Blue Brain Projekat – Projekat modelovanja mozga sisara

nsarski RSS / 06.06.2008. u 12:48

Gost autor: Velibor Ilić

 Tokom poslednjih desetak godina u mnogim naučnim disciplinama došlo je do veoma značajnog napretka, uključujući i oblast neuronauke. Do takvog ubrzanog razvoja u velikoj meri došlo je zahvaljujući razvoju informacione tehnologije, koja je omogućila jednostavno memorisanje i obradu velikih količina informacijama.

brainf1ta1.jpg 

 

Blue Brain projekat

 

Švajcarski Federalni Institut za Tehnologiju u Lozani (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Swiss Federal Institute of Technology, http://www.epfl.ch) i IBM (http://www.ibm.com) su sredinom 2005. godine zajednički započeli projekat pod nazivom Blue Brain. Ovaj projekat je inicirao profesor Henry Markram, osnivač Instituta za Mozak i Svest (Brain & Mind Institute, http://bmi.epfl.ch), koji pripada Švajcarskom Federalnom Univerzitetu za Tehnologiju u Lozani. Projekat ima za cilj da upotrebom najsavremenije informacione tehnologije, to jest superračunara Blue Gene, objedini podatke sakupljene tokom proteklih sto godina i podigne istraživanje funkcija mozga na novi nivo. Za razliku od ranijih projekata koji su imali za cilj kreiranje inteligentne neuronske mreže, cilj ovog projekta je izrada digitalne što preciznije kopije kolone neokorteksa i simulacija procesa koji se dešavaju na ćelijskom i molekularnom nivou.

 

 

Tokom naredne dve godine, naučnici iz ove dve institucije će zajednički raditi na IBM-vom super računaru Blue Gene sa ciljem kreiranja detaljnog modela mikrokola kakva sačinjavaju neokorteks, najveći i najkomplikovaniji deo ljudskog mozga. U kasnijim fazama se planira izrada modela i drugih oblasti mozga, ili eventualno izrada računarskog modela kompletnog mozga.

 

Modelovanjem mozga na ćelijskom nivou je veliki poduhvat zbog toga što je potrebno uzeti u obzir na stotine ili čak hiljade parametara koji se paralelno dešavaju između nervnih ćelija. Naučnici sa IBM-a imaju veliko iskustvo u simulaciji bioloških sistema na najnaprednijim superračunarima.

 

Tim stručnjaka sa Brain & Mind instituta, na čelu sa prof Henry Markram-om će obezbediti velike količine podataka koji će se koristiti za simuliranje kolone neokorteksa. U okviru ovog instituta se nalazi laboratorija za istraživanje neuralnih mikrostruktura koja je opremljena najsavremenijim opremom.

 

Naučnici iz IBM sa njihovim iskustvom u simulaciji kompleksnih bioloških sistema će sarađivati oko izrade simulacije koja će imati mogućnost raspoređivanja modela nervnih ćelija u 3D i elektro hemijske interakcije između neurona koje se dešavaju u unutrašnjosti mozga, u realnom vremenu. Ovakav model će biti u stanju da simulira procese mozga u tri dimenzije kakvi do sada nisu ostvareni. S obzirom da se Blue Brain projekat izvršava na IBM-ovom superračunaru Blue Gene/L, na ovom multidisciplinarnom projektu će raditi eksperti u oblasti vizualizacije, simulacije, algoritama, optimizacije superračunara i razvoja novih računarskih pristupa.

 

Upotrebom digitalnog modela, naučnici će na računarskoj simulaciji na molekularnom modelu, će imati mogućnost prikazivanja internih procesa kao što su misli, percepcija i memorija. Naučnici se nadaju razumevanju kako i zašto određena mikro kola u mozgu otkazuju što može dovesti razumevanja kako nastaju određeni psihijatrijski poremećaji kao što su autizam, šizofrenija i depresija.

 

U prvoj fazi projekta se izrađuje softverska replika kolone neokorteksa. Neokorteks sačinjava 85% mase ljudskog mozga i odgovoran je za kognitivne funkcije kao što su: govor, učenje, memorisanje i kompleksno razmišljanje. Precizna replika kolone neokorteksa će biti prvi esencijalni korak ka simulaciji celokupnog mozga i obezbediće link između genetskih, molekularnih i kognitivnih nivoa funkcija mozga. U drugoj fazi će se proširiti simulacija koja uključuju kola drugih regiona mozga ili eventualno celokupnog mozga.

 

Neki naučnici smatraju da je još uvek suviše rano da bi se počelo sa ovako ambicioznim projektom. Profesor Terrence Sejnowski: "Ovo je ambiciozan projekat koji je osuđen da propadne. Mi još uvek nemamo dovoljno znanja da bi bili u stanju da simuliramo detaljni model mozga."

 

"Kada je Wilfred Rall pre 40 godina predložio da se izradi precizan model jednog neurona, naučnici iz oblasti neuronauke su smatrali da tako nešto nema smisla ili da je jednostavno previše komplikovano, ali nekoliko godina kasnije bilo je potpuno jasno da je to neizbežan i logičan korak u razvoju neuronauke. Takva simulacija obezbedila je mnogo korisnih informacija. Ovaj projekat će verovatno dovesti do pomeranja od paradigme jednog neurona ka paradigmi mikrokola.", kaže Idan Segev

 

"Verovatno će polovina naučnika iz oblasti neuronauke biti veoma skeptična u vezi ovog projekta, ali ako bi se samo slušali skeptici, ništa ne bi bilo urađeno niti otkriveno. Sada je pravi trenutak da se počne sa ovim projektom. Neće biti jednostavno, ali možemo računati da će mnogo istraživača pomoći u izradi ovog projekta i da ćemo u roku od 2-3 godine imati precizan model kolone neokorteksa. Preciznost simulacije će biti proveravana tako što će se rezultati simulacije upoređivati sa rezultatima prikupljanim merenjem elektrofizioloških parametara u eksperimentalnim uslovima na neurostrukturama mozga. Trenutno se nalazimo u veoma važnom razdoblju istorije gde imamo dovoljno podataka i dovoljno računarske snage da ih udružimo kako bi iskoristili vekovno znanje i izgradili kolonu neokorteksa. Uspešna realizacija ovog projekta bi bila u rangu sletanja na mesec ili dekodiranja genoma.", kaže profesor Markram.

 

Blue Gene Superračunar

Blue Gene superračunar trenutno predstavlja jedan od najbržih sistema, koji omogućava izradu simulacija koje bi zahtevale previše vremena ukoliko bi se pokušale na standardnim PC računarima. Za potrebe projekta nabavljen je superračunar Blue Gene/L sa 8000 procesora koji je prema karakteristikama među 10 najbržih superračunara na svetu (http://www.top500.org). Sistem instaliran na EPFL-u okupira prostor četiri frižidera, a maksimalna brzina superračunara iznosi 22.8 triliona operacija u pokretnom zarezu (22.8 teraflopsa) što ga svrstava među trenutno najbrže sisteme na svetu. Ono što je najbitnije nije samo sirova snaga procesore, nego kako se primenjuje za ubrzavanje inovacija i otkrića u nauci, inženjeringu ili poslovanju.

 

Upotrebljavajući Blue Gene superračunar za simuliranje eksperimenta u realnom vremenu, prof Markram predviđa veliko ubrzanje u istraživanju mozga. "Sa preciznim računarskim modelom mozga veliki broj eksperimenata bi se mogao uraditi na računarskom modelu, a kasnije bi se takvi rezultati potvrđivali u laboratorijskim uslovima". Ovakva simulacija na superračunaru omogućila bi neuro naučnicima da dobiju rezultate eksperimenta u roku nekoliko sekundi, za koje je trenutno potrebno provesti više časova ili čak nekoliko dana u laboratorijskim uslovima vršeći eksperimente na životinjama. Postojeća procesna snaga Blue Gene superračunara dovoljna je da bi se započeo projekat, to jest za simulacije u realnom vremenu do 5×104 neurona kompleksnih neurona ili oko 100 miliona jednostavnih neurona, ali će biti potrebno daleko više procesne snage da bi se išlo sa kompleksnijim istraživanjima, kakva se planiraju kasnijim fazama.

 

Pored istraživanja na polju neuronauke, dogovoreno je da IBM-ova istraživačka laboratorija u Cirihu i ekipa naučnika sa EPFL ovog instituta za istraživanje fizike kompleksnih materijala i fizike nanostruktura, povremeno koristiti ovaj Blue Gene superračunar za istraživanje karbonskih nanocevi, u cilju izrade manjih poluprovodnika i mikročipova.

bluegenef2ge6.jpg 

 

Šta je to neokorteks i kolona neokorteksa

Neokorteks predstavlja region mozga koji omogućava sisarima da se efikasno prilagode brzim promenama životne sredine.

 cortexf3xr4.jpg

Kolona Neokorteksa (Neocortical Column - NCC) se sastoji od najmanje mreže neurona koja se ponaša kao funkcionalna celina koja je sposobna da izvodi složene funkcije mozga, t.j. NCC predstavlja elementarni gradivni blok mozga sisara. Kolona neokorteksa se sastoji od stotina mini kolona koje su specijalizovane za pojedine aktivnosti. 

column1f4mx0.jpg  column2f5bv3.jpg

Kolona neokorteksa sastoji se od šest slojeva. Svaki sloj šalje informacije u različite regione mozga. Na desnoj slici je umetničcki prikaz kolone neokorteksa Janos Sent Agotai (1912-1994)

 

Naučno istraživanje mozga i nervnog sistema počelo je gotovo pre jednog veka kada su Kamilo Goldži (Camilo Golgi) i Ramon Kahal (Ramon Y Cajal) otkrili veliku povezanost nervnih ćelija, gde je oko 60000 neurona povezano sa preko 5km veza. Za ovo otkriće 1906. podelili su Nobelovu nagradu za istraživanje na polju mikro struktura nervnog sistema.

 

Za otkriće kolone neokorteksa (NCC) Roger W. Sperry (California Institute of Technology - Caltech), David H. Bubel (Harvard Medical School) i Torsten N. Wiesel (Harvard Medical School) su 1981. godine nagrađeni Nobelovom nagradom.

 

Dimenzije kolone neokorteksa su oko 0.5mm širina i 2-4 mm visina kod primata i ljudi. Miševi takođe imaju NCC sličnih dimenzija tako da su pogodni za istraživanje u neuronauci.

 

U laboratoriji prof. Henrija Markram-a je tokom proteklih 10 godina razvijen veliki broj novih tehnika i metoda za prikupljanje podataka o elektrofiziologiji i anatomiji različitih tipova neurona kao i njihovoj međusobnoj vezi. Prikupljeni podaci su dostigli dovoljan nivo detaljnosti koji omogućava početak sistematske rekonstrukcije kolone neokorteksa. Izučavani su broj i tipovi neurona koji su bili prvobitno definisani, tipovi nervnih ćelija, zatim koje ćelije se međusobno povezuju i koliko često. Takođe je detaljno izučavan i način na koji neuroni funkcionišu i na koji komuniciraju. Nivo ovih podataka je dovoljno detaljan za početak izrade približno kompletnog digitalnog opisa strukturnih i funkcionalnih pravila kolone neokorteksa (NCC).

 

Ovakvim pristupom, vremenom će se dostići izrada precizne softverske simulacije NCC. Kombinovanjem procesne moći savremenih računara i znanja, iskustava i podataka prikupljanih tokom proteklih 100 godina omogućava da se počne sa ovako važnim projektom.

Blue Brain softver

 

Prvi cilj Blue Brain projekta je izrada preciznog softverskog modela pod nazivom The Blue Column koji na ćelijskom nivou u realnom vremenu simulira kolonu neurokorteksa (NCC), realizacija ovog projekta planira se u narednih dve do tri godine.

 

Softver Blue Column sastoji se od 104 morfološki kompleksnih neurona sa aktivnim jonskim kanalima koji omogućuju generisanje električnih signala. Neuroni se međusobno povezuju u trodimenzionalnom prostoru pomoću 107-108 dinamičkih sinapsi. Softver Blue Column će prihvatati informacije iz spoljašnjeg sveta preko 103-104 eksternih ulaznih sinapsi i generisati izlazne podatke na oko 103-104 izlaznih sinapsi. Neuroni će prenositi informacije preko dinamičkih i stohastičkih pravila sinaptičke transmisije, a funkcionisanje sinapsi se nadgleda pomoću samo-adaptivnih algoritama učenja.

 

U prvobitnoj fazi projekat se sastoji od:

-        Baze podataka o mikrokolima "NeoBase"

-        Sistem za vizualizaciju

-        Podsistem za simulaciju i analizu mikrokola

-        Eksperimenti

Baza podataka o mikrokolima "NeoBase"

Laboratorija za neuralna mikrokola je sakupila veliku količinu podataka o sastavu i vezama neurona koji se nalaze u kolonama neokorteksa. Samo deo ovih podataka je do sada objavljen. Neki od ovih podataka je trenutno dostupan javnosti preko male baze podataka zvane "Baza podataka Neokorteksnih Mikrokola" (Neocortical Microcircuit Database (NMDB)) Svi podatci će uskoro biti dostupni javnosti. Podaci o mikrokolima iz drugih laboratorija širom sveta će takođe biti uključeni u ovu bazu podataka.

 

Nova baza podataka NeoBase će sadržati rekonstruisane 3D modele nervnih ćelija, informacije o sinapsama, sinaptičke pravce, statističke i kompjuterske modele neurona, kao i virtuelne neurone. Osnovna svrha ovog sistema je da omogući informacionu infrastrukturu koja objedinjavanje informacije koje se prikupljaju u laboratorijama, informacije potrebne za simulaciju, kao i da omogući skladištenje informacija koje nastaju kao rezultat simulacija. Sistem NeoBase, se izrađuje pomoću softvera ROOT koji je nastao na CERN-u, koji omogućava skladištenje i obradu i velike količine podataka koje generiše nuklearni reaktor.

Vizualizacija Mikrokola

Softver za vizualizaciju mikrokola sadrži nekoliko podsistema: BlueVision, BlueBuilder, BlueAnalysis i Blue Image koji omogućava dvodimenzionalni i trodimenzionalni prikaz aktivnosti kolone neokorteksa.

 

BlueBuilder je podsistem namenjen za dizaniranje, učitavanje i povezivanje modela koji sadrži i po nekoliko hiljada modela neurona.

 

BlueBuilder učitava fajlove koji sadrže detaljan morfološki opis nervnih ćelija sa trodimenzionalnim koordinatama, u formatu Neurolucida, funkcionalni modeli neurona biće simulirani pomoću softvera NEURON, uključujući fiziološke osobine. NEURON predstavlja softver koji je razvio prof. Ted Carnevale sa univerziteta Jeil (Yale), koji omogućava simulaciju funkcija nervne ćelije. BlueBuilder će moći da učitava neurone direktno iz baze podataka NeoBase. Konekcije između nervnih ćelija će se formirati prema utvrđenim pravilima povezivanja ćelija. Fenomenološki i biofizički modeli sinapse dodeljuju se konekcijama preko BlueBuildera. BlueBuilder će kreirati dve vrste fajlova kao izlazni format: reference za Neuron fajlove koje se učitavaju simulator  CNS na Blue Gene superračunaru, a drugi format je namenjen sistemu za vizualizaciju BlueVision.

 

BlueVision je sistem koji je razvijen u saradnji sa EPFL-ovom odsekom za arhitekturu na čijem je čelu prof Georges Abou-Jaoude. Vizualizacija će omogućiti kreiranje velikog broja različitih grafičkih formata počevši od Neurolucida fajl formata za opis nervnih ćelija, do slika u visokoj rezoluciji, preko interaktivne navigacije i vizualizacije aktivnosti nervnih ćelija iz različitih uglova posmatranja.

 

BlueImage predstavlja softverski modul koji je povezan na BlueVision koji omogućava vizualizaciju aktivnosti generisanih u koloni neokorteksa. Sve vrednosti generisane u simulaciji mogu biti vizualizovane.

Simulacija i analiza mikrokola

Simulacija na superračunaru Blue Gene će proizvoditi terabajte podataka u roku od nekoliko minuta simulacija. BlueAnalysis softver se koristi za grafički prikaz, analizu, obradu i arhiviranje podataka što je brže moguće.

 

Osnovu za razvoj softvera za simulaciju mikrokola neokorteksa predstavlja NCS (NeoCortical Simulator) koji su razvili profesor Philip Goodman i James Frye sa Univerziteta u Reno-u, Nevada. NCS softver omogućava simulaciju kola koje sadrže veliki broj neurona jednostavne strukture. NCS je optimizovan za paralelno izvršavanje na velikom broju procesora, razvijen je na sistemu pod nazivom BeoWulf koji se sastoji od klastera 1000 umreženih PC računara pod operativnim sistemom Linux. Umesto jednostavnih modela neurona koje je sadržavala originalna verzija NCSa, u novoj verziji softvera koja se izrađuje u okviru BlueBrain projekta, funkcije nivoa nervnih ćelija će se  detaljno simulirati pomoću softvera NEURON.

 

BlueStim je softverski interfejs koji omogućava konekciju ulaznih signala sa jednom od nekoliko miliona sinapsi koje se nalaze unutar kolone. Generator stimulansa će omogućiti povezivanje kolona sa spoljašnjim svetom, sa drugim kolonama ili drugim delovima mozga u kasnijim fazama projekta.

 

BlueRead predstavlja softverski interfejs koji omogućava očitavanje pojedinačnih vrednosti parametara tokom simulacije radi dalje vizualizacije ili analize.

Eksperimenti

Tokom naredne 2 do 3 godine se očekuje se izrada preciznog modela kolone neokorteksa na kome će raditi veliki broj istraživača iz oblasti neuronauke, informacionih tehnologija, kao i drugih oblasti nauka. Preciznost simulacije će se proveravati u serijama ponovljenih eksperimenata kojima će rezultati generisani simulacijom t.j. matematičkim modelima, biti upoređivani sa rezultatima prikupljanim u laboratorijskim uslovima merenjem elektrofizioloških parametara neuro struktura mozga.

 

Laboratorija za Neuralna Mikro kola je opremljena sa najsavremenijom tehnologijom za izdvajanje strukture i funkcije kolone neokorteksa pomoću Patch-Clamp sistema, MEA stimulacije i snimanja, Multi-site laserskog UNCAGING i 2Pohton mikroskopa koji omogućava 3dimenzione rekonstrukcije neuro struktura. Cilj eksperimenata je da se dokaže da se pomoću softverske simulacije BlueColuman mogu generisati identični rezultati kakvi se dobijaju očitavanjem na neuro strukturama mozga.

Očekivani rezultati

Uspešna realizacija Blue Brain projekta značajno bi ubrzala dalja istraživanja u oblasti neuro nauke, i shvatanja kako mozak funkcioniše, obrađuje informacije, kao i razumevanje zbog čega nastaju određene bolesti mozga i nervnog sistema.

 

Prikupljanje i testiranje podataka prikupljanih proteklih 100 godina

Ovako izrađena softverska simulacija će omogućiti naučnicima praktičnu proveru znanja sakupljenog tokom prethodnih 100 godina o funkcionisanju mikrostruktura u kolonama neokorteksa. Eksperimentalna provera postojećih teorija na simulaciji će verovatno biti prvi pozitivni efekti ovog projekta. Izrađeni softver će omogućiti objedinjavanje prikupljenog znanja i obezbediti alate za detaljno istraživanje neokorteksa i povezivanje struktura sa funkcijama koje one obavljaju.

 

"Naučnici su akumulirali znanje o strukturama i funkcijama mozga tokom poslednjih 100 godina. Sada je vreme da se ovi podaci prikupe u ujedinjeni model i provere u simulaciji. Mi još uvek moramo da učimo o mozgu da bi mogli da razumemo unutrašnje procese, izrada ovog modela će pomoći da organizujemo i ubrzamo ovo istraživanje", kaže prof Henry Markram

 

Dekodiranje neuralnog koda

Dekodiranje neuralnog koda predstavlja jedan od ključnih ciljeva neuronauke. Ovaj kod opisuje na koji način mozak obavlja funkcije koristeći električne šeme. To jest na koji način veliki broj neurona, sa relativno skromnim mogućnostima obrade informacija, udruženi u odgovarajuće strukture imaju mogućnost obavljanja veoma složenih operacija kakve se dešavaju u oblasti neokorteksa. Kreiranje precizne replikacije centralnog sistema koja verno reprodukuje osnovnu elektrodinamiku realnog mikrokola, obezbediće dobru osnovu za dalje istraživanje u pravcu kako neokorteks obrađuje informacije, memoriše i pristupa informacijama.

 

Razumevanje kako neokorteks obrađuje informacije

Repliciranjem kolone neokorteksa može predstavljati ključ za razumevanje evolucionog razvoja kako se mozak razvijao od jedne vrste ka drugoj. Oponašanjem razvoja neokorteksa, omogućiće ispitivanje kako se procesna snaga mozga menja sa njegovim razvojem. To će omogućiti da počnemo razumevanje EEG zapisa i kao i fMRI studije. To će zahtevati konekciju svih delova mozga zajedno i ovo će otkriti mnogo važnih principa kako mozak može biti povezan na ćelijskom nivou.

 

Ponovljeni eksperimenti su neophodni da bi se otkrile sve pravilnosti koje se dešavaju između individualnih elemenata (neuroni, sinapse, jonski kanali, receptori), putanja (mono-sinaptičke, disinaptičke, i multi sinaptičke petlje) i fizioloških procesa (funkcionalne osobine, učenje, nagrađivanje, ponašanje vođeno ciljem).

 

Nova alatka za ispitivanje lekova za bolesti mozga

Bolje razumevanje načina na koji funkcionišu različiti elemenati neokorteksa i centralnog nervnog sistema obezbeđuje dobru osnovu za ispitivanje širokog spektara neuroloških i psihijatrijskih bolesti. Uticaj receptora, jonskih kanala, ćelijskih i sinaptičkih poremećaja će biti moguće testirati u simulaciji što će dovesti do određivanja optimalnih laboratorijskih testova.

 

Globalne mogućnosti

Softverska replika CNS će omogućiti naučnicima da ispituju hipoteze o funkcionalnosti i disfunkcionalnosti mozga što će dovesti do ubrzanja istraživanja, a na ovaj način bi se značajno smanjila upotreba životinja na kojima bi se proveravale ovakve hipoteze. Model neće još uvek moći u potpunosti da zameni eksperimente na životinjama, ali će omogućiti da eksperimenti budu bolje fokusirani i bolje optimizovani. Što znači da će model omogućiti da se eksperimenti provere i optimizuju pre nego što se budu vršili eksperimenti na životinjama. Što će svakako uticati da se spase značajan broj životinja koje bi se upotrebile u eksperimentima koji ne bi davali očekivane rezultate ili probnim eksperimenatima. Simulacije mogu determinisati koji parametri bi se mogli koristiti i meriti u eksperimentima. Napredni sistem za 2D i 3D vizualizaciju će omogućiti vizualizaciju mnogih aspekata neuralne dinamike tokom obrade, memorisanja i pristupanja informacijama. Takvi vizuelni eksperimenti mogu biti nemogući u realnosti ili bi zahtevali velike troškove da bi se ostvarili. Jednom kada bude kreiran detaljnan model kolone neokorteksa, i kada njegove karakteristike budu eksperimentalno potvrđene, naučnici će biti u stanju da vrše eksperimente koji su ranije trajali godinama i bili veoma skupi ili previše komplikovani da se izvedu. Ova mogućnost će u mnogome ubrzati dalja istraživanja.

Pravci razvoja Blue Brain Projekta u kasnijim fazama

U prvoj fazi, koja bi trajala oko dve godine, se počinje sa izradom replike na ćelijskom nivou kolone neokorteksa koja sadrži 104 kompleksnih neurona. Postojeća konfiguracija superračunara Blue Gene može simulirati oko 100 miliona neurona sa minimalnom kompleksnošću ili oko 104 do 5×104 kompleksnih neurona povezanih sa 107 do 108 sinapsi. Očekuje se da će naredna generacija superračunara biti u stanju da simulira oko milijardu neurona sa značajnom kompleksnošću.

 

U kasnijim fazama će se istraživati u više pravaca istovremeno od kojih dva glavna pravca istraživanja predstavljaju:

  • Uprošćavanje kolone i izradu kopija većih regiona neokorteksa ili eventualno kompletnog neokorteksa.
  • Izrada detaljnije simulacije kolone neokorteksa, gde se ide dalje u dubinu simulirajući procese koji se odvijaju na molekularnom nivou. Ovaj korak ima za cilj kretanje prema genetskim nivoima simulacije kolone neokorteksa.

Brain & Mind Institut u Lozani će u narednim fazama projekta pozvati istraživače da izrade sopstvene modele različitih regiona mozga različitih vrsta životinja i različitih nivoa detaljnosti koristeći softver razvijen u okviru Blue Brain projekta. Ovi modeli će biti smešteni u Internet bazu podataka iz koje će Blue Brain softver moći da izdvaja i povezuje modele da bi se gradili regioni mozga kada se bude počela izrada simulacija kompletnog mozga.

 

Neki od pravaca kojima će se naučnici baviti u okviru ovog projekta u kasnijim fazama:

 

1.     Blue Synapse: Cilj ovog projekta je izrada modela sinapse koja sadrži detalje na molekularnom nivou.

2.     Blue Neuron: Cilj ovog projekta je izrada modela neurona koji sadrži detalje na molekularnom nivou.

3.     Blue Column: Ćelijski model kolone neokorteksa koji sadrži 10000 neurona. U kasnijim fazama će se realizovati model na molekularnom nivou detaljnosti.

4.     Blue Neocortex: Blue kolona će se umnožavati da bi se postigla simulacija regiona neokorteksa ili eventualno kompletan neokorteks.

5.     Blue Brain projekat takođe ima za cilj izradu modela drugih korteksnih i subkorteksnih modela mozga. Modeli senzornih i kinematičkih funkcija.

 

Osnova za simulaciju kompletnog mozga

Prvobitno će biti modelirane kolone neokorteksa (NCC) kakve se nalaze u mozgu pacova starosti dve nedelje. Najviše eksperimentalnih rezultata je upravo prikupljeno o funkcionisanju mozga pacova što će omogućiti upoređivanje simularnog modela sa prikupljenim podacima. Kada bude izgrađena precizna kopija NCC, poslužiće kao šablon koji sadrži neurone i konekcije sa drugim neuronima mozga, uzrasta, životinja i vrsta životinja. Princip šablona će omogućiti izradu modela kolone neokorteksa bilo koje vrste.

 

Sa trenutnom i budućom računarskom tehnologijom će biti moguće da se u potpunosti simulira mozak sisara do ćelijskog nivoa, dok će sinapse biti simulirane do molekularnog nivoa. Precizna replikacija kompletnog mozga sisara će zahtevati generisanje uproštenog modela neokorteksa koji će zadržati osnovne funkcije i mogućnosti, koje bi se mogle umnožavati i međusobno povezivati različite regione mozga.

 

Ljudski mozak sadrži nekoliko miliona kolona neokorteksa (NCC). Zbog ovog razloga neophodno je prvo kreirati precizan model NCC i tada bi se moglo dalje istraživati na koji način je moguće uprostiti ovakav model NCC a da ostane funkcionalno identičan prirodnom NCC pre nego što se počne sa dupliciranjem. Drugi pristup je konvertovanje softvera NCC u hardversku verziju t.j. čip, i tada bi smo mogli kopirati i jednostavno dalje izrađivati i povezivati takve čipove.

 

Kolona neokorteksa je veoma slična kod miševa i pacova sa kolonama kakve se nalaze kod ljudi, kao i ostali regioni mozga, zbog toga su oni veoma pogodni za istraživanja mozga. Šeme određenih regiona mozga pacova koje se koriste, obezbeđuju dobru početnu poziciju, za kasnije faze istraživanja, koja omogućava kreiranje kolona i različitih regiona mozga i izradu simulacija različitih vrsta životinja, sa dodatkom malih varijacija u različitim regionima mozga kod različitih vrsta. Broj neurona koji se nalaze u regionu neokorteksa varira između nekoliko miliona kod mozga malih životinja do 10-100 biliona u ljudskom mozgu.

 

Procenjeno je da je za simulaciju u realnom vremenu jedne kolone neokorteksa koja sadrži 104 morfološki kompleksnih neurona povezanih sa 108 sinapsi je dovoljan Blue Gene superračunar sa 8000-12000 procesora. Za simulaciju ljudskog mozga koji sadrži nekoliko miliona NCC će biti potrebno više nego proporcionalno više procesorske snage. To će dati ideju koliko je potrebno procesorske snage da bi se obezbedila simulacija ljudskog mozga na ćelijskom nivou u realnom vremenu. Simulacija mozga na molekularnom nivou je nemoguća na sadašnjim računarskim sistemima.

 

Osnova za modelovanje mozga na molekularnom nivou

Precizna celularna replika kolone neokorteksa će obezbediti prvi i esencijalni korak prema izradi kasnijih kompleksnijih modela i predstavlja prvi korak prema izradi modela koji će opisivati neokorteks na molekularnom nivou sa biohemijskim putanjama koje će biti simulirane. Izradom modela koji simulira procese na molekularnom nivou, omogućava se dalje istraživanje kako informacije iz genetskog koda utiču na funkcije koje se izvršavaju na nivoima mozga, neokorteksa i nervnih ćelija. Uspostavljanjem ove veze omogućava se istraživanje kognitivnih konsekvenci koje nastaju genetskim nivoima i omogućava se reverzni inženjering kognitivnih poremećaja. Nivo simulacije na molekularnom nivou će se realizovati u kasnijim naprednijim fazama razvoja Blue Gene superračunara.

neuronmeetingf6kp1.jpg 

 

Seminar povodom početka rada na projektu Blue Brain - 14.06.2005

Autor teksta je proveo godinu i po dana na Brain&Mind institutu u Lozani, i u saradnji sa prof. Henry Markram-om je radio na izradi softvera za detaljnu trodimenzionalnu rekonstrukciju nervnih ćelija kao i sistema baziranog na Internet tehnologijama za dijagnostifikovanje kognitivnih poremećaja kao što su poremećaji pažnje i radne memorije.

Linkovi

http://bluebrainproject.epfl.ch

http://bmi.epfl.ch

http://bmi.epfl.ch/LNMC.html

http://microcircuit.epfl.ch/

http://domino.research.ibm.com/comm/pr.nsf/pages/news.20050606_CognitiveIntelligence.html

http://faculty.washington.edu/chudler/facts.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Cortical_column

http://brain.cse.unr.edu/ncsDocs/

http://www.neuron.yale.edu/neuron/

http://nobelprize.org/medicine/laureates/1981/

http://nobelprize.org/medicine/laureates/1906/

 Komentari (42)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

gordanac gordanac 13:25 06.06.2008

i još jedna...

...."slična" primena tehnologija (na ivici trol-a):

Christopher deCharms: Looking inside the brain in real time...i još jedan, svima razumljiv i zanimljiv prikaz "Inside the Brain" bez tehnologija :))

OASIS - SYMPHONY INSIDE MY BRAINOdličan prikaz, inače.
Pripada onoj (sada već povelikoj) grupi informacija čija nas uzbudljiva otkrića tek očekuju, a ima puno razloga da se veruje da nećemo dugo čekati.
Sve što je nekad bilo "once in a blue moon" postaje svakodnevica....to se sa zadovoljstvom mora konstatovati.


nsarski nsarski 13:37 06.06.2008

Re: i još jedna...

Koliko sam ja razumeo koncept, ideja je da se oponasanjem slicne forme postigne slicna funkcija.
To se radilo, u drugom kontekstu, i u proslosti - prvi avioni su licili na ptice - istina, mahali su krilima, sto je pogresan put. Ali, ipak, i danasni avioni donekle lice na ptice.

ilicv ilicv 17:00 06.06.2008

Re: i još jedna...

Upravo tako ideja je da se veliki broj eksperimentalnih podataka objedini u ovakvom modelu i da se simulacijom u realnom vremenu pokusaju da se ponove laboratoriski rezultati. Da da bi se shvatilo kako nesto funkcionise moze se pokusati sa sto preciznijom simulacijom, a kako se bude dolazilo do novih rezultata postojeci model bi se usavrsavao.
ilicv ilicv 17:28 06.06.2008

Re: i još jedna...

gordanac
Odličan prikaz,


hvala :)

gordanac
Pripada onoj (sada već povelikoj) grupi informacija čija nas uzbudljiva otkrića tek očekuju, a ima puno razloga da se veruje da nećemo dugo čekati.


slazem se, narocito ako se i neuronauka bude razvijala eksponencijalno kao sto je to slucaj i sa mnogim drugim oblastima (npr Moor-ov zakon)... dosta informacija u prilog tome se moze naci na sajtu Ray Kurzweil-a

[url=http://www.kurzweilai.net/][/url]
ilicv ilicv 19:07 06.06.2008

Re: i još jedna...

gordanac
Pripada onoj (sada već povelikoj) grupi informacija čija nas uzbudljiva otkrića tek očekuju, a ima puno razloga da se veruje da nećemo dugo čekati..


dodao bih jos par ilustracija na ovu temu:


Milan Novković Milan Novković 19:27 08.06.2008

Re: i još jedna...

ilicv

gordanacPripada onoj (sada već povelikoj) grupi informacija čija nas uzbudljiva otkrića tek očekuju, a ima puno razloga da se veruje da nećemo dugo čekati..dodao bih jos par ilustracija na ovu temu:

I ja se često setim dijagrama. Poslednjih nekoliko godina se bukvalno oseća "na koži". Verovatno i zbog sve većeg interesovanja medija za nauku, a zbog sve bržeg napredka nauke sigurno.
gordanac gordanac 19:57 08.06.2008

:))

zna se! :)
I ja se često setim dijagrama. Poslednjih nekoliko godina se bukvalno oseća "na koži". Verovatno i zbog sve većeg interesovanja medija za nauku, a zbog sve bržeg napredka nauke sigurno.


šteta samo što su komentari "nestali", ali - tekst je tu!
Odbrojavanje ka singularitetu
Milan Novković Milan Novković 20:49 08.06.2008

Re: :))

Odbrojavanje


Interesantno je što čovek više ne može da se drži ni za "priprostu" geometrijsku progresiju.
Moorov zakon je prespor, ja mislim da IT ubrzava sve više.

Interesantna je vest o IBM water cools 3D chips.

Naslov možda ne privlači pažnju, ali radi se o revoluciji i kvantnom skoku svoje vrse:
- Slojevi čipova se slažu horizontlno u 3D strukturu. Efektivno se povećava gistina funkcionalnih modula 10'tak puta. Ovo postaje moguće (inače bi se unutrašnjost "topila" što se tiče gustine energije u čipu) pošto postaje moguće dizajniranje mikronskih kanala kroz koje teče voda za hlađenje
- Slojevi mogu da se spajaju između sebe - gustina konekcija između onog što bi bili nezavisni čipovi se povećava oko 100 puta.
- Te konekcije su oko 1,000 puta kraće nego što bi bili na štampanoj ploči pa tako mogu da se priušte signali mnogo većih frekvencija.
- Mešanjem slojeva ranih vrsta, interesantna memorija-cpu, dalje se zaobilaze tradicionalna uska grla tako da se otvaraju i vrata novim arhitekturama.

Ovo će u produkciju za nekoliko godina - neće odamh u radne stanice svih istraživača, ali neće ni to dugo trajati.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 14:05 06.06.2008

Akumulacija i klasifikacija simulacija

Simpaticna fotografija na kraju. Nekako, pomaze da sve to tegobno naucno delanje izgleda kao sasvim ljudska stvar.
Tj., da to sticanje znanja preko simulacije i softvera zaista jeste stvar sisara koji, eto, tako modeliraju sopstvene mozgove.
nsarski nsarski 15:45 06.06.2008

Re: Akumulacija i klasifikacija simulacija

Tj., da to sticanje znanja preko simulacije i softvera zaista jeste stvar sisara koji, eto, tako modeliraju sopstvene mozgove.

Nije onaj primer o avionima jedini. Na primer, jedna grupa u Merilendu pokusava da napravi vestacku planetu. Naime, jos uvek se ne zna pouzdano sta je uzrok magnetnom polju Zemlje. Najverovatnije je generator polja istopljeno gvozdje koje se nalazi u centru, ali, kako rekoh, ne zna se sa sigurnoscu. E, sada, ovaj tip pravi vestacku planetu. Napravio je loptu od celika, tesku 26 tona, sipace unutra tecni metal, pocece da je rotiraju, i onda ce videti da li se proizvede tako magnetno polje.


Ima ovde vise, cak i video
Черевићан Черевићан 14:47 06.06.2008

фројда, брајн закључактехници деценијама усмерен а у сусрету са посве новоми материјом коју мамљиво презентирасте , г ilicv -у, браво , прво што ми је пало намет као коментар била је ова горња непримереност (каквим склон нисам) .
ал фројд је . . фројд .
потом кад још кои пут прочитах саставам уочих начин којим Ви приступате тајнама мозга те ми се учинио посве прихватљив,јер само копирајућига има наде даму се унепознанице изавири.а то је оно што Вама и тиму искрено желим да успете.за живота,наравски.

Поштовани г nsarski Вама честитка на одабиру блогоста.
ilicv ilicv 17:45 06.06.2008

Re: фројда, брајн закључак

ako simulacija bude uspesna i "vestacki mozak" ce pre ili kasnije biti okupiran slicnim razmisljanjima, narocito ako je cilj projekta sto realnija simulacija
dracena dracena 15:30 06.06.2008

Sačuvala tekstNe obraćajte pažnju na ovaj moj lenji alter ego. I mene nervira, ali šta ću. Tekst vam je izuzetno lep, informativan, ozbiljan i detaljan. Sve u svemu odličan.

Malo da razmislim, pa možda kasnije opet svratim.
nsarski nsarski 15:52 06.06.2008

Re: Sačuvala tekst

Ja ocekujem autora teksta da se pojavi i popravi atmosferu:)
ilicv ilicv 19:51 06.06.2008

Re: Sačuvala tekst

posto je tekst poduzi dodacu jos par ilustracija da popravim stvar

3D model jedne celije:


zumirana 3d model:


model kolone neokorteksa:
dracena dracena 01:06 08.06.2008

Re: Sačuvala tekst

ilicv
posto je tekst poduzi dodacu jos par ilustracija da popravim stvar
Wow, koje cice!!!
Ona mala plavušica, druga od pozadi (da izvinite) me posebno zanima.
49 41 49 41 16:18 08.06.2008

Re: Sačuvala tekst

ilicv
posto je tekst poduzi dodacu jos par ilustracija da popravim stvar3D model jedne celije:zumirana 3d model:model kolone neokorteksa:

Sacuvao 3D sliku.
Pre 20-tak godina bio sam dva puta u situaciji da vidim sliku svog neokorteksa; valjda tkz. "trecim okom" koje se aktiviralo iz meni nepoznatih razloga.
Narocito 3D jedne celije me je potsetilo na sliku u kojoj sam uzivao mozda nekoliko minuta; lezeci nepomican u krevetu pred spavanje.
Fascinirajuce mi je tada bilo posmatrajuci mrezu sopstvenog neokorteksa tirkizno fluoescentne boje i kretanje "mikronskih kapi" kroz nju.
Neodoljivo me je vukla zelja da napravim ikakav pokret i vidim kako ce se to odraziti na kretanje tirkiznih "kapljica". Ona se na nailaz "mreznog cvora" rasprsavala na svaku nit neokorteksa u jos minijaturnije kapljice-ali, i zadrzavajuci svoju kompaktnost i dominantnost u cvoru.
Ma kolika zelja za pokretom iz totalno latentnog stanja; postojao je i strah da cu izgubiti kompletnu sliku neokorteksa.
Bio sam "iznenadjen" kada sam u nekom nemackom naucnom casopisu video; nakon pet god. prvi snimak napravljen elektonskim mikroskopom uvecanja 20 (mozda i citavih 100 ?) miliona puta.

d j o l e d j o l e 18:02 06.06.2008

Koji su

Naučnici iz IBM sa njihovim iskustvom u simulaciji kompleksnih bioloških sistema će sarađivati oko izrade simulacije koja će imati mogućnost raspoređivanja modela nervnih ćelija u 3D i elektro hemijske interakcije između neurona koje se dešavaju u unutrašnjosti mozga, u realnom vremenu.
sve bioloski sistemi do sada simulirani na ovaj nacin.
cilj ovog projekta je izrada digitalne što preciznije kopije kolone neokorteksa i simulacija procesa koji se dešavaju na ćelijskom i molekularnom nivou.
Sta je "osnovna jedinica" (building block) ovih modela ... da li se formira kompletan model u kome je osnovna jedinica molekul, gde se simuliraju fizicke/elektro/hemijske interakcije izmedju svih molekula. Da li to znaci da vec postoji softver koji moze u relanom vremenu da simulira hemijske reakcije, generalno (nevezano za bioloske sisteme, vec uopste).

ilicv ilicv 18:57 06.06.2008

Re: Koji su

d j o l e
Koji su sve bioloski sistemi do sada simulirani na ovaj nacin.


koliko je meni poznato vec neko vreme se radi na simulaciji bakterije escherie coli na molekularnom nivu,
a takodje se izradjuju i racunarski modeli drugih organa ili sistema ljudskog tela...

na primer imunog sistema:
[url=http://gateway.nlm.nih.gov/MeetingAbstracts/ma?f=102220613.html][/url]


d j o l e
Sta je "osnovna jedinica" (building block) ovih modela ... da li se formira kompletan model u kome je osnovna jedinica molekul, gde se simuliraju fizicke/elektro/hemijske interakcije izmedju svih molekula. Da li to znaci da vec postoji softver koji moze u relanom vremenu da simulira hemijske reakcije, generalno (nevezano za bioloske sisteme, vec uopste).


jedan od dugorocnih ciljeva blue brain projekta je simulacija procesa na molekularnom nivou,
trenutno cilj da se kreira model sa sto preciznijom strukturom 3D razlicitih tipova nervnih celija (morfologija) i njihovih veza po slojevima i da se pokusaju simuliraju signali koje generisu takve celije...

u laboratoriji se nervne celije (ili grupe celija) stimullisu razlicitim elektricnim signalima pomocu ovakvog uredjaja


tehnika pod nazivom "patch clamp", a cilj je da se i na simulaciji dobiju slicni rezultati...


Dexter Dexter 19:11 06.06.2008

Blue Brain Project

Ovo je najludji ljudski projekat posle pokusaja izgradnje Vavilonske kule :)
Iskreno,meni deluje pretenciozno taj pokusaj simulacije (za sada delova) ljudskog mozga. Zasto ne CNS-a insekata ili jednostavnijih organizama za pocetak?
Cini mi se da bi to bilo daleko izvodljivije sa sadasnjom racunarskom snagom, a rezultati bi mogli biti upotrebljivi. Npr modeliranje neuronske mreze za "hod", prepoznavanje objekata, izucavanje nagona nekih organizama...
Cak i da se postigne odgovarajuca kalibracija simuliranih kolona neokorteksa sta sa tim? Kako odrediti celokupan kontekst u kome se nalazi ta njihova parcijalna funkcionalnost?
Mislim, slazem se da su od necega mora krenuti i pocetak, kada je nepoznanica tako mnogo je svakako najtezi. Problem je sto ne postoji teorijsko utemeljenje za "fenomen svesti" vec se putem reverse engeneering-a pokusava da napravi optimizovan funkcionalni model. Prva nepoznanica je da li se zadovoljavajuci rezultati mogu dobiti simulacijom na nivou celije ili se mora ici jod "dublje". Druga nepoznanica je da li je bitno da simulacija bude izvedena u realnom vremenu.
Na kraju, ako simulacija i "uspe" moze da se desi da opet nemamo pojma kako to sve radi :)
ilicv ilicv 23:16 06.06.2008

Re: Blue Brain Project

Dexter
Zasto ne CNS-a insekata ili jednostavnijih organizama za pocetak?Cini mi se da bi to bilo daleko izvodljivije sa sadasnjom racunarskom snagom, a rezultati bi mogli biti upotrebljivi.


za izradu ovakvog modela su koristene nervne celije pacova, koje su inace najvise izucavane i za koje postoji najvise eksperimentalnih podataka... koliko sam ja razumeo (posto sam ipak po struci informaticar) kolona neokorteksa je osnovni gradivni blok mozga koji moze se specijalizovati da vrsi odredjene funkcije... cilj ovog projekta je upravo to da se sto realnije izradi takav jedan osnovni gradivni blok, koji bi se kasnije po potrebi mogao umnozavati i povezivati kako bi se mogle simulirati jos slozenije funkcije....


dok sam boravio u na institutu u CH jednom hodniku sam imao prilike da vidim jedan primerak Cray-a, super racunar koji je bio aktuelan pocetkom 90-tih godina, kada sam bio na osnovnim studijam tada sam u Svetu Kompjutera citam o takvom racunaru i njegovim mogucnostima koje su tada delovale impresivno, medjutim sada kada sam imao prilike da ga vidim uzivo i sa prilozene tablice procitam karakteristike, taj super racunar vise nije delovao toliko impresivno, cak sta vise vecina danasnjih mobilnih telefona ima vecu procesorsku snagu i vise memorije...

procesorska snaga racunara na kome se vrsi simulacija sasvim je dovoljna za ovakvu simulaciju, takodje od kako je ovaj projekat pokrenut sredinom 2005 pojavili su se superacunari koji znatno premasuju procesorsku snagu ovakvog racunara...


Dexter
Cak i da se postigne odgovarajuca kalibracija simuliranih kolona neokorteksa sta sa tim?


osnovni cilj projekta je da se simulacijom pokusaju dobiti rezultati slicni kakvi se dobijaju u laboratorijskim uslovima, prvenstveno da bi se ubrzalo istrazivanje na polju neuronauke... medjutim pored ovakvog cilja IBM je zainteresovan da se istraze da li bi se slicne metode na bazi kojih funkcionise mozak mogle upotrebiti za razvoj nove generacije hardvera i softvera ...


Dexter
da li je bitno da simulacija bude izvedena u realnom vremenu.


nedavno sam procitao da je jedan od buducih ciljeva da se u saradnji sa jednim institutom iz Japana kreira robot u obliku zivotinje koji bi bio povezan sa simulacijom na ovom superacunarom, sa senzora na robotu bi se ocitavale informacije u realnom vremenu...

Dexter
ako simulacija i "uspe" moze da se desi da opet nemamo pojma kako to sve radi :)


ovako nesto je sasvim moguce :)

i kod mnogo jednostavnijih vestackih neuronskih mreza (npr backpropagation kojim sam se ranije bavio) sasvim je moguce uspesno obuciti mrezu da klasifikuje odredjenu vrstu podataka, stim da se iz tako obucene mreze ne mogu izvuci pravila na koji nacin se vrsi takva klasifikacija...
ilicv ilicv 09:35 07.06.2008

Re: Blue Brain Project

Dexter
Npr modeliranje neuronske mreze za "hod", prepoznavanje objekata, izucavanje nagona nekih organizama...


za prepoznavanje objekata prilicno uspesno mogu da se upotrebe i vestacke neuronske mreze, vecina softvera za prepoznavanje slova (OCR) funkcionise na taj nacin...


a evo i nekoliko linkova na tekuce projekte gde u kojima je postizanje hoda primarni cilj:


Constructing walking robots which are based on the way humans walk.
http://physorg.com/news130672678.html


Robot Pack Mule Keeps its Balance On Ice
http://www.popsci.com/military-aviation-space/article/2008-03/darpas-amazing-robot-pack-mule-keeps-its-balance-ice


Robotic exoskeleton to help farmers with heavy lifting
http://www.kurzweilai.net/email/newsRedirect.html?newsID=7813&m=15560


Robotic suit could usher in super soldier era
http://physorg.com/news130078697.html

Dexter Dexter 11:49 07.06.2008

Re: Blue Brain Project

Zahvaljujem na zanimljivim linkovima. Najimpresivniji je BigDog i milsim da je tu taj mehanicki deo dobro osmisljen jer se preslo na hidraulicni pogon koji je analogan radu misica i bolje je resenje od elektromotora.
Iz teksta na sajtu se vidi da je u pitanju fina hidraulika+ sistem ziriskopa (senzora), a i softver je odlican kad omogucava takvu mobilnost BigDog-a.
Ipak, obzirom da text spominje "computation" verovatno je rec o klasicnom programiranju, a ne neuronskim mrezama.
ilicv ilicv 12:58 07.06.2008

Re: Blue Brain Project

Dexter
Problem je sto ne postoji teorijsko utemeljenje za "fenomen svesti" vec se putem reverse engeneering-a pokusava da napravi optimizovan funkcionalni model.


mislim da je na ovu temu veoma zanimljivo poslusati radio emisiju "The Ethics of Creating Consciousness" u kojoj ucestvuje Marvin Minsky, cuveni profesor sa MIT-a osnivac laboratorije za vestacku inteligenciju...


http://www.theconnection.org/shows/2005/06/20050613_b_main.asp
ilicv ilicv 13:05 07.06.2008

Re: Blue Brain Project

Dexter
obzirom da text spominje "computation" verovatno je rec o klasicnom programiranju, a ne neuronskim mrezama.


kod vestackih neuronskih mreza se cesto koristi termin computation

http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_network

http://en.wikipedia.org/wiki/Computation

pa moguce da je ipak koristena neka vrsta neuronskih mreza, da bi se obezbedila fleksibilnost
Dexter Dexter 14:50 07.06.2008

Re: Blue Brain Projectmislim da je na ovu temu veoma zanimljivo poslusati radio emisiju "The Ethics of Creating Consciousness" u kojoj ucestvuje Marvin Minsky, cuveni profesor sa MIT-a osnivac laboratorije za vestacku inteligenciju...


Sto se tice same etike ili morala mislim da je tu pozicija Prof Minskog ispravna i da je moral promenjiva kategorija (znam da ovakav stav moze da izazove neslaganja u konzervativnim krugovima) i da ce u buducnosti biti neophodno napraviti modifikaciju postojecih moralnih imperativa i eventualno uspostaviti neke nove (sto se ako zelimo da budemo posteni kontinuirano i desavalo kroz istoriju).
Druga zanimljiva stvar je sama definicija pojma "svest" koja ima visestruko znacenje.Iz same diskusije se vidi da je jos uvek velika konfuzija vlada po ovom pitanju . Cini mi se da je u takvim istrazivanjima neophodno napraviti bolju sistematizaciju, a ne preskakati sa jednog fenomena vezanog za svest na drugi. Mislim da proucavanja na "nizim vrstama" mogu da nam sugerisu odgovore koji "nivo svesti" moze da se dobije sa odredjenom neuronskom kompleksnoscu i da u skladu sa tim treba definisati citav niz novih pojmova.
Na kraju (o tome je vec bilo reci na blogovima ovde) pitanje je da li je mozak jedini nosilac svesti.Uopste, ima tu dosta nagadjanja. Mozda je on samo "interfejs" ka nekim "drugim sferama", mozda je nosilac dela svesti itd...
Istrazivanja poput blu brain-a bi magla da ponude neki od ovih odgovora.
Na kraju, mozda rezultati ovakvih istrazivanja budu potpuno neocekivana i dovedu do nekog "kopernikanskog obrta" u nasem shvatanju realnosti.
Dexter Dexter 19:50 07.06.2008

Re: Blue Brain Project

Jos nesto.
Bice simuliran NCC pacova starog 2 nedelje. Zar se struktura mozga ne menja vremenom, odnosno tokom zivota te se uspostavljaju neke nove veze izmedju neurona, a neke gase. Cini mi se da to nije obuhvaceno simulacijom.
Mozda su za neke procese ucenja neophodne i te "hardverske" promene na strukturi ncc-a.
ilicv ilicv 21:16 07.06.2008

Re: Blue Brain Project

Dexter
Na kraju (o tome je vec bilo reci na blogovima ovde) pitanje je da li je mozak jedini nosilac svesti.Uopste, ima tu dosta nagadjanja. Mozda je on samo "interfejs" ka nekim "drugim sferama", mozda je nosilac dela svesti itd...


pre par godina sam naleteo na jedan zanimljiv tekst na online casopisu Wired:

We Are the Web
http://www.wired.com/wired/archive/13.08/tech.html

tekst gde se govori o tome da Internet gotovo sadrzi kompletno ljudsko znanje koje se sakupljalo tokom istorije, a broj stranica na Internetu prevazilazi broj neurona koji se nalaze u mozgu, a broj linkova prevazilazi broj aksona i dendrita kojim su medjusbno povezani neuroni...

u tekstu se govori da Internet (softver, hardver i informacije) mozemo posmatrati kao jedan globalni superacunar, ovakav superacuna svakim danom ima sve vecu procesorsku snagu, savrseniji softver i vise informacija, mi svi zajedno (korisnici Interneta) obucavamo takav jedan superracunar i postajemo sve vise zavisni od njegove efikasnosti...

ilicv ilicv 21:19 07.06.2008

Re: Blue Brain Project

Dexter
Jos nesto.Bice simuliran NCC pacova starog 2 nedelje.


mislim da to ima neke veze sa sposobnoscu nervnih celija za ucenje, mada ove je vec izvan moje strucne oblasti...
Dolybell Dolybell 00:09 07.06.2008

Intrigantno

Sve pohvale za tekst !

Jedan detalj koji mi nije baš jasan: Kako misle da otkriju
mentalne bolesti, zapravo kako će otkriti šta ih uzrokuje ?
Njih vidimo kao manifestaciju obolenja - ali nije mi jasno
kako misle da ONI vide manifestaciju bolesnog mozga koji
žele da "naprave" maltene savršenim ?
Ne mislim pri tom da "savršeno konstruisan mozak ne može
da "oboli" (sve, naravno, termine koristim uslovno)...namerno ili
slučajno....
Na osnovu čega mogu da ustanove da je određen deo mozga
"pogrešan" - u smislu određene bolesti ?
Šta je to što će im ukazivati na vrstu bolesti, kad neće
videti njenu manifestaciju, ili pak, kako će je videti, ustanoviti ?
Mislim da za tako nešto nije dovoljan mozak,
sa svim parametrima koji će ga pratiti ?

Kako će videti, npr. manifetaciju shizofrenije,
na osnovu čega bi ustanovili kako ona nastaje ?
nsarski nsarski 02:50 07.06.2008

Re: Intrigantno

Kako će videti, npr. manifetaciju shizofrenije,
na osnovu čega bi ustanovili kako ona nastaje ?

Probaj ovo i druge radova Hoffmana.

Neural Network Models of Schizophrenia
Ralph E. Hoffman

Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut

Thomas H. McGlashan

Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut

There is considerable neurobiological evidence suggesting that schizophrenia is associated with reduced corticocortical connectivity. The authors describe two neural network computer simulations that explore functional consequences of these abnormalities. The first utilized an "attractor" neural network capable of content-addressable memory. Application of a pruning rule that eliminated weaker connections over longer distances produced functional fragmentation and the emergence of localized, "parasitic" attractors that intruded into network dynamics. These pathologies generally were expressed only when input information was ambiguous and provide models for delusions and cognitive disorganization. A second neural network simulation examined effects of corticocortical pruning in a speech perception network. Excessive pruning caused the network to produce percepts spontaneously, that is, in the absence of inputs, thereby simulating hallucinations. The "hallucinating" network also demonstrated subtle impairments in narrative speech perception. A parallel study of human patients found similar impairments when comparing hallucinating patients with nonhallucinating patients. In addition, the authors have used transcranial magnetic stimulation (TMS) to directly probe speech perception neurocircuitry in patients with these hallucinations. As predicted by the neural network model, the authors confirmed that "suppressive" low-frequency TMS reduces auditory hallucinations. Neural network simulations provide empirically testable concepts linking phenomenological, cognitive, and neurobiological findings in schizophrenia. NEUROSCIENTIST 7(5):441–454, 2001
Dolybell Dolybell 07:05 07.06.2008

Re: Intrigantno

Nisam mislila na već poznata saznanja o uzrocima
samo šizfrenije, već i na sve ostale mentalne bolesti,
ali da se ne vezujem samo za bolesna stanja,
već uopšte - kako će "videti" posledice funkcionisanja
tako konstruisane "moždane mase" ?
Kako će znati da li funkcioniše npr. pravilno ili ne,

ilicv ilicv 10:15 07.06.2008

Re: Intrigantno

Dolybell
Sve pohvale za tekst !


hvala

Dolybell
Jedan detalj koji mi nije baš jasan: Njih vidimo kao manifestaciju obolenja - ali nije mi jasno kako misle da ONI vide manifestaciju bolesnog mozga koji žele da "naprave" maltene savršenim ?

Kako će videti, npr. manifetaciju shizofrenije,na osnovu čega bi ustanovili kako ona nastaje ?


mislim da se ovakvi problemi mogu detektovati putem EEG signala, takodje pored podataka koje se prikupljaju sa celija zdravih pacova, prikupljaju se i podaci sa celija obolelih pacova (tipovi celija, na koji nacin su celije povezane, raspored po slojevima, signali na nivou celija, genetske informacije), moguce da se slicni sabloni na EEG signalima koje generise simulacija mogu javiti u zavisnosti od toga kako su rasporedjene i na koji nacin su povezane nervne celije u takvom modelu....
Jeremija Jeremija 11:01 07.06.2008

?"Naučnici su akumulirali znanje o strukturama i funkcijama mozga tokom poslednjih 100 godina. Sada je vreme da se ovi podaci prikupe u ujedinjeni model i provere u simulaciji. Mi još uvek moramo da učimo o mozgu da bi mogli da razumemo unutrašnje procese, izrada ovog modela će pomoći da organizujemo i ubrzamo ovo istraživanje".

Da li će prof Henry Markram&co. koristiti iskustva do kojih je 1935. g.došao interdisciplinarni tim na čelu sa Džemsom Vejlijem, po projektu g-đe Šeli? Simulacije je realizovao, čini mi se, Karlof.

ilicv ilicv 15:25 07.06.2008

Re: ?

Jeremija
Da li će prof Henry Markram&co. koristiti iskustva do kojih je 1935. g.došao interdisciplinarni tim na čelu sa Džemsom Vejlijem, po projektu g-đe Šeli? Simulacije je realizovao, čini mi se, Karlof.


ko zna, i tamo je bilo zanimljivih ideja


u pomenutom romanu je na ekstreman i pomalo morbidan nacin prikazan sukob ljudi koji su za i protiv tehnoloskog napretka...


upravo je to i tema emisije Horizon sa BBC-a pod nazivom "Human v2.0"

http://www.bbc.co.uk/sn/tvradio/programmes/horizon/broadband/tx/singularity/

http://www.imdb.com/title/tt0888857/

u emisiji se govori prvenstveno o novim dostigucima u neuronauci (implantati pomocu kojih se mogu kontrolisati pojedine funkcije mozga, interfejs za direktno ocitavanje "misli" pomocu koga je moguce kontrolisati robotsku ruku, a prof Henry Markram i govori o blue brain projektu), osim Henrija pojavljuju u emisiji se pojavljuju:

John Chapin
Hugo De Garis
Philip Kennedy
Ray Kurzweil
José Delgado
Seth Lloyd
Miguel Nicolelis

sa druge strane govori se o ljudima koji smatraju da ne bi trebalo raditi na takvim istrazivanjima, kao ekstreman primer u emisiji se navodi Ted Kaczynski,

http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Kaczynski

koji je1978-me bombom unistio laboratorije na Northwestern univerzitetu, pri cemu je poginuo veci broj ljudu, u emisiji se navodi da se danas Ted Kaczynski smatra teroristom, ali u bliskoj buducnosti on moze pretstavljati heroja koji se prvi suprotstavio takvim eksperimentima za ljude koji su protiv takvih eksperimenata....
mariopan mariopan 15:37 07.06.2008

Re: ?

Ja se samo nadam da ce neki rezultati biti dostupni i korisni jos za vreme mog zivota pa da vidim i to )))
Pritom mislim na primenu u zdrvastvu gde je neka vrsta bolesti jos neizleciva i mozda se tim ljudima pomogne...a kada se sve to utvrdi i sazna lako je da se veliki kompjuter pretvori u mali koji bi mogao da se koristi za lecenje i pomoc bolesnicima. Imam takvog bolesnika, pa najbolji savet sam dobila od spec, neurologa koja mi je rekla da je veliki deo ljudskog mozga jos uvek nepoznanica i da se ne dam obeshrabriti u vezi sa daljim lecenjem i pokusajima da se nauci govor i razumevanje...i eto mi se sad razuemmo a govori neke jednostavne reci...sve ono sto su mi u pocetku rekli da nece biti moguce...pa sve je moguce. Zato zelim uspeh svima koji to pokusavaju da urade, samo napred
d j o l e d j o l e 18:02 07.06.2008

Re: ?

ilicv
u emisiji se govori prvenstveno o novim dostigucima u neuronauci (implantati pomocu kojih se mogu kontrolisati pojedine funkcije mozga, interfejs za direktno ocitavanje "misli" pomocu koga je moguce kontrolisati robotsku ruku

U Odiseji 3001 Artur Klark je prikazao viziju buducnosti u kojoj su mozdani implantati postali osnova za povezivanje i upravljanje ljudima. Svakome je po rodjenju ugradjivan neuroimplantat u obliku Brain cap-a, pomocu koga su pracene i memorisane sve mozdane funkcije svakoga pojedinacno. Naprimer, u zacecu su pasivizovani svi agresivni impulsi u mozgu ljudi.

Interesantno, svi su naprimer od rodjenja u sebi nosili jedinstven hard disk na kome su belezene sve mozdane funkcije (misli, culni nadrazaji, ...) ... uz komentar pisca da je vec sada poznato da je za pamcenje svega sto svesno i nesvesno dozivljavamo kroz citav zivot potreban disk kapaciteta od nekoliko terabajta (sto ce uskoro biti i komercijalno dostupno). U knjizi, ti diskovi nisu bili realizovani u magnetnoj tehnologiji, vec pomocu nekih zelatinskih memorijskih jedinica.
ilicv ilicv 20:17 07.06.2008

Re: ?

mariopan
u vezi sa daljim lecenjem i pokusajima da se nauci govor i razumevanje...


u emisiji koju sam vec pomenu "Human v2.0"

pojavljuje se i prof Philip Kennedy koji radi sa potpuno paralizovanim pacijentima, koji imaju cak ne mogu ni da govore...

Philip Kennedy radi na neinvazivnim i invazivnim tehnikama (ugradjena elektroda) pomocu kojih se pacijentima ocitavaju EEG signali koji se obradjuju i salju na sintetizator govora...

http://www.neuralsignals.com/

pacijentu je u stanju mislima upravlja ovim sintetizatorom govora, stim da je potreban period da pacijent ponovo nauci da govori...
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 20:06 07.06.2008

Kolege

Skoro ništa nisam razumeo. Za razliku od drugih komentatora ;-)
Ali mi se tekst dopao.
Preporuka.
PS A šta vam dođe kolega Mr Velimir Ilić? I on se bavi modelovanjem mozga određene grupe sisara. Mislim da postiže senzacionalne rezultate uz mnogo slabije računaljke.
ilicv ilicv 21:23 07.06.2008

Re: Kolege

KRALJMAJMUNA
PS A šta vam dođe kolega Mr Velimir Ilić? I on se bavi modelovanjem mozga određene grupe sisara. Mislim da postiže senzacionalne rezultate uz mnogo slabije računaljke.


nisam imao prilike da upoznam kolegu prezimenjaka... verovatno bi bilo zanimljivo i poucno razmenuti strucna razmisljanja na tu temu...
dracena dracena 01:00 08.06.2008

Re: Kolege

KRALJMAJMUNA
Skoro ništa nisam razumeo. Za razliku od drugih komentatora ;-)
Ali mi se tekst dopao.

:)))
Evo da pokušam da pomognem, tj. da otprilike ponovim suštinu, odnosno ono zbog čega se meni dopada ovaj tekst, odnosno istraživanja koja su u njemu opisana. Ako nisam u pravu, neko će me već ispraviti.

Sličan model, samo manje ambiciozan, detaljnije opisla ovde.

Projekat Blue brain predstavlja pokušaj da se nauka izvede iz slepe ulice u kojoj već duže vreme tapka u mestu. Za IT, medicinu, psihijatriju i mnoge druge nauke od neprocenjivog značaja bi bilo detaljno upoznati mehanizme različitih kognitivnih procesa u čovekovom mozgu, a naročito mehanizme donošenja različitih odluka. Sve dosad je težište ovakvih istraživanja bilo na čeliji, u najboljem slučaju na većoj ili manjoj skupini ćelija. Ako sam sve dobro shvatila, težište ovog istraživanja su interakcije izmedju veštačkih (simuliranih) ćelija mozga, a sve "ćelije" ovog modela informacije spolja dobijaju istovremeno, direktno sa ulaza, što za posledicu ima njihovo istovrmeno aktiviranje. Posledice istovremene aktivacije svih ćelija i obilja interakcija izmedju njih možeš i sam da zamisliš.

Kako god da se ovo istraživanje završi, da li epohalnim otkrićima ili kao totalni fijasko, njegovi efekti po IT nauku će biti dalekosežni: ili će biti obezbedjen ubrzani razvoj IT-ja u pravcu oponašanja ljudskog mozga, ili će IT nauka biti prinudjena da krene potpuno drugim putem.

Jedan od nedostataka ovog modela bi, kao i kod svih ostalih sličnih pre njega, mogla biti činjenica da po svoj prilici nije predvidjena simulacija trajnih fizioloških "mikropromena" uslovljenih učenjem i sličnim procesima u dužem vrmenskom periodu (važno za IT), kao i anatomskih promena usled oštećenja, bolesti itd, (važno za neurologiju i psihijatriju).

Uf, udavih kao škola.
ilicv ilicv 21:30 07.06.2008

jedna mogo jednostavnija simulacija

evo jednog primera sta se moze postici sa svega desetak neurona i evolutivnim obucavanjem

http://www.ptt.yu/korisnici/i/l/ilicv/enaa.zip

http://solair.eunet.yu/~ilicv/enaa.html

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana