Ekologija| Gost autor| Hobi| Nauka| Sport

TRI GRUPNA PORTRETA LOVACA S MRTVOM PRIRODOM.3

albicilla RSS / 09.04.2017. u 12:23

LOVCI U JESENJEM KRAJOLIKU

Gost-autor:  Voislav Vasić, ornitolog

17761605_10154412244248045_1103068021_o_zps8cndgwa1.png

U Srbiji se o divljači, lovnoj struci i lovstvu kao privrednoj grani predaje i uči na šumarskim, poljoprivrednim, biološkim, geografskim i možda još nekim fakultetima i departmanima na više univerziteta. Svake godine dakle stižu mnogobrojni novi stručnjaci i znalci koji primenjuju i šire stečeno znanje i veštine. Pa ipak, s mnogih strana čujemo kako je stanje divljači u Srbiji sve gore, a da su mnogi rezultati u lovstvu daleko ispod nivoa pojedinih zemalja u regionu. Dobro, reći će neko, ne moramo baš da se merimo sa Slovencima i nekim drugim majstorima od zanata. E pa moramo, jer neuspešna lovna privreda nije održiva ni ekonomski ni ekološki. A budući da je zasnovana na eksploataciji prirodnih resursa, ako nije održiva – onda je razorna po prirodu, njen diverzitet, stabilnost i obnovljivost. To onda uvodi lovstvo u “mrtvu petlju” koja se ubrzavajuće steže. Uzmimo samo gotovo banalni primer ilegalnih vabilica za lov na prepelice, oko kojih se povremeno podigne malo dima i prašine. Prirodna populacija prepelica je toliko opala, i opada i dalje, da je u većini lovišta (u Vojvodini na primer) neisplativo dovoditi strane lovce (malo naših lovi prepelice) ako se prepelice na seobi ne namamljuju zabranjenim vabilicama. Organizatori lovnog turizma i njihovi partneri, lokalna lovačka društva, prosto su prinuđeni na krivolov. To će, off the record, priznati svaki od njih, iako će zvanično tvrditi da vabilice nisu njihove i da su im ih podmetnuli zli kvazizaštitari i strani plaćenici. Zato za lov na prepelicu uskoro neće biti dovoljne ni vabilice. Slično je na primer i sa grlicama kojima su, kad im je broj dramatično opao, prvo pridodate obične gugutke (koje nikad nisu bile divljač jer žive u naseljima), za tu priliku preimenovane u grlice, a prave su grlice morale biti prekrštene u izmišljene afričke grlice. Pošto se broj grlica u lovnoj sezoni i dalje rapidno smanjuje, treba uskoro očekivati da se čvorci kreativno proglase za pegave grlice i da se otvori sezona lova i na njih.

Jedna od naročito neprijatnih činjenica je sve niži nivo neophodnog znanja lovaca o onome na šta pucaju i kad i kako to smeju da rade. Na jednom lovačkom forumu član komisije za polaganje lovačkog ispita hrabri tremiranog kandidata, rečima da je na ispitu “atmosfera opuštena” i da se pitanja odnose samo na najosnovnija znanja. Radi poređenja da navedem da članovi „kvazizaštitarskih“ organizacija, koje pominje profesor lovstva Beuković u onom članku, da bi dobili licencu za prstenovanje ptica na primer, moraju da posle šegrtovanja u kampovima za obuku polažu rigorozan ispit u kom je praktični deo pitanja najveći i najvažniji i da samo mali broj kandidata položi taj ispit iz prvog pokušaja. Lovci sve slabije poznaju divljač i retko umeju da prepoznaju vrste koje je zabranjeno loviti. A često ne poznaju zakone ni propisane postupke. Kad je jedan predsednik lovačkog društva, a visoki opštinski funkcione, nedavno uhvaćen sa ubijenom zaštićenom vrstom divlje guske u automobilu, prvo se branio uobičajenim izgovorom da ju je našao već mrtvu, ne znajući da je zaštićene vrste pa čak i njihove delove zabranjeno i držati. Onda je pokušao da se jadno brani time da je on samo hteo da sačuva dokaz da je neko drugi počinio krivolov, ne shvatajući da je zapravo uništio dokaz onog trenutka kada je odneo ubijenu gusku s mesta gde ju je “našao”. Naravno da mu niko nije poverovao, pa je opet okrenuo priču da mu je sve podmetnuto zarad interesa nekog obližnjeg, rivalskog lovačkog društva koje se masovno bavi krivolovom. Dok se javnost smeje tim neinteligentnim pokušajima obmanjivanja, zabrinjava to što se njegovo lovačko društvo solidarisalo s krivolovcem, a ni lovački savezi u ovakvim slučajevima obično ne preduzimaju ništa za čuvanje obraza časnih i sportski opredeljenih lovaca.

Lovci i njihovi funkcioneri, pa tako i predsednik LS Vojvodine Milovančev, misleći da time doprinose povoljnijoj slici o lovcima u javnosti, često ističu koliko brinu “o dobrobiti flore i faune” i navode statističke podatke o hiljadama tona hrane za divljač koju unose u lovište i stotinama hiljada puštene “fazanske divljači”. Na osnovi toga mnogi lovci naglašavaju da su oni jedini pravi ekolozi i zaštitari. Ovde je reč opet o jednom dubokom nesporazumu, zasnovanom na nepoznavanju temeljnih principa ekologije. Iako je ekologija ugrađena u programe svih nivoa obrazovanja, od predškolske edukacije do univerzitetskih studija, očigledno je da to nije dovoljno, ili da neko nije pazio na času. Morali bi lovci da znaju razliku između zaštite prirode odnosno biodiveziteta, čiji je cilj opstanak svih vrsta radi vitalnosti ekosistema, i gajenja divljači radi odstrela, a kroz favorizovanje samo određenih vrsta na štetu drugih. U ovom drugom slučaju potpuno se narušava ravnoteža u ekosistemu tako što se divljač prihranjivanjem vezuje za neprirodno mali prostor na kome dolazi do prenaseljavanja i ometaju se prirodne migracije. Ili ispuštanje fazančića odgajenih u zatvorenom prostoru u njima nepoznato lovište. Oni su lak i nagomilan plen i privlače prirodne predatore koje lovci onda uništavaju kao štetočine. Pošto fazani nisu jedino čime se predatori hrane, njihovom eliminacijom stvaraju se uslovi za prenamnožavanje niza nelovnih vrsta (glodara na primer) koje se opet računaju u poljoprivredne štetočine, pa će se suzbijati otrovima. Drugim rečima, mnoge prakse u lovnoj delatnosti sasvim su sporne i neodržive u ekološkom pogledu i mogu se primenjivati samo uz mnogo više znanja i opreza.

17690291_10154412245278045_356139418_n_zpstwrk2ten.png

U članku u Politici, koji mi je bio povod za javljanje, Mihalj Buzaš iz “Mađar-soa” upire prstom u glavnog krivca za, kako on kaže, predrasude o lovcima i jedinog poimenično pomenutog nosioca tobožnje kampanje protiv lovaca – u Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije iz Novog Sada. Ne zna za staru mudrost ne nuntium nuntiorum malorum necate (ne ubijajte donosioca loših vesti) i valjda veruje da bi u lovstvu sve opet bilo dobro kad se ne bi mnogo pričalo o njemu. A prof. Beuković s Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu ide korak dalje i njime upada u čuveni mračni bunar zavere stranih plaćenika gde strane vlade finansiraju “lepim, debelim parama” nevladin sektor u Srbiji da bi razbile (te strane vlade) naše privredno lovstvo. Ne kaže koje strane vlade to čine, ni koje privredno lovstvo, ni zašto, ali se oseća da je ubeđen da strane vlade nikad nemaju dobre namere. Po viziji istog analitičara, kad se razbije privredno lovstvo, nastaje “opšta pometnja”. Ne mogu da zamislim nijednu dovoljno neobaveštenu ili budalastu stranu vladu koja bi uobrazila da će Srbiju najlakše poljuljati tako što će finansirati podrivanje privrednog lovstva – umišljajući da je ono glavni stub stabilnosti države!

Očigledno je da prof. Beuković ne zna ništa ni o Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, računajući da već sam pridev nevladin, -a, -o, dovoljno govori o kakvim je negativcima reč. Moram da obavestim čitaoce, da glavni finansijeri većine od mnogobrojnih krupnih projekata koje realizuje DZPPS – pripadaju baš vladi. To su ministarstva u Vladi Srbije, sekretarijati u Pokrajinskoj vladi Vojvodine i javna preduzeća. I to dalje znači da Vlada Srbije i njeni organi smatraju Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije solidnim i stručnim partnerom kome se poveravaju zadaci od opšteg interesa, a ne izazivačem haosa u državi. Jedini finansijer projekata tog Društva, a čiji se fond alimentira iz doprinosa stranih vlada jeste Evropska komisija, koju bi teško bilo optužiti za stvaranje pometnje. Još nekoliko projekata finansiraju poznati i ugledni međunarodni fondovi s privatnim ulozima. Nigde nema ni traga ni glasa od neprijateljskih vlada. I ni u jednom od projekata DZPPS, bez obzira na izvore finansiranja, nisu tema ni lov ni anti-lov. Neko ko predaje studentima, trebalo bi da je bolje obavešten i oprezniji s iznošenjem dezinformacija. Sledeći istu logiku, neko bi mogao da pita da li su i lovci strani plaćenici ako su im neke aktivnosti, poput monitoringa oralne vakcinacije protiv besnila, plaćene lepim, debelim parama stranih vlada? Da li su profesori novosadskog Poljoprivrednog fakulteta strani plaćenici kad rade na projektima finansiranim stranim novcem? Kako to sad – nisu?

Iako se uvek naglašava da lovački savezi doprinose razvoju lovne privrede, ipak treba imati na umu da su lovačka društva neprivredna udruženja građana. U praksi, privredne agencije koje se komercijalno bave organizovanjem dolaska svojih klijenata – stranih lovaca, angažuju lovačka društva koja upravljaju lokalnim lovištima. Tako lovci i njihove neprofitne organizacije civilnog društva ulaze u sistem privredne delatnosti čiji je cilj profit. Često članovi lovačkog društva i sami gunđaju što se ne vidi dovoljno transparentno kuda odlaze zarađena sredstva koja treba da budu upotrebljena isključivo za jačanje organizacije i aktivnosti društva i unapređenje lovišta. Sva ova i mnoga druga pitanja zanimaju javnost, kako vidimo – i lovačku i ne-lovačku.

Od odgovora će zavisiti slika koju lov i lovci imaju u narodu. U izjavama sagovornika Snežane Kovačević, objavljenim u članku u Politici od 12. marta, oseća se memla neprovetrenih ormara sa starim stvarima. Bojim se zato da ti ljudi koji se bave javnom slikom o lovu, ne samo da nemaju dobre odgovore, nego nisu u stanju ni da sagledaju uzroke lošeg imidža lova u Srbiji. Kad nema tačne dijagnoze, onda se greši i u terapiji.

A pravi odgovori se mogu naći na dohvat ruke. U ogledalu.

TagoviKomentari (79)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

narcis narcis 12:30 09.04.2017

al pazi kad ladno

sam gledo par grlica, pravih, u moj park, nisam mogo da verujem, to je skoro pa centar na niš, kilometar gore dole. zezam park kod ingeneursku kasarnu i nekakav sud sag.
kovele kad se toli seljaci preselili uniš što bi one ostale seljanke zavek.
albicilla albicilla 12:39 09.04.2017

Re: al pazi kad ladno

narcis
sam gledo par grlica, pravih, u moj park, nisam mogo da verujem, to je skoro pa centar na niš, kilometar gore dole. zezam park kod ingeneursku kasarnu i nekakav sud sag.
kovele kad se toli seljaci preselili uniš što bi one ostale seljanke zavek.


ovo je grlica i iako se tu i tamo katkad nadje blize periferiji, u parkove koliko znam ne zalazi

albicilla albicilla 12:40 09.04.2017

Re: al pazi kad ladno

a ovo je gugutka i ona ne samo da zivi po parkovima i po naseljima, vec se retko i vidja dalje od naselja

narcis narcis 12:45 09.04.2017

Re: al pazi kad ladno

ono što sam ja video je bilo veće od gugutke , a bome i kao poveći golub, nije me se dojmilo da su golubovi mada sam isprva to pomislio, ondak samnastavio sgledanje i vido krug oko grla, sag ne liče ni na ovo što si ti postavio, nisu tako šarene, mada bio sumrak podaleko, 10-15 metra.
neznam šta sam video al nije ličilo ni da je golub ni da je gugutka.
edit
a to što ne ide po gradovi, pa ni divlje svinje ne zalaze u gradovi pa se onomad jedna prošetala gradom i to baš kroz pobedinu, ni manje ni više,, pa ti vidi.
Jukie Jukie 14:48 09.04.2017

Re: al pazi kad ladno

To ti je verovatno golub grivnaš, jedan mi se gnezdi ispod prozora

cmix909 cmix909 14:49 09.04.2017

Re: al pazi kad ladno

narcis
... veće od gugutke , a bome i kao poveći golub... krug oko grla... nisu tako šarene

Golub grivnas.
Ima ih i u Bgd. Na Dedinju i Neimaru zasigurno.
narcis narcis 14:50 09.04.2017

Re: al pazi kad ladno

Jukie
To ti je verovatno golub grivnaš, jedan mi se gnezdi ispod prozora


cmix909
narcis
... veće od gugutke , a bome i kao poveći golub... krug oko grla... nisu tako šarene


Golub grivnas.
Ima ih i u Bgd. Na Dedinju i Neimaru zasigurno.

moguće, veće od goluba, nisam viđo toponiš dosag.
Atomski mrav Atomski mrav 23:53 09.04.2017

Re: al pazi kad ladno

park kod ingeneursku kasarnu


Jel' to (bivša) kasarna Filip Kljajić - Fića? Tu sam služio vojsku. Rekli su nam da je to najstarija kasarna u Srbiji. Znam da je Nastavni centar tehničke službe prebačen u Kruševac i da je vojska prestala da koristi kasarnu, šta se dešava sa njom?
narcis narcis 00:25 10.04.2017

Re: al pazi kad ladno

Atomski mrav
park kod ingeneursku kasarnu


Jel' to (bivša) kasarna Filip Kljajić - Fića? Tu sam služio vojsku. Rekli su nam da je to najstarija kasarna u Srbiji. Znam da je Nastavni centar tehničke službe prebačen u Kruševac i da je vojska prestala da koristi kasarnu, šta se dešava sa njom?

da, sad dal je najstarija ne sećam se . uglavnom ispražnjena je i valjda treba univerzitetu da se da, ali nisam siguran.
Atomski mrav Atomski mrav 00:46 10.04.2017

Re: al pazi kad ladno

uglavnom ispražnjena je i valjda treba univerzitetu da se da, ali nisam siguran.

Bogo moj, neće valjda da od te zgrade naprave studentski dom?
Zapravo, zgrada bi trebalo da je pod zaštitom države, ali koga još ta naša država štiti?
narcis narcis 00:56 10.04.2017

Re: al pazi kad ladno

Bogo moj, neće valjda da od te zgrade naprave studentski dom?

zašto da ne?
ja bi sve vojne zgrade dao univerzitetu. a naročito komandu.
Atomski mrav Atomski mrav 00:58 10.04.2017

Re: al pazi kad ladno

zašto da ne?
ja bi sve vojne zgrade dao univerzitetu. a naročito komandu.

Zato što bi verovatno bilo jeftinije sagraditi novi studentski dom nego renovirati tu kasarnu.
narcis narcis 13:24 10.04.2017

Re: al pazi kad ladno

Atomski mrav
zašto da ne?
ja bi sve vojne zgrade dao univerzitetu. a naročito komandu.

Zato što bi verovatno bilo jeftinije sagraditi novi studentski dom nego renovirati tu kasarnu.

pito drugara za dezinformaciju.
daklem, kasarna se ne zna šta će bude, tako stoji i propada.
a što se tiče mene ja bi svu imovinu vojski oduzeo , mislim na stare zgrade od kulturnog značaja, i podelio univerzitetima, mislim na celu srpiju, a uniš bi mogla ova kasarina da se pretvori i u muzej, lepo okrenuta kam sever tako da ima dobro cvetlo i da se napuni sa slike kao stalnu postavku. pošto niš nema nijedan muzej slikarstva a grad ima u vlasništvu onoliko slika koje čame po depoima trunu.
kolko košta da košta , bolje da bacamo pare na univerzitete i muzeje nego na avijone i raketle.
Atomski mrav Atomski mrav 13:43 10.04.2017

Re: al pazi kad ladno

a uniš bi mogla ova kasarina da se pretvori i u muzej, lepo okrenuta kam sever tako da ima dobro cvetlo i da se napuni sa slike kao stalnu postavku. pošto niš nema nijedan muzej slikarstva a grad ima u vlasništvu onoliko slika koje čame po depoima trunu.

Da, to bi bila dobra ideja.
looping looping 13:46 09.04.2017

1

Ubijanje životinja radi sporta i zabave u 21 veku. Zanimljiv ovaj razvoj ljudske vrste.
nask nask 14:38 09.04.2017

Jedna crtica iz Niskih Zemalja

Nije mi namera da relativizujem nepodopštine (krivo)lovaca u Srbiji ali evo da se malo "pohvalim". U provinciji Friziji (Friesland/Fryslân) lovci, seljaci i zaštitnici prirode drže se jednog vekovnog običaja, anihilacija ptica grabljivica.

Lovcima je motiv da bude što više one divljači koja sme da se lovi pa bi da smanje konkurenciju.

Seljaci zbog subsidija koje država daje kako bi se stimulisao bio-diverzitet. Plaća se po gnezdu, a ptice grabljivice smanjuju broj istih pa stoga anihilacija. Kod seljaka igra ulogu i praznoverje, sve što ima kukast kljun donosi zlo.

Zaštitnici prirode su neprijateljski raspoloženi prema pticama grabljivicama jer one tako surovo i nehumano ubijaju sve te predivne ptičice, pa ih još pojedu, zamisli molim te.

Jedna od posledica ove prakse je najezda glodara, pre svega miševa, koji totalno unište čitave pašnjake. Naravno i za to dobijaju seljaci nekakvu odštetu.

Ovog belorepana odstrelilo prošlog decembra.

Dug je put oddo

narcis narcis 14:44 09.04.2017

Re: Jedna crtica iz Niskih Zemalja

U provinciji Friziji (Friesland/Fryslân) l

ti si nači separatista, el imaš frislandski pasoš il olandski, kako se sporazumevaš sa frislanđani, moju sestru zajebavali onomad što nezna fiijski kad je živela tamo.
narcis narcis 16:28 09.04.2017

Re: Jedna crtica iz Niskih Zemalja

svracak svracak 17:01 09.04.2017

Kriterijumi

Mnogo je lakše dobiti dozvolu za lovačko oružje nego za pištolj, treba pooštriti kriterijume, naročito provere psihičke podobnosti za posedaovanje oružja.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 18:15 09.04.2017

.

lovci - niža ljudska vrsta.

ovaj tekst me ostavio...paf. nisam znala istorijat cele priče, pa sam otkinula.

stefan.hauzer stefan.hauzer 10:17 10.04.2017

Re: .

"I am speechless! I am without speech."Predlažem da se u narednim danim radikalizuje protest i da mi ljubitelji ptica, jebemo keve ovim lažnim čuvarima prirode. Pazi kada sam ovde ozbiljan i prethodna rečenica uopšte nije sarkazam. Pretvorimo lovce u lovinu! Imao je Duško Dugouško onu sjajnu epizodu sa Elmerom, šteta što se ovaj crtani ne prikazuje u edukativne svrhe:


docsumann docsumann 11:41 10.04.2017

Re: .

OPŠTINSKA KLANICA

Evo stižu lovci,
momci koji pretvaraju
veprove u veprovinu,
zečeve u zečetinu,
srne u srnetinu!

Evo stižu kasapi,
momci koji pretvaraju
pilad u piletinu,
ćurke u ćuretinu,
guske u guščetinu;

koji pretvaraju
konje u konjetinu,
svinje u svinjetinu,
telad u teletinu,
ovce u ovčetinu,
lovce u lovčetinu!


Ljubomir Simović


nikvet pn nikvet pn 11:48 10.04.2017

Re: .

BebaOdLonchara

lovci - niža ljudska vrsta.


Црнци, цигани, шиптари... Труло, ко и свака генерализација.

Пази ово. Летњи дан, подне врелац. Одем у дебелу букову шуму да извидим куда иду дивље свиње. Хладовина, ширина, тишина. Видим у шипрагу нешто жуто и тихо му прилазим. Срна, побегла од врелца. Ветрић је према мени, не може да ме нањуши а ходам тихо себе не чујем; приђем на петнаестак метара, седнем на камен. Припалим цигарету и размишљам шта ли је њој сад у глави. Спокојна је а досадне муве тера великим ушима. Нема прошлогодишње ланади поред ње, велика су ко и она. Отерала их је од себе на дебеле ливаде, време је за нову генерацију. Осећа хормоне како надолазе али није још спремна. Од напаљеног срндаћа измакла се у дебелу шуму, овде је неће наћи. Кроз пар дана биће спремна и изаћи ће му у ливаду. Е да, соли да им изнесем, полизали. Пажљиво угасим пикавац и вратим се истим путем да ме не осети.

Мој осећај је сјајан. Победио сам је. Надмашио сам њене очи-уши-нос, брзину; у свему томе је неупоредиво боља од мене али ја сам паметнији, лукавији. Могао сам да је убијем, не мора пушком, може и стрела-копље-камен али ето нисам. Да сам неки прачовек кога у пећини чека гладно потомство свакако да бих то урадио. Али нисам, њено месо ми не треба, узимање живота није ми уживање. Довољно ми је узбуђење потраге, проналажења, победе. То је мој лов.

Управо то су ми ови алави бахати украли.

stefan.hauzer
da mi ljubitelji ptica, jebemo keve ovim lažnim čuvarima prirode. Pazi kada sam ovde ozbiljan


Јутрос ми донесе тип узорак на трихиноскопију, дивље месо. Април, еј, прашење, ловостај; нема то везе. И још пита имам ли кога да то купи...

Зрели смо за апсолутну петогодишњу забрану. Хауг.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 15:22 10.04.2017

Re: .

Pretvorimo lovce u lovinu!

to bi se brzo pretvorilo u lov na sve one koji nam smetaju.
vokivasic vokivasic 15:27 10.04.2017

Re: .

.
vokivasic vokivasic 15:28 10.04.2017

Re: .

Iz koje je to zbirke?
docsumann docsumann 15:47 10.04.2017

Re: .

vokivasic
Iz koje je to zbirke?


Ljuska od jajeta
docsumann docsumann 15:56 10.04.2017

Re: .

Црнци, цигани, шиптари... Труло, ко и свака генерализација.


ne bih da izigravam zastupnika bebinih (preoštrih) sudova, koje uglavnom ne potpisujem iako je zbog njih gotivim, ali to ni izbliza nije isti vid klasifikacije/generalizacije.
biti lovac, kao uostalom i biti vegetarijanac, je stvar izbora, dok se kao crnac, cigan, šiptar, peder (... dopisati po sjećanju) rađaš.

Али нисам, њено месо ми не треба, узимање живота није ми уживање.


ničije meso nam zapravo ne treba.
a uzimanje života ne samo da nije uživanje (bar tebi, meni, pretpostavljam i većini ljudi ovdje na blogu) već je jedna gadna i surova svinjarija.

albicilla albicilla 20:38 10.04.2017

Re: .

I od svih turista s puskom, jedino mu ovaj s foto-aparatom smetao?
docsumann docsumann 20:41 10.04.2017

Re: .

albicilla
I od svih turista s puskom, jedino mu ovaj s foto-aparatom smetao?


slažem se malo je neubjedljiva ta karikatura. loš pokušaj da se bude Geri Larson.

zato evo malo pravog Gerija

narcis narcis 20:44 10.04.2017

Re: .

docsumann
albicilla
I od svih turista s puskom, jedino mu ovaj s foto-aparatom smetao?


slažem se malo je neubjedljiva karikatura. loš pokušaj da bude Geri larson.

zato evo malo pravog Gerija


docsumann docsumann 20:52 10.04.2017

Re: .


niccolo niccolo 20:54 10.04.2017

Re: .

it's nobody we know

Što bi rekao Homer, odvalivši se od smeha na neki snimak stravične saobraćajne nesreće, smešno je jer ga ne poznajem.
docsumann docsumann 21:00 10.04.2017

Re: .

odvalivši se od smeha


upravo to je bila moja reakcija kada sam prvi put vidio ovu sličku

vokivasic vokivasic 21:02 10.04.2017

Re: .

hvala
aureus aureus 22:58 10.04.2017

Re: .

docsumann
loš pokušaj da se bude Geri Larson.

Kad već Docsumann postira Gerija, pade mi na pamet: nikako da nađem onaj njegov čuveni crtež gdje čovjek kroz dvogled gleda pticu grabljivicu, a ptica grabljivica sjedi u gnijezdu punom dvogleda i - gleda čovjeka.
aureus aureus 23:11 10.04.2017

Re: .

No, kad su lovci u pitanju ni ovaj nije loš:Potpunim vegeterijancima, donji crtež bi trebalo da ulije vjeru da makar ZA ĆURKE IMA SPASA...:...pod uslovom da se ne kače sa psom tužibabom:

docsumann docsumann 05:52 11.04.2017

Re: .

Potpunim vegeterijancima, donji crtež bi trebalo da ulije vjeru da makar ZA ĆURKE IMA SPASA...


Bog čuva kokoške!a Larson je car.

vcucko vcucko 07:37 11.04.2017

Re: .

albicilla
I od svih turista s puskom, jedino mu ovaj s foto-aparatom smetao?

E jbg sad. Pa nije ni lafonja budala.
Onaj sa puškom bo mogao i da uzvrati
highshalfbooze highshalfbooze 19:18 09.04.2017

;)

U članku u Politici, koji mi je bio povod za javljanje, Mihalj Buzaš iz “Mađar-soa” upire prstom u glavnog krivca za, kako on kaže, predrasude o lovcima i jedinog poimenično pomenutog nosioca tobožnje kampanje protiv lovaca – u Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije iz Novog Sada.


Milan se bori kao lav, trpi napade i pretnje od kojekakvog lovačko-političarskog šljama. Vojvođani ga kritikuju što se brine toliko za Vojvodinu kad je dođoš, Čanak i Šormaz ga pljuju...
Niko nije hteo da prikaže dokumentarac osim N1 i Al JazeeraKada sam video ilustraciju za prvi tekst iz serijala sa Noćnom stražom mislio da je neka akcija za prolećnu hajku na vabilice
vokivasic vokivasic 21:58 09.04.2017

Re: ;)

Milan se bori kao lav


Objašnjenje ostalima: dotični Milan je predsednik Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, sa sedištem u Novom Sadu.

Da, i obavezno pogledajte film "Ravnica bez ptica" u gornjem komentaru.
49 41 49 41 02:24 10.04.2017

U ime Boga u ime moje licno ime

trebam pomoc za prijatelja.
Po godinama, moj prisni prijatelje; moze mi biti sin cak mozda i unuk.

http://freematthewgrant.com/code/index.php

Link above.
Znamo se mozda vise od 12 god.
Znam mu majku, oca, oba brata.
Posecivali smo se godinama i pomagali jedan drugog u svakoj prilici.

Kad mi je majka ispricala u njenoj kuci, sta se desilo sa njenim srednjim sinom; ja ne mogu spavati dve noci i dva dana.

Treba podrzati Matta, jer ce mu okrenuti zivot u nistavilo.
Unistiti zivot, kad je diplomirao, nasao dobro placeni posao, iznajmio kucu za svoj bolji zivot ...

Samo ga pisano podrzite, na englekom naravno.

Molim vas, vise no sto bih molio ikoga za pomoc sebi samom.
narcis narcis 00:29 11.04.2017

,.,.

http://www.nationalgeographic.rs/vesti/6969-da-li-je-covek-po-anatomiji-biljojed-ili-mesozder.html?utm_source=nocniser&utm_medium=referral&utm_campaign=nocniser

Da li je čovek po anatomiji biljojed ili mesožder?Vodeći stručnjaci imaju različite teorije o tome koja hrana je idealna za ljudsko telo – ona životinjskog ili biljnog porekla.

Teksaški kardiolog Vilijam S. Roberts ističe da ljudi, po anatomskim karakteristikama, nisu bića koja bi trebalo da jedu meso.

„Mislim da su dokazi prilično jasni. Ako pogledate različite karakteristike mesoždera i biljojeda, ne treba da budete genije da biste shvatili gde spada čovek“, ističe dr Roberts, glavni urednik magazina The American Journal of Cardiology i direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Medicinskog centra u Dalasu Univerziteta „Bejlor“.

Anatomija: Naučnici otkrili novi deo ljudskog tela?

Roberts objašnjava da mesožderi imaju kraća creva, oko tri puta veća od dužine tela, dok biljojedi imaju duži digestivni sistem, zbog čega je čovek bliži biljojedima. Ipak, zagovornici teorije o tome da čovek jeste mesožder ističu da su ljudska creva, u odnosu na telo, ipak kraća nego creva biljojeda.

Zatim, i ljudi i biljojedi unose vitamin C putem hrane, dok mesožderi sami prave ovu kiselinu.

Pored toga, ljudska bića i biljojedi imaju malu usnu duplju u odnosu na glavu, dok mesožderi imaju velika usta za grabljenje i ubijanje plena, dodaje dr Milton R. Mils iz Komiteta lekara za odgovornu medicinu.

Osnivač i predsednik ove institucije dr Nil D. Barnard objašnjava da ljudi nemaju sposobnosti neophodne da budu dobri lovci.

„Nismo brzi kao mačke, sokolovi i drugi predatori“, kaže on. „Tek s pojavom vrha strele, sekire i sličnih predmeta postalo je moguće ubijanje i zarobljavanje plena.“

Upoznajte: Najzanimljivije biljke mesožderke

Dr Barnard ističe i da su ljudi počeli da piju mleko životinjskog porekla pre oko 10.000 godina, dakle nedavno, a mnogima ono ne prija. Štaviše, troje od desetoro ljudi je netolerantno na laktozu.

„Naša fiziologija otkriva da nismo zaista evoluirali toliko da konzumiramo mlečne proizvode i nakon ranog detinjstva.“

Međutim, tu je i sve češće pitanje – jesmo li svaštojedi?

„Očigledno je da nismo mesožderi“, ističe anatom Džon Mekardl, „ali jednako očigledno nismo ni potpuni vegetarijanci, što ćete videti ako pažljivo analizirate anatomske, fiziološke i fosilne dokaze.“

Da smo strogi biljojedi, imali bismo drugačija creva, drugačije zube, drugačiji želudac, smatra ovaj anatom.
docsumann docsumann 05:54 11.04.2017

Re: ,.,.

Da smo strogi biljojedi, imali bismo drugačija creva, drugačije zube, drugačiji želudac, smatra ovaj anatom.


cijenim da čovjekov položaj u prirodi ne treba da određuju njegova crijeva i zubi već njegov mozak.
bocvena bocvena 07:33 11.04.2017

Re: ,.,.

ovi lovci su srbija u malom. imaš neke s fakulteta, pa iz NVO, pa lovačka društva na lokalu i na kraju - gomilu pojedinaca s oružjem...i životinje. teorije zavere, kinta, znanje i neznanje, krivolov, pravoverci i izdajnici...se podrazumevaju.

ko živ, k'o mrtav:)

hvala autoru na uzbudljivom štivu.
highshalfbooze highshalfbooze 08:12 11.04.2017

Re: ,.,.

cijenim da čovjekov položaj u prirodi ne treba da određuju njegova crijeva i zubi već njegov mozak.


Atomski mrav Atomski mrav 08:42 11.04.2017

Re: ,.,.

cijenim da čovjekov položaj u prirodi ne treba da određuju njegova crijeva i zubi već njegov mozak.

Lepo rečeno, ali moj mozak luči tako mnogo endorfina (ili kako se već zove hormon od koga se čovek oseća dobro) kad jedem npr. slaninicu a sa druge strane ne luči ga nimalo kada jedem zelenu salatu...
docsumann docsumann 11:07 11.04.2017

Re: ,.,.

Atomski mrav
cijenim da čovjekov položaj u prirodi ne treba da određuju njegova crijeva i zubi već njegov mozak.

Lepo rečeno, ali moj mozak luči tako mnogo endorfina (ili kako se već zove hormon od koga se čovek oseća dobro) kad jedem npr. slaninicu a sa druge strane ne luči ga nimalo kada jedem zelenu salatu...


valjda bi slaninnnicu trebalo jeste uz gledanje snimaka svinjokolja na tv-u, uz obavezno pojačan ton.
čisto zbog uravnoteživanja hormonske slike
sasaminijature sasaminijature 11:25 11.04.2017

Re: ,.,.

Atomski mrav
cijenim da čovjekov položaj u prirodi ne treba da određuju njegova crijeva i zubi već njegov mozak.

Lepo rečeno, ali moj mozak luči tako mnogo endorfina (ili kako se već zove hormon od koga se čovek oseća dobro) kad jedem npr. slaninicu a sa druge strane ne luči ga nimalo kada jedem zelenu salatu...Да то се код многих показало као тачно. Поставља се питање ко је ту господар?


Није корисно човеку ако се запусти, како ће кроз свет ако га чула воде. Чула су нам јако корисна да би осетили свет око себе али не смеју руководити нашим одлукама.
Atomski mrav Atomski mrav 11:49 11.04.2017

Re: ,.,.

valjda bi slaninnnicu trebalo jeste uz gledanje snimaka svinjokolja na tv-u, uz obavezno pojačan ton.
čisto zbog uravnoteživanja hormonske slike


A jel ti nosiš kožnu obuću? Vunene džempere? Hajde da i na tim artiklima stoje slike iz klanica, kao što u nekim državama na kutijama cigareta stoje slike obolelih od raka pluća...
Atomski mrav Atomski mrav 11:52 11.04.2017

Re: ,.,.

Није корисно човеку ако се запусти, како ће кроз свет ако га чула воде. Чула су нам јако корисна да би осетили свет око себе али не смеју руководити нашим одлукама.


Ništa, najbolje da svi živimo kao Amiši (mada mi se čini da oni jedu meso).
sasaminijature sasaminijature 12:07 11.04.2017

Re: ,.,.

Atomski mrav
Није корисно човеку ако се запусти, како ће кроз свет ако га чула воде. Чула су нам јако корисна да би осетили свет око себе али не смеју руководити нашим одлукама.


Ništa, najbolje da svi živimo kao Amiši (mada mi se čini da oni jedu meso).Опуштено, није ми била намера да мењам ни тебе ни свет. Један мали осврт на тему, који је не битан и нема снагу да било шта промени.
narcis narcis 12:16 11.04.2017

Re: ,.,.

Чула су нам јако корисна да би осетили свет око себе али не смеју руководити нашим одлукама.

je li jexeš li ti nešto ili si i to batalio pošto i jexanje spada u čula, potrbe čula kako bi se reklo.
sasaminijature sasaminijature 12:45 11.04.2017

Re: ,.,.

narcis
Чула су нам јако корисна да би осетили свет око себе али не смеју руководити нашим одлукама.

je li jexeš li ti nešto ili si i to batalio pošto i jexanje spada u čula, potrbe čula kako bi se reklo.Не је(б)ем, то је на толико нивоа погрешно да ми је мало један коментар да ти образложим.

Моја партнерка и ја имамо на располагању и секс да би оставили потомке и да би се на дубљем нивоу сједнинили.

Када би, како ти кажеш јебао, ближе би био животињи па бих када имам тај нагон тражио кога да са њим општим.

Надам се да увиђаш разлику.

Јебати је анимално, водити љубав је ближе човековом бићу. Да не ширим причу у смеру целибата.

Исто тако се на различитим нивоима може и јести, или чисто механички или храна може имати и неке друге аспекте.
vera.nolan2 vera.nolan2 12:46 11.04.2017

Re: ,.,.

docsumann
cijenim da čovjekov položaj u prirodi ne treba da određuju njegova crijeva i zubi već njegov mozak.


... evolucija je u toku, ...
narcis narcis 12:56 11.04.2017

Re: ,.,.

sasaminijature
znači ne jebeš, nikakavqrac od tebe, mož ti da palamudiš o ljubavi kolk oćeš al ništa ti ne pomaga.
docsumann docsumann 13:56 11.04.2017

Re: ,.,.

Atomski mrav
valjda bi slaninnnicu trebalo jeste uz gledanje snimaka svinjokolja na tv-u, uz obavezno pojačan ton.
čisto zbog uravnoteživanja hormonske slike


A jel ti nosiš kožnu obuću? Vunene džempere? Hajde da i na tim artiklima stoje slike iz klanica, kao što u nekim državama na kutijama cigareta stoje slike obolelih od raka pluća...


da bi dobio vunu ne moraš zaklati ovcu. ovce se šišaju više puta za života.

inače, ne, ne nosim ništa kožno, ni cipele (osim onih radnih na poslu, al' tu ne mogu da izvoljevam), ni jakne, ni kaiš, nit novčanik.
Atomski mrav Atomski mrav 14:09 11.04.2017

Re: ,.,.

da bi dobio vunu ne moraš zaklati ovcu. ovce se šišaju više puta za života.

Znam, mada to striganje ovaca nije baš prijatno po njih. No, ovce se ne uzgajaju samo zbog vune tako da i one završe kad-tad pod nožem.

inače, ne, ne nosim ništa kožno, ni cipele (osim onih radnih na poslu, al' tu ne mogu da izvoljevam), ni jakne, ni kaiš, nit novčanik.

Dobro, znači ne koristiš nikakve životinjske proizvode osim ako nisi primoran. Svaka čast na principijelnosti.

docsumann docsumann 14:20 11.04.2017

Re: ,.,.

Dobro, znači ne koristiš nikakve životinjske proizvode osim ako nisi primoran. Svaka čast na principijelnosti


pa drugačije bi bilo bezveze.

hvala, u svakom slučaju.
stefan.hauzer stefan.hauzer 15:12 11.04.2017

Re: ,.,.

cijenim da čovjekov položaj u prirodi ne treba da određuju njegova crijeva i zubi već njegov mozak.

Ovo si tako lepo rekao.


emsiemsi emsiemsi 07:23 12.04.2017

Re: ,.,.

vera.nolan2
docsumann
cijenim da čovjekov položaj u prirodi ne treba da određuju njegova crijeva i zubi već njegov mozak.


... evolucija je u toku, ...


Како код кога !
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 22:57 11.04.2017

!"#$"$#%#$&"!~=&)/((%$&

često ističu koliko brinu “o dobrobiti flore i faune” i navode statističke podatke o hiljadama tona hrane za divljač koju unose u lovište

Lovci hrane životinje iz istog razloga iz kog zla veštica hrani Ivicu i Maricu, ali čak i zla veštica ima dovoljno integriteta da ne kenja o tome koliko je učinila za dobrobit dece.
I toliko se iznerviram i zgadim samo dok mislim o njima, probušiću tastaturu
nikvet pn nikvet pn 10:17 12.04.2017

Re: !"#$"$#%#$&"!~=&)/((%$&

dobrosavljevic_m
zla veštica hrani Ivicu i Maricu


Не нервирај се, не помаже. Разговарај.

Кад пређеш границу и уђеш у Мађарску па надаље видећеш дивљачи поред пута ихај. Откуд толико? Па ето хране их ловци са истом, али идентичном мотивацијом као што ти храниш псе око зграде.
docsumann docsumann 11:10 12.04.2017

Re: !"#$"$#%#$&"!~=&)/((%$&

Па ето хране их ловци са истом, али идентичном мотивацијом као што ти храниш псе око зграде.


očeš da kažeš da dobrosavljevićka upucava kerovi po blokovi
narcis narcis 11:43 12.04.2017

Re: !"#$"$#%#$&"!~=&)/((%$&

docsumann
Па ето хране их ловци са истом, али идентичном мотивацијом као што ти храниш псе око зграде.


očeš da kažeš da dobrosavljevićka upucava kerovi po blokovi

ma jok , ona gi samo upucava
nikvet pn nikvet pn 11:55 12.04.2017

Re: !"#$"$#%#$&"!~=&)/((%$&

docsumann

narcis


Не чачкајте, незгодна јој нарав
emsiemsi emsiemsi 11:57 12.04.2017

Re: !"#$"$#%#$&"!~=&)/((%$&

nikvet pn
dobrosavljevic_m
zla veštica hrani Ivicu i Maricu


Не нервирај се, не помаже. Разговарај.

Кад пређеш границу и уђеш у Мађарску па надаље видећеш дивљачи поред пута ихај. Откуд толико? Па ето хране их ловци са истом, али идентичном мотивацијом као што ти храниш псе око зграде.

Не знам како други, но ја око зграде храним два пса (трећи дође повремено) и три мачора.
Једина мотивација је да волим животиње. Није ми мотив да их ухраним како би их после убио.
Успут --- један мачор је прави лав ... када ме угледа, то је таква трка ка мени да је то милина. А, богами је поприлични дебељко, не трчи што је гладан.
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 12:05 12.04.2017

Re: !"#$"$#%#$&"!~=&)/((%$&

Па ето хране их ловци са истом, али идентичном мотивацијом као што ти храниш псе око зграде.

Ja se bavim psima u pokušaju da smanjim njihov broj kako bi ih poštedela izlaganju takvim dušebrižnicima. Hvale se kako ubijaju pse i mačke po seoskim atarima, pijani nepismeni, a naoružani domaćIni. Sa takvima se komunicira samo preko prijava. Na stranu što vazdan kote i bacaju, izbacuju po putu one što se ne pokažu u lovu. Lovački psi su sorta pasa koja je najviše zlostavljana, pun šinteraj i ulice
Koliko zapenim da počnem da boldujem, jebote.
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 12:09 12.04.2017

Re: !"#$"$#%#$&"!~=&)/((%$&

Možda su mađarski lovci obavezni da znaju sva slova, ovde to nije slučaj!
narcis narcis 12:19 12.04.2017

Re: !"#$"$#%#$&"!~=&)/((%$&

Није ми мотив да их ухраним како би их после убио.

ma jok, samo gi malo prodavaš na kinezi
dobrosavljevic_m
Možda su mađarski lovci obavezni da znaju sva slova, ovde to nije slučaj!

eh sag, pa nije svo znanje u slovca
narcis narcis 12:21 12.04.2017

Re: !"#$"$#%#$&"!~=&)/((%$&

nikvet pn
docsumann

narcis


Не чачкајте, незгодна јој нарав

ma za vas nije opasno no zamen, sugrađanka mi pa neću smem da iziđem na sokak
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 12:24 12.04.2017

vrhunski predatori


28. decembar 2008. - dečak l. ž. (10) iz knez sela kod niša teško je ranjen 28. decembra oko 15.30 časova dok je sa ocem i dedom bio u lovu na divlje svinje u ataru ovog sela. zbog sumnje da je ranio dečaka policija je podnela krivičnu prijavu protiv gorana m. (41) iz gornjeg matejevca.

decembar 2008. - u okolini inđije nenad b. usmrtio je hicem iz lovačke puške mladena l. iz novog slankamena.

decembar 2008. - nedaleko od knjaževca miša v. usmrtio je prijatelja milana glišića iz gornje kamenice. protiv miše v. podneta je krivična prijava zbog ubistva iz nehata.

oktobar 2008. - u selu grbovići kod arilja povređene su ivana f. (23) i njena petogodišnja ćerka kada se lovac milinko s. (54) iz istog sela pucajući na fazane okliznuo i hicem iz lovačke puške sa oko 70 metara pogodio u njihovu kuću.

26.01.2009. - 05:00 lovac ranio pecaroša u glavu

niš - mile veselinović (50) ranjen je u glavu i ruku iz lovačke puške dok je u subotu po podne pecao na bari nadomak niške banje. hitac u pecaroša nesmotreno je ispalio lovac iz gornjeg matejevca jer mu se učinilo da je veselinovićev šešir divlja plovka.

12.09.2016. - Policija u Sremskoj Mitrovici uhapsila je D.Ž. (53) zbog sumnje da je tokom lova na području Opštine Pećinci, ubio drugog lovca.


30.10.2016. - U nesreći koja se dogodila u nedelju smrtno je stradao lovac V.Ć. (1964) iz Apatina

24.08.2016. - Policija je sinoć uhapsila M.M. (39) lovca iz Pirota, a Više javno tužilaštvo mu je odredilo zadržavanje do 48 sati, zbog sumnje da je ubio
migranta.

27.08.2016.-Vijest da je Dejan Kapš (37) iz Vrbovskog, inače iskusan lovac i šumar, u petak ujutro smrtno stradao u lovu u privatnom lovištu na području Bosiljeva u Karlovačkoj županiji, šokirala je mještane i susjedne Primorsko goranske županije gdje je poginuli živio. Kako je pokazao policijski očevid, Dejana je u lovu slučajno usmrtio kolega, 23-godišnji lovac koji je pucao iz lovačke puške misleći da puca u divljač.

17.09.2016. - U selu Plažane kod Despotovca juče se desila tragedija. Mladić Jasmin Jovanović Purta slučajno je iz lovačkog oružja ubio svog prijatelja

02.12.2013.- Lovac iz okoline Trstenika J.Ž. (39) pritvoren je zbog sumnje da je u lovištu "Šarinac" kada je ispalio hitac iz lovačke puške prema fazanu pogodio lovca B.M (46) koji je od dobijenih povreda preminuo na putu do zdravstvenog centra.

14.08.2014. - Tridesetdevetogodišnji D. R. iz okoline Crne Trave ubio je starijeg čoveka iz tog mesta misleći da iz lovačkog karabina puca u divljač .

13.02.2001. - LOVAC UBIO DOČASNIKA HV-a. Poginuo je dočasnik HV-a 29-godišnji Nikola Prolić iz Satrića kod Sinja

24.11.2013. - Danas se desila još jedan nesreća u lovu, kada je lovac Dobrivoje P.(69) ubio kolegulovca Stevana S.(60) tokom zajedničkog lova u blizini.

24.11.2013. - U ataru sela Gornja Gorevnica kod Čacka D. T. (51) stradao je u lovu. Prema prvim rezultatima istrage, lovac D. T. kretao se terenom zaraslim u šiblje i nehotice je ispalio smrtonosni metak u sebe.

30.10.2016. - U nesreći koja se dogodila u nedelju smrtno je stradao lovac V.Ć. (1964) iz Apatina. Njega je iz vatrenog oružja upucao muškarac, takođe lovac iz Apatina sa kojim je jutros krenuo u lov.

22.04.2013. - Kod Bjelovara u šumi u mjestu Srednji Mosti lovac je hicem iz puške ubio 47-godišnjaka, a teže rane zadobio je 17-godišnjak.

14.01.2014. - U šumskom predjelu nedaleko od Apatovca, 51-godišnjak je tijekom protuzakonitog lova iz puške ustrijelio drugog 51-godišnjaka .

2016-09-13 - Hronika - NESREĆA U LOVU. Policija je uhapsila D. Ž. (53), koji se sumnjiči da je sa lovačke čeke pucao iz lovačkog oružija i ubio svog kolegu lovca
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 13:01 12.04.2017

Re: !"#$"$#%#$&"!~=&)/((%$&

Oprosti, Dragoljube , al' ja ću sad malo da penim ovde.
docsumann docsumann 13:41 12.04.2017

Re: !"#$"$#%#$&"!~=&)/((%$&


tko pjeni ne ubuđava sedocsumann docsumann 13:59 12.04.2017

Re: vrhunski predatori

28. decembar 2008...


idi bre, mi ih ovdje iznapadasmo, a njima glava visi u torbi (je l' se tako kaže?) svaki put kad odu u lov.
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 14:26 12.04.2017

Re: vrhunski predatori

idi bre, mi ih ovdje iznapadasmo, a njima glava visi u torbi (je l' se tako kaže?) svaki put kad odu u lov.

Znači, umesto da broj lovaca bude smanjen strožijim uslovima za dobijanje dozvole (a ne samo "stavi X ovde" ), smanjuje se na taj način.
nikvet pn nikvet pn 16:51 12.04.2017

Re: vrhunski predatori

docsumann


Дабре, дошло време у лов само са шлемом и панциром.

dobrosavljevic_m
umesto da broj lovaca bude smanjen strožijim uslovima


Ловачка удружења воле бројно чланство због прихода па онда свако може у лов: глув, глуп, осуђен, луд... Све може да ради само да плати (за ове паре могу и ловочувара да упуцам хехе). За несреће не сносе одговорност. У писменом делу света (Шпанија нпр.) за све противзаконито што ловци направе организатор лова одговара као саучесник. Итекако се ту пази ко улази и шта из лова износи. И ено фауне Шпаније за дику и углед.
narcis narcis 17:02 12.04.2017

Re: !"#$"$#%#$&"!~=&)/((%$&

dobrosavljevic_m
Oprosti, Dragoljube , al' ja ću sad malo da penim ovde.

ma utepajgi bruce le, pozajmi još i vulkan sonog bloga pa gi podavi slavu.
meneme lovci ič nedoticaju, cel život žive poniš a njigi nema po grad, po obodi na grad druga priča. zasag još ne pucaju po parkovi , mada me ovija golubi grivani plašu, ako se neko seti pa zapuca na nji ima izginem ki ćetnik na kozaru i sutjesku zajedno.
jedno leto se manda na nišavi oko žutu stenu i ujednom zapuca ko da sam na sremski front a ne kod blgarsku. usrase živ. ispostavise a nekom lovdžiji pao mrak na oči i rešio da potepa čavke pored nišavu.
pokupimo se onako dćžumle, presede ni banjanje i žuta stena.
49 41 49 41 12:18 13.04.2017

Ljubomora

Mislio da je ljubomora ljutski poriv.
Izgleda da nije.

http://www.nezavisne.com/zivot-stil/zivotinje/Klepetan-uhvatio-Malenu-u-nevjeri-pa-polupao-sva-jaja/421735

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana