Singularitet - Socijalni Impact 1.2. UVOD

dragan7557 RSS / 16.09.2009. u 10:02

Ovaj svakako najvažniji deo će biti podeljen u tri dela prema  tri stadijuma koje ljudska jedinka prolazi tokom svog boravka na ovoj planeti.

UVOD

1. staračko doba

2. srednje doba

3. detinjstvo

UVOD

Nasleđene vrednosti prošlog veka u Zapadnom društvu (reč kultura namerno izbegnuta) podrazumevaju nekoliko segmenata u društvenom ugovoru, (Zan Žak Ruso) od kojih je svakako najvažnija solidarsnost, koja se opet ogleda u brizi o starim osobama a osobito o njihovoj materijalnoj sigurnosti, koja je vezana za robno - novčani i potpuno (već sada) prevaziđeni način upravljanja i vođenja Makro Ekonomije čovečanstva.

Potrošačka Ekonomija koja je do sada bila kako alokator razvoja privrede, tako i diktator društvenih odnosa, putem potpuno suludog sistema berzanske alokacije društvenog kapitala (kapitalizam) ili još blesavijeg oponenta etatističko- birokratskog modela ( kvazi komunizam i socijalizam) će svakako morati da ustupi mesto planskom privređivanju (što se na nivou nacionalnih država već sada radi), gde će delovi kapitala društvenog kapitala biti usmereni na mesta na kojima postoji prava potreba za njima.

Da će protiv ovoga stava  mnogi promoteri ideološkog društva (komunizam, liberalizam, kapitalizam, fašizam) izneti masu kvazi argumenata je svakako sigurno, kao što je bilo moguće predvideti i pojavu neoludizma ekstremnog tipa koji je pratio period od pre nekiloko godina.

Tržišni mehanizmi (nevidljiva ruka- je veoma vidljiva)  koje je opisao Adam Smit i David Rikardo, potom Marks i drugi kvazi ideolozi ideoloških modela Ekonomije su relikti prošlosti kao i iz njih proizašle ideologije koje su gore nabrojane.

Tehološki progres će sa sobom doneti potpunu reviziju dosadašnjih društvenih odnosa a osobito ukidanje dva najveća neprijatelja čovečanstva, robno novčanih odnosa i tržišta, koji u društvu koje je u stanju da prozvede bukvalno sve za svaku svoju jedinku, ovi mehanizmi (relikti) prestaju da budu potreba, dok su već sada (na početku ovog milenijuma, za devet godina izazvali katastrofalne krize funkcionisanja ljudske zajednice, od kojih je jedna u toku, dok sledeća ako do nje dođe je neminovni uzročnik Trećeg Svetskog rata, čiji ishod je bio poznat već posle završetka WW II.

Buduće Nano Fabrike će biti okosnica proizvodnje materijalnih dobara, potrebnih za fizički opstanak kako jedinke tako i društva (ovo se sada dešava) dok će pitanje vlasništva biti transformisano u parvo korišćenja, što i jeste prirodno stanje.

Pravo na rad (radno mesto) koje je proizvod robno novčanih odnosa će biti transformisano u pravo na učešće u aktivnostima grupnim i javnim, već po želji i opredeljenju svake slobodne jedinke. Egzistencijalna zavisnost od rada (individualni rad uslov fizičkog opstanka jedinke) će biti transformisan u aktivnosti za potrebe društva i jedinke, generisane od strane istog i istih, zbog zadovoljenja adekvatnih potreba društva kao celine, kao i same jedinke, pa će interesi individualizma i kolektivizma (sadašnje okosnice političkih sukoba) ovim biti zadovoljeni.

Destruktivna Ekonomija pogrešne alokacije razvojnih faktora ljudskog kapitala (izražen brojem radnih sati) radi stvaranja profita i održavanja neprirodnog sistema potčinjenosti čovečanstva reliktima tržište - egzistencija - profit (kod Marksa i drugih izvor viška vrednosti) će biti doveden u pitanje od strane samog tehnološkog progresa koji zbog vlastitih razvojnih tendencija mora sprečiti pogrešnu alokaciju ljudskog faktora u korist profita a na uštrb samog sebe.Ovde je svakako na mestu primedba da ako dođe do zloupotrebe (čemu su razne ideološki nastrojene grupe ljudske zajednice sklone), ljudsku zajednicu očekuje sukob sa sistemom tehnološkog progresa i konačno samouništenje, posle čega će jedina budućnost biti najmračnije do sada viđene diktature

Novac kao kapital koji izražava potreban broj ljudskih sati za realizaciju nekog projekta će izgubiti svoju ulogu primarnog diktatora međuljudskih odnosa i ponovo se vratiti u svoju primarnu ulogu obračunsko analitičkog faktora. Ka svom izvornom obliku sredstva razmene (obračunska jedinica) novac već sada teži putem tzv. plastičnog novca, koja forma će biti za nekoliko godina (najdalje do 2020) biti zamenjena čipovanjem svih ljudskih jedinki na čemu se veća sada radi.

Jedina do sada poznata prirodna i ultimativna obračunska jedinica je sat potreban za bilo koju ljudsku aktivnost, koja veličina je za sve ljude i njihove aktivnosti (bilo kog tipa i svrhe) uvek konstantna i ista bez obzira na kvalitet i kvantitet ( nisu merilo vrednosti) same aktivnosti. Ovo je ujedno i osnovna greška Marksizma koji je ljude stavio u funkciju ideoloških sistema međuljudskih odnosa (što je posledica nesagledanja osnovnih principa funkcionisanja prirodnih bioloških sistema i evolutivne prirode istih) u kojim je ljudsko društvo proizvođač a ekonomski odnosi diktator ove uzajamne sprege, koje stanje jeste realitet u robno -novčanim odnosima (društvo nije u stanju da obezbedi garancije za biološki opstanak svojih jedinki), ali je u potpunoj suprotnosti sa zahtevima društva koje je u stanju da proizvede više nego što konzumira, osobito na egzistencijalnom planu zadovoljenja potreba.

Da je svaka ljudska aktivnost uključujući i spavanje, u fizičkom smislu rad nije potrebno dokazivati pošto je isti stav baziran na iskustvenim činjenicama i kao takav predstavlja uslov opstanka bioloških aparatusa (bez obzira da li je u pitanju vo, konj, medved ili čovek, pitanje koje singularitet mora da reši je korisnost aktiviteta bio aparata (kolektivizam) i individualni opstanak samog aparata (individualizam). Analogija mašine predpostavlja optimalno funkcionisanje svih njenih delova uz primedbu da nepravilno funkcionisanje jednog dela remeti optimu svih funkcija mašine. Iz ovog se može izvesti da je disfunkcija ljudskih društava organizovanih u nacionalne države jedan od uzroka za disfunkcionisanje sveukupnog ljudskog  društva.Ulogu korporativne države kakvu imamo sada je sistemska revizija celokupnog mehanizma preko funcionalne kontrole svih delova aparatusa i njihovo korigovanje ka optimalnoj funkcionalnosti smanjenjem i ili izbacivanjem funkcionalno nepotrebnih delova. Kada je nacionalna država u pitanju uloga korporativne države (kao njenog naslednika) je da sistem dovede u red oslobađanjem od nepotrebnih delova (etatističko birokratsko činovnički aparat i njegovo parazitiranje), znači svega onoga o čemu su komunisti, socijalisti, liberali pričali a nisu uradili jer isto nisu ni htel, niti su bili u stanju. Ovde treba napomenuti da ni korporativna država nije slobodna od parazitiranja raznih nepotrebnih struktura (osobito političko birokratskih) koje su zaostatak prošlih sistema upravljanja ljudima i njihovim društvima.

Korporativna država je prisutna oko sto godina i donela je velike promene koje su bile potrebne kao preduslov za sam tehnološki singularitet, kako na planu upravljanja tako i na planu društvene tranzicije, ali i nove izazove na ključnim planovima razvoja društva vlaništvo, nasledstvo, radno mesto itd, a osobito proširenje jaza između bogatih i siromašnih kako na nivou ljudskih jedinki tako i na nivou dražava (nacionalnih i korporativnih) celokupnog ljudskog društva, dok je rezultat svih ovih kretanja rezultirao nadnacionalnom integracijom modeliranjem nadnacionalnih korporativnih organizacija, sa kojim nacionalne države imaju malo zajedničkog.

 

dragan7557 cerski

 

 

 

 Komentari (20)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

GajaR GajaR 11:12 16.09.2009

preporuka

dragane, tvoji tekstovi o singularnosti su super...i mene inspirišu...
eh da je vremena da prodiskutujemo...
lep pozdrav od gaje!
dragan7557 dragan7557 12:21 16.09.2009

Re: preporuka

GajaR
dragane, tvoji tekstovi o singularnosti su super...i mene inspirišu...
eh da je vremena da prodiskutujemo...
lep pozdrav od gaje!

Hvala Gajo lepo je što ste tu.

dragan7557 cerski
Jelena Pavlović Jelena Pavlović 13:41 16.09.2009

ahromatska stvarnost buducnosti

Mozda ce u buducnosti i biti tako, mozda malo drugacije, u svakom slucaju izgleda da je buducnost obojena razlicitim nijansama sive.
dragan7557 dragan7557 22:45 16.09.2009

Re: ahromatska stvarnost buducnosti

Jelena Pavlović
Mozda ce u buducnosti i biti tako, mozda malo drugacije, u svakom slucaju izgleda da je buducnost obojena razlicitim nijansama sive.


Jelena,

Vrlo lako može da bude ofarbana crvenom bojom najevtinijom farbom na ovoj planeti, ljudskom krvi.Cena je bagatelna a vrlo često je džabe, što je bilo najvidljivije u evropskom posleratnom periodu (WW II ) na teritoriji bivše SFRJ

dragan7557 cerski
sentinel26 sentinel26 17:13 16.09.2009

Smit i Rikardo

Jedan moj prijatelj, inače profesor sociologije je bio veliki simpatizer Rikarda da su mu učenici dali nadimak Rikardo.

Koliko ove nadnacionalne korporacije upravljaju krizama u svijetu danas ?

U sedamdesetim i ranim osamdesetim godinama 20-og vijeka mnoge multinacionalne kompanije su izazivale čak i revolucionarne prevrate u pojedinim djelovima zemaljske kugle, a bilo je i slučajeva da su i same bivale žrtve prevrata (Južna Amerika ).

dragan7557 dragan7557 21:45 16.09.2009

Re: Smit i Rikardo

Koliko ove nadnacionalne korporacije upravljaju krizama u svijetu danas ?

Teret kriza koje same izazivaju je sada vidljiv u aktuelnoj krizi a polemika bi trebala da bude o tome zašto političari spasavaju propali baknarski sistem koji je doveo u pitanje celokupnu privrednu aktivnost planete, a teret propasti sistema i njegovog održavanja prebacuju na leđa stanovništva svojih nacionalnih država.
U sedamdesetim i ranim osamdesetim godinama 20-og vijeka mnoge multinacionalne kompanije su izazivale čak i revolucionarne prevrate u pojedinim djelovima zemaljske kugle, a bilo je i slučajeva da su i same bivale žrtve prevrata (Južna Amerika ).

Iste to rade i danas ali u manjem obimu kada su u pitanju kompanije proizvodnog tipa.
Nasuprot tome korporativni kapital je pronašao (ili oformio) korporativno bankarstvo (koje je izazvalo krizu) do sada neviđenih razmera i koje kao takvo nema oponenta što je predvideo vać Majer Rotšild u pretprošlom veku.

Korporativna država je u dobroj meri razvlastila nacionalnu državu i razbila mit o suverenitetu i ultimnoj svemoći nacionalne države, dok je u isto vreme kreirala mehanizme koje joj doći glave, bilo trećim svetskim ratom ili pak mirnom evolucijom (mada u ovo zadnje sumnjam). Revizija stavova koncepta društvenog ugovora (Žan Žak Ruso) je jedan od prioriteta nacionalne države.

Na pozicijama u kojima nacionalna država nije razvlašćena je ista (njeni činioci, organi i zakonodavstvo) u potpunosti korumpirana od strane korporativnog kapitala.


Pozdrav,

dragan7557 cerski
Milan Novković Milan Novković 20:23 16.09.2009

Jedna glava

...Potrošačka Ekonomija koja je do sada bila kako alokator razvoja privrede, tako i diktator društvenih odnosa, putem potpuno suludog sistema berzanske alokacije društvenog kapitala (kapitalizam) ili još blesavijeg oponenta etatističko- birokratskog modela ( kvazi komunizam i socijalizam) će svakako morati da ustupi mesto planskom privređivanju (što se na nivou nacionalnih država već sada radi), gde će delovi kapitala društvenog kapitala biti usmereni na mesta na kojima postoji prava potreba za njima....

Dragane, ja ću za sad da se postavim negde između sadašnjosti i singulariteta i što se tiče nekih kvalitetnih odrednica bilo koje od (pod)teza u ovom pasusu nije teško složiti se.

Npr, naravno da je bolje planirati nego se prepustiti stihiji.

Samo, ako svi do jednog planiramo onda to nije plansko privređivanje. Moramo, dakle, da imamo neki centralizovani entitet, ma kako dinamičan, koji je, recimo, kombinacija grupe ljudi, osnovnih pravila, algoritama i heuristike (mora da bude i heurisika da se ne sudarimo sa Gedelom).

Jedna centralna glava, ma koliko pametna i povelika, je uvek suviše bušna i podležna kompromitovanju kad su u pitanju svi ti upetljani konci nesagledive komplesnosti koju treba da kontroliše.

Ima li kraja listi načina kako se oni što vuku konce kompromituju, bučno ili tiho, svesno ili nesvesno?

Samo, nikakvo planiranje je još gore :) Planiranje mora da bude spregnuto sa potrošnjom na najnižem nivou.
To što je potrošnja sad iracionalna ne znači da je potrošnja kao konceptualni driver loša, nego samo znači da su potrošači došli u neko stabilno stanje u sistemu kakav im je ponuđen..

Potrošači su kao veliki broj malih stavki na računu iz samoposluge - u proseku najvažniji.

Danas se čak i u nečemu što je algoritam-friendly, npr kompjuterskim mrežama, beži od centra i izolovanog planiranja - "napije" se centar i situacija gora nego da ga u početku nisi imao.

Osobine kao što su resilience, evolution, self-healing su sve više rasute po mreži. Postoji jedna "glava", samo je sve manje važna.

Consumer-centric prirodu budućnosti nikako ne treba zanemariti. Internet je odlična podloga za polaganu eliminaciju onog što je bilo najgore u potrošačkom društvu.

Recimo, u optimizacijama je veliki posao kompleksnost sistema koji zavisi od mnogo parametara. Naime, vrlo je teško optimizovati nelinearne sisteme koji zavise od mnogo parametara - zamrzneš sve osim jednog parametra i njega menjaš dok ne dobiješ optimalno rešenje.

I dobiješ rešenje. Uradiš isto sa drugim parametrom i dobiješ potpuno drugo rešenje.

A ovo ti pričam o sistemima koji imaju "matematički model". Zamisli društvo, "nelinearno" ne na "kvadrat", "kub" nego na koji hoćeš stepen i sve to u moru parametara.

Zamrzneš sve osim planiranja i racionalizuješ potrošnju dobrim planiranjem! Super, planiranje je dobro, model našao optimum.

Samo, šta si zamrznuo? Ako su ti samo farmaceutske kuće imale pristup medijima pa pevale kako možemo lako sutra pomreti od svinjskog gripa plan će ti reći da čovečanstvo treba da da desetine milijardi farmaceutskim kućama.

A ako daš pristup i doktorima oni ti kažu da je grip za sada bezopasan.

I kako odmrzavaš parametre sistem je sve teži za shvatiti i modelirati i jako brzo postaje "nečitljiv" iz perspektive modeliranja.

Do daljnjeg, ja mislim, planiranje treba da ide sa potrošačima, kao osnovnom promenljivom, u modelu gde se mešaju planski algoritmi i heuristika.

Sa tendencijom ka sve manjem algoritamskom planiranju. Umrežavanje daje više šanse onima koji su je više zaslužili, znači potrošačima, pošto su oni i igrači koji u sistem unose najviše onoga što ti zoveš "vreme".
dragan7557 dragan7557 22:26 16.09.2009

Re: Jedna glava


Jedna centralna glava, ma koliko pametna i povelika, je uvek suviše bušna i podležna kompromitovanju kad su u pitanju svi ti upetljani konci nesagledive komplesnosti koju treba da kontroliše.

Ovo je slika pameti, super pameti i naj pameti je suludost koju političari kao istinu prodaju po celom svetu sa sve instant rešenjima za koje isti imaju već pripremljene odgovore napisane od strane hordi tekstopisaca.
Nije potrebno spominjati ( a možda i jeste) da zaslugu pre nego što je na vidiku bilo i r od rezultata pripisuju svom raumu, pameti, sposobnosti i sl.
Da politika nije nauka niti specijalizacija a po najmanje profesionalizam vidljivo je i po činjenici da se na tronovima "demokratije" nalaze od bravara prko glumaca, fudbalera psiholaoga i doktora, ljudi sa završenim kursevima od nekoliko meseci a poneki i bez u zadnje vreme obaveznih kurseva o ovom ili onom načinu administriranja državom.
Moramo, dakle, da imamo neki centralizovani entitet,

Pojam entitet ima različita značenja u različitim naukama, te je ovde nedostaje ukazivanje na koju vrstu entiteta misliš.

Ima li kraja listi načina kako se oni što vuku konce kompromituju, bučno ili tiho, svesno ili nesvesno?

Ova lista je beskrajna i nalazi se u svakom od nas, a može se reći da je milenijumima i glavna prepreka razvoju razumnog ljudskog društva. Preko sitne korupcije se prelazi a najkrupnija korupcija onih što vuku konce je privilegija zaštićena imunitetom.
Samo, nikakvo planiranje je još gore :) Planiranje mora da bude spregnuto sa potrošnjom na najnižem nivou.

Planiranju je osnova distribucija a koji kvalitet ista treba da ima da bi zadovoljila potrebe je poprilično jasno.
Promoteri "korporativne sreće" na ovom blogu koji kako drug član reče divljaju verovatno u svojoj ostrašćenosti i zaslepljenosti nikada neće biti u stanju da shvate da je korporativno društvo osnova njima mrskog socijalizma, koji je sam po sebi kao i komunizam diktatura kapitala nad umom, jer shavatanje ove suštine nije sadržano u programima stranaka čije ideje promovišu, iz prostog razloga jer su stranke interesne grupacije koje bez prisvajanja jednog dela kapitala i moći ne bi postojale.
Ravnomerana i pravična distribucija svega isključuje potrebu za borbom za prisvanje bilo čega a samim tim i potrebu za partijskom organizacijom interesnih grupa u cilju postizanja = prisvajanja što većeg dela društvenog kolača koji je ispekla cela ljudska zajednica.
Osobine kao što su resilience, evolution, self-healing su sve više rasute po mreži. Postoji jedna "glava", samo je sve manje važna.

Pre nekoliko dana jedan od direktora multi nacionalnog farma koncerna na nemačkoj televiziji reče " današnji pacijent se obraća prvco doktoru Google, i sa ovim je skoro sve rečeno. Period u kome su ljudi lutali godinama tražeći odgovore po knjigama i bibliotekama je zauvek prošao, odgovor je sada dostupan u delu sekunde a tražilac nema potreba za konsultacijom sa sedobradim učenim, zamišljenim i arogantnim Dr-om, pošto doktor Google ionako bez naknade nudi brz i tačan odgovor. Osim toga dr Google je uvek raspoložen da priskoči u pomoć i nikada nije nakratko nasađen niti podmitljiv.
Umrežavanje daje više šanse onima koji su je više zaslužili, znači potrošačima, pošto su oni i igrači koji u sistem unose najviše onoga što ti zoveš "vreme".

Nije mi jasna ova rečenica pa da ne bibh spekulisao molim te budi jasniji.

I veoma velika hvala na svesrdnoj saradnji na ovoj temi, koju ćeš nadam se nastaviti.

Uz pozdrav,

dragan7557 cerski
Milan Novković Milan Novković 22:39 16.09.2009

Re: Jedna glava

Umrežavanje daje više šanse onima koji su je više zaslužili, znači potrošačima, pošto su oni i igrači koji u sistem unose najviše onoga što ti zoveš "vreme".
Nije mi jasna ova rečenica pa da ne bibh spekulisao molim te budi jasniji.

Mislio sam na kulturu iracionalnog i preteranog trošenja, pa nesvesti potrošača u vremenima jednosmerene komunikacije, gde je biznis, uz pomoć politike, imao kontrolu nad formiranjem mišljenja o svemu i svačemu, vrednosnom sistemu, uključujući i proizvode i usluge koje je "trebalo" kupiti.
dragan7557 dragan7557 23:05 16.09.2009

Re: Jedna glava

Milan Novković
Umrežavanje daje više šanse onima koji su je više zaslužili, znači potrošačima, pošto su oni i igrači koji u sistem unose najviše onoga što ti zoveš "vreme".
Nije mi jasna ova rečenica pa da ne bibh spekulisao molim te budi jasniji.

Mislio sam na kulturu iracionalnog i preteranog trošenja, pa nesvesti potrošača u vremenima jednosmerene komunikacije, gde je biznis, uz pomoć politike, imao kontrolu nad formiranjem mišljenja o svemu i svačemu, vrednosnom sistemu, uključujući i proizvode i usluge koje je "trebalo" kupiti.

OK, sada te razumem, a jasno je da su ta zlatna vremena prošla.

dragan7557 cerski
mladen.mladen mladen.mladen 23:38 16.09.2009

al aj ti to objasni devojci u diskoteci,)

mene ljudi i danas gledaju cudno kad ih pitam jel znaju nekog sisara koji radi koliko i covek..

myredneckself myredneckself 00:19 17.09.2009

Dragane7557

ovo mi zvuči kao neki manifest
Tehološki progres će sa sobom doneti potpunu reviziju dosadašnjih društvenih odnosa a osobito ukidanje dva najveća neprijatelja čovečanstva, robno novčanih odnosa i tržišta, koji u društvu koje je u stanju da prozvede bukvalno sve za svaku svoju jedinku, ovi mehanizmi (relikti) prestaju da budu potreba, dok su već sada (na početku ovog milenijuma, za devet godina izazvali katastrofalne krize funkcionisanja ljudske zajednice, od kojih je jedna u toku, dok sledeća ako do nje dođe je neminovni uzročnik Trećeg Svetskog rata, čiji ishod je bio poznat već posle završetka WW II.

Buduće Nano Fabrike će biti okosnica proizvodnje materijalnih dobara, potrebnih za fizički opstanak kako jedinke tako i društva (ovo se sada dešava) dok će pitanje vlasništva biti transformisano u parvo korišćenja, što i jeste prirodno stanje.

Pravo na rad (radno mesto) koje je proizvod robno novčanih odnosa će biti transformisano u pravo na učešće u aktivnostima grupnim i javnim, već po želji i opredeljenju svake slobodne jedinke. Egzistencijalna zavisnost od rada (individualni rad uslov fizičkog opstanka jedinke) će biti transformisan u aktivnosti za potrebe društva i jedinke, generisane od strane istog i istih, zbog zadovoljenja adekvatnih potreba društva kao celine, kao i same jedinke, pa će interesi individualizma i kolektivizma (sadašnje okosnice političkih sukoba) ovim biti zadovoljeni.

ali kako će se to sprovesti !?
stari doduše kao da umiru, a novi još ne mogu biti rođeni
mi smo u interegnumu...
mladen.mladen mladen.mladen 00:24 17.09.2009

Re: Dragane7557

stari doduše kao da umiru, a novi još ne mogu biti rođeni

embrion je tu.. ili ce se roditi ili nas nece biti.
dragan7557 dragan7557 09:00 17.09.2009

Re: Dragane7557

ovo mi zvuči kao neki manifest

Za detalje

World Transhumanistic Association
za one koji ne vladaju drugim jezicima, najpribližniji jezik je Hrvatski na kome je publikovan

World Transhumanistic Association MANIFEST.
koji se nalazi na web- u

Za ovaj artikal NAMERNO nije korišćen sadržaj navedenog Manifesta, mada ima nekih dodirnih tačaka.

dragan7557 cerski
dragan7557 dragan7557 09:02 17.09.2009

Re: Dragane7557

embrion je tu.. ili ce se roditi ili nas nece biti.

Ovo je istina, ali uzimajući u obzir sadašnje stanje, embrion može da postane vrlo kilav zbog mešanja raznih ideologija u koncepciji istog.

dragan7557 cerski
mladen.mladen mladen.mladen 10:34 17.09.2009

Re: Dragane7557

Ovo je istina, ali uzimajući u obzir sadašnje stanje, embrion može da postane vrlo kilav zbog mešanja raznih ideologija u koncepciji istog.

Ovo je bas istina.. npr smorio sam se od Venus projekta koji u Zeitgeistu propagira jedan koncept gradnje.. ono sto mi se svidja u novom koneptu jeste sto su mu najjaca garda oni koji paze na zamku ideologija. jedan moj mladji brat npr,) on mi skrece paznju na moje ideologije i kad ih ja ne primetim,,
Dawngreeter Dawngreeter 05:20 18.09.2009

Re: Dragane7557

Ali Venus Project nije ni paradigma ni ideologija nego jednostavno - jedan projekat. Nema pretenzije ka sveobuhvatnosti.
mladen.mladen mladen.mladen 05:59 18.09.2009

Re: Dragane7557

Nema pretenzije ka sveobuhvatnosti.

ma da, ok, ali je kao ugledni projekat - koncept. a to je ideologija u arhitekturi i urbanizmu, makar i nenamerna.
a ako je jedan projekat onda je to previse minorna stvar da se ugradi u celu pricu, zato kazem..
Dawngreeter Dawngreeter 08:17 18.09.2009

Re: Dragane7557

Ne slazem se sa time. Mislim da nam krupne ideoloske stvari u opste ne trebaju. Ako cemo igde, onda cemo tamo da stignemo lokalizovanim, konkretnim projektima. Mitologizacija je smrt svakog pokreta a najbolji put da dodjes do mita je insistirajuci na "krupnom" i zaboravjajuci "lokalno".
mladen.mladen mladen.mladen 09:25 18.09.2009

Re: Dragane7557

pa dobro ne vidim u cemu se ne slazemo? slazem se da ne treba da se zaboravi lokalno ali ne mozes da prikazes jedan projekat u kompletu sa opstim pozivom na promenu. mozes nezavisno, ili sa jos pet, ali tamo mu ne vidim smisao, a posebno le lose to sto se uz Zeitgeist svuda lepi i Venus.. pri cemu nema drugih lokalnih projekata.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana