Djura, Nušić, Sterija.....spisak sve veći!

Branislav Kovačević Cole RSS / 11.03.2008. u 10:41

Nastavljamo sa primerima uništavanja svega onoga čime bi mogli da se ponosimo, što bi moglo da bude naš brend (!!?), što jeste naša tradicija.....Na ovom Blogu pisali smo o Djuri Jakšić, Branislavu Nušiću, Kragujevcu, Smederevu....a evo sada moja gošća na blogu je G-dja Jelena Gorichki, sa svojim vidjenjem stanja u Vršcu....

Destrukcija, destrukcija, destrukcija…

Na početku ovog posta bih želela da napomenem da tekst ne govori o superiornosti ili inferiornosti civilizacije koja nosi nacionalno obeležje, već o svetlim i tamnim periodima istorije jednog malog grada u Vojvodini.

„Pod komandom grofa Klaudiusa Florimunda Mersija 1716. godine Vršac je zauvek oslobođen turskog gospodarstva i započinje novu epohu u svome razvoju.“

Tek nakon oslobođenja od Osmanlija Vršac dostiže svoj puni kulturni procvat, i umesto Istoku, okreće se Zapadu. Opustošena zemlja je bila retko naseljena (u proseku 3 do 4 čoveka po kvadratnom kilometru) što je podstaklo novog namesnika grofa Mersija da započne plansku kolonizaciju ovog prostora. U ove krajeve su dolazili kolonisti iz Nemačke, Francuske, Španije i Italije a uporedo sa njima i Srbi i Cincari iz Srbije. Kolonisti su birani po ključu i prvenstveno su bili vinogradari jer su obronci brda izuzetno pogodni za podizanje vinograda, dok su Srbi i Cincari pretežno bili trgovci i zanatlije.

Ovde počinje saga o velikoj multinacionalnoj varoši, koja će se tokom austro-ugarske vladavine pročuti po izvrsnom vinu, čuvenoj svili i svilarskom zanatu, uzbudljivom društvenom životu, koji su upotpunjavali putnici i trgovci sa istoka i zapada, i tu na vršačkoj pijaci razmenjivali robu i iskustva!

Rečju, bila je to preteča BESCARINSKE ZONE!

„Tada je kraj starog, Srpskog Vršca, osnovano i nemačko naselje - Nemački Vršac. Ono se u početku protezalo od današnje Sterijine ulice do današnje Heroja Pinkija. Srpskim Vršcem upravlja knez, a nemačkim šulhajz (kmet). Srbi žive u posebno organizovanim delovima grada malama (karta) ili mahalama koje formiraju pojedine porodice ili rodovi ili doseljenici iz drugih mesta. One i nose nazive Tomićeva mala, Radakova mala, Požarevačka mala, Pećka mala, Dečanska mala i Irig mala.“ Vršac se lepo razvija i svakim danom je dobijao nešto novo. Otvaraju se prve škole za decu oba naroda, izgrađene su pravoslavne i katoličke crkve i kapele, zanatlije dolaze sa svih strana i otvaraju svoje radionice, a trgovci brojne trgovine. U tim vremenima u gradu se kao posebna delatnost razvilo svilarstvo i svi putevi koji idu prema gradu oivičeni su alejama dudova, a postojale su i posebne plantaže na kojima su gajeni dudovi čijim je lišćem hranjena svilobuba.

(u vremenu između 1778. i 1880. postojao je zakon Marije Terezije da se nad licem koje uništi ili poseče dudovo stablo izvrši smrtna kazna!!!) a i sadili su pod pretnjom smrtne kazne - kaže Dušan Kopčalić.

Danas su dudova stabla gotovo uništena. Samo je duž belocrkvanskog puta ostao poslednji drvored dudova. Sedamdesetih godina XX veka dudova stabla pored puteva proglašena su za opasnost u saobraćaju. Kažu stari da je neki funkcioner u to vreme tragično stradao udarivši automobilom u stablo duda, i dako stradaše „dudoredi“ u Vojvodini!

SRPSKA I NEMAČKA OPŠTINA VRŠAC

„Obe vršačke opštine se uporedo razvijaju, ali neke bliže saradnje između Srba i Nemaca nema, mada postoji najveći mogući stepen poštovanja i želja za ujedinjenjem, kako bi grad dobio carske i kraljevske privilegije i tržišna prava. Tek kada su se 1789. godine u Banatu ponovo i poslednji pojavili Turci i kada je od Dunava do Vršca bilo spaljeno i opljačkano na desetine naselja, Vrščani - Nemci i Srbi - organizovali su zajedničku odbranu od sedamdesetak ljudi i čitava dva meseca opkoljeni, uspeli da sačuvaju svoj grad.“

Zanimljiv podatak iz ovog perioda je da je odbranu grada predvodio Jakob Heneman (Nemac), i da je izuzetnom dovitljivošću uspeo da prevari tursku vojsku, tako što je svoje malobrojno ljudstvo brzo selio sa jedne na drugu liniju odbrane, tako da se ona Turcima učinila daleko brojnija.

„Ideja o ujedinjenju dve opštine, koja se odavno već javila, sada je mogla da se ostvari. Konačno austrijski dvor je 1794. godine odobrio ujedinjenje Srpskog i Nemačkog Vršca i tako je 1795. godne stvoren jedinstveni grad u kome su vlast na osnovu posebnog ugovora delili Srbi i Nemci. Ovaj ugovor je sadržao odredbe o restauraciji i alternaciji, što je značilo da se u određenim vremenskim periodima vrši obnova vlasti, ali i zamena po nacionalnosti na rukovodećim mestima u gradu - gradonačelnika, sudije i drugih, čime bi se postigla ravnopravnost naroda.“

Ovo je možda najznačajniji trenutak za grad od njegovog postanka a evo i zbog čega:

„Iz XVIII veka Vršac je izašao sa ujedinjenom opštinom u kojoj se vlast delila između Srba i Nemaca, koji su i pored nekih teškoća ipak vrlo skladno održavali gradsku zajednicu. Plod te saradnje i zajedničkih političkih i ekonomskih poduhvata bilo je dobijanje tržišnih prava 1804. godine, kojima je omogućeno da se u gradu samostalno i pod povlašćenim uslovima organizuju trgovina i zanatstvo i održavaju vašari.
Velika je želja Vrščana bila da njihov grad dobije privilegije slobodnog kraljevskog grada što bi im dalo prava da mogu sami da organizuju i političku samoupravu, a građani steknu posebnu zaštitu pred zakonom kao da imaju status plemića. Zbog toga oni nastavljaju stalne kontakte sa najvišim carskim institucijama šalju u Beč nekoliko delegacija, koje uvek predvode dva najuglednija građanina, Konstantin Spajić i Mihael Korman. Uz veliki politički napor i mnogo utrošenog novca, tek posle 27 godina došlo se do cilja.
Iz današnje perspektive ovo je bio događaj ravan ulasku u EU sa ekonomskog, kulturnog i političkog aspekta. Upravo kao što je to slučaj danas, i u ono vreme su pred vrščanE bili postavljeni preduslovi od strane habzbugškog dvor, a a oni su ih ispunili kako bi ostvarili svoj zajednički san, Srbi i Nemci zajedno. Efekte ove velike pobede razuma vidimo i danas ili o njima čitamo u istorijskim arhivima.

MRAČNA STRANA ISTORIJE

Period istorije, koji ostaje ispunjen osećajem nelagode, nastupa početkom II sv. rata i traje sve do 60-ih godina XX veka. Naime, zbog poznatih istorijskih okolnosti, i nespornom učešću i negativnoj ulozi Nemačke države u događanjima u II sv. ratu, lokalno nemačko stanovništvo biva izloženo represiji i progonu nakon završetka rata. Tako je dobar deo nemačkog Vršca nekoliko puta bio paljen, imovina je nacionalizovana a vlasnici poslati u logore ili streljani.

Nakon rata na udaru se našlo i veliko nemačko groblje, koje je naravno bilo katoličko, ali su ga zlonamerni sa prezirom zvali „nemačko”. Uništeno je 1960-65.god., i delom pretvoreno u novo naselje i sadašnju Ppedagošku školu, a delom u igralište. Ramovi sa grobova su upotrebljeni za izgradnju stepeništa, koje vodi na brdo iznad grada do kapele Svetog krsta koja spada meðu najstarije sačuvane graðevine XVIII veka. Njeno podizanje započeto je oko 1720. g. zahvaljujući dobrovoljnim prilozima nemačkih kolonista, a završena 1728.godine. Pošto je kapela više puta teško oštećena, njen prvobitni izgled samo je delimično očuvan.Zvonik koji se diže sa zapadne strane podignut je tek početkom XIX veka.

 

Ulaz u groblje
Ulaz u groblje

Sami nadgrobni spomenici su prodavani budzašto članovima partije, i tako malo prerađeni, upotrebljavani od strane novih vlasnika. Neki vlasnici su iz pijeteta prema starim vlasnicima ipak ostavili po neko ime ili deo teksta da podseća na njih, tako danas u centru Izbišta (selo u vršačkoj opštini) danas stoji spomenik palim borcima protiv fašizma a sa druge strane kamena lepo stoji i ime starog vlasnika, Nemca.

 

 

Unisteno nemacko groblje
Unisteno nemacko groblje
Ali ono što je naj monstruoznije u ovoj priči, je to da samo groblje eshumirano i premešteno u veliku zajedničku grobnicu, tako da su mnogi ugledni vrščani, nemačke nacionalnosti, uključujući i Feliksa Milekera (osnivač Gradskog muzeja i Gradske biblioteke) ostali bez obeleženog grobnog mesta. Samo je mala kapelica Svetog Roka, sazidana za vreme kuge, ostala kao nemi svedok na mestu gde su sada igralište, škola i višespratnice.

Unisteno groblje 2
Unisteno groblje 2

 

Pre izvesnog vremena, katolička zajednica, i njihovi prijatelji su stidljivo pokrenuli ovu temu, u nameri da postave jednu tablu, na kojoj bi pisalo da je tu nekada bilo groblje. Međutim, vlasti su žustro odbile da “kolaboracionistima” dozvole postavljanje table!

Kao što se da videti, barem na primeru grada Vršca, mnogo je putokaza tokom istorije posađeno, te se iz današnje perspektive može uočiti šta treba činiti u budućnosti. On svedoči o uspehu u periodu kultunog, ekonomskog i duhovnog uzdizanja dva naroda, koja su dokazala da je zajednički život moguć. U trenutku dok pišem ovaj post, koji je morao imati zanatan uvod, dokazi te sjajne sinergije dve kulture su po ko zna koji put na udaru modernih vravara.

MODERNI VARVARI U POHODU BRISANJA ISTORIJE

„Sačuvan je veoma mali deo graðevina iz XVIII veka, dok se za period XIX veka do 1914.godine vezuje veliki broj objekata. Prema sadržaju, graðevine starog Vršca možemo podeliti na stambene (seoski i gradski tip kuće) i javne graðevine koje se bitno ne razlikuju od razvijenih tipova gradskih kuća. Kao i druga panonska naselja, Vršac se razvijao uglavnom kao prizemna aglomeracija, dok u stilskom pogledu one predstavljaju provincijsko prevoðenje veæine izraza koji su se javili u arhitekturi zapadne i srednje Evrope. Prošla je kroz sve faze: baroka, klasicizma, romantizma, tzv. istorijskih stilova i secesije. Čistog stila praktično i nije bilo već su to sjedinjavanja elemenata raznorodnih stilova. Meðu očuvanim javnim graðevinama XVIII veka, prednost imaju crkve.“

Nakon što su vlasnike proterali, kuće u nemačkom delu grada dodeljene su kolonistima iz pasivnih krajeva. Znate poslovicu o tome koliko se vrednuje ono što se dobije džaba!? Upravo u skladu sa tom poslovicom, novi vlasnici decenijama nisu ulagali u održavanje kuća, da bi one danas bile potpuno devastirane. Nova politička elita, koja razume ne oseća ovu arhitekturu kao svoje kulturno blago, omogućila otkup stare gradnje, rušenje iste, i namesto nje, izgradnju ružnih, nehumanih višespratnica (dozvola se dobije čas posla)! Ovo je veoma unosan posao jer se stara gradnja kupuje budzašto od ljudi, koji nikada i nisu bili u prilici da ove lepotice, pretežno iz XVIII veka, održavaju u formi. Kvadrat novogradnje, koja nastaje na ovaj način, košta od 800 eura pa naviše.

Interesantno je da su se slični juriši na staru arhitekturu dešavali i 50-ih i 90-ih godina prošlog veka. U prvom naletu je uništeno staro jezgro grada ukljušujući i Adlerovu kuću koja beše najlepša u tom kvartu! Staro jezgro je obuhvatalo čitav kvart zgrada iz XVIII veka, a u današnjoj Sterijinoj ulici nalazio se stari biskop. Po mom saznanju, bioskopa je između dva rata bilo pet! Danas postoji samo jedan, i jedva da radi! Na tom mestu sada stoji spomenik “gluposti”, najružnija zgrada koju sam ikada videla - hotel „Srbija“, replika istog takvog hotela sa juga Srbije, zatim robna kuća (soliter) - takođe ruglo grada! Nekada su mudri stanovnici mog grada gradili uzane,krivudave i pošumljene ulice, koje su bile zaštićene od udara vetra. Kasnije, dolaskom partijskih “kadrova” na značajna mesta u urbanizmu, ove ulice su proširene i ogoljene i naravno “ispravljene”.

„Najsvetliji” poduhvat nove neimarske elite koji je ostavio trajne posledice na arhitekturu, bilo je uništavanje starog vodovoda i kišne kanalizacije grada za koju se nije znalo da postoji, pa su posleratni „neimari” nabasavši na ogromne podzemne tunele utvrdili da su to katakombe! Međutim, tek pošto su ih zatrpali shvatili su da su to bili odvodi (kolektori) za vodu koja se sliva na grad sa vršačkog brega. Zahvaljujući ovoj intervenciji grad danas natapaju podzemne vode i ugrožavaju čitav centar grada! Uništavanje kišne kanalizacije nastavilo se do današnjih dana. Devedesetih je “napadnut” gradski trg sa kojeg su uklonjena stoletna stabla, a umesto njih trg je popločan betonskim ciglama. Konačno, 2004–2008. iz preostalih ulica u gradu povađena je stara austrougarska kocka i umesto nje ulice su zalivene betonom. Jedan deo austrougarske kocke upotrebljen je za popločavanje stepeništa na bregu i nadgrobni ramovi su, konačno 2007., bili zamenjeni kockom. 2007. godine srušena je kuća u kojoj je živeo Jovan Sterija Popović, a nešto pre toga srušena je i mala kućica koja se nalazila odmah pored! Mesto nje sagrađeno je nešto što bi trebalo da simulira Sterijinu kuću.

Sterijina kuća-nekada
Sterijina kuća-nekada

Mala napomena: kada sam pre godinu dana slikala ovu zgradu nisam imala predstavu da bi nekome moglo pasti na pamet da je sruši pa ugao zbog toga nije isti. U želi da se bolje vidi i mala kuća pored koja je replika kuće” u којој se Sterija rodio, ugao na novijem snimku je namerno pomeren.

Na proleće 2008. godine počinje krajnji „obračun” sa ulicom Žarka Zrenjanina. To je poslednja ulica koja još podseća na stari Vršac. Inače u ovoj ulici su skoncentrisane najlepše zgrade, od kojih je već dobar deo otkupljen, srušen.

Terasa Sterijine kuće
Terasa Sterijine kuće

 

U toku je gradnja višespratnica koje po visini daleko nadmašuju stare kuće. Zbog izgradnje bulevara predviđeno je uništavanje stoletnih drvoreda duž cele ulice, kako bi se obezbedio parking prostor ispred višespratnica.

Kuca Ž.Zrenjanina
Kuca Ž.Zrenjanina

A sada smešna strana priče! Naime, strategija razvoja grada u budućnosti je utemeljena na razvoju i podsticanju turizma! Pošto je stara arhitektura ono što svakog turistu najviše interesuje kada dođe u neki grad, nije mi jasno šta to vlasti nameravaju da pokažu turistima? Domete vršačke novogradnje?

I za kraj, evo još jednog bisera vršačkih vlastodržaca.

Stara kula, koja je sagrađena u vreme despota Đurađa Brankovića kako bi poslužila za odbranu od Turaka, do skora je bila arheološko nalazište. Naime, otkrivena je celokupna osnova građevine. Stručnjaci iz Gradskog muzeja su na osnovu otkrivenie osnove rekonstruisali nekadašnji izgled građevine i podneli projekat za vraćanje objekta u prvobitno stanje. Nova politička garnitura nakon 2004. godine nije imala razumevanja za ovaj projekat pa je, pod izgovorom da „vetar rastresa temelje Kule“, naredila zatrpavanje arheološkog nalazišta. Pri tom treba li reći da Kula nema temelje?

Ovo o čemu sam vam danas pisala predstavlja „moje kulturno balago” za koje je vezano moje „istorijsko biće”. Ako danas kažem „pogađa me ovaj monstruozni proces brisanja istorije“, da li ću postati neprijatelj države koja saučestvuje u ovom zločinu? Da li je kulturna baština severne pokrajine manje „srpska“, pa je stoga manje vrednovana i čuvana? Na kraju, ona svedočio tome da su Srbi ipak deo Evrope, ili da su barem nekada to bili!

Još ponešto o sačuvanoj arhitekturi grada možete pronaći na sajtu Gradske biblioteke, Gradskog muzeja ili http://www.prijatelji.org

· Fotografije starog Vršca su vlasništvo gospođe Hermine koja ih je prikupila od kolekcionara u Nemačkoj i Austriji.

· Novije snimeke za ilustraciju teksta napravila moja malenkost

AtačmentiKomentari (107)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

goricki goricki 11:11 11.03.2008

Zaista...

bih volela da se malo više razmišlja o ovoj temi. Kako je moguće da se gotovo u isto vreme u Novom Sadu, Vršcu, Somboru, Beogradu...dešavaju iste stvari. Podsetiću vas na rušenje zida Petrovaradinske tvrđave, vađenje stabala platana u Somboru, uklanjanje kaldrme iz ulica (inače kaldrma se uvek može presložiti)... hoćemo li uskoro slušati i o "građevinskoj mafiji"? Plašim se da će tada već biti kasno?!

Jelena Goricki
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 11:14 11.03.2008

Re: Zaista...

goricki
...................hoćemo li uskoro slušati i o "građevinskoj mafiji"? Plašim se da će tada već biti kasno?!

Jelena GorickiSLUSAMO O NJIMA SVAKOGA DANA....ali ne u onom delu gde bi morali da se nadju.....!!!
Hvala na tekstu!
poz
bkc
goricki goricki 11:22 11.03.2008

Hvala...

na prilici da i mi iz "provincije" izložimo naše brobleme.

:)

JG
Dolybell Dolybell 12:00 11.03.2008

Re: Zaista...

SLUSAMO O NJIMA SVAKOGA DANA....ali ne u onom delu gde bi morali da se nadju.....!!!
Hvala na tekstu!Mali doprinos iz Beograda.
U kakvu ovo mafiju spada, kada je ugao temelja
na drvetu, međ' granama?
goricki goricki 12:53 11.03.2008

Re: Zaista...

Možda je stablo "čuvar, duša" kuće?!
8)
Dilan Dog Dilan Dog 11:26 11.03.2008

Staro jezgro grada

Ako je reč o starom jezgru grada, odnosno o tradicionalnom izgledu- naročito centru grada, onda bi trebalo reći da je Zavod za zaštitu spomenika kulture na lokalnom nivou dužan da da mišljenje čelnicima lokalne samouprave o tome da li je objekat koji planira da se gradi u skladu sa preovlađujućom arhitekturom koja daje autentičnost gradu...

Međutim, para vrti gde burgija neće... U Novom Sadu dobro je poznat slučaj objekta u strogom centru grada- "Pariski magazin". To ne da odudara od svih ostalih objekata u njegovoj blizini, nego je to strašno. A to je neko dozvolio... Ali ima i dobrih primera. U Zrenjaninu je skoro otvoren u glavnoj ulici novi objekat- "Renesansa" ali je u skladu sa izgledom arhitekture ostalih objekata.
Atomski mrav Atomski mrav 11:31 11.03.2008

Re: Staro jezgro grada

A šta se dešavalo sa Vršcem u toku II svetskog rata?
goricki goricki 11:37 11.03.2008

Re: Staro jezgro grada

ne postoji Zavod za zaštitu spomenika na lokalnom nivou. Nadležna institucija za ovakve slučajeve se nalazi u Pančevu i u većini slučajeva ne daje saglasnost za ovakve "poduhvate". Problem nastaje kada lokalna samouprava, iz razloga o kojima neću ovom prilikom, pogazi odluku pančevačkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture i ipak dozvoli gradnju.

JG
Dilan Dog Dilan Dog 11:41 11.03.2008

Re: Staro jezgro grada

goricki
ne postoji Zavod za zaštitu spomenika na lokalnom nivou. Nadležna institucija za ovakve slučajeve se nalazi u Pančevu i u većini slučajeva ne daje saglasnost za ovakve "poduhvate". Problem nastaje kada lokalna samouprava, iz razloga o kojima neću ovom prilikom, pogazi odluku pančevačkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture i ipak dozvoli gradnju.

JG

Dobro, znači Vršac pripada Pančevačkom Zavodu...
Pa to sam i mislio kada sam rekao para vrti gde burgija neće... Lokalni funkcioneri često rade šta hoće. Zato je potrebna peticija, protest, reagovanje nevladinih organizacija, koja reč na blogu...
goricki goricki 11:43 11.03.2008

Re: Staro jezgro grada

O periodu tokom II svetskog rata bih morala da otvorim posebnu temu, i to u zavisnosti na koju bih se verziju istorije oslanjala kada bih o toj temi otvorila priču. Ono što je suština aktuelne teme a dovodi se u vezu sa događajima iz II svetskog rata je neopravdani animozitet prema kulturnoj baštini koja je starija od ovih događaja. Ne mogu svi Nemci koji su pokopani na groblju koje je unisteno biti odgovorni za pojedinačne slučajeve iz II svetskog rata. Ta neki nisu ni doživeli da vide taj rat.

JG
goricki goricki 11:57 11.03.2008

Re: Staro jezgro grada

Dobro, znači Vršac pripada Pančevačkom Zavodu...
Pa to sam i mislio kada sam rekao para vrti gde burgija neće... Lokalni funkcioneri često rade šta hoće. Zato je potrebna peticija, protest, reagovanje nevladinih organizacija, koja reč na blogu...


Reagovanja je bilo, pa i peticije ljudi pisali, ali ništa! Kada nema države da radi ono što joj je posao.
Osim toga, ovde je običaj da se uhvatimo za glavu tek pošto se "mleko prolije".

JG
Atomski mrav Atomski mrav 11:59 11.03.2008

Re: Staro jezgro grada

Interesovalo me je samo zašto je period II sv. rata preskočen u Vašem tekstu. Što se skrnavljenja groblja tiče, takav čin može da izazove samo gađenje kod normalnih ljudi, pogotovo ako uključuje i krađu nadgrobnih spomenika i njihovo ponovno korišćenje...

A možete i da napišete post o dve verzije II sv. rata u Vršcu, siguran sam da će Cole rado da Vam ustupi prostor - a ako neće, ustupiću Vam ja :)
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 12:01 11.03.2008

Re: Staro jezgro grada

Atomski mrav
Interesovalo me je samo zašto je period II sv. rata preskočen u Vašem tekstu. Što se skrnavljenja groblja tiče, takav čin može da izazove samo gađenje kod normalnih ljudi, pogotovo ako uključuje i krađu nadgrobnih spomenika i njihovo ponovno korišćenje...

A možete i da napišete post o dve verzije II sv. rata u Vršcu, siguran sam da će Cole rado da Vam ustupi prostor - a ako neće, ustupiću Vam ja :)Ma ja hocu.....ne brinite, ali onda nece biti mojih tekstova.,...jer nemam zelju da pravim frakciju na Blogu....salim se....taman da odmorim.....Poz
bkc
Dolybell Dolybell 12:20 11.03.2008

Re: Staro jezgro grada

Što se skrnavljenja groblja tiče, takav čin može da izazove samo gađenje kod normalnih ljudi, pogotovo ako uključuje i krađu nadgrobnih spomenika i njihovo ponovno korišćenje...


To se nije dešavalo samo u Vršcu, što se tiče Banata.
Mislim da su Pančevo a i neka druga mesta to isto
radila, ali se o tome ne govori, niti je poželjno to upšte
spominjati. Stariji ljudi to znaju, ali mora da ćute o tome,
tako da to treba da ode u zaborav.
Ovo je prvi put da je neko javno napisao nešto o
zatiranju nemačkog groblja. To je TABU tema.
Ja o tome znam iz priče onih koji sad već pokojni, nažalost,
i koji su znali šta se sve radilo posle rata, ali o tome nisu
smeli ni reč da progovore.
Naši istoričari, u principu, ne govore o događajima koji
nam ne idu u prilog. Tako se stalno stvara lažna istorija,
na kojoj odrastaju nove generacije.

Tako da su svi Obrazi, Dveri, i njima slični prirodna pojava,
jer im plus svega i naša Crkva servira lažne vrednosti
pojedinih (za Crkvu važnih) crvenih velikodostojnika.
goricki goricki 12:34 11.03.2008

Re: Staro jezgro grada

A možete i da napišete post o dve verzije II sv. rata u Vršcu, siguran sam da će Cole rado da Vam ustupi prostor - a ako neće, ustupiću Vam ja :)Zaista bih volela, ali to će zahtevati malo istraživanja, kopanja po arhivima sa kojima ovde u Banatu imamo ozbiljan problem jer su planski razmeštani, rasparčavani po Vojvodini nakon II sv. rata. Mogu vam reći samo to da su neki ljudi pokušali da o ovoj temi pišu i nisu baš "pozdravljeni" zbog toga.
goricki goricki 12:46 11.03.2008

Opasni čitanje istorije

Naši istoričari, u principu, ne govore o događajima koji
nam ne idu u prilog. Tako se stalno stvara lažna istorija,
na kojoj odrastaju nove generacije.Baš kao što svaki rat ima svoje lice i naličje, tako i istorija o tom periodu mora imati barem dva lica. Kada bih se upustila u polemiku o ovoj temi neko bi se već našao vređenim, što bi me rastužilo.
Meni je na primer interesantan onaj deo priče o Vršcu u kome lepo postoji dokaz da su dva naroda, Nemački i Srpski, zajedničkim naporima ostvarila veliki cilj-Vršac je postao slobodan kraljevski grad. Da li je moguće iz današnje vizure zamisliti tako uspešnu saradnju dva naroda na obostranu korist?!

Tako da istorija može biti i "dobra" i "loša" učiteljica a puno zavisi i od učenika!
:)
JG
angie angie 14:41 11.03.2008

Re: Staro jezgro grada

A možete i da napišete post o dve verzije II sv. rata u Vršcu, siguran sam da će Cole rado da Vam ustupi prostor - a ako neće, ustupiću Vam ja :)To na shta aludirash atomski-nema nikakve veze sa temom, a i nije bash sve tako kako smo mi uchili iz istorije.
To shto se zgrazavash nad brisanjem groblja je licemerno ako se odmah pozivash na razjashnjenje korz dogadjeje u ratu.

U vrshcu je, za tvoju informaciju, zbrisano i jevrejsko groblje.

Prostor na kome je bilo nemachko groblje je prilichno neorganizovano, a i kako bi drukchije prtvoreno u niz paralelnih ulica, gde se zemljishte izbeglicama poklanjalo, a domacm stanovnishtvu prodavalo.
Takodje je prilichan broj novih stanovnika koristilo cigle iz nemachkih grobnica za zidanje svojih novih domova- te je monstruoznost ovakve ideje upotunjena.
gorran gorran 15:15 11.03.2008

*

*
angie angie 15:26 11.03.2008

Re: Staro jezgro grada

gorrane, ovaj razgovor smo vec vodili,

prvo, jel imash spisak i druge strane?

Drugo, da li ti i bilo ko drugi smatra da je celo nemachko stanovnishtvo u gradovima u Vojvodini krivo za uzasnu politiku nemachke i da su zbog toga bili proterivani, srtreljanji, da im je oteta kompletna imovina i u nju useljeni
novi stanovnici- koji su btw- mogli i da ostanu tamo odakle su doshli.

I kada kachish ovakve podateke- je l ti imash pouzdano saznanje-vec se deshavalo da izvori iz muzeja imaju prepravljene legende za slike, shto si i sam priznao, o tome kako je ko stradao? Uopshte mi nije ideja da relativizujem bilo shta, narochito ne bilo chiju nasilnu smrt, ali ovaj spisak ovako okachen na temu koja nema nikakve veze sa dotichnom strahotom je maliciozno, kao i pitanje atomskog mrava.

Ili mozda vi mislite da ima veze?
goricki goricki 15:35 11.03.2008

Re: Staro jezgro grada

Moja namera nije bila da se bavimo spiskovima zaista!
Iz liste se, barem po imenu i prezimenu, vidi da su žrtve fašizma ljudi svih nacionalnosti.
Nemci su Nemci a fašisti, fašisti!
To je jednostavno tako!

:(
JG
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 15:37 11.03.2008

Re: Staro jezgro grada

goricki


Nemci su Nemci a fašisti, fašisti!
To je jednostavno tako!

:(
JG


BAS TAKO!!!!
goricki goricki 15:42 11.03.2008

Re: Staro jezgro grada

Gorane,
već sam napisala da ovde nije reč o aboliciji za zločine koji su se dogodili tokom II sv. rata, niti za one posle rata, već o našoj ružnoj navici da destruiramo sopstvenu prošlost.
Zgrade i groblje o kojima sam pisala nisu nastali tokom II sv. rata nego mnogo ranije, tako da ne vidim opravdanje u postupcima komunista nakon II sv. rata.
Dolybell Dolybell 16:23 11.03.2008

Re: Opasni čitanje istorije

Meni je na primer interesantan onaj deo priče o Vršcu u kome lepo postoji dokaz da su dva naroda, Nemački i Srpski, zajedničkim naporima ostvarila veliki cilj-Vršac je postao slobodan kraljevski grad. Da li je moguće iz današnje vizure zamisliti tako uspešnu saradnju dva naroda na obostranu korist?!


Treba događaje uvek posmatrati u vremenu u kome su se dešavali.
Kad bih bila sigurna da znam zašto su tako lepo zajedno živeli,
možda bih mogla i da odgovorim na tvoju zapitanost.
Možda zato što su obostrano bili "dođoši" a ne autohtoni,
i verovatno im je bila potrebna zajednička sigurnost,
da bi opstali tu gde jesu ?
Među ljudima ima daleko više sličnosti nego razlika,
počevši od elementarnih do opštih.
Kada potencirate razlike a ne sličnosti, dobijate nacionalizam
kao jedan od rezultata, koji može prerasti i u gore.
Kada su sličnosti jače od razlika, onda je moguće razvijati
normalan život, napredovati i stvarati civilizovan život.

goricki goricki 16:55 11.03.2008

Re: Opasni čitanje istorije

Razlike su bogatstvo, sličnosti su dobrodošle. :)))


gorran gorran 18:18 11.03.2008

Re: Opasni čitanje istorije

Razlike su bogatstvo, sličnosti su dobrodošle. :)))
Upravo tako.
Nisam imao nameru bilo šta da relativizujem niti polemišem.
Izvinjavam se angie i svima koji su to tako shvatili.
Izražavam žaljenje zbog svih nevinih žrtava.

Jednostavno, drugi svetski rat je bio strašna tragedija. Tragedija o kojoj treba govoriti - na prikladan način. O svim njenim aspektima.
Posle koje je Adorno postavi čuveno pitanje: da li je posle Aušvica moguća poezija?
angie angie 18:30 11.03.2008

Re: Opasni čitanje istorije

da li je posle Aušvica moguća poezija?


pa pazi, ja ovo mogu da prihvatim kao demagogiju.

Aushvic i sva ostala slichna mesta su sramota ljudskog roda- tako neshto monstruozno samo kao ideja, da ne pominjem broj zrtava je uzas i strahota. I ne treba nikada zaboraviti- da se ne ponovi!

Ali ti isti Nemci su se sa tim delom svoje sramotne istorije suochili i krenuli dalje, vec shezdesetih je gomila socijalnih imigranata iz YU u toj istoj Nemachkoj nashla reshenje za opstanak svojih porodica.

Postavljati svaki put pitanje nacizma , kada se pomenu nevine zrtve i bahato rushenje i otimanje "oslobodioca" nije bash u funkciji te rasprave.
Da ne skrnem sada skroz u tom smeru i prevedem sluchaj na Srebrenicu, npr.

pa kod nas se toliki niz godina zadrzao model, dobar partizan i losh Nemac.

Ni u jednom od silnih rezimskih filmova u scenariju nema i malo istine o tim ljudima.
gorran gorran 18:37 11.03.2008

Re: Opasni čitanje istorije

Ni u jednom od silnih rezimskih filmova u scenariju nema i malo istine o tim ljudima.
Ok - slažem se.
pa pazi, ja ovo mogu da prihvatim kao demagogiju.
Nije demagogija. Ozbiljno je.
angie angie 18:50 11.03.2008

Re: Opasni čitanje istorije

Nije demagogija. Ozbiljno je.mislila sam u kontekstu da to postujesh ovde, na ovakvoj temi.
Dolybell Dolybell 19:33 11.03.2008

Re: Staro jezgro grada

Zgrade i groblje o kojima sam pisala nisu nastali tokom II sv. rata nego mnogo ranije, tako da ne vidim opravdanje u postupcima komunista nakon II sv. rata.


Proterivanje i kolonizacija su povezane stvari.
Ovo nije mesto za dalju raspravu o temi koja je pošla drugim tokom.
gorran gorran 20:10 11.03.2008

Re: Opasni čitanje istorije

mislila sam u kontekstu da to postujesh ovde, na ovakvoj temi.
ok. Mislim, ja sam poslednja osoba koja bi se povodila za predubeđenjima. Naprotiv, uvek sam smatrao posebno dragocenim primere ljudi koji su plivali "protiv struje" u svojim sredinama. Npr. znam bar tuce primera ljudi koji su i Nemci, i partizani )

Sklanjam onaj gore spisak, jer je pogrešno shvaćen. Samo bih zamolio za ozbiljnost, delikatnost i pijetet prema žrtvama - koje god one bile.
angie angie 20:41 11.03.2008

Re: Opasni čitanje istorije

pijetet prema žrtvama - koje god one bile.


to je sve ok i verujem da svako normalan ima isti stav.

ja sam ovu temu razumela kao osvrt na specifichnu vrstu bahatosti, gde se neshto vredno rushilo bes bilo kakvog razmunog opravdanja, a sa velikom shtetom kao rezultatom.

ima josh primer u Vrshcu, koji mi je specijano blesav.

Naime Vrshac je jedan od retkih gradova u Vojvodini sa prepoznatljivom panoramom naselja ispod brega, gde vrhovi odronaka Karpata u blagom talasu, kao ispruzena zivotinja natkiljuju naselje..
pre par godina, lokalni mocnici su tu specifichnu sliku oskrnavili izgradivshi na pomocnom stadionu u podnozju brega halu milenijum, koja je mogla da nadje svoje mesto na toliko drugih prigodnijih lokacija, ali poshto ti koji su odluchivali i onako nisu vezani, niti razmishljaju o bitnim stvarima za ovaj grad, a da to nisu pare- odluka je eto doneta na taj nachin.
Takodje je bratu Vuka Drashkovica, koji je preko noci postao tajkun, neobichnom tehnologijom prisvojivshi fabrike i imanja u gradu, dozvoljeno da na bregu u neposrednoj blizini male crkve, sazida novu crkvu, kojoj jednostavno tu nije mesto i shtrchi u svojoj novokomponovanosti.
Dr M Dr M 11:37 11.03.2008

PRIGODNA PESMA

Postovana Jelena,

dozvolite, molim Vas, da Vasem tekstu dam i malo siru dimenziju.

Svinja reformator

Bila ponoc nema, gluva,
Vrtar spava, vrt ne cuva,
I sred vrta cvetna, cedna,
Uvuce se svinja jedna,
Svud po vrtu gleda, meri,
Pa zapoce da se ceri:
"Bas su ljudi uma mala,
Uzalud im samo hvala;
Ove travke sta im vrede,
Sta tu ima da se jede?
Gle, svud ruze, lale stoje,
I seboji razne boje,
A bas nigde tikva neka,
Il' koricak od duleka...
Pa bar da je cvet do cvetka
Da je reda i poretka;
Vec tu leja, tamo bokor,
Prava zbrka, jad i pokor.
Stan'te ljudi, tasta glavo,
Da vidite umlje pravo,
Da saznate sta ja vredim
Kad prionem vrt da sredim".

Bila ponoc nema, gluva,
Vrtar spava, vrt ne cuva,
I na pos'o svinja preze:
Kida lisce, cupa vreze,
Po lejama rovi, rije,
Lomi pritke i saksije,
Porazbaca cvece svuda,
I napravi trista cuda.

A kad sinu sunce vrelo
Jadno cvece pade svelo.

Milorad Mitrovic Sapcanin (1902, Prigodne pesme)

goricki goricki 11:52 11.03.2008

Re: PRIGODNA PESMA

sa zadovoljstvom!
:))

JG
janos janos 12:25 11.03.2008

Re: PRIGODNA PESMA

Eh, da je Vrsac jedini grad u Vojvodini koji je trpeo (trpi) od vandalizma posleratne politicke elite (mislim na II. svetski rat).
U vecini vojvodjanskih gradova stradala su groblja. Komunizam je zamenio religiju ideologijom, ali ideolozi nisu razvili detalje ljudskog odnosa prema proslosti, precima, dostignucima civilizacije. Dusko Radovic je napisao: Pre rate nismo imali nista, a onda su dosli nemci pa su nam sve oteli...
Sazeto objasnjenje filozofije koja je vladala u skolama, u drzavnoj i u opstinskoj upravi.
Danas je situacije neznatno bolja: Postoji izvesna sloboda govora, niko vas nece uhapsiti ako dignete glas protiv unistavanja groblja. Ni nemackog, ni jevrejskog, niti bilo kojeg drugog...ali na zalost, sve ostaje na tome.
Kada se udruze primitivni kapitalizam, radikalski primitivizam i ostali "izmovi",i ostala prokletstva dvadesetog i 21.og veka, zrtve su, ne samo groblja, vec i sve ono sto ta groblja predstavljaju, i svi oni kojima, za razliku od rusilaca, ta groblja nesto znace. Koliko vremena jos treba da prodje da se svest nasih "rukovodilaca" podigne na sledeci, visi nivo? Cesto mi pada na pamet, da bi u Srbiji trebalo zatrpati sva groblja, sva arheoloska nalazista, sve rusevine,staze i bogaze, sve pokriti zemljom, da bi se zastitilo,da bi zemlja zastitila Zemlju dok na vlast ne dodje neka nova generacija koja nece patiti od nagona da unistava ...

Dolybell Dolybell 16:46 11.03.2008

Re: PRIGODNA PESMA

Cesto mi pada na pamet, da bi u Srbiji trebalo zatrpati sva groblja, sva arheoloska nalazista, sve rusevine,staze i bogaze, sve pokriti zemljom, da bi se zastitilo,da bi zemlja zastitila Zemlju dok na vlast ne dodje neka nova generacija koja nece patiti od nagona da unistava ...


Potrebu za uništavanjem imaju nasilni osvajači tuđeg teritorija ili poseda.
(Niko ne uništava svoje, sem ako ne misli da pravi nešto bolje).
Ne bih da sad objašnjavam zašto je to tako, to bi dobilo neki drugi smer a
bilo bi i preopširno, ali je tako.
Da nije tako, ne bi postojala ni arheologija ni arheološka nalazišta.

goricki goricki 12:07 11.03.2008

Nešto o Steriji što možda niste znali...

[url=http://www.informator.co.yu/informator/tekstovi/jovan_1107.htm][/url]

Ji 4Tze Ji 4Tze 12:07 11.03.2008

Sta je sa rumunskom zajednicom?

Da nisam nikad bio u Vrscu, pomislio bih da su tamo ziveli samo Nemci i Srbi :). A da su sad ostali samo Srbi.
Na Rumune ste zaboravili, interesuje me koji je razlog za to?
Obzirom da je rumunska zajednica tamo, grubo da se izrazim, organizovanija nego po drugim gradovima gde ih ima u vecem broju (postoji i rumunska gimnazija, barem je bilo 70ih godina).
goricki goricki 12:24 11.03.2008

Re: Sta je sa rumunskom zajednicom?

Možda zato što sam i sama delom Rumunka!
:)
Na početku posta sam naglasila da je reč o obračunu sa arhitekturom koja datira iz perida kada su u Vršcu postojale dve opštine (zvanično) Srpska opština i Nemačka opština Vršac, te je i arhitektura u ova dva dela grada karakteristična (poseduje nacionalni stil). Od prilike strukturu stanovništva su činili Srbi 3/5 i Nemci 2/5, Mađari i Rumuni. Danas je struktura daleko šarenija.
Ostale nacionalne zajednice u ovom tekstu ne spominjem jer se između njih nije desilo "istorijsko neprijateljstvo" a kao posledica toga uništavanje zajedničke kulturne baštine.
Prema jevrjskoj zajednici je takođe napravljena nepravda jer je i njihovo groblje na sličan način premešteno (posle rata).

Tako da ovaj post zaista nema veze sa nacionalnim prefiksom već sa zajedničkim odnosom prema kulturi onih koji su na ovim prostorima živeli. U toj bogatoj zajedničkoj istoriji naroda u Vojvodini nalazi se velika prednost u odnosu na "nacionalno obojene kulture"!
Dilan Dog Dilan Dog 12:16 11.03.2008

Što

ste obrisali prvi komentar?
goricki goricki 12:29 11.03.2008

Re: Što

Nemam mogućnost da sa Coletovog bloga kao gost brišem bilo šta!
A i ne smeta mi što trollujete ovu temu. Znam da zvuči svakodnevno. Žalosno je što smo dozvolili da ovakve teme postanu naša svakodnevica.


:(

JG
Dilan Dog Dilan Dog 12:33 11.03.2008

Re: Što

goricki
Nemam mogućnost da sa Coletovog bloga kao gost brišem bilo šta!
A i ne smeta mi što trollujete ovu temu. Znam da zvuči svakodnevno. Žalosno je što smo dozvolili da ovakve teme postanu naša svakodnevica.


:(

JG

Nema to nikakve veze sa Vašom temom, tako da nisam želeo da omalovažim temu, što sam pokazao stavljanjem svog komentara. Ta fora sa "prvi" je obična zezancija i ništa više, a pojavljuje se u poslednje vreme skoro na svakom blogu.
Supermod Supermod 12:17 11.03.2008

obavestenje

Moderacija je brisala troll sa pocetka bloga. Molimo sve korisnike da imaju u vidu kako Blog B92 citaju i korisnici koji nisu registrovani i nisu svakodnevni posetioci bloga, tako da im lokalne "igrice" nisu razumljive i deluju neozbiljno.

Nemojte otvarati polemiku na ovu temu, jer ce biti brisana.

Dilan Dog Dilan Dog 12:21 11.03.2008

Re: obavestenje

Supermod
Moderacija je brisala troll sa pocetka bloga. Molimo sve korisnike da imaju u vidu kako Blog B92 citaju i korisnici koji nisu registrovani i nisu svakodnevni posetioci bloga, tako da im lokalne "igrice" nisu razumljive i deluju neozbiljno.

Nemojte otvarati polemiku na ovu temu, jer ce biti brisana.


Nemam nameru da otvaram polemiku. Nije mi jasno Vaše obrazloženje, znači da je totalno neozbiljno...
Igrica je opšteprihvaćena :)
Atomski mrav Atomski mrav 12:39 11.03.2008

Re: obavestenje

Mnoge stvari kod nas su opšteprihvaćene, a nažalost malo njih je pametno. :(
ivana23 ivana23 12:44 11.03.2008

Re: obavestenje

Atomski mrav
Mnoge stvari kod nas su opšteprihvaćene, a nažalost malo njih je pametno. :(

Zanci, vise se ne pozdravljamo sa dobar dan..
Atomski mrav Atomski mrav 12:49 11.03.2008

Re: obavestenje

Zanci, vise se ne pozdravljamo sa dobar dan..

Dobar dan i ovo utrkivanje na blogu nema nikakve veze.
noboole noboole 13:16 11.03.2008

?

Dobro, a sta rade zavodi za zastitu spomenika?
goricki goricki 13:26 11.03.2008

Re: ?

Rade ono što mogu! Raspitivala sam se na primer kako se određuju zone koje su pod zaštitom. To je regulisano tako da ti ništa ne bude jasno. Na pr. , urbanističkim planom sada je dozvoljeno da se spratni nivo u odnosu na ostatak ulice povećava u nedogled. Većina starih kuća su jednospratnice, eventualno dvospratnice, dok nove zgrade koje niču svuda (u užem centru grada) daleko premašuju tu visinu (2-3 sprata). Zatim, arhitektonski stil se ne poštuje (zbog troškova izgradnje), tako da nestaje stilska papazjanija. Mislim da su glavni krivci lokalne vlasti.

JG
Vlasta Vlasta 13:32 11.03.2008

E, Cole,

druže, saborče, Servantesu. Ovde su gluhi svi koji treba da čuju, a čuju svi oni što ne treba da znaju. Velika preporuka autorki i tebi.
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 13:33 11.03.2008

Re: E, Cole,

Vlasta
druže, saborče, Servantesu. Ovde su gluhi svi koji treba da čuju, a čuju svi oni što ne treba da znaju. Velika preporuka.Duvaju razni vetrovi....a ja jadan slamka medju....hihihihihiih
poz
Sanco & Don Cole
goricki goricki 13:39 11.03.2008

Ima tu još nešto...

kada govorimo o Vršcu onda "narušavanje stila" ne podrazumeva samo rušenje i gradnja već i kompletan izgled ulice.
Naime, svako ko je posetio Vršac primetio je sledeće:
ulice sa strane imaju (imale su) širok pojas (korita za otok površinskih voda) koji je popločan kamenom, na svakom uglu nalaze se (nalazile su se) velike "rupe" ograđene kovanom ogradom (stari kolektori za atnosfersku kanalizaciju), ulice su pošumljene (kesten, bagrem, lipa, platan...). Sve ovo što sam opisala ima svoju praktičnu namenu. Drvoredi su zašitita od vetra i sunaca (Vršac je grad bez reke i tokom godine veoma izložen vetru). Grad se nalazi u podnožju brega sa kojeg se na grad spušta voda (kiše, sneg), a široka kamena korita sa strane i kolektori su napravljeni upravo zato da se voda ne bi spuštala na grad nego pod grad (po zemljom su postjali tuneli 1,5m u prečniku).
Od II sv. rata je ova korisna infrastruktura uništavana tako da je šteta koju grad trpi nemerljiva. Nivo vlage u gradu je drastično povećan, tako da su čitavi kvartovi ugroženi. Kada padne veća kiša, nove, sfaltirane ulice se pretvore u vodotokove. Podrumi (ima ih jako puno) se napune vodom...

Jednostavno rečeno prema ovom gradu je učinjen ZLOČIN!
mvelja mvelja 13:58 11.03.2008

poz

Pozdrav za gospodina Kovacevica. lepo je sto smo ( ste) nastavili ovu pricu. Nadam se da ce imati uspeha, bar koliko i prethodna.
Preporuka
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 14:02 11.03.2008

Re: poz

mvelja
Pozdrav za gospodina Kovacevica. lepo je sto smo ( ste) nastavili ovu pricu. Nadam se da ce imati uspeha, bar koliko i prethodna.
PreporukaHvala..nisam ja nastavio....nastavljaju, na zalost, drugi......a imace toga...bar da se cuje!!!
poz..hvala!
bkc
Jeremija Jeremija 14:08 11.03.2008

Nije na spisku..

... zaborava i srama potonjih generacija kuća Milutina Milankovića u Dalju.
Ako vas put navede u Dalj,divno mesto na Dunavu (Republika Hrvatska), posetite kuću u ulici Zlatka Takača br. 13.
Reč je o kući jednog od najvećih naučnika XX veka, do nedavno potisnutog i zaboravljenog, kako u Hrvatskoj gde je rođen, tako i međ svojim sunarodnicima u Beogradu, gde je bio profesor BU. Pre dve godine, zajedničkim sredstvima srpske i hrvatske vlade, kuća je obnovljena i tako je vraćen deo duga tvorcu najpreciznijeg kalendara.

U vezi sa velikim matematičarem Milankovićem imam i vlastitu dilemu. Naime, završio sam gimnaziju u Vukovaru i to prirodno-matematičkog smera, a nisam ni na jednom času matematike ili fizike čuo za tog velikog čoveka, čak ni to da je rođen desetak kilometara od gimnazijske zgrade.
I danas se pitam da li sam propustio neki čas ili je nečiji drugi propust bio u pitanju.
goricki goricki 14:26 11.03.2008

Re: Nije na spisku..

U vezi sa velikim matematičarem Milankovićem imam i vlastitu dilemu. Naime, završio sam gimnaziju u Vukovaru i to prirodno-matematičkog smera, a nisam ni na jednom času matematike ili fizike čuo za tog velikog čoveka, čak ni to da je rođen desetak kilometara od gimnazijske zgrade.
I danas se pitam da li sam propustio neki čas ili je nečiji drugi propust bio u pitanju.


Plašim se da niste vi u pitanju, već da je neko pre vas "propustio važan čas"!

A što se tiče "sramnog spiska", možda bi izrada takvog jednog dokumenta, u kome bi rečju i slikom bilo zapisano svako bivše i buduće zlodelo ovog tipa , bila od koristi!?

JG
Jeremija Jeremija 14:32 11.03.2008

Re: Nije na spisku..

Dokumenat bi trebalo nasloviti kao:

"NOVI PRILOZI OPŠTOJ ENCIKLOPEDIJI GADOSTI".

Verujem da se pokojni Borhes ne bi naljutio.
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 14:46 11.03.2008

Re: Nije na spisku..

Jeremija
Dokumenat bi trebalo nasloviti kao:

"NOVI PRILOZI OPŠTOJ ENCIKLOPEDIJI GADOSTI".

Verujem da se pokojni Borhes ne bi naljutio.A Dedijer ?
Jeremija Jeremija 15:01 11.03.2008

Re: Nije na spisku..

Dedjer? To je onaj koji je napisao nove priloge biografiji josipa broza?
Nisam čitao tu biografiju, ali neke njene delove sam proživeo.


MILAN MICHA JOVANOVICH MILAN MICHA JOVANOVICH 14:57 11.03.2008

spisak, memorija, nemci, vrsac

Dragi Cole,
Seda glavo, (i brado)

Da danas svi stariji ne bi bili za sve (o)krivljeni, a povodom teme, napissi - kada si prvi put, u kom zivotnom dobu, saznao za koncetracione logore u kojima su u multinacionalnoj Vojvodini, posle 1945. drzzani i streljani ljudi, samo zato ssto su bili - Nemci, i sta se desavalo sa njima. (Ili, ako te i o tome pricali, koliko je godina, npr. imao Nessa kada je prvi put cuo o tome....Mozda znass.)

A sve to povodom kontinuiranog zatiranja i satiranja memorije.

Puno pozdrava

Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 15:02 11.03.2008

Re: spisak, memorija, nemci, vrsac

MILAN MICHA JOVANOVICH
Dragi Cole,
Seda glavo, (i brado)

Da danas svi stariji ne bi bili za sve (o)krivljeni, a povodom teme, napissi - kada si prvi put, u kom zivotnom dobu, saznao za koncetracione logore u kojima su u multinacionalnoj Vojvodini, posle 1945. drzzani i streljani ljudi, samo zato ssto su bili - Nemci, i sta se desavalo sa njima. (Ili, ako te i o tome pricali, koliko je godina, npr. imao Nessa kada je prvi put cuo o tome....Mozda znass.)

A sve to povodom kontinuiranog zatiranja i satiranja memorije.

Puno pozdravaPa ne znam,
dragi Micho...tesko da bih mogao da odredim neko vreme....ali znam da me sve to u mladosti nije previse doticalo, niti bih slusao o tome kda su stariji govorili o istoriji.,...(iskreno)...zanimale su me druge stvari....Ali bih bio srecan da danasnje mlade zanimaju iste stvari, kao tada mene, a da se u medjuvremenu sto sta raspetljalo..Ovako im ostavljamo u amanet dryavu u rasulu i 1000-de nerasciscenih stvari.....Nismo se bas proslavili....
bkc
MILAN MICHA JOVANOVICH MILAN MICHA JOVANOVICH 18:12 11.03.2008

Re: spisak, memorija, nemci, vrsac

Problem i jeste u tome ssto su stariji o tome - chutali, dok su se mladji sto je prirodno bavili drugim interesovanjima....

Naravno i ja bih voleo da su mladi danas neopterecheni poput nekadasnjih generacija.
Al' nazalost nisu.....
angie angie 15:06 11.03.2008

hm, da...

nemachki deo grada je osmishljen da bude funkcionalan i podrobno je projetovan, te je teko npr, blok zgrada projektovan u samom centru, gde se pokavljivao najachi kovitlac koshave,izgradjen je tako da se ti naletai vetra umanje i zaustave. Ceo taj blok sa izrazenim stilovima gradnje starim bioskopm, pa sve do Eberhartove kuce je nemilice srushen odlukom komunjarskih neukih predstavnika vlasti i tu sazidana robna kuca sa soliterom??? u kome stanari teshko prezivljavaju vetrovite dane.

Neshto kasnije je u drugom delu bloka srushena i Adlerova kuca, koja je kao jedini predstavnik chistote stila u regionu bila uvedena u arhivu zavoda za zashtitu spomenika u NS, ali je bahatim vlastima trebao parking ispred hotela.

Rekonstrukcija Vrshca od pre nekog vremena je opet uchinjena prilichno amaterski i polovichno, jer i pored dovoljno podataka i struchnjaka, opet su posao preuzeli paceri.

Stara pivara je biser u nizu tih gafova u koju je ulozeno prilichno para, ali je projekat vodio chovek koji nije obrazovan ni za shta, jednostavno je amater, mislim da se zove Kalishki, a ne da osmishljava renoviranje po odradjenom stilu, kako bi se povratio stari sjaj.

mahale u srpskom delu su se stvarale jer su srbi gradeci svoje domove jednostavno pratili konfihuraciju terena- nisu se mnogo bavili osmishljavanjem, dok je u nemachkom delu grad bio projektovan tako da su se ulice sekle skoro pod pravim uglom.
goricki goricki 15:19 11.03.2008

Re: hm, da...

Drago mi je što neko poznaje problematiku!

Neshto kasnije je u drugom delu bloka srushena i Adlerova kuca, koja je kao jedini predstavnik chistote stila u regionu bila uvedena u arhivu zavoda za zashtitu spomenika u NS, ali je bahatim vlastima trebao parking ispred hotela.


Mislim da na prostoru Adlerove kuće nije sagrađeno ništa! Tamo je sada zaparložena ledina!

:)
JG
angie angie 16:12 11.03.2008

Re: hm, da...

Drago mi je što neko poznaje problematiku!


pa skoro da znam sve o tome- prvi put sam diplomirala na kulturnim dobrima Vrshca i njihovoj valorizaciji, mesece sam provela u muzeju i uz Milekera, napravila 300 fotografija, izuchavala stilove, istoriju, vrshila anketu na granichnom prelazu, napravila projekat za turistichku ponudu, koji sam ponudila nekom Stevi koji je bio na chelu turistichkog saveza, neki lokalni neopbrazovani cata, koji je istu naravno odbio.

Inache je moj pradeda bio sahranjen, pa posle otkopan na pomenutom groblju, a u Vrshac je doshao da bi kao tehnolog unapredio proizvodnju piva. Njemu su dva sina proterana i sve im je oduzeto, a jedan je streljan, jer nije hteo ni na jednu stranu. Ostala je samo moja baka, koja se udala za Srbina, ali je proshla kroz pakao i sve shto je bilo na programu.
goricki goricki 16:42 11.03.2008

Angie, tema je skrenula sa puta...

Zaista mi je žao zbog vašeg lošeg iskustva. Moje interesovanje za ovu temu nije potaknuto ličnim lošim iskustvom, već namerom da se prekine relativizovanje individualne krivice za zločine, nedela i vandalizam. Da je zločin individualizovan nikada se razni istorijski sukobi ne bi razvlačili kroz prošlost pa do današnjih dana.Civilizovane narode od varvara, razlikuje upravo odnos prema kulturi poraženog naroda.
Činjenjem nepravde prema drugima, nikada nećemo obezbediti pravdu za sebe.

JG
angie angie 17:01 11.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

moji komentari nemaju veze sa lichnim iskustvom, samo sam htela da kazem da prilichno znam o tome, jer sam se time ozbiljno bavila, ne samo na nivou informacije.

E sad taj momenat iz porodice, to je mogao da bude bilo ko,dala sam ga samo kao naznaku, kao primer kako su se reshavale situacije.

A oko rushenja npr- prvi veci grad u komshiluku je Temishvar, koji je isto dugo bio pod represivnom vlashcu primitivaca-a opet nishta nije srusheno od kvalitetno projektovanog i izgradjenog jezgra grada.
Dolybell Dolybell 17:08 11.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

Civilizovane narode od varvara, razlikuje upravo odnos prema kulturi poraženog naroda.
Činjenjem nepravde prema drugima, nikada nećemo obezbediti pravdu za sebe.


Samo mala napomena, i civilizovani postaju varvari na tuđem posedu.
goricki goricki 17:44 11.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

...i varvari postaju civilizovani u ako ih civilizacija pokori!
:)
Dolybell Dolybell 17:55 11.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

A oko rushenja npr- prvi veci grad u komshiluku je Temishvar, koji je isto dugo bio pod represivnom vlashcu primitivaca-a opet nishta nije srusheno od kvalitetno projektovanog i izgradjenog jezgra grada.


A da li su se ti "primitivci" i neprimitivci za vreme II sv. rata
međusobno ubijali ?
Represivan ne znači da mora da bude primitivan.

Jedna posleratna crtica.
U jednom mestu kod nas, posle rata je jedna grupa zarobljenih Nemaca
držana je u šupi pored škole, a u školu se se nastanili oslobodioci.
Bila je to jedna skromna seoska škola.
Nemci su bili tretirani kao robovi. Morali su da rade sve i svašta.
Posle malo vremena, nemački zarobljenici su svoju šupu okrečili, očistili,
popravili sve što je bili propalo, doveli je u odlično stanje.
Oslobodioci su u međuvremenu upropastili školu, ruinirali je,
iako nije bila bog zna šta, isprljali i zagadili kako se samo može
zamisliti. Niko nije čistio.
Kad su oslobodioci videli šupu, kako je čista i sređena, oni
iz šupe isteraju Nemce u školu, a sami se presele u šupu.
Solomon Solomon 19:11 11.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

isteraju Nemce u školu, a sami se presele u šupu.


Iz navedene price vidimo da u svakom konfliktu, prva zrtva je sistem obrazovanja. ; )
Secam se da se i tokom 1999te "pobednici" jako voleli skrivati po skolama.
goricki goricki 20:50 11.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

Iz navedene price vidimo da u svakom konfliktu, prva zrtva je sistem obrazovanja. ; )
Secam se da se i tokom 1999te "pobednici" jako voleli skrivati po skolama


Iz prvobitne verzije teksta sam izbacila dosta podataka jer je i ovako preopširan. Jednostavno sve "dotaknute" teme su međusobno povezane.
Mislim da ste u pravu kada kažete da je obrazovanje "ključ". Urušavanje sistema vrednosti počinje upravo u školama.
"Zlatni period" Vršca se odlikovao upravo jednim savremenim sistemom vrednosti, koji su negovali svi oni koji su se školovali u Pešti i Beču. Praktično, svaki je zanatlija, trgovac za ono vreme morao imati solidno obrazovanje jer je to posao zahtevao. Morao je govoriti nekoliko jezika, opet zbog posla. Morao je imati manire i ophoditi se na civilizovan način, i sve to opet zbog sopstvenog privatnog posla.
Žao mi je što nije bilo prostora za stare razglednice grada Vršca iz tog perioda na kojima se pored arhitekture i onovremene mode mogu videti prvi automobili pa višejezični natpisi na svim dućanima i to na oba pisma!
Gde nestade duh tog "zlatnog vremena"?
JG
angie angie 21:09 11.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

Gde nestade duh tog "zlatnog vremena"?pochistili su ga 'oslobodioci'.

U knjizi Lagum- Svetlane Velmar Jankovic, je podrobno objashnjeno kako i zashto.
goricki goricki 22:41 11.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

pochistili su ga 'oslobodioci'.

U knjizi Lagum- Svetlane Velmar Jankovic, je podrobno objashnjeno kako i zashto.


Setila sam se jedne indikativne situacije kada su nakon oktobarskih promena vlasti u Vršcu odlučile da ulici, u kojoj se nalazi Milekerov muzej- legat ,dodele ime Feliksa Milekera. Ulica je do tada nosila ime narodnog heroja iz II sv. rata Anđe Ranković. Povodom ove odluke urađena je TV anketa u kojoj se videlo da niti jedan od anketiranih građana nije znao ko je bio Feliks Mileker i koliko je značajan za istoriju grada. Inače pored Gradskog muzeja osnovao je i Gradsku Biblioteku, ostavi veliki broj radova iz istorije grada i Banata, a značajno je doprineo i razvoju arheoloških nalazišta. Kasnije, nakon ponovne smene vlasi, novi vlastodržci su jednom delu ulice ponovo vratili stari naziv. Mileker ničim nije mogao doprineti događajima tokom II sv. rata jer je umro pre nego je rat i počeo. To međutim nije bilo prepreka da se i njegove kosti bez ikakvog obeležja bace u zajedničku jamu tokom "premeštanja" groblja.

gorran gorran 23:08 11.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

U knjizi Lagum- Svetlane Velmar Jankovic, je podrobno objashnjeno kako i zashto.
Svetlana Velmar - Janković bila je jedno vreme na čelu komisije za preimenovanje ulica u Beogradu. Na kraju je izašla s predlogom da se nekoj ulici da ime njenog oca, člana Nedićeve vlade koji se posebno isticao u pronacističkoj propagandi.
Istoričarka Branka Prpa opisala mi je jedan slučaj koji je ona proučila kad je Vladimir Velmar-Janković denuncirao policiji jednog univerzitetskog profesora u Beogradu, koji je kasnije streljan.
Toliko o njenom moralnom pravu da nešto "potpuno" tumači i objašnjava.
angie angie 23:25 11.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

Toliko o njenom moralnom pravu da nešto "potpuno" tumači i objašnjava.


vidi gorrane, ja znam sve to o svetlani- ali tehnologiju otimachine i razloge je odlichno opisala u pomenutoj knjizi, dok sam je chitala, vracala sam se prichama koje sam i ja slushala- da li ti mislish da sam iz razloga koje si ti naveo neadekvatno dala primer koji obashnjavaju i ovu situaciju?
angie angie 23:29 11.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

u zajedničku jamu tokom "premeštanja


upravo mi je brat javio, da sam pogreshno napisala da je nash pradeda Franja bio iskopan, kao shto sam ja verovala da jeste, nashsa baka je smatrala skaradnim da se kosti premeshtaju, te je on i dalje na istom mestu-sada ispod parkinga za Milenijum.
gorran gorran 23:47 11.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

goricki
...i varvari postaju civilizovani u ako ih civilizacija pokori!:)
Pa, ovo se malo pretvorilo u priču civilizovani Nemci / necivilizovani kolonisti = komunisti. Nema sumnje da je zaista bilo tako. Ali je malo pojednostavljeno...
"Zlatno doba" 1918-1941 izgledalo je otprilike ovako:

"(1920 u SHS) Pasivno biračko pravo imao je svaki pismen čovek (mu[kog pola) s navršenih 25 godina... Zbog velikog broja nepismenih bilo je predviđeno glasanje kuglicom. Jedan poslanik birao se na 30.000 stanovnika. Nacrt Zakona je iz biračkog tela isključivao Nemce, Mađare, Italijane, Jevreje i Rumune."

"Najvidljiviji pokazatelj kulturne zaostalosti Kraljevine bila je nepismenost. Godine 1921. 51,5% njenog stanovništva, bilo je nepismeno, što je drastičan podatak za zemlju od 12 miliona stanovnika, posebno u poređenju s prosvetnim nivoom visokorazvijenih zemalja zapadne i srednje Evrope. Procenat nepismenosti u Makedoniji i Bosni i Hercegovini prelazio je 80%, a bio je znatno niži u zemljama koje su do 1918. živele u sastavu Austro-Ugarske.
Godine 1931. pismenih je najviše bilo u dravskoj banovini (99,4%), upravi grada Beograda (89,1%), savskoj banovini (72,3%), dunavskoj (71,1%), a sledila su primorska (42,6%), moravska (38,0%), drinska (37,9%), zetska (34%), vardarska (29,1%), vrbaska (27,4%). Nepismenost je bila naročito visoka među ženama, zbog patrijarhalnih shvatanja i verskih obzira, što su pokazivali podaci iz 1931: moravska banovina imala je 16,3% pismenih žena, drinska 19%, zetska 17,1%, vardarska 14,5%, vrbaska 14,2%, primorska 30,2%, dunavska 60,5%, savska 64,9%, uprava grada Beograda 84,7% i dravska banovina 94,2%."


Izvor: Dr Branko Petranović. Posebno me se dojmio podatak da je u te 23 godine u celoj Jugoslaviji na svim fakultetima diplomiralo ukupno 11 Albanaca.

Pouka je, mislim u tome da, ako ne civilizuješ varvare, ne otvoriš im civilizacijsku perspektivu, oni će na kraju doći po tebe i srušiti tvoju civilizaciju.

A s druge strane, civilizovanost nije zaštitila Nemce od nacističke infekcije... Naravno, čast izuzecima...
gorran gorran 23:57 11.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

S druge strane, 1945. su postojale čitave oblasti u Jugoslaviji u kojima nije ostalo ni jednog jedinog krova. Krbavskim poljem prešlo je za 4 godine 35 rušilačko-pljačkaških pohoda, i preostalo stanovništvo živelo je u improvizovanim kolibama. Budući da je stočni fond i sva ostala imovina temeljno opljačkana, milioni ljudi bili su pod neposrednom pretnjom gladi.Korenica 1945. To je takođe neka tradicija u ahhitekturi. Ako već tragate za uzrocima, možda vredi razmisliti i o ovim sitnicama.
goricki goricki 08:14 12.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

S druge strane, 1945. su postojale čitave oblasti u Jugoslaviji u kojima nije ostalo ni jednog jedinog krova. Krbavskim poljem prešlo je za 4 godine 35 rušilačko-pljačkaških pohoda, i preostalo stanovništvo živelo je u improvizovanim kolibama. Budući da je stočni fond i sva ostala imovina temeljno opljačkana, milioni ljudi bili su pod neposrednom pretnjom gladi.


Gorane,
sve vojske su jednako pljačkale i otimale, ama baš sve koje su prošle kroz ove krajeve i oslobodilačke i okupatorske!

Korenica 1945. To je takođe neka tradicija u ahhitekturi. Ako već tragate za uzrocima, možda vredi razmisliti i o ovim sitnicama.


Ova rečenica mi miriše na cinizam. Konstantno slušam o Svetoj Srpskoj Zemlji-kolevci sveg Srblja, o crkvama, manastirima o SRCU I DUŠI Srbije, onda neko progovori o tome da možda postoje još neka DUŠA I SRCE a vi odmah izvučete KORENICE! Predlažem da napišete jedan post o kulturnoj baštini Korenica i ja ću se rado javiti da o tome razgovaramo. Sada ako imate još nešto što je vezano za OVU TEMU izvolite!
gorran gorran 08:37 12.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

Konstantno slušam o Svetoj Srpskoj Zemlji-kolevci sveg Srblja, o crkvama, manastirima o SRCU I DUŠI Srbije, onda neko progovori o tome da možda postoje još neka DUŠA I SRCE a vi odmah izvučete KORENICE!
Meni OVO miriše na cinizam.
Vaša "tema" je vulgarno politizovana od strane nekih učesnika u raspravi. A rasprava je mestičnično dobila klasični Vojvođanski para-rasistički oblik tipa dobri starinci - niževredni "dođoši".
Nemam ništa protiv teme zaštite starih i vrednih urbanih arhitektonskih celina. Naprotiv, bilo mi je zadovoljstvo da pročitam i saznam stvari koje ste napisali.
Radi se samo o tome da je tok rasprave zapredio da značaj ove teme u jednom truštvu stavi ispred nekih u najbukvalnijem smislu životnih pitanja.
Glupost, neobrazovanost, zlovolja vlasti i ostalnih moćnika, to je tema sasvim na mestu.
Problem napretka civilizacije, problem obrazovanja - takođe.
Nipodaštavanje čitavih populacija po osnovu njihhovog porekla i jeftina politizacija, to mi međutim nije prihvatljivo.

Problem kulture sećanja je jako značajno pitanje za naše društvo. Ali se on ne iscrpljuje na pitanju zaštite starih zgrada.
Torpedo Torpedo 08:40 12.03.2008

Re: hm, da...

ali je projekat vodio chovek koji nije obrazovan ni za shta, jednostavno je amater, mislim da se zove Kalishki,


Da se niste malo prevarili? Emil Kaliski je poznati predratni arhitekta, poreklom iz Banata a radio je i po Evropi, ne samo po Banatu... projekat rekonstrukcije Vrsacke pivare je pod investitorom SL-om radila jedna beogradska firma koja nije bas toliko amaterska. U sustini oni su profesionalci... za razliku od zaludnih kanadskih domacica :p
goricki goricki 08:56 12.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

Oprostite ako vam je zazvučalo kao cinizam.
Nekoliko puta sam upozorila da tema nema predznak "nacionalno":

Na početku ovog posta bih želela da napomenem da tekst ne govori o superiornosti ili inferiornosti civilizacije koja nosi nacionalno obeležje, već o svetlim i tamnim periodima istorije jednog malog grada u Vojvodini.


dakle već u prvoj rečenici posta sam upozorilana to. Nisam kao što vidite postavljala nikakve spiskove niti govorila o ovom ili onom narodu već o našem odnosu prema arhitekturi, grobljima i značajnim ljudima za našu istoriju.

Razumite me, Vršac je moj grad i zato sam tekst posvetila njemu, i nemam ništa protiv da vi napišete post o onome što vas uznemirava i tišti. Rado ću vas podržati. I ne smatram da su Korenice sitnica!!! Što pre budemo doblili adekvatnu pravnu regulativu, koja će na isti način tretirati svaki objekat koji je od kulturno-istorijskog značaja, više je nade da će neke buduće generacije moći da saznaju za Vršac ili Korenice.
Torpedo Torpedo 09:07 12.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

Gorane,
sve vojske su jednako pljačkale i otimale, ama baš sve koje su prošle kroz ove krajeve i oslobodilačke i okupatorske!

&
Konstantno slušam o Svetoj Srpskoj Zemlji-kolevci sveg Srblja, o crkvama, manastirima o SRCU I DUŠI Srbije, onda neko progovori o tome da možda postoje još neka DUŠA I SRCE a vi odmah izvučete KORENICE!


Da podjemo od toga da je po prostoru Bosne, Hercegovine, Like (pa i te Korenice) u toku II sv.rata operisala 7-ma SS divizija pod nazivom Princ Eugen. Ona je bila popunjena ljudstvom iz Banata a za razliku od ostalih jedinica na Balkanu nije bila podredjena komandi Vermahta na Balkanu vec direktno SS glavesinama u Berlinu. Ta divizija je ostavila najkrvaviji trag po dinarskim krajevima, tamo gde su oni prosli niko vise nije ostajao na nogama, kuce vise nisu postojale... bez obzira na arhitektonsko/kulturno nasledje.

1944-te veliki % stanovnistva Banata nemackog porekla nije sacekao vojsku koju su cinili Crvena Armija i partizani, povlacio se sa svojom vojskom. Sremski front je kod nas legendaran ali se ne prica da je veliki % nemackih snaga cinio muski deo stanovnistva iz Banata i Srema (nije samo Banat bio naseljen dunavskim Svabama).

I onda je dosla 1945-ta i druga kolonizacija, pobednici su preseljeni u kuce i na imanja dojucerasnjih neprijatelja, neprijatelja koji su napravili zulum (smeta li vam ovaj turcizam?) su na tacni predati dojucerasnjim zrtvama... a zrtve cesto vole da se osvete (krvna osveta je jos ziva u nekim krajevima bivse Jugoslavije). 200-250 hiljada Nemaca je "pocisceno" iz brojnog stanja nove drzave, "pocisceno" podrazumeva i koncentracione logore posle II sv.rata i "dobrovoljno" izgnanstvo.

Naravno, ako ti nije smetalo da zive istrebis ne smeta tio onda da i mrtve preselis, da zatres sto vise njihove materijalne i duhovne tragove... a i preporucljivo je, pre zaboravis sva ona zla koja si nacinio.

Eto veze Korenica-Vrsac...

Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 09:10 12.03.2008

Re: Postovani...

sabesednici...bojim se da skoro svaka tema postavljena na Blogu, svesno ili ne, meandrira i ima svoje rukavce, nezavisno od volje autora. Cini mi se da se jos uvek nismo oslobodili raznoraznih ideoloskih ostrascenosti, tema i teza koje svoje korene nalaze ne samo u II sv ratu, vec i daleko daleko dalje u proslost...Nije nam bila zelja da prebrojavamo zrtve, niti da za njih trazimo krivce, jer u protivnom ne bi postojali Nurnberg, Hag....(sta god ko o njima mislio!). ...ali da i sam ne zalutam u jedan od tih rukavaca, prekidam na ovom mestu i navodim samo jedan od PRAVIH PRIMERA///Tekst je objavljen kod nas 25.08.2004, povodom 60 godina od oslobadjanja Pariza!

Pariz danas slavi 60-godišnjicu oslobođenja u Drugom svetskom ratu, posebno sećanje na generala Fon Holtica

PARIZ - Samo ljubav prema umetnosti i čudo su spasli od razaranja Pariz, koji 25. avgusta slavi 60. godina otkako je 1944. oslobođen u Drugom svetskom ratu, dok se kraj rata tek nazirao u Evropi. Nemački general Ditrih fon Holtic, koji je "vladao" Parizom, odbio je na volšebne načine da posluša čak devet direktnih naredbi od nacističkog vođe Adolfa Hitlera kome je namera bila da grad umetnosti i svetosti pretvori u prah i pepeo, podseća nemačka agencija DPA.
[i][/i]
goricki goricki 09:18 12.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

Eto veze Korenica-Vrsac...


Zahvaljujući ovim vezama mi i danas ponovo živimo nove Korenice i novi Vršac, a tokom 90-ih je to bilo više nego očigledno!
Kada "institucija zločina" ovde prestane da bude kolektivno "dobro" i kada prekinemo da izjednačavamo žrtve i zločince tada ćemo moći da se pomaknemo sa mrtve tačke. Do tada ćemo slušati o tome kako se na Balkanu prekopavaju groblja i ruše spomenici kulture.

Svaki zločin ima ime i prezime baš kao što ga i svaka žrtva ima.


gorran gorran 09:51 12.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

Svaki zločin ima ime i prezime baš kao što ga i svaka žrtva ima.
Ovo je dobar princip, ali ima bitna ograničenja i ne funkcioniše u nekim kritično važnim slučajevima. Kao što je holokaust, npr Možda i ceo WW2.

Uzgred, kad smo već kod "imena", šta je tačno skrivila "narodni heroj iz II sv. rata Anđa Ranković" pa da joj se oduzme ulica i da se ta ista ulica "dodeli" - očigledno mnogo većem čoveku - Feliksu Milekeru?
goricki goricki 10:01 12.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

Ništa!
Baš kao što ni Feliks Mileker nije skrivio ništa pa da ne zaslužuje da se jedna ulica u gradu ne nazove njegovim imenom.
O tome ko je "veći čovek" neću polemisati!


Torpedo Torpedo 10:07 12.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

Naravno, ako ti nije smetalo da zive istrebis ne smeta tio onda da i mrtve preselis, da zatres sto vise njihove materijalne i duhovne tragove... a i preporucljivo je, pre zaboravis sva ona zla koja si nacinio.


Svaki zločin ima ime i prezime baš kao što ga i svaka žrtva ima.


Poceli smo pricom o kulturnom nasledju Vrsca... pogledajte koliki procenat stanovnistva danasnjeg Vrsca je nemackog porekla, ni pola procenta. A kolonisti posle rata ne da nista zajednicko nemaju sa stanovnicima Vrsca od pre rata nego u potpunosti vredi moj prvi citat odozgo... oni koji su dosli 90-tih od predratnih Svaba su nasli samo tragove tako da tesko mogu da imaju neki odnos prema njihovom nasledju.

Sve sto se desavalo od 1944-te se jednostavno zove etnocid.
goricki goricki 10:23 12.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

Plašim se da ste se u svom komentaru osvrnuli samo na onaj deo teksta koji govori o groblju ali ste prevideli da sam u postu pisala i o odnosu prema Steriji odnosno zgradama koje su vezane za njegov život kao i staroj Kuli koja svakako nije nemačko nasleđe. Zgrade o kojima govorim pripadale su pre rata i mnogim uglednim Srbima, Jevrjima, Mađarima, Rumunima...a najstariji deo grada tursku mahalu sagradili su Turci.
Odnos prema nasleđu ne bi smeo da nosi nacionalni karakter, ako se time budemo rukovodili onda naše nasleđe nikada neće biti osigurano.

Torpedo Torpedo 10:39 12.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

Plašim se da ste se u svom komentaru osvrnuli samo na onaj deo teksta koji govori o groblju ali ste prevideli da sam u postu pisala i o odnosu prema Steriji odnosno zgradama koje su vezane za njegov život kao i staroj Kuli koja svakako nije nemačko nasleđe. Zgrade o kojima govorim pripadale su pre rata i mnogim uglednim Srbima, Jevrjima, Mađarima, Rumunima...a najstariji deo grada tursku mahalu sagradili su Turci.


U diskusiju sam se ukljucio tek kada je poprimila "nacionalnu crtu", Korenica, Kosovo... a i deo vaseg teksta "Mracni deo istorije" se iskljucivo odnosi na temu koju sam pisao.

I da opet citiram:
oni koji su dosli 90-tih od predratnih Svaba su nasli samo tragove tako da tesko mogu da imaju neki odnos prema njihovom nasledju.


Sem Svaba nisu postedjeni ni ostali predratni stanovnici, i poznati i nepoznati, Vrsca, Panceva, Novog Sada, Sombora, Beograda, Kragujevca... to u XXI veku vise nema veze sa nacionalnim, vec sa nekulturom, neobrazovanjem, raspadom drustva, moralom. Kao sto ste rekli, novi naseljenici a i potomci starosedelaca vise nemaju nikakav odnos prema necemu tako imaginarnom prema njihovom sudu, bitnija je borba za materijalno, za zadovoljstva u sadasnjem trenutku.
angie angie 14:15 12.03.2008

Re: hm, da...

Da se niste malo prevarili? Emil Kaliski je poznati predratni arhitekta, poreklom iz Banata a radio je i po Evropi, ne samo po Banatu... projekat rekonstrukcije Vrsacke pivare je pod investitorom SL-om radila jedna beogradska firma koja nije bas toliko amaterska. U sustini oni su profesionalci... za razliku od zaludnih kanadskih domacica :ptorpedo- ja nisam ni rekla Emil, samo kalishki, i chini mi se da mi je recheno da je neki fotograf amater ili tako neshto , samozvani dizajner, da je bio poslat u Nemachku, kako bi video kako izgledaju bavarske pivnice, a shta je uradjeno sam videla i ne vidim shta branish- ili ti je zelja da napadash?

Drugo, ta bedna provincijska fora da insinuirash kako sam ja zaludna domacica, samo potvrdjuje da si deo poznate ekipe koja ne ume nishta bolje da smisli i samo vredjate domacice time shto ceo kontekst koristite pezurativno, koje za razliku od vas foliranata, svoj posao poshteno odrade.

angie angie 14:38 12.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

Vaša "tema" je vulgarno politizovana od strane nekih učesnika u raspravi.


od kojih uchesnika?

ja te stvarno ne razumem, svaki put kada se postavi pitanje i najmanje u proterivanju nemaca to okrenesh prichu o nacizmu, a ovde je ema da su ti nemci gradili, a da su posle Srbi rushili i kvarili, a da to nema niakavog opravdanja, jer su u krajnjem sluchaju unishtavali svoj grad- shto mnogi gradovi u drugima zemljama, koji su imali slichnu politichku situaciju -nisu dozvolili.
angie angie 14:41 12.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

Feliksu Milekeru?


pa u ovom sluchaju zato shto se muzej, koji je Feliks napravio nalazi u toj ulici- a o njemu mozesh da pogledash na googleu, kao i da probash da dodjesh do njegovih knjiga , pa ce ti onda biti jasnije.
angie angie 14:48 12.03.2008

Re: Angie, tema je skrenula sa puta...

etnocid.kako to mislish- to bi podrazumevalo da je unishtena samo kultura jednog naroda- ovo je prilichno nedopustivo shto radish i ne znam zashto ti domacini dopushtaju, kao i tvoje tumachenje sa konstantnom upotrebom rechi Shvaba u kojima veoma proizvoljno objashnjavash dogadjaje i pokushavash da relativizirash stvar.

To shto se deshava u Vrshcu- deshava se na zalost i u svim ostalim gradovima, gde je vlast prilichno bahato
donosila odluke u rushenjima i novom gradjenju i time unishtila mnogo toga i to je To, ne vidim shta je sporno u toj chinjenici.
Ji 4Tze Ji 4Tze 10:36 12.03.2008

a poplocanje trga?

goricki, mi kad smo sa fakultetom (arhitektonskim) isli u Vrsac, da 'overimo' onu halu, bili smo i na glavnom trgu i stekli smo utisak da se prilicno paznje posvetilo kvalitetu poplocanja tog trga, i u materijalu i u nacinu postavljanja, drenazi, itd. Da je napravljeno da traje generacijama. Barem nam je tako arhitekta to preneo. I te kocke nisu betonske, bas su navodno napravljene da traju. Sta Vrscani kazu o tome?
goricki goricki 10:54 12.03.2008

Re: a poplocanje trga?

Kažu da se teško navikavaju na novine! A što se tiče trga, moram priznati da mi nedostaju stabla koja su odande povađena. Materijal koji je korišćen za popločavanje nije kamen (kaldrama) . Ta kaldrma koja je sada potpuno povađena završiće negde u belom svetu i dobrano će biti naplaćena. Rumuni su na pr. veoma ljubomorno čuvali stare materijale kojima su rađene njihove ulice.
O tome koliko je ovo novo rešenje trajno možete doći da proverite! Rado ću vas povesti gradom da se u to i sami uverite. Ispod "cigli" kojima je trg popločan nalazi se tampon od peska, koji se nakon svake veće kiše spira. Matrijal od kojeg su "cigle" napravljene je veoma porozan i već nakon dve godine je počeo da propada.
Još jednom postavljam pitanje: zbog čega kaldrma koja je povađena iz gotovo svih ulica nije mogla biti presložena i iskorišćena za sređivanje trga? Svakako bi duže trajala a izgledala bi autentično.
Torpedo Torpedo 10:59 12.03.2008

Re: a poplocanje trga?

Još jednom postavljam pitanje: zbog čega kaldrma koja je povađena iz gotovo svih ulica nije mogla biti presložena i iskorišćena za sređivanje trga? Svakako bi duže trajala a izgledala bi autentično.


Ovo pitajte i gradske vlasti u Beogradu... ali recimo da je jedan od odgovora i to da ako se ne isporuci i ne ugradi novi materijal vrednost radova drasticno pada. Samim tim i provizije... mislite o tome :)
Ji 4Tze Ji 4Tze 11:04 12.03.2008

Re: a poplocanje trga?na ovo mislimo?
goricki goricki 11:33 12.03.2008

Re: a poplocanje trga?

Sad kada bih ja mogla vama da pokažem na šta ja mislim! Žao mi je ali nemam baš ni jednu sliku starih platana koji su nekada pravili debelu hladovinu prolaznicima. Kada upeče zvezda jezivo je prolaziti i trgom ili ulicama koje su potpuno ogoljene ( taj proces traje još od posle rata pa na ovamo).
Trga danas izgleda baš kao i svaki drugi. Nešto slično je urađeno i sa Dunavskom i Zmaj Jovinom ulicom u Novom Sadu. Uklonjena je stara žuta cigla i kaldrma i postavljene su nekakve ploče. To se može videti bilo gde a ŽUTA CIGLA teško.
Bilo bi dobro da su vas profesori poveli u Temišvar da vidite kako izgleda autentični banatski trg.
:)
nadam se da ste me razumeli. Lepše i starije mi danas ne mošemo napraviti, dovoljno bi bilo da sačuvamo ono što imamo a ne da rasprodajemo onima koji znaju da cene stari stil gradnje.
goricki goricki 11:49 12.03.2008

Re: a poplocanje trga?

Moglo bi nekom da padne na pamet i Kulu da poruši pa da od novog materijala sazida "lepšu i stariju"!
Moram još nešto da vam pojasnim kad već nije arhitekta. Velike površine pod kaldrmom su bile veoma efikasni upijači površinskih voda, kroz beton malo teže prolazi voda. Sada se ogromna količina vode zadržava baš u ulicama oko centra grada. Detaljnije sam vam opisala problem u delu teksta koji govori o uništavanju stare kišne kanalizacije i čitavog sistema odvoda koj je obezbeđivao da voda ode što pre sa ulica. Sada voda završava u podrumima i temeljima zgrada.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana