Istorija| Život

Četnički juriš na Strazbur

Vojislav Stojković RSS / 02.10.2012. u 17:53

U šturom i lapidarnom saopštenju sa svoje 18. Sednice, održane 27.09.2012.g. Ustavni sud Republike Srbije je, u svega desetak redova, stavio tačku na sve pravne rasprave i polemike o tome da li je četnički ravnogorski pokret antifašistički i oslobodilački ili nije. Prema nalazima Ustavnog suda, nije.

Evo tog saopštenja:

 У предметима оцене  уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- утврдио да одредба члана 1. у делу који гласи:..."начин утврђивања статуса борца народноослободилачког рата (у даљем тексту: НОР) и ..." чл. 2. до 5, члана 6. став 1. тач. 1) до 10), тач. 14) до 16), тач. 19) и тач. 25) и 26), чл. 7. до 9. Уредбе о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и Равногорског покрета у области борачко-инвалидске заштите ("Службени гласник РС", број 51/05) нису у сагласности са Уставом и законом. Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба чл. 10. до 16. наведене Уредбе. Суд је одбацио захтев за обуставу извршења  појединачних аката и радњи предузетих на основу наведене Уредбе. (предмет IУо-282/2005):”

Šta to nije u skladu sa Ustavom i zakonom u Uredbi Vlade Srbije “ O NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA PRIPADNIKA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADžBINI I RAVNOGORSKOG POKRETA U OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE” , objavljenoj u "Sl. glasniku RS", br. 51 od 17. juna 2005, vidljivo je u prilogu (boldovani su delovi uredbe koji su neustavni).*

Naravno, sledbenici, simpatizeri i pristalice četničkog ravnogorskog pokrta, nekako i bi prihvatili da im ne pripadaju besplatna ortopedska pomagala i banjsko lečenje za trud uložn u četnjikovanju i borbama od Topole, pa do Ravne gore i Romanije, ali da nisu antifašistički  i oslobodilački pokret, to, slutim, nikako neće prihvatiti. Upravo zato su najavili žalbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Lični stav:

Četnike sam, kao i svi pripadnici posleratne generacije, upoznao iz udžbenika istorije i Bulajevićevih filmova.  U adolescentnoj fazi razvoja i navodnog nacionalnog osveščenja ludovao sam po sremskim i skadarlijskim birtijama uz nacionalističke i četničke pesme. I danas, u zrelim godinama, prođu me žmarci kada, posle nekoliko čaša vina, čujem “Spremte se, spremte četnici”, ali nažalost na ratištima diljem SFRJ upoznao sam i četnike iz devedesetih. Da ih nisam upoznao, nih i njihova (ne)dela, možda bih i poverovao da su bili oslobodioci i antifašisti.

I još nešto,  posebno  me je dojmila činjenica da Ustavni sud Republike Srbije osporava antifašistički i oslobodilački katakter četničkog pokreta, dok je na čelu Srbije jedan četnički vojvoda. To bi mogao biti dobar znak.

--------------------------------------

*UREDBA O NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA PRIPADNIKA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADžBINI I RAVNOGORSKOG POKRETA U OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način utvrđivanja statusa borca narodnooslobodilačkog rata (u daljem tekstu: NOR) i način ostvarivanja prava pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini i Ravnogorskog pokreta u oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i način dobijanja i izgled "Ravnogorske spomenice 1941".

Član 2.

Borcem NOR-a, u skladu sa zakonom, smatra se lice koje je stupilo u Jugoslovensku vojsku u otadžbini, odnosno Ravnogorski pokret pre 1. januara 1944. godine (muškarac), odnosno pre 1. januara 1945. godine (žena), a učestvovalo je u NOR-u od dana stupanja do 15. maja 1945. godine.
Izuzetno, borcem NOR-a smatra se i lice iz stava 1. ovog člana koje je u periodu od 12. septembra 1944. godine do 15. maja 1945. godine pristupilo partizanskim odredima, odnosno Jugoslovenskoj armiji.

Član 3.

Vojnim invalidom, u skladu sa zakonom, smatra se lice koje je zadobilo ranu, povredu, ozledu ili bolest, pa je zbog toga nastupilo oštećenje njegovog organizma najmanje za 20%, pod okolnostama učešća u NOR-u u svojstvu pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, odnosno Ravnogorskog pokreta u periodu od 17. aprila 1941. godine do 15. maja 1945. godine.

Član 4.

Korisnikom porodične invalidnine, u skladu sa zakonom, smatra se:
1) član porodice lica koje je poginulo, umrlo ili nestalo pod okolnostima iz člana 2. ove uredbe ili je umrlo od posledica rane, povrede, ozlede ili bolesti zadobijene pod tim okolnostima u roku od godinu dana od dana nastanka oštećenja organizma (porodica palog borca);
2) član porodice umrlog vojnog invalida iz člana 3. ove uredbe (porodica umrlog vojnog invalida);
3) član porodice učesnika NOR-a koji je umro od posledica rane, povrede, ozlede ili bolesti u toku sprovođenja sudskog postupka zbog pripadnosti Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, odnosno Ravnogorskom pokretu ili je nad tim licem po pravnosnažnoj presudi izvršena smrtna kazna zbog pripadništva Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, odnosno Ravnogorskom pokretu (porodica umrlog vojnog invalida).

Član 5.

Članovi porodice u smislu člana 4. ove uredbe jesu:
1) bračni drug;
2) deca (rođena u braku ili van braka i usvojena), kao i pastorčad koju je pali borac, odnosno vojni invalid izdržavao;
3) roditelji, kao i očuh, maćeha i usvojioci koje je pali borac, odnosno vojni invalid izdržavao.

Član 6.

Prava, u skladu sa zakonom, jesu:
1) borački dodatak;
2) lična invalidnina;
3) dodatak za negu i pomoć;
4) ortopedski dodatak;
5) zdravstvena zaštita i druga prava u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite;
6) ortopedska i druga pomagala;
7) naknada za vreme nezaposlenosti;
8) banjsko i klimatsko lečenje;
9) porodična invalidnina;
10) uvećana porodična invalidnina;
11) mesečno novčano primanje;
12) naknada troškova smeštaja u ustanovu socijalne zaštite;
13) dodatak za negu;
14) porodični dodatak;
15) dodatak na decu;
16) izuzetno mesečno novčano primanje;
17) dodatak na ime razlike između ostvarenog primanja i garantovanog iznosa za nosioce "Ravnogorske spomenice 1941.";
18) profesionalna rehabilitacija i novčana naknada za vreme profesionalne rehabilitacije;
19) pravo na putničko motorno vozilo;
20) besplatna i povlašćena vožnja;
21) naknada za ishranu i smeštaj za vreme putovanja i boravka u drugom mestu;
22) naknada troškova putovanja;
23) pomoć u slučaju smrti;
24) naknada pogrebnih troškova;
25) dopunska lična invalidnina;
26) dopunska porodična invalidnina.

Član 7.

Prava iz člana 6. tač. 1-24. ove uredbe ostvaruju se u obimu, na način i po postupku propisanom Zakonom o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca ("Službeni list SRJ", br. 24/98, 29/98 i 25/00) i Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica ("Službeni glasnik SRS", broj 54/89 i "Službeni glasnik RS", broj 137/04).
Prava iz člana 6. tač. 25. i 26. ove uredbe ostvaruju se u obimu i na način propisanim Uredbom o pravima na dopunsku zaštitu vojnih invalida, korisnika porodične invalidnine i civilnih invalida rata ("Službeni glasnik RS", br. 39/92, 45/93, 75/93 i 52/96).

Član 8.

Borci NOR-a mogu ostvariti prava iz člana 6. tač. 1, 11, 12, 13, 16, 22, 23. i 24. ove uredbe.
Članovi porodice umrlih boraca NOR-a mogu ostvariti prava iz člana 6. tač. 16, 22, 23. i 24. ove uredbe.
Vojni invalidi mogu ostvariti prava iz člana 6. tač. 1-8, 11-13, 15. i 18-25. ove uredbe.
Korisnici porodične invalidnine mogu ostvariti prava iz člana 6. tač. 5, 9-16, 20-24. i 26. ove uredbe.
Nosioci "Ravnogorske spomenice 1941." i članovi porodice umrlog nosioca "Ravnogorske spomenice 1941." mogu ostvariti prava iz člana 6. tač. 17. i 22. ove uredbe.
Ukoliko lice ispunjava uslove za priznavanje prava po više osnova, u skladu sa zakonom, pripada mu pravo samo po jednom osnovu, i to koje je povoljnije za njega.

Član 9.

Pravo na dobijanje "Ravnogorske spomenice 1941." (u daljem tekstu: Spomenica) imaju učesnici NOR-a, pod uslovom:
1) da su u Jugoslovensku vojsku u otadžbini, odnosno Ravnogorski pokret stupili u periodu od 17. aprila 1941. godine do 31. decembra 1941. godine;
2) da nisu prekidali službu u Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, odnosno Ravnogorskom pokretu do 15. maja 1945. godine svojevoljnim napuštanjem ove vojske, bilo da su se vratili kućama, dezertirali ili se predali neprijatelju, osim u slučaju kada su u periodu od 12. septembra 1944. godine do 15. maja 1945. godine pristupili partizanskim odredima, odnosno Jugoslovenskoj armiji.
Ukoliko učesnik NOR-a koji ispunjava uslove za dobijanje Spomenice nije u životu, ona se može posthumno dodeliti članu njegove uže porodice.Komentari (120)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

predatortz predatortz 18:02 02.10.2012

Mala ispravka

ali nažalost na ratištima diljem SFRJ upoznao sam i četnike iz devedesetih. Da ih nisam upoznao, nih i njihova (ne)dela, možda bih i poverovao da su bili oslobodioci i antifašisti.Na ratištima diljem Jugoslavije si upoznao ono što ti misliš da četnici jesu.
I ja sam upoznao te iste. Neke čak i razoružavao novembra '92. u Zvorniku.
Ali, to nisu četnici. To su falange komunističke službe bezbednosti. Ološ sakupljen s koca i konopca.
To što su nosili četničke oznake, ne znači da su četnici.
Jednako kao što se ne postaje gospodin stavljanjem kravate.

Edit:

Kao što su crveni, kada su videli da je Zid pao, napravili sebi opoziciju, tako su napravili i ovakve 'četnike'.
A , i jedne i druge su napravili tako da ih ogade i Bogu i narodu.

Zahvaljujući tome, Srbijom vladaju i dan danas!
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 18:10 02.10.2012

Re: Mala ispravka

Pa, predatortz, izvornih četnika, pripadnika elitnih delova srpskih jedinica iz vremena oslobodičačkih ratova protiv Turaka, odavno nema među živima. Oni iz prošlog svetskog rata već su dobrano načeli i ukaljali njihov ugled i čast, a o ovima iz devedesetih bolje da i ne pričamo.
predatortz predatortz 18:14 02.10.2012

Re: Mala ispravka

Pa, predatortz, izvornih četnika, elitnih delova srpskih jedinica u vreme oslobodičačkih ratova od Turaka, odavno nema među živima.


Tačno.

Oni iz prošlog svetskog rata već su dobrano načeli i ukaljali njihov ugled i čast,


Kako ko i kako gde. Nisu bili homogena vojna sila. Više gerila sa namerom da preraste u silu. Idealna situacija za kabadahije! Međutim, to je u osnovi bio antifašistički i demokratski pokret. Za razliku od ovog drugog, čija nam demokratičnost dan danas na nos izlazi.


a o ovima iz devedesetih bolje da i ne pričamo.


Devedesetih nisu postojale četničke jedinice. Da jesu, bio bih njihov pripadnik. Ona bagra, koja je sama sebe tako nazivala, je imala šefove na Banjici.
A, oni nikad nisu bili četnici.
highshalfbooze highshalfbooze 18:25 02.10.2012

Re: Mala ispravka

Ali, to nisu četnici. To su falange komunističke službe bezbednosti.


Znači, Voja Šešelj radi za UDBU? Znao sam
predatortz predatortz 18:27 02.10.2012

Re: Mala ispravka

highshalfbooze
Ali, to nisu četnici. To su falange komunističke službe bezbednosti.


Znači, Voja Šešelj radi za UDBU? Znao sam


Jok, bio je četnik odmalena...
Kao i kum mu Drašković. Kao i Mirko Jović, kao i Arkan, kao i Legija...
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 18:39 02.10.2012

Re: Mala ispravka

predatortz
Ona bagra ...
Crtica:
Jesen 1991.g. jedinice JNA, zajedno sa pripadnicma TO i četnicima dobrovoljcima oslobodile su jedno selo nadomak Vukovara. U centru sela sačekuje ih starija meštanka, prema starom običaju, sa tacnom na kojoj je flaša sremskog vina i nekoliko čaša. Prilaze joj kapetan JNA, rezervista, koji svoju titovku, verovatno zbog petokrake, krije za pojasom i vođa dobrovoljaca, četnik u šubari sa kokardom.
Četnik je pita: "Babo, znaš li ko sam ja?"
Starica odgovara "Deco, koji god da ste dobro nam došli."
"Ja sam četnik početnik" uzvikuje "junak" i veštim potezom kame prereže joj grkljan. Baka ispusta tacnu, flaša i čaše se razbijaju, krv i vino se mešaju, kapetan JNA trči na drugu stranu i povraća.
predatortz predatortz 18:43 02.10.2012

Re: Mala ispravka

Prilaze joj kapetan JNA, rezervista, koji svoju titovku, verovatno zbog petokrake, krije za pojasom i vođa dobrovoljaca, četnik u šubari sa kokardom.


E, sad ti meni, kao ozbiljan čovek, odgovori:

Kakvi su to četnici koje je naoružala JNA?
highshalfbooze highshalfbooze 20:21 02.10.2012

Re: Mala ispravka

predatortz
Jok, bio je četnik odmalena...


Pa ne znam baš dal je od malena. Ali je sigurno od 28.6. 1989. godine, na 600. godišnjicu kosovske bitke. Tada ga je pop Momčilo Đujić, komandant Dinarske četničke divizije, promovisao u vojvodu, zbog njegovih zasluga u novijoj istoriji. A to sve da bi organizovao četnički pokret '90, što je ovaj i učinio. Sad, ja ne znam, dal su bili oni četnici ili ne. To je znao pop Đujić. Ali banda, sigurno jesu.
predatortz predatortz 21:13 02.10.2012

Re: Mala ispravka

Tada ga je pop Momčilo Đujić, komandant Dinarske četničke divizije, promovisao u vojvodu, zbog njegovih zasluga u novijoj istoriji.


Pa mu je, saznavši neke stvari, to zvanje oduzeo.
highshalfbooze highshalfbooze 21:50 02.10.2012

Re: Mala ispravka

Pa mu je, saznavši neke stvari, to zvanje oduzeo.


Jeste, oduzeo mu je 9.12. 1998. A te "neke stvari" su bile da je SRS ušla u koaliciju sa socijalistima 1998.
Da su te "neke stvari" bile vezane za ponašanje četnika za vreme građanskog rata, to bi se svakako desilo mnogo, mnogo pre 1998. godine.
A mene živo interesuje zašto pop Đujić, a i ostale pristalice četničkog pokreta nisu osuđivale ponašanja četnika - početnika '90.
predatortz predatortz 21:56 02.10.2012

Re: Mala ispravka

A mene živo interesuje zašto pop Đujić, a i ostale pristalice četničkog pokreta nisu osuđivale ponašanja četnika - početnika '90.


Zato što četnika nije ni bilo. Prosto ko pasulj!
O kojim ti četnicima govoriš? Ko im je bio komandant? Gde im je bila komanda? Ima li neke pisane arhive koja je ostala iza njih? Naredbe, depeše...
Ili vi mislite:

Stavila neka budala kokardu na glavu i eno četnika!

Drugo, ponavljam:

Koje to četnike naoružava JNA, čiji su oficiri bili listom komunisti?
Koji to četnici kliču Slobodanu Miloševiću, komunističkom lideru?

Pusti te DB-ove četnike iz devedesetih...
Oni su i napravljeni da se na nekoga baci ljaga, kad sve to prođe...
highshalfbooze highshalfbooze 22:09 02.10.2012

Re: Mala ispravka

Oni su i napravljeni da se na nekoga baci ljaga, kad sve to prođe...


Pa što onda ne tužite Šekija za kaljanje imena i časti četnika?
predatortz predatortz 22:11 02.10.2012

Re: Mala ispravka

highshalfbooze
Oni su i napravljeni da se na nekoga baci ljaga, kad sve to prođe...


Pa što onda ne tužite Šekija za kaljanje imena i časti četnika?


Ko? Ja? Koji ja kurac imam sa tim? Ja sam četnik onoliko koliko si ti partizan!
To je čoveče bilo pre sedamdeset godina! Ok, imamo različite poglede na taj deo prošlosti.
Ali, o kakvim ti četnicima danas pričaš?
highshalfbooze highshalfbooze 22:47 02.10.2012

Re: Mala ispravka

Ali, o kakvim ti četnicima danas pričaš?


O onim četnicima iz '90, koje je osnovao onaj četnik iz '40.
predatortz predatortz 22:53 02.10.2012

Re: Mala ispravka

highshalfbooze
Ali, o kakvim ti četnicima danas pričaš?


O onim četnicima '90, koje je osnovao onaj četnik iz '40.

Ok. Mislim da i vrapci na grani znaju ko je osnovao te 'četnike' na koje se ti pozivaš. Uzgred, ti 'četnici' su se stavili pod komandu JNA. Znači, mi smo 45. izgubili, ali smo devedesetih preuzeli diku i ponos partizanštine: JNA! I svi oficiri školovani na komunističkim doktrinama postadoše , ni manje ni više, četnici! Ili 'četnici' postadoše komunisti? Bem li ga ?!

Ovo lagano prerasta u igru 'gluvih telefona'.
Ne bih se ja dalje natezao oko toga
Milan Karagaća Milan Karagaća 23:57 02.10.2012

Re: Mala ispravka

Međutim, to je u osnovi bio antifašistički i demokratski pokret. Za razliku od ovog drugog, čija nam demokratičnost dan danas na nos izlazi.

daklem, četnici su bili demokrate i antifašisti jer svakako nisu voleli okupatora i kao demokrate su htele da brate većinom na referendumu izglasaju da Nemci napuste Jugoslaviju, za razliku od onih antifašista nedemokrata koji su smatrali da se okupator može isterati samo oružanom borbom i da je biti na strani antihitlerovske koalicije i aktivno se boriti najdemokratskija dužnost.
Zemljače, pa o kojoj demokratiji pričaš kumim te bogom, da li je u Kraljevini Jugoslaviji bilo demokratije išta više nego u posleratnoj. Pa u obe su političke stranke zabranjivane.
Milan Karagaća Milan Karagaća 23:59 02.10.2012

Re: Mala ispravka

Stavila neka budala kokardu na glavu i eno četnika!

da, samo što su se takvim budalama divili umesto da mu kažu da je budala.
zadnjapetoletka zadnjapetoletka 02:12 03.10.2012

Re: Mala ispravka

Pa što onda ne tužite Šekija za kaljanje imena i časti četnika?

Jbo sam jeza unapred al 'ajd neka. A sto Sekija? (Mislis na Seselja al ovako ti izgleda superiornije, ili ne?) Mogao si imenovati i nekog blizeg i na vecoj funkciji a ne da tuzakamo ljude cak u Holandiji. Komplikovanije za uruciti poziv.

A u vezi teme, sve se da lako resiti. Zainteresovani da dostave makar jedan validan dokaz o antifasistickom delanju cetnika za vreme drugig rata i Ustavni sud nece imati druge nego da menja odluku.
predatortz predatortz 07:18 03.10.2012

Re: Mala ispravka

Milan Karagaća
Stavila neka budala kokardu na glavu i eno četnika!

da, samo što su se takvim budalama divili umesto da mu kažu da je budala.


Dobro,zemljаče...
Što takve naoružaste, dadoste im uniforme iz magacina JNA?
Što ih primiste pod svoju komandu i zavedoste kao dobrovoljce?
Što im vojni sudovi ne sudiše na vreme za sve što su napravili? Bili su nadležni.

Ili hoćeš da kažeš da je u generalštabu JNA bio sve četnik do četnika?
highshalfbooze highshalfbooze 09:19 03.10.2012

Re: Mala ispravka

Ovo lagano prerasta u igru 'gluvih telefona'.


Evo, da ne budu gluvi telefoni, da napišem na jednom mestu svoje viđenje. Možemo da imamo različite poglede na stvari, ja nemam pretenzija da menjaš svoje mišljenje zbog ovoga što ću napisati.

Mislim da i vrapci na grani znaju ko je osnovao te 'četnike' na koje se ti pozivaš.


Hajde da zaboravimo vrapce, pa da se vratimo na činjenice.
Najuticajnija ličnost četničke emigracije, Momčilo Đujić, je u Vojislavu Šešelju našao ličnost koja će da ostvari sve njihove davnašnje težnje i da objedini svete srpske zemlje. Uz pomoć srebroljubivog pravoslavnog klera, su formalno proizveli Šešelja u četničkog vojvodu, naslednika njihovih ideja i uz novčanu pomoć otpravili da organizuje četnički pokret:

Šta se dešavalo na terenu, ja ne znam jer nisam učestvovao u svemu tome.

Posle debakla četničkog pokreta, Momčilo Đujić oduzima čin vojvode Vojislavu Šešelju 1998. godine, kada je borba za svete srpske zemlje završena.

highshalfbooze highshalfbooze 09:22 03.10.2012

Re: Mala ispravka

Duplikat

predatortz predatortz 09:24 03.10.2012

Re: Mala ispravka

Momčilo Đujić, je u Vojislavu Šešelju našao ličnost koja će da ostvari sve njihove davnašnje težnje i da objedini svete srpske zemlje. Uz pomoć srebroljubivog pravoslavnog klera, su formalno proizveli Šešelja u četničkog vojvodu, naslednika njihovih ideja i uz novčanu pomoć otpravili da organizuje četnički pokret:


Taj isti pokret, početkom ratnih zbivanja biva uniformisan, naoružavan i obučavan u kasarnama JNA.
Sve jedinice su vođene kao dobrovoljačke i bile su i formalno i stvarno u lancu komandovanja te iste armije.
Neretko, pripadnici tog pokreta su bili u rovovima sa pripadnicima regularne vojske ili rezervnog sastava.

Naređenja za borbene zadatke su dobijali iz vojnih komandi, a ne od popa Đujića.

Sad ja tebe pitam:

Zašto vojne vlasti nisu hapsile i sudile osobe koje su im bile podređene?
To ne samo da im je bilo pravo, nego i obaveza!

highshalfbooze highshalfbooze 10:22 03.10.2012

Re: Mala ispravka

Sad ja tebe pitam:

Zašto vojne vlasti nisu hapsile i sudile osobe koje su im bile podređene?
To ne samo da im je bilo pravo, nego i obaveza!


Potpuno si u pravu. Vojne vlasti bi trebalo da odgovaraju zbog toga. Voleo bih da se jednog dana to i desi.
A ako misliš da to oslobađa četničku emigraciju odgovornosti od podstrekivanja građanskog rata, ne bih se saglasio sa tobom.
kukusigameni kukusigameni 10:31 03.10.2012

Re: Mala ispravka

highshalfbooze
Vojne vlasti bi trebalo da odgovaraju zbog toga.

Ali nisu. Niti će.

Mnogi bi trebalo da se osude zbog zločina i ranije počinjenih pod perjanicom ideologije. I mnogi će se složiti da bi to trebalo da se desi.
Ali se nije desilo. Ne dešava se. Niti će se desiti.

Na tome stasavaju silne generacije u ovim našim krajevima. A onda se čudimo gotovo nadrealnim vaskrsnućima, čas jedne, čas druge strane iz davnih vremena.

I da bih poentirao i vratio se na tvoj komentar, moram da primetim da za pedesetak godina neće biti potrebe za rešavanjem ovoga što je predatortz primetio. Ali će se sigurno namnožiti surogati i moguće ponovo, kao takvi, iznedriti neki sukob po već potpuno zaboravljenim osnovama.
Milan Karagaća Milan Karagaća 21:20 03.10.2012

Re: Mala ispravka

Dobro,zemljаče...
Što takve naoružaste, dadoste im uniforme iz magacina JNA?
Što ih primiste pod svoju komandu i zavedoste kao dobrovoljce?
Što im vojni sudovi ne sudiše na vreme za sve što su napravili? Bili su nadležni.

nemoj o tome, pa mi se upinjemo već 20 godina da ubeđujemo i sebe,a naročito druge, kako JNA nije naoružavala Srbe, kako im nije davala oružje, kako dobrovoljci nemaju veze sa JNA. Istovremeno Hrvati i Muslimani tvrde obrnuto, a eto i ti im potvrdi.
Ili hoćeš da kažeš da je u generalštabu JNA bio sve četnik do četnika?

Pa nije baš ali nemoj sada da ti nabrajam generale na ključnim mestima koji odjednom zaboraviše na Jugoslaviju pa odmah insistiraše na stvaranju Srpske vojske i postavljanju granica otprilike tamo gde je vojvoda Voja rekao.Da ne govorim o pravom etničkom čišćenju u JNA ne samo po nacionalnoj pripadnosti već i poreklu.A da ne bude zabune, tim generalima a kasnije i Vojsci SRJ bilo je nadređeno rukovodstvo Srbije.
Ipak je mnogo ružno kada neko ko se zaklinjao ili pokazivao da izuzetno poštuje bratstvo i jedinstvo i tako bez mrlja u pogledu čuvene moralno-političke podobnosti i odanosti zakletvi i otadžbini SFRJ,doguraju do visokih generalskih činova i komandnih dužnosti a onda odjednom kao da mu je neko ubacio kasetu u mozak počne sve Hrvate nazivati ustašama, sve Muslimane balijama, a samo 2 godine ranije bi nekog kapetana strpao u zatvor i oduzeo mu čin da je tako nešto rekao. Ni na ostalim stranama nije bilo ništa bolje, bivši drugovi počeše naglašeno da sve Srbe nazivaju četnicima.
Kao što vidiš, bilo je vreme kada su budale preovladale.
Milan Karagaća Milan Karagaća 21:49 03.10.2012

Re: Mala ispravka

Zašto vojne vlasti nisu hapsile i sudile osobe koje su im bile podređene?
To ne samo da im je bilo pravo, nego i obaveza!Vojne vlasti bi trebalo da odgovaraju zbog toga. Voleo bih da se jednog dana to i desi.

Vojne vlasti su radile ono što im je političko rukovodstvo naređivalo, a naređivalo je.
expolicajac expolicajac 18:28 02.10.2012

Za sve je kriv

.
expolicajac expolicajac 18:29 02.10.2012

Re: Za sve je kriv

expolicajac
Bora Čorba od kada je postao "četnički vojvoda".
Stvarno se mnogo nisko pali kad je i on postao Vojvoda

Filip Mladenović Filip Mladenović 18:32 02.10.2012

Pobeda razuma i istorijskih činjenica

Ustavni sud Srbije najzad je koliko-toliko oprao obraz čitave srpske nacije i odredio jasnu granicu izmedju antifašizma i fašizma u ovoj zemlji pobrkanih lončića.

Spremam se da Radošu Bajiću uskoro pošaljem Otvoreno pismo, jer on uporno tvrdi da je "Srbija tokom II svetskog rata imala dva oslobodilačka pokreta"!
highshalfbooze highshalfbooze 20:30 02.10.2012

Re: Pobeda razuma i istorijskih činjenica

Spremam se da Radošu Bajiću uskoro pošaljem Otvoreno pismo, jer on uporno tvrdi da je "Srbija tokom II svetskog rata imala dva oslobodilačka pokreta"!

Nemoj molim te, snimiće seriju - selo gori, a četnik se češlja.
cult cult 18:32 02.10.2012

Ta

nasilna promena istorije bila je odvratna.
Izjednačavanje oslobodilaca i izdajnika pred zakonom od strane Skupštine Srbije bilo je sramno.
Nek se žale kome hoće.

Smrt fašizmu!

predatortz predatortz 18:35 02.10.2012

Re: Ta

nasilna promena istorije bila je odvratna.


A ona '45. je bila miroljubiva i nadasve simpatična...

Slažem se za ono:

Smrt fašizmu.

Sporan mi je onaj deo
smrt intelektualcima,kulacima,buržujima,zemljoposednicima,fabrikantima,glumcima...
cult cult 18:43 02.10.2012

Re: Ta

Sporan mi je onaj deo


i meni.
Ali to ne menja činjenicu da su se jedni borili protiv fašista i okupatora, a drugi im pomagali.


Bonus track: ko se ne najezi - nije čovek!

predatortz predatortz 18:46 02.10.2012

Re: Ta

Ali to ne menja činjenicu da su se jedni borili protiv fašista i okupatora, a drugi im pomagali.


Najslikovitiji primer pomaganja je onaj kad partizanske jedinice, tad već dobro naoružane i mehanizovane, kuliraju na par desetina kilometara od Jasenovca i daj ustašama 'foru' da završe posao.
cult cult 18:58 02.10.2012

Re: Ta

vidi, jako retko se uključujem u ove partizansko četničke frke na blogu
jer su besmislene.
Ali ovo što si sad napisao je...

vidi, moji preci su slavonski Srbi. Svi su bili u partizanima.

Da li hoćeš ovom arhibudalaštinom da kažeš da su, dakle, rodjaci jasenovačkih logoraša čekali da ih ustaše u logorima pobiju? Roditelje, braću, sestre, decu...? Mislim, je li to tvoja velika istorijska istina?
predatortz predatortz 19:03 02.10.2012

Re: Ta

Da li hoćeš ovom arhibudalaštinom da kažeš da su, dakle, rodjaci jasenovačkih logoraša čekali da ih ustaše u logorima pobiju? Roditelje, braću, sestre, decu...? Mislim, je li to tvoja velika istorijska istina?


Ne. Ja hoću da kažem da su partizanske jedinice aprila '45. bile jako blizu logoru. Ušle su u njega 2.maja. Do tada je mnogo učinjeno na devastiranju objekata i uklanjanju tragova. Sa logorašima, izuzevši njih stotinak koji su preživeli proboj koji su sami organizovali, posao je bio završen.
cult cult 19:16 02.10.2012

Re: Ta

te "istine" sa četničkih i stormfrontovskih internet foruma su najobičnije gnusobe gebelsovskog tipa.

Partizanske jedinice u Hrvatskoj bile su sastavljene od hrvatskih Srba, znači, najbližih rodjaka jasenovačkih logoraša.

Ne želim da pričam dalje na ovu temu.
Pozdrav.


hoochie coochie man hoochie coochie man 19:17 02.10.2012

Re: Ta

Da li hoćeš ovom arhibudalaštinom da kažeš da su, dakle, rodjaci jasenovačkih logoraša čekali da ih ustaše u logorima pobiju? Roditelje, braću, sestre, decu...? Mislim, je li to tvoja velika istorijska istina?


Kult,
Ne bih da se mesam u tvoju polemiku sa predatorom ali ovo moram da napisem.
Taj nacin posmatranja (nisu valjda rodjaci cekali da im rodjake pobiju) zapravo i ne traga za istinitim odgovorom sta se tu zapravo desilo, vec trazi opravdanje za ono sto se desilo.

Rodjaci sigurno ne bi cekali da im neko pobije rodjake, ali to ne znaci automatski da cekanja nije bilo.
Da li je neko rodjake pitao hoce li da cekaju ili ne, da li su rodjaci sve i da su zeleli mogli da krenu u oslobadjanje svojih zarobljenih rodjaka?

Partizanska vojska u to vreme nije bila neka raspustena banda u kojoj je svaki borac mogao da odluci gde i kad ce na krene u oslobadjanje nekoga ili necega, vec vojska sa jakom disciplinom i jasnom hijerarhijom, koja na Jasenovac nije mogla da krene bez naredjenja iz samog vrha.
A da li je vrh cekao Ustase da dovrse posao ili je neki drugi razlog u pitanju tek treba da se odgonetne.

Cinjenica je da je taj logor radio skoro do polovine 1945 i da su preostali logorasi sami iz njega pobegli a nije ih oslobodila vojska koja je tada bila u prilici da to uradi.
To su cinjenice, a razlozi koji se navode (nepristupacan teren, nemogucnost prilaska i sl) makar meni ne zvuce ni malo uverljivo
JJ Beba JJ Beba 19:36 02.10.2012

Re: Tajavascript:;

cult
nasilna promena istorije bila je odvratna.
Izjednačavanje oslobodilaca i izdajnika pred zakonom od strane Skupštine Srbije bilo je sramno.
Nek se žale kome hoće.

Smrt fašizmu!


ko drukčije kaže, kleveće i laže
:)

mirakulus mirakulus 19:50 02.10.2012

Re: Ta

Ne. Ja hoću da kažem da su partizanske jedinice aprila '45. bile jako blizu logoru. Ušle su u njega 2.maja. Do tada je mnogo učinjeno na devastiranju objekata i uklanjanju tragova. Sa logorašima, izuzevši njih stotinak koji su preživeli proboj koji su sami organizovali, posao je bio završen.

Pa sto cetnici iz Bosne ne napadose Jasenovac? Ne moras odgovarati odgovor znam. Imali su preca posla. Morali su sa ustasama i nijemcima cuvati vanjski obruc na Kozari da se partizani ne izvuku. Poslije su opet protiv partizana a sve s nijemcima ratovali na Manjaci. Pa su skupa s ustasama rakijali i festali pa su cetnicke ranjenike lijecili u ustaskim bolnicama, pa su cetnicke udovice od ustasa dobijale mirovinu, i tako dalje i tako dalje. Pa kud bi od silnog posla napadali Jasenovac. Ta oni su pomogli da tisuce s Kozare zavrse u Jasenovcu.
predatortz predatortz 19:57 02.10.2012

Re: Ta

Pa su skupa s ustasama rakijali i festali pa su cetnicke ranjenike lijecili u ustaskim bolnicama, pa su cetnicke udovice od ustasa dobijale mirovinu,


Da, moja pokojna baba je do kraja života dobijala ustašku mirovinu...
Deda je toliko dobro sarađivao sa ustašama da je to čudo jedno!
Čekajte ,braćo komunisti! Jesu li naši dedovi sarađivali sa ustašama ili su vršili genocid nad nesrpskim življem?
Nije li DM imao viziju o Bosni bez Muslimana i Hrvata? Tako kažu vaši komunistički izvori. Kako je to mislio da ostvari? Saradnjom sa ustašama?
Zanimljiva je ta vaša istorija, samo malo neprecizna...
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:02 02.10.2012

Re: Ta

Ne moras odgovarati odgovor znam.


A sto pistas? :)
blogovatelj blogovatelj 20:12 02.10.2012

Re: Ta

Morali su sa ustasama i nijemcima cuvati vanjski obruc na Kozari da se partizani ne izvuku.


Jesu bili u spoljnom obrucu, ali su i propustili partizane kad su ovi uspeli da eskiviraju Nemce.
Moj rodjeni stric je bio u partizanima na Kozari i za ovo provereno znam da je tacno. Vise verujem rodjenom stricu nego ma kojoj istorijskoj citanci.
5000 partizana se u cik zore mimoilazilo istim pravcem a suprotnim smerom sa otprilike isto toliko cetnika na 50m razdaljine. U kasnu noc nisu bili svesni da se mimoilaze jedni sa drugima, culi su zveket oruzja u blizini ali su mislili da su to pripadnici njihove vojske.
Onda je pocelo da svice i shvatili su ko je ko ali su se pravili blesavi i jedni i drugi i tako se mimoisli.
Jedino je neki klinac koji je bio u koloni malo ispred mog strica dreknuo "pa ovo su cetnici" ali je momentalno od pozadi dobio pesnicu u kosmati deo glave od nekog dedice koji je bio u koloni iza njega, uz dedinu konstataciju da treba da ga "boli kurac ko su oni i sta su"
mirakulus mirakulus 20:15 02.10.2012

Re: Ta

Da, moja pokojna baba je do kraja života dobijala ustašku mirovinu...

Koliko je iznosila? Ima li jos te kune negdje na tavanu?
Deda je toliko dobro sarađivao sa ustašama da je to čudo jedno!

Eto vidis. Dobro da priznas.
Čekajte ,braćo komunisti! Jesu li naši dedovi sarađivali sa ustašama ili su vršili genocid nad nesrpskim življem?

Pa kako gdje. Tamo gdje su bili pod talijanskom zastitom organizirani su u antikomunisticku miliciju te su se sami talijani 1942 hvalili da ih imaju 19000 pod oruzjem. No oni i onako malo pretjeruju. U zapadnoj bosni pocetkom 1942 prekidaju saveznistvo s partizanima i u nekim odredima ubijaju vidjenije komuniste poput na primjer Dr. Mladena Stojanovica. I onda vec od svibnja 1942 sklapaju ugovore o suradnji s ustaskim vlastima. U istocnoj bosni je nesto drugacije narosito u dijelu koji drzi talijanska vojska. No nakon operacije Trio tamo je zaveden mir te nema vise sukoba izmedju ustasa i cetnika.
Nije li DM imao viziju o Bosni bez Muslimana i Hrvata? Tako kažu vaši komunistički izvori. Kako je to mislio da ostvari? Saradnjom sa ustašama?

To se zove pragmaticno politicko djelovanje. Ta sam je Draza poslao delegaciju u Zagreb s pocetka 1945 s pokusajem dogovora o zajednickom frontu prema boljsevicima. Mogla je ta delegacija pitati Antisu za Jasenovac.
Zanimljiva je ta vaša istorija, samo malo neprecizna...

Ipak je malo objektivnija i preciznija od ove vase ravnogorske koja nema veze s cinjenicama.
mirakulus mirakulus 20:19 02.10.2012

Re: Ta

Jesu bili u spoljnom obrucu, ali su i propustili partizane kad su ovi uspeli da eskiviraju Nemce.
Moj rodjeni stric je bio u partizanima na Kozari i za ovo provereno znam da je tacno. Vise verujem rodjenom stricu nego ma kojoj istorijskoj citanci.

Znaci moja je tvrdnja tocna.
5000 partizana se u cik zore mimoilazilo istim pravcem a suprotnim smerom sa otprilike isto toliko cetnika na 50m razdaljine.

Povjesni izvori kazu o dosta manjem broju cetnika.
Jedino je neki klinac koji je bio u koloni malo ispred mog strica dreknuo "pa ovo su cetnici" ali je momentalno od pozadi dobio pesnicu u kosmati deo glave od nekog dedice koji je bio u koloni iza njega, uz dedinu konstataciju da treba da ga "boli kurac ko su oni i sta su"

Prema ovom citatu zakljucujem da je bilo dosta civila jer su u prici i djeca i starci. No zanimljivo je cuti sto je s onima koji nisu uspjeli probiti obruc? Gdje su oni zavrsili? I koliko ih je?
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:20 02.10.2012

Re: Ta

a sam je Draza poslao delegaciju u Zagreb


U bre, U taj Zagreb bas mnogo delegacija dolazilo na razgovor sa fasistima.

Otkud toliki fasiti u Zagrebu kad se bas tamo doazilo na razgovor sa visokim fasistickim zvanicnicima?
A Zagreb je inace poznati antifasisticki grad, imaju i neke slike o tome, jesi li ih vid'o?


predatortz predatortz 20:22 02.10.2012

Re: Ta

Deda je toliko dobro sarađivao sa ustašama da je to čudo jedno!


Eto vidis. Dobro da priznas.


Ta saradnja je bila jako 'vatrena'.
U dedinu korist.
Mislim, bolje je prolazio u razmeni vatre

Pa kako gdje. Tamo gdje su bili pod talijanskom zastitom organizirani su u antikomunisticku miliciju te su se sami talijani 1942 hvalili da ih imaju 19000 pod oruzjem.


Da, čitao sam nešto o tome. Mada, Talijani su ,uglavnom, pisali o stravičnim ustaškim zločinima. Čak su , u nekoliko navrata, otvarali vatru na hrvatske postrojbe da spreče izlive divljaštva i zločine.
Eto, vidiš kako se sve može relativizovati:
Talijani su otvarali vatru na ustaše = ustaše su antifašisti
mirakulus mirakulus 20:32 02.10.2012

Re: Ta

Da, čitao sam nešto o tome. Mada, Talijani su ,uglavnom, pisali o stravičnim ustaškim zločinima. Čak su , u nekoliko navrata, otvarali vatru na hrvatske postrojbe da spreče izlive divljaštva i zločine.
Eto, vidiš kako se sve može relativizovati:
Talijani su otvarali vatru na ustaše = ustaše su antifašist

andrija pivčević (78) prisjeća se najgoreg dana u životu
Kao osmogodišnjak preživio je četnički pokolj, ali ne mrzi nikoga
Andriju Pivčevića četnici su 1. listopada 1942. u selu Gati devet puta izboli bajunetom. Preživio je pokolj, ali te sreće nije bilo njegovih 96 sumještana
Priča Andrije Pivčevića (78) koji je imao samo osam godina kad su ga četnici pokušali ubiti u njegovu selu Gati pokraj Omiša, ganula je mnoge. 24 sata piše da se tog kobnog 1. listopada 1942. u selo spustilo 150 četnika koji su pod vodstvom popa Momčila Đujića u nekoliko sati poklali 96 ljudi. Andrija je tada sa 12 sumještana polegnut pokraj seoskog puta. Kad su ih četnici počeli ubijati, pokušao je pobjeći, no pogodili su ga puškom pa je pao. Iako je preklinjao da mu poštede život, jedan od njih devet ga je puta izbo bajunetom.

– Molio sam da me pusti, da sam jedinac u matere, a on me krenuo bosti bajunetom. Rukom sam zaustavljao bodež. Vidjela su se i crijeva iz rane na trbuhu. Vidio sam kako nabija i bebu na bajunet – prisjetio se vjerojatno najgoreg dana u životu Pivčević koji je preživio ležeći pet sati među leševima ubijenih.Danas otac četvero djece, djed sedmero unučadi i pradjed petero mališana 1946. svjedočio je protiv Draže Mihajlovića, no unatoč proživljenom ističe kako nikad nije mrzio Srbe te je ponosan što se mještani nisu osvećivali.

http://www.vecernji.hr/vijesti/kao-osmogodisnjak-prezivio-je-cetnicki-pokolj-ali-ne-mrzi-nikoga-clanak-459808
godec godec 00:02 03.10.2012

Re: Ta

cult
Bonus track: ko se ne najezi - nije čovek!Mislim da je Srđan Dragojević scenama u kojima učestvuje Bata Živojinović u filmu LSLG učinio više za promociju komunizma nego višegodišnja komunistička propaganda.
Milan Karagaća Milan Karagaća 00:11 03.10.2012

Re: Ta

predatortz
Ali to ne menja činjenicu da su se jedni borili protiv fašista i okupatora, a drugi im pomagali.


Najslikovitiji primer pomaganja je onaj kad partizanske jedinice, tad već dobro naoružane i mehanizovane, kuliraju na par desetina kilometara od Jasenovca i daj ustašama 'foru' da završe posao.

Zemljače, nemoj tu glupost nigde da pričaš, a pogotovo mi je muka od ovih četnikolikih istoričarčića koji su tu tezu lansirala, a kao iz Kragujevca i sa Dorćola liju reke suza za pobijenim u Jasenovcu. Pa boli li njih više Jasenovac od onih koje boli i nikada neće prestati jer su im tamo cele familije poubijane.
I sada, neki mali Miloslav strateg priča kako Kozarčani i Slavonci nisu hteli da oslobode svoje očeve, dede, decu, majke i sestre, a mogli su. Pa jel vidiš da je ta konstrukcija plod bolesnog uma.
Ili, da bolje razumeš, a razumeš ti sve samo nekada nećeš da kažeš,misliš li da Srbi nisu hteli ili nisu mogli da zauzmu Sarajevo i oslobode tamo zatočene Srbe, pa što ne pozauzimašte odmah sve logore u kojima su tokom 90-ih mučeni Srbi.
I još jedno pitanje, zašto kad već ti pokvareni partizani nisu hteli, četnici kao veliki antifašisti i tolika sila oni ne oslobodiše Jasenovac.
blogovatelj blogovatelj 05:26 03.10.2012

Re: Ta

Prema ovom citatu zakljucujem da je bilo dosta civila jer su u prici i djeca i starci. No zanimljivo je cuti sto je s onima koji nisu uspjeli probiti obruc?


Nisu to bili civili, to su bili partizani.
Nisi valjda ocekivao da su bili uniformisani kao Vermaht? Ali su svi imali petokrake na kapama, to im je jedini znak pripadnosti bio.

Povjesni izvori kazu o dosta manjem broju cetnika.


Ja sam pricu ispricao kako sam je cuo. Naravno da moj stric nije znao tacan broj cetnika kad je bio partizan. Moja poenta nije u broju ljudi, nego u cinjenici da su se te dve vojske nasle na pedeset metara jedna od druge, ali niko metka nije ispalio. Samo su se mimoisli.
Jedini izuzetak kog je moj stric uocio je taj glupavi klinac. Njegov urlik je mogao naterati nekog malo labilnijeg lika da opali prvi metak, a onda tesko da bi iko tu preziveo. Sreca, dedica ga je zakovao u vugla i sve je proslo divno i mirno.

Prema ovom citatu zakljucujem da je bilo dosta civila jer su u prici i djeca i starci


Klinac je mogao imati oko sedamnaest godina, nisam mislio da je bio dete. Imao je pusku i borio se sa ostalima.
I taj matori je bio partizan, ne civil.

Znaci moja je tvrdnja tocna.


Da, tacna je.
Samo sto stoji cinjenica da se partizani i cetnici u tom delu Bosne nikada, ali nikada, nisu sukobili. To je Glamoc, Drvar, Bosanski Petrovac i tu okolo.
Ovo sam takodje cuo od svojih predaka, svi su bili listom partizani.
A sta sam od tih istih predaka partizana cuo o ustasama, bolje da ne znas.
mirakulus mirakulus 07:39 03.10.2012

Re: Ta

Da, tacna je.
Samo sto stoji cinjenica da se partizani i cetnici u tom delu Bosne nikada, ali nikada, nisu sukobili. To je Glamoc, Drvar, Bosanski Petrovac i tu okolo.
Ovo sam takodje cuo od svojih predaka, svi su bili listom partizani.
A sta sam od tih istih predaka partizana cuo o ustasama, bolje da ne znas.

Jesi li sto posto siguran u svoje tvrdnje?
Pogledaj knjigu od Mise Lekovica Ofanziva proleterskih brigada u leto 1942. Tamo su opisane sve borbe.
blogovatelj blogovatelj 15:48 03.10.2012

Re: Ta

Jesi li sto posto siguran u svoje tvrdnje?
Pogledaj knjigu od Mise Lekovica Ofanziva proleterskih brigada u leto 1942. Tamo su opisane sve borbe.


Vec sam ti rekao da vise verujem prici predaka nego ma kojoj knjizi pisanoj u SFRJ.
Tri strica su mi bila u partizanima od 1941. do 1945.
Najstariji stric nije bio. Bio je glava familije i morao da vodi racuna o prezivljavanju mnogobrojne nejaci, jer je deda umro pred sam rat.
Moj otac imao je 11 godina kada je rat poceo. Premlad za oruzje, dovoljno star da stoji na brdu i zvizdi kad naidje neko ko bi predstavljao opasnost. I dovoljno star da sve klanice i sve zbegove zapamti.
O cetnicima mi nisu pricali nikad nista dok nisu poceli ratovi devedesetih.
Verovatno ne bi ni tada, ali sam ja sebe zapitao u to vreme ko li su stvarno bili dobri, a ko losi momci u toku drugog sveskog rata, a odgovor sam, najlogicnije, trazio od njih.
I svi su mi listom odgovorili, bas kao i clanovi sire familije koji su takodje bili u partizanima, da nikada nisu culi za ma kakav sukob izmedju partizana i cetnika.
Da... Jos nesto... Svi ti seljaci, koji su ucestvovali i u podizanju ustanka u Bosni su sebe u to vreme zvali cetnicima. Onda su krajem 1941. promenili ime u partizani. Argument im je bio "da kralj valja ne bi pobegao nego bi ko deda mu poveo vojsku pa kom opanci kom obojci"
milisav68 milisav68 18:35 02.10.2012

Suština...

...je ovde:
18) profesionalna rehabilitacija...

zbog restitucije, jer treba da podneseš (naslednik) potvrdu da nisi saradnik okupatora, inače nemaš pravo na povraćaj oduzete imovine.

Sve ostalo je nebitno.
mariopan mariopan 08:45 03.10.2012

Re: Suština...

milisav68
...je ovde:
18) profesionalna rehabilitacija...

zbog restitucije, jer treba da podneseš (naslednik) potvrdu da nisi saradnik okupatora, inače nemaš pravo na povraćaj oduzete imovine.

Sve ostalo je nebitno.Hvala Milisave što si i nehotice odgovorio na jedno pitanje na koje do sada nisam imala odgovor - zašto mi posle toliko godina uopšte raspravljamo o četnicima, zar nemamo prečih tema i problema?

Pa zato da se potvrdi nečije "pravo" da živi u "oslobođenoj" imovini narodnih neprijatelja.

Ako su tu imovinu oslobađali "U ime naroda" zašto je onda oni lično koriste, kako ta imovina postade lična svojina oslobodilaca, zašto nije prodata na licitaciji i potrošena na dobrobit tog naroda u čije ime je oduzimana, nego je poslužila za bogaćenje pojedinaca i stvaranje elite koja se danas bori da sačuva svoje privilegije i (otetu) imovinu koja im ne pripada?

Zato je nužno da četnici budu naša tema i danas, to nam je preče od svake naše današnje muke?

edit
100.
milisav68 milisav68 10:49 03.10.2012

Re: Suština...

mariopan

Pa zato da se potvrdi nečije "pravo" da živi u "oslobođenoj" imovini narodnih neprijatelja.

Ja njih znam 50 godina, veliki su to razbojnici.

Rekli mi da mogu da biram

www.restitucija.gov.rs
hoochie coochie man hoochie coochie man 18:46 02.10.2012

...

Da ih nisam upoznao, nih i njihova (ne)dela, možda bih i poverovao da su bili oslobodioci i antifašisti.


Upoznao njih pa zakljucio kakvi su bili neki koji su ratovali u nekom drugom vremenu, u nekom drugom ratu?
Zanimljivo.
A zanimljivo je i zasto se opste pokusava, ovako nevesto, opravdavati svoj anticetnicki stav.
Dovoljno re reci mrzim cetnike jer su me tako ucili od malena, to je i korektno i razumljivo.
Ovako kada se navodno traga za nekim jacim adutom sve postaje smesno.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 19:04 02.10.2012

Re: ...

hoochie coochie man

Dovoljno re reci mrzim cetnike jer su me tako ucili od malena, to je i korektno i razumljivo.
Ovako kada se navodno traga za nekim jacim adutom sve postaje smesno.


Dovoljno sam odrastao, rekao bih i previše, da umem da napravim razliku između onog što su me učili "od malena" i onoga što sam, kasnije, sam naučio i shvatio.
A moj zaključak je sledeći: Četnici Ravnogorci, a i ostali, jesu bili učesnici rata, ali se nisu borili protiv okupatora i nisu bili antifašisti. Sve ostalo su prazne priče i pokušaj revidiranja istorije u skladu sa željama i ciljevima pojedinih političkih stranaka. Naravno, to neće proći.
milisav68 milisav68 19:16 02.10.2012

Re: ...

Vojislav Stojković
Naravno, to neće proći.

Ma prošlo je...

Kredit za koji će platiti petogodišnju kamatu od samo 4.745 evra, Jeleni Homen-Tasić odobren je 1. oktobra 2009. godine. Dakle, objašnjava Pištaljka, to znači da je preduzeće „Fima“ a.d. dobilo 360.852 evra, dok bi do 30. 9. 2015. godine državi trebalo da vrati 365.598 evra.

Sestri i ocu Slobodana Homena kredit Fonda za razvoj
hoochie coochie man hoochie coochie man 19:24 02.10.2012

Re: ...

A moj zaključak je sledeći: Četnici Ravnogorci, a i ostali, jesu bili učesnici rata, ali se nisu borili protiv okupatora i nisu bili antifašisti.


Sva prava na zakljucak.
To sto je pogresan nije presudno.
Malo cudi da se takav zakljucak donosi da osnovu odluike suda al ajd, ima se i na to pravo.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 10:00 03.10.2012

Re: ...

Daleko pre odluke suda sam to zaključio, u odluci Ustavnog suda vidim samo potvrdu tog zaključka, a ako je zaključak pogrešan, hebiga mnogi pre mene su pogrešili:


Говор краља Петра II Карађорђевића преко радио Лондона (Би-Би-Си на српскохрватском језику) од 12. септембра 1944.

"Драги моји Срби, Хрвати и Словенци,

У овом судбоносним и за Југославију великим данима, када победоносне армије Совјетског Савеза стоје на нашој граници с једне стране, а америчке и британске с друге стране, када је дан наше слободе у пуном сванућу, позивам све Србе, Хрвате и Словенце да се уједините и приступите Народноослободилачкој војсци под маршалом Титом. Са мојим пуним знањем и одобрењем, краљевска влада др Ивана Шубашића закључила је важне и корисне споразуме са том нашом народном војском, која је једнодушно призната, подржавана и помагана од наших великих савезника, Велике Британије, Совјетског Савеза и Сједињених Држава Америке.

Само тако уједињени у борби, моћи ћете сачувати неукаљану част и славу Југославије и завршити коначном победом најлепшу легенду храбрости и љубави за слободу, којом сте до сада задивљавали свет. Ваша братска слога и јединство разбиће све непријатељске планове, а ваша отаџбина дочекаће тешко заслужену слободу и упутиће се срећнијој будућности мира и правде у кругу Уједињених народа и целог слободољубивог човечанства.

Сви они, који се ослањају на непријатеља против интереса свог властитог народа и његове будућности, и који се не би одазвали овом позиву, неће успети да се ослободе издајничког жига, ни пред народом ни пред историјом.

Овом мојом поруком вама, одлучно осуђујем злоупотребу имена краља и ауторитета круне, којом се покушавало оправдати сарадња са непријатељем и изазвати раздор међу борбеним народом у најтежим часовима његове историје, користећи тиме само непријатељу.

Клањајући се жртвама, поздрављајући нашу борбу и одајући захвалност нашим великим савезницима, позивам вас да свесрдно поздравите победоносне савезничке армије, које би дошле да вам пруже помоћ у потпуном извојевању ослобођења наше земље.

Живела наша велика слободна федеративна Југославија!"
Milan Karagaća Milan Karagaća 21:30 03.10.2012

Re: ...

Говор краља Петра II Карађорђевића преко радио Лондона (Би-Би-Си на српскохрватском језику) од 12. септембра 1944.

imaju oni svoje istoričare koji sada dokazuju da to nije govorio kralj Petar II već Čerčil lično na srpskom koji je naučio dok se školovao kao agent Kominterne,pa ako treba razni četnikoliki istoričari će dokazati da čak kralj Petar II nije ni postojao i da je uvek bio maloletan, a inače evo već patriotske Večernje novosti objaviše svom dragom narodu kako su komunisti falsifikovali čak i Valtera Perića i da Valter zapravo nijer ni bio u Sarajevu već da se radi o Drašinom potpukovniku-obaveštajcu koji je rasturao Gestapo pune četiri godine u Beogradu i na kraju ih ubedio da je vreme da se Nemci dobrovoljno i demokratski povuku iz Srbije.
mirakulus mirakulus 21:44 03.10.2012

Re: ...

Nema se sto niti dodati niti oduzeti ovom govoru. Sve je jasno i glasno receno.
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:01 04.10.2012

Re: ...

Говор краља Петра II Карађорђевића преко радио Лондона


E ovo mi nikada nije bilo jasno.
Pristalice partizanskog pokreta se pozivaju na govor kralja?
Sta time zele da dokazu, smatraju li kralja nepogresivim pa njegovu rec uzimaju kao krunski dokaz, ili je nesto drugo u pitanju?
Al hajd, bice jos cetnickopartizanskih blogova (posto je ovaj valjda pri kraju) pa cemo i to razjasniti.
hoochie coochie man hoochie coochie man 18:54 02.10.2012

.........

Ustavni sud Republike Srbije osporava antifašistički i oslobodilački katakter četničkog pokreta,


A to je posao Ustavnog suda?

Svasta.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 19:06 02.10.2012

Re: .........

hoochie coochie man
Ustavni sud Republike Srbije osporava antifašistički i oslobodilački katakter četničkog pokreta,


A to je posao Ustavnog suda?

Svasta.

Ne, to je posao pojedinih političkih stranaka koje, kada dođu na vlast, svojim uredbama kroje i menjaju istoriju.
hoochie coochie man hoochie coochie man 19:15 02.10.2012

Re: .........

Ne, to je posao pojedinih političkih stranaka koje, kada dođu na vlast, svojim uredbama kroje i menjaju istoriju.


A ja mislio da je to posao nauke, istoricara.
Kad, vidi jada, naucnicima sud nalozi sta je istorijska istina!
To je valjda nama nasa borba dala?
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 19:27 02.10.2012

Re: .........

hoochie coochie man
Ne, to je posao pojedinih političkih stranaka koje, kada dođu na vlast, svojim uredbama kroje i menjaju istoriju.


A ja mislio da je to posao nauke, istoricara.
Kad, vidi jada, naucnicima sud nalozi sta je istorijska istina!
To je valjda nama nasa borba dala?

Pa, narano, da je to posao istoričara, ali kada vlada i stranke na vlasti pokušaju da kroje prošlost i dodeljuju novčane naknade i priznanja za učešće u oslobodilačkoj borbi onima koji su bili na strani okupatora, mora da se umeša Ustavni sud i da takve uredbe proglasi neustavnim.
hoochie coochie man hoochie coochie man 19:57 02.10.2012

Re: .........

mora da se umeša Ustavni sud i da takve uredbe proglasi neustavnim.


I tako presudi sta je istina?

Ja protiv te odluke suda zaista nemam nista i uveren sam da je ona ispravna.

Ali ona se uopste ne bavi pitanjem da li su cetnici bili fasisti ili antifasisti jer to i nije posao suda.
Sud je rekao da nacin na koji su cetnici ostvarivali neka svoja prava nije u skladu sa ustavom. U hipotetickoj situaciji da se to, nacin a ne prava, promeni, ova odluka suda apsolutno ne bi bila smetnja da se ta prava koriste.

Problem je u tome sto vi komunisti rastezete tu odluku i pokusvate je tumaciti kao dokaz za nesto sto se ni ne tretira tom odlukom.

Uostalom, ako je tako, ako odluka suda znaci da cetnici jesu ucestvovali u ratu ali nisu bili antifasisti (onda je jedina moguca strana fasisticka), kako to da taj isti sud ostavi neka prava ravnogorcima (penzija npr) i kako to da im ostavi pravo na ravnogorsku spomenicu?
Nije valjda sud koji cetnke proglasava saradnicima okupatora ostavio pravo da se dele fasiticka ordenja u Srbiji?

Milan Karagaća Milan Karagaća 00:28 05.10.2012

Re: .........

Uostalom, ako je tako, ako odluka suda znaci da cetnici jesu ucestvovali u ratu ali nisu bili antifasisti (onda je jedina moguca strana fasisticka),

sud samo konstatuje danisu učestvovali u NOR-u i nisu se borili protiv okupatora pa ne mogu ni imati status borca. Sud ne ulazi u to da su oni , verujem većina, bili u duši antifašisti, nisu bili fašisti.
kako to da taj isti sud ostavi neka prava ravnogorcima (penzija npr) i kako to da im ostavi pravo na ravnogorsku spomenicu?

to za penzije nema nikakve osnove a što se spomenica tiče to je stvar njihovog udruženja.
Dakle, sud je samo sudio na osnovu činjenica, a one govore da se ravnogorci nisu posle 1942.godine aktivno borili protiv okupatora.Oni koji su do 1942.godine ranjeni ili poginuli u borbi sa Nemcima, naravno da treba da imaju sva prava borca NOR-a.
mirakulus mirakulus 19:06 02.10.2012

Cetnici? Jesu li to i ovi?

andrija pivčević (78) prisjeća se najgoreg dana u životu
Kao osmogodišnjak preživio je četnički pokolj, ali ne mrzi nikoga
Andriju Pivčevića četnici su 1. listopada 1942. u selu Gati devet puta izboli bajunetom. Preživio je pokolj, ali te sreće nije bilo njegovih 96 sumještana
Priča Andrije Pivčevića (78) koji je imao samo osam godina kad su ga četnici pokušali ubiti u njegovu selu Gati pokraj Omiša, ganula je mnoge. 24 sata piše da se tog kobnog 1. listopada 1942. u selo spustilo 150 četnika koji su pod vodstvom popa Momčila Đujića u nekoliko sati poklali 96 ljudi. Andrija je tada sa 12 sumještana polegnut pokraj seoskog puta. Kad su ih četnici počeli ubijati, pokušao je pobjeći, no pogodili su ga puškom pa je pao. Iako je preklinjao da mu poštede život, jedan od njih devet ga je puta izbo bajunetom.

– Molio sam da me pusti, da sam jedinac u matere, a on me krenuo bosti bajunetom. Rukom sam zaustavljao bodež. Vidjela su se i crijeva iz rane na trbuhu. Vidio sam kako nabija i bebu na bajunet – prisjetio se vjerojatno najgoreg dana u životu Pivčević koji je preživio ležeći pet sati među leševima ubijenih.Danas otac četvero djece, djed sedmero unučadi i pradjed petero mališana 1946. svjedočio je protiv Draže Mihajlovića, no unatoč proživljenom ističe kako nikad nije mrzio Srbe te je ponosan što se mještani nisu osvećivali.

http://www.vecernji.hr/vijesti/kao-osmogodisnjak-prezivio-je-cetnicki-pokolj-ali-ne-mrzi-nikoga-clanak-459808
gedza.73 gedza.73 19:13 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

te je ponosan što se mještani nisu osvećivali.

A sunarodnici?
mirakulus mirakulus 19:41 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

A sunarodnici?

Izvukao si pogresnu poantu teksta. Pitanje je kakvi su to antifasisti koje talijani naoruzaju i posalju ih da zakolju nevine stanovnike ? Ponovicu. Fasisti talijani naoruzali "antifasiste" cetnike. Ovdje se radi o oksimoronu je ne moze se biti antifasista ako suradjujes sa fasistima.
gedza.73 gedza.73 19:52 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

Izvukao si pogresnu poantu teksta

Jok.
Poenta teksta da su Hrvati klali Srbe (1941) a Srbi klali Hrvate (1942).
A snalazio se za oružje, i saveznike, kako je ko znao.
I, aman, brate, više.

Imate nezavisnu državu, dobili ste je kako ste je dobili, koji moj vam više trebaju pravdanja i pranja da su Srbi sami zaslužili sudbinu koja im se desila u Hrvatskoj u onom i ovom ratu.

Srboćetnici su sarađivali sa Italijanim tokom II sv. rata u Hrvatskoj. Tada su kalali i ubijali nevino hrvatsko stanovništvo koje je bilo prisiljeno na samoorganizovanje pa je otvorilo radne logore i pokrštaonice za Srbe.
neke je slala i Drinom u Srbiju.

Srboćetnivci su napali Hrvatsku i proterali hrvatsko stanovništvo uz stravične zločine pa su se Hrvati samoorganizovali i poslali Srbe sa blatom na opancima u njihove vlašku domovinu.

Može? O.k?
Sad kad ste čisti, lepi i zapadni batalte se malo nas.


mirakulus mirakulus 20:08 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

Poenta teksta da su Hrvati klali Srbe (1941) a Srbi klali Hrvate (1942).

Nije to poanta teksta. Poanta teksta jest da su cetnici govna koja su bili fasisticki prirepci te su za talijanske FASISTE obavljali prljave poslove.
Eto toliko. Ovo ostalo je plod tvojih stereotipija uzgoja na ravnogorskoj literaturi koja je prouzrocila brojne posljedice po tvoje zdravlje.
predatortz predatortz 20:13 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

Ovo ostalo je plod tvojih stereotipija uzgoja na ravnogorskoj literaturi koja je prouzrocila brojne posljedice po tvoje zdravlje.


Susjed, a da se ti maneš dijagnosticiranja na daljinu?
Lepo te čovek pita, što se nama uopšte zamlaćuješ?
Vidiš da padaš u vatru.
Kvariš,brate, uvreženo mišljenje o hrvatskoj kulturi...
gedza.73 gedza.73 20:27 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

mirakulus
Poanta teksta jest da su cetnici govna koja su bili fasisticki prirepci te su za talijanske FASISTE obavljali prljave poslove.

Čudesni?.
Ja ipak mislim da nije lepo zavirivati u tuđu stolicu.
Posebice ako su vaša govna daleko veća.mirakulus mirakulus 20:30 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

Susjed, a da se ti maneš dijagnosticiranja na daljinu?
Lepo te čovek pita, što se nama uopšte zamlaćuješ?
Vidiš da padaš u vatru.
Kvariš,brate, uvreženo mišljenje o hrvatskoj kulturi...

Vidim. Nisam dobro dosao. Kvarim vam gibanicarsku zabavu. Nekako nas ne trpite. Malo vam je neugodno ili sto? Odgovor sto se s vama zamlacujem je vrlo jednostavan. Pa poklase cetnici neke moje iz obitelji pa imam pravo valjda upozoriti kakva su govna bili.
Ne ne padam u vatru. Dapace. Vrlo sam smiren.
I ti kvaris uvazeno misljenje o srpskom junastvu.
predatortz predatortz 20:33 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

Kvarim vam gibanicarsku zabavu


Obožavam gibanicu. I, ne volim da mi neko sere dok jedem!

I ti kvaris uvazeno misljenje o srpskom junastvu.


Priznajem da je većina Srba po tom pitanju daleko iznad mene. Naročito oni zapadnije od mesta mog rođenja.
Trebalo je sa takvim živeti. E, to je junaštvo!
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:36 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

Vidim. Nisam dobro dosao. Kvarim vam gibanicarsku zabavu.


Ne lupaj.
Ako ti dobrodoslicom smatras to da mozes da vredjas a da ti to niko ne zameri jer si gost, onda ne znas sta je dobrodoslica.
Vredja brate koliko hoces, ali ocekuj i da ti se vrati.
mirakulus mirakulus 20:36 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

Posebice ako su vaša govna daleko veća.

E pa na krivog si se namjerio. No i to je dio tvojih stereotipija u kojima cijeli narod izjednacavas.
No evo i jedne druge fotografije hrabrih mladica koji nisu surovali s okupatorima nego su ih gazili gdje god su stigli. Pa i poslije rata po raznim vukojebinama kako cetnike tako i krizare jednako.
gedza.73 gedza.73 20:40 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

Pa poklase cetnici neke moje iz obitelji pa imam pravo valjda upozoriti kakva su govna bili.


Postojalo je i dosta obitelji Srba u Hrvatskoj koje su poklane, streljane, bačene u jame pa ne mogu upozoriti kako su divni i krasni junaci ustaše bile.

Vidim. Nisam dobro dosao. Kvarim vam gibanicarsku zabavu

Ma, jook. Imamo pravu četničku gibanicu.
(kad će već da padne brisanje nek' bude bal)

Nekako nas ne trpite.


Susjed, nemaj brige. Mnogi ljudi čuju glasove u glavi.
mirakulus mirakulus 20:45 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

Postojalo je i dosta obitelji Srba u Hrvatskoj koje su poklane, streljane, bačene u jame pa ne mogu upozoriti kako su divni i krasni junaci ustaše bile.

Vidis opet tvoja stereotipija. Ako je rvat onda je sigurno ustasa. Izbij to iz glave. Ne mozes pojmiti da je netko rvat i da nije ustasa nego partizan. Eno fotke gore pa gledaj partizana rvata sto je tukao kako ustase tako i cetnike i nijemce a talijane nije mogao jer mu nisu bili u operativnom dosegu.
Susjed, nemaj brige. Mnogi ljudi čuju glasove u glavi.

Nije to lose bolje nego imati prividjenja kao ti.
mirakulus mirakulus 20:49 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

Ne lupaj.
Ako ti dobrodoslicom smatras to da mozes da vredjas a da ti to niko ne zameri jer si gost, onda ne znas sta je dobrodoslica.
Vredja brate koliko hoces, ali ocekuj i da ti se vrati.

Iznosenje cinjenica nije vrijedjanje. to su samo fakti koji su svi dokazivi. Za razliku od vasih fakti koje ne mozete dokazati.
No ponovit cu jos jednom Cetnici su bili gamad i govna i smatram ih otpatkom ljudskog roda jednako ko sto su i ustase bili govna i otpadak ljudskog roda. Ni jedni ni drugi nisu bili zavrijedili hodati po zemlji i pozlatio se svaki metak koji je ubio ili jedne ili druge. Cetnici su bili najvise izdajnici srpstva i srba koji su nanijeli srbima veliku sramotu.
alselone alselone 20:49 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

Gibanicarsku zabavu?

He,he, tako i nasi poznanici iz HR. Kad ih covek slusa rekao bi da zive na 200 grama skarpine i dva deci vina dnevno ali zato kad dodju kod nas tuku po prasetu i gibanici i sve trepcu ko svraka na jugovinu.

Kad nesto valja onda valja.
predatortz predatortz 20:55 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

No ponovit cu jos jednom Cetnici su bili gamad i govna i smatram ih otpatkom ljudskog roda


Ovako, susjed...
Govoriš o dedovima mnogih učesnika u ovoj raspravi.
Neki od njih su bili oficiri i držali do date zakletve. Neke je stihija rata odnela na tu stranu, neki su mobilisani - niko ih ništa nije pitao...

Kakvi god da su bili, jedno im ne možeš staviti na dušu:

Nisu imali koncentracione logore, vešala za decu visoka jedan metar, nisu imali nož koji su zvali 'hrvatosek'.
Ne pominju se u pričama o Holokaustu.
Stavljanje njih u ravan sa ustašama je , u najmanju ruku, bezobrazno.
gedza.73 gedza.73 20:55 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

mirakulus
Nije to lose bolje nego imati prividjenja kao ti.


Bu!

hoochie coochie man hoochie coochie man 21:00 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

znosenje cinjenica nije vrijedjanje


ovih cinjenica

literaturi koja je prouzrocila brojne posljedice po tvoje zdravlje.

Mislis na mentalno zdravlje, pretpostavljam.
Dakle sagovornika proglasavas mentalnim bolesnikom i kazes da nije vredjanje vec iznosenje cinjenica?

O cetnicima misli sta ti je volja, bas me zaboli sta ces ti o njima da mislis, ali ovo pozivanje na mesto zivljenja ili nacionalnu pripadnost ti je bas bez veze.

A sad o temi.

Rece da nisu svi Hrvati bili Ustase, to znam, nego zanima me jesu li sve Ustase bili Hrvati?
mirakulus mirakulus 21:05 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

Rece da nisu svi Hrvati bili Ustase, to znam, nego zanima me jesu li sve Ustase bili Hrvati?

Kakve veze ja imam s ustasama? No cisto iz povijesnog aspekta ovako cu ti odgovoriti. Obzirom na generala Uzelca, Na generala Lukica i na Grujica koji je bio glavar ustaskog stana mogu reci da je medju ustasama bilo i Srba.
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:12 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

Kakve veze ja imam s ustasama?

Nemam pojma niti me zanimaju tvoje veze sa Ustasama.

A da nisu ovi bili hrvatski pravoslavci ili bas Srbi?mirakulus mirakulus 21:28 02.10.2012

Re: Cetnici? Jesu li to i ovi?

A da nisu ovi bili hrvatski pravoslavci ili bas Srbi?

Nemam pojma. Ako te zanima istrazi.
jinks jinks 19:13 02.10.2012

...

Posle ovoga sledi zaključak da se tokom II sv. rata uopšte na ovim prostorima i nije desio građanski rat, već da se sve vreme vodila borba između fašista i antifašista u različitim pojavnim oblicima.

Da li i to odgovara istini? Ili se istina nalazi negde u sredini između dve istorijske krajnosti.
predatortz predatortz 19:25 02.10.2012

Re: ...

Da li i to odgovara istini? Ili se istina nalazi negde u sredini između dve istorijske krajnosti.


Istina je da je jedna ideološka skupina, sa sedištem u inostranstvu, učinila sve da dođe na vlast. Prvo opstrukcijom regularne vojske, pozivajući na dezerterstvo. Potom, ne pre nego li im je napadnuta ideološka majka, dizanjem ustanka ne obazirući se na civilne žrtve.

Nedugo posle dizanja ustanka, ta skupina je počela ideološki rat protiv svih eventualnih protivnika budućeg režima. Tako su nikla 'pasja groblja', a narod ih je u određenim krajevima zvao špiljari i krapinari.

Nakon osvajanja vlasti i čišćenja gradova od nepodobnih, počinju čišćenje u svojim redovima. Pošto se Veliki Vođa zamerio ideološkoj kevi, počistio je sve odane koji se majke nisu mogli da odreknu. Čak, kažu preživeli, prema njima je bio suroviji nego li prema klasnim i ideološkim neprijateljima.

Kada je sve to završio, Veliki Vođa se proglasio za Doživotnog Vođu. Uživao je u uzurpiranoj imovini, voleo viski i omladinke i lupao gluposti.

Nakon smrti Doživotnog Vođe, verni narod je morao da veruje da je vođa još živ.
Dugo posle smrti mu se nosila nekakva palija koju su zvali štafeta... Dugo posle smrti mu se moralo zaklinjati na vernost. Dugo posle smrti je postojao strah od mrtvog vođe...

Neki to zovu stara dobra vremena...
jinks jinks 19:36 02.10.2012

Re: ...

Znači desio se građanski rat ... na liniji komunisti-antikomunisti. I da nesreća bude veća u taj građanski rat su uvučene i nevine žrtve genocida u NDH.

Sad što je taj narod prišao NOP-u a ne JVO-u, to je pitanje na koje treba odgovor pre da da istorija nego pravna struka (neki bi rekli zbog vere u pomoć Rusije u najtežim trenucima, mnogo više nego zbog bilo kakvih ideoloških razloga ... a ponajmanje zbog druga Tita i njemu sličnih).
predatortz predatortz 19:41 02.10.2012

Re: ...

Sad što je taj narod prišao NOP-u a ne JVO-u, to je pitanje na koje treba odgovor da nauka, a ne pravnici


Princip je bio jednostavan:

Ja zapucam iznad tvog sela, pa trk u šumu.
Kad krene crna legija, ti gledaj šta ćeš... Zamnom u šumu, ili da čekaš Francetićevce.

Ovi drugi nisu bili spremni da narod izlože tolikoj pogibelji.
To su im saveznici zamerili.
Jer, na Balkanu im je trebao neko koga boli qrac za narod, koji će da se bije ne obazirući se na civilne žrtve.
jinks jinks 19:44 02.10.2012

Re: ...

Jer, na Balkanu im je trebao neko koga boli qrac za narod, koji će da se bije ne obazirući se na civilne žrtve.


Što neko reče, kao što im i sada ovde ne treba bog zna kakva demokratija, već par isturenih igrača preko kojih će moći što lakše da realizuju svoje ekonomske i druge interese.
predatortz predatortz 19:48 02.10.2012

Re: ...

jinks
Jer, na Balkanu im je trebao neko koga boli qrac za narod, koji će da se bije ne obazirući se na civilne žrtve.


Što neko reče, kao što im i sada ovde ne treba bog zna kakva demokratija, već par isturenih igrača preko kojih će moći što lakše da realizuju svoje ekonomske i druge interese.


Otprilike...

Ili ti:

U Iraku je bila diktatura, u Saudijskoj Arabiji teče med i mleko...
Filip2412 Filip2412 21:57 02.10.2012

Re: ...

Istina je da je jedna ideološka skupina, sa sedištem u inostranstvu, učinila sve da dođe na vlast. Prvo opstrukcijom regularne vojske
Komunisti su dosli na vlast samo tamo gde su korupcija, siromastvo i nacionalisticke strasti vec unistile postojeci sistem.

Da je stari sistem nesto vredeo on bi opstao. Komunisti su jedina vojska a se uspela uzdignuti iznad primitivnih nacionalistickih strasti koje su uostalom protutnjale Balkanom ubrzo nakon pada komunizma.

Demokratija nije za divljake. Zato i Balkan meri najduzi period mira i blagostanja pod Titovom diktaturom - kada demokratije nije bilo. I jos nesto: Tito je uspeo da dobije vecu podrsku od Zapada i Amerike (najvecih antikomunista na planeti) nego sto Kralj i Cetnici, dakle stari sistem je propao jer je bio nesposoban, truo, ogrezo u korupciju i nacionalizam.

Ne bi komunisti nikada pobedili da je stari sistem bio dobar.

Naravno da je bilo komunistickih zlocina, ali tako je to u ratovima i u diktaturama. I saveznici su cinili zlocine u WWII ali je svakako dobro sto su pobedili Naciste.
predatortz predatortz 21:59 02.10.2012

Re: ...


Demokratija nije za divljake.


To je i Hitler tvrdio...

Komunisti su jedina vojska koje uspela uzdignuti iznad primitivnih nacionalistickih strasti koje su uostalom protutnjale Balkanom ubrzo nakon pada komunizma.


Zanimljivo je da se SKJ raspao baš po nacionalnim šavovima.

Tito je uspeo da dobije vecu podrsku od Zapada i Amerike (najvecih antikomunista na planeti) nego sto Kralj i Cetnici, dakle stari sistem je propao jer je bio nesposoban, truo, ogrezo u korupciju i nacionalizam.


Tih godina su na ceni bili ratoborni avanturisti. Oni koji su malo razmišljali nisu se uklapali u savezničku priču neka malo ginu divljaci, da razvučemo Švabe pre nego li udarimo na njih!
Filip2412 Filip2412 22:01 02.10.2012

Re: ...

predatortz

Demokratija nije za divljake.


To je i Hitler tvrdio...
Po tebi su i svi slikari fasisti zato jer je Hitler u slobodno vreme slikao jel da?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana