Singularitet - Socijalni Impact 1.2. staračko doba

dragan7557 RSS / 29.09.2009. u 08:55

Dosadašnji razvoj ljudskog društva (mada je bolji izraz, ljudskih društava) je diktiran od strane proizvodnih odnosa (bez obzira šta če na to reći mrzitelji Marksa i Co,) i malo ima zajedničkog sa ljudima samim jer je u pitanju nakaradni i potpuno neprirodni sistem koji se tokom do sada poznate (?) Istorije razvijao i kao takav prenošen na pokoljenja ljudi koja su milom ili silom bila naterana da istu bez obzira na svoja htenja prihvate bilo svesno ili nesvesno.

Robno novčani sistem odnosa kakv ga mi znamo je na kraju svog postojanja (svakodnevno vidljiva nadgradnja) dok koreni  ovog zla uporno proizvode nov korov ali sada kroz bazu koju je sistem sam napravio i koja je vidljiva kroz : distribuciju, alokaciju i borbu sistema za opstanak koju isti vodi protiv sveukupnog čovečanstva.

Ideološko-politička podela na kolektivizam (zastupljen u ideologijama (Fašizma, Komunizma, Socijalizma, Korporativizam i dr.) na jednoj strani i individualizma (Liberalizam i neo Liberalizam, klasični Kapitalizam) na drugoj je u svojoj suštini i nosilac nakaradnih odnosa u ljudskom društvu, koji na potpuno isti način sputavaju ljudsku jedinkiu u njenom razvoju od bukvalno  kolevke pa do groba, ne dajući pri tome ni najmanju mogućnost (ovo je veoma mala planeta i mali svet) za bilo kakvom samostalnošću.

Raniji period ljudskog razvoja (do pojave Interneta) jedva da je davao simbolične mogućnosti umreženja (networks) sličnih ljudskih jedinki u zajednice istomišljenika, dok o socijalnom impactu na sveukupno ljudsko društvo nije moglo da bude ni reči. 

Sistem enormnih privilegija i užasavajuće korupcije, u funkciji i za dobro nekolicine ljudi. koji je slobodno harao ljudskim društvima i suvereno vladao čovekom od rođenja pa do groba, namećući potpuno nakaradne i sumanute odnose, a koji je sada u svom zenitu, baziran na prisvajanju bukvalno svega i svačega (uključujući tu osobito elementarni deo samog ljudskog društva - čovećiju jedinku) se bliži svom neminovnom kraju.

Neminovno umrežavanje sveukupnog čovečanstva (jedna trećina živih ljudi je umrežena) će dovesti i do drugog pristupa kako prema sebi tako i prema drugima. Da su i ovde prisutne metode masovne korupcije i manipulacije od strane privilegovanih, nije potrebno isticati, dovoljno je reći da su novo vlasnički odnosi ekalirali sa prava vlasništva nad stvarima(objekti i prostor kao dimenzija) na stepen virtualnih prava na tzv. intelektualna dobra=proizvode (prisvajanje tuđe pameti) a od takozvanog copyright (čiji nestanak se očekuje oko 2015) na nivo prisvajanja subjekta (ljudi i intelektualnih proizvoda čitavih pokoljenja). Sumanutost korporativnog prisvajanja prostorne dimenzije i intelektualnih proizvoda je ostavljena za poseban topic.

 

Staračko doba

Ovo ljudsko doba je u ranijim društvima, koja su još tu oko nas, odlikovala društvena podela rada (koja se smatrala osobito u zaostalim društvima) u brizi za nastavak i produženje vrste, konkretizovanim u brizi za najmlađe, naravno kako bi roditelji mogli da se bave proizvodnjom dobara (osnovni zadatak) u raznim društvima, bilo robovskim, kmetovslim ili najamno radničkim koja su sada još uvek aktuelna i tako pomognu još veće bogaćenje i stvaranje (kao i produžetak), robovlasnika, plemstva, magnata, oligarha ili tajkuna. Oduzimanje dece od roditelja u ranom dobu (vrtići i preškolsko) su postali praksa kojom asocijalna država pokušava da od ljudskih bića načini poslušne i slepe robove nakaradnog sistem, kako bi isti opstao za dobro nekolicine privilegovanih koji se prodaju kao faktor opstanka ljudskog društva kao celine, a osobito robovskog odnosa prema svetinji zvanoj Radno Mesto.

Proizvodnja tupave ljudske individue (kloniranje tupavosti) je obezbeđena nakaradnim školstvom (koje je izgubilo svoju svrhu- ako je istu ikada i imalo) koja tupavost je promovisana u obavezu i dužnost a sve pod maskom prava na obrazovanje.Razlika pozanata kao Lehr Pflicht i Schule Pficht=obaveza učenja iškolska obaveza, od kojih jeprva imanentna ljudskim bićima (i mnogim životinjama) i Školaska obaveza nakaradna veštačka tvorevina poznata po katastrofalnim posledicamapo ljudsko društvo.

Da ljudska jedinka koju odlikuje komformizam sa društvenim statusom drugih (sličnih) deluje na celo ljudsko društvo i neminovno ga vuče (sveukupno društvo) unazad je u svom delu "One Dimensional Man" na vanredan način pokazao Herbert Markuze, dok je uloga staraca pojavom Interneta u potpunosti promenila (u razvijenim društvima) njihov razlog postojanja i evaluirala ga na viši stepen u kome starci oslobođeni (zbog obezbeđenih novčanih primanja) robovske obaveze izdržavanja države, tajkuna i ostalih društvenih parazita, konačno imaju vremena da se posvete drugim aktivitetima koji su korisniji kako po njih same tako i po društvo.

Korporativna država i te kako uviđa impact na buduće društvene odnose, ove "zločinačke" pojave i od početka ovog milienijuma vodi borbu na život i smrt sa ovim delom oslobođenog stanovništva, pokušavajući da mu na svaki mogući način zagorča zadnje dane života.Stvarajući društveno nestabilne pokrete kroz tzv. generacijski sukob, i prestavljajući mladima(radno sposobnim robovima sistema, starce kao nepotreban balast, korporativna država (u stilu "divide et impera") radi održanja i opstanka privilegija vladajuće kaste, kreira potpuno neprirodni stav o nepotrebnosti staraca (predstavljajući ih kao društveni balast) i vodi ljudsko društvo u nove nepotrebne i nada sve ubitačne nemoralne i neljudske sukobe. Ovde je opravdano postaviti pitanje, ' jesmo li na putu da započnemo reciklažu ljudskih bića radi stvaranja novih profitnih izvora. Hamburgeri od ljudskog mesa po vašem ukusu nekog novog profitnog lanca čijem uspehu se treba diviti.

Da je predhodna generacija stvarala (kako materijalna tako i sva intelektualna dobra) koja sledeća kao preasambliran gotov proizvod nasleđuje, nije potrebno dokazivati samim tim što je takvo stanje aksioma postojanja i opstanka ljudskog društva. Naravno bazirano samo na solidarnosti pravo staraca na slobodan život je veoma nesigurno i kao takvo stalno ugroženo osobito od strane nacionalnih država, koje su novim milenijumom izgubile kako svoj primat, kao regulator društvenih odnosa i osobito kao kreator nadgradnje novih društvenih odnosa.

Slobodni starci predstavljaju veliku opasnost i po novo nastalu korporativnu državu jer njihovo (ničim opravdano) postojanje ugrožava sistem baziran  na prizvodnim robno novčanim odnosima (treba da stoji robovlasničkim odnosima) u kome nema mesta za nezaposlene sa primanjima, pošto su isti predstavljeni onim drugim kao neko ko im nepravedno oduzima pravo na njihovu korporativnu sreću u kojoj je samo potpuno proizvodno ropstvo razlog i uzrok postojanja ljudske jedinke.

dragan7557 cerski

p.s. "One Dimensional Man" Herbert Markuze se nalazi na Internetu - free downlood. Komentari (35)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Черевићан Черевићан 10:23 29.09.2009

ајмо млади да старимо

незнам дали ви мислите исто
ја одувек волех да остарим
па да онда мислим о ничему
медитирам и ништа немарим

ал вид чуда све се изокрену
стари данас нетребају ником
па још како о свему размишљам
те се бавим срозаним ми ликом

присећам се некадашње форе
млад се рокни те леп леш ти буди
јер кад скурцаш ником нужан ниси
од тебе ће . . . . . . зазирати људи
dragan7557 dragan7557 11:32 29.09.2009

Re: ајмо млади да старимо

Черевићан
незнам дали ви мислите исто
ја одувек волех да остарим
па да онда мислим о ничему
медитирам и ништа немарим

ал вид чуда све се изокрену
стари данас нетребају ником
па још како о свему размишљам
те се бавим срозаним ми ликом

присећам се некадашње форе
млад се рокни те леп леш ти буди
јер кад скурцаш ником нужан ниси
од тебе ће . . . . . . зазирати људи


Dobro došao,
al' vidim da izgleda nismo na istoj talasnoj, možda bi trebao da se prisetiš one stare Udo Jürgens pesme "Mit 66 Jahren" kako bi se stvari vratile u svoje tokove.

Ako neki deo populacije tokom sledećih nekoliko godine (ključnih za ljudski razvoj) ima priliku da postigne mnoge i nadasve dobre rezultate su upravo ovi stari koji netrebaju nikom,

Ovaj nakaradni i posve neprirodni stav je kao i ostale idioterije proizvod potpuno osakaćene ljudske zajednice u kojoj se sve plaća i onda baca kao nepotrebno a naglasak je na profitu i plaćanju. Ukratko svi su zauzeti jednim sportom "kako da vaše pare preselim u svoj džep". Da su promoteri idiotizma otišli i dalje - preporučujući "mlad se rokni da lep leš ti budeš" je isto što i promocija ideje da se radni staž za penziju, poveća jer su eto svi ostarili pa nema ko da radi, a onda, mora se raditi do sedamdesete jer je u drugom slučaju sistem penzija neodrživ, su argumenti korumpiranih političara, ekonomista i drugih vernih slugerana propalog neljudskog sistema privilegija i korupcije.

Već sam napisao da su ovi suludi argumenti za korpu za otpatke najgore vrste.

Današnji starci zahvaljujući kratkotrajnom postojanju države blagostanja (u koju je spadala i bivša SFRJ) su namah postali generacija slobodnih ljudi koji sa svojim vremenom mogu da rade šta hoće, bar kada su u pitanju EU države (stare) i uravo su zbog toga prepreka novoj klasi robovlasnika koji su njihovim postojanjem ozbiljno ugroženi, jer da neko živi a ne radi za njihove privilegije, je naravno nečuven zločin prema kasti koja milenijumima gaji i održava tupavost, i u kojoj je mediokritet i konfomisanost najveći intelektualni domet nepovlaštenog stanovništva koje isti od milja nazivaju stokom.

Izazvivanjem sukoba između mladih i starih, isticanjem argumenta ko ne radi, netreba ni da jede, kriminalne kaste bogatih pokušavaju da zadrže svoj privilegovani status parazita.
Dražave u "tranziciji" koja reč se može upotrebiti samo kada su materijalni transferi u privatne džepove u pitanju u svim drugim slučajevima je u pitanju najgora restauracija robovlasničkog društvenog poretka su već razvlastile slobodne penzionere, stvarajući ogromnu (prividnu) nezaposlenost, te opterećujući penzionere izdržavanjem mladih generacija (ovo se do sada nije u istoriji ljudskog društva dešavalo) i pomerajući (zlonamerno ili zbog svoje vlastite nesposobnosti) granice prvog zapošljavanja mladih na srednje godine.

Budite srećni i zadovoljni jer u šezdesetim počinje nova mladost sa svim slobodama koje do sada niste imali zbog robovskog položaja koji ste ranije zauzimali. Znači, putujte, bavite se davno željenim i neostvarenim snovima koji su sad u vašim mladim starim godinama lako ostvarivi.

Prepustite korporativnom kapitalu i tajkunima brigu o vašim bližnjim (mlađoj generaciji) jer tim će biti ubrzana njihova propast, koja je neminovna.

Mlade generacije treba da kreiraju nove uslove svog postojanja i one imaju snage da se bore sa svim izazovima sa kojima su se i stare sukobljavale a vaše nije da budete lep leš (takvih nema) već srećan i dugoživeći starac.

dragan7557 cerski
dragan7557 dragan7557 11:46 29.09.2009

Re: ајмо млади да старимо

стари данас нетребају ником

Ova izjava je dostojna takuna, korumpiranog (svakog) političara a ponajviše najodanijih snaga nakaradnog sistema - ekonomista koji sa svojom destrukcijom (viđene i u Srbiji) celo društvo vode u propast.

U ranijim plemenskim predhodnicama ovog društva starci su bili na ceni zbog iskustva, mudrosti, znanja i sl.
Prva osetljivija ofanziva koju je relikt nacionano- korporativna država povela protiv svojih građana viđen je u USA i EU osamdesetih kao YUPI pokret i poznate su katastrofalne posledice istog, i pored toga što sociolozi a naročito "ekonomisti" vešto skrivaju kako posledice tako i rezultate ovog insceniranog pokreta, koji je privrede mnogih zemalja doveo u skoro nerešivu krizu.

Naprotiv starci su danas najpotrebniji u skoro svim razvijenim društvima kako bi nastavili borbu za oslobođenje ljudi od ideologije povlašćenih i privilegovanih slojeva društva.

dragan7557 cerski
mariopan mariopan 11:50 29.09.2009

Re: ајмо млади да старимо

Slažem se sa konstataciojom da su stari ljudi predstavljeni mladima kao neki balast koga se treba otresti na svaki način. Uostalom, i država na razne načine sprovodi tihu eutanaziju starih ljudi, počevši od pljačke penzijskih fondova pa do nebrige o starima kada se razbole i postanu nemoćni.

MI stariji smo svesni tog ropskog položaja ljudske jedinke, samo da to još i mladi shvate, da prestanu da nas gledaju kao uzrok svoga ropstva i tek tada će sistem moći da se menja - a u šta će se promeniti nemam pojma, to oni moraju da urade za svoju budućnost i starost. Ako ništa po tom pitanju ne urade, čeka ih starost ista ili gora nego naša. Mi smo svoj posao oko toga završili, sada se brinemo samo kako preživeti i uživati malo u ovome što nam je ostalo od života.


dragan7557 dragan7557 12:20 29.09.2009

Re: ајмо млади да старимо

Slažem se sa konstataciojom da su stari ljudi predstavljeni mladima kao neki balast koga se treba otresti na svaki način.

Za ovaj slobodno se može nazvati zločin su odgovorni od strane krupnog kapitala, na vlast dovedeni korumpirani političari i njihove partije, kojima isti diktira njihovo ponašanje a i radnje koje sprovode ili ne sprovode u delo.

Da je u pitanju zločin protiv čovečanstva i čovečnosti (za koji još na nacionalnom nivou nisu ustanovljene kazne je jasno svakom ali niko o tome ni da zucne. Pošto je starim ljudima ostatak života ograničen (još uvek) vremenski, tim više iznenađuje i činjenica da se oni ne bore za promenu svog materijalnog statusa, iako ova borba ne nosi rizike (po shvatanju od smrti nema ništa gore) a i vrem je pojedinačno ograničeno.
Uostalom, i država na razne načine sprovodi tihu eutanaziju starih ljudi, počevši od pljačke penzijskih fondova pa do nebrige o starima kada se razbole i postanu nemoćni.

Obe kontemporarne države (nacionalna i korporativna- u ove spadaju oligarhijske, tajkunske i partokratske) su u potpunosti u vlasti nakaradnog sistema relikta, profita i kapitala koji se mere novcem (Kod Marksa novac nije kapital već univerzalno sredstvo razmene) se nalaze na istom tranzicionom putu ka svom slomu.
Prvo će nestati nacionalna država a potom u kratkom vremenskom roku i ludost zvana korporativna država.

Glavno težište borbe za budućnost će biti usmereno na supra nacionalne državne tvorevine multi nacionalnog karaktera koje su neodržive iz istih razloga zbog kojih je propala i bivša SFRJ.

Ukratko personifikacija države kao dobrog oca (predpostavljeno društvenim ugovorom (Žan Žak Ruso) je prošlost u kojoj je država kao ugovorna strana u rukama kapitala izgubila u potpunosti potrebu postojanja i kao takva ide na društveni otpad sa sve kastom propalih političara koji su skoro dva stoleća carski živeli od svog parazitiranja na grbači ljudskog društva. Ovo će se desiti u roku od najviše petnaest godina i odnosi se na nacionalnu državu. O korporativnoj poseban topic.

Ukratko nemojte se uzdati u državu jer je ista na samrti (kao što su komunisti tačno predpostavili) i odavno bi crkla da nije došlo do restauracije relikta.

dragan7557 cerski
antioksidant antioksidant 13:24 29.09.2009

Re: ајмо млади да старимо

U ranijim plemenskim predhodnicama ovog društva starci su bili na ceni zbog iskustva, mudrosti, znanja i sl.

budi svestan da nekada nije bilo toliko starih... tj odredjene godine su se retko dozivljavale.. starci su bili retkost
mozda je zbog toga doslo do promene percepcije..
ne znam

pises o vaznim temama. jako vaznim
dragan7557 dragan7557 14:41 29.09.2009

Re: ајмо млади да старимо

budi svestan da nekada nije bilo toliko starih.

U skoroj Istoriji Srbije , posle WW I starci su bili čini mi se veći deo stanovništva, ako poverujemo priču da je jedna trećina radno sposobnog stanovništva izginula. Da su se ovakve pojave i ranije dešavale nije teško dokazati.
tj odredjene godine su se retko dozivljavale.

Kroz opet Istoriju je za "viđene" vreme smrti (dužine života) i beleženo jer su povlašćeni uvek tu, dok običan svet nije niko ni fermao kao ni "demokrati danas". Jedna dobra analiza crkvenih knjiga (statistički obrađena) bi verovatno dala detaljnije podatke i promenila naše shvatanje o istini o starcima.
Da elite nemaju nikakav razlog da se istina sazna već naprotiv da manipulišu sa podatcima je poznato i u ranijim vremenima.

mozda je zbog toga doslo do promene percepcije..

Do promene percepcije je došlo sa zlonamernim delovanjem države i njenih elita kojima nikada dosta, pa je i slika manipulisana zbog straha elite i sistema koji ista sprovodi u delo.

Da su sadašnji penzioneri recimo u SFRJ u socijalističko komunističkom "raju" rintali odmah posle WW II 48 časova dnevno (isto toliko i u kapitalističkom "paklu" i da mereno brojem radnih sati izrabljivanja komunisti nisu ama baš ni u čemu zaostajali za kapitalistima nije ni potrebno dokazivati.
Ako sam dobro upotznat u Srbiji još uvek narod rinta neke radne subote za Avangardu koju čine sinovi bivšeg društva, i pored toga što u vas celoj Evropi najduže radno vreme iznosi (retko gde) 40 radnih sati nedeljno.

Ako bi se merilo vremenom a ne novcem uz primenu porasta produktivnosti od 2,5 % koji se danas uzima kao noramalan rast produktivnosti u zadnjih 100 godina onda je lako izračunati koliko je puta savki penzioner zaradio svoju penziju koja bi bila ravna iznosu plate svakog zaposlenog radnika.

Sedmo časovno radno vreme su socijalisti (isti kao i ovi danas) uveli zakonski uz spektakularnu prevaru i obmanu stanovništva Jugoslavije da je radno vreme "samoupravni radni čovek" sebi smanjio iz humanih razloga kojim se rukovodila "Poštena Inteligencija" ili diktator u ime proletera Avangarda države.
Da je bezočna, bezobzirna i drska prevara u pitanju narod nije ni shvatio. Jedna od krilatica tog idiotskog vremena je i "raditi i samo raditi" da Avangardi bude bolje je moj skromni dodatak ovoj obmani.

dragan7557 cerski
dragan7557 dragan7557 14:45 29.09.2009

Re: ајмо млади да старимо

pises o vaznim temama. jako vaznim

Ovo vidim i po komentarima a i čitanosti.

Svaka tema koja nije senzacionalistička ili je ozbiljna je skoro tabu na ovom blogu.

dragan7557 cerski
pointofview_gun pointofview_gun 15:57 29.09.2009

Re: ајмо млади да старимо

Ovo vidim i po komentarima a i čitanosti.

Svaka tema koja nije senzacionalistička ili je ozbiljna je skoro tabu na ovom blogu.


Promeni naslov. Napravi uvod kroz neku senzaciju, spomeni politicare i eto citalaca.

Slabo se razumem u ekonomiju ali vidim da je starost problem. Svi preko 30 godina smatraju se starim. Globalna stvar. Znaci, iskustvo nije potrebno, a ucenjem u lose koncipiranoj prosveti ne stice se mnogo znanja.

Penzioneri iz moje okoline imaju vece penzije, nego vecina ljudi koja radi plate. Malo mi je to nelogicno. Al sta ces, bilo je raznih sistema odredjivanja visine penzije pa kako je kome zapalo. Drugo, u Srbiji je skoro jedini nacin da se dodje do stana da premine neki rodjak. Otud ta netrpeljivost prema starima. Delimo poslednje koske, pa je fizicka snaga najbitnija.
dragan7557 dragan7557 16:32 29.09.2009

Re: ајмо млади да старимо

Promeni naslov. Napravi uvod kroz neku senzaciju, spomeni politicare i eto citalaca.

Neću, nisam senzacionalista da berem poene i preporuke pišući o pop idolima pdesetogodišnjim babama golih sisa ili o trla baba lan politikantima.

Osim toga najveći deo onog što pišem ovde objavljujem i na drugim jezičkim područjima gde ima više živih ljudi, koji žive danas u real time, a ne u nekoj zaguljenoj nacionalističkoj prošlosti do koje nikom živom nije stalo, pa mi i nije do neke čitanosti.

dragan7557 cerski
antioksidant antioksidant 19:01 29.09.2009

Re: ајмо млади да старимо

Ovo vidim i po komentarima a i čitanosti.

nije to merilo (mada verujem da znas)
dragan7557 dragan7557 23:21 29.09.2009

Re: ајмо млади да старимо

antioksidant
Ovo vidim i po komentarima a i čitanosti.

nije to merilo (mada verujem da znas)

Naravno da znam ali svakako je lepo čuti i potvrdu da pisanje ima odjeka.

dragan7557 cerski
zeks92 zeks92 19:06 29.09.2009

Hm ...

dragan7557 cerski
Posle shvatanja da se sa diplomama može brisati dupe


mozhe se napisati ova rechenica:

dragan7557 cerski
Dosadašnji razvoj ljudskog društva (mada je bolji izraz, ljudskih društava) je diktiran od strane proizvodnih odnosa (bez obzira šta če na to reći mrzitelji Marksa i Co,) i malo ima zajedničkog sa ljudima samim jer je u pitanju nakaradni i potpuno neprirodni sistem koji se tokom do sada poznate (?) Istorije razvijao i kao takav prenošen na pokoljenja ljudi koja su milom ili silom bila naterana da istu bez obzira na svoja htenja prihvate bilo svesno ili nesvesno


Slovo, rech, recenica ... misao, govor, pisanje ... to je komunikacija ... mozhe i bez diplome!
myredneckself myredneckself 20:45 29.09.2009

Re: Hm ...

"Anyone — young or old — can answer it. Generation M is more about what you do and who you are than when you were born. So the question is this: do you still belong to the 20th century - or the 21st?"


dragane7557, molim te pročitaj čitav post koji je napisao Umair Haque na blogu Harvardbusiness o generaciji "M" i njihovom manifestu
(ali, svejedno sam sumnjičava... zbog mesta gde se to sve kuva)
lakipingvin lakipingvin 22:32 29.09.2009

Re: Hm ...

da ima to "Anyone — young or old — can answer it. Generation M is more about what you do and who you are than when you were born. So the question is this: do you still belong to the 20th century - or the 21st?"

ali i ovo
"Dear Old People Who Run the World,

My generation would like to break up with you.

Everyday, I see a widening gap in how you and we understand the world — and what we want from it. I think we have irreconcilable differences.

You wanted big, fat, lazy “business.” We want small, responsive, micro-scale commerce.

You turned politics into a dirty word. We want authentic, deep democracy — everywhere.

You wanted financial fundamentalism. We want an economics that makes sense for people — not just banks.

You wanted shareholder value — built by tough-guy CEOs. We want real value, built by people with character, dignity, and courage."


njegova tkz.Media lab je spinoff jedne Ad kompanije...ko god mi nadje jednu originalnu ideju u celom onom manifestu ja placam turu za "sve"(iskreno ja za vikend ovde na blogu procitam vise originalnih misljenja i ideja od cerskog,budimca,pizona,unfa,mladena i da ih ne nabrajam nego li od ovog 30 i kusur spokesman-wankera koji pocinje obracanje ljudima sa "old people" ...preporuka za blog ko vrata
mladen.mladen mladen.mladen 22:52 29.09.2009

Re: Hm ...

i da ih ne nabrajam

hvala sto si nabrajao. this is me proud.)
dragan7557 dragan7557 22:52 29.09.2009

Re: Hm ...

myredneckself
"Anyone — young or old — can answer it. Generation M is more about what you do and who you are than when you were born. So the question is this: do you still belong to the 20th century - or the 21st?"


dragane7557, molim te pročitaj čitav post koji je napisao Umair Haque na blogu Harvardbusiness o generaciji "M" i njihovom manifestu
(ali, svejedno sam sumnjičava... zbog mesta gde se to sve kuva)

Ja o rečenoj ustanovi imam najgore mišljenje kao i o ispostavi iste pod imenom:

Harvard Kennedy School of Government


pa svakako nisam pogodan da dajem bilo kakvo mišljenje bar ne javno, uzimajući u obzir sve one funkcionere koji su završili kurseve ove škole.

Što se kuvanja tiče tvoju sumnjičavost samo mogu da podržim i da dodam da iz takvih lonaca ne želim ništa.
Hvala na linku a mišljenje ću poslati na mejl ako mi ga dostaviš.
Pozdrav,

dragan7557 cerski
dragan7557 dragan7557 22:56 29.09.2009

Re: Hm ...

(iskreno ja za vikend ovde na blogu procitam vise originalnih misljenja i ideja od cerskog,budimca,pizona,unfa,mladena

Hvala u moje ime za dobro mišljene.

dragan7557 cerski
myredneckself myredneckself 23:35 29.09.2009

Re: Hm ...

Hvala na linku a mišljenje ću poslati na mejl ako mi ga dostaviš.
Pozdrav,

dobro, idi na pp
lakipingvin lakipingvin 09:08 30.09.2009

Re: Hm ...

dragan7557 cerski

mladen.mladen


Hvala Vama sto pisete...
mladen.mladen mladen.mladen 22:03 29.09.2009

mako si me..

moram da priznam da sam bas juce u radnji video jednu staru zenu koja je popustila sa svescu i ponasa se kao naporno dete, i eto koliko juce ponovo sam pomislio da su stariji ljudi opterecenje za drustvo i kako bih voleo da znam taj tren kada bih se jednog dana sam iz drustva izuzeo. priznajem, tako sam mislio.

takodje, zanimljivo mi je da nisam prepoznao, do ovih prica sa kreditima, nikada momenat da mi neko objasnjava kako su stariji ljudi opterecenje za drustvo i da je to official stav. zanemarujem licni mladalacki utisak da sam njihove glasove dozivljavao kao deo prepreke da posnem da zivim malo normalnijim zivotom.

dakle poenta je da sam zaboravio vaznu relaciju koja mi je bila skrivena pred slikom starih ljudi kao opterecujuceg elementa za drustvo: ekonomska nezavisnost-vreme-internet-znanje-iskustvo-sloboda (mladunci su odrasli)

ne secam se kad sam poslednji put u vezi sa bilo cim radikalno nakon jedne recenice promenio stav. hvala.

jer je u pitanju nakaradni i potpuno neprirodni sistem koji se tokom do sada poznate (?) Istorije razvijao i kao takav prenošen na pokoljenja ljudi

prilog ovome je i poznati narodni obicaj iz nekih nasih krajeva ubijanja starih maljem preko pogace - dakle, sami smo u stanju da ga se dosetimo i bez nametanja od strane drzavnog, korporativnog, itd. sistema

a od takozvanog copyright (čiji nestanak se očekuje oko 2015)

mislim da je godina preblizu i da se nece dogoditi, ali par puta sam potkacio besmislenost ovog principa, te sam sad jelte i ponosan na sebe sto sam se i sam setio za razliku od onog goreboldiranog,)
dragan7557 dragan7557 23:09 29.09.2009

Re: mako si me..


a od takozvanog copyright (čiji nestanak se očekuje oko 2015)


mislim da je godina preblizu i da se nece dogoditi, ali par puta sam potkacio besmislenost ovog principa, te sam sad jelte i ponosan na sebe sto sam se i sam setio za razliku od onog goreboldiranog,)

Projekcija nije moja već Google i još nekih, a ja sam je ovde samo naveo.

Besmislenost je naravno još veća kad neko od "naučnika, publicista i sl." objavi Platonovo delo (recimo država) pa isto bude "zaštićeno" copyright.

Sva ljudska znanja i saznanja su nastala nadgradnjom pređašnjih i dodavanje veoma malog dela ili detalja novog, te u tom kontekstu sam i pisao.
Komercijalizacija ljudskom rodu može da dođe glave ali se iskreno nadam (možda i bez osnova) da će razum ipak pobediti.

dragan75557 cerski
dragan7557 dragan7557 23:15 29.09.2009

Re: mako si me..


prilog ovome je i poznati narodni obicaj iz nekih nasih krajeva ubijanja starih maljem preko pogace - dakle, sami smo u stanju da ga se dosetimo i bez nametanja od strane drzavnog, korporativnog, itd. sistema

Namera korporativne države je da se što brže i na najjevtiniji način oslobodi finansijskog balasta u vidu penzija koje su relativno skorog datuma, kako bi po bagatelnoj ceni bio legalno prisvojen rad i dela generacija.

Da korporacije ne prezaju od kako pojedinačnih tako i masovnih ubistava kada je profit, interes i kapital u pitanju je poznata činjenica koju nije potrebno dokazivati.

dragan7557 cerski
dragan7557 dragan7557 23:18 29.09.2009

Re: mako si me..

dakle poenta je da sam zaboravio vaznu relaciju koja mi je bila skrivena pred slikom starih ljudi kao opterecujuceg elementa za drustvo: ekonomska nezavisnost-vreme-internet-znanje-iskustvo-sloboda (mladunci su odrasli)

ne secam se kad sam poslednji put u vezi sa bilo cim radikalno nakon jedne recenice promenio stav. hvala.

A za gornje hvala tebi na obeveštavanju.

Ovo pokazuje da je pisanje urodilo plodom a velika je stvar to i izreći.

Pozdrav,

dragan7557 cerski
mladen.mladen mladen.mladen 23:34 29.09.2009

Re: mako si me..

Ovo su isečci iz mojih blogova:

E moj tihi...
Sve što neko od nas izmisli pripada mu samo deset, ili dvadeset godina, jer, shvatili smo i sami, dosetio bi se toga neko drugi. Nerviraju me samo autorska prava na knjige, što traju, valjda, večito: ko, i sa kojim pravom, zamišlja da je stil, ili lična nota, toliko nešto kosmički vredno, da se na njih ne gubi pravo? Motiva bi se ionako neko drugi dosetio, a i stilova ne može biti bogzna koliko, pa ono... glupo je to.

Oblak privatnosti
ograničene mogućnosti piraterije - prosto ne bismo imali gde da snimimo ilegalni softver (nisam striktno za plaćanje autorskih prava, ali možda ćemo moći tada da postavimo pitanje zašto npr. PhotoShop košta nekoliko stotina evra kada se samo nastavlja na platformu prethodne generacije istog programa, koju odjednom ne možemo da koristimo zbog nekompatibilnosti procesora? zapravo, sasvim je logično da Cloud omogući zakup softvera, a da cena ostaje ista nezavisno od njegovog unapređivanja, jer u ovom konceptu pazili bi i oni da unapređivanje ne podrazumeva čitava nova postrojenja procesora u hangarima... ma... u svakom slučaju ne možemo o celoj priči razmišljati samo na osnovu logike po pitanju piraterije kakvu imamo sada).

Nisam rekao da ne verujem tebi il da si izmislio informaciju, samo ne verujem u nju, jer mislim da ce jos malo potrajati.. ali da- da ce nestati u svakom slucaju jer mora da nestane...
ddsonik ddsonik 09:21 30.09.2009

Re: mako si me..

kako gore mladen pomenu, mi smo izgleda dovoljno indoktrinirani da u svakom postupku ljudi oko sebe vidimo samo potvrdu 'svojih' stavova o starijima i njhovoj ulozi u drustvu. Da li je to nemoralno, cak sebi ni ne moramo da postavimo pitanje, jer smo nakljukani opravdanjima za takav (na bih da koristim jake izraze, pa zamislite svoj) nacin 'misljenja'.

Vas tekst je potvrda da nije bas svako dovoljno 'ispran' i ja sam vam veoma zahvalan sto ste ga objavili. On umnogomo pomaze u nama vec pohranjen moral i humanizam, logican, ljudski stav i njegovo jacanje. Hvala vam za tu 'indoktrinaciju'

Pomenuste da teksove obljavljujete na i na drugim jezicima. Bio bih vam zahvalan za link (na nemackom i engleskom bih mogao da otpratim, ostalo bi mi predstavljalo problem

Puno pozdrava
Dusan
dragan7557 dragan7557 11:37 30.09.2009

Re: ipak

kako gore mladen pomenu, mi smo izgleda dovoljno indoktrinirani da u svakom postupku ljudi oko sebe vidimo samo potvrdu 'svojih' stavova o starijima i njhovoj ulozi u drustvu.

On umnogomo pomaze u nama vec pohranjen moral i humanizam, logican, ljudski stav i njegovo jacanje. Hvala vam za tu 'indoktrinaciju'

Mada u gornjem tekstu nisam hteo da upotrebim pravu reč za ono što se uobičajeno laički i u literaturi naziva "indoktrinacijom" ipak sam odlučio da ovaj termin nazovem jednim pogodnijim, koji je na panelu 5 Nobelovaca u vezi sa tada lansiranim startom projekta istraživanja mozga:

Vision of the Future

www.mitworld.mit.edu/video/332

u zadnjem delu I. sesije sažeo Sydney Brenner (jedan od retkih nobelovaca kojeg zbog iskrenosti cenim) rečenicom "we are cloning people all the time" misleći pri tome na evolutivne procese samog mozga kao i biološku pozadinu onoga što se u svakodnevnici naziva indoktrinacijom.

Znači ono što se u običnom jeziku upotrebljava kao pojam indoktrinacije je Sydney Brenner 1 decembra 2005 definisao kao kloniranje što ovaj proces po sebi i jeste, kada su u pitanju genetičke formulacije.
Nsarski bi svakako imao po ovome šta da kaže.

U ovom kontekstu viđena indoktrinacija je nastavak genetskih procesa u samom mozgu te bi kao takva imala i svoju biološku pozadinu a ne samo sociološke posledice namernog usmeravanja često mešanog sa psihološkim pojmom poznatim pod nazivom "pogrešna direkcija", kao zlonamernog voljnog akta ljudi.

Pošto sam ovaj deo izbegao zbog dužine i kompleksnosti prilikom pisanja teksta (diskusija bi otišla u drugom pravcu)
ipak sam osetio potrebu da ukažem na stavove o prirodi indoktrinacije kao sociološkog procesa, koji će u skoroj budućnosti biti jasniji.

dragan7557 cerski
ddsonik ddsonik 17:38 30.09.2009

Re: ipak

Puno vam hvala za pojasnjenje i odgovor. Video, nazalost nisam mogao da odgledam - u Kini je internet prilicno blokiran, youtube, facebook, tweeter, eto i ovo, a ja sam slab hacker da bih se snasao sa 'obilaznim' proxy etc.

Ternim kloniranje je na neki nacin 'materijalizovanje' indoktrinacije, ali ja sam prevashodno mislio na prenosenje odredjenog stava i, da se tako izrazim, projekcije svoje percepcije na drugoga.Sad, da to moze da ima svoju negativnu konotaciju, i nije mnogo iznenadjujuce, ali ja je zaista nisam imao na umu. Njavili ste razjasnjenje u sledecem blogu, da ne gnjavim

Informacije koje nam ovde iznosite su zaista dragocene, doduse izlozene na nacin koji je malo zahtevniji za citaoca (radoznalca). Kako i sam cesto nalazim resenja koja su u sustini komplikovana, kolega mi jedanput prodade maximu KISS - keep it simple stupid, te i sam sada pokusavam da razumevanje neke materije svedem na nivo, da sam u stanju da jednostavno postavim. Nazalost, u drustvu su problemi toliko viseslojni i sa toliko parametara, da je tesko resiti ih navedenim sistemom i svesti na resivu matematicku jednacinu.

Odlicni tekstovi. Hvala vam..
A da, izvinjavam se ako je ovo bio tzv. trol.
pozdrav
dragan7557 dragan7557 06:30 01.10.2009

Re: ipak

Puno vam hvala za pojasnjenje i odgovor. Video, nazalost nisam mogao da odgledam - u Kini je internet prilicno blokiran, youtube, facebook, tweeter, eto i ovo, a ja sam slab hacker da bih se snasao sa 'obilaznim' proxy etc.


Ako se već nalazite u Kini onda bi bilo zgodno da za ovdašnje blogere napišete i svoje utiske iz ovog "svetskog čuda" ako vam mogućnosti dozvoljavaju.

U svakom slučaju hvala na javljanju.

dragan7557 cerski
Bojan Budimac Bojan Budimac 08:33 30.09.2009

Sjajno!

Sa "terorom mladosti" sam imao lični susret, kad mi je u jednoj reklamnoj korporaciji, za koju sam redovno tezgario, rečeno da ne mogu da me prime "za stalno" jer je politika kompanije da se na mesta art direktora ne primaju stariji od 35 godina (ja sam tada imao 36). Bilo mi je tada kao i sada smešno to povezivanje kreativnosti sa godinama odnosno mladošću. Po mom skromnom mišljenju mladost ne podrazumeva (obavezno) ništa od osobina koje joj se automatski i nekritički pripisuju (kao na primer, kreativnost, revolucionarnost, nonkoformizam i sl.), odnosno, da je sve to (kao i većina stvari) potpuno individualna stvar. Čini mi se da smo ti i ja u sada već sasvim respektabilnim godinama, a sa radikalnijim pogledom na svet no većina mladeži na ovom blogu, sasvim dovoljna potvrda tog mišljenja. No, bez obzira na sve to "jaz generacija" ili još gore suprotstavljanje istih mi je jezivo ciničan koncept i ne razumem kako ljudi mogu biti tako kratkovidi da ga prihvataju. No, izgleda da bilo koje izmišljeno "mi" protiv "njih" odlično funkcioniše u ovom benastom svetu.

Što se tiče obrazovanja i školstva, živim u zemlji u kojoj je opaska Čomskog "što je veći stepen obrazovanja to je veći stepen indoktrinacije" očiglednija nego bilo gde zapadnije, ali to iskustvo je neprocenjivo za primećivanje one mnogo finije zapadne.

Još jednom, sjajan tekst, Cerski. Preporuka.
dragan7557 dragan7557 10:05 30.09.2009

Re: Sjajno!

Čini mi se da smo ti i ja u sada već sasvim respektabilnim godinama, a sa radikalnijim pogledom na svet no većina mladeži na ovom blogu, sasvim dovoljna potvrda tog mišljenja.

Bojane,

radikalnu slobodu i radikalizaciju mišljenja i sa istim usko vezanim stavom prema društvu uslovljava nekoliko faktora, od kojih je svakako materijalna nezavisnost ključna.

Samo čovek koji ne brine o sutrašnjici (biološka egzistencija) može da ima slobodu, a i najmanja egzistencijalna zavisnost pretvara ljude u robove bilo sistema ili onih koji su vlasnici istog. To je socijalistička klika (kao najdraža beba kapitalizma) veoma dobro shvatila a u bivšoj SFRJ i SRJ i u praksi pokazala.

Čini mi se Aristotel reče da "čovek koji zadovolji svoje potrebe za ićem i pićem, treba da se bavi naukom" što će reći da su samo ljudi oslobođeni od navedene brige, slobodni u pravom smislu te reči. Naravno luksuz nekomformizma samo ovaj deo (isključujući i bogate) materijalno obezbeđenih individua može sebi da pruži, dok su ostali delovi ljudskog društva korumpirani egzistencijalnom ucenom.

Svojevremeno je izvesni Bogoljub Karić izrekao sledeće "samo bogat čovek može da bude pošten" što u stvari jeste istinit stav (lično sumnjam u Bogoljubove poštene namere, ali to ne utiče na delimičnu istinitost izrečenog stava.
Bogoljub se naravno prevario u jednoj reči a to je koncepcija bogatstva u samom stavu koji je negde čuo pa ga u svojoj ne baš intelektualnoj karijeri pogrešno interpretirao, što su mu oni koji su mu u sticanju bogatstva naravno zamerili a krajni rezultat je bila ekskomunikacija iz redova poštenih bogataša naravno prostorno ograničena na njihovo lovište, uz crvenu poternicu Interpola za koju organizaciju malo ko zna da je privatna.

Ono što sirovi umovi ostrašćenih tajkuna, tajkunčića politikanata i drugih "naprednjaka socijalističko demokratske" varijante nikako neće da kao pripadnici nuovo riche shvate je činjenica da Noblles Oblige, što im se kasnije kao i Bogiju olupa o prazne glave.

Narod kaže: i nad popom ima pop, činjenica preko koje novokomponovani pljačkaši olako prelaze.

Hvala ti na javljanju, i srdačan pozdrav

cerski

dragan7557 dragan7557 10:14 30.09.2009

Re: divide et impera

No, izgleda da bilo koje izmišljeno "mi" protiv "njih" odlično funkcioniše u ovom benastom svetu.

Naravno sa čvrstim stavom i ubeđenjem da su "oni" protiv "nas" sa sve na odgovorno zasnovanom ličnom percepcijom i stavom Vođa o neodrživosti ovakvog stanja, koji stav evaluira na "Oni" ili "MI."

dragan7557 cerski
sentinel26 sentinel26 09:26 01.10.2009

Od lapota do nacionalne penzije

Dragane, tema ti je sjajna a dobro si je pripremio.
Šta to vrijedi kada se nema kome kazati.

Ovdje žive narodi medju kojima je nekada upražnjavan lapot, a u doba administrativno-proleterskog internacionalizma imali smo nacionalne penzije za izuzetne zasluge.
Nešto slično tome postoji i danas.

Prije jedno mjesec dana razgovarao sam sa prijateljem koji ima malu penziju ali je prodao imovinu i sada živi u staračkom domu.

Sistem koji je sada na djelu teško bi uzdrmao i zemljotres.

Pozdrav.

dragan7557 dragan7557 09:42 02.10.2009

Re: Od lapota do nacionalne penzije

Dragane, tema ti je sjajna a dobro si je pripremio.

Hvala prijatelju,

teme uopšte ne pripremam jer za tim nema potrebe, sve informacije koje koristim su tu oko nas prisutne toliko da ih samo ćorav ne primećuje.

Normalna opservacija je dovoljna za skoro svaku temu ako je čovek razuman.

Pozdrav,

dragan7557 cerski
sentinel26 sentinel26 09:54 02.10.2009

Re: Od lapota do nacionalne penzije

dragan7557
Dragane, tema ti je sjajna a dobro si je pripremio.
Hvala prijatelju,
teme uopšte ne pripremam jer za tim nema potrebe, sve informacije koje koristim su tu oko nas prisutne toliko da ih samo ćorav ne primećuje.
Normalna opservacija je dovoljna za skoro svaku temu ako je čovek razuman.
Pozdrav, dragan7557 cerski
Prijatelju,
meni je to poznato ali blogerskoj raji nije, pa nijesam htio da ih vrijedjam.

Da dodam prethodnome, da je u Srbiji iskazana povećana potreba za "Narodnim kuhinjama", valjda ostalo ljudima iz doba zajedničkih, kolektivnih kazana, pa ne mogu da se odviknu, a konzumenti su uglavnom stari i nemoćni ljudi.
Teško za povjerovati da je nešto drugo u pitanju ?
Ružne misli idite od mene !
Pu, pu ! Da se pomjerim s mesta !

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana