Ljudska prava| Politika| Religija

Uloga religija u tranzicionoj pravdi

Nikola Knežević RSS / 08.03.2012. u 08:56
Na koji način religije mogu da pomognu u procesu uspostavljanja pomirenja, međusobnog poverenja, funkcionisanju komisija za Istinu i Pomirenje, reparacija, procesuiranja ratnih zločina, suočavanja sa prošlošću? Neupitan je uticaj koje crkve i verske zajednice imaju na prostorima bivše Jugoslavije, pre svega kao gradivni faktor nacionalnog konsenzusa i svesti, od velikog kulturnog i duhovnog značaja sa jedne, ali i tendencije politizacije i profanizacije svetoga kao proizvoda amalgamacije verskog i nacionalnog sa druge. Ipak, kao neizbežan partner o ovim procesima, kao svojevrsni conditio sine qua non, Crkve i verske zajednice predstavljaju ključnu kariku u lancu bez kojih regionalno pomirenje jednostavno nije moguće. Uzimajući ovo u obzir, postavlja se pitanje kakvu ulogu one mogu imati u procesima mehanizama tranzicione pravde, konkretno u institucinalizaciji inicijative za REKOM, koja želi da utvrdi sve činjenice u vezi sa zločinima i kršenjima ljudskih prava na prostorima bivše Jugoslavije u periodu između 1991 - 2001. godine?

REKOM kao regionalna mreža organizacija civilnog društva i pojedinaca nema samo za cilj utvrđivanje takozvane forenzičke istine, već u toku konsultativnog procesa svedočenjem žrtava paralelno doprinosi i razvoju takozvane narativne istine a ima potencijal da učini i mnogo više. Prevladavanje prošlosti i pomirenje iziskuje više od sudskog procesuiranja vinovnika zločina i reparacije - retributivne pravde. Ono podrazumeva aspekt tranzcione pravde u kome po pravilu religije mogu da učine mnogo - da dostignu restorativnu pravdu, ili čak moralnu, to jest, restorativnu istinu.

Radi pojašnjenja, navešću nekoliko aspekata religijskog pristupa problema u kontekstu konsultacija za REKOM. Treba pre svega istaći da se u holističkom, to jest, religijsko - psihološkom pristupu procesima pomirenja razlikuju četiri vrste istine, kako ih definiše teoretičar Džon de Gruči. On razlikuje već navedenu (1) objektivnu ili forenzičku istinu, (2) ličnu ili narativnu istinu, (3) dialošku ili društvenu istinu i (4) isceljujuću, to jest, restorativnu istinu.

Forenzička istina je ona istina koju pokušavaju da utvrde Komisije za Istinu i Pomirenje. Dakle, da utvrde činjenice, izlože redosled događaja, navedu počinioce i posledice koje su pretpele žrtve zločina. Lična ili narativna istina predstavlja objektivaciju istine unutar identiteta osobe koja je izvor narativa, to jest, žrtve. Kako bi žrtve došle do psihološkog isceljenja moraju da smognu snage da se suoče s prošlošću i na takav način biti u stanju ispričati drugačiju priču o sebi samima. U slučaju narativne istine, traume prošlosti postaju deo ličnog ili kolektivnog istorijskog iskustva. Do izvesnog napretka u prevazilaženju konflikta može doći već u ovoj fazi budući da žrtve postaju svene uzroka i posledica traumi koje su iskusile. Tada žrtve svoja iskustva mogu da iznose mnogo slobodnije i bez straha. Tek nakon toga moguće je da žrtva podeli svoje iskustvo sa nekim ko ima drugačiji pogled na isti događaj. Dijaloška istina predstavlja proizvod razmene iskustava sukobljenih strana i dolazi kao proizvod njihovih narativa. Ključno pitanje koje proizilazi iz ovog nivoa dijaloga je: „može li se pronaći način da se ispriča priča na način u kojoj bi se obe strane prepoznale?" Na kraju, restorativna (moralna) istina predstavlja naznačajniji stepen ka pomirenju sukobljenih strana jer dolazi kao proizvod pouka izvedenih iz društvene istine te se počinje raditi na prevenciji kako ne bi došlo do recidiva prošlosti, to jest, kako se istorija ne bi ponovila. Drugim rečima, potrebno je da se oslobodi prostor za kolektivno sećanje kroz koje će delovi ličnog iskustva i sećanja moći da se prikupe, konsoliduju i rekonstruišu.

Ceo proces je prilično složen i nelinearan što se u konsultacijama REKOM-a i pokazalo budući da forenzički deo procesa nije i izbliza gotov, šta više, nije još ni institucinalizovan a ipak je već u ovoj fazi doprineo približavanju narativnoj istini. Nakon dela konsultativnog procesa u kojima su žrtve davala svoja traumatična svedočanstva, došlo se do formiranja zajedničkog cilja, nečega u čemu su sukobljene strane - žrtve, bile u potpunosti jedinstvene. To je istina za sve žrtve, bez obzira na njihov nacionalni i verski identitet. Žrtve, deleći isti bol i patnju, ista tragična iskustva, poistovetile su se sa bolnim jecajima ljudi koji pripadaju drugom (sukobljenom) narodu ali su i istoj sudbini pronašli sebe i drugoga.

Iz navedenih svedočanstava u konsultacijama REKOM-a jasno se ističe nekoliko važnih momenata. Prvo, nije moguće doći do dijaloške faze narativnog procesa dok se jasno ne utvrde sve činjenice u vezi sa zločinima, to jest, dok se ne započne sa utvrđivanjem forenzičke istine. Ko su bili vinovnici a ko žrtve, osnovni je imperativ i preduslov za dalji nastavak dijaloga. Žrtva nije u mogućnosti da zaboravi dok ne sazna sve informacije o svojim stradalima i ne sahrani ih kako to dolikuje. Tek onda, može da se pomiri sa tragičnim iskustvom i počne da pamti događaje na drugačiji način.

Drugo, nema jasnih linija razdvajanja između različitih faza. Proces forenzičke, narativne i dijaloške istine odvija se na neki način, paralelnim putem. Žrtve su u toku konsultacija slušale slične narative pripadnika naroda kojeg su do juče smatrale neprijateljem i krivcem. Sada u tim narativima obe strane pronalaze zajedničke imenioce. Potraga za društvenom ili dijaloškom istinom predstavlja jedan od fundamentalnih principa u procesima rekonstrukcije odnosa između sukobljenih strana. To je upravo zbog toga što se manipulacijom istine sa jedne i izmišljanjem tradicije sa druge strane, stvara mogućnost sukoba. U dijaloškom procesu, važno je utvrditi zajednički identitet između sukobljenih strana. Do dijaloške faze narativa dolazi se nakon što su osobe sigurne u istinitost svojeg svedočanstva. To važi za obe strane čiji su narativi suprostavljeni. Tada je potrebno započeti dijalog između dve strane, to jest, iz narativne faze preći u dijalošku fazu utvrđivanja istine. Unutar dinamične interakcije ličnih narativa - bolnih, traumatičnih i tragičnih iskustava, suprostavljene strane mogu da pronađu zajedničke osnove u kojima se obe strane prepoznaju i dele zajednička iskustva, budući da su „obe istine gorke."

Treće, ovo uključuje niz konsultativnih procesa koji služe kako bi se prikupila svedočanstva, to jest, narativne istine koje će se kasnije moći arhivirati, uporediti, rekonstruisati i konsolidovati. Unutar procesa ukrštanja i upoređivanja narativa mogu da se utvrde zajednički imenitelji koji postavljaju temelje nove dimenzije istine, koja proizilazi iz preseka dva suprostavljena narativa. U ovakvom procesu moguće je kreirati zajednički identitet u kojem se pronalaze obe žrtve. Kao proizvod toga, kod žrtava, iako su one pripadnici sukobljenih naroda, jasno se ističe empatija za tuđe žrtve i želja da im se pomogne u pronalaženju relevatnih informacija, jer tako kompenzuju svoju potrebu i ublažavaju i svoj bol. Nazire se dakle, terapeutska linija sećanja i mogućnost izlaska iz lavirinta bolnih uspomena. Dok je sećanje ključno u rekonstruisanju identiteta, „pojam nadanja ključan je činilac u dugotrajnom i teškom, često nedovršenom procesu pomirenja".

Primeri iz sveta jasno ukazuju na doprinos Religija u ovakvim procesima. Ključna uloga anglikanskog nadbiskupa Dezmonda Tutua u južnoafričkoj komisiji ili nadbiskupa Huana Gerardija koji je oformio i vodio komisiju u Gvatemali, zatim primeri iz Istočnog Timora, Perua, Čilea i Siera Lionea gde su religijske zajednice pružale neophodnu podršku u komisijama, govore u prilog ovome. Dalje, primeri iz Brazila i Čilea pokazuju da su u tim zemljama, protestantske i katoličke organizacije vodile zasebne komisije o kršenju ljudskih prava.

Uzimajući u obzir religijski aspekt pomirenja, dakle, teorijsko polazište sa jedne strane i ulogu crkvenih velikodostojnika u Komisijama za Istinu i Pomirenje koje su vođene u drugim zemljama kao praktičan primer tih aspekata sa druge, neosporno je da crkve i verske zajednice mogu da imaju veliki značaj unutar REKOM-a, kako na instrumentalizaciji pomirenja, tako i na doprinošenju institucionalizacije ove komisije. Ovo se može postići isključivo anamnetičko - kritičkim pristupom prošlosti, neselektivnim pamćenjem, bez estetizovanja i moralizovanja istorije, već svešću koja iznova treba da upućuje na sve žrtve. Jasno je da Crkve i verske zajednice kao svojevrsne institucije sećanja poseduju anamnetički karakter koji po svojoj prirodi ima ulogu da podseća na one marginalizovane, potlačene, na same žrtve. U tom smislu, naglašava se i univerzalni karakter ljudskog bića kao i dignitet samih žrtava, što ujedno čini Crkve i verske zajednice socijalno i politički svesnijima i odgovornijima.

Prevladavanje prošlosti je bolan i drugotrajan proces koji počinje suočavanjem sa istorijskim činjenicama od kojih se ne može pobeći, koje se ne mogu poreći i koje se ne smeju zaboraviti. U ovom kontekstu uloga Crkava i verskih zajednica je neupitna i njena metafizička odgovornost upravo stoji u prevladavanju konflikata i odgovornosti prema istini, a istina je i ono što želi da utvrdi REKOM.

AtačmentiKomentari (46)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

sesili sesili 09:02 08.03.2012

Pozdrav...

Samo da RE ne bi bio 1. Ne ljutite se, danas nam je praznik!
stari92 stari92 09:31 08.03.2012

uTo ime > Sretjno ..

sesili
Samo da RE ne bi bio 1. Ne ljutite se, danas nam je praznik!


Прво и друго обретење главе Св. Јована Крститеља

у потпису (фрајер на батерије))
(kol'ko juce,Mi ugradilo,CRT pejsmejker )))
& prigodna numera >
zemljanin zemljanin 09:33 08.03.2012

kako

"Na koji način religije mogu da pomognu u procesu uspostavljanja pomirenja, međusobnog poverenja, funkcionisanju komisija za Istinu i Pomirenje, reparacija, procesuiranja ratnih zločina, suočavanja sa prošlošću?"

Tako što će da se bave svojom delatnošću i neće se mešati u ono što im nije posao a mogu i da formiraju NVO pa onda nek se bave čime god žele ... i da plaćaju porez

EDIT. za nežniji pol

antioksidant antioksidant 09:39 08.03.2012

.

u tranziciji ima pravde taman koliko ima i boga
sve je pitanje vere i dogme
mariopan mariopan 10:13 08.03.2012

Re: .

antioksidant
u tranziciji ima pravde taman koliko ima i boga
sve je pitanje vere i dogme

Taman sam htela da pitam gde je tu neka pravda, ali me pretece AO.
angie01 angie01 10:54 08.03.2012

Re: .

antioksidant
u tranziciji ima pravde taman koliko ima i bogasve je pitanje vere i dogme


Atomski mrav Atomski mrav 14:01 08.03.2012

Re: .

u tranziciji ima pravde taman koliko ima i boga


Tu nema Boga, nema pravde.
Zato ja odlazim odavde...
bocvena bocvena 10:13 08.03.2012

Odličan blog.

Dobro uočeni procesi pomirenja i mesto religije u tome.

Ovo se može postići isključivo anamnetičko - kritičkim pristupom prošlosti, neselektivnim pamćenjem, bez estetizovanja i moralizovanja istorije, već svešću koja iznova treba da upućuje na sve žrtve.
Dug je put.
angie01 angie01 10:41 08.03.2012

?

Crkve i verske zajednice predstavljaju ključnu kariku u lancu bez kojih regionalno pomirenje jednostavno nije moguće.

je l' isto onoliko koliko su kljucna karika bili u lancu, koji je do krvave katastrofe i doveo?
Nikola Knežević Nikola Knežević 11:44 08.03.2012

Re: ?

angie01
Crkve i verske zajednice predstavljaju ključnu kariku u lancu bez kojih regionalno pomirenje jednostavno nije moguće.

je l' isto onoliko koliko su kljucna karika bili u lancu, koji je do krvave katastrofe i doveo?


Da niste preterali u ovakvoj oceni. Bilo je nažalost negativnih primera, ali oni indvidualni...
aleksandarkarisik aleksandarkarisik 12:23 08.03.2012

Re: ?

Bilo je nažalost negativnih primera, ali oni indvidualni...

Nisam ljubitelj preterivanja u ovakvim stvarima i ona jesu kontraproduktivna. Međutim, mislim da nije preterano reci da ima vise dokaza da su negativni primeri, kada su verske zajednice u pitanju, više institucionalnog porekla nego individualnog. Makar zbog toga sto se verske zajednice nisu bas pretrgle da sankcionisu te "iskakače" u svojim redovima. Ili ja bar ne znam za takve slučajeve, ako grešim izvinjavam se.
Slažem se da su verske zajednice po svim navedenim stavkama u tekstu bitne za prevazilaženje konflikata na ovim i ne samo ovim prostorima. Samo se nekako bojim da su one na ovim prostorima još uvek više deo problema, nego rešenja.
angie01 angie01 13:27 08.03.2012

Re: ?

Da niste preterali u ovakvoj oceni


na zalost, mom misljenju mozete dati isto tako licnu kritiku, al cinjenice govore u prilog mom komentaru i zbog toga mi nije ni malo drago!
Atomski mrav Atomski mrav 14:06 08.03.2012

Re: ?

Da niste preterali u ovakvoj oceni. Bilo je nažalost negativnih primera, ali oni indvidualni...

Šta su verske zajednice uradile da sankcionišu te individualce? Šta su učinile da spreče ili barem osude krvoproliće na prostoru bivše SFRJ? Više je bilo huškanja na rat nego osude istog...
bocvena bocvena 15:03 08.03.2012

Re: ?

Šta su verske zajednice uradile da sankcionišu te individualce? Šta su učinile da spreče ili barem osude krvoproliće na prostoru bivše SFRJ? Više je bilo huškanja na rat nego osude istog...


Ovo su sve prava pitanja. Kad sam pisala prvi komentar pomislila sam da je ovaj blog više spisak lepih želja nego realno ostvarivo stanje. Da smo bili na visini zadatka, do rata ne bi ni došlo, logično je pitanje ko je onda na visini zadatka da pristupi pomirenju?

Pošto nema drugih ljudi, moramo mi. Meni, kao ateisti, je ohrabrujuće da neki teolog ovako razmišlja.
draft.dodger draft.dodger 18:06 08.03.2012

Re: ?

angie01
je l' isto onoliko koliko su kljucna karika bili u lancu, koji je do krvave katastrofe i doveo?


Hvala...
Nikola Knežević Nikola Knežević 20:19 08.03.2012

Re: ?

Atomski mrav
Da niste preterali u ovakvoj oceni. Bilo je nažalost negativnih primera, ali oni indvidualni...

Šta su verske zajednice uradile da sankcionišu te individualce? Šta su učinile da spreče ili barem osude krvoproliće na prostoru bivše SFRJ? Više je bilo huškanja na rat nego osude istog...


Često se previđa činjenica da u praskozorje rata Crkve i vz nisu imale uticaj kakav imaju danas, budući da su u to vreme tek dolazile sa društvenih margina na koje ih je postavio prethodni režim. Dakle, uticaj Crkava i vz nije bio dovoljan da bi bio vidljiv. Drugo, inicijativa je bilo. Mnogo se ne sećaju poruka koje su slali patrijarh Pavle i Franjo Kuharić za vreme rata, ali to su bili tihi i neprimetni glasovi razuma u strahovitoj kakofoniji ratnog vihora. Činjenica da su se Crkve i vz uživele u ulozi uspotavljanja nacionalne svesti što je kasnije rezultiralo amalgamacijom verskog i nacionalnog i da je glas protiv rata mogao biti snažniji i glasniji. Zato je danas nužno da bogoslovlje govori o žrtvama, patnjama, istorijskim katastrofama. Vidite, o tim temama ja uporno govorim na tribinama i naučnim skupovima. To je jedna od važnih tema političke teologije. Uostalom posetite www.cirelstud.org, http://www.cirelstud.org/page/uloga-crkava-i-verskih-zajednica-u-postkonfliktnom-drustvu edukativni program se i bavi ovim pitanjima.
zadnjapetoletka zadnjapetoletka 02:26 09.03.2012

Re: ?

Nikola Knežević:
Da niste preterali u ovakvoj oceni. Bilo je nažalost negativnih primera, ali oni indvidualni...


Pomislio i ja. Mora biti preterala. Pa probao da nadjem i neki nasreću pozitivan primer. Pa mi nije pošlo za rukom. Možda nisam bio dovoljno strpljiv u traženju, možda stvarno pozitivnih primera i ima....bog sveti zna.
coviax coviax 10:46 08.03.2012

Odli;an blog

Naravno da crkve treba da učestvuju i njima treba pročišćenje-nisu izišle iz tih sukoba nevine...
Samo,valja povesti računa da im je u interesu produženje procesa integracija...
Черевићан Черевићан 10:58 08.03.2012

осврт

Prevladavanje prošlosti je bolan i drugotrajan proces koji počinje suočavanjem sa . . .

имајући притом ( између осталог ) на уму и опаску афористичара г. Глигоријевић Вука

- немајући претходна искуства Бог створи човека
Nikola Knežević Nikola Knežević 11:46 08.03.2012

Re: осврт

Черевићан
Prevladavanje prošlosti je bolan i drugotrajan proces koji počinje suočavanjem sa . . .

имајући притом ( између осталог ) на уму и опаску афористичара г. Глигоријевић Вука

- немајући претходна искуства Бог створи човека


Haha, ovo je preterano :) Kradem.
loader loader 11:08 08.03.2012

Utvrđenja volje i vetar vremena

nije moguće doći do dijaloške faze narativnog procesa dok se jasno ne utvrde sve činjenice u vezi sa zločinima

Svakako.

Mislim da možda treba dodati, takođe, da u osnovi procesa ne leže čak ni činjenice na osnovu čijeg konačnog preispitivanja bi se kasnije mogao voditi dijalog. U osnovi, pre činjenica, i važnija od samih činjenica, jeste volja da se uopšte ide putem uvažavanja činjenica, tj. da se obostrano traži uvek moguć put dijaloga, samopreispitivanja i dobrog ishoda.

Do takvog ishoda na kraju uvek mora da dođe, jer je on i jedini održiv, s tim što oni sa manje mudrosti potroše čak i po nekoliko generacija, pa i vekove, da bi do te faze stigli.
zemljanin zemljanin 11:22 08.03.2012

Re: Utvrđenja volje i vetar vremena

loader
U osnovi, pre činjenica, i važnija od samih činjenica, jeste volja da se uopšte ide putem uvažavanja činjenica, tj. da se obostrano traži uvek moguć put dijaloga, samopreispitivanja i dobrog ishoda.


Super. Znači treba nam volja a gde ćemo naći volju ? Pa naravno u religiji, jer se religije jedine bavi stvarima u kojima su činjenice uvek negde iza i uvek ima nešto pre ...

Koji je to logičan sled koji daje pravo instituciji koja se ne bavi činjenicama da bude pozvana u sklopu rešavanja problema koji je baziran na činjenicama ??? ... autor je teolog i cenim da je ovaj tekst više ispitivanje javnog mnenja u kontekstu koliko još religija može da se umeša u javni život svih građana. OK, to je legalno ali to nije i ne može da bude posao religija.

Ako religije između sebe imaju potrebe za razgovorima neka to reše na određenom hijerarhijskom nivou, nema potrebe da se veliča njihova "neophodnost" sa sve primerima iz belog sveta.

Mesto religije u društvu je poznato i svaki pokušaj da se ona nametne kao "faktor" ne sme biti prihvaćen bez obzira na formu u kome je prezentiran.
loader loader 11:36 08.03.2012

Re: Utvrđenja volje i vetar vremena

Mesto religije u društvu je poznato

... Zavisi šta vi pod tim podrazumevate.
U "društvu". Veoma bitan izraz za dalji razgovor.
No, bolje da ne prejudiciram. Bolje je da vi sami kažete na šta ste tačno mislili.

Ako mene pitate, religija je ishod svekolikog čovekovog traženja (koje naravno nije završeno, nego i dalje traje). Ne bih da ovo slovi kao nekakva generalna definicija. Kažem to u kontekstu razgovora. Stoga, i taj veliki zazor od "pokušaja nametanja" valja sagledati sa više strana.
zemljanin zemljanin 11:51 08.03.2012

Re: Utvrđenja volje i vetar vremena


loader
...


Imamo dijametralno suprotna viđenja religije. Dakle, po mom viđenju, religija je rezultat dobro institucionalizovane šeme bazirane na veličanju ljudskog straha, nedefinisanim obećanjima i očuvanja poretka (caru carevo ...) sa vrlo jasnom istorijom zločina nad čovečanstvom.

Pripitomljena verzija nam danas nudi posredovanje u dijalogu o zločinima nad čovečanstvom. Opet pitam, koji je to logičan sled, davanje legitimiteta instituciji sa činjeničnom istorijom i činjeničnim ne priznavanjem činjenica da učestvuje u dijalogu koji treba da osudi zločin i da se bazira na činjenicama ?

Sve ostalo mogu biti jezičke nedoumice i/ili tumačenja ili interpretacije. Čovek, pojedinac može i ima pravo, bez da ikome dokazuje, da veruje u šta god misli ili oseća da treba. Od onoga, verujem da ću položiti ispit, verujem da će Manchester da pobedi do verujem u božanstvo/a.

Kada se to podigne na nivo institucije onda je to podložno kritikama i tu nema verske netrpeljivosti jer nema osude verovanja već instutucionalizovane šeme ponašanja i činjenja ili nečinjenja.

Dakle, nikakav problem da religije krenu da unutar svoji institucija (objekata a i javno) propagiraju mir, ravopravnost, ljudska prava, prašatanje, pomirenje i sva druga etičko/moralna dostignuća civilizacije. Ali nemaju potrebe, nije im mesto, nije njihova uloga, nije njihov posao da to rade van definisanih okvira svog delovanja.
loader loader 01:15 09.03.2012

Re: Utvrđenja volje i vetar vremena

Vi očito mešate religiju i crkvu (gledajući je najpre kroz prizmu onih njenih negativnih faza delovanja).

Imamo dijametralno suprotna viđenja religije. Dakle, po mom viđenju, religija je rezultat dobro institucionalizovane šeme bazirane na veličanju ljudskog straha, nedefinisanim obećanjima i očuvanja poretka (caru carevo ...) sa vrlo jasnom istorijom zločina nad čovečanstvom.

Teisti i ateisti imaju istovetan, kanonizovan pogled na stvari, samo iz suprotstavljenih ćoškova odaje. Zloupotrebu sagledavanja prirode sveta vrše jednako i jedni, i drugi.

Inače, mnogo više zla od religije nanela je potreba za hranom. Borba oko hrane. U to ime je pobijeno mnogo više ljudi. Tako bi, po vašoj logici, sam pojam hrane, proizvodnja hrane itd. trebalo da predstavljaju vrhunsko zlo. Hm.

Nikome se ne može zabraniti da iznosi svoje mišljenje o nečemu i pokuša da doprinese rešavanju određenog problema. Ni religijskim organizacijama, ni bilo kojim drugim organizacijama, udruženjima... Na primer, mislite da udruženje književnika ne bi smelo da se bavi bilo čim, osim samom književnošću? Naravno da bi i neko udruženje književnika moglo da razmatra ovo pitanje (koje je tema posta), kao i svako drugo pitanje.


zemljanin zemljanin 06:55 09.03.2012

Re: Utvrđenja volje i vetar vremena

Vi očito mešate religiju i crkvu (gledajući je najpre kroz prizmu onih njenih negativnih faza delovanja).


Ko predstavlja religiju ? Hoće li u ovom primeru da se pojavi neki istoričar religije ili svešteno lice ? Nemojmo mutiti vodu, ovde se jasno govori o crkvi kao insituciji religije.

Nikome se ne može zabraniti da iznosi svoje mišljenje o nečemu i pokuša da doprinese rešavanju određenog problema. Ni religijskim organizacijama, ni bilo kojim drugim organizacijama, udruženjima... Na primer, mislite da udruženje književnika ne bi smelo da se bavi bilo čim, osim samom književnošću? Naravno da bi i neko udruženje književnika moglo da razmatra ovo pitanje (koje je tema posta), kao i svako drugo pitanje.


Naravno da svako ima pravo na svoje mišljenje. I naravno da ima pravo da svoje mišljenje prezentira i široj javnosti. Svi ovi blogovi su primer za to. Ima pravo i da organizuje tribine, skupove i sl. Ali kada to radi institucija onda mora imati kredibilitet. Kredibilitet nije "ja verujem" već konkretni razultati, istorijat i namere. E tu ja "vidim" problem sa institucijom religije koja želi da se uključi u proces definisanja zločina, jasnih dokazivanja zločina i uspostavljanja krivice. To jednostavno nije nikada bilo njihovo polje delovanja.

Tu vidim problem jer institucije religije imaju potrebu i želju da se umešaju u svaki segment društva i države jer ako budu marginalizovane i postavljene na pripadajuće mesto, izgubiće "domicaju", status i budućnost. Razumem da se oni bore da opstanu i to je OK ali to ne znači da tako treba.
zemljanin zemljanin 06:59 09.03.2012

Re: Utvrđenja volje i vetar vremena

greška - brišite ovaj post, kliknuh pogrešno
loader loader 18:30 09.03.2012

Re: Utvrđenja volje i vetar vremena

greška - brišite ovaj post, kliknuh pogrešno


Eto, vidite šta se dešava kad hulite na ...

Šalim se
loader loader 18:40 09.03.2012

Re: Utvrđenja volje i vetar vremena

E tu ja "vidim" problem sa institucijom religije koja želi da se uključi u proces definisanja zločina, jasnih dokazivanja ...

Ma, ok.
Svejedno je kakav stav imate vi lično prema samim institucijama religije. One mogu da kažu svoj stav, načine inicijativu... Prihvatljivo je sve osim otvorenog pozivanja na mržnju, destrukciju itd. Dakle, iako nisu profesionalni kriminolozi i istražitelji ratnih zločina, mogu da poguraju stvar u pravcu lakšeg razrešavanja zločina.

Da li će se previše nametnuti društvu, a vidim da se toga veoma bojite, mislim da nije stvar samog njihovog prisustva u određenim inicijativama, već zrelosti društva da prepozna do koje mere su njihove inicijative kredibilne i korisne, a od koje mere više i nisu njihov posao, već profesionalaca iz neke od uskospecijalizovanih oblasti. Dakle, smatram da ne mogu da nas vrate ni za pedalj u srednjevekovnu autoritativnost crkvenu, ako mi to nismo spremni da dozvolimo svojim zrelostima i nezrelostima. Ne treba se bojati tih stvari.

Uostalom, ako prekardaše - tu ste vi, kolega Zemljanine, da ih prvo usmeno opomenete, pa ako se ogluše da im date žuti karton... :)

sesili sesili 12:00 08.03.2012

A sada ozbiljno.

Slučajno sam videla, na početku, 0 komentara, pa rekoh da se našalim. Nemam običaj da "jurim" da budem prva! Prvo, način pisanja, duge rečenice, neki politički izrazi... nisam to očekivala u tekstu o religiji. Kako sam starija i sve se u životu menja, postoji kod mene problem sa religijom. Odgajana sam tradicionalno, slavili slavu, krstili se u Crkvi. Udajom sam ušla u porodicu sveštenika (moj svekar) gde se to isto radilo. Ali, spontano, po osećanju mere, ništa preterano. Neću da pričam šta je sve moj pokojni svekar preživljavao, jer je u TO vreme bilo - popovi, lopovi! A sada, sve se okrenulo naopačke. Ne slavim ja Slavu zbog sveštenika koji se bogate, koji se potuku u školi ko će imati više časova veronauke, zbog... mnogih gluposti. Ja to nosim u srcu, ali mi sve više smeta ponašanje sveštenstva. A onda osećam grižu savesti zbog toga. Vidim, REKOM ima u svom sastavu 15oo organizacija, koje se brinu o temama koje si naveo. Po meni, Crkva ima svoj put, ne bavi se ni forenzičkim ni bilo kakvim drugim dokazivanjima. Oprostite meni, neukoj, ali mi tu nešto ne štima.
Nikola Knežević Nikola Knežević 12:08 08.03.2012

Re: A sada ozbiljno.

sesili
Slučajno sam videla, na početku, 0 komentara, pa rekoh da se našalim. Nemam običaj da "jurim" da budem prva! Prvo, način pisanja, duge rečenice, neki politički izrazi... nisam to očekivala u tekstu o religiji. Kako sam starija i sve se u životu menja, postoji kod mene problem sa religijom. Odgajana sam tradicionalno, slavili slavu, krstili se u Crkvi. Udajom sam ušla u porodicu sveštenika (moj svekar) gde se to isto radilo. Ali, spontano, po osećanju mere, ništa preterano. Neću da pričam šta je sve moj pokojni svekar preživljavao, jer je u TO vreme bilo - popovi, lopovi! A sada, sve se okrenulo naopačke. Ne slavim ja Slavu zbog sveštenika koji se bogate, koji se potuku u školi ko će imati više časova veronauke, zbog... mnogih gluposti. Ja to nosim u srcu, ali mi sve više smeta ponašanje sveštenstva. A onda osećam grižu savesti zbog toga. Vidim, REKOM ima u svom sastavu 15oo organizacija, koje se brinu o temama koje si naveo. Po meni, Crkva ima svoj put, ne bavi se ni forenzičkim ni bilo kakvim drugim dokazivanjima. Oprostite meni, neukoj, ali mi tu nešto ne štima.


Upravo tako. Sve se menja, pa i religijski jezik i njegovo prilagođavanje jezičkoj matrici postmoderne. Crkve ovde ne treba da se bave forenzičkim delom već tamo gde najviše mogu da pomognu, dijalogom, oproštenjem a budući da poseduju anamnetički karakter - pojam sećanja, u kontekstu toga i suočavanjem sa prošlošću. Upravo zbog toga sam naveo i primere iz drugih zemalja.
hajkula1 hajkula1 13:28 08.03.2012

Re: A sada ozbiljno.

sesili
... sve se okrenulo naopačke. Ne slavim ja Slavu zbog sveštenika koji se bogate, koji se potuku u školi ko će imati više časova veronauke, zbog... mnogih gluposti.


Naravno. Ne treba brkati veru i crkvu kao instituciju, tj sveštenstvo kao deo institucije.
schweppes92 schweppes92 12:01 08.03.2012

moguće je

Holistički pristup,tj. proces prevladavanja traumatičnog iskustva društvenih grupa i pojedinaca, kako ga je formulisao de Gruči, odličan je koncept za razumevanje i eventualno koncipiranje mogućeg institucionalnog (država, crkva, nvo ...)delovanja.
Čini mi se de je realna situacija ipak nešto kompleksnija. Kako je već navedeno, diferentni procesi, tj, nivoi konstituisanja istine odvijaju se paralelno i svaki na svom nivou stvara preduslove za konačnu integraciju koja će imati reparirajući (isceljujući) efekat, kako na ličnom tako na društvenom/nacionalnom i nivou više entiteta, povezanih vremenski i prostorno. Problem nastaje u činjenici da, mada se odvijaju paralelno, procesi su u značajnoj meri kontaminirani ideološkim elementima. Na nivou utvrđivanja forenzičke istine, umesto činjeničnosti i objektivnosti, primećujemo postojanje ličnih narativa koji u značajnoj meri iskrivljuju i obesmišljavaju čitav proces (imamo najnoviji primer predloga za osnivanje ženskog suda za ratne zločine). Na nivou formiranja ličnog narativa osoba koje su imale iskustva gubitka možemo primetiti uticaj raznoraznih ideološko/politički motivisanih grupa koje su se okoristile specifičnim emocionalnim statusom tih osoba i instrumentalizovali ih u svrhu ostvarenja svojih ciljeva, onemogućivši da osoba svoju životnu priču dovede u ravan univerzalnog i svevremenog iskustva ljudskog roda, već narativ svodeći na specifično i trenutno društveno iskustvo. Upravo je nerazlučenost procesa unutar ove dve faze jedan od razloga manjkavog dijaloškog procesa i nezavršenog procesa isceljenja na ličnom i kolektivnom nivou.
Religija kao jedan od najkompleksnijih filozofsko/duhovnih sistema može ponuditi potpuni kontekst za odvijanje isceljenja i dolaženje do "istine" na svakom od nivoa. Na žalost, značajan deo sveštenstva, i sam potpao pod razne nereligijske ideologije, niti razume suštinu procesa niti je u mogućnosti da ga iznese.
zemljanin zemljanin 12:16 08.03.2012

Re: moguće je

Religija kao jedan od najkompleksnijih filozofsko/duhovnih sistema


Teško mi je da se složim sa tezom da je religija ustvari filozofija pogotovo najkompleksnija i sl. Može se reći da neki delovi imaju filozofski karakter ali ne i za celinu. Sve ostalo sam već definisao.
schweppes92 schweppes92 12:53 08.03.2012

Re: moguće je

zemljanin
Teško mi je da se složim sa tezom da je religija ustvari filozofija pogotovo najkompleksnija i sl. Može se reći da neki delovi imaju filozofski karakter ali ne i za celinu.

OK, legitiman lični stav.
Ja na sve to gledam na nešto drugačiji način. I zaista mislim da religija nudi potpuni kontekst za "dolaženje do istne". Nije posao crkve da prebrojava žrtve i utvrđuje objektivne/forenzičke/istorijske činjenice. Njen zadatak je upravo "neistorijski" aspekt, da pronađe smisao tih činjenica, da ih poveže sa univerzalnim i stalnoponavljajućim iskustvom ljudskog roda. Kada to postigne, kada se takav stav integriše u ličnu i kolektivnu svest, tada dolazi do zaceljenja i "istorijsko" biva prevedeno u lično i kolektivno iskustvo. Na taj način smo zaštićeni od "ponavljanja istorije".
Nikola Knežević Nikola Knežević 12:56 08.03.2012

Re: moguće je

schweppes92
zemljanin
Teško mi je da se složim sa tezom da je religija ustvari filozofija pogotovo najkompleksnija i sl. Može se reći da neki delovi imaju filozofski karakter ali ne i za celinu.

OK, legitiman lični stav.
Ja na sve to gledam na nešto drugačiji način. I zaista mislim da religija nudi potpuni kontekst za "dolaženje do istne". Nije posao crkve da prebrojava žrtve i utvrđuje objektivne/forenzičke/istorijske činjenice. Njen zadatak je upravo "neistorijski" aspekt, da pronađe smisao tih činjenica, da ih poveže sa univerzalnim i stalnoponavljajućim iskustvom ljudskog roda. Kada to postigne, kada se takav stav integriše u ličnu i kolektivnu svest, tada dolazi do zaceljenja i "istorijsko" biva prevedeno u lično i kolektivno iskustvo. Na taj način smo zaštićeni od "ponavljanja istorije".

antioksidant antioksidant 13:00 08.03.2012

Re: moguće je

I zaista mislim da religija nudi potpuni kontekst za "dolaženje do istne"

religija to nudi uz prihvatanje dogme
lak je put do "istine" ako nema preispitivanja
schweppes92 schweppes92 13:09 08.03.2012

Re: moguće je

antioksidant
religija to nudi uz prihvatanje dogme
lak je put do "istine" ako nema preispitivanja

Da, apsolutno. Poput slikarstva, filma, pozorišta, književnosti, muzike ... rečju - umetnosti, religija neopterećena logičnim, očiglednim, faktičkim nudi simbolički sistem koji je odkad je sveta i veka izraz čovekove potrebe za prevazilaženjem ovozemaljske realnosti. Misliš li da su drevni narodi činom sahranjivanja mrtvih sa "potrepštinama za život na onom svetu" radili nešto besmisleno?
antioksidant antioksidant 13:18 08.03.2012

Re: moguće je

Misliš li da su drevni narodi činom sahranjivanja mrtvih sa "potrepštinama za život na onom svetu" radili nešto besmisleno?

sav smisao je njihov, tražili su odgovore na neka pitanja i odgovarali na njih onoliko koliko su mogli ali...
zašto bi to bilo bitno za temu?
a tema je
...Religija kao jedan od najkompleksnijih filozofsko/duhovnih sistema...

religija je "sistem mišljenja" koji je pun "skraćenih puteva*" i teško se može nazvati filozofskim sistemom
koliko god religija bila "kompleksna" ona se na kraju svodi na pitanje vere. ili veruješ ili ne. nema drugog puta koji te uvodi u religijsko mišljenje


*na svako "nezgodno pitanje" se može odgovoriti uvođenjem dogme i doviđenja preispitivanje

edit - i malo mi je nategnuto ovo povezivanje umetnosti i religije samo preko "neopterećenosti logičkim, očiglednim, faktičkim"
jer umetnost je prvenstveno individualni iskaz a religija je kolektivistička (organizovana religija)

schweppes92 schweppes92 13:57 08.03.2012

Re: moguće je

antioksidant
i malo mi je nategnuto ovo povezivanje umetnosti i religije samo preko "neopterećenosti logičkim, očiglednim, faktičkim"jer umetnost je prvenstveno individualni iskaz a religija je kolektivistička (organizovana religija)

U pravu si, ali si zastao baš na suštinskom delu iskaza. Umetnost je individualni izraz, tačno, ali čega? Upravo onog vanvremenog, univerzalnog, suštinskog, arhetipskog... Ako nije tako onda nije umetnost. Da, taj kolektivizam vidimo i u religiji. Kolektivistički aspekt ličnog postojanja. Identično je sa umetnošću.
Zanimljivo mi je da se na umetnost osvrćeš vrednosno pozitvno a na religiju suprotno. Iz nekog razloga ne prepoznaješ istovetnost.
Da li misliš da muzičko obrazovanje, likovno ... nije proces dogmatizacije?
Da li misliš da savremeni psihoanalitički sistem nije dogmatizovan?
Da li misliš da demokratija ne uključuje dogmu?
antioksidant antioksidant 14:02 08.03.2012

Re: moguće je

Zanimljivo mi je da se na umetnost osvrćeš vrednosno pozitvno a na religiju suprotno

ne osvrćem se ja na religiju kao na "vrednosno negativno" već na uguravanje religije u "filozofske sisteme" jer religija ima suštinsku grešku da bi to bila - postoji dogma koja isključuje kritičko mišljenje
Da li misliš da muzičko obrazovanje, likovno ... nije proces dogmatizacije?
mislim da nije (ili ne bi trebalo da bude a kako se sada sprovodi je posebno pitanje)

Da li misliš da savremeni psihoanalitički sistem nije dogmatizovan?

ne znam na šta misliš kad kažeš "savremeni psihoanalitički sistem"
Da li misliš da demokratija ne uključuje dogmu?
uf! opet široka tema. sadašnji pristup demokratskim procesima uključuje masovno korišćenje mitova i dogmatizirani odnos prema njima, tako da bi se ukratko moglo reći - uključuje dogmu ali to je loše i to je deformacija sistema

edit

Umetnost je individualni izraz, tačno, ali čega? Upravo onog vanvremenog, univerzalnog, suštinskog, arhetipskog... Ako nije tako onda nije umetnost.
s ovim se slažem ači opet - nemam veze sa temom
schweppes92 schweppes92 14:13 08.03.2012

Re: moguće je

antioksidant
sav smisao je njihov, tražili su odgovore na neka pitanja i odgovarali na njih onoliko koliko su mogli ali...zašto bi to bilo bitno za temu?a tema je
...Religija kao jedan od najkompleksnijih filozofsko/duhovnih

Oni nisu tražili odgovore na pitanja, naročito ne koliko su mogli - oni su odgovore davali, i to na način što su ih projektovali u paralelnu simboličku realnost. Svet mita. Savremenom svetu, koji se prema mitu odnosi kao prema laži, izmišljotini, priči za malu decu ... izuzetno je teško da pojmi da u ta vremena između ovoga što mi zovemo realnost i mitske realnosti nije postojala ontološka razlika. Bogovi su bili činjenica.
Bitno za temu, iako ti se čini da nije, je moje ukazivanje na činjenicu da religija ima mogućnost da žrtve usmeri ka "smislu", da inicira proces izlečenja, da stvori kontekst za budući život.
antioksidant antioksidant 14:16 08.03.2012

Re: moguće je

Bitno za temu, iako ti se čini da nije, je moje ukazivanje na činjenicu da religija ima mogućnost da žrtve usmeri ka "smislu", da inicira proces izlečenja, da stvori kontekst za budući život.

čini mi se da ne primećuješ da ja to ne sporim
sporno je kvalifikovati religiju kao deo naučnog mišljenja
to što se prekrstiš pre nego što popiješ lek ne znači da te je bog izlečio
schweppes92 schweppes92 14:27 08.03.2012

Re: moguće je

antioksidant
sporno je kvalifikovati religiju kao deo naučnog mišljenjato

Više nego sporno. Religija nije niti može biti deo naučnog mišljenja, naprotiv. Zaključujem da deo našeg nerazumevanja leži u tome što "sistem" i "kompleksnost" rezervišeš samo za nauku. To ne stoji baš tako.
antioksidant antioksidant 14:31 08.03.2012

Re: moguće je

Zaključujem da deo našeg nerazumevanja leži u tome što "sistem" i "kompleksnost" rezervišeš samo za nauku.

ne
sporna rečenica je
...Religija kao jedan od najkompleksnijih filozofsko/duhovnih sistema...

a sporna reč je boldovana
dakle religija jeste kompleksna jeste sistem jeste duhovna ali je ja ne bih gurao u filozofski način mišljenja

mislim da smo se razumeli
pozdrav
ao
schweppes92 schweppes92 14:58 08.03.2012

Re: moguće je

antioksidant
jeste kompleksna jeste sistem jeste duhovna ali je ja ne bih gurao u filozofski način mišljenja

Kada kažem religija ne mislim ekskluzivno na hrišćanstvo, niti na bilo koju pojedinačnu religiju. Čak ako bih mislio prvenstveno bih pomišljao na istočne religijske sisteme koji su značajno stariji i kompleksniji. Uzmimo Budizam za primer. Ništa manje nije filozofski nego što je religijski sistem. Da ne širimo priču, da ne teramo mak na konac, udaljićemo se od suštine posta.
Pozdrav
SCH

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana