacy sistema ne traje vecno. Krpljenje sluzi samo dok se ne pojavi bolje resenje gradjeno od nule, sto se desava negde odvojeno od procesa krpljenja. Mislim da to gradjenje od nule moze da se pripise evoluciji. Ne znamo kako tacno evolucija radi, ali do sada smo naucili da aproksimiramo rezultate evolucije. Bilo koji genetski ili evolutivni algoritam pojavno funkcionise kao i prirodna evolucija. Ukoliko uzmemo neki softver, koji u okviru sebe ima inkorporirane evolutivne algoritme i sam sebe modifikuje i kvalitativno evaluira tako nastale promene za potrebe prihvatanja ili odbijanja, spolja gledano mi bi i dalje imali legacy sistem koji mozemo krpiti i poboljsavati. Jednog dana ce taj sistem izroditi novi koji ce biti bolji, na to ne mozemo uticati. Taj novi sistem nece biti isti kao i stari, zakrpe nece vise moci na isti nacin da se primene, proces poboljsavanja ce morati da pocne ispocetka.

No, cinjenica da covek sam sebe poboljsava nam otvara jednu zanimljivu mogucnost koja nije svojstvena bilo kojoj drugoj ilustraciji legacy sistema. Mislim da bi to bilo nesto sto je zapravo centralna ideja transhumanizma. Ciljenica da sami sebe poboljsavamo nam daje mogucnost da dovoljno shvatimo svoj legacy kod i u potpunosti zaobidjemo evoluciju. Mi mozemo sami odlucivati kako cemo evoluirati. Mozda nam je moguce da na neki nacin prevazidjemo stanje legacy sistema i postanemo nesto iz korena bolje.

Naravno, ne mislim da nas to oslobadja razvojnog ciklusa legacy sistema. Ali cemo svakako nas legacy status pomeriti na nov nivo. Vise necemo biti antropoid koji zastareva nego slobodna forma inteligencije koja zastareva...

...a ako je ideja tehnoloskog singulariteta ispravna (kao sto mislim da jeste) na tom planu cemo, opet zaobilazeci evoluciju, sami stvoriti nov sistem koji ce biti daleko napredniji od nas.
jxxx jxxx 07:41 24.03.2009

Re: kod

Moji razlozi za uvodjenje evolucije u pricu su krajnje "sebicni". Evolucija stavlja na isto drvo zivota sav zivi svet (osim eventualno virusa i slicnog), a ona je kod na svoj nacin, istina jednostavan, ali zato valjda radi tako sporo. Nista na tom drvetu nije razvijedno od nule, fundamentalni kod je isti, a razlike su, bar to nama ljudima deluje tako, ogromne.

Dalje nije tu bitna sama evolucija vec princip koji je posledica toga, a to je upravo da ce biti moguce vrsiti ogromne izmene u tom legacy kodu, a da kontinuitet i dalje postoji, da to nije nesto razvijeno od nule. To sto to evolucija nije stigla da radi mnogo u zadnjih 30k godina ljudima, ne znaci da ljudi sami, koristeci se slicnim metodama, ne mogu da gotovo do neprepoznatljivosti izmene sebe, a na neki nacin ipak ostanu "sobom", ili bar na istoj grani tog drveta. Moguce je da izmene legacy kod toliko koliko je izmenjen izmedju ljudi i kitova, pa i ameba.

Cemu sve to, cemu insistiranje na istom drvetu, pored cisto sebicne satisfakcije u cinjenici da smo to ipak nakon svega na neki nacin ipak opet neki mi, a ne nov, odvojen sistem? S jedne strane, tome sto znamo kuda evolucija vodi (sve veci opstanak sve prilagodljivijih, do najveceg opstanka najprilagodljivijih), te je ono sto je nastalo kao posledica nje, i slicnim metodama vise verovatno na pravom putu. Sa druge strane, lakse je tako, jer zasto kretati od nule u kreiranju viseg nivoa inteligencije, kad moze da se krene od postojeceg nivoa inteligencije koji je jos uvek, svaka instanca njega, slozeniji nego citava infrastruktura interneta?

Sa trece strane, ko procita Hiperionski ciklus, cak i ako do tad nije imao, od tad definitivno bar negde u dubokoj nesvesti mora da ima odredjen stepen averzije prema cistom AI-ju, koliko god kul taj AI bio. :)

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana